l10n: sv.po: Update Swedish translation (4676t0f0u)
authorPeter Krefting <peter@softwolves.pp.se>
Wed, 31 Jul 2019 10:44:47 +0000 (12:44 +0200)
committerPeter Krefting <peter@softwolves.pp.se>
Wed, 31 Jul 2019 10:46:31 +0000 (12:46 +0200)
Signed-off-by: Peter Krefting <peter@softwolves.pp.se>
po/sv.po

index aa6f834..4ad206d 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -5,10 +5,10 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: git 2.22.0\n"
+"Project-Id-Version: git 2.23.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-05-14 17:09+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-05-14 15:44+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-07-30 09:59+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-07-31 12:40+0200\n"
 "Last-Translator: Peter Krefting <peter@softwolves.pp.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
 "Language: sv\n"
@@ -16,49 +16,49 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
+"X-Generator: Poedit 2.0.2\n"
 
-#: advice.c:103
+#: advice.c:109
 #, c-format
 msgid "%shint: %.*s%s\n"
 msgstr "%stips: %.*s%s\n"
 
-#: advice.c:156
+#: advice.c:162
 msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
 msgstr ""
 "Du kan inte utföra en cherry-pick eftersom du har filer som inte slagits "
 "samman."
 
-#: advice.c:158
+#: advice.c:164
 msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
 msgstr ""
 "Du kan inte utföra en incheckning eftersom du har filer som inte slagits "
 "samman."
 
-#: advice.c:160
+#: advice.c:166
 msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
 msgstr ""
 "Du kan inte utföra en sammanslagning eftersom du har filer som inte slagits "
 "samman."
 
-#: advice.c:162
+#: advice.c:168
 msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
 msgstr ""
 "Du kan inte utföra en \"pull\" eftersom du har filer som inte slagits samman."
 
-#: advice.c:164
+#: advice.c:170
 msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
 msgstr ""
 "Du kan inte utföra en \"revert\" eftersom du har filer som inte slagits "
 "samman."
 
-#: advice.c:166
+#: advice.c:172
 #, c-format
 msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
 msgstr ""
 "Du kan inte utföra en \"%s\" eftersom du har filer som inte slagits samman."
 
-#: advice.c:174
+#: advice.c:180
 msgid ""
 "Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
 "as appropriate to mark resolution and make a commit."
@@ -66,49 +66,63 @@ msgstr ""
 "Rätta dem i din arbetskatalog och använd sedan \"git add/rm <fil>\"\n"
 "som lämpligt för att ange lösning och checka in."
 
-#: advice.c:182
+#: advice.c:188
 msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
 msgstr "Avslutar på grund av olöst konflikgt."
 
-#: advice.c:187 builtin/merge.c:1320
+#: advice.c:193 builtin/merge.c:1327
 msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
 msgstr "Du har inte avslutat sammanslagningen (MERGE_HEAD finns)."
 
-#: advice.c:189
+#: advice.c:195
 msgid "Please, commit your changes before merging."
 msgstr "Checka in dina ändringar innan du utför sammanslagningen."
 
-#: advice.c:190
+#: advice.c:196
 msgid "Exiting because of unfinished merge."
 msgstr "Avslutar på grund av ofullbordad sammanslagning."
 
-#: advice.c:196
+#: advice.c:202
 #, c-format
 msgid ""
-"Note: checking out '%s'.\n"
+"Note: switching to '%s'.\n"
 "\n"
 "You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
 "changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
-"state without impacting any branches by performing another checkout.\n"
+"state without impacting any branches by switching back to a branch.\n"
 "\n"
 "If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
-"do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:\n"
+"do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:\n"
 "\n"
-"  git checkout -b <new-branch-name>\n"
+"  git switch -c <new-branch-name>\n"
+"\n"
+"Or undo this operation with:\n"
+"\n"
+"  git switch -\n"
+"\n"
+"Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to "
+"false\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "Observera: checkar ut \"%s\".\n"
 "\n"
 "Du har nu ett \"frånkopplat HEAD\". Du kan se dig omkring, experimentera\n"
 "med ändringar och checka in dem, och du kan kasta incheckningar du gör\n"
-"i det här läget utan att det påverkar grenar genom att checka ut på\n"
-"nytt.\n"
+"i det här läget utan att det påverkar grenar genom att växla tillbaka\n"
+"till en gren.\n"
 "\n"
 "Om du vill skapa en ny gren för att behålla ändringarna du skapar, kan\n"
-"du göra det (nu eller senare) genom att använda checkout-kommandot igen\n"
-"med -b. Till exempel:\n"
+"du göra det (nu eller senare) genom att använda switch-kommandot med -c.\n"
+"Exempel:\n"
+"\n"
+"  git switch -c <namn-på-ny-gren>\n"
 "\n"
-"  git checkout -b <namn-på-ny-gren>\n"
+"Eller gör den här ändringen ogjord med:\n"
+"\n"
+"  git switch -\n"
+"\n"
+"Stäng av den här hjälptexten genom att sätta konfigurationsvariabeln\n"
+"advice.detachedHead till false\n"
 "\n"
 
 #: alias.c:50
@@ -119,92 +133,92 @@ msgstr "kommandorad avslutas med \\"
 msgid "unclosed quote"
 msgstr "citat ej stängt"
 
-#: apply.c:63
+#: apply.c:69
 #, c-format
 msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
 msgstr "okänt alternativ för whitespace: \"%s\""
 
-#: apply.c:79
+#: apply.c:85
 #, c-format
 msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
 msgstr "okänt alternativ för ignore-whitespace: \"%s\""
 
-#: apply.c:129
+#: apply.c:135
 msgid "--reject and --3way cannot be used together."
 msgstr "--reject och --3way kan inte användas samtidigt."
 
-#: apply.c:131
+#: apply.c:137
 msgid "--cached and --3way cannot be used together."
 msgstr "--cached och --3way kan inte användas samtidigt."
 
-#: apply.c:134
+#: apply.c:140
 msgid "--3way outside a repository"
 msgstr "--3way utanför arkiv"
 
-#: apply.c:145
+#: apply.c:151
 msgid "--index outside a repository"
 msgstr "--index utanför arkiv"
 
-#: apply.c:148
+#: apply.c:154
 msgid "--cached outside a repository"
 msgstr "--cached utanför arkiv"
 
-#: apply.c:829
+#: apply.c:801
 #, c-format
 msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
 msgstr "Kan inte förbereda reguljärt uttryck för tidsstämpeln %s"
 
-#: apply.c:838
+#: apply.c:810
 #, c-format
 msgid "regexec returned %d for input: %s"
 msgstr "regexec returnerade %d för indata: %s"
 
-#: apply.c:912
+#: apply.c:884
 #, c-format
 msgid "unable to find filename in patch at line %d"
 msgstr "kan inte hitta filnamn i patchen på rad %d"
 
-#: apply.c:950
+#: apply.c:922
 #, c-format
 msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
 msgstr "git apply: dålig git-diff - förväntade /dev/null, fick %s på rad %d"
 
-#: apply.c:956
+#: apply.c:928
 #, c-format
 msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
 msgstr "git apply: dålig git-diff - motsägande nytt filnamn på rad %d"
 
-#: apply.c:957
+#: apply.c:929
 #, c-format
 msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
 msgstr "git apply: dålig git-diff - motsägande gammalt filnamn på rad %d"
 
-#: apply.c:962
+#: apply.c:934
 #, c-format
 msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
 msgstr "git apply: dålig git-diff - förväntade /dev/null på rad %d"
 
-#: apply.c:991
+#: apply.c:963
 #, c-format
 msgid "invalid mode on line %d: %s"
 msgstr "ogiltigt läge på rad %d: %s"
 
-#: apply.c:1310
+#: apply.c:1282
 #, c-format
 msgid "inconsistent header lines %d and %d"
 msgstr "huvudet är inkonsekvent mellan rad %d och %d"
 
-#: apply.c:1482
+#: apply.c:1460
 #, c-format
 msgid "recount: unexpected line: %.*s"
 msgstr "recount: förväntade rad: %.*s"
 
-#: apply.c:1551
+#: apply.c:1529
 #, c-format
 msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
 msgstr "patch-fragment utan huvud på rad %d: %.*s"
 
-#: apply.c:1571
+#: apply.c:1551
 #, c-format
 msgid ""
 "git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
@@ -220,82 +234,82 @@ msgstr[1] ""
 "sökvägskomponenter\n"
 "tas bort (rad %d)"
 
-#: apply.c:1584
+#: apply.c:1564
 #, c-format
 msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
 msgstr "git-diff-huvudet saknar filnamnsinformation (rad %d)"
 
-#: apply.c:1772
+#: apply.c:1752
 msgid "new file depends on old contents"
 msgstr "ny fil beror på gammalt innehåll"
 
-#: apply.c:1774
+#: apply.c:1754
 msgid "deleted file still has contents"
 msgstr "borttagen fil har fortfarande innehåll"
 
-#: apply.c:1808
+#: apply.c:1788
 #, c-format
 msgid "corrupt patch at line %d"
 msgstr "trasig patch på rad %d"
 
-#: apply.c:1845
+#: apply.c:1825
 #, c-format
 msgid "new file %s depends on old contents"
 msgstr "nya filen %s beror på gammalt innehåll"
 
-#: apply.c:1847
+#: apply.c:1827
 #, c-format
 msgid "deleted file %s still has contents"
 msgstr "borttagna filen %s har fortfarande innehåll"
 
-#: apply.c:1850
+#: apply.c:1830
 #, c-format
 msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
 msgstr "** varning: filen %s blir tom men har inte tagits bort"
 
-#: apply.c:1997
+#: apply.c:1977
 #, c-format
 msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
 msgstr "trasig binärpatch på rad %d: %.*s"
 
-#: apply.c:2034
+#: apply.c:2014
 #, c-format
 msgid "unrecognized binary patch at line %d"
 msgstr "binärpatchen på rad %d känns inte igen"
 
-#: apply.c:2196
+#: apply.c:2176
 #, c-format
 msgid "patch with only garbage at line %d"
 msgstr "patch med bara skräp på rad %d"
 
-#: apply.c:2282
+#: apply.c:2262
 #, c-format
 msgid "unable to read symlink %s"
 msgstr "kunde inte läsa symboliska länken %s"
 
-#: apply.c:2286
+#: apply.c:2266
 #, c-format
 msgid "unable to open or read %s"
 msgstr "kunde inte öppna eller läsa %s"
 
-#: apply.c:2945
+#: apply.c:2925
 #, c-format
 msgid "invalid start of line: '%c'"
 msgstr "felaktig inledning på rad: \"%c\""
 
-#: apply.c:3066
+#: apply.c:3046
 #, c-format
 msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
 msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
 msgstr[0] "Stycke %d lyckades på %d (offset %d rad)."
 msgstr[1] "Stycke %d lyckades på %d (offset %d rader)."
 
-#: apply.c:3078
+#: apply.c:3058
 #, c-format
 msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
 msgstr "Sammanhang reducerat till (%ld/%ld) för att tillämpa fragment vid %d"
 
-#: apply.c:3084
+#: apply.c:3064
 #, c-format
 msgid ""
 "while searching for:\n"
@@ -304,25 +318,25 @@ msgstr ""
 "vid sökning efter:\n"
 "%.*s"
 
-#: apply.c:3106
+#: apply.c:3086
 #, c-format
 msgid "missing binary patch data for '%s'"
 msgstr "saknar binära patchdata för \"%s\""
 
-#: apply.c:3114
+#: apply.c:3094
 #, c-format
 msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
 msgstr ""
 "kan inte applicera en binärpatch baklänges utan den omvända patchen för \"%s"
 "\""
 
-#: apply.c:3161
+#: apply.c:3141
 #, c-format
 msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
 msgstr ""
 "kan inte applicera binärpatch på \"%s\" utan den fullständiga indexraden"
 
-#: apply.c:3171
+#: apply.c:3151
 #, c-format
 msgid ""
 "the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
@@ -330,426 +344,426 @@ msgstr ""
 "patchen appliceras på \"%s\" (%s), som inte motsvarar det nuvarande "
 "innehållet."
 
-#: apply.c:3179
+#: apply.c:3159
 #, c-format
 msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
 msgstr "patchen appliceras på en tom \"%s\", men den är inte tom"
 
-#: apply.c:3197
+#: apply.c:3177
 #, c-format
 msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
 msgstr "nödvändig efterbild %s för \"%s\" kan inte läsas"
 
-#: apply.c:3210
+#: apply.c:3190
 #, c-format
 msgid "binary patch does not apply to '%s'"
 msgstr "binärpatchen kan inte tillämpas på \"%s\""
 
-#: apply.c:3216
+#: apply.c:3196
 #, c-format
 msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
 msgstr "binärpatchen på \"%s\" ger felaktigt resultat (förväntade %s, fick %s)"
 
-#: apply.c:3237
+#: apply.c:3217
 #, c-format
 msgid "patch failed: %s:%ld"
 msgstr "patch misslyckades: %s:%ld"
 
-#: apply.c:3360
+#: apply.c:3340
 #, c-format
 msgid "cannot checkout %s"
 msgstr "kan inte checka ut %s"
 
-#: apply.c:3412 apply.c:3423 apply.c:3469 midx.c:59 setup.c:279
+#: apply.c:3392 apply.c:3403 apply.c:3449 midx.c:62 setup.c:279
 #, c-format
 msgid "failed to read %s"
 msgstr "misslyckades läsa %s"
 
-#: apply.c:3420
+#: apply.c:3400
 #, c-format
 msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
 msgstr "läser från \"%s\" som är på andra sidan av en symbolisk länk"
 
-#: apply.c:3449 apply.c:3692
+#: apply.c:3429 apply.c:3672
 #, c-format
 msgid "path %s has been renamed/deleted"
 msgstr "sökvägen %s har ändrat namn/tagits bort"
 
-#: apply.c:3535 apply.c:3707
+#: apply.c:3515 apply.c:3687
 #, c-format
 msgid "%s: does not exist in index"
 msgstr "%s: finns inte i indexet"
 
-#: apply.c:3544 apply.c:3715
+#: apply.c:3524 apply.c:3695
 #, c-format
 msgid "%s: does not match index"
 msgstr "%s: motsvarar inte indexet"
 
-#: apply.c:3579
+#: apply.c:3559
 msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
 msgstr ""
 "arkivet saknar objekt som behövs för att falla tillbaka på 3-"
 "vägssammanslagning."
 
