l10n: bg.po: Updated Bulgarian translation (4674t)
authorAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>
Fri, 9 Aug 2019 05:08:03 +0000 (08:08 +0300)
committerAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>
Sat, 10 Aug 2019 09:34:54 +0000 (12:34 +0300)
Signed-off-by: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>
po/bg.po

index d72d5b5..e1d10db 100644 (file)
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
 # idx - index of pack file, 1 index per 1 packfile
 # midx - multi-pack index, for objects across multiple packfiles
 # overlay mode - припокриващ режим (при изтеглянe)
+# incremental file нарастващ файл
+# split (commit-graphr) раздробен (граф с подавания)
+# clobber (a tag) презаписвам (етикет)
+# blame извеждане на авторство
 # ------------------------
 # „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
 # ------------------------
@@ -153,8 +157,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: git 2.22\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-06-04 08:24+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-06-05 08:50+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-08-10 12:25+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-08-10 12:33+0300\n"
 "Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
 "Language: bg\n"
@@ -163,37 +167,37 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: advice.c:103
+#: advice.c:109
 #, c-format
 msgid "%shint: %.*s%s\n"
 msgstr "%sподсказка: %.*s%s\n"
 
-#: advice.c:156
+#: advice.c:162
 msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
 msgstr "Отбирането на подавания е блокирано от неслети файлове."
 
-#: advice.c:158
+#: advice.c:164
 msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
 msgstr "Подаването е блокирано от неслети файлове."
 
-#: advice.c:160
+#: advice.c:166
 msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
 msgstr "Сливането е блокирано от неслети файлове."
 
-#: advice.c:162
+#: advice.c:168
 msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
 msgstr "Издърпването е блокирано от неслети файлове."
 
-#: advice.c:164
+#: advice.c:170
 msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
 msgstr "Отмяната е блокирана от неслети файлове."
 
-#: advice.c:166
+#: advice.c:172
 #, c-format
 msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
 msgstr "Действието „%s“ е блокирано от неслети файлове."
 
-#: advice.c:174
+#: advice.c:180
 msgid ""
 "Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
 "as appropriate to mark resolution and make a commit."
@@ -201,38 +205,45 @@ msgstr ""
 "Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“,\n"
 "за да отбележите коригирането им.  След това извършете подаването."
 
-#: advice.c:182
+#: advice.c:188
 msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
 msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
 
-#: advice.c:187 builtin/merge.c:1320
+#: advice.c:193 builtin/merge.c:1327
 msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
 msgstr "Не сте завършили сливане.  (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
 
-#: advice.c:189
+#: advice.c:195
 msgid "Please, commit your changes before merging."
 msgstr "Промените трябва да се подадат преди сливане."
 
-#: advice.c:190
+#: advice.c:196
 msgid "Exiting because of unfinished merge."
 msgstr "Изход от програмата заради незавършено сливане."
 
-#: advice.c:196
+#: advice.c:202
 #, c-format
 msgid ""
-"Note: checking out '%s'.\n"
+"Note: switching to '%s'.\n"
 "\n"
 "You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
 "changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
-"state without impacting any branches by performing another checkout.\n"
+"state without impacting any branches by switching back to a branch.\n"
 "\n"
 "If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
-"do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:\n"
+"do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:\n"
 "\n"
-"  git checkout -b <new-branch-name>\n"
+"  git switch -c <new-branch-name>\n"
+"\n"
+"Or undo this operation with:\n"
+"\n"
+"  git switch -\n"
+"\n"
+"Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to "
+"false\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Ð\91ележка: Ð¸Ð·Ñ\82еглÑ\8fне Ð½Ð° „%s“.\n"
+"Ð\91ележка: Ð¿Ñ\80еминаване ÐºÑ\8aм „%s“.\n"
 "\n"
 "Указателят „HEAD“ не е свързан.  Може да разглеждате, да правите произволни\n"
 "промени и да ги подавате.  Ако изтеглите нещо друго, всички промени ще "
@@ -240,11 +251,18 @@ msgstr ""
 "забравени и никой клон няма да се промени.\n"
 "\n"
 "Ако искате да създадете нов клон, за да запазите подаванията си, можете да\n"
-"направите това като зададете име на клон към опцията „-b“ на командата\n"
-"„commit“.  Например:\n"
+"направите това като зададете име на клон към опцията „-c“ на командата\n"
+"„switch“.  Например:\n"
+"\n"
+"    git switch -c ИМЕ_НА_НОВ_КЛОН\n"
 "\n"
-"  git checkout -b ИМЕ_НА_НОВ_КЛОН\n"
+"Може да отмените това действие с командата:\n"
 "\n"
+"    git switch -\n"
+"\n"
+"Може да спрете това съобщение със задаване на настройката „advice."
+"detachedHead“\n"
+"да е „false“.\n"
 
 #: alias.c:50
 msgid "cmdline ends with \\"
@@ -254,100 +272,100 @@ msgstr "командният ред завършва с „/“"
 msgid "unclosed quote"
 msgstr "кавичка без еш"
 
-#: apply.c:63
+#: apply.c:69
 #, c-format
 msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
 msgstr "непозната опция за знаците за интервали „%s“"
 
-#: apply.c:79
+#: apply.c:85
 #, c-format
 msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
 msgstr "непозната опция за игнориране на знаците за интервали „%s“"
 
-#: apply.c:129
+#: apply.c:135
 msgid "--reject and --3way cannot be used together."
 msgstr "опциите „--reject“ и „--3way“ са несъвместими"
 
-#: apply.c:131
+#: apply.c:137
 msgid "--cached and --3way cannot be used together."
 msgstr "опциите „--cached“ и „--3way“ са несъвместими"
 
-#: apply.c:134
+#: apply.c:140
 msgid "--3way outside a repository"
 msgstr "като „--3way“, но извън хранилище"
 
-#: apply.c:145
+#: apply.c:151
 msgid "--index outside a repository"
 msgstr "като „--index“, но извън хранилище"
 
-#: apply.c:148
+#: apply.c:154
 msgid "--cached outside a repository"
 msgstr "като „--cached“, но извън хранилище"
 
-#: apply.c:829
+#: apply.c:801
 #, c-format
 msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
 msgstr "Регулярният израз за времето „%s“ не може за бъде компилиран"
 
-#: apply.c:838
+#: apply.c:810
 #, c-format
 msgid "regexec returned %d for input: %s"
 msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена последователност „%s“ на входа"
 
-#: apply.c:912
+#: apply.c:884
 #, c-format
 msgid "unable to find filename in patch at line %d"
 msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
 
-#: apply.c:950
+#: apply.c:922
 #, c-format
 msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
 msgstr ""
 "git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %2$d се очакваше „/dev/"
 "null“, а бе получен „%1$s“"
 
-#: apply.c:956
+#: apply.c:928
 #, c-format
 msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
 msgstr ""
 "git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
 "неправилно име на нов файл"
 
-#: apply.c:957
+#: apply.c:929
 #, c-format
 msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
 msgstr ""
 "git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
 "неправилно име на стар файл"
 
-#: apply.c:962
+#: apply.c:934
 #, c-format
 msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
 msgstr ""
 "git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d се очакваше „/dev/"
 "null“"
 
-#: apply.c:991
+#: apply.c:963
 #, c-format
 msgid "invalid mode on line %d: %s"
 msgstr "грешен режим на ред №%d: %s"
 
-#: apply.c:1310
+#: apply.c:1282
 #, c-format
 msgid "inconsistent header lines %d and %d"
 msgstr "несъвместими заглавни части на редове №%d и №%d"
 
-#: apply.c:1482
+#: apply.c:1460
 #, c-format
 msgid "recount: unexpected line: %.*s"
 msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
 
-#: apply.c:1551
+#: apply.c:1529
 #, c-format
 msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
 msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
 
-#: apply.c:1571
+#: apply.c:1551
 #, c-format
 msgid ""
 "git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
@@ -362,71 +380,71 @@ msgstr[1] ""
 "След съкращаването на първите %d части от компонентите на пътя, в заглавната "
 "част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
 
-#: apply.c:1584
+#: apply.c:1564
 #, c-format
 msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
 msgstr ""
 "в заглавната част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
 
-#: apply.c:1772
+#: apply.c:1752
 msgid "new file depends on old contents"
 msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
 
-#: apply.c:1774
+#: apply.c:1754
 msgid "deleted file still has contents"
 msgstr "изтритият файл не е празен"
 
-#: apply.c:1808
+#: apply.c:1788
 #, c-format
 msgid "corrupt patch at line %d"
 msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
 
-#: apply.c:1845
+#: apply.c:1825
 #, c-format
 msgid "new file %s depends on old contents"
 msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
 
-#: apply.c:1847
+#: apply.c:1827
 #, c-format
 msgid "deleted file %s still has contents"
 msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
 
-#: apply.c:1850
+#: apply.c:1830
 #, c-format
 msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
 msgstr "● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
 
-#: apply.c:1997
+#: apply.c:1977
 #, c-format
 msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
 msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
 
-#: apply.c:2034
+#: apply.c:2014
 #, c-format
 msgid "unrecognized binary patch at line %d"
 msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
 
-#: apply.c:2196
+#: apply.c:2176
 #, c-format
 msgid "patch with only garbage at line %d"
 msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
 
-#: apply.c:2282
+#: apply.c:2262
 #, c-format
 msgid "unable to read symlink %s"
 msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
 
-#: apply.c:2286
+#: apply.c:2266
 #, c-format
 msgid "unable to open or read %s"
 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
 
-#: apply.c:2945
+#: apply.c:2925
 #, c-format
 msgid "invalid start of line: '%c'"
 msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
 
-#: apply.c:3066
+#: apply.c:3046
 #, c-format
 msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
 msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
@@ -435,13 +453,13 @@ msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 "%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
 
-#: apply.c:3078
+#: apply.c:3058
 #, c-format
 msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
 msgstr ""
 "Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
 
-#: apply.c:3084
+#: apply.c:3064
 #, c-format
 msgid ""
 "while searching for:\n"
@@ -450,317 +468,317 @@ msgstr ""
 "при търсене за:\n"
 "%.*s"
 
-#: apply.c:3106
+#: apply.c:3086
 #, c-format
 msgid "missing binary patch data for '%s'"
 msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
 
-#: apply.c:3114
+#: apply.c:3094
 #, c-format
 msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
 msgstr ""
 "двоичната кръпка не може да се приложи в обратна посока, когато обратното "
 "парче за „%s“ липсва"
 
-#: apply.c:3161
+#: apply.c:3141
 #, c-format
 msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
 msgstr "към „%s“ не може да се приложи двоична кръпка без пълен индекс"
 
-#: apply.c:3171
+#: apply.c:3151
 #, c-format
 msgid ""
 "the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
 msgstr "кръпката съответства на „%s“ (%s), който не съвпада по съдържание."
 
-#: apply.c:3179
+#: apply.c:3159
 #, c-format
 msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
 msgstr "кръпката съответства на „%s“, който трябва да е празен, но не е"
 
-#: apply.c:3197
+#: apply.c:3177
 #, c-format
 msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
 msgstr ""
 "необходимият резултат след операцията  — „%s“ за „%s“ не може да бъде "
 "прочетен"
 
-#: apply.c:3210
+#: apply.c:3190
 #, c-format
 msgid "binary patch does not apply to '%s'"
 msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
 
-#: apply.c:3216
+#: apply.c:3196
 #, c-format
 msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
 msgstr ""
 "двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се: „%s“, а "
 "бе получено: „%s“)"
 
-#: apply.c:3237
+#: apply.c:3217
 #, c-format
 msgid "patch failed: %s:%ld"
 msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
 
-#: apply.c:3360
+#: apply.c:3340
 #, c-format
 msgid "cannot checkout %s"
 msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
 
-#: apply.c:3412 apply.c:3423 apply.c:3469 midx.c:59 setup.c:279
+#: apply.c:3392 apply.c:3403 apply.c:3449 midx.c:62 setup.c:279
 #, c-format
 msgid "failed to read %s"
 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
 
-#: apply.c:3420
+#: apply.c:3400
 #, c-format
 msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
 msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
 
-#: apply.c:3449 apply.c:3692
+#: apply.c:3429 apply.c:3672
 #, c-format
 msgid "path %s has been renamed/deleted"
 msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
 
-#: apply.c:3535 apply.c:3707
+#: apply.c:3515 apply.c:3687
 #, c-format
 msgid "%s: does not exist in index"
 msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
 
-#: apply.c:3544 apply.c:3715
+#: apply.c:3524 apply.c:3695
 #, c-format
 msgid "%s: does not match index"
 msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
 
-#: apply.c:3579
+#: apply.c:3559
 msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
 msgstr ""
 "в хранилището липсват необходимите обекти-BLOB, за да се премине към тройно "
 "сливане."
 
-#: apply.c:3582
+#: apply.c:3562
 #, c-format
 msgid "Falling back to three-way merge...\n"
 msgstr "Преминаване към тройно сливане…\n"
 
-#: apply.c:3598 apply.c:3602
+#: apply.c:3578 apply.c:3582
 #, c-format
 msgid "cannot read the current contents of '%s'"
 msgstr "текущото съдържание на „%s“ не може да бъде прочетено"
 
-#: apply.c:3614
+#: apply.c:3594
 #, c-format
 msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
 msgstr "Неуспешно преминаване към тройно сливане…\n"
 
-#: apply.c:3628
+#: apply.c:3608
 #, c-format
 msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
 msgstr "Конфликти при прилагането на кръпката към „%s“.\n"
 
-#: apply.c:3633
+#: apply.c:3613
 #, c-format
 msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
 msgstr "Кръпката бе приложена чисто към „%s“.\n"
 
-#: apply.c:3659
+#: apply.c:3639
 msgid "removal patch leaves file contents"
 msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
 
-#: apply.c:3732
+#: apply.c:3712
 #, c-format
 msgid "%s: wrong type"
 msgstr "„%s“: неправилен вид"
 
-#: apply.c:3734
+#: apply.c:3714
 #, c-format
 msgid "%s has type %o, expected %o"
 msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
 
-#: apply.c:3885 apply.c:3887 read-cache.c:830 read-cache.c:856
+#: apply.c:3865 apply.c:3867 read-cache.c:830 read-cache.c:856
 #: read-cache.c:1309
 #, c-format
 msgid "invalid path '%s'"
 msgstr "неправилен път: „%s“"
 
-#: apply.c:3943
+#: apply.c:3923
 #, c-format
 msgid "%s: already exists in index"
 msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
 
-#: apply.c:3946
+#: apply.c:3926
 #, c-format
 msgid "%s: already exists in working directory"
 msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
 
-#: apply.c:3966
+#: apply.c:3946
 #, c-format
 msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
 msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
 
-#: apply.c:3971
+#: apply.c:3951
 #, c-format
 msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
 msgstr ""
 "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
 
-#: apply.c:3991
+#: apply.c:3971
 #, c-format
 msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
 msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
 
-#: apply.c:3995
+#: apply.c:3975
 #, c-format
 msgid "%s: patch does not apply"
 msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
 
-#: apply.c:4010
+#: apply.c:3990
 #, c-format
 msgid "Checking patch %s..."
 msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
 
-#: apply.c:4102
+#: apply.c:4082
 #, c-format
 msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
 msgstr ""
 "информацията за сумата по SHA1 за подмодула липсва или не е достатъчна (%s)."
 
-#: apply.c:4109
+#: apply.c:4089
 #, c-format
 msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
 msgstr "смяна на режима на достъпа на „%s“, който не е в текущия връх „HEAD“"
 
-#: apply.c:4112
+#: apply.c:4092
 #, c-format
 msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
 msgstr "информацията за сумата по SHA1 липсва или не е достатъчна (%s)."
 
-#: apply.c:4117 builtin/checkout.c:257 builtin/reset.c:143
+#: apply.c:4097 builtin/checkout.c:278 builtin/reset.c:143
 #, c-format
 msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
 msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
 
-#: apply.c:4121
+#: apply.c:4101
 #, c-format
 msgid "could not add %s to temporary index"
 msgstr "„%s“ не може да се добави към временния индекс"
 
-#: apply.c:4131
+#: apply.c:4111
 #, c-format
 msgid "could not write temporary index to %s"
 msgstr "временният индекс не може да се запази в „%s“"
 
-#: apply.c:4269
+#: apply.c:4249
 #, c-format
 msgid "unable to remove %s from index"
 msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
 
-#: apply.c:4303
+#: apply.c:4283
 #, c-format
 msgid "corrupt patch for submodule %s"
 msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
 
-#: apply.c:4309
+#: apply.c:4289
 #, c-format
 msgid "unable to stat newly created file '%s'"
 msgstr ""
 "не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
 
-#: apply.c:4317
+#: apply.c:4297
 #, c-format
 msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
 msgstr ""
 "не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
 
-#: apply.c:4323 apply.c:4468
+#: apply.c:4303 apply.c:4448
 #, c-format
 msgid "unable to add cache entry for %s"
 msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
 
-#: apply.c:4366
+#: apply.c:4346
 #, c-format
 msgid "failed to write to '%s'"
 msgstr "в „%s“ не може да се пише"
 
-#: apply.c:4370
+#: apply.c:4350
 #, c-format
 msgid "closing file '%s'"
 msgstr "затваряне на файла „%s“"
 
-#: apply.c:4440
+#: apply.c:4420
 #, c-format
 msgid "unable to write file '%s' mode %o"
 msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
 
-#: apply.c:4538
+#: apply.c:4518
 #, c-format
 msgid "Applied patch %s cleanly."
 msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
 
-#: apply.c:4546
+#: apply.c:4526
 msgid "internal error"
 msgstr "вътрешна грешка"
 
-#: apply.c:4549
+#: apply.c:4529
 #, c-format
 msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
 msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
 msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
 msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
 
-#: apply.c:4560
+#: apply.c:4540
 #, c-format
 msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
 msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
 
-#: apply.c:4568 builtin/fetch.c:837 builtin/fetch.c:1118
+#: apply.c:4548 builtin/fetch.c:878 builtin/fetch.c:1168
 #, c-format
 msgid "cannot open %s"
 msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
 
-#: apply.c:4582
+#: apply.c:4562
 #, c-format
 msgid "Hunk #%d applied cleanly."
 msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
 
-#: apply.c:4586
+#: apply.c:4566
 #, c-format
 msgid "Rejected hunk #%d."
 msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
 
-#: apply.c:4696
+#: apply.c:4676
 #, c-format
 msgid "Skipped patch '%s'."
 msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
 
-#: apply.c:4704
+#: apply.c:4684
 msgid "unrecognized input"
 msgstr "непознат вход"
 
-#: apply.c:4724
+#: apply.c:4704
 msgid "unable to read index file"
 msgstr "индексът не може да бъде записан"
 
-#: apply.c:4879
+#: apply.c:4859
 #, c-format
 msgid "can't open patch '%s': %s"
 msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена: %s"
 
-#: apply.c:4906
+#: apply.c:4886
 #, c-format
 msgid "squelched %d whitespace error"
 msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
 msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
 msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
 
-#: apply.c:4912 apply.c:4927
+#: apply.c:4892 apply.c:4907
 #, c-format
 msgid "%d line adds whitespace errors."
 msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
 msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
 msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
 
-#: apply.c:4920
+#: apply.c:4900
 #, c-format
 msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
 msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
@@ -769,144 +787,144 @@ msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 "Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
 
-#: apply.c:4936 builtin/add.c:540 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
+#: apply.c:4916 builtin/add.c:540 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
 msgid "Unable to write new index file"
 msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
 
-#: apply.c:4963 apply.c:4966 builtin/am.c:2210 builtin/am.c:2213
-#: builtin/clone.c:120 builtin/fetch.c:118 builtin/merge.c:271
-#: builtin/pull.c:207 builtin/submodule--helper.c:407
-#: builtin/submodule--helper.c:1366 builtin/submodule--helper.c:1369
-#: builtin/submodule--helper.c:1849 builtin/submodule--helper.c:1852
-#: builtin/submodule--helper.c:2091 git-add--interactive.perl:197
+#: apply.c:4943 apply.c:4946 builtin/am.c:2208 builtin/am.c:2211
+#: builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:128 builtin/merge.c:273
+#: builtin/pull.c:208 builtin/submodule--helper.c:407
+#: builtin/submodule--helper.c:1367 builtin/submodule--helper.c:1370
+#: builtin/submodule--helper.c:1850 builtin/submodule--helper.c:1853
+#: builtin/submodule--helper.c:2092 git-add--interactive.perl:211
 msgid "path"
 msgstr "път"
 
-#: apply.c:4964
+#: apply.c:4944
 msgid "don't apply changes matching the given path"
 msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
 
-#: apply.c:4967
+#: apply.c:4947
 msgid "apply changes matching the given path"
 msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
 
-#: apply.c:4969 builtin/am.c:2219
+#: apply.c:4949 builtin/am.c:2217
 msgid "num"
 msgstr "БРОЙ"
 
-#: apply.c:4970
+#: apply.c:4950
 msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
 msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
 
-#: apply.c:4973
+#: apply.c:4953
 msgid "ignore additions made by the patch"
 msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
 
-#: apply.c:4975
+#: apply.c:4955
 msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
 msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
 
-#: apply.c:4979
+#: apply.c:4959
 msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
 msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
 
-#: apply.c:4981
+#: apply.c:4961
 msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
 msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
 
-#: apply.c:4983
+#: apply.c:4963
 msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
 msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
 
-#: apply.c:4985
+#: apply.c:4965
 msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
 msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
 
-#: apply.c:4987
+#: apply.c:4967
 msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
 msgstr "отбелязване на новите файлове с „git add --intent-to-add“"
 
-#: apply.c:4989
+#: apply.c:4969
 msgid "apply a patch without touching the working tree"
 msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
 
-#: apply.c:4991
+#: apply.c:4971
 msgid "accept a patch that touches outside the working area"
 msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
 
-#: apply.c:4994
+#: apply.c:4974
 msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
 msgstr ""
 "кръпката да бъде приложена.  Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
 "summary“"
 
-#: apply.c:4996
+#: apply.c:4976
 msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
 msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
 
-#: apply.c:4998
+#: apply.c:4978
 msgid "build a temporary index based on embedded index information"
 msgstr ""
 "създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
 
-#: apply.c:5001 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
+#: apply.c:4981 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
 msgid "paths are separated with NUL character"
 msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
 
-#: apply.c:5003
+#: apply.c:4983
 msgid "ensure at least <n> lines of context match"
 msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
 
-#: apply.c:5004 builtin/am.c:2198 builtin/interpret-trailers.c:97
-#: builtin/interpret-trailers.c:99 builtin/interpret-trailers.c:101
-#: builtin/pack-objects.c:3317 builtin/rebase.c:1415
+#: apply.c:4984 builtin/am.c:2196 builtin/interpret-trailers.c:98
+#: builtin/interpret-trailers.c:100 builtin/interpret-trailers.c:102
+#: builtin/pack-objects.c:3330 builtin/rebase.c:1421
 msgid "action"
 msgstr "действие"
 
-#: apply.c:5005
+#: apply.c:4985
 msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
 msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
 
-#: apply.c:5008 apply.c:5011
+#: apply.c:4988 apply.c:4991
 msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
 msgstr ""
 "игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
 
-#: apply.c:5014
+#: apply.c:4994
 msgid "apply the patch in reverse"
 msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
 
-#: apply.c:5016
+#: apply.c:4996
 msgid "don't expect at least one line of context"
 msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
 
-#: apply.c:5018
+#: apply.c:4998
 msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
 msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
 
-#: apply.c:5020
+#: apply.c:5000
 msgid "allow overlapping hunks"
 msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
 
-#: apply.c:5021 builtin/add.c:291 builtin/check-ignore.c:22
-#: builtin/commit.c:1317 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:786
-#: builtin/log.c:2045 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
+#: apply.c:5001 builtin/add.c:291 builtin/check-ignore.c:22
+#: builtin/commit.c:1337 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:786
+#: builtin/log.c:2068 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
 msgid "be verbose"
 msgstr "повече подробности"
 
-#: apply.c:5023
+#: apply.c:5003
 msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
 msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
 
-#: apply.c:5026
+#: apply.c:5006
 msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
 msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
 
-#: apply.c:5028 builtin/am.c:2207
+#: apply.c:5008 builtin/am.c:2205
 msgid "root"
 msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
 
-#: apply.c:5029
+#: apply.c:5009
 msgid "prepend <root> to all filenames"
 msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
 
@@ -949,98 +967,98 @@ msgstr "неправилно име на обект: „%s“"
 msgid "not a tree object: %s"
 msgstr "не е обект-дърво: %s"
 
-#: archive.c:424
+#: archive.c:426
 msgid "current working directory is untracked"
 msgstr "текущата работна директория не е следена"
 
-#: archive.c:455
+#: archive.c:457
 msgid "fmt"
 msgstr "ФОРМАТ"
 
-#: archive.c:455
+#: archive.c:457
 msgid "archive format"
 msgstr "ФОРМАТ на архива"
 
-#: archive.c:456 builtin/log.c:1557
+#: archive.c:458 builtin/log.c:1580
 msgid "prefix"
 msgstr "ПРЕФИКС"
 
-#: archive.c:457
+#: archive.c:459
 msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
 msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
 
-#: archive.c:458 builtin/blame.c:821 builtin/blame.c:822
-#: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:129 builtin/fast-export.c:1091
-#: builtin/fast-export.c:1093 builtin/grep.c:895 builtin/hash-object.c:105
+#: archive.c:460 builtin/blame.c:862 builtin/blame.c:874 builtin/blame.c:875
+#: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:129 builtin/fast-export.c:1134
+#: builtin/fast-export.c:1136 builtin/grep.c:897 builtin/hash-object.c:105
 #: builtin/ls-files.c:560 builtin/ls-files.c:563 builtin/notes.c:412
 #: builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123 parse-options.h:177
 msgid "file"
 msgstr "ФАЙЛ"
 
-#: archive.c:459 builtin/archive.c:90
+#: archive.c:461 builtin/archive.c:90
 msgid "write the archive to this file"
 msgstr "запазване на архива в този ФАЙЛ"
 
-#: archive.c:461
+#: archive.c:463
 msgid "read .gitattributes in working directory"
 msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
 
-#: archive.c:462
+#: archive.c:464
 msgid "report archived files on stderr"
 msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
 
-#: archive.c:463
+#: archive.c:465
 msgid "store only"
 msgstr "само съхранение без компресиране"
 
-#: archive.c:464
+#: archive.c:466
 msgid "compress faster"
 msgstr "бързо компресиране"
 
-#: archive.c:472
+#: archive.c:474
 msgid "compress better"
 msgstr "добро компресиране"
 
-#: archive.c:475
+#: archive.c:477
 msgid "list supported archive formats"
 msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
 
-#: archive.c:477 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:110 builtin/clone.c:113
-#: builtin/submodule--helper.c:1378 builtin/submodule--helper.c:1858
+#: archive.c:479 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:113 builtin/clone.c:116
+#: builtin/submodule--helper.c:1379 builtin/submodule--helper.c:1859
 msgid "repo"
 msgstr "хранилище"
 
-#: archive.c:478 builtin/archive.c:92
+#: archive.c:480 builtin/archive.c:92
 msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
 msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
 
-#: archive.c:479 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:707
+#: archive.c:481 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:707
 #: builtin/notes.c:498
 msgid "command"
 msgstr "команда"
 
-#: archive.c:480 builtin/archive.c:94
+#: archive.c:482 builtin/archive.c:94
 msgid "path to the remote git-upload-archive command"
 msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
 
-#: archive.c:487
+#: archive.c:489
 msgid "Unexpected option --remote"
 msgstr "Неочаквана опция „--remote“"
 
-#: archive.c:489
+#: archive.c:491
 msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
 msgstr "Опцията „--exec“ изисква „--remote“"
 
-#: archive.c:491
+#: archive.c:493
 msgid "Unexpected option --output"
 msgstr "Неочаквана опция „--output“"
 
-#: archive.c:513
+#: archive.c:515
 #, c-format
 msgid "Unknown archive format '%s'"
 msgstr "Непознат формат на архив: „%s“"
 
-#: archive.c:520
+#: archive.c:522
 #, c-format
 msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
 msgstr "Аргументът не се поддържа за форма̀та „%s“: -%d"
@@ -1084,7 +1102,7 @@ msgstr "пътят не е правилно кодиран в UTF-8: %s"
 msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
 msgstr "твърде дълъг път (%d знака, SHA1: %s): %s"
 
-#: archive-zip.c:474 builtin/pack-objects.c:226 builtin/pack-objects.c:229
+#: archive-zip.c:474 builtin/pack-objects.c:230 builtin/pack-objects.c:233
 #, c-format
 msgid "deflate error (%d)"
 msgstr "грешка при декомпресиране с „deflate“ (%d)"
@@ -1186,12 +1204,12 @@ msgstr "Двоично търсене: трябва да се провери б
 msgid "a %s revision is needed"
 msgstr "необходима е версия „%s“"
 
-#: bisect.c:884 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:248
+#: bisect.c:884 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:254
 #, c-format
 msgid "could not create file '%s'"
 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
 
-#: bisect.c:928 builtin/merge.c:146
+#: bisect.c:928 builtin/merge.c:148
 #, c-format
 msgid "could not read file '%s'"
 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
@@ -1231,41 +1249,41 @@ msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
 msgstr[0] "Двоично търсене: остава %d версия след тази %s\n"
 msgstr[1] "Двоично търсене: остават %d версии след тази %s\n"
 
-#: blame.c:1794
+#: blame.c:2697
 msgid "--contents and --reverse do not blend well."
 msgstr "Опциите „--contents“ и „--reverse“ са несъвместими"
 
-#: blame.c:1808
+#: blame.c:2711
 msgid "cannot use --contents with final commit object name"
 msgstr "Опцията „--contents“ е несъвместима с име на обект от крайно подаване"
 
-#: blame.c:1829
+#: blame.c:2732
 msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
 msgstr ""
 "Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
 "указването на крайно подаване"
 
-#: blame.c:1838 bundle.c:164 ref-filter.c:2077 remote.c:1938 sequencer.c:2030
-#: sequencer.c:4224 builtin/commit.c:1017 builtin/log.c:382 builtin/log.c:940
-#: builtin/log.c:1428 builtin/log.c:1804 builtin/log.c:2094 builtin/merge.c:415
-#: builtin/pack-objects.c:3140 builtin/pack-objects.c:3155
+#: blame.c:2741 bundle.c:167 ref-filter.c:2196 remote.c:1938 sequencer.c:2033
+#: sequencer.c:4348 builtin/commit.c:1020 builtin/log.c:387 builtin/log.c:963
+#: builtin/log.c:1451 builtin/log.c:1827 builtin/log.c:2117 builtin/merge.c:411
+#: builtin/pack-objects.c:3148 builtin/pack-objects.c:3163
 #: builtin/shortlog.c:192
 msgid "revision walk setup failed"
 msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
 
-#: blame.c:1856
+#: blame.c:2759
 msgid ""
 "--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
 msgstr ""
 "Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
 "указването на диапазон по веригата на първите наследници"
 
-#: blame.c:1867
+#: blame.c:2770
 #, c-format
 msgid "no such path %s in %s"
 msgstr "няма път на име „%s“ в „%s“"
 
-#: blame.c:1878
+#: blame.c:2781
 #, c-format
 msgid "cannot read blob %s for path %s"
 msgstr "обектът-BLOB „%s“ в пътя %s не може да бъде прочетен"
@@ -1398,12 +1416,12 @@ msgstr "Името на обект не е еднозначно: „%s“"
 msgid "Not a valid branch point: '%s'."
 msgstr "Неправилно място за начало на клон: „%s“"
 
-#: branch.c:359
+#: branch.c:364
 #, c-format
 msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
 msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
 
-#: branch.c:382
+#: branch.c:387
 #, c-format
 msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
 msgstr "Указателят „HEAD“ на работното дърво „%s“ не е обновен"
@@ -1418,8 +1436,8 @@ msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на gi
 msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
 msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
 
-#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2281 sequencer.c:2916
-#: builtin/commit.c:788
+#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2283 sequencer.c:3024
+#: builtin/commit.c:791
 #, c-format
 msgid "could not open '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се отвори"
@@ -1428,61 +1446,65 @@ msgstr "„%s“ не може да се отвори"
 msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
 msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
 
-#: bundle.c:194
+#: bundle.c:146
+msgid "need a repository to verify a bundle"
+msgstr "за проверката на пратка е необходимо хранилище"
+
+#: bundle.c:197
 #, c-format
 msgid "The bundle contains this ref:"
 msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
 msgstr[0] "Пратката съдържа следния указател:"
 msgstr[1] "Пратката съдържа следните %d указатели:"
 
-#: bundle.c:201
+#: bundle.c:204
 msgid "The bundle records a complete history."
 msgstr "Пратката съдържа пълна история."
 
-#: bundle.c:203
+#: bundle.c:206
 #, c-format
 msgid "The bundle requires this ref:"
 msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
 msgstr[0] "Пратката изисква следния указател:"
 msgstr[1] "Пратката изисква следните %d указатели:"
 
-#: bundle.c:269
+#: bundle.c:272
 msgid "unable to dup bundle descriptor"
 msgstr "неуспешно дублиране на дескриптора на пратката с „dup“"
 
-#: bundle.c:276
+#: bundle.c:279
 msgid "Could not spawn pack-objects"
 msgstr "Командата „git pack-objects“ не може да бъде стартирана"
 
-#: bundle.c:287
+#: bundle.c:290
 msgid "pack-objects died"
 msgstr "Командата „git pack-objects“ не завърши успешно"
 
-#: bundle.c:329
+#: bundle.c:332
 msgid "rev-list died"
 msgstr "Командата „git rev-list“ не завърши успешно"
 
-#: bundle.c:378
+#: bundle.c:381
 #, c-format
 msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
 msgstr ""
 "указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
 
-#: bundle.c:457 builtin/log.c:197 builtin/log.c:1709 builtin/shortlog.c:306
+#: bundle.c:460 builtin/log.c:202 builtin/log.c:1732 builtin/shortlog.c:306
 #, c-format
 msgid "unrecognized argument: %s"
 msgstr "непознат аргумент: %s"
 
-#: bundle.c:465
+#: bundle.c:468
 msgid "Refusing to create empty bundle."
 msgstr "Създаването на празна пратка е невъзможно."
 
-#: bundle.c:475
+#: bundle.c:478
 #, c-format
 msgid "cannot create '%s'"
 msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
 
-#: bundle.c:500
+#: bundle.c:503
 msgid "index-pack died"
 msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
 
@@ -1491,8 +1513,8 @@ msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешн
 msgid "invalid color value: %.*s"
 msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
 
-#: commit.c:50 sequencer.c:2697 builtin/am.c:355 builtin/am.c:399
-#: builtin/am.c:1377 builtin/am.c:2022 builtin/replace.c:455
+#: commit.c:50 sequencer.c:2727 builtin/am.c:355 builtin/am.c:399
+#: builtin/am.c:1378 builtin/am.c:2020 builtin/replace.c:455
 #, c-format
 msgid "could not parse %s"
 msgstr "„%s“ не може да се анализира"
@@ -1502,7 +1524,7 @@ msgstr "„%s“ не може да се анализира"
 msgid "%s %s is not a commit!"
 msgstr "%s %s не е подаване!"
 
-#: commit.c:193
+#: commit.c:192
 msgid ""
 "Support for <GIT_DIR>/info/grafts is deprecated\n"
 "and will be removed in a future Git version.\n"
@@ -1525,29 +1547,29 @@ msgstr ""
 "\n"
 "    git config advice.graftFileDeprecated false"
 
-#: commit.c:1128
+#: commit.c:1127
 #, c-format
 msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
 msgstr ""
 "Подаването „%s“ е с недоверен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
 
-#: commit.c:1131
+#: commit.c:1130
 #, c-format
 msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
 msgstr ""
 "Подаването „%s“ е с неправилен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
 
-#: commit.c:1134
+#: commit.c:1133
 #, c-format
 msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
 msgstr "Подаването „%s“ е без подпис от GPG."
 
-#: commit.c:1137
+#: commit.c:1136
 #, c-format
 msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
 msgstr "Подаването „%s“ е с коректен подпис от GPG на „%s“.\n"
 
-#: commit.c:1391
+#: commit.c:1390
 msgid ""
 "Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
 "You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
@@ -1557,180 +1579,237 @@ msgstr ""
 "Може да поправите подаването заедно със съобщението или може да\n"
 "зададете ползваното кодиране в настройката „i18n.commitencoding“.\n"
 
-#: commit-graph.c:105
+#: commit-graph.c:127
 msgid "commit-graph file is too small"
 msgstr "файлът с гра̀фа на подаванията е твърде малък"
 
-#: commit-graph.c:170
+#: commit-graph.c:192
 #, c-format
 msgid "commit-graph signature %X does not match signature %X"
 msgstr "отпечатъкът на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
 
-#: commit-graph.c:177
+#: commit-graph.c:199
 #, c-format
 msgid "commit-graph version %X does not match version %X"
 msgstr "версията на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
 
-#: commit-graph.c:184
+#: commit-graph.c:206
 #, c-format
 msgid "commit-graph hash version %X does not match version %X"
 msgstr "версията на контролната сума на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
 
-#: commit-graph.c:207
+#: commit-graph.c:229
 msgid "commit-graph chunk lookup table entry missing; file may be incomplete"
 msgstr ""
 "записът в таблицата за откъси липсва, файлът за гра̀фа може да е непълен"
 
-#: commit-graph.c:218
+#: commit-graph.c:240
 #, c-format
 msgid "commit-graph improper chunk offset %08x%08x"
 msgstr "неправилно отместване на откъс: %08x%08x"
 
-#: commit-graph.c:255
+#: commit-graph.c:283
 #, c-format
 msgid "commit-graph chunk id %08x appears multiple times"
 msgstr "откъсът %08x се явява многократно"
 
-#: commit-graph.c:390
+#: commit-graph.c:347
+msgid "commit-graph has no base graphs chunk"
+msgstr "базовият откъс липсва в гра̀фа с подаванията"
+
+#: commit-graph.c:357
+msgid "commit-graph chain does not match"
+msgstr "веригата на гра̀фа с подаванията не съвпада"
+
+#: commit-graph.c:404
+#, c-format
+msgid "invalid commit-graph chain: line '%s' not a hash"
+msgstr ""
+"грешка във веригата на гра̀фа с подаванията: ред „%s“ не е контролна сума"
+
+#: commit-graph.c:430
+msgid "unable to find all commit-graph files"
+msgstr "някои файлове на гра̀фа с подаванията не могат да бъдат открити"
+
+#: commit-graph.c:554 commit-graph.c:614
+msgid "invalid commit position. commit-graph is likely corrupt"
+msgstr ""
+"неправилна позиция на подаването.  Вероятно графът с подаванията е повреден"
+
+#: commit-graph.c:575
 #, c-format
 msgid "could not find commit %s"
 msgstr "подаването „%s“ не може да бъде открито"
 
-#: commit-graph.c:732 builtin/pack-objects.c:2649
+#: commit-graph.c:1002 builtin/pack-objects.c:2657
 #, c-format
 msgid "unable to get type of object %s"
 msgstr "видът на обекта „%s“ не може да бъде определен"
 
-#: commit-graph.c:765
+#: commit-graph.c:1034
 msgid "Loading known commits in commit graph"
 msgstr "Зареждане на познатите подавания в гра̀фа с подаванията"
 
-#: commit-graph.c:781
+#: commit-graph.c:1051
 msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
 msgstr "Разширяване на достижимите подавания в гра̀фа"
 
-#: commit-graph.c:793
+#: commit-graph.c:1070
 msgid "Clearing commit marks in commit graph"
 msgstr "Изчистване на отбелязванията на подаванията в гра̀фа с подаванията"
 
-#: commit-graph.c:813
+#: commit-graph.c:1089
 msgid "Computing commit graph generation numbers"
 msgstr "Изчисляване на номерата на поколенията в гра̀фа с подаванията"
 
-#: commit-graph.c:930
+#: commit-graph.c:1163
 #, c-format
 msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
 msgid_plural "Finding commits for commit graph in %d packs"
 msgstr[0] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетен файл"
 msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетни файла"
 
-#: commit-graph.c:943
+#: commit-graph.c:1176
 #, c-format
 msgid "error adding pack %s"
 msgstr "грешка при добавяне на пакетен файл „%s“"
 
-#: commit-graph.c:945
+#: commit-graph.c:1180
 #, c-format
 msgid "error opening index for %s"
 msgstr "грешка при отваряне на индекса на „%s“"
 
-#: commit-graph.c:959
+#: commit-graph.c:1204
 #, c-format
 msgid "Finding commits for commit graph from %d ref"
 msgid_plural "Finding commits for commit graph from %d refs"
 msgstr[0] "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду %d указател"
 msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду %d указатели"
 
-#: commit-graph.c:991
+#: commit-graph.c:1238
 msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
 msgstr "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду пакетираните обекти"
 
-#: commit-graph.c:1004
+#: commit-graph.c:1253
 msgid "Counting distinct commits in commit graph"
 msgstr "Преброяване на различните подавания в гра̀фа"
 
-#: commit-graph.c:1017
-#, c-format
-msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
-msgstr "форматът на гра̀фа с подаванията не може да запише %d подавания"
-
-#: commit-graph.c:1026
+#: commit-graph.c:1284
 msgid "Finding extra edges in commit graph"
 msgstr "Откриване на още върхове в гра̀фа с подаванията"
 
-#: commit-graph.c:1050
-msgid "too many commits to write graph"
-msgstr "пÑ\80екалено Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ\8f Ð·Ð° Ð·Ð°Ð¿Ð¸Ñ\81ване Ð½Ð° Ð³Ñ\80аÌ\80Ñ\84а"
+#: commit-graph.c:1332
+msgid "failed to write correct number of base graph ids"
+msgstr "пÑ\80авилниÑ\8fÑ\82 Ð±Ñ\80ой Ð½Ð° Ð±Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð¸Ñ\82е Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ\82иÑ\84икаÑ\82оÑ\80и Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ñ\81е Ð·Ð°Ð¿Ð¸Ñ\88е"
 
-#: commit-graph.c:1057 midx.c:819
+#: commit-graph.c:1365 midx.c:811
 #, c-format
 msgid "unable to create leading directories of %s"
 msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
 
-#: commit-graph.c:1097
+#: commit-graph.c:1377 builtin/index-pack.c:306 builtin/repack.c:240
+#, c-format
+msgid "unable to create '%s'"
+msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде създаден"
+
+#: commit-graph.c:1437
 #, c-format
 msgid "Writing out commit graph in %d pass"
 msgid_plural "Writing out commit graph in %d passes"
 msgstr[0] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d пас"
 msgstr[1] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d паса"
 
-#: commit-graph.c:1162
+#: commit-graph.c:1478
+msgid "unable to open commit-graph chain file"
+msgstr "файлът с веригата на гра̀фа с подаванията не може да се отвори"
+
+#: commit-graph.c:1490
+msgid "failed to rename base commit-graph file"
+msgstr "основният файл на гра̀фа с подаванията не може да бъде преименуван"
+
+#: commit-graph.c:1510
+msgid "failed to rename temporary commit-graph file"
+msgstr "временният файл на гра̀фа с подаванията не може да бъде преименуван"
+
+#: commit-graph.c:1621
+msgid "Scanning merged commits"
+msgstr "Търсене на подаванията със сливания"
+
+#: commit-graph.c:1632
+#, c-format
+msgid "unexpected duplicate commit id %s"
+msgstr "неочакван, повтарящ се идентификатор на подаване: %s"
+
+#: commit-graph.c:1657
+msgid "Merging commit-graph"
+msgstr "Сливане на гра̀фа с подаванията"
+
+#: commit-graph.c:1844
+#, c-format
+msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
+msgstr "форматът на гра̀фа с подаванията не може да запише %d подавания"
+
+#: commit-graph.c:1855
+msgid "too many commits to write graph"
+msgstr "прекалено много подавания за записване на гра̀фа"
+
+#: commit-graph.c:1945
 msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
 msgstr "графът с подаванията е с грешна сума за проверка — вероятно е повреден"
 
-#: commit-graph.c:1172
+#: commit-graph.c:1955
 #, c-format
 msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
 msgstr ""
 "неправилна подредба на обектите по идентификатор в гра̀фа с подаванията: „%s“ "
 "е преди „%s“, а не трябва"
 
-#: commit-graph.c:1182 commit-graph.c:1197
+#: commit-graph.c:1965 commit-graph.c:1980
 #, c-format
 msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
 msgstr ""
 "неправилна стойност за откъс в гра̀фа с подаванията: fanout[%d] = %u, а "
 "трябва да е %u"
 
-#: commit-graph.c:1189
+#: commit-graph.c:1972
 #, c-format
 msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
 msgstr "подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не може да се анализира"
 
-#: commit-graph.c:1206
+#: commit-graph.c:1989
 msgid "Verifying commits in commit graph"
 msgstr "Проверка на подаванията в гра̀фа"
 
-#: commit-graph.c:1219
+#: commit-graph.c:2002
 #, c-format
 msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
 msgstr ""
 "подаване „%s“ в базата от данни към гра̀фа с подаванията не може да се "
 "анализира"
 
-#: commit-graph.c:1226
+#: commit-graph.c:2009
 #, c-format
 msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
 msgstr ""
 "идентификаторът на обект за кореновото дърво за подаване „%s“ в гра̀фа с "
 "подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
 
-#: commit-graph.c:1236
+#: commit-graph.c:2019
 #, c-format
 msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
 msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено дълъг"
 
-#: commit-graph.c:1242
+#: commit-graph.c:2028
 #, c-format
 msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
 msgstr "родителят на „%s“ в гра̀фа с подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
 
-#: commit-graph.c:1255
+#: commit-graph.c:2041
 #, c-format
 msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
 msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено къс"
 
-#: commit-graph.c:1260
+#: commit-graph.c:2046
 #, c-format
 msgid ""
 "commit-graph has generation number zero for commit %s, but non-zero elsewhere"
@@ -1738,7 +1817,7 @@ msgstr ""
 "номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е 0, а другаде "
 "не е"
 
-#: commit-graph.c:1264
+#: commit-graph.c:2050
 #, c-format
 msgid ""
 "commit-graph has non-zero generation number for commit %s, but zero elsewhere"
@@ -1746,14 +1825,14 @@ msgstr ""
 "номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не е 0, а "
 "другаде е"
 
-#: commit-graph.c:1279
+#: commit-graph.c:2065
 #, c-format
 msgid "commit-graph generation for commit %s is %u != %u"
 msgstr ""
 "номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е %u, а "
 "другаде е %u"
 
-#: commit-graph.c:1285
+#: commit-graph.c:2071
 #, c-format
 msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
 msgstr ""
@@ -1764,7 +1843,7 @@ msgstr ""
 msgid "memory exhausted"
 msgstr "паметта свърши"
 
-#: config.c:123
+#: config.c:124
 #, c-format
 msgid ""
 "exceeded maximum include depth (%d) while including\n"
@@ -1779,162 +1858,162 @@ msgstr ""
 "    %s\n"
 "Това може да се дължи на зацикляне при вмъкването."
 
