Merge branch 'maint' of git://github.com/git-l10n/git-po
authorJiang Xin <worldhello.net@gmail.com>
Sun, 31 Dec 2017 02:48:20 +0000 (10:48 +0800)
committerJiang Xin <worldhello.net@gmail.com>
Sun, 31 Dec 2017 02:48:20 +0000 (10:48 +0800)
* 'maint' of git://github.com/git-l10n/git-po:
  l10n: fixes to German translation
  l10n: Update Spanish translation
  l10n: zh_CN translate parameter name
  l10n: zh_CN Fix typo
  l10n: Fixes to Catalan translation

po/ca.po
po/de.po
po/es.po
po/zh_CN.po

index 7f8c30f..874ad3c 100644 (file)
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -39,7 +39,7 @@
 #   cherry pick      |  «cherry pick»
 #   rebase           |  «rebase»
 #   stage            |  «stage»
-#   stash            |  «sta»
+#   stash            |  «stash»
 #   squash           |  «squash»
 #   trailer          |  «trailer»
 #   unstage          |  «unstage»
@@ -107,7 +107,7 @@ msgstr "No heu conclòs la vostra fusió (MERGE_HEAD existeix)."
 
 #: advice.c:119
 msgid "Please, commit your changes before merging."
-msgstr "Si us plau, cometeu els vostres canvis abans de fusionar."
+msgstr "Cometeu els vostres canvis abans de fusionar."
 
 #: advice.c:120
 msgid "Exiting because of unfinished merge."
@@ -189,24 +189,24 @@ msgstr "no s'ha pogut trobar el nom de fitxer en el pedaç a la línia %d"
 #, c-format
 msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
 msgstr ""
-"git apply: git-diff dolent - /dev/null esperat, %s rebut en la línia %d"
+"git apply: git-diff incorrecte - s'esperava /dev/null, s'ha rebut %s en la línia %d"
 
 #: apply.c:972
 #, c-format
 msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
 msgstr ""
-"git apply: git-diff dolent - nom de fitxer nou inconsistent en la línia %d"
+"git apply: git-diff incorrecte - nom de fitxer nou inconsistent en la línia %d"
 
 #: apply.c:973
 #, c-format
 msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
 msgstr ""
-"git apply: git-diff dolent - nom de fitxer antic inconsistent en la línia %d"
+"git apply: git-diff incorrecte - nom de fitxer antic inconsistent en la línia %d"
 
 #: apply.c:978
 #, c-format
 msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
-msgstr "git apply: git-diff dolent - /dev/null esperat en la línia %d"
+msgstr "git apply: git-diff incorrecte - s'esperava /dev/null en la línia %d"
 
 #: apply.c:1007
 #, c-format
@@ -371,7 +371,7 @@ msgstr "el pedaç binari no s'aplica a «%s»"
 #, c-format
 msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
 msgstr ""
-"el pedaç binari a «%s» crea un resultat incorrecte (esperant %s, %s rebut)"
+"el pedaç binari a «%s» crea un resultat incorrecte (s'esperava %s, s'ha rebut %s)"
 
 #: apply.c:3247
 #, c-format
@@ -876,7 +876,7 @@ msgstr "Opció inesperada --remote"
 
 #: archive.c:470
 msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
-msgstr "L'opció --exec només es pot usar junt amb --remote"
+msgstr "L'opció --exec només es pot usar juntament amb --remote"
 
 #: archive.c:472
 msgid "Unexpected option --output"
@@ -966,7 +966,7 @@ msgid ""
 "We continue anyway."
 msgstr ""
 "s'ha d'ometre la base de fusió entre %s i [%s].\n"
-"Llavors, no podem estar segurs de que la primera comissió %s sigui entre %s "
+"Llavors, no podem estar segurs que la primera comissió %s sigui entre %s "
 "i %s.\n"
 "Continuem de totes maneres."
 
@@ -1006,7 +1006,7 @@ msgid ""
 "Maybe you started with bad path parameters?\n"
 msgstr ""
 "No s'ha trobat cap comissió comprovable.\n"
-"Potser heu començat amb paràmetres de camí dolents?\n"
+"Potser heu començat amb paràmetres de camí incorrectes?\n"
 
 #: bisect.c:995
 #, c-format
@@ -1180,11 +1180,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Si teniu pensat basar el vostre treball en una branca\n"
 "font que ja existeix al remot, pot ser que necessiteu\n"
-"executar \"git fetch\" per a obtenir-la.\n"
+"executar «git fetch» per a obtenir-la.\n"
 "\n"
 "Si teniu pensat pujar una branca local nova que seguirà\n"
 "la seva contrapart remota, pot ser que vulgueu usar\n"
-"\"git push -u\" per a establir la configuració font\n"
+"«git push -u» per a establir la configuració font\n"
 "mentre pugeu."
 
 #: branch.c:264
@@ -1397,7 +1397,7 @@ msgstr ""
 #: config.c:895
 #, c-format
 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
-msgstr "valor de configuració numèric dolent «%s» per «%s» en %s: %s"
+msgstr "valor de configuració numèric incorrecte «%s» per «%s» en %s: %s"
 
 #: config.c:990
 #, c-format
@@ -1407,7 +1407,7 @@ msgstr "s'ha produït un error en expandir el directori d'usuari en: «%s»"
 #: config.c:1085 config.c:1096
 #, c-format
 msgid "bad zlib compression level %d"
-msgstr "nivell de compressió de zlib dolent %d"
+msgstr "nivell de compressió de zlib incorrecte %d"
 
 #: config.c:1213
 #, c-format
@@ -1485,7 +1485,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "No s'ha pogut llegir del dipòsit remot.\n"
 "\n"
-"Si us plau, assegureu-vos que tingueu els permisos\n"
+"Assegureu-vos que tingueu els permisos\n"
 "d'accés correctes i que el dipòsit existeixi."
 
 #: connected.c:64 builtin/fsck.c:183 builtin/prune.c:141
@@ -1707,7 +1707,7 @@ msgstr ""
 #: dir.c:2885 dir.c:2890
 #, c-format
 msgid "could not create directories for %s"
-msgstr "no s'ha pogut crear directoris per %s"
+msgstr "no s'han pogut crear directoris per %s"
 
 #: dir.c:2915
 #, c-format
@@ -1729,7 +1729,7 @@ msgstr "git fetch-pack: llista superficial esperada"
 
 #: fetch-pack.c:264
 msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got EOF"
-msgstr "git fetch-pack: ACK/NAK esperat, EOF rebut"
+msgstr "git fetch-pack: s'esperava ACK/NAK, s'ha rebut EOF"
 
 #: fetch-pack.c:283 builtin/archive.c:63
 #, c-format
@@ -1739,7 +1739,7 @@ msgstr "error remot: %s"
 #: fetch-pack.c:284
 #, c-format
 msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
-msgstr "git fetch-pack: ACK/NAK esperat, «%s» rebut"
+msgstr "git fetch-pack: s'esperava ACK/NAK, s'ha rebut «%s»"
 
 #: fetch-pack.c:336
 msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
@@ -1778,7 +1778,7 @@ msgstr "s'esperava shallow/unshallow, s'ha rebut %s"
 #: fetch-pack.c:477
 #, c-format
 msgid "got %s %d %s"
-msgstr "%s %d %s rebut"
+msgstr "s'ha rebut %s %d %s"
 
 #: fetch-pack.c:491
 #, c-format
@@ -1921,7 +1921,7 @@ msgstr "s'ha produït un error en escriure la signatura separada a «%s»"
 #: graph.c:97
 #, c-format
 msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
-msgstr "ignora el color invàlid '%.*s' en log.graphColors"
+msgstr "ignora el color no vàlid «%.*s» en log.graphColors"
 
 #: grep.c:1970
 #, c-format
@@ -1974,12 +1974,12 @@ msgstr ""
 #: help.c:363
 #, c-format
 msgid "Continuing under the assumption that you meant '%s'."
-msgstr "Es continua amb l'assumpció de que volíeu dir «%s»."
+msgstr "El procés continuarà, pressuposant que volíeu dir «%s»."
 
 #: help.c:368
 #, c-format
 msgid "Continuing in %0.1f seconds, assuming that you meant '%s'."
-msgstr "Es continua en %0.1f segons, assumint que volíeu dir «%s»."
+msgstr "El procés continuarà en %0.1f segons, pressuposant que volíeu dir «%s»."
 
 #: help.c:376
 #, c-format
@@ -2038,7 +2038,7 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"*** Si us plau, digueu-me qui sou.\n"
+"*** Digueu-me qui sou.\n"
 "\n"
 "Executeu\n"
 "\n"
@@ -2058,8 +2058,7 @@ msgstr ""
 #, c-format
 msgid "unable to auto-detect email address (got '%s')"
 msgstr ""
-"no s'ha pogut detectar automàticament una adreça de correu vàlida («%s» "
-"rebut)"
+"no s'ha pogut detectar automàticament una adreça electrònica vàlida (s'ha rebut «%s»)"
 
 #: ident.c:381
 msgid "no name was given and auto-detection is disabled"
@@ -2069,7 +2068,7 @@ msgstr ""
 #: ident.c:387
 #, c-format
 msgid "unable to auto-detect name (got '%s')"
-msgstr "no s'ha pogut detectar automàticament el nom («%s» rebut)"
+msgstr "no s'ha pogut detectar automàticament el nom (s'ha rebut «%s»)"
 
 #: ident.c:395
 #, c-format
@@ -2100,10 +2099,10 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut crear '%s.lock': %s.\n"
 "\n"
 "Sembla que un altre procés de git s'està executant en aquest\n"
-"dipòsit, per exemple, un editor obert per 'git commit'. Si us\n"
-"plau, assegureu-vos que tots els processos s'hagin terminat i\n"
+"dipòsit, per exemple, un editor obert per 'git commit'. \n"
+"Assegureu-vos que tots els processos s'hagin terminat i\n"
 "llavors proveu de nou. Si encara falla, pot ser que un procés de\n"
-"git ha tingut una pana:\n"
+"git ha tingut un error:\n"
 "elimineu el fitxer manualment per a continuar."
 
 #: lockfile.c:159
@@ -2358,7 +2357,7 @@ msgstr "la fusió dels arbres %s i %s ha fallat"
 
 #: merge-recursive.c:2060
 msgid "Merging:"
-msgstr "Fusionant:"
+msgstr "S'està fusionant:"
 
 #: merge-recursive.c:2073
 #, c-format
@@ -2388,7 +2387,7 @@ msgid ""
 "commit/abort the previous merge before you start a new notes merge."
 msgstr ""
 "No heu acabat la vostra fusió de notes prèvia (%s existeix).\n"
-"Si us plau, useu 'git notes merge --commit' o 'git notes merge --abort' per "
+"Useu «git notes merge --commit» o «git notes merge --abort» per "
 "a cometre/avortar la fusió prèvia abans de començar una fusió de notes nova."
 
 #: notes-merge.c:279
@@ -2484,7 +2483,7 @@ msgstr ""
 
 #: pathspec.c:147
 msgid "Only one 'attr:' specification is allowed."
-msgstr "només es permet una especificació 'attr:'."
+msgstr "Només es permet una especificació 'attr:'."
 
 #: pathspec.c:150
 msgid "attr spec must not be empty"
@@ -2555,7 +2554,7 @@ msgid ""
 "use . instead if you meant to match all paths"
 msgstr ""
 "es faran no vàlides les cadenes buides com especificacions de camí en "
-"versions futures. Si us plau, useu . en lloc d'això si volíeu coincidir amb "
+"versions futures. Useu . en lloc d'això si volíeu coincidir amb "
 "tots els camins"
 
 #: pathspec.c:595
@@ -2628,7 +2627,7 @@ msgstr "no s'ha pogut suprimir la referència %s: %s"
 #: refs/files-backend.c:1153 refs/packed-backend.c:1443
 #, c-format
 msgid "could not delete references: %s"
-msgstr "no s'ha pogut suprimir les referències: %s"
+msgstr "no s'han pogut suprimir les referències: %s"
 
 #: ref-filter.c:35 wt-status.c:1811
 msgid "gone"
@@ -3311,7 +3310,7 @@ msgstr "no s'ha pogut llegir «%s»."
 
 #: sequencer.c:1361
 msgid "please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
-msgstr "si us plau, corregiu-ho això usant 'git rebase --edit-todo'."
+msgstr "corregiu-ho usant «git rebase --edit-todo»."
 
 #: sequencer.c:1363
 #, c-format
@@ -3487,7 +3486,7 @@ msgstr "no s'ha pogut llegir 'onto'"
 #: sequencer.c:2129
 #, c-format
 msgid "could not update %s"
-msgstr "no s'ha pogut analitzar %s"
+msgstr "no s'ha pogut actualitzar %s"
 
 #: sequencer.c:2136
 #, c-format
@@ -3523,12 +3522,12 @@ msgid ""
 "first and then run 'git rebase --continue' again."
 msgstr ""
 "\n"
-"Teniu canvis no comesos en el vostre arbre de treball. Si us plau,\n"
-"primer cometeu-los i després executeu 'git rebase --continue' de nou."
+"Teniu canvis no comesos en el vostre arbre de treball. \n"
+"Primer cometeu-los i després executeu 'git rebase --continue' de nou."
 
 #: sequencer.c:2251
 msgid "could not commit staged changes."
-msgstr "No s'ha pogut cometre els canvis «staged»."
+msgstr "No s'han pogut cometre els canvis «staged»."
 
 #: sequencer.c:2331
 #, c-format
@@ -3538,7 +3537,7 @@ msgstr "%s: no es pot fer «cherry pick» a %s"
 #: sequencer.c:2335
 #, c-format
 msgid "%s: bad revision"
-msgstr "%s: revisió dolenta"
+msgstr "%s: revisió incorrecta"
 
 #: sequencer.c:2368
 msgid "can't revert as initial commit"
@@ -3550,7 +3549,7 @@ msgstr "make_script: opcions no gestionades"
 
 #: sequencer.c:2474
 msgid "make_script: error preparing revisions"
-msgstr "make_script: s'ha produït un error preparant les revisions"
+msgstr "make_script: s'ha produït un error en preparar les revisions"
 
 #: sequencer.c:2510
 #, c-format
@@ -3766,10 +3765,10 @@ msgstr ""
 "\n"
 "  git checkout -b $br $(git rev-parse ...)\n"
 "\n"
-"on \"$br\" és d'alguna manera buida i una referència de 40 caràcters\n"
-"hexadecimals. Si us plau, examineu aquestes referències i potser\n"
+"on «$br» és d'alguna manera buida i una referència de 40 caràcters\n"
+"hexadecimals. Examineu aquestes referències i potser\n"
 "suprimiu-les. Desactiveu aquest missatge executant\n"
-"\"git config advice.objectNameWarning false\""
+"«git config advice.objectNameWarning false»"
 
 #: submodule.c:93 submodule.c:127
 msgid "Cannot change unmerged .gitmodules, resolve merge conflicts first"
@@ -3804,7 +3803,7 @@ msgstr "al submòdul no populat «%s»"
 #: submodule.c:340
 #, c-format
 msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
-msgstr "L'especificació «%s» és en el submòdul '%.*s'"
+msgstr "L'especificació «%s» és en el submòdul «%.*s»"
 
 #: submodule.c:799
 #, c-format
@@ -3823,7 +3822,7 @@ msgstr "«%s» no reconegut com un dipòsit git"
 #: submodule.c:1442
 #, c-format
 msgid "could not start 'git status' in submodule '%s'"
-msgstr "no s'ha pogut iniciar 'git status' al submòdul «%s»"
+msgstr "no s'ha pogut iniciar «git status» al submòdul «%s»"
 
 #: submodule.c:1455
 #, c-format
@@ -3861,7 +3860,7 @@ msgid ""
 "'%s' to\n"
 "'%s'\n"
 msgstr ""
-"S'està migrant el directori de '%s%s' des de\n"
+"S'està migrant el directori de «%s%s» des de\n"
 "«%s» a\n"
 "«%s»\n"
 
@@ -3981,7 +3980,7 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Si us plau, intenteu\n"
+"Intenteu\n"
 "\n"
 "\tgit push --recurse-submodules=on-demand\n"
 "\n"
@@ -4024,7 +4023,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Els vostres canvis locals als fitxers següents se sobreescriurien per "
 "agafar:\n"
-"%%sSi us plau, cometeu els vostres canvis o feu «stash» abans de canviar de "
+"%%sCometeu els vostres canvis o feu «stash» abans de canviar de "
 "branca."
 
 #: unpack-trees.c:108
@@ -4045,7 +4044,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Els vostres canvis locals als fitxers següents se sobreescriurien per "
 "fusionar:\n"
-"%%sSi us plau, cometeu els vostres canvis o feu «stash» abans de fusionar."
+"%%sCometeu els vostres canvis o feu «stash» abans de fusionar."
 
 #: unpack-trees.c:113
 #, c-format
@@ -4064,7 +4063,7 @@ msgid ""
 "%%sPlease commit your changes or stash them before you %s."
 msgstr ""
 "Els vostres canvis locals als fitxers següents se sobreescriurien per %s:\n"
-"%%sSi us plau, cometeu els vostres canvis o feu «stash» abans de %s."
+"%%sCometeu els vostres canvis o feu «stash» abans de %s."
 
 #: unpack-trees.c:118
 #, c-format
@@ -4092,7 +4091,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Els següents fitxers no seguits en l'arbre de treball s'eliminarien per "
 "agafar:\n"
-"%%sSi us plau, moveu-los o elimineu-los abans de canviar de branca."
+"%%sMoveu-los o elimineu-los abans de canviar de branca."
 
 #: unpack-trees.c:129
 #, c-format
@@ -4112,7 +4111,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Els següents fitxers no seguits en l'arbre de treball s'eliminarien per "
 "fusionar:\n"
-"%%sSi us plau, moveu-los o elimineu-los abans de fusionar."
+"%%sMoveu-los o elimineu-los abans de fusionar."
 
 #: unpack-trees.c:134
 #, c-format
@@ -4131,7 +4130,7 @@ msgid ""
 "%%sPlease move or remove them before you %s."
 msgstr ""
 "Els següents fitxers no seguits en l'arbre de treball s'eliminarien per %s:\n"
-"%%sSi us plau, moveu-los o elimineu-los abans de %s."
+"%%sMoveu-los o elimineu-los abans de %s."
 
 #: unpack-trees.c:139
 #, c-format
@@ -4151,7 +4150,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Els següents fitxers no seguits en l'arbre de treball se sobreescriurien per "
 "agafar:\n"
-"%%sSi us plau, moveu-los o elimineu-los abans de canviar de branca."
+"%%sMoveu-los o elimineu-los abans de canviar de branca."
 
 #: unpack-trees.c:146
 #, c-format
@@ -4172,7 +4171,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Els següents fitxers no seguits en l'arbre de treball se sobreescriurien per "
 "fusionar:\n"
-"%%sSi us plau, moveu-los o elimineu-los abans de fusionar."
+"%%sMoveu-los o elimineu-los abans de fusionar."
 
 #: unpack-trees.c:151
 #, c-format
@@ -4192,7 +4191,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Els següents fitxers no seguits en l'arbre de treball se sobreescriurien per "
 "%s:\n"
-"%%sSi us plau, moveu-los o elimineu-los abans de %s."
+"%%sMoveu-los o elimineu-los abans de %s."
 
 #: unpack-trees.c:156
 #, c-format
@@ -4680,11 +4679,11 @@ msgstr "En la branca "
 
 #: wt-status.c:1574
 msgid "interactive rebase in progress; onto "
-msgstr "«rebase» interactiu en progrés; sobre "
+msgstr "«rebase» interactiu en curs; sobre "
 
 #: wt-status.c:1576
 msgid "rebase in progress; onto "
-msgstr "«rebase» en progrés; sobre "
+msgstr "«rebase» en curs; sobre "
 
 #: wt-status.c:1581
 msgid "HEAD detached at "
@@ -4996,7 +4995,7 @@ msgstr "-A i -u són mútuament incompatibles"
 
 #: builtin/add.c:403
 msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
-msgstr "L'opció --ignore-missing només es pot usar junt amb --dry-run"
+msgstr "L'opció --ignore-missing només es pot usar juntament amb --dry-run"
 
 #: builtin/add.c:407
 #, c-format
@@ -5011,7 +5010,7 @@ msgstr "No s'ha especificat res, no s'ha afegit res.\n"
 #: builtin/add.c:423
 #, c-format
 msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
-msgstr "Potser volíeu dir 'git add .'?\n"
+msgstr "Potser volíeu dir «git add .»?\n"
 
 #: builtin/add.c:428 builtin/check-ignore.c:176 builtin/checkout.c:282
 #: builtin/checkout.c:479 builtin/clean.c:957 builtin/commit.c:350
@@ -5272,7 +5271,7 @@ msgstr "silenciós"
 
 #: builtin/am.c:2226
 msgid "add a Signed-off-by line to the commit message"
-msgstr "afegeix una línia Signed-off-by al missatge de comissió"
+msgstr "afegeix una línia «Signed-off-by» al missatge de comissió"
 
 #: builtin/am.c:2229
 msgid "recode into utf8 (default)"
@@ -5280,24 +5279,24 @@ msgstr "recodifica en utf8 (per defecte)"
 
 #: builtin/am.c:2231
 msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
-msgstr "passa la bandera -k al git-mailinfo"
+msgstr "passa l'indicador -k a git-mailinfo"
 
 #: builtin/am.c:2233
 msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
-msgstr "passa la bandera -b al git-mailinfo"
+msgstr "passa l'indicador -b a git-mailinfo"
 
 #: builtin/am.c:2235
 msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
-msgstr "passa la bandera -m al git-mailinfo"
+msgstr "passa l'indicador -m a git-mailinfo"
 
 #: builtin/am.c:2237
 msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
-msgstr "passa la bandera --keep-cr al git-mailsplit per al format mbox"
+msgstr "passa l'indicador --keep-cr a git-mailsplit per al format mbox"
 
 #: builtin/am.c:2240
 msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
 msgstr ""
-"no passis la bandera --keep-cr al git-mailsplit independent de am.keepcr"
+"no passis l'indicador --keep-cr a git-mailsplit independent d'am.keepcr"
 
 #: builtin/am.c:2243
 msgid "strip everything before a scissors line"
@@ -5307,7 +5306,7 @@ msgstr "elimina tot abans d'una línia de tisores"
 #: builtin/am.c:2257 builtin/am.c:2260 builtin/am.c:2263 builtin/am.c:2266
 #: builtin/am.c:2272
 msgid "pass it through git-apply"
-msgstr "passa-ho a través del git-apply"
+msgstr "passa-ho a través de git-apply"
 
 #: builtin/am.c:2262 builtin/fmt-merge-msg.c:664 builtin/fmt-merge-msg.c:667
 #: builtin/grep.c:843 builtin/merge.c:205 builtin/pull.c:142 builtin/pull.c:197
@@ -5329,7 +5328,7 @@ msgstr "el format en el qual estan els pedaços"
 #: builtin/am.c:2275
 msgid "override error message when patch failure occurs"
 msgstr ""
-"passa per alt el missatge d'error quan s'ocorre una fallada en apedaçar"
+"passa per alt el missatge d'error si falla l'aplicació del pedaç"
 
 #: builtin/am.c:2277
 msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
@@ -5366,7 +5365,7 @@ msgstr "signa les comissions amb GPG"
 
 #: builtin/am.c:2298
 msgid "(internal use for git-rebase)"
-msgstr "(ús intern per al git-rebase)"
+msgstr "(ús intern per a git-rebase)"
 
 #: builtin/am.c:2316
 msgid ""
@@ -5374,7 +5373,7 @@ msgid ""
 "it will be removed. Please do not use it anymore."
 msgstr ""
 "Fa molt que l'opció -b/--binary no ha fet res, i\n"
-"s'eliminarà. Si us plau, no l'useu més."
+"s'eliminarà. No l'useu més."
 
 #: builtin/am.c:2323
 msgid "failed to read the index"
@@ -5419,7 +5418,7 @@ msgstr "git archive: Remot sense URL"
 
 #: builtin/archive.c:58
 msgid "git archive: expected ACK/NAK, got EOF"
-msgstr "git archive: ACK/NAK esperat, EOF rebut"
+msgstr "git archive: s'esperava ACK/NAK, s'ha rebut EOF"
 
 #: builtin/archive.c:61
 #, c-format
@@ -5517,7 +5516,7 @@ msgstr "Omet el nom d'autor i la marca de temps (Per defecte: desactivat)"
 #: builtin/blame.c:682
 msgid "Show author email instead of name (Default: off)"
 msgstr ""
-"Mostra l'adreça de correu electrònic de l'autor en lloc del nom (Per "
+"Mostra l'adreça electrònica de l'autor en lloc del nom (Per "
 "defecte: desactivat)"
 
 #: builtin/blame.c:683
@@ -5766,7 +5765,7 @@ msgid ""
 "  %s\n"
 "Lines starting with '%c' will be stripped.\n"
 msgstr ""
-"Si us plau, editeu la descripció de la branca\n"
+"Editeu la descripció de la branca\n"
 "  %s\n"
 "S'eliminaran les línies que comencin amb '%c'.\n"
 
@@ -6125,7 +6124,7 @@ msgstr "ignora l'índex en comprovar"
 
 #: builtin/check-ignore.c:158
 msgid "cannot specify pathnames with --stdin"
-msgstr "no es pot especificar noms de camí amb --stdin"
+msgstr "no es poden especificar noms de camí amb --stdin"
 
 #: builtin/check-ignore.c:161
 msgid "-z only makes sense with --stdin"
@@ -6141,7 +6140,7 @@ msgstr "--quiet només és vàlid amb un sol nom de camí"
 
 #: builtin/check-ignore.c:169
 msgid "cannot have both --quiet and --verbose"
-msgstr "no es pot tenir ambdós --quiet i --verbose"
+msgstr "no es poden especificar --quiet i --verbose alhora"
 
 #: builtin/check-ignore.c:172
 msgid "--non-matching is only valid with --verbose"
@@ -6628,7 +6627,7 @@ msgstr "Voleu eliminar %s [y/N]? "
 #: builtin/clean.c:787 git-add--interactive.perl:1616
 #, c-format
 msgid "Bye.\n"
-msgstr "Adéu.\n"
+msgstr "Adeu.\n"
 
 #: builtin/clean.c:795
 msgid ""
@@ -6709,7 +6708,7 @@ msgid ""
 "clean.requireForce set to true and neither -i, -n, nor -f given; refusing to "
 "clean"
 msgstr ""
-"clean.requireForce està establerta a veritat i ni -i, -n ni -f s'han "
+"clean.requireForce està establerta en cert i ni -i, -n ni -f s'han "
 "indicat; refusant netejar"
 
 #: builtin/clean.c:944
@@ -6717,7 +6716,7 @@ msgid ""
 "clean.requireForce defaults to true and neither -i, -n, nor -f given; "
 "refusing to clean"
 msgstr ""
-"clean.requireForce és per defecte veritat i ni -i, -n ni -f s'han indicat; "
+"clean.requireForce és per defecte cert i ni -i, -n ni -f s'han indicat; "
 "refusant netejar"
 
 #: builtin/clone.c:39
@@ -6861,7 +6860,7 @@ msgid ""
 "Please specify a directory on the command line"
 msgstr ""
 "No s'ha pogut endevinar cap nom de directori.\n"
-"Si us plau, especifiqueu un directori en la línia d'ordres"
+"Especifiqueu un directori en la línia d'ordres"
 
 #: builtin/clone.c:326
 #, c-format
@@ -6935,7 +6934,7 @@ msgstr "no s'ha pogut agafar l'arbre de treball"
 
 #: builtin/clone.c:796
 msgid "unable to write parameters to config file"
-msgstr "no s'ha pogut escriure els paràmetres al fitxer de configuració"
+msgstr "no s'han pogut escriure els paràmetres al fitxer de configuració"
 
 #: builtin/clone.c:859
 msgid "cannot repack to clean up"
@@ -7101,9 +7100,9 @@ msgid ""
 "\n"
 "    git commit --amend --reset-author\n"
 msgstr ""
-"S'han configurat el vostre nom i adreça de correu electrònic\n"
-"automàticament basats en el vostre nom d'usuari i nom de màquina. Si\n"
-"us plau, comproveu que siguin correctes. Podeu suprimir aquest\n"
+"S'han configurat el vostre nom i adreça electrònica\n"
+"automàticament basats en el vostre nom d'usuari i nom de màquina. \n"
+"Comproveu que siguin correctes. Podeu suprimir aquest\n"
 "missatge establint-los explícitament. Executeu l'ordre següent i\n"
 "seguiu les instruccions en el vostre editor per editar el vostre\n"
 "fitxer de configuració:\n"
@@ -7127,9 +7126,9 @@ msgid ""
 "\n"
 "    git commit --amend --reset-author\n"
 msgstr ""
-"S'han configurat el vostre nom i adreça de correu electrònic\n"
-"automàticament basats en el vostre nom d'usuari i nom de màquina. Si\n"
-"us plau, comproveu que siguin correctes. Podeu suprimir aquest\n"
+"S'han configurat el vostre nom i adreça electrònica\n"
+"automàticament basats en el vostre nom d'usuari i nom de màquina. \n"
+"Comproveu que siguin correctes. Podeu suprimir aquest\n"
 "missatge establint-los explícitament:\n"
 "\n"
 "    git config --global user.name \"El Vostre Nom\"\n"
@@ -7167,7 +7166,7 @@ msgstr ""
 
 #: builtin/commit.c:86
 msgid "Otherwise, please use 'git reset'\n"
-msgstr "D'altra manera, si us plau, useu 'git reset'\n"
+msgstr "D'altra manera, useu «git reset»\n"
 
 #: builtin/commit.c:89
 msgid ""
@@ -7289,7 +7288,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "\n"
 "Sembla que podeu estar cometent una fusió.\n"
-"Si això no és correcte, si us plau, elimineu el fitxer\n"
+"Si això no és correcte, elimineu el fitxer\n"
 "\t%s\n"
 "i intenteu-ho de nou.\n"
 
@@ -7304,7 +7303,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "\n"
 "Sembla que podeu estar cometent un «cherry pick».\n"
-"Si això no és correcte, si us plau, elimineu el fitxer\n"
+"Si això no és correcte, elimineu el fitxer\n"
 "\t%s\n"
 "i intenteu-ho de nou.\n"
 
@@ -7314,7 +7313,7 @@ msgid ""
 "Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
 "with '%c' will be ignored, and an empty message aborts the commit.\n"
 msgstr ""
-"Si us plau, introduïu el missatge de comissió dels vostres canvis.\n"
+"Introduïu el missatge de comissió dels vostres canvis.\n"
 "S'ignoraran les línies començant amb '%c', i un missatge de\n"
 "comissió buit avorta la comissió.\n"
 
@@ -7325,7 +7324,7 @@ msgid ""
 "with '%c' will be kept; you may remove them yourself if you want to.\n"
 "An empty message aborts the commit.\n"
 msgstr ""
-"Si us plau, introduïu el missatge de comissió dels vostres canvis.\n"
+"Introduïu el missatge de comissió dels vostres canvis.\n"
 "Es mantindran les línies que comencin amb '%c'; podeu eliminar-les "
 "vosaltres\n"
 "mateixos si voleu. Un missatge buit avorta la comissió.\n"
@@ -7356,13 +7355,13 @@ msgstr "Error en construir arbres"
 #: builtin/commit.c:972 builtin/tag.c:252
 #, c-format
 msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
-msgstr "Si us plau, proveïu el missatge usant l'opció -m o l'opció -F.\n"
+msgstr "Especifiqueu el missatge usant l'opció -m o l'opció -F.\n"
 
 #: builtin/commit.c:1075
 #, c-format
 msgid "--author '%s' is not 'Name <email>' and matches no existing author"
 msgstr ""
-"--author «%s» no és 'Nom <adreça-de-correu-electrònic>' i no coincideix amb\n"
+"--author «%s» no és «Nom <adreça-electrònica>» i no coincideix amb\n"
 "cap autor existent"
 
 #: builtin/commit.c:1090 builtin/commit.c:1335
@@ -7567,7 +7566,7 @@ msgstr ""
 
 #: builtin/commit.c:1608
 msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
-msgstr "l'autor de la comissió ja sóc jo (s'usa amb -C/-c/--amend)"
+msgstr "l'autor de la comissió ja soc jo (s'usa amb -C/-c/--amend)"
 
 #: builtin/commit.c:1609 builtin/log.c:1436 builtin/merge.c:239
 #: builtin/revert.c:105
@@ -7684,7 +7683,7 @@ msgstr ""
 "S'ha actualitzat el dipòsit, però no es pot escriure el\n"
 "fitxer new_index. Comproveu que el disc no estigui ple i\n"
 "que la quota no estigui excedida, i després\n"
-"\"git reset HEAD\" per a recuperar."
+"«git reset HEAD» per a recuperar."
 
