Merge branch 'maint'
[git/git.git] / Documentation / RelNotes-1.5.3.6.txt
2007-11-17 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2007-11-17 Junio C HamanoUpdate draft release notes for 1.5.3.6
2007-11-17 Junio C HamanoMerge branch 'ds/maint-deflatebound' into maint
2007-11-14 Junio C HamanoMerge branch 'bs/maint-commit-options'
2007-11-14 Junio C HamanoMerge branch 'mh/retag'
2007-11-14 Junio C HamanoMerge branch 'jc/stash-create'
2007-11-14 Junio C HamanoMerge branch 'bg/format-patch-N'
2007-11-14 Junio C HamanoMerge branch 'np/progress'
2007-11-14 Junio C HamanoMerge branch 'rr/cvsexportcommit-w'
2007-11-11 Junio C HamanoMerge branch 'js/upload-pack'
2007-11-11 Junio C HamanoMerge branch 'js/reset'
2007-11-11 Junio C HamanoMerge branch 'js/parseopt-abbrev-fix'
2007-11-09 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2007-11-09 Junio C HamanoStart preparing for 1.5.3.6