-#: apply.c:3582
+#: apply.c:3562
 #, c-format
 msgid "Falling back to three-way merge...\n"
 msgstr "Faller tillbaka på trevägssammanslagning...\n"
 
-#: apply.c:3598 apply.c:3602
+#: apply.c:3578 apply.c:3582
 #, c-format
 msgid "cannot read the current contents of '%s'"
 msgstr "kunde inte läsa aktuellt innehåll i \"%s\""
 
-#: apply.c:3614
+#: apply.c:3594
 #, c-format
 msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
 msgstr "Misslyckades falla tillbaka på trevägssammanslagning...\n"
 
-#: apply.c:3628
+#: apply.c:3608
 #, c-format
 msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
 msgstr "Applicerade patchen på \"%s\" med konflikter.\n"
 
-#: apply.c:3633
+#: apply.c:3613
 #, c-format
 msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
 msgstr "Tillämpade patchen på  \"%s\" rent.\n"
 
-#: apply.c:3659
+#: apply.c:3639
 msgid "removal patch leaves file contents"
 msgstr "patch för borttagning lämnar kvar filinnehåll"
 
-#: apply.c:3732
+#: apply.c:3712
 #, c-format
 msgid "%s: wrong type"
 msgstr "%s: fel typ"
 
-#: apply.c:3734
+#: apply.c:3714
 #, c-format
 msgid "%s has type %o, expected %o"
 msgstr "%s har typen %o, förväntade %o"
 
-#: apply.c:3885 apply.c:3887 read-cache.c:830 read-cache.c:856
+#: apply.c:3865 apply.c:3867 read-cache.c:830 read-cache.c:856
 #: read-cache.c:1309
 #, c-format
 msgid "invalid path '%s'"
-msgstr "ogiltig sökväg ”%s”"
+msgstr "ogiltig sökväg \"%s\""
 
-#: apply.c:3943
+#: apply.c:3923
 #, c-format
 msgid "%s: already exists in index"
 msgstr "%s: finns redan i indexet"
 
-#: apply.c:3946
+#: apply.c:3926
 #, c-format
 msgid "%s: already exists in working directory"
 msgstr "%s: finns redan i arbetskatalogen"
 
-#: apply.c:3966
+#: apply.c:3946
 #, c-format
 msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
 msgstr "nytt läge (%o) för %s motsvarar inte gammalt läge (%o)"
 
-#: apply.c:3971
+#: apply.c:3951
 #, c-format
 msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
 msgstr "nytt läge (%o) för %s motsvarar inte gammalt läge (%o) för %s"
 
-#: apply.c:3991
+#: apply.c:3971
 #, c-format
 msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
 msgstr "den berörda filen \"%s\" är på andra sidan av en symbolisk länk"
 
-#: apply.c:3995
+#: apply.c:3975
 #, c-format
 msgid "%s: patch does not apply"
 msgstr "%s: patchen kan inte tillämpas"
 
-#: apply.c:4010
+#: apply.c:3990
 #, c-format
 msgid "Checking patch %s..."
 msgstr "Kontrollerar patchen %s..."
 
-#: apply.c:4102
+#: apply.c:4082
 #, c-format
 msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
 msgstr "sha1-informationen saknas eller är oanvändbar för undermodulen %s"
 
-#: apply.c:4109
+#: apply.c:4089
 #, c-format
 msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
 msgstr "nytt läge för %s, som inte finns i nuvarande HEAD"
 
-#: apply.c:4112
+#: apply.c:4092
 #, c-format
 msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
 msgstr "sha1-informationen saknas eller är oanvändbar (%s)."
 
-#: apply.c:4117 builtin/checkout.c:257 builtin/reset.c:143
+#: apply.c:4097 builtin/checkout.c:278 builtin/reset.c:143
 #, c-format
 msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
 msgstr "make_cache_entry misslyckades för sökvägen \"%s\""
 
-#: apply.c:4121
+#: apply.c:4101
 #, c-format
 msgid "could not add %s to temporary index"
 msgstr "kunde inte lägga till %s till temporärt index"
 
-#: apply.c:4131
+#: apply.c:4111
 #, c-format
 msgid "could not write temporary index to %s"
 msgstr "kunde inte skriva temporärt index till %s"
 
-#: apply.c:4269
+#: apply.c:4249
 #, c-format
 msgid "unable to remove %s from index"
 msgstr "kan inte ta bort %s från indexet"
 
-#: apply.c:4303
+#: apply.c:4283
 #, c-format
 msgid "corrupt patch for submodule %s"
 msgstr "trasig patch för undermodulen %s"
 
-#: apply.c:4309
+#: apply.c:4289
 #, c-format
 msgid "unable to stat newly created file '%s'"
 msgstr "kan inte ta status på nyligen skapade filen \"%s\""
 
-#: apply.c:4317
+#: apply.c:4297
 #, c-format
 msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
 msgstr "kan inte skapa säkerhetsminne för nyligen skapade filen %s"
 
-#: apply.c:4323 apply.c:4468
+#: apply.c:4303 apply.c:4448
 #, c-format
 msgid "unable to add cache entry for %s"
 msgstr "kan inte lägga till cachepost för %s"
 
-#: apply.c:4366
+#: apply.c:4346
 #, c-format
 msgid "failed to write to '%s'"
 msgstr "misslyckades skriva till \"%s\""
 
-#: apply.c:4370
+#: apply.c:4350
 #, c-format
 msgid "closing file '%s'"
 msgstr "stänger filen \"%s\""
 
-#: apply.c:4440
+#: apply.c:4420
 #, c-format
 msgid "unable to write file '%s' mode %o"
 msgstr "kan inte skriva filen \"%s\" läge %o"
 
-#: apply.c:4538
+#: apply.c:4518
 #, c-format
 msgid "Applied patch %s cleanly."
 msgstr "Tillämpade patchen %s rent."
 
-#: apply.c:4546
+#: apply.c:4526
 msgid "internal error"
 msgstr "internt fel"
 
-#: apply.c:4549
+#: apply.c:4529
 #, c-format
 msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
 msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
 msgstr[0] "Tillämpade patchen %%s med %d refuserad..."
 msgstr[1] "Tillämpade patchen %%s med %d refuserade..."
 
-#: apply.c:4560
+#: apply.c:4540
 #, c-format
 msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
 msgstr "trunkerar .rej-filnamnet till %.*s.rej"
 
-#: apply.c:4568 builtin/fetch.c:837 builtin/fetch.c:1118
+#: apply.c:4548 builtin/fetch.c:869 builtin/fetch.c:1161
 #, c-format
 msgid "cannot open %s"
 msgstr "kan inte öppna %s"
 
-#: apply.c:4582
+#: apply.c:4562
 #, c-format
 msgid "Hunk #%d applied cleanly."
 msgstr "Stycke %d tillämpades rent."
 
-#: apply.c:4586
+#: apply.c:4566
 #, c-format
 msgid "Rejected hunk #%d."
 msgstr "Refuserar stycke %d."
 
-#: apply.c:4696
+#: apply.c:4676
 #, c-format
 msgid "Skipped patch '%s'."
 msgstr "Ignorerar patch \"%s\"."
 
-#: apply.c:4704
+#: apply.c:4684
 msgid "unrecognized input"
 msgstr "indata känns inte igen"
 
-#: apply.c:4724
+#: apply.c:4704
 msgid "unable to read index file"
 msgstr "kan inte läsa indexfilen"
 
-#: apply.c:4879
+#: apply.c:4859
 #, c-format
 msgid "can't open patch '%s': %s"
 msgstr "kan inte öppna patchen \"%s\": %s"
 
-#: apply.c:4906
+#: apply.c:4886
 #, c-format
 msgid "squelched %d whitespace error"
 msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
 msgstr[0] "undertryckte %d fel i blanksteg"
 msgstr[1] "undertryckte %d fel i blanksteg"
 
-#: apply.c:4912 apply.c:4927
+#: apply.c:4892 apply.c:4907
 #, c-format
 msgid "%d line adds whitespace errors."
 msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
 msgstr[0] "%d rad lägger till fel i blanksteg."
 msgstr[1] "%d rader lägger till fel i blanksteg."
 
-#: apply.c:4920
+#: apply.c:4900
 #, c-format
 msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
 msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
 msgstr[0] "%d rad applicerade efter att ha rättat fel i blanksteg."
 msgstr[1] "%d rader applicerade efter att ha rättat fel i blanksteg."
 
-#: apply.c:4936 builtin/add.c:540 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
+#: apply.c:4916 builtin/add.c:540 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
 msgid "Unable to write new index file"
 msgstr "Kunde inte skriva ny indexfil"
 
-#: apply.c:4963 apply.c:4966 builtin/am.c:2210 builtin/am.c:2213
-#: builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:118 builtin/merge.c:271
-#: builtin/pull.c:207 builtin/submodule--helper.c:407
-#: builtin/submodule--helper.c:1366 builtin/submodule--helper.c:1369
-#: builtin/submodule--helper.c:1849 builtin/submodule--helper.c:1852
-#: builtin/submodule--helper.c:2091 git-add--interactive.perl:197
+#: apply.c:4943 apply.c:4946 builtin/am.c:2208 builtin/am.c:2211
+#: builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:128 builtin/merge.c:273
+#: builtin/pull.c:208 builtin/submodule--helper.c:407
+#: builtin/submodule--helper.c:1367 builtin/submodule--helper.c:1370
+#: builtin/submodule--helper.c:1850 builtin/submodule--helper.c:1853
+#: builtin/submodule--helper.c:2092 git-add--interactive.perl:211
 msgid "path"
 msgstr "sökväg"
 
-#: apply.c:4964
+#: apply.c:4944
 msgid "don't apply changes matching the given path"
 msgstr "tillämpa inte ändringar som motsvarar given sökväg"
 
-#: apply.c:4967
+#: apply.c:4947
 msgid "apply changes matching the given path"
 msgstr "tillämpa ändringar som motsvarar given sökväg"
 
-#: apply.c:4969 builtin/am.c:2219
+#: apply.c:4949 builtin/am.c:2217
 msgid "num"
 msgstr "antal"
 
-#: apply.c:4970
+#: apply.c:4950
 msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
 msgstr "ta bort <antal> inledande snedstreck från traditionella diff-sökvägar"
 
-#: apply.c:4973
+#: apply.c:4953
 msgid "ignore additions made by the patch"
 msgstr "ignorera tillägg gjorda av patchen"
 
-#: apply.c:4975
+#: apply.c:4955
 msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
 msgstr "istället för att tillämpa patchen, skriv ut diffstat för indata"
 
-#: apply.c:4979
+#: apply.c:4959
 msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
 msgstr "visa antal tillagda och borttagna rader decimalt"
 
-#: apply.c:4981
+#: apply.c:4961
 msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
 msgstr "istället för att tillämpa patchen, skriv ut en summering av indata"
 
-#: apply.c:4983
+#: apply.c:4963
 msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
 msgstr "istället för att tillämpa patchen, se om patchen kan tillämpas"
 
-#: apply.c:4985
+#: apply.c:4965
 msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
 msgstr "se till att patchen kan tillämpas på aktuellt index"
 
-#: apply.c:4987
+#: apply.c:4967
 msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
 msgstr "markera nya filer med \"git add --intent-to-add\""
 
-#: apply.c:4989
+#: apply.c:4969
 msgid "apply a patch without touching the working tree"
 msgstr "tillämpa en patch utan att röra arbetskatalogen"
 
-#: apply.c:4991
+#: apply.c:4971
 msgid "accept a patch that touches outside the working area"
 msgstr "godta en patch som rör filer utanför arbetskatalogen"
 
-#: apply.c:4994
+#: apply.c:4974
 msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
 msgstr "tillämpa också patchen (använd med --stat/--summary/--check)"
 
-#: apply.c:4996
+#: apply.c:4976
 msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
 msgstr "försök en trevägssammanslagning om patchen inte kan tillämpas"
 
-#: apply.c:4998
+#: apply.c:4978
 msgid "build a temporary index based on embedded index information"
 msgstr "bygg ett temporärt index baserat på inbyggd indexinformation"
 
-#: apply.c:5001 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
+#: apply.c:4981 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
 msgid "paths are separated with NUL character"
 msgstr "sökvägar avdelas med NUL-tecken"
 
-#: apply.c:5003
+#: apply.c:4983
 msgid "ensure at least <n> lines of context match"
 msgstr "se till att åtminstone <n> rader sammanhang är lika"
 
-#: apply.c:5004 builtin/am.c:2198 builtin/interpret-trailers.c:97
-#: builtin/interpret-trailers.c:99 builtin/interpret-trailers.c:101
-#: builtin/pack-objects.c:3317 builtin/rebase.c:1415
+#: apply.c:4984 builtin/am.c:2196 builtin/interpret-trailers.c:98
+#: builtin/interpret-trailers.c:100 builtin/interpret-trailers.c:102
+#: builtin/pack-objects.c:3319 builtin/rebase.c:1421
 msgid "action"
 msgstr "åtgärd"
 
-#: apply.c:5005
+#: apply.c:4985
 msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
 msgstr "detektera nya eller ändrade rader som har fel i blanktecken"
 
-#: apply.c:5008 apply.c:5011
+#: apply.c:4988 apply.c:4991
 msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
 msgstr "ignorera ändringar i blanktecken för sammanhang"
 
-#: apply.c:5014
+#: apply.c:4994
 msgid "apply the patch in reverse"
 msgstr "tillämpa patchen baklänges"
 
-#: apply.c:5016
+#: apply.c:4996
 msgid "don't expect at least one line of context"
 msgstr "förvänta inte minst en rad sammanhang"
 
-#: apply.c:5018
+#: apply.c:4998
 msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
 msgstr "lämna refuserade stycken i motsvarande *.rej-filer"
 
-#: apply.c:5020
+#: apply.c:5000
 msgid "allow overlapping hunks"
 msgstr "tillåt överlappande stycken"
 
-#: apply.c:5021 builtin/add.c:291 builtin/check-ignore.c:22
-#: builtin/commit.c:1317 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:786
-#: builtin/log.c:2045 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
+#: apply.c:5001 builtin/add.c:291 builtin/check-ignore.c:22
+#: builtin/commit.c:1337 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:786
+#: builtin/log.c:2085 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
 msgid "be verbose"
 msgstr "var pratsam"
 
-#: apply.c:5023
+#: apply.c:5003
 msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
 msgstr "tolerera felaktigt detekterade saknade nyradstecken vid filslut"
 
-#: apply.c:5026
+#: apply.c:5006
 msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
 msgstr "lite inte på antalet linjer i styckehuvuden"
 
-#: apply.c:5028 builtin/am.c:2207
+#: apply.c:5008 builtin/am.c:2205
 msgid "root"
 msgstr "rot"
 
-#: apply.c:5029
+#: apply.c:5009
 msgid "prepend <root> to all filenames"
 msgstr "lägg till <rot> i alla filnamn"
 
@@ -792,98 +806,98 @@ msgstr "objektnamnet är inte giltigt: %s"
 msgid "not a tree object: %s"
 msgstr "inte ett trädobjekt: %s"
 
-#: archive.c:424
+#: archive.c:426
 msgid "current working directory is untracked"
 msgstr "aktuell arbetskatalog är inte spårad"
 
-#: archive.c:455
+#: archive.c:457
 msgid "fmt"
 msgstr "fmt"
 
-#: archive.c:455
+#: archive.c:457
 msgid "archive format"
 msgstr "arkivformat"
 
-#: archive.c:456 builtin/log.c:1557
+#: archive.c:458 builtin/log.c:1597
 msgid "prefix"
 msgstr "prefix"
 
-#: archive.c:457
+#: archive.c:459
 msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
 msgstr "lägg till prefix till varje sökväg i arkivet"
 
-#: archive.c:458 builtin/blame.c:821 builtin/blame.c:822
-#: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:129 builtin/fast-export.c:1091
-#: builtin/fast-export.c:1093 builtin/grep.c:895 builtin/hash-object.c:105
+#: archive.c:460 builtin/blame.c:862 builtin/blame.c:874 builtin/blame.c:875
+#: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:129 builtin/fast-export.c:1134
+#: builtin/fast-export.c:1136 builtin/grep.c:897 builtin/hash-object.c:105
 #: builtin/ls-files.c:560 builtin/ls-files.c:563 builtin/notes.c:412
-#: builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123 parse-options.h:176
+#: builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123 parse-options.h:177
 msgid "file"
 msgstr "fil"
 
-#: archive.c:459 builtin/archive.c:90
+#: archive.c:461 builtin/archive.c:90
 msgid "write the archive to this file"
 msgstr "skriv arkivet till filen"
 
-#: archive.c:461
+#: archive.c:463
 msgid "read .gitattributes in working directory"
 msgstr "läs .gitattributes i arbetskatalogen"
 
-#: archive.c:462
+#: archive.c:464
 msgid "report archived files on stderr"
 msgstr "rapportera arkiverade filer på standard fel"
 
-#: archive.c:463
+#: archive.c:465
 msgid "store only"
 msgstr "endast spara"
 
-#: archive.c:464
+#: archive.c:466
 msgid "compress faster"
 msgstr "komprimera snabbare"
 
-#: archive.c:472
+#: archive.c:474
 msgid "compress better"
 msgstr "komprimera bättre"
 
-#: archive.c:475
+#: archive.c:477
 msgid "list supported archive formats"
 msgstr "visa understödda arkivformat"
 
