Merge branch 'dr/ceiling'
[git/git.git] / path.c
2008-07-07 Junio C HamanoMerge branch 'dr/ceiling'
2008-07-07 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-07-07 Junio C HamanoMerge branch 'qq/maint'
2008-07-06 Junio C HamanoMerge git://repo.or.cz/git-gui
2008-07-06 Junio C HamanoMerge branch 'qq/maint'
2008-07-06 Junio C HamanoMerge branch 'qq/maint'
2008-07-04 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-07-03 Junio C HamanoMerge branch 'j6t/mingw'
2008-07-03 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-07-03 Junio C HamanoMerge branch 'jc/maint-reset' into maint
2008-07-02 Junio C HamanoMerge maint in
2008-07-01 Junio C HamanoMerge branch 'ph/mergetool'
2008-07-01 Junio C HamanoMerge branch 'js/apply-recount'
2008-07-01 Junio C HamanoMerge branch 'jc/checkdiff'
2008-07-01 Junio C HamanoMerge branch 'kb/send-email-fifo'
2008-07-01 Junio C HamanoMerge branch 'tr/send-email-ssl'
2008-07-01 Junio C HamanoMerge branch 'js/maint-clone-insteadof'
2008-07-01 Junio C HamanoMerge branch 'jc/maint-reset'
2008-07-01 Junio C HamanoMerge branch 'jk/maint-fetch-ref-hier'
2008-07-01 Junio C HamanoMerge branch 'dz/apply-again'
2008-07-01 Junio C HamanoMerge branch 'np/pack-default'
2008-07-01 Junio C HamanoMerge branch 'jc/dashless' (early part)
2008-07-01 Junio C HamanoMerge branch 'nd/dashless'
2008-06-30 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-06-29 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-06-28 Dmitry Potapovshrink git-shell by avoiding redundant dependencies
2008-06-27 Junio C HamanoMerge branch 'maint-1.5.5' into maint
2008-06-27 Junio C HamanoMerge branch 'maint-1.5.4' into maint-1.5.5
2008-06-25 Junio C HamanoMerge branch 'sb/rebase'
2008-06-25 Junio C HamanoMerge branch 'lw/gitweb'
2008-06-25 Junio C HamanoMerge branch 'lt/config-fsync'
2008-06-25 Junio C HamanoMerge branch 'sr/tests'
2008-06-25 Junio C HamanoMerge branch 'jh/clone-packed-refs'
2008-06-25 Junio C HamanoMerge branch 'lw/perlish'
2008-06-25 Junio C HamanoMerge branch 'jc/maint-combine-diff-pre-context' into...
2008-06-25 Junio C HamanoMerge branch 'lt/maint-gitdir-relative' into maint
2008-06-24 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-06-23 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-06-22 Junio C HamanoMerge branch 'rs/archive-ignore'
2008-06-22 Junio C HamanoMerge branch 'lt/racy-empty'
2008-06-22 Junio C HamanoMerge branch 'sn/static'
2008-06-22 Junio C HamanoMerge branch 'jc/maint-combine-diff-pre-context'
2008-06-22 Junio C HamanoMerge branch 'lt/maint-gitdir-relative'
2008-06-22 Junio C HamanoMerge branch 'mo/status-untracked'
2008-06-22 Junio C HamanoMerge branch 'kh/update-ref'
2008-06-19 Linus TorvaldsMake git_dir a path relative to work_tree in setup_work...
2008-06-17 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-06-16 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-06-11 Junio C HamanoMerge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitk
2008-06-11 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-06-09 Junio C HamanoMerge branch 'js/merge-recursive'
2008-06-09 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-06-08 Johannes Sixtmake_nonrelative_path: Use is_absolute_path()
2008-06-07 Junio C HamanoMerge 1.5.5.4 in
2008-06-06 Daniel BarkalowUse nonrelative paths instead of absolute paths for...
2008-06-06 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-06-04 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-05-28 Junio C HamanoMerge 1.5.5.3 in
2008-05-27 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-05-27 Junio C HamanoMerge git://repo.or.cz/git-gui
2008-05-26 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-05-26 Junio C HamanoMerge branch 'maint-1.5.4' into maint
2008-05-24 Junio C HamanoMerge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitk
2008-05-23 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-05-23 Junio C HamanoMerge branch 'maint-1.5.4' into maint v1.5.5.2
2008-05-23 David ReissAdd support for GIT_CEILING_DIRECTORIES
2008-05-23 David ReissImplement normalize_absolute_path
2008-05-21 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-05-21 Junio C HamanoMerge branch 'maint-1.5.4' into maint
2008-05-21 Junio C HamanoMerge branch 'sv/first-parent'
2008-05-21 Junio C HamanoMerge branch 'jk/maint-send-email-compose'
2008-05-21 Junio C HamanoMerge branch 'hb/maint-send-email-quote-recipients'
2008-05-17 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-05-15 Junio C HamanoMerge git://repo.or.cz/git-gui
2008-05-15 Junio C HamanoMerge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitk
2008-05-14 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-05-14 Junio C HamanoMerge branch 'maint-1.5.4' into maint
2008-05-14 Junio C HamanoMerge branch 'mv/format-cc'
2008-05-12 Junio C HamanoMerge branch 'gp/bisect-fix'
2008-05-11 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-05-11 Junio C HamanoMerge branch 'maint-1.5.4' into maint
2008-05-11 Junio C HamanoMerge branch 'lt/case-insensitive'
2008-05-09 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-05-09 Junio C HamanoMerge branch 'maint-1.5.4' into maint
2008-05-09 Junio C HamanoMerge branch 'sg/merge-options' (early part)
2008-05-09 Junio C HamanoMerge branch 'db/learn-HEAD'
2008-05-09 Junio C HamanoMerge branch 'jn/webfeed'
2008-05-09 Junio C HamanoMerge branch 'cc/help'
2008-05-09 Junio C HamanoMerge branch 'dm/cherry-pick-s'
2008-05-09 Junio C HamanoMerge branch 'lt/dirmatch-optim'
2008-05-06 Junio C HamanoMerge branch 'jc/lstat'
2008-05-06 Junio C HamanoMerge branch 'bc/filter-branch'
2008-05-06 Junio C HamanoMerge branch 'lh/git-file'
2008-05-06 Junio C HamanoMerge branch 'jk/fetch-status'
2008-05-06 Junio C HamanoMerge branch 'lh/branch-merged'
2008-05-06 Junio C HamanoMerge branch 'pb/remote-mirror-config'
2008-05-04 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-05-04 Junio C HamanoMerge branch 'maint-1.5.4' into maint
2008-05-03 Junio C HamanoMerge commit 'sg/merge-options^' into jk/renamelimit
2008-04-30 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
next