Documentation: HTTP needs update-server-info.
[git/git.git] / Documentation / git-update-server-info.txt
2005-12-17 Junio C HamanoDocumentation: HTTP needs update-server-info.
2005-12-08 Nikolai WeibullDocumentation/git-update-server-info.txt: Add -f alias...
2005-12-07 Junio C HamanoMerge http://www.kernel.org/pub/scm/gitk/gitk
2005-11-29 Junio C HamanoMerge http://www.kernel.org/pub/scm/gitk/gitk
2005-11-28 Junio C HamanoMerge http://www.kernel.org/pub/scm/gitk/gitk
2005-11-27 Junio C HamanoMerge http://www.kernel.org/pub/scm/gitk/gitk
2005-11-22 Junio C HamanoMerge http://www.kernel.org/pub/scm/gitk/gitk
2005-11-20 Junio C HamanoMerge http://www.kernel.org/pub/scm/gitk/gitk
2005-11-19 Junio C HamanoMerge http://www.kernel.org/pub/scm/gitk/gitk
2005-10-27 Junio C HamanoMerge http://www.kernel.org/pub/scm/gitk/gitk
2005-10-23 Junio C HamanoMerge branch 'fixes'
2005-10-21 Junio C HamanoMerge branch 'fixes'
2005-10-18 Junio C HamanoMerge branch 'fixes'
2005-10-16 Junio C HamanoMerge branch 'fixes'
2005-10-16 Junio C HamanoMerge branch 'svn' of netz.smurf.noris.de/git/git
2005-10-15 Junio C HamanoMerge branch 'fixes'
2005-10-12 Junio C HamanoMerge branch 'fixes'
2005-10-10 Junio C HamanoMerge branch 'fixes'
2005-10-10 Junio C HamanoRemove the version tags from the manpages
2005-09-27 Junio C HamanoMerge http://www.kernel.org/pub/scm/gitk/gitk
2005-09-25 Junio C HamanoMerge branch 'fixes'
2005-09-24 Junio C HamanoMerge 'fixes' branch.
2005-09-23 Junio C HamanoMerge branch 'fixes'
2005-09-21 Junio C HamanoMerge branch 'fixes'
2005-09-20 Sergey Vlasov[PATCH] Documentation: Update all files to use the...
2005-09-18 Junio C HamanoMerge branch 'master' of .
2005-09-15 Junio C HamanoRetire info/rev-cache
2005-09-04 Junio C HamanoMerge branch 'master' of .
2005-09-04 Junio C HamanoAdd a link from update-server-info documentation to...
2005-08-30 Junio C HamanoMerge refs/heads/master from paulus
2005-08-19 Junio C HamanoMerge from gitk
2005-08-18 Junio C HamanoMerge with gitk --parents change.
2005-08-18 Junio C HamanoMerge with gitk
2005-08-12 Junio C HamanoMerge with gitk.
2005-08-10 Junio C HamanoMerge with gitk.
2005-08-09 Junio C HamanoMerge with gitk.
2005-08-08 Junio C HamanoMerge with gitk.
2005-08-07 Junio C HamanoMerge with gitk.
2005-08-06 Junio C HamanoMerge with gitk.
2005-08-06 Johannes Schindelin[PATCH] Assorted documentation patches
2005-08-05 Junio C HamanoMerge with gitk.
2005-07-31 Junio C HamanoMerge with gitk.
2005-07-29 Junio C HamanoMerge with gitk.
2005-07-24 Junio C Hamano[PATCH] Document update-server-info.