-#: archive.c:477 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:113 builtin/clone.c:116
-#: builtin/submodule--helper.c:1378 builtin/submodule--helper.c:1858
+#: archive.c:479 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:113 builtin/clone.c:116
+#: builtin/submodule--helper.c:1379 builtin/submodule--helper.c:1859
 msgid "repo"
 msgstr "arkiv"
 
-#: archive.c:478 builtin/archive.c:92
+#: archive.c:480 builtin/archive.c:92
 msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
 msgstr "hämta arkivet från fjärrarkivet <arkiv>"
 
-#: archive.c:479 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:713
+#: archive.c:481 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:707
 #: builtin/notes.c:498
 msgid "command"
 msgstr "kommando"
 
-#: archive.c:480 builtin/archive.c:94
+#: archive.c:482 builtin/archive.c:94
 msgid "path to the remote git-upload-archive command"
 msgstr "sökväg till kommandot git-upload-archive på fjärren"
 
-#: archive.c:487
+#: archive.c:489
 msgid "Unexpected option --remote"
 msgstr "Oväntad flagga --remote"
 
-#: archive.c:489
+#: archive.c:491
 msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
 msgstr "Flaggan --exec kan endast användas tillsammans med --remote"
 
-#: archive.c:491
+#: archive.c:493
 msgid "Unexpected option --output"
 msgstr "Oväntad flagga --output"
 
-#: archive.c:513
+#: archive.c:515
 #, c-format
 msgid "Unknown archive format '%s'"
 msgstr "Okänt arkivformat \"%s\""
 
-#: archive.c:520
+#: archive.c:522
 #, c-format
 msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
 msgstr "Argumentet stöd inte för formatet \"%s\": -%d"
@@ -1030,12 +1044,12 @@ msgstr "Bisect: en sammanslagningsbas måste testas\n"
 msgid "a %s revision is needed"
 msgstr "en %s-revision behövs"
 
-#: bisect.c:884 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:248
+#: bisect.c:884 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:254
 #, c-format
 msgid "could not create file '%s'"
 msgstr "kunde inte skapa filen \"%s\""
 
-#: bisect.c:928 builtin/merge.c:146
+#: bisect.c:928 builtin/merge.c:148
 #, c-format
 msgid "could not read file '%s'"
 msgstr "kunde inte läsa filen \"%s\""
@@ -1075,41 +1089,41 @@ msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
 msgstr[0] "Bisect: %d revision kvar att testa efter denna %s\n"
 msgstr[1] "Bisect: %d revisioner kvar att testa efter denna %s\n"
 
-#: blame.c:1794
+#: blame.c:2697
 msgid "--contents and --reverse do not blend well."
 msgstr "--contents och --reverse fungerar inte så bra tillsammans."
 
-#: blame.c:1808
+#: blame.c:2711
 msgid "cannot use --contents with final commit object name"
 msgstr "kan inte använda --contents med namn på slutgiltigt incheckningsobjekt"
 
-#: blame.c:1829
+#: blame.c:2732
 msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
 msgstr ""
 "--reverse och --first-parent tillsammans kräver att du anger senaste "
 "incheckningen"
 
-#: blame.c:1838 bundle.c:164 ref-filter.c:2077 remote.c:1938 sequencer.c:2030
-#: sequencer.c:4224 builtin/commit.c:1017 builtin/log.c:382 builtin/log.c:940
-#: builtin/log.c:1428 builtin/log.c:1804 builtin/log.c:2094 builtin/merge.c:415
-#: builtin/pack-objects.c:3140 builtin/pack-objects.c:3155
+#: blame.c:2741 bundle.c:167 ref-filter.c:2196 remote.c:1938 sequencer.c:2033
+#: sequencer.c:4348 builtin/commit.c:1020 builtin/log.c:404 builtin/log.c:980
+#: builtin/log.c:1468 builtin/log.c:1844 builtin/log.c:2134 builtin/merge.c:411
+#: builtin/pack-objects.c:3142 builtin/pack-objects.c:3157
 #: builtin/shortlog.c:192
 msgid "revision walk setup failed"
 msgstr "misslyckades skapa revisionstraversering"
 
-#: blame.c:1856
+#: blame.c:2759
 msgid ""
 "--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
 msgstr ""
 "--reverse --first-parent tillsammans kräver ett intervall på första-förälder-"
 "kedjan"
 
-#: blame.c:1867
+#: blame.c:2770
 #, c-format
 msgid "no such path %s in %s"
 msgstr "sökvägen %s i %s finns inte"
 
-#: blame.c:1878
+#: blame.c:2781
 #, c-format
 msgid "cannot read blob %s for path %s"
 msgstr "kan inte läsa objektet %s för sökvägen %s"
@@ -1196,7 +1210,7 @@ msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt grennamn."
 #: branch.c:208
 #, c-format
 msgid "A branch named '%s' already exists."
-msgstr "Det finns redan en gren som heter ”%s”."
+msgstr "Det finns redan en gren som heter \"%s\"."
 
 #: branch.c:213
 msgid "Cannot force update the current branch."
@@ -1245,14 +1259,14 @@ msgstr "Objektnamnet är tvetydigt: \"%s\"."
 #: branch.c:306
 #, c-format
 msgid "Not a valid branch point: '%s'."
-msgstr "Avgreningspunkten är inte giltig: ”%s”."
+msgstr "Avgreningspunkten är inte giltig: \"%s\"."
 
-#: branch.c:359
+#: branch.c:364
 #, c-format
 msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
 msgstr "\"%s\" är redan utcheckad på \"%s\""
 
-#: branch.c:382
+#: branch.c:387
 #, c-format
 msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
 msgstr "HEAD i arbetskatalogen %s har inte uppdaterats"
@@ -1267,8 +1281,8 @@ msgstr "'%s' ser inte ut som en v2-bundle-fil"
 msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
 msgstr "okänt huvud: %s%s (%d)"
 
-#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2281 sequencer.c:2916
-#: builtin/commit.c:788
+#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2283 sequencer.c:3024
+#: builtin/commit.c:791
 #, c-format
 msgid "could not open '%s'"
 msgstr "kunde inte öppna \"%s\""
@@ -1277,60 +1291,64 @@ msgstr "kunde inte öppna \"%s\""
 msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
 msgstr "Arkivet saknar dessa nödvändiga incheckningar:"
 
-#: bundle.c:194
+#: bundle.c:146
+msgid "need a repository to verify a bundle"
+msgstr "behöver ett arkiv för att verifiera ett paket (bundle)."
+
+#: bundle.c:197
 #, c-format
 msgid "The bundle contains this ref:"
 msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
 msgstr[0] "Paketet (bundlen) innehåller denna referens:"
 msgstr[1] "Paketet (bundlen) innehåller dessa %d referenser:"
 
-#: bundle.c:201
+#: bundle.c:204
 msgid "The bundle records a complete history."
 msgstr "Paketet (bundlen) beskriver en komplett historik."
 
-#: bundle.c:203
+#: bundle.c:206
 #, c-format
 msgid "The bundle requires this ref:"
 msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
 msgstr[0] "Paketet (bundlen) kräver denna referens:"
 msgstr[1] "Paketet (bundlen) kräver dessa %d referenser:"
 
-#: bundle.c:269
+#: bundle.c:272
 msgid "unable to dup bundle descriptor"
 msgstr "kan inte duplicera pakethandtag"
 
-#: bundle.c:276
+#: bundle.c:279
 msgid "Could not spawn pack-objects"
 msgstr "Kunde inte starta pack-objects"
 
-#: bundle.c:287
+#: bundle.c:290
 msgid "pack-objects died"
 msgstr "pack-objects misslyckades"
 
-#: bundle.c:329
+#: bundle.c:332
 msgid "rev-list died"
 msgstr "rev-list dog"
 
-#: bundle.c:378
+#: bundle.c:381
 #, c-format
 msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
 msgstr "referensen \"%s\" exkluderas av argumenten till rev-list"
 
-#: bundle.c:457 builtin/log.c:197 builtin/log.c:1709 builtin/shortlog.c:306
+#: bundle.c:460 builtin/log.c:212 builtin/log.c:1749 builtin/shortlog.c:306
 #, c-format
 msgid "unrecognized argument: %s"
 msgstr "okänt argument: %s"
 
-#: bundle.c:465
+#: bundle.c:468
 msgid "Refusing to create empty bundle."
 msgstr "Vägrar skapa ett tomt paket (bundle)."
 
-#: bundle.c:475
+#: bundle.c:478
 #, c-format
 msgid "cannot create '%s'"
 msgstr "kan inte skapa \"%s\""
 
-#: bundle.c:500
+#: bundle.c:503
 msgid "index-pack died"
 msgstr "index-pack dog"
 
@@ -1339,8 +1357,8 @@ msgstr "index-pack dog"
 msgid "invalid color value: %.*s"
 msgstr "felaktigt färgvärde: %.*s"
 
-#: commit.c:50 sequencer.c:2697 builtin/am.c:355 builtin/am.c:399
-#: builtin/am.c:1377 builtin/am.c:2022 builtin/replace.c:455
+#: commit.c:50 sequencer.c:2727 builtin/am.c:355 builtin/am.c:399
+#: builtin/am.c:1378 builtin/am.c:2020 builtin/replace.c:455
 #, c-format
 msgid "could not parse %s"
 msgstr "kunde inte tolka %s"
@@ -1350,7 +1368,7 @@ msgstr "kunde inte tolka %s"
 msgid "%s %s is not a commit!"
 msgstr "%s %s är inte en incheckning!"
 
-#: commit.c:193
+#: commit.c:192
 msgid ""
 "Support for <GIT_DIR>/info/grafts is deprecated\n"
 "and will be removed in a future Git version.\n"
@@ -1370,29 +1388,29 @@ msgstr ""
 "Slå av detta meddelande genom att skriva\n"
 "\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
 
-#: commit.c:1128
+#: commit.c:1127
 #, c-format
 msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
 msgstr ""
 "Incheckningen %s har en obetrodd GPG-signatur som påstås vara gjord av %s."
 
-#: commit.c:1131
+#: commit.c:1130
 #, c-format
 msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
 msgstr ""
 "Incheckningen %s har en felaktig GPG-signatur som påstås vara gjord av %s."
 
-#: commit.c:1134
+#: commit.c:1133
 #, c-format
 msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
 msgstr "Incheckning %s har inte någon GPG-signatur."
 
-#: commit.c:1137
+#: commit.c:1136
 #, c-format
 msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
 msgstr "Incheckningen %s har en korrekt GPG-signatur av %s\n"
 
-#: commit.c:1391
+#: commit.c:1390
 msgid ""
 "Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
 "You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
@@ -1402,177 +1420,232 @@ msgstr ""
 "Uppdatera det efter att ha rättat meddelandet, eller ändra variabeln\n"
 "i18n.commitencoding till den teckenkodning som används i ditt projekt.\n"
 
-#: commit-graph.c:105
+#: commit-graph.c:127
 msgid "commit-graph file is too small"
 msgstr "incheckningsgraffilen %s är för liten"
 
-#: commit-graph.c:170
+#: commit-graph.c:192
 #, c-format
 msgid "commit-graph signature %X does not match signature %X"
 msgstr "incheckningsgrafens signatur %X stämmer inte med signaturen %X"
 
-#: commit-graph.c:177
+#: commit-graph.c:199
 #, c-format
 msgid "commit-graph version %X does not match version %X"
 msgstr "incheckningsgrafens version %X stämmer inte med versionen %X"
 
-#: commit-graph.c:184
+#: commit-graph.c:206
 #, c-format
 msgid "commit-graph hash version %X does not match version %X"
 msgstr "incheckningsgrafens hashversion %X stämmer inte med versionen %X"
 
-#: commit-graph.c:207
+#: commit-graph.c:229
 msgid "commit-graph chunk lookup table entry missing; file may be incomplete"
 msgstr ""
 "incheckningsgrafen saknar post i styckeuppslagningstabell; filen kan vara "
 "ofullständig"
 
-#: commit-graph.c:218
+#: commit-graph.c:240
 #, c-format
 msgid "commit-graph improper chunk offset %08x%08x"
 msgstr "felaktigt offset för stycke %08x%08x i incheckningsgraffilen"
 
-#: commit-graph.c:255
+#: commit-graph.c:283
 #, c-format
 msgid "commit-graph chunk id %08x appears multiple times"
 msgstr "incheckningsgrafens stycke-id %08x förekommer flera gånger"
 
-#: commit-graph.c:388
+#: commit-graph.c:347
+msgid "commit-graph has no base graphs chunk"
+msgstr "incheckningsgrafen har inga bas-graf-stycken"
+
+#: commit-graph.c:357
+msgid "commit-graph chain does not match"
+msgstr "incheckningsgrafens kedja stämmer inte"
+
+#: commit-graph.c:404
+#, c-format
+msgid "invalid commit-graph chain: line '%s' not a hash"
+msgstr "ogiltig incheckingsgrafkedja: rad \"%s\" är inte ett hash-värde"
+
+#: commit-graph.c:430
+msgid "unable to find all commit-graph files"
+msgstr "kan inte hitta alla incheckingsgraffiler"
+
+#: commit-graph.c:553 commit-graph.c:613
+msgid "invalid commit position. commit-graph is likely corrupt"
+msgstr "ogiltig incheckningsposition. incheckningsgrafen är troligtvis trasig"
+
+#: commit-graph.c:574
 #, c-format
 msgid "could not find commit %s"
 msgstr "kunde inte hitta incheckningen %s"
 
-#: commit-graph.c:730 builtin/pack-objects.c:2649
+#: commit-graph.c:1001 builtin/pack-objects.c:2651
 #, c-format
 msgid "unable to get type of object %s"
 msgstr "kunde inte hämta typ för objektet %s"
 
-#: commit-graph.c:763
+#: commit-graph.c:1033
 msgid "Loading known commits in commit graph"
 msgstr "Läser in kända incheckningar i incheckningsgraf"
 
-#: commit-graph.c:779
+#: commit-graph.c:1050
 msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
 msgstr "Expanderar nåbara incheckningar i incheckningsgraf"
 
-#: commit-graph.c:791
+#: commit-graph.c:1069
 msgid "Clearing commit marks in commit graph"
 msgstr "Rensar incheckningsmärken i incheckningsgraf"
 
-#: commit-graph.c:811
+#: commit-graph.c:1088
 msgid "Computing commit graph generation numbers"
 msgstr "Beräknar generationsvärden för incheckningsgraf"
 
-#: commit-graph.c:928
+#: commit-graph.c:1162
 #, c-format
 msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
 msgid_plural "Finding commits for commit graph in %d packs"
 msgstr[0] "Söker incheckningar för incheckingsgraf i %d paket"
 msgstr[1] "Söker incheckningar för incheckingsgraf i %d paket"
 
-#: commit-graph.c:941
+#: commit-graph.c:1175
 #, c-format
 msgid "error adding pack %s"
 msgstr "fel vid tillägg av paketet %s"
 
-#: commit-graph.c:943
+#: commit-graph.c:1179
 #, c-format
 msgid "error opening index for %s"
 msgstr "fel vid öppning av indexet för %s"
 
-#: commit-graph.c:957
+#: commit-graph.c:1203
 #, c-format
 msgid "Finding commits for commit graph from %d ref"
 msgid_plural "Finding commits for commit graph from %d refs"
 msgstr[0] "Söker incheckningar för incheckingsgraf från %d referens"
 msgstr[1] "Söker incheckningar för incheckingsgraf från %d referenser"
 
-#: commit-graph.c:989
+#: commit-graph.c:1237
 msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
 msgstr "Söker incheckningar för incheckingsgraf i packade objekt"
 
-#: commit-graph.c:1002
+#: commit-graph.c:1252
 msgid "Counting distinct commits in commit graph"
 msgstr "Räknar olika incheckningar i incheckningsgraf"
 
