l10n: Update Swedish translation (2080t0f0u)
authorPeter Krefting <peter@softwolves.pp.se>
Tue, 30 Apr 2013 11:30:21 +0000 (12:30 +0100)
committerPeter Krefting <peter@softwolves.pp.se>
Tue, 30 Apr 2013 11:30:21 +0000 (12:30 +0100)
Signed-off-by: Peter Krefting <peter@softwolves.pp.se>
po/sv.po

index 1d4ea2e..a5c88c9 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: git 1.8.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-04-10 15:16+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-04-11 11:56+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-04-30 08:25+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-04-30 12:22+0100\n"
 "Last-Translator: Peter Krefting <peter@softwolves.pp.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
 "Language: sv\n"
@@ -65,7 +65,7 @@ msgstr "fmt"
 msgid "archive format"
 msgstr "arkivformat"
 
-#: archive.c:324 builtin/log.c:1117
+#: archive.c:324 builtin/log.c:1126
 msgid "prefix"
 msgstr "prefix"
 
@@ -73,10 +73,10 @@ msgstr "prefix"
 msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
 msgstr "lägg till prefix till varje sökväg i arkivet"
 
-#: archive.c:326 builtin/archive.c:88 builtin/blame.c:2366
-#: builtin/blame.c:2367 builtin/config.c:55 builtin/fast-export.c:659
-#: builtin/fast-export.c:661 builtin/grep.c:715 builtin/hash-object.c:77
-#: builtin/ls-files.c:497 builtin/ls-files.c:500 builtin/notes.c:536
+#: archive.c:326 builtin/archive.c:88 builtin/blame.c:2371
+#: builtin/blame.c:2372 builtin/config.c:55 builtin/fast-export.c:665
+#: builtin/fast-export.c:667 builtin/grep.c:715 builtin/hash-object.c:77
+#: builtin/ls-files.c:490 builtin/ls-files.c:493 builtin/notes.c:536
 #: builtin/notes.c:693 builtin/read-tree.c:107 parse-options.h:149
 msgid "file"
 msgstr "fil"
@@ -133,6 +133,77 @@ msgstr ""
 "Negativa mönster ignoreras i git-attribut\n"
 "Använd '\\!' för att inleda med ett utropstecken."
 
+#: branch.c:60
+#, c-format
+msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
+msgstr "Ställer inte in grenen %s som sin egen uppströmsgren."
+
+#: branch.c:82
+#, c-format
+msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s by rebasing."
+msgstr ""
+"Grenen %s ställdes in att spåra fjärrgrenen %s från %s genom ombasering."
+
+#: branch.c:83
+#, c-format
+msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s."
+msgstr "Grenen %s ställdes in att spåra fjärrgrenen %s från %s."
+
+#: branch.c:87
+#, c-format
+msgid "Branch %s set up to track local branch %s by rebasing."
+msgstr "Grenen %s ställdes in att spåra den lokala grenen %s genom ombasering."
+
+#: branch.c:88
+#, c-format
+msgid "Branch %s set up to track local branch %s."
+msgstr "Grenen %s ställdes in att spåra den lokala grenen %s."
+
+#: branch.c:92
+#, c-format
+msgid "Branch %s set up to track remote ref %s by rebasing."
+msgstr "Grenen %s ställdes in att spåra fjärreferensen %s genom ombasering."
+
+#: branch.c:93
+#, c-format
+msgid "Branch %s set up to track remote ref %s."
+msgstr "Grenen %s ställdes in att spåra fjärreferensen %s."
+
+#: branch.c:97
+#, c-format
+msgid "Branch %s set up to track local ref %s by rebasing."
+msgstr ""
+"Grenen %s ställdes in att spåra den lokala referensen %s genom ombasering."
+
+#: branch.c:98
+#, c-format
+msgid "Branch %s set up to track local ref %s."
+msgstr "Grenen %s ställdes in att spåra den lokala referensen %s."
+
+#: branch.c:118
+#, c-format
+msgid "Tracking not set up: name too long: %s"
+msgstr "Spårning har inte ställts in: namnet för långt: %s"
+
+#: branch.c:137
+#, c-format
+msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
+msgstr "Spårar inte: tvetydig information för referensen %s"
+
+#: branch.c:182
+#, c-format
+msgid "'%s' is not a valid branch name."
+msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt grennamn."
+
+#: branch.c:187
+#, c-format
+msgid "A branch named '%s' already exists."
+msgstr "Det finns redan en gren som heter \"%s\""
+
+#: branch.c:195
+msgid "Cannot force update the current branch."
+msgstr "Kan inte tvinga uppdatering av aktuell gren."
+
 #: branch.c:201
 #, c-format
 msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
@@ -163,6 +234,29 @@ msgstr ""
 "spåra dess fjärrmotsvarighet kan du använda \"git push -u\"\n"
 "för att ställa in uppströmskonfigurationen när du sänder in."
 
+#: branch.c:250
+#, c-format
+msgid "Not a valid object name: '%s'."
+msgstr "Objektnamnet är inte giltigt: \"%s\"."
+
+#: branch.c:270
+#, c-format
+msgid "Ambiguous object name: '%s'."
+msgstr "Objektnamnet är tvetydigt: \"%s\"."
+
+#: branch.c:275
+#, c-format
+msgid "Not a valid branch point: '%s'."
+msgstr "Avgreningspunkten är inte giltig: \"%s\""
+
+#: branch.c:281
+msgid "Failed to lock ref for update"
+msgstr "Misslyckades låsa referens för uppdatering"
+
+#: branch.c:299
+msgid "Failed to write ref"
+msgstr "Misslyckades skriva referens"
+
 #: bundle.c:36
 #, c-format
 msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
@@ -182,9 +276,9 @@ msgstr "kunde inte öppna \"%s\""
 msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
 msgstr "Arkivet saknar dessa nödvändiga incheckningar:"
 
-#: bundle.c:164 sequencer.c:651 sequencer.c:1083 builtin/log.c:300
-#: builtin/log.c:754 builtin/log.c:1350 builtin/log.c:1566 builtin/merge.c:349
-#: builtin/shortlog.c:157
+#: bundle.c:164 sequencer.c:651 sequencer.c:1101 builtin/log.c:300
+#: builtin/log.c:770 builtin/log.c:1344 builtin/log.c:1570 builtin/merge.c:349
+#: builtin/shortlog.c:155
 msgid "revision walk setup failed"
 msgstr "misslyckades skapa revisionstraversering"
 
@@ -210,7 +304,7 @@ msgstr[1] "Paketet (bundlen) kräver dessa %d referenser:"
 msgid "rev-list died"
 msgstr "rev-list dog"
 
-#: bundle.c:300 builtin/log.c:1246 builtin/shortlog.c:260
+#: bundle.c:300 builtin/log.c:1255 builtin/shortlog.c:258
 #, c-format
 msgid "unrecognized argument: %s"
 msgstr "okänt argument: %s"
@@ -360,7 +454,7 @@ msgstr ""
 "Hittade fel i konfigurationsvariabeln \"diff.dirstat\":\n"
 "%s"
 
-#: diff.c:3480
+#: diff.c:3481
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
@@ -369,7 +463,7 @@ msgstr ""
 "Misslyckades tolka argument till flaggan --dirstat/-X;\n"
 "%s"
 
-#: diff.c:3494
+#: diff.c:3495
 #, c-format
 msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
 msgstr "Misslyckades tolka argument till flaggan --submodule: \"%s\""
@@ -474,8 +568,8 @@ msgstr[1] ""
 msgid "failed to read the cache"
 msgstr "misslyckads läsa cachen"
 
-#: merge.c:110 builtin/checkout.c:362 builtin/checkout.c:563
-#: builtin/clone.c:635
+#: merge.c:110 builtin/checkout.c:365 builtin/checkout.c:566
+#: builtin/clone.c:645
 msgid "unable to write new index file"
 msgstr "kunde inte skriva ny indexfil"
 
@@ -524,7 +618,7 @@ msgstr "kan inte läsa objektet %s: \"%s\""
 msgid "blob expected for %s '%s'"
 msgstr "blob förväntades för %s \"%s\""
 
-#: merge-recursive.c:773 builtin/clone.c:303
+#: merge-recursive.c:773 builtin/clone.c:313
 #, c-format
 msgid "failed to open '%s'"
 msgstr "misslyckades öppna \"%s\""
@@ -1046,11 +1140,21 @@ msgstr "sparad HEAD-fil från före \"cherry-pick\", \"%s\", är trasig"
 msgid "Could not format %s."
 msgstr "Kunde inte formatera %s."
 
-#: sequencer.c:1101
+#: sequencer.c:1083
+#, c-format
+msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
+msgstr "%s: kan inte göra \"cherry-pick\" på typen \"%s\""
+
+#: sequencer.c:1085
+#, c-format
+msgid "%s: bad revision"
+msgstr "%s: felaktig revision"
+
+#: sequencer.c:1119
 msgid "Can't revert as initial commit"
 msgstr "Kan inte ångra som första incheckning"
 
-#: sequencer.c:1102
+#: sequencer.c:1120
 msgid "Can't cherry-pick into empty head"
 msgstr "Kan inte göra \"cherry-pick\" i ett tomt huvud"
 
@@ -1242,68 +1346,68 @@ msgstr "osammansl.: %s"
 msgid "bug: unhandled diff status %c"
 msgstr "programfel: diff-status %c ej hanterad"
 
-#: wt-status.c:805
+#: wt-status.c:803
 msgid "You have unmerged paths."
 msgstr "Du har ej sammanslagna sökvägar."
 
-#: wt-status.c:808 wt-status.c:960
+#: wt-status.c:806 wt-status.c:958
 msgid "  (fix conflicts and run \"git commit\")"
 msgstr "  (rätta konflikter och kör \"git commit\")"
 
-#: wt-status.c:811
+#: wt-status.c:809
 msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
 msgstr "Alla konflikter har rättats men du är fortfarande i en sammanslagning."
 
-#: wt-status.c:814
+#: wt-status.c:812
 msgid "  (use \"git commit\" to conclude merge)"
 msgstr "  (använd \"git commit\" för att slutföra sammanslagningen)"
 
-#: wt-status.c:824
+#: wt-status.c:822
 msgid "You are in the middle of an am session."
 msgstr "Du är i mitten av en körning av \"git am\"."
 
-#: wt-status.c:827
+#: wt-status.c:825
 msgid "The current patch is empty."
 msgstr "Aktuell patch är tom."
 
-#: wt-status.c:831
+#: wt-status.c:829
 msgid "  (fix conflicts and then run \"git am --resolved\")"
 msgstr "  (rätta konflikter och kör sedan \"git am --resolved\")"
 
-#: wt-status.c:833
+#: wt-status.c:831
 msgid "  (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
 msgstr "  (använd \"git am --skip\" för att hoppa över patchen)"
 
-#: wt-status.c:835
+#: wt-status.c:833
 msgid "  (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
 msgstr "  (använd \"git am --abort\" för att återställa ursprungsgrenen)"
 
-#: wt-status.c:895 wt-status.c:912
+#: wt-status.c:893 wt-status.c:910
 #, c-format
 msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
 msgstr "Du håller på att ombasera grenen \"%s\" ovanpå \"%s\"."
 
-#: wt-status.c:900 wt-status.c:917
+#: wt-status.c:898 wt-status.c:915
 msgid "You are currently rebasing."
 msgstr "Du håller på med en ombasering."
 
-#: wt-status.c:903
+#: wt-status.c:901
 msgid "  (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
 msgstr "  (rätta konflikter och kör sedan \"git rebase --continue\")"
 
-#: wt-status.c:905
+#: wt-status.c:903
 msgid "  (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
 msgstr "  (använd \"git rebase --skip\" för att hoppa över patchen)"
 
-#: wt-status.c:907
+#: wt-status.c:905
 msgid "  (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
 msgstr "  (använd \"git rebase --abort\" för att checka ut ursprungsgrenen)"
 
-#: wt-status.c:920
+#: wt-status.c:918
 msgid "  (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
 msgstr "  (alla konflikter rättade: kör \"git rebase --continue\")"
 
-#: wt-status.c:924
+#: wt-status.c:922
 #, c-format
 msgid ""
 "You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
@@ -1311,142 +1415,140 @@ msgstr ""
 "Du håller på att dela upp en incheckning medan du ombaserar grenen \"%s\" "
 "ovanpå \"%s\"."
 
-#: wt-status.c:929
+#: wt-status.c:927
 msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
 msgstr "Du håller på att dela upp en incheckning i en ombasering."
 
-#: wt-status.c:932
+#: wt-status.c:930
 msgid "  (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
 msgstr "  (Så fort din arbetskatalog är ren, kör \"git rebase --continue\")"
 
-#: wt-status.c:936
+#: wt-status.c:934
 #, c-format
 msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
 msgstr ""
 "Du håller på att redigera en incheckning medan du ombaserar grenen \"%s\" "
 "ovanpå \"%s\"."
 
-#: wt-status.c:941
+#: wt-status.c:939
 msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
 msgstr "Du håller på att redigera en incheckning under en ombasering."
 
-#: wt-status.c:944
+#: wt-status.c:942
 msgid "  (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
 msgstr ""
 "  (använd \"git commit --amend\" för att lägga till på aktuell incheckning)"
 
-#: wt-status.c:946
+#: wt-status.c:944
 msgid ""
 "  (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
 msgstr "  (använd \"git rebase --continue\" när du är nöjd med dina ändringar)"
 
-#: wt-status.c:956
+#: wt-status.c:954
 msgid "You are currently cherry-picking."
 msgstr "Du håller på med en \"cherry-pick\"."
 
-#: wt-status.c:963
+#: wt-status.c:961
 msgid "  (all conflicts fixed: run \"git commit\")"
 msgstr "  (alla konflikter har rättats: kör \"git commit\")"
 
-#: wt-status.c:972
+#: wt-status.c:970
 #, c-format
 msgid "You are currently reverting commit %s."
 msgstr "Du håller på med att ångra incheckningen %s."
 