-#: config.c:139
+#: config.c:140
 #, c-format
 msgid "could not expand include path '%s'"
 msgstr "пътят за вмъкване „%s“не може да бъде разширен"
 
-#: config.c:150
+#: config.c:151
 msgid "relative config includes must come from files"
 msgstr "относителните вмъквания на конфигурации трябва да идват от файлове"
 
-#: config.c:190
+#: config.c:197
 msgid "relative config include conditionals must come from files"
 msgstr "относителните условни изрази за вмъкване трябва да идват от файлове"
 
-#: config.c:348
+#: config.c:376
 #, c-format
 msgid "key does not contain a section: %s"
 msgstr "ключът не съдържа раздел: „%s“"
 
-#: config.c:354
+#: config.c:382
 #, c-format
 msgid "key does not contain variable name: %s"
 msgstr "ключът не съдържа име на променлива: „%s“"
 
-#: config.c:378 sequencer.c:2459
+#: config.c:406 sequencer.c:2463
 #, c-format
 msgid "invalid key: %s"
 msgstr "неправилен ключ: „%s“"
 
-#: config.c:384
+#: config.c:412
 #, c-format
 msgid "invalid key (newline): %s"
 msgstr "неправилен ключ (нов ред): „%s“"
 
-#: config.c:420 config.c:432
+#: config.c:448 config.c:460
 #, c-format
 msgid "bogus config parameter: %s"
 msgstr "неправилен конфигурационен параметър: „%s“"
 
-#: config.c:467
+#: config.c:495
 #, c-format
 msgid "bogus format in %s"
 msgstr "неправилен формат в „%s“"
 
-#: config.c:793
+#: config.c:821
 #, c-format
 msgid "bad config line %d in blob %s"
 msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB „%s“"
 
-#: config.c:797
+#: config.c:825
 #, c-format
 msgid "bad config line %d in file %s"
 msgstr "неправилен ред за настройки %d във файла „%s“"
 
-#: config.c:801
+#: config.c:829
 #, c-format
 msgid "bad config line %d in standard input"
 msgstr "неправилен ред за настройки %d на стандартния вход"
 
-#: config.c:805
+#: config.c:833
 #, c-format
 msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
 msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB за подмодул „%s“"
 
-#: config.c:809
+#: config.c:837
 #, c-format
 msgid "bad config line %d in command line %s"
 msgstr "неправилен ред за настройки %d на командния ред „%s“"
 
-#: config.c:813
+#: config.c:841
 #, c-format
 msgid "bad config line %d in %s"
 msgstr "неправилен ред за настройки %d в „%s“"
 
-#: config.c:952
+#: config.c:978
 msgid "out of range"
 msgstr "извън диапазона"
 
-#: config.c:952
+#: config.c:978
 msgid "invalid unit"
 msgstr "неправилна мерна единица"
 
-#: config.c:958
+#: config.c:979
 #, c-format
 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
 msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“: %s"
 
-#: config.c:963
+#: config.c:998
 #, c-format
 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
 msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB „%s“: %s"
 
-#: config.c:966
+#: config.c:1001
 #, c-format
 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
 msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ във файла „%s“: %s"
 
-#: config.c:969
+#: config.c:1004
 #, c-format
 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
 msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на стандартния вход: %s"
 
-#: config.c:972
+#: config.c:1007
 #, c-format
 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
 msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB от подмодул „%s“: %s"
 
-#: config.c:975
+#: config.c:1010
 #, c-format
 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
 msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на командния ред „%s“: %s"
 
-#: config.c:978
+#: config.c:1013
 #, c-format
 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
 msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в %s: %s"
 
-#: config.c:1073
+#: config.c:1108
 #, c-format
 msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
 msgstr "домашната папка на потребителя не може да бъде открита: „%s“"
 
-#: config.c:1082
+#: config.c:1117
 #, c-format
 msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
 msgstr "„%s“ не е правилна стойност за време за „%s“"
 
-#: config.c:1173
+#: config.c:1208
 #, c-format
 msgid "abbrev length out of range: %d"
 msgstr "дължината на съкращаване е извън интервала ([4; 40]): %d"
 
-#: config.c:1187 config.c:1198
+#: config.c:1222 config.c:1233
 #, c-format
 msgid "bad zlib compression level %d"
 msgstr "неправилно ниво на компресиране: %d"
 
-#: config.c:1290
+#: config.c:1325
 msgid "core.commentChar should only be one character"
 msgstr "настройката „core.commentChar“ трябва да е само един знак"
 
-#: config.c:1323
+#: config.c:1358
 #, c-format
 msgid "invalid mode for object creation: %s"
 msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
 
-#: config.c:1395
+#: config.c:1430
 #, c-format
 msgid "malformed value for %s"
 msgstr "неправилна стойност за „%s“"
 
-#: config.c:1421
+#: config.c:1456
 #, c-format
 msgid "malformed value for %s: %s"
 msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
 
-#: config.c:1422
+#: config.c:1457
 msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
 msgstr ""
 "трябва да е една от следните стойности: „nothing“ (без изтласкване при липса "
@@ -1942,139 +2021,139 @@ msgstr ""
 "„simple“ (клонът със същото име, от който се издърпва), „upstream“ (клонът, "
 "от който се издърпва) или „current“ (клонът със същото име)"
 
-#: config.c:1483 builtin/pack-objects.c:3397
+#: config.c:1518 builtin/pack-objects.c:3410
 #, c-format
 msgid "bad pack compression level %d"
 msgstr "неправилно ниво на компресиране при пакетиране: %d"
 
-#: config.c:1604
+#: config.c:1639
 #, c-format
 msgid "unable to load config blob object '%s'"
 msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да се зареди"
 
-#: config.c:1607
+#: config.c:1642
 #, c-format
 msgid "reference '%s' does not point to a blob"
 msgstr "указателят „%s“ не сочи към обект-BLOB"
 
-#: config.c:1624
+#: config.c:1659
 #, c-format
 msgid "unable to resolve config blob '%s'"
 msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да бъде открит"
 
-#: config.c:1654
+#: config.c:1689
 #, c-format
 msgid "failed to parse %s"
 msgstr "„%s“ не може да бъде анализиран"
 
-#: config.c:1710
+#: config.c:1745
 msgid "unable to parse command-line config"
 msgstr "неправилни настройки от командния ред"
 
-#: config.c:2059
+#: config.c:2094
 msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
 msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
 
-#: config.c:2229
+#: config.c:2264
 #, c-format
 msgid "Invalid %s: '%s'"
 msgstr "Неправилен %s: „%s“"
 
-#: config.c:2272
+#: config.c:2307
 #, c-format
 msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
 msgstr ""
 "непозната стойност „%s“ за настройката „core.untrackedCache“.  Ще се ползва "
 "стандартната стойност „keep“ (запазване)"
 
-#: config.c:2298
+#: config.c:2333
 #, c-format
 msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
 msgstr ""
 "стойността на „splitIndex.maxPercentChange“ трябва да е между 1 и 100, а не "
 "%d"
 
-#: config.c:2344
+#: config.c:2379
 #, c-format
 msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
 msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
 
-#: config.c:2346
+#: config.c:2381
 #, c-format
 msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
 msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
 
-#: config.c:2427
+#: config.c:2462
 #, c-format
 msgid "invalid section name '%s'"
 msgstr "неправилно име на раздел: „%s“"
 
-#: config.c:2459
+#: config.c:2494
 #, c-format
 msgid "%s has multiple values"
 msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
 
-#: config.c:2488
+#: config.c:2523
 #, c-format
 msgid "failed to write new configuration file %s"
 msgstr "новият конфигурационен файл „%s“ не може да бъде запазен"
 
-#: config.c:2740 config.c:3064
+#: config.c:2775 config.c:3099
 #, c-format
 msgid "could not lock config file %s"
 msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде заключен"
 
-#: config.c:2751
+#: config.c:2786
 #, c-format
 msgid "opening %s"
 msgstr "отваряне на „%s“"
 
-#: config.c:2786 builtin/config.c:328
+#: config.c:2821 builtin/config.c:328
 #, c-format
 msgid "invalid pattern: %s"
 msgstr "неправилен шаблон: %s"
 
-#: config.c:2811
+#: config.c:2846
 #, c-format
 msgid "invalid config file %s"
 msgstr "неправилен конфигурационен файл: „%s“"
 
-#: config.c:2824 config.c:3077
+#: config.c:2859 config.c:3112
 #, c-format
 msgid "fstat on %s failed"
 msgstr "неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“"
 
-#: config.c:2835
+#: config.c:2870
 #, c-format
 msgid "unable to mmap '%s'"
 msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
 
-#: config.c:2844 config.c:3082
+#: config.c:2879 config.c:3117
 #, c-format
 msgid "chmod on %s failed"
 msgstr "неуспешна смяна на права с „chmod“ върху „%s“"
 
-#: config.c:2929 config.c:3179
+#: config.c:2964 config.c:3214
 #, c-format
 msgid "could not write config file %s"
 msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде записан"
 
-#: config.c:2963
+#: config.c:2998
 #, c-format
 msgid "could not set '%s' to '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
 
-#: config.c:2965 builtin/remote.c:782
+#: config.c:3000 builtin/remote.c:782
 #, c-format
 msgid "could not unset '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се премахне"
 
-#: config.c:3055
+#: config.c:3090
 #, c-format
 msgid "invalid section name: %s"
 msgstr "неправилно име на раздел: %s"
 
-#: config.c:3222
+#: config.c:3257
 #, c-format
 msgid "missing value for '%s'"
 msgstr "липсва стойност за „%s“"
@@ -2243,19 +2322,19 @@ msgstr "необичайният път „%s“ е блокиран"
 msgid "unable to fork"
 msgstr "неуспешно създаване на процес"
 
-#: connected.c:85 builtin/fsck.c:221 builtin/prune.c:43
+#: connected.c:86 builtin/fsck.c:221 builtin/prune.c:43
 msgid "Checking connectivity"
 msgstr "Проверка на свързаността"
 
-#: connected.c:97
+#: connected.c:98
 msgid "Could not run 'git rev-list'"
 msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
 
-#: connected.c:117
+#: connected.c:118
 msgid "failed write to rev-list"
 msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите"
 
-#: connected.c:124
+#: connected.c:125
 msgid "failed to close rev-list's stdin"
 msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
 
@@ -2484,7 +2563,7 @@ msgstr ""
 "регулярният израз на групата в конфигурационния файл съдържа повече от "
 "максимално поддържаните (%d) прихващащи групи"
 
-#: delta-islands.c:466
+#: delta-islands.c:467
 #, c-format
 msgid "Marked %d islands, done.\n"
 msgstr "Отбелязани са %d групи, работата приключи.\n"
@@ -2566,38 +2645,38 @@ msgstr ""
 "Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
 "%s"
 
-#: diff.c:4210
+#: diff.c:4215
 #, c-format
 msgid "external diff died, stopping at %s"
 msgstr ""
 "външната програма за разлики завърши неуспешно.  Спиране на работата при „%s“"
 
-#: diff.c:4555
+#: diff.c:4560
 msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
 msgstr ""
 "Опциите „--name-only“, „--name-status“, „--check“ и „-s“ са несъвместими "
 "една с друга"
 
-#: diff.c:4558
+#: diff.c:4563
 msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
 msgstr "Опциите „-G“, „-S“ и „--find-object“ са несъвместими една с друга"
 
-#: diff.c:4636
+#: diff.c:4641
 msgid "--follow requires exactly one pathspec"
 msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
 
-#: diff.c:4684
+#: diff.c:4689
 #, c-format
 msgid "invalid --stat value: %s"
 msgstr "неправилна стойност за „--stat“: %s"
 
-#: diff.c:4689 diff.c:4694 diff.c:4699 diff.c:4704 diff.c:5217
+#: diff.c:4694 diff.c:4699 diff.c:4704 diff.c:4709 diff.c:5222
 #: parse-options.c:199 parse-options.c:203
 #, c-format
 msgid "%s expects a numerical value"
 msgstr "опцията „%s“ очаква число за аргумент"
 
-#: diff.c:4721
+#: diff.c:4726
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
@@ -2606,44 +2685,44 @@ msgstr ""
 "Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
 "%s"
 
-#: diff.c:4806
+#: diff.c:4811
 #, c-format
 msgid "unknown change class '%c' in --diff-filter=%s"
 msgstr "непознат вид промяна: „%c“ в „--diff-filter=%s“"
 
-#: diff.c:4830
+#: diff.c:4835
 #, c-format
 msgid "unknown value after ws-error-highlight=%.*s"
 msgstr "непозната стойност след „ws-error-highlight=%.*s“"
 
-#: diff.c:4844
+#: diff.c:4849
 #, c-format
 msgid "unable to resolve '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се открие"
 
-#: diff.c:4894 diff.c:4900
+#: diff.c:4899 diff.c:4905
 #, c-format
 msgid "%s expects <n>/<m> form"
 msgstr ""
 "опцията „%s“ изисква стойности за МИНИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК_/"
 "МАКСИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА от"
 
-#: diff.c:4912
+#: diff.c:4917
 #, c-format
 msgid "%s expects a character, got '%s'"
 msgstr "опцията „%s“ изисква знак, а не: „%s“"
 
-#: diff.c:4933
+#: diff.c:4938
 #, c-format
 msgid "bad --color-moved argument: %s"
 msgstr "неправилен аргумент за „--color-moved“: „%s“"
 
-#: diff.c:4952
+#: diff.c:4957
 #, c-format
 msgid "invalid mode '%s' in --color-moved-ws"
 msgstr "неправилен режим „%s“ за „ --color-moved-ws“"
 
-#: diff.c:4992
+#: diff.c:4997
 msgid ""
 "option diff-algorithm accepts \"myers\", \"minimal\", \"patience\" and "
 "\"histogram\""
@@ -2652,153 +2731,153 @@ msgstr ""
 "Майерс), „minimal“ (минимизиране на разликите), „patience“ (пасианс) и "
 "„histogram“ (хистограмен)"
 
-#: diff.c:5028 diff.c:5048
+#: diff.c:5033 diff.c:5053
 #, c-format
 msgid "invalid argument to %s"
 msgstr "неправилен аргумент към „%s“"
 
-#: diff.c:5186
+#: diff.c:5191
 #, c-format
 msgid "failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
 msgstr "неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
 
-#: diff.c:5242
+#: diff.c:5247
 #, c-format
 msgid "bad --word-diff argument: %s"
 msgstr "неправилен аргумент към „--word-diff“: „%s“"
 
-#: diff.c:5265
+#: diff.c:5270
 msgid "Diff output format options"
 msgstr "Формат на изхода за разликите"
 
-#: diff.c:5267 diff.c:5273
+#: diff.c:5272 diff.c:5278
 msgid "generate patch"
 msgstr "създаване на кръпки"
 
-#: diff.c:5270 builtin/log.c:167
+#: diff.c:5275 builtin/log.c:172
 msgid "suppress diff output"
 msgstr "без извеждане на разликите"
 
-#: diff.c:5275 diff.c:5389 diff.c:5396
+#: diff.c:5280 diff.c:5394 diff.c:5401
 msgid "<n>"
 msgstr "БРОЙ"
 
-#: diff.c:5276 diff.c:5279
+#: diff.c:5281 diff.c:5284
 msgid "generate diffs with <n> lines context"
 msgstr "файловете с разлики да са с контекст с такъв БРОЙ редове"
 
-#: diff.c:5281
+#: diff.c:5286
 msgid "generate the diff in raw format"
 msgstr "файловете с разлики да са в суров формат"
 
-#: diff.c:5284
+#: diff.c:5289
 msgid "synonym for '-p --raw'"
 msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
 
-#: diff.c:5288
+#: diff.c:5293
 msgid "synonym for '-p --stat'"
 msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
 
-#: diff.c:5292
+#: diff.c:5297
 msgid "machine friendly --stat"
 msgstr "„--stat“ във формат за четене от програма"
 
-#: diff.c:5295
+#: diff.c:5300
 msgid "output only the last line of --stat"
 msgstr "извеждане само на последния ред на „--stat“"
 
-#: diff.c:5297 diff.c:5305
+#: diff.c:5302 diff.c:5310
 msgid "<param1,param2>..."
 msgstr "ПАРАМЕТЪР_1, ПАРАМЕТЪР_2, …"
 
-#: diff.c:5298
+#: diff.c:5303
 msgid ""
 "output the distribution of relative amount of changes for each sub-directory"
 msgstr "извеждане на разпределението на промените за всяка поддиректория"
 
-#: diff.c:5302
+#: diff.c:5307
 msgid "synonym for --dirstat=cumulative"
 msgstr "псевдоним на „--dirstat=cumulative“"
 
-#: diff.c:5306
+#: diff.c:5311
 msgid "synonym for --dirstat=files,param1,param2..."
 msgstr "псевдоним на „--dirstat=ФАЙЛОВЕ,ПАРАМЕТЪР_1,ПАРАМЕТЪР_2,…“"
 
-#: diff.c:5310
+#: diff.c:5315
 msgid "warn if changes introduce conflict markers or whitespace errors"
 msgstr ""
 "предупреждаване, ако промените водят до маркери за конфликт или грешки в "
 "празните знаци"
 
-#: diff.c:5313
+#: diff.c:5318
 msgid "condensed summary such as creations, renames and mode changes"
 msgstr ""
 "съкратено резюме на създадените, преименуваните и файловете с промяна на "
 "режима на достъп"
 
-#: diff.c:5316
+#: diff.c:5321
 msgid "show only names of changed files"
 msgstr "извеждане само на имената на променените файлове"
 
-#: diff.c:5319
+#: diff.c:5324
 msgid "show only names and status of changed files"
 msgstr "извеждане само на имената и статистиката за променените файлове"
 
-#: diff.c:5321
+#: diff.c:5326
 msgid "<width>[,<name-width>[,<count>]]"
 msgstr "ШИРОЧИНА[,ИМЕ-ШИРОЧИНА[,БРОЙ]]"
 
-#: diff.c:5322
+#: diff.c:5327
 msgid "generate diffstat"
 msgstr "извеждане на статистика за промените"
 
-#: diff.c:5324 diff.c:5327 diff.c:5330
+#: diff.c:5329 diff.c:5332 diff.c:5335
 msgid "<width>"
 msgstr "ШИРОЧИНА"
 
-#: diff.c:5325
+#: diff.c:5330
 msgid "generate diffstat with a given width"
 msgstr "статистика с такава ШИРОЧИНА за промените"
 
-#: diff.c:5328
+#: diff.c:5333
 msgid "generate diffstat with a given name width"
 msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на имената"
 
-#: diff.c:5331
+#: diff.c:5336
 msgid "generate diffstat with a given graph width"
 msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на гра̀фа"
 
-#: diff.c:5333
+#: diff.c:5338
 msgid "<count>"
 msgstr "БРОЙ"
 
-#: diff.c:5334
+#: diff.c:5339
 msgid "generate diffstat with limited lines"
 msgstr "ограничаване на БРОя на редовете в статистиката за промените"
 
-#: diff.c:5337
+#: diff.c:5342
 msgid "generate compact summary in diffstat"
 msgstr "кратко резюме в статистиката за промените"
 
-#: diff.c:5340
+#: diff.c:5345
 msgid "output a binary diff that can be applied"
 msgstr "извеждане на двоична разлика във вид за прилагане"
 
-#: diff.c:5343
+#: diff.c:5348
 msgid "show full pre- and post-image object names on the \"index\" lines"
 msgstr ""
 "показване на пълните имена на обекти в редовете за индекса при вариантите "
 "преди и след промяната"
 
-#: diff.c:5345
+#: diff.c:5350
 msgid "show colored diff"
 msgstr "разлики в цвят"
 
-#: diff.c:5346
+#: diff.c:5351
 msgid "<kind>"
 msgstr "ВИД"
 
-#: diff.c:5347
+#: diff.c:5352
 msgid ""
 "highlight whitespace errors in the 'context', 'old' or 'new' lines in the "
 "diff"
@@ -2806,7 +2885,7 @@ msgstr ""
 "грешките в празните знаци да се указват в редовете за контекста, вариантите "
 "преди и след разликата,"
 
-#: diff.c:5350
+#: diff.c:5355
 msgid ""
 "do not munge pathnames and use NULs as output field terminators in --raw or "
 "--numstat"
@@ -2814,257 +2893,257 @@ msgstr ""
 "без преименуване на пътищата.  Да се използват нулеви байтове за разделители "
 "на полета в изхода при ползване на опцията „--raw“ или „--numstat“"
 
-#: diff.c:5353 diff.c:5356 diff.c:5359 diff.c:5465
+#: diff.c:5358 diff.c:5361 diff.c:5364 diff.c:5470
 msgid "<prefix>"
 msgstr "ПРЕФИКС"
 
-#: diff.c:5354
+#: diff.c:5359
 msgid "show the given source prefix instead of \"a/\""
 msgstr "префикс вместо „a/“ за източник"
 
-#: diff.c:5357
+#: diff.c:5362
 msgid "show the given destination prefix instead of \"b/\""
 msgstr "префикс вместо „b/“ за цел"
 
-#: diff.c:5360
+#: diff.c:5365
 msgid "prepend an additional prefix to every line of output"
 msgstr "добавяне на допълнителен префикс за всеки ред на изхода"
 
-#: diff.c:5363
+#: diff.c:5368
 msgid "do not show any source or destination prefix"
 msgstr "без префикс за източника и целта"
 
-#: diff.c:5366
+#: diff.c:5371
 msgid "show context between diff hunks up to the specified number of lines"
 msgstr ""
 "извеждане на контекст между последователните парчета с разлики от указания "
 "БРОЙ редове"
 
-#: diff.c:5370 diff.c:5375 diff.c:5380
+#: diff.c:5375 diff.c:5380 diff.c:5385
 msgid "<char>"
 msgstr "ЗНАК"
 
-#: diff.c:5371
+#: diff.c:5376
 msgid "specify the character to indicate a new line instead of '+'"
 msgstr "знак вместо „+“ за нов вариант на ред"
 
-#: diff.c:5376
+#: diff.c:5381
 msgid "specify the character to indicate an old line instead of '-'"
 msgstr "знак вместо „-“ за стар вариант на ред"
 
-#: diff.c:5381
+#: diff.c:5386
 msgid "specify the character to indicate a context instead of ' '"
 msgstr "знак вместо „ “ за контекст"
 
-#: diff.c:5384
+#: diff.c:5389
 msgid "Diff rename options"
 msgstr "Настройки за разлики с преименуване"
 
-#: diff.c:5385
+#: diff.c:5390
 msgid "<n>[/<m>]"
 msgstr "МИНИМАЛЕН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК[/МАКСИМАЛEН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА]"
 
-#: diff.c:5386
+#: diff.c:5391
 msgid "break complete rewrite changes into pairs of delete and create"
 msgstr ""
 "заместване на пълните промени с последователност от изтриване и създаване"
 
-#: diff.c:5390
+#: diff.c:5395
 msgid "detect renames"
 msgstr "засичане на преименуванията"
 
-#: diff.c:5394
+#: diff.c:5399
 msgid "omit the preimage for deletes"
 msgstr "без предварителен вариант при изтриване"
 
-#: diff.c:5397
+#: diff.c:5402
 msgid "detect copies"
 msgstr "засичане на копиранията"
 
-#: diff.c:5401
+#: diff.c:5406
 msgid "use unmodified files as source to find copies"
 msgstr "търсене на копирано и от непроменените файлове"
 
-#: diff.c:5403
+#: diff.c:5408
 msgid "disable rename detection"
 msgstr "без търсене на преименувания"
 
-#: diff.c:5406
+#: diff.c:5411
 msgid "use empty blobs as rename source"
 msgstr "празни обекти като източник при преименувания"
 
-#: diff.c:5408
+#: diff.c:5413
 msgid "continue listing the history of a file beyond renames"
 msgstr ""
 "продължаване на извеждането на историята — без отрязването при преименувания "
 "на файл"
 
-#: diff.c:5411
+#: diff.c:5416
 msgid ""
 "prevent rename/copy detection if the number of rename/copy targets exceeds "
 "given limit"
 msgstr ""
 "без засичане на преименувания/копирания, ако броят им надвишава тази стойност"
 
-#: diff.c:5413
+#: diff.c:5418
 msgid "Diff algorithm options"
 msgstr "Опции към алгоритъма за разлики"
 
-#: diff.c:5415
+#: diff.c:5420
 msgid "produce the smallest possible diff"
 msgstr "търсене на възможно най-малка разлика"
 
-#: diff.c:5418
+#: diff.c:5423
 msgid "ignore whitespace when comparing lines"
 msgstr "без промени в празните знаци при сравняване на редове"
 
-#: diff.c:5421
+#: diff.c:5426
 msgid "ignore changes in amount of whitespace"
 msgstr "без промени в празните знаци"
 
-#: diff.c:5424
+#: diff.c:5429
 msgid "ignore changes in whitespace at EOL"
 msgstr "без промени в празните знаци в края на редовете"
 
-#: diff.c:5427
+#: diff.c:5432
 msgid "ignore carrier-return at the end of line"
 msgstr "без промени в знаците за край на ред"
 
-#: diff.c:5430
+#: diff.c:5435
 msgid "ignore changes whose lines are all blank"
 msgstr "без промени в редовете, които са изцяло от празни знаци"
 
-#: diff.c:5433
+#: diff.c:5438
 msgid "heuristic to shift diff hunk boundaries for easy reading"
 msgstr ""
 "евристика за преместване на границите на парчетата за улесняване на четенето"
 
-#: diff.c:5436
+#: diff.c:5441
 msgid "generate diff using the \"patience diff\" algorithm"
 msgstr "разлика чрез алгоритъм за подредба като пасианс"
 
-#: diff.c:5440
+#: diff.c:5445
 msgid "generate diff using the \"histogram diff\" algorithm"
 msgstr "разлика по хистограмния алгоритъм"
 
-#: diff.c:5442
+#: diff.c:5447
 msgid "<algorithm>"
 msgstr "АЛГОРИТЪМ"
 
-#: diff.c:5443
+#: diff.c:5448
 msgid "choose a diff algorithm"
 msgstr "избор на АЛГОРИТЪМа за разлики"
 
-#: diff.c:5445
+#: diff.c:5450
 msgid "<text>"
 msgstr "ТЕКСТ"
 
-#: diff.c:5446
+#: diff.c:5451
 msgid "generate diff using the \"anchored diff\" algorithm"
 msgstr "разлика чрез алгоритъма със закотвяне"
 
-#: diff.c:5448 diff.c:5457 diff.c:5460
+#: diff.c:5453 diff.c:5462 diff.c:5465
 msgid "<mode>"
 msgstr "РЕЖИМ"
 
-#: diff.c:5449
+#: diff.c:5454
 msgid "show word diff, using <mode> to delimit changed words"
 msgstr ""
 "разлика по думи, като се ползва този РЕЖИМ за отделянето на променените думи"
 
-#: diff.c:5451 diff.c:5454 diff.c:5499
+#: diff.c:5456 diff.c:5459 diff.c:5504
 msgid "<regex>"
 msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ"
 
-#: diff.c:5452
+#: diff.c:5457
 msgid "use <regex> to decide what a word is"
 msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ за разделяне по думи"
 
-#: diff.c:5455
+#: diff.c:5460
 msgid "equivalent to --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
 msgstr "псевдоним на „--word-diff=color --word-diff-regex=РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ“"
 
-#: diff.c:5458
+#: diff.c:5463
 msgid "moved lines of code are colored differently"
 msgstr "различен цвят за извеждане на преместените редове"
 
-#: diff.c:5461
+#: diff.c:5466
 msgid "how white spaces are ignored in --color-moved"
 msgstr ""
 "режим за прескачането на празните знаци при задаването на „--color-moved“"
 
-#: diff.c:5464
+#: diff.c:5469
 msgid "Other diff options"
 msgstr "Други опции за разлики"
 
-#: diff.c:5466
+#: diff.c:5471
 msgid "when run from subdir, exclude changes outside and show relative paths"
 msgstr ""
 "при изпълнение от поддиректория да се пренебрегват разликите извън нея и да "
 "се ползват относителни пътища"
 
-#: diff.c:5470
+#: diff.c:5475
 msgid "treat all files as text"
 msgstr "обработка на всички файлове като текстови"
 
-#: diff.c:5472
+#: diff.c:5477
 msgid "swap two inputs, reverse the diff"
 msgstr "размяна на двата входа — обръщане на разликата"
 
-#: diff.c:5474
+#: diff.c:5479
 msgid "exit with 1 if there were differences, 0 otherwise"
 msgstr ""
 "завършване с код за състояние 1 при наличието на разлики, а в противен "
 "случай — с 0"
 
-#: diff.c:5476
+#: diff.c:5481
 msgid "disable all output of the program"
 msgstr "без всякакъв изход от програмата"
 
-#: diff.c:5478
+#: diff.c:5483
 msgid "allow an external diff helper to be executed"
 msgstr "позволяване на изпълнение на външна помощна програма за разлики"
 
-#: diff.c:5480
+#: diff.c:5485
 msgid "run external text conversion filters when comparing binary files"
 msgstr ""
 "изпълнение на външни програми-филтри при сравнението на двоични файлове"
 
-#: diff.c:5482
+#: diff.c:5487
 msgid "<when>"
 msgstr "КОГА"
 
-#: diff.c:5483
+#: diff.c:5488
 msgid "ignore changes to submodules in the diff generation"
 msgstr "игнориране на промените в подмодулите при извеждането на разликите"
 
-#: diff.c:5486
+#: diff.c:5491
 msgid "<format>"
 msgstr "ФОРМАТ"
 
-#: diff.c:5487
+#: diff.c:5492
 msgid "specify how differences in submodules are shown"
 msgstr "начин за извеждане на промените в подмодулите"
 
-#: diff.c:5491
+#: diff.c:5496
 msgid "hide 'git add -N' entries from the index"
 msgstr "без включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
 
-#: diff.c:5494
+#: diff.c:5499
 msgid "treat 'git add -N' entries as real in the index"
 msgstr "включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
 
-#: diff.c:5496
+#: diff.c:5501
 msgid "<string>"
 msgstr "НИЗ"
 
-#: diff.c:5497
+#: diff.c:5502
 msgid ""
 "look for differences that change the number of occurrences of the specified "
 "string"
 msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указаните низове"
 
-#: diff.c:5500
+#: diff.c:5505
 msgid ""
 "look for differences that change the number of occurrences of the specified "
 "regex"
@@ -3072,57 +3151,57 @@ msgstr ""
 "търсене на разлики, които променят броя на поява на низовете, които напасват "
 "на регулярния израз"
 
-#: diff.c:5503
+#: diff.c:5508
 msgid "show all changes in the changeset with -S or -G"
 msgstr "извеждане на всички промени с „-G“/„-S“"
 
-#: diff.c:5506
+#: diff.c:5511
 msgid "treat <string> in -S as extended POSIX regular expression"
 msgstr "НИЗът към „-S“ да се тълкува като разширен регулярен израз по POSIX"
 
-#: diff.c:5509
+#: diff.c:5514
 msgid "control the order in which files appear in the output"
 msgstr "управление на подредбата на файловете в изхода"
 
-#: diff.c:5510
+#: diff.c:5515
 msgid "<object-id>"
 msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_ОБЕКТ"
 
-#: diff.c:5511
+#: diff.c:5516
 msgid ""
 "look for differences that change the number of occurrences of the specified "
 "object"
 msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указания обект"
 
-#: diff.c:5513
+#: diff.c:5518
 msgid "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)...[*]]"
 msgstr "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)…[*]]"
 
-#: diff.c:5514
+#: diff.c:5519
 msgid "select files by diff type"
 msgstr "избор на файловете по вид разлика"
 
-#: diff.c:5516
+#: diff.c:5521
 msgid "<file>"
 msgstr "ФАЙЛ"
 
-#: diff.c:5517
+#: diff.c:5522
 msgid "Output to a specific file"
 msgstr "Изход към указания файл"
 
-#: diff.c:6150
+#: diff.c:6177
 msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
 msgstr ""
 "търсенето на преименувания на обекти съчетани с промени се прескача поради "
 "многото файлове."
 
-#: diff.c:6153
+#: diff.c:6180
 msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
 msgstr ""
 "установени са само точните копия на променените пътища поради многото "
 "файлове."
 
-#: diff.c:6156
+#: diff.c:6183
 #, c-format
 msgid ""
 "you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
@@ -3226,32 +3305,32 @@ msgstr "невъзможно писане към отдалечено храни
 msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
 msgstr "опцията „--stateless-rpc“ изисква  „multi_ack_detailed“"
 
-#: fetch-pack.c:360 fetch-pack.c:1271
+#: fetch-pack.c:360 fetch-pack.c:1284
 #, c-format
 msgid "invalid shallow line: %s"
 msgstr "неправилен плитък ред: „%s“"
 
-#: fetch-pack.c:366 fetch-pack.c:1277
+#: fetch-pack.c:366 fetch-pack.c:1290
 #, c-format
 msgid "invalid unshallow line: %s"
 msgstr "неправилен неплитък ред: „%s“"
 
-#: fetch-pack.c:368 fetch-pack.c:1279
+#: fetch-pack.c:368 fetch-pack.c:1292
 #, c-format
 msgid "object not found: %s"
 msgstr "обектът „%s“ липсва"
 
-#: fetch-pack.c:371 fetch-pack.c:1282
+#: fetch-pack.c:371 fetch-pack.c:1295
 #, c-format
 msgid "error in object: %s"
 msgstr "грешка в обекта: „%s“"
 
-#: fetch-pack.c:373 fetch-pack.c:1284
+#: fetch-pack.c:373 fetch-pack.c:1297
 #, c-format
 msgid "no shallow found: %s"
 msgstr "не е открит плитък обект: %s"
 
-#: fetch-pack.c:376 fetch-pack.c:1288
+#: fetch-pack.c:376 fetch-pack.c:1301
 #, c-format
 msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
 msgstr "очаква се плитък или не обект, а бе получено: „%s“"
@@ -3270,7 +3349,7 @@ msgstr "неправилно подаване: „%s“"
 msgid "giving up"
 msgstr "преустановяване"
 
-#: fetch-pack.c:477 progress.c:284
+#: fetch-pack.c:477 progress.c:277
 msgid "done"
 msgstr "действието завърши"
 
@@ -3311,157 +3390,133 @@ msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
 msgid "error in sideband demultiplexer"
 msgstr "грешка в демултиплексора"
 
-#: fetch-pack.c:906
-msgid "Server does not support shallow clients"
-msgstr "Сървърът не поддържа плитки клиенти"
-
-#: fetch-pack.c:910
-msgid "Server supports multi_ack_detailed"
-msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack_detailed“"
-
-#: fetch-pack.c:913
-msgid "Server supports no-done"
-msgstr "Сървърът поддържа „no-done“"
-
-#: fetch-pack.c:919
-msgid "Server supports multi_ack"
-msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack“"
-
-#: fetch-pack.c:923
-msgid "Server supports side-band-64k"
-msgstr "Сървърът поддържа „side-band-64k“"
-
-#: fetch-pack.c:927
-msgid "Server supports side-band"
-msgstr "Сървърът поддържа „side-band“"
-
-#: fetch-pack.c:931
-msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
-msgstr "Сървърът поддържа „allow-tip-sha1-in-want“"
-
-#: fetch-pack.c:935
-msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
-msgstr "Сървърът поддържа „allow-reachable-sha1-in-want“"
-
-#: fetch-pack.c:945
-msgid "Server supports ofs-delta"
-msgstr "Сървърът поддържа „ofs-delta“"
-
-#: fetch-pack.c:951 fetch-pack.c:1144
-msgid "Server supports filter"
-msgstr "Сървърът поддържа филтри"
-
-#: fetch-pack.c:959
+#: fetch-pack.c:908
 #, c-format
 msgid "Server version is %.*s"
 msgstr "Версията на сървъра е: %.*s"
 
-#: fetch-pack.c:965
+#: fetch-pack.c:913 fetch-pack.c:919 fetch-pack.c:922 fetch-pack.c:928
+#: fetch-pack.c:932 fetch-pack.c:936 fetch-pack.c:940 fetch-pack.c:944
+#: fetch-pack.c:948 fetch-pack.c:952 fetch-pack.c:956 fetch-pack.c:960
+#: fetch-pack.c:966 fetch-pack.c:972 fetch-pack.c:977 fetch-pack.c:982
+#, c-format
+msgid "Server supports %s"
+msgstr "Сървърът поддържа „%s“"
+
+#: fetch-pack.c:915
+msgid "Server does not support shallow clients"
+msgstr "Сървърът не поддържа плитки клиенти"
+
+#: fetch-pack.c:975
 msgid "Server does not support --shallow-since"
 msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-since“"
 
-#: fetch-pack.c:969
+#: fetch-pack.c:980
 msgid "Server does not support --shallow-exclude"
 msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-exclude“"
 
-#: fetch-pack.c:971
+#: fetch-pack.c:984
 msgid "Server does not support --deepen"
 msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--deepen“"
 
-#: fetch-pack.c:988
+#: fetch-pack.c:1001
 msgid "no common commits"
 msgstr "няма общи подавания"
 
-#: fetch-pack.c:1000 fetch-pack.c:1449
+#: fetch-pack.c:1013 fetch-pack.c:1462
 msgid "git fetch-pack: fetch failed."
 msgstr "git fetch-pack: неуспешно доставяне."
 
-#: fetch-pack.c:1138
+#: fetch-pack.c:1151
 msgid "Server does not support shallow requests"
 msgstr "Сървърът не поддържа плитки заявки"
 
-#: fetch-pack.c:1171
+#: fetch-pack.c:1157
+msgid "Server supports filter"
+msgstr "Сървърът поддържа филтри"
+
+#: fetch-pack.c:1184
 msgid "unable to write request to remote"
 msgstr "невъзможно писане към отдалечено хранилище"
 
-#: fetch-pack.c:1189
+#: fetch-pack.c:1202
 #, c-format
 msgid "error reading section header '%s'"
 msgstr "грешка при прочитане на заглавната част на раздел „%s“"
 
-#: fetch-pack.c:1195
+#: fetch-pack.c:1208
 #, c-format
 msgid "expected '%s', received '%s'"
 msgstr "очаква се „%s“, а бе получено „%s“"
 
-#: fetch-pack.c:1234
+#: fetch-pack.c:1247
 #, c-format
 msgid "unexpected acknowledgment line: '%s'"
 msgstr "неочакван ред за потвърждение: „%s“"
 
-#: fetch-pack.c:1239
+#: fetch-pack.c:1252
 #, c-format
 msgid "error processing acks: %d"
 msgstr "грешка при обработка на потвържденията: %d"
 
-#: fetch-pack.c:1249
+#: fetch-pack.c:1262
 msgid "expected packfile to be sent after 'ready'"
 msgstr ""
 "очакваше се пакетният файл да бъде изпратен след отговор за готовност (ready)"
 
-#: fetch-pack.c:1251
+#: fetch-pack.c:1264
 msgid "expected no other sections to be sent after no 'ready'"
 msgstr ""
 "очакваше се след липса на отговор за готовност (ready) да не се се пращат "
 "други раздели"
 
-#: fetch-pack.c:1293
+#: fetch-pack.c:1306
 #, c-format
 msgid "error processing shallow info: %d"
 msgstr "грешка при обработка на информация за дълбочината/плиткостта: %d"
 
-#: fetch-pack.c:1340
+#: fetch-pack.c:1353
 #, c-format
 msgid "expected wanted-ref, got '%s'"
 msgstr "очаква се искан указател, а бе получено: „%s“"
 
-#: fetch-pack.c:1345
+#: fetch-pack.c:1358
 #, c-format
 msgid "unexpected wanted-ref: '%s'"
 msgstr "неочакван искан указател: „%s“"
 
-#: fetch-pack.c:1350
+#: fetch-pack.c:1363
 #, c-format
 msgid "error processing wanted refs: %d"
 msgstr "грешка при обработката на исканите указатели: %d"
 
-#: fetch-pack.c:1676
+#: fetch-pack.c:1689
 msgid "no matching remote head"
 msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
 
-#: fetch-pack.c:1699 builtin/clone.c:673
+#: fetch-pack.c:1712 builtin/clone.c:686
 msgid "remote did not send all necessary objects"
 msgstr "отдалеченото хранилище не изпрати всички необходими обекти."
 