-#: commit-graph.c:1015
-#, c-format
-msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
-msgstr "formatet på incheckningsgrafen kan inte visa %d incheckningar"
-
-#: commit-graph.c:1024
+#: commit-graph.c:1283
 msgid "Finding extra edges in commit graph"
 msgstr "Söker ytterligare kanter i incheckingsgraf"
 
-#: commit-graph.c:1048
-msgid "too many commits to write graph"
-msgstr "för många incheckningar för att skriva graf"
+#: commit-graph.c:1331
+msgid "failed to write correct number of base graph ids"
+msgstr "kunde inte skriva korrekt antal bas-graf-id:n"
 
-#: commit-graph.c:1055 midx.c:805
+#: commit-graph.c:1364 midx.c:811
 #, c-format
 msgid "unable to create leading directories of %s"
 msgstr "kunde inte skapa inledande kataloger för %s"
 
-#: commit-graph.c:1095
+#: commit-graph.c:1376 builtin/index-pack.c:306 builtin/repack.c:251
+#, c-format
+msgid "unable to create '%s'"
+msgstr "kunde inte skapa \"%s\""
+
+#: commit-graph.c:1436
 #, c-format
 msgid "Writing out commit graph in %d pass"
 msgid_plural "Writing out commit graph in %d passes"
 msgstr[0] "Skriver ut incheckningsgraf i %d pass"
 msgstr[1] "Skriver ut incheckningsgraf i %d pass"
 
-#: commit-graph.c:1160
+#: commit-graph.c:1477
+msgid "unable to open commit-graph chain file"
+msgstr "Kunde inte öppna incheckningsgrafkedjefilen"
+
+#: commit-graph.c:1489
+msgid "failed to rename base commit-graph file"
+msgstr "kunde inte byta namn på bas-incheckingsgraffilen"
+
+#: commit-graph.c:1509
+msgid "failed to rename temporary commit-graph file"
+msgstr "kunde inte byta namn på temporär incheckningsgraffil"
+
+#: commit-graph.c:1620
+msgid "Scanning merged commits"
+msgstr "Söker sammanslagna incheckningar"
+
+#: commit-graph.c:1631
+#, c-format
+msgid "unexpected duplicate commit id %s"
+msgstr "oväntat duplicerat inchecknings-id %s"
+
+#: commit-graph.c:1656
+msgid "Merging commit-graph"
+msgstr "Slår ihop incheckningsgraf"
+
+#: commit-graph.c:1842
+#, c-format
+msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
+msgstr "formatet på incheckningsgrafen kan inte visa %d incheckningar"
+
+#: commit-graph.c:1853
+msgid "too many commits to write graph"
+msgstr "för många incheckningar för att skriva graf"
+
+#: commit-graph.c:1943
 msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
 msgstr ""
 "filen med incheckningsgraf har felaktig checksumma och är troligtvis trasig"
 
-#: commit-graph.c:1170
+#: commit-graph.c:1953
 #, c-format
 msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
 msgstr "incheckningsgrafen har felaktig OID-ordning: %s så %s"
 
-#: commit-graph.c:1180 commit-graph.c:1195
+#: commit-graph.c:1963 commit-graph.c:1978
 #, c-format
 msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
 msgstr ""
 "incheckningsgrafen har felaktig utbredningsvärde: fanout[%d] = %u != %u"
 
-#: commit-graph.c:1187
+#: commit-graph.c:1970
 #, c-format
 msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
 msgstr "kunde inte tolka incheckning %s från incheckningsgraf"
 
-#: commit-graph.c:1204
+#: commit-graph.c:1987
 msgid "Verifying commits in commit graph"
 msgstr "Bekräftar incheckningar i incheckningsgrafen"
 
-#: commit-graph.c:1217
+#: commit-graph.c:2000
 #, c-format
 msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
 msgstr ""
 "misslyckades tolka incheckning %s från objektdatabasen för incheckningsgraf"
 
-#: commit-graph.c:1224
+#: commit-graph.c:2007
 #, c-format
 msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
 msgstr "rot-trädets OID för incheckningen %s i incheckningsgrafen är %s != %s"
 
-#: commit-graph.c:1234
+#: commit-graph.c:2017
 #, c-format
 msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
 msgstr "incheckningsgrafens föräldralista för incheckningen %s är för lång"
 
-#: commit-graph.c:1240
+#: commit-graph.c:2026
 #, c-format
 msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
 msgstr "incheckningsgrafens förälder för %s är %s != %s"
 
-#: commit-graph.c:1253
+#: commit-graph.c:2039
 #, c-format
 msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
 msgstr ""
 "incheckningsgrafens föräldralista för incheckningen %s avslutas för tidigt"
 
-#: commit-graph.c:1258
+#: commit-graph.c:2044
 #, c-format
 msgid ""
 "commit-graph has generation number zero for commit %s, but non-zero elsewhere"
@@ -1580,7 +1653,7 @@ msgstr ""
 "incheckningsgrafen har generationsnummer noll för incheckningen %s, men icke-"
 "noll på annan plats"
 
-#: commit-graph.c:1262
+#: commit-graph.c:2048
 #, c-format
 msgid ""
 "commit-graph has non-zero generation number for commit %s, but zero elsewhere"
@@ -1588,12 +1661,12 @@ msgstr ""
 "incheckningsgrafen har generationsnummer skilt från noll för incheckningen "
 "%s, men noll på annan plats"
 
-#: commit-graph.c:1277
+#: commit-graph.c:2063
 #, c-format
 msgid "commit-graph generation for commit %s is %u != %u"
 msgstr "incheckningsgrafens generation för incheckningen %s är %u != %u"
 
-#: commit-graph.c:1283
+#: commit-graph.c:2069
 #, c-format
 msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
 msgstr ""
@@ -1604,7 +1677,7 @@ msgstr ""
 msgid "memory exhausted"
 msgstr "minnet slut"
 
-#: config.c:123
+#: config.c:124
 #, c-format
 msgid ""
 "exceeded maximum include depth (%d) while including\n"
@@ -1619,302 +1692,302 @@ msgstr ""
 "\t%s\n"
 "Det kan bero på cirkulära inkluderingar."
 
-#: config.c:139
+#: config.c:140
 #, c-format
 msgid "could not expand include path '%s'"
 msgstr "kunde inte expandera inkluderingssökväg \"%s\""
 
-#: config.c:150
+#: config.c:151
 msgid "relative config includes must come from files"
 msgstr "relativa konfigureringsinkluderingar måste komma från filer"
 
-#: config.c:190
+#: config.c:197
 msgid "relative config include conditionals must come from files"
 msgstr "relativa konfigureringsinkluderingsvillkor måste komma från filer"
 
-#: config.c:348
+#: config.c:375
 #, c-format
 msgid "key does not contain a section: %s"
 msgstr "nyckeln innehåller inte ett stycke: %s"
 
-#: config.c:354
+#: config.c:381
 #, c-format
 msgid "key does not contain variable name: %s"
 msgstr "nyckeln innehåller inte variabelnamn: %s"
 
-#: config.c:378 sequencer.c:2459
+#: config.c:405 sequencer.c:2463
 #, c-format
 msgid "invalid key: %s"
 msgstr "felaktig nyckel: %s"
 
-#: config.c:384
+#: config.c:411
 #, c-format
 msgid "invalid key (newline): %s"
 msgstr "ogiltig nyckel (nyradstecken): %s"
 
-#: config.c:420 config.c:432
+#: config.c:447 config.c:459
 #, c-format
 msgid "bogus config parameter: %s"
 msgstr "falsk konfigureringsparameter: %s"
 
-#: config.c:467
+#: config.c:494
 #, c-format
 msgid "bogus format in %s"
 msgstr "felaktigt format i %s"
 
-#: config.c:793
+#: config.c:820
 #, c-format
 msgid "bad config line %d in blob %s"
 msgstr "felaktig konfigurationsfil rad %d i blob:en %s"
 
-#: config.c:797
+#: config.c:824
 #, c-format
 msgid "bad config line %d in file %s"
 msgstr "felaktig konfigurationsfil rad %d i filen %s"
 
-#: config.c:801
+#: config.c:828
 #, c-format
 msgid "bad config line %d in standard input"
 msgstr "felaktig konfigurationsfil rad %d i standard in"
 
-#: config.c:805
+#: config.c:832
 #, c-format
 msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
 msgstr "felaktig konfigurationsfil rad %d i undermoduls-blob:en %s"
 
-#: config.c:809
+#: config.c:836
 #, c-format
 msgid "bad config line %d in command line %s"
 msgstr "felaktig konfigurationsfil rad %d i kommandoraden %s"
 
-#: config.c:813
+#: config.c:840
 #, c-format
 msgid "bad config line %d in %s"
 msgstr "felaktig konfigurationsfil rad %d i %s"
 
-#: config.c:952
+#: config.c:977
 msgid "out of range"
 msgstr "utanför intervallet"
 
-#: config.c:952
+#: config.c:977
 msgid "invalid unit"
 msgstr "ogiltig enhet"
 
-#: config.c:958
+#: config.c:978
 #, c-format
 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
 msgstr "felaktigt numeriskt konfigurationsvärde \"%s\" för \"%s\": %s"
 
-#: config.c:963
+#: config.c:997
 #, c-format
 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
 msgstr ""
 "felaktigt numeriskt konfigurationsvärde \"%s\" för \"%s\" i blob:en %s: %s"
 
-#: config.c:966
+#: config.c:1000
 #, c-format
 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
 msgstr ""
 "felaktigt numeriskt konfigurationsvärde \"%s\" för \"%s\" i filen %s: %s"
 
-#: config.c:969
+#: config.c:1003
 #, c-format
 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
 msgstr ""
 "felaktigt numeriskt konfigurationsvärde \"%s\" för \"%s\" i standard in: %s"
 
-#: config.c:972
+#: config.c:1006
 #, c-format
 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
 msgstr ""
 "felaktigt numeriskt konfigurationsvärde \"%s\" för \"%s\" i undermodul-blob:"
 "en %s: %s"
 
-#: config.c:975
+#: config.c:1009
 #, c-format
 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
 msgstr ""
 "felaktigt numeriskt konfigurationsvärde \"%s\" för \"%s\" i kommandoraden "
 "%s: %s"
 
-#: config.c:978
+#: config.c:1012
 #, c-format
 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
 msgstr "felaktigt numeriskt konfigurationsvärde \"%s\" för \"%s\" i %s: %s"
 
-#: config.c:1073
+#: config.c:1107
 #, c-format
 msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
 msgstr "misslyckades expandera användarkatalog i: \"%s\""
 
-#: config.c:1082
+#: config.c:1116
 #, c-format
 msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
 msgstr "\"%s\" för \"%s\" är inte en giltig tidsstämpel"
 
-#: config.c:1173
+#: config.c:1207
 #, c-format
 msgid "abbrev length out of range: %d"
 msgstr "förkortningslängd utanför intervallet: %d"
 
-#: config.c:1187 config.c:1198
+#: config.c:1221 config.c:1232
 #, c-format
 msgid "bad zlib compression level %d"
 msgstr "felaktigt zlib-komprimeringsgrad %d"
 
-#: config.c:1290
+#: config.c:1324
 msgid "core.commentChar should only be one character"
 msgstr "core.commentChar kan bara vara ett tecken"
 
-#: config.c:1323
+#: config.c:1357
 #, c-format
 msgid "invalid mode for object creation: %s"
 msgstr "felaktigt läge för skapande av objekt: %s"
 
-#: config.c:1395
+#: config.c:1429
 #, c-format
 msgid "malformed value for %s"
 msgstr "felformat värde för %s"
 
-#: config.c:1421
+#: config.c:1455
 #, c-format
 msgid "malformed value for %s: %s"
 msgstr "felformat värde för %s: %s"
 
-#: config.c:1422
+#: config.c:1456
 msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
 msgstr "måste vara en av nothing, matching, simple, upstream eller current"
 
-#: config.c:1483 builtin/pack-objects.c:3397
+#: config.c:1517 builtin/pack-objects.c:3399
 #, c-format
 msgid "bad pack compression level %d"
 msgstr "felaktig paketkomprimeringsgrad %d"
 
-#: config.c:1604
+#: config.c:1638
 #, c-format
 msgid "unable to load config blob object '%s'"
 msgstr "kunde inte läsa konfigurerings-blobobjektet \"%s\""
 
-#: config.c:1607
+#: config.c:1641
 #, c-format
 msgid "reference '%s' does not point to a blob"
 msgstr "referensen \"%s\" pekar inte på en blob"
 
-#: config.c:1624
+#: config.c:1658
 #, c-format
 msgid "unable to resolve config blob '%s'"
 msgstr "kan inte slå upp konfigurerings-bloben \"%s\""
 
-#: config.c:1654
+#: config.c:1688
 #, c-format
 msgid "failed to parse %s"
 msgstr "kunde inte tolka %s"
 
-#: config.c:1710
+#: config.c:1744
 msgid "unable to parse command-line config"
 msgstr "kan inte tolka kommandoradskonfiguration"
 
-#: config.c:2059
+#: config.c:2093
 msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
 msgstr "okänt fel uppstod vid läsning av konfigurationsfilerna"
 
-#: config.c:2229
+#: config.c:2263
 #, c-format
 msgid "Invalid %s: '%s'"
 msgstr "Felaktigt %s: \"%s\""
 
-#: config.c:2272
+#: config.c:2306
 #, c-format
 msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
 msgstr ""
 "okänt värde \"%s\" för core.untrackedCache; använder standardvärdet \"keep\""
 
-#: config.c:2298
+#: config.c:2332
 #, c-format
 msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
 msgstr "värdet \"%d\" för splitIndex.maxPercentage borde vara mellan 0 och 100"
 
-#: config.c:2344
+#: config.c:2378
 #, c-format
 msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
 msgstr "kunde inte tolka värdet \"%s\" från kommandoradskonfiguration"
 
-#: config.c:2346
+#: config.c:2380
 #, c-format
 msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
 msgstr "felaktig konfigurationsvariabel \"%s\" i filen \"%s\" på rad %d"
 
-#: config.c:2427
+#: config.c:2461
 #, c-format
 msgid "invalid section name '%s'"
 msgstr "felaktigt sektionsnamn \"%s\""
 
-#: config.c:2459
+#: config.c:2493
 #, c-format
 msgid "%s has multiple values"
 msgstr "%s har flera värden"
 
-#: config.c:2488
+#: config.c:2522
 #, c-format
 msgid "failed to write new configuration file %s"
 msgstr "kan inte skriva nya konfigurationsfilen \"%s\""
 
-#: config.c:2740 config.c:3064
+#: config.c:2774 config.c:3098
 #, c-format
 msgid "could not lock config file %s"
 msgstr "kunde inte låsa konfigurationsfilen %s"
 
-#: config.c:2751
+#: config.c:2785
 #, c-format
 msgid "opening %s"
 msgstr "öppnar %s"
 
-#: config.c:2786 builtin/config.c:328
+#: config.c:2820 builtin/config.c:328
 #, c-format
 msgid "invalid pattern: %s"
 msgstr "ogiltigt mönster: %s"
 
-#: config.c:2811
+#: config.c:2845
 #, c-format
 msgid "invalid config file %s"
 msgstr "ogiltig konfigurationsfil: \"%s\""
 
-#: config.c:2824 config.c:3077
+#: config.c:2858 config.c:3111
 #, c-format
 msgid "fstat on %s failed"
 msgstr "fstat misslyckades på %s"
 
-#: config.c:2835
+#: config.c:2869
 #, c-format
 msgid "unable to mmap '%s'"
 msgstr "kunde inte utföra mmap på \"%s\""
 
-#: config.c:2844 config.c:3082
+#: config.c:2878 config.c:3116
 #, c-format
 msgid "chmod on %s failed"
 msgstr "chmod misslyckades på %s"
 
-#: config.c:2929 config.c:3179
+#: config.c:2963 config.c:3213
 #, c-format
 msgid "could not write config file %s"
 msgstr "kunde inte skriva konfigurationsfilen %s"
 