-#: wt-status.c:977
+#: wt-status.c:975
 msgid "  (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
 msgstr "  (rätta konflikter och kör sedan \"git revert --continue\")"
 
-#: wt-status.c:980
+#: wt-status.c:978
 msgid "  (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
 msgstr "  (alla konflikter rättade: kör \"git revert --continue\")"
 
-#: wt-status.c:982
+#: wt-status.c:980
 msgid "  (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
 msgstr "  (använd \"git revert --abort\" för att avbryta ångrandet)"
 
-#: wt-status.c:993
+#: wt-status.c:991
 #, c-format
 msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
 msgstr "Du håller på med en \"bisect\", startad från grenen \"%s\"."
 
-#: wt-status.c:997
+#: wt-status.c:995
 msgid "You are currently bisecting."
 msgstr "Du håller på med en \"bisect\"."
 
-#: wt-status.c:1000
+#: wt-status.c:998
 msgid "  (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
 msgstr ""
 "  (använd \"git bisect reset\" för att komma tillbaka till ursprungsgrenen)"
 
-#: wt-status.c:1175
+#: wt-status.c:1173
 msgid "On branch "
 msgstr "På grenen "
 
-#: wt-status.c:1186
+#: wt-status.c:1184
 msgid "HEAD detached at "
 msgstr "HEAD frånkopplad vid "
 
-#: wt-status.c:1188
+#: wt-status.c:1186
 msgid "HEAD detached from "
 msgstr "HEAD frånkopplad från "
 
-#: wt-status.c:1191
+#: wt-status.c:1189
 msgid "Not currently on any branch."
 msgstr "Inte på någon gren för närvarande."
 
-#: wt-status.c:1208
+#: wt-status.c:1206
 msgid "Initial commit"
 msgstr "Första incheckning"
 
-#: wt-status.c:1222
+#: wt-status.c:1220
 msgid "Untracked files"
 msgstr "Ospårade filer"
 
-#: wt-status.c:1224
+#: wt-status.c:1222
 msgid "Ignored files"
 msgstr "Ignorerade filer"
 
-#: wt-status.c:1228
+#: wt-status.c:1226
 #, c-format
-msgid "It took %.2f seconds to enumerate untracked files.  'status -uno'"
-msgstr "Det tog %.2f sekunder att räkna ospårade filer. \"status -uno\""
-
-#: wt-status.c:1232
-msgid "may speed it up, but you have to be careful not to forget to add"
-msgstr "kanske gör det snabbare, men du måste vara försiktig så att du"
-
-#: wt-status.c:1235
-msgid "new files yourself (see 'git help status')."
-msgstr "inte glömmer lägga till filer själv (se \"git help status\")"
+msgid ""
+"It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
+"may speed it up, but you have to be careful not to forget to add\n"
+"new files yourself (see 'git help status')."
+msgstr ""
+"Det tog %.2f sekunder att räkna upp ospårade filer. \"status -uno\"\n"
+"kan gå snabbare, men du måste vara försiktig så du inte glömmer\n"
+"lägga till nya filer själv (se \"git help status\")."
 
 # %s är nästa sträng eller tom.
-#: wt-status.c:1238
+#: wt-status.c:1232
 #, c-format
 msgid "Untracked files not listed%s"
 msgstr "Ospårade filer visas ej%s"
 
-#: wt-status.c:1240
+#: wt-status.c:1234
 msgid " (use -u option to show untracked files)"
 msgstr " (använd flaggan -u för att visa ospårade filer)"
 
-#: wt-status.c:1246
+#: wt-status.c:1240
 msgid "No changes"
 msgstr "Inga ändringar"
 
-#: wt-status.c:1251
+#: wt-status.c:1245
 #, c-format
 msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
 msgstr ""
 "inga ändringar att checka in (använd \"git add\" och/eller \"git commit -a"
 "\")\n"
 
-#: wt-status.c:1254
+#: wt-status.c:1248
 #, c-format
 msgid "no changes added to commit\n"
 msgstr "inga ändringar att checka in\n"
 
-#: wt-status.c:1257
+#: wt-status.c:1251
 #, c-format
 msgid ""
 "nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
@@ -1455,52 +1557,52 @@ msgstr ""
 "inget köat för incheckning, men ospårade filer finns (spåra med \"git add"
 "\")\n"
 
-#: wt-status.c:1260
+#: wt-status.c:1254
 #, c-format
 msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
 msgstr "inget köat för incheckning, men ospårade filer finns\n"
 
-#: wt-status.c:1263
+#: wt-status.c:1257
 #, c-format
 msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
 msgstr "inget att checka in (skapa/kopiera filer och spåra med \"git add\")\n"
 
-#: wt-status.c:1266 wt-status.c:1271
+#: wt-status.c:1260 wt-status.c:1265
 #, c-format
 msgid "nothing to commit\n"
 msgstr "inget att checka in\n"
 
-#: wt-status.c:1269
+#: wt-status.c:1263
 #, c-format
 msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
 msgstr "inget att checka in (använd -u för att visa ospårade filer)\n"
 
-#: wt-status.c:1273
+#: wt-status.c:1267
 #, c-format
 msgid "nothing to commit, working directory clean\n"
 msgstr "inget att checka in, arbetskatalogen ren\n"
 
-#: wt-status.c:1381
+#: wt-status.c:1375
 msgid "HEAD (no branch)"
 msgstr "HEAD (ingen gren)"
 
-#: wt-status.c:1387
+#: wt-status.c:1381
 msgid "Initial commit on "
 msgstr "Första incheckning på "
 
-#: wt-status.c:1402
+#: wt-status.c:1396
 msgid "behind "
 msgstr "efter "
 
-#: wt-status.c:1405 wt-status.c:1408
+#: wt-status.c:1399 wt-status.c:1402
 msgid "ahead "
 msgstr "före "
 
-#: wt-status.c:1410
+#: wt-status.c:1404
 msgid ", behind "
 msgstr ", efter "
 
-#: compat/precompose_utf8.c:58 builtin/clone.c:342
+#: compat/precompose_utf8.c:58 builtin/clone.c:352
 #, c-format
 msgid "failed to unlink '%s'"
 msgstr "misslyckades ta bort länken \"%s\""
@@ -1509,193 +1611,226 @@ msgstr "misslyckades ta bort länken \"%s\""
 msgid "git add [options] [--] <pathspec>..."
 msgstr "git add [flaggor] [--] <sökväg>..."
 
-#: builtin/add.c:63
+#.
+#. * To be consistent with "git add -p" and most Git
+#. * commands, we should default to being tree-wide, but
+#. * this is not the original behavior and can't be
+#. * changed until users trained themselves not to type
+#. * "git add -u" or "git add -A". For now, we warn and
+#. * keep the old behavior. Later, the behavior can be changed
+#. * to tree-wide, keeping the warning for a while, and
+#. * eventually we can drop the warning.
+#.
+#: builtin/add.c:58
+#, c-format
+msgid ""
+"The behavior of 'git add %s (or %s)' with no path argument from a\n"
+"subdirectory of the tree will change in Git 2.0 and should not be used "
+"anymore.\n"
+"To add content for the whole tree, run:\n"
+"\n"
+"  git add %s :/\n"
+"  (or git add %s :/)\n"
+"\n"
+"To restrict the command to the current directory, run:\n"
+"\n"
+"  git add %s .\n"
+"  (or git add %s .)\n"
+"\n"
+"With the current Git version, the command is restricted to the current "
+"directory.\n"
+msgstr ""
+"Beteendet för \"git add %s (eller %s)\" utan sökvägsargument från en\n"
+"underkatalog i ett träd kommer ändras i Git 2.0 och bör inte längre "
+"användas.\n"
+"För att lägga till innehållet för hela trädet, använd:\n"
+"\n"
+"  git add %s :/\n"
+"  (eller git add %s :/)\n"
+"\n"
+"För att begränsa kommandot till aktuell katalog, använd:\n"
+"\n"
+"  git add %s .\n"
+"  (eller git add %s .)\n"
+"\n"
+"I nuvarande version av Git begränsas kommandot till aktuell katalog.\n"
+
+#: builtin/add.c:100
+#, c-format
+msgid ""
+"You ran 'git add' with neither '-A (--all)' or '--ignore-removal',\n"
+"whose behaviour will change in Git 2.0 with respect to paths you removed.\n"
+"Paths like '%s' that are\n"
+"removed from your working tree are ignored with this version of Git.\n"
+"\n"
+"* 'git add --ignore-removal <pathspec>', which is the current default,\n"
+"  ignores paths you removed from your working tree.\n"
+"\n"
+"* 'git add --all <pathspec>' will let you also record the removals.\n"
+"\n"
+"Run 'git status' to check the paths you removed from your working tree.\n"
+msgstr ""
+"Du körde \"git add\" utan varken \"-A (--all)\" eller \"--ignore-removal\".\n"
+"Beteendet kommer ändras i Git 2.0 vad gäller sökvägar du tagit bort.\n"
+"Sökvägar som \"%s\", som har\n"
+"tagits bort från din arbetskatalog ignoreras i den här versionen av Git.\n"
+"\n"
+"* \"git add --ignore-removal <sökväg>\", som är förvalet just nu,\n"
+"  ignorerar sökvägar du har tagit bort från arbetskatalogen.\n"
+"\n"
+"* \"git add --all <sökväg>\" låter dig även registrera borttagningarna.\n"
+"\n"
+"Kör \"git status\" för att kontrollera sökvägarna du tagit bort från\n"
+"arbetskatalogen.\n"
+
+#: builtin/add.c:144
 #, c-format
 msgid "unexpected diff status %c"
 msgstr "diff-status %c förväntades inte"
 
-#: builtin/add.c:68 builtin/commit.c:233
+#: builtin/add.c:149 builtin/commit.c:233
 msgid "updating files failed"
 msgstr "misslyckades uppdatera filer"
 
-#: builtin/add.c:78
+#: builtin/add.c:163
 #, c-format
 msgid "remove '%s'\n"
 msgstr "ta bort \"%s\"\n"
 
-#: builtin/add.c:148
+#: builtin/add.c:253
 msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
 msgstr "Ospårade ändringar efter att ha uppdaterat indexet:"
 
-#: builtin/add.c:151 builtin/add.c:460 builtin/rm.c:275
+#: builtin/add.c:256 builtin/add.c:572 builtin/rm.c:275
 #, c-format
 msgid "pathspec '%s' did not match any files"
 msgstr "sökvägsangivelsen \"%s\" motsvarade inte några filer"
 
-#: builtin/add.c:234
+#: builtin/add.c:339
 msgid "Could not read the index"
 msgstr "Kunde inte läsa indexet"
 
-#: builtin/add.c:244
+#: builtin/add.c:349
 #, c-format
 msgid "Could not open '%s' for writing."
 msgstr "Kunde inte öppna \"%s\" för skrivning"
 
-#: builtin/add.c:248
+#: builtin/add.c:353
 msgid "Could not write patch"
 msgstr "Kunde inte skriva patch"
 
-#: builtin/add.c:253
+#: builtin/add.c:358
 #, c-format
 msgid "Could not stat '%s'"
 msgstr "Kunde inte ta status på \"%s\""
 
-#: builtin/add.c:255
+#: builtin/add.c:360
 msgid "Empty patch. Aborted."
 msgstr "Tom patch. Avbryter."
 
-#: builtin/add.c:261
+#: builtin/add.c:366
 #, c-format
 msgid "Could not apply '%s'"
 msgstr "Kunde inte tillämpa \"%s\""
 
-#: builtin/add.c:271
+#: builtin/add.c:376
 msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
 msgstr "Följande sökvägar ignoreras av en av dina .gitignore-filer:\n"
 
-#: builtin/add.c:277 builtin/clean.c:161 builtin/fetch.c:78 builtin/mv.c:63
+#: builtin/add.c:393 builtin/clean.c:161 builtin/fetch.c:78 builtin/mv.c:63
 #: builtin/prune-packed.c:76 builtin/push.c:425 builtin/remote.c:1253
 #: builtin/rm.c:206
 msgid "dry run"
 msgstr "testkörning"
 
-#: builtin/add.c:278 builtin/apply.c:4409 builtin/check-ignore.c:19
+#: builtin/add.c:394 builtin/apply.c:4409 builtin/check-ignore.c:19
 #: builtin/commit.c:1152 builtin/count-objects.c:95 builtin/fsck.c:613
-#: builtin/log.c:1514 builtin/mv.c:62 builtin/read-tree.c:112
+#: builtin/log.c:1518 builtin/mv.c:62 builtin/read-tree.c:112
 msgid "be verbose"
 msgstr "var pratsam"
 
-#: builtin/add.c:280
+#: builtin/add.c:396
 msgid "interactive picking"
 msgstr "plocka interaktivt"
 
-#: builtin/add.c:281 builtin/checkout.c:1060 builtin/reset.c:258
+#: builtin/add.c:397 builtin/checkout.c:1063 builtin/reset.c:258
 msgid "select hunks interactively"
 msgstr "välj stycken interaktivt"
 
-#: builtin/add.c:282
+#: builtin/add.c:398
 msgid "edit current diff and apply"
 msgstr "redigera aktuell diff och applicera"
 
-#: builtin/add.c:283
+#: builtin/add.c:399
 msgid "allow adding otherwise ignored files"
 msgstr "tillåt lägga till annars ignorerade filer"
 
-#: builtin/add.c:284
+#: builtin/add.c:400
 msgid "update tracked files"
 msgstr "uppdatera spårade filer"
 
-#: builtin/add.c:285
+#: builtin/add.c:401
 msgid "record only the fact that the path will be added later"
 msgstr "registrera endast att sökvägen kommer läggas till senare"
 
-#: builtin/add.c:286
+#: builtin/add.c:402
 msgid "add changes from all tracked and untracked files"
 msgstr "lägg till ändringar från alla spårade och ospårade filer"
 
-#: builtin/add.c:287
+#. takes no arguments
+#: builtin/add.c:405
+msgid "ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)"
+msgstr "ignorera sökvägar borttagna i arbetskatalogen (samma som --no-all)"
+
+#: builtin/add.c:407
 msgid "don't add, only refresh the index"
 msgstr "lägg inte till, uppdatera endast indexet"
 