-#: fetch-pack.c:1726
+#: fetch-pack.c:1739
 #, c-format
 msgid "no such remote ref %s"
 msgstr "такъв отдалечен указател няма: %s"
 
-#: fetch-pack.c:1729
+#: fetch-pack.c:1742
 #, c-format
 msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
-msgstr "Сървърът не позволява заявка за необявен „%s“"
+msgstr "Сървърът не позволява заявка за необявен обект „%s“"
 
-#: gpg-interface.c:318
+#: gpg-interface.c:321
 msgid "gpg failed to sign the data"
 msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
 
-#: gpg-interface.c:344
+#: gpg-interface.c:347
 msgid "could not create temporary file"
 msgstr "не може да се създаде временен файл"
 
-#: gpg-interface.c:347
+#: gpg-interface.c:350
 #, c-format
 msgid "failed writing detached signature to '%s'"
 msgstr "Програмата не успя да запише самостоятелния подпис в „%s“"
@@ -3471,18 +3526,18 @@ msgstr "Програмата не успя да запише самостоят
 msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
 msgstr "прескачане на неправилния цвят „%.*s“ в „log.graphColors“"
 
-#: grep.c:2113
+#: grep.c:2117
 #, c-format
 msgid "'%s': unable to read %s"
 msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
 
-#: grep.c:2130 setup.c:164 builtin/clone.c:411 builtin/diff.c:82
+#: grep.c:2134 setup.c:164 builtin/clone.c:409 builtin/diff.c:82
 #: builtin/rm.c:135
 #, c-format
 msgid "failed to stat '%s'"
 msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
 
-#: grep.c:2141
+#: grep.c:2145
 #, c-format
 msgid "'%s': short read"
 msgstr "„%s“: изчитането върна по-малко байтове от очакваното"
@@ -3552,7 +3607,7 @@ msgstr "команди на git от други директории от „$PA
 msgid "These are common Git commands used in various situations:"
 msgstr "Това са най-често използваните команди на Git:"
 
-#: help.c:363 git.c:97
+#: help.c:363 git.c:98
 #, c-format
 msgid "unsupported command listing type '%s'"
 msgstr "неподдържан списък от команди „%s“"
@@ -3667,8 +3722,8 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Изпълнете:\n"
 "\n"
-"  git config --global user.email \"ИМЕ@example.com\"\n"
-"  git config --global user.name \"ВАШЕТО ИМЕ\"\n"
+"    git config --global user.email \"ИМЕ@example.com\"\n"
+"    git config --global user.name \"ВАШЕТО ИМЕ\"\n"
 "\n"
 "и въведете данни за себе си.\n"
 "Ако пропуснете опцията „--global“, самоличността е само за текущото "
@@ -3705,7 +3760,7 @@ msgstr "не може да се ползва празно име като иде
 msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
 msgstr "името съдържа само непозволени знаци: „%s“"
 
-#: ident.c:436 builtin/commit.c:608
+#: ident.c:436 builtin/commit.c:611
 #, c-format
 msgid "invalid date format: %s"
 msgstr "неправилен формат на дата: %s"
@@ -3737,6 +3792,11 @@ msgstr "очаква се „tree:ДЪЛБОЧИНА“"
 msgid "sparse:path filters support has been dropped"
 msgstr "поддръжката на филтри със „sparse:path“ е премахната"
 
+#: list-objects-filter-options.c:94
+#, c-format
+msgid "invalid filter-spec '%s'"
+msgstr "неправилен филтър: „%s“"
+
 #: list-objects-filter-options.c:158
 msgid "cannot change partial clone promisor remote"
 msgstr "не може да промените хранилището-гарант на непълно хранилище"
@@ -3769,8 +3829,8 @@ msgstr "Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде
 msgid "failed to read the cache"
 msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
 
-#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1887 builtin/am.c:1921
-#: builtin/checkout.c:461 builtin/checkout.c:811 builtin/clone.c:773
+#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1885 builtin/am.c:1919
+#: builtin/checkout.c:536 builtin/checkout.c:796 builtin/clone.c:786
 #: builtin/stash.c:264
 msgid "unable to write new index file"
 msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
@@ -3797,98 +3857,98 @@ msgstr ""
 msgid "error building trees"
 msgstr "грешка при изграждане на дърветата"
 
-#: merge-recursive.c:861
+#: merge-recursive.c:863
 #, c-format
 msgid "failed to create path '%s'%s"
 msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
 
-#: merge-recursive.c:872
+#: merge-recursive.c:874
 #, c-format
 msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
 msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
 
-#: merge-recursive.c:886 merge-recursive.c:905
+#: merge-recursive.c:888 merge-recursive.c:907
 msgid ": perhaps a D/F conflict?"
 msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
 
-#: merge-recursive.c:895
+#: merge-recursive.c:897
 #, c-format
 msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
 msgstr ""
 "преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:936 builtin/cat-file.c:40
+#: merge-recursive.c:938 builtin/cat-file.c:40
 #, c-format
 msgid "cannot read object %s '%s'"
 msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
 
-#: merge-recursive.c:939
+#: merge-recursive.c:941
 #, c-format
 msgid "blob expected for %s '%s'"
 msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
 
-#: merge-recursive.c:963
+#: merge-recursive.c:965
 #, c-format
 msgid "failed to open '%s': %s"
 msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s"
 
-#: merge-recursive.c:974
+#: merge-recursive.c:976
 #, c-format
 msgid "failed to symlink '%s': %s"
 msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“: %s"
 
-#: merge-recursive.c:979
+#: merge-recursive.c:981
 #, c-format
 msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
 msgstr ""
 "не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
 
-#: merge-recursive.c:1175
+#: merge-recursive.c:1177
 #, c-format
 msgid "Failed to merge submodule %s (not checked out)"
 msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е изтеглен)"
 
-#: merge-recursive.c:1182
+#: merge-recursive.c:1184
 #, c-format
 msgid "Failed to merge submodule %s (commits not present)"
 msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (няма подавания)"
 
-#: merge-recursive.c:1189
+#: merge-recursive.c:1191
 #, c-format
 msgid "Failed to merge submodule %s (commits don't follow merge-base)"
 msgstr ""
 "Подмодулът „%s“ не може да бъде слят (базата за сливане не предшества "
 "подаванията)"
 
-#: merge-recursive.c:1197 merge-recursive.c:1209
+#: merge-recursive.c:1199 merge-recursive.c:1211
 #, c-format
 msgid "Fast-forwarding submodule %s to the following commit:"
 msgstr "Превъртане на подмодула „%s“ до следното подаване:"
 
-#: merge-recursive.c:1200 merge-recursive.c:1212
+#: merge-recursive.c:1202 merge-recursive.c:1214
 #, c-format
 msgid "Fast-forwarding submodule %s"
 msgstr "Превъртане на подмодула „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:1235
+#: merge-recursive.c:1237
 #, c-format
 msgid "Failed to merge submodule %s (merge following commits not found)"
 msgstr ""
 "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (липсва сливането, което се предшества "
 "от подаванията)"
 
-#: merge-recursive.c:1239
+#: merge-recursive.c:1241
 #, c-format
 msgid "Failed to merge submodule %s (not fast-forward)"
 msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е превъртане)"
 
-#: merge-recursive.c:1240
+#: merge-recursive.c:1242
 msgid "Found a possible merge resolution for the submodule:\n"
 msgstr ""
 "Открито е сливане, което може да решава проблема със сливането на "
 "подмодула:\n"
 
-#: merge-recursive.c:1243
+#: merge-recursive.c:1245
 #, c-format
 msgid ""
 "If this is correct simply add it to the index for example\n"
@@ -3904,31 +3964,31 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Това приема предложеното.\n"
 
-#: merge-recursive.c:1252
+#: merge-recursive.c:1254
 #, c-format
 msgid "Failed to merge submodule %s (multiple merges found)"
 msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (открити са множество сливания)"
 
-#: merge-recursive.c:1325
+#: merge-recursive.c:1327
 msgid "Failed to execute internal merge"
 msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
 
-#: merge-recursive.c:1330
+#: merge-recursive.c:1332
 #, c-format
 msgid "Unable to add %s to database"
 msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
 
-#: merge-recursive.c:1362
+#: merge-recursive.c:1364
 #, c-format
 msgid "Auto-merging %s"
 msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:1385
+#: merge-recursive.c:1387
 #, c-format
 msgid "Error: Refusing to lose untracked file at %s; writing to %s instead."
 msgstr "Грешка: за да не се изтрие неследеният файл „%s“, се записва в „%s“."
 
-#: merge-recursive.c:1457
+#: merge-recursive.c:1459
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -3937,7 +3997,7 @@ msgstr ""
 "КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s.  Версия %s на „%s“ "
 "е оставена в дървото."
 
-#: merge-recursive.c:1462
+#: merge-recursive.c:1464
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -3946,7 +4006,7 @@ msgstr ""
 "КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
 "%s.  Версия %s на „%s“ е оставена в дървото."
 
-#: merge-recursive.c:1469
+#: merge-recursive.c:1471
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -3955,7 +4015,7 @@ msgstr ""
 "КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s.  Версия %s на „%s“ "
 "е оставена в дървото: %s."
 
-#: merge-recursive.c:1474
+#: merge-recursive.c:1476
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -3964,45 +4024,45 @@ msgstr ""
 "КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
 "%s.  Версия %s на „%s“ е оставена в дървото: %s."
 
-#: merge-recursive.c:1509
+#: merge-recursive.c:1511
 msgid "rename"
 msgstr "преименуване"
 
-#: merge-recursive.c:1509
+#: merge-recursive.c:1511
 msgid "renamed"
 msgstr "преименуван"
 
-#: merge-recursive.c:1589 merge-recursive.c:2445 merge-recursive.c:3085
+#: merge-recursive.c:1591 merge-recursive.c:2450 merge-recursive.c:3094
 #, c-format
 msgid "Refusing to lose dirty file at %s"
 msgstr "Преустановяване на действието, за да не се изгуби промененият „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:1599
+#: merge-recursive.c:1601
 #, c-format
 msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
 msgstr ""
 "Отказ да се загуби неследеният файл „%s“, защото е на място, където пречи."
 
-#: merge-recursive.c:1657
+#: merge-recursive.c:1659
 #, c-format
 msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s.  Added %s in %s"
 msgstr ""
 "КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
 "„%s“ е добавен в „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:1687
+#: merge-recursive.c:1690
 #, c-format
 msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
 msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:1692
+#: merge-recursive.c:1695
 #, c-format
 msgid "Refusing to lose untracked file at %s; adding as %s instead"
 msgstr ""
 "Преустановяване на действието, за да не се изгуби неследеният файл „%s“.  "
 "Вместо него се добавя „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:1711
+#: merge-recursive.c:1714
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
@@ -4011,18 +4071,18 @@ msgstr ""
 "КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
 "„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
 
-#: merge-recursive.c:1716
+#: merge-recursive.c:1719
 msgid " (left unresolved)"
 msgstr " (некоригиран конфликт)"
 
-#: merge-recursive.c:1825
+#: merge-recursive.c:1828
 #, c-format
 msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
 msgstr ""
 "КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
 "„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:2030
+#: merge-recursive.c:2035
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (directory rename split): Unclear where to place %s because "
@@ -4033,7 +4093,7 @@ msgstr ""
 "постави „%s“, защото няколко нови директории поделят съдържанието на "
 "директория „%s“, като никоя не съдържа мнозинство от файловете ѝ."
 
-#: merge-recursive.c:2062
+#: merge-recursive.c:2067
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (implicit dir rename): Existing file/dir at %s in the way of "
@@ -4042,7 +4102,7 @@ msgstr ""
 "КОНФЛИКТ (косвено преименуване на директория): следният файл или директория "
 "„%s“ не позволяват косвеното преименуване на следния път/ища: %s."
 
-#: merge-recursive.c:2072
+#: merge-recursive.c:2077
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (implicit dir rename): Cannot map more than one path to %s; "
@@ -4052,7 +4112,7 @@ msgstr ""
 "съответства на „%s“.  Косвено преименуване на директория води до поставянето "
 "на тези пътища там: %s."
 
-#: merge-recursive.c:2164
+#: merge-recursive.c:2169
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (rename/rename): Rename directory %s->%s in %s. Rename directory %s-"
@@ -4061,7 +4121,7 @@ msgstr ""
 "КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
 "„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:2408
+#: merge-recursive.c:2413
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: Avoiding applying %s -> %s rename to %s, because %s itself was "
@@ -4070,52 +4130,52 @@ msgstr ""
 "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прескачане на преименуването на „%s“ на „%s“ в „%s“, защото "
 "„%s“ също е с променено име."
 
-#: merge-recursive.c:2929
+#: merge-recursive.c:2938
 #, c-format
 msgid "cannot read object %s"
 msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
 
-#: merge-recursive.c:2932
+#: merge-recursive.c:2941
 #, c-format
 msgid "object %s is not a blob"
 msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
 
-#: merge-recursive.c:2996
+#: merge-recursive.c:3005
 msgid "modify"
 msgstr "промяна"
 
-#: merge-recursive.c:2996
+#: merge-recursive.c:3005
 msgid "modified"
 msgstr "променен"
 
-#: merge-recursive.c:3008
+#: merge-recursive.c:3017
 msgid "content"
 msgstr "съдържание"
 
-#: merge-recursive.c:3012
+#: merge-recursive.c:3021
 msgid "add/add"
 msgstr "добавяне/добавяне"
 
-#: merge-recursive.c:3035
+#: merge-recursive.c:3044
 #, c-format
 msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
 msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
 
-#: merge-recursive.c:3057 git-submodule.sh:937
+#: merge-recursive.c:3066 git-submodule.sh:937
 msgid "submodule"
 msgstr "ПОДМОДУЛ"
 
-#: merge-recursive.c:3058
+#: merge-recursive.c:3067
 #, c-format
 msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
 msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:3088
+#: merge-recursive.c:3097
 #, c-format
 msgid "Adding as %s instead"
 msgstr "Добавяне като „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:3170
+#: merge-recursive.c:3179
 #, c-format
 msgid ""
 "Path updated: %s added in %s inside a directory that was renamed in %s; "
@@ -4124,7 +4184,7 @@ msgstr ""
 "Обновен път: „%s“ е добавен в „%s“ в директория, която е преименувана в "
 "„%s“.  Обектът се мести в „%s“."
 
-#: merge-recursive.c:3173
+#: merge-recursive.c:3182
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (file location): %s added in %s inside a directory that was renamed "
@@ -4133,7 +4193,7 @@ msgstr ""
 "КОНФЛИКТ (места на файлове): „%s“ е добавен в „%s“ в директория, която е "
 "преименувана в „%s“.  Предложението е да преместите обекта в „%s“."
 
-#: merge-recursive.c:3177
+#: merge-recursive.c:3186
 #, c-format
 msgid ""
 "Path updated: %s renamed to %s in %s, inside a directory that was renamed in "
@@ -4142,7 +4202,7 @@ msgstr ""
 "Обновен път: „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“ в директория, която е "
 "преименувана в „%s“.  Обектът се мести в „%s“."
 
-#: merge-recursive.c:3180
+#: merge-recursive.c:3189
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (file location): %s renamed to %s in %s, inside a directory that "
@@ -4151,37 +4211,37 @@ msgstr ""
 "КОНФЛИКТ (места на файлове): „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“ в директория, "
 "която е преименувана в „%s“.  Предложението е да преместите обекта в „%s“."
 
-#: merge-recursive.c:3294
+#: merge-recursive.c:3303
 #, c-format
 msgid "Removing %s"
 msgstr "Изтриване на „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:3317
+#: merge-recursive.c:3326
 msgid "file/directory"
 msgstr "файл/директория"
 
-#: merge-recursive.c:3322
+#: merge-recursive.c:3331
 msgid "directory/file"
 msgstr "директория/файл"
 
-#: merge-recursive.c:3329
+#: merge-recursive.c:3338
 #, c-format
 msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
 msgstr ""
 "КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“.  Добавяне на „%s“ "
 "като „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:3338
+#: merge-recursive.c:3347
 #, c-format
 msgid "Adding %s"
 msgstr "Добавяне на „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:3347
+#: merge-recursive.c:3356
 #, c-format
 msgid "CONFLICT (add/add): Merge conflict in %s"
 msgstr "КОНФЛИКТ (добавяне/добавяне): Конфликт при сливане на „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:3385
+#: merge-recursive.c:3394
 #, c-format
 msgid ""
 "Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -4190,135 +4250,140 @@ msgstr ""
 "Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
 "    %s"
 
-#: merge-recursive.c:3396
+#: merge-recursive.c:3405
 msgid "Already up to date!"
 msgstr "Вече е обновено!"
 
-#: merge-recursive.c:3405
+#: merge-recursive.c:3414
 #, c-format
 msgid "merging of trees %s and %s failed"
 msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:3504
+#: merge-recursive.c:3513
 msgid "Merging:"
 msgstr "Сливане:"
 
-#: merge-recursive.c:3517
+#: merge-recursive.c:3526
 #, c-format
 msgid "found %u common ancestor:"
 msgid_plural "found %u common ancestors:"
 msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
 msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
 
-#: merge-recursive.c:3556
+#: merge-recursive.c:3565
 msgid "merge returned no commit"
 msgstr "сливането не върна подаване"
 
-#: merge-recursive.c:3622
+#: merge-recursive.c:3631
 #, c-format
 msgid "Could not parse object '%s'"
 msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:3638 builtin/merge.c:702 builtin/merge.c:873
+#: merge-recursive.c:3647 builtin/merge.c:698 builtin/merge.c:869
 msgid "Unable to write index."
 msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
 
-#: midx.c:66
+#: midx.c:69
 #, c-format
 msgid "multi-pack-index file %s is too small"
 msgstr "файлът с индекса за множество пакети „%s“ е твърде малък"
 
-#: midx.c:82
+#: midx.c:85
 #, c-format
 msgid "multi-pack-index signature 0x%08x does not match signature 0x%08x"
 msgstr "отпечатъкът на индекса за множество пакети 0x%08x не съвпада с 0x%08x"
 
-#: midx.c:87
+#: midx.c:90
 #, c-format
 msgid "multi-pack-index version %d not recognized"
 msgstr "непозната версия на индекс за множество пакети — %d"
 
-#: midx.c:92
+#: midx.c:95
 #, c-format
 msgid "hash version %u does not match"
 msgstr "версията на отпечатъка %u не съвпада"
 
-#: midx.c:106
+#: midx.c:109
 msgid "invalid chunk offset (too large)"
 msgstr "неправилно (прекалено голямо) отместване на откъс"
 
-#: midx.c:130
+#: midx.c:133
 msgid "terminating multi-pack-index chunk id appears earlier than expected"
 msgstr ""
 "идентификаторът за краен откъс на индекс за множество пакети се явява по-"
 "рано от очакваното"
 
-#: midx.c:143
+#: midx.c:146
 msgid "multi-pack-index missing required pack-name chunk"
 msgstr "липсва откъс (pack-name) от индекс за множество пакети"
 
-#: midx.c:145
+#: midx.c:148
 msgid "multi-pack-index missing required OID fanout chunk"
 msgstr "липсва откъс (OID fanout) от индекс за множество пакети"
 
-#: midx.c:147
+#: midx.c:150
 msgid "multi-pack-index missing required OID lookup chunk"
 msgstr "липсва откъс (OID lookup) от индекс за множество пакети"
 
-#: midx.c:149
+#: midx.c:152
 msgid "multi-pack-index missing required object offsets chunk"
 msgstr "липсва откъс за отместванията на обекти от индекс за множество пакети"
 
-#: midx.c:163
+#: midx.c:166
 #, c-format
 msgid "multi-pack-index pack names out of order: '%s' before '%s'"
 msgstr ""
 "неправилна подредба на имената в индекс за множество пакети: „%s“ се появи "
 "преди „%s“"
 
-#: midx.c:208
+#: midx.c:211
 #, c-format
 msgid "bad pack-int-id: %u (%u total packs)"
 msgstr ""
 "неправилен идентификатор на пакет (pack-int-id): %u (от общо %u пакети)"
 
-#: midx.c:258
+#: midx.c:261
 msgid "multi-pack-index stores a 64-bit offset, but off_t is too small"
 msgstr ""
 "индексът за множество пакети съдържа 64-битови отмествания, но размерът на "
 "„off_t“ е недостатъчен"
 
-#: midx.c:286
+#: midx.c:289
 msgid "error preparing packfile from multi-pack-index"
 msgstr ""
 "грешка при създаването на пакетен файл на базата на индекс за множество "
 "пакети"
 
-#: midx.c:457
+#: midx.c:470
 #, c-format
 msgid "failed to add packfile '%s'"
 msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде добавен"
 
-#: midx.c:463
+#: midx.c:476
 #, c-format
 msgid "failed to open pack-index '%s'"
 msgstr "индексът за пакети „%s“ не може да бъде отворен"
 
-#: midx.c:557
+#: midx.c:536
 #, c-format
 msgid "failed to locate object %d in packfile"
 msgstr "обект %d в пакетния файл липсва"
 
-#: midx.c:993
+#: midx.c:865
+#, c-format
+msgid "did not see pack-file %s to drop"
+msgstr "пакетният файл за триене „%s“ не може да се открие"
+
+#: midx.c:1036
 #, c-format
 msgid "failed to clear multi-pack-index at %s"
 msgstr "индексът за множество пакети не може да бъде изчистен при „%s“"
 
-#: midx.c:1048
+#: midx.c:1091
 msgid "Looking for referenced packfiles"
 msgstr "Търсене на указаните пакетни файлове"
 
-#: midx.c:1063
+#: midx.c:1106
 #, c-format
 msgid ""
 "oid fanout out of order: fanout[%d] = %<PRIx32> > %<PRIx32> = fanout[%d]"
@@ -4326,52 +4391,60 @@ msgstr ""
 "неправилна подредба на откъси (OID fanout): fanout[%d] = %<PRIx32> > "
 "%<PRIx32> = fanout[%d]"
 
-#: midx.c:1067
+#: midx.c:1110
 msgid "Verifying OID order in MIDX"
 msgstr ""
 "Проверка на подредбата на идентификатори на обекти в MIDX (файл с индекс към "
 "множество пакетни файлове)"
 
-#: midx.c:1076
+#: midx.c:1119
 #, c-format
 msgid "oid lookup out of order: oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
 msgstr ""
 "неправилна подредба на откъси (OID lookup): oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
 
-#: midx.c:1095
+#: midx.c:1138
 msgid "Sorting objects by packfile"
 msgstr "Подредба на обектите по пакетни файлове"
 
-#: midx.c:1101
+#: midx.c:1144
 msgid "Verifying object offsets"
 msgstr "Проверка на отместването на обекти"
 
-#: midx.c:1117
+#: midx.c:1160
 #, c-format
 msgid "failed to load pack entry for oid[%d] = %s"
 msgstr "записът в пакета за обекта oid[%d] = %s не може да бъде зареден"
 
-#: midx.c:1123
+#: midx.c:1166
 #, c-format
 msgid "failed to load pack-index for packfile %s"
 msgstr "индексът на пакета „%s“ не може да бъде зареден"
 
-#: midx.c:1132
+#: midx.c:1175
 #, c-format
 msgid "incorrect object offset for oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
 msgstr "неправилно отместване на обект за oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
 
-#: name-hash.c:531
+#: midx.c:1350
+msgid "could not start pack-objects"
+msgstr "командата „pack-objects“ не може да бъде стартирана"
+
+#: midx.c:1369
+msgid "could not finish pack-objects"
+msgstr "командата „pack-objects“ не може да бъде завършена"
+
+#: name-hash.c:532
 #, c-format
 msgid "unable to create lazy_dir thread: %s"
 msgstr "не може да се създаде нишка за директории: %s"
 
-#: name-hash.c:553
+#: name-hash.c:554
 #, c-format
 msgid "unable to create lazy_name thread: %s"
 msgstr "не може да се създаде нишка за имена: %s"
 
-#: name-hash.c:559
+#: name-hash.c:560
 #, c-format
 msgid "unable to join lazy_name thread: %s"
 msgstr "не може да се изчака нишка за имена: %s"
@@ -4449,19 +4522,19 @@ msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран
 msgid "hash mismatch %s"
 msgstr "разлика в контролната сума: „%s“"
 
-#: packfile.c:617
+#: packfile.c:648
 msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
 msgstr ""
 "отместване преди края на пакетния файл (възможно е индексът да е повреден)"
 
-#: packfile.c:1868
+#: packfile.c:1899
 #, c-format
 msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
 msgstr ""
 "отместване преди началото на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е "
 "индексът да е повреден)"
 
-#: packfile.c:1872
+#: packfile.c:1903
 #, c-format
 msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
 msgstr ""
@@ -4722,25 +4795,30 @@ msgstr "не може да се създаде нишка за изпълнен
 msgid "unable to parse --pretty format"
 msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
 
-#: range-diff.c:56
+#: range-diff.c:70
 msgid "could not start `log`"
 msgstr "командата за журнала с подавания „log“ не може да се стартира"
 
-#: range-diff.c:59
+#: range-diff.c:72
 msgid "could not read `log` output"
 msgstr ""
 "изходът от командата за журнала с подавания „log“ не може да се прочете"
 
-#: range-diff.c:74 sequencer.c:4897
+#: range-diff.c:91 sequencer.c:5021
 #, c-format
 msgid "could not parse commit '%s'"
 msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
 
-#: range-diff.c:224
+#: range-diff.c:117
+#, c-format
+msgid "could not parse git header '%.*s'"
+msgstr "заглавната част на git „%.*s“ не може да се анализира"
+
+#: range-diff.c:274
 msgid "failed to generate diff"
 msgstr "неуспешно търсене на разлика"
 
-#: range-diff.c:455 range-diff.c:457
+#: range-diff.c:506 range-diff.c:508
 #, c-format
 msgid "could not parse log for '%s'"
 msgstr "журналът с подаванията на „%s“ не може да бъде анализиран"
@@ -4860,11 +4938,10 @@ msgid "unordered stage entries for '%s'"
 msgstr "неподредени записи за „%s“"
 
 #: read-cache.c:1946 read-cache.c:2234 rerere.c:565 rerere.c:599 rerere.c:1111
-#: builtin/add.c:460 builtin/check-ignore.c:178 builtin/checkout.c:358
-#: builtin/checkout.c:672 builtin/checkout.c:1060 builtin/clean.c:955
-#: builtin/commit.c:344 builtin/diff-tree.c:120 builtin/grep.c:498
-#: builtin/mv.c:145 builtin/reset.c:245 builtin/rm.c:271
-#: builtin/submodule--helper.c:330
+#: builtin/add.c:460 builtin/check-ignore.c:178 builtin/checkout.c:467
+#: builtin/checkout.c:651 builtin/clean.c:956 builtin/commit.c:347
+#: builtin/diff-tree.c:120 builtin/grep.c:499 builtin/mv.c:145
+#: builtin/reset.c:245 builtin/rm.c:271 builtin/submodule--helper.c:330
 msgid "index file corrupt"
 msgstr "файлът с индекса е повреден"
 
@@ -4920,12 +4997,12 @@ msgstr "споделеният индекс „%s“ не може да се о
 msgid "broken index, expect %s in %s, got %s"
 msgstr "грешки в индекса — в „%2$s“ се очаква „%1$s“, а бе получено „%3$s“"
 
-#: read-cache.c:2989 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1117
+#: read-cache.c:2989 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1114
 #, c-format
 msgid "could not close '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се затвори"
 
-#: read-cache.c:3092 sequencer.c:2354 sequencer.c:3807
+#: read-cache.c:3092 sequencer.c:2358 sequencer.c:3928
 #, c-format
 msgid "could not stat '%s'"
 msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху „%s“"
@@ -5012,7 +5089,7 @@ msgid_plural "Rebase %s onto %s (%d commands)"
 msgstr[0] "Пребазиране на „%s“ върху „%s“ (%d команди)"
 msgstr[1] "Пребазиране на „%s“ върху „%s“ (%d команда)"
 
-#: rebase-interactive.c:65 git-rebase--preserve-merges.sh:173
+#: rebase-interactive.c:65 git-rebase--preserve-merges.sh:228
 msgid ""
 "\n"
 "Do not remove any line. Use 'drop' explicitly to remove a commit.\n"
@@ -5021,7 +5098,7 @@ msgstr ""
 "Не изтривайте редове.  Подаванията могат да се прескачат с командата "
 "„drop“.\n"
 
-#: rebase-interactive.c:68 git-rebase--preserve-merges.sh:177
+#: rebase-interactive.c:68 git-rebase--preserve-merges.sh:232
 msgid ""
 "\n"
 "If you remove a line here THAT COMMIT WILL BE LOST.\n"
@@ -5029,7 +5106,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ако изтриете ред, съответстващото му подаване ще бъде ИЗТРИТО.\n"
 
-#: rebase-interactive.c:74 git-rebase--preserve-merges.sh:816
+#: rebase-interactive.c:74 git-rebase--preserve-merges.sh:871
 msgid ""
 "\n"
 "You are editing the todo file of an ongoing interactive rebase.\n"
@@ -5044,7 +5121,7 @@ msgstr ""
 "    git rebase --continue\n"
 "\n"
 
-#: rebase-interactive.c:79 git-rebase--preserve-merges.sh:893
+#: rebase-interactive.c:79 git-rebase--preserve-merges.sh:948
 msgid ""
 "\n"
 "However, if you remove everything, the rebase will be aborted.\n"
@@ -5054,12 +5131,12 @@ msgstr ""
 "Ако изтриете всичко, пребазирането ще бъде преустановено.\n"
 "\n"
 
-#: rebase-interactive.c:85 git-rebase--preserve-merges.sh:900
+#: rebase-interactive.c:85 git-rebase--preserve-merges.sh:955
 msgid "Note that empty commits are commented out"
 msgstr "Празните подавания са коментирани"
 
-#: rebase-interactive.c:105 rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3339
-#: sequencer.c:3365 sequencer.c:4996 builtin/fsck.c:356 builtin/rebase.c:235
+#: rebase-interactive.c:105 rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3447
+#: sequencer.c:3473 sequencer.c:5120 builtin/fsck.c:356 builtin/rebase.c:235
 #, c-format
 msgid "could not write '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се запише"
@@ -5095,97 +5172,98 @@ msgstr ""
 "предупреждение)\n"
 "или „error“ (считане за грешка).\n"
 
-#: refs.c:192
+#: refs.c:262
 #, c-format
 msgid "%s does not point to a valid object!"
 msgstr "„%s“ не сочи към позволен обект!"
 
-#: refs.c:597
+#: refs.c:667
 #, c-format
 msgid "ignoring dangling symref %s"
 msgstr "игнориране на указател на обект извън клон „%s“"
 
-#: refs.c:599 ref-filter.c:1982
+#: refs.c:669 ref-filter.c:2092
 #, c-format
 msgid "ignoring broken ref %s"
 msgstr "игнориране на повредения указател „%s“"
 
-#: refs.c:734
+#: refs.c:804
 #, c-format
 msgid "could not open '%s' for writing: %s"
 msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис: %s"
 
-#: refs.c:744 refs.c:795
+#: refs.c:814 refs.c:865
 #, c-format
 msgid "could not read ref '%s'"
 msgstr "указателят „%s“ не може да се прочете"
 
-#: refs.c:750
+#: refs.c:820
 #, c-format
 msgid "ref '%s' already exists"
 msgstr "указателят „%s“ вече съществува"
 
-#: refs.c:755
+#: refs.c:825
 #, c-format
 msgid "unexpected object ID when writing '%s'"
 msgstr "неочакван идентификатор на обект при записването на „%s“"
 
-#: refs.c:763 sequencer.c:400 sequencer.c:2679 sequencer.c:2805
-#: sequencer.c:2819 sequencer.c:3076 sequencer.c:4913 wrapper.c:656
+#: refs.c:833 sequencer.c:403 sequencer.c:2709 sequencer.c:2913
+#: sequencer.c:2927 sequencer.c:3184 sequencer.c:5037 wrapper.c:656
 #, c-format
 msgid "could not write to '%s'"
 msgstr "в „%s“ не може да се пише"
 
-#: refs.c:790 wrapper.c:225 wrapper.c:395 builtin/am.c:715 builtin/rebase.c:993
+#: refs.c:860 wrapper.c:225 wrapper.c:395 builtin/am.c:715
+#: builtin/rebase.c:1003
 #, c-format
 msgid "could not open '%s' for writing"
 msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
 
-#: refs.c:797
+#: refs.c:867
 #, c-format
 msgid "unexpected object ID when deleting '%s'"
 msgstr "неочакван идентификатор на обект при изтриването на „%s“"
 
-#: refs.c:928
+#: refs.c:998
 #, c-format
 msgid "log for ref %s has gap after %s"
 msgstr "има пропуски в журнала с подаванията за указателя „%s“ след „%s“"
 
-#: refs.c:934
+#: refs.c:1004
 #, c-format
 msgid "log for ref %s unexpectedly ended on %s"
 msgstr "журналът с подаванията за указателя „%s“ свършва неочаквано след „%s“"
 
-#: refs.c:993
+#: refs.c:1063
 #, c-format
 msgid "log for %s is empty"
 msgstr "журналът с подаванията за указателя „%s“ е празен"
 
-#: refs.c:1085
+#: refs.c:1155
 #, c-format
 msgid "refusing to update ref with bad name '%s'"
 msgstr "указател не може да се обнови с грешно име „%s“"
 
-#: refs.c:1161
+#: refs.c:1231
 #, c-format
 msgid "update_ref failed for ref '%s': %s"
 msgstr "неуспешно обновяване на указателя „%s“: %s"
 
-#: refs.c:1942
+#: refs.c:2012
 #, c-format
 msgid "multiple updates for ref '%s' not allowed"
 msgstr "не са позволени повече от една промени на указателя „%s“"
 
-#: refs.c:1974
+#: refs.c:2044
 msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
 msgstr "обновяванията на указатели са забранени в среди под карантина"
 
-#: refs.c:2070 refs.c:2100
+#: refs.c:2140 refs.c:2170
 #, c-format
 msgid "'%s' exists; cannot create '%s'"
 msgstr "„%s“ съществува, не може да се създаде „%s“"
 
-#: refs.c:2076 refs.c:2111
+#: refs.c:2146 refs.c:2181
 #, c-format
 msgid "cannot process '%s' and '%s' at the same time"
 msgstr "невъзможно е едновременно да се обработват „%s“ и „%s“"
@@ -5211,267 +5289,251 @@ msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
 msgid "invalid refspec '%s'"
 msgstr "неправилен указател: „%s“"
 
-#: ref-filter.c:39 wt-status.c:1909
+#: ref-filter.c:42 wt-status.c:1934
 msgid "gone"
 msgstr "изтрит"
 
-#: ref-filter.c:40
+#: ref-filter.c:43
 #, c-format
 msgid "ahead %d"
 msgstr "напред с %d"
 
-#: ref-filter.c:41
+#: ref-filter.c:44
 #, c-format
 msgid "behind %d"
 msgstr "назад с %d"
 
-#: ref-filter.c:42
+#: ref-filter.c:45
 #, c-format
 msgid "ahead %d, behind %d"
 msgstr "напред с %d, назад с %d"
 
-#: ref-filter.c:138
+#: ref-filter.c:162
 #, c-format
 msgid "expected format: %%(color:<color>)"
 msgstr "очакван формат: %%(color:ЦВЯТ)"
 
-#: ref-filter.c:140
+#: ref-filter.c:164
 #, c-format
 msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
 msgstr "непознат цвят: %%(color:%s)"
 
-#: ref-filter.c:162
+#: ref-filter.c:186
 #, c-format
 msgid "Integer value expected refname:lstrip=%s"
 msgstr "очаква се цяло число за „refname:lstrip=%s“"
 
-#: ref-filter.c:166
+#: ref-filter.c:190
 #, c-format
 msgid "Integer value expected refname:rstrip=%s"
 msgstr "очаква се цяло число за „refname:rstrip=%s“"
 
-#: ref-filter.c:168
+#: ref-filter.c:192
 #, c-format
 msgid "unrecognized %%(%s) argument: %s"
 msgstr "непознат аргумент за „%%(%s)“: %s"
 
-#: ref-filter.c:223
+#: ref-filter.c:247
 #, c-format
 msgid "%%(objecttype) does not take arguments"
 msgstr "%%(objecttype) не приема аргументи"
 
-#: ref-filter.c:245
+#: ref-filter.c:269
 #, c-format
 msgid "unrecognized %%(objectsize) argument: %s"
 msgstr "непознат аргумент за %%(objectsize): %s"
 
-#: ref-filter.c:253
+#: ref-filter.c:277
 #, c-format
 msgid "%%(deltabase) does not take arguments"
 msgstr "%%(deltabase) не приема аргументи"
 
-#: ref-filter.c:265
+#: ref-filter.c:289
 #, c-format
 msgid "%%(body) does not take arguments"
 msgstr "%%(body) не приема аргументи"
 
-#: ref-filter.c:274
+#: ref-filter.c:298
 #, c-format
 msgid "%%(subject) does not take arguments"
 msgstr "%%(subject) не приема аргументи"
 
-#: ref-filter.c:296
+#: ref-filter.c:320
 #, c-format
 msgid "unknown %%(trailers) argument: %s"
 msgstr "непознат аргумент „%%(trailers)“: %s"
 
-#: ref-filter.c:325
+#: ref-filter.c:349
 #, c-format
 msgid "positive value expected contents:lines=%s"
 msgstr "очаква се положителна стойност за „contents:lines=%s“"
 
-#: ref-filter.c:327
+#: ref-filter.c:351
 #, c-format
 msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
 msgstr "непознат аргумент за %%(contents): %s"
 
-#: ref-filter.c:342
+#: ref-filter.c:366
 #, c-format
 msgid "positive value expected objectname:short=%s"
 msgstr "очаква се положителна стойност за „objectname:short=%s“"
 
-#: ref-filter.c:346
+#: ref-filter.c:370
 #, c-format
 msgid "unrecognized %%(objectname) argument: %s"
 msgstr "непознат аргумент за %%(objectname): %s"
 
-#: ref-filter.c:376
+#: ref-filter.c:400
 #, c-format
 msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
 msgstr "очакван формат: %%(align:ШИРОЧИНА,ПОЗИЦИЯ)"
 
-#: ref-filter.c:388
+#: ref-filter.c:412
 #, c-format
 msgid "unrecognized position:%s"
 msgstr "непозната позиция: %s"
 
-#: ref-filter.c:395
+#: ref-filter.c:419
 #, c-format
 msgid "unrecognized width:%s"
 msgstr "непозната широчина: %s"
 
-#: ref-filter.c:404
+#: ref-filter.c:428
 #, c-format
 msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
 msgstr "непознат аргумент за %%(align): %s"
 
-#: ref-filter.c:412
+#: ref-filter.c:436
 #, c-format
 msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
 msgstr "очаква се положителна широчина с лексемата „%%(align)“"
 
-#: ref-filter.c:430
+#: ref-filter.c:454
 #, c-format
 msgid "unrecognized %%(if) argument: %s"
 msgstr "непознат аргумент за „%%(if)“: %s"
 
-#: ref-filter.c:531
+#: ref-filter.c:556
 #, c-format
 msgid "malformed field name: %.*s"
 msgstr "неправилно име на обект: „%.*s“"
 
-#: ref-filter.c:558
+#: ref-filter.c:583
 #, c-format
 msgid "unknown field name: %.*s"
 msgstr "непознато име на обект: „%.*s“"
 
-#: ref-filter.c:562
+#: ref-filter.c:587
 #, c-format
 msgid ""
 "not a git repository, but the field '%.*s' requires access to object data"
 msgstr "не е хранилище на git, а полето „%.*s“ изисква достъп данни на обектни"
 
-#: ref-filter.c:686
+#: ref-filter.c:711
 #, c-format
 msgid "format: %%(if) atom used without a %%(then) atom"
 msgstr "формат: лексемата %%(if) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
 
-#: ref-filter.c:749
+#: ref-filter.c:774
 #, c-format
 msgid "format: %%(then) atom used without an %%(if) atom"
 msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
 
-#: ref-filter.c:751
+#: ref-filter.c:776
 #, c-format
 msgid "format: %%(then) atom used more than once"
 msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана повече от един път"
 
-#: ref-filter.c:753
+#: ref-filter.c:778
 #, c-format
 msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
 msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана след %%(else)"
 
-#: ref-filter.c:781
+#: ref-filter.c:806
 #, c-format
 msgid "format: %%(else) atom used without an %%(if) atom"
 msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
 
-#: ref-filter.c:783
+#: ref-filter.c:808
 #, c-format
 msgid "format: %%(else) atom used without a %%(then) atom"
 msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
 
-#: ref-filter.c:785
+#: ref-filter.c:810
 #, c-format
 msgid "format: %%(else) atom used more than once"
 msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана повече от един път"
 
-#: ref-filter.c:800
+#: ref-filter.c:825
 #, c-format
 msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
 msgstr "формат: лексемата %%(end) е използвана без съответната ѝ"
 
-#: ref-filter.c:857
+#: ref-filter.c:882
 #, c-format
 msgid "malformed format string %s"
 msgstr "неправилен форматиращ низ „%s“"
 
-#: ref-filter.c:1453
-#, c-format
-msgid "(no branch, rebasing %s)"
-msgstr "(извън клон, пребазиране на „%s“)"
-
-#: ref-filter.c:1456
+#: ref-filter.c:1485
 #, c-format
-msgid "(no branch, rebasing detached HEAD %s)"
-msgstr "(извън клон, пребазиране на несвързан указател „HEAD“ при „%s“)"
+msgid "no branch, rebasing %s"
+msgstr "извън клон, пребазиране на „%s“"
 
-#: ref-filter.c:1459
+#: ref-filter.c:1488
 #, c-format
-msgid "(no branch, bisect started on %s)"
-msgstr "(извън клон, двоично търсене от „%s“)"
+msgid "no branch, rebasing detached HEAD %s"
+msgstr "извън клон, пребазиране на несвързан указател „HEAD“ при „%s“"
 
-#. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
-#. detached at " in wt-status.c
-#.
-#: ref-filter.c:1467
-#, c-format
-msgid "(HEAD detached at %s)"
-msgstr "(Указателят „HEAD“ не е свързан и е при „%s“)"
-
-#. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
-#. detached from " in wt-status.c
-#.
-#: ref-filter.c:1474
+#: ref-filter.c:1491
 #, c-format
-msgid "(HEAD detached from %s)"
-msgstr "УказаÑ\82елÑ\8fÑ\82 â\80\9eHEADâ\80\9c Ð½Ðµ Ðµ Ñ\81вÑ\8aÑ\80зан Ð¸ Ðµ Ð¾Ñ\82делеÌ\80н от „%s“"
+msgid "no branch, bisect started on %s"
+msgstr "извÑ\8aн ÐºÐ»Ð¾Ð½, Ð´Ð²Ð¾Ð¸Ñ\87но Ñ\82Ñ\8aÑ\80Ñ\81ене от „%s“"
 
-#: ref-filter.c:1478
-msgid "(no branch)"
-msgstr "(извън клон)"
+#: ref-filter.c:1501
+msgid "no branch"
+msgstr "извън клон"
 
-#: ref-filter.c:1512 ref-filter.c:1669
+#: ref-filter.c:1537 ref-filter.c:1743
 #, c-format
 msgid "missing object %s for %s"
 msgstr "обектът „%s“ липсва за „%s“"
 
-#: ref-filter.c:1522
+#: ref-filter.c:1547
 #, c-format
 msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
 msgstr "неуспешно анализиране чрез „parse_object_buffer“ на „%s“ за „%s“"
 
-#: ref-filter.c:1888
+#: ref-filter.c:1998
 #, c-format
 msgid "malformed object at '%s'"
 msgstr "обект със сгрешен формат при „%s“"
 
-#: ref-filter.c:1977
+#: ref-filter.c:2087
 #, c-format
 msgid "ignoring ref with broken name %s"
 msgstr "игнориране на указателя с грешно име „%s“"
 
-#: ref-filter.c:2263
+#: ref-filter.c:2382
 #, c-format
 msgid "format: %%(end) atom missing"
 msgstr "грешка във форма̀та: липсва лексемата %%(end)"
 
-#: ref-filter.c:2363
+#: ref-filter.c:2482
 #, c-format
 msgid "option `%s' is incompatible with --merged"
 msgstr "опциите „%s“ и „--merged“ са несъвместими"
 
-#: ref-filter.c:2366
+#: ref-filter.c:2485
 #, c-format
 msgid "option `%s' is incompatible with --no-merged"
 msgstr "опциите „%s“ и „--no-merged“ са несъвместими"
 
-#: ref-filter.c:2376
+#: ref-filter.c:2495
 #, c-format
 msgid "malformed object name %s"
 msgstr "неправилно име на обект „%s“"
 
-#: ref-filter.c:2381
+#: ref-filter.c:2500
 #, c-format
 msgid "option `%s' must point to a commit"
 msgstr "опцията „%s“ не сочи към подаване"
@@ -5818,8 +5880,8 @@ msgstr "излишният обект „%s“ не може да се изтр
 msgid "Recorded preimage for '%s'"
 msgstr "Предварителният вариант на „%s“ е запазен"
 
-#: rerere.c:881 submodule.c:2024 builtin/log.c:1750
-#: builtin/submodule--helper.c:1417 builtin/submodule--helper.c:1427
+#: rerere.c:881 submodule.c:2023 builtin/log.c:1773
+#: builtin/submodule--helper.c:1418 builtin/submodule--helper.c:1428
 #, c-format
 msgid "could not create directory '%s'"
 msgstr "Директорията „%s“ не може да бъде създадена"
@@ -5853,20 +5915,20 @@ msgstr "Запазената корекция на конфликт при „%s
 msgid "unable to open rr-cache directory"
 msgstr "директорията „rr-cache“ не може да се отвори"
 
-#: revision.c:2476
+#: revision.c:2507
 msgid "your current branch appears to be broken"
 msgstr "Текущият клон е повреден"
 
-#: revision.c:2479
+#: revision.c:2510
 #, c-format
 msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
 msgstr "Текущият клон „%s“ е без подавания "
 
-#: revision.c:2679
+#: revision.c:2710
 msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
 msgstr "опциите „--first-parent“ и „--bisect“ са несъвместими"
 
-#: revision.c:2683
+#: revision.c:2714
 msgid "-L does not yet support diff formats besides -p and -s"
 msgstr ""
 "опцията „-L“ поддържа единствено форматирането на разликите според опциите „-"
@@ -5942,24 +6004,29 @@ msgstr "несъществуващ режим на изчистване „%s“
 msgid "could not delete '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
 
-#: sequencer.c:318
+#: sequencer.c:311 builtin/rebase.c:759 builtin/rebase.c:1645 builtin/rm.c:369
+#, c-format
+msgid "could not remove '%s'"
+msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
+
+#: sequencer.c:321
 msgid "revert"
 msgstr "отмяна"
 
-#: sequencer.c:320
+#: sequencer.c:323
 msgid "cherry-pick"
 msgstr "отбиране"
 
-#: sequencer.c:322
+#: sequencer.c:325
 msgid "rebase -i"
 msgstr "rebase -i"
 
-#: sequencer.c:324
+#: sequencer.c:327
 #, c-format
 msgid "unknown action: %d"
 msgstr "неизвестно действие: %d"
 
-#: sequencer.c:382
+#: sequencer.c:385
 msgid ""
 "after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
 "with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
@@ -5967,7 +6034,7 @@ msgstr ""
 "след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
 "пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“."
 