-#: config.c:2963
+#: config.c:2997
 #, c-format
 msgid "could not set '%s' to '%s'"
 msgstr "kunde inte ställa in \"%s\" till \"%s\""
 
-#: config.c:2965 builtin/remote.c:782
+#: config.c:2999 builtin/remote.c:782
 #, c-format
 msgid "could not unset '%s'"
 msgstr "kunde inte ta bort inställning för \"%s\""
 
-#: config.c:3055
+#: config.c:3089
 #, c-format
 msgid "invalid section name: %s"
 msgstr "felaktigt namn på stycke: %s"
 
-#: config.c:3222
+#: config.c:3256
 #, c-format
 msgid "missing value for '%s'"
 msgstr "värde saknas för \"%s\""
@@ -2080,19 +2153,19 @@ msgstr "kunde inte grena (fork)"
 
 # Vague original, not networking-related, but rather related to the actual
 # objects in the database.
-#: connected.c:85 builtin/fsck.c:221 builtin/prune.c:43
+#: connected.c:86 builtin/fsck.c:221 builtin/prune.c:43
 msgid "Checking connectivity"
 msgstr "Kontrollerar konnektivitet"
 
-#: connected.c:97
+#: connected.c:98
 msgid "Could not run 'git rev-list'"
 msgstr "Kunde inte köra \"git rev-list\""
 
-#: connected.c:117
+#: connected.c:118
 msgid "failed write to rev-list"
 msgstr "kunde inte skriva till rev-list"
 
-#: connected.c:124
+#: connected.c:125
 msgid "failed to close rev-list's stdin"
 msgstr "kunde inte stänga rev-list:s standard in"
 
@@ -2311,7 +2384,7 @@ msgstr "kunde inte hämta ö-regex för \"%s\": %s"
 msgid "island regex from config has too many capture groups (max=%d)"
 msgstr "ö-regex från konfiguration har för många fångstgrupper (max=%d)"
 
-#: delta-islands.c:466
+#: delta-islands.c:467
 #, c-format
 msgid "Marked %d islands, done.\n"
 msgstr "Markerade %d öar, klar.\n"
@@ -2387,35 +2460,35 @@ msgstr ""
 "Hittade fel i konfigurationsvariabeln \"diff.dirstat\":\n"
 "%s"
 
-#: diff.c:4210
+#: diff.c:4215
 #, c-format
 msgid "external diff died, stopping at %s"
 msgstr "extern diff dog, stannar vid %s"
 
-#: diff.c:4555
+#: diff.c:4560
 msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
 msgstr "--name-only, --name-status, -check och -s är ömsesidigt uteslutande"
 
-#: diff.c:4558
+#: diff.c:4563
 msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
 msgstr "-G, -S och --find-object är ömsesidigt uteslutande"
 
-#: diff.c:4636
+#: diff.c:4641
 msgid "--follow requires exactly one pathspec"
 msgstr "--follow kräver exakt en sökvägsangivelse"
 
-#: diff.c:4684
+#: diff.c:4689
 #, c-format
 msgid "invalid --stat value: %s"
 msgstr "ogiltigt värde för --stat: %s"
 
-#: diff.c:4689 diff.c:4694 diff.c:4699 diff.c:4704 diff.c:5216
-#: parse-options.c:200
+#: diff.c:4694 diff.c:4699 diff.c:4704 diff.c:4709 diff.c:5222
+#: parse-options.c:199 parse-options.c:203
 #, c-format
 msgid "%s expects a numerical value"
 msgstr "%s förväntar ett numeriskt värde"
 
-#: diff.c:4721
+#: diff.c:4726
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
@@ -2424,42 +2497,42 @@ msgstr ""
 "Misslyckades tolka argument till flaggan --dirstat/-X;\n"
 "%s"
 
-#: diff.c:4806
+#: diff.c:4811
 #, c-format
 msgid "unknown change class '%c' in --diff-filter=%s"
 msgstr "okänd ändringsklass \"%c\" i --diff-filter=%s"
 
-#: diff.c:4830
+#: diff.c:4835
 #, c-format
 msgid "unknown value after ws-error-highlight=%.*s"
 msgstr "okänt värde efter ws-error-highlight=%.*s"
 
-#: diff.c:4844
+#: diff.c:4849
 #, c-format
 msgid "unable to resolve '%s'"
 msgstr "kunde inte slå upp \"%s\""
 
-#: diff.c:4894 diff.c:4900
+#: diff.c:4899 diff.c:4905
 #, c-format
 msgid "%s expects <n>/<m> form"
 msgstr "%s förväntar formen <n>/<m>"
 
-#: diff.c:4912
+#: diff.c:4917
 #, c-format
 msgid "%s expects a character, got '%s'"
 msgstr "%s förväntar ett tecken, fick \"%s\""
 
-#: diff.c:4933
+#: diff.c:4938
 #, c-format
 msgid "bad --color-moved argument: %s"
 msgstr "felaktigt argument till --color-moved: %s"
 
-#: diff.c:4952
+#: diff.c:4957
 #, c-format
 msgid "invalid mode '%s' in --color-moved-ws"
 msgstr "ogiltigt läge %s\" i --color-moved-ws"
 
-#: diff.c:4992
+#: diff.c:4997
 msgid ""
 "option diff-algorithm accepts \"myers\", \"minimal\", \"patience\" and "
 "\"histogram\""
@@ -2467,149 +2540,149 @@ msgstr ""
 "flaggan diff-algorithm godtar\"myers\", \"minimal\", \"patience\" och "
 "\"histogram\""
 
-#: diff.c:5028 diff.c:5048
+#: diff.c:5033 diff.c:5053
 #, c-format
 msgid "invalid argument to %s"
 msgstr "ogiltigt argument för %s"
 
-#: diff.c:5186
+#: diff.c:5191
 #, c-format
 msgid "failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
 msgstr "misslyckades tolka argument till flaggan --submodule: \"%s\""
 
-#: diff.c:5240
+#: diff.c:5247
 #, c-format
 msgid "bad --word-diff argument: %s"
 msgstr "felaktigt argument --word-diff: %s"
 
-#: diff.c:5263
+#: diff.c:5270
 msgid "Diff output format options"
 msgstr "Formatflaggor för diff-utdata"
 
-#: diff.c:5265 diff.c:5271
+#: diff.c:5272 diff.c:5278
 msgid "generate patch"
 msgstr "skapar patch"
 
-#: diff.c:5268 builtin/log.c:167
+#: diff.c:5275 builtin/log.c:182
 msgid "suppress diff output"
 msgstr "undertryck diff-utdata"
 
-#: diff.c:5273 diff.c:5387 diff.c:5394
+#: diff.c:5280 diff.c:5394 diff.c:5401
 msgid "<n>"
 msgstr "<n>"
 
-#: diff.c:5274 diff.c:5277
+#: diff.c:5281 diff.c:5284
 msgid "generate diffs with <n> lines context"
 msgstr "skapa diffar med <n> rader sammanhang"
 
-#: diff.c:5279
+#: diff.c:5286
 msgid "generate the diff in raw format"
 msgstr "generera diff i råformat"
 
-#: diff.c:5282
+#: diff.c:5289
 msgid "synonym for '-p --raw'"
 msgstr "synonym till \"-p --raw\""
 
-#: diff.c:5286
+#: diff.c:5293
 msgid "synonym for '-p --stat'"
 msgstr "synonym till \"-p --stat\""
 
-#: diff.c:5290
+#: diff.c:5297
 msgid "machine friendly --stat"
 msgstr "maskinläsbar --stat"
 
-#: diff.c:5293
+#: diff.c:5300
 msgid "output only the last line of --stat"
 msgstr "skriv bara ut den sista raden för --stat"
 
-#: diff.c:5295 diff.c:5303
+#: diff.c:5302 diff.c:5310
 msgid "<param1,param2>..."
 msgstr "<param1,param2>..."
 
-#: diff.c:5296
+#: diff.c:5303
 msgid ""
 "output the distribution of relative amount of changes for each sub-directory"
 msgstr ""
 "skriv ut distributionen av relativa mängder ändringar för varje underkatalog"
 
-#: diff.c:5300
+#: diff.c:5307
 msgid "synonym for --dirstat=cumulative"
 msgstr "synonym för --dirstat=cumulative"
 
-#: diff.c:5304
+#: diff.c:5311
 msgid "synonym for --dirstat=files,param1,param2..."
 msgstr "synonym för --dirstat=filer,param1,param2..."
 
-#: diff.c:5308
+#: diff.c:5315
 msgid "warn if changes introduce conflict markers or whitespace errors"
 msgstr "varna om ändringar introducerar konfliktmarkörer eller blankstegsfel"
 
-#: diff.c:5311
+#: diff.c:5318
 msgid "condensed summary such as creations, renames and mode changes"
 msgstr "kortfattad summering såsom skapade, namnbyten och ändrade lägen"
 
-#: diff.c:5314
+#: diff.c:5321
 msgid "show only names of changed files"
 msgstr "visa endast namnen på ändrade filer"
 
-#: diff.c:5317
+#: diff.c:5324
 msgid "show only names and status of changed files"
 msgstr "visa endast namn och status för ändrade filer"
 
-#: diff.c:5319
+#: diff.c:5326
 msgid "<width>[,<name-width>[,<count>]]"
 msgstr "<bredd>[,<namn-bredd>[,<antal>]]"
 
-#: diff.c:5320
+#: diff.c:5327
 msgid "generate diffstat"
 msgstr "skapa diffstat"
 
-#: diff.c:5322 diff.c:5325 diff.c:5328
+#: diff.c:5329 diff.c:5332 diff.c:5335
 msgid "<width>"
 msgstr "<bredd>"
 
-#: diff.c:5323
+#: diff.c:5330
 msgid "generate diffstat with a given width"
 msgstr "generera en diffstat med given bredd"
 
-#: diff.c:5326
+#: diff.c:5333
 msgid "generate diffstat with a given name width"
 msgstr "generera en diffstat med given namnbredd"
 
-#: diff.c:5329
+#: diff.c:5336
 msgid "generate diffstat with a given graph width"
 msgstr "generera en diffstat med given grafbredd"
 
-#: diff.c:5331
+#: diff.c:5338
 msgid "<count>"
 msgstr "<antal>"
 
-#: diff.c:5332
+#: diff.c:5339
 msgid "generate diffstat with limited lines"
 msgstr "generera diffstat med begränsade rader"
 
-#: diff.c:5335
+#: diff.c:5342
 msgid "generate compact summary in diffstat"
 msgstr "skapa kompakt översikt i diffstat"
 
-#: diff.c:5338
+#: diff.c:5345
 msgid "output a binary diff that can be applied"
 msgstr "skapa en binärdiff som kan appliceras"
 
-#: diff.c:5341
+#: diff.c:5348
 msgid "show full pre- and post-image object names on the \"index\" lines"
 msgstr ""
 "visa fullständiga objektnamn i \"index\"-rader för läget både före och efter"
 
-#: diff.c:5343
+#: diff.c:5350
 msgid "show colored diff"
 msgstr "visa färgad diff"
 
-#: diff.c:5344
+#: diff.c:5351
 msgid "<kind>"
 msgstr "<typ>"
 
-#: diff.c:5345
+#: diff.c:5352
 msgid ""
 "highlight whitespace errors in the 'context', 'old' or 'new' lines in the "
 "diff"
@@ -2617,7 +2690,7 @@ msgstr ""
 "ljusmarkera blankstegsfel i \"context\" (sammanhang), \"old\" (gamla) eller "
 "\"new\" (nya) rader i diffen"
 
-#: diff.c:5348
+#: diff.c:5355
 msgid ""
 "do not munge pathnames and use NULs as output field terminators in --raw or "
 "--numstat"
@@ -2625,87 +2698,87 @@ msgstr ""
 "skriv inte om sökvägsnamn och använd NUL-tecken som fältseparerare i --raw "
 "eller --numstat"
 
-#: diff.c:5351 diff.c:5354 diff.c:5357 diff.c:5463
+#: diff.c:5358 diff.c:5361 diff.c:5364 diff.c:5470
 msgid "<prefix>"
 msgstr "<prefix>"
 
-#: diff.c:5352
+#: diff.c:5359
 msgid "show the given source prefix instead of \"a/\""
 msgstr "visa givet källprefix istället för \"a/\""
 
-#: diff.c:5355
-msgid "show the given source prefix instead of \"b/\""
-msgstr "visa givet källprefix istället för \"b/\""
+#: diff.c:5362
+msgid "show the given destination prefix instead of \"b/\""
+msgstr "visa givet lprefix istället för \"b/\""
 
-#: diff.c:5358
+#: diff.c:5365
 msgid "prepend an additional prefix to every line of output"
 msgstr "lägg till ytterligare prefix på alla rader i utdata"
 
-#: diff.c:5361
+#: diff.c:5368
 msgid "do not show any source or destination prefix"
 msgstr "visa inte käll- eller målprefix"
 
-#: diff.c:5364
+#: diff.c:5371
 msgid "show context between diff hunks up to the specified number of lines"
 msgstr "visa sammnhang mellan diff-stycken upp till angivet antal rader"
 
-#: diff.c:5368 diff.c:5373 diff.c:5378
+#: diff.c:5375 diff.c:5380 diff.c:5385
 msgid "<char>"
 msgstr "<tecken>"
 
-#: diff.c:5369
+#: diff.c:5376
 msgid "specify the character to indicate a new line instead of '+'"
 msgstr "ange tecken för att ange ny rad istället för \"+\""
 
-#: diff.c:5374
+#: diff.c:5381
 msgid "specify the character to indicate an old line instead of '-'"
 msgstr "ange tecken för att ange gammal rad istället för \"-\""
 
-#: diff.c:5379
+#: diff.c:5386
 msgid "specify the character to indicate a context instead of ' '"
 msgstr "ange tecken för att ange sammanhang istället för \" \""
 
-#: diff.c:5382
+#: diff.c:5389
 msgid "Diff rename options"
 msgstr "Diff-namnbytesflaggor"
 
-#: diff.c:5383
+#: diff.c:5390
 msgid "<n>[/<m>]"
 msgstr "<n>[/<m>]"
 
-#: diff.c:5384
+#: diff.c:5391
 msgid "break complete rewrite changes into pairs of delete and create"
 msgstr "dela upp kompletta omskrivningar till ta bort och skapa-par"
 
-#: diff.c:5388
+#: diff.c:5395
 msgid "detect renames"
 msgstr "detektera namnändringar"
 
-#: diff.c:5392
+#: diff.c:5399
 msgid "omit the preimage for deletes"
 msgstr "ta bort för-version för borttagningar"
 
-#: diff.c:5395
+#: diff.c:5402
 msgid "detect copies"
 msgstr "detektera kopior"
 
-#: diff.c:5399
+#: diff.c:5406
 msgid "use unmodified files as source to find copies"
 msgstr "använd oförändrade som källa för att hitta kopior"
 
-#: diff.c:5401
+#: diff.c:5408
 msgid "disable rename detection"
 msgstr "inaktivera detektering av namnbyten"
 
-#: diff.c:5404
+#: diff.c:5411
 msgid "use empty blobs as rename source"
 msgstr "använd tomma blob:ar som namnändringskälla"
 
-#: diff.c:5406
+#: diff.c:5413
 msgid "continue listing the history of a file beyond renames"
 msgstr "fortsätt lista historiken för en fil bortom namnändringar"
 
-#: diff.c:5409
+#: diff.c:5416
 msgid ""
 "prevent rename/copy detection if the number of rename/copy targets exceeds "
 "given limit"
@@ -2713,159 +2786,159 @@ msgstr ""
 "förhindra namnbyte/kopie-detektering om antalet namnbyten/kopior överskriver "
 "given gräns"
 
-#: diff.c:5411
+#: diff.c:5418
 msgid "Diff algorithm options"
 msgstr "Alternativ för diff-algoritm"
 
-#: diff.c:5413
+#: diff.c:5420
 msgid "produce the smallest possible diff"
 msgstr "skapa minsta möjliga diff"
 