 #: builtin/config.c:10
 msgid "git config [<options>]"
@@ -7836,7 +7835,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "# Això és el fitxer de configuració del Git de l'usuari.\n"
 "[user]\n"
-"# Si us plau, adapteu i descomenteu les línies següents:\n"
+"# Adapteu i descomenteu les línies següents:\n"
 "#\tname = %s\n"
 "#\temail = %s\n"
 
@@ -7855,7 +7854,7 @@ msgid ""
 "cannot overwrite multiple values with a single value\n"
 "       Use a regexp, --add or --replace-all to change %s."
 msgstr ""
-"no es pot sobreescriure múltiples valors amb un sol valor\n"
+"no es poden sobreescriure múltiples valors amb un sol valor\n"
 "       Useu una expressió regular, --add o --replace-all per a canviar %s."
 
 #: builtin/count-objects.c:88
@@ -8143,7 +8142,7 @@ msgid ""
 "make 'git-difftool' exit when an invoked diff tool returns a non - zero exit "
 "code"
 msgstr ""
-"fes que 'git-difftool' surti quan l'eina de diff invocada torna un codi de sortida diferent a zero"
+"fes que 'git-difftool' surti quan l'eina de diff invocada torna un codi de sortida diferent de zero"
 
 #: builtin/difftool.c:715
 msgid "<command>"
@@ -8454,7 +8453,7 @@ msgid ""
 "No remote repository specified.  Please, specify either a URL or a\n"
 "remote name from which new revisions should be fetched."
 msgstr ""
-"Cap dipòsit remot especificat. Si us plau, especifiqueu un URL o\n"
+"Cap dipòsit remot especificat. Especifiqueu un URL o\n"
 "un nom remot del qual es deuen obtenir les revisions noves."
 
 #: builtin/fetch.c:1301
@@ -8535,7 +8534,7 @@ msgstr "git for-each-ref [(--merged | --no-merged) [<comissió>]]"
 #: builtin/for-each-ref.c:13
 msgid "git for-each-ref [--contains [<commit>]] [--no-contains [<commit>]]"
 msgstr ""
-"git for-each-ref [--contains  [<comissió>]] [--no-contains [<comissió>]]"
+"git for-each-ref [--contains [<comissió>]] [--no-contains [<comissió>]]"
 
 #: builtin/for-each-ref.c:28
 msgid "quote placeholders suitably for shells"
@@ -8665,7 +8664,7 @@ msgid ""
 "\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"L'última execució de gc ha informat el següent. Si us plau, corregiu\n"
+"L'última execució de gc ha informat el següent. Corregiu\n"
 "la causa primordial i elimineu %s.\n"
 "No es realitzarà la neteja automàtica fins que s'elimini el fitxer.\n"
 "\n"
@@ -8759,7 +8758,7 @@ msgstr "no es pot fer grep des d'un objecte de tipus %s"
 #: builtin/grep.c:694
 #, c-format
 msgid "switch `%c' expects a numerical value"
-msgstr "l'opció `%c' espera un valor numèric"
+msgstr "l'opció «%c» espera un valor numèric"
 
 #: builtin/grep.c:781
 msgid "search in index instead of in the work tree"
@@ -8811,7 +8810,7 @@ msgstr "descendeix com a màxim <profunditat> nivells"
 
 #: builtin/grep.c:809
 msgid "use extended POSIX regular expressions"
-msgstr "usa les expressions regulars POSIX esteses"
+msgstr "usa les expressions regulars POSIX ampliades"
 
 #: builtin/grep.c:812
 msgid "use basic POSIX regular expressions (default)"
@@ -8927,7 +8926,7 @@ msgstr ""
 
 #: builtin/grep.c:880
 msgid "show parse tree for grep expression"
-msgstr "mostra l'arbre d'anàlisis de l'expressió de grep"
+msgstr "mostra l'arbre d'anàlisi de l'expressió grep"
 
 #: builtin/grep.c:884
 msgid "pager"
@@ -9084,7 +9083,7 @@ msgid ""
 "Please consider using 'man.<tool>.cmd' instead."
 msgstr ""
 "«%s»: camí a un visualitzador de manuals no compatible.\n"
-"Si us plau, considereu usar 'man.<eina>.cmd' en lloc d'això."
+"Considereu usar 'man.<eina>.cmd' en lloc d'això."
 
 #: builtin/help.c:223
 #, c-format
@@ -9093,7 +9092,7 @@ msgid ""
 "Please consider using 'man.<tool>.path' instead."
 msgstr ""
 "«%s»: ordre per a un visualitzador de manuals compatible.\n"
-"Si us plau, considereu usar 'man.<eina>.path' en lloc d'això."
+"Considereu usar 'man.<eina>.path' en lloc d'això."
 
 #: builtin/help.c:340
 #, c-format
@@ -9172,7 +9171,7 @@ msgstr "no s'ha rebut l'objecte esperat %s"
 #: builtin/index-pack.c:229
 #, c-format
 msgid "object %s: expected type %s, found %s"
-msgstr "objecte %s: tipus %s esperat, %s trobat"
+msgstr "objecte %s: s'esperava el tipus %s, s'ha trobat %s"
 
 #: builtin/index-pack.c:271
 #, c-format
@@ -9223,7 +9222,7 @@ msgstr "la versió de paquet %<PRIu32> no és compatible"
 #: builtin/index-pack.c:359
 #, c-format
 msgid "pack has bad object at offset %<PRIuMAX>: %s"
-msgstr "el paquet té un objecte dolent a la posició %<PRIuMAX>: %s"
+msgstr "el paquet té un objecte incorrecte a la posició %<PRIuMAX>: %s"
 
 #: builtin/index-pack.c:480
 #, c-format
@@ -9396,7 +9395,7 @@ msgstr "no es pot emmagatzemar el fitxer d'índex"
 #: builtin/index-pack.c:1485
 #, c-format
 msgid "bad pack.indexversion=%<PRIu32>"
-msgstr "pack.indexversion=%<PRIu32> dolent"
+msgstr "pack.indexversion=%<PRIu32> incorrecte"
 
 #: builtin/index-pack.c:1553
 #, c-format
@@ -9431,7 +9430,7 @@ msgstr "el nom del fitxer de paquet «%s» no acaba amb '.pack'"
 #: builtin/index-pack.c:1724 builtin/index-pack.c:1728
 #, c-format
 msgid "bad %s"
-msgstr "%s dolent"
+msgstr "%s incorrecte"
 
 #: builtin/index-pack.c:1744
 msgid "--fix-thin cannot be used without --stdin"
@@ -9488,7 +9487,7 @@ msgstr "no s'han trobat les plantilles %s"
 #: builtin/init-db.c:135
 #, c-format
 msgid "not copying templates from '%s': %s"
-msgstr "no s'està copiant plantilles de «%s»: %s"
+msgstr "no s'estan copiant plantilles de «%s»: %s"
 
 #: builtin/init-db.c:328
 #, c-format
@@ -9607,7 +9606,7 @@ msgstr "uneix els valors continus amb espais en blanc"
 
 #: builtin/interpret-trailers.c:105
 msgid "set parsing options"
-msgstr "estableix les opcions d'anàlisis"
+msgstr "estableix les opcions d'anàlisi"
 
 #: builtin/interpret-trailers.c:107
 msgid "trailer"
@@ -9666,7 +9665,7 @@ msgstr "Sortida final: %d %s\n"
 #: builtin/log.c:501
 #, c-format
 msgid "git show %s: bad file"
-msgstr "git show %s: fitxer dolent"
+msgstr "git show %s: fitxer incorrecte"
 
 #: builtin/log.c:516 builtin/log.c:610
 #, c-format
@@ -9738,7 +9737,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "S'ha produït un error en obtenir la font. Si voleu registrar la comissió "
 "base\n"
-"automàticament, si us plau, useu git branch --set-upstream-to per a\n"
+"automàticament, useu git branch --set-upstream-to per a\n"
 "seguir una branca remota. O podeu especificar la comissió base manualment\n"
 "amb --base=<id-de-comissió-base>."
 
@@ -9874,7 +9873,7 @@ msgstr "límit"
 
 #: builtin/log.c:1483
 msgid "attach the patch"
-msgstr "ajunta el pedaç"
+msgstr "adjunta el pedaç"
 
 #: builtin/log.c:1486
 msgid "inline the patch"
@@ -9968,7 +9967,7 @@ msgstr "git cherry [-v] [<font> [<cap> [<límit>]]]"
 msgid ""
 "Could not find a tracked remote branch, please specify <upstream> manually.\n"
 msgstr ""
-"No s'ha pogut trobar una branca remota seguida. Si us plau, especifiqueu "
+"No s'ha pogut trobar una branca remota seguida. Especifiqueu "
 "<font> manualment.\n"
 
 #: builtin/ls-files.c:466
@@ -10176,7 +10175,7 @@ msgstr "git merge --continue"
 
 #: builtin/merge.c:107
 msgid "switch `m' requires a value"
-msgstr "l'opció `m' requereix un valor"
+msgstr "l'opció «m» requereix un valor"
 
 #: builtin/merge.c:144
 #, c-format
@@ -10311,7 +10310,7 @@ msgstr "«%s» no assenyala una comissió"
 #: builtin/merge.c:546
 #, c-format
 msgid "Bad branch.%s.mergeoptions string: %s"
-msgstr "Cadena branch.%s.mergeoptions dolenta: %s"
+msgstr "Cadena branch.%s.mergeoptions incorrecta: %s"
 
 #: builtin/merge.c:666
 msgid "Not handling anything other than two heads merge."
@@ -10347,7 +10346,7 @@ msgid ""
 "Lines starting with '%c' will be ignored, and an empty message aborts\n"
 "the commit.\n"
 msgstr ""
-"Si us plau, introduïu un missatge de comissió per a explicar per què\n"
+"Introduïu un missatge de comissió per a explicar per què\n"
 "aquesta fusió és necessària, especialment si fusiona una font\n"
 "actualitzada a una branca temàtica.\n"
 "\n"
@@ -10390,7 +10389,7 @@ msgstr "No hi ha cap branca amb seguiment remot per a %s de %s"
 #: builtin/merge.c:972
 #, c-format
 msgid "Bad value '%s' in environment '%s'"
-msgstr "Valor dolent «%s» en l'entorn «%s»"
+msgstr "Valor incorrecte «%s» en l'entorn «%s»"
 
 #: builtin/merge.c:1073
 #, c-format
@@ -10415,7 +10414,7 @@ msgstr "--continue no accepta paràmetres"
 
 #: builtin/merge.c:1192
 msgid "There is no merge in progress (MERGE_HEAD missing)."
-msgstr "No hi ha fusió en progrés (manca MERGE_HEAD)."
+msgstr "No hi ha cap fusió en curs (manca MERGE_HEAD)."
 
 #: builtin/merge.c:1208
 msgid ""
@@ -10423,7 +10422,7 @@ msgid ""
 "Please, commit your changes before you merge."
 msgstr ""
 "No heu conclòs la vostra fusió (MERGE_HEAD existeix).\n"
-"Si us plau, cometeu els vostres canvis abans de fusionar."
+"Cometeu els vostres canvis abans de fusionar."
 
 #: builtin/merge.c:1215
 msgid ""
@@ -10431,7 +10430,7 @@ msgid ""
 "Please, commit your changes before you merge."
 msgstr ""
 "No heu conclòs el vostre «cherry pick» (CHERRY_PICK_HEAD existeix).\n"
-"Si us plau, cometeu els vostres canvis abans de fusionar."
+"Cometeu els vostres canvis abans de fusionar."
 
 #: builtin/merge.c:1218
 msgid "You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists)."
@@ -10472,7 +10471,7 @@ msgstr "La comissió %s té una signatura GPG no fiable, suposadament de %s."
 #: builtin/merge.c:1298
 #, c-format
 msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
-msgstr "La comissió %s té una signatura GPG dolenta suposadament de %s."
+msgstr "La comissió %s té una signatura GPG incorrecta suposadament de %s."
 
 #: builtin/merge.c:1301
 #, c-format
@@ -10687,7 +10686,7 @@ msgstr "El directori %s és en l'índex i no hi ha cap submòdul?"
 #: builtin/mv.c:85 builtin/rm.c:289
 msgid "Please stage your changes to .gitmodules or stash them to proceed"
 msgstr ""
-"Si us plau, «stage» els vostres canvis a .gitmodules o feu «stash» dels "
+"Feu «stage» dels vostres canvis a .gitmodules o feu «stash» dels "
 "mateixos per a procedir"
 
 #: builtin/mv.c:103
@@ -10715,7 +10714,7 @@ msgstr "S'està comprovant el canvi de nom de «%s» a «%s»\n"
 
 #: builtin/mv.c:182
 msgid "bad source"
-msgstr "font dolenta"
+msgstr "font incorrecta"
 
 #: builtin/mv.c:185
 msgid "can not move directory into itself"
@@ -10811,7 +10810,7 @@ msgstr "permet imprimir els noms `undefined` (per defecte)"
 
 #: builtin/name-rev.c:410
 msgid "dereference tags in the input (internal use)"
-msgstr "dereferencia les etiquetes en l'entrada (ús intern)"
+msgstr "desreferencia les etiquetes en l'entrada (ús intern)"
 
 #: builtin/notes.c:26
 msgid "git notes [--ref <notes-ref>] [list [<object>]]"
@@ -10947,7 +10946,7 @@ msgstr "S'ha produït un error en finalitzar 'show' per a l'objecte «%s»"
 #: builtin/notes.c:195
 msgid "please supply the note contents using either -m or -F option"
 msgstr ""
-"si us plau, proveïu els continguts de la nota fent servir l'opció -m o "
+"especifiqueu el contingut de la nota fent servir l'opció -m o "
 "l'opció -F"
 
 #: builtin/notes.c:204
@@ -10984,7 +10983,7 @@ msgstr "s'ha produït un error en llegir l'objecte «%s»."
 #: builtin/notes.c:262
 #, c-format
 msgid "cannot read note data from non-blob object '%s'."
-msgstr "no es pot llegir les dades de node de l'objecte no de blob «%s»."
+msgstr "no es poden llegir les dades de node de l'objecte no de blob «%s»."
 
 #: builtin/notes.c:302
 #, c-format
@@ -11092,7 +11091,7 @@ msgid ""
 "Please use 'git notes add -f -m/-F/-c/-C' instead.\n"
 msgstr ""
 "Es desaconsellen les opcions -m/-F/-c/-C en favor de la subordre 'edit'.\n"
-"Si us plau, useu 'git notes add -f -m/-F/-c/-C' en lloc d'això.\n"
+"Useu «git notes add -f -m/-F/-c/-C» en lloc d'això.\n"
 
 #: builtin/notes.c:688
 msgid "failed to delete ref NOTES_MERGE_PARTIAL"
@@ -11281,7 +11280,7 @@ msgstr "versió d'índex no compatible %s"
 #: builtin/pack-objects.c:2853
 #, c-format
 msgid "bad index version '%s'"
-msgstr "versió d'índex dolenta «%s»"
+msgstr "versió d'índex incorrecta «%s»"
 
 #: builtin/pack-objects.c:2883
 msgid "do not show progress meter"
@@ -11316,7 +11315,7 @@ msgstr "mida màxima de cada fitxer de paquet de sortida"
 #: builtin/pack-objects.c:2897
 msgid "ignore borrowed objects from alternate object store"
 msgstr ""
-"ignora els objectes prestats d'un emmagatzemament d'objectes alternatiu"
+"ignora els objectes prestats d'un emmagatzematge d'objectes alternatiu"
 
 #: builtin/pack-objects.c:2899
 msgid "ignore packed objects"
@@ -11427,7 +11426,7 @@ msgstr ""
 
 #: builtin/pack-objects.c:2954
 msgid "write a bitmap index together with the pack index"
-msgstr "escriu un índex de mapa de bits junt amb l'índex de paquet"
+msgstr "escriu un índex de mapa de bits juntament amb l'índex de paquet"
 
 #: builtin/pack-objects.c:3081
 msgid "Counting objects"
@@ -11551,11 +11550,11 @@ msgstr "Actualment no sou en cap branca."
 
 #: builtin/pull.c:416 builtin/pull.c:431 git-parse-remote.sh:79
 msgid "Please specify which branch you want to rebase against."
-msgstr "Si us plau, especifiqueu sobre què branca voleu fer «rebase»."
+msgstr "Especifiqueu sobre què branca voleu fer «rebase»."
 
 #: builtin/pull.c:418 builtin/pull.c:433 git-parse-remote.sh:82
 msgid "Please specify which branch you want to merge with."
-msgstr "Si us plau, especifiqueu amb quina branca voleu fusionar."
+msgstr "Especifiqueu amb quina branca voleu fusionar."
 
 #: builtin/pull.c:419 builtin/pull.c:434
 msgid "See git-pull(1) for details."
@@ -11610,7 +11609,7 @@ msgstr "baixar fent «rebase»"
 
 #: builtin/pull.c:856
 msgid "please commit or stash them."
-msgstr "si us plau, cometeu-los o emmagatzemeu-los."
+msgstr "cometeu-los o emmagatzemeu-los."
 
 #: builtin/pull.c:881
 #, c-format
@@ -11820,7 +11819,7 @@ msgstr "s'ha produït un error en pujar algunes referències a «%s»"
 #: builtin/push.c:370
 #, c-format
 msgid "bad repository '%s'"
-msgstr "dipòsit dolent «%s»"
+msgstr "dipòsit incorrecte «%s»"
 
 #: builtin/push.c:371
 msgid ""
@@ -12234,8 +12233,8 @@ msgid ""
 "--mirror is dangerous and deprecated; please\n"
 "\t use --mirror=fetch or --mirror=push instead"
 msgstr ""
-"--mirror és perillós i està en desús; si us\n"
-"\t plau, useu --mirror=fetch o\n"
+"--mirror és perillós i està en desús; \n"
+"\t useu --mirror=fetch o\n"
 "\t --mirror=push en lloc d'això"
 
 #: builtin/remote.c:144
@@ -12329,7 +12328,7 @@ msgstr ""
 "No s'està actualitzant l'especificació de referències d'obtenció no per "
 "defecte\n"
 "\t%s\n"
-"\tSi us plau, actualitzeu la configuració manualment si és necessari."
+"\tActualitzeu la configuració manualment si és necessari."
 
 #: builtin/remote.c:697
 #, c-format
@@ -12509,19 +12508,19 @@ msgstr " (estat no consultat)"
 #: builtin/remote.c:1195
 msgid "  Local branch configured for 'git pull':"
 msgid_plural "  Local branches configured for 'git pull':"
-msgstr[0] "  Branca local configurada per a 'git pull':"
-msgstr[1] "  Branques locals configurades per a 'git pull':"
+msgstr[0] "  Branca local configurada per a «git pull»:"
+msgstr[1] "  Branques locals configurades per a «git pull»:"
 
 #: builtin/remote.c:1203
 msgid "  Local refs will be mirrored by 'git push'"
-msgstr "  'git push' reflectirà les referències locals"
+msgstr "  «git push» reflectirà les referències locals"
 
 #: builtin/remote.c:1209
 #, c-format
 msgid "  Local ref configured for 'git push'%s:"
 msgid_plural "  Local refs configured for 'git push'%s:"
-msgstr[0] "  Referència local configurada per a 'git push'%s:"
-msgstr[1] "  Referències locals configurades per a 'git push'%s:"
+msgstr[0] "  Referència local configurada per a «git push»%s:"
+msgstr[1] "  Referències locals configurades per a «git push»%s:"
 
 #: builtin/remote.c:1230
 msgid "set refs/remotes/<name>/HEAD according to remote"
@@ -12538,7 +12537,7 @@ msgstr "No es pot determinar el HEAD remot"
 #: builtin/remote.c:1249
 msgid "Multiple remote HEAD branches. Please choose one explicitly with:"
 msgstr ""
-"Múltiples branques de HEAD remotes. Si us plau, trieu-ne una explícitament "
+"Múltiples branques de HEAD remotes. Trieu-ne una explícitament "
 "amb:"
 
 #: builtin/remote.c:1259
@@ -12626,7 +12625,7 @@ msgstr "afegeix URL"
 
 #: builtin/remote.c:1526
 msgid "delete URLs"
-msgstr "suprimeix URLs"
+msgstr "suprimeix els URL"
 
 #: builtin/remote.c:1533
 msgid "--add --delete doesn't make sense"
@@ -12664,7 +12663,7 @@ msgid ""
 "Incremental repacks are incompatible with bitmap indexes.  Use\n"
 "--no-write-bitmap-index or disable the pack.writebitmaps configuration."
 msgstr ""
-"Els re-empaquetaments incrementals són incompatibles amb els índexs de bitmaps.  Useu\n"
+"Els reempaquetaments incrementals són incompatibles amb els índexs de bitmaps.  Useu\n"
 "--no-write-bitmap-index o inhabiliteu el paràmetre de configuració pack.writebitmaps."
 
 #: builtin/repack.c:168
@@ -12743,7 +12742,7 @@ msgstr "reempaqueta els objectes en paquets marcats amb .keep"
 
 #: builtin/repack.c:210
 msgid "cannot delete packs in a precious-objects repo"
-msgstr "no es pot suprimir paquets en un dipòsit d'objectes preciosos"
+msgstr "no es poden suprimir paquets en un dipòsit d'objectes preciosos"
 
 #: builtin/repack.c:214
 msgid "--keep-unreachable and -A are incompatible"
@@ -12782,7 +12781,7 @@ msgstr "No és un nom d'objecte vàlid: «%s»"
 #: builtin/replace.c:361
 #, c-format
 msgid "bad mergetag in commit '%s'"
-msgstr "etiqueta de fusió dolenta en la comissió «%s»"
+msgstr "etiqueta de fusió incorrecta en la comissió «%s»"
 
 #: builtin/replace.c:363
 #, c-format
@@ -12986,7 +12985,7 @@ msgstr "git rev-parse --parseopt [<opcions>] -- [<paràmetres>...]"
 
 #: builtin/rev-parse.c:407
 msgid "keep the `--` passed as an arg"
-msgstr "retén el `--` passat com a paràmetre"
+msgstr "retén el «--» passat com a paràmetre"
 
 #: builtin/rev-parse.c:409
 msgid "stop parsing after the first non-option argument"
@@ -13211,7 +13210,7 @@ msgstr "git shortlog [<opcions>] [<rang-de-revisions>] [[--] [<camí>...]]"
 
 #: builtin/shortlog.c:263
 msgid "Group by committer rather than author"
-msgstr "Agrupa per «comiitter» en comptes de per autor"
+msgstr "Agrupa per «comitter» en comptes de per autor"
 
 #: builtin/shortlog.c:265
 msgid "sort output according to the number of commits per author"
@@ -13224,7 +13223,7 @@ msgstr ""
 
 #: builtin/shortlog.c:269
 msgid "Show the email address of each author"
-msgstr "Mostra l'adreça de correu electrònic de cada autor"
+msgstr "Mostra l'adreça electrònica de cada autor"
 
 #: builtin/shortlog.c:270
 msgid "w[,i1[,i2]]"
@@ -13242,9 +13241,9 @@ msgid ""
 "\t\t[--no-name | --sha1-name] [--topics] [(<rev> | <glob>)...]"
 msgstr ""
 "git show-branch [-a | --all] [-r | --remotes] [--topo-order | --date-order]\n"
-"\t\t       [--current] [--color[=<quan>] | --no-color] [--sparse]\n"
-"\t\t       [--more=<n> | --list | --independent | --merge-base]\n"
-"\t\t       [--no-name | --sha1-name] [--topics] [(<revisió> | <glob>)...]"
+"\t\t[--current] [--color[=<quan>] | --no-color] [--sparse]\n"
+"\t\t[--more=<n> | --list | --independent | --merge-base]\n"
+"\t\t[--no-name | --sha1-name] [--topics] [(<revisió> | <glob>)...]"
 
 #: builtin/show-branch.c:16
 msgid "git show-branch (-g | --reflog)[=<n>[,<base>]] [--list] [<ref>]"
@@ -13401,7 +13400,7 @@ msgstr "mostra la referència HEAD, encara que es filtrés"
 
 #: builtin/show-ref.c:168
 msgid "dereference tags into object IDs"
-msgstr "desreferencia les etiquetes a IDs d'objecte"
+msgstr "desreferencia les etiquetes a ID d'objecte"
 
 #: builtin/show-ref.c:170
 msgid "only show SHA1 hash using <n> digits"
@@ -13625,7 +13624,7 @@ msgstr "git submodule--helper update_clone [--prefix=<camí>] [<camí>...]"
 
 #: builtin/submodule--helper.c:1030
 msgid "bad value for update parameter"
-msgstr "valor dolent per al paràmetre update"
+msgstr "valor incorrecte per al paràmetre update"
 
 #: builtin/submodule--helper.c:1098
 #, c-format
@@ -13642,7 +13641,7 @@ msgstr "inclou recursivament als submòduls"
 
 #: builtin/submodule--helper.c:1220
 msgid "git submodule--helper embed-git-dir [<path>...]"
-msgstr "git submodule--helper embed-git-dir  [<camí>]"
+msgstr "git submodule--helper embed-git-dir [<camí>...]"
 
 #: builtin/submodule--helper.c:1278
 #, c-format
@@ -13756,7 +13755,7 @@ msgstr "no s'ha pogut escriure el fitxer d'etiqueta"
 
 #: builtin/tag.c:215
 msgid "bad object type."
-msgstr "el tipus d'objecte és dolent."
+msgstr "el tipus d'objecte és incorrecte."
 
 #: builtin/tag.c:261
 msgid "no tag message?"
@@ -14570,7 +14569,7 @@ msgstr "'$arg' no sembla una revisió vàlida"
 
 #: git-bisect.sh:154
 msgid "Bad HEAD - I need a HEAD"
-msgstr "HEAD dolent - Cal un HEAD"
+msgstr "HEAD incorrecte - Cal un HEAD"
 
 #: git-bisect.sh:167
 #, sh-format
@@ -14586,12 +14585,12 @@ msgstr "no es bisecarà en un arbre en el qual s'ha fet cg-seek"
 
 #: git-bisect.sh:181
 msgid "Bad HEAD - strange symbolic ref"
-msgstr "HEAD dolent - referència simbòlica estranya"
+msgstr "HEAD incorrecte - referència simbòlica estranya"
 
 #: git-bisect.sh:233
 #, sh-format
 msgid "Bad bisect_write argument: $state"
-msgstr "Paràmetre bisect_write dolent: $state"
+msgstr "Paràmetre bisect_write incorrecte: $state"
 
 #: git-bisect.sh:262
 #, sh-format
@@ -14709,7 +14708,7 @@ msgstr "pas de bisecció reeixit"
 
 #: git-bisect.sh:565
 msgid "please use two different terms"
-msgstr "si us plau, useu dos termes distintes"
+msgstr "useu dos termes distintes"
 
 #: git-bisect.sh:575
 #, sh-format
@@ -14795,11 +14794,11 @@ msgid ""
 "abort\"."
 msgstr ""
 "Resolgueu tots els conflictes manualment, marqueu-los com a resolts amb\n"
-"\"git add/rm <fitxers amb conflicte>\", llavors executeu \"git rebase --"
-"continue\".\n"
-"Podeu en comptes ometre aquesta comissió: executeu \"git rebase --skip\".\n"
-"Per a avortar i tornar a l'estat anterior abans de l'ordre \"git rebase\", "
-"executeu \"git rebase --abort\"."
+"«git add/rm <fitxers amb conflicte>», llavors executeu «git rebase --"
+"continue».\n"
+"Podeu en comptes ometre aquesta comissió: executeu «git rebase --skip».\n"
+"Per a avortar i tornar a l'estat anterior abans de l'ordre «git rebase», "
+"executeu «git rebase --abort»."
 
