pack-objects --unpacked=<existing pack> option.
[git/git.git] / builtin-prune-packed.c
2006-09-07 Junio C Hamanopack-objects --unpacked=<existing pack> option.
2006-09-01 Junio C HamanoMerge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitk
2006-08-13 Junio C HamanoMerge branch 'jc/upload-pack'
2006-08-13 Junio C HamanoMerge branch 'th/diff-extra'
2006-08-13 Junio C HamanoMerge branch 'jc/pack-objects'
2006-08-13 Junio C HamanoMerge branch 'js/read-tree'
2006-08-13 Junio C HamanoMerge branch 'jn/web'
2006-08-13 Junio C HamanoMerge branch 'lt/web'
2006-08-13 Junio C HamanoMerge branch 'ml/pager'
2006-08-13 Junio C HamanoMerge branch 'master' into js/c-merge-recursive
2006-08-13 Junio C HamanoGIT 1.4.2 v1.4.2
2006-08-13 Junio C HamanoMerge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitk
2006-08-12 Junio C HamanoMerge branch 'rj/header'
2006-08-03 Junio C HamanoMerge branch 'jc/sideband'
2006-08-03 Matthias Kestenholzuse declarations from builtin.h for builtin commands
2006-08-02 Matthias KestenholzMake git-prune-packed a builtin