-#: diff.c:5416
+#: diff.c:5423
 msgid "ignore whitespace when comparing lines"
 msgstr "ignorera blanktecken vid radjämförelse"
 
-#: diff.c:5419
+#: diff.c:5426
 msgid "ignore changes in amount of whitespace"
 msgstr "ignorera ändringar i antal blanktecken vid radjämförelse"
 
-#: diff.c:5422
+#: diff.c:5429
 msgid "ignore changes in whitespace at EOL"
 msgstr "ignorera blanktecken vid radslut"
 
-#: diff.c:5425
+#: diff.c:5432
 msgid "ignore carrier-return at the end of line"
 msgstr "ignorera CR-tecken vid radslut"
 
-#: diff.c:5428
+#: diff.c:5435
 msgid "ignore changes whose lines are all blank"
 msgstr "ignorera ändringar i rader som är helt blanka"
 
-#: diff.c:5431
+#: diff.c:5438
 msgid "heuristic to shift diff hunk boundaries for easy reading"
 msgstr "heuristik för att flytta diff-gränser för lättare läsning"
 
-#: diff.c:5434
+#: diff.c:5441
 msgid "generate diff using the \"patience diff\" algorithm"
 msgstr "skapa diffar med algoritmen \"patience diff\""
 
-#: diff.c:5438
+#: diff.c:5445
 msgid "generate diff using the \"histogram diff\" algorithm"
 msgstr "skapa diffar med algoritmen \"histogram diff\""
 
-#: diff.c:5440
+#: diff.c:5447
 msgid "<algorithm>"
 msgstr "<algoritm>"
 
-#: diff.c:5441
+#: diff.c:5448
 msgid "choose a diff algorithm"
 msgstr "välj en diff-algoritm"
 
-#: diff.c:5443
+#: diff.c:5450
 msgid "<text>"
 msgstr "<text>"
 
-#: diff.c:5444
+#: diff.c:5451
 msgid "generate diff using the \"anchored diff\" algorithm"
 msgstr "skapa diffar med algoritmen \"anchored diff\""
 
-#: diff.c:5446 diff.c:5455 diff.c:5458
+#: diff.c:5453 diff.c:5462 diff.c:5465
 msgid "<mode>"
 msgstr "<läge>"
 
-#: diff.c:5447
+#: diff.c:5454
 msgid "show word diff, using <mode> to delimit changed words"
 msgstr "visa orddiff, där <läge> avgränsar ändrade ord"
 
-#: diff.c:5449 diff.c:5452 diff.c:5497
+#: diff.c:5456 diff.c:5459 diff.c:5504
 msgid "<regex>"
 msgstr "<reguttr>"
 
-#: diff.c:5450
+#: diff.c:5457
 msgid "use <regex> to decide what a word is"
 msgstr "använd <reguttr> för att bestämma vad som är ett ord"
 
-#: diff.c:5453
+#: diff.c:5460
 msgid "equivalent to --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
 msgstr "motsvarar --word-diff=color --word-diff-regex=<reguttr>"
 
-#: diff.c:5456
-msgid "move lines of code are colored differently"
+#: diff.c:5463
+msgid "moved lines of code are colored differently"
 msgstr "flyttade kodrader färgas på annat sätt"
 
-#: diff.c:5459
+#: diff.c:5466
 msgid "how white spaces are ignored in --color-moved"
 msgstr "hur blanktecken ignoreras i --color-moved"
 
-#: diff.c:5462
-msgid "Diff other options"
+#: diff.c:5469
+msgid "Other diff options"
 msgstr "Andra diff-flaggor"
 
-#: diff.c:5464
+#: diff.c:5471
 msgid "when run from subdir, exclude changes outside and show relative paths"
 msgstr ""
 "vid start från underkatalog, uteslut ändringar utanför och visa relativa "
 "sökvägar"
 
-#: diff.c:5468
+#: diff.c:5475
 msgid "treat all files as text"
 msgstr "hantera alla filer som text"
 
-#: diff.c:5470
+#: diff.c:5477
 msgid "swap two inputs, reverse the diff"
 msgstr "växla två indatafiler, vänd diffen"
 
-#: diff.c:5472
+#: diff.c:5479
 msgid "exit with 1 if there were differences, 0 otherwise"
 msgstr "avsluta med 1 vid ändringar, annars 0"
 
-#: diff.c:5474
+#: diff.c:5481
 msgid "disable all output of the program"
 msgstr "slå av alla utdata från programmet"
 
-#: diff.c:5476
+#: diff.c:5483
 msgid "allow an external diff helper to be executed"
 msgstr "tillåt köra en extern diff-hjälpare"
 
-#: diff.c:5478
+#: diff.c:5485
 msgid "run external text conversion filters when comparing binary files"
 msgstr "kör externt textkonverteringsfiler när binärfiler jämförs"
 
-#: diff.c:5480
+#: diff.c:5487
 msgid "<when>"
 msgstr "<när>"
 
-#: diff.c:5481
+#: diff.c:5488
 msgid "ignore changes to submodules in the diff generation"
 msgstr "ignorera ändringar i undermoduler när diffen skapas"
 
-#: diff.c:5484
+#: diff.c:5491
 msgid "<format>"
 msgstr "<format>"
 
-#: diff.c:5485
+#: diff.c:5492
 msgid "specify how differences in submodules are shown"
 msgstr "ange hur ändringar i undermoduler visas"
 
-#: diff.c:5489
+#: diff.c:5496
 msgid "hide 'git add -N' entries from the index"
 msgstr "dölj \"git add -N\"-poster från indexet"
 
-#: diff.c:5492
+#: diff.c:5499
 msgid "treat 'git add -N' entries as real in the index"
 msgstr "tolka \"git add -N\"-poster som äkta i indexet"
 
-#: diff.c:5494
+#: diff.c:5501
 msgid "<string>"
 msgstr "<sträng>"
 
-#: diff.c:5495
+#: diff.c:5502
 msgid ""
 "look for differences that change the number of occurrences of the specified "
 "string"
 msgstr "se efter ändringar som ändrar antalet förekomster av angiven sträng"
 
-#: diff.c:5498
+#: diff.c:5505
 msgid ""
 "look for differences that change the number of occurrences of the specified "
 "regex"
@@ -2873,54 +2946,54 @@ msgstr ""
 "se efter ändringar som ändrar antalet förekomster av angivet reguljärt "
 "uttryck"
 
-#: diff.c:5501
+#: diff.c:5508
 msgid "show all changes in the changeset with -S or -G"
 msgstr "visa alla ändringar i ändringsuppsättningen med -S eller -G"
 
-#: diff.c:5504
+#: diff.c:5511
 msgid "treat <string> in -S as extended POSIX regular expression"
 msgstr "tolka <sträng> i -S som utökade POSIX-reguljära uttryck"
 
-#: diff.c:5507
+#: diff.c:5514
 msgid "control the order in which files appear in the output"
 msgstr "styr ordningen i vilken filer visas i utdata"
 
-#: diff.c:5508
+#: diff.c:5515
 msgid "<object-id>"
 msgstr "<objekt-id>"
 
-#: diff.c:5509
+#: diff.c:5516
 msgid ""
 "look for differences that change the number of occurrences of the specified "
 "object"
 msgstr "se efter ändringar som ändrar antalet förekomster av angivet objekt"
 
-#: diff.c:5511
+#: diff.c:5518
 msgid "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)...[*]]"
 msgstr "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)...[*]]"
 
-#: diff.c:5512
+#: diff.c:5519
 msgid "select files by diff type"
 msgstr "välj filter efter diff-typ"
 
-#: diff.c:5514
+#: diff.c:5521
 msgid "<file>"
 msgstr "<fil>"
 
-#: diff.c:5515
+#: diff.c:5522
 msgid "Output to a specific file"
 msgstr "Skriv utdata till en specifik fil"
 
-#: diff.c:6148
+#: diff.c:6177
 msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
 msgstr ""
 "onöjaktig namnbytesdetektering utfördes inte på grund av för många filer."
 
-#: diff.c:6151
+#: diff.c:6180
 msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
 msgstr "hittade bara kopior från ändrade sökvägar på grund av för många filer."
 
-#: diff.c:6154
+#: diff.c:6183
 #, c-format
 msgid ""
 "you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
@@ -3021,34 +3094,34 @@ msgstr "kunde inte skriva till fjärren"
 
 #: fetch-pack.c:258
 msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
-msgstr "--stateless-rpc kräver ”multi_ack_detailed”"
+msgstr "--stateless-rpc kräver \"multi_ack_detailed\""
 
-#: fetch-pack.c:360 fetch-pack.c:1271
+#: fetch-pack.c:360 fetch-pack.c:1284
 #, c-format
 msgid "invalid shallow line: %s"
 msgstr "ogiltig \"shallow\"-rad: %s"
 
-#: fetch-pack.c:366 fetch-pack.c:1277
+#: fetch-pack.c:366 fetch-pack.c:1290
 #, c-format
 msgid "invalid unshallow line: %s"
 msgstr "ogiltig \"unshallow\"-rad: %s"
 
-#: fetch-pack.c:368 fetch-pack.c:1279
+#: fetch-pack.c:368 fetch-pack.c:1292
 #, c-format
 msgid "object not found: %s"
 msgstr "objektet hittades inte: %s"
 
-#: fetch-pack.c:371 fetch-pack.c:1282
+#: fetch-pack.c:371 fetch-pack.c:1295
 #, c-format
 msgid "error in object: %s"
 msgstr "fel i objekt: %s"
 
-#: fetch-pack.c:373 fetch-pack.c:1284
+#: fetch-pack.c:373 fetch-pack.c:1297
 #, c-format
 msgid "no shallow found: %s"
 msgstr "ingen \"shallow\" hittades: %s"
 
-#: fetch-pack.c:376 fetch-pack.c:1288
+#: fetch-pack.c:376 fetch-pack.c:1301
 #, c-format
 msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
 msgstr "förväntade shallow/unshallow, fick %s"
@@ -3067,7 +3140,7 @@ msgstr "ogiltig incheckning %s"
 msgid "giving up"
 msgstr "ger upp"
 
-#: fetch-pack.c:477 progress.c:284
+#: fetch-pack.c:477 progress.c:277
 msgid "done"
 msgstr "klart"
 
@@ -3108,155 +3181,131 @@ msgstr "%s misslyckades"
 msgid "error in sideband demultiplexer"
 msgstr "fel i sidbands-avmultiplexare"
 
-#: fetch-pack.c:906
-msgid "Server does not support shallow clients"
-msgstr "Servern stöder inte klienter med grunda arkiv"
-
-#: fetch-pack.c:910
-msgid "Server supports multi_ack_detailed"
-msgstr "Servern stöder \"multi_ack_detailed\""
-
-#: fetch-pack.c:913
-msgid "Server supports no-done"
-msgstr "Servern stöder \"no-done\""
-
-#: fetch-pack.c:919
-msgid "Server supports multi_ack"
-msgstr "Servern stöder \"multi_ack\""
-
-#: fetch-pack.c:923
-msgid "Server supports side-band-64k"
-msgstr "Servern stöder \"side-band-64k\""
-
-#: fetch-pack.c:927
-msgid "Server supports side-band"
-msgstr "Servern stöder \"side-band\""
-
-#: fetch-pack.c:931
-msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
-msgstr "Servern stöder \"allow-tip-sha1-in-want\""
-
-#: fetch-pack.c:935
-msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
-msgstr "Servern stöder \"allow-reachable-sha1-in-want\""
-
-#: fetch-pack.c:945
-msgid "Server supports ofs-delta"
-msgstr "Servern stöder \"ofs-delta\""
-
-#: fetch-pack.c:951 fetch-pack.c:1144
-msgid "Server supports filter"
-msgstr "Servern stöder filter"
-
-#: fetch-pack.c:959
+#: fetch-pack.c:908
 #, c-format
 msgid "Server version is %.*s"
 msgstr "Serverversionen är %.*s"
 
-#: fetch-pack.c:965
+#: fetch-pack.c:913 fetch-pack.c:919 fetch-pack.c:922 fetch-pack.c:928
+#: fetch-pack.c:932 fetch-pack.c:936 fetch-pack.c:940 fetch-pack.c:944
+#: fetch-pack.c:948 fetch-pack.c:952 fetch-pack.c:956 fetch-pack.c:960
+#: fetch-pack.c:966 fetch-pack.c:972 fetch-pack.c:977 fetch-pack.c:982
+#, c-format
+msgid "Server supports %s"
+msgstr "Servern stöder %s"
+
+#: fetch-pack.c:915
+msgid "Server does not support shallow clients"
+msgstr "Servern stöder inte klienter med grunda arkiv"
+
+#: fetch-pack.c:975
 msgid "Server does not support --shallow-since"
 msgstr "Servern stöder inte --shallow-since"
 
-#: fetch-pack.c:969
+#: fetch-pack.c:980
 msgid "Server does not support --shallow-exclude"
 msgstr "Servern stöder inte --shallow-exclude"
 
-#: fetch-pack.c:971
+#: fetch-pack.c:984
 msgid "Server does not support --deepen"
 msgstr "Servern stöder inte --deepen"
 
-#: fetch-pack.c:988
+#: fetch-pack.c:1001
 msgid "no common commits"
 msgstr "inga gemensamma incheckningar"
 
-#: fetch-pack.c:1000 fetch-pack.c:1449
+#: fetch-pack.c:1013 fetch-pack.c:1462
 msgid "git fetch-pack: fetch failed."
 msgstr "git fetch-patch: hämtning misslyckades."
 
-#: fetch-pack.c:1138
+#: fetch-pack.c:1151
 msgid "Server does not support shallow requests"
 msgstr "Servern stöder inte grunda förfrågningar"
 
-#: fetch-pack.c:1171
+#: fetch-pack.c:1157
+msgid "Server supports filter"
+msgstr "Servern stöder filter"
+
+#: fetch-pack.c:1184
 msgid "unable to write request to remote"
 msgstr "kunde inte skriva anrop till fjärren"
 
-#: fetch-pack.c:1189
+#: fetch-pack.c:1202
 #, c-format
 msgid "error reading section header '%s'"
 msgstr "fel vid läsning av styckehuvudet \"%s\""
 
-#: fetch-pack.c:1195
+#: fetch-pack.c:1208
 #, c-format
 msgid "expected '%s', received '%s'"
 msgstr "förväntade \"%s\", tog emot \"%s\""
 
-#: fetch-pack.c:1234
+#: fetch-pack.c:1247
 #, c-format
 msgid "unexpected acknowledgment line: '%s'"
 msgstr "förväntade bekräftelserad: \"%s\""
 
-#: fetch-pack.c:1239
+#: fetch-pack.c:1252
 #, c-format
 msgid "error processing acks: %d"
 msgstr "fel vid hantering av bekräftelser: %d"
 
-#: fetch-pack.c:1249
+#: fetch-pack.c:1262
 msgid "expected packfile to be sent after 'ready'"
 msgstr "väntade att paketfil skulle sändas efter \"ready\""
 
-#: fetch-pack.c:1251
+#: fetch-pack.c:1264
 msgid "expected no other sections to be sent after no 'ready'"
 msgstr ""
 "väntade inte att några ytterligare sektioner skulle sändas efter \"ready\""
 
-#: fetch-pack.c:1293
+#: fetch-pack.c:1306
 #, c-format
 msgid "error processing shallow info: %d"
 msgstr "fel vid hantering av grund (\"shallow\") info: %d"
 
-#: fetch-pack.c:1340
+#: fetch-pack.c:1353
 #, c-format
 msgid "expected wanted-ref, got '%s'"
 msgstr "förväntade wanted-ref, fick %s"
 
-#: fetch-pack.c:1345
+#: fetch-pack.c:1358
 #, c-format
 msgid "unexpected wanted-ref: '%s'"
 msgstr "oväntad wanted-ref: \"%s\""
 
