Provide git_config with a callback-data parameter
[git/git.git] / builtin-reflog.c
2008-05-14 Johannes SchindelinProvide git_config with a callback-data parameter
2008-05-11 Junio C HamanoMerge branch 'maint-1.5.4' into maint
2008-05-09 Junio C HamanoMerge branch 'maint-1.5.4' into maint
2008-05-04 Junio C HamanoMerge branch 'maint-1.5.4' into maint
2008-04-30 Junio C HamanoMerge branch 'maint-1.5.4' into maint
2008-04-28 Junio C HamanoMerge branch 'maint-1.5.4' into maint
2008-04-25 Junio C HamanoMerge branch 'maint-1.5.4' into maint
2008-04-23 Junio C HamanoMerge branch 'maint-1.5.4' into maint
2008-04-19 Junio C HamanoMerge branch 'maint-1.5.4' into maint
2008-04-17 Junio C HamanoMerge branch 'maint-1.5.4' into maint
2008-04-16 Junio C HamanoMerge branch 'maint-1.5.4' into maint
2008-04-12 Junio C HamanoMerge branch 'maint-1.5.4' into maint
2008-04-12 Junio C HamanoMerge branch 'maint-1.5.4' into maint
2008-04-10 Junio C HamanoMerge branch 'maint-1.5.4' into maint
2008-04-09 Junio C HamanoMerge branch 'jc/rename'
2008-04-09 Junio C HamanoMerge branch 'mk/unpack-careful'
2008-04-08 Junio C HamanoMerge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitk
2008-04-07 Junio C HamanoMerge branch 'jc/maint-apply-match-beginning'
2008-04-05 Junio C HamanoMerge git://repo.or.cz/git-gui
2008-04-02 Junio C HamanoMerge git://repo.or.cz/git-gui
2008-03-28 Junio C HamanoGIT 1.5.5-rc2 v1.5.5-rc2
2008-03-27 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-03-26 Junio C HamanoMerge branch 'jc/maint-fetch-regression-1.5.4'
2008-03-16 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-03-16 Junio C HamanoMerge branch 'master' of git://repo.or.cz/git-gui
2008-03-15 Junio C HamanoMerge branch 'py/submodule'
2008-03-15 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-03-15 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-03-15 Junio C HamanoMerge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitk
2008-03-14 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-03-13 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-03-12 Junio C HamanoMerge git://repo.or.cz/git-gui
2008-03-12 Junio C HamanoMerge branch 'js/remote'
2008-03-12 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-03-11 Junio C HamanoMerge branch 'jc/cherry-pick' (early part)
2008-03-11 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-03-09 Junio C HamanoMerge branch 'ph/parseopt'
2008-03-09 Junio C HamanoMerge branch 'dp/clean-fix'
2008-03-09 Junio C HamanoMerge branch 'ml/submodule-add-existing'
2008-03-09 Junio C HamanoMerge branch 'mr/compat-snprintf'
2008-03-09 Junio C HamanoMerge branch 'sp/fetch-optim'
2008-03-09 Junio C HamanoMerge branch 'jc/describe-always'
2008-03-09 Junio C HamanoMerge branch 'jc/am'
2008-03-09 Junio C HamanoMerge branch 'cr/reset-parseopt'
2008-03-09 Junio C HamanoMerge branch 'jn/gitweb-pickaxe'
2008-03-09 Junio C HamanoMerge branch 'kb/maint-filter-branch-disappear'
2008-03-09 Junio C HamanoMerge branch 'maint' to sync with 1.5.4.4
2008-03-08 Junio C HamanoMerge branch 'aw/maint-shortlog-blank-lines'
2008-03-08 Junio C HamanoMerge branch 'mh/maint-http-proxy-fix' into maint
2008-03-08 Junio C HamanoMerge branch 'js/maint-daemon' into maint
2008-03-08 Junio C HamanoMerge branch 'js/maint-cvsexport' into maint
2008-03-08 Junio C HamanoMerge branch 'jc/maint-log-merge-left-right' into maint
2008-03-08 Junio C HamanoMerge branch 'ew/maint-svn-cert-fileprovider' into...