-#: sequencer.c:385
+#: sequencer.c:388
 msgid ""
 "after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
 "with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
@@ -5977,44 +6044,44 @@ msgstr ""
 "пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“, след което\n"
 "подайте резултата с командата „git commit'“."
 
-#: sequencer.c:398 sequencer.c:2801
+#: sequencer.c:401 sequencer.c:2909
 #, c-format
 msgid "could not lock '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се заключи"
 
-#: sequencer.c:405
+#: sequencer.c:408
 #, c-format
 msgid "could not write eol to '%s'"
 msgstr "краят на ред не може да се запише в „%s“"
 
-#: sequencer.c:410 sequencer.c:2684 sequencer.c:2807 sequencer.c:2821
-#: sequencer.c:3084
+#: sequencer.c:413 sequencer.c:2714 sequencer.c:2915 sequencer.c:2929
+#: sequencer.c:3192
 #, c-format
 msgid "failed to finalize '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се завърши"
 
-#: sequencer.c:433 sequencer.c:978 sequencer.c:1652 sequencer.c:2704
-#: sequencer.c:3066 sequencer.c:3175 builtin/am.c:245 builtin/commit.c:760
-#: builtin/merge.c:1115 builtin/rebase.c:567
+#: sequencer.c:436 sequencer.c:981 sequencer.c:1655 sequencer.c:2734
+#: sequencer.c:3174 sequencer.c:3283 builtin/am.c:245 builtin/commit.c:763
+#: builtin/merge.c:1112 builtin/rebase.c:567
 #, c-format
 msgid "could not read '%s'"
 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
 
-#: sequencer.c:459
+#: sequencer.c:462
 #, c-format
 msgid "your local changes would be overwritten by %s."
 msgstr "локалните ви промени ще бъдат презаписани при %s."
 
-#: sequencer.c:463
+#: sequencer.c:466
 msgid "commit your changes or stash them to proceed."
 msgstr "подайте или скатайте промените, за да продължите"
 
-#: sequencer.c:495
+#: sequencer.c:498
 #, c-format
 msgid "%s: fast-forward"
 msgstr "%s: превъртане"
 
-#: sequencer.c:534 builtin/tag.c:555
+#: sequencer.c:537 builtin/tag.c:565
 #, c-format
 msgid "Invalid cleanup mode %s"
 msgstr "Несъществуващ режим на изчистване „%s“"
@@ -6022,70 +6089,70 @@ msgstr "Несъществуващ режим на изчистване „%s“
 #. TRANSLATORS: %s will be "revert", "cherry-pick" or
 #. "rebase -i".
 #.
-#: sequencer.c:629
+#: sequencer.c:632
 #, c-format
 msgid "%s: Unable to write new index file"
 msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
 
-#: sequencer.c:646
+#: sequencer.c:649
 msgid "unable to update cache tree"
 msgstr "дървото на кеша не може да бъде обновено"
 
-#: sequencer.c:660
+#: sequencer.c:663
 msgid "could not resolve HEAD commit"
 msgstr "подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито"
 
-#: sequencer.c:740
+#: sequencer.c:743
 #, c-format
 msgid "no key present in '%.*s'"
 msgstr "в „%.*s“ няма ключове"
 
-#: sequencer.c:751
+#: sequencer.c:754
 #, c-format
 msgid "unable to dequote value of '%s'"
 msgstr "цитирането на стойността на „%s“ не може да бъде изчистено"
 
-#: sequencer.c:788 wrapper.c:227 wrapper.c:397 builtin/am.c:706
-#: builtin/am.c:798 builtin/merge.c:1112 builtin/rebase.c:1035
+#: sequencer.c:791 wrapper.c:227 wrapper.c:397 builtin/am.c:706
+#: builtin/am.c:798 builtin/merge.c:1109 builtin/rebase.c:1045
 #, c-format
 msgid "could not open '%s' for reading"
 msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
 
-#: sequencer.c:798
+#: sequencer.c:801
 msgid "'GIT_AUTHOR_NAME' already given"
 msgstr "настройката за автор „GIT_AUTHOR_NAME“ вече е зададена"
 
-#: sequencer.c:803
+#: sequencer.c:806
 msgid "'GIT_AUTHOR_EMAIL' already given"
 msgstr "настройката за е-поща „GIT_AUTHOR_EMAIL“ вече е зададена"
 
-#: sequencer.c:808
+#: sequencer.c:811
 msgid "'GIT_AUTHOR_DATE' already given"
 msgstr "настройката за дата „GIT_AUTHOR_DATE“ вече е зададена"
 
-#: sequencer.c:812
+#: sequencer.c:815
 #, c-format
 msgid "unknown variable '%s'"
 msgstr "непозната променлива „%s“"
 
-#: sequencer.c:817
+#: sequencer.c:820
 msgid "missing 'GIT_AUTHOR_NAME'"
 msgstr "настройката за автор „GIT_AUTHOR_NAME“ липсва"
 
-#: sequencer.c:819
+#: sequencer.c:822
 msgid "missing 'GIT_AUTHOR_EMAIL'"
 msgstr "настройката за е-поща „GIT_AUTHOR_EMAIL“ липсва"
 
-#: sequencer.c:821
+#: sequencer.c:824
 msgid "missing 'GIT_AUTHOR_DATE'"
 msgstr "настройката за дата „GIT_AUTHOR_DATE“ липсва"
 
-#: sequencer.c:881
+#: sequencer.c:884
 #, c-format
 msgid "invalid date format '%s' in '%s'"
 msgstr "неправилен формат на дата „%s“ в „%s“"
 
-#: sequencer.c:898
+#: sequencer.c:901
 #, c-format
 msgid ""
 "you have staged changes in your working tree\n"
@@ -6114,17 +6181,17 @@ msgstr ""
 "\n"
 "    git rebase --continue\n"
 
-#: sequencer.c:992
+#: sequencer.c:995
 msgid "writing root commit"
 msgstr "запазване на начално подаване"
 
-#: sequencer.c:1213
+#: sequencer.c:1216
 msgid "'prepare-commit-msg' hook failed"
 msgstr ""
 "неуспешно изпълнение на куката при промяна на съобщението при подаване "
 "(prepare-commit-msg)"
 
-#: sequencer.c:1220
+#: sequencer.c:1223
 msgid ""
 "Your name and email address were configured automatically based\n"
 "on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -6153,7 +6220,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "    git commit --amend --reset-author\n"
 
-#: sequencer.c:1233
+#: sequencer.c:1236
 msgid ""
 "Your name and email address were configured automatically based\n"
 "on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -6179,317 +6246,362 @@ msgstr ""
 "\n"
 "    git commit --amend --reset-author\n"
 
-#: sequencer.c:1275
+#: sequencer.c:1278
 msgid "couldn't look up newly created commit"
 msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде открито"
 
-#: sequencer.c:1277
+#: sequencer.c:1280
 msgid "could not parse newly created commit"
 msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде анализирано"
 
-#: sequencer.c:1323
+#: sequencer.c:1326
 msgid "unable to resolve HEAD after creating commit"
 msgstr ""
 "състоянието сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито след "
 "подаването"
 
-#: sequencer.c:1325
+#: sequencer.c:1328
 msgid "detached HEAD"
 msgstr "несвързан връх „HEAD“"
 
-#: sequencer.c:1329
+#: sequencer.c:1332
 msgid " (root-commit)"
 msgstr " (начално подаване)"
 
-#: sequencer.c:1350
+#: sequencer.c:1353
 msgid "could not parse HEAD"
 msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде анализиран"
 
-#: sequencer.c:1352
+#: sequencer.c:1355
 #, c-format
 msgid "HEAD %s is not a commit!"
 msgstr "указателят „HEAD“ „%s“ сочи към нещо, което не е подаване!"
 
-#: sequencer.c:1356 builtin/commit.c:1551
+#: sequencer.c:1359 builtin/commit.c:1571
 msgid "could not parse HEAD commit"
 msgstr "върховото подаване „HEAD“ не може да бъде прочетено"
 
-#: sequencer.c:1408 sequencer.c:2001
+#: sequencer.c:1411 sequencer.c:2004
 msgid "unable to parse commit author"
 msgstr "авторът на подаването не може да бъде анализиран"
 
-#: sequencer.c:1418 builtin/am.c:1572 builtin/merge.c:688
+#: sequencer.c:1421 builtin/am.c:1573 builtin/merge.c:684
 msgid "git write-tree failed to write a tree"
 msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
 
-#: sequencer.c:1435 sequencer.c:1496
+#: sequencer.c:1438 sequencer.c:1499
 #, c-format
 msgid "unable to read commit message from '%s'"
 msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено от „%s“"
 
-#: sequencer.c:1462 builtin/am.c:1594 builtin/commit.c:1650 builtin/merge.c:882
-#: builtin/merge.c:906
+#: sequencer.c:1465 builtin/am.c:1595 builtin/commit.c:1670 builtin/merge.c:878
+#: builtin/merge.c:903
 msgid "failed to write commit object"
 msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
 
-#: sequencer.c:1523
+#: sequencer.c:1526
 #, c-format
 msgid "could not parse commit %s"
 msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
 
-#: sequencer.c:1528
+#: sequencer.c:1531
 #, c-format
 msgid "could not parse parent commit %s"
 msgstr "родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано"
 
-#: sequencer.c:1602 sequencer.c:1712
+#: sequencer.c:1605 sequencer.c:1715
 #, c-format
 msgid "unknown command: %d"
 msgstr "непозната команда: %d"
 
-#: sequencer.c:1659 sequencer.c:1684
+#: sequencer.c:1662 sequencer.c:1687
 #, c-format
 msgid "This is a combination of %d commits."
 msgstr "Това е обединение от %d подавания"
 
-#: sequencer.c:1669
+#: sequencer.c:1672
 msgid "need a HEAD to fixup"
 msgstr "За вкарване в предходното подаване ви трябва указател „HEAD“"
 
-#: sequencer.c:1671 sequencer.c:3111
+#: sequencer.c:1674 sequencer.c:3219
 msgid "could not read HEAD"
 msgstr "указателят „HEAD“ не може да се прочете"
 
-#: sequencer.c:1673
+#: sequencer.c:1676
 msgid "could not read HEAD's commit message"
 msgstr ""
 "съобщението за подаване към указателя „HEAD“ не може да бъде прочетено: %s"
 
-#: sequencer.c:1679
+#: sequencer.c:1682
 #, c-format
 msgid "cannot write '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се запази"
 
-#: sequencer.c:1686 git-rebase--preserve-merges.sh:441
+#: sequencer.c:1689 git-rebase--preserve-merges.sh:496
 msgid "This is the 1st commit message:"
 msgstr "Това е 1-то съобщение при подаване:"
 
-#: sequencer.c:1694
+#: sequencer.c:1697
 #, c-format
 msgid "could not read commit message of %s"
 msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде прочетено"
 
-#: sequencer.c:1701
+#: sequencer.c:1704
 #, c-format
 msgid "This is the commit message #%d:"
 msgstr "Това е съобщение при подаване №%d:"
 
-#: sequencer.c:1707
+#: sequencer.c:1710
 #, c-format
 msgid "The commit message #%d will be skipped:"
 msgstr "Съобщение при подаване №%d ще бъде прескочено:"
 
-#: sequencer.c:1795
+#: sequencer.c:1798
 msgid "your index file is unmerged."
 msgstr "индексът не е слят."
 
-#: sequencer.c:1802
+#: sequencer.c:1805
 msgid "cannot fixup root commit"
 msgstr "началното подаване не може да се вкара в предходното му"
 
-#: sequencer.c:1821
+#: sequencer.c:1824
 #, c-format
 msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
 msgstr "подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
 
-#: sequencer.c:1829 sequencer.c:1837
+#: sequencer.c:1832 sequencer.c:1840
 #, c-format
 msgid "commit %s does not have parent %d"
 msgstr "подаването „%s“ няма родител %d"
 
-#: sequencer.c:1843
+#: sequencer.c:1846
 #, c-format
 msgid "cannot get commit message for %s"
 msgstr "неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
 
 #. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
 #. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
-#: sequencer.c:1862
+#: sequencer.c:1865
 #, c-format
 msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
 msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
 
-#: sequencer.c:1927
+#: sequencer.c:1930
 #, c-format
 msgid "could not rename '%s' to '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се преименува на „%s“"
 
-#: sequencer.c:1982
+#: sequencer.c:1985
 #, c-format
 msgid "could not revert %s... %s"
 msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
 
-#: sequencer.c:1983
+#: sequencer.c:1986
 #, c-format
 msgid "could not apply %s... %s"
 msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
 
-#: sequencer.c:2042
+#: sequencer.c:2045
 #, c-format
 msgid "git %s: failed to read the index"
 msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
 
-#: sequencer.c:2049
+#: sequencer.c:2052
 #, c-format
 msgid "git %s: failed to refresh the index"
 msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
 
-#: sequencer.c:2118
+#: sequencer.c:2128
 #, c-format
 msgid "%s does not accept arguments: '%s'"
 msgstr "„%s“ не приема аргументи: „%s“"
 
-#: sequencer.c:2127
+#: sequencer.c:2137
 #, c-format
 msgid "missing arguments for %s"
 msgstr "„%s“ изисква аргументи"
 
-#: sequencer.c:2164
+#: sequencer.c:2174
 #, c-format
 msgid "could not parse '%.*s'"
 msgstr "„%.*s“ не може да се анализира"
 
-#: sequencer.c:2226
+#: sequencer.c:2228
 #, c-format
 msgid "invalid line %d: %.*s"
 msgstr "неправилен ред %d: %.*s"
 
-#: sequencer.c:2237
+#: sequencer.c:2239
 #, c-format
 msgid "cannot '%s' without a previous commit"
 msgstr "Без предишно подаване не може да се изпълни „%s“"
 
-#: sequencer.c:2285 builtin/rebase.c:153 builtin/rebase.c:178
+#: sequencer.c:2287 builtin/rebase.c:153 builtin/rebase.c:178
 #: builtin/rebase.c:204 builtin/rebase.c:229
 #, c-format
 msgid "could not read '%s'."
 msgstr "от „%s“ не може да се чете."
 
-#: sequencer.c:2360
+#: sequencer.c:2323
+msgid "cancelling a cherry picking in progress"
+msgstr "преустановяване на извършваното в момента отбиране на подавания"
+
+#: sequencer.c:2330
+msgid "cancelling a revert in progress"
+msgstr "преустановяване на извършваното в момента отмяна на подаване"
+
+#: sequencer.c:2364
 msgid "please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
 msgstr "коригирайте това чрез „git rebase --edit-todo“."
 
-#: sequencer.c:2362
+#: sequencer.c:2366
 #, c-format
 msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
 msgstr "неизползваем файл с описание на предстоящите действия: „%s“"
 
-#: sequencer.c:2367
+#: sequencer.c:2371
 msgid "no commits parsed."
 msgstr "никое от подаванията не може да се разпознае."
 
-#: sequencer.c:2378
+#: sequencer.c:2382
 msgid "cannot cherry-pick during a revert."
 msgstr ""
 "по време на отмяна на подаване не може да се извърши отбиране на подаване."
 
-#: sequencer.c:2380
+#: sequencer.c:2384
 msgid "cannot revert during a cherry-pick."
 msgstr "по време на отбиране не може да се извърши отмяна на подаване."
 
-#: sequencer.c:2462
+#: sequencer.c:2466
 #, c-format
 msgid "invalid value for %s: %s"
 msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
 
-#: sequencer.c:2549
+#: sequencer.c:2553
 msgid "unusable squash-onto"
 msgstr "подаването, в което другите да се вкарат, не може да се използва"
 
-#: sequencer.c:2565
+#: sequencer.c:2569
 #, c-format
 msgid "malformed options sheet: '%s'"
 msgstr "неправилен файл с опции: „%s“"
 
-#: sequencer.c:2648 sequencer.c:4227
+#: sequencer.c:2652 sequencer.c:4351
 msgid "empty commit set passed"
 msgstr "зададено е празно множество от подавания"
 
-#: sequencer.c:2656
-msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
-msgstr ""
-"в момента вече се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
+#: sequencer.c:2668
+msgid "revert is already in progress"
+msgstr "в момента вече се извършва отмяна на подавания"
+
+#: sequencer.c:2670
+#, c-format
+msgid "try \"git revert (--continue | %s--abort | --quit)\""
+msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)“"
 
-#: sequencer.c:2657
-msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
-msgstr "използвайÑ\82е â\80\9egit cherry-pick (--continue | --quit | --abort)â\80\9c"
+#: sequencer.c:2673
+msgid "cherry-pick is already in progress"
+msgstr "в Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ\82а Ð²ÐµÑ\87е Ñ\81е Ð¸Ð·Ð²Ñ\8aÑ\80Ñ\88ва Ð¾Ñ\82биÑ\80ане Ð½Ð° Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ\8f"
 
-#: sequencer.c:2660
+#: sequencer.c:2675
+#, c-format
+msgid "try \"git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)\""
+msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)“"
+
+#: sequencer.c:2689
 #, c-format
 msgid "could not create sequencer directory '%s'"
-msgstr "директорията за секвенсора „%s“ не може да бъде създадена"
+msgstr ""
+"директорията за определянето на последователността „%s“ не може да бъде "
+"създадена"
 
-#: sequencer.c:2674
+#: sequencer.c:2704
 msgid "could not lock HEAD"
 msgstr "указателят „HEAD“ не може да се заключи"
 
-#: sequencer.c:2729 sequencer.c:3979
+#: sequencer.c:2764 sequencer.c:4103
 msgid "no cherry-pick or revert in progress"
 msgstr ""
 "в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
 
-#: sequencer.c:2731
+#: sequencer.c:2766 sequencer.c:2777
 msgid "cannot resolve HEAD"
 msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
 
-#: sequencer.c:2733 sequencer.c:2768
+#: sequencer.c:2768 sequencer.c:2812
 msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
 msgstr ""
 "действието не може да бъде преустановено, когато сте на клон, който тепърва "
 "предстои да бъде създаден"
 
-#: sequencer.c:2754 builtin/grep.c:732
+#: sequencer.c:2798 builtin/grep.c:734
 #, c-format
 msgid "cannot open '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
 
-#: sequencer.c:2756
+#: sequencer.c:2800
 #, c-format
 msgid "cannot read '%s': %s"
 msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен: %s"
 
-#: sequencer.c:2757
+#: sequencer.c:2801
 msgid "unexpected end of file"
 msgstr "неочакван край на файл"
 
-#: sequencer.c:2763
+#: sequencer.c:2807
 #, c-format
 msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
 msgstr ""
 "запазеният преди започването на отбирането файл за указателя „HEAD“ — „%s“ е "
 "повреден"
 
-#: sequencer.c:2774
+#: sequencer.c:2818
 msgid "You seem to have moved HEAD. Not rewinding, check your HEAD!"
 msgstr ""
 "Изглежда указателят „HEAD“ е променен.  Проверете към какво сочи.\n"
 "Не се правят промени."
 
-#: sequencer.c:2903 sequencer.c:3894
+#: sequencer.c:2859
+msgid "no revert in progress"
+msgstr "в момента не тече пребазиране"
+
+#: sequencer.c:2867
+msgid "no cherry-pick in progress"
+msgstr "в момента не се извършва отбиране на подавания"
+
+#: sequencer.c:2877
+msgid "failed to skip the commit"
+msgstr "неуспешно прескачане на подаването"
+
+#: sequencer.c:2884
+msgid "there is nothing to skip"
+msgstr "няма какво да се прескочи"
+
+#: sequencer.c:2887
+#, c-format
+msgid ""
+"have you committed already?\n"
+"try \"git %s --continue\""
+msgstr ""
+"подали ли сте вече?  Пробвайте с:\n"
+"\n"
+"    git %s --continue"
+
+#: sequencer.c:3011 sequencer.c:4015
 #, c-format
 msgid "could not update %s"
 msgstr "„%s“ не може да се обнови"
 
-#: sequencer.c:2941 sequencer.c:3874
+#: sequencer.c:3049 sequencer.c:3995
 msgid "cannot read HEAD"
 msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
 
-#: sequencer.c:2958
+#: sequencer.c:3066
 #, c-format
 msgid "unable to copy '%s' to '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
 
-#: sequencer.c:2966
+#: sequencer.c:3074
 #, c-format
 msgid ""
 "You can amend the commit now, with\n"
@@ -6508,27 +6620,27 @@ msgstr ""
 "\n"
 "    git rebase --continue\n"
 
-#: sequencer.c:2976
+#: sequencer.c:3084
 #, c-format
 msgid "Could not apply %s... %.*s"
 msgstr "Подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%.*s“"
 
-#: sequencer.c:2983
+#: sequencer.c:3091
 #, c-format
 msgid "Could not merge %.*s"
 msgstr "Невъзможно сливане на „%.*s“"
 
-#: sequencer.c:2997 sequencer.c:3001 builtin/difftool.c:633
+#: sequencer.c:3105 sequencer.c:3109 builtin/difftool.c:633
 #, c-format
 msgid "could not copy '%s' to '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
 
-#: sequencer.c:3023 sequencer.c:3446 builtin/rebase.c:839 builtin/rebase.c:1580
-#: builtin/rebase.c:1940 builtin/rebase.c:1995
+#: sequencer.c:3131 sequencer.c:3558 builtin/rebase.c:849 builtin/rebase.c:1582
+#: builtin/rebase.c:1953 builtin/rebase.c:2008
 msgid "could not read index"
 msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
 
-#: sequencer.c:3028
+#: sequencer.c:3136
 #, c-format
 msgid ""
 "execution failed: %s\n"
@@ -6543,11 +6655,11 @@ msgstr ""
 "    git rebase --continue\n"
 "\n"
 
-#: sequencer.c:3034
+#: sequencer.c:3142
 msgid "and made changes to the index and/or the working tree\n"
-msgstr "и промени индекса и/или работното дърво\n"
+msgstr "и променѝ индекса и/или работното дърво\n"
 
-#: sequencer.c:3040
+#: sequencer.c:3148
 #, c-format
 msgid ""
 "execution succeeded: %s\n"
@@ -6564,76 +6676,76 @@ msgstr ""
 "    git rebase --continue\n"
 "\n"
 
-#: sequencer.c:3101
+#: sequencer.c:3209
 #, c-format
 msgid "illegal label name: '%.*s'"
 msgstr "неправилно име на етикет: „%.*s“"
 
-#: sequencer.c:3155
+#: sequencer.c:3263
 msgid "writing fake root commit"
 msgstr "запазване на фалшиво начално подаване"
 
-#: sequencer.c:3160
+#: sequencer.c:3268
 msgid "writing squash-onto"
 msgstr "запазване на подаването, в което другите да се вкарат"
 
-#: sequencer.c:3198 builtin/rebase.c:844 builtin/rebase.c:850
+#: sequencer.c:3306 builtin/rebase.c:854 builtin/rebase.c:860
 #, c-format
 msgid "failed to find tree of %s"
 msgstr "дървото, сочено от „%s“, не може да бъде открито"
 
-#: sequencer.c:3216 builtin/rebase.c:863
+#: sequencer.c:3324 builtin/rebase.c:873
 msgid "could not write index"
 msgstr "индексът не може да бъде записан"
 
-#: sequencer.c:3243
+#: sequencer.c:3351
 #, c-format
 msgid "could not resolve '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да бъде открит"
 
-#: sequencer.c:3271
+#: sequencer.c:3379
 msgid "cannot merge without a current revision"
 msgstr "без текущо подаване не може да се слива"
 
-#: sequencer.c:3293
+#: sequencer.c:3401
 #, c-format
 msgid "unable to parse '%.*s'"
 msgstr "„%.*s“ не може да се анализира"
 
-#: sequencer.c:3302
+#: sequencer.c:3410
 #, c-format
 msgid "nothing to merge: '%.*s'"
 msgstr "няма нищо за сливане: „%.*s“"
 
-#: sequencer.c:3314
+#: sequencer.c:3422
 msgid "octopus merge cannot be executed on top of a [new root]"
 msgstr "върху начално подаване не може да се извърши множествено сливане"
 
-#: sequencer.c:3329
+#: sequencer.c:3437
 #, c-format
 msgid "could not get commit message of '%s'"
 msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде получено"
 
-#: sequencer.c:3478
+#: sequencer.c:3590
 #, c-format
 msgid "could not even attempt to merge '%.*s'"
 msgstr "сливането на „%.*s“ не може даже да започне"
 
-#: sequencer.c:3494
+#: sequencer.c:3606
 msgid "merge: Unable to write new index file"
 msgstr "сливане: новият индекс не може да бъде запазен"
 
-#: sequencer.c:3562 builtin/rebase.c:711
+#: sequencer.c:3675 builtin/rebase.c:711
 #, c-format
 msgid "Applied autostash.\n"
 msgstr "Автоматично скатаното е приложено.\n"
 
-#: sequencer.c:3574
+#: sequencer.c:3687
 #, c-format
 msgid "cannot store %s"
 msgstr "„%s“ не може да бъде запазен"
 
-#: sequencer.c:3577 builtin/rebase.c:727
+#: sequencer.c:3690 builtin/rebase.c:727 git-rebase--preserve-merges.sh:113
 #, c-format
 msgid ""
 "Applying autostash resulted in conflicts.\n"
@@ -6644,31 +6756,31 @@ msgstr ""
 "надеждно скатани.  Можете да пробвате да ги приложите чрез „git stash pop“\n"
 "или да ги изхвърлите чрез „git stash drop“, когато поискате.\n"
 
-#: sequencer.c:3638
+#: sequencer.c:3751
 #, c-format
 msgid "could not checkout %s"
 msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
 
-#: sequencer.c:3652
+#: sequencer.c:3765
 #, c-format
 msgid "%s: not a valid OID"
 msgstr "„%s“ е неправилен идентификатор на обект"
 
-#: sequencer.c:3657 git-rebase--preserve-merges.sh:724
+#: sequencer.c:3770 git-rebase--preserve-merges.sh:779
 msgid "could not detach HEAD"
 msgstr "указателят „HEAD“ не може да се отдели"
 
-#: sequencer.c:3672
+#: sequencer.c:3785
 #, c-format
 msgid "Stopped at HEAD\n"
 msgstr "Бе спряно при „HEAD“\n"
 
-#: sequencer.c:3674
+#: sequencer.c:3787
 #, c-format
 msgid "Stopped at %s\n"
 msgstr "Бе спряно при „%s“\n"
 
-#: sequencer.c:3682
+#: sequencer.c:3795
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not execute the todo command\n"
@@ -6691,48 +6803,48 @@ msgstr ""
 "    git rebase --edit-todo\n"
 "    git rebase --continue\n"
 
-#: sequencer.c:3759
+#: sequencer.c:3877
 #, c-format
 msgid "Stopped at %s...  %.*s\n"
 msgstr "Спиране при „%s“…  %.*s\n"
 
-#: sequencer.c:3837
+#: sequencer.c:3958
 #, c-format
 msgid "unknown command %d"
 msgstr "непозната команда %d"
 
-#: sequencer.c:3882
+#: sequencer.c:4003
 msgid "could not read orig-head"
 msgstr "указателят за „orig-head“ не може да се прочете"
 
-#: sequencer.c:3887
+#: sequencer.c:4008
 msgid "could not read 'onto'"
 msgstr "указателят за „onto“ не може да се прочете"
 
-#: sequencer.c:3901
+#: sequencer.c:4022
 #, c-format
 msgid "could not update HEAD to %s"
 msgstr "„HEAD“ не може да бъде обновен до „%s“"
 
-#: sequencer.c:3991
+#: sequencer.c:4115
 msgid "cannot rebase: You have unstaged changes."
 msgstr "не може да пребазирате, защото има промени, които не са в индекса."
 
-#: sequencer.c:4000
+#: sequencer.c:4124
 msgid "cannot amend non-existing commit"
 msgstr "несъществуващо подаване не може да се поправи"
 
-#: sequencer.c:4002
+#: sequencer.c:4126
 #, c-format
 msgid "invalid file: '%s'"
 msgstr "неправилен файл: „%s“"
 
-#: sequencer.c:4004
+#: sequencer.c:4128
 #, c-format
 msgid "invalid contents: '%s'"
 msgstr "неправилно съдържание: „%s“"
 
-#: sequencer.c:4007
+#: sequencer.c:4131
 msgid ""
 "\n"
 "You have uncommitted changes in your working tree. Please, commit them\n"
@@ -6742,42 +6854,42 @@ msgstr ""
 "В работното дърво има неподадени промени.  Първо ги подайте, а след това\n"
 "отново изпълнете „git rebase --continue“."
 
-#: sequencer.c:4043 sequencer.c:4081
+#: sequencer.c:4167 sequencer.c:4205
 #, c-format
 msgid "could not write file: '%s'"
 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде записан"
 
-#: sequencer.c:4096
+#: sequencer.c:4220
 msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
 msgstr "указателят „CHERRY_PICK_HEAD“ не може да бъде изтрит"
 
-#: sequencer.c:4103
+#: sequencer.c:4227
 msgid "could not commit staged changes."
 msgstr "промените в индекса не могат да бъдат подадени."
 
-#: sequencer.c:4204
+#: sequencer.c:4328
 #, c-format
 msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
 msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
 
-#: sequencer.c:4208
+#: sequencer.c:4332
 #, c-format
 msgid "%s: bad revision"
 msgstr "%s: неправилна версия"
 
-#: sequencer.c:4243
+#: sequencer.c:4367
 msgid "can't revert as initial commit"
 msgstr "първоначалното подаване не може да бъде отменено"
 
-#: sequencer.c:4686
+#: sequencer.c:4810
 msgid "make_script: unhandled options"
 msgstr "make_script: неподдържани опции"
 
-#: sequencer.c:4689
+#: sequencer.c:4813
 msgid "make_script: error preparing revisions"
 msgstr "make_script: грешка при подготовката на версии"
 
-#: sequencer.c:4847
+#: sequencer.c:4971
 msgid ""
 "You can fix this with 'git rebase --edit-todo' and then run 'git rebase --"
 "continue'.\n"
@@ -6787,15 +6899,15 @@ msgstr ""
 "continue“ след това.\n"
 "Може и да преустановите пребазирането с командата „git rebase --abort“.\n"
 
-#: sequencer.c:4959 sequencer.c:4976
+#: sequencer.c:5083 sequencer.c:5100
 msgid "nothing to do"
 msgstr "няма какво да се прави"
 
-#: sequencer.c:4990
+#: sequencer.c:5114
 msgid "could not skip unnecessary pick commands"
 msgstr "излишните команди за отбиране не бяха прескочени"
 
-#: sequencer.c:5073
+#: sequencer.c:5197
 msgid "the script was already rearranged."
 msgstr "скриптът вече е преподреден."
 
@@ -7027,199 +7139,204 @@ msgstr "еталонното хранилище „%s“ е плитко"
 msgid "reference repository '%s' is grafted"
 msgstr "еталонното хранилище „%s“ е с присаждане"
 
-#: sha1-file.c:846
+#: sha1-file.c:792
+#, c-format
+msgid "invalid line while parsing alternate refs: %s"
+msgstr "неправилен ред при анализа на алтернативните указатели: „%s“"
+
+#: sha1-file.c:944
 #, c-format
 msgid "attempting to mmap %<PRIuMAX> over limit %<PRIuMAX>"
 msgstr ""
 "неуспешен опит за „mmap“ %<PRIuMAX>, което е над позволеното %<PRIuMAX>"
 
-#: sha1-file.c:871
+#: sha1-file.c:969
 msgid "mmap failed"
 msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“"
 
-#: sha1-file.c:1035
+#: sha1-file.c:1133
 #, c-format
 msgid "object file %s is empty"
 msgstr "файлът с обектите „%s“ е празен"
 
-#: sha1-file.c:1159 sha1-file.c:2297
+#: sha1-file.c:1257 sha1-file.c:2396
 #, c-format
 msgid "corrupt loose object '%s'"
 msgstr "непакетираният обект „%s“ е повреден"
 
-#: sha1-file.c:1161 sha1-file.c:2301
+#: sha1-file.c:1259 sha1-file.c:2400
 #, c-format
 msgid "garbage at end of loose object '%s'"
 msgstr "грешни данни в края на непакетирания обект „%s“"
 
-#: sha1-file.c:1203
+#: sha1-file.c:1301
 msgid "invalid object type"
 msgstr "неправилен вид обект"
 
-#: sha1-file.c:1287
+#: sha1-file.c:1385
 #, c-format
 msgid "unable to unpack %s header with --allow-unknown-type"
 msgstr ""
 "заглавната част „%s“ не може да се разпакетира с опцията „--allow-unknown-"
 "type“"
 
-#: sha1-file.c:1290
+#: sha1-file.c:1388
 #, c-format
 msgid "unable to unpack %s header"
 msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде разпакетирана"
 
-#: sha1-file.c:1296
+#: sha1-file.c:1394
 #, c-format
 msgid "unable to parse %s header with --allow-unknown-type"
 msgstr ""
 "заглавната част „%s“ не може да се анализира с опцията „--allow-unknown-type“"
 
-#: sha1-file.c:1299
+#: sha1-file.c:1397
 #, c-format
 msgid "unable to parse %s header"
 msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
 
-#: sha1-file.c:1490
+#: sha1-file.c:1588
 #, c-format
 msgid "failed to read object %s"
 msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
 
-#: sha1-file.c:1494
+#: sha1-file.c:1592
 #, c-format
 msgid "replacement %s not found for %s"
 msgstr "заместителят „%s“ на „%s“ не може да бъде открит"
 
-#: sha1-file.c:1498
+#: sha1-file.c:1596
 #, c-format
 msgid "loose object %s (stored in %s) is corrupt"
 msgstr "непакетираният обект „%s“ (в „%s“) е повреден"
 
-#: sha1-file.c:1502
+#: sha1-file.c:1600
 #, c-format
 msgid "packed object %s (stored in %s) is corrupt"
 msgstr "пакетираният обект „%s“ (в „%s“) е повреден"
 
-#: sha1-file.c:1604
+#: sha1-file.c:1703
 #, c-format
 msgid "unable to write file %s"
 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде записан"
 
-#: sha1-file.c:1611
+#: sha1-file.c:1710
 #, c-format
 msgid "unable to set permission to '%s'"
 msgstr "правата за достъп до „%s“ не могат да бъдат зададени"
 
-#: sha1-file.c:1618
+#: sha1-file.c:1717
 msgid "file write error"
 msgstr "грешка при запис на файл"
 
-#: sha1-file.c:1637
+#: sha1-file.c:1736
 msgid "error when closing loose object file"
 msgstr "грешка при затварянето на файла с непакетиран обект"
 
-#: sha1-file.c:1702
+#: sha1-file.c:1801
 #, c-format
 msgid "insufficient permission for adding an object to repository database %s"
 msgstr ""
 "няма права за добавяне на обект към базата от данни на хранилището „%s“"
 
-#: sha1-file.c:1704
+#: sha1-file.c:1803
 msgid "unable to create temporary file"
 msgstr "не може да бъде създаден временен файл"
 
-#: sha1-file.c:1728
+#: sha1-file.c:1827
 msgid "unable to write loose object file"
 msgstr "грешка при записа на файла с непакетиран обект"
 
-#: sha1-file.c:1734
+#: sha1-file.c:1833
 #, c-format
 msgid "unable to deflate new object %s (%d)"
 msgstr "новият обект „%s“ не може да се компресира с „deflate“: %d"
 
-#: sha1-file.c:1738
+#: sha1-file.c:1837
 #, c-format
 msgid "deflateEnd on object %s failed (%d)"
 msgstr "неуспешно приключване на „deflate“ върху „%s“: %d"
 
-#: sha1-file.c:1742
+#: sha1-file.c:1841
 #, c-format
 msgid "confused by unstable object source data for %s"
 msgstr "грешка поради нестабилния източник данни за обектите „%s“"
 
-#: sha1-file.c:1752 builtin/pack-objects.c:920
+#: sha1-file.c:1851 builtin/pack-objects.c:925
 #, c-format
 msgid "failed utime() on %s"
 msgstr "неуспешно задаване на време на достъп/създаване чрез „utime“ на „%s“"
 
-#: sha1-file.c:1827
+#: sha1-file.c:1926
 #, c-format
 msgid "cannot read object for %s"
 msgstr "обектът за „%s“ не може да се прочете"
 
-#: sha1-file.c:1867
+#: sha1-file.c:1966
 msgid "corrupt commit"
 msgstr "повредено подаване"
 
-#: sha1-file.c:1875
+#: sha1-file.c:1974
 msgid "corrupt tag"
 msgstr "повреден етикет"
 
-#: sha1-file.c:1974
+#: sha1-file.c:2073
 #, c-format
 msgid "read error while indexing %s"
 msgstr "грешка при четене по време на индексиране на „%s“"
 
-#: sha1-file.c:1977
+#: sha1-file.c:2076
 #, c-format
 msgid "short read while indexing %s"
 msgstr "непълно прочитане по време на индексиране на „%s“"
 
-#: sha1-file.c:2050 sha1-file.c:2059
+#: sha1-file.c:2149 sha1-file.c:2158
 #, c-format
 msgid "%s: failed to insert into database"
 msgstr "„%s“ не може да се вмъкне в базата от данни"
 
-#: sha1-file.c:2065
+#: sha1-file.c:2164
 #, c-format
 msgid "%s: unsupported file type"
 msgstr "неподдържан вид файл: „%s“"
 
-#: sha1-file.c:2089
+#: sha1-file.c:2188
 #, c-format
 msgid "%s is not a valid object"
 msgstr "„%s“ е неправилен обект"
 
-#: sha1-file.c:2091
+#: sha1-file.c:2190
 #, c-format
 msgid "%s is not a valid '%s' object"
 msgstr "„%s“ е неправилен обект от вид „%s“"
 
-#: sha1-file.c:2118 builtin/index-pack.c:154
+#: sha1-file.c:2217 builtin/index-pack.c:155
 #, c-format
 msgid "unable to open %s"
 msgstr "обектът „%s“ не може да бъде отворен"
 
-#: sha1-file.c:2308 sha1-file.c:2360
+#: sha1-file.c:2407 sha1-file.c:2459
 #, c-format
 msgid "hash mismatch for %s (expected %s)"
 msgstr "неправилна контролна сума за „%s“ (трябва да е %s)"
 
-#: sha1-file.c:2332
+#: sha1-file.c:2431
 #, c-format
 msgid "unable to mmap %s"
 msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
 
-#: sha1-file.c:2337
+#: sha1-file.c:2436
 #, c-format
 msgid "unable to unpack header of %s"
 msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде разпакетирана"
 
-#: sha1-file.c:2343
+#: sha1-file.c:2442
 #, c-format
 msgid "unable to parse header of %s"
 msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
 
-#: sha1-file.c:2354
+#: sha1-file.c:2453
 #, c-format
 msgid "unable to unpack contents of %s"
 msgstr "съдържанието на „%s“ не може да бъде разпакетирано"
@@ -7239,7 +7356,7 @@ msgid ""
 "because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
 "may be created by mistake. For example,\n"
 "\n"
-"  git checkout -b $br $(git rev-parse ...)\n"
+"  git switch -c $br $(git rev-parse ...)\n"
 "\n"
 "where \"$br\" is somehow empty and a 40-hex ref is created. Please\n"
 "examine these refs and maybe delete them. Turn this message off by\n"
@@ -7249,13 +7366,66 @@ msgstr ""
 "шестнадесетични знака, защото стандартно те ще бъдат прескачани.\n"
 "Възможно е такива указатели да са създадени случайно.  Например:\n"
 "\n"
-"    git checkout -b $BRANCH $(git rev-parse…)\n"
+"    git switch -c $BRANCH $(git rev-parse …)\n"
 "\n"
 "където стойността на променливата на средата BRANCH е празна, при което се\n"
-"създава подобен указател.  Прегледайте тези указатели и ги изтрийте.  Можете "
+"създава подобен указател.  Прегледайте тези указатели и ги изтрийте.  Може "
 "да\n"
 "спрете това съобщение като изпълните командата:\n"
-"„git config advice.objectNameWarning false“"
+"\n"
+"    git config advice.objectNameWarning false"
+
+#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 gibibyte
+#: strbuf.c:821
+#, c-format
+msgid "%u.%2.2u GiB"
+msgstr "%u.%2.2u GiB"
+
+#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 gibibyte/second
+#: strbuf.c:823
+#, c-format
+msgid "%u.%2.2u GiB/s"
+msgstr "%u.%2.2u GiB/s"
+
+#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 mebibyte
+#: strbuf.c:831
+#, c-format
+msgid "%u.%2.2u MiB"
+msgstr "%u.%2.2u MiB"
+
+#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 mebibyte/second
+#: strbuf.c:833
+#, c-format
+msgid "%u.%2.2u MiB/s"
+msgstr "%u.%2.2u MiB/s"
+
+#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 kibibyte
+#: strbuf.c:840
+#, c-format
+msgid "%u.%2.2u KiB"
+msgstr "%u.%2.2u KiB"
+
+#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 kibibyte/second
+#: strbuf.c:842
+#, c-format
+msgid "%u.%2.2u KiB/s"
+msgstr "%u.%2.2u KiB/s"
+
+#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 byte
+#: strbuf.c:848
+#, c-format
+msgid "%u byte"
+msgid_plural "%u bytes"
+msgstr[0] "%u байт"
+msgstr[1] "%u байта"
+
+#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 byte/second
+#: strbuf.c:850
+#, c-format
+msgid "%u byte/s"
+msgid_plural "%u bytes/s"
+msgstr[0] "%u байт/сек."
+msgstr[1] "%u байта/сек."
 
 #: submodule.c:114 submodule.c:143
 msgid "Cannot change unmerged .gitmodules, resolve merge conflicts first"
@@ -7292,7 +7462,7 @@ msgstr "Пътят „%s“ е в подмодула „%.*s“"
 msgid "submodule entry '%s' (%s) is a %s, not a commit"
 msgstr "записът за подмодула „%s“ (%s) е %s, а не подаване!"
 