-#: fetch-pack.c:1350
+#: fetch-pack.c:1363
 #, c-format
 msgid "error processing wanted refs: %d"
 msgstr "fel vid hantering av önskade referenser: %d"
 
-#: fetch-pack.c:1676
+#: fetch-pack.c:1689
 msgid "no matching remote head"
 msgstr "inget motsvarande fjärrhuvud"
 
-#: fetch-pack.c:1699 builtin/clone.c:676
+#: fetch-pack.c:1712 builtin/clone.c:686
 msgid "remote did not send all necessary objects"
 msgstr "fjärren sände inte alla nödvändiga objekt"
 
-#: fetch-pack.c:1726
+#: fetch-pack.c:1739
 #, c-format
 msgid "no such remote ref %s"
 msgstr "ingen sådan fjärreferens: %s"
 
-#: fetch-pack.c:1729
+#: fetch-pack.c:1742
 #, c-format
 msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
 msgstr "Servern tillåter inte förfrågan om ej tillkännagivet objekt %s"
 
-#: gpg-interface.c:318
+#: gpg-interface.c:321
 msgid "gpg failed to sign the data"
 msgstr "gpg misslyckades signera data"
 
-#: gpg-interface.c:344
+#: gpg-interface.c:347
 msgid "could not create temporary file"
 msgstr "kunde inte skapa temporära fil"
 
-#: gpg-interface.c:347
+#: gpg-interface.c:350
 #, c-format
 msgid "failed writing detached signature to '%s'"
 msgstr "misslyckades skriva fristående signatur till \"%s\""
@@ -3266,18 +3315,18 @@ msgstr "misslyckades skriva fristående signatur till \"%s\""
 msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
 msgstr "ignorera felaktig färg \"%.*s\" i log.graphColors"
 
-#: grep.c:2113
+#: grep.c:2117
 #, c-format
 msgid "'%s': unable to read %s"
 msgstr "\"%s\" kunde inte läsa %s"
 
-#: grep.c:2130 setup.c:164 builtin/clone.c:414 builtin/diff.c:82
+#: grep.c:2134 setup.c:164 builtin/clone.c:409 builtin/diff.c:82
 #: builtin/rm.c:135
 #, c-format
 msgid "failed to stat '%s'"
 msgstr "misslyckades ta status på \"%s\""
 
-#: grep.c:2141
+#: grep.c:2145
 #, c-format
 msgid "'%s': short read"
 msgstr "\"%s\": kort läsning"
@@ -3347,7 +3396,7 @@ msgstr "git-kommandon från andra platser i din $PATH"
 msgid "These are common Git commands used in various situations:"
 msgstr "Dessa vanliga Git-kommandon används i olika situationer:"
 
-#: help.c:363 git.c:97
+#: help.c:363 git.c:98
 #, c-format
 msgid "unsupported command listing type '%s'"
 msgstr "okänd kommandolisttyp \"%s\""
@@ -3389,13 +3438,13 @@ msgstr "VARNING: Du anropade ett Git-kommando vid namn \"%s\", som inte finns."
 #: help.c:682
 #, c-format
 msgid "Continuing under the assumption that you meant '%s'."
-msgstr "Fortsätter under förutsättningen att du menade ”%s”."
+msgstr "Fortsätter under förutsättningen att du menade \"%s\"."
 
 #: help.c:687
 #, c-format
 msgid "Continuing in %0.1f seconds, assuming that you meant '%s'."
 msgstr ""
-"Fortsätter om %0.1f sekunder, under förutsättningen att du menade ”%s”."
+"Fortsätter om %0.1f sekunder, under förutsättningen att du menade \"%s\"."
 
 #: help.c:695
 #, c-format
@@ -3493,7 +3542,7 @@ msgstr "tomt ident-namn (för <%s>) ej tillåtet"
 msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
 msgstr "namnet består enbart av ej tillåtna tecken: %s"
 
-#: ident.c:436 builtin/commit.c:608
+#: ident.c:436 builtin/commit.c:611
 #, c-format
 msgid "invalid date format: %s"
 msgstr "felaktigt datumformat: %s"
@@ -3521,7 +3570,16 @@ msgstr "flera filterspecifikationer kan inte kombineras"
 msgid "expected 'tree:<depth>'"
 msgstr "förväntade \"tree:<djup>\""
 
-#: list-objects-filter-options.c:156
+#: list-objects-filter-options.c:84
+msgid "sparse:path filters support has been dropped"
+msgstr "sparse:sökväg-filter stöds inte längre"
+
+#: list-objects-filter-options.c:94
+#, c-format
+msgid "invalid filter-spec '%s'"
+msgstr "felaktig filterspecifikation: \"%s\""
+
+#: list-objects-filter-options.c:158
 msgid "cannot change partial clone promisor remote"
 msgstr "kan inte ändra kontraktsfjärr för delvis kloning"
 
@@ -3554,8 +3612,8 @@ msgstr "Kunde inte skapa \"%s.lock\": %s"
 msgid "failed to read the cache"
 msgstr "misslyckades läsa cachen"
 
-#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1887 builtin/am.c:1921
-#: builtin/checkout.c:461 builtin/checkout.c:811 builtin/clone.c:776
+#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1885 builtin/am.c:1919
+#: builtin/checkout.c:536 builtin/checkout.c:796 builtin/clone.c:786
 #: builtin/stash.c:264
 msgid "unable to write new index file"
 msgstr "kunde inte skriva ny indexfil"
@@ -3581,94 +3639,94 @@ msgstr ""
 msgid "error building trees"
 msgstr "fel vid byggande av träd"
 
-#: merge-recursive.c:861
+#: merge-recursive.c:863
 #, c-format
 msgid "failed to create path '%s'%s"
 msgstr "misslyckades skapa sökvägen \"%s\"%s"
 
-#: merge-recursive.c:872
+#: merge-recursive.c:874
 #, c-format
 msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
 msgstr "Tar bort %s för att göra plats för underkatalog\n"
 
-#: merge-recursive.c:886 merge-recursive.c:905
+#: merge-recursive.c:888 merge-recursive.c:907
 msgid ": perhaps a D/F conflict?"
 msgstr ": kanske en K/F-konflikt?"
 
-#: merge-recursive.c:895
+#: merge-recursive.c:897
 #, c-format
 msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
 msgstr "vägrar förlora ospårad fil vid \"%s\""
 
-#: merge-recursive.c:936 builtin/cat-file.c:40
+#: merge-recursive.c:938 builtin/cat-file.c:40
 #, c-format
 msgid "cannot read object %s '%s'"
 msgstr "kan inte läsa objektet %s: \"%s\""
 
-#: merge-recursive.c:939
+#: merge-recursive.c:941
 #, c-format
 msgid "blob expected for %s '%s'"
 msgstr "blob förväntades för %s \"%s\""
 
-#: merge-recursive.c:963
+#: merge-recursive.c:965
 #, c-format
 msgid "failed to open '%s': %s"
 msgstr "misslyckades öppna \"%s\": %s"
 
-#: merge-recursive.c:974
+#: merge-recursive.c:976
 #, c-format
 msgid "failed to symlink '%s': %s"
 msgstr "misslyckades skapa symboliska länken \"%s\": %s"
 
-#: merge-recursive.c:979
+#: merge-recursive.c:981
 #, c-format
 msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
 msgstr "vet inte hur %06o %s \"%s\" skall hanteras"
 
-#: merge-recursive.c:1175
+#: merge-recursive.c:1177
 #, c-format
 msgid "Failed to merge submodule %s (not checked out)"
 msgstr "Misslyckades slå ihop undermodulen %s (ej utcheckad)"
 
-#: merge-recursive.c:1182
+#: merge-recursive.c:1184
 #, c-format
 msgid "Failed to merge submodule %s (commits not present)"
 msgstr "Misslyckades slå ihop undermodulen %s (incheckningar saknas)"
 
-#: merge-recursive.c:1189
+#: merge-recursive.c:1191
 #, c-format
 msgid "Failed to merge submodule %s (commits don't follow merge-base)"
 msgstr ""
 "Misslyckades slå ihop undermodulen %s (incheckningar följer inte "
 "sammanslagningsbasen)"
 
-#: merge-recursive.c:1197 merge-recursive.c:1209
+#: merge-recursive.c:1199 merge-recursive.c:1211
 #, c-format
 msgid "Fast-forwarding submodule %s to the following commit:"
 msgstr "Snabbspolar undermodulen %s till följande incheckning:"
 
-#: merge-recursive.c:1200 merge-recursive.c:1212
+#: merge-recursive.c:1202 merge-recursive.c:1214
 #, c-format
 msgid "Fast-forwarding submodule %s"
 msgstr "Snabbspolar undermodulen %s"
 
-#: merge-recursive.c:1235
+#: merge-recursive.c:1237
 #, c-format
 msgid "Failed to merge submodule %s (merge following commits not found)"
 msgstr ""
 "Misslyckades slå ihop undermodulen %s (sammanslagning efter incheckningar "
 "hittades inte)"
 
-#: merge-recursive.c:1239
+#: merge-recursive.c:1241
 #, c-format
 msgid "Failed to merge submodule %s (not fast-forward)"
 msgstr "Misslyckades slå ihop undermodulen %s (ej snabbspolning)"
 
-#: merge-recursive.c:1240
+#: merge-recursive.c:1242
 msgid "Found a possible merge resolution for the submodule:\n"
 msgstr "Hittade en möjlig lösning av sammanslagning för undermodulen:\n"
 
-#: merge-recursive.c:1243
+#: merge-recursive.c:1245
 #, c-format
 msgid ""
 "If this is correct simply add it to the index for example\n"
@@ -3685,32 +3743,32 @@ msgstr ""
 "\n"
 "vilket godtar lösningen.\n"
 
-#: merge-recursive.c:1252
+#: merge-recursive.c:1254
 #, c-format
 msgid "Failed to merge submodule %s (multiple merges found)"
 msgstr ""
 "Misslyckades slå ihop undermodulen %s (flera sammanslagningar hittades)"
 
-#: merge-recursive.c:1325
+#: merge-recursive.c:1327
 msgid "Failed to execute internal merge"
 msgstr "Misslyckades exekvera intern sammanslagning"
 
-#: merge-recursive.c:1330
+#: merge-recursive.c:1332
 #, c-format
 msgid "Unable to add %s to database"
 msgstr "Kunde inte lägga till %s till databasen"
 
-#: merge-recursive.c:1362
+#: merge-recursive.c:1364
 #, c-format
 msgid "Auto-merging %s"
 msgstr "Slår ihop %s automatiskt"
 
-#: merge-recursive.c:1385
+#: merge-recursive.c:1387
 #, c-format
 msgid "Error: Refusing to lose untracked file at %s; writing to %s instead."
 msgstr "Fel: Vägrar förlora ospårad fil vid %s; skriver till %s istället."
 
-#: merge-recursive.c:1457
+#: merge-recursive.c:1459
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -3719,7 +3777,7 @@ msgstr ""
 "KONFLIKT (%s/radera): %s raderad i %s och %s i %s. Versionen %s av %s lämnad "
 "i trädet."
 
-#: merge-recursive.c:1462
+#: merge-recursive.c:1464
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -3728,7 +3786,7 @@ msgstr ""
 "KONFLIKT (%s/radera): %s raderad i %s och %s till %s i %s. Versionen %s av "
 "%s lämnad i trädet."
 
-#: merge-recursive.c:1469
+#: merge-recursive.c:1471
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -3737,7 +3795,7 @@ msgstr ""
 "KONFLIKT (%s/radera): %s raderad i %s och %s i %s. Versionen %s av %s lämnad "
 "i trädet vid %s."
 
-#: merge-recursive.c:1474
+#: merge-recursive.c:1476
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -3746,40 +3804,40 @@ msgstr ""
 "KONFLIKT (%s/radera): %s raderad i %s och %s till %s i %s. Versionen %s av "
 "%s lämnad i trädet vid %s."
 
-#: merge-recursive.c:1509
+#: merge-recursive.c:1511
 msgid "rename"
 msgstr "namnbyte"
 
-#: merge-recursive.c:1509
+#: merge-recursive.c:1511
 msgid "renamed"
 msgstr "namnbytt"
 
-#: merge-recursive.c:1589 merge-recursive.c:2445 merge-recursive.c:3085
+#: merge-recursive.c:1591 merge-recursive.c:2450 merge-recursive.c:3093
 #, c-format
 msgid "Refusing to lose dirty file at %s"
 msgstr "Vägrar förlora lortig fil vid \"%s\""
 
-#: merge-recursive.c:1599
+#: merge-recursive.c:1601
 #, c-format
 msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
 msgstr "Vägrar förlora ospårad fil vid %s, trots att den är i vägen."
 
-#: merge-recursive.c:1657
+#: merge-recursive.c:1659
 #, c-format
 msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s.  Added %s in %s"
 msgstr "KONFLIKT (namnbyte/tillägg): Namnbyte %s->%s i %s. Lade till %s i %s"
 
-#: merge-recursive.c:1687
+#: merge-recursive.c:1690
 #, c-format
 msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
 msgstr "%s är en katalog i %s lägger till som %s istället"
 
-#: merge-recursive.c:1692
+#: merge-recursive.c:1695
 #, c-format
 msgid "Refusing to lose untracked file at %s; adding as %s instead"
 msgstr "Vägrar förlora ospårad fil vid %s; lägger till som %s istället"
 
-#: merge-recursive.c:1711
+#: merge-recursive.c:1714
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
@@ -3788,17 +3846,17 @@ msgstr ""
 "KONFLIKT (namnbyte/namnbyte): Namnbyte \"%s\"->\"%s\" på grenen \"%s\" "
 "namnbyte \"%s\"->\"%s\" i \"%s\"%s"
 
-#: merge-recursive.c:1716
+#: merge-recursive.c:1719
 msgid " (left unresolved)"
 msgstr " (lämnad olöst)"
 
-#: merge-recursive.c:1825
+#: merge-recursive.c:1828
 #, c-format
 msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
 msgstr ""
 "KONFLIKT (namnbyte/namnbyte): Namnbyte %s->%s i %s. Namnbyte %s->%s i %s"
 
-#: merge-recursive.c:2030
+#: merge-recursive.c:2035
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (directory rename split): Unclear where to place %s because "
@@ -3809,7 +3867,7 @@ msgstr ""
 "katalogen %s bytte namn till flera andra kataloger, utan att någon "
 "destination fick en majoritet av filerna."
 
-#: merge-recursive.c:2062
+#: merge-recursive.c:2067
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (implicit dir rename): Existing file/dir at %s in the way of "
@@ -3818,7 +3876,7 @@ msgstr ""
 "KONFLIKT (implicit nämnändrad kat): Befintlig fil/kat vid %s är i vägen för "
 "implicit namnändrad(e) katalog(er) som lägger dit följande sökväg(ar): %s."
 
-#: merge-recursive.c:2072
+#: merge-recursive.c:2077
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (implicit dir rename): Cannot map more than one path to %s; "
@@ -3827,7 +3885,7 @@ msgstr ""
 "KONFLIKT (implicit namnändrad kat): Kan inte koppla mer än en sökväg till "
 "%s; implicita katalognamnändringar försökte lägga följande sökvägar där: %s"
 
-#: merge-recursive.c:2164
+#: merge-recursive.c:2169
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (rename/rename): Rename directory %s->%s in %s. Rename directory %s-"
@@ -3836,7 +3894,7 @@ msgstr ""
 "KONFLIKT (namnbyte/namnbyte): Namnbytt katalog %s->%s i %s. Namnbytt katalog "
 "%s->%s i %s"
 
-#: merge-recursive.c:2408
+#: merge-recursive.c:2413
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: Avoiding applying %s -> %s rename to %s, because %s itself was "
@@ -3845,52 +3903,52 @@ msgstr ""
 "VARNING: Undviker att applicera namnändring %s -> %s på %s, då %s själv har "
 "bytt namn."
 
