Merge git-gui 0.14.0
[git/git.git] / git-gui / po / po2msg.sh
2011-03-26 Junio C HamanoMerge git-gui 0.14.0
2010-12-14 Junio C HamanoMerge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitk
2010-11-05 Junio C HamanoMerge branch 'master' of git://repo.or.cz/git-gui
2010-09-15 Junio C HamanoMerge git://repo.or.cz/git-gui
2010-08-19 Junio C HamanoMerge branch 'tr/xsize-bits' into maint
2010-08-18 Junio C HamanoMerge branch 'tr/xsize-bits'
2010-08-02 Junio C HamanoMerge git://repo.or.cz/git-gui into pt/git-gui
2010-05-21 Junio C HamanoMerge branch 'jn/gitweb-our-squelch'
2010-04-19 Junio C HamanoMerge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitk
2010-04-11 Junio C HamanoMerge branch 'rc/maint-reflog-msg-for-forced-branch...
2010-04-10 Junio C HamanoMerge branch 'rc/maint-reflog-msg-for-forced-branch'
2010-03-07 Junio C HamanoMerge branch 'gf/maint-sh-setup-nongit-ok' into maint...
2010-03-07 Junio C HamanoMerge branch 'tr/maint-cherry-pick-list' into maint...
2010-03-05 Junio C HamanoMerge branch 'tr/maint-cherry-pick-list' into maint
2010-03-05 Junio C HamanoMerge branch 'gf/maint-sh-setup-nongit-ok' into maint
2010-03-02 Junio C HamanoMerge branch 'tr/maint-cherry-pick-list'
2010-03-02 Junio C HamanoMerge branch 'gf/maint-sh-setup-nongit-ok'
2010-02-08 Junio C HamanoMerge branch 'jc/maint-doc-git-add-example' into maint
2010-02-07 Junio C HamanoMerge git://repo.or.cz/git-gui v1.7.0-rc2
2010-02-06 Junio C HamanoMerge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitk
2010-01-31 Junio C HamanoMerge commit 'b319ef7' into jc/maint-fix-test-perm
2010-01-29 Junio C HamanoMerge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitk
2010-01-24 Junio C HamanoMerge branch 'maint' of git://git.spearce.org/git-gui...
2009-12-27 Junio C HamanoMerge branch 'nf/maint-fix-index-ext-len-on-be64' into...
2009-12-09 Junio C HamanoMerge git://repo.or.cz/git-gui
2009-12-09 Junio C HamanoMerge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitk
2009-10-27 Junio C HamanoMerge git://repo.or.cz/git-gui
2009-09-21 Junio C HamanoMerge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitk
2009-08-28 Junio C HamanoMerge branch 'maint-1.5.6' into maint-1.6.0
2009-08-16 Junio C HamanoMerge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitk
2009-06-20 Junio C HamanoMerge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitk
2009-06-11 Junio C HamanoMerge branch 'uk/maint-1.5.3-rebase-i-reflog' into...
2009-05-03 Junio C HamanoMerge branch 'jc/maint-1.6.0-diff-borrow-carefully...
2009-05-02 Junio C HamanoMerge git://repo.or.cz/git-gui
2009-05-01 Junio C HamanoMerge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitk
2009-04-09 Junio C HamanoMerge branch 'jc/maint-1.6.0-diff-borrow-carefully...
2009-04-09 Junio C HamanoMerge branch 'jc/maint-1.6.0-blame-s' into maint-1.6.1
2009-04-02 Junio C HamanoMerge branch 'jc/maint-1.6.0-blame-s' into maint
2009-03-28 Junio C HamanoMerge branch 'jc/maint-1.6.0-diff-borrow-carefully'
2009-03-26 Junio C HamanoMerge branch 'jc/maint-1.6.0-blame-s'
2009-03-22 Junio C HamanoMerge branch 'jc/maint-1.6.0-read-tree-overlay' into...
2009-03-18 Junio C HamanoMerge branch 'jc/maint-1.6.0-read-tree-overlay'
2009-03-02 Junio C HamanoMerge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitk
2009-02-11 Junio C HamanoMerge branch 'maint-1.5.6' into maint
2009-01-24 Junio C HamanoMerge branch 'cb/maint-unpack-trees-absense' into maint
2009-01-14 Junio C HamanoMerge branch 'cb/maint-unpack-trees-absense'
2009-01-13 Junio C HamanoMerge branch 'ap/maint-apply-modefix' into maint
2009-01-07 Junio C HamanoMerge branch 'maint-1.5.6' into maint-1.6.0
2009-01-03 Junio C HamanoMerge branch 'ap/maint-apply-modefix'
2008-12-27 Junio C HamanoMerge branch 'sp/maint-describe-all-tag-warning' into...