 #: git-rebase.sh:160 git-rebase.sh:402
 #, sh-format
@@ -14857,9 +14856,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Sembla que ja hi ha un directori $state_dir_base, i\n"
 "em pregunto si esteu enmig d'un altre «rebase». Si aquest és el\n"
-"cas, si us plau, proveu\n"
+"cas, proveu\n"
 "\t$cmd_live_rebase\n"
-"Si no és el cas, si us plau,\n"
+"Si no és el cas, \n"
 "\t$cmd_clear_stale_rebase\n"
 "i executeu-me de nou. M'aturo per si encara hi teniu alguna cosa\n"
 "de valor."
@@ -14900,7 +14899,7 @@ msgstr "S'ha creat un magatzem automàtic: $stash_abbrev"
 
 #: git-rebase.sh:581
 msgid "Please commit or stash them."
-msgstr "Si us plau, cometeu-los o emmagatzemeu-los."
+msgstr "Cometeu-los o emmagatzemeu-los."
 
 #: git-rebase.sh:601
 #, sh-format
@@ -14941,7 +14940,7 @@ msgstr "No es pot desar l'estat d'índex actual"
 
 #: git-stash.sh:132
 msgid "Cannot save the untracked files"
-msgstr "No es pot desar els fitxers no seguits"
+msgstr "No es poden desar els fitxers no seguits"
 
 #: git-stash.sh:152 git-stash.sh:165
 msgid "Cannot save the current worktree state"
@@ -15055,7 +15054,7 @@ msgstr "No s'ha pogut desar l'arbre d'índex"
 
 #: git-stash.sh:587
 msgid "Could not restore untracked files from stash entry"
-msgstr "No s'ha pogut restaurar els fitxers no seguits des del «stash»"
+msgstr "No s'han pogut restaurar els fitxers no seguits des del «stash»"
 
 #: git-stash.sh:612
 msgid "Cannot unstage modified files"
@@ -15575,7 +15574,7 @@ msgstr "Ordre desconeguda: $command $sha1 $rest"
 
 #: git-rebase--interactive.sh:669
 msgid "Please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
-msgstr "Si us plau, arregleu això usant 'git rebase --edit-todo'."
+msgstr "Corregiu-ho usant «git rebase --edit-todo»."
 
 #: git-rebase--interactive.sh:704
 #, sh-format
@@ -15632,12 +15631,12 @@ msgid ""
 "You have uncommitted changes in your working tree. Please commit them\n"
 "first and then run 'git rebase --continue' again."
 msgstr ""
-"Teniu canvis no comesos en el vostre arbre de treball. Si us plau,\n"
-"primer cometeu-los i després executeu 'git rebase --continue' de nou."
+"Teniu canvis no comesos en el vostre arbre de treball. \n"
+"Primer cometeu-los i després executeu «git rebase --continue» de nou."
 
 #: git-rebase--interactive.sh:816 git-rebase--interactive.sh:820
 msgid "Could not commit staged changes."
-msgstr "No s'ha pogut cometre els canvis «staged»."
+msgstr "No s'han pogut cometre els canvis «staged»."
 
 #: git-rebase--interactive.sh:848
 msgid ""
@@ -15677,7 +15676,7 @@ msgstr "No s'ha pogut marcar com a interactiu"
 
 #: git-rebase--interactive.sh:887 git-rebase--interactive.sh:892
 msgid "Could not init rewritten commits"
-msgstr "No s'ha pogut iniciar les comissions reescrites"
+msgstr "No s'han pogut iniciar les comissions reescrites"
 
 #: git-rebase--interactive.sh:993
 #, sh-format
@@ -15723,7 +15722,7 @@ msgstr "No es pot fer «rebase»: teniu canvis «unstaged»."
 
 #: git-sh-setup.sh:223
 msgid "Cannot rewrite branches: You have unstaged changes."
-msgstr "No es pot reescriure branques: Teniu canvis «unstaged»."
+msgstr "No es poden reescriure branques: Teniu canvis «unstaged»."
 
 #: git-sh-setup.sh:226
 msgid "Cannot pull with rebase: You have unstaged changes."
@@ -16056,7 +16055,7 @@ msgstr "Els trossos seleccionats no apliquen a l'índex\n"
 
 #: git-add--interactive.perl:1220
 msgid "Apply them to the worktree anyway? "
-msgstr "Voleu aplicar-los igualment a l'arbre de treball"
+msgstr "Voleu aplicar-los igualment a l'arbre de treball"
 
 #: git-add--interactive.perl:1223
 msgid "Nothing was applied.\n"
@@ -16102,7 +16101,7 @@ msgstr "Canvia el mode de «stash» [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
 #: git-add--interactive.perl:1311
 #, perl-format
 msgid "Stash deletion [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-msgstr "Suprimeix «stage» [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgstr "Suprimeix «stash» [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
 
 #: git-add--interactive.perl:1312
 #, perl-format
@@ -16153,7 +16152,7 @@ msgstr "Descarta l'esborrat des de l'arbre de treball [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
 #: git-add--interactive.perl:1327
 #, perl-format
 msgid "Discard this hunk from worktree [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-msgstr "Descarta aquest tros des de l'arbre de treball  [y,n,q,a,d,/%s,?]?"
+msgstr "Descarta aquest tros des de l'arbre de treball [y,n,q,a,d,/%s,?]?"
 
 #: git-add--interactive.perl:1330
 #, perl-format
@@ -16192,11 +16191,11 @@ msgstr "Aplica aquest tros a l'índex i l'arbre de treball [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
 
 #: git-add--interactive.perl:1440
 msgid "go to which hunk (<ret> to see more)? "
-msgstr "vés a quin tros (<ret> per veure'n més)? "
+msgstr "ves a quin tros (<ret> per veure'n més)? "
 
 #: git-add--interactive.perl:1442
 msgid "go to which hunk? "
-msgstr "vés a quin tros? "
+msgstr "ves a quin tros? "
 
 #: git-add--interactive.perl:1451
 #, perl-format
@@ -16356,7 +16355,7 @@ msgstr ""
 #: git-send-email.perl:616
 #, perl-format
 msgid "Failed to opendir %s: %s"
-msgstr "S'ha produït un error a l'obrir el directori %s: %s"
+msgstr "S'ha produït un error en obrir el directori %s: %s"
 
 #: git-send-email.perl:640
 #, perl-format
@@ -16445,7 +16444,6 @@ msgid ""
 "has the template subject '*** SUBJECT HERE ***'. Pass --force if you really "
 "want to send.\n"
 msgstr ""
-
 "S'ha refusat a enviar perquè el pedaç\n"
 "\t%s\n"
 "perquè la plantilla té l'assumpte '*** SUBJECT HERE ***'. Passeu --force si realment "
@@ -16477,7 +16475,7 @@ msgstr "error: no s'ha pogut extreure una adreça vàlida de: %s\n"
 #. at this point.
 #: git-send-email.perl:939
 msgid "What to do with this address? ([q]uit|[d]rop|[e]dit): "
-msgstr "Què fer amb aquesta adreça? ([q]surt|[d]escarta|[e]dita): "
+msgstr "Què cal fer amb aquesta adreça? ([q]surt|[d]escarta|[e]dita): "
 
 #: git-send-email.perl:1260
 #, perl-format
@@ -16497,7 +16495,7 @@ msgid ""
 "    run 'git config --global sendemail.confirm auto'.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"    La llista de Cc de sobre s'ha estès amb adreces addicionals\n"
+"    La llista de Cc de sobre s'ha ampliat amb adreces addicionals\n"
 "    trobades al missatge de la comissió del pedaç. Per defecte, \n"
 "    send-email pregunta abans d'enviar el missatge quan això succeeix.\n"
 "    Aquest comportament està controlat pel paràmetre de configuració\n"
@@ -16517,7 +16515,7 @@ msgstr "Voleu enviar aquest correu electrònic? ([y]sí|[n]o|[q]surt|[a]tot): "
 
 #: git-send-email.perl:1353
 msgid "Send this email reply required"
-msgstr "Requereix contestació a l'enviar correu"
+msgstr "Requereix resposta en enviar el correu"
 
 #: git-send-email.perl:1379
 msgid "The required SMTP server is not properly defined."
@@ -16588,7 +16586,7 @@ msgstr "(mbox) S'està afegint a: %s des de la línia «%s»\n"
 #: git-send-email.perl:1597
 #, perl-format
 msgid "(non-mbox) Adding cc: %s from line '%s'\n"
-msgstr "(mbox) S'està afegint cc: %s des de la línia «%s»\n"
+msgstr "(no mbox) S'està afegint cc: %s des de la línia «%s»\n"
 
 #: git-send-email.perl:1622
 #, perl-format
@@ -16616,7 +16614,7 @@ msgstr "no es pot enviar el missatge en 7 bits"
 
 #: git-send-email.perl:1774
 msgid "invalid transfer encoding"
-msgstr "codificació de transferència invàlida"
+msgstr "codificació de transferència no vàlida"
 
 #: git-send-email.perl:1812 git-send-email.perl:1863 git-send-email.perl:1873
 #, perl-format
index a05aca5..4002626 100644 (file)
--- a/po/de.po
+++ b/po/de.po
@@ -2925,7 +2925,7 @@ msgstr "  (benutzen Sie \"git branch --unset-upstream\" zum Beheben)\n"
 #: remote.c:2083
 #, c-format
 msgid "Your branch is up to date with '%s'.\n"
-msgstr "Ihr Branch ist auf dem selben Stand wie '%s'.\n"
+msgstr "Ihr Branch ist auf demselben Stand wie '%s'.\n"
 
 #: remote.c:2087
 #, c-format
@@ -10874,7 +10874,7 @@ msgstr "Kann nicht überschreiben"
 
 #: builtin/mv.c:239
 msgid "multiple sources for the same target"
-msgstr "mehrere Quellen für das selbe Ziel"
+msgstr "mehrere Quellen für dasselbe Ziel"
 
 #: builtin/mv.c:241
 msgid "destination directory does not exist"
@@ -11827,7 +11827,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "    git push %s HEAD:%s\n"
 "\n"
-"Um auf den Branch mit dem selben Namen im Remote-Repository zu versenden,\n"
+"Um auf den Branch mit demselben Namen im Remote-Repository zu versenden,\n"
 "benutzen Sie:\n"
 "\n"
 "    git push %s %s\n"
index 89a2dc0..e531da5 100644 (file)
--- a/po/es.po
+++ b/po/es.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-10-17 09:44+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-10-16 21:15-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-11-06 14:10-0500\n"
 "Last-Translator: christopher.diaz.riv@gmail.com\n"
 "Language-Team: CodeLabora <codelabora@gmail.com>\n"
 "Language: es\n"
@@ -16,7 +16,7 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Poedit 1.8.5\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
 
 #: advice.c:58
 #, c-format
@@ -71,7 +71,7 @@ msgstr "Por favor, realiza un commit antes de fusionar."
 
 #: advice.c:120
 msgid "Exiting because of unfinished merge."
-msgstr "Saliendo por una fusion inconclusa."
+msgstr "Saliendo por una fusión inconclusa."
 
 #: advice.c:126
 #, c-format
@@ -105,12 +105,12 @@ msgstr ""
 #: apply.c:58
 #, c-format
 msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
-msgstr "opcion de espacios en blanco no reconocida '%s'"
+msgstr "opción de espacios en blanco no reconocida '%s'"
 
 #: apply.c:74
 #, c-format
 msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
-msgstr "opcion de ignorar espacios en blanco no reconocida '%s'"
+msgstr "opción de ignorar espacios en blanco no reconocida '%s'"
 
 #: apply.c:125
 msgid "--reject and --3way cannot be used together."
@@ -135,7 +135,7 @@ msgstr "--cached esta fuera de un repositorio"
 #: apply.c:845
 #, c-format
 msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
-msgstr "No se puede preparar una marca de tiempo para la expresion regular %s"
+msgstr "No se puede preparar una marca de tiempo para la expresión regular %s"
 
 #: apply.c:854
 #, c-format
@@ -146,53 +146,53 @@ msgstr "regexec retorno %d para la entrada: %s"
 #, c-format
 msgid "unable to find filename in patch at line %d"
 msgstr ""
-"no se puede encontrar el nombre del archivo en el parche en la linea %d"
+"no se puede encontrar el nombre del archivo en el parche en la línea %d"
 
 #: apply.c:966
 #, c-format
 msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
 msgstr ""
-"git apply: mal git-diff - se esperaba /dev/null, se encontro %s en la linea "
+"git apply: mal git-diff - se esperaba /dev/null, se encontró %s en la línea "
 "%d"
 
 #: apply.c:972
 #, c-format
 msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
 msgstr ""
-"git apply: mal git-diff - nuevo nombre de archivo inconsistente en la linea "
+"git apply: mal git-diff - nuevo nombre de archivo inconsistente en la línea "
 "%d"
 
 #: apply.c:973
 #, c-format
 msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
 msgstr ""
-"git apply: mal git-diff - viejo nombre de archivo inconsistente en la linea "
+"git apply: mal git-diff - viejo nombre de archivo inconsistente en la línea "
 "%d"
 
 #: apply.c:978
 #, c-format
 msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
-msgstr "git apply: mal git-diff - se esperaba /dev/null en la linea %d"
+msgstr "git apply: mal git-diff - se esperaba /dev/null en la línea %d"
 
 #: apply.c:1007
 #, c-format
 msgid "invalid mode on line %d: %s"
-msgstr "modo invalido en la linea %d: %s"
+msgstr "modo inválido en la línea %d: %s"
 
 #: apply.c:1325
 #, c-format
 msgid "inconsistent header lines %d and %d"
-msgstr "header inconsistente en las lineas %d y %d"
+msgstr "header inconsistente en las líneas %d y %d"
 
 #: apply.c:1497
 #, c-format
 msgid "recount: unexpected line: %.*s"
-msgstr "recount: linea inesperada: %.*s"
+msgstr "recount: línea inesperada: %.*s"
 
 #: apply.c:1566
 #, c-format
 msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
-msgstr "fragmento de parche sin header en la linea %d: %.*s"
+msgstr "fragmento de parche sin header en la línea %d: %.*s"
 
 #: apply.c:1586
 #, c-format
@@ -203,17 +203,17 @@ msgid_plural ""
 "git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
 "components (line %d)"
 msgstr[0] ""
-"al header de git diff carece de informacion del nombre del archivo %d cuando "
-"lo remueve de la ruta principalcomponente (linea %d)"
+"al header de git diff carece de información del nombre del archivo %d cuando "
+"lo remueve de la ruta principalcomponente (línea %d)"
 msgstr[1] ""
-"los headers de git diff carecen de informacion de los nombres de los "
-"archivos %d cuando los remueven de la ruta principalcomponentes (linea %d)"
+"los headers de git diff carecen de información de los nombres de los "
+"archivos %d cuando los remueven de la ruta principalcomponentes (línea %d)"
 
 #: apply.c:1599
 #, c-format
 msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
 msgstr ""
-"el header de git diff carece de informacion del nombre del archivo (linea %d)"
+"el header de git diff carece de información del nombre del archivo (línea %d)"
 
 #: apply.c:1787
 msgid "new file depends on old contents"
@@ -221,12 +221,12 @@ msgstr "el nuevo archivo depende de contenidos viejos"
 
 #: apply.c:1789
 msgid "deleted file still has contents"
-msgstr "el archivo eliminado todavia tiene contenido"
+msgstr "el archivo eliminado todavía tiene contenido"
 
 #: apply.c:1823
 #, c-format
 msgid "corrupt patch at line %d"
-msgstr "parche corrupto en la linea %d"
+msgstr "parche corrupto en la línea %d"
 
 #: apply.c:1860
 #, c-format
@@ -236,32 +236,32 @@ msgstr "nuevo archivo %s depende en contenidos viejos"
 #: apply.c:1862
 #, c-format
 msgid "deleted file %s still has contents"
-msgstr "el archivo borrado %s todavia tiene contenido"
+msgstr "el archivo borrado %s todavía tiene contenido"
 
 #: apply.c:1865
 #, c-format
 msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
-msgstr "** peligro: el archivo %s esta vacio pero no es borrado"
+msgstr "** peligro: el archivo %s esta vacío pero no es borrado"
 
 #: apply.c:2012
 #, c-format
 msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
-msgstr "parche binario corrupto en la linea %d: %.*s"
+msgstr "parche binario corrupto en la línea %d: %.*s"
 
 #: apply.c:2049
 #, c-format
 msgid "unrecognized binary patch at line %d"
-msgstr "parche binario no reconocido en la linea %d"
+msgstr "parche binario no reconocido en la línea %d"
 
 #: apply.c:2209
 #, c-format
 msgid "patch with only garbage at line %d"
-msgstr "parche que solo contiene basura en la linea %d"
+msgstr "parche que solo contiene basura en la línea %d"
 
 #: apply.c:2295
 #, c-format
 msgid "unable to read symlink %s"
-msgstr "no es posible leer el symlink %s"
+msgstr "no es posible leer el enlace simbólico %s"
 
 #: apply.c:2299
 #, c-format
@@ -271,14 +271,14 @@ msgstr "no es posible abrir o leer %s"
 #: apply.c:2958
 #, c-format
 msgid "invalid start of line: '%c'"
-msgstr "comienzo invalido de linea: '%c'"
+msgstr "comienzo invalido de línea: '%c'"
 
 #: apply.c:3077
 #, c-format
 msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
 msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
-msgstr[0] "Hunk #%d tuvo exito en %d (%d linea compensada)."
-msgstr[1] "Hunk #%d tuvo exito en %d (%d lineas compensadas)."
+msgstr[0] "Hunk #%d tuvo éxito en %d (%d línea compensada)."
+msgstr[1] "Hunk #%d tuvo exito en %d (%d líneas compensadas)."
 
 #: apply.c:3089
 #, c-format
@@ -308,7 +308,7 @@ msgstr ""
 #: apply.c:3171
 #, c-format
 msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
-msgstr "no se puede aplcar el parche binario a '%s' sin un indice completo"
+msgstr "no se puede aplicar el parche binario a '%s' sin un índice completo"
 
 #: apply.c:3181
 #, c-format
@@ -321,7 +321,7 @@ msgstr ""
 #: apply.c:3189
 #, c-format
 msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
-msgstr "el parche aplica a un '%s' vacio, pero este no lo esta"
+msgstr "el parche aplica a un '%s' vacío, pero este no lo esta"
 
 #: apply.c:3207
 #, c-format
@@ -358,7 +358,7 @@ msgstr "no se pudo leer %s"
 #: apply.c:3426
 #, c-format
 msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
-msgstr "leyendo de '%s' tras un symbolic link"
+msgstr "leyendo de '%s' tras un enlace simbólico"
 
 #: apply.c:3455 apply.c:3695
 #, c-format
@@ -408,7 +408,7 @@ msgstr "Parche aplicado a '%s' limpiamente\n"
 
 #: apply.c:3662
 msgid "removal patch leaves file contents"
-msgstr "parche de remocion deja contenidos en el archivo"
+msgstr "parche de remoción deja contenidos en el archivo"
 
 #: apply.c:3734
 #, c-format
@@ -448,7 +448,7 @@ msgstr "nuevo modo (%o) de %s no concuerda con el viejo modo (%o) de %s"
 #: apply.c:3992
 #, c-format
 msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
-msgstr "archivo afectado '%s' esta tras un symbolic link"
+msgstr "archivo afectado '%s' esta tras un enlace simbólico"
 
 #: apply.c:3996
 #, c-format
@@ -463,7 +463,7 @@ msgstr "Revisando el parche %s..."
 #: apply.c:4102
 #, c-format
 msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
-msgstr "falta informacion del sha1 o es inutil para el submodulo %s"
+msgstr "falta información del sha1 o es inútil para el submodulo %s"
 
 #: apply.c:4109
 #, c-format
@@ -473,7 +473,7 @@ msgstr "modo cambiado para %s, el cual no se encuentra en el HEAD actual"
 #: apply.c:4112
 #, c-format
 msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
-msgstr "falta informacion sha1 o es inutil (%s)."
+msgstr "falta información sha1 o es inútil (%s)."
 
 #: apply.c:4117 builtin/checkout.c:235 builtin/reset.c:148
 #, c-format
@@ -483,12 +483,12 @@ msgstr "make_cache_entry fallo para la ruta '%s'"
 #: apply.c:4121
 #, c-format
 msgid "could not add %s to temporary index"
-msgstr "no se pudo anadir %s al indice temporal"
+msgstr "no se pudo anadir %s al índice temporal"
 
 #: apply.c:4131
 #, c-format
 msgid "could not write temporary index to %s"
-msgstr "no se pudo escribir un indice temporal para %s"
+msgstr "no se pudo escribir un índice temporal para %s"
 
 #: apply.c:4269
 #, c-format
@@ -503,13 +503,13 @@ msgstr "parche corrupto para el submodulo %s"
 #: apply.c:4310
 #, c-format
 msgid "unable to stat newly created file '%s'"
-msgstr "no es posible establecer el archivo recien creado '%s'"
+msgstr "no es posible establecer el archivo recién creado '%s'"
 
 #: apply.c:4318
 #, c-format
 msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
 msgstr ""
-"no es posible crear una copia de seguridad para el archivo recien creado %s"
+"no es posible crear una copia de seguridad para el archivo recién creado %s"
 
 #: apply.c:4324 apply.c:4468
 #, c-format
@@ -596,17 +596,17 @@ msgstr[1] "%d errores de espacios en blanco aplastados"
 #, c-format
 msgid "%d line adds whitespace errors."
 msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
-msgstr[0] "%d linea agrega errores de espacios en blanco."
-msgstr[1] "%d lineas agregan erroes de espacios en blanco."
+msgstr[0] "%d línea agrega errores de espacios en blanco."
+msgstr[1] "%d líneas agregan erroes de espacios en blanco."
 
 #: apply.c:4900
 #, c-format
 msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
 msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
 msgstr[0] ""
-"%d linea aplicada despues de arreglar los errores de espacios en blanco."
+"%d línea aplicada después de arreglar los errores de espacios en blanco."
 msgstr[1] ""
-"%d lineas aplicadas despues de arreglar los errores de espacios en blanco."
+"%d líneas aplicadas despues de arreglar los errores de espacios en blanco."
 
 #: apply.c:4916 builtin/add.c:515 builtin/mv.c:298 builtin/rm.c:390
 msgid "Unable to write new index file"
@@ -643,11 +643,11 @@ msgstr "ignorar adiciones hechas por el parche"
 
 #: apply.c:4959
 msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
-msgstr "en lugar de aplicar elparche, mostrar diffstat para la entrada"
+msgstr "en lugar de aplicar el parche, mostrar diffstat para la entrada"
 
 #: apply.c:4963
 msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
-msgstr "mostrar el numero de lineas agregadas y elminadas en notacion decimal"
+msgstr "mostrar el numero de líneas agregadas y eliminadas en notación decimal"
 
 #: apply.c:4965
 msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
@@ -659,19 +659,19 @@ msgstr "en lugar de aplicar el parche, ver si el parche es aplicable"
 
 #: apply.c:4969
 msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
-msgstr "asegurar que el parche es aplicable al indice actual"
+msgstr "asegurar que el parche es aplicable al índice actual"
 
 #: apply.c:4971
 msgid "apply a patch without touching the working tree"
-msgstr "aplicar un parche sin tocar el arbol de trabajo"
+msgstr "aplicar un parche sin tocar el árbol de trabajo"
 
 #: apply.c:4973
 msgid "accept a patch that touches outside the working area"
-msgstr "aceptar un parche que toca fuera del area de trabajo"
+msgstr "aceptar un parche que toca fuera del área de trabajo"
 
 #: apply.c:4975
 msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
-msgstr "tambien aplicar el parche ( usar con --stat/--summary/--check"
+msgstr "también aplicar el parche ( usar con --stat/--summary/--check"
 
 #: apply.c:4977
 msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
@@ -680,25 +680,25 @@ msgstr "intentar merge de tres-vias si el parche no aplica"
 #: apply.c:4979
 msgid "build a temporary index based on embedded index information"
 msgstr ""
-"construir un indice temporal basado en la informacion del indice incrustado"
+"construir un índice temporal basado en la información del índice incrustado"
 
 #: apply.c:4982 builtin/checkout-index.c:170 builtin/ls-files.c:513
 msgid "paths are separated with NUL character"
-msgstr "rutas estan separadas con un caracter NULL "
+msgstr "rutas están separadas con un carácter NULL "
 
 #: apply.c:4984
 msgid "ensure at least <n> lines of context match"
-msgstr "asegure que por lo menos <n> lineas del contexto concuerden"
+msgstr "asegure que por lo menos <n> líneas del contexto concuerden"
 
 #: apply.c:4985 builtin/am.c:2244 builtin/interpret-trailers.c:95
 #: builtin/interpret-trailers.c:97 builtin/interpret-trailers.c:99
 msgid "action"
-msgstr "accion"
+msgstr "acción"
 
 #: apply.c:4986
 msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
 msgstr ""
-"detectar lineas nuevas o modificadas que contienen errores de espacios en "
+"detectar líneas nuevas o modificadas que contienen errores de espacios en "
 "blanco"
 
 #: apply.c:4989 apply.c:4992
@@ -712,7 +712,7 @@ msgstr "aplicar el parche en reversa"
 
 #: apply.c:4997
 msgid "don't expect at least one line of context"
-msgstr "no espera al menos una linea del contexto"
+msgstr "no espera al menos una línea del contexto"
 
 #: apply.c:4999
 msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
@@ -731,12 +731,12 @@ msgstr "ser verboso"
 #: apply.c:5004
 msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
 msgstr ""
-"tolerar nuevas lineas faltantes detectadas incorrectamente al final del "
+"tolerar nuevas líneas faltantes detectadas incorrectamente al final del "
 "archivo"
 
 #: apply.c:5007
 msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
-msgstr "no confiar en el conteo de lineas en los headers del hunk"
+msgstr "no confiar en el conteo de líneas en los headers del hunk"
 
 #: apply.c:5009 builtin/am.c:2253
 msgid "root"
@@ -748,7 +748,7 @@ msgstr "anteponer <root> a todos los nombres de archivos"
 
 #: archive.c:13
 msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
-msgstr "git archive [<opciones>] <parte-del-arbol> [<ruta>...]"
+msgstr "git archive [<opciones>] <parte-del-árbol> [<ruta>...]"
 
 #: archive.c:14
 msgid "git archive --list"
@@ -759,7 +759,7 @@ msgid ""
 "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
 msgstr ""
 "git archive --remote <repo> [--exec <comando> ] [<opciones>] <parte-del-"
-"arbol> [<ruta>...]"
+"árbol> [<ruta>...]"
 
 #: archive.c:16
 msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
@@ -768,7 +768,7 @@ msgstr "git archive --remote <repo> [--exec <comando>] --list"
 #: archive.c:351 builtin/add.c:156 builtin/add.c:494 builtin/rm.c:299
 #, c-format
 msgid "pathspec '%s' did not match any files"
-msgstr "ruta especificada '%s' no concordo con ninguna carpeta"
+msgstr "ruta especificada '%s' no concordó con ninguna carpeta"
 
 #: archive.c:436
 msgid "fmt"
@@ -841,15 +841,15 @@ msgstr "ruta para el comando git-upload-archivo remoto "
 
 #: archive.c:468
 msgid "Unexpected option --remote"
-msgstr "opcion inesperada --remote"
+msgstr "opción inesperada --remote"
 
 #: archive.c:470
 msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
-msgstr "Opcion --exec solo puede ser utilizada con --remote"
+msgstr "Opción --exec solo puede ser utilizada con --remote"
 
 #: archive.c:472
 msgid "Unexpected option --output"
-msgstr "Opcion inesperada --output"
+msgstr "Opción inesperada --output"
 
 #: archive.c:494
 #, c-format
@@ -859,7 +859,7 @@ msgstr "Formato de carpeta desconocido '%s'"
 #: archive.c:501
 #, c-format
 msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
-msgstr "Argumento no soprtado para formato '%s': -%d"
+msgstr "Argumento no soportado para formato '%s': -%d"
 
 #: attr.c:218
 #, c-format
@@ -872,7 +872,7 @@ msgid ""
 "Use '\\!' for literal leading exclamation."
 msgstr ""
 "Los patrones negativos son ignorados en los atributos de git\n"
-"Usa '\\!' para comenzar literalmente con exclamacion."
+"Usa '\\!' para comenzar literalmente con exclamación."
 