-#: builtin/add.c:288
+#: builtin/add.c:408
 msgid "just skip files which cannot be added because of errors"
 msgstr "hoppa bara över filer som inte kan läggas till på grund av fel"
 
-#: builtin/add.c:289
+#: builtin/add.c:409
 msgid "check if - even missing - files are ignored in dry run"
 msgstr "se om - även saknade - filer ignoreras i testkörning"
 
-#: builtin/add.c:311
+#: builtin/add.c:431
 #, c-format
 msgid "Use -f if you really want to add them.\n"
 msgstr "Använd -f om du verkligen vill lägga till dem.\n"
 
-#: builtin/add.c:312
+#: builtin/add.c:432
 msgid "no files added"
 msgstr "inga filer har lagts till"
 
-#: builtin/add.c:318
+#: builtin/add.c:438
 msgid "adding files failed"
 msgstr "misslyckades lägga till filer"
 
-#.
-#. * To be consistent with "git add -p" and most Git
-#. * commands, we should default to being tree-wide, but
-#. * this is not the original behavior and can't be
-#. * changed until users trained themselves not to type
-#. * "git add -u" or "git add -A". For now, we warn and
-#. * keep the old behavior. Later, the behavior can be changed
-#. * to tree-wide, keeping the warning for a while, and
-#. * eventually we can drop the warning.
-#.
-#: builtin/add.c:335
-#, c-format
-msgid ""
-"The behavior of 'git add %s (or %s)' with no path argument from a\n"
-"subdirectory of the tree will change in Git 2.0 and should not be used "
-"anymore.\n"
-"To add content for the whole tree, run:\n"
-"\n"
-"  git add %s :/\n"
-"  (or git add %s :/)\n"
-"\n"
-"To restrict the command to the current directory, run:\n"
-"\n"
-"  git add %s .\n"
-"  (or git add %s .)\n"
-"\n"
-"With the current Git version, the command is restricted to the current "
-"directory."
-msgstr ""
-"Beteendet för \"git add %s (eller %s)\" utan sökvägsargument från en\n"
-"underkatalog i ett träd kommer ändras i Git 2.0 och bör inte längre "
-"användas.\n"
-"För att lägga till innehållet för hela trädet, använd:\n"
-"\n"
-"  git add %s :/\n"
-"  (eller git add %s :/)\n"
-"\n"
-"För att begränsa kommandot till aktuell katalog, använd:\n"
-"\n"
-"  git add %s .\n"
-"  (eller git add %s .)\n"
-"\n"
-"I nuvarande version av Git begränsas kommandot till aktuell katalog."
-
-#: builtin/add.c:381
+#: builtin/add.c:477
 msgid "-A and -u are mutually incompatible"
 msgstr "-A och -u är ömsesidigt inkompatibla"
 
-#: builtin/add.c:383
+#: builtin/add.c:495
 msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
 msgstr "Flaggan --ignore-missing kan endast användas tillsammans med --dry-run"
 
-#: builtin/add.c:414
+#: builtin/add.c:525
 #, c-format
 msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
 msgstr "Inget angivet, inget tillagt.\n"
 
-#: builtin/add.c:415
+#: builtin/add.c:526
 #, c-format
 msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
 msgstr "Kanske menade du att skriva \"git add .\"?\n"
 
-#: builtin/add.c:421 builtin/check-ignore.c:67 builtin/clean.c:204
+#: builtin/add.c:532 builtin/check-ignore.c:66 builtin/clean.c:204
 #: builtin/commit.c:293 builtin/mv.c:82 builtin/rm.c:235
 msgid "index file corrupt"
 msgstr "indexfilen trasig"
 
-#: builtin/add.c:481 builtin/apply.c:4505 builtin/mv.c:229 builtin/rm.c:370
+#: builtin/add.c:604 builtin/apply.c:4505 builtin/mv.c:229 builtin/rm.c:370
 msgid "Unable to write new index file"
 msgstr "Kunde inte skriva ny indexfil"
 
@@ -1948,7 +2083,7 @@ msgstr "%s: patchen kan inte tillämpas"
 msgid "Checking patch %s..."
 msgstr "Kontrollerar patchen %s..."
 
-#: builtin/apply.c:3679 builtin/checkout.c:215 builtin/reset.c:124
+#: builtin/apply.c:3679 builtin/checkout.c:216 builtin/reset.c:124
 #, c-format
 msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
 msgstr "make_cache_entry misslyckades för sökvägen \"%s\""
@@ -2089,7 +2224,7 @@ msgstr "försök en trevägssammanslagning om patchen inte kan tillämpas"
 msgid "build a temporary index based on embedded index information"
 msgstr "bygg ett temporärt index baserat på inbyggd indexinformation"
 
-#: builtin/apply.c:4388 builtin/checkout-index.c:197 builtin/ls-files.c:463
+#: builtin/apply.c:4388 builtin/checkout-index.c:197 builtin/ls-files.c:456
 msgid "paths are separated with NUL character"
 msgstr "sökvägar avdelas med NUL-tecken"
 
@@ -2223,99 +2358,99 @@ msgstr "uppdatera BISECT_HEAD istället för att checka ut aktuell incheckning"
 msgid "git blame [options] [rev-opts] [rev] [--] file"
 msgstr "git blame [flaggor] [rev-flaggor] [rev] [--] fil"
 
-#: builtin/blame.c:30 builtin/shortlog.c:15
+#: builtin/blame.c:30
 msgid "[rev-opts] are documented in git-rev-list(1)"
 msgstr "[rev-flaggor] dokumenteras i git-rev-list(1)"
 
-#: builtin/blame.c:2350
+#: builtin/blame.c:2355
 msgid "Show blame entries as we find them, incrementally"
 msgstr "Visa klandringsposter när vi hittar dem, interaktivt"
 
-#: builtin/blame.c:2351
+#: builtin/blame.c:2356
 msgid "Show blank SHA-1 for boundary commits (Default: off)"
 msgstr "Visa blank SHA-1 för gränsincheckningar (Standard: av)"
 
-#: builtin/blame.c:2352
+#: builtin/blame.c:2357
 msgid "Do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
 msgstr "Behandla inte rotincheckningar som gränser (Standard: av)"
 
-#: builtin/blame.c:2353
+#: builtin/blame.c:2358
 msgid "Show work cost statistics"
 msgstr "Visa statistik över arbetskostnad"
 
-#: builtin/blame.c:2354
+#: builtin/blame.c:2359
 msgid "Show output score for blame entries"
 msgstr "Visa utdatapoäng för klandringsposter"
 
-#: builtin/blame.c:2355
+#: builtin/blame.c:2360
 msgid "Show original filename (Default: auto)"
 msgstr "Visa originalfilnamn (Standard: auto)"
 
-#: builtin/blame.c:2356
+#: builtin/blame.c:2361
 msgid "Show original linenumber (Default: off)"
 msgstr "Visa ursprungligt radnummer (Standard: av)"
 
-#: builtin/blame.c:2357
+#: builtin/blame.c:2362
 msgid "Show in a format designed for machine consumption"
 msgstr "Visa i ett format avsett för maskinkonsumtion"
 
-#: builtin/blame.c:2358
+#: builtin/blame.c:2363
 msgid "Show porcelain format with per-line commit information"
 msgstr "Visa porslinsformat med per-rad-incheckningsinformation"
 
-#: builtin/blame.c:2359
+#: builtin/blame.c:2364
 msgid "Use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
 msgstr "Använd samma utdataläge som git-annotate (Standard: av)"
 
-#: builtin/blame.c:2360
+#: builtin/blame.c:2365
 msgid "Show raw timestamp (Default: off)"
 msgstr "Visa rå tidsstämpel (Standard: av)"
 
-#: builtin/blame.c:2361
+#: builtin/blame.c:2366
 msgid "Show long commit SHA1 (Default: off)"
 msgstr "Visa lång inchecknings-SHA1 (Standard: av)"
 
-#: builtin/blame.c:2362
+#: builtin/blame.c:2367
 msgid "Suppress author name and timestamp (Default: off)"
 msgstr "Undertryck författarnamn och tidsstämpel (Standard: av)"
 
-#: builtin/blame.c:2363
+#: builtin/blame.c:2368
 msgid "Show author email instead of name (Default: off)"
 msgstr "Visa författarens e-post istället för namn (Standard: av)"
 
-#: builtin/blame.c:2364
+#: builtin/blame.c:2369
 msgid "Ignore whitespace differences"
 msgstr "Ignorera ändringar i blanksteg"
 
-#: builtin/blame.c:2365
+#: builtin/blame.c:2370
 msgid "Spend extra cycles to find better match"
 msgstr "Slösa extra cykler med att hitta bättre träff"
 
-#: builtin/blame.c:2366
+#: builtin/blame.c:2371
 msgid "Use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
 msgstr "Använd revisioner från <fil> istället för att anropa git-rev-list"
 
-#: builtin/blame.c:2367
+#: builtin/blame.c:2372
 msgid "Use <file>'s contents as the final image"
 msgstr "Använd <fil>s innehåll som slutgiltig bild"
 
-#: builtin/blame.c:2368 builtin/blame.c:2369
+#: builtin/blame.c:2373 builtin/blame.c:2374
 msgid "score"
 msgstr "poäng"
 
-#: builtin/blame.c:2368
+#: builtin/blame.c:2373
 msgid "Find line copies within and across files"
 msgstr "Hitta kopierade rader inuti och mellan filer"
 
-#: builtin/blame.c:2369
+#: builtin/blame.c:2374
 msgid "Find line movements within and across files"
 msgstr "Hitta flyttade rader inuti och mellan filer"
 
-#: builtin/blame.c:2370
+#: builtin/blame.c:2375
 msgid "n,m"
 msgstr "n,m"
 
-#: builtin/blame.c:2370
+#: builtin/blame.c:2375
 msgid "Process only line range n,m, counting from 1"
 msgstr "Behandla endast radintervallet n,m, med början på 1"
 
@@ -2335,7 +2470,7 @@ msgstr "git branch [flaggor] [-r] (-d | -D) <grennamn>..."
 msgid "git branch [options] (-m | -M) [<oldbranch>] <newbranch>"
 msgstr "git branch [flaggor] (-m | -M) [<gammal_gren>] <ny_gren>"
 
-#: builtin/branch.c:146
+#: builtin/branch.c:150
 #, c-format
 msgid ""
 "deleting branch '%s' that has been merged to\n"
@@ -2344,7 +2479,7 @@ msgstr ""
 "tar bort grenen \"%s\" som har slagits ihop med\n"
 "         \"%s\", men ännu inte slagits ihop med HEAD."
 
-#: builtin/branch.c:150
+#: builtin/branch.c:154
 #, c-format
 msgid ""
 "not deleting branch '%s' that is not yet merged to\n"
@@ -2353,12 +2488,12 @@ msgstr ""
 "tar inte bort grenen \"%s\" som inte har slagits ihop med\n"
 "         \"%s\", trots att den har slagits ihop med HEAD."
 
-#: builtin/branch.c:164
+#: builtin/branch.c:168
 #, c-format
 msgid "Couldn't look up commit object for '%s'"
 msgstr "Kunde inte slå upp incheckningsobjekt för \"%s\""
 
-#: builtin/branch.c:168
+#: builtin/branch.c:172
 #, c-format
 msgid ""
 "The branch '%s' is not fully merged.\n"
@@ -2367,332 +2502,332 @@ msgstr ""
 "Grenen \"%s\" har inte slagits samman i sin helhet.\n"
 "Om du är säker på att du vill ta bort den, kör \"git branch -D %s\"."
 
-#: builtin/branch.c:181
+#: builtin/branch.c:185
 msgid "Update of config-file failed"
 msgstr "Misslyckades uppdatera konfigurationsfil"
 
-#: builtin/branch.c:209
+#: builtin/branch.c:213
 msgid "cannot use -a with -d"
 msgstr "kan inte ange -a med -d"
 
-#: builtin/branch.c:215
+#: builtin/branch.c:219
 msgid "Couldn't look up commit object for HEAD"
 msgstr "Kunde inte slå upp incheckningsobjekt för HEAD"
 
-#: builtin/branch.c:223
+#: builtin/branch.c:227
 #, c-format
 msgid "Cannot delete the branch '%s' which you are currently on."
 msgstr "Kan inte ta bort grenen \"%s\" som du befinner dig på för närvarande."
 
-#: builtin/branch.c:236
+#: builtin/branch.c:240
 #, c-format
 msgid "remote branch '%s' not found."
 msgstr "fjärrgrenen \"%s\" hittades inte."
 
-#: builtin/branch.c:237
+#: builtin/branch.c:241
 #, c-format
 msgid "branch '%s' not found."
 msgstr "grenen \"%s\" hittades inte."
 