-#: submodule.c:1147 builtin/branch.c:672 builtin/submodule--helper.c:1988
+#: submodule.c:1147 builtin/branch.c:680 builtin/submodule--helper.c:1989
 msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
 msgstr "Не може да се открие към какво сочи указателят „HEAD“"
 
@@ -7331,7 +7501,7 @@ msgstr "индексът на подмодула „%s“ не е чист"
 msgid "Submodule '%s' could not be updated."
 msgstr "Подмодулът „%s“ не може да се обнови."
 
-#: submodule.c:2008
+#: submodule.c:2007
 #, c-format
 msgid ""
 "relocate_gitdir for submodule '%s' with more than one worktree not supported"
@@ -7339,12 +7509,12 @@ msgstr ""
 "не се поддържа „relocate_gitdir“ за подмодула „%s“, който има повече от едно "
 "работно дърво"
 
-#: submodule.c:2020 submodule.c:2076
+#: submodule.c:2019 submodule.c:2074
 #, c-format
 msgid "could not lookup name for submodule '%s'"
 msgstr "името на подмодула „%s“ не може да бъде намерено"
 
-#: submodule.c:2027
+#: submodule.c:2026
 #, c-format
 msgid ""
 "Migrating git directory of '%s%s' from\n"
@@ -7355,16 +7525,16 @@ msgstr ""
 "„%s“ към\n"
 "„%s“\n"
 
-#: submodule.c:2111
+#: submodule.c:2109
 #, c-format
 msgid "could not recurse into submodule '%s'"
 msgstr "неуспешна обработка на поддиректориите в подмодула „%s“"
 
-#: submodule.c:2155
+#: submodule.c:2153
 msgid "could not start ls-files in .."
 msgstr "„ls-stat“ не може да се стартира в „..“"
 
-#: submodule.c:2194
+#: submodule.c:2192
 #, c-format
 msgid "ls-tree returned unexpected return code %d"
 msgstr "„ls-tree“ завърши с неочакван изходен код: %d"
@@ -7537,15 +7707,10 @@ msgstr "Преустановяване на действието."
 msgid "failed to push all needed submodules"
 msgstr "неуспешно изтласкване на всички необходими подмодули"
 
-#: transport.c:1326 transport-helper.c:645
+#: transport.c:1340 transport-helper.c:645
 msgid "operation not supported by protocol"
 msgstr "опцията не се поддържа от протокола"
 
-#: transport.c:1430
-#, c-format
-msgid "invalid line while parsing alternate refs: %s"
-msgstr "неправилен ред при анализа на алтернативните указатели: „%s“"
-
 #: transport-helper.c:51 transport-helper.c:80
 msgid "full write to remote helper failed"
 msgstr "неуспешен пълен запис към насрещната помощна програма"
@@ -7594,7 +7759,7 @@ msgstr "неуспешно изпълнение на бързо внасяне"
 msgid "error while running fast-import"
 msgstr "грешка при изпълнението на бързо внасяне"
 
-#: transport-helper.c:533 transport-helper.c:1099
+#: transport-helper.c:533 transport-helper.c:1105
 #, c-format
 msgid "could not read ref %s"
 msgstr "указателят „%s“ не може да се прочете"
@@ -7649,27 +7814,27 @@ msgstr ""
 msgid "helper %s does not support 'push-option'"
 msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опции за изтласкване"
 
-#: transport-helper.c:939
+#: transport-helper.c:945
 msgid "remote-helper doesn't support push; refspec needed"
 msgstr ""
 "насрещната помощна програма не поддържа изтласкване.  Необходимо е "
 "изброяване на указателите"
 
-#: transport-helper.c:944
+#: transport-helper.c:950
 #, c-format
 msgid "helper %s does not support 'force'"
 msgstr ""
 "насрещната помощна програма не поддържа „%s“ поддържа опцията „--force“"
 
-#: transport-helper.c:991
+#: transport-helper.c:997
 msgid "couldn't run fast-export"
 msgstr "не може да се извърши бързо изнасяне"
 
-#: transport-helper.c:996
+#: transport-helper.c:1002
 msgid "error while running fast-export"
 msgstr "грешка при изпълнението на командата за бързо изнасяне"
 
-#: transport-helper.c:1021
+#: transport-helper.c:1027
 #, c-format
 msgid ""
 "No refs in common and none specified; doing nothing.\n"
@@ -7678,47 +7843,47 @@ msgstr ""
 "Няма общи указатели, не са указани никакви указатели — нищо няма да бъде\n"
 "направено.  Пробвайте да укажете клон, напр. “master“.\n"
 
-#: transport-helper.c:1085
+#: transport-helper.c:1091
 #, c-format
 msgid "malformed response in ref list: %s"
 msgstr "неправилен отговор в списъка с указатели: „%s“"
 
-#: transport-helper.c:1238
+#: transport-helper.c:1244
 #, c-format
 msgid "read(%s) failed"
 msgstr "неуспешно четене на „%s“"
 
-#: transport-helper.c:1265
+#: transport-helper.c:1271
 #, c-format
 msgid "write(%s) failed"
 msgstr "неуспешен запис в „%s“"
 
-#: transport-helper.c:1314
+#: transport-helper.c:1320
 #, c-format
 msgid "%s thread failed"
 msgstr "неуспешно изпълнение на нишката „%s“"
 
-#: transport-helper.c:1318
+#: transport-helper.c:1324
 #, c-format
 msgid "%s thread failed to join: %s"
 msgstr "завършването на нишката „%s“ не може да се изчака: „%s“"
 
-#: transport-helper.c:1337 transport-helper.c:1341
+#: transport-helper.c:1343 transport-helper.c:1347
 #, c-format
 msgid "can't start thread for copying data: %s"
 msgstr "неуспешно стартиране на нишка за копиране на данните: „%s“"
 
-#: transport-helper.c:1378
+#: transport-helper.c:1384
 #, c-format
 msgid "%s process failed to wait"
 msgstr "процесът на „%s“ не успя да изчака чрез „waitpid“"
 
-#: transport-helper.c:1382
+#: transport-helper.c:1388
 #, c-format
 msgid "%s process failed"
 msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
 
-#: transport-helper.c:1400 transport-helper.c:1409
+#: transport-helper.c:1406 transport-helper.c:1415
 msgid "can't start thread for copying data"
 msgstr "неуспешно стартиране на нишка за копиране на данните"
 
@@ -7734,7 +7899,7 @@ msgstr "неправилни права за достъп в запис в дъ
 msgid "empty filename in tree entry"
 msgstr "празно име на файл в запис в дърво"
 
-#: tree-walk.c:116
+#: tree-walk.c:118
 msgid "too-short tree file"
 msgstr "прекалено кратък файл-дърво"
 
@@ -7963,8 +8128,8 @@ msgid "Aborting\n"
 msgstr "Преустановяване на действието\n"
 
 #: unpack-trees.c:318
-msgid "Checking out files"
-msgstr "Ð\98зÑ\82еглÑ\8fне на файлове"
+msgid "Updating files"
+msgstr "Ð\9eбновÑ\8fване на файлове"
 
 #: unpack-trees.c:350
 msgid ""
@@ -8005,33 +8170,33 @@ msgstr "неправилен номер на порт"
 msgid "invalid '..' path segment"
 msgstr "неправилна част от пътя „..“"
 
-#: worktree.c:255 builtin/am.c:2097
+#: worktree.c:258 builtin/am.c:2095
 #, c-format
 msgid "failed to read '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен"
 
-#: worktree.c:301
+#: worktree.c:304
 #, c-format
 msgid "'%s' at main working tree is not the repository directory"
 msgstr "„%s“ в основното работно дърво не е директорията на хранилището"
 
-#: worktree.c:312
+#: worktree.c:315
 #, c-format
 msgid "'%s' file does not contain absolute path to the working tree location"
 msgstr ""
 "файлът „%s“ не съдържа абсолютния път към местоположението на работното дърво"
 
-#: worktree.c:324
+#: worktree.c:327
 #, c-format
 msgid "'%s' does not exist"
 msgstr "„%s“ не съществува."
 
-#: worktree.c:330
+#: worktree.c:333
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a .git file, error code %d"
 msgstr "„%s“ не е файл на .git, код за грешка: %d"
 
-#: worktree.c:338
+#: worktree.c:341
 #, c-format
 msgid "'%s' does not point back to '%s'"
 msgstr "„%s“ не сочи към обратно към „%s“"
@@ -8050,161 +8215,168 @@ msgstr "няма достъп до „%s“"
 msgid "unable to get current working directory"
 msgstr "текущата работна директория е недостъпна"
 
-#: wt-status.c:156
+#: wt-status.c:158
 msgid "Unmerged paths:"
 msgstr "Неслети пътища:"
 
-#: wt-status.c:183 wt-status.c:210
+#: wt-status.c:187 wt-status.c:219
+msgid "  (use \"git restore --staged <file>...\" to unstage)"
+msgstr ""
+"  (използвайте „git restore --staged ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
+
+#: wt-status.c:190 wt-status.c:222
 #, c-format
-msgid "  (use \"git reset %s <file>...\" to unstage)"
-msgstr "  (използвайте „git reset %s ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
+msgid "  (use \"git restore --source=%s --staged <file>...\" to unstage)"
+msgstr ""
+"  (използвайте „git restore --source=%s --staged ФАЙЛ…“, за да извадите "
+"ФАЙЛа от индекса)"
 
-#: wt-status.c:185 wt-status.c:212
+#: wt-status.c:193 wt-status.c:225
 msgid "  (use \"git rm --cached <file>...\" to unstage)"
 msgstr ""
 "  (използвайте „git rm --cached %s ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
 
-#: wt-status.c:189
+#: wt-status.c:197
 msgid "  (use \"git add <file>...\" to mark resolution)"
 msgstr ""
 "  (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
 
-#: wt-status.c:191 wt-status.c:195
+#: wt-status.c:199 wt-status.c:203
 msgid "  (use \"git add/rm <file>...\" as appropriate to mark resolution)"
 msgstr ""
 "  (използвайте „git add/rm ФАЙЛ…“, според решението, което избирате за "
 "конфликта)"
 
-#: wt-status.c:193
+#: wt-status.c:201
 msgid "  (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
 msgstr ""
 "  (използвайте „git rm ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
 
-#: wt-status.c:204 wt-status.c:1064
+#: wt-status.c:211 wt-status.c:1074
 msgid "Changes to be committed:"
 msgstr "Промени, които ще бъдат подадени:"
 
-#: wt-status.c:222 wt-status.c:1073
+#: wt-status.c:234 wt-status.c:1083
 msgid "Changes not staged for commit:"
 msgstr "Промени, които не са в индекса за подаване:"
 
-#: wt-status.c:226
+#: wt-status.c:238
 msgid "  (use \"git add <file>...\" to update what will be committed)"
 msgstr ""
 "  (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
 
-#: wt-status.c:228
+#: wt-status.c:240
 msgid "  (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
 msgstr ""
 "  (използвайте „git add/rm ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
 
-#: wt-status.c:229
+#: wt-status.c:241
 msgid ""
-"  (use \"git checkout -- <file>...\" to discard changes in working directory)"
+"  (use \"git restore <file>...\" to discard changes in working directory)"
 msgstr ""
-"  (използвайте „git checkout -- ФАЙЛ…“, за да отхвърлите промените в "
-"работното дърво)"
+"  (използвайте „git restore ФАЙЛ…“, за да отхвърлите промените в работната "
+"директория)"
 
-#: wt-status.c:231
+#: wt-status.c:243
 msgid "  (commit or discard the untracked or modified content in submodules)"
 msgstr ""
 "  (подайте или отхвърлете неследеното или промененото съдържание в "
 "подмодулите)"
 
-#: wt-status.c:243
+#: wt-status.c:254
 #, c-format
 msgid "  (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
 msgstr ""
 "  (използвайте „git %s ФАЙЛ…“, за да определите какво включвате в подаването)"
 
-#: wt-status.c:258
+#: wt-status.c:268
 msgid "both deleted:"
 msgstr "изтрити в двата случая:"
 
-#: wt-status.c:260
+#: wt-status.c:270
 msgid "added by us:"
 msgstr "добавени от вас:"
 
-#: wt-status.c:262
+#: wt-status.c:272
 msgid "deleted by them:"
 msgstr "изтрити от тях:"
 
-#: wt-status.c:264
+#: wt-status.c:274
 msgid "added by them:"
 msgstr "добавени от тях:"
 
-#: wt-status.c:266
+#: wt-status.c:276
 msgid "deleted by us:"
 msgstr "изтрити от вас:"
 
-#: wt-status.c:268
+#: wt-status.c:278
 msgid "both added:"
 msgstr "добавени и в двата случая:"
 
-#: wt-status.c:270
+#: wt-status.c:280
 msgid "both modified:"
 msgstr "променени и в двата случая:"
 
-#: wt-status.c:280
+#: wt-status.c:290
 msgid "new file:"
 msgstr "нов файл:"
 
-#: wt-status.c:282
+#: wt-status.c:292
 msgid "copied:"
 msgstr "копиран:"
 
-#: wt-status.c:284
+#: wt-status.c:294
 msgid "deleted:"
 msgstr "изтрит:"
 
-#: wt-status.c:286
+#: wt-status.c:296
 msgid "modified:"
 msgstr "променен:"
 
-#: wt-status.c:288
+#: wt-status.c:298
 msgid "renamed:"
 msgstr "преименуван:"
 
-#: wt-status.c:290
+#: wt-status.c:300
 msgid "typechange:"
 msgstr "смяна на вида:"
 
-#: wt-status.c:292
+#: wt-status.c:302
 msgid "unknown:"
 msgstr "непозната промяна:"
 
-#: wt-status.c:294
+#: wt-status.c:304
 msgid "unmerged:"
 msgstr "неслят:"
 
-#: wt-status.c:374
+#: wt-status.c:384
 msgid "new commits, "
 msgstr "нови подавания, "
 
-#: wt-status.c:376
+#: wt-status.c:386
 msgid "modified content, "
 msgstr "променено съдържание, "
 
-#: wt-status.c:378
+#: wt-status.c:388
 msgid "untracked content, "
 msgstr "неследено съдържание, "
 
-#: wt-status.c:896
+#: wt-status.c:906
 #, c-format
 msgid "Your stash currently has %d entry"
 msgid_plural "Your stash currently has %d entries"
 msgstr[0] "Има %d скатаване."
 msgstr[1] "Има %d скатавания."
 
-#: wt-status.c:928
+#: wt-status.c:938
 msgid "Submodules changed but not updated:"
 msgstr "Подмодулите са променени, но не са обновени:"
 
-#: wt-status.c:930
+#: wt-status.c:940
 msgid "Submodule changes to be committed:"
 msgstr "Промени в подмодулите за подаване:"
 
-#: wt-status.c:1012
+#: wt-status.c:1022
 msgid ""
 "Do not modify or remove the line above.\n"
 "Everything below it will be ignored."
@@ -8212,257 +8384,260 @@ msgstr ""
 "Не променяйте и не изтривайте горния ред.\n"
 "Всичко отдолу ще бъде изтрито."
 
-#: wt-status.c:1119
+#: wt-status.c:1114
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"It took %.2f seconds to compute the branch ahead/behind values.\n"
+"You can use '--no-ahead-behind' to avoid this.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Изчисляването на броя различаващи се подавания отне %.2f сек.\n"
+"За да избегнете това, ползвайте „--no-ahead-behind“.\n"
+
+#: wt-status.c:1144
 msgid "You have unmerged paths."
 msgstr "Някои пътища не са слети."
 
-#: wt-status.c:1122
+#: wt-status.c:1147
 msgid "  (fix conflicts and run \"git commit\")"
 msgstr "  (коригирайте конфликтите и изпълнете „git commit“)"
 
-#: wt-status.c:1124
+#: wt-status.c:1149
 msgid "  (use \"git merge --abort\" to abort the merge)"
 msgstr "  (използвайте „git merge --abort“, за да преустановите сливането)"
 
-#: wt-status.c:1128
+#: wt-status.c:1153
 msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
 msgstr "Всички конфликти са решени, но продължавате сливането."
 
-#: wt-status.c:1131
+#: wt-status.c:1156
 msgid "  (use \"git commit\" to conclude merge)"
 msgstr "  (използвайте „git commit“, за да завършите сливането)"
 
-#: wt-status.c:1140
+#: wt-status.c:1165
 msgid "You are in the middle of an am session."
 msgstr "В момента прилагате поредица от кръпки чрез „git am“."
 
-#: wt-status.c:1143
+#: wt-status.c:1168
 msgid "The current patch is empty."
 msgstr "Текущата кръпка е празна."
 
-#: wt-status.c:1147
+#: wt-status.c:1172
 msgid "  (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
 msgstr "  (коригирайте конфликтите и изпълнете „git am --continue“)"
 
-#: wt-status.c:1149
+#: wt-status.c:1174
 msgid "  (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
 msgstr "  (използвайте „git am --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
 
-#: wt-status.c:1151
+#: wt-status.c:1176
 msgid "  (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
 msgstr ""
 "  (използвайте „git am --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
 
-#: wt-status.c:1284
+#: wt-status.c:1309
 msgid "git-rebase-todo is missing."
 msgstr "„git-rebase-todo“ липсва."
 
-#: wt-status.c:1286
+#: wt-status.c:1311
 msgid "No commands done."
 msgstr "Не са изпълнени команди."
 
-#: wt-status.c:1289
+#: wt-status.c:1314
 #, c-format
 msgid "Last command done (%d command done):"
 msgid_plural "Last commands done (%d commands done):"
-msgstr[0] "Ð\9fоÑ\81ледна изпълнена команда (изпълнена е общо %d команда):"
-msgstr[1] "Ð\9fоÑ\81ледна Ð¸Ð·Ð¿Ñ\8aлнена ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð° (изпълнени са общо %d команди):"
+msgstr[0] "Ð\9fоÑ\81ледно изпълнена команда (изпълнена е общо %d команда):"
+msgstr[1] "Ð\9fоÑ\81ледно Ð¸Ð·Ð¿Ñ\8aлнени ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð¸ (изпълнени са общо %d команди):"
 
-#: wt-status.c:1300
+#: wt-status.c:1325
 #, c-format
 msgid "  (see more in file %s)"
-msgstr "  повече информация има във файла „%s“)"
+msgstr "  (повече информация има във файла „%s“)"
 
-#: wt-status.c:1305
+#: wt-status.c:1330
 msgid "No commands remaining."
 msgstr "Не остават повече команди."
 
-#: wt-status.c:1308
+#: wt-status.c:1333
 #, c-format
 msgid "Next command to do (%d remaining command):"
 msgid_plural "Next commands to do (%d remaining commands):"
 msgstr[0] "Следваща команда за изпълнение (остава още %d команда):"
-msgstr[1] "СледваÑ\89а ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð° за изпълнение (остават още %d команди):"
+msgstr[1] "СледваÑ\89и ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð¸ за изпълнение (остават още %d команди):"
 
-#: wt-status.c:1316
+#: wt-status.c:1341
 msgid "  (use \"git rebase --edit-todo\" to view and edit)"
 msgstr ""
 "  (използвайте „git rebase --edit-todo“, за да разгледате и редактирате)"
 
-#: wt-status.c:1328
+#: wt-status.c:1353
 #, c-format
 msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
 msgstr "В момента пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
 
-#: wt-status.c:1333
+#: wt-status.c:1358
 msgid "You are currently rebasing."
 msgstr "В момента пребазирате."
 
-#: wt-status.c:1346
+#: wt-status.c:1371
 msgid "  (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
 msgstr "  (коригирайте конфликтите и използвайте „git rebase --continue“)"
 
-#: wt-status.c:1348
+#: wt-status.c:1373
 msgid "  (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
 msgstr "  (използвайте „git rebase --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
 
-#: wt-status.c:1350
+#: wt-status.c:1375
 msgid "  (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
 msgstr ""
 "  (използвайте „git rebase --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
 
-#: wt-status.c:1357
+#: wt-status.c:1382
 msgid "  (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
 msgstr "  (всички конфликти са коригирани: изпълнете „git rebase --continue“)"
 
-#: wt-status.c:1361
+#: wt-status.c:1386
 #, c-format
 msgid ""
 "You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
 msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
 
-#: wt-status.c:1366
+#: wt-status.c:1391
 msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
 msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате."
 
-#: wt-status.c:1369
+#: wt-status.c:1394
 msgid "  (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
 msgstr ""
 "  (След като работното ви дърво стане чисто, използвайте „git rebase --"
 "continue“)"
 
-#: wt-status.c:1373
+#: wt-status.c:1398
 #, c-format
 msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
 msgstr ""
 "В момента редактирате подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
 
-#: wt-status.c:1378
+#: wt-status.c:1403
 msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
 msgstr "В момента редактирате подаване докато пребазирате."
 
-#: wt-status.c:1381
+#: wt-status.c:1406
 msgid "  (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
 msgstr ""
 "  (използвайте „git commit --amend“, за да редактирате текущото подаване)"
 
-#: wt-status.c:1383
+#: wt-status.c:1408
 msgid ""
 "  (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
 msgstr ""
 "  (използвайте „git rebase --continue“, след като завършите промените си)"
 
-#: wt-status.c:1394
+#: wt-status.c:1419
 msgid "Cherry-pick currently in progress."
 msgstr "В момента се извършва отбиране на подавания."
 
-#: wt-status.c:1397
+#: wt-status.c:1422
 #, c-format
 msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
 msgstr "В момента отбирате подаването „%s“."
 
-#: wt-status.c:1404
+#: wt-status.c:1429
 msgid "  (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
 msgstr "  (коригирайте конфликтите и изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
 
-#: wt-status.c:1407
+#: wt-status.c:1432
 msgid "  (run \"git cherry-pick --continue\" to continue)"
 msgstr "  (за да продължите, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
 
-#: wt-status.c:1410
+#: wt-status.c:1435
 msgid "  (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
 msgstr ""
 "  (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
 
-#: wt-status.c:1412
+#: wt-status.c:1437
 msgid "  (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
 msgstr ""
 "  (използвайте „git cherry-pick --abort“, за да отмените всички действия с "
 "отбиране)"
 
-#: wt-status.c:1422
+#: wt-status.c:1447
 msgid "Revert currently in progress."
 msgstr "В момента тече отмяна на подаване."
 
-#: wt-status.c:1425
+#: wt-status.c:1450
 #, c-format
 msgid "You are currently reverting commit %s."
 msgstr "В момента отменяте подаване „%s“."
 
-#: wt-status.c:1431
+#: wt-status.c:1456
 msgid "  (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
 msgstr "  (коригирайте конфликтите и изпълнете „git revert --continue“)"
 
-#: wt-status.c:1434
+#: wt-status.c:1459
 msgid "  (run \"git revert --continue\" to continue)"
 msgstr "  (за да продължите, изпълнете „git revert --continue“)"
 
-#: wt-status.c:1437
+#: wt-status.c:1462
 msgid "  (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
 msgstr "  (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git revert --continue“)"
 
-#: wt-status.c:1439
+#: wt-status.c:1464
 msgid "  (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
 msgstr ""
 "  (използвайте „git revert --abort“, за да преустановите отмяната на "
 "подаване)"
 
-#: wt-status.c:1449
+#: wt-status.c:1474
 #, c-format
 msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
 msgstr "В момента търсите двоично, като сте стартирали от клон „%s“."
 
-#: wt-status.c:1453
+#: wt-status.c:1478
 msgid "You are currently bisecting."
 msgstr "В момента търсите двоично."
 
-#: wt-status.c:1456
+#: wt-status.c:1481
 msgid "  (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
 msgstr ""
 "  (използвайте „git bisect reset“, за да се върнете към първоначалното "
 "състояние и клон)"
 
-#: wt-status.c:1665
+#: wt-status.c:1690
 msgid "On branch "
 msgstr "На клон "
 
-#: wt-status.c:1672
+#: wt-status.c:1697
 msgid "interactive rebase in progress; onto "
 msgstr "извършвате интерактивно пребазиране върху "
 
-#: wt-status.c:1674
+#: wt-status.c:1699
 msgid "rebase in progress; onto "
 msgstr "извършвате пребазиране върху "
 
-#: wt-status.c:1679
-msgid "HEAD detached at "
-msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е при "
-
-#: wt-status.c:1681
-msgid "HEAD detached from "
-msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от "
-
-#: wt-status.c:1684
+#: wt-status.c:1709
 msgid "Not currently on any branch."
 msgstr "Извън всички клони."
 
-#: wt-status.c:1701
+#: wt-status.c:1726
 msgid "Initial commit"
 msgstr "Първоначално подаване"
 
-#: wt-status.c:1702
+#: wt-status.c:1727
 msgid "No commits yet"
 msgstr "Все още липсват подавания"
 
-#: wt-status.c:1716
+#: wt-status.c:1741
 msgid "Untracked files"
 msgstr "Неследени файлове"
 
-#: wt-status.c:1718
+#: wt-status.c:1743
 msgid "Ignored files"
 msgstr "Игнорирани файлове"
 
-#: wt-status.c:1722
+#: wt-status.c:1747
 #, c-format
 msgid ""
 "It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
@@ -8471,35 +8646,35 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Бяха необходими %.2f секунди за изброяването на неследените файлове.\n"
 "Добавянето на опцията „-uno“ към командата „git status“, ще ускори\n"
-"изпълнението, но не трябва да забравяте ръчно да добавяте новите файлове.\n"
+"изпълнението, но ще трябва да добавяте новите файлове ръчно.\n"
 "За повече подробности погледнете „git status help“."
 
-#: wt-status.c:1728
+#: wt-status.c:1753
 #, c-format
 msgid "Untracked files not listed%s"
 msgstr "Неследените файлове не са изведени%s"
 
-#: wt-status.c:1730
+#: wt-status.c:1755
 msgid " (use -u option to show untracked files)"
 msgstr " (използвайте опцията „-u“, за да изведете неследените файлове)"
 
-#: wt-status.c:1736
+#: wt-status.c:1761
 msgid "No changes"
 msgstr "Няма промени"
 
-#: wt-status.c:1741
+#: wt-status.c:1766
 #, c-format
 msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
 msgstr ""
 "към индекса за подаване не са добавени промени (използвайте „git add“ и/или "
 "„git commit -a“)\n"
 
-#: wt-status.c:1744
+#: wt-status.c:1769
 #, c-format
 msgid "no changes added to commit\n"
 msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени\n"
 
-#: wt-status.c:1747
+#: wt-status.c:1772
 #, c-format
 msgid ""
 "nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
@@ -8508,70 +8683,75 @@ msgstr ""
 "към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове "
 "(използвайте „git add“, за да започне тяхното следене)\n"
 
-#: wt-status.c:1750
+#: wt-status.c:1775
 #, c-format
 msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
 msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове\n"
 
-#: wt-status.c:1753
+#: wt-status.c:1778
 #, c-format
 msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
 msgstr ""
 "липсват каквито и да е промени (създайте или копирайте файлове и използвайте "
 "„git add“, за да започне тяхното следене)\n"
 
-#: wt-status.c:1756 wt-status.c:1761
+#: wt-status.c:1781 wt-status.c:1786
 #, c-format
 msgid "nothing to commit\n"
 msgstr "липсват каквито и да е промени\n"
 
-#: wt-status.c:1759
+#: wt-status.c:1784
 #, c-format
 msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
 msgstr ""
 "липсват каквито и да е промени (използвайте опцията „-u“, за да се изведат и "
 "неследените файлове)\n"
 
-#: wt-status.c:1763
+#: wt-status.c:1788
 #, c-format
 msgid "nothing to commit, working tree clean\n"
 msgstr "липсват каквито и да е промени, работното дърво е чисто\n"
 
-#: wt-status.c:1876
+#: wt-status.c:1901
 msgid "No commits yet on "
 msgstr "Все още липсват подавания в "
 
-#: wt-status.c:1880
+#: wt-status.c:1905
 msgid "HEAD (no branch)"
 msgstr "HEAD (извън клон)"
 
-#: wt-status.c:1911
+#: wt-status.c:1936
 msgid "different"
 msgstr "различен"
 
-#: wt-status.c:1913 wt-status.c:1921
+#: wt-status.c:1938 wt-status.c:1946
 msgid "behind "
 msgstr "назад с "
 
-#: wt-status.c:1916 wt-status.c:1919
+#: wt-status.c:1941 wt-status.c:1944
 msgid "ahead "
 msgstr "напред с "
 
 #. TRANSLATORS: the action is e.g. "pull with rebase"
-#: wt-status.c:2443
+#: wt-status.c:2466
 #, c-format
 msgid "cannot %s: You have unstaged changes."
 msgstr "не може да извършите „%s“, защото има промени, които не са в индекса."
 
-#: wt-status.c:2449
+#: wt-status.c:2472
 msgid "additionally, your index contains uncommitted changes."
 msgstr "освен това в индекса има неподадени промени."
 
-#: wt-status.c:2451
+#: wt-status.c:2474
 #, c-format
 msgid "cannot %s: Your index contains uncommitted changes."
 msgstr "не може да извършите „%s“, защото в индекса има неподадени промени."
 
+#: compat/precompose_utf8.c:58 builtin/clone.c:453
+#, c-format
+msgid "failed to unlink '%s'"
+msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
+
 #: builtin/add.c:25
 msgid "git add [<options>] [--] <pathspec>..."
 msgstr "git add [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
@@ -8581,7 +8761,7 @@ msgstr "git add [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
 msgid "unexpected diff status %c"
 msgstr "неочакван изходен код при генериране на разлика: %c"
 
-#: builtin/add.c:89 builtin/commit.c:285
+#: builtin/add.c:89 builtin/commit.c:288
 msgid "updating files failed"
 msgstr "неуспешно обновяване на файловете"
 
@@ -8630,8 +8810,8 @@ msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
 msgstr ""
 "Следните пътища ще бъдат игнорирани според някой от файловете „.gitignore“:\n"
 
-#: builtin/add.c:290 builtin/clean.c:908 builtin/fetch.c:137 builtin/mv.c:124
-#: builtin/prune-packed.c:56 builtin/pull.c:221 builtin/push.c:560
+#: builtin/add.c:290 builtin/clean.c:909 builtin/fetch.c:147 builtin/mv.c:124
+#: builtin/prune-packed.c:56 builtin/pull.c:222 builtin/push.c:560
 #: builtin/remote.c:1345 builtin/rm.c:241 builtin/send-pack.c:165
 msgid "dry run"
 msgstr "пробно изпълнение"
@@ -8640,7 +8820,7 @@ msgstr "пробно изпълнение"
 msgid "interactive picking"
 msgstr "интерактивно отбиране на промени"
 
-#: builtin/add.c:294 builtin/checkout.c:1379 builtin/reset.c:306
+#: builtin/add.c:294 builtin/checkout.c:1480 builtin/reset.c:306
 msgid "select hunks interactively"
 msgstr "интерактивен избор на парчета код"
 
@@ -8814,7 +8994,7 @@ msgstr "неправилно отместване на часовия пояс"
 msgid "Patch format detection failed."
 msgstr "Форматът на кръпката не може да бъде определен."
 
-#: builtin/am.c:949 builtin/clone.c:409
+#: builtin/am.c:949 builtin/clone.c:407
 #, c-format
 msgid "failed to create directory '%s'"
 msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
@@ -8823,7 +9003,7 @@ msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създа
 msgid "Failed to split patches."
 msgstr "Кръпките не могат да бъдат разделени."
 
-#: builtin/am.c:1084 builtin/commit.c:371
+#: builtin/am.c:1084 builtin/commit.c:374
 msgid "unable to write index file"
 msgstr "индексът не може да бъде записан"
 
@@ -8862,17 +9042,17 @@ msgstr "грешен ред с идентичност: %.*s"
 msgid "unable to parse commit %s"
 msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
 
-#: builtin/am.c:1495
+#: builtin/am.c:1496
 msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
 msgstr ""
 "В хранилището липсват необходимите обекти-BLOB, за да се премине към тройно "
 "сливане."
 
-#: builtin/am.c:1497
+#: builtin/am.c:1498
 msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
 msgstr "Базовото дърво се реконструира от информацията в индекса…"
 
-#: builtin/am.c:1516
+#: builtin/am.c:1517
 msgid ""
 "Did you hand edit your patch?\n"
 "It does not apply to blobs recorded in its index."
@@ -8880,30 +9060,24 @@ msgstr ""
 "Кръпката не може да се приложи към обектите-BLOB в индекса.\n"
 "Да не би да сте я редактирали на ръка?"
 
-#: builtin/am.c:1522
+#: builtin/am.c:1523
 msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
 msgstr "Преминаване към прилагане на кръпка към базата и тройно сливане…"
 
-#: builtin/am.c:1548
+#: builtin/am.c:1549
 msgid "Failed to merge in the changes."
 msgstr "Неуспешно сливане на промените."
 
-#: builtin/am.c:1580
+#: builtin/am.c:1581
 msgid "applying to an empty history"
 msgstr "прилагане върху празна история"
 
-#: builtin/am.c:1627 builtin/am.c:1631
+#: builtin/am.c:1628 builtin/am.c:1632
 #, c-format
 msgid "cannot resume: %s does not exist."
 msgstr "не може да се продължи — „%s“ не съществува."
 
-#: builtin/am.c:1647
-msgid "cannot be interactive without stdin connected to a terminal."
-msgstr ""
-"За интерактивно изпълнение е необходимо стандартният\n"
-"вход да е свързан с терминал, а в момента не е."
-
-#: builtin/am.c:1652
+#: builtin/am.c:1650
 msgid "Commit Body is:"
 msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
 
@@ -8911,39 +9085,40 @@ msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
 #. in your translation. The program will only accept English
 #. input at this point.
 #.
-#: builtin/am.c:1662
+#: builtin/am.c:1660
+#, c-format
 msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
 msgstr ""
 "Прилагане? „y“ — да/„n“ — не/„e“ — редактиране/„v“ — преглед/„a“ — приемане "
 "на всичко:"
 
-#: builtin/am.c:1712
+#: builtin/am.c:1710
 #, c-format
 msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
 msgstr ""
 "Индексът не е чист: кръпките не могат да бъдат приложени (замърсени са: %s)"
 
-#: builtin/am.c:1752 builtin/am.c:1820
+#: builtin/am.c:1750 builtin/am.c:1818
 #, c-format
 msgid "Applying: %.*s"
 msgstr "Прилагане: %.*s"
 
-#: builtin/am.c:1769
+#: builtin/am.c:1767
 msgid "No changes -- Patch already applied."
 msgstr "Без промени — кръпката вече е приложена."
 
-#: builtin/am.c:1775
+#: builtin/am.c:1773
 #, c-format
 msgid "Patch failed at %s %.*s"
 msgstr "Неуспешно прилагане на кръпка при %s %.*s“"
 
-#: builtin/am.c:1779
+#: builtin/am.c:1777
 msgid "Use 'git am --show-current-patch' to see the failed patch"
 msgstr ""
 "За да видите неуспешно приложени кръпки, използвайте опцията „git am --show-"
 "current-patch“ to see the failed patch"
 
-#: builtin/am.c:1823
+#: builtin/am.c:1821
 msgid ""
 "No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
 "If there is nothing left to stage, chances are that something else\n"
@@ -8953,7 +9128,7 @@ msgstr ""
 "Ако няма друга промяна за включване в индекса, най-вероятно някоя друга\n"
 "кръпка е довела до същите промени и в такъв случай просто пропуснете тази."
 
-#: builtin/am.c:1830
+#: builtin/am.c:1828
 msgid ""
 "You still have unmerged paths in your index.\n"
 "You should 'git add' each file with resolved conflicts to mark them as "
@@ -8964,17 +9139,17 @@ msgstr ""
 "След корекция на конфликтите изпълнете „git add“ върху поправените файлове.\n"
 "За да приемете „изтрити от тях“, изпълнете „git rm“ върху изтритите файлове."
 
-#: builtin/am.c:1937 builtin/am.c:1941 builtin/am.c:1953 builtin/reset.c:329
+#: builtin/am.c:1935 builtin/am.c:1939 builtin/am.c:1951 builtin/reset.c:329
 #: builtin/reset.c:337
 #, c-format
 msgid "Could not parse object '%s'."
 msgstr "„%s“ не е разпознат като обект."
 
-#: builtin/am.c:1989
+#: builtin/am.c:1987
 msgid "failed to clean index"
 msgstr "индексът не може да бъде изчистен"
 
-#: builtin/am.c:2033
+#: builtin/am.c:2031
 msgid ""
 "You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
 "Not rewinding to ORIG_HEAD"
@@ -8985,149 +9160,149 @@ msgstr ""
 "сочи към\n"
 "„ORIG_HEAD“"
 
-#: builtin/am.c:2130
+#: builtin/am.c:2128
 #, c-format
 msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
 msgstr "Неправилна стойност за „--patch-format“: „%s“"
 
-#: builtin/am.c:2166
+#: builtin/am.c:2164
 msgid "git am [<options>] [(<mbox> | <Maildir>)...]"
 msgstr "git am [ОПЦИЯ…] [(ФАЙЛ_С_ПОЩА|ДИРЕКТОРИЯ_С_ПОЩА)…]"
 
-#: builtin/am.c:2167
+#: builtin/am.c:2165
 msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
 msgstr "git am [ОПЦИЯ…] (--continue | --quit | --abort)"
 
-#: builtin/am.c:2173
+#: builtin/am.c:2171
 msgid "run interactively"
 msgstr "интерактивна работа"
 
-#: builtin/am.c:2175
+#: builtin/am.c:2173
 msgid "historical option -- no-op"
 msgstr "изоставена опция, съществува по исторически причини, нищо не прави"
 
-#: builtin/am.c:2177
+#: builtin/am.c:2175
 msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
 msgstr "да се преминава към тройно сливане при нужда."
 
-#: builtin/am.c:2178 builtin/init-db.c:494 builtin/prune-packed.c:58
-#: builtin/repack.c:306 builtin/stash.c:805
+#: builtin/am.c:2176 builtin/init-db.c:494 builtin/prune-packed.c:58
+#: builtin/repack.c:296 builtin/stash.c:806
 msgid "be quiet"
 msgstr "без извеждане на информация"
 
-#: builtin/am.c:2180
+#: builtin/am.c:2178
 msgid "add a Signed-off-by line to the commit message"
 msgstr "добавяне на ред за подпис „Signed-off-by“ в съобщението за подаване"
 
-#: builtin/am.c:2183
+#: builtin/am.c:2181
 msgid "recode into utf8 (default)"
 msgstr "прекодиране в UTF-8 (стандартно)"
 
-#: builtin/am.c:2185
+#: builtin/am.c:2183
 msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
 msgstr "подаване на опцията „-k“ на командата „git-mailinfo“"
 
-#: builtin/am.c:2187
+#: builtin/am.c:2185
 msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
 msgstr "подаване на опцията „-b“ на командата „git-mailinfo“"
 
-#: builtin/am.c:2189
+#: builtin/am.c:2187
 msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
 msgstr "подаване на опцията „-m“ на командата „git-mailinfo“"
 
-#: builtin/am.c:2191
+#: builtin/am.c:2189
 msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
 msgstr ""
 "подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ за формат „mbox“"
 
-#: builtin/am.c:2194
+#: builtin/am.c:2192
 msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
 msgstr ""
 "без подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ независимо "
 "от „am.keepcr“"
 
-#: builtin/am.c:2197
+#: builtin/am.c:2195
 msgid "strip everything before a scissors line"
 msgstr "пропускане на всичко преди реда за отрязване"
 
-#: builtin/am.c:2199 builtin/am.c:2202 builtin/am.c:2205 builtin/am.c:2208
-#: builtin/am.c:2211 builtin/am.c:2214 builtin/am.c:2217 builtin/am.c:2220
-#: builtin/am.c:2226
+#: builtin/am.c:2197 builtin/am.c:2200 builtin/am.c:2203 builtin/am.c:2206
+#: builtin/am.c:2209 builtin/am.c:2212 builtin/am.c:2215 builtin/am.c:2218
+#: builtin/am.c:2224
 msgid "pass it through git-apply"
 msgstr "прекарване през „git-apply“"
 
-#: builtin/am.c:2216 builtin/commit.c:1348 builtin/fmt-merge-msg.c:671
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:674 builtin/grep.c:879 builtin/merge.c:247
-#: builtin/pull.c:158 builtin/pull.c:217 builtin/rebase.c:1412
-#: builtin/repack.c:317 builtin/repack.c:321 builtin/repack.c:323
-#: builtin/show-branch.c:651 builtin/show-ref.c:172 builtin/tag.c:397
-#: parse-options.h:141 parse-options.h:162 parse-options.h:311
+#: builtin/am.c:2214 builtin/commit.c:1368 builtin/fmt-merge-msg.c:671
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:674 builtin/grep.c:881 builtin/merge.c:249
+#: builtin/pull.c:159 builtin/pull.c:218 builtin/rebase.c:1418
+#: builtin/repack.c:307 builtin/repack.c:311 builtin/repack.c:313
+#: builtin/show-branch.c:650 builtin/show-ref.c:172 builtin/tag.c:403
+#: parse-options.h:141 parse-options.h:162 parse-options.h:312
 msgid "n"
 msgstr "БРОЙ"
 
-#: builtin/am.c:2222 builtin/branch.c:653 builtin/for-each-ref.c:38
-#: builtin/replace.c:554 builtin/tag.c:431 builtin/verify-tag.c:39
+#: builtin/am.c:2220 builtin/branch.c:661 builtin/for-each-ref.c:38
+#: builtin/replace.c:554 builtin/tag.c:437 builtin/verify-tag.c:38
 msgid "format"
 msgstr "ФОРМАТ"
 
-#: builtin/am.c:2223
+#: builtin/am.c:2221
 msgid "format the patch(es) are in"
 msgstr "формат на кръпките"
 
-#: builtin/am.c:2229
+#: builtin/am.c:2227
 msgid "override error message when patch failure occurs"
 msgstr "избрано от вас съобщение за грешка при прилагане на кръпки"
 
-#: builtin/am.c:2231
+#: builtin/am.c:2229
 msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
 msgstr "продължаване на прилагането на кръпки след коригирането на конфликт"
 
-#: builtin/am.c:2234
+#: builtin/am.c:2232
 msgid "synonyms for --continue"
 msgstr "псевдоними на „--continue“"
 
-#: builtin/am.c:2237
+#: builtin/am.c:2235
 msgid "skip the current patch"
 msgstr "прескачане на текущата кръпка"
 
-#: builtin/am.c:2240
+#: builtin/am.c:2238
 msgid "restore the original branch and abort the patching operation."
 msgstr ""
 "възстановяване на първоначалното състояние на клона и преустановяване на "
 "прилагането на кръпката."
 
-#: builtin/am.c:2243
+#: builtin/am.c:2241
 msgid "abort the patching operation but keep HEAD where it is."
 msgstr ""
 "преустановяване на прилагането на кръпката без промяна към кое сочи „HEAD“."
 
-#: builtin/am.c:2246
+#: builtin/am.c:2244
 msgid "show the patch being applied."
 msgstr "показване на прилаганата кръпка."
 
-#: builtin/am.c:2250
+#: builtin/am.c:2248
 msgid "lie about committer date"
 msgstr "дата за подаване различна от първоначалната"
 
-#: builtin/am.c:2252
+#: builtin/am.c:2250
 msgid "use current timestamp for author date"
 msgstr "използване на текущото време като това за автор"
 
-#: builtin/am.c:2254 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1491
-#: builtin/merge.c:282 builtin/pull.c:192 builtin/rebase.c:489
-#: builtin/rebase.c:1453 builtin/revert.c:116 builtin/tag.c:412
+#: builtin/am.c:2252 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1511
+#: builtin/merge.c:286 builtin/pull.c:193 builtin/rebase.c:489
+#: builtin/rebase.c:1459 builtin/revert.c:117 builtin/tag.c:418
 msgid "key-id"
 msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ"
 
-#: builtin/am.c:2255 builtin/rebase.c:490 builtin/rebase.c:1454
+#: builtin/am.c:2253 builtin/rebase.c:490 builtin/rebase.c:1460
 msgid "GPG-sign commits"
 msgstr "подписване на подаванията с GPG"
 
-#: builtin/am.c:2258
+#: builtin/am.c:2256
 msgid "(internal use for git-rebase)"
 msgstr "(ползва се вътрешно за „git-rebase“)"
 
-#: builtin/am.c:2276
+#: builtin/am.c:2274
 msgid ""
 "The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
 "it will be removed. Please do not use it anymore."
@@ -9135,18 +9310,18 @@ msgstr ""
 "Опциите „-b“/„--binary“ отдавна не правят нищо и\n"
 "ще бъдат премахнати в бъдеще.  Не ги ползвайте."
 