 #: bisect.c:447
 #, c-format
@@ -895,7 +895,7 @@ msgid ""
 "The merge base %s is bad.\n"
 "This means the bug has been fixed between %s and [%s].\n"
 msgstr ""
-"La base de fusion %s esta mal.\n"
+"La base de fisión %s esta mal.\n"
 "Esto quiere decir que el bug ha sido arreglado enter %s y [%s].\n"
 
 #: bisect.c:737
@@ -904,7 +904,7 @@ msgid ""
 "The merge base %s is new.\n"
 "The property has changed between %s and [%s].\n"
 msgstr ""
-"La base de fusion %s es nueva.\n"
+"La base de fisión %s es nueva.\n"
 "Esta propiedad ha cambiado entre %s y [%s].\n"
 
 #: bisect.c:742
@@ -913,7 +913,7 @@ msgid ""
 "The merge base %s is %s.\n"
 "This means the first '%s' commit is between %s and [%s].\n"
 msgstr ""
-"La base de fusion %s es %s.\n"
+"La base de fisión %s es %s.\n"
 "Esto quiere decir que el primer '%s' commit esta entre %s y [%s].\n"
 
 #: bisect.c:750
@@ -923,9 +923,9 @@ msgid ""
 "git bisect cannot work properly in this case.\n"
 "Maybe you mistook %s and %s revs?\n"
 msgstr ""
-"Algunas %s revisiones no son ancestros de la revision %s.\n"
+"Algunas %s revisiones no son ancestros de la revisión %s.\n"
 "git bisect no puede trabajar bien en este caso.\n"
-"Tal vez confundio la revision %s y %s?\n"
+"Tal vez confundió la revisión %s y %s?\n"
 
 #: bisect.c:763
 #, c-format
@@ -941,12 +941,12 @@ msgstr ""
 #: bisect.c:798
 #, c-format
 msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
-msgstr "Bisectando: una base de fusion debe ser probada\n"
+msgstr "Bisectando: una base de fisión debe ser probada\n"
 
 #: bisect.c:850
 #, c-format
 msgid "a %s revision is needed"
-msgstr "una %s revision es necesaria"
+msgstr "una %s revisión es necesaria"
 
 #: bisect.c:867 builtin/notes.c:175 builtin/tag.c:234
 #, c-format
@@ -973,7 +973,7 @@ msgid ""
 "No testable commit found.\n"
 "Maybe you started with bad path parameters?\n"
 msgstr ""
-"No se encontró confirmación que se pueda probar.\n"
+"No se encontró commit que se pueda probar.\n"
 "¿Quizás iniciaste con parámetros de rutas incorrectos?\n"
 
 #: bisect.c:995
@@ -990,7 +990,7 @@ msgstr[1] "(aproximadamente %d pasos)"
 #, c-format
 msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
 msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
-msgstr[0] "Bisectando: falta %d revision por probar despues de esto %s\n"
+msgstr[0] "Bisectando: falta %d revisión por probar después de esto %s\n"
 msgstr[1] "Bisectando: faltan %d revisiones por probar despues de esto %s\n"
 
 #: blame.c:1757
@@ -1011,7 +1011,7 @@ msgstr ""
 #: builtin/log.c:1361 builtin/log.c:1690 builtin/log.c:1938 builtin/merge.c:369
 #: builtin/shortlog.c:191
 msgid "revision walk setup failed"
-msgstr "fallo la configuracion del camino de revision"
+msgstr "fallo la configuración del camino de revisión"
 
 #: blame.c:1815
 msgid ""
@@ -1040,7 +1040,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "\n"
 "Tras arreglar la causa del error puedes intentar arreglar\n"
-"la infomacion del rastreo remoto invocando\n"
+"la infamación del rastreo remoto invocando\n"
 "\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
 
 #: branch.c:67
@@ -1100,12 +1100,12 @@ msgstr ""
 
 #: branch.c:119
 msgid "Unable to write upstream branch configuration"
-msgstr "No es posible escribir la configuracion de la rama upstream"
+msgstr "No es posible escribir la configuración de la rama upstream"
 
 #: branch.c:156
 #, c-format
 msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
-msgstr "No rastreando: informacion ambigua para la referencia %s"
+msgstr "No rastreando: información ambigua para la referencia %s"
 
 #: branch.c:185
 #, c-format
@@ -1119,13 +1119,13 @@ msgstr "Una rama llamada '%s' ya existe."
 
 #: branch.c:197
 msgid "Cannot force update the current branch."
-msgstr "No se puede forzar la actualizacion de la rama actual."
+msgstr "No se puede forzar la actualización de la rama actual."
 
 #: branch.c:217
 #, c-format
 msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
 msgstr ""
-"No se puede configurar el rastreo de informacion; el punto de partida '%s' "
+"No se puede configurar el rastreo de información; el punto de partida '%s' "
 "no es una rama"
 
 #: branch.c:219
@@ -1177,7 +1177,7 @@ msgstr "'%s' ya ha sido marcado en '%s'"
 #: branch.c:366
 #, c-format
 msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
-msgstr "la HEAD del arbol de trabajo %s no esta actualizada"
+msgstr "la HEAD del árbol de trabajo %s no esta actualizada"
 
 #: bundle.c:34
 #, c-format
@@ -1198,7 +1198,7 @@ msgstr "no se pudo abrir '%s'"
 
 #: bundle.c:140
 msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
-msgstr "Al repositorio le falta estos commits prerequisito:"
+msgstr "Al repositorio le falta estos commits prerrequisito:"
 
 #: bundle.c:193
 #, c-format
@@ -1262,7 +1262,7 @@ msgstr "color inválido: %.*s"
 #: builtin/am.c:1467 builtin/am.c:2105
 #, c-format
 msgid "could not parse %s"
-msgstr "no se puede anazliar %s"
+msgstr "no se puede analizar %s"
 
 #: commit.c:43
 #, c-format
@@ -1276,8 +1276,8 @@ msgid ""
 "variable i18n.commitencoding to the encoding your project uses.\n"
 msgstr ""
 "Peligro: el mensaje del commit no se ajusta a UTF-8.\n"
-"Tal vez quiera enmendarlo despues de arreglar el mensaje, o arreglar la\n"
-"variable de configuracion i18n.commitencoding para el codificacion que usa "
+"Tal vez quiera enmendarlo después de arreglar el mensaje, o arreglar la\n"
+"variable de configuración i18n.commitencoding para la codificación que usa "
 "su proyecto.\n"
 
 #: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
@@ -1287,37 +1287,37 @@ msgstr "memoria agotada"
 #: config.c:187
 msgid "relative config include conditionals must come from files"
 msgstr ""
-"la configuracion relativa incluye condicionales que deben venir de archivos"
+"la configuración relativa incluye condicionales que deben venir de archivos"
 
 #: config.c:721
 #, c-format
 msgid "bad config line %d in blob %s"
-msgstr "mala linea de config %d en el blob %s"
+msgstr "mala línea de config %d en el blob %s"
 
 #: config.c:725
 #, c-format
 msgid "bad config line %d in file %s"
-msgstr "mala linea de config %d en el archivo %s"
+msgstr "mala línea de config %d en el archivo %s"
 
 #: config.c:729
 #, c-format
 msgid "bad config line %d in standard input"
-msgstr "mala linea de config %d en la entrada standard"
+msgstr "mala línea de config %d en la entrada standard"
 
 #: config.c:733
 #, c-format
 msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
-msgstr "mala linea de config %d en el submodulo-blob %s"
+msgstr "mala línea de config %d en el submodulo-blob %s"
 
 #: config.c:737
 #, c-format
 msgid "bad config line %d in command line %s"
-msgstr "mala linea de config %d en la linea de comando %s"
+msgstr "mala línea de config %d en la línea de comando %s"
 
 #: config.c:741
 #, c-format
 msgid "bad config line %d in %s"
-msgstr "mala linea de config %d en %s"
+msgstr "mala línea de config %d en %s"
 
 #: config.c:869
 msgid "out of range"
@@ -1330,39 +1330,39 @@ msgstr "unidad invalida"
 #: config.c:875
 #, c-format
 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
-msgstr "mal valor de config numerica '%s' para '%s': %s"
+msgstr "mal valor de config numérica '%s' para '%s': %s"
 
 #: config.c:880
 #, c-format
 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
-msgstr "mal valor de config numerica '%s' para '%s' en el blob %s: %s"
+msgstr "mal valor de config numérica '%s' para '%s' en el blob %s: %s"
 
 #: config.c:883
 #, c-format
 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
-msgstr "mal valor de config numerica '%s' para '%s' en el archivo %s: %s"
+msgstr "mal valor de config numérica '%s' para '%s' en el archivo %s: %s"
 
 #: config.c:886
 #, c-format
 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
-msgstr "mal valor de config numerica '%s' para '%s' en la entrada standard: %s"
+msgstr "mal valor de config numérica '%s' para '%s' en la entrada standard: %s"
 
 #: config.c:889
 #, c-format
 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
 msgstr ""
-"mal valor de config numerica '%s' para '%s' en el submodulo-blob %s: %s"
+"mal valor de config numérica '%s' para '%s' en el submodulo-blob %s: %s"
 
 #: config.c:892
 #, c-format
 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
 msgstr ""
-"mal valor de config numerica '%s' para '%s' en la linea de comando %s: %s"
+"mal valor de config numérica '%s' para '%s' en la línea de comando %s: %s"
 
 #: config.c:895
 #, c-format
 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
-msgstr "mal valor de config numerica '%s' para '%s' en %s: %s"
+msgstr "mal valor de config numérica '%s' para '%s' en %s: %s"
 
 #: config.c:990
 #, c-format
@@ -1372,26 +1372,26 @@ msgstr "fallo al expandir el directorio de usuario en: '%s'"
 #: config.c:1085 config.c:1096
 #, c-format
 msgid "bad zlib compression level %d"
-msgstr "mala compresion zlib en nivel %d"
+msgstr "mala compresión zlib en nivel %d"
 
 #: config.c:1213
 #, c-format
 msgid "invalid mode for object creation: %s"
-msgstr "modo invalido de creacion de objetos: %s"
+msgstr "modo invalido de creación de objetos: %s"
 
 #: config.c:1372
 #, c-format
 msgid "bad pack compression level %d"
-msgstr "mala compresion pack en el nivel %d"
+msgstr "mala compresión pack en el nivel %d"
 
 #: config.c:1568
 msgid "unable to parse command-line config"
-msgstr "no es posible analizar la configuracion de la linea de comando"
+msgstr "no es posible analizar la configuración de la línea de comando"
 
 #: config.c:1900
 msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
 msgstr ""
-"error desconocido ocurrio mientras se leian los archivos de configuracion"
+"error desconocido ocurrió mientras se leían los archivos de configuración"
 
 #: config.c:2087
 #, c-format
@@ -1412,17 +1412,17 @@ msgstr "valor splitIndex.maxPercentChange '%d' debe estar entre 0 y 100"
 #: config.c:2167
 #, c-format
 msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
-msgstr "no es posible analizar '%s' de la configuracion de la linea de comando"
+msgstr "no es posible analizar '%s' de la configuración de la línea de comando"
 
 #: config.c:2169
 #, c-format
 msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
-msgstr "mala variable de config '%s' en el archivo '%s' en la linea %d"
+msgstr "mala variable de config '%s' en el archivo '%s' en la línea %d"
 
 #: config.c:2228
 #, c-format
 msgid "%s has multiple values"
-msgstr "%s tiene multiples valores"
+msgstr "%s tiene múltiples valores"
 
 #: config.c:2571 config.c:2789
 #, c-format
@@ -1441,7 +1441,7 @@ msgstr "no se pudo desactivar '%s'"
 
 #: connect.c:50
 msgid "The remote end hung up upon initial contact"
-msgstr "El remoto se colgo en el contacto inicial"
+msgstr "El remoto se colgó en el contacto inicial"
 
 #: connect.c:52
 msgid ""
@@ -1452,7 +1452,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "No se pudo leer del repositorio remoto.\n"
 "\n"
-"Por favor asegurese que tiene los permisos de acceso correctos\n"
+"Por favor asegúrese que tiene los permisos de acceso correctos\n"
 "y que el repositorio existe."
 
 #: connected.c:64 builtin/fsck.c:183 builtin/prune.c:141
@@ -1478,7 +1478,8 @@ msgid ""
 "The file will have its original line endings in your working directory."
 msgstr ""
 "CRLF sera remplazado por LF en %s.\n"
-"El archivo tendra sus finals de linea originales en tu directorio de trabajo."
+"El archivo tendrá sus finales de línea originales en tu directorio de "
+"trabajo."
 
 #: convert.c:209
 #, c-format
@@ -1492,7 +1493,7 @@ msgid ""
 "The file will have its original line endings in your working directory."
 msgstr ""
 "LF sera reemplazado por CRLF en %s.\n"
-"El archivo tendra sus finales de linea originales en tu directorio de "
+"El archivo tendrá sus finales de línea originales en tu directorio de "
 "trabajo."
 
 #: convert.c:219
@@ -1575,12 +1576,12 @@ msgstr "fallo al leer orden de archivos '%s'"
 
 #: diffcore-rename.c:536
 msgid "Performing inexact rename detection"
-msgstr "Realizando una deteccion de cambios de nombre inexacta"
+msgstr "Realizando una detección de cambios de nombre inexacta"
 
 #: diff.c:74
 #, c-format
 msgid "option '%s' requires a value"
-msgstr "opcion '%s' requiere un valor"
+msgstr "opción '%s' requiere un valor"
 
 #: diff.c:152
 #, c-format
@@ -1590,7 +1591,7 @@ msgstr "  Fallo al analizar dirstat porcentaje de corte '%s'\n"
 #: diff.c:157
 #, c-format
 msgid "  Unknown dirstat parameter '%s'\n"
-msgstr "  parametro '%s' de dirstat desconocido\n"
+msgstr "  parámetro '%s' de dirstat desconocido\n"
 
 #: diff.c:281
 msgid ""
@@ -1617,7 +1618,7 @@ msgstr ""
 #: diff.c:3861
 #, c-format
 msgid "external diff died, stopping at %s"
-msgstr "digg externo murio, deteniendo en %s"
+msgstr "digg externo murió, deteniendo en %s"
 
 #: diff.c:4189
 msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
@@ -1633,18 +1634,18 @@ msgid ""
 "Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Fallo al analizar parametro de opcion --dirstat/-X:\n"
+"Fallo al analizar parámetro de opción --dirstat/-X:\n"
 "%s"
 
 #: diff.c:4459
 #, c-format
 msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
-msgstr "Fallo al analizar parametro de opcion --submodule: '%s'"
+msgstr "Fallo al analizar parámetro de opción --submodule: '%s'"
 
 #: diff.c:5505
 msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
 msgstr ""
-"deteccion de cambio de nombre inexacta fue saltada por haber muchos archivos"
+"detección de cambio de nombre inexacta fue saltada por haber muchos archivos"
 
 #: diff.c:5508
 msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
@@ -1661,11 +1662,11 @@ msgstr ""
 
 #: dir.c:1983
 msgid "failed to get kernel name and information"
-msgstr "fallo al conseguir la informacion y nombre del kernel"
+msgstr "fallo al conseguir la información y nombre del kernel"
 
 #: dir.c:2102
 msgid "Untracked cache is disabled on this system or location."
-msgstr "Untracked cache esta desactivado en este sistema o ubicacion"
+msgstr "Untracked cache esta desactivado en este sistema o ubicación"
 
 #: dir.c:2885 dir.c:2890
 #, c-format
@@ -1711,7 +1712,7 @@ msgstr "--stateless-rpc requiere multi_ack_detailed"
 #: fetch-pack.c:422
 #, c-format
 msgid "invalid shallow line: %s"
-msgstr "linea poco profunda invalida: %s"
+msgstr "línea poco profunda invalida: %s"
 
 #: fetch-pack.c:428
 #, c-format
@@ -1832,7 +1833,7 @@ msgstr "Servidor soporta ofs-delta"
 #: fetch-pack.c:969
 #, c-format
 msgid "Server version is %.*s"
-msgstr "Version de servidor es %.*s"
+msgstr "Versión de servidor es %.*s"
 
 #: fetch-pack.c:975
 msgid "Server does not support --shallow-since"
@@ -1920,12 +1921,12 @@ msgid ""
 "'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
 "able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
 msgstr ""
-"'%s' parece ser un commando de git, pero no hemos\n"
+"'%s' parece ser un comando de git, pero no hemos\n"
 "podido ejecutarlo. Tal vez git-%s se ha roto?"
 
 #: help.c:336
 msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
-msgstr "Oh oh. Tu sistema no reporta ningun comando de Git"
+msgstr "Oh oh. Tu sistema no reporta ningún comando de Git"
 
 #: help.c:358
 #, c-format
@@ -1945,7 +1946,7 @@ msgstr "Continuando en %0.1f segundos, asumiendo que tu dijiste '%s'."
 #: help.c:376
 #, c-format
 msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
-msgstr "git: '%s'no es un commando de git. Mira 'git --help'."
+msgstr "git: '%s'no es un comando de git. Mira 'git --help'."
 
 #: help.c:380
 msgid ""
@@ -1963,7 +1964,7 @@ msgstr[1] ""
 
 #: help.c:395
 msgid "git version [<options>]"
-msgstr "git version [<opciones>]"
+msgstr "git versión [<opciones>]"
 
 #: help.c:456
 #, c-format
@@ -1999,7 +2000,7 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"*** Por favor cuentame quien eres.\n"
+"*** Por favor cuéntame quien eres.\n"
 "\n"
 "Corre\n"
 "\n"
@@ -2012,17 +2013,16 @@ msgstr ""
 
 #: ident.c:366
 msgid "no email was given and auto-detection is disabled"
-msgstr "no se entrego ningun email y la deteccion automatica esta desactivada"
+msgstr "no se entrego ningún email y la detección automática esta desactivada"
 
 #: ident.c:371
 #, c-format
 msgid "unable to auto-detect email address (got '%s')"
-msgstr "no es posible auto-detectar la direccion de correo (se obtuvo '%s')"
+msgstr "no es posible auto-detectar la dirección de correo (se obtuvo '%s')"
 
 #: ident.c:381
 msgid "no name was given and auto-detection is disabled"
-msgstr ""
-"no se entreogo ningun nombre y la deteccion automatica esta desactivada"
+msgstr "no se entrego ningún nombre y la detección automática esta desactivada"
 
 #: ident.c:387
 #, c-format
@@ -2032,7 +2032,7 @@ msgstr "no es posible auto-detectar el nombre (se obtuvo '%s')"
 #: ident.c:395
 #, c-format
 msgid "empty ident name (for <%s>) not allowed"
-msgstr "no se puede tener un nombre vacio (para <%s>)"
+msgstr "no se puede tener un nombre vacío (para <%s>)"
 
 #: ident.c:401
 #, c-format
@@ -2058,9 +2058,9 @@ msgstr ""
 "No se puede crear '%s.lock': %s.\n"
 "\n"
 "Otro proceso git parece estar corriendo en el repositorio, es decir\n"
-"un editor abierto con 'git commit'. Por favor asegurese de que todos los "
+"un editor abierto con 'git commit'. Por favor asegúrese de que todos los "
 "procesos\n"
-"estan terminados y vuelve a intentar. Si el fallo permanece, un proceso git\n"
+"están terminados y vuelve a intentar. Si el fallo permanece, un proceso git\n"
 "puede haber roto el repositorio antes:\n"
 "borra el archivo manualmente para continuar."
 
@@ -2089,7 +2089,7 @@ msgstr "addinfo_cache fallo para la ruta '%s'"
 
 #: merge-recursive.c:329
 msgid "error building trees"
-msgstr "error construyendo arboles"
+msgstr "error construyendo árboles"
 
 #: merge-recursive.c:752
 #, c-format
@@ -2128,7 +2128,7 @@ msgstr "fallo al abrir '%s': %s"
 #: merge-recursive.c:865
 #, c-format
 msgid "failed to symlink '%s': %s"
-msgstr "fallo al crear symlink '%s': %s"
+msgstr "fallo al crear el enlace simbólico '%s': %s"
 
 #: merge-recursive.c:870
 #, c-format
@@ -2137,7 +2137,7 @@ msgstr "no se que hacer con %06o %s '%s'"
 
 #: merge-recursive.c:1010
 msgid "Failed to execute internal merge"
-msgstr "Fallo al ejectura fusion interna"
+msgstr "Fallo al ejecutar la fusión interna"
 
 #: merge-recursive.c:1014
 #, c-format
@@ -2150,8 +2150,8 @@ msgid ""
 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
 "in tree."
 msgstr ""
-"CONFLICTO (%s/borrar): %s borrado en %s y %s en %s. Falta version %s de %s "
-"en el arbol"
+"CONFLICTO (%s/borrar): %s borrado en %s y %s en %s. Falta versión %s de %s "
+"en el árbol"
 
 #: merge-recursive.c:1122
 #, c-format
@@ -2159,8 +2159,8 @@ msgid ""
 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
 "left in tree."
 msgstr ""
-"CONFLICTO (%s/borrar): %s borrado en %s y %s para %s en %s. Version %s de %s "
-"permanece en el arbol"
+"CONFLICTO (%s/borrar): %s borrado en %s y %s para %s en %s. Versión %s de %s "
+"permanece en el árbol"
 
 #: merge-recursive.c:1129
 #, c-format
@@ -2177,8 +2177,8 @@ msgid ""
 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
 "left in tree at %s."
 msgstr ""
-"CONFLICTO (%s/borrar): %s borrado en %s y %s para %s en %s. Version %s de %s "
-"permanece en el arbol en %s."
+"CONFLICTO (%s/borrar): %s borrado en %s y %s para %s en %s. Versión %s de %s "
+"permanece en el árbol en %s."
 
 #: merge-recursive.c:1168
 msgid "rename"
@@ -2326,7 +2326,7 @@ msgstr[1] "se encontraron %u ancestros comunes:"
 
 #: merge-recursive.c:2112
 msgid "merge returned no commit"
-msgstr "la fusión no devolvió ninguna confirmación"
+msgstr "la fusión no devolvió ningun commit"
 
 #: merge-recursive.c:2175
 #, c-format
@@ -2344,20 +2344,20 @@ msgid ""
 "Please, use 'git notes merge --commit' or 'git notes merge --abort' to "
 "commit/abort the previous merge before you start a new notes merge."
 msgstr ""
-"No has concluido tus notas previas de fusion (%s existe).\n"
+"No has concluido tus notas previas de fusión (%s existe).\n"
 "Por favor, usa 'git notes merge --commit' o 'git notes merge --abort' para "
-"confirmar/abortar la fusion previa antes de que puedas comenzar una nueva "
-"nota de fusion."
+"confirmar/abortar la fusión previa antes de que puedas comenzar una nueva "
+"nota de fusión."
 
 #: notes-merge.c:279
 #, c-format
 msgid "You have not concluded your notes merge (%s exists)."
-msgstr "No has terminado tus notas de fusion (%s existe)."
+msgstr "No has terminado tus notas de fusión (%s existe)."
 
 #: notes-utils.c:42
 msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
 msgstr ""
-"No se puede realizar commit, notas del arbol no inicializadas o no "
+"No se puede realizar commit, notas del árbol no inicializadas o no "
 "referenciadas."
 
 #: notes-utils.c:101
@@ -2439,15 +2439,15 @@ msgstr "No se pudo hacer que %s fuera escribible por el grupo"
 #: pathspec.c:129
 msgid "Escape character '\\' not allowed as last character in attr value"
 msgstr ""
-"Caracter de escape '\\' no permitido como ultimo caracter en el valor attr"
+"Carácter de escape '\\' no permitido como ultimo carácter en el valor attr"
 
 #: pathspec.c:147
 msgid "Only one 'attr:' specification is allowed."
-msgstr "Solo una especificacion 'attr' es permitida."
+msgstr "Solo una especificación 'attr' es permitida."
 
 #: pathspec.c:150
 msgid "attr spec must not be empty"
-msgstr "especificacion attr no puede estar vacia"
+msgstr "especificación attr no puede estar vacia"
 
 #: pathspec.c:193
 #, c-format
@@ -2598,12 +2598,12 @@ msgstr "adelante %d"
 #: ref-filter.c:37
 #, c-format
 msgid "behind %d"
-msgstr "detras %d"
+msgstr "detrás %d"
 
 #: ref-filter.c:38
 #, c-format
 msgid "ahead %d, behind %d"
-msgstr "delante %d, detras %d"
+msgstr "delante %d, detrás %d"
 
 #: ref-filter.c:105
 #, c-format
@@ -2708,42 +2708,42 @@ msgstr "nombre de campo desconocido: %.*s"
 #: ref-filter.c:536
 #, c-format
 msgid "format: %%(if) atom used without a %%(then) atom"
-msgstr "formato: atomo %%(if) usado sin un atomo %%(then)"
+msgstr "formato: átomo %%(if) usado sin un átomo %%(then)"
 
 #: ref-filter.c:596
 #, c-format
 msgid "format: %%(then) atom used without an %%(if) atom"
-msgstr "formato: atomo %%(then) usado sin atomo %%(if)"
+msgstr "formato: átomo %%(then) usado sin átomo %%(if)"
 
 #: ref-filter.c:598
 #, c-format
 msgid "format: %%(then) atom used more than once"
-msgstr "formato: atomo %%(then) usado mas de una vez"
+msgstr "formato: átomo %%(then) usado mas de una vez"
 
 #: ref-filter.c:600
 #, c-format
 msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
-msgstr "formato: atomo %%(then) usado despues de %%(else)"
+msgstr "formato: átomo %%(then) usado después de %%(else)"
 
 #: ref-filter.c:626
 #, c-format
 msgid "format: %%(else) atom used without an %%(if) atom"
-msgstr "formato: atomo %%(else) usado sin un atomo %%(if)"
+msgstr "formato: átomo %%(else) usado sin un átomo %%(if)"
 
 #: ref-filter.c:628
 #, c-format
 msgid "format: %%(else) atom used without a %%(then) atom"
-msgstr "formato: atomo %%(else) usado sin un atomo %%(then) "
+msgstr "formato: átomo %%(else) usado sin un átomo %%(then) "
 
 #: ref-filter.c:630
 #, c-format
 msgid "format: %%(else) atom used more than once"
-msgstr "formato: atomo %%(else) usado mas de una vez"
+msgstr "formato: átomo %%(else) usado mas de una vez"
 
 #: ref-filter.c:643
 #, c-format
 msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
-msgstr "formato: atomo %%(end) usado sin atomo correspondiente"
+msgstr "formato: átomo %%(end) usado sin átomo correspondiente"
 
 #: ref-filter.c:698
 #, c-format
@@ -2766,7 +2766,7 @@ msgstr "(no hay rama, comenzando bisectado en %s)"
 #: ref-filter.c:1294
 #, c-format
 msgid "(HEAD detached at %s)"
-msgstr "(HEAD desascoplado en %s)"
+msgstr "(HEAD desacoplado en %s)"
 
 #. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
 #. detached from " in wt-status.c
@@ -2808,7 +2808,7 @@ msgstr "ignorando referencia rota %s"
 #: ref-filter.c:2122
 #, c-format
 msgid "format: %%(end) atom missing"
-msgstr "formato: falta atomo %%(end)"
+msgstr "formato: falta átomo %%(end)"
 
 #: ref-filter.c:2216
 #, c-format
@@ -2895,12 +2895,12 @@ msgstr "Tu rama está actualizada con '%s'.\n"
 #, c-format
 msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
 msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
-msgstr[0] "Tu rama está adelantada a '%s' por %d confirmación.\n"
-msgstr[1] "Tu rama está adelantada a '%s' por %d confirmaciones.\n"
+msgstr[0] "Tu rama está adelantada a '%s' por %d commit.\n"
+msgstr[1] "Tu rama está adelantada a '%s' por %d commits.\n"
 
 #: remote.c:2093
 msgid "  (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
-msgstr "  (usa \"git push\" para publicar tus confirmaciones locales)\n"
+msgstr "  (usa \"git push\" para publicar tus commits locales)\n"
 
 #: remote.c:2096
 #, c-format
@@ -2908,10 +2908,10 @@ msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
 msgid_plural ""
 "Your branch is behind '%s' by %d commits, and can be fast-forwarded.\n"
 msgstr[0] ""
-"Tu rama está detrás de '%s' por %d confirmación, y puede ser avanzada "
+"Tu rama está detrás de '%s' por %d commit, y puede ser avanzada "
 "rápido.\n"
 msgstr[1] ""
-"Tu rama está detrás de '%s' por %d confirmaciones, y puede ser avanzada "
+"Tu rama está detrás de '%s' por %d commits, y puede ser avanzada "
 "rápido.\n"
 
 #: remote.c:2104
@@ -3003,7 +3003,7 @@ msgstr "rebase -i"
 #: sequencer.c:224
 #, c-format
 msgid "Unknown action: %d"
-msgstr "Accion desconocida: %d"
+msgstr "Acción desconocida: %d"
 
 #: sequencer.c:281
 msgid ""
@@ -3053,7 +3053,7 @@ msgstr "No se pudo leer '%s'"
 #: sequencer.c:358
 #, c-format
 msgid "your local changes would be overwritten by %s."
-msgstr "Tus cambios locales seran sobreescritos por %s."
+msgstr "Tus cambios locales serán sobreescritos por %s."
 
 #: sequencer.c:362
 msgid "commit your changes or stash them to proceed."
@@ -3096,13 +3096,13 @@ msgid ""
 "\n"
 "  git rebase --continue\n"
 msgstr ""
-"se ha aplicado un stage a los cambios en el arbol de trabajo\n"
-"si estos cambios estan destinados a ser aplastados en el commit previo, "
+"se ha aplicado un stage a los cambios en el árbol de trabajo\n"
+"si estos cambios están destinados a ser aplastados en el commit previo, "
 "ejecuta:\n"
 "\n"
 "  git commit --amend %s\n"
 "\n"
-"Si estos cambios estan destinados a un nuevo commit, ejecuta:\n"
+"Si estos cambios están destinados a un nuevo commit, ejecuta:\n"
 "\n"
 "  git commit %s\n"
 "\n"
@@ -3145,7 +3145,7 @@ msgstr ""
 #: sequencer.c:838 sequencer.c:863
 #, c-format
 msgid "This is a combination of %d commits."
-msgstr "Esta es una combinacion de %d commits."
+msgstr "Esta es una combinación de %d commits."
 