-#: builtin/branch.c:251
+#: builtin/branch.c:255
 #, c-format
 msgid "Error deleting remote branch '%s'"
 msgstr "Fel vid borttagning av fjärrgrenen \"%s\""
 
-#: builtin/branch.c:252
+#: builtin/branch.c:256
 #, c-format
 msgid "Error deleting branch '%s'"
 msgstr "Fel vid borttagning av grenen \"%s\""
 
-#: builtin/branch.c:259
+#: builtin/branch.c:263
 #, c-format
 msgid "Deleted remote branch %s (was %s).\n"
 msgstr "Tog bort fjärrgrenen %s (var %s).\n"
 
-#: builtin/branch.c:260
+#: builtin/branch.c:264
 #, c-format
 msgid "Deleted branch %s (was %s).\n"
 msgstr "Tog bort grenen %s (var %s).\n"
 
-#: builtin/branch.c:362
+#: builtin/branch.c:366
 #, c-format
 msgid "branch '%s' does not point at a commit"
 msgstr "grenen \"%s\" pekar inte på en incheckning"
 
-#: builtin/branch.c:434
+#: builtin/branch.c:453
 #, c-format
 msgid "[%s: behind %d]"
 msgstr "[%s: bakom %d] "
 
-#: builtin/branch.c:436
+#: builtin/branch.c:455
 #, c-format
 msgid "[behind %d]"
 msgstr "[bakom %d] "
 
-#: builtin/branch.c:440
+#: builtin/branch.c:459
 #, c-format
 msgid "[%s: ahead %d]"
 msgstr "[%s: före %d] "
 
-#: builtin/branch.c:442
+#: builtin/branch.c:461
 #, c-format
 msgid "[ahead %d]"
 msgstr "[före %d] "
 
-#: builtin/branch.c:445
+#: builtin/branch.c:464
 #, c-format
 msgid "[%s: ahead %d, behind %d]"
 msgstr "[%s: före %d, bakom %d] "
 
-#: builtin/branch.c:448
+#: builtin/branch.c:467
 #, c-format
 msgid "[ahead %d, behind %d]"
 msgstr "[före %d, bakom %d] "
 
-#: builtin/branch.c:470
+#: builtin/branch.c:490
 msgid " **** invalid ref ****"
 msgstr " **** ogiltig ref ****"
 
-#: builtin/branch.c:562
+#: builtin/branch.c:582
 #, c-format
 msgid "(no branch, rebasing %s)"
 msgstr "(ingen gren, ombaserar %s)"
 
-#: builtin/branch.c:565
+#: builtin/branch.c:585
 #, c-format
 msgid "(no branch, bisect started on %s)"
 msgstr "(ingen gren, \"bisect\" startad på %s)"
 
-#: builtin/branch.c:568
+#: builtin/branch.c:588
 #, c-format
 msgid "(detached from %s)"
 msgstr "(frånkopplad från %s)"
 
-#: builtin/branch.c:571
+#: builtin/branch.c:591
 msgid "(no branch)"
 msgstr "(ingen gren)"
 
-#: builtin/branch.c:617
+#: builtin/branch.c:637
 #, c-format
 msgid "object '%s' does not point to a commit"
 msgstr "objektet \"%s\" pekar på en incheckning"
 
-#: builtin/branch.c:649
+#: builtin/branch.c:669
 msgid "some refs could not be read"
 msgstr "vissa referenser kunde inte läsas"
 
-#: builtin/branch.c:662
+#: builtin/branch.c:682
 msgid "cannot rename the current branch while not on any."
 msgstr ""
 "kunde inte byta namn på aktuell gren när du inte befinner dig på någon."
 
-#: builtin/branch.c:672
+#: builtin/branch.c:692
 #, c-format
 msgid "Invalid branch name: '%s'"
 msgstr "Felaktigt namn på gren: \"%s\""
 
-#: builtin/branch.c:687
+#: builtin/branch.c:707
 msgid "Branch rename failed"
 msgstr "Misslyckades byta namn på gren"
 
-#: builtin/branch.c:691
+#: builtin/branch.c:711
 #, c-format
 msgid "Renamed a misnamed branch '%s' away"
 msgstr "Bytte bort namn på en felaktigt namngiven gren \"%s\""
 
-#: builtin/branch.c:695
+#: builtin/branch.c:715
 #, c-format
 msgid "Branch renamed to %s, but HEAD is not updated!"
 msgstr "Grenen namnbytt till %s, men HEAD har inte uppdaterats!"
 
-#: builtin/branch.c:702
+#: builtin/branch.c:722
 msgid "Branch is renamed, but update of config-file failed"
 msgstr "Grenen namnbytt, men misslyckades uppdatera konfigurationsfilen"
 
-#: builtin/branch.c:717
+#: builtin/branch.c:737
 #, c-format
 msgid "malformed object name %s"
 msgstr "felformat objektnamn %s"
 
-#: builtin/branch.c:741
+#: builtin/branch.c:761
 #, c-format
 msgid "could not write branch description template: %s"
 msgstr "kunde inte skriva grenbeskrivningsmall: %s"
 
-#: builtin/branch.c:771
+#: builtin/branch.c:791
 msgid "Generic options"
 msgstr "Allmänna flaggor"
 
-#: builtin/branch.c:773
+#: builtin/branch.c:793
 msgid "show hash and subject, give twice for upstream branch"
 msgstr "visa hash och ärenderad, ange två gånger för uppströmsgren"
 
-#: builtin/branch.c:774
+#: builtin/branch.c:794
 msgid "suppress informational messages"
 msgstr "undertryck informationsmeddelanden"
 
-#: builtin/branch.c:775
+#: builtin/branch.c:795
 msgid "set up tracking mode (see git-pull(1))"
 msgstr "ställ in spårningsläge (se git-pull(1))"
 
-#: builtin/branch.c:777
+#: builtin/branch.c:797
 msgid "change upstream info"
 msgstr "ändra uppströmsinformation"
 
-#: builtin/branch.c:781
+#: builtin/branch.c:801
 msgid "use colored output"
 msgstr "använd färgad utdata"
 
-#: builtin/branch.c:782
+#: builtin/branch.c:802
 msgid "act on remote-tracking branches"
 msgstr "arbeta på fjärrspårande grenar"
 
-#: builtin/branch.c:785 builtin/branch.c:791 builtin/branch.c:812
-#: builtin/branch.c:818 builtin/commit.c:1368 builtin/commit.c:1369
+#: builtin/branch.c:805 builtin/branch.c:811 builtin/branch.c:832
+#: builtin/branch.c:838 builtin/commit.c:1368 builtin/commit.c:1369
 #: builtin/commit.c:1370 builtin/commit.c:1371 builtin/tag.c:468
 msgid "commit"
 msgstr "incheckning"
 
-#: builtin/branch.c:786 builtin/branch.c:792
+#: builtin/branch.c:806 builtin/branch.c:812
 msgid "print only branches that contain the commit"
 msgstr "visa endast grenar som innehåller incheckningen"
 
-#: builtin/branch.c:798
+#: builtin/branch.c:818
 msgid "Specific git-branch actions:"
 msgstr "Specifika git-branch-åtgärder:"
 
-#: builtin/branch.c:799
+#: builtin/branch.c:819
 msgid "list both remote-tracking and local branches"
 msgstr "visa både fjärrspårande och lokala grenar"
 
-#: builtin/branch.c:801
+#: builtin/branch.c:821
 msgid "delete fully merged branch"
 msgstr "ta bort helt sammanslagen gren"
 
-#: builtin/branch.c:802
+#: builtin/branch.c:822
 msgid "delete branch (even if not merged)"
 msgstr "ta bort gren (även om inte helt sammanslagen)"
 
-#: builtin/branch.c:803
+#: builtin/branch.c:823
 msgid "move/rename a branch and its reflog"
 msgstr "flytta/ta bort en gren och dess reflogg"
 
-#: builtin/branch.c:804
+#: builtin/branch.c:824
 msgid "move/rename a branch, even if target exists"
 msgstr "flytta/ta bort en gren, även om målet finns"
 
-#: builtin/branch.c:805
+#: builtin/branch.c:825
 msgid "list branch names"
 msgstr "lista namn på grenar"
 
-#: builtin/branch.c:806
+#: builtin/branch.c:826
 msgid "create the branch's reflog"
 msgstr "skapa grenens reflogg"
 
-#: builtin/branch.c:808
+#: builtin/branch.c:828
 msgid "edit the description for the branch"
 msgstr "redigera beskrivning för grenen"
 
-#: builtin/branch.c:809
+#: builtin/branch.c:829
 msgid "force creation (when already exists)"
 msgstr "tvinga skapande (när den redan finns)"
 
-#: builtin/branch.c:812
+#: builtin/branch.c:832
 msgid "print only not merged branches"
 msgstr "visa endast ej sammanslagna grenar"
 
-#: builtin/branch.c:818
+#: builtin/branch.c:838
 msgid "print only merged branches"
 msgstr "visa endast sammanslagna grenar"
 
-#: builtin/branch.c:822
+#: builtin/branch.c:842
 msgid "list branches in columns"
 msgstr "visa grenar i spalter"
 
-#: builtin/branch.c:835
+#: builtin/branch.c:855
 msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
 msgstr "Misslyckades slå upp HEAD som giltig referens"
 
-#: builtin/branch.c:840 builtin/clone.c:609
+#: builtin/branch.c:860 builtin/clone.c:619
 msgid "HEAD not found below refs/heads!"
 msgstr "HEAD hittades inte under refs/heads!"
 
-#: builtin/branch.c:863
+#: builtin/branch.c:883
 msgid "--column and --verbose are incompatible"
 msgstr "--column och --verbose är inkompatibla"
 
-#: builtin/branch.c:869 builtin/branch.c:908
+#: builtin/branch.c:889 builtin/branch.c:928
 msgid "branch name required"
 msgstr "grennamn krävs"
 
-#: builtin/branch.c:884
+#: builtin/branch.c:904
 msgid "Cannot give description to detached HEAD"
 msgstr "Kan inte beskriva frånkopplad HEAD"
 
-#: builtin/branch.c:889
+#: builtin/branch.c:909
 msgid "cannot edit description of more than one branch"
 msgstr "kan inte redigera beskrivning för mer än en gren"
 
-#: builtin/branch.c:896
+#: builtin/branch.c:916
 #, c-format
 msgid "No commit on branch '%s' yet."
 msgstr "Inga incheckningar på grenen \"%s\" ännu"
 
-#: builtin/branch.c:899
+#: builtin/branch.c:919
 #, c-format
 msgid "No branch named '%s'."
 msgstr "Ingen gren vid namnet \"%s\"."
 
-#: builtin/branch.c:914
+#: builtin/branch.c:934
 msgid "too many branches for a rename operation"
 msgstr "för många grenar för namnbyte"
 
-#: builtin/branch.c:919
+#: builtin/branch.c:939
 msgid "too many branches to set new upstream"
 msgstr "för många grenar för att byta uppström"
 
-#: builtin/branch.c:923
+#: builtin/branch.c:943
 #, c-format
 msgid ""
 "could not set upstream of HEAD to %s when it does not point to any branch."
 msgstr ""
 "kunde inte sätta uppström för HEAD till %s när det inte pekar mot någon gren."
 
-#: builtin/branch.c:926 builtin/branch.c:948 builtin/branch.c:970
+#: builtin/branch.c:946 builtin/branch.c:968 builtin/branch.c:990
 #, c-format
 msgid "no such branch '%s'"
 msgstr "okänd gren \"%s\""
 
-#: builtin/branch.c:930
+#: builtin/branch.c:950
 #, c-format
 msgid "branch '%s' does not exist"
 msgstr "grenen \"%s\" finns inte"
 
-#: builtin/branch.c:942
+#: builtin/branch.c:962
 msgid "too many branches to unset upstream"
 msgstr "för många grenar för att ta bort uppström"
 
-#: builtin/branch.c:946
+#: builtin/branch.c:966
 msgid "could not unset upstream of HEAD when it does not point to any branch."
 msgstr ""
 "kunde inte ta bort uppström för HEAD när det inte pekar mot någon gren."
 
-#: builtin/branch.c:952
+#: builtin/branch.c:972
 #, c-format
 msgid "Branch '%s' has no upstream information"
 msgstr "Grenen \"%s\" har ingen uppströmsinformation"
 
-#: builtin/branch.c:967
+#: builtin/branch.c:987
 msgid "it does not make sense to create 'HEAD' manually"
 msgstr "kan inte skapa \"HEAD\" manuellt"
 
-#: builtin/branch.c:973
+#: builtin/branch.c:993
 msgid "-a and -r options to 'git branch' do not make sense with a branch name"
 msgstr ""
 "flaggorna -a och -r på \"git branch\" kan inte anges tillsammans med ett "
 "grennamn"
 
-#: builtin/branch.c:976
+#: builtin/branch.c:996
 #, c-format
 msgid ""
 "The --set-upstream flag is deprecated and will be removed. Consider using --"
@@ -2701,7 +2836,7 @@ msgstr ""
 "Flaggan --set-upstream rekommenderas ej och kommer tas bort. Använd --track "
 "eller --set-upstream-to\n"
 
-#: builtin/branch.c:993
+#: builtin/branch.c:1013
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -2712,12 +2847,12 @@ msgstr ""
 "Om du vill göra så att \"%s\" spårar \"%s\" gör du så här:\n"
 "\n"
 
-#: builtin/branch.c:994
+#: builtin/branch.c:1014
 #, c-format
 msgid "    git branch -d %s\n"
 msgstr "    git branch -d %s\n"
 
-#: builtin/branch.c:995
+#: builtin/branch.c:1015
 #, c-format
 msgid "    git branch --set-upstream-to %s\n"
 msgstr "    git branch --set-upstream-to %s\n"
@@ -2735,43 +2870,43 @@ msgstr "Behöver ett arkiv för att skapa ett paket (bundle)."
 msgid "Need a repository to unbundle."
 msgstr "Behöver ett arkiv för att packa upp ett paket (bundle)."
 
