Merge branch 'db/vcs-helper'
[git/git.git] / transport.h
2009-09-13 Junio C HamanoMerge branch 'db/vcs-helper'
2009-09-13 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2009-09-13 Junio C HamanoMerge branch 'cb/maint-1.6.3-grep-relative-up' into...
2009-09-07 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2009-09-07 Junio C HamanoMerge branch 'tr/reset-checkout-patch'
2009-09-07 Junio C HamanoMerge branch 'np/maint-1.6.3-deepen'
2009-09-06 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2009-09-04 Daniel BarkalowMake the "traditionally-supported" URLs a special case
2009-09-03 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2009-09-03 Junio C HamanoMerge branch 'maint-1.6.3' into maint
2009-09-03 Junio C HamanoMerge branch 'maint-1.6.2' into maint-1.6.3
2009-09-03 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2009-09-03 Junio C HamanoMerge branch 'maint-1.6.3' into maint
2009-09-03 Junio C HamanoMerge branch 'maint-1.6.2' into maint-1.6.3
2009-09-01 Junio C HamanoMerge branch 'mr/gitweb-snapshot'
2009-09-01 Junio C HamanoMerge branch 'tf/diff-whitespace-incomplete-line'
2009-08-29 Junio C HamanoSync with 1.6.4.2
2009-08-29 Junio C HamanoMerge branch 'jk/maint-1.6.3-checkout-unborn'
2009-08-29 Junio C HamanoMerge branch 'np/maint-1.6.3-deepen'
2009-08-29 Junio C HamanoMerge branch 'jc/shortstatus'
2009-08-29 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2009-08-28 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2009-08-28 Junio C HamanoMerge branch 'maint-1.6.3' into maint
2009-08-28 Junio C HamanoMerge branch 'maint-1.6.2' into maint-1.6.3
2009-08-28 Junio C HamanoMerge branch 'maint-1.6.0' into maint-1.6.1
2009-08-28 Junio C HamanoMerge branch 'lt/block-sha1'
2009-08-27 Junio C HamanoMerge branch 'as/maint-graph-interesting-fix'
2009-08-27 Junio C HamanoMerge branch 'jc/maint-unpack-objects-strict'
2009-08-27 Junio C HamanoMerge branch 'nd/sparse' (early part)
2009-08-26 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2009-08-26 Junio C HamanoMerge branch 'js/maint-cover-letter-non-ascii' into...
2009-08-26 Junio C HamanoMerge branch 'jc/maint-clean-nested-dir-safety' into...
2009-08-26 Junio C HamanoMerge branch 'jk/maint-merge-msg-fix' into maint
2009-08-26 Junio C HamanoMerge branch 'jc/apply-epoch-patch' into maint
2009-08-26 Junio C HamanoMerge branch 'jp/symlink-dirs' into maint
2009-08-26 Junio C HamanoMerge branch 'maint-1.6.3' into maint
2009-08-25 Junio C HamanoMerge branch 'aj/fix-read-tree-from-scratch'
2009-08-25 Junio C HamanoMerge branch 'jc/maint-checkout-index-to-prefix'
2009-08-24 Junio C HamanoMerge branch 'jc/verify-pack-stat'
2009-08-24 Junio C HamanoMerge branch 'mr/gitweb-xz'
2009-08-24 Junio C HamanoMerge branch 'ld/p4'
2009-08-22 Junio C HamanoSync with 1.6.4.1
2009-08-22 Junio C HamanoMerge branch 'bc/maint-am-email' into maint
2009-08-22 Junio C HamanoMerge branch 'cc/replace'
2009-08-22 Junio C HamanoMerge branch 'gb/apply-ignore-whitespace'
2009-08-22 Junio C HamanoMerge branch 'bc/mailsplit-cr-at-eol'
2009-08-21 Junio C HamanoMerge branch 'jc/maint-merge-recursive-fix' into maint
2009-08-21 Junio C HamanoMerge branch 'zf/maint-gitweb-acname' into maint
2009-08-21 Junio C HamanoMerge branch 'np/maint-limit-delta-cache' into maint