-#: builtin/am.c:2283
+#: builtin/am.c:2281
 msgid "failed to read the index"
 msgstr "неуспешно изчитане на индекса"
 
-#: builtin/am.c:2298
+#: builtin/am.c:2296
 #, c-format
 msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
 msgstr ""
 "предишната директория за пребазиране „%s“ все още съществува, а е зададен "
 "файл „mbox“."
 
-#: builtin/am.c:2322
+#: builtin/am.c:2320
 #, c-format
 msgid ""
 "Stray %s directory found.\n"
@@ -9155,10 +9330,14 @@ msgstr ""
 "Открита е излишна директория „%s“.\n"
 "Можете да я изтриете с командата „git am --abort“."
 
-#: builtin/am.c:2328
+#: builtin/am.c:2326
 msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
 msgstr "В момента не тече операция по коригиране и няма как да се продължи."
 
+#: builtin/am.c:2336
+msgid "interactive mode requires patches on the command line"
+msgstr "интерактивният режим изисква кръпки на командния ред"
+
 #: builtin/apply.c:8
 msgid "git apply [<options>] [<patch>...]"
 msgstr "git apply [ОПЦИЯ…] [КРЪПКА…]"
@@ -9390,81 +9569,86 @@ msgstr ""
 msgid "bad HEAD - strange symbolic ref"
 msgstr "Неправилен указател „HEAD“ — необичаен символен указател"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:627
+#: builtin/bisect--helper.c:574
+#, c-format
+msgid "invalid ref: '%s'"
+msgstr "неправилен указател: „%s“"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:630
 msgid "perform 'git bisect next'"
 msgstr "извършване на „git bisect next“"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:629
+#: builtin/bisect--helper.c:632
 msgid "write the terms to .git/BISECT_TERMS"
 msgstr "запазване на управляващите думи в „“.git/BISECT_TERMS„“"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:631
+#: builtin/bisect--helper.c:634
 msgid "cleanup the bisection state"
 msgstr "изчистване на състоянието на двоичното търсене"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:633
+#: builtin/bisect--helper.c:636
 msgid "check for expected revs"
 msgstr "проверка за очакваните версии"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:635
+#: builtin/bisect--helper.c:638
 msgid "reset the bisection state"
 msgstr "изчистване на състоянието на двоичното търсене"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:637
+#: builtin/bisect--helper.c:640
 msgid "write out the bisection state in BISECT_LOG"
 msgstr "запис на състоянието на двоичното търсене в „BISECT_LOG“"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:639
+#: builtin/bisect--helper.c:642
 msgid "check and set terms in a bisection state"
 msgstr ""
 "проверка и задаване на управляващи думи към състоянието на двоичното търсене"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:641
+#: builtin/bisect--helper.c:644
 msgid "check whether bad or good terms exist"
 msgstr "проверка дали съществуват одобряващи/отхвърлящи управляващи думи"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:643
+#: builtin/bisect--helper.c:646
 msgid "print out the bisect terms"
 msgstr "извеждане на управляващите думи"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:645
+#: builtin/bisect--helper.c:648
 msgid "start the bisect session"
 msgstr "начало на двоично търсене"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:647
+#: builtin/bisect--helper.c:650
 msgid "update BISECT_HEAD instead of checking out the current commit"
 msgstr ""
 "обновяване на указателя „BISECT_HEAD“ вместо да се използва текущото подаване"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:649
+#: builtin/bisect--helper.c:652
 msgid "no log for BISECT_WRITE"
 msgstr "липсва запис за „BISECT_WRITE“"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:666
+#: builtin/bisect--helper.c:669
 msgid "--write-terms requires two arguments"
 msgstr "опцията „--write-terms“ изисква точно 2 аргумента"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:670
+#: builtin/bisect--helper.c:673
 msgid "--bisect-clean-state requires no arguments"
 msgstr "опцията „--bisect-clean-state“ не приема аргументи"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:677
+#: builtin/bisect--helper.c:680
 msgid "--bisect-reset requires either no argument or a commit"
 msgstr "опцията „--bisect-reset“ изисква или 0 аргументи, или 1 — подаване"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:681
+#: builtin/bisect--helper.c:684
 msgid "--bisect-write requires either 4 or 5 arguments"
 msgstr "опцията „--bisect-write“ изисква 4 или 5 аргумента"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:687
+#: builtin/bisect--helper.c:690
 msgid "--check-and-set-terms requires 3 arguments"
 msgstr "опцията „--check-and-set-terms“ изисква 3 аргумента"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:693
+#: builtin/bisect--helper.c:696
 msgid "--bisect-next-check requires 2 or 3 arguments"
 msgstr "опцията „--bisect-next-check“ изисква 2 или 3 аргумента"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:699
+#: builtin/bisect--helper.c:702
 msgid "--bisect-terms requires 0 or 1 argument"
 msgstr "опцията „--bisect-terms“ изисква 0 или 1 аргумента"
 
@@ -9476,152 +9660,169 @@ msgstr "git blame [ОПЦИЯ…] [ОПЦИЯ_ЗА_ВЕРСИЯТА…] [ВЕР
 msgid "<rev-opts> are documented in git-rev-list(1)"
 msgstr "ОПЦИИте_ЗА_ВЕРСИЯТА са документирани в ръководството git-rev-list(1)"
 
-#: builtin/blame.c:407
+#: builtin/blame.c:410
 #, c-format
 msgid "expecting a color: %s"
 msgstr "трябва да е цвят: %s"
 
-#: builtin/blame.c:414
+#: builtin/blame.c:417
 msgid "must end with a color"
 msgstr "трябва да завършва с цвят"
 
-#: builtin/blame.c:701
+#: builtin/blame.c:730
 #, c-format
 msgid "invalid color '%s' in color.blame.repeatedLines"
 msgstr "неправилен цвят „%s“ в „color.blame.repeatedLines“"
 
-#: builtin/blame.c:719
+#: builtin/blame.c:748
 msgid "invalid value for blame.coloring"
 msgstr "неправилна стойност за „blame.coloring“"
 
-#: builtin/blame.c:794
+#: builtin/blame.c:823
+#, c-format
+msgid "cannot find revision %s to ignore"
+msgstr "версията за прескачане „%s“ не може да бъде открита"
+
+#: builtin/blame.c:845
 msgid "Show blame entries as we find them, incrementally"
-msgstr "Ð\98звеждане Ð½Ð° Ð°Ð½Ð¾Ñ\82аÑ\86ииÑ\82е Ñ\81 Ð½Ð°Ð¼Ð¸Ñ\80анеÑ\82о Ð¸Ð¼, последователно"
+msgstr "Ð\98звеждане Ð½Ð° Ð°Ð²Ñ\82оÑ\80Ñ\81Ñ\82воÑ\82о Ñ\81 Ð½Ð°Ð¼Ð¸Ñ\80анеÑ\82о Ð¼Ñ\83, последователно"
 
-#: builtin/blame.c:795
+#: builtin/blame.c:846
 msgid "Show blank SHA-1 for boundary commits (Default: off)"
 msgstr ""
 "Извеждане на празни суми по SHA1 за граничните подавания (стандартно опцията "
 "е изключена)"
 
-#: builtin/blame.c:796
+#: builtin/blame.c:847
 msgid "Do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
 msgstr ""
 "Началните подавания да не се считат за гранични (стандартно опцията е "
 "изключена)"
 
-#: builtin/blame.c:797
+#: builtin/blame.c:848
 msgid "Show work cost statistics"
 msgstr "Извеждане на статистика за извършените действия"
 
-#: builtin/blame.c:798
+#: builtin/blame.c:849
 msgid "Force progress reporting"
 msgstr "Принудително извеждане на напредъка"
 
-#: builtin/blame.c:799
+#: builtin/blame.c:850
 msgid "Show output score for blame entries"
-msgstr "Ð\98звеждане Ð½Ð° Ð´Ð¾Ð¿Ñ\8aлниÑ\82елна Ð¸Ð½Ñ\84оÑ\80маÑ\86иÑ\8f Ð·Ð° Ð¾Ð¿Ñ\80еделÑ\8fнеÑ\82о Ð½Ð° Ð°Ð½Ð¾Ñ\82аÑ\86ииÑ\82е"
+msgstr "Ð\98звеждане Ð½Ð° Ð´Ð¾Ð¿Ñ\8aлниÑ\82елна Ð¸Ð½Ñ\84оÑ\80маÑ\86иÑ\8f Ð·Ð° Ð¾Ð¿Ñ\80еделÑ\8fнеÑ\82о Ð½Ð° Ð°Ð²Ñ\82оÑ\80Ñ\81Ñ\82воÑ\82о"
 
-#: builtin/blame.c:800
+#: builtin/blame.c:851
 msgid "Show original filename (Default: auto)"
 msgstr ""
 "Извеждане на първоначалното име на файл (стандартно това е автоматично)"
 
-#: builtin/blame.c:801
+#: builtin/blame.c:852
 msgid "Show original linenumber (Default: off)"
 msgstr ""
 "Извеждане на първоначалният номер на ред (стандартно опцията е изключена)"
 
-#: builtin/blame.c:802
+#: builtin/blame.c:853
 msgid "Show in a format designed for machine consumption"
 msgstr "Извеждане във формат за по-нататъшна обработка"
 
-#: builtin/blame.c:803
+#: builtin/blame.c:854
 msgid "Show porcelain format with per-line commit information"
 msgstr ""
 "Извеждане във формат за команди от потребителско ниво с информация на всеки "
 "ред"
 
-#: builtin/blame.c:804
+#: builtin/blame.c:855
 msgid "Use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
 msgstr ""
 "Използване на същия формат като „git-annotate“ (стандартно опцията е "
 "изключена)"
 
-#: builtin/blame.c:805
+#: builtin/blame.c:856
 msgid "Show raw timestamp (Default: off)"
 msgstr "Извеждане на неформатирани времена (стандартно опцията е изключена)"
 
-#: builtin/blame.c:806
+#: builtin/blame.c:857
 msgid "Show long commit SHA1 (Default: off)"
 msgstr "Извеждане на пълните суми по SHA1 (стандартно опцията е изключена)"
 
-#: builtin/blame.c:807
+#: builtin/blame.c:858
 msgid "Suppress author name and timestamp (Default: off)"
 msgstr "Без име на автор и време на промяна (стандартно опцията е изключена)"
 
-#: builtin/blame.c:808
+#: builtin/blame.c:859
 msgid "Show author email instead of name (Default: off)"
 msgstr ""
 "Извеждане на е-пощата на автора, а не името му (стандартно опцията е "
 "изключена)"
 
-#: builtin/blame.c:809
+#: builtin/blame.c:860
 msgid "Ignore whitespace differences"
 msgstr "Без разлики в знаците за интервали"
 
-#: builtin/blame.c:810
+#: builtin/blame.c:861 builtin/log.c:1629
+msgid "rev"
+msgstr "ВЕРС"
+
+#: builtin/blame.c:861
+msgid "Ignore <rev> when blaming"
+msgstr "Прескачане на ВЕРСията при извеждане на авторството"
+
+#: builtin/blame.c:862
+msgid "Ignore revisions from <file>"
+msgstr "Прескачане на версиите указани във ФАЙЛа при извеждане на авторството"
+
+#: builtin/blame.c:863
 msgid "color redundant metadata from previous line differently"
 msgstr ""
 "оцветяване на повтарящите се метаданни от предишния ред в различен цвят"
 
-#: builtin/blame.c:811
+#: builtin/blame.c:864
 msgid "color lines by age"
 msgstr "оцветяване на редовете по възраст"
 
-#: builtin/blame.c:818
+#: builtin/blame.c:871
 msgid "Use an experimental heuristic to improve diffs"
 msgstr "Подобряване на разликите чрез експериментална евристика"
 
-#: builtin/blame.c:820
+#: builtin/blame.c:873
 msgid "Spend extra cycles to find better match"
 msgstr "Допълнителни изчисления за по-добри резултати"
 
-#: builtin/blame.c:821
+#: builtin/blame.c:874
 msgid "Use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
 msgstr "Изчитане на версиите от ФАЙЛ, а не чрез изпълнение на „git-rev-list“"
 
-#: builtin/blame.c:822
+#: builtin/blame.c:875
 msgid "Use <file>'s contents as the final image"
 msgstr "Използване на съдържанието на ФАЙЛа като крайно положение"
 
-#: builtin/blame.c:823 builtin/blame.c:824
+#: builtin/blame.c:876 builtin/blame.c:877
 msgid "score"
 msgstr "напасване на редовете"
 
-#: builtin/blame.c:823
+#: builtin/blame.c:876
 msgid "Find line copies within and across files"
 msgstr ""
 "Търсене на копирани редове както в рамките на един файл, така и от един файл "
 "към друг"
 
-#: builtin/blame.c:824
+#: builtin/blame.c:877
 msgid "Find line movements within and across files"
 msgstr ""
 "Търсене на преместени редове както в рамките на един файл, така и от един "
 "файл към друг"
 
-#: builtin/blame.c:825
+#: builtin/blame.c:878
 msgid "n,m"
 msgstr "n,m"
 
-#: builtin/blame.c:825
+#: builtin/blame.c:878
 msgid "Process only line range n,m, counting from 1"
 msgstr ""
 "Информация само за редовете в диапазона от n до m включително.  Броенето "
 "започва от 1"
 
-#: builtin/blame.c:876
+#: builtin/blame.c:929
 msgid "--progress can't be used with --incremental or porcelain formats"
 msgstr ""
 "опцията „--progress“ е несъвместима с „--incremental“ и форма̀та на командите "
@@ -9635,20 +9836,20 @@ msgstr ""
 #. your language may need more or fewer display
 #. columns.
 #.
-#: builtin/blame.c:927
+#: builtin/blame.c:980
 msgid "4 years, 11 months ago"
 msgstr "преди 4 години и 11 месеца"
 
-#: builtin/blame.c:1031
+#: builtin/blame.c:1087
 #, c-format
 msgid "file %s has only %lu line"
 msgid_plural "file %s has only %lu lines"
 msgstr[0] "има само %2$lu ред във файла „%1$s“"
 msgstr[1] "има само %2$lu реда във файла „%1$s“"
 
-#: builtin/blame.c:1077
+#: builtin/blame.c:1133
 msgid "Blaming lines"
-msgstr "Ð\90ноÑ\82иÑ\80ани Ñ\80едове"
+msgstr "Редове Ñ\81 Ð°Ð²Ñ\82оÑ\80Ñ\81Ñ\82во"
 
 #: builtin/branch.c:29
 msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
@@ -9678,7 +9879,7 @@ msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r | -a] [--points-at]"
 msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--format]"
 msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r | -a] [--format]"
 
-#: builtin/branch.c:151
+#: builtin/branch.c:154
 #, c-format
 msgid ""
 "deleting branch '%s' that has been merged to\n"
@@ -9687,7 +9888,7 @@ msgstr ""
 "изтриване на клона „%s“, който е слят към „%s“,\n"
 "    но още не е слят към върха „HEAD“."
 
-#: builtin/branch.c:155
+#: builtin/branch.c:158
 #, c-format
 msgid ""
 "not deleting branch '%s' that is not yet merged to\n"
@@ -9696,12 +9897,12 @@ msgstr ""
 "отказване на изтриване на клона „%s“, който не е слят към\n"
 "    „%s“, но е слят към върха „HEAD“."
 
-#: builtin/branch.c:169
+#: builtin/branch.c:172
 #, c-format
 msgid "Couldn't look up commit object for '%s'"
 msgstr "Обектът-подаване за „%s“ не може да бъде открит"
 
-#: builtin/branch.c:173
+#: builtin/branch.c:176
 #, c-format
 msgid ""
 "The branch '%s' is not fully merged.\n"
@@ -9710,122 +9911,122 @@ msgstr ""
 "Клонът „%s“ не е слят напълно.  Ако сте сигурни, че искате\n"
 "да го изтриете, изпълнете „git branch -D %s“."
 
-#: builtin/branch.c:186
+#: builtin/branch.c:189
 msgid "Update of config-file failed"
 msgstr "Неуспешно обновяване на конфигурационния файл"
 
-#: builtin/branch.c:217
+#: builtin/branch.c:220
 msgid "cannot use -a with -d"
 msgstr "Опцията „-a“ е несъвместима с опцията „-d“"
 
-#: builtin/branch.c:223
+#: builtin/branch.c:226
 msgid "Couldn't look up commit object for HEAD"
 msgstr "Обектът-подаване, сочен от указателя „HEAD“, не може да бъде открит"
 
-#: builtin/branch.c:237
+#: builtin/branch.c:240
 #, c-format
 msgid "Cannot delete branch '%s' checked out at '%s'"
 msgstr "Не можете да изтриете клона „%s“, който е изтеглен в пътя „%s“"
 
-#: builtin/branch.c:252
+#: builtin/branch.c:255
 #, c-format
 msgid "remote-tracking branch '%s' not found."
 msgstr "следящият клон „%s“ не може да бъде открит."
 
-#: builtin/branch.c:253
+#: builtin/branch.c:256
 #, c-format
 msgid "branch '%s' not found."
 msgstr "клонът „%s“ не може да бъде открит."
 
-#: builtin/branch.c:268
+#: builtin/branch.c:271
 #, c-format
 msgid "Error deleting remote-tracking branch '%s'"
 msgstr "Грешка при изтриването на следящия клон „%s“"
 
-#: builtin/branch.c:269
+#: builtin/branch.c:272
 #, c-format
 msgid "Error deleting branch '%s'"
 msgstr "Грешка при изтриването на клона „%s“"
 
-#: builtin/branch.c:276
+#: builtin/branch.c:279
 #, c-format
 msgid "Deleted remote-tracking branch %s (was %s).\n"
 msgstr "Изтрит следящ клон „%s“ (той сочеше към „%s“).\n"
 
-#: builtin/branch.c:277
+#: builtin/branch.c:280
 #, c-format
 msgid "Deleted branch %s (was %s).\n"
 msgstr "Изтрит клон „%s“ (той сочеше към „%s“).\n"
 
-#: builtin/branch.c:421 builtin/tag.c:60
+#: builtin/branch.c:429 builtin/tag.c:61
 msgid "unable to parse format string"
 msgstr "форматиращият низ не може да бъде анализиран: %s"
 
-#: builtin/branch.c:452
+#: builtin/branch.c:460
 msgid "could not resolve HEAD"
 msgstr "подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да се установи"
 
-#: builtin/branch.c:458
+#: builtin/branch.c:466
 #, c-format
 msgid "HEAD (%s) points outside of refs/heads/"
 msgstr "„HEAD“ (%s) сочи извън директорията „refs/heads“"
 
-#: builtin/branch.c:473
+#: builtin/branch.c:481
 #, c-format
 msgid "Branch %s is being rebased at %s"
 msgstr "Клонът „%s“ се пребазира върху „%s“"
 
-#: builtin/branch.c:477
+#: builtin/branch.c:485
 #, c-format
 msgid "Branch %s is being bisected at %s"
 msgstr "Търси се двоично в клона „%s“ при „%s“"
 
-#: builtin/branch.c:494
+#: builtin/branch.c:502
 msgid "cannot copy the current branch while not on any."
 msgstr "не можете да копирате текущия клон, защото сте извън който и да е клон"
 
-#: builtin/branch.c:496
+#: builtin/branch.c:504
 msgid "cannot rename the current branch while not on any."
 msgstr ""
 "не можете да преименувате текущия клон, защото сте извън който и да е клон"
 
-#: builtin/branch.c:507
+#: builtin/branch.c:515
 #, c-format
 msgid "Invalid branch name: '%s'"
 msgstr "Неправилно име на клон: „%s“"
 
-#: builtin/branch.c:534
+#: builtin/branch.c:542
 msgid "Branch rename failed"
 msgstr "Неуспешно преименуване на клон"
 
-#: builtin/branch.c:536
+#: builtin/branch.c:544
 msgid "Branch copy failed"
 msgstr "Неуспешно копиране на клон"
 
-#: builtin/branch.c:540
+#: builtin/branch.c:548
 #, c-format
 msgid "Created a copy of a misnamed branch '%s'"
 msgstr "Клонът с неправилно име „%s“ е копиран"
 
-#: builtin/branch.c:543
+#: builtin/branch.c:551
 #, c-format
 msgid "Renamed a misnamed branch '%s' away"
 msgstr "Клонът с неправилно име „%s“ е преименуван"
 
-#: builtin/branch.c:549
+#: builtin/branch.c:557
 #, c-format
 msgid "Branch renamed to %s, but HEAD is not updated!"
 msgstr "Клонът е преименуван на „%s“, но указателят „HEAD“ не е обновен"
 
-#: builtin/branch.c:558
+#: builtin/branch.c:566
 msgid "Branch is renamed, but update of config-file failed"
 msgstr "Клонът е преименуван, но конфигурационният файл не е обновен"
 
-#: builtin/branch.c:560
+#: builtin/branch.c:568
 msgid "Branch is copied, but update of config-file failed"
 msgstr "Клонът е копиран, но конфигурационният файл не е обновен"
 
-#: builtin/branch.c:576
+#: builtin/branch.c:584
 #, c-format
 msgid ""
 "Please edit the description for the branch\n"
@@ -9836,183 +10037,183 @@ msgstr ""
 "    %s\n"
 "Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати.\n"
 
-#: builtin/branch.c:610
+#: builtin/branch.c:618
 msgid "Generic options"
 msgstr "Общи настройки"
 
-#: builtin/branch.c:612
+#: builtin/branch.c:620
 msgid "show hash and subject, give twice for upstream branch"
 msgstr ""
 "извеждане на контролната сума и темата.  Повтарянето на опцията прибавя "
 "отдалечените клони"
 
-#: builtin/branch.c:613
+#: builtin/branch.c:621
 msgid "suppress informational messages"
 msgstr "без информационни съобщения"
 
-#: builtin/branch.c:614
+#: builtin/branch.c:622
 msgid "set up tracking mode (see git-pull(1))"
 msgstr "задаване на режима на следене (виж git-pull(1))"
 
-#: builtin/branch.c:616
+#: builtin/branch.c:624
 msgid "do not use"
 msgstr "да не се ползва"
 
-#: builtin/branch.c:618 builtin/rebase.c:485
+#: builtin/branch.c:626 builtin/rebase.c:485
 msgid "upstream"
 msgstr "клон-източник"
 
-#: builtin/branch.c:618
+#: builtin/branch.c:626
 msgid "change the upstream info"
 msgstr "смяна на клона-източник"
 
-#: builtin/branch.c:619
+#: builtin/branch.c:627
 msgid "Unset the upstream info"
 msgstr "без клон-източник"
 
-#: builtin/branch.c:620
+#: builtin/branch.c:628
 msgid "use colored output"
 msgstr "цветен изход"
 
-#: builtin/branch.c:621
+#: builtin/branch.c:629
 msgid "act on remote-tracking branches"
 msgstr "действие върху следящите клони"
 
-#: builtin/branch.c:623 builtin/branch.c:625
+#: builtin/branch.c:631 builtin/branch.c:633
 msgid "print only branches that contain the commit"
 msgstr "извеждане само на клоните, които съдържат това ПОДАВАНЕ"
 
-#: builtin/branch.c:624 builtin/branch.c:626
+#: builtin/branch.c:632 builtin/branch.c:634
 msgid "print only branches that don't contain the commit"
 msgstr "извеждане само на клоните, които не съдържат това ПОДАВАНЕ"
 
-#: builtin/branch.c:629
+#: builtin/branch.c:637
 msgid "Specific git-branch actions:"
 msgstr "Специални действия на „git-branch“:"
 
-#: builtin/branch.c:630
+#: builtin/branch.c:638
 msgid "list both remote-tracking and local branches"
 msgstr "извеждане както на следящите, така и на локалните клони"
 
-#: builtin/branch.c:632
+#: builtin/branch.c:640
 msgid "delete fully merged branch"
 msgstr "изтриване на клони, които са напълно слети"
 
-#: builtin/branch.c:633
+#: builtin/branch.c:641
 msgid "delete branch (even if not merged)"
 msgstr "изтриване и на клони, които не са напълно слети"
 
-#: builtin/branch.c:634
+#: builtin/branch.c:642
 msgid "move/rename a branch and its reflog"
 msgstr ""
 "преместване/преименуване на клон и принадлежащият му журнал на указателите"
 
-#: builtin/branch.c:635
+#: builtin/branch.c:643
 msgid "move/rename a branch, even if target exists"
 msgstr "преместване/преименуване на клон, дори ако има вече клон с такова име"
 
-#: builtin/branch.c:636
+#: builtin/branch.c:644
 msgid "copy a branch and its reflog"
 msgstr "копиране на клон и принадлежащия му журнал на указателите"
 
-#: builtin/branch.c:637
+#: builtin/branch.c:645
 msgid "copy a branch, even if target exists"
 msgstr "копиране на клон, дори ако има вече клон с такова име"
 
-#: builtin/branch.c:638
+#: builtin/branch.c:646
 msgid "list branch names"
 msgstr "извеждане на имената на клоните"
 
-#: builtin/branch.c:639
+#: builtin/branch.c:647
 msgid "show current branch name"
 msgstr "извеждане на името на текущия клон"
 
-#: builtin/branch.c:640
+#: builtin/branch.c:648
 msgid "create the branch's reflog"
 msgstr "създаване на журнала на указателите на клона"
 
-#: builtin/branch.c:642
+#: builtin/branch.c:650
 msgid "edit the description for the branch"
 msgstr "редактиране на описанието на клона"
 
-#: builtin/branch.c:643
+#: builtin/branch.c:651
 msgid "force creation, move/rename, deletion"
 msgstr "принудително създаване, преместване, преименуване, изтриване"
 
-#: builtin/branch.c:644
+#: builtin/branch.c:652
 msgid "print only branches that are merged"
 msgstr "извеждане само на слетите клони"
 
-#: builtin/branch.c:645
+#: builtin/branch.c:653
 msgid "print only branches that are not merged"
 msgstr "извеждане само на неслетите клони"
 
-#: builtin/branch.c:646
+#: builtin/branch.c:654
 msgid "list branches in columns"
 msgstr "извеждане по колони"
 
-#: builtin/branch.c:649 builtin/for-each-ref.c:42 builtin/notes.c:415
+#: builtin/branch.c:657 builtin/for-each-ref.c:42 builtin/notes.c:415
 #: builtin/notes.c:418 builtin/notes.c:581 builtin/notes.c:584
-#: builtin/tag.c:427
+#: builtin/tag.c:433
 msgid "object"
 msgstr "ОБЕКТ"
 
-#: builtin/branch.c:650
+#: builtin/branch.c:658
 msgid "print only branches of the object"
 msgstr "извеждане само на клоните на ОБЕКТА"
 
-#: builtin/branch.c:652 builtin/for-each-ref.c:48 builtin/tag.c:434
+#: builtin/branch.c:660 builtin/for-each-ref.c:48 builtin/tag.c:440
 msgid "sorting and filtering are case insensitive"
 msgstr "подредбата и филтрирането третират еднакво малките и главните букви"
 
-#: builtin/branch.c:653 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:432
-#: builtin/verify-tag.c:39
+#: builtin/branch.c:661 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:438
+#: builtin/verify-tag.c:38
 msgid "format to use for the output"
 msgstr "ФОРМАТ за изхода"
 
-#: builtin/branch.c:676 builtin/clone.c:748
+#: builtin/branch.c:684 builtin/clone.c:761
 msgid "HEAD not found below refs/heads!"
 msgstr "В директорията „refs/heads“ липсва файл „HEAD“"
 
-#: builtin/branch.c:700
+#: builtin/branch.c:708
 msgid "--column and --verbose are incompatible"
 msgstr "Опциите „--column“ и „--verbose“ са несъвместими"
 
-#: builtin/branch.c:715 builtin/branch.c:769 builtin/branch.c:778
+#: builtin/branch.c:723 builtin/branch.c:777 builtin/branch.c:786
 msgid "branch name required"
 msgstr "Необходимо е име на клон"
 
-#: builtin/branch.c:745
+#: builtin/branch.c:753
 msgid "Cannot give description to detached HEAD"
 msgstr "Не може да зададете описание на несвързан „HEAD“"
 
-#: builtin/branch.c:750
+#: builtin/branch.c:758
 msgid "cannot edit description of more than one branch"
 msgstr "Не може да редактирате описанието на повече от един клон едновременно"
 
-#: builtin/branch.c:757
+#: builtin/branch.c:765
 #, c-format
 msgid "No commit on branch '%s' yet."
 msgstr "В клона „%s“ все още няма подавания."
 
-#: builtin/branch.c:760
+#: builtin/branch.c:768
 #, c-format
 msgid "No branch named '%s'."
 msgstr "Липсва клон на име „%s“."
 
-#: builtin/branch.c:775
+#: builtin/branch.c:783
 msgid "too many branches for a copy operation"
 msgstr "прекалено много клони за копиране"
 
-#: builtin/branch.c:784
+#: builtin/branch.c:792
 msgid "too many arguments for a rename operation"
 msgstr "прекалено много аргументи към командата за преименуване"
 
-#: builtin/branch.c:789
+#: builtin/branch.c:797
 msgid "too many arguments to set new upstream"
 msgstr "прекалено много аргументи към командата за следене"
 
-#: builtin/branch.c:793
+#: builtin/branch.c:801
 #, c-format
 msgid ""
 "could not set upstream of HEAD to %s when it does not point to any branch."
@@ -10020,35 +10221,39 @@ msgstr ""
 "Следеното от „HEAD“ не може да се зададе да е „%s“, защото то не сочи към "
 "никой клон."
 
-#: builtin/branch.c:796 builtin/branch.c:819
+#: builtin/branch.c:804 builtin/branch.c:827
 #, c-format
 msgid "no such branch '%s'"
 msgstr "Няма клон на име „%s“."
 
-#: builtin/branch.c:800
+#: builtin/branch.c:808
 #, c-format
 msgid "branch '%s' does not exist"
 msgstr "Не съществува клон на име „%s“."
 
-#: builtin/branch.c:813
+#: builtin/branch.c:821
 msgid "too many arguments to unset upstream"
 msgstr "прекалено много аргументи към командата за спиране на следене"
 
-#: builtin/branch.c:817
+#: builtin/branch.c:825
 msgid "could not unset upstream of HEAD when it does not point to any branch."
 msgstr ""
 "Следеното от „HEAD“ не може да махне, защото то не сочи към никой клон."
 
-#: builtin/branch.c:823
+#: builtin/branch.c:831
 #, c-format
 msgid "Branch '%s' has no upstream information"
 msgstr "Няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
 
-#: builtin/branch.c:833
-msgid "-a and -r options to 'git branch' do not make sense with a branch name"
-msgstr "Опциите „-a“ и „-r“ на „git branch“ са несъвместими с име на клон"
+#: builtin/branch.c:841
+msgid ""
+"The -a, and -r, options to 'git branch' do not take a branch name.\n"
+"Did you mean to use: -a|-r --list <pattern>?"
+msgstr ""
+"Опциите „-a“ и „-r“ на „git branch“ са несъвместими с име на клон.\n"
+"Пробвайте с: „-a|-r --list ШАБЛОН“"
 
-#: builtin/branch.c:836
+#: builtin/branch.c:845
 msgid ""
 "the '--set-upstream' option is no longer supported. Please use '--track' or "
 "'--set-upstream-to' instead."
@@ -10069,7 +10274,7 @@ msgstr "За създаването на пратка е необходимо х
 msgid "Need a repository to unbundle."
 msgstr "За приемането на пратка е необходимо хранилище."
 
-#: builtin/cat-file.c:593
+#: builtin/cat-file.c:594
 msgid ""
 "git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
 "p | <type> | --textconv | --filters) [--path=<path>] <object>"
@@ -10077,7 +10282,7 @@ msgstr ""
 "git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
 "p | ВИД | --textconv --filters) [--path=ПЪТ] ОБЕКТ"
 
-#: builtin/cat-file.c:594
+#: builtin/cat-file.c:595
 msgid ""
 "git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --"
 "filters]"
@@ -10085,79 +10290,79 @@ msgstr ""
 "git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --"
 "filters]"
 
-#: builtin/cat-file.c:615
+#: builtin/cat-file.c:616
 msgid "only one batch option may be specified"
 msgstr "може да укажете само една пакетна опция"
 
-#: builtin/cat-file.c:633
+#: builtin/cat-file.c:634
 msgid "<type> can be one of: blob, tree, commit, tag"
 msgstr ""
 "ВИДът може да е: „blob“ (BLOB), „tree“ (дърво), „commit“ (подаване), "
 "„tag“ (етикет)"
 
-#: builtin/cat-file.c:634
+#: builtin/cat-file.c:635
 msgid "show object type"
 msgstr "извеждане на вида на обект"
 
-#: builtin/cat-file.c:635
+#: builtin/cat-file.c:636
 msgid "show object size"
 msgstr "извеждане на размера на обект"
 
-#: builtin/cat-file.c:637
+#: builtin/cat-file.c:638
 msgid "exit with zero when there's no error"
 msgstr "изход с 0, когато няма грешка"
 
-#: builtin/cat-file.c:638
+#: builtin/cat-file.c:639
 msgid "pretty-print object's content"
 msgstr "форматирано извеждане на съдържанието на обекта"
 
-#: builtin/cat-file.c:640
+#: builtin/cat-file.c:641
 msgid "for blob objects, run textconv on object's content"
 msgstr ""
 "да се стартира програмата зададена в настройката „textconv“ за преобразуване "
 "на съдържанието на обекта-BLOB"
 
-#: builtin/cat-file.c:642
+#: builtin/cat-file.c:643
 msgid "for blob objects, run filters on object's content"
 msgstr ""
 "да се стартират програмите за преобразуване на съдържанието на обектите-BLOB"
 
-#: builtin/cat-file.c:643 git-submodule.sh:936
+#: builtin/cat-file.c:644 git-submodule.sh:936
 msgid "blob"
 msgstr "обект-BLOB"
 
-#: builtin/cat-file.c:644
+#: builtin/cat-file.c:645
 msgid "use a specific path for --textconv/--filters"
 msgstr "опциите „--textconv“/„--filters“ изискват път"
 
-#: builtin/cat-file.c:646
+#: builtin/cat-file.c:647
 msgid "allow -s and -t to work with broken/corrupt objects"
 msgstr "позволяване на опциите „-s“ и „-t“ да работят с повредени обекти"
 
-#: builtin/cat-file.c:647
+#: builtin/cat-file.c:648
 msgid "buffer --batch output"
 msgstr "буфериране на изхода от „--batch“"
 
-#: builtin/cat-file.c:649
+#: builtin/cat-file.c:650
 msgid "show info and content of objects fed from the standard input"
 msgstr ""
 "извеждане на информация и съдържание на обектите подадени на стандартния вход"
 
-#: builtin/cat-file.c:653
+#: builtin/cat-file.c:654
 msgid "show info about objects fed from the standard input"
 msgstr "извеждане на информация за обектите подадени на стандартния вход"
 
-#: builtin/cat-file.c:657
+#: builtin/cat-file.c:658
 msgid "follow in-tree symlinks (used with --batch or --batch-check)"
 msgstr ""
 "следване на символните връзки сочещи в дървото (ползва се с „--batch“ или „--"
 "batch-check“)"
 
-#: builtin/cat-file.c:659
+#: builtin/cat-file.c:660
 msgid "show all objects with --batch or --batch-check"
 msgstr "извеждане на всички обекти с „--batch“ или „--batch-check“"
 
-#: builtin/cat-file.c:661
+#: builtin/cat-file.c:662
 msgid "do not order --batch-all-objects output"
 msgstr "без подреждане на изхода от „--batch-all-objects“"
 
@@ -10185,8 +10390,8 @@ msgstr "изчитане на имената на файловете от ста
 msgid "terminate input and output records by a NUL character"
 msgstr "разделяне на входните и изходните записи с нулевия знак „NUL“"
 
-#: builtin/check-ignore.c:21 builtin/checkout.c:1355 builtin/gc.c:538
-#: builtin/worktree.c:499
+#: builtin/check-ignore.c:21 builtin/checkout.c:1433 builtin/gc.c:538
+#: builtin/worktree.c:507
 msgid "suppress progress reporting"
 msgstr "без показване на напредъка"
 
@@ -10276,9 +10481,9 @@ msgid "write the content to temporary files"
 msgstr "записване на съдържанието във временни файлове"
 
 #: builtin/checkout-index.c:178 builtin/column.c:31
-#: builtin/submodule--helper.c:1372 builtin/submodule--helper.c:1375
-#: builtin/submodule--helper.c:1383 builtin/submodule--helper.c:1856
-#: builtin/worktree.c:672
+#: builtin/submodule--helper.c:1373 builtin/submodule--helper.c:1376
+#: builtin/submodule--helper.c:1384 builtin/submodule--helper.c:1857
+#: builtin/worktree.c:680
 msgid "string"
 msgstr "НИЗ"
 
@@ -10290,92 +10495,115 @@ msgstr "при създаването на нови файлове да се д
 msgid "copy out the files from named stage"
 msgstr "копиране на файловете от това състояние на сливане"
 
-#: builtin/checkout.c:32
+#: builtin/checkout.c:31
 msgid "git checkout [<options>] <branch>"
 msgstr "git checkout [ОПЦИЯ…] КЛОН"
 
-#: builtin/checkout.c:33
+#: builtin/checkout.c:32
 msgid "git checkout [<options>] [<branch>] -- <file>..."
 msgstr "git checkout [ОПЦИЯ…] [КЛОН] -- ФАЙЛ…"
 
-#: builtin/checkout.c:151 builtin/checkout.c:190
+#: builtin/checkout.c:37
+msgid "git switch [<options>] [<branch>]"
+msgstr "git switch [ОПЦИЯ…] КЛОН"
+
+#: builtin/checkout.c:42
+msgid "git restore [<options>] [--source=<branch>] <file>..."
+msgstr "git restore [ОПЦИЯ…] [--source=КЛОН] ФАЙЛ…"
+
+#: builtin/checkout.c:172 builtin/checkout.c:211
 #, c-format
 msgid "path '%s' does not have our version"
 msgstr "вашата версия липсва в пътя „%s“"
 
-#: builtin/checkout.c:153 builtin/checkout.c:192
+#: builtin/checkout.c:174 builtin/checkout.c:213
 #, c-format
 msgid "path '%s' does not have their version"
 msgstr "чуждата версия липсва в пътя „%s“"
 
-#: builtin/checkout.c:169
+#: builtin/checkout.c:190
 #, c-format
 msgid "path '%s' does not have all necessary versions"
 msgstr "някоя от необходимите версии липсва в пътя „%s“"
 
-#: builtin/checkout.c:219
+#: builtin/checkout.c:240
 #, c-format
 msgid "path '%s' does not have necessary versions"
 msgstr "някоя от необходимите версии липсва в пътя „%s“"
 
-#: builtin/checkout.c:237
+#: builtin/checkout.c:258
 #, c-format
 msgid "path '%s': cannot merge"
 msgstr "пътят „%s“ не може да бъде слян"
 
-#: builtin/checkout.c:253
+#: builtin/checkout.c:274
 #, c-format
 msgid "Unable to add merge result for '%s'"
 msgstr "Резултатът за „%s“ не може да бъде слян"
 
-#: builtin/checkout.c:331 builtin/checkout.c:334 builtin/checkout.c:337
-#: builtin/checkout.c:340
+#: builtin/checkout.c:374
+#, c-format
+msgid "Recreated %d merge conflict"
+msgid_plural "Recreated %d merge conflicts"
+msgstr[0] "Пресъздаден е %d конфликт при сливане"
+msgstr[1] "Пресъздадени са %d конфликта при сливане"
+
+#: builtin/checkout.c:379
+#, c-format
+msgid "Updated %d path from %s"
+msgid_plural "Updated %d paths from %s"
+msgstr[0] "Обновен е %d път от „%s“"
+msgstr[1] "Обновени са %d пътя от „%s“"
+
+#: builtin/checkout.c:386
+#, c-format
+msgid "Updated %d path from the index"
+msgid_plural "Updated %d paths from the index"
+msgstr[0] "Обновен е %d път от индекса"
+msgstr[1] "Обновени са %d пътя от индекса"
+
+#: builtin/checkout.c:409 builtin/checkout.c:412 builtin/checkout.c:415
+#: builtin/checkout.c:419
 #, c-format
 msgid "'%s' cannot be used with updating paths"
-msgstr "Ð\9eпцията „%s“ е несъвместима с обновяването на пътища"
+msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с обновяването на пътища"
 
-#: builtin/checkout.c:343 builtin/checkout.c:346
+#: builtin/checkout.c:422 builtin/checkout.c:425
 #, c-format
 msgid "'%s' cannot be used with %s"
-msgstr "Ð\9eпцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
+msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
 
-#: builtin/checkout.c:349
+#: builtin/checkout.c:429
 #, c-format
 msgid "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time."
 msgstr ""
 "Невъзможно е едновременно да обновявате пътища и да преминете към клона „%s“."
 
-#: builtin/checkout.c:396 builtin/checkout.c:403
+#: builtin/checkout.c:433
 #, c-format
-msgid "path '%s' is unmerged"
-msgstr "пÑ\8aÑ\82Ñ\8fÑ\82 â\80\9e%sâ\80\9c Ð½Ðµ Ðµ Ñ\81лÑ\8fÑ\82"
+msgid "neither '%s' or '%s' is specified"
+msgstr "не Ðµ Ñ\83казано Ð½Ð¸Ñ\82о â\80\9e%sâ\80\9c, Ð½Ð¸Ñ\82о â\80\9e%sâ\80\9c"
 
-#: builtin/checkout.c:442
+#: builtin/checkout.c:437
 #, c-format
-msgid "Recreated %d merge conflict"
-msgid_plural "Recreated %d merge conflicts"
-msgstr[0] "Пресъздаден е %d конфликт при сливане"
-msgstr[1] "Пресъздадени са %d конфликта при сливане"
+msgid "'%s' must be used when '%s' is not specified"
+msgstr "опцията „%s“ е задължителна, когато „%s“ не е зададена"
 
-#: builtin/checkout.c:447
+#: builtin/checkout.c:442 builtin/checkout.c:447
 #, c-format
-msgid "Updated %d path from %s"
-msgid_plural "Updated %d paths from %s"
-msgstr[0] "Обновен е %d път от „%s“"
-msgstr[1] "Обновени са %d пътя от „%s“"
+msgid "'%s' or '%s' cannot be used with %s"
+msgstr "опцията „%3$s“ е несъвместима както с „%1$s“, така и с „%2$s“"
 
-#: builtin/checkout.c:454
+#: builtin/checkout.c:506 builtin/checkout.c:513
 #, c-format
-msgid "Updated %d path from the index"
-msgid_plural "Updated %d paths from the index"
-msgstr[0] "Обновен е %d път от индекса"
-msgstr[1] "Обновени са %d пътя от индекса"
+msgid "path '%s' is unmerged"
+msgstr "пътят „%s“ не е слят"
 
-#: builtin/checkout.c:695
+#: builtin/checkout.c:679
 msgid "you need to resolve your current index first"
 msgstr "първо трябва да коригирате индекса си"
 
-#: builtin/checkout.c:744
+#: builtin/checkout.c:729
 #, c-format
 msgid ""
 "cannot continue with staged changes in the following files:\n"
@@ -10385,55 +10613,55 @@ msgstr ""
 "индекса:\n"
 "%s"
 
-#: builtin/checkout.c:751
+#: builtin/checkout.c:736
 #, c-format
 msgid "staged changes in the following files may be lost: %s"
 msgstr "локалните промени в тези файлове ще се презапишат: %s"
 
-#: builtin/checkout.c:848
+#: builtin/checkout.c:833
 #, c-format
 msgid "Can not do reflog for '%s': %s\n"
 msgstr "Журналът на указателите за „%s“ не може да се проследи: %s\n"
 
-#: builtin/checkout.c:890
+#: builtin/checkout.c:875
 msgid "HEAD is now at"
 msgstr "Указателят „HEAD“ в момента сочи към"
 
-#: builtin/checkout.c:894 builtin/clone.c:701
+#: builtin/checkout.c:879 builtin/clone.c:714
 msgid "unable to update HEAD"
 msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде обновен"
 
-#: builtin/checkout.c:898
+#: builtin/checkout.c:883
 #, c-format
 msgid "Reset branch '%s'\n"
 msgstr "Зануляване на клона „%s“\n"
 
-#: builtin/checkout.c:901
+#: builtin/checkout.c:886
 #, c-format
 msgid "Already on '%s'\n"
 msgstr "Вече сте на „%s“\n"
 
-#: builtin/checkout.c:905
+#: builtin/checkout.c:890
 #, c-format
 msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
 msgstr "Преминаване към клона „%s“ и зануляване на промените\n"
 
-#: builtin/checkout.c:907 builtin/checkout.c:1283
+#: builtin/checkout.c:892 builtin/checkout.c:1289
 #, c-format
 msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
 msgstr "Преминахте към новия клон „%s“\n"
 
-#: builtin/checkout.c:909
+#: builtin/checkout.c:894
 #, c-format
 msgid "Switched to branch '%s'\n"
 msgstr "Преминахте към клона „%s“\n"
 
-#: builtin/checkout.c:960
+#: builtin/checkout.c:945
 #, c-format
 msgid " ... and %d more.\n"
 msgstr "… и още %d.\n"
 
-#: builtin/checkout.c:966
+#: builtin/checkout.c:951
 #, c-format
 msgid ""
 "Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
@@ -10455,7 +10683,7 @@ msgstr[1] ""
 "\n"
 "%s\n"
 
-#: builtin/checkout.c:985
+#: builtin/checkout.c:970
 #, c-format
 msgid ""
 "If you want to keep it by creating a new branch, this may be a good time\n"
@@ -10473,190 +10701,249 @@ msgstr[0] ""
 "Ако все пак искате да запазите тази промяна чрез създаване на клон,\n"
 "сега е най-подходящият за това чрез командата:\n"
 "\n"
-" git branch ИМЕ_НА_НОВИЯ_КЛОН %s\n"
+"    git branch ИМЕ_НА_НОВИЯ_КЛОН %s\n"
 "\n"
 msgstr[1] ""
 "Ако все пак искате да запазите тези промени чрез създаване на клон,\n"
 "сега е най-подходящият за това чрез командата:\n"
 "\n"
-" git branch ИМЕ_НА_НОВИЯ_КЛОН %s\n"
+"    git branch ИМЕ_НА_НОВИЯ_КЛОН %s\n"
 "\n"
 
-#: builtin/checkout.c:1017
+#: builtin/checkout.c:1005
 msgid "internal error in revision walk"
 msgstr "вътрешна грешка при обхождането на версиите"
 
-#: builtin/checkout.c:1021
+#: builtin/checkout.c:1009
 msgid "Previous HEAD position was"
 msgstr "Преди това „HEAD“ сочеше към"
 
-#: builtin/checkout.c:1052 builtin/checkout.c:1278
+#: builtin/checkout.c:1049 builtin/checkout.c:1284
 msgid "You are on a branch yet to be born"
-msgstr "В момента сте на клон, който предстои да бъде създаден"
+msgstr "В момента сте на клон, който все още не е създаден"
+
+#: builtin/checkout.c:1176
+msgid "only one reference expected"
+msgstr "очаква се само един указател"
 
-#: builtin/checkout.c:1173
+#: builtin/checkout.c:1193
 #, c-format
 msgid "only one reference expected, %d given."
-msgstr "очакваше се един указател, а сте подали %d."
+msgstr "очаква се един указател, а сте подали %d."
 