 #: sequencer.c:847 sequencer.c:2681
 msgid "need a HEAD to fixup"
@@ -3166,7 +3166,7 @@ msgstr "no se puede escribir '%s'"
 
 #: sequencer.c:866 git-rebase--interactive.sh:446
 msgid "This is the 1st commit message:"
-msgstr "Este es el mensaje de la 1ra confirmación:"
+msgstr "Este es el mensaje del 1er commit:"
 
 #: sequencer.c:874
 #, c-format
@@ -3190,12 +3190,12 @@ msgstr "comando desconocido: %d"
 
 #: sequencer.c:957
 msgid "your index file is unmerged."
-msgstr "tu archivo indice no esta fusionado."
+msgstr "tu archivo índice no esta fusionado."
 
 #: sequencer.c:975
 #, c-format
 msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
-msgstr "el commit %s es una fusion pero no se entrego la opcion -m."
+msgstr "el commit %s es una fusión pero no se entrego la opción -m."
 
 #: sequencer.c:983
 #, c-format
@@ -3205,7 +3205,7 @@ msgstr "el commit %s no tiene un padre %d"
 #: sequencer.c:987
 #, c-format
 msgid "mainline was specified but commit %s is not a merge."
-msgstr "linea principal especificada pero el commit %s no es una fusion."
+msgstr "línea principal especificada pero el commit %s no es una fusión."
 
 #: sequencer.c:993
 #, c-format
@@ -3217,7 +3217,7 @@ msgstr "no se puede obtener el mensaje de commit para %s"
 #: sequencer.c:1014
 #, c-format
 msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
-msgstr "%s: no se puede analizar la confirmación padre %s"
+msgstr "%s: no se puede analizar el commit padre %s"
 
 #: sequencer.c:1077 sequencer.c:1853
 #, c-format
@@ -3236,7 +3236,7 @@ msgstr "no se pudo aplicar %s... %s"
 
 #: sequencer.c:1171
 msgid "empty commit set passed"
-msgstr "conjunto de confirmación vacío aprobado"
+msgstr "conjunto de commits vacío entregado"
 
 #: sequencer.c:1181
 #, c-format
@@ -3271,11 +3271,11 @@ msgstr "por favor arregle esto usando 'git rebase --edit-todo'."
 #: sequencer.c:1363
 #, c-format
 msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
-msgstr "hoja de instrucciones inutilizable: '%s'"
+msgstr "hoja de instrucciones inutilízale: '%s'"
 
 #: sequencer.c:1368
 msgid "no commits parsed."
-msgstr "ningun commit analizado."
+msgstr "ningún commit analizado."
 
 #: sequencer.c:1379
 msgid "cannot cherry-pick during a revert."
@@ -3319,7 +3319,7 @@ msgstr "no se pudo bloquear HEAD"
 
 #: sequencer.c:1632 sequencer.c:2211
 msgid "no cherry-pick or revert in progress"
-msgstr "ningun cherry-pick o revert en progreso"
+msgstr "ningún cherry-pick o revert en progreso"
 
 #: sequencer.c:1634
 msgid "cannot resolve HEAD"
@@ -3346,7 +3346,7 @@ msgstr "final de archivo inesperado"
 #: sequencer.c:1666
 #, c-format
 msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
-msgstr "archiv HEAD de pre-cherry-pick guardado '%s' esta corrompido"
+msgstr "archivo HEAD de pre-cherry-pick guardado '%s' esta corrupto"
 
 #: sequencer.c:1677
 msgid "You seem to have moved HEAD. Not rewinding, check your HEAD!"
@@ -3374,7 +3374,7 @@ msgid ""
 "  git rebase --continue\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"ejecucion fallida: %s\n"
+"ejecución fallida: %s\n"
 "%sse puede arreglar el problema , y luego ejecutar\n"
 "\n"
 "  git rebase --continue\n"
@@ -3382,7 +3382,7 @@ msgstr ""
 
 #: sequencer.c:1885
 msgid "and made changes to the index and/or the working tree\n"
-msgstr "y se hicieron cambios al indice y/o arbol de trabajo\n"
+msgstr "y se hicieron cambios al índice y/o árbol de trabajo\n"
 
 #: sequencer.c:1891
 #, c-format
@@ -3394,8 +3394,8 @@ msgid ""
 "  git rebase --continue\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"ejecucion exitosa: %s\n"
-"pero todavia quedan cambios para el indice o arbol de trabajo.\n"
+"ejecución exitosa: %s\n"
+"pero todavía quedan cambios para el índice o árbol de trabajo.\n"
 "Realiza un commit o stash con tus cambios, y luego ejecuta\n"
 "\n"
 "  git rebase --continue\n"
@@ -3453,7 +3453,7 @@ msgstr "no se puede actualizar HEAD a %s"
 
 #: sequencer.c:2220
 msgid "cannot rebase: You have unstaged changes."
-msgstr "no se puede realziar rebase: Tienes cambios fuera del area de stage."
+msgstr "no se puede realizar rebase: Tienes cambios fuera del área de stage."
 
 #: sequencer.c:2225
 msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
@@ -3480,13 +3480,13 @@ msgid ""
 "first and then run 'git rebase --continue' again."
 msgstr ""
 "\n"
-"Tienes cambios fuera de un commit en tu arbol de trabajo. Por favor, realiza "
+"Tienes cambios fuera de un commit en tu árbol de trabajo. Por favor, realiza "
 "un commit con estos\n"
 "primero y luego ejecuta 'git rebase --continue' de nuevo."
 
 #: sequencer.c:2251
 msgid "could not commit staged changes."
-msgstr "no se pudo realiar commit con los cambios en el area de stage."
+msgstr "no se pudo realizar el commit con los cambios en el área de stage."
 
 #: sequencer.c:2331
 #, c-format
@@ -3513,7 +3513,7 @@ msgstr "make_script: error preparando revisiones"
 #: sequencer.c:2510
 #, c-format
 msgid "unusable todo list: '%s'"
-msgstr "lista de pendientes inutilizable: '%s'"
+msgstr "lista de pendientes inutilízale: '%s'"
 
 #: sequencer.c:2516
 #, c-format
@@ -3525,7 +3525,7 @@ msgstr "No se pudo abrir '%s' para escritura"
 msgid ""
 "unrecognized setting %s for option rebase.missingCommitsCheck. Ignoring."
 msgstr ""
-"Opción %s no reconocida para la opción rebase.missingCommitsCheck. Ingorando."
+"Opción %s no reconocida para la opción rebase.missingCommitsCheck. Ignorando."
 
 #: sequencer.c:2641
 #, c-format
@@ -3596,7 +3596,7 @@ msgid ""
 "%s: no such path in the working tree.\n"
 "Use 'git <command> -- <path>...' to specify paths that do not exist locally."
 msgstr ""
-"%s: no existe la ruta en el arbol de trabajo.\n"
+"%s: no existe la ruta en el árbol de trabajo.\n"
 "Use 'git <comando> -- <ruta>...' para especificar rutas que no existen "
 "localmente."
 
@@ -3626,11 +3626,11 @@ msgstr ""
 #: setup.c:499
 #, c-format
 msgid "Expected git repo version <= %d, found %d"
-msgstr "Se esperaba version de git repo  <= %d, encontrada %d"
+msgstr "Se esperaba versión de git repo  <= %d, encontrada %d"
 
 #: setup.c:507
 msgid "unknown repository extensions found:"
-msgstr "se encontro extension de repositorio desconocida:"
+msgstr "se encontró extensión de repositorio desconocida:"
 
 #: setup.c:806
 #, c-format
@@ -3724,8 +3724,8 @@ msgstr ""
 "\n"
 "  git checkout -b $br $(git rev-parse ...)\n"
 "\n"
-"donde \"$br\" est'a de alguna manera vacía y una ref de 40-hex es creada. "
-"Por favor\n"
+"donde \"$br\" está de alguna manera vacía y una ref de 40-hex es creada. Por "
+"favor\n"
 "examine estas refs y tal vez bórrelas. Silencie este mensaje \n"
 "ejecutando \"git config advice.objectNameWarning false\""
 
@@ -3960,7 +3960,7 @@ msgstr "No se pudo leer la referencia %s"
 
 #: tree-walk.c:31
 msgid "too-short tree object"
-msgstr "objeto de arbol muy corto"
+msgstr "objeto de árbol muy corto"
 
 #: tree-walk.c:37
 msgid "malformed mode in tree entry"
@@ -3991,7 +3991,7 @@ msgid ""
 "Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
 "%%s"
 msgstr ""
-"Los cambios locales de los siguientes archivos seran sobreescritos por "
+"Los cambios locales de los siguientes archivos serán sobreescritos por "
 "checkout:\n"
 "%%s"
 
@@ -4011,7 +4011,7 @@ msgid ""
 "Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
 "%%s"
 msgstr ""
-"Los cambios locales de los siguientes archivos seran sobreescritos por "
+"Los cambios locales de los siguientes archivos serán sobreescritos por "
 "merge:\n"
 "%%s"
 
@@ -4030,7 +4030,7 @@ msgid ""
 "Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
 "%%s"
 msgstr ""
-"Los cambios locales de los siguientes archivos seran sobreescritos por %s:\n"
+"Los cambios locales de los siguientes archivos serán sobreescritos por %s:\n"
 "%%s"
 
 #: unpack-trees.c:123
@@ -4161,14 +4161,14 @@ msgid ""
 "The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
 "%%s"
 msgstr ""
-"Los siguientes archivos no rastreados en el arbol de trabajo seran removidos "
+"Los siguientes archivos no rastreados en el árbol de trabajo serán removidos "
 "por %s:\n"
 "%%s"
 
 #: unpack-trees.c:163
 #, c-format
 msgid "Entry '%s' overlaps with '%s'.  Cannot bind."
-msgstr "Entrda '%s' se superpone con '%s'. No se pueden unir"
+msgstr "Entrada '%s' se superpone con '%s'. No se pueden unir"
 
 #: unpack-trees.c:166
 #, c-format
@@ -4291,25 +4291,25 @@ msgstr "rutas no fusionadas:"
 #: wt-status.c:177 wt-status.c:204
 #, c-format
 msgid "  (use \"git reset %s <file>...\" to unstage)"
-msgstr "  (usa \"git reset %s <archivo>...\" para sacar del area de stage)"
+msgstr "  (usa \"git reset %s <archivo>...\" para sacar del área de stage)"
 
 #: wt-status.c:179 wt-status.c:206
 msgid "  (use \"git rm --cached <file>...\" to unstage)"
-msgstr "  (usa \"git rm --cached <archivo>...\" para sacar del area de stage)"
+msgstr "  (usa \"git rm --cached <archivo>...\" para sacar del área de stage)"
 
 #: wt-status.c:183
 msgid "  (use \"git add <file>...\" to mark resolution)"
-msgstr "  (usa \"git add <archivo>...\" para marcar una resolucion)"
+msgstr "  (usa \"git add <archivo>...\" para marcar una resolución)"
 
 #: wt-status.c:185 wt-status.c:189
 msgid "  (use \"git add/rm <file>...\" as appropriate to mark resolution)"
 msgstr ""
 "  (usa \"git add/rm <archivo>...\" como una forma apropiada de marcar la "
-"resolucion)"
+"resolución)"
 
 #: wt-status.c:187
 msgid "  (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
-msgstr "  (usa \"git rm <file>...\" para marcar la resolucion)"
+msgstr "  (usa \"git rm <file>...\" para marcar la resolución)"
 
 #: wt-status.c:198 wt-status.c:979
 msgid "Changes to be committed:"
@@ -4327,7 +4327,7 @@ msgstr ""
 #: wt-status.c:222
 msgid "  (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
 msgstr ""
-"  (usa \"git add/rm <archivo>...\" para actuailzar a lo que se le va a hacer "
+"  (usa \"git add/rm <archivo>...\" para actualizar a lo que se le va a hacer "
 "commit)"
 
 #: wt-status.c:223
@@ -4407,7 +4407,7 @@ msgstr "desconocido:"
 
 #: wt-status.c:288
 msgid "unmerged:"
-msgstr "desfusionado:"
+msgstr "des-fusionado:"
 
 #: wt-status.c:370
 msgid "new commits, "
@@ -4441,7 +4441,7 @@ msgid ""
 "Do not modify or remove the line above.\n"
 "Everything below it will be ignored."
 msgstr ""
-"No modifique o borre la linea de encima.\n"
+"No modifique o borre la línea de encima.\n"
 "Todo lo que este por abajo será removido."
 
 #: wt-status.c:1048
@@ -4462,15 +4462,15 @@ msgstr "Todos los conflictos resueltos pero sigues fusionando."
 
 #: wt-status.c:1061
 msgid "  (use \"git commit\" to conclude merge)"
-msgstr "  (usa \"git commit\" para concluir la fusion)"
+msgstr "  (usa \"git commit\" para concluir la fusión)"
 
 #: wt-status.c:1071
 msgid "You are in the middle of an am session."
-msgstr "Estas en medio de una sesion am."
+msgstr "Estas en medio de una sesión am."
 
 #: wt-status.c:1074
 msgid "The current patch is empty."
-msgstr "El parche actual esta vacio."
+msgstr "El parche actual esta vacío."
 
 #: wt-status.c:1078
 msgid "  (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
@@ -4575,7 +4575,7 @@ msgstr "Estas editando un commit durante un rebase."
 
 #: wt-status.c:1312
 msgid "  (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
-msgstr "  (usa \"git commit --amend\" para enmendar la confirmación actual)"
+msgstr "  (usa \"git commit --amend\" para enmendar el commit actual)"
 
 #: wt-status.c:1314
 msgid ""
@@ -4601,7 +4601,7 @@ msgstr ""
 #: wt-status.c:1334
 msgid "  (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
 msgstr ""
-"  (use \"git cherry-pick --abort\" para cancelar la operacion cherry-pick)"
+"  (use \"git cherry-pick --abort\" para cancelar la operación cherry-pick)"
 
 #: wt-status.c:1343
 #, c-format
@@ -4701,7 +4701,7 @@ msgstr "Sin cambios"
 #, c-format
 msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
 msgstr ""
-"sin cambios agregados a la confirmación (usa \"git add\" y/o \"git commit -a"
+"sin cambios agregados al commit (usa \"git add\" y/o \"git commit -a"
 "\")\n"
 
 #: wt-status.c:1649
@@ -4715,7 +4715,7 @@ msgid ""
 "nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
 "track)\n"
 msgstr ""
-"no hay nada agregado a la confirmación pero hay archivos sin seguimiento "
+"no hay nada agregado al commit pero hay archivos sin seguimiento "
 "presentes (usa \"git add\" para hacerles seguimiento)\n"
 
 #: wt-status.c:1655
@@ -4746,11 +4746,11 @@ msgstr ""
 #: wt-status.c:1668
 #, c-format
 msgid "nothing to commit, working tree clean\n"
-msgstr "nada para hacer comit, el arbol de trabajo esta limpio\n"
+msgstr "nada para hacer commit, el árbol de trabajo esta limpio\n"
 
 #: wt-status.c:1780
 msgid "No commits yet on "
-msgstr "No hay commits todavia en "
+msgstr "No hay commits todavía en "
 
 #: wt-status.c:1784
 msgid "HEAD (no branch)"
@@ -4772,12 +4772,12 @@ msgstr "no se puede %s: Tienes cambios sin marcar."
 
 #: wt-status.c:2317
 msgid "additionally, your index contains uncommitted changes."
-msgstr "adicionalmente, tu indice contiene cambios que no estan en un commit."
+msgstr "adicionalmente, tu índice contiene cambios que no están en un commit."
 
 #: wt-status.c:2319
 #, c-format
 msgid "cannot %s: Your index contains uncommitted changes."
-msgstr "no se puede %s: Tu indice contiene cambios que no estan en un commit."
+msgstr "no se puede %s: Tu índice contiene cambios que no están en un commit."
 
 #: compat/precompose_utf8.c:58 builtin/clone.c:437
 #, c-format
@@ -4786,7 +4786,7 @@ msgstr "fallo al desvincular '%s'"
 
 #: builtin/add.c:24
 msgid "git add [<options>] [--] <pathspec>..."
-msgstr "git add [<opcion>] [--] <especificacion-de-ruta>..."
+msgstr "git add [<opción>] [--] <especificación-de-ruta>..."
 
 #: builtin/add.c:82
 #, c-format
@@ -4795,7 +4795,7 @@ msgstr "diff status inesperado %c"
 
 #: builtin/add.c:87 builtin/commit.c:291
 msgid "updating files failed"
-msgstr "fallo la actualizacion de carpetas"
+msgstr "fallo la actualización de carpetas"
 
 #: builtin/add.c:97
 #, c-format
@@ -4821,7 +4821,7 @@ msgstr "No se puede escribir el parche"
 
 #: builtin/add.c:231
 msgid "editing patch failed"
-msgstr "fallo la edicion del parche"
+msgstr "fallo la edición del parche"
 
 #: builtin/add.c:234
 #, c-format
@@ -4830,7 +4830,7 @@ msgstr "No se pudo definir '%s'"
 
 #: builtin/add.c:236
 msgid "Empty patch. Aborted."
-msgstr "Parche vacio. Abortado."
+msgstr "Parche vacío. Abortado."
 
 #: builtin/add.c:241
 #, c-format
@@ -4846,11 +4846,11 @@ msgstr ""
 #: builtin/prune-packed.c:55 builtin/pull.c:201 builtin/push.c:529
 #: builtin/remote.c:1333 builtin/rm.c:242 builtin/send-pack.c:164
 msgid "dry run"
-msgstr "dry run ( ejecucion en seco)"
+msgstr "dry run ( ejecución en seco)"
 
 #: builtin/add.c:274
 msgid "interactive picking"
-msgstr "seleccion interactiva"
+msgstr "selección interactiva"
 
 #: builtin/add.c:275 builtin/checkout.c:1172 builtin/reset.c:310
 msgid "select hunks interactively"
@@ -4878,7 +4878,7 @@ msgstr "agregar los cambios de todas las carpetas con y sin seguimiento"
 
 #: builtin/add.c:283
 msgid "ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)"
-msgstr "ignorar rutas removidas en el arbol de trabajo (lo mismo que --no-all)"
+msgstr "ignorar rutas removidas en el árbol de trabajo (lo mismo que --no-all)"
 
 #: builtin/add.c:285
 msgid "don't add, only refresh the index"
@@ -4922,18 +4922,18 @@ msgid ""
 "See \"git help submodule\" for more information."
 msgstr ""
 "Se ha agregado otro repositorio de git dentro del repositorio actual.\n"
-"Clones del repositorio exterior no tendran el contenido del \n"
-"repositorio embebido y no sabran como obtenerla.\n"
-"Si queria agregar un submodulo, use:\n"
+"Clones del repositorio exterior no tendrán el contenido del \n"
+"repositorio embebido y no sabrán como obtenerla.\n"
+"Si quería agregar un submodulo, use:\n"
 "\n"
 "\tgit submodule add <url> %s\n"
 "\n"
-"Si se agrego esta ruta por error, puede removerla desde el indice \n"
+"Si se agrego esta ruta por error, puede removerla desde el índice \n"
 "usando:\n"
 "\n"
 "\tgit rm --cached %s\n"
 "\n"
-"Vea \"git help submodule\" para mas informacion."
+"Vea \"git help submodule\" para mas información."
 
 #: builtin/add.c:333
 #, c-format
@@ -4977,7 +4977,7 @@ msgstr "Tal vez quiso decir 'git add .'?\n"
 #: builtin/mv.c:143 builtin/reset.c:249 builtin/rm.c:271
 #: builtin/submodule--helper.c:243
 msgid "index file corrupt"
-msgstr "archivo indice corrompido"
+msgstr "archivo índice corrompido"
 
 #: builtin/am.c:414
 msgid "could not parse author script"
@@ -4991,7 +4991,7 @@ msgstr "'%s' fue borrado por el hook de applypatch-msg"
 #: builtin/am.c:539
 #, c-format
 msgid "Malformed input line: '%s'."
-msgstr "linea mal formada: '%s'."
+msgstr "línea mal formada: '%s'."
 
 #: builtin/am.c:576
 #, c-format
@@ -5017,7 +5017,7 @@ msgstr "timestamp invalido"
 
 #: builtin/am.c:904 builtin/am.c:916
 msgid "invalid Date line"
-msgstr "linea Date invalida"
+msgstr "línea Date invalida"
 
 #: builtin/am.c:911
 msgid "invalid timezone offset"
@@ -5059,7 +5059,7 @@ msgstr ""
 
 #: builtin/am.c:1302
 msgid "Patch is empty."
-msgstr "El parche esta vacio."
+msgstr "El parche esta vacío."
 
 #: builtin/am.c:1368
 #, c-format
@@ -5162,7 +5162,7 @@ msgid ""
 "already introduced the same changes; you might want to skip this patch."
 msgstr ""
 "Sin cambios - olvidaste usar 'git add'?\n"
-"Si no hay nada en el area de stage, las posibilidad es que algo mas\n"
+"Si no hay nada en el área de stage, las posibilidad es que algo mas\n"
 "ya haya introducido el mismo cambio; tal vez quieras omitir este parche."
 
 #: builtin/am.c:1920
@@ -5215,7 +5215,7 @@ msgstr "ejecutar de manera interactiva"
 
 #: builtin/am.c:2221
 msgid "historical option -- no-op"
-msgstr "opcion historica -- no-op"
+msgstr "opción histórica -- no-op"
 
 #: builtin/am.c:2223
 msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
@@ -5292,7 +5292,7 @@ msgstr "continuar aplicando los parches tras resolver conflictos"
 
 #: builtin/am.c:2280
 msgid "synonyms for --continue"
-msgstr "sinonimos para --continue"
+msgstr "sinónimos para --continue"
 
 #: builtin/am.c:2283
 msgid "skip the current patch"
@@ -5364,7 +5364,7 @@ msgstr "no se pudo crear el archivo comprimido '%s'"
 
 #: builtin/archive.c:20
 msgid "could not redirect output"
-msgstr "no se pudo redireccionar la salida"
+msgstr "no se pudo direccionar la salida"
 
 #: builtin/archive.c:37
 msgid "git archive: Remote with no URL"
@@ -5405,7 +5405,7 @@ msgstr "git blame [<opciones>] [<opciones-rev>] [<revision>] [--] <archivo>"
 
 #: builtin/blame.c:32
 msgid "<rev-opts> are documented in git-rev-list(1)"
-msgstr "<rev-opts> estan documentadas en git-rev-list(1)"
+msgstr "<rev-opts> están documentadas en git-rev-list(1)"
 
 #: builtin/blame.c:668
 msgid "Show blame entries as we find them, incrementally"
@@ -5421,7 +5421,7 @@ msgstr "No tratar commits raíces como extremos (Default: off)"
 
 #: builtin/blame.c:671
 msgid "Show work cost statistics"
-msgstr "Mostrar estadisticas de costo de trabajo"
+msgstr "Mostrar estadísticas de costo de trabajo"
 
 #: builtin/blame.c:672
 msgid "Force progress reporting"
@@ -5596,7 +5596,7 @@ msgstr ""
 
 #: builtin/branch.c:181
 msgid "Update of config-file failed"
-msgstr "Fallo de actualizacion de config-file"
+msgstr "Fallo de actualización de config-file"
 
 #: builtin/branch.c:212
 msgid "cannot use -a with -d"
@@ -5804,11 +5804,11 @@ msgstr "crea el reflog de la rama"
 
 #: builtin/branch.c:610
 msgid "edit the description for the branch"
-msgstr "edita la descripcion de la rama"
+msgstr "edita la descripción de la rama"
 
 #: builtin/branch.c:611
 msgid "force creation, move/rename, deletion"
-msgstr "fuerza la creacion,movimiento/renombrado,borrado"
+msgstr "fuerza la creación,movimiento/renombrado,borrado"
 
 #: builtin/branch.c:612
 msgid "print only branches that are merged"
@@ -5842,7 +5842,7 @@ msgstr "imprimir sólo las ramas del objeto"
 
 #: builtin/branch.c:621 builtin/for-each-ref.c:49 builtin/tag.c:415
 msgid "sorting and filtering are case insensitive"
-msgstr "ordenamiento y filstrado son case-insensitive"
+msgstr "ordenamiento y filtrado son case-insensitive"
 
 #: builtin/branch.c:622 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:413
 #: builtin/verify-tag.c:39
@@ -5872,7 +5872,7 @@ msgstr "no se puede editar la descripción de más de una rama"
 #: builtin/branch.c:720
 #, c-format
 msgid "No commit on branch '%s' yet."
-msgstr "Aún no hay confirmaciones en la rama '%s'."
+msgstr "Aún no hay commits en la rama '%s'."
 
 #: builtin/branch.c:723
 #, c-format
@@ -5922,7 +5922,7 @@ msgstr ""
 #: builtin/branch.c:785
 #, c-format
 msgid "Branch '%s' has no upstream information"
-msgstr "Rama '%s' no tiene informacion de upstream"
+msgstr "Rama '%s' no tiene información de upstream"
 
 #: builtin/branch.c:797
 msgid "it does not make sense to create 'HEAD' manually"
@@ -5980,7 +5980,7 @@ msgstr "mostrar el tipo del objeto"
 
 #: builtin/cat-file.c:561
 msgid "show object size"
-msgstr "mostrar el tamanio del objeto"
+msgstr "mostrar el tamaño del objeto"
 
 #: builtin/cat-file.c:563
 msgid "exit with zero when there's no error"
@@ -6024,7 +6024,8 @@ msgstr "mostrar info de los objetos alimentados por standard input"
 
 #: builtin/cat-file.c:581
 msgid "follow in-tree symlinks (used with --batch or --batch-check)"
-msgstr "seguir symlinks en el árbol (usado con --batch o --batch-check)"
+msgstr ""
+"seguir los enlaces simbólicos en el árbol (usado con --batch o --batch-check)"
 
 #: builtin/cat-file.c:583
 msgid "show all objects with --batch or --batch-check"
@@ -6052,7 +6053,7 @@ msgstr "leer nombres de archivos de stdin"
 
 #: builtin/check-attr.c:24 builtin/check-ignore.c:26
 msgid "terminate input and output records by a NUL character"
-msgstr "terminar registros de entrada y salida con un caracter NUL"
+msgstr "terminar registros de entrada y salida con un carácter NUL"
 
 #: builtin/check-ignore.c:20 builtin/checkout.c:1153 builtin/gc.c:358
 msgid "suppress progress reporting"
@@ -6322,7 +6323,7 @@ msgstr "error interno en camino de reivison"
 
 #: builtin/checkout.c:813
 msgid "Previous HEAD position was"
-msgstr "La posicion previa de HEAD era"
+msgstr "La posición previa de HEAD era"
 
 #: builtin/checkout.c:843 builtin/checkout.c:1081
 msgid "You are on a branch yet to be born"
@@ -6341,7 +6342,7 @@ msgstr "referencia invalida: %s"
 #: builtin/checkout.c:1056
 #, c-format
 msgid "reference is not a tree: %s"
-msgstr "la referencia no es n arbol: %s"
+msgstr "la referencia no es n árbol: %s"
 
 #: builtin/checkout.c:1095
 msgid "paths cannot be used with switching branches"
@@ -6399,11 +6400,11 @@ msgstr "nueva rama no emparentada"
 
 #: builtin/checkout.c:1163
 msgid "checkout our version for unmerged files"
-msgstr "hacer checkout a  nuestra version para archivos sin fusionar"
+msgstr "hacer checkout a  nuestra versión para archivos sin fusionar"
 
 #: builtin/checkout.c:1165
 msgid "checkout their version for unmerged files"
-msgstr "hacer checkout a su version para los archivos sin fusionar"
+msgstr "hacer checkout a su versión para los archivos sin fusionar"
 
 #: builtin/checkout.c:1167
 msgid "force checkout (throw away local modifications)"
@@ -6411,7 +6412,7 @@ msgstr "forzar el checkout (descartar modificaciones locales)"
 
 #: builtin/checkout.c:1168
 msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
-msgstr "realizar una fusion de tres vias con la rama nueva"
+msgstr "realizar una fusión de tres vías con la rama nueva"
 
 #: builtin/checkout.c:1169 builtin/merge.c:238
 msgid "update ignored files (default)"
@@ -6457,7 +6458,7 @@ msgstr "Falta nombre de rama; prueba -b"
 
 #: builtin/checkout.c:1270
 msgid "invalid path specification"
-msgstr "Especificacion de ruta invalida"
+msgstr "Especificación de ruta invalida"
 
 #: builtin/checkout.c:1277
 #, c-format
@@ -6516,10 +6517,10 @@ msgid ""
 "foo        - select item based on unique prefix\n"
 "           - (empty) select nothing\n"
 msgstr ""
-"Ayuda rapida:\n"
+"Ayuda rápida:\n"
 "1          - selecciona un objeto por numero\n"
-"foo        - selecciona un objeto basado en un prefijo unico\n"
-"           - (vacio) no elegir nada\n"
+"foo        - selecciona un objeto basado en un prefijo único\n"
+"           - (vacío) no elegir nada\n"
 