2008-12-22 Junio C HamanoMerge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitk
2008-12-20 Junio C HamanoGIT 1.6.0.6 v1.6.0.6
2008-12-18 Junio C HamanoMerge git://repo.or.cz/git-gui
2008-12-02 Junio C HamanoMerge git://repo.or.cz/git-gui
2008-12-02 Junio C HamanoMerge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitk
2008-12-01 Junio C HamanoMerge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitk
2008-12-01 Junio C HamanoMerge git://repo.or.cz/git-gui
2008-11-16 Junio C HamanoMerge git://repo.or.cz/git-gui
2008-11-13 Junio C HamanoMerge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitk
2008-11-13 Junio C HamanoMerge git://repo.or.cz/git-gui
2008-11-02 Junio C HamanoMerge git://repo.or.cz/git-gui
2008-11-02 Junio C HamanoMerge branch 'maint' of git://repo.or.cz/git-gui into...
2008-10-21 Junio C HamanoMerge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitk
2008-10-18 Junio C HamanoMerge branch 'pb/commit-where'
2008-10-09 Shawn O. PearceMerge branch 'lt/time-reject-fractional-seconds'
2008-10-09 Shawn O. PearceMerge branch 'jc/add-ita'
2008-09-29 Shawn O. PearceMerge branch 'jc/better-conflict-resolution'
2008-09-25 Shawn O. PearceMerge branch 'mv/merge-recursive'
2008-09-25 Shawn O. PearceMerge branch 'jc/apply-include-exclude'
2008-09-25 Shawn O. PearceMerge branch 'jc/safe-c-l-d'
2008-09-25 Shawn O. PearceMerge branch 'ho/dirstat-by-file'
2008-09-25 Shawn O. PearceMerge git://repo.or.cz/git-gui
2008-09-19 Junio C HamanoMerge branch 'jc/diff-prefix'
2008-09-19 Junio C HamanoMerge branch 'np/pack'
2008-09-19 Junio C HamanoMerge branch 'bw/shortref'
2008-09-19 Junio C HamanoMerge branch 'rs/decorate'
2008-09-19 Junio C HamanoMerge branch 'tr/rev-list-reverse'
2008-09-19 Junio C HamanoMerge branch 'cc/bisect'
2008-09-19 Junio C HamanoMerge branch 'jc/setlinebuf-setvbuf'
2008-09-19 Junio C HamanoMerge branch 'jc/maint-diff-quiet' into maint
2008-09-19 Junio C HamanoMerge branch 'jc/maint-name-hash-clear' into maint
2008-09-16 Junio C HamanoMerge branch 'jc/maint-diff-quiet'
2008-09-16 Junio C HamanoMerge branch 'jc/maint-name-hash-clear'
2008-09-12 Junio C HamanoMerge branch 'ho/maint-dashless' into maint
2008-09-10 Junio C HamanoMerge branch 'jc/maint-log-grep' into maint
2008-09-10 Junio C HamanoMerge branch 'jc/maint-hide-cr-in-diff-from-less' into...
2008-09-10 Junio C HamanoMerge branch 'jc/maint-checkout-fix' into maint
2008-09-10 Junio C HamanoMerge branch 'np/maint-safer-pack' into maint
2008-09-10 Junio C HamanoMerge branch 'ho/dashless'
2008-09-08 Junio C HamanoMerge git://git.bogomips.org/git-svn
2008-09-08 Junio C HamanoMerge branch 'ar/autospell'
2008-09-08 Junio C HamanoMerge branch 'jc/cc-ld-dynpath'
2008-09-08 Junio C HamanoMerge branch 'jc/hide-cr-in-diff-from-less'
2008-09-08 Junio C HamanoMerge branch 'jc/maint-checkout-fix'
2008-09-07 Junio C HamanoMerge git://git.bogomips.org/git-svn
2008-09-07 Junio C HamanoMerge updated git-gui and gitk that call each other
2008-09-06 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-09-06 Junio C HamanoMerge branch 'maint' of git://repo.or.cz/git-gui into...
2008-08-17 Junio C HamanoMerge git-gui 0.11.0
2008-08-17 Junio C HamanoMerge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitk
next