-#: builtin/cat-file.c:247
+#: builtin/cat-file.c:176
 msgid "git cat-file (-t|-s|-e|-p|<type>|--textconv) <object>"
 msgstr "git cat-file (-t|-s|-e|-p|<typ>|--textconv) <objekt>"
 
-#: builtin/cat-file.c:248
+#: builtin/cat-file.c:177
 msgid "git cat-file (--batch|--batch-check) < <list_of_objects>"
 msgstr "git cat-file (--batch|--batch-check) < <objektlista>"
 
-#: builtin/cat-file.c:266
+#: builtin/cat-file.c:195
 msgid "<type> can be one of: blob, tree, commit, tag"
 msgstr "<typ> kan vara en av: blob, tree, commit, tag"
 
-#: builtin/cat-file.c:267
+#: builtin/cat-file.c:196
 msgid "show object type"
 msgstr "visa objekttyp"
 
-#: builtin/cat-file.c:268
+#: builtin/cat-file.c:197
 msgid "show object size"
 msgstr "visa objektstorlek"
 
-#: builtin/cat-file.c:270
+#: builtin/cat-file.c:199
 msgid "exit with zero when there's no error"
 msgstr "avsluta med noll när det inte uppstått något fel"
 
-#: builtin/cat-file.c:271
+#: builtin/cat-file.c:200
 msgid "pretty-print object's content"
 msgstr "visa objektets innehåll snyggt"
 
-#: builtin/cat-file.c:273
+#: builtin/cat-file.c:202
 msgid "for blob objects, run textconv on object's content"
 msgstr "för blob-objekt, kör textconv på objektets innehåll"
 
-#: builtin/cat-file.c:275
+#: builtin/cat-file.c:204
 msgid "show info and content of objects fed from the standard input"
 msgstr "visa information och innehåll för objekt som listas på standard in"
 
-#: builtin/cat-file.c:278
+#: builtin/cat-file.c:207
 msgid "show info about objects fed from the standard input"
 msgstr "visa information för objekt som listas på standard in"
 
@@ -2799,27 +2934,27 @@ msgstr "läs filnamn från standard in"
 msgid "input paths are terminated by a null character"
 msgstr "sökvägar avdelas med null-tecken"
 
-#: builtin/check-ignore.c:18 builtin/checkout.c:1041 builtin/gc.c:177
+#: builtin/check-ignore.c:18 builtin/checkout.c:1044 builtin/gc.c:177
 msgid "suppress progress reporting"
 msgstr "undertryck förloppsrapportering"
 
-#: builtin/check-ignore.c:151
+#: builtin/check-ignore.c:146
 msgid "cannot specify pathnames with --stdin"
 msgstr "kan inte ange sökvägsnamn med --stdin"
 
-#: builtin/check-ignore.c:154
+#: builtin/check-ignore.c:149
 msgid "-z only makes sense with --stdin"
 msgstr "-z kan endast användas tillsammans med --stdin"
 
-#: builtin/check-ignore.c:156
+#: builtin/check-ignore.c:151
 msgid "no path specified"
 msgstr "ingen sökväg angavs"
 
-#: builtin/check-ignore.c:160
+#: builtin/check-ignore.c:155
 msgid "--quiet is only valid with a single pathname"
 msgstr "--quiet kan endast användas med ett enkelt sökvägsnamn"
 
-#: builtin/check-ignore.c:162
+#: builtin/check-ignore.c:157
 msgid "cannot have both --quiet and --verbose"
 msgstr "kan inte använda både --quiet och --verbose"
 
@@ -2875,106 +3010,106 @@ msgstr "git checkout [flaggor] <gren>"
 msgid "git checkout [options] [<branch>] -- <file>..."
 msgstr "git checkout [flaggor] [<gren>] -- <fil>..."
 
-#: builtin/checkout.c:116 builtin/checkout.c:149
+#: builtin/checkout.c:117 builtin/checkout.c:150
 #, c-format
 msgid "path '%s' does not have our version"
 msgstr "sökvägen \"%s\" har inte vår version"
 
-#: builtin/checkout.c:118 builtin/checkout.c:151
+#: builtin/checkout.c:119 builtin/checkout.c:152
 #, c-format
 msgid "path '%s' does not have their version"
 msgstr "sökvägen \"%s\" har inte deras version"
 
-#: builtin/checkout.c:134
+#: builtin/checkout.c:135
 #, c-format
 msgid "path '%s' does not have all necessary versions"
 msgstr "sökvägen \"%s\" innehåller inte alla nödvändiga versioner"
 
-#: builtin/checkout.c:178
+#: builtin/checkout.c:179
 #, c-format
 msgid "path '%s' does not have necessary versions"
 msgstr "sökvägen \"%s\" innehåller inte nödvändiga versioner"
 
-#: builtin/checkout.c:195
+#: builtin/checkout.c:196
 #, c-format
 msgid "path '%s': cannot merge"
 msgstr "sökväg \"%s\": kan inte slå ihop"
 
-#: builtin/checkout.c:212
+#: builtin/checkout.c:213
 #, c-format
 msgid "Unable to add merge result for '%s'"
 msgstr "Kunde inte lägga till sammanslagningsresultat för \"%s\""
 
-#: builtin/checkout.c:236 builtin/checkout.c:239 builtin/checkout.c:242
-#: builtin/checkout.c:245
+#: builtin/checkout.c:237 builtin/checkout.c:240 builtin/checkout.c:243
+#: builtin/checkout.c:246
 #, c-format
 msgid "'%s' cannot be used with updating paths"
 msgstr "\"%s\" kan inte användas vid uppdatering av sökvägar"
 
-#: builtin/checkout.c:248 builtin/checkout.c:251
+#: builtin/checkout.c:249 builtin/checkout.c:252
 #, c-format
 msgid "'%s' cannot be used with %s"
 msgstr "\"%s\" kan inte användas med %s"
 
-#: builtin/checkout.c:254
+#: builtin/checkout.c:255
 #, c-format
 msgid "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time."
 msgstr "Kan inte uppdatera sökvägar och växla till grenen \"%s\" samtidigt."
 
-#: builtin/checkout.c:265 builtin/checkout.c:455
+#: builtin/checkout.c:266 builtin/checkout.c:458
 msgid "corrupt index file"
 msgstr "indexfilen är trasig"
 
-#: builtin/checkout.c:326 builtin/checkout.c:333
+#: builtin/checkout.c:329 builtin/checkout.c:336
 #, c-format
 msgid "path '%s' is unmerged"
 msgstr "sökvägen \"%s\" har inte slagits ihop"
 
-#: builtin/checkout.c:477
+#: builtin/checkout.c:480
 msgid "you need to resolve your current index first"
 msgstr "du måste lösa ditt befintliga index först"
 
-#: builtin/checkout.c:598
+#: builtin/checkout.c:601
 #, c-format
 msgid "Can not do reflog for '%s'\n"
 msgstr "Kan inte skapa referenslog för \"%s\"\n"
 
-#: builtin/checkout.c:631
+#: builtin/checkout.c:634
 msgid "HEAD is now at"
 msgstr "HEAD är nu på"
 
-#: builtin/checkout.c:638
+#: builtin/checkout.c:641
 #, c-format
 msgid "Reset branch '%s'\n"
 msgstr "Återställ gren \"%s\"\n"
 
-#: builtin/checkout.c:641
+#: builtin/checkout.c:644
 #, c-format
 msgid "Already on '%s'\n"
 msgstr "Redan på \"%s\"\n"
 
-#: builtin/checkout.c:645
+#: builtin/checkout.c:648
 #, c-format
 msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
 msgstr "Växlade till och nollställde grenen \"%s\"\n"
 
-#: builtin/checkout.c:647 builtin/checkout.c:984
+#: builtin/checkout.c:650 builtin/checkout.c:987
 #, c-format
 msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
 msgstr "Växlade till en ny gren \"%s\"\n"
 
-#: builtin/checkout.c:649
+#: builtin/checkout.c:652
 #, c-format
 msgid "Switched to branch '%s'\n"
 msgstr "Växlade till grenen \"%s\"\n"
 
-#: builtin/checkout.c:705
+#: builtin/checkout.c:708
 #, c-format
 msgid " ... and %d more.\n"
 msgstr " ... och %d till.\n"
 
 #. The singular version
-#: builtin/checkout.c:711
+#: builtin/checkout.c:714
 #, c-format
 msgid ""
 "Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
@@ -2997,7 +3132,7 @@ msgstr[1] ""
 "\n"
 "%s\n"
 
-#: builtin/checkout.c:729
+#: builtin/checkout.c:732
 #, c-format
 msgid ""
 "If you want to keep them by creating a new branch, this may be a good time\n"
@@ -3012,132 +3147,136 @@ msgstr ""
 " git branch nytt_grennamn %s\n"
 "\n"
 
-#: builtin/checkout.c:759
+#: builtin/checkout.c:762
 msgid "internal error in revision walk"
 msgstr "internt fel vid genomgång av revisioner (revision walk)"
 
-#: builtin/checkout.c:763
+#: builtin/checkout.c:766
 msgid "Previous HEAD position was"
 msgstr "Tidigare position för HEAD var"
 
-#: builtin/checkout.c:790 builtin/checkout.c:979
+#: builtin/checkout.c:793 builtin/checkout.c:982
 msgid "You are on a branch yet to be born"
 msgstr "Du är på en gren som ännu inte är född"
 
 #. case (1)
-#: builtin/checkout.c:915
+#: builtin/checkout.c:918
 #, c-format
 msgid "invalid reference: %s"
 msgstr "felaktig referens: %s"
 
 #. case (1): want a tree
-#: builtin/checkout.c:954
+#: builtin/checkout.c:957
 #, c-format
 msgid "reference is not a tree: %s"
 msgstr "referensen är inte ett träd: %s"
 
-#: builtin/checkout.c:993
+#: builtin/checkout.c:996
 msgid "paths cannot be used with switching branches"
 msgstr "sökvägar kan inte användas vid byte av gren"
 
-#: builtin/checkout.c:996 builtin/checkout.c:1000
+#: builtin/checkout.c:999 builtin/checkout.c:1003
 #, c-format
 msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
 msgstr "\"%s\" kan inte användas vid byte av gren"
 
-#: builtin/checkout.c:1004 builtin/checkout.c:1007 builtin/checkout.c:1012
-#: builtin/checkout.c:1015
+#: builtin/checkout.c:1007 builtin/checkout.c:1010 builtin/checkout.c:1015
+#: builtin/checkout.c:1018
 #, c-format
 msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
 msgstr "\"%s\" kan inte användas med \"%s\""
 
-#: builtin/checkout.c:1020
+#: builtin/checkout.c:1023
 #, c-format
 msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
 msgstr "Kan inte växla gren till icke-incheckningen \"%s\""
 
-#: builtin/checkout.c:1042 builtin/checkout.c:1044 builtin/clone.c:90
+#: builtin/checkout.c:1045 builtin/checkout.c:1047 builtin/clone.c:90
 #: builtin/remote.c:169 builtin/remote.c:171
 msgid "branch"
 msgstr "gren"
 
-#: builtin/checkout.c:1043
+#: builtin/checkout.c:1046
 msgid "create and checkout a new branch"
 msgstr "skapa och checka ut en ny gren"
 
-#: builtin/checkout.c:1045
+#: builtin/checkout.c:1048
 msgid "create/reset and checkout a branch"
 msgstr "skapa/nollställ och checka ut en gren"
 
-#: builtin/checkout.c:1046
+#: builtin/checkout.c:1049
 msgid "create reflog for new branch"
 msgstr "skapa reflogg för ny gren"
 
-#: builtin/checkout.c:1047
+#: builtin/checkout.c:1050
 msgid "detach the HEAD at named commit"
 msgstr "koppla från HEAD vid namngiven incheckning"
 
-#: builtin/checkout.c:1048
+#: builtin/checkout.c:1051
 msgid "set upstream info for new branch"
 msgstr "sätt uppströmsinformation för ny gren"
 
-#: builtin/checkout.c:1050
+#: builtin/checkout.c:1053
 msgid "new branch"
 msgstr "ny gren"
 
-#: builtin/checkout.c:1050
+#: builtin/checkout.c:1053
 msgid "new unparented branch"
 msgstr "ny gren utan förälder"
 
-#: builtin/checkout.c:1051
+#: builtin/checkout.c:1054
 msgid "checkout our version for unmerged files"
 msgstr "checka ut vår version för ej sammanslagna filer"
 
-#: builtin/checkout.c:1053
+#: builtin/checkout.c:1056
 msgid "checkout their version for unmerged files"
 msgstr "checka ut deras version för ej sammanslagna filer"
 
-#: builtin/checkout.c:1055
+#: builtin/checkout.c:1058
 msgid "force checkout (throw away local modifications)"
 msgstr "tvinga utcheckning (kasta bort lokala ändringar)"
 
-#: builtin/checkout.c:1056
+#: builtin/checkout.c:1059
 msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
 msgstr "utför en 3-vägssammanslagning för den nya grenen"
 
-#: builtin/checkout.c:1057 builtin/merge.c:217
+#: builtin/checkout.c:1060 builtin/merge.c:217
 msgid "update ignored files (default)"
 msgstr "uppdatera ignorerade filer (standard)"
 
-#: builtin/checkout.c:1058 builtin/log.c:1149 parse-options.h:245
+#: builtin/checkout.c:1061 builtin/log.c:1158 parse-options.h:245
 msgid "style"
 msgstr "stil"
 
-#: builtin/checkout.c:1059
+#: builtin/checkout.c:1062
 msgid "conflict style (merge or diff3)"
 msgstr "konfliktstil (merge eller diff3)"
 
-#: builtin/checkout.c:1062
+#: builtin/checkout.c:1065
+msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
+msgstr "begränsa inte sökvägar till endast glesa poster"
+
+#: builtin/checkout.c:1067
 msgid "second guess 'git checkout no-such-branch'"
 msgstr "förutspå \"git checkout gren-saknas\""
 
-#: builtin/checkout.c:1086
+#: builtin/checkout.c:1091
 msgid "-b, -B and --orphan are mutually exclusive"
 msgstr "-b, -B och --orphan är ömsesidigt uteslutande"
 
-#: builtin/checkout.c:1103
+#: builtin/checkout.c:1108
 msgid "--track needs a branch name"
 msgstr "--track behöver ett namn på en gren"
 
-#: builtin/checkout.c:1110
+#: builtin/checkout.c:1115
 msgid "Missing branch name; try -b"
 msgstr "Grennamn saknas; försök med -b"
 
-#: builtin/checkout.c:1145
+#: builtin/checkout.c:1150
 msgid "invalid path specification"
 msgstr "felaktig sökvägsangivelse"
 
-#: builtin/checkout.c:1152
+#: builtin/checkout.c:1157
 #, c-format
 msgid ""
 "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time.\n"
@@ -3146,12 +3285,12 @@ msgstr ""
 "Kan inte uppdatera sökvägar och växla till grenen \"%s\" samtidigt.\n"
 "Ville du checka ut \"%s\" som inte kan lösas som en utcheckning?"
 