 #: builtin/clean.c:305 git-add--interactive.perl:581
 #, c-format
@@ -6533,14 +6534,14 @@ msgid ""
 "*          - choose all items\n"
 "           - (empty) finish selecting\n"
 msgstr ""
-"Ayuda rapida:\n"
-"1          - selecciona un objeto unico\n"
-"3-5        - selecciona un rango de objtos\n"
-"2-3,6-9    - selecciona multiples rangos\n"
-"foo        - selecciona un objeto basado en un prefijo unico\n"
-"-...       - deseleccionar objetos especificados\n"
+"Ayuda rápida:\n"
+"1          - selecciona un objeto único\n"
+"3-5        - selecciona un rango de objetos\n"
+"2-3,6-9    - selecciona múltiples rangos\n"
+"foo        - selecciona un objeto basado en un prefijo único\n"
+"-...       - de-seleccionar objetos especificados\n"
 "*          - escoger todos los objetos\n"
-"           - (vacio) terminar seleccion\n"
+"           - (vacío) terminar selección\n"
 
 #: builtin/clean.c:521 git-add--interactive.perl:547
 #: git-add--interactive.perl:552
@@ -6571,7 +6572,7 @@ msgstr "Borrar %s [y/N]? "
 #: builtin/clean.c:787 git-add--interactive.perl:1616
 #, c-format
 msgid "Bye.\n"
-msgstr "Bye.\n"
+msgstr "Adiós.\n"
 
 #: builtin/clean.c:795
 msgid ""
@@ -6584,12 +6585,12 @@ msgid ""
 "?                   - help for prompt selection"
 msgstr ""
 "clean               - comenzar la limpieza\n"
-"filtrar por patron   - excluye objetos del borrado \n"
-"elegir por numeros   - selecciona objetos a ser borrados por numero\n"
+"filtrar por patrón   - excluye objetos del borrado \n"
+"elegir por números   - selecciona objetos a ser borrados por numero\n"
 "preguntar cada uno     - confirmar cada borrado (como \"rm -i\")\n"
 "quit                - parar limpieza\n"
 "help                - esta ventana\n"
-"?                   - ayuda para seleccion de opciones"
+"?                   - ayuda para selección de opciones"
 
 #: builtin/clean.c:822 git-add--interactive.perl:1692
 msgid "*** Commands ***"
@@ -6602,8 +6603,8 @@ msgstr "Ahora que"
 #: builtin/clean.c:831
 msgid "Would remove the following item:"
 msgid_plural "Would remove the following items:"
-msgstr[0] "Se removera el siguiente objeto"
-msgstr[1] "Se removeran los siguientes objetos:"
+msgstr[0] "Se removerá el siguiente objeto"
+msgstr[1] "Se removerán los siguientes objetos:"
 
 #: builtin/clean.c:847
 msgid "No more files to clean, exiting."
@@ -6633,7 +6634,7 @@ msgstr "patron"
 
 #: builtin/clean.c:916
 msgid "add <pattern> to ignore rules"
-msgstr "agregar <patron> para ignorar reglas"
+msgstr "agregar <patrón> para ignorar reglas"
 
 #: builtin/clean.c:917
 msgid "remove ignored files, too"
@@ -6677,7 +6678,7 @@ msgstr "crear un repositorio vacio"
 
 #: builtin/clone.c:88
 msgid "create a mirror repository (implies bare)"
-msgstr "crear un repositorio espejo (implica vacio)"
+msgstr "crear un repositorio espejo (implica vacío)"
 
 #: builtin/clone.c:90
 msgid "to clone from a local repository"
@@ -6709,7 +6710,7 @@ msgstr "directorio-template"
 
 #: builtin/clone.c:105 builtin/init-db.c:477
 msgid "directory from which templates will be used"
-msgstr "directorio del cual los templates seran usados"
+msgstr "directorio del cual los templates serán usados"
 
 #: builtin/clone.c:107 builtin/clone.c:109 builtin/submodule--helper.c:635
 #: builtin/submodule--helper.c:1002
@@ -6718,7 +6719,7 @@ msgstr "repositorio de referencia"
 
 #: builtin/clone.c:111
 msgid "use --reference only while cloning"
-msgstr "usa--reference sólo al clonar"
+msgstr "usa--reference  solamente si estas clonado"
 
 #: builtin/clone.c:112 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:44
 msgid "name"
@@ -6872,11 +6873,11 @@ msgstr ""
 
 #: builtin/clone.c:751
 msgid "unable to checkout working tree"
-msgstr "no es posible realizar checkout en el arbol de trabajo"
+msgstr "no es posible realizar checkout en el árbol de trabajo"
 
 #: builtin/clone.c:796
 msgid "unable to write parameters to config file"
-msgstr "no es posible escribir parametors al arhivo config"
+msgstr "no es posible escribir parámetros al archivo config"
 
 #: builtin/clone.c:859
 msgid "cannot repack to clean up"
@@ -6932,7 +6933,7 @@ msgstr "no se pudo crear directorios principales de '%s'"
 #: builtin/clone.c:971
 #, c-format
 msgid "could not create work tree dir '%s'"
-msgstr "no se pudo crear un arbol de trabajo '%s'"
+msgstr "no se pudo crear un árbol de trabajo '%s'"
 
 #: builtin/clone.c:983
 #, c-format
@@ -7020,11 +7021,11 @@ msgstr "--command debe ser el primer argumento"
 
 #: builtin/commit.c:39
 msgid "git commit [<options>] [--] <pathspec>..."
-msgstr "git commit [<opciones>] [--] <especificacion-de-ruta>..."
+msgstr "git commit [<opciones>] [--] <especificación-de-ruta>..."
 
 #: builtin/commit.c:44
 msgid "git status [<options>] [--] <pathspec>..."
-msgstr "git status [<opciones>] [--] <especificacion-de-ruta>..."
+msgstr "git status [<opciones>] [--] <especificación-de-ruta>..."
 
 #: builtin/commit.c:49
 msgid ""
@@ -7040,12 +7041,12 @@ msgid ""
 "\n"
 "    git commit --amend --reset-author\n"
 msgstr ""
-"Tu nombre y correo fueron configurados automaticamente basados\n"
+"Tu nombre y correo fueron configurados automáticamente basados\n"
 "en tu usuario y nombre de host. Por favor verifica que son correctos.\n"
-"Tu puedes suprimir este mensaje configurandolos de forma explicita. Ejecuta "
+"Tu puedes suprimir este mensaje configurándolos de forma explicita. Ejecuta "
 "el \n"
 "siguiente comando y sigue las instrucciones de tu editor\n"
-" para modificar tu archivo de configuracion:\n"
+" para modificar tu archivo de configuración:\n"
 "\n"
 "    git config --global --edit\n"
 "\n"
@@ -7066,9 +7067,9 @@ msgid ""
 "\n"
 "    git commit --amend --reset-author\n"
 msgstr ""
-"Tu nombre y correo fueron configurados automaticamente basados\n"
+"Tu nombre y correo fueron configurados automáticamente basados\n"
 "en tu usuario y nombre de host. Por favor verifica que son correctos.\n"
-"Tu puedes suprimir este mensaje configurandolos de forma explicita: \n"
+"Tu puedes suprimir este mensaje configurándolos de forma explicita: \n"
 "\n"
 "    git config --global user.name \"Tu nombre\"\n"
 "    git config --global user.email you@example.com\n"
@@ -7095,8 +7096,8 @@ msgid ""
 "    git commit --allow-empty\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"El cherry-pick anterior ahora esta vacio, posiblemente por un conflicto de "
-"resolucion.\n"
+"El cherry-pick anterior ahora esta vacío, posiblemente por un conflicto de "
+"resolución.\n"
 "Si desea realizar un commit de todas maneras, use:\n"
 "\n"
 "    git commit --allow-empty\n"
@@ -7128,19 +7129,19 @@ msgstr "fallo al desempaquetar objeto del árbol HEAD"
 
 #: builtin/commit.c:359
 msgid "unable to create temporary index"
-msgstr "no es posible crear un indice temporal"
+msgstr "no es posible crear un índice temporal"
 
 #: builtin/commit.c:365
 msgid "interactive add failed"
-msgstr "adicion interactiva fallida"
+msgstr "adición interactiva fallida"
 
 #: builtin/commit.c:378
 msgid "unable to update temporary index"
-msgstr "no es posible actualizar el indice temporal"
+msgstr "no es posible actualizar el índice temporal"
 
 #: builtin/commit.c:380
 msgid "Failed to update main cache tree"
-msgstr "Fallo al actualizar el cache principal del arbol"
+msgstr "Fallo al actualizar el cache principal del árbol"
 
 #: builtin/commit.c:405 builtin/commit.c:429 builtin/commit.c:478
 msgid "unable to write new_index file"
@@ -7148,7 +7149,7 @@ msgstr "no es posible escribir archiv new_index"
 
 #: builtin/commit.c:461
 msgid "cannot do a partial commit during a merge."
-msgstr "no se puede realizar un commit parcial durante una fusion."
+msgstr "no se puede realizar un commit parcial durante una fusión."
 
 #: builtin/commit.c:463
 msgid "cannot do a partial commit during a cherry-pick."
@@ -7156,11 +7157,11 @@ msgstr "no se puede realizar un commit parcial durante un cherry-pick."
 
 #: builtin/commit.c:471
 msgid "cannot read the index"
-msgstr "no se puede leer el indice."
+msgstr "no se puede leer el índice."
 
 #: builtin/commit.c:490
 msgid "unable to write temporary index file"
-msgstr "no es posible escribir el indice temporal "
+msgstr "no es posible escribir el índice temporal "
 
 #: builtin/commit.c:587
 #, c-format
@@ -7170,18 +7171,18 @@ msgstr "falta header de autor al commit '%s'"
 #: builtin/commit.c:589
 #, c-format
 msgid "commit '%s' has malformed author line"
-msgstr "el commit '%s' tiene una linea de autor mal formada"
+msgstr "el commit '%s' tiene una línea de autor mal formada"
 
 #: builtin/commit.c:608
 msgid "malformed --author parameter"
-msgstr "parametro --author mal formado"
+msgstr "malformado - parámetro de autor"
 
 #: builtin/commit.c:660
 msgid ""
 "unable to select a comment character that is not used\n"
 "in the current commit message"
 msgstr ""
-"no es posible seleccionar un caracter de comentario que no es usado\n"
+"no es posible seleccionar un carácter de comentario que no es usado\n"
 "en el mensaje de commit actual"
 
 #: builtin/commit.c:697 builtin/commit.c:730 builtin/commit.c:1100
@@ -7213,7 +7214,7 @@ msgstr "no se pudo leer MERGE_MSG"
 
 #: builtin/commit.c:801
 msgid "could not write commit template"
-msgstr "no se pudo escribit el template del commit"
+msgstr "no se pudo escribir el template del commit"
 
 #: builtin/commit.c:819
 #, c-format
@@ -7225,7 +7226,7 @@ msgid ""
 "and try again.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Parece que estas haciendo un commit con una fusion dentro.\n"
+"Parece que estas haciendo un commit con una fusión dentro.\n"
 "Si esto no es correcto, por favor remueve el archivo\n"
 "\t%s\n"
 "y vuelve a intentar.\n"
@@ -7367,11 +7368,11 @@ msgstr "mostrar status de manera concisa"
 
 #: builtin/commit.c:1351 builtin/commit.c:1628
 msgid "show branch information"
-msgstr "mostrar informacion de la rama"
+msgstr "mostrar información de la rama"
 
 #: builtin/commit.c:1353
 msgid "show stash information"
-msgstr "mostrar informacion del stash"
+msgstr "mostrar información del stash"
 
 #: builtin/commit.c:1355
 msgid "version"
@@ -7447,7 +7448,7 @@ msgstr "mostrar diff en el template del mensaje de commit"
 
 #: builtin/commit.c:1599
 msgid "Commit message options"
-msgstr "Opciones para el mensaje de la confirmación"
+msgstr "Opciones para el mensaje del commit"
 
 #: builtin/commit.c:1600 builtin/tag.c:388
 msgid "read message from file"
@@ -7459,7 +7460,7 @@ msgstr "autor"
 
 #: builtin/commit.c:1601
 msgid "override author for commit"
-msgstr "sobrescribe el autor de la confirmación"
+msgstr "sobrescribe el autor del commit"
 
 #: builtin/commit.c:1602 builtin/gc.c:359
 msgid "date"
@@ -7467,7 +7468,7 @@ msgstr "fecha"
 
 #: builtin/commit.c:1602
 msgid "override date for commit"
-msgstr "sobrescribe la fecha de la confirmación"
+msgstr "sobrescribe la fecha del commit"
 
 #: builtin/commit.c:1603 builtin/merge.c:225 builtin/notes.c:402
 #: builtin/notes.c:565 builtin/tag.c:386
@@ -7476,7 +7477,7 @@ msgstr "mensaje"
 
 #: builtin/commit.c:1603
 msgid "commit message"
-msgstr "mensaje de la confirmación"
+msgstr "mensaje del commit"
 
 #: builtin/commit.c:1604 builtin/commit.c:1605 builtin/commit.c:1606
 #: builtin/commit.c:1607 parse-options.h:257 ref-filter.h:92
@@ -7513,11 +7514,11 @@ msgstr "agregar Signed-off-by: (firmado por)"
 
 #: builtin/commit.c:1610
 msgid "use specified template file"
-msgstr "usar archivo template especificado"
+msgstr "usar archivo de template especificado"
 
 #: builtin/commit.c:1611
 msgid "force edit of commit"
-msgstr "forzar la edición de la confirmación"
+msgstr "forzar la edición del commit"
 
 #: builtin/commit.c:1612
 msgid "default"
@@ -7534,11 +7535,11 @@ msgstr "incluir status en el template del mensaje de commit"
 #: builtin/commit.c:1615 builtin/merge.c:237 builtin/pull.c:173
 #: builtin/revert.c:113
 msgid "GPG sign commit"
-msgstr "firmar confirmación con GPG"
+msgstr "firmar commit con GPG"
 
 #: builtin/commit.c:1618
 msgid "Commit contents options"
-msgstr "Opciones para el contenido de la confirmación"
+msgstr "Opciones para el contenido del commit"
 
 #: builtin/commit.c:1619
 msgid "commit all changed files"
@@ -7563,16 +7564,15 @@ msgstr "sólo confirmar archivos específicos"
 #: builtin/commit.c:1624
 msgid "bypass pre-commit and commit-msg hooks"
 msgstr ""
-"evitar los capturadores (hooks) de pre-confirmación (pre-commit) y mensaje "
-"de confirmación (commit-msg)"
+"evitar los capturadores (hooks) de pre-commit y commit-msg"
 
 #: builtin/commit.c:1625
 msgid "show what would be committed"
-msgstr "mostrar lo que sería confirmado"
+msgstr "mostrar lo que sería incluído en el commit"
 
 #: builtin/commit.c:1636
 msgid "amend previous commit"
-msgstr "enmendar confirmación previa"
+msgstr "enmendar commit previo"
 
 #: builtin/commit.c:1637
 msgid "bypass post-rewrite hook"
@@ -7607,7 +7607,7 @@ msgstr "no se pudo leer el mensaje de commit: %s"
 #: builtin/commit.c:1756
 #, c-format
 msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
-msgstr "Abortando confirmación debido que el mensaje está en blanco.\n"
+msgstr "Abortando commit debido que el mensaje está en blanco.\n"
 
 #: builtin/commit.c:1761
 #, c-format
@@ -7630,7 +7630,7 @@ msgstr "git config [<opciones>]"
 
 #: builtin/config.c:57
 msgid "Config file location"
-msgstr "ubicacion del archivo config"
+msgstr "ubicación del archivo config"
 
 #: builtin/config.c:58
 msgid "use global config file"
@@ -7658,7 +7658,7 @@ msgstr "leer config del objeto blob suministrado"
 
 #: builtin/config.c:63
 msgid "Action"
-msgstr "Accion"
+msgstr "Acción"
 
 #: builtin/config.c:64
 msgid "get value: name [value-regex]"
@@ -7674,7 +7674,7 @@ msgstr "obtener valores para una regexp: nombre-regex [valor-regex]"
 
 #: builtin/config.c:67
 msgid "get value specific for the URL: section[.var] URL"
-msgstr "obtener valor especifico para el URL: seccion[.var] URL"
+msgstr "obtener valor especifico para el URL: sección[.var] URL"
 
 #: builtin/config.c:68
 msgid "replace all matching variables: name value [value_regex]"
@@ -7695,11 +7695,11 @@ msgstr "borrar todas las concurrencias: nombre [valor-regex]"
 
 #: builtin/config.c:72
 msgid "rename section: old-name new-name"
-msgstr "renombrar seccion: nombre-viejo nombre-nuevo"
+msgstr "renombrar sección: nombre-viejo nombre-nuevo"
 
 #: builtin/config.c:73
 msgid "remove a section: name"
-msgstr "borrar una seccion: nombre"
+msgstr "borrar una sección: nombre"
 
 #: builtin/config.c:74
 msgid "list all"
@@ -7755,7 +7755,7 @@ msgstr "respetar directivas include en la busqueda"
 
 #: builtin/config.c:87
 msgid "show origin of config (file, standard input, blob, command line)"
-msgstr "mostrar el origen de configuracion (archivo, stdin, blob, comando)"
+msgstr "mostrar el origen de configuración (archivo, stdin, blob, comando)"
 
 #: builtin/config.c:327
 msgid "unable to parse default color value"
@@ -7855,12 +7855,12 @@ msgstr "no hay tag que concuerde exactamente con '%s'"
 #: builtin/describe.c:319
 #, c-format
 msgid "searching to describe %s\n"
-msgstr "buscanado para describir %s\n"
+msgstr "buscando para describir %s\n"
 
 #: builtin/describe.c:366
 #, c-format
 msgid "finished search at %s\n"
-msgstr "busqueda finalizada a las %s\n"
+msgstr "búsqueda finalizada a las %s\n"
 
 #: builtin/describe.c:393
 #, c-format
@@ -7960,7 +7960,7 @@ msgstr "No se encontraron nombres, no se puede describir nada."
 
 #: builtin/describe.c:563
 msgid "--dirty is incompatible with commit-ishes"
-msgstr "--dirty es imcompatible con commit-ismos"
+msgstr "--dirty es incompatible con commit-ismos"
 
 #: builtin/describe.c:565
 msgid "--broken is incompatible with commit-ishes"
@@ -8059,7 +8059,7 @@ msgstr "no mostrar antes de lanzar una herramienta de diff"
 
 #: builtin/difftool.c:706
 msgid "use symlinks in dir-diff mode"
-msgstr "usar symlinks en modo dir-diff"
+msgstr "usar enlaces simbólicos en modo dir-diff"
 
 #: builtin/difftool.c:707
 msgid "<tool>"
@@ -8092,7 +8092,7 @@ msgstr "especificar un comando personalizado para ver diffs"
 
 #: builtin/difftool.c:740
 msgid "no <tool> given for --tool=<tool>"
-msgstr "no se ha entragado <herramienta> para --tool=<herramienta>"
+msgstr "no se ha proporcionado <herramienta> para --tool=<herramienta>"
 
 #: builtin/difftool.c:747
 msgid "no <cmd> given for --extcmd=<cmd>"
@@ -8286,7 +8286,7 @@ msgstr "no se puede traer en la rama actual"
 
 #: builtin/fetch.c:654
 msgid "[tag update]"
-msgstr "[actualización de etiqueta]"
+msgstr "[actualización de tag]"
 
 #: builtin/fetch.c:655 builtin/fetch.c:688 builtin/fetch.c:704
 #: builtin/fetch.c:719
@@ -8295,7 +8295,7 @@ msgstr "no se posible actualizar el ref local"
 
 #: builtin/fetch.c:674
 msgid "[new tag]"
-msgstr "[nueva etiqueta]"
+msgstr "[nuevo tag]"
 
 #: builtin/fetch.c:677
 msgid "[new branch]"
@@ -8399,7 +8399,7 @@ msgstr "Tiene que especificar un nombre de tag."
 
 #: builtin/fetch.c:1344
 msgid "Negative depth in --deepen is not supported"
-msgstr "Profundidad negativa en --deepen no es soportada"
+msgstr "Profundidad negativa en --deepen no soportada"
 
 #: builtin/fetch.c:1346
 msgid "--deepen and --depth are mutually exclusive"
@@ -8599,7 +8599,7 @@ msgid ""
 "\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"El último gc reportó lo siguiente. Por favor corriga la causa\n"
+"El último gc reportó lo siguiente. Por favor corrige la causa\n"
 "y remueva %s.\n"
 "Limpieza automática no se realizará hasta que el archivo sea removido.\n"
 "\n"
@@ -8710,7 +8710,7 @@ msgstr "buscar en archivos rastreados y no rastreados"
 
 #: builtin/grep.c:787
 msgid "ignore files specified via '.gitignore'"
-msgstr "ingnorar archivos especificados via '.gitignore'"
+msgstr "ignorar archivos especificados via '.gitignore'"
 
 #: builtin/grep.c:789
 msgid "recursively search in each submodule"
@@ -8802,7 +8802,7 @@ msgstr "resaltar concordancias"
 
 #: builtin/grep.c:839
 msgid "print empty line between matches from different files"
-msgstr "emprimir una línea vacía entre concordancias de diferentes archivos"
+msgstr "imprimir una línea vacía entre coincidencias de diferentes archivos"
 
 #: builtin/grep.c:841
 msgid "show filename only once above matches from same file"
@@ -9000,12 +9000,12 @@ msgstr "Fallo al iniciar emacsclient."
 
 #: builtin/help.c:107
 msgid "Failed to parse emacsclient version."
-msgstr "Fallo al analizar la version de emacsclient."
+msgstr "Fallo al analizar la versión de emacsclient."
 
 #: builtin/help.c:115
 #, c-format
 msgid "emacsclient version '%d' too old (< 22)."
-msgstr "la version '%d' de emacsclient es muy antigua (<22)."
+msgstr "la versión '%d' de emacsclient es muy antigua (<22)."
 
 #: builtin/help.c:133 builtin/help.c:155 builtin/help.c:165 builtin/help.c:173
 #, c-format
@@ -9037,15 +9037,15 @@ msgstr "'%s': visualizador de man desconocido"
 
 #: builtin/help.c:357
 msgid "no man viewer handled the request"
-msgstr "ningun visualizador de manual proceso la peticion"
+msgstr "ningun visualizador de manual proceso la petición"
 
 #: builtin/help.c:365
 msgid "no info viewer handled the request"
-msgstr "ningun visualizador de info manejo la peticion"
+msgstr "ningún vizor de info manejo la peticion"
 
 #: builtin/help.c:407
 msgid "Defining attributes per path"
-msgstr "Defininiendo atributos por ruta"
+msgstr "Definiendo atributos por ruta"
 
 #: builtin/help.c:408
 msgid "Everyday Git With 20 Commands Or So"
@@ -9069,15 +9069,15 @@ msgstr "Especificando revisiones y rangos para Git"
 
 #: builtin/help.c:413
 msgid "A tutorial introduction to Git (for version 1.5.1 or newer)"
-msgstr "Un tutorial de introduccion para Git ( para versiones 1.5.1 o mayores)"
+msgstr "Un tutorial de introducción para Git ( para versiones 1.5.1 o mayores)"
 
 #: builtin/help.c:414
 msgid "An overview of recommended workflows with Git"
-msgstr "Un repaso de flujos de trabajo recomendadoes con Git"
+msgstr "Una visión general de flujos de trabajo recomendados con Git"
 
 #: builtin/help.c:426
 msgid "The common Git guides are:\n"
-msgstr "Las guias communes de Git son:\n"
+msgstr "Las guías comunes de Git son:\n"
 
 #: builtin/help.c:444
 #, c-format
@@ -9130,7 +9130,7 @@ msgstr "se usaron más bytes de los disponibles"
 
 #: builtin/index-pack.c:301
 msgid "pack too large for current definition of off_t"
-msgstr "paquete muy grande para la difinición actual de off_t"
+msgstr "paquete muy grande para la definición actual de off_t"
 
 #: builtin/index-pack.c:304 builtin/unpack-objects.c:93
 msgid "pack exceeds maximum allowed size"
@@ -9197,7 +9197,7 @@ msgstr "inconsistencia seria en inflate"
 #: builtin/index-pack.c:817 builtin/index-pack.c:826
 #, c-format
 msgid "SHA1 COLLISION FOUND WITH %s !"
-msgstr "COLLISIÓN SHA1 ENCONTRADA CON %s !"
+msgstr "COLISIÓN DE TIPO SHA1 ENCONTRADA CON %s !"
 
 #: builtin/index-pack.c:752 builtin/pack-objects.c:168
 #: builtin/pack-objects.c:262
@@ -9833,7 +9833,8 @@ msgstr "commit-base"
 
 #: builtin/log.c:1495
 msgid "add prerequisite tree info to the patch series"
-msgstr "agregar pre requisito información de árbol a la serie de parches"
+msgstr ""
+"agregar información de árbol de requisitos previos a la serie de parches"
 
 #: builtin/log.c:1497
 msgid "add a signature from a file"
@@ -9850,7 +9851,7 @@ msgstr "mostrar medidor de progreso mientras se generan los parches"
 #: builtin/log.c:1575
 #, c-format
 msgid "invalid ident line: %s"
-msgstr "línea de ident inválida: %s"
+msgstr "línea de identificación inválida: %s"
 
 #: builtin/log.c:1590
 msgid "-n and -k are mutually exclusive."
@@ -9998,12 +9999,12 @@ msgstr "si cualquier <archivo> no está en el índice, tratarlo como un error"
 
 #: builtin/ls-files.c:562
 msgid "tree-ish"
-msgstr "arbol-ismo"
+msgstr "árbol-ismo"
 
 #: builtin/ls-files.c:563
 msgid "pretend that paths removed since <tree-ish> are still present"
 msgstr ""
-"fingir que las rutas han sido borradas ya que todavía hay <arbol-ismos> "
+"fingir que las rutas han sido borradas ya que todavía hay <árbol-ismos> "
 "presentes"
 
 #: builtin/ls-files.c:565
@@ -10058,7 +10059,7 @@ msgstr "mostrar ref subyacente en adición al objeto apuntado por él"
 
 #: builtin/ls-tree.c:29
 msgid "git ls-tree [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
-msgstr "git ls-tree [<opciones>] <arbol-ismo> [<ruta>...]"
+msgstr "git ls-tree [<opciones>] <árbol-ismo> [<ruta>...]"
 
 #: builtin/ls-tree.c:127
 msgid "only show trees"
@@ -10242,7 +10243,7 @@ msgstr "No hay mensaje de fusión -- no actualizando HEAD\n"
 #: builtin/merge.c:456
 #, c-format
 msgid "'%s' does not point to a commit"
-msgstr "'%s' no apunta a ninguna confirmación"
+msgstr "'%s' no apunta a ningun commit"
 
 #: builtin/merge.c:546
 #, c-format
@@ -10261,7 +10262,7 @@ msgstr "Opción desconocida para merge-recursive: -X%s"
 #: builtin/merge.c:695
 #, c-format
 msgid "unable to write %s"
-msgstr "no es posible escribit %s"
+msgstr "no es posible escribir %s"
 
 #: builtin/merge.c:747
 #, c-format
@@ -10318,7 +10319,7 @@ msgstr "No hay remoto para la rama actual."
 
 #: builtin/merge.c:914
 msgid "No default upstream defined for the current branch."
-msgstr "No hay upstream default definido para la rama actual."
+msgstr "Por defecto, no hay un upstream  definido para la rama actual."
 
 #: builtin/merge.c:919
 #, c-format
@@ -10419,7 +10420,7 @@ msgstr "Commit %s no tiene una firma GPG."
 #: builtin/merge.c:1304
 #, c-format
 msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
-msgstr "Commit %s titene una buena firma GPG por %s\n"
+msgstr "El Commit %s tiene una buena firma GPG por %s\n"
 
 #: builtin/merge.c:1366
 msgid "refusing to merge unrelated histories"
@@ -10706,7 +10707,7 @@ msgstr "fallo al renombrar '%s'"
 
 #: builtin/name-rev.c:338
 msgid "git name-rev [<options>] <commit>..."
-msgstr "git name-rev [<opciones>] <confirmación>..."
+msgstr "git name-rev [<opciones>] <commit>..."
 
 #: builtin/name-rev.c:339
 msgid "git name-rev [<options>] --all"
@@ -10722,7 +10723,7 @@ msgstr "imprimir sólo nombres (sin SHA-1)"
 
 #: builtin/name-rev.c:396
 msgid "only use tags to name the commits"
-msgstr "sólo usar etiquetas para nombrar confirmaciones"
+msgstr "sólo usar tags para nombrar commits"
 
 #: builtin/name-rev.c:398
 msgid "only use refs matching <pattern>"
@@ -10735,7 +10736,7 @@ msgstr "ignorar refs que concuerden con <patrón>"
 #: builtin/name-rev.c:402
 msgid "list all commits reachable from all refs"
 msgstr ""
-"listar todas las confirmaciones alcanzables desde todas las referencias"
+"listar todos los commits alcanzables desde todas las referencias"
 
 #: builtin/name-rev.c:403
 msgid "read from stdin"
@@ -10747,7 +10748,7 @@ msgstr "permitir imprimir nombres `undefined` (predeterminado)"
 
 #: builtin/name-rev.c:410
 msgid "dereference tags in the input (internal use)"
-msgstr "desreferenciar etiquetas en la entrada (uso interno)"
+msgstr "desreferenciar tags en la entrada (uso interno)"
 
 #: builtin/notes.c:26
 msgid "git notes [--ref <notes-ref>] [list [<object>]]"
@@ -11104,7 +11105,7 @@ msgstr "no se pueden mezclar --commit, --abort ó -s/--strategy"
 
 #: builtin/notes.c:802
 msgid "must specify a notes ref to merge"
-msgstr "debe espeficiar una ref de notas a fusionar"
+msgstr "debe especificar una ref de notas a fusionar"
 
 #: builtin/notes.c:826
 #, c-format
@@ -11401,7 +11402,7 @@ msgstr "Valor inválido para %s: %s"
 #: builtin/pull.c:76
 msgid "git pull [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
 msgstr ""
-"git pull [<opciones>] [<repositorio> [<especificacion-de-referencia>...]]"
+"git pull [<opciones>] [<repositorio> [<especificación-de-referencia>...]]"
 