2008-03-08 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-03-08 Junio C HamanoMerge branch 'js/reflog-delete'
2008-03-06 Junio C HamanoMerge branch 'maint' of git://repo.or.cz/git-gui into...
2008-03-03 Junio C HamanoMerge commit '74359821' into js/reflog-delete
2008-03-02 Junio C HamanoMerge branch 'jc/maint-log-merge-left-right'
2008-03-02 Junio C HamanoMerge branch 'mh/maint-http-proxy-fix'
2008-03-02 Junio C HamanoMerge branch 'cb/http-test'
2008-03-02 Junio C HamanoMerge branch 'jc/remote-multi-url'
2008-03-02 Junio C HamanoMerge branch 'jn/gitweb-grep'
2008-03-02 Junio C HamanoMerge branch 'mk/maint-parse-careful'
2008-03-02 Junio C HamanoMerge branch 'sb/describe-long'
2008-03-02 Junio C HamanoMerge branch 'ew/maint-svn-cert-fileprovider'
2008-03-02 Junio C HamanoMerge branch 'js/maint-daemon'
2008-03-01 Junio C HamanoMerge branch 'master' of git://repo.or.cz/git-gui
2008-03-01 Junio C HamanoMerge branch 'maint' of git://repo.or.cz/git-gui into...
2008-02-27 Junio C HamanoMerge branch 'git-p4' of git://repo.or.cz/git/git-p4
2008-02-27 Brandon Caseybuiltin-reflog.c: don't install new reflog on write...
2008-02-27 Junio C HamanoMerge branch 'jm/free'
2008-02-27 Junio C HamanoMerge branch 'js/branch-track'
2008-02-27 Junio C HamanoMerge branch 'db/checkout'
2008-02-27 Junio C HamanoMerge branch 'db/cover-letter'
2008-02-27 Junio C HamanoMerge branch 'js/merge'
2008-02-27 Junio C HamanoMerge branch 'cw/bisect'
2008-02-27 Junio C HamanoMerge branch 'jk/help-alias'
2008-02-27 Junio C HamanoMerge branch 'js/run-command'
2008-02-27 Junio C HamanoMerge branch 'jc/diff-relative'
2008-02-27 Junio C HamanoMerge branch 'gp/hash-stdin'
2008-02-27 Junio C HamanoMerge branch 'db/push-single-with-HEAD'
2008-02-27 Junio C HamanoMerge branch 'db/host-alias'
2008-02-27 Junio C HamanoMerge branch 'ae/pack-autothread'
2008-02-27 Junio C HamanoMerge branch 'bc/reflog-fix'
2008-02-25 Junio C HamanoMerge branch 'jc/apply-whitespace'
2008-02-23 Junio C HamanoMerge branch 'maint' of git://repo.or.cz/git-gui into...
2008-02-23 Brandon Caseygit-reflog: add option --updateref to write the last...
2008-02-23 Brandon Caseygit-reflog: add option --rewrite to update reflog entri...
2008-02-23 Brandon Caseyreflog-delete: parse standard reflog options
2008-02-23 Junio C HamanoMerge branch 'bc/reflog-fix' into js/reflog-delete
2008-02-23 Brandon Caseybuiltin-reflog.c: don't install new reflog on write...
2008-02-21 Junio C HamanoMerge branch 'mc/prefix'
2008-02-21 Junio C HamanoMerge branch 'jc/setup'
2008-02-18 Junio C HamanoMerge branch 'br/gitweb'
2008-02-17 Junio C HamanoMerge branch 'bd/qsort'
2008-02-17 Junio C HamanoMerge branch 'sp/safecrlf'
2008-02-17 Junio C HamanoMerge branch 'cc/browser'
2008-02-17 Junio C HamanoMerge branch 'jc/gitignore-ends-with-slash'
2008-02-17 Junio C HamanoMerge branch 'pb/prepare-commit-msg'
2008-02-17 Junio C HamanoMerge branch 'jk/noetcconfig'
next