-#: builtin/checkout.c:1157
+#: builtin/checkout.c:1162
 #, c-format
 msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
 msgstr "git checkout: --detach tar inte en sökväg som argument \"%s\""
 
-#: builtin/checkout.c:1161
+#: builtin/checkout.c:1166
 msgid ""
 "git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
 "checking out of the index."
@@ -3202,7 +3341,7 @@ msgid "remove whole directories"
 msgstr "ta bort hela kataloger"
 
 #: builtin/clean.c:165 builtin/describe.c:412 builtin/grep.c:717
-#: builtin/ls-files.c:494 builtin/name-rev.c:231 builtin/show-ref.c:182
+#: builtin/ls-files.c:487 builtin/name-rev.c:231 builtin/show-ref.c:182
 msgid "pattern"
 msgstr "mönster"
 
@@ -3330,47 +3469,47 @@ msgstr "nyckel=värde"
 msgid "set config inside the new repository"
 msgstr "ställ in konfiguration i det nya arkivet"
 
-#: builtin/clone.c:244
+#: builtin/clone.c:254
 #, c-format
-msgid "reference repository '%s' is not a local directory."
-msgstr "referensarkivet \"%s\" är inte en lokal katalog."
+msgid "reference repository '%s' is not a local repository."
+msgstr "referensarkivet \"%s\" är inte ett lokalt arkiv."
 
-#: builtin/clone.c:307
+#: builtin/clone.c:317
 #, c-format
 msgid "failed to create directory '%s'"
 msgstr "misslyckades skapa katalogen \"%s\""
 
-#: builtin/clone.c:309 builtin/diff.c:77
+#: builtin/clone.c:319 builtin/diff.c:77
 #, c-format
 msgid "failed to stat '%s'"
 msgstr "misslyckades ta status på \"%s\""
 
-#: builtin/clone.c:311
+#: builtin/clone.c:321
 #, c-format
 msgid "%s exists and is not a directory"
 msgstr "%s finns och är ingen katalog"
 
-#: builtin/clone.c:325
+#: builtin/clone.c:335
 #, c-format
 msgid "failed to stat %s\n"
 msgstr "misslyckades ta status på %s\n"
 
-#: builtin/clone.c:347
+#: builtin/clone.c:357
 #, c-format
 msgid "failed to create link '%s'"
 msgstr "misslyckades skapa länken \"%s\""
 
-#: builtin/clone.c:351
+#: builtin/clone.c:361
 #, c-format
 msgid "failed to copy file to '%s'"
 msgstr "misslyckades kopiera filen till \"%s\""
 
-#: builtin/clone.c:374
+#: builtin/clone.c:384
 #, c-format
 msgid "done.\n"
 msgstr "klart.\n"
 
-#: builtin/clone.c:387
+#: builtin/clone.c:397
 msgid ""
 "Clone succeeded, but checkout failed.\n"
 "You can inspect what was checked out with 'git status'\n"
@@ -3380,91 +3519,91 @@ msgstr ""
 "Du kan inspektera det som checkades ut med \"git status\"\n"
 "och försöka checka ut igen med \"git checkout -f HEAD\"\n"
 
-#: builtin/clone.c:466
+#: builtin/clone.c:476
 #, c-format
 msgid "Could not find remote branch %s to clone."
 msgstr "Kunde inte hitta fjärrgrenen %s för att klona."
 
-#: builtin/clone.c:540
+#: builtin/clone.c:550
 msgid "remote did not send all necessary objects"
 msgstr "fjärren sände inte alla nödvändiga objekt"
 
-#: builtin/clone.c:600
+#: builtin/clone.c:610
 msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
 msgstr ""
 "HEAD hos fjärren pekar på en obefintlig referens, kan inte checka ut.\n"
 
-#: builtin/clone.c:631
+#: builtin/clone.c:641
 msgid "unable to checkout working tree"
 msgstr "kunde inte checka ut arbetskatalogen"
 
-#: builtin/clone.c:739
+#: builtin/clone.c:749
 msgid "Too many arguments."
 msgstr "För många argument."
 
-#: builtin/clone.c:743
+#: builtin/clone.c:753
 msgid "You must specify a repository to clone."
 msgstr "Du måste ange ett arkiv att klona."
 
-#: builtin/clone.c:754
+#: builtin/clone.c:764
 #, c-format
 msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
 msgstr "flaggorna --bare och --origin %s är inkompatibla."
 
-#: builtin/clone.c:757
+#: builtin/clone.c:767
 msgid "--bare and --separate-git-dir are incompatible."
 msgstr "flaggorna --bare och --separate-git-dir är inkompatibla."
 
-#: builtin/clone.c:770
+#: builtin/clone.c:780
 #, c-format
 msgid "repository '%s' does not exist"
 msgstr "arkivet \"%s\" finns inte"
 
-#: builtin/clone.c:775
+#: builtin/clone.c:785
 msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
 msgstr "--depth ignoreras i lokala kloningar; använd file:// istället"
 
-#: builtin/clone.c:785
+#: builtin/clone.c:795
 #, c-format
 msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
 msgstr "destinationssökvägen \"%s\" finns redan och är inte en tom katalog."
 
-#: builtin/clone.c:795
+#: builtin/clone.c:805
 #, c-format
 msgid "working tree '%s' already exists."
 msgstr "arbetsträdet \"%s\" finns redan."
 
-#: builtin/clone.c:808 builtin/clone.c:820
+#: builtin/clone.c:818 builtin/clone.c:830
 #, c-format
 msgid "could not create leading directories of '%s'"
 msgstr "kunde inte skapa inledande kataloger för \"%s\""
 
-#: builtin/clone.c:811
+#: builtin/clone.c:821
 #, c-format
 msgid "could not create work tree dir '%s'."
 msgstr "kunde inte skapa arbetskatalogen \"%s\""
 
-#: builtin/clone.c:830
+#: builtin/clone.c:840
 #, c-format
 msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
 msgstr "Klonar till ett naket arkiv \"%s\"...\n"
 
-#: builtin/clone.c:832
+#: builtin/clone.c:842
 #, c-format
 msgid "Cloning into '%s'...\n"
 msgstr "Klonar till \"%s\"...\n"
 
-#: builtin/clone.c:867
+#: builtin/clone.c:877
 #, c-format
 msgid "Don't know how to clone %s"
 msgstr "Vet inte hur man klonar %s"
 
-#: builtin/clone.c:916
+#: builtin/clone.c:926
 #, c-format
 msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
 msgstr "Fjärrgrenen %s hittades inte i uppströmsarkivet %s"
 
-#: builtin/clone.c:923
+#: builtin/clone.c:933
 msgid "You appear to have cloned an empty repository."
 msgstr "Du verkar ha klonat ett tomt arkiv."
 
@@ -3610,7 +3749,7 @@ msgstr "Felaktig indragningssträng: \"%s\""
 msgid "could not lookup commit %s"
 msgstr "kunde inte slå upp incheckningen %s"
 
-#: builtin/commit.c:612 builtin/shortlog.c:272
+#: builtin/commit.c:612 builtin/shortlog.c:270
 #, c-format
 msgid "(reading log message from standard input)\n"
 msgstr "(läser loggmeddelande från standard in)\n"
@@ -3811,8 +3950,8 @@ msgstr "visa status i långt format (standard)"
 msgid "terminate entries with NUL"
 msgstr "terminera poster med NUL"
 
-#: builtin/commit.c:1166 builtin/commit.c:1402 builtin/fast-export.c:653
-#: builtin/fast-export.c:656 builtin/tag.c:459
+#: builtin/commit.c:1166 builtin/commit.c:1402 builtin/fast-export.c:659
+#: builtin/fast-export.c:662 builtin/tag.c:459
 msgid "mode"
 msgstr "läge"
 
@@ -3920,7 +4059,7 @@ msgstr ""
 msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
 msgstr "jag är nu författare av incheckningen (används med -C/-c/--amend)"
 
-#: builtin/commit.c:1373 builtin/log.c:1104 builtin/revert.c:109
+#: builtin/commit.c:1373 builtin/log.c:1113 builtin/revert.c:109
 msgid "add Signed-off-by:"
 msgstr "lägg till Signed-off-by:"
 
@@ -4174,8 +4313,12 @@ msgid "respect include directives on lookup"
 msgstr "respektera inkluderingsdirektiv vid uppslag"
 
 #: builtin/count-objects.c:82
-msgid "git count-objects [-v]"
-msgstr "git count-objects [-v]"
+msgid "git count-objects [-v] [-H | --human-readable]"
+msgstr "git count-objects [-v] [-H | --human-readable]"
+
+#: builtin/count-objects.c:97
+msgid "print sizes in human readable format"
+msgstr "skriv storlekar i människoläsbart format"
 
 #: builtin/describe.c:15
 msgid "git describe [options] <committish>*"
@@ -4351,39 +4494,39 @@ msgstr "ej hanterat objekt \"%s\" angavs."
 msgid "git fast-export [rev-list-opts]"
 msgstr "git fast-export [rev-list-flaggor]"
 
-#: builtin/fast-export.c:652
+#: builtin/fast-export.c:658
 msgid "show progress after <n> objects"
 msgstr "visa förlopp efter <n> objekt"
 
-#: builtin/fast-export.c:654
+#: builtin/fast-export.c:660
 msgid "select handling of signed tags"
 msgstr "välj hantering av signerade taggar"
 
-#: builtin/fast-export.c:657
+#: builtin/fast-export.c:663
 msgid "select handling of tags that tag filtered objects"
 msgstr "välj hantering av taggar som har taggfiltrerade objekt"
 
-#: builtin/fast-export.c:660
+#: builtin/fast-export.c:666
 msgid "Dump marks to this file"
 msgstr "Dump märken till filen"
 
-#: builtin/fast-export.c:662
+#: builtin/fast-export.c:668
 msgid "Import marks from this file"
 msgstr "Importera märken från filen"
 
-#: builtin/fast-export.c:664
+#: builtin/fast-export.c:670
 msgid "Fake a tagger when tags lack one"
 msgstr "Fejka taggare när taggen saknar en"
 
-#: builtin/fast-export.c:666
+#: builtin/fast-export.c:672
 msgid "Output full tree for each commit"
 msgstr "Skriv ut hela trädet för varje incheckning"
 
-#: builtin/fast-export.c:668
+#: builtin/fast-export.c:674
 msgid "Use the done feature to terminate the stream"
 msgstr "Använd done-funktionen för att avsluta strömmen"
 
-#: builtin/fast-export.c:669
+#: builtin/fast-export.c:675
 msgid "Skip output of blob data"
 msgstr "Hoppa över skrivning av blob-data"
 
@@ -4459,7 +4602,7 @@ msgstr "fördjupa historik för grund klon"
 msgid "convert to a complete repository"
 msgstr "konvertera till komplett arkiv"
 
-#: builtin/fetch.c:88 builtin/log.c:1121
+#: builtin/fetch.c:88 builtin/log.c:1130
 msgid "dir"
 msgstr "kat"
 
@@ -4639,29 +4782,29 @@ msgid "git fmt-merge-msg [-m <message>] [--log[=<n>]|--no-log] [--file <file>]"
 msgstr ""
 "git fmt-merge-msg [-m <meddelande>] [--log[=<n>]|--no-log] [--file <fil>]"
 
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:659 builtin/fmt-merge-msg.c:662 builtin/grep.c:701
-#: builtin/merge.c:188 builtin/show-branch.c:656 builtin/show-ref.c:175
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:663 builtin/fmt-merge-msg.c:666 builtin/grep.c:701
+#: builtin/merge.c:188 builtin/show-branch.c:655 builtin/show-ref.c:175
 #: builtin/tag.c:446 parse-options.h:133 parse-options.h:239
 msgid "n"
 msgstr "n"
 
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:660
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:664
 msgid "populate log with at most <n> entries from shortlog"
 msgstr "fyll i loggen med som mest <n> poster från shortlog"
 
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:663
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:667
 msgid "alias for --log (deprecated)"
 msgstr "alias för --log (avråds)"
 
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:666
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:670
 msgid "text"
 msgstr "text"
 
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:667
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:671
 msgid "use <text> as start of message"
 msgstr "inled meddelande med <text>"
 
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:668
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:672
 msgid "file to read from"
 msgstr "fil att läsa från"
 
@@ -5053,50 +5196,54 @@ msgstr "spara filen som den är utan filer"
 msgid "process file as it were from this path"
 msgstr "hantera filen som om den kom från sökvägen"
 
-#: builtin/help.c:42
+#: builtin/help.c:43
 msgid "print all available commands"
 msgstr "visa alla tillgängliga kommandon"
 
-#: builtin/help.c:43
+#: builtin/help.c:44
+msgid "print list of useful guides"
+msgstr "lista användbara vägledningar"
+
+#: builtin/help.c:45
 msgid "show man page"
 msgstr "visa manualsida"
 
-#: builtin/help.c:44
+#: builtin/help.c:46
 msgid "show manual in web browser"
 msgstr "visa manual i webbläsare"
 
-#: builtin/help.c:46
+#: builtin/help.c:48
 msgid "show info page"
 msgstr "visa info-sida"
 
-#: builtin/help.c:52
-msgid "git help [--all] [--man|--web|--info] [command]"
-msgstr "git help [--all] [--man|--web|--info] [kommando]"
+#: builtin/help.c:54
+msgid "git help [--all] [--guides] [--man|--web|--info] [command]"
+msgstr "git help [--all] [--guides] [--man|--web|--info] [kommando]"
 
-#: builtin/help.c:64
+#: builtin/help.c:66
 #, c-format
 msgid "unrecognized help format '%s'"
 msgstr "okänt hjälpformat: %s"
 
-#: builtin/help.c:92
+#: builtin/help.c:94
 msgid "Failed to start emacsclient."
 msgstr "Misslyckades starta emacsclient."
 
-#: builtin/help.c:105
+#: builtin/help.c:107
 msgid "Failed to parse emacsclient version."
 msgstr "Kunde inte tolka emacsclient-version."
 
-#: builtin/help.c:113
+#: builtin/help.c:115
 #, c-format
 msgid "emacsclient version '%d' too old (< 22)."
 msgstr "emacsclient version \"%d\" för gammal (< 22)."
 