 #: builtin/pull.c:124
 msgid "control for recursive fetching of submodules"
@@ -11429,7 +11430,7 @@ msgstr "Opciones relacionadas a fetch"
 
 #: builtin/pull.c:198
 msgid "number of submodules pulled in parallel"
-msgstr "número de submódules que realizan pull en paralelo"
+msgstr "número de submódulos que realizan pull en paralelo"
 
 #: builtin/pull.c:287
 #, c-format
@@ -11568,7 +11569,7 @@ msgstr "No se puede fusionar múltiples ramas en un head vacío."
 
 #: builtin/pull.c:905
 msgid "Cannot rebase onto multiple branches."
-msgstr "No se puede rebasar en multiples ramas."
+msgstr "No se puede rebasar en múltiples ramas."
 
 #: builtin/pull.c:912
 msgid "cannot rebase with locally recorded submodule modifications"
@@ -11578,7 +11579,7 @@ msgstr ""
 #: builtin/push.c:17
 msgid "git push [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
 msgstr ""
-"git push [<opciones>] [<repositorio> [<especificaciones-de-refrencia>...]]"
+"git push [<opciones>] [<repositorio> [<especificaciones-de-referencia>...]]"
 
 #: builtin/push.c:90
 msgid "tag shorthand without <tag>"
@@ -11594,7 +11595,7 @@ msgid ""
 "To choose either option permanently, see push.default in 'git help config'."
 msgstr ""
 "\n"
-"Para elegir si la opcion es permanente, mira push.default en 'git help "
+"Para elegir si la opción es permanente, mira push.default en 'git help "
 "config'."
 
 #: builtin/push.c:147
@@ -11681,7 +11682,7 @@ msgid ""
 "See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details."
 msgstr ""
 "Actualizaciones fueron rechazadas porque la punta de tu rama actual esta\n"
-"detras de su contraparte remota. Integra los cambios remotos (es decir\n"
+"detrás de su contraparte remota. Integra los cambios remotos (es decir\n"
 "'git pull ...') antes de hacer push de nuevo.\n"
 "Mira 'Note about fast-forwards' en 'git push --help' para mas detalles."
 
@@ -11707,9 +11708,9 @@ msgid ""
 "See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details."
 msgstr ""
 "Actualizaciones fueron rechazadas porque el remoto contiene trabajo que\n"
-"no existe localmente. Esto es causado usuallmente por otro repositorio \n"
+"no existe localmente. Esto es causado usualmente por otro repositorio \n"
 "realizando push a la misma ref. Quizás quiera integrar primero los cambios\n"
-"remotos (ejem. 'git pull ...') antes de volver a hacer push.\n"
+"remotos (ej. 'git pull ...') antes de volver a hacer push.\n"
 "Vea 'Notes about fast-forwards0 en 'git push --help' para detalles."
 
 #: builtin/push.c:272
@@ -11730,7 +11731,7 @@ msgstr ""
 #: builtin/push.c:335
 #, c-format
 msgid "Pushing to %s\n"
-msgstr "Hacienod push a %s\n"
+msgstr "Haciendo push a %s\n"
 
 #: builtin/push.c:339
 #, c-format
@@ -11755,8 +11756,8 @@ msgid ""
 "    git push <name>\n"
 msgstr ""
 "No se ha configurado un destino para el push.\n"
-"Puedes o especificar una URL desde la linea de comandos o configurar "
-"unrepositorio remoto usando\n"
+"Puedes o especificar una URL desde la línea de comandos o configurar un "
+"repositorio remoto usando\n"
 "\n"
 "    git remote add <nombre> <url>\n"
 "\n"
@@ -11881,8 +11882,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "git read-tree [(-m [--trivial] [--aggressive] | --reset | --"
 "prefix=<prefijo>) [-u [--exclude-per-directory=<gitignore>] | -i]] [--no-"
-"sparse-checkout] [--index-output=<archivo>] (--empty | <arbol-ismo1> [<arbol-"
-"ismo2> [<arbol-ismo3>]])"
+"sparse-checkout] [--index-output=<archivo>] (--empty | <árbol-ismo1> [<árbol-"
+"ismo2> [<árbol-ismo3>]])"
 
 #: builtin/read-tree.c:121
 msgid "write resulting index to <file>"
@@ -12008,7 +12009,7 @@ msgid ""
 "To squelch this message and still keep the default behaviour, set\n"
 "'receive.denyCurrentBranch' configuration variable to 'refuse'."
 msgstr ""
-"Por default, actualizar la rama actual en un repositorio no vacío\n"
+"Por defecto, actualizar la rama actual en un repositorio no vacío\n"
 "está denegado, porque eso haría el índice y el árbol de trabajo "
 "inconsistentes\n"
 "con lo que ya se ha hecho push, y requeriría 'git reset --hard' para "
@@ -12036,8 +12037,8 @@ msgid ""
 "\n"
 "To squelch this message, you can set it to 'refuse'."
 msgstr ""
-"Por default, borrar la rama actual está denegado, porque el siguiente\n"
-"'git clone' no serultará en ningún archivo revisado, causando confusión.\n"
+"Por defecto, borrar la rama actual está prohibido, porque el siguiente\n"
+"'git clone' no resultara en ningún archivo revisado, causando confusión.\n"
 "\n"
 "Se puede configurar la variable 'receive.denyDeleteCurrent' a 'warn' o "
 "'ignore'\n"
@@ -12774,11 +12775,11 @@ msgstr ""
 
 #: builtin/reset.c:30
 msgid "git reset [-q] [<tree-ish>] [--] <paths>..."
-msgstr "git reset [-q] [<arbol-ismo>] [--] <rutas>..."
+msgstr "git reset [-q] [<árbol-ismo>] [--] <rutas>..."
 
 #: builtin/reset.c:31
 msgid "git reset --patch [<tree-ish>] [--] [<paths>...]"
-msgstr "git reset --patch [<arbol-ismo>] [--] [<rutas>...]"
+msgstr "git reset --patch [<árbol-ismo>] [--] [<rutas>...]"
 
 #: builtin/reset.c:37
 msgid "mixed"
@@ -13078,7 +13079,7 @@ msgstr "permitir remover de forma recursiva"
 
 #: builtin/rm.c:248
 msgid "exit with a zero status even if nothing matched"
-msgstr "salir con stado cero incluso si nada concuerda"
+msgstr "salir con estado cero incluso si nada coincide"
 
 #: builtin/rm.c:307
 #, c-format
@@ -13197,7 +13198,7 @@ msgstr "mostrar <n> commits más tras encontrar el ancestro común"
 
 #: builtin/show-branch.c:634
 msgid "synonym to more=-1"
-msgstr "sinonimo de más=-1"
+msgstr "sinónimo de más=-1"
 
 #: builtin/show-branch.c:635
 msgid "suppress naming strings"
@@ -13341,11 +13342,11 @@ msgstr "git stripspace [-c | --comment-lines]"
 #: builtin/stripspace.c:36
 msgid "skip and remove all lines starting with comment character"
 msgstr ""
-"saltar y borrar todas las líneas que comienzan con un caracter de comentario"
+"saltar y borrar todas las líneas que comienzan con un carácter de comentario"
 
 #: builtin/stripspace.c:39
 msgid "prepend comment character and space to each line"
-msgstr "anteponer caracter de comentario y espacio a cada línea"
+msgstr "anteponer carácter de comentario y espacio a cada línea"
 
 #: builtin/submodule--helper.c:24 builtin/submodule--helper.c:1094
 #, c-format
@@ -13605,11 +13606,11 @@ msgid ""
 "[<head>]"
 msgstr ""
 "git tag [-a | -s | -u <id-de-clave>] [-f] [-m <mensaje> | -F <archivo>] "
-"<nombre-de-etiqueta> [<head>]"
+"<nombre-de-tag> [<head>]"
 
 #: builtin/tag.c:25
 msgid "git tag -d <tagname>..."
-msgstr "git tag -d <nombre-de-etiqueta>..."
+msgstr "git tag -d <nombre-de-tag>..."
 
 #: builtin/tag.c:26
 msgid ""
@@ -13628,7 +13629,7 @@ msgstr "git tag -v [--format=<formato>] <nombre-de-tag>..."
 #: builtin/tag.c:86
 #, c-format
 msgid "tag '%s' not found."
-msgstr "etiqueta '%s' no encontrada."
+msgstr "tag '%s' no encontrado."
 
 #: builtin/tag.c:102
 #, c-format
@@ -13644,7 +13645,7 @@ msgid ""
 "Lines starting with '%c' will be ignored.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Escribe un mensaje para la etiqueta:\n"
+"Escribe un mensaje para la tag:\n"
 "  %s\n"
 "Las líneas que comienzan con '%c' serán ignoradas.\n"
 
@@ -13658,18 +13659,18 @@ msgid ""
 "want to.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Escribe un mensaje para la etiqueta:\n"
+"Escribe un mensaje para la tag:\n"
 "  %s\n"
 "Las líneas que comienzan con '%c' serán conservadas; puedes eliminarlas por "
 "ti mismo si quieres hacerlo.\n"
 
 #: builtin/tag.c:189
 msgid "unable to sign the tag"
-msgstr "incapaz de firmar etiqueta"
+msgstr "incapaz de firmar tag"
 
 #: builtin/tag.c:191
 msgid "unable to write tag file"
-msgstr "incapaz de escribir el archivo de etiqueta"
+msgstr "incapaz de escribir el archivo de tag"
 
 #: builtin/tag.c:215
 msgid "bad object type."
@@ -13677,52 +13678,52 @@ msgstr "tipo de objeto erróneo."
 
 #: builtin/tag.c:261
 msgid "no tag message?"
-msgstr "¿Sin mensaje de etiqueta?"
+msgstr "¿Sin mensaje de tag?"
 
 #: builtin/tag.c:268
 #, c-format
 msgid "The tag message has been left in %s\n"
-msgstr "El mensaje de la etiqueta ha sido dejado en %s\n"
+msgstr "El mensaje del tag ha sido dejado en %s\n"
 
 #: builtin/tag.c:376
 msgid "list tag names"
-msgstr "listar nombres de etiquetas"
+msgstr "listar nombres de tags"
 
 #: builtin/tag.c:378
 msgid "print <n> lines of each tag message"
-msgstr "imprimir <n> líneas de cada mensaje de etiqueta"
+msgstr "imprimir <n> líneas de cada mensaje de tag"
 
 #: builtin/tag.c:380
 msgid "delete tags"
-msgstr "eliminar etiquetas"
+msgstr "eliminar tags"
 
 #: builtin/tag.c:381
 msgid "verify tags"
-msgstr "verificar etiquetas"
+msgstr "verificar tags"
 
 #: builtin/tag.c:383
 msgid "Tag creation options"
-msgstr "Opciones de creación de etiquetas"
+msgstr "Opciones de creación de tags"
 
 #: builtin/tag.c:385
 msgid "annotated tag, needs a message"
-msgstr "etiquetas anotadas necesitan un mensaje"
+msgstr "tags anotadas necesitan un mensaje"
 
 #: builtin/tag.c:387
 msgid "tag message"
-msgstr "mensaje de etiqueta"
+msgstr "mensaje de tag"
 
 #: builtin/tag.c:389
 msgid "annotated and GPG-signed tag"
-msgstr "etiqueta anotada y firmada con GPG"
+msgstr "tag anotado y firmado con GPG"
 
 #: builtin/tag.c:393
 msgid "use another key to sign the tag"
-msgstr "usar otra clave para firmar la etiqueta"
+msgstr "usar otra clave para firmar el tag"
 
 #: builtin/tag.c:394
 msgid "replace the tag if exists"
-msgstr "remplazar etiqueta si existe"
+msgstr "remplazar tag si existe"
 
 #: builtin/tag.c:395 builtin/update-ref.c:368
 msgid "create a reflog"
@@ -13730,11 +13731,11 @@ msgstr "crear un reflog"
 
 #: builtin/tag.c:397
 msgid "Tag listing options"
-msgstr "Opciones de listado de etiqueta"
+msgstr "Opciones de listado de tag"
 
 #: builtin/tag.c:398
 msgid "show tag list in columns"
-msgstr "mostrar lista de etiquetas en columnas"
+msgstr "mostrar lista de tags en columnas"
 
 #: builtin/tag.c:399 builtin/tag.c:401
 msgid "print only tags that contain the commit"
@@ -13746,15 +13747,15 @@ msgstr "mostrar solo tags que no contienen el commit"
 
 #: builtin/tag.c:403
 msgid "print only tags that are merged"
-msgstr "sólo imprimir las etiquetas que están fusionadas"
+msgstr "sólo imprimir las tags que están fusionadas"
 
 #: builtin/tag.c:404
 msgid "print only tags that are not merged"
-msgstr "sólo imprimir las etiquetas que no están fusionadas"
+msgstr "sólo imprimir las tags que no están fusionadas"
 
 #: builtin/tag.c:409
 msgid "print only tags of the object"
-msgstr "sólo imprimir etiquetas de el objeto"
+msgstr "sólo imprimir tags de el objeto"
 
 #: builtin/tag.c:453
 msgid "--column and -n are incompatible"
@@ -13770,7 +13771,7 @@ msgstr "opción --contains solo es permitido en modo lista"
 
 #: builtin/tag.c:479
 msgid "--no-contains option is only allowed in list mode"
-msgstr "opción --no-contains solo es permitida en moso lista"
+msgstr "opción --no-contains solo es permitida en modo lista"
 
 #: builtin/tag.c:481
 msgid "--points-at option is only allowed in list mode"
@@ -13791,12 +13792,12 @@ msgstr "demasiados parámetros"
 #: builtin/tag.c:519
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a valid tag name."
-msgstr "'%s' no es un nombre de etiqueta válido."
+msgstr "'%s' no es un nombre de tag válido."
 
 #: builtin/tag.c:524
 #, c-format
 msgid "tag '%s' already exists"
-msgstr "la etiqueta '%s' ya existe"
+msgstr "el tag '%s' ya existe"
 
 #: builtin/tag.c:554
 #, c-format
@@ -13874,7 +13875,9 @@ msgstr "git update-index [<opciones>] [--] [<archivo>...]"
 
 #: builtin/update-index.c:926
 msgid "continue refresh even when index needs update"
-msgstr "continuar refresh incluso cuando el índice necesita actualizar"
+msgstr ""
+"continuar refresh (Actualización) incluso cuando el índice necesita "
+"actualización"
 
 #: builtin/update-index.c:929
 msgid "refresh: ignore submodules"
@@ -13940,7 +13943,7 @@ msgstr ""
 
 #: builtin/update-index.c:975
 msgid "with --stdin: input lines are terminated by null bytes"
-msgstr "con --stdin: línas de entrada son terminadas con bytes null"
+msgstr "con --stdin: las lineas de entrada son terminadas con bytes nulos"
 
 #: builtin/update-index.c:977
 msgid "read list of paths to be updated from standard input"
@@ -14067,15 +14070,15 @@ msgstr "git update-server-info [--force]"
 
 #: builtin/update-server-info.c:15
 msgid "update the info files from scratch"
-msgstr "actualiza el archivo info desde cero"
+msgstr "actualiza los archivos info desde cero"
 
 #: builtin/verify-commit.c:18
 msgid "git verify-commit [-v | --verbose] <commit>..."
-msgstr "git verify-commit [-v | --verbose] <confirmación>..."
+msgstr "git verify-commit [-v | --verbose] <commit>..."
 
 #: builtin/verify-commit.c:73
 msgid "print commit contents"
-msgstr "imprimir contenido de la confirmación"
+msgstr "imprimir contenido del commit"
 
 #: builtin/verify-commit.c:74 builtin/verify-tag.c:38
 msgid "print raw gpg status output"
@@ -14099,7 +14102,7 @@ msgstr "git verify-tag [-v | --verbose] [--format=<formato>] <tag>..."
 
 #: builtin/verify-tag.c:37
 msgid "print tag contents"
-msgstr "imprimir contenido de la etiqueta"
+msgstr "imprimir contenido del tag"
 
 #: builtin/worktree.c:16
 msgid "git worktree add [<options>] <path> [<branch>]"
@@ -14243,7 +14246,7 @@ msgstr "<prefijo>/"
 
 #: builtin/write-tree.c:28
 msgid "write tree object for a subdirectory <prefix>"
-msgstr "escribit objeto árbol para un subdirectorio <prefijo>"
+msgstr "escribir objeto de  árbol para un subdirectorio <prefijo>"
 
 #: builtin/write-tree.c:31
 msgid "only useful for debugging"
@@ -14328,15 +14331,15 @@ msgstr "redirigiendo a %s"
 
 #: common-cmds.h:9
 msgid "start a working area (see also: git help tutorial)"
-msgstr "comienza un area de trabajo (mira tambien: git help tutorial)"
+msgstr "comienza un área de trabajo (ver también: git help tutorial)"
 
 #: common-cmds.h:10
 msgid "work on the current change (see also: git help everyday)"
-msgstr "trabaja en los cambios actuales (mira tambien: git help everyday)"
+msgstr "trabaja en los cambios actuales (ver también: git help everyday)"
 
 #: common-cmds.h:11
 msgid "examine the history and state (see also: git help revisions)"
-msgstr "examina el historial y el estado (mira tambien: git help revisions)"
+msgstr "examina el historial y el estado (ver también: git help revisions)"
 
 #: common-cmds.h:12
 msgid "grow, mark and tweak your common history"
@@ -14344,7 +14347,7 @@ msgstr "crece, marca y ajusta tu historial comun"
 
 #: common-cmds.h:13
 msgid "collaborate (see also: git help workflows)"
-msgstr "colabora (mira tambien: git help workflows)"
+msgstr "colabora (mira también: git help workflows)"
 
 #: common-cmds.h:17
 msgid "Add file contents to the index"
@@ -14352,7 +14355,7 @@ msgstr "Agrega contenido de carpetas al indice"
 
 #: common-cmds.h:18
 msgid "Use binary search to find the commit that introduced a bug"
-msgstr "usa busqueqda binaria para encontrar el commit que introdujo el bug"
+msgstr "use la búsqueda binaria para encontrar el commit que introdujo el bug"
 
 #: common-cmds.h:19
 msgid "List, create, or delete branches"
@@ -14360,7 +14363,7 @@ msgstr "Lista, crea, o borra ramas"
 
 #: common-cmds.h:20
 msgid "Switch branches or restore working tree files"
-msgstr "Cambia ramas o restaura los archivos de tu arbol de trabajo"
+msgstr "Cambia ramas o restaura los archivos de tu árbol de trabajo"
 
 #: common-cmds.h:21
 msgid "Clone a repository into a new directory"
@@ -14372,7 +14375,7 @@ msgstr "Graba los cambios en tu repositorio"
 
 #: common-cmds.h:23
 msgid "Show changes between commits, commit and working tree, etc"
-msgstr "Muestra los cambios entre commits, commit y arbol de trabajo, etc"
+msgstr "Muestra los cambios entre commits, commit y árbol de trabajo, etc"
 
 #: common-cmds.h:24
 msgid "Download objects and refs from another repository"
@@ -14380,15 +14383,15 @@ msgstr "Descarga objetos y referencias de otro repositorio"
 
 #: common-cmds.h:25
 msgid "Print lines matching a pattern"
-msgstr "Imprime las lineas que concuerdan con el patron"
+msgstr "Imprime las líneas que concuerdan con el patron"
 
 #: common-cmds.h:26
 msgid "Create an empty Git repository or reinitialize an existing one"
-msgstr "Crea un repositorio de Git vacio o reinicia el que ya existe"
+msgstr "Crea un repositorio de Git vacío o reinicia el que ya existe"
 
 #: common-cmds.h:27
 msgid "Show commit logs"
-msgstr "Muestra los logs de commits"
+msgstr "Muestra los logs de los commits"
 
 #: common-cmds.h:28
 msgid "Join two or more development histories together"
@@ -14396,7 +14399,7 @@ msgstr "Junta dos o mas historiales de desarrollo juntos"
 
 #: common-cmds.h:29
 msgid "Move or rename a file, a directory, or a symlink"
-msgstr "Mueve o cambia el nombre a archivos, directorios o vinculos simbolicos"
+msgstr "Mueve o cambia el nombre a archivos, directorios o enlaces simbolicos"
 
 #: common-cmds.h:30
 msgid "Fetch from and integrate with another repository or a local branch"
@@ -14416,7 +14419,7 @@ msgstr "Reinicia el HEAD actual a un estado especifico"
 
 #: common-cmds.h:34
 msgid "Remove files from the working tree and from the index"
-msgstr "Borra archivos del arblo de trabajo y del indice"
+msgstr "Borra archivos del árbol de trabajo y del indice"
 
 #: common-cmds.h:35
 msgid "Show various types of objects"
@@ -14424,7 +14427,7 @@ msgstr "Muestra varios tipos de objetos"
 
 #: common-cmds.h:36
 msgid "Show the working tree status"
-msgstr "Muestra el estado del arblo de trabajo"
+msgstr "Muestra el estado del árbol de trabajo"
 
 #: common-cmds.h:37
 msgid "Create, list, delete or verify a tag object signed with GPG"
@@ -14432,7 +14435,7 @@ msgstr "Crea, lista, borra o verifica un tag de objeto firmado con GPG"
 
 #: parse-options.h:145
 msgid "expiry-date"
-msgstr "fecha de expiracion"
+msgstr "fecha de expiración"
 
 #: parse-options.h:160
 msgid "no-op (backward compatibility)"
@@ -14560,7 +14563,7 @@ msgstr "No estamos bisectando."
 #: git-bisect.sh:421
 #, sh-format
 msgid "'$invalid' is not a valid commit"
-msgstr "'$invalid' no es una confirmación válida"
+msgstr "'$invalid' no es un commit válido"
 
 #: git-bisect.sh:430
 #, sh-format
@@ -14573,7 +14576,7 @@ msgstr ""
 
 #: git-bisect.sh:458
 msgid "No logfile given"
-msgstr "No se entrogó logfile"
+msgstr "Ningún logfile proporcionado"
 
 #: git-bisect.sh:459
 #, sh-format
@@ -14617,7 +14620,7 @@ msgstr "bisect exitoso"
 
 #: git-bisect.sh:565
 msgid "please use two different terms"
-msgstr "por favor use dos terminos diferentes"
+msgstr "por favor use dos términos diferentes"
 
 #: git-bisect.sh:575
 #, sh-format
@@ -14791,7 +14794,7 @@ msgstr "$onto_name: no hay base de fusión"
 #: git-rebase.sh:516
 #, sh-format
 msgid "Does not point to a valid commit: $onto_name"
-msgstr "No apunta a una confirmación válida: $onto_name"
+msgstr "No apunta a un commit válido: $onto_name"
 
 #: git-rebase.sh:539
 #, sh-format
@@ -14842,7 +14845,7 @@ msgstr "git stash clear con parámetros no está implementado"
 
 #: git-stash.sh:102
 msgid "You do not have the initial commit yet"
-msgstr "Aún no tienes una confirmación inicial."
+msgstr "Aún no tienes un commit inicial."
 
 #: git-stash.sh:117
 msgid "Cannot save the current index state"
@@ -15239,18 +15242,18 @@ msgstr "modo $mod_dst inesperado"
 #: git-submodule.sh:912
 #, sh-format
 msgid "  Warn: $display_name doesn't contain commit $sha1_src"
-msgstr "  Advertencia: $display_name no contiene la confirmación $sha1_src"
+msgstr "  Advertencia: $display_name no contiene el commit $sha1_src"
 
 #: git-submodule.sh:915
 #, sh-format
 msgid "  Warn: $display_name doesn't contain commit $sha1_dst"
-msgstr "  Advertencia: $display_name no contiene la confirmación $sha1_dst"
+msgstr "  Advertencia: $display_name no contiene el commit $sha1_dst"
 
 #: git-submodule.sh:918
 #, sh-format
 msgid "  Warn: $display_name doesn't contain commits $sha1_src and $sha1_dst"
 msgstr ""
-"Advertencia: $display_name no contiene las confirmaciones $sha1_src y "
+"Advertencia: $display_name no contiene los commits $sha1_src y "
 "$sha1_dst"
 
 #: git-submodule.sh:1064
@@ -15306,8 +15309,8 @@ msgid ""
 "Do not remove any line. Use 'drop' explicitly to remove a commit.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"No eliminar ninguna línea. Usa 'drop' explícitamente para eliminar una "
-"confirmación.\n"
+"No eliminar ninguna línea. Usa 'drop' explícitamente para borrar un commit "
+"\n"
 
 #: git-rebase--interactive.sh:175
 msgid ""
@@ -15344,7 +15347,7 @@ msgstr "$sha1: no es un commit que pueda ser cogido"
 #: git-rebase--interactive.sh:275
 #, sh-format
 msgid "Invalid commit name: $sha1"
-msgstr "Nombre de confirmación inválido: $sha1"
+msgstr "Nombre de commit inválido: $sha1"
 
 #: git-rebase--interactive.sh:317
 msgid "Cannot write current commit's replacement sha1"
@@ -15383,19 +15386,19 @@ msgstr "No se pudo coger $sha1"
 #: git-rebase--interactive.sh:417
 #, sh-format
 msgid "This is the commit message #${n}:"
-msgstr "Este es el mensaje de la confirmación #${n}:"
+msgstr "Este es el mensaje del commit #${n}:"
 
 #: git-rebase--interactive.sh:422
 #, sh-format
 msgid "The commit message #${n} will be skipped:"
-msgstr "El mensaje de confirmación #${n} será ignorado:"
+msgstr "El mensaje del commit  #${n} será ignorado:"
 
 #: git-rebase--interactive.sh:433
 #, sh-format
 msgid "This is a combination of $count commit."
 msgid_plural "This is a combination of $count commits."
-msgstr[0] "Esta es una combinación de $count confirmación."
-msgstr[1] "Esta es la combinación de $count confirmaciones."
+msgstr[0] "Esta es una combinación de $count commit."
+msgstr[1] "Esta es la combinación de $count commits."
 
 #: git-rebase--interactive.sh:442
 #, sh-format
@@ -15404,7 +15407,7 @@ msgstr "No se puede escribir $fixup_msg"
 
 #: git-rebase--interactive.sh:445
 msgid "This is a combination of 2 commits."
-msgstr "Esto es una combinación de 2 confirmaciones."
+msgstr "Esto es una combinación de 2 commits."
 
 #: git-rebase--interactive.sh:486 git-rebase--interactive.sh:529
 #: git-rebase--interactive.sh:532
@@ -15437,7 +15440,7 @@ msgstr "Detenido en $sha1_abbrev... $rest"
 #: git-rebase--interactive.sh:590
 #, sh-format
 msgid "Cannot '$squash_style' without a previous commit"
-msgstr "no se puede '$squash_style' sin una confirmación previa"
+msgstr "no se puede '$squash_style' sin un commit previo"
 
 #: git-rebase--interactive.sh:632
 #, sh-format
@@ -15518,17 +15521,17 @@ msgid ""
 "\n"
 "  git rebase --continue\n"
 msgstr ""
-"TIene cambios en el area de stage de su arbol de trabajo.\n"
-"Si estos cambios estan destinados a \n"
+"Tiene cambios en el área de stage de su árbol de trabajo.\n"
+"Si estos cambios están destinados a \n"
 "ser aplastados en el commit previo, ejecute:\n"
 "\n"
 "  git commit --amend $gpg_sign_opt_quoted\n"
 "\n"
-"Si estos estan destinados a ir en un nuevo comit, ejecute:\n"
+"Si estos están destinados a ir en un nuevo commit, ejecute:\n"
 "\n"
 "  git commit $gpg_sign_opt_quoted\n"
 "\n"
-"En ambos casos, cuando termite, continue con:\n"
+"En ambos casos, cuando termine, continue con:\n"
 "\n"
 "  git rebase --continue\n"
 
@@ -15547,7 +15550,7 @@ msgstr ""
 
 #: git-rebase--interactive.sh:816 git-rebase--interactive.sh:820
 msgid "Could not commit staged changes."
-msgstr "No se pudo realizar el commit con los cambios en el area de stage"
+msgstr "No se pudo realizar el commit con los cambios en el área de stage"
 
 #: git-rebase--interactive.sh:848
 msgid ""
@@ -15559,7 +15562,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "\n"
 "Esta editando el archivo TODO de un rebase interactivo.\n"
-"Para continuar el rebase despues de editar, ejecute:\n"
+"Para continuar el rebase después de editar, ejecute:\n"
 "    git rebase --continue\n"
 "\n"
 
@@ -15608,7 +15611,7 @@ msgstr ""
 
 #: git-rebase--interactive.sh:1005
 msgid "Note that empty commits are commented out"
-msgstr "Nota que los commits vacios estan comentados"
+msgstr "Tenga en cuenta que los commits vacíos están comentados"
 
 #: git-sh-setup.sh:89 git-sh-setup.sh:94
 #, sh-format
@@ -15624,40 +15627,40 @@ msgstr ""
 #: git-sh-setup.sh:199 git-sh-setup.sh:206
 #, sh-format
 msgid "fatal: $program_name cannot be used without a working tree."
-msgstr "fatal: $program_name no puede ser usado sin un arbol de trabajo."
+msgstr "fatal: $program_name no puede ser usado sin un árbol de trabajo."
 
 #: git-sh-setup.sh:220
 msgid "Cannot rebase: You have unstaged changes."
 msgstr ""
-"No se puede aplicar rebase: Tienes cambios que no estan en el area de stage."
+"No se puede aplicar rebase: Tienes cambios que no están en el área de stage."
 