-#: builtin/checkout.c:1209
+#: builtin/checkout.c:1230
 #, c-format
 msgid ""
 "'%s' could be both a local file and a tracking branch.\n"
 "Please use -- (and optionally --no-guess) to disambiguate"
 msgstr ""
-"„%s“ може да е както локален файл, така и следящ клон.  За доуточвяване\n"
+"„%s“ може да е както локален файл, така и следящ клон.  За уточняване\n"
 "ползвайте разделителя „--“ (и евентуално опцията „--no-guess“)"
 
-#: builtin/checkout.c:1222 builtin/worktree.c:290 builtin/worktree.c:448
+#: builtin/checkout.c:1243 builtin/worktree.c:291 builtin/worktree.c:456
 #, c-format
 msgid "invalid reference: %s"
 msgstr "неправилен указател: %s"
 
-#: builtin/checkout.c:1251
+#: builtin/checkout.c:1256 builtin/checkout.c:1618
 #, c-format
 msgid "reference is not a tree: %s"
 msgstr "указателят не сочи към обект-дърво: %s"
 
-#: builtin/checkout.c:1292
+#: builtin/checkout.c:1303
+#, c-format
+msgid "a branch is expected, got tag '%s'"
+msgstr "очаква се клон, а не етикет — „%s“"
+
+#: builtin/checkout.c:1305
+#, c-format
+msgid "a branch is expected, got remote branch '%s'"
+msgstr "очаква се локален, а не отдалечен клон — „%s“"
+
+#: builtin/checkout.c:1306 builtin/checkout.c:1314
+#, c-format
+msgid "a branch is expected, got '%s'"
+msgstr "очаква се клон, а не „%s“"
+
+#: builtin/checkout.c:1309
+#, c-format
+msgid "a branch is expected, got commit '%s'"
+msgstr "очаква се клон, а не подаване — „%s“"
+
+#: builtin/checkout.c:1325
+msgid ""
+"cannot switch branch while merging\n"
+"Consider \"git merge --quit\" or \"git worktree add\"."
+msgstr ""
+"по време на сливане не може да преминете към друг клон.\n"
+"Пробвайте с „git merge --quit“ или „git worktree add“."
+
+#: builtin/checkout.c:1329
+msgid ""
+"cannot switch branch in the middle of an am session\n"
+"Consider \"git am --quit\" or \"git worktree add\"."
+msgstr ""
+"по време на прилагане на поредица от кръпки не може да преминете към друг "
+"клон.\n"
+"Пробвайте с „git am --quit“ или „git worktree add“."
+
+#: builtin/checkout.c:1333
+msgid ""
+"cannot switch branch while rebasing\n"
+"Consider \"git rebase --quit\" or \"git worktree add\"."
+msgstr ""
+"по време на пребазиране не може да преминете към друг клон.\n"
+"Пробвайте с „git rebase --quit“ или „git worktree add“."
+
+#: builtin/checkout.c:1337
+msgid ""
+"cannot switch branch while cherry-picking\n"
+"Consider \"git cherry-pick --quit\" or \"git worktree add\"."
+msgstr ""
+"по време на отбиране на подавания не може да преминете към друг клон.\n"
+"Пробвайте с „git cherry-pick --quit“ или „git worktree add“."
+
+#: builtin/checkout.c:1341
+msgid ""
+"cannot switch branch while reverting\n"
+"Consider \"git revert --quit\" or \"git worktree add\"."
+msgstr ""
+"по време на отмяна на подавания не може да преминете към друг клон.\n"
+"Пробвайте с „git revert --quit“ или „git worktree add“."
+
+#: builtin/checkout.c:1345
+msgid "you are switching branch while bisecting"
+msgstr "преминаване към друг клон по време на двоично търсене"
+
+#: builtin/checkout.c:1352
 msgid "paths cannot be used with switching branches"
 msgstr "задаването на път е несъвместимо с преминаването от един клон към друг"
 
-#: builtin/checkout.c:1295 builtin/checkout.c:1299 builtin/checkout.c:1303
+#: builtin/checkout.c:1355 builtin/checkout.c:1359 builtin/checkout.c:1363
 #, c-format
 msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
 msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с преминаването от един клон към друг"
 
-#: builtin/checkout.c:1307 builtin/checkout.c:1310 builtin/checkout.c:1315
-#: builtin/checkout.c:1318
+#: builtin/checkout.c:1367 builtin/checkout.c:1370 builtin/checkout.c:1373
+#: builtin/checkout.c:1378 builtin/checkout.c:1383
 #, c-format
 msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
 msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
 
-#: builtin/checkout.c:1323
+#: builtin/checkout.c:1380
+#, c-format
+msgid "'%s' cannot take <start-point>"
+msgstr "опцията „%s“ е несъвместима със задаването на НАЧАЛО"
+
+#: builtin/checkout.c:1388
 #, c-format
 msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
 msgstr ""
 "За да преминете към клон, подайте указател, който сочи към подаване.  „%s“ "
 "не е такъв"
 
-#: builtin/checkout.c:1356 builtin/checkout.c:1358 builtin/clone.c:118
-#: builtin/remote.c:169 builtin/remote.c:171 builtin/worktree.c:492
-#: builtin/worktree.c:494
-msgid "branch"
-msgstr "клон"
+#: builtin/checkout.c:1395
+msgid "missing branch or commit argument"
+msgstr "липсва аргумент — клон или подаване"
 
-#: builtin/checkout.c:1357
-msgid "create and checkout a new branch"
-msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
+#: builtin/checkout.c:1437 builtin/clone.c:91 builtin/fetch.c:151
+#: builtin/merge.c:285 builtin/pull.c:137 builtin/push.c:575
+#: builtin/send-pack.c:174
+msgid "force progress reporting"
+msgstr "извеждане на напредъка"
 
-#: builtin/checkout.c:1359
-msgid "create/reset and checkout a branch"
-msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
+#: builtin/checkout.c:1438
+msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
+msgstr "извършване на тройно сливане с новия клон"
 
-#: builtin/checkout.c:1360
-msgid "create reflog for new branch"
-msgstr "създаване на журнал на указателите за нов клон"
+#: builtin/checkout.c:1439 builtin/log.c:1617 parse-options.h:318
+msgid "style"
+msgstr "СТИЛ"
+
+#: builtin/checkout.c:1440
+msgid "conflict style (merge or diff3)"
+msgstr "действие при конфликт (сливане или тройна разлика)"
 
-#: builtin/checkout.c:1361 builtin/worktree.c:496
+#: builtin/checkout.c:1452 builtin/worktree.c:504
 msgid "detach HEAD at named commit"
 msgstr "отделяне на указателя „HEAD“ към указаното подаване"
 
-#: builtin/checkout.c:1362
+#: builtin/checkout.c:1453
 msgid "set upstream info for new branch"
 msgstr "задаване на кой клон бива следен при създаването на новия клон"
 
-#: builtin/checkout.c:1364
+#: builtin/checkout.c:1455
+msgid "force checkout (throw away local modifications)"
+msgstr "принудително изтегляне (вашите промени ще бъдат занулени)"
+
+#: builtin/checkout.c:1457
 msgid "new-branch"
 msgstr "НОВ_КЛОН"
 
-#: builtin/checkout.c:1364
+#: builtin/checkout.c:1457
 msgid "new unparented branch"
 msgstr "нов клон без родител"
 
-#: builtin/checkout.c:1366
+#: builtin/checkout.c:1459 builtin/merge.c:288
+msgid "update ignored files (default)"
+msgstr "обновяване на игнорираните файлове (стандартно)"
+
+#: builtin/checkout.c:1462
+msgid "do not check if another worktree is holding the given ref"
+msgstr "без проверка дали друго работно дърво държи указателя"
+
+#: builtin/checkout.c:1475
 msgid "checkout our version for unmerged files"
 msgstr "изтегляне на вашата версия на неслетите файлове"
 
-#: builtin/checkout.c:1369
+#: builtin/checkout.c:1478
 msgid "checkout their version for unmerged files"
 msgstr "изтегляне на чуждата версия на неслетите файлове"
 
-#: builtin/checkout.c:1371
-msgid "force checkout (throw away local modifications)"
-msgstr "принудително изтегляне (вашите промени ще бъдат занулени)"
-
-#: builtin/checkout.c:1373
-msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
-msgstr "извършване на тройно сливане с новия клон"
-
-#: builtin/checkout.c:1375 builtin/merge.c:284
-msgid "update ignored files (default)"
-msgstr "обновяване на игнорираните файлове (стандартно)"
-
-#: builtin/checkout.c:1377 builtin/log.c:1594 parse-options.h:317
-msgid "style"
-msgstr "СТИЛ"
-
-#: builtin/checkout.c:1378
-msgid "conflict style (merge or diff3)"
-msgstr "действие при конфликт (сливане или тройна разлика)"
-
-#: builtin/checkout.c:1381
+#: builtin/checkout.c:1482
 msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
 msgstr "без ограничаване на изброените пътища само до частично изтеглените"
 
-#: builtin/checkout.c:1383
-msgid "do not second guess 'git checkout <no-such-branch>'"
-msgstr ""
-"без опит за отгатване на име на клон след неуспешен опит с „git checkout "
-"НЕСЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“"
-
-#: builtin/checkout.c:1385
-msgid "do not check if another worktree is holding the given ref"
-msgstr "без проверка дали друго работно дърво държи указателя"
-
-#: builtin/checkout.c:1389 builtin/clone.c:88 builtin/fetch.c:141
-#: builtin/merge.c:281 builtin/pull.c:136 builtin/push.c:575
-#: builtin/send-pack.c:174
-msgid "force progress reporting"
-msgstr "извеждане на напредъка"
-
-#: builtin/checkout.c:1390
-msgid "use overlay mode (default)"
-msgstr "използване на припокриващ режим (стандартно)"
-
-#: builtin/checkout.c:1422
+#: builtin/checkout.c:1533
 msgid "-b, -B and --orphan are mutually exclusive"
 msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--orphan“ са несъвместими една с друга"
 
-#: builtin/checkout.c:1425
+#: builtin/checkout.c:1536
 msgid "-p and --overlay are mutually exclusive"
 msgstr "опциите „-p“ и „--overlay“ са несъвместими"
 
-#: builtin/checkout.c:1442
+#: builtin/checkout.c:1573
 msgid "--track needs a branch name"
 msgstr "опцията „--track“ изисква име на клон"
 
-#: builtin/checkout.c:1447
+#: builtin/checkout.c:1578
 msgid "missing branch name; try -b"
 msgstr "липсва име на клон, използвайте опцията „-b“"
 
-#: builtin/checkout.c:1484
+#: builtin/checkout.c:1611
+#, c-format
+msgid "could not resolve %s"
+msgstr "„%s“ не може да бъде открит"
+
+#: builtin/checkout.c:1623
+msgid "you must specify path(s) to restore"
+msgstr "трябва да укажете поне един път за възстановяване"
+
+#: builtin/checkout.c:1631
 msgid "invalid path specification"
 msgstr "указан е неправилен път"
 
-#: builtin/checkout.c:1491
+#: builtin/checkout.c:1638
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a commit and a branch '%s' cannot be created from it"
 msgstr "„%s“ не е подаване, затова от него не може да се създаде клон „%s“"
 
-#: builtin/checkout.c:1495
+#: builtin/checkout.c:1642
 #, c-format
 msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
 msgstr "git checkout: опцията „--detach“ не приема аргумент-път „%s“"
 
-#: builtin/checkout.c:1499
+#: builtin/checkout.c:1646
 msgid ""
 "git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
 "checking out of the index."
@@ -10664,7 +10951,7 @@ msgstr ""
 "git checkout: опциите „--ours“/„--theirs“, „--force“ и „--merge“\n"
 "са несъвместими с изтегляне от индекса."
 
-#: builtin/checkout.c:1519
+#: builtin/checkout.c:1666
 #, c-format
 msgid ""
 "'%s' matched more than one remote tracking branch.\n"
@@ -10694,6 +10981,72 @@ msgstr ""
 "\n"
 "    checkout.defaultRemote=origin"
 
+#: builtin/checkout.c:1691 builtin/checkout.c:1693 builtin/checkout.c:1733
+#: builtin/checkout.c:1735 builtin/clone.c:121 builtin/remote.c:169
+#: builtin/remote.c:171 builtin/worktree.c:500 builtin/worktree.c:502
+msgid "branch"
+msgstr "клон"
+
+#: builtin/checkout.c:1692
+msgid "create and checkout a new branch"
+msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
+
+#: builtin/checkout.c:1694
+msgid "create/reset and checkout a branch"
+msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
+
+#: builtin/checkout.c:1695
+msgid "create reflog for new branch"
+msgstr "създаване на журнал на указателите за нов клон"
+
+#: builtin/checkout.c:1697
+msgid "second guess 'git checkout <no-such-branch>' (default)"
+msgstr ""
+"опит за отгатване на име на клон след неуспешен опит с „git checkout "
+"НЕСЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“ (стандартно)"
+
+#: builtin/checkout.c:1698
+msgid "use overlay mode (default)"
+msgstr "използване на припокриващ режим (стандартно)"
+
+#: builtin/checkout.c:1734
+msgid "create and switch to a new branch"
+msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
+
+#: builtin/checkout.c:1736
+msgid "create/reset and switch to a branch"
+msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
+
+#: builtin/checkout.c:1738
+msgid "second guess 'git switch <no-such-branch>'"
+msgstr ""
+"опит за отгатване на име на клон след неуспешен опит с „git switch "
+"НЕСЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“"
+
+#: builtin/checkout.c:1740
+msgid "throw away local modifications"
+msgstr "зануляване на локалните промени"
+
+#: builtin/checkout.c:1772
+msgid "which tree-ish to checkout from"
+msgstr "към кой указател към дърво да се премине"
+
+#: builtin/checkout.c:1774
+msgid "restore the index"
+msgstr "възстановяване на индекса"
+
+#: builtin/checkout.c:1776
+msgid "restore the working tree (default)"
+msgstr "възстановяване на работното дърво (стандартно)"
+
+#: builtin/checkout.c:1778
+msgid "ignore unmerged entries"
+msgstr "пренебрегване на неслетите елементи"
+
+#: builtin/checkout.c:1779
+msgid "use overlay mode"
+msgstr "използване на припокриващ режим"
+
 #: builtin/clean.c:28
 msgid ""
 "git clean [-d] [-f] [-i] [-n] [-q] [-e <pattern>] [-x | -X] [--] <paths>..."
@@ -10724,7 +11077,12 @@ msgstr "Хранилището „%s“ ще бъде прескочено\n"
 msgid "failed to remove %s"
 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде изтрит"
 
-#: builtin/clean.c:299 git-add--interactive.perl:579
+#: builtin/clean.c:37
+#, c-format
+msgid "could not lstat %s\n"
+msgstr "не може да се получи информация чрез „lstat“ за „%s“\n"
+
+#: builtin/clean.c:300 git-add--interactive.perl:593
 #, c-format
 msgid ""
 "Prompt help:\n"
@@ -10737,7 +11095,7 @@ msgstr ""
 "ПРЕФИКС    — избор на единствен обект по този уникален префикс\n"
 "           — (празно) нищо да не се избира\n"
 
-#: builtin/clean.c:303 git-add--interactive.perl:588
+#: builtin/clean.c:304 git-add--interactive.perl:602
 #, c-format
 msgid ""
 "Prompt help:\n"
@@ -10758,39 +11116,39 @@ msgstr ""
 "*          — избиране на всички обекти\n"
 "           — (празно) завършване на избирането\n"
 
-#: builtin/clean.c:519 git-add--interactive.perl:554
-#: git-add--interactive.perl:559
+#: builtin/clean.c:520 git-add--interactive.perl:568
+#: git-add--interactive.perl:573
 #, c-format, perl-format
 msgid "Huh (%s)?\n"
 msgstr "Неправилен избор (%s).\n"
 
-#: builtin/clean.c:661
+#: builtin/clean.c:662
 #, c-format
 msgid "Input ignore patterns>> "
 msgstr "Шаблони за игнорирани елементи≫ "
 
-#: builtin/clean.c:698
+#: builtin/clean.c:699
 #, c-format
 msgid "WARNING: Cannot find items matched by: %s"
 msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никой обект не напасва на „%s“"
 
-#: builtin/clean.c:719
+#: builtin/clean.c:720
 msgid "Select items to delete"
 msgstr "Избиране на обекти за изтриване"
 
 #. TRANSLATORS: Make sure to keep [y/N] as is
-#: builtin/clean.c:760
+#: builtin/clean.c:761
 #, c-format
 msgid "Remove %s [y/N]? "
 msgstr "Да се изтрие ли „%s“? „y“ —  да, „N“ — НЕ"
 
 #
-#: builtin/clean.c:785 git-add--interactive.perl:1717
+#: builtin/clean.c:786 git-add--interactive.perl:1763
 #, c-format
 msgid "Bye.\n"
 msgstr "Изход.\n"
 
-#: builtin/clean.c:793
+#: builtin/clean.c:794
 msgid ""
 "clean               - start cleaning\n"
 "filter by pattern   - exclude items from deletion\n"
@@ -10808,64 +11166,64 @@ msgstr ""
 "help                — този край\n"
 "?                   — подсказка за шаблоните"
 
-#: builtin/clean.c:820 git-add--interactive.perl:1793
+#: builtin/clean.c:821 git-add--interactive.perl:1849
 msgid "*** Commands ***"
 msgstr "●●● Команди ●●●"
 
-#: builtin/clean.c:821 git-add--interactive.perl:1790
+#: builtin/clean.c:822 git-add--interactive.perl:1846
 msgid "What now"
 msgstr "Избор на следващо действие"
 
-#: builtin/clean.c:829
+#: builtin/clean.c:830
 msgid "Would remove the following item:"
 msgid_plural "Would remove the following items:"
 msgstr[0] "Следният обект ще бъде изтрит:"
 msgstr[1] "Следните обекти ще бъдат изтрити:"
 
-#: builtin/clean.c:845
+#: builtin/clean.c:846
 msgid "No more files to clean, exiting."
 msgstr "Файловете за изчистване свършиха.  Изход от програмата."
 
-#: builtin/clean.c:907
+#: builtin/clean.c:908
 msgid "do not print names of files removed"
 msgstr "без извеждане на имената на файловете, които ще бъдат изтрити"
 
-#: builtin/clean.c:909
+#: builtin/clean.c:910
 msgid "force"
 msgstr "принудително изтриване"
 
-#: builtin/clean.c:910
+#: builtin/clean.c:911
 msgid "interactive cleaning"
 msgstr "интерактивно изтриване"
 
-#: builtin/clean.c:912
+#: builtin/clean.c:913
 msgid "remove whole directories"
 msgstr "изтриване на цели директории"
 
-#: builtin/clean.c:913 builtin/describe.c:546 builtin/describe.c:548
-#: builtin/grep.c:897 builtin/log.c:171 builtin/log.c:173
-#: builtin/ls-files.c:557 builtin/name-rev.c:417 builtin/name-rev.c:419
+#: builtin/clean.c:914 builtin/describe.c:546 builtin/describe.c:548
+#: builtin/grep.c:899 builtin/log.c:176 builtin/log.c:178
+#: builtin/ls-files.c:557 builtin/name-rev.c:413 builtin/name-rev.c:415
 #: builtin/show-ref.c:179
 msgid "pattern"
 msgstr "ШАБЛОН"
 
-#: builtin/clean.c:914
+#: builtin/clean.c:915
 msgid "add <pattern> to ignore rules"
 msgstr "добавяне на ШАБЛОН от файлове, които да не се трият"
 
-#: builtin/clean.c:915
+#: builtin/clean.c:916
 msgid "remove ignored files, too"
 msgstr "изтриване и на игнорираните файлове"
 
-#: builtin/clean.c:917
+#: builtin/clean.c:918
 msgid "remove only ignored files"
 msgstr "изтриване само на игнорирани файлове"
 
-#: builtin/clean.c:935
+#: builtin/clean.c:936
 msgid "-x and -X cannot be used together"
 msgstr "опциите „-x“ и „-X“ са несъвместими"
 
-#: builtin/clean.c:939
+#: builtin/clean.c:940
 msgid ""
 "clean.requireForce set to true and neither -i, -n, nor -f given; refusing to "
 "clean"
@@ -10873,7 +11231,7 @@ msgstr ""
 "Настройката „clean.requireForce“ е зададена като истина, което изисква някоя "
 "от опциите „-i“, „-n“ или „-f“.  Няма да се извърши изчистване"
 
-#: builtin/clean.c:942
+#: builtin/clean.c:943
 msgid ""
 "clean.requireForce defaults to true and neither -i, -n, nor -f given; "
 "refusing to clean"
@@ -10882,160 +11240,164 @@ msgstr ""
 "което изисква някоя от опциите „-i“, „-n“ или „-f“.  Няма да се извърши "
 "изчистване"
 
-#: builtin/clone.c:44
+#: builtin/clone.c:46
 msgid "git clone [<options>] [--] <repo> [<dir>]"
 msgstr "git clone [ОПЦИЯ…] [--] ХРАНИЛИЩЕ [ДИРЕКТОРИЯ]"
 
-#: builtin/clone.c:90
+#: builtin/clone.c:93
 msgid "don't create a checkout"
 msgstr "без създаване на работно дърво"
 
-#: builtin/clone.c:91 builtin/clone.c:93 builtin/init-db.c:489
+#: builtin/clone.c:94 builtin/clone.c:96 builtin/init-db.c:489
 msgid "create a bare repository"
 msgstr "създаване на голо хранилище"
 
-#: builtin/clone.c:95
+#: builtin/clone.c:98
 msgid "create a mirror repository (implies bare)"
 msgstr ""
 "създаване на хранилище-огледало (включва опцията „--bare“ за голо хранилище)"
 
-#: builtin/clone.c:97
+#: builtin/clone.c:100
 msgid "to clone from a local repository"
 msgstr "клониране от локално хранилище"
 
-#: builtin/clone.c:99
+#: builtin/clone.c:102
 msgid "don't use local hardlinks, always copy"
 msgstr "без твърди връзки, файловете винаги да се копират"
 
-#: builtin/clone.c:101
+#: builtin/clone.c:104
 msgid "setup as shared repository"
 msgstr "настройване за споделено хранилище"
 
-#: builtin/clone.c:104
+#: builtin/clone.c:107
 msgid "pathspec"
 msgstr "път"
 
-#: builtin/clone.c:104
+#: builtin/clone.c:107
 msgid "initialize submodules in the clone"
 msgstr "инициализиране на подмодулите при това клониране"
 
-#: builtin/clone.c:107
+#: builtin/clone.c:110
 msgid "number of submodules cloned in parallel"
 msgstr "брой подмодули, клонирани паралелно"
 
-#: builtin/clone.c:108 builtin/init-db.c:486
+#: builtin/clone.c:111 builtin/init-db.c:486
 msgid "template-directory"
 msgstr "директория с шаблони"
 
-#: builtin/clone.c:109 builtin/init-db.c:487
+#: builtin/clone.c:112 builtin/init-db.c:487
 msgid "directory from which templates will be used"
 msgstr "директория, която съдържа шаблоните, които да се ползват"
 
-#: builtin/clone.c:111 builtin/clone.c:113 builtin/submodule--helper.c:1379
-#: builtin/submodule--helper.c:1859
+#: builtin/clone.c:114 builtin/clone.c:116 builtin/submodule--helper.c:1380
+#: builtin/submodule--helper.c:1860
 msgid "reference repository"
 msgstr "еталонно хранилище"
 
-#: builtin/clone.c:115 builtin/submodule--helper.c:1381
-#: builtin/submodule--helper.c:1861
+#: builtin/clone.c:118 builtin/submodule--helper.c:1382
+#: builtin/submodule--helper.c:1862
 msgid "use --reference only while cloning"
 msgstr "опцията „--reference“ може да се използва само при клониране"
 
-#: builtin/clone.c:116 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:46
-#: builtin/pack-objects.c:3306 builtin/repack.c:329
+#: builtin/clone.c:119 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:46
+#: builtin/pack-objects.c:3314 builtin/repack.c:319
 msgid "name"
 msgstr "ИМЕ"
 
-#: builtin/clone.c:117
+#: builtin/clone.c:120
 msgid "use <name> instead of 'origin' to track upstream"
 msgstr "използване на това ИМЕ вместо „origin“ при проследяване на клони"
 
-#: builtin/clone.c:119
+#: builtin/clone.c:122
 msgid "checkout <branch> instead of the remote's HEAD"
 msgstr "изтегляне на този КЛОН, а не соченият от отдалечения указател „HEAD“"
 
-#: builtin/clone.c:121
+#: builtin/clone.c:124
 msgid "path to git-upload-pack on the remote"
 msgstr "път към командата „git-upload-pack“ на отдалеченото хранилище"
 
-#: builtin/clone.c:122 builtin/fetch.c:142 builtin/grep.c:836
-#: builtin/pull.c:225
+#: builtin/clone.c:125 builtin/fetch.c:152 builtin/grep.c:838
+#: builtin/pull.c:226
 msgid "depth"
 msgstr "ДЪЛБОЧИНА"
 
-#: builtin/clone.c:123
+#: builtin/clone.c:126
 msgid "create a shallow clone of that depth"
 msgstr "плитко клониране до тази ДЪЛБОЧИНА"
 
-#: builtin/clone.c:124 builtin/fetch.c:144 builtin/pack-objects.c:3295
+#: builtin/clone.c:127 builtin/fetch.c:154 builtin/pack-objects.c:3303
 msgid "time"
 msgstr "ВРЕМЕ"
 
-#: builtin/clone.c:125
+#: builtin/clone.c:128
 msgid "create a shallow clone since a specific time"
 msgstr "плитко клониране до момент във времето"
 
-#: builtin/clone.c:126 builtin/fetch.c:146 builtin/fetch.c:169
-#: builtin/rebase.c:1389
+#: builtin/clone.c:129 builtin/fetch.c:156 builtin/fetch.c:179
+#: builtin/rebase.c:1395
 msgid "revision"
-msgstr "веÑ\80Ñ\81иÑ\8f"
+msgstr "Ð\92Ð\95РСÐ\98Я"
 
-#: builtin/clone.c:127 builtin/fetch.c:147
+#: builtin/clone.c:130 builtin/fetch.c:157
 msgid "deepen history of shallow clone, excluding rev"
 msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до изключващ указател"
 
-#: builtin/clone.c:129
+#: builtin/clone.c:132
 msgid "clone only one branch, HEAD or --branch"
 msgstr ""
 "клониране само на един клон — или сочения от отдалечения „HEAD“, или изрично "
 "зададения с „--branch“"
 
-#: builtin/clone.c:131
+#: builtin/clone.c:134
 msgid "don't clone any tags, and make later fetches not to follow them"
 msgstr ""
 "без клониране на етикети, като последващите доставяния няма да ги следят"
 
-#: builtin/clone.c:133
+#: builtin/clone.c:136
 msgid "any cloned submodules will be shallow"
 msgstr "всички клонирани подмодули ще са плитки"
 
-#: builtin/clone.c:134 builtin/init-db.c:495
+#: builtin/clone.c:137 builtin/init-db.c:495
 msgid "gitdir"
 msgstr "СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ"
 
-#: builtin/clone.c:135 builtin/init-db.c:496
+#: builtin/clone.c:138 builtin/init-db.c:496
 msgid "separate git dir from working tree"
 msgstr "отделна СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ за git извън работното дърво"
 
-#: builtin/clone.c:136
+#: builtin/clone.c:139
 msgid "key=value"
 msgstr "КЛЮЧ=СТОЙНОСТ"
 
-#: builtin/clone.c:137
+#: builtin/clone.c:140
 msgid "set config inside the new repository"
 msgstr "задаване на настройките на новото хранилище"
 
-#: builtin/clone.c:139 builtin/fetch.c:164 builtin/ls-remote.c:76
+#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:174 builtin/ls-remote.c:76
 #: builtin/push.c:585 builtin/send-pack.c:172
 msgid "server-specific"
 msgstr "специфични за сървъра"
 
-#: builtin/clone.c:139 builtin/fetch.c:164 builtin/ls-remote.c:76
+#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:174 builtin/ls-remote.c:76
 #: builtin/push.c:585 builtin/send-pack.c:173
 msgid "option to transmit"
 msgstr "опция за пренос"
 
-#: builtin/clone.c:140 builtin/fetch.c:165 builtin/pull.c:238
+#: builtin/clone.c:143 builtin/fetch.c:175 builtin/pull.c:239
 #: builtin/push.c:586
 msgid "use IPv4 addresses only"
 msgstr "само адреси IPv4"
 
-#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:167 builtin/pull.c:241
+#: builtin/clone.c:145 builtin/fetch.c:177 builtin/pull.c:242
 #: builtin/push.c:588
 msgid "use IPv6 addresses only"
 msgstr "само адреси IPv6"
 
-#: builtin/clone.c:280
+#: builtin/clone.c:149
+msgid "any cloned submodules will use their remote-tracking branch"
+msgstr "всички клонирани подмодули ще ползват следящите си клони"
+
+#: builtin/clone.c:285
 msgid ""
 "No directory name could be guessed.\n"
 "Please specify a directory on the command line"
@@ -11043,151 +11405,148 @@ msgstr ""
 "Името на директорията не може да бъде отгатнато.\n"
 "Задайте директорията изрично на командния ред"
 
-#: builtin/clone.c:333
+#: builtin/clone.c:338
 #, c-format
 msgid "info: Could not add alternate for '%s': %s\n"
 msgstr ""
 "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не може да се добави алтернативен източник на „%s“: %s\n"
 
-#: builtin/clone.c:405
-#, c-format
-msgid "failed to open '%s'"
-msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
-
-#: builtin/clone.c:413
+#: builtin/clone.c:411
 #, c-format
 msgid "%s exists and is not a directory"
 msgstr "„%s“ съществува и не е директория"
 
-#: builtin/clone.c:427
-#, c-format
-msgid "failed to stat %s\n"
-msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“\n"
-
-#: builtin/clone.c:444
+#: builtin/clone.c:428
 #, c-format
-msgid "failed to unlink '%s'"
-msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
+msgid "failed to start iterator over '%s'"
+msgstr "неуспешно итериране по „%s“"
 
-#: builtin/clone.c:449
+#: builtin/clone.c:458
 #, c-format
 msgid "failed to create link '%s'"
 msgstr "връзката „%s“ не може да бъде създадена"
 
-#: builtin/clone.c:453
+#: builtin/clone.c:462
 #, c-format
 msgid "failed to copy file to '%s'"
 msgstr "файлът не може да бъде копиран като „%s“"
 
-#: builtin/clone.c:479
+#: builtin/clone.c:467
+#, c-format
+msgid "failed to iterate over '%s'"
+msgstr "неуспешно итериране по „%s“"
+
+#: builtin/clone.c:492
 #, c-format
 msgid "done.\n"
 msgstr "действието завърши.\n"
 
-#: builtin/clone.c:493
+#: builtin/clone.c:506
 msgid ""
 "Clone succeeded, but checkout failed.\n"
 "You can inspect what was checked out with 'git status'\n"
-"and retry the checkout with 'git checkout -f HEAD'\n"
+"and retry with 'git restore --source=HEAD :/'\n"
 msgstr ""
 "Клонирането бе успешно за разлика от подготовката на работното дърво\n"
 "за определен клон.  Все пак можете да проверите кои файлове и от кой\n"
 "клон в момента са изтеглени с командата „git status“.  Можете да\n"
-"завършите изтеглянето на клона с командата „git checkout -f HEAD“.\n"
+"завършите изтеглянето на клона с командата:\n"
+"\n"
+"    git restore --source=HEAD :/\n"
 
-#: builtin/clone.c:570
+#: builtin/clone.c:583
 #, c-format
 msgid "Could not find remote branch %s to clone."
 msgstr ""
 "Клонът „%s“ от отдалеченото хранилище, което клонирате,\n"
 "и който следва да бъде изтеглен, не съществува."
 
-#: builtin/clone.c:689
+#: builtin/clone.c:702
 #, c-format
 msgid "unable to update %s"
 msgstr "обектът „%s“ не може да бъде обновен"
 
-#: builtin/clone.c:739
+#: builtin/clone.c:752
 msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
 msgstr ""
 "указателят „HEAD“ от отдалеченото хранилище сочи към нещо,\n"
 "което не съществува.  Не може да се изтегли определен клон.\n"
 
-#: builtin/clone.c:770
+#: builtin/clone.c:783
 msgid "unable to checkout working tree"
 msgstr "работното дърво не може да бъде подготвено"
 
-#: builtin/clone.c:815
+#: builtin/clone.c:833
 msgid "unable to write parameters to config file"
 msgstr "настройките не могат да бъдат записани в конфигурационния файл"
 
-#: builtin/clone.c:878
+#: builtin/clone.c:896
 msgid "cannot repack to clean up"
 msgstr "не може да се извърши пакетиране за изчистване на файловете"
 
-#: builtin/clone.c:880
+#: builtin/clone.c:898
 msgid "cannot unlink temporary alternates file"
 msgstr "временният файл за алтернативни обекти не може да бъде изтрит"
 
-#: builtin/clone.c:920 builtin/receive-pack.c:1952
+#: builtin/clone.c:938 builtin/receive-pack.c:1950
 msgid "Too many arguments."
 msgstr "Прекалено много аргументи."
 
-#: builtin/clone.c:924
+#: builtin/clone.c:942
 msgid "You must specify a repository to clone."
 msgstr "Трябва да укажете кое хранилище искате да клонирате."
 
-#: builtin/clone.c:937
+#: builtin/clone.c:955
 #, c-format
 msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
 msgstr "опциите „--bare“ и „--origin %s“ са несъвместими."
 
-#: builtin/clone.c:940
+#: builtin/clone.c:958
 msgid "--bare and --separate-git-dir are incompatible."
 msgstr "опциите „--bare“ и „--separate-git-dir“ са несъвместими."
 
-#: builtin/clone.c:953
+#: builtin/clone.c:971
 #, c-format
 msgid "repository '%s' does not exist"
 msgstr "не съществува хранилище „%s“"
 
-#: builtin/clone.c:959 builtin/fetch.c:1610
+#: builtin/clone.c:977 builtin/fetch.c:1660
 #, c-format
 msgid "depth %s is not a positive number"
 msgstr "дълбочината трябва да е положително цяло число, а не „%s“"
 
-#: builtin/clone.c:969
+#: builtin/clone.c:987
 #, c-format
 msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
 msgstr "целевият път „%s“ съществува и не е празна директория."
 
-#: builtin/clone.c:979
+#: builtin/clone.c:997
 #, c-format
 msgid "working tree '%s' already exists."
 msgstr "в „%s“ вече съществува работно дърво."
 
-#: builtin/clone.c:994 builtin/clone.c:1015 builtin/difftool.c:264
-#: builtin/worktree.c:296 builtin/worktree.c:328
+#: builtin/clone.c:1012 builtin/clone.c:1033 builtin/difftool.c:264
+#: builtin/worktree.c:303 builtin/worktree.c:335
 #, c-format
 msgid "could not create leading directories of '%s'"
 msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
 
-#: builtin/clone.c:999
+#: builtin/clone.c:1017
 #, c-format
 msgid "could not create work tree dir '%s'"
 msgstr "работното дърво в „%s“ не може да бъде създадено."
 
-#: builtin/clone.c:1019
+#: builtin/clone.c:1037
 #, c-format
 msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
 msgstr "Клониране и създаване на голо хранилище в „%s“…\n"
 
-#: builtin/clone.c:1021
+#: builtin/clone.c:1039
 #, c-format
 msgid "Cloning into '%s'...\n"
 msgstr "Клониране и създаване на хранилище в „%s“…\n"
 
-#: builtin/clone.c:1045
+#: builtin/clone.c:1063
 msgid ""
 "clone --recursive is not compatible with both --reference and --reference-if-"
 "able"
@@ -11195,44 +11554,44 @@ msgstr ""
 "Опцията „--recursive“ е несъвместима с опциите „--reference“ и „--reference-"
 "if-able“"
 
-#: builtin/clone.c:1106
+#: builtin/clone.c:1124
 msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
 msgstr ""
 "При локално клониране опцията „--depth“ се прескача.  Ползвайте схемата "
 "„file://“."
 
-#: builtin/clone.c:1108
+#: builtin/clone.c:1126
 msgid "--shallow-since is ignored in local clones; use file:// instead."
 msgstr ""
 "При локално клониране опцията „--shallow-since“ се прескача.  Ползвайте "
 "схемата „file://“."
 
-#: builtin/clone.c:1110
+#: builtin/clone.c:1128
 msgid "--shallow-exclude is ignored in local clones; use file:// instead."
 msgstr ""
 "При локално клониране опцията „--shallow-exclude“ се прескача.  Ползвайте "
 "схемата „file://“."
 
-#: builtin/clone.c:1112
+#: builtin/clone.c:1130
 msgid "--filter is ignored in local clones; use file:// instead."
 msgstr ""
 "При локално клониране опцията „--filter“ се прескача.  Ползвайте схемата "
 "„file://“."
 
-#: builtin/clone.c:1115
+#: builtin/clone.c:1133
 msgid "source repository is shallow, ignoring --local"
 msgstr "клонираното хранилище е плитко, затова опцията „--local“ се прескача"
 
-#: builtin/clone.c:1120
+#: builtin/clone.c:1138
 msgid "--local is ignored"
 msgstr "опцията „--local“ се прескача"
 
-#: builtin/clone.c:1197 builtin/clone.c:1205
+#: builtin/clone.c:1215 builtin/clone.c:1223
 #, c-format
 msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
 msgstr "Отдалеченият клон „%s“ липсва в клонираното хранилище „%s“"
 
-#: builtin/clone.c:1208
+#: builtin/clone.c:1226
 msgid "You appear to have cloned an empty repository."
 msgstr "Изглежда клонирахте празно хранилище."
 
@@ -11281,7 +11640,7 @@ msgstr ""
 msgid "duplicate parent %s ignored"
 msgstr "прескачане на повтарящ се родител: „%s“"
 
-#: builtin/commit-tree.c:56 builtin/commit-tree.c:136 builtin/log.c:520
+#: builtin/commit-tree.c:56 builtin/commit-tree.c:136 builtin/log.c:525
 #, c-format
 msgid "not a valid object name %s"
 msgstr "неправилно име на обект: „%s“"
@@ -11309,13 +11668,13 @@ msgstr "родител"
 msgid "id of a parent commit object"
 msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР на обекта за подаването-родител"
 
-#: builtin/commit-tree.c:114 builtin/commit.c:1480 builtin/merge.c:268
-#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:575 builtin/stash.c:1473
-#: builtin/tag.c:406
+#: builtin/commit-tree.c:114 builtin/commit.c:1500 builtin/merge.c:270
+#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:575 builtin/stash.c:1460
+#: builtin/tag.c:412
 msgid "message"
 msgstr "СЪОБЩЕНИЕ"
 
-#: builtin/commit-tree.c:115 builtin/commit.c:1480
+#: builtin/commit-tree.c:115 builtin/commit.c:1500
 msgid "commit message"
 msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаване"
 
@@ -11323,8 +11682,8 @@ msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаване"
 msgid "read commit log message from file"
 msgstr "изчитане на съобщението за подаване от ФАЙЛ"
 
-#: builtin/commit-tree.c:121 builtin/commit.c:1492 builtin/merge.c:283
-#: builtin/pull.c:193 builtin/revert.c:117
+#: builtin/commit-tree.c:121 builtin/commit.c:1512 builtin/merge.c:287
+#: builtin/pull.c:194 builtin/revert.c:118
 msgid "GPG sign commit"
 msgstr "подписване на подаването с GPG"
 
@@ -11372,80 +11731,89 @@ msgstr ""
 "\n"
 
 #: builtin/commit.c:63
-msgid "Otherwise, please use 'git reset'\n"
-msgstr "В противен случай използвайте командата „git reset“\n"
+msgid "Otherwise, please use 'git cherry-pick --skip'\n"
+msgstr ""
+"В противен случай използвайте командата:\n"
+"\n"
+"    git cherry-pick --skip\n"
 
 #: builtin/commit.c:66
 msgid ""
+"and then use:\n"
+"\n"
+"    git cherry-pick --continue\n"
+"\n"
+"to resume cherry-picking the remaining commits.\n"
 "If you wish to skip this commit, use:\n"
 "\n"
-"    git reset\n"
+"    git cherry-pick --skip\n"
 "\n"
-"Then \"git cherry-pick --continue\" will resume cherry-picking\n"
-"the remaining commits.\n"
 msgstr ""
-"Ако искате да прескочите това подаване, използвайте командата:\n"
+"след това изпълнете:\n"
+"\n"
+"    git cherry-pick --continue\n"
+"\n"
+"и ще продължите да отбирате останалите подавания.\n"
+"За да прескочите това подаване, изпълнете:\n"
 "\n"
-"    git reset\n"
+"    git cherry-pick --skip\n"
 "\n"
-"Чрез командата „git cherry-pick --continue“ ще продължите отбирането на\n"
-"останалите подавания.\n"
 
-#: builtin/commit.c:312
+#: builtin/commit.c:315
 msgid "failed to unpack HEAD tree object"
 msgstr "върховото дърво (HEAD tree object) не може да бъде извадено от пакет"
 
-#: builtin/commit.c:353
+#: builtin/commit.c:356
 msgid "unable to create temporary index"
 msgstr "временният индекс не може да бъде създаден"
 
-#: builtin/commit.c:359
+#: builtin/commit.c:362
 msgid "interactive add failed"
 msgstr "неуспешно интерактивно добавяне"
 
-#: builtin/commit.c:373
+#: builtin/commit.c:376
 msgid "unable to update temporary index"
 msgstr "временният индекс не може да бъде обновен"
 
-#: builtin/commit.c:375
+#: builtin/commit.c:378
 msgid "Failed to update main cache tree"
 msgstr "Дървото на основния кеш не може да бъде обновено"
 
-#: builtin/commit.c:400 builtin/commit.c:423 builtin/commit.c:469
+#: builtin/commit.c:403 builtin/commit.c:426 builtin/commit.c:472
 msgid "unable to write new_index file"
 msgstr "новият индекс не може да бъде записан"
 
-#: builtin/commit.c:452
+#: builtin/commit.c:455
 msgid "cannot do a partial commit during a merge."
 msgstr "по време на сливане не може да се извърши частично подаване."
 