-#: builtin/help.c:131 builtin/help.c:159 builtin/help.c:168 builtin/help.c:176
+#: builtin/help.c:133 builtin/help.c:161 builtin/help.c:170 builtin/help.c:178
 #, c-format
 msgid "failed to exec '%s': %s"
 msgstr "exec misslyckades för \"%s\": %s"
 
-#: builtin/help.c:216
+#: builtin/help.c:218
 #, c-format
 msgid ""
 "'%s': path for unsupported man viewer.\n"
@@ -5105,7 +5252,7 @@ msgstr ""
 "\"%s\": sökväg för man-visare som ej stöds.\n"
 "Använd \"man.<verktyg>.cmd\" istället."
 
-#: builtin/help.c:228
+#: builtin/help.c:230
 #, c-format
 msgid ""
 "'%s': cmd for supported man viewer.\n"
@@ -5114,25 +5261,57 @@ msgstr ""
 "\"%s\": kommando för man-visare som stöds.\n"
 "Använd \"man.<verktyg>.path\" istället."
 
-#: builtin/help.c:349
+#: builtin/help.c:351
 #, c-format
 msgid "'%s': unknown man viewer."
 msgstr "\"%s\": okänd man-visare."
 
-#: builtin/help.c:366
+#: builtin/help.c:368
 msgid "no man viewer handled the request"
 msgstr "ingen man-visare hanterade förfrågan"
 
-#: builtin/help.c:374
+#: builtin/help.c:376
 msgid "no info viewer handled the request"
 msgstr "ingen info-visare hanterade förfrågan"
 
-#: builtin/help.c:429 builtin/help.c:436
+#: builtin/help.c:422
+msgid "Defining attributes per path"
+msgstr "Definierar attribut per sökväg"
+
+#: builtin/help.c:423
+msgid "A Git glossary"
+msgstr "En Git-ordlista"
+
+#: builtin/help.c:424
+msgid "Specifies intentionally untracked files to ignore"
+msgstr "Ange avsiktligen ospårade filer att ignorera"
+
+#: builtin/help.c:425
+msgid "Defining submodule properties"
+msgstr "Ange egenskaper för undermoduler"
+
+#: builtin/help.c:426
+msgid "Specifying revisions and ranges for Git"
+msgstr "Ange versioner och intervall i Git"
+
+#: builtin/help.c:427
+msgid "A tutorial introduction to Git (for version 1.5.1 or newer)"
+msgstr "Introduktion till Git (för version 1.5.1 och senare)"
+
+#: builtin/help.c:428
+msgid "An overview of recommended workflows with Git"
+msgstr "Översikt över rekommenderade arbetsflöden med Git"
+
+#: builtin/help.c:440
+msgid "The common Git guides are:\n"
+msgstr "De vanliga Git-vägledningarna är:\n"
+
+#: builtin/help.c:462 builtin/help.c:478
 #, c-format
 msgid "usage: %s%s"
 msgstr "användning: %s%s"
 
-#: builtin/help.c:452
+#: builtin/help.c:494
 #, c-format
 msgid "`git %s' is aliased to `%s'"
 msgstr "\"git %s\" är ett alias för \"%s\""
@@ -5579,8 +5758,8 @@ msgid "Cannot access work tree '%s'"
 msgstr "Kan inte komma åt arbetskatalogen \"%s\""
 
 #: builtin/log.c:40
-msgid "git log [<options>] [<since>..<until>] [[--] <path>...]\n"
-msgstr "git log [<flaggor>] [<sedan>..<till>] [[--] <sökväg>...]\n"
+msgid "git log [<options>] [<revision range>] [[--] <path>...]\n"
+msgstr "git log [<flaggor>] [<versionsintervall>] [[--] <sökväg>...]\n"
 
 #: builtin/log.c:41
 msgid "   or: git show [options] <object>..."
@@ -5617,301 +5796,301 @@ msgstr "Kunde inte läsa objektet %s"
 msgid "Unknown type: %d"
 msgstr "Okänd typ: %d"
 
-#: builtin/log.c:630
+#: builtin/log.c:638
 msgid "format.headers without value"
 msgstr "format.headers utan värde"
 
-#: builtin/log.c:704
+#: builtin/log.c:720
 msgid "name of output directory is too long"
 msgstr "namnet på utdatakatalogen är för långt"
 
-#: builtin/log.c:720
+#: builtin/log.c:736
 #, c-format
 msgid "Cannot open patch file %s"
 msgstr "Kan inte öppna patchfilen %s"
 
-#: builtin/log.c:734
+#: builtin/log.c:750
 msgid "Need exactly one range."
 msgstr "Behöver precis ett intervall."
 
-#: builtin/log.c:742
+#: builtin/log.c:758
 msgid "Not a range."
 msgstr "Inte ett intervall."
 
-#: builtin/log.c:815
+#: builtin/log.c:860
 msgid "Cover letter needs email format"
 msgstr "Omslagsbrevet behöver e-postformat"
 
-#: builtin/log.c:888
+#: builtin/log.c:936
 #, c-format
 msgid "insane in-reply-to: %s"
 msgstr "tokigt in-reply-to: %s"
 
-#: builtin/log.c:916
+#: builtin/log.c:964
 msgid "git format-patch [options] [<since> | <revision range>]"
 msgstr "git format-patch [flaggor] [<sedan> | <revisionsintervall>]"
 
-#: builtin/log.c:961
+#: builtin/log.c:1009
 msgid "Two output directories?"
 msgstr "Två utdatakataloger?"
 
-#: builtin/log.c:1099
+#: builtin/log.c:1108
 msgid "use [PATCH n/m] even with a single patch"
 msgstr "använd [PATCH n/m] även för en ensam patch"
 
-#: builtin/log.c:1102
+#: builtin/log.c:1111
 msgid "use [PATCH] even with multiple patches"
 msgstr "använd [PATCH] även för flera patchar"
 
-#: builtin/log.c:1106
+#: builtin/log.c:1115
 msgid "print patches to standard out"
 msgstr "skriv patcharna på stnadard ut"
 
-#: builtin/log.c:1108
+#: builtin/log.c:1117
 msgid "generate a cover letter"
 msgstr "generera ett följebrev"
 
-#: builtin/log.c:1110
+#: builtin/log.c:1119
 msgid "use simple number sequence for output file names"
 msgstr "använd enkel nummersekvens för utdatafilnamn"
 
-#: builtin/log.c:1111
+#: builtin/log.c:1120
 msgid "sfx"
 msgstr "sfx"
 
-#: builtin/log.c:1112
+#: builtin/log.c:1121
 msgid "use <sfx> instead of '.patch'"
 msgstr "använd <sfx> istället för \".patch\""
 
-#: builtin/log.c:1114
+#: builtin/log.c:1123
 msgid "start numbering patches at <n> instead of 1"
 msgstr "börja numrera patchar på <n> istället för 1"
 
-#: builtin/log.c:1116
+#: builtin/log.c:1125
 msgid "mark the series as Nth re-roll"
 msgstr "markera serien som N:te försök"
 
-#: builtin/log.c:1118
+#: builtin/log.c:1127
 msgid "Use [<prefix>] instead of [PATCH]"
 msgstr "Använd [<prefix>] istället för [PATCH]"
 
-#: builtin/log.c:1121
+#: builtin/log.c:1130
 msgid "store resulting files in <dir>"
 msgstr "spara filerna i <katalog>"
 
-#: builtin/log.c:1124
+#: builtin/log.c:1133
 msgid "don't strip/add [PATCH]"
 msgstr "ta inte bort eller lägg till [PATCH]"
 
-#: builtin/log.c:1127
+#: builtin/log.c:1136
 msgid "don't output binary diffs"
 msgstr "skriv inte binära diffar"
 
-#: builtin/log.c:1129
+#: builtin/log.c:1138
 msgid "don't include a patch matching a commit upstream"
 msgstr "ta inte med patchar som motsvarar en uppströmsincheckning"
 
-#: builtin/log.c:1131
+#: builtin/log.c:1140
 msgid "show patch format instead of default (patch + stat)"
 msgstr "visa patchformat istället för standard (patch + stat)"
 
-#: builtin/log.c:1133
+#: builtin/log.c:1142
 msgid "Messaging"
 msgstr "E-post"
 
-#: builtin/log.c:1134
+#: builtin/log.c:1143
 msgid "header"
 msgstr "huvud"
 
-#: builtin/log.c:1135
+#: builtin/log.c:1144
 msgid "add email header"
 msgstr "lägg till e-posthuvud"
 
-#: builtin/log.c:1136 builtin/log.c:1138
+#: builtin/log.c:1145 builtin/log.c:1147
 msgid "email"
 msgstr "epost"
 
-#: builtin/log.c:1136
+#: builtin/log.c:1145
 msgid "add To: header"
 msgstr "Lägg till mottagarhuvud (\"To:\")"
 
-#: builtin/log.c:1138
+#: builtin/log.c:1147
 msgid "add Cc: header"
 msgstr "Lägg till kopiehuvud (\"Cc:\")"
 
-#: builtin/log.c:1140
+#: builtin/log.c:1149
 msgid "message-id"
 msgstr "meddelande-id"
 
-#: builtin/log.c:1141
+#: builtin/log.c:1150
 msgid "make first mail a reply to <message-id>"
 msgstr "Gör det första brevet ett svar till <meddelande-id>"
 
-#: builtin/log.c:1142 builtin/log.c:1145
+#: builtin/log.c:1151 builtin/log.c:1154
 msgid "boundary"
 msgstr "gräns"
 
-#: builtin/log.c:1143
+#: builtin/log.c:1152
 msgid "attach the patch"
 msgstr "bifoga patchen"
 
-#: builtin/log.c:1146
+#: builtin/log.c:1155
 msgid "inline the patch"
 msgstr "gör patchen ett inline-objekt"
 
-#: builtin/log.c:1150
+#: builtin/log.c:1159
 msgid "enable message threading, styles: shallow, deep"
 msgstr "aktivera brevtrådning, typer: shallow, deep"
 
-#: builtin/log.c:1152
+#: builtin/log.c:1161
 msgid "signature"
 msgstr "signatur"
 
-#: builtin/log.c:1153
+#: builtin/log.c:1162
 msgid "add a signature"
 msgstr "lägg till signatur"
 
-#: builtin/log.c:1155
+#: builtin/log.c:1164
 msgid "don't print the patch filenames"
 msgstr "visa inte filnamn för patchar"
 
-#: builtin/log.c:1239
+#: builtin/log.c:1248
 msgid "-n and -k are mutually exclusive."
 msgstr "-n och -k kan inte användas samtidigt."
 
-#: builtin/log.c:1241
+#: builtin/log.c:1250
 msgid "--subject-prefix and -k are mutually exclusive."
 msgstr "--subject-prefix och -k kan inte användas samtidigt."
 
-#: builtin/log.c:1249
+#: builtin/log.c:1258
 msgid "--name-only does not make sense"
 msgstr "kan inte använda --name-only"
 
-#: builtin/log.c:1251
+#: builtin/log.c:1260
 msgid "--name-status does not make sense"
 msgstr "kan inte använda --name-status"
 
-#: builtin/log.c:1253
+#: builtin/log.c:1262
 msgid "--check does not make sense"
 msgstr "kan inte använda --check"
 
-#: builtin/log.c:1276
+#: builtin/log.c:1285
 msgid "standard output, or directory, which one?"
 msgstr "standard ut, eller katalog, vilken skall det vara?"
 
-#: builtin/log.c:1278
+#: builtin/log.c:1287
 #, c-format
 msgid "Could not create directory '%s'"
 msgstr "Kunde inte skapa katalogen \"%s\""
 
-#: builtin/log.c:1431
+#: builtin/log.c:1435
 msgid "Failed to create output files"
 msgstr "Misslyckades skapa utdatafiler"
 
-#: builtin/log.c:1480
+#: builtin/log.c:1484
 msgid "git cherry [-v] [<upstream> [<head> [<limit>]]]"
 msgstr "git cherry [-v] [<uppström> [<huvud> [<gräns>]]]"
 
-#: builtin/log.c:1535
+#: builtin/log.c:1539
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not find a tracked remote branch, please specify <upstream> manually.\n"
 msgstr "Kunde inte hitta en spårad fjärrgren, ange <uppström> manuellt.\n"
 
-#: builtin/log.c:1548 builtin/log.c:1550 builtin/log.c:1562
+#: builtin/log.c:1552 builtin/log.c:1554 builtin/log.c:1566
 #, c-format
 msgid "Unknown commit %s"
 msgstr "Okänd incheckning %s"
 
-#: builtin/ls-files.c:409
+#: builtin/ls-files.c:402
 msgid "git ls-files [options] [<file>...]"
 msgstr "git ls-files [flaggor] [<fil>...]"
 