 #: git-sh-setup.sh:223
 msgid "Cannot rewrite branches: You have unstaged changes."
 msgstr ""
-"No se puede reescribir las ramas: Tienes cambios que no estan en el area de "
+"No se puede reescribir las ramas: Tienes cambios que no están en el área de "
 "stage"
 
 #: git-sh-setup.sh:226
 msgid "Cannot pull with rebase: You have unstaged changes."
 msgstr ""
-"No se puede aplicar pull con rebase: Tienes cambios que no estan en el area "
+"No se puede aplicar pull con rebase: Tienes cambios que no están en el área "
 "de stage."
 
 #: git-sh-setup.sh:229
 #, sh-format
 msgid "Cannot $action: You have unstaged changes."
-msgstr "No se puede $action: Tienes cambios que no estan en el area de stage"
+msgstr "No se puede $action: Tienes cambios que no están en el área de stage"
 
 #: git-sh-setup.sh:242
 msgid "Cannot rebase: Your index contains uncommitted changes."
 msgstr ""
-"No se puede hacer rebase: Tu indice contiene cambios que no estan en un "
+"No se puede hacer rebase: Tu índice contiene cambios que no están en un "
 "commit."
 
 #: git-sh-setup.sh:245
 msgid "Cannot pull with rebase: Your index contains uncommitted changes."
 msgstr ""
-"No se puede hacer pull con rebase: Tu indice contiene cambios que no estan "
+"No se puede hacer pull con rebase: Tu índice contiene cambios que no están "
 "en un commit."
 
 #: git-sh-setup.sh:248
@@ -15667,7 +15670,7 @@ msgstr "No se puede $action: El índice contiene cambios sin confirmar."
 
 #: git-sh-setup.sh:252
 msgid "Additionally, your index contains uncommitted changes."
-msgstr "Adicionalmente, tu indice contiene cambios que no estan en un commit."
+msgstr "Adicionalmente, tu índice contiene cambios que no están en un commit."
 
 #: git-sh-setup.sh:372
 msgid "You need to run this command from the toplevel of the working tree."
@@ -15760,7 +15763,7 @@ msgid ""
 "marked for staging."
 msgstr ""
 "Si el parche aplica limpiamente, el hunk editado sera marcado\n"
-"inmediatamente para el area de stage."
+"inmediatamente para el área de stage."
 
 #: git-add--interactive.perl:988
 msgid ""
@@ -15776,7 +15779,7 @@ msgid ""
 "marked for unstaging."
 msgstr ""
 "Si el parche aplica limpiamente, el hunk editado sera marcado\n"
-"inmediatamente para sacar del area de stage."
+"inmediatamente para sacar del área de stage."
 
 #: git-add--interactive.perl:994 git-add--interactive.perl:1003
 msgid ""
@@ -15797,11 +15800,11 @@ msgstr ""
 #: git-add--interactive.perl:1013
 #, perl-format
 msgid "failed to open hunk edit file for writing: %s"
-msgstr "fallo al abrir el archivo de edicion del hunk para escritura: %s"
+msgstr "fallo al abrir el archivo de adición del hunk para escritura: %s"
 
 #: git-add--interactive.perl:1014
 msgid "Manual hunk edit mode -- see bottom for a quick guide.\n"
-msgstr "Modo de edicion manual de hunk -- vea abajo para una guia rapida.\n"
+msgstr "Modo de edición manual de hunk -- vea abajo para una guía rápida.\n"
 
 #: git-add--interactive.perl:1020
 #, perl-format
@@ -15812,9 +15815,9 @@ msgid ""
 "Lines starting with %s will be removed.\n"
 msgstr ""
 "---\n"
-"Para remover '%s' lineas, haga de ellas lineas  ' '  (contexto).\n"
-"Para remover '%s' lineas, borrelas.\n"
-"Lineas comenzando con  %s seran removidas.\n"
+"Para remover '%s' líneas, haga de ellas líneas  ' '  (contexto).\n"
+"Para remover '%s' líneas, bórrelas.\n"
+"Lineas comenzando con  %s serán removidas.\n"
 
 #. TRANSLATORS: 'it' refers to the patch mentioned in the previous messages.
 #: git-add--interactive.perl:1028
@@ -15824,13 +15827,13 @@ msgid ""
 "aborted and the hunk is left unchanged.\n"
 msgstr ""
 "Si esto no aplica de manera limpia, se le da la oportunidad de \n"
-"editar nuevamente. Si todas las lineas del hunk son removidas, entonces \n"
-"la edicion es abortada y el hunk queda sin cambios.\n"
+"editar nuevamente. Si todas las líneas del hunk son removidas, entonces \n"
+"la edición es abortada y el hunk queda sin cambios.\n"
 
 #: git-add--interactive.perl:1042
 #, perl-format
 msgid "failed to open hunk edit file for reading: %s"
-msgstr "fallo al abrir el archivo de edicion del hunk para lectura: %s"
+msgstr "fallo al abrir el archivo de edición del hunk para lectura: %s"
 
 #. TRANSLATORS: do not translate [y/n]
 #. The program will only accept that input
@@ -15881,7 +15884,7 @@ msgid ""
 "a - unstage this hunk and all later hunks in the file\n"
 "d - do not unstage this hunk or any of the later hunks in the file"
 msgstr ""
-"y - sacar deste hunk del area de stage\n"
+"y - sacar desde hunk del área de stage\n"
 "n - no sacar este hunk del area de stage\n"
 "q - quit; no sacar del area de stage este hunk o ninguno de los restantes\n"
 "a - sacar del area de stage este hunk y todos los posteriores en el archivo\n"
@@ -15910,8 +15913,8 @@ msgid ""
 "a - discard this hunk and all later hunks in the file\n"
 "d - do not discard this hunk or any of the later hunks in the file"
 msgstr ""
-"y - descartar este hunk del arbol de trabajo\n"
-"n - no descartar este hunk del arbol de trabajo\n"
+"y - descartar este hunk del árbol de trabajo\n"
+"n - no descartar este hunk del árbol de trabajo\n"
 "q - quit; no descartar este hunk o ninguno de los que restantes\n"
 "a - descartar este hunk y todos los posteriores en este archivo\n"
 "d - no descartar este hunk o ninguno de los posteriores en el archivo"
@@ -15924,8 +15927,8 @@ msgid ""
 "a - discard this hunk and all later hunks in the file\n"
 "d - do not discard this hunk or any of the later hunks in the file"
 msgstr ""
-"y - descartar este hunk del indice y el arbol de trabajo\n"
-"n - no descartar este hunk del indice ni el arbol de trabajo\n"
+"y - descartar este hunk del índice y el árbol de trabajo\n"
+"n - no descartar este hunk del índice ni el árbol de trabajo\n"
 "q - quit; no descartar este hunk o ninguno de los que quedan\n"
 "a - descartar este hunk y todos los posteriores en este archivo\n"
 "d - no descartar este hunk o ninguno posterior en el archivo"
@@ -15938,8 +15941,8 @@ msgid ""
 "a - apply this hunk and all later hunks in the file\n"
 "d - do not apply this hunk or any of the later hunks in the file"
 msgstr ""
-"y - aplicar este hunk al indice y al arbol de trabajo\n"
-"n - no aplicar este hunk al indice y al arbol de trabajo\n"
+"y - aplicar este hunk al indice y al árbol de trabajo\n"
+"n - no aplicar este hunk al indice y al árbol de trabajo\n"
 "q - quit;  no aplicar este hunk o ninguno de los restantes\n"
 "a - aplicar este hunk y todos los posteriores en el archivo\n"
 "d - no aplicar este hunk o ninguno de los siguientes en este archivo"
@@ -15959,20 +15962,20 @@ msgstr ""
 "g - selecciona un hunk a donde ir\n"
 "/ - buscar un hunk que concuerde el  regex\n"
 "j - dejar este hunk por definir, ver siguiente hunk por definir\n"
-"J - dejar este hunk por definird, ver siguiente hunk\n"
+"J - dejar este hunk por definir, ver siguiente hunk\n"
 "k - dejar este hunk por definir, ver hunk previo por definir\n"
 "K - dejar este hunk por definir, ver hunk previo\n"
-"s - dividir el  hunk actual en hunks mas pequenos\n"
+"s - dividir el  hunk actual en hunks mas pequeños\n"
 "e - editar manualmente el hunk actual\n"
 "? - imprimir ayuda\n"
 
 #: git-add--interactive.perl:1219
 msgid "The selected hunks do not apply to the index!\n"
-msgstr "Los hunks seleccionados no aplican al indice!\n"
+msgstr "Los hunks seleccionados no aplican al índice!\n"
 
 #: git-add--interactive.perl:1220
 msgid "Apply them to the worktree anyway? "
-msgstr "Aplicarlos al arbol de trabajo de todas maneras?"
+msgstr "Aplicarlos al árbol de trabajo de todas maneras?"
 
 #: git-add--interactive.perl:1223
 msgid "Nothing was applied.\n"
@@ -15993,7 +15996,7 @@ msgstr "Sin cambios.\n"
 
 #: git-add--interactive.perl:1253
 msgid "Patch update"
-msgstr "Actualizacion de parche"
+msgstr "Actualización del parche"
 
 #: git-add--interactive.perl:1305
 #, perl-format
@@ -16043,66 +16046,66 @@ msgstr "Sacar este hunk del stage [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
 #: git-add--interactive.perl:1320
 #, perl-format
 msgid "Apply mode change to index [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-msgstr "Aplicarcambio de modo al indice [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgstr "Aplicar cambio de modo al índice [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
 
 #: git-add--interactive.perl:1321
 #, perl-format
 msgid "Apply deletion to index [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-msgstr "Aplicar borrado al indice [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgstr "Aplicar borrado al índice [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
 
 #: git-add--interactive.perl:1322
 #, perl-format
 msgid "Apply this hunk to index [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-msgstr "Aplicar este hunk al indice [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgstr "Aplicar este hunk al índice [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
 
 #: git-add--interactive.perl:1325
 #, perl-format
 msgid "Discard mode change from worktree [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-msgstr "Descartar cambio de modo del arbol de trabajo [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgstr "Descartar cambio de modo del árbol de trabajo [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
 
 #: git-add--interactive.perl:1326
 #, perl-format
 msgid "Discard deletion from worktree [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-msgstr "Descartar borrado del arbol de trabajo [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgstr "Descartar borrado del árbol de trabajo [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
 
 #: git-add--interactive.perl:1327
 #, perl-format
 msgid "Discard this hunk from worktree [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-msgstr "Descartar este hunk del arbol de trabajo [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgstr "Descartar este hunk del árbol de trabajo [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
 
 #: git-add--interactive.perl:1330
 #, perl-format
 msgid "Discard mode change from index and worktree [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
 msgstr ""
-"Descartar cambio de modo del indice y el arbol de trabajo [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+"Descartar cambio de modo del índice y el árbol de trabajo [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
 
 #: git-add--interactive.perl:1331
 #, perl-format
 msgid "Discard deletion from index and worktree [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-msgstr "Descartar borrado del indice y el arbol de trabajo [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgstr "Descartar borrado del índice y el árbol de trabajo [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
 
 #: git-add--interactive.perl:1332
 #, perl-format
 msgid "Discard this hunk from index and worktree [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
 msgstr ""
-"Descartar este hunk del indice y el arbol de trabajo [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+"Descartar este hunk del índice y el árbol de trabajo [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
 
 #: git-add--interactive.perl:1335
 #, perl-format
 msgid "Apply mode change to index and worktree [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
 msgstr ""
-"Aplicar cambio de modo para el indice y el arbol de trabajo [y,n,q,a,d,/"
+"Aplicar cambio de modo para el índice y el árbol de trabajo [y,n,q,a,d,/"
 "%s,?]? "
 
 #: git-add--interactive.perl:1336
 #, perl-format
 msgid "Apply deletion to index and worktree [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-msgstr "Aplicar borrado al indice y al arbol de trabajo [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgstr "Aplicar borrado al índice y al árbol de trabajo [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
 
 #: git-add--interactive.perl:1337
 #, perl-format
 msgid "Apply this hunk to index and worktree [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-msgstr "Aplicar este hunk al indice y arbol de trabajo [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgstr "Aplicar este hunk al índice y árbol de trabajo [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
 
 #: git-add--interactive.perl:1440
 msgid "go to which hunk (<ret> to see more)? "
@@ -16131,11 +16134,11 @@ msgstr "buscar para regexp?"
 #: git-add--interactive.perl:1495
 #, perl-format
 msgid "Malformed search regexp %s: %s\n"
-msgstr "regexp para la busqueda mal formado %s: %s\n"
+msgstr "regexp para la búsqueda mal formado %s: %s\n"
 
 #: git-add--interactive.perl:1505
 msgid "No hunk matches the given pattern\n"
-msgstr "No hay hunks que concuerden con el patron entregado.\n"
+msgstr "No hay hunks que concuerden con el patrón entregado.\n"
 
 #: git-add--interactive.perl:1517 git-add--interactive.perl:1539
 msgid "No previous hunk\n"
@@ -16154,7 +16157,7 @@ msgstr[1] "Cortar en  %d hunks.\n"
 
 #: git-add--interactive.perl:1605
 msgid "Review diff"
-msgstr "Revision de  diff"
+msgstr "Revisión de  diff"
 
 #. TRANSLATORS: please do not translate the command names
 #. 'status', 'update', 'revert', etc.
@@ -16168,11 +16171,11 @@ msgid ""
 "add untracked - add contents of untracked files to the staged set of "
 "changes\n"
 msgstr ""
-"status        - muestra las rutas con cambioss\n"
-"update        - agrega el estado del arbol de trabajo al set de cambios en "
-"el area de stage\n"
-"revert        - revierte los cambios en el area de stage de regreso a la "
-"version HEAD\n"
+"status        - muestra las rutas con cambios\n"
+"update        - agrega el estado del árbol de trabajo al set de cambios en "
+"el área de stage\n"
+"revert        - revierte los cambios en el área de stage de regreso a la "
+"versión HEAD\n"
 "patch         - selecciona los hunks y actualiza de forma selectiva\n"
 "diff          - mirar la diff entre HEAD y el indice\n"
 "add untracked - agrega contenidos de archivos no rastreados al grupo de "
@@ -16211,7 +16214,7 @@ msgstr "el editor se cerro inapropiadamente, abortando todo"
 msgid ""
 "'%s' contains an intermediate version of the email you were composing.\n"
 msgstr ""
-"'%s' contiene una version intermedia del correo que se estaba generando.\n"
+"'%s' contiene una versión intermedia del correo que se estaba generando.\n"
 
 #: git-send-email.perl:295
 #, perl-format
@@ -16234,7 +16237,7 @@ msgstr "campo --suppress-cc desconocido: '%s'\n"
 #: git-send-email.perl:476
 #, perl-format
 msgid "Unknown --confirm setting: '%s'\n"
-msgstr "Configuracion --confirm desconocida: '%s'\n"
+msgstr "Configuración --confirm desconocida: '%s'\n"
 
 #: git-send-email.perl:504
 #, perl-format
@@ -16249,12 +16252,12 @@ msgstr "peligro: `:include:` no soportado: %s\n"
 #: git-send-email.perl:508
 #, perl-format
 msgid "warning: `/file` or `|pipe` redirection not supported: %s\n"
-msgstr "peligro: redireccion `/file` or `|pipe` no soportada : %s\n"
+msgstr "Advertencia: redirección `/file` o `|pipe` no soportada : %s\n"
 
 #: git-send-email.perl:513
 #, perl-format
 msgid "warning: sendmail line is not recognized: %s\n"
-msgstr "peligro: linea sendmail no reconocida: %s\n"
+msgstr "Advertencia: línea sendmail no reconocida: %s\n"
 
 #: git-send-email.perl:595
 #, perl-format
@@ -16265,11 +16268,11 @@ msgid ""
 "    * Saying \"./%s\" if you mean a file; or\n"
 "    * Giving --format-patch option if you mean a range.\n"
 msgstr ""
-"Archivo '%s' existe pero podria ser el rango de commits \n"
-"para producir los parches.  Por favor elimina la ambiguedad...\n"
+"Archivo '%s' existe pero podría ser el rango de commits \n"
+"para producir los parches.  Por favor elimina la ambigüedad...\n"
 "\n"
 "    * Diciendo \"./%s\" si se quiere decir un archivo; o\n"
-"    * Agregando la opcion --format-patch si se quiere decir un rango.\n"
+"    * Agregando la opción --format-patch si se quiere decir un rango.\n"
 
 #: git-send-email.perl:616
 #, perl-format
@@ -16298,12 +16301,12 @@ msgstr ""
 #: git-send-email.perl:664
 #, perl-format
 msgid "No subject line in %s?"
-msgstr "No hay linea de subject en %s?"
+msgstr "No hay línea de subject en %s?"
 
 #: git-send-email.perl:674
 #, perl-format
 msgid "Failed to open for writing %s: %s"
-msgstr "Fallo al abir para escritura %s: %s"
+msgstr "Fallo al abrir para escritura %s: %s"
 
 #: git-send-email.perl:684
 msgid ""
@@ -16332,11 +16335,11 @@ msgstr "Fallo al abrir %s: %s"
 #: git-send-email.perl:745
 msgid "To/Cc/Bcc fields are not interpreted yet, they have been ignored\n"
 msgstr ""
-"Campos Para/Cc/Bcc no han sido interpretados todavia, han sido ignorados\n"
+"Campos Para/Cc/Bcc no han sido interpretados todavía, han sido ignorados\n"
 
 #: git-send-email.perl:754
 msgid "Summary email is empty, skipping it\n"
-msgstr "Archivo de resumen esta vacio, saltando al siguiente\n"
+msgstr "Archivo de resumen esta vacío, saltando al siguiente\n"
 
 #. TRANSLATORS: please keep [y/N] as is.
 #: git-send-email.perl:786
@@ -16354,7 +16357,7 @@ msgstr ""
 
 #: git-send-email.perl:820
 msgid "Which 8bit encoding should I declare [UTF-8]? "
-msgstr "Que codificacion de 8bit deberia declarar [UTF-8]?"
+msgstr "Que codificación de 8bit debería declarar [UTF-8]?"
 
 #: git-send-email.perl:828
 #, perl-format
@@ -16387,14 +16390,14 @@ msgstr ""
 #: git-send-email.perl:927 git-send-email.perl:935
 #, perl-format
 msgid "error: unable to extract a valid address from: %s\n"
-msgstr "error: no es posible extraer una direccion valida de %s\n"
+msgstr "error: no es posible extraer una dirección valida de %s\n"
 
 #. TRANSLATORS: Make sure to include [q] [d] [e] in your
 #. translation. The program will only accept English input
 #. at this point.
 #: git-send-email.perl:939
 msgid "What to do with this address? ([q]uit|[d]rop|[e]dit): "
-msgstr "Que hacer con esta direccion? ([q]salir|[d]botar|[e]ditar):"
+msgstr "Que hacer con esta dirección? ([q]salir|[d]botar|[e]ditar):"
 
 #: git-send-email.perl:1260
 #, perl-format
@@ -16417,10 +16420,10 @@ msgstr ""
 "La lista Cc ha sido expandida por direcciones adicionales\n"
 "encontradas en el mensaje de commit parchado.. Por defecto\n"
 "send-email se muestra antes de mandar cualquier cada vez que esto sucede.\n"
-"Este comportamiento is controlado por el valor de configuracion sendemail."
+"Este comportamiento is controlado por el valor de configuración sendemail."
 "confirm.\n"
 "\n"
-"Para mas informacion, corre 'git sen-email --help'.\n"
+"Para mas información, corre 'git sen-email --help'.\n"
 "Para mantener el comportamiento actual, pero evitar este mensaje,\n"
 "corre 'git config --global sendemail.confirm auto'.\n"
 "\n"
@@ -16443,7 +16446,7 @@ msgstr "El servidor SMTP no esta definido adecuadamente."
 #: git-send-email.perl:1426
 #, perl-format
 msgid "Server does not support STARTTLS! %s"
-msgstr "Servidor no soporta STARTLS! %s"
+msgstr "Servidor no soporta STARTTLS! %s"
 
 #: git-send-email.perl:1431 git-send-email.perl:1435
 #, perl-format
@@ -16495,22 +16498,22 @@ msgstr "no se puede abrir el archivo %s"
 #: git-send-email.perl:1543 git-send-email.perl:1563
 #, perl-format
 msgid "(mbox) Adding cc: %s from line '%s'\n"
-msgstr "(mbox) Agregando cc: %s de linea '%s'\n"
+msgstr "(mbox) Agregando cc: %s de línea '%s'\n"
 
 #: git-send-email.perl:1549
 #, perl-format
 msgid "(mbox) Adding to: %s from line '%s'\n"
-msgstr "(mbox) Agregando para: %s de la linea '%s'\n"
+msgstr "(mbox) Agregando para: %s de la línea '%s'\n"
 
 #: git-send-email.perl:1597
 #, perl-format
 msgid "(non-mbox) Adding cc: %s from line '%s'\n"
-msgstr "(non-mbox) Agregando cc: %s de la linea '%s'\n"
+msgstr "(non-mbox) Agregando cc: %s de la línea '%s'\n"
 
 #: git-send-email.perl:1622
 #, perl-format
 msgid "(body) Adding cc: %s from line '%s'\n"
-msgstr "(body) Agregando cc: %s de la linea '%s'\n"
+msgstr "(body) Agregando cc: %s de la línea '%s'\n"
 
 #: git-send-email.perl:1728
 #, perl-format
@@ -16533,7 +16536,7 @@ msgstr "no se puede mandar mensaje como 7bit"
 
 #: git-send-email.perl:1774
 msgid "invalid transfer encoding"
-msgstr "codificacion de transferencia invalida"
+msgstr "codificación de transferencia invalida"
 
 #: git-send-email.perl:1812 git-send-email.perl:1863 git-send-email.perl:1873
 #, perl-format
@@ -16543,7 +16546,7 @@ msgstr "no es posible abrir %s: %s\n"
 #: git-send-email.perl:1815
 #, perl-format
 msgid "%s: patch contains a line longer than 998 characters"
-msgstr "%s: el parche contiene una linea con mas de 998 caracteres"
+msgstr "%s: el parche contiene una línea con mas de 998 caracteres"
 
 #: git-send-email.perl:1831
 #, perl-format
index d3aaf09..7656b3a 100644 (file)
@@ -138,7 +138,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-10-17 09:44+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-10-24 09:43+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-12-02 17:15+0800\n"
 "Last-Translator: Jiang Xin <worldhello.net@gmail.com>\n"
 "Language-Team: GitHub <https://github.com/jiangxin/git/>\n"
 "Language: zh_CN\n"
@@ -225,7 +225,7 @@ msgstr ""
 "如果您想要通过创建分支来保留在此状态下所做的提交,您可以通过在检出命令添加\n"
 "参数 -b 来实现(现在或稍后)。例如:\n"
 "\n"
-"  git checkout -b <new-branch-name>\n"
+"  git checkout -b <新分支名>\n"
 "\n"
 
 #: apply.c:58
@@ -240,7 +240,7 @@ msgstr "未能识别的空白字符忽略选项 '%s'"
 
 #: apply.c:125
 msgid "--reject and --3way cannot be used together."
-msgstr "--reject 和 --3say 不能同时使用。"
+msgstr "--reject 和 --3way 不能同时使用。"
 
 #: apply.c:127
 msgid "--cached and --3way cannot be used together."
@@ -2659,7 +2659,7 @@ msgstr "领先 %d,落后 %d"
 #: ref-filter.c:105
 #, c-format
 msgid "expected format: %%(color:<color>)"
-msgstr "期望的格式:%%(color:<color>)"
+msgstr "期望的格式:%%(color:<颜色>)"
 
 #: ref-filter.c:107
 #, c-format
@@ -2719,7 +2719,7 @@ msgstr "未能识别的 %%(objectname) 参数:%s"
 #: ref-filter.c:267
 #, c-format
 msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
-msgstr "期望的格式:%%(align:<width>,<position>)"
+msgstr "期望的格式:%%(align:<宽度>,<位置>)"
 
 #: ref-filter.c:279
 #, c-format
@@ -3635,7 +3635,7 @@ msgid ""
 "Use 'git <command> -- <path>...' to specify paths that do not exist locally."
 msgstr ""
 "%s:工作区中无此路径。\n"
-"使用命令 'git <command> -- <path>...' 来指定本地不存在的路径。"
+"使用命令 'git <命令> -- <路径>...' 来指定本地不存在的路径。"
 
 #: setup.c:184
 #, c-format
@@ -3646,7 +3646,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "有歧义的参数 '%s':未知的版本或路径不存在于工作区中。\n"
 "使用 '--' 来分隔版本和路径,例如:\n"
-"'git <command> [<revision>...] -- [<file>...]'"
+"'git <命令> [<版本>...] -- [<文件>...]'"
 
 #: setup.c:252
 #, c-format
@@ -3657,7 +3657,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "有歧义的参数 '%s':可同时是版本和文件\n"
 "使用 '--' 来分隔版本和路径,例如:\n"
-"'git <command> [<revision>...] -- [<file>...]'"
+"'git <命令> [<版本>...] -- [<文件>...]'"
 
 #: setup.c:499
 #, c-format
@@ -7273,7 +7273,7 @@ msgstr "请使用 -m 或 -F 选项提供提交说明。\n"
 #: builtin/commit.c:1075
 #, c-format
 msgid "--author '%s' is not 'Name <email>' and matches no existing author"
-msgstr "--author '%s' 不是 'Name <email>' 格式,且未能在现有作者中找到匹配"
+msgstr "--author '%s' 不是 '姓名 <邮箱>' 格式,且未能在现有作者中找到匹配"
 
 #: builtin/commit.c:1090 builtin/commit.c:1335
 #, c-format
@@ -9617,7 +9617,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "无法得到上游地址,如果你想自动记录基线提交,请使用命令\n"
 "git branch --set-upstream-to 来跟踪一个远程分支。或者你可以通过\n"
-"参数 --base=<base-commit-id> 手动指定一个基线提交。"
+"参数 --base=<基线提交> 手动指定一个基线提交。"
 
 #: builtin/log.c:1308
 msgid "Failed to find exact merge base"
@@ -11081,7 +11081,7 @@ msgstr "git pack-objects --stdout [<选项>...] [< <引用列表> | < <对象列
 #: builtin/pack-objects.c:32
 msgid ""
 "git pack-objects [<options>...] <base-name> [< <ref-list> | < <object-list>]"
-msgstr "git pack-objects [<选项>...] <base-name> [< <引用列表> | < <对象列表>]"
+msgstr "git pack-objects [<选项>...] <前缀名称> [< <引用列表> | < <对象列表>]"
 
 #: builtin/pack-objects.c:181 builtin/pack-objects.c:184
 #, c-format
@@ -11862,7 +11862,7 @@ msgstr "重新排列 fixup/squash 行"
 
 #: builtin/receive-pack.c:29
 msgid "git receive-pack <git-dir>"
-msgstr "git receive-pack <git-dir>"
+msgstr "git receive-pack <仓库目录>"
 
 #: builtin/receive-pack.c:839
 msgid ""
@@ -13013,7 +13013,7 @@ msgstr ""
 
 #: builtin/show-branch.c:16
 msgid "git show-branch (-g | --reflog)[=<n>[,<base>]] [--list] [<ref>]"
-msgstr "git show-branch (-g | --reflog)[=<n>[,<base>]] [--list] [<引用>]"
+msgstr "git show-branch (-g | --reflog)[=<n>[,<起始点>]] [--list] [<引用>]"
 
 #: builtin/show-branch.c:376
 #, c-format
@@ -13089,7 +13089,7 @@ msgstr "<n>[,<base>]"
 
 #: builtin/show-branch.c:656
 msgid "show <n> most recent ref-log entries starting at base"
-msgstr "显示从 base 开始的 <n> 条最近的引用日志记录"
+msgstr "显示从起始点开始的 <n> 条最近的引用日志记录"
 
 #: builtin/show-branch.c:690
 msgid ""
@@ -13986,7 +13986,7 @@ msgstr "报告清除的工作区"
 
 #: builtin/worktree.c:149
 msgid "expire working trees older than <time>"
-msgstr "将早于 <time> 的工作区过期"
+msgstr "将早于 <时间> 的工作区过期"
 
 #: builtin/worktree.c:223
 #, c-format
@@ -14005,7 +14005,7 @@ msgstr "准备 %s(标识符 %s)"
 
 #: builtin/worktree.c:345
 msgid "checkout <branch> even if already checked out in other worktree"
-msgstr "检出分支 <branch> 即使已经被检出到其它工作区"
+msgstr "检出 <分支>,即使已经被检出到其它工作区"
 
 #: builtin/worktree.c:347
 msgid "create a new branch"
@@ -14085,7 +14085,7 @@ msgstr "在初始的引用广告后立即退出"
 
 #: upload-pack.c:1044
 msgid "do not try <directory>/.git/ if <directory> is no Git directory"
-msgstr "不要尝试 <directory>/.git/ 如果 <directory> 不是一个 Git 目录"
+msgstr "如果 <目录> 不是一个 Git 目录,不要尝试 <目录>/.git/"
 
 #: upload-pack.c:1046
 msgid "interrupt transfer after <n> seconds of inactivity"
@@ -14518,7 +14518,7 @@ msgid ""
 "To abort and get back to the state before \"git rebase\", run \"git rebase --"
 "abort\"."
 msgstr ""
-"手工解决所有冲突,执行 \"git add/rm <conflicted_files>\" 标记\n"
+"手工解决所有冲突,执行 \"git add/rm <冲突的文件>\" 标记\n"
 "冲突已解决,然后执行 \"git rebase --continue\"。您也可以执行\n"
 "\"git rebase --skip\" 命令跳过这个提交。如果想要终止执行并回到\n"
 "\"git rebase\" 执行之前的状态,执行 \"git rebase --abort\"。"