-#: builtin/commit.c:454
+#: builtin/commit.c:457
 msgid "cannot do a partial commit during a cherry-pick."
 msgstr "по време на отбиране не може да се извърши частично подаване."
 
-#: builtin/commit.c:462
+#: builtin/commit.c:465
 msgid "cannot read the index"
 msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
 
-#: builtin/commit.c:481
+#: builtin/commit.c:484
 msgid "unable to write temporary index file"
 msgstr "временният индекс не може да бъде записан"
 
-#: builtin/commit.c:579
+#: builtin/commit.c:582
 #, c-format
 msgid "commit '%s' lacks author header"
 msgstr "заглавната част за автор в подаването „%s“ липсва"
 
-#: builtin/commit.c:581
+#: builtin/commit.c:584
 #, c-format
 msgid "commit '%s' has malformed author line"
 msgstr "заглавната част за автор в подаването „%s“ е неправилна"
 
-#: builtin/commit.c:600
+#: builtin/commit.c:603
 msgid "malformed --author parameter"
 msgstr "неправилен параметър към опцията „--author“"
 
-#: builtin/commit.c:653
+#: builtin/commit.c:656
 msgid ""
 "unable to select a comment character that is not used\n"
 "in the current commit message"
@@ -11453,38 +11821,38 @@ msgstr ""
 "не може да се избере знак за коментар — в текущото съобщение за подаване са "
 "използвани всички подобни знаци"
 
-#: builtin/commit.c:691 builtin/commit.c:724 builtin/commit.c:1069
+#: builtin/commit.c:694 builtin/commit.c:727 builtin/commit.c:1072
 #, c-format
 msgid "could not lookup commit %s"
 msgstr "следното подаване не може да бъде открито: %s"
 
-#: builtin/commit.c:703 builtin/shortlog.c:319
+#: builtin/commit.c:706 builtin/shortlog.c:319
 #, c-format
 msgid "(reading log message from standard input)\n"
 msgstr "(изчитане на съобщението за подаване от стандартния вход)\n"
 
-#: builtin/commit.c:705
+#: builtin/commit.c:708
 msgid "could not read log from standard input"
 msgstr "съобщението за подаване не бе прочетено стандартния вход"
 
-#: builtin/commit.c:709
+#: builtin/commit.c:712
 #, c-format
 msgid "could not read log file '%s'"
 msgstr "файлът със съобщението за подаване „%s“ не може да бъде прочетен"
 
-#: builtin/commit.c:740 builtin/commit.c:756
+#: builtin/commit.c:743 builtin/commit.c:759
 msgid "could not read SQUASH_MSG"
 msgstr "съобщението за вкарване SQUASH_MSG не може да бъде прочетено"
 
-#: builtin/commit.c:747
+#: builtin/commit.c:750
 msgid "could not read MERGE_MSG"
 msgstr "съобщението за сливане MERGE_MSG не може да бъде прочетено"
 
-#: builtin/commit.c:807
+#: builtin/commit.c:810
 msgid "could not write commit template"
 msgstr "шаблонът за подаване не може да бъде запазен"
 
-#: builtin/commit.c:826
+#: builtin/commit.c:829
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -11496,10 +11864,10 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Изглежда, че подавате сливане.  Ако това не е така, изтрийте файла:\n"
 "\n"
-"  %s\n"
+"    %s\n"
 "и опитайте отново.\n"
 
-#: builtin/commit.c:831
+#: builtin/commit.c:834
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -11512,10 +11880,10 @@ msgstr ""
 "Изглежда, че извършвате отбрано подаване.  Ако това не е така, изтрийте "
 "файла:\n"
 "\n"
-"  %s\n"
+"    %s\n"
 "и опитайте отново.\n"
 
-#: builtin/commit.c:844
+#: builtin/commit.c:847
 #, c-format
 msgid ""
 "Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -11524,7 +11892,7 @@ msgstr ""
 "Въведете съобщението за подаване на промените.  Редовете, които започват\n"
 "с „%c“, ще бъдат пропуснати, а празно съобщение преустановява подаването.\n"
 
-#: builtin/commit.c:852
+#: builtin/commit.c:855
 #, c-format
 msgid ""
 "Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -11535,151 +11903,151 @@ msgstr ""
 "с „%c“, също ще бъдат включени — може да ги изтриете вие.  Празно \n"
 "съобщение преустановява подаването.\n"
 
-#: builtin/commit.c:869
+#: builtin/commit.c:872
 #, c-format
 msgid "%sAuthor:    %.*s <%.*s>"
 msgstr "%sАвтор:   %.*s <%.*s>"
 
-#: builtin/commit.c:877
+#: builtin/commit.c:880
 #, c-format
 msgid "%sDate:      %s"
 msgstr "%sДата:    %s"
 
-#: builtin/commit.c:884
+#: builtin/commit.c:887
 #, c-format
 msgid "%sCommitter: %.*s <%.*s>"
 msgstr "%sПодаващ: %.*s <%.*s>"
 
-#: builtin/commit.c:902
+#: builtin/commit.c:905
 msgid "Cannot read index"
 msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
 
-#: builtin/commit.c:969
+#: builtin/commit.c:972
 msgid "Error building trees"
 msgstr "Грешка при изграждане на дърветата"
 
-#: builtin/commit.c:983 builtin/tag.c:269
+#: builtin/commit.c:986 builtin/tag.c:275
 #, c-format
 msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
 msgstr "Подайте съобщението с някоя от опциите „-m“ или „-F“.\n"
 
-#: builtin/commit.c:1027
+#: builtin/commit.c:1030
 #, c-format
 msgid "--author '%s' is not 'Name <email>' and matches no existing author"
 msgstr ""
 "Опцията „--author '%s'“ не отговаря на форма̀та „Име <е-поща>“ и не съвпада с "
 "никой автор"
 
-#: builtin/commit.c:1041
+#: builtin/commit.c:1044
 #, c-format
 msgid "Invalid ignored mode '%s'"
 msgstr "Неправилен режим за игнорираните файлове: „%s“"
 
-#: builtin/commit.c:1059 builtin/commit.c:1284
+#: builtin/commit.c:1062 builtin/commit.c:1304
 #, c-format
 msgid "Invalid untracked files mode '%s'"
 msgstr "Неправилен режим за неследените файлове: „%s“"
 
-#: builtin/commit.c:1097
+#: builtin/commit.c:1102
 msgid "--long and -z are incompatible"
 msgstr "Опциите „--long“ и „-z“ са несъвместими."
 
-#: builtin/commit.c:1130
+#: builtin/commit.c:1146
 msgid "Using both --reset-author and --author does not make sense"
 msgstr "Опциите „--reset-author“ и „--author“ са несъвместими."
 
-#: builtin/commit.c:1139
+#: builtin/commit.c:1155
 msgid "You have nothing to amend."
 msgstr "Няма какво да бъде поправено."
 
-#: builtin/commit.c:1142
+#: builtin/commit.c:1158
 msgid "You are in the middle of a merge -- cannot amend."
 msgstr "В момента се извършва сливане, не можете да поправяте."
 
-#: builtin/commit.c:1144
+#: builtin/commit.c:1160
 msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot amend."
 msgstr "В момента се извършва отбиране на подаване, не можете да поправяте."
 
-#: builtin/commit.c:1147
+#: builtin/commit.c:1163
 msgid "Options --squash and --fixup cannot be used together"
 msgstr "Опциите „--squash“ и „--fixup“ са несъвместими."
 
-#: builtin/commit.c:1157
+#: builtin/commit.c:1173
 msgid "Only one of -c/-C/-F/--fixup can be used."
 msgstr "Опциите „-c“, „-C“, „-F“ и „--fixup““ са несъвместими."
 
-#: builtin/commit.c:1159
+#: builtin/commit.c:1175
 msgid "Option -m cannot be combined with -c/-C/-F."
 msgstr "Опцията „-m“ е несъвместима с „-c“, „-C“ и „-F“."
 
-#: builtin/commit.c:1167
+#: builtin/commit.c:1183
 msgid "--reset-author can be used only with -C, -c or --amend."
 msgstr ""
 "Опцията „--reset-author“ може да се използва само заедно с „-C“, „-c“ или\n"
 "„--amend“."
 
-#: builtin/commit.c:1184
+#: builtin/commit.c:1200
 msgid "Only one of --include/--only/--all/--interactive/--patch can be used."
 msgstr ""
 "Опциите „--include“, „--only“, „--all“, „--interactive“ и „--patch“ са\n"
 "несъвместими."
 
-#: builtin/commit.c:1186
+#: builtin/commit.c:1202
 msgid "No paths with --include/--only does not make sense."
 msgstr "Опциите „--include“ и „--only“ изискват аргументи."
 
-#: builtin/commit.c:1192
+#: builtin/commit.c:1208
 #, c-format
 msgid "paths '%s ...' with -a does not make sense"
 msgstr "опцията „-a“ е несъвместима със задаването на пътища: „%s…“"
 
-#: builtin/commit.c:1319 builtin/commit.c:1503
+#: builtin/commit.c:1339 builtin/commit.c:1523
 msgid "show status concisely"
 msgstr "кратка информация за състоянието"
 
-#: builtin/commit.c:1321 builtin/commit.c:1505
+#: builtin/commit.c:1341 builtin/commit.c:1525
 msgid "show branch information"
 msgstr "информация за клоните"
 
-#: builtin/commit.c:1323
+#: builtin/commit.c:1343
 msgid "show stash information"
 msgstr "информация за скатаното"
 
-#: builtin/commit.c:1325 builtin/commit.c:1507
+#: builtin/commit.c:1345 builtin/commit.c:1527
 msgid "compute full ahead/behind values"
 msgstr "изчисляване на точните стойности напред/назад"
 
-#: builtin/commit.c:1327
+#: builtin/commit.c:1347
 msgid "version"
 msgstr "версия"
 
-#: builtin/commit.c:1327 builtin/commit.c:1509 builtin/push.c:561
-#: builtin/worktree.c:643
+#: builtin/commit.c:1347 builtin/commit.c:1529 builtin/push.c:561
+#: builtin/worktree.c:651
 msgid "machine-readable output"
 msgstr "формат на изхода за четене от програма"
 
-#: builtin/commit.c:1330 builtin/commit.c:1511
+#: builtin/commit.c:1350 builtin/commit.c:1531
 msgid "show status in long format (default)"
 msgstr "подробна информация за състоянието (стандартно)"
 
-#: builtin/commit.c:1333 builtin/commit.c:1514
+#: builtin/commit.c:1353 builtin/commit.c:1534
 msgid "terminate entries with NUL"
 msgstr "разделяне на елементите с нулевия знак „NUL“"
 
-#: builtin/commit.c:1335 builtin/commit.c:1339 builtin/commit.c:1517
-#: builtin/fast-export.c:1085 builtin/fast-export.c:1088 builtin/rebase.c:1465
-#: parse-options.h:331
+#: builtin/commit.c:1355 builtin/commit.c:1359 builtin/commit.c:1537
+#: builtin/fast-export.c:1125 builtin/fast-export.c:1128
+#: builtin/fast-export.c:1131 builtin/rebase.c:1471 parse-options.h:332
 msgid "mode"
 msgstr "РЕЖИМ"
 
-#: builtin/commit.c:1336 builtin/commit.c:1517
+#: builtin/commit.c:1356 builtin/commit.c:1537
 msgid "show untracked files, optional modes: all, normal, no. (Default: all)"
 msgstr ""
 "извеждане на неследените файлове.  Възможните РЕЖИМи са „all“ (подробна "
 "информация), „normal“ (кратка информация), „no“ (без неследените файлове).  "
 "Стандартният РЕЖИМ е: „all“."
 
-#: builtin/commit.c:1340
+#: builtin/commit.c:1360
 msgid ""
 "show ignored files, optional modes: traditional, matching, no. (Default: "
 "traditional)"
@@ -11688,11 +12056,11 @@ msgstr ""
 "„traditional“ (традиционен), „matching“ (напасващи), „no“ (без игнорираните "
 "файлове).  Стандартният РЕЖИМ е: „traditional“."
 
-#: builtin/commit.c:1342 parse-options.h:179
+#: builtin/commit.c:1362 parse-options.h:179
 msgid "when"
 msgstr "КОГА"
 
-#: builtin/commit.c:1343
+#: builtin/commit.c:1363
 msgid ""
 "ignore changes to submodules, optional when: all, dirty, untracked. "
 "(Default: all)"
@@ -11701,240 +12069,261 @@ msgstr ""
 "една от „all“ (всички), „dirty“ (тези с неподадени промени), "
 "„untracked“ (неследени)"
 
-#: builtin/commit.c:1345
+#: builtin/commit.c:1365
 msgid "list untracked files in columns"
 msgstr "извеждане на неследените файлове в колони"
 
-#: builtin/commit.c:1346
+#: builtin/commit.c:1366
 msgid "do not detect renames"
 msgstr "без засичане на преименуванията"
 
-#: builtin/commit.c:1348
+#: builtin/commit.c:1368
 msgid "detect renames, optionally set similarity index"
 msgstr "засичане на преименуванията, може да се зададе коефициент на прилика"
 
-#: builtin/commit.c:1368
+#: builtin/commit.c:1388
 msgid "Unsupported combination of ignored and untracked-files arguments"
 msgstr "Неподдържана комбинация от аргументи за игнорирани и неследени файлове"
 
-#: builtin/commit.c:1473
+#: builtin/commit.c:1493
 msgid "suppress summary after successful commit"
 msgstr "без информация след успешно подаване"
 
-#: builtin/commit.c:1474
+#: builtin/commit.c:1494
 msgid "show diff in commit message template"
 msgstr "добавяне на разликата към шаблона за съобщението при подаване"
 
-#: builtin/commit.c:1476
+#: builtin/commit.c:1496
 msgid "Commit message options"
 msgstr "Опции за съобщението при подаване"
 
-#: builtin/commit.c:1477 builtin/merge.c:272 builtin/tag.c:408
+#: builtin/commit.c:1497 builtin/merge.c:274 builtin/tag.c:414
 msgid "read message from file"
 msgstr "взимане на съобщението от ФАЙЛ"
 
-#: builtin/commit.c:1478
+#: builtin/commit.c:1498
 msgid "author"
 msgstr "АВТОР"
 
-#: builtin/commit.c:1478
+#: builtin/commit.c:1498
 msgid "override author for commit"
 msgstr "задаване на АВТОР за подаването"
 
-#: builtin/commit.c:1479 builtin/gc.c:539
+#: builtin/commit.c:1499 builtin/gc.c:539
 msgid "date"
 msgstr "ДАТА"
 
-#: builtin/commit.c:1479
+#: builtin/commit.c:1499
 msgid "override date for commit"
 msgstr "задаване на ДАТА за подаването"
 
-#: builtin/commit.c:1481 builtin/commit.c:1482 builtin/commit.c:1483
-#: builtin/commit.c:1484 parse-options.h:323 ref-filter.h:92
+#: builtin/commit.c:1501 builtin/commit.c:1502 builtin/commit.c:1503
+#: builtin/commit.c:1504 parse-options.h:324 ref-filter.h:92
 msgid "commit"
 msgstr "ПОДАВАНЕ"
 
-#: builtin/commit.c:1481
+#: builtin/commit.c:1501
 msgid "reuse and edit message from specified commit"
 msgstr "преизползване и редактиране на съобщението от указаното ПОДАВАНЕ"
 
-#: builtin/commit.c:1482
+#: builtin/commit.c:1502
 msgid "reuse message from specified commit"
 msgstr "преизползване на съобщението от указаното ПОДАВАНЕ"
 
-#: builtin/commit.c:1483
+#: builtin/commit.c:1503
 msgid "use autosquash formatted message to fixup specified commit"
 msgstr ""
 "използване на автоматичното съобщение за вкарване на указаното ПОДАВАНЕ в "
 "предходното без следа"
 
-#: builtin/commit.c:1484
+#: builtin/commit.c:1504
 msgid "use autosquash formatted message to squash specified commit"
 msgstr ""
 "използване на автоматичното съобщение за вкарване на указаното ПОДАВАНЕ в "
 "предното"
 
-#: builtin/commit.c:1485
+#: builtin/commit.c:1505
 msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
 msgstr ""
 "смяна на автора да съвпада с подаващия (използва се с „-C“/„-c“/„--amend“)"
 
-#: builtin/commit.c:1486 builtin/log.c:1541 builtin/merge.c:285
-#: builtin/pull.c:162 builtin/revert.c:109
+#: builtin/commit.c:1506 builtin/log.c:1564 builtin/merge.c:289
+#: builtin/pull.c:163 builtin/revert.c:110
 msgid "add Signed-off-by:"
 msgstr "добавяне на поле за подпис — „Signed-off-by:“"
 
-#: builtin/commit.c:1487
+#: builtin/commit.c:1507
 msgid "use specified template file"
 msgstr "използване на указания шаблонен ФАЙЛ"
 
-#: builtin/commit.c:1488
+#: builtin/commit.c:1508
 msgid "force edit of commit"
 msgstr "редактиране на подаване"
 
-#: builtin/commit.c:1490
+#: builtin/commit.c:1510
 msgid "include status in commit message template"
 msgstr "вмъкване на състоянието в шаблона за съобщението при подаване"
 
-#: builtin/commit.c:1495
+#: builtin/commit.c:1515
 msgid "Commit contents options"
 msgstr "Опции за избор на файлове при подаване"
 
-#: builtin/commit.c:1496
+#: builtin/commit.c:1516
 msgid "commit all changed files"
 msgstr "подаване на всички променени файлове"
 
-#: builtin/commit.c:1497
+#: builtin/commit.c:1517
 msgid "add specified files to index for commit"
 msgstr "добавяне на указаните файлове към индекса за подаване"
 
-#: builtin/commit.c:1498
+#: builtin/commit.c:1518
 msgid "interactively add files"
 msgstr "интерактивно добавяне на файлове"
 
-#: builtin/commit.c:1499
+#: builtin/commit.c:1519
 msgid "interactively add changes"
 msgstr "интерактивно добавяне на промени"
 
-#: builtin/commit.c:1500
+#: builtin/commit.c:1520
 msgid "commit only specified files"
 msgstr "подаване само на указаните файлове"
 
-#: builtin/commit.c:1501
+#: builtin/commit.c:1521
 msgid "bypass pre-commit and commit-msg hooks"
 msgstr ""
 "без изпълнение на куките преди подаване и при промяна на съобщението за "
 "подаване (pre-commit и commit-msg)"
 
-#: builtin/commit.c:1502
+#: builtin/commit.c:1522
 msgid "show what would be committed"
 msgstr "отпечатване на това, което би било подадено"
 
-#: builtin/commit.c:1515
+#: builtin/commit.c:1535
 msgid "amend previous commit"
 msgstr "поправяне на предишното подаване"
 
-#: builtin/commit.c:1516
+#: builtin/commit.c:1536
 msgid "bypass post-rewrite hook"
 msgstr "без изпълнение на куката след презаписване (post-rewrite)"
 
-#: builtin/commit.c:1521
+#: builtin/commit.c:1541
 msgid "ok to record an empty change"
 msgstr "позволяване на празни подавания"
 
-#: builtin/commit.c:1523
+#: builtin/commit.c:1543
 msgid "ok to record a change with an empty message"
 msgstr "позволяване на подавания с празни съобщения"
 
-#: builtin/commit.c:1596
+#: builtin/commit.c:1616
 #, c-format
 msgid "Corrupt MERGE_HEAD file (%s)"
 msgstr "Повреден файл за върха за сливането „MERGE_HEAD“ (%s)"
 
-#: builtin/commit.c:1603
+#: builtin/commit.c:1623
 msgid "could not read MERGE_MODE"
 msgstr "режимът на сливане „MERGE_MODE“ не може да бъде прочетен"
 
-#: builtin/commit.c:1622
+#: builtin/commit.c:1642
 #, c-format
 msgid "could not read commit message: %s"
 msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено: %s"
 
-#: builtin/commit.c:1629
+#: builtin/commit.c:1649
 #, c-format
 msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
 msgstr "Неизвършване на подаване поради празно съобщение.\n"
 
-#: builtin/commit.c:1634
+#: builtin/commit.c:1654
 #, c-format
 msgid "Aborting commit; you did not edit the message.\n"
 msgstr "Неизвършване на подаване поради нередактирано съобщение.\n"
 
-#: builtin/commit.c:1668
+#: builtin/commit.c:1688
 msgid ""
 "repository has been updated, but unable to write\n"
 "new_index file. Check that disk is not full and quota is\n"
-"not exceeded, and then \"git reset HEAD\" to recover."
+"not exceeded, and then \"git restore --staged :/\" to recover."
 msgstr ""
 "хранилището е обновено, но новият файл за индекс „new_index“\n"
 "не е записан.  Проверете дали дискът не е препълнен или не сте\n"
-"превишили дисковата си квота.  След това изпълнете „git reset HEAD“."
+"превишили дисковата си квота.  За възстановяване изпълнете:\n"
+"\n"
+"    git restore --staged :/"
 
-#: builtin/commit-graph.c:10
+#: builtin/commit-graph.c:11
 msgid "git commit-graph [--object-dir <objdir>]"
 msgstr "git commit-graph [--object-dir ДИР_ОБЕКТИ]"
 
-#: builtin/commit-graph.c:11 builtin/commit-graph.c:23
+#: builtin/commit-graph.c:12 builtin/commit-graph.c:24
 msgid "git commit-graph read [--object-dir <objdir>]"
 msgstr "git commit-graph read [--object-dir ДИР_ОБЕКТИ]"
 
-#: builtin/commit-graph.c:12 builtin/commit-graph.c:18
-msgid "git commit-graph verify [--object-dir <objdir>]"
-msgstr "git commit-graph verify [--object-dir ДИР_ОБЕКТИ]"
+#: builtin/commit-graph.c:13 builtin/commit-graph.c:19
+msgid "git commit-graph verify [--object-dir <objdir>] [--shallow]"
+msgstr "git commit-graph verify [--object-dir ДИР_ОБЕКТИ] [--shallow]"
 
-#: builtin/commit-graph.c:13 builtin/commit-graph.c:28
+#: builtin/commit-graph.c:14 builtin/commit-graph.c:29
 msgid ""
-"git commit-graph write [--object-dir <objdir>] [--append] [--reachable|--"
-"stdin-packs|--stdin-commits]"
+"git commit-graph write [--object-dir <objdir>] [--append|--split] [--"
+"reachable|--stdin-packs|--stdin-commits] <split options>"
 msgstr ""
-"git commit-graph write [--object-dir ДИР_ОБЕКТИ] [--append] [--reachable|--"
-"stdin-packs|--stdin-commits]"
+"git commit-graph write [--object-dir ДИР_ОБЕКТИ] [--append|--split] [--"
+"reachable|--stdin-packs|--stdin-commits] ОПЦИИ_ЗА_РАЗДЕЛЯНЕ"
 
-#: builtin/commit-graph.c:51 builtin/commit-graph.c:89
-#: builtin/commit-graph.c:147 builtin/commit-graph.c:205 builtin/fetch.c:153
-#: builtin/log.c:1561
+#: builtin/commit-graph.c:54 builtin/commit-graph.c:100
+#: builtin/commit-graph.c:161 builtin/commit-graph.c:237 builtin/fetch.c:163
+#: builtin/log.c:1584
 msgid "dir"
 msgstr "директория"
 
-#: builtin/commit-graph.c:52 builtin/commit-graph.c:90
-#: builtin/commit-graph.c:148 builtin/commit-graph.c:206
+#: builtin/commit-graph.c:55 builtin/commit-graph.c:101
+#: builtin/commit-graph.c:162 builtin/commit-graph.c:238
 msgid "The object directory to store the graph"
 msgstr "ДИРекторията_с_ОБЕКТИ за запазване на гра̀фа"
 
-#: builtin/commit-graph.c:68 builtin/commit-graph.c:105
+#: builtin/commit-graph.c:57
+msgid "if the commit-graph is split, only verify the tip file"
+msgstr ""
+"ако гра̀фа с подаванията е раздробен, да се проверява само файлът на върха"
+
+#: builtin/commit-graph.c:73 builtin/commit-graph.c:116
 #, c-format
 msgid "Could not open commit-graph '%s'"
 msgstr "Графът с подаванията не може да се отвори: „%s“"
 
-#: builtin/commit-graph.c:150
+#: builtin/commit-graph.c:164
 msgid "start walk at all refs"
 msgstr "обхождането да започне от всички указатели"
 
-#: builtin/commit-graph.c:152
+#: builtin/commit-graph.c:166
 msgid "scan pack-indexes listed by stdin for commits"
 msgstr ""
 "проверка на подаванията за индексите на пакетите изброени на командния ред"
 
-#: builtin/commit-graph.c:154
+#: builtin/commit-graph.c:168
 msgid "start walk at commits listed by stdin"
 msgstr "започване на обхождането при подаванията подадени на стандартния вход"
 
-#: builtin/commit-graph.c:156
+#: builtin/commit-graph.c:170
 msgid "include all commits already in the commit-graph file"
 msgstr ""
 "включване на всички подавания, които вече са във файла с гра̀фа на подаванията"
 
-#: builtin/commit-graph.c:165
+#: builtin/commit-graph.c:172
+msgid "allow writing an incremental commit-graph file"
+msgstr "позволяване на запис на нарастващ файл с гра̀фа на подаванията"
+
+#: builtin/commit-graph.c:174 builtin/commit-graph.c:178
+msgid "maximum number of commits in a non-base split commit-graph"
+msgstr "максимален брой подавания в небазово ниво на раздробен граф"
+
+#: builtin/commit-graph.c:176
+msgid "maximum ratio between two levels of a split commit-graph"
+msgstr ""
+"максимално отношение на броя подавания в две последователни нива в раздробен "
+"граф"
+
+#: builtin/commit-graph.c:191
 msgid "use at most one of --reachable, --stdin-commits, or --stdin-packs"
 msgstr ""
 "опциите „--reachable“, „--stdin-commits“ и „--stdin-packs“ са несъвместими"
@@ -11943,7 +12332,7 @@ msgstr ""
 msgid "git config [<options>]"
 msgstr "git config [ОПЦИЯ…]"
 
-#: builtin/config.c:103
+#: builtin/config.c:103 builtin/env--helper.c:23
 #, c-format
 msgid "unrecognized --type argument, %s"
 msgstr "непознат аргумент „--type“: %s"
@@ -12053,7 +12442,7 @@ msgstr "извеждане на зададения цвят: номер (ста
 msgid "Type"
 msgstr "Вид"
 
-#: builtin/config.c:147
+#: builtin/config.c:147 builtin/env--helper.c:38
 msgid "value is given this type"
 msgstr "стойността е от този вид"
 
@@ -12099,7 +12488,7 @@ msgstr ""
 "извеждане на мястото на задаване на настройката (файл, стандартен вход, "
 "обект-BLOB, команден ред)"
 
-#: builtin/config.c:158
+#: builtin/config.c:158 builtin/env--helper.c:40
 msgid "value"
 msgstr "СТОЙНОСТ"
 
@@ -12399,7 +12788,7 @@ msgstr "да се търси само измежду етикетите напа
 msgid "do not consider tags matching <pattern>"
 msgstr "да не се търси измежду етикетите напасващи този ШАБЛОН"
 
-#: builtin/describe.c:551 builtin/name-rev.c:426
+#: builtin/describe.c:551 builtin/name-rev.c:422
 msgid "show abbreviated commit object as fallback"
 msgstr "извеждане на съкратено име на обект като резервен вариант"
 
@@ -12577,159 +12966,196 @@ msgstr "не е зададена програма за „--tool=ПРОГРАМ
 msgid "no <cmd> given for --extcmd=<cmd>"
 msgstr "не е зададена команда за „--extcmd=КОМАНДА“"
 
+#: builtin/env--helper.c:6
+msgid "git env--helper --type=[bool|ulong] <options> <env-var>"
+msgstr "git env--helper --type=[bool|ulong] ОПЦИИ ПРОМЕНЛИВИ"
+
+#: builtin/env--helper.c:37 builtin/hash-object.c:98
+msgid "type"
+msgstr "ВИД"
+
+#: builtin/env--helper.c:41
+msgid "default for git_env_*(...) to fall back on"
+msgstr "стандартна, резервна стойност за „git_env_*(…)“"
+
+#: builtin/env--helper.c:43
+msgid "be quiet only use git_env_*() value as exit code"
+msgstr ""
+"без извеждане на информация — стойността на „git_env_*()“ да е изходен код"
+
+#: builtin/env--helper.c:62
+#, c-format
+msgid "option `--default' expects a boolean value with `--type=bool`, not `%s`"
+msgstr ""
+"опцията „--default“ изисква булева стойност при „--type=bool“, а не „%s“"
+
+#: builtin/env--helper.c:77
+#, c-format
+msgid ""
+"option `--default' expects an unsigned long value with `--type=ulong`, not `"
+"%s`"
+msgstr ""
+"опцията „--default“ изисква целочислена стойност без знак при „--"
+"type=ulong“, а не „%s“"
+
 #: builtin/fast-export.c:29
 msgid "git fast-export [rev-list-opts]"
 msgstr "git fast-export [ОПЦИИ_ЗА_СПИСЪКА_С_ВЕРСИИ]"
 
-#: builtin/fast-export.c:1084
+#: builtin/fast-export.c:1124
 msgid "show progress after <n> objects"
 msgstr "Съобщение за напредъка на всеки такъв БРОЙ обекта"
 
-#: builtin/fast-export.c:1086
+#: builtin/fast-export.c:1126
 msgid "select handling of signed tags"
 msgstr "Как да се обработват подписаните етикети"
 
-#: builtin/fast-export.c:1089
+#: builtin/fast-export.c:1129
 msgid "select handling of tags that tag filtered objects"
 msgstr "Как да се обработват етикетите на филтрираните обекти"
 
-#: builtin/fast-export.c:1092
+#: builtin/fast-export.c:1132
+msgid "select handling of commit messages in an alternate encoding"
+msgstr ""
+"как да се обработват съобщенията за подаване, които са в друго кодиране"
+
+#: builtin/fast-export.c:1135
 msgid "Dump marks to this file"
 msgstr "Запазване на маркерите в този ФАЙЛ"
 
-#: builtin/fast-export.c:1094
+#: builtin/fast-export.c:1137
 msgid "Import marks from this file"
 msgstr "Внасяне на маркерите от този ФАЙЛ"
 
-#: builtin/fast-export.c:1096
+#: builtin/fast-export.c:1139
 msgid "Fake a tagger when tags lack one"
 msgstr "Да се използва изкуствено име на човек при липса на задаващ етикета"
 
-#: builtin/fast-export.c:1098
+#: builtin/fast-export.c:1141
 msgid "Output full tree for each commit"
 msgstr "Извеждане на цялото дърво за всяко подаване"
 
-#: builtin/fast-export.c:1100
+#: builtin/fast-export.c:1143
 msgid "Use the done feature to terminate the stream"
 msgstr "Използване на маркер за завършване на потока"
 
-#: builtin/fast-export.c:1101
+#: builtin/fast-export.c:1144
 msgid "Skip output of blob data"
 msgstr "Без извеждане на съдържанието на обектите-BLOB"
 
-#: builtin/fast-export.c:1102 builtin/log.c:1609
+#: builtin/fast-export.c:1145 builtin/log.c:1632
 msgid "refspec"
 msgstr "УКАЗАТЕЛ_НА_ВЕРСИЯ"
 
-#: builtin/fast-export.c:1103
+#: builtin/fast-export.c:1146
 msgid "Apply refspec to exported refs"
 msgstr "Прилагане на УКАЗАТЕЛя_НА_ВЕРСИЯ към изнесените указатели"
 
-#: builtin/fast-export.c:1104
+#: builtin/fast-export.c:1147
 msgid "anonymize output"
 msgstr "анонимизиране на извежданата информация"
 
-#: builtin/fast-export.c:1106
+#: builtin/fast-export.c:1149
 msgid "Reference parents which are not in fast-export stream by object id"
 msgstr ""
 "Указване на родителите, които не са в потока на бързо изнасяне, с "
 "идентификатор на обект"
 
-#: builtin/fast-export.c:1108
+#: builtin/fast-export.c:1151
 msgid "Show original object ids of blobs/commits"
 msgstr "Извеждане на първоначалните идентификатори на обектите BLOB/подавяния"
 
-#: builtin/fetch.c:28
+#: builtin/fetch.c:30
 msgid "git fetch [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
 msgstr "git fetch [ОПЦИЯ…] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ…]]"
 
-#: builtin/fetch.c:29
+#: builtin/fetch.c:31
 msgid "git fetch [<options>] <group>"
 msgstr "git fetch [ОПЦИЯ…] ГРУПА"
 
-#: builtin/fetch.c:30
+#: builtin/fetch.c:32
 msgid "git fetch --multiple [<options>] [(<repository> | <group>)...]"
 msgstr "git fetch --multiple [ОПЦИЯ…] [(ХРАНИЛИЩЕ | ГРУПА)…]"
 
-#: builtin/fetch.c:31
+#: builtin/fetch.c:33
 msgid "git fetch --all [<options>]"
 msgstr "git fetch --all [ОПЦИЯ…]"
 
-#: builtin/fetch.c:115 builtin/pull.c:202
+#: builtin/fetch.c:125 builtin/pull.c:203
 msgid "fetch from all remotes"
 msgstr "доставяне от всички отдалечени хранилища"
 
-#: builtin/fetch.c:117 builtin/pull.c:205
+#: builtin/fetch.c:127 builtin/pull.c:206
 msgid "append to .git/FETCH_HEAD instead of overwriting"
 msgstr "добавяне към „.git/FETCH_HEAD“ вместо замяна"
 
-#: builtin/fetch.c:119 builtin/pull.c:208
+#: builtin/fetch.c:129 builtin/pull.c:209
 msgid "path to upload pack on remote end"
 msgstr "отдалечен път, където да се качи пакетът"
 
-#: builtin/fetch.c:120
+#: builtin/fetch.c:130
 msgid "force overwrite of local reference"
 msgstr "принудително презаписване на локален указател"
 
-#: builtin/fetch.c:122
+#: builtin/fetch.c:132
 msgid "fetch from multiple remotes"
 msgstr "доставяне от множество отдалечени хранилища"
 
-#: builtin/fetch.c:124 builtin/pull.c:212
+#: builtin/fetch.c:134 builtin/pull.c:213
 msgid "fetch all tags and associated objects"
 msgstr "доставяне на всички етикети и принадлежащи обекти"
 
-#: builtin/fetch.c:126
+#: builtin/fetch.c:136
 msgid "do not fetch all tags (--no-tags)"
 msgstr "без доставянето на всички етикети „--no-tags“"
 
-#: builtin/fetch.c:128
+#: builtin/fetch.c:138
 msgid "number of submodules fetched in parallel"
 msgstr "брой подмодули доставени паралелно"
 
-#: builtin/fetch.c:130 builtin/pull.c:215
+#: builtin/fetch.c:140 builtin/pull.c:216
 msgid "prune remote-tracking branches no longer on remote"
 msgstr "окастряне на клоните следящи вече несъществуващи отдалечени клони"
 
-#: builtin/fetch.c:132
+#: builtin/fetch.c:142
 msgid "prune local tags no longer on remote and clobber changed tags"
 msgstr ""
 "окастряне на локалните етикети, които вече не съществуват в отдалеченото "
-"Ñ\85Ñ\80анилиÑ\89е Ð¸ Ð¼Ð°Ñ\85ане на променените"
+"Ñ\85Ñ\80анилиÑ\89е Ð¸ Ð¿Ñ\80езапиÑ\81ване на променените"
 
-#: builtin/fetch.c:133 builtin/fetch.c:156 builtin/pull.c:139
+#: builtin/fetch.c:143 builtin/fetch.c:166 builtin/pull.c:140
 msgid "on-demand"
 msgstr "ПРИ НУЖДА"
 
-#: builtin/fetch.c:134
+#: builtin/fetch.c:144
 msgid "control recursive fetching of submodules"
 msgstr "управление на рекурсивното доставяне на подмодулите"
 
-#: builtin/fetch.c:138 builtin/pull.c:223
+#: builtin/fetch.c:148 builtin/pull.c:224
 msgid "keep downloaded pack"
 msgstr "запазване на изтеглените пакети с обекти"
 
-#: builtin/fetch.c:140
+#: builtin/fetch.c:150
 msgid "allow updating of HEAD ref"
 msgstr "позволяване на обновяването на указателя „HEAD“"
 
-#: builtin/fetch.c:143 builtin/fetch.c:149 builtin/pull.c:226
+#: builtin/fetch.c:153 builtin/fetch.c:159 builtin/pull.c:227
 msgid "deepen history of shallow clone"
 msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище"
 
-#: builtin/fetch.c:145
+#: builtin/fetch.c:155
 msgid "deepen history of shallow repository based on time"
 msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до определено време"
 
-#: builtin/fetch.c:151 builtin/pull.c:229
+#: builtin/fetch.c:161 builtin/pull.c:230
 msgid "convert to a complete repository"
 msgstr "превръщане в пълно хранилище"
 
-#: builtin/fetch.c:154
+#: builtin/fetch.c:164
 msgid "prepend this to submodule path output"
 msgstr "добавяне на това пред пътя на подмодула"
 
-#: builtin/fetch.c:157
+#: builtin/fetch.c:167
 msgid ""
 "default for recursive fetching of submodules (lower priority than config "
 "files)"
@@ -12737,99 +13163,132 @@ msgstr ""
 "стандартно рекурсивно изтегляне на подмодулите (файловете с настройки са с "
 "приоритет)"
 
-#: builtin/fetch.c:161 builtin/pull.c:232
+#: builtin/fetch.c:171 builtin/pull.c:233
 msgid "accept refs that update .git/shallow"
 msgstr "приемане на указатели, които обновяват „.git/shallow“"
 
-#: builtin/fetch.c:162 builtin/pull.c:234
+#: builtin/fetch.c:172 builtin/pull.c:235
 msgid "refmap"
 msgstr "КАРТА_С_УКАЗАТЕЛИ"
 
-#: builtin/fetch.c:163 builtin/pull.c:235
+#: builtin/fetch.c:173 builtin/pull.c:236
 msgid "specify fetch refmap"
 msgstr "указване на КАРТАта_С_УКАЗАТЕЛИ за доставяне"
 
-#: builtin/fetch.c:170
+#: builtin/fetch.c:180
 msgid "report that we have only objects reachable from this object"
 msgstr "докладване, че всички обекти могат са достижими при започване от този"
 
-#: builtin/fetch.c:469
+#: builtin/fetch.c:183
+msgid "run 'gc --auto' after fetching"
+msgstr "изпълняване на „gc --auto“ след доставяне"
+
+#: builtin/fetch.c:185 builtin/pull.c:245
+msgid "check for forced-updates on all updated branches"
+msgstr "проверка за принудителни обновявания на всички клони"
+
+#: builtin/fetch.c:491
 msgid "Couldn't find remote ref HEAD"
 msgstr "Указателят „HEAD“ в отдалеченото хранилище не може да бъде открит"
 
-#: builtin/fetch.c:608
+#: builtin/fetch.c:630
 #, c-format
 msgid "configuration fetch.output contains invalid value %s"
 msgstr "настройката „fetch.output“ е с неправилна стойност „%s“"
 
-#: builtin/fetch.c:705
+#: builtin/fetch.c:728
 #, c-format
 msgid "object %s not found"
 msgstr "обектът „%s“ липсва"
 
-#: builtin/fetch.c:709
+#: builtin/fetch.c:732
 msgid "[up to date]"
 msgstr "[актуализиран]"
 
-#: builtin/fetch.c:722 builtin/fetch.c:738 builtin/fetch.c:801
+#: builtin/fetch.c:745 builtin/fetch.c:761 builtin/fetch.c:833
 msgid "[rejected]"
 msgstr "[отхвърлен]"
 
-#: builtin/fetch.c:723
+#: builtin/fetch.c:746
 msgid "can't fetch in current branch"
 msgstr "в текущия клон не може да се доставя"
 
-#: builtin/fetch.c:733
+#: builtin/fetch.c:756
 msgid "[tag update]"
 msgstr "[обновяване на етикетите]"
 
-#: builtin/fetch.c:734 builtin/fetch.c:771 builtin/fetch.c:784
-#: builtin/fetch.c:796
+#: builtin/fetch.c:757 builtin/fetch.c:794 builtin/fetch.c:816
+#: builtin/fetch.c:828
 msgid "unable to update local ref"
 msgstr "локален указател не може да бъде обновен"
 
-#: builtin/fetch.c:738
+#: builtin/fetch.c:761
 msgid "would clobber existing tag"
 msgstr "съществуващ етикет ще бъде презаписан"
 
-#: builtin/fetch.c:760
+#: builtin/fetch.c:783
 msgid "[new tag]"
 msgstr "[нов етикет]"
 
-#: builtin/fetch.c:763
+#: builtin/fetch.c:786
 msgid "[new branch]"
 msgstr "[нов клон]"
 
-#: builtin/fetch.c:766
+#: builtin/fetch.c:789
 msgid "[new ref]"
 msgstr "[нов указател]"
 
-#: builtin/fetch.c:796
+#: builtin/fetch.c:828
 msgid "forced update"
 msgstr "принудително обновяване"
 
-#: builtin/fetch.c:801
+#: builtin/fetch.c:833
 msgid "non-fast-forward"
 msgstr "същинско сливане"
 
-#: builtin/fetch.c:847
+#: builtin/fetch.c:854
+msgid ""
+"Fetch normally indicates which branches had a forced update,\n"
+"but that check has been disabled. To re-enable, use '--show-forced-updates'\n"
+"flag or run 'git config fetch.showForcedUpdates true'."
+msgstr ""
+"За да я включите еднократно ползвайте опцията „--show-forced-updates“, а за "
+"да я включите за постоянно, изпълнете:\n"
+"\n"
+"    git config fetch.showForcedUpdates true"
+
+#: builtin/fetch.c:858
+#, c-format
+msgid ""
+"It took %.2f seconds to check forced updates. You can use\n"
+"'--no-show-forced-updates' or run 'git config fetch.showForcedUpdates "
+"false'\n"
+" to avoid this check.\n"
+msgstr ""
+"Проверката за принудителни изтласквания отне %.2f сек.  Може да я прескочите "
+"еднократно с опцията „--no-show-forced-updates“, а за да я извключите за "
+"постоянно, изпълнете:\n"
+"\n"
+"    git config fetch.showForcedUpdates false\n"
+
+#: builtin/fetch.c:888
 #, c-format
 msgid "%s did not send all necessary objects\n"
 msgstr "хранилището „%s“ не изпрати всички необходими обекти\n"
 
-#: builtin/fetch.c:868
+#: builtin/fetch.c:909
 #, c-format
 msgid "reject %s because shallow roots are not allowed to be updated"
 msgstr ""
 "отхвърляне на върха „%s“, защото плитките хранилища не могат да бъдат "
 "обновявани"
 
-#: builtin/fetch.c:959 builtin/fetch.c:1081
+#: builtin/fetch.c:1000 builtin/fetch.c:1131
 #, c-format
 msgid "From %.*s\n"
 msgstr "От %.*s\n"
 
-#: builtin/fetch.c:970
+#: builtin/fetch.c:1011
 #, c-format
 msgid ""
 "some local refs could not be updated; try running\n"
@@