Support gitlinks in fast-import.
[git/git.git] / t / t9301-fast-export.sh
2008-07-19 Alexander GavrilovSupport gitlinks in fast-import.
2008-07-17 Junio C HamanoMerge branch 'mv/dashless'
2008-07-17 Junio C HamanoMerge branch 'ls/mailinfo'
2008-07-17 Junio C HamanoMerge branch 'sb/dashless'
2008-07-17 Junio C HamanoMerge branch 'sp/maint-index-pack'
2008-07-17 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-07-16 Junio C HamanoMerge branch 'ag/rewrite_one'
2008-07-16 Junio C HamanoMerge branch 'js/maint-pretty-mailmap'
2008-07-15 Junio C HamanoMerge git://repo.or.cz/git-gui
2008-07-15 Junio C HamanoMerge branch 'ls/maint-mailinfo-patch-label'
2008-07-15 Junio C HamanoMerge branch 'jc/branch-merged'
2008-07-15 Junio C HamanoMerge branch 'sp/maint-bash-completion-optim'
2008-07-13 Junio C HamanoMerge branch 'sp/maint-bash-completion-optim'
2008-07-13 Junio C HamanoMerge branch 'maint' to sync with 1.5.6.3
2008-07-13 Junio C HamanoMerge branch 'ph/parseopt-step-blame'
2008-07-13 Stephan Beyert/: Use "test_must_fail git" instead of "! git"
2008-07-09 Junio C HamanoMerge branch 'jc/reflog-expire'
2008-07-09 Junio C HamanoMerge branch 'sp/maint-pack-memuse'
2008-07-09 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-07-08 Junio C HamanoMerge branch 'jc/blame' (early part) into HEAD
2008-07-07 Junio C HamanoMerge branch 'qq/maint'
2008-07-07 Junio C HamanoMerge branch 'js/maint-daemon-syslog'
2008-07-07 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-07-07 Junio C HamanoMerge branch 'jc/rerere'
2008-07-07 Junio C HamanoMerge branch 'dr/ceiling'
2008-07-07 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-07-07 Junio C HamanoMerge branch 'qq/maint'
2008-07-06 Junio C HamanoMerge git://repo.or.cz/git-gui
2008-07-06 Junio C HamanoMerge branch 'qq/maint'
2008-07-06 Junio C HamanoMerge branch 'qq/maint'
2008-07-04 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-07-03 Junio C HamanoMerge branch 'j6t/mingw'
2008-07-03 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-07-02 Junio C HamanoMerge maint in
2008-07-01 Junio C HamanoMerge branch 'ph/mergetool'
2008-07-01 Junio C HamanoMerge branch 'js/maint-clone-insteadof'
2008-07-01 Junio C HamanoMerge branch 'jc/maint-reset'
2008-07-01 Junio C HamanoMerge branch 'jk/maint-fetch-ref-hier'
2008-07-01 Junio C HamanoMerge branch 'jc/dashless' (early part)
2008-07-01 Junio C HamanoMerge branch 'nd/dashless'
2008-06-30 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-06-29 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-06-27 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-06-26 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-06-25 Junio C HamanoMerge branch 'sb/rebase'
2008-06-25 Junio C HamanoMerge branch 'lw/gitweb'
2008-06-25 Junio C HamanoMerge branch 'lt/config-fsync'
2008-06-25 Junio C HamanoMerge branch 'sr/tests'
2008-06-25 Junio C HamanoMerge branch 'jh/clone-packed-refs'
2008-06-25 Junio C HamanoMerge branch 'lw/perlish'
2008-06-24 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-06-23 Michele Ballabiot9301-fast-export.sh: Remove debug line
2008-06-23 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-06-22 Junio C HamanoMerge branch 'rs/archive-ignore'
2008-06-22 Junio C HamanoMerge branch 'lt/racy-empty'
2008-06-22 Junio C HamanoMerge branch 'sn/static'
2008-06-22 Junio C HamanoMerge branch 'jc/maint-combine-diff-pre-context'
2008-06-22 Junio C HamanoMerge branch 'lt/maint-gitdir-relative'
2008-06-22 Junio C HamanoMerge branch 'jk/test'
2008-06-22 Junio C HamanoMerge branch 'pb/fast-export'
2008-06-19 Pieter de Biebuiltin-fast-export: Add importing and exporting of...
2008-06-11 Junio C HamanoMerge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitk
2008-05-27 Junio C HamanoMerge git://repo.or.cz/git-gui
2008-05-24 Junio C HamanoMerge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitk
2008-05-15 Junio C HamanoMerge git://repo.or.cz/git-gui
2008-05-15 Junio C HamanoMerge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitk
2008-04-08 Junio C HamanoMerge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitk
2008-04-05 Junio C HamanoMerge git://repo.or.cz/git-gui
2008-04-02 Junio C HamanoMerge git://repo.or.cz/git-gui
2008-03-16 Junio C HamanoMerge branch 'master' of git://repo.or.cz/git-gui
2008-03-15 Junio C HamanoMerge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitk
2008-03-12 Junio C HamanoMerge git://repo.or.cz/git-gui
2008-03-06 Junio C HamanoMerge branch 'maint' of git://repo.or.cz/git-gui into...
2008-03-01 Junio C HamanoMerge branch 'master' of git://repo.or.cz/git-gui
2008-03-01 Junio C HamanoMerge branch 'maint' of git://repo.or.cz/git-gui into...
2008-02-23 Junio C HamanoMerge branch 'maint' of git://repo.or.cz/git-gui into...
2008-02-23 Junio C HamanoMerge branch 'bc/reflog-fix' into js/reflog-delete
2008-02-17 Junio C HamanoMerge git://repo.or.cz/git-gui
2008-02-17 Junio C HamanoMerge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitk
2008-02-13 Junio C HamanoMerge git://repo.or.cz/git-gui
2008-02-13 Junio C HamanoMerge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitk
2008-01-24 Junio C HamanoMerge git://repo.or.cz/git-gui
2008-01-21 Junio C HamanoMerge git://repo.or.cz/git-gui
2008-01-21 Junio C HamanoMerge git://repo.or.cz/git-gui
2008-01-21 Junio C HamanoMerge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitk
2008-01-11 Junio C HamanoMerge ../gitk
2008-01-09 Junio C HamanoMerge branch 'master' of git://git./gitk/gitk
2008-01-08 Junio C HamanoMerge in GIT 1.5.3.8
2008-01-05 Junio C HamanoMerge git://repo.or.cz/git-gui
2007-12-31 Junio C HamanoMerge branch 'maint' of git://linux-nfs.org/~bfields/git
2007-12-18 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2007-12-10 Junio C HamanoMerge branch 'master' into cc/help
2007-12-09 Junio C HamanoMerge branch 'jc/spht'
2007-12-09 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2007-12-07 Junio C HamanoMerge branch 'master' of git://repo.or.cz/git-gui
2007-12-07 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2007-12-06 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2007-12-05 Junio C HamanoMerge branch 'wc/add-i'
2007-12-05 Junio C HamanoMerge branch 'kh/commit'
2007-12-05 Junio C HamanoMerge branch 'sp/refspec-match'
next