2009-08-21 Junio C HamanoMerge branch 'jk/maint-show-tag' into maint
2009-08-21 Junio C HamanoMerge branch 'sb/maint-pull-rebase' into maint
2009-08-19 Junio C HamanoMerge branch 'rc/maint-http-fix'
2009-08-19 Junio C HamanoMerge branch 'tr/maint-1.6.3-add-p-modeonly-fix'
2009-08-18 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2009-08-16 Junio C HamanoMerge branch 'lt/block-sha1'
2009-08-16 Junio C HamanoMerge branch 'bc/maint-am-email'
2009-08-16 Junio C HamanoMerge branch 'js/maint-cover-letter-non-ascii'
2009-08-16 Junio C HamanoMerge branch 'jc/maint-clean-nested-dir-safety'
2009-08-16 Junio C HamanoMerge branch 'jk/maint-merge-msg-fix'
2009-08-16 Junio C HamanoMerge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitk
2009-08-14 Junio C HamanoMerge branch 'jn/gitweb-blame' (early part)
2009-08-12 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2009-08-12 Junio C HamanoMerge branch 'maint-1.6.3' into maint
2009-08-12 Matthieu Moypush: point to 'git pull' and 'git push --force' in...
2009-08-11 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2009-08-11 Junio C HamanoMerge branch 'maint-1.6.3' into maint
2009-08-11 Junio C HamanoMerge branch 'jk/push-quiet'
2009-08-11 Junio C HamanoMerge branch 'jc/maint-merge-recursive-fix'
2009-08-11 Junio C HamanoMerge branch 'js/run-command-updates'
2009-08-08 Junio C HamanoMerge branch 'maint-1.6.3' into maint
2009-08-08 Junio C HamanoMerge branch 'maint-1.6.2' into maint-1.6.3
2009-08-08 Junio C HamanoMerge branch 'maint-1.6.0' into maint-1.6.1
2009-08-06 Jeff Kingpush: add --quiet flag
2009-08-05 Junio C HamanoMerge branch 'sb/read-tree'
2009-08-05 Junio C HamanoMerge branch 'ne/futz-upload-pack'
2009-08-05 Junio C HamanoMerge branch 'maint-1.6.3' into maint
2009-08-05 Daniel BarkalowAdd support for external programs for handling native...
2009-07-29 Junio C HamanoMerge branch 'hv/cvsps-tests'
2009-07-29 Junio C HamanoSync with 1.6.3.4
2009-07-26 Junio C HamanoMerge branch 'gp/maint-rebase-p-onto'
2009-07-26 Junio C HamanoMerge branch 'en/fast-export'
2009-07-25 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2009-07-25 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2009-07-25 Junio C HamanoMerge branch 'js/maint-graft-unhide-true-parents'
2009-07-25 Junio C HamanoMerge branch 'av/maint-config-reader'
2009-07-25 Junio C HamanoMerge branch 'jk/maint-send-email-alias-loop'
2009-07-24 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2009-07-23 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2009-07-18 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2009-07-11 Junio C HamanoMerge branch 'lt/dir-cleanup'
2009-07-11 Junio C HamanoMerge branch 'ae/maint-mailinfo-rm-only-one-patch-marker'
2009-07-09 Junio C HamanoMerge branch 'ld/push-porcelain-output-format'
2009-07-08 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2009-07-06 Junio C HamanoMerge branch 'cb/maint-fetch-refspec-wo-dst'
2009-07-02 Junio C HamanoMerge branch 'cc/bisect'
2009-07-02 Junio C HamanoMerge branch 'cf/maint-remote-uploadpack-useconfig...
2009-07-02 Junio C HamanoMerge branch 'ne/maint-1.6.0-diff-tree-t-r-show-directory'
2009-07-02 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2009-06-30 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2009-06-28 Larry D'Annaadd --porcelain option to git-push
next