-#: builtin/ls-files.c:466
+#: builtin/ls-files.c:459
 msgid "identify the file status with tags"
 msgstr "identifiera filstatus med taggar"
 
-#: builtin/ls-files.c:468
+#: builtin/ls-files.c:461
 msgid "use lowercase letters for 'assume unchanged' files"
 msgstr "använd små bokstäver för \"anta oförändrade\"-filer"
 
-#: builtin/ls-files.c:470
+#: builtin/ls-files.c:463
 msgid "show cached files in the output (default)"
 msgstr "visa cachade filer i utdata (standard)"
 
-#: builtin/ls-files.c:472
+#: builtin/ls-files.c:465
 msgid "show deleted files in the output"
 msgstr "visa borttagna filer i utdata"
 
-#: builtin/ls-files.c:474
+#: builtin/ls-files.c:467
 msgid "show modified files in the output"
 msgstr "visa modifierade filer i utdata"
 
-#: builtin/ls-files.c:476
+#: builtin/ls-files.c:469
 msgid "show other files in the output"
 msgstr "visa andra filer i utdata"
 
-#: builtin/ls-files.c:478
+#: builtin/ls-files.c:471
 msgid "show ignored files in the output"
 msgstr "visa ignorerade filer i utdata"
 
-#: builtin/ls-files.c:481
+#: builtin/ls-files.c:474
 msgid "show staged contents' object name in the output"
 msgstr "visa köat innehålls objektnamn i utdata"
 
-#: builtin/ls-files.c:483
+#: builtin/ls-files.c:476
 msgid "show files on the filesystem that need to be removed"
 msgstr "visa filer i filsystemet som behöver tas bort"
 
-#: builtin/ls-files.c:485
+#: builtin/ls-files.c:478
 msgid "show 'other' directories' name only"
 msgstr "visa endast namn för \"andra\" kataloger"
 
-#: builtin/ls-files.c:488
+#: builtin/ls-files.c:481
 msgid "don't show empty directories"
 msgstr "visa inte tomma kataloger"
 
-#: builtin/ls-files.c:491
+#: builtin/ls-files.c:484
 msgid "show unmerged files in the output"
 msgstr "visa ej sammanslagna filer i utdata"
 
-#: builtin/ls-files.c:493
+#: builtin/ls-files.c:486
 msgid "show resolve-undo information"
 msgstr "visa \"resolve-undo\"-information"
 
-#: builtin/ls-files.c:495
+#: builtin/ls-files.c:488
 msgid "skip files matching pattern"
 msgstr "hoppa över filer som motsvarar mönster"
 
-#: builtin/ls-files.c:498
+#: builtin/ls-files.c:491
 msgid "exclude patterns are read from <file>"
 msgstr "exkludera mönster som läses från <fil>"
 
-#: builtin/ls-files.c:501
+#: builtin/ls-files.c:494
 msgid "read additional per-directory exclude patterns in <file>"
 msgstr "läs ytterligare per-katalog-exkluderingsmönster från <fil>"
 
-#: builtin/ls-files.c:503
+#: builtin/ls-files.c:496
 msgid "add the standard git exclusions"
 msgstr "lägg till git:s standardexkluderingar"
 
-#: builtin/ls-files.c:506
+#: builtin/ls-files.c:499
 msgid "make the output relative to the project top directory"
 msgstr "gör utdata relativ till projektets toppkatalog"
 
-#: builtin/ls-files.c:509
+#: builtin/ls-files.c:502
 msgid "if any <file> is not in the index, treat this as an error"
 msgstr "om en <fil> inte är indexet, betrakta det som ett fel"
 
-#: builtin/ls-files.c:510
+#: builtin/ls-files.c:503
 msgid "tree-ish"
 msgstr "träd-igt"
 
-#: builtin/ls-files.c:511
+#: builtin/ls-files.c:504
 msgid "pretend that paths removed since <tree-ish> are still present"
 msgstr "låtsas att sökvägar borttagna sedan <träd-igt> fortfarande finns"
 
-#: builtin/ls-files.c:513
+#: builtin/ls-files.c:506
 msgid "show debugging data"
 msgstr "visa felsökningsutdata"
 
@@ -8109,16 +8288,16 @@ msgstr ""
 "varianten."
 
 #: builtin/revert.c:22
-msgid "git revert [options] <commit-ish>"
-msgstr "git revert [flaggor] <incheckning-igt>"
+msgid "git revert [options] <commit-ish>..."
+msgstr "git revert [flaggor] <incheckning-igt>..."
 
 #: builtin/revert.c:23
 msgid "git revert <subcommand>"
 msgstr "git revert <underkommando>"
 
 #: builtin/revert.c:28
-msgid "git cherry-pick [options] <commit-ish>"
-msgstr "git cherry-pick [flaggor] <incheckning-igt>"
+msgid "git cherry-pick [options] <commit-ish>..."
+msgstr "git cherry-pick [flaggor] <incheckning-igt>..."
 
 #: builtin/revert.c:29
 msgid "git cherry-pick <subcommand>"
@@ -8269,32 +8448,31 @@ msgid "git rm: unable to remove %s"
 msgstr "git rm: kan inte ta bort %s"
 
 #: builtin/shortlog.c:13
-msgid "git shortlog [-n] [-s] [-e] [-w] [rev-opts] [--] [<commit-id>... ]"
-msgstr ""
-"git shortlog [-n] [-s] [-e] [-w] [rev-flaggor] [--] [<incheckning-id>... ]"
+msgid "git shortlog [<options>] [<revision range>] [[--] [<path>...]]"
+msgstr "git shortlog [<flaggor>] [<versionsintervall>] [[--] <sökväg>...]"
 
-#: builtin/shortlog.c:133
+#: builtin/shortlog.c:131
 #, c-format
 msgid "Missing author: %s"
 msgstr "Författare saknas: %s"
 
-#: builtin/shortlog.c:229
+#: builtin/shortlog.c:227
 msgid "sort output according to the number of commits per author"
 msgstr "sortera utdata enligt antal incheckningar per författare"
 
-#: builtin/shortlog.c:231
+#: builtin/shortlog.c:229
 msgid "Suppress commit descriptions, only provides commit count"
 msgstr "Undertryck beskrivningar, visa bara antal incheckningar"
 
-#: builtin/shortlog.c:233
+#: builtin/shortlog.c:231
 msgid "Show the email address of each author"
 msgstr "Visa e-postadress för varje författare"
 
-#: builtin/shortlog.c:234
+#: builtin/shortlog.c:232
 msgid "w[,i1[,i2]]"
 msgstr "w[,i1[,i2]]"
 
-#: builtin/shortlog.c:235
+#: builtin/shortlog.c:233
 msgid "Linewrap output"
 msgstr "Radbryt utdata"
 
@@ -8314,67 +8492,67 @@ msgstr ""
 msgid "git show-branch (-g|--reflog)[=<n>[,<base>]] [--list] [<ref>]"
 msgstr "git show-branch (-g|--reflog)[=<n>[,<bas>]] [--list] [<ref>]"
 
-#: builtin/show-branch.c:651
+#: builtin/show-branch.c:650
 msgid "show remote-tracking and local branches"
 msgstr "visa fjärrspårande och lokala grenar"
 
-#: builtin/show-branch.c:653
+#: builtin/show-branch.c:652
 msgid "show remote-tracking branches"
 msgstr "visa fjärrspårande grenar"
 
-#: builtin/show-branch.c:655
+#: builtin/show-branch.c:654
 msgid "color '*!+-' corresponding to the branch"
 msgstr "färga \"*!+-\" enligt grenen"
 
-#: builtin/show-branch.c:657
+#: builtin/show-branch.c:656
 msgid "show <n> more commits after the common ancestor"
 msgstr "visa <n> ytterligare incheckningar efter gemensam anfader"
 
-#: builtin/show-branch.c:659
+#: builtin/show-branch.c:658
 msgid "synonym to more=-1"
 msgstr "synonym till more=-1"
 
-#: builtin/show-branch.c:660
+#: builtin/show-branch.c:659
 msgid "suppress naming strings"
 msgstr "undertyck namnsträngar"
 
-#: builtin/show-branch.c:662
+#: builtin/show-branch.c:661
 msgid "include the current branch"
 msgstr "inkludera aktuell gren"
 
-#: builtin/show-branch.c:664
+#: builtin/show-branch.c:663
 msgid "name commits with their object names"
 msgstr "namnge incheckningar med deras objektnamn"
 
-#: builtin/show-branch.c:666
+#: builtin/show-branch.c:665
 msgid "show possible merge bases"
 msgstr "visa möjliga sammanslaningsbaser"
 
-#: builtin/show-branch.c:668
+#: builtin/show-branch.c:667
 msgid "show refs unreachable from any other ref"
 msgstr "visa referenser som inte kan nås från någon annan referens"
 
-#: builtin/show-branch.c:670
+#: builtin/show-branch.c:669
 msgid "show commits in topological order"
 msgstr "visa incheckningar i topologisk ordning"
 
-#: builtin/show-branch.c:672
+#: builtin/show-branch.c:671
 msgid "show only commits not on the first branch"
 msgstr "visa endast incheckningar inte på den första grenen"
 
-#: builtin/show-branch.c:674
+#: builtin/show-branch.c:673
 msgid "show merges reachable from only one tip"
 msgstr "visa sammanslagningar som endast kan nås från en spets"
 
-#: builtin/show-branch.c:676
+#: builtin/show-branch.c:675
 msgid "show commits where no parent comes before its children"
 msgstr "visa incheckningar där ingen förälder kommer före dess barn"
 
-#: builtin/show-branch.c:678
+#: builtin/show-branch.c:677
 msgid "<n>[,<base>]"
 msgstr "<n>[,<bas>]"
 
-#: builtin/show-branch.c:679
+#: builtin/show-branch.c:678
 msgid "show <n> most recent ref-log entries starting at base"
 msgstr "visa <n> nyaste refloggposter med början på bas"
 
@@ -8834,9 +9012,14 @@ msgid "only useful for debugging"
 msgstr "endast användbart vid felsökning"
 
 #: git.c:16
-msgid "See 'git help <command>' for more information on a specific command."
+msgid ""
+"'git help -a' and 'git help -g' lists available subcommands and some\n"
+"concept guides. See 'git help <command>' or 'git help <concept>'\n"
+"to read about a specific subcommand or concept."
 msgstr ""
-"Se \"git help <kommando>\" för mer information om ett specifikt kommando."
+"\"git help -a\" och \"git help -g\" visar tillgängliga underkommandon och\n"
+"några konceptvägledningar. Se \"git help <kommando>\" eller \"git help\n"
+"<koncept>\" för att läsa mer om specifika underkommandon och koncept."
 
 #: parse-options.h:156
 msgid "no-op (backward compatibility)"
@@ -9203,16 +9386,16 @@ msgstr ""
 "Du måste sedan ange åtminstone en bra och en dålig version.\n"
 "(Du kan använda \"git bisect bad\" och \"git bisect good\" för detta.)"
 
-#: git-bisect.sh:347 git-bisect.sh:474
+#: git-bisect.sh:363 git-bisect.sh:490
 msgid "We are not bisecting."
 msgstr "Vi utför ingen bisect för tillfället."
 
-#: git-bisect.sh:354
+#: git-bisect.sh:370
 #, sh-format
 msgid "'$invalid' is not a valid commit"
 msgstr "\"$invalid\" är inte en giltig incheckning"
 
-#: git-bisect.sh:363
+#: git-bisect.sh:379
 #, sh-format
 msgid ""
 "Could not check out original HEAD '$branch'.\n"
@@ -9221,25 +9404,25 @@ msgstr ""
 "Kunde inte checka ut original-HEAD \"$branch\".\n"
 "Försök \"git bisect reset <incheckning>\"."
 
-#: git-bisect.sh:390
+#: git-bisect.sh:406
 msgid "No logfile given"
 msgstr "Ingen loggfil angiven"
 
-#: git-bisect.sh:391
+#: git-bisect.sh:407
 #, sh-format
 msgid "cannot read $file for replaying"
 msgstr "kan inte läsa $file för uppspelning"
 
-#: git-bisect.sh:408
+#: git-bisect.sh:424
 msgid "?? what are you talking about?"
 msgstr "?? vad menar du?"
 
-#: git-bisect.sh:420
+#: git-bisect.sh:436
 #, sh-format
 msgid "running $command"
 msgstr "kör $command"
 
-#: git-bisect.sh:427
+#: git-bisect.sh:443
 #, sh-format
 msgid ""
 "bisect run failed:\n"
@@ -9248,11 +9431,11 @@ msgstr ""
 "\"bisect\"-körningen misslyckades:\n"
 "felkod $res från \"$command\" är < 0 eller >= 128"
 
-#: git-bisect.sh:453
+#: git-bisect.sh:469
 msgid "bisect run cannot continue any more"
 msgstr "\"bisect\"-körningen kan inte fortsätta längre"
 
-#: git-bisect.sh:459
+#: git-bisect.sh:475
 #, sh-format
 msgid ""
 "bisect run failed:\n"
@@ -9261,7 +9444,7 @@ msgstr ""
 "\"bisect\"-körningen misslyckades:\n"
 "\"bisect_state $state\" avslutades med felkoden $res"
 
-#: git-bisect.sh:466
+#: git-bisect.sh:482
 msgid "bisect run success"
 msgstr "\"bisect\"-körningen lyckades"
 
@@ -9845,6 +10028,23 @@ msgstr "Misslyckades rekursera in i undermodulsökvägen \"$sm_path\""
 msgid "Synchronizing submodule url for '$prefix$sm_path'"
 msgstr "Synkroniserar undermodul-url för \"$prefix$sm_path\""
 
+#~ msgid "It took %.2f seconds to enumerate untracked files.  'status -uno'"
+#~ msgstr "Det tog %.2f sekunder att räkna ospårade filer. \"status -uno\""
+
+#~ msgid "may speed it up, but you have to be careful not to forget to add"
+#~ msgstr "kanske gör det snabbare, men du måste vara försiktig så att du"
+
+#~ msgid "new files yourself (see 'git help status')."
+#~ msgstr "inte glömmer lägga till filer själv (se \"git help status\")"
+
+#~ msgid "git shortlog [-n] [-s] [-e] [-w] [rev-opts] [--] [<commit-id>... ]"
+#~ msgstr ""
+#~ "git shortlog [-n] [-s] [-e] [-w] [rev-flaggor] [--] [<incheckning-id>... ]"
+
+#~ msgid "See 'git help <command>' for more information on a specific command."
+#~ msgstr ""
+#~ "Se \"git help <kommando>\" för mer information om ett specifikt kommando."
+
 #~ msgid "use any ref in .git/refs"
 #~ msgstr "använd alla referenser i .git/refs"
 
@@ -9964,9 +10164,6 @@ msgstr "Synkroniserar undermodul-url för \"$prefix$sm_path\""
 #~ msgid "# Changed but not updated:"
 #~ msgstr "# Ändrade men inte uppdaterade:"
 
-#~ msgid "A branch named '%s' already exists."
-#~ msgstr "Det finns redan en gren som heter \"%s\""
-
 #~ msgid "path '%s' does not have all 3 versions"
 #~ msgstr "sökvägen \"%s\" har inte alla 3 versionerna"
 
@@ -10029,9 +10226,6 @@ msgstr "Synkroniserar undermodul-url för \"$prefix$sm_path\""
 #~ msgid "Could not extract author time from %s"
 #~ msgstr "Kunde inte hämta författartid från %s"
 
-#~ msgid "No author information found in %s"
-#~ msgstr "Hittade ingen författarinformation i %s"
-
 #~ msgid "cherry-pick --ff cannot be used with --signoff"
 #~ msgstr "cherry-pick --ff kan inte användas med --signoff"