-#: merge-recursive.c:2929
+#: merge-recursive.c:2937
 #, c-format
 msgid "cannot read object %s"
 msgstr "kan inte läsa objektet %s"
 
-#: merge-recursive.c:2932
+#: merge-recursive.c:2940
 #, c-format
 msgid "object %s is not a blob"
 msgstr "objektet %s är inte en blob"
 
-#: merge-recursive.c:2996
+#: merge-recursive.c:3004
 msgid "modify"
 msgstr "ändra"
 
-#: merge-recursive.c:2996
+#: merge-recursive.c:3004
 msgid "modified"
 msgstr "ändrad"
 
-#: merge-recursive.c:3008
+#: merge-recursive.c:3016
 msgid "content"
 msgstr "innehåll"
 
-#: merge-recursive.c:3012
+#: merge-recursive.c:3020
 msgid "add/add"
 msgstr "tillägg/tillägg"
 
-#: merge-recursive.c:3035
+#: merge-recursive.c:3043
 #, c-format
 msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
 msgstr "Hoppade över %s (sammanslagen samma som befintlig)"
 
-#: merge-recursive.c:3057 git-submodule.sh:937
+#: merge-recursive.c:3065 git-submodule.sh:937
 msgid "submodule"
 msgstr "undermodul"
 
-#: merge-recursive.c:3058
+#: merge-recursive.c:3066
 #, c-format
 msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
 msgstr "KONFLIKT (%s): Sammanslagningskonflikt i %s"
 
-#: merge-recursive.c:3088
+#: merge-recursive.c:3096
 #, c-format
 msgid "Adding as %s instead"
 msgstr "Lägger till som %s istället"
 
-#: merge-recursive.c:3170
+#: merge-recursive.c:3178
 #, c-format
 msgid ""
 "Path updated: %s added in %s inside a directory that was renamed in %s; "
@@ -3899,7 +3957,7 @@ msgstr ""
 "Uppdaterad sökväg: %s lade till %s inuti en katalog som bytte namn i %s; "
 "flyttar den till %s."
 
-#: merge-recursive.c:3173
+#: merge-recursive.c:3181
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (file location): %s added in %s inside a directory that was renamed "
@@ -3908,7 +3966,7 @@ msgstr ""
 "KONFLIKT (filplacering): %s lade till %s inuti en katalog som bytte namn i "
 "%s, föreslår att den bör flyttas till%s."
 
-#: merge-recursive.c:3177
+#: merge-recursive.c:3185
 #, c-format
 msgid ""
 "Path updated: %s renamed to %s in %s, inside a directory that was renamed in "
@@ -3917,7 +3975,7 @@ msgstr ""
 "Uppdaterad sökväg: %s bytte namn till %s i %s, inuti en katalog som bytte "
 "namn i %s; flyttar den till %s."
 
-#: merge-recursive.c:3180
+#: merge-recursive.c:3188
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (file location): %s renamed to %s in %s, inside a directory that "
@@ -3926,36 +3984,36 @@ msgstr ""
 "KONFLIKT (filplacering): %s bytte namn till %s i %s, inuti en katalog som "
 "bytte namn i %s; flyttar den till %s."
 
-#: merge-recursive.c:3294
+#: merge-recursive.c:3302
 #, c-format
 msgid "Removing %s"
 msgstr "Tar bort %s"
 
-#: merge-recursive.c:3317
+#: merge-recursive.c:3325
 msgid "file/directory"
 msgstr "fil/katalog"
 
-#: merge-recursive.c:3322
+#: merge-recursive.c:3330
 msgid "directory/file"
 msgstr "katalog/fil"
 
-#: merge-recursive.c:3329
+#: merge-recursive.c:3337
 #, c-format
 msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
 msgstr ""
 "KONFLIKT (%s): Det finns en katalog med namnet %s i %s. Lägger till %s som %s"
 
-#: merge-recursive.c:3338
+#: merge-recursive.c:3346
 #, c-format
 msgid "Adding %s"
 msgstr "Lägger till %s"
 
-#: merge-recursive.c:3347
+#: merge-recursive.c:3355
 #, c-format
 msgid "CONFLICT (add/add): Merge conflict in %s"
 msgstr "KONFLIKT (tillägg/tillägg): Sammanslagningskonflikt i %s"
 
-#: merge-recursive.c:3385
+#: merge-recursive.c:3393
 #, c-format
 msgid ""
 "Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -3965,175 +4023,188 @@ msgstr ""
 "sammanslagning:\n"
 "  %s"
 
-#: merge-recursive.c:3396
+#: merge-recursive.c:3404
 msgid "Already up to date!"
 msgstr "Redan à jour!"
 
-#: merge-recursive.c:3405
+#: merge-recursive.c:3413
 #, c-format
 msgid "merging of trees %s and %s failed"
 msgstr "sammanslagning av träden %s och %s misslyckades"
 
-#: merge-recursive.c:3504
+#: merge-recursive.c:3512
 msgid "Merging:"
 msgstr "Slår ihop:"
 
-#: merge-recursive.c:3517
+#: merge-recursive.c:3525
 #, c-format
 msgid "found %u common ancestor:"
 msgid_plural "found %u common ancestors:"
 msgstr[0] "hittade %u gemensam förfader:"
 msgstr[1] "hittade %u gemensamma förfäder:"
 
-#: merge-recursive.c:3556
+#: merge-recursive.c:3564
 msgid "merge returned no commit"
 msgstr "sammanslagningen returnerade ingen incheckning"
 
-#: merge-recursive.c:3622
+#: merge-recursive.c:3630
 #, c-format
 msgid "Could not parse object '%s'"
 msgstr "Kunde inte tolka objektet \"%s\""
 
-#: merge-recursive.c:3638 builtin/merge.c:702 builtin/merge.c:873
+#: merge-recursive.c:3646 builtin/merge.c:698 builtin/merge.c:869
 msgid "Unable to write index."
 msgstr "Kunde inte skriva indexet."
 
-#: midx.c:66
+#: midx.c:69
 #, c-format
 msgid "multi-pack-index file %s is too small"
 msgstr "multi-pack-indexfilen %s är för liten"
 
-#: midx.c:82
+#: midx.c:85
 #, c-format
 msgid "multi-pack-index signature 0x%08x does not match signature 0x%08x"
 msgstr "multi-pack-indexsignaturen 0x%08x stämmer inte med signaturen 0x%08x"
 
-#: midx.c:87
+#: midx.c:90
 #, c-format
 msgid "multi-pack-index version %d not recognized"
 msgstr "multi-pack-indexversionen %d stöds inte"
 
-#: midx.c:92
+#: midx.c:95
 #, c-format
 msgid "hash version %u does not match"
 msgstr "hash-versionen %u stämmer inte"
 
-#: midx.c:106
+#: midx.c:109
 msgid "invalid chunk offset (too large)"
 msgstr "felaktigt offset för stycke (för stort)"
 
-#: midx.c:130
+#: midx.c:133
 msgid "terminating multi-pack-index chunk id appears earlier than expected"
 msgstr "avslutande multi-pack-index-stycke-ID förekommer tidigare än förväntat"
 
-#: midx.c:143
+#: midx.c:146
 msgid "multi-pack-index missing required pack-name chunk"
 msgstr "multi-pack-index saknar krävd paketnamn-stycke"
 
-#: midx.c:145
+#: midx.c:148
 msgid "multi-pack-index missing required OID fanout chunk"
 msgstr "multi-pack-index saknar krävt OID-utbredningsstycke"
 
-#: midx.c:147
+#: midx.c:150
 msgid "multi-pack-index missing required OID lookup chunk"
 msgstr "multi-pack-index saknar krävt OID-uppslagnignsstycke"
 
-#: midx.c:149
+#: midx.c:152
 msgid "multi-pack-index missing required object offsets chunk"
 msgstr "multi-pack-index saknar krävt objekt-offsetstycke"
 
-#: midx.c:163
+#: midx.c:166
 #, c-format
 msgid "multi-pack-index pack names out of order: '%s' before '%s'"
 msgstr "multi-pack-index-paketnamn i fel ordning: \"%s\" före \"%s\""
 
-#: midx.c:209
+#: midx.c:211
 #, c-format
 msgid "bad pack-int-id: %u (%u total packs)"
 msgstr "bad pack-int-id: %u (%u paket totalt)"
 
-#: midx.c:250
+#: midx.c:261
 msgid "multi-pack-index stores a 64-bit offset, but off_t is too small"
 msgstr "multi-pack-index skriver 64-bitars offset, men off_t är för liten"
 
-#: midx.c:275
+#: midx.c:289
 msgid "error preparing packfile from multi-pack-index"
 msgstr "fel när paketfiler från multi-pack-index skulle förberedas"
 
-#: midx.c:443
+#: midx.c:470
 #, c-format
 msgid "failed to add packfile '%s'"
 msgstr "misslyckades läsa paketfilen \"%s\""
 
-#: midx.c:449
+#: midx.c:476
 #, c-format
 msgid "failed to open pack-index '%s'"
 msgstr "misslyckades öppna paketindexet \"%s\""
 
-#: midx.c:543
+#: midx.c:536
 #, c-format
 msgid "failed to locate object %d in packfile"
 msgstr "misslyckades hitta objekt %d i paketfilen"
 
-#: midx.c:979
+#: midx.c:865
+#, c-format
+msgid "did not see pack-file %s to drop"
+msgstr "såg inte paketfilen %s som skulle kastas"
+
+#: midx.c:1036
 #, c-format
 msgid "failed to clear multi-pack-index at %s"
 msgstr "misslyckades städa multi-pack-index på %s"
 
-#: midx.c:1034
+#: midx.c:1091
 msgid "Looking for referenced packfiles"
 msgstr "Ser efter refererade packfiler"
 
-#: midx.c:1049
+#: midx.c:1106
 #, c-format
 msgid ""
 "oid fanout out of order: fanout[%d] = %<PRIx32> > %<PRIx32> = fanout[%d]"
 msgstr ""
 "oid-utbredning i fel ordning: fanout[%d] = %<PRIx32> > %<PRIx32> = fanout[%d]"
 
-#: midx.c:1053
+#: midx.c:1110
 msgid "Verifying OID order in MIDX"
 msgstr "Bekräftar OID-ordning i MIDX"
 
-#: midx.c:1062
+#: midx.c:1119
 #, c-format
 msgid "oid lookup out of order: oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
 msgstr "oid-uppslagning i fel ordning: oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
 
-#: midx.c:1081
+#: midx.c:1138
 msgid "Sorting objects by packfile"
 msgstr "Sorterar objekt efter packfil"
 
-#: midx.c:1087
+#: midx.c:1144
 msgid "Verifying object offsets"
 msgstr "Bekräftar offset för objekt"
 
-#: midx.c:1103
+#: midx.c:1160
 #, c-format
 msgid "failed to load pack entry for oid[%d] = %s"
 msgstr "misslyckades läsa paketpost för oid[%d] = %s"
 
-#: midx.c:1109
+#: midx.c:1166
 #, c-format
 msgid "failed to load pack-index for packfile %s"
 msgstr "misslyckades läsa paketindex för paketfil %s"
 
-#: midx.c:1118
+#: midx.c:1175
 #, c-format
 msgid "incorrect object offset for oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
 msgstr "felaktigt objekt-offset för oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
 
-#: name-hash.c:531
+#: midx.c:1350
+msgid "could not start pack-objects"
+msgstr "kunde inte starta pack-objects"
+
+#: midx.c:1369
+msgid "could not finish pack-objects"
+msgstr "kunde inte avsluta pack-objects"
+
+#: name-hash.c:532
 #, c-format
 msgid "unable to create lazy_dir thread: %s"
 msgstr "misslyckades skapa lazy_dir-tråd: %s"
 
-#: name-hash.c:553
+#: name-hash.c:554
 #, c-format
 msgid "unable to create lazy_name thread: %s"
 msgstr "misslyckades skapa lazy_name-tråd: %s"
 
-#: name-hash.c:559
+#: name-hash.c:560
 #, c-format
 msgid "unable to join lazy_name thread: %s"
 msgstr "misslyckades utföra join på lazy_name-tråd: %s"
@@ -4203,16 +4274,16 @@ msgstr "kunde inte tolka objektet: %s"
 msgid "hash mismatch %s"
 msgstr "hashvärde stämmer inte överens %s"
 
-#: packfile.c:617
+#: packfile.c:648
 msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
 msgstr "offset före slutet av packfilen (trasig .idx?)"
 
-#: packfile.c:1880
+#: packfile.c:1899
 #, c-format
 msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
 msgstr "offset före slutet av packindex för %s (trasigt index?)"
 
-#: packfile.c:1884
+#: packfile.c:1903
 #, c-format
 msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
 msgstr "offset borton slutet av packindex för %s (trunkerat index?)"
@@ -4232,7 +4303,7 @@ msgstr "%s är inkompatibel med %s"
 msgid "%s : incompatible with something else"
 msgstr "%s: inkompatibelt med något annat"
 
-#: parse-options.c:92 parse-options.c:96 parse-options.c:287
+#: parse-options.c:92 parse-options.c:96 parse-options.c:319
 #, c-format
 msgid "%s takes no value"
 msgstr "%s tar inget värde"
@@ -4242,41 +4313,41 @@ msgstr "%s tar inget värde"
 msgid "%s isn't available"
 msgstr "%s är inte tillgängligt"
 
-#: parse-options.c:216
+#: parse-options.c:219
 #, c-format
 msgid "%s expects a non-negative integer value with an optional k/m/g suffix"
 msgstr "%s förväntar ett icke-negativt heltalsvärde, med valfritt k/m/g-suffix"
 
-#: parse-options.c:356
+#: parse-options.c:389
 #, c-format
 msgid "ambiguous option: %s (could be --%s%s or --%s%s)"
 msgstr "tvetydig flagga: %s (kan vara --%s%s eller --%s%s)"
 
-#: parse-options.c:390 parse-options.c:398
+#: parse-options.c:423 parse-options.c:431
 #, c-format
 msgid "did you mean `--%s` (with two dashes ?)"
 msgstr "menade du \"--%s\" (med två bindestreck?)"
 
-#: parse-options.c:733
+#: parse-options.c:859
 #, c-format
 msgid "unknown option `%s'"
 msgstr "okänd flagga \"%s\""
 
-#: parse-options.c:735
+#: parse-options.c:861
 #, c-format
 msgid "unknown switch `%c'"
 msgstr "okänd flagga \"%c\""
 
-#: parse-options.c:737
+#: parse-options.c:863
 #, c-format
 msgid "unknown non-ascii option in string: `%s'"
 msgstr "okänd icke-ascii-flagga i strängen: \"%s\""
 
-#: parse-options.c:759
+#: parse-options.c:887
 msgid "..."
 msgstr "..."
 
-#: parse-options.c:778
+#: parse-options.c:906
 #, c-format
 msgid "usage: %s"
 msgstr "användning: %s"
@@ -4284,37 +4355,42 @@ msgstr "användning: %s"
 #. TRANSLATORS: the colon here should align with the
 #. one in "usage: %s" translation.
 #.
-#: parse-options.c:784
+#: parse-options.c:912
 #, c-format
 msgid "   or: %s"
 msgstr "     eller: %s"
 
-#: parse-options.c:787
+#: parse-options.c:915
 #, c-format
 msgid "    %s"
 msgstr "    %s"
 
-#: parse-options.c:826
+#: parse-options.c:954
 msgid "-NUM"
 msgstr "-TAL"
 
-#: parse-options-cb.c:21
+#: parse-options.c:968
+#, c-format
+msgid "alias of --%s"
+msgstr "alias för --%s"
+
+#: parse-options-cb.c:20 parse-options-cb.c:24
 #, c-format
 msgid "option `%s' expects a numerical value"
 msgstr "flaggan \"%s\" antar ett numeriskt värde"
 
-#: parse-options-cb.c:38
+#: parse-options-cb.c:41
 #, c-format
 msgid "malformed expiration date '%s'"
-msgstr "trasigt utlöpsdatum: ”%s”"
+msgstr "trasigt utlöpsdatum: \"%s\""
 
-#: parse-options-cb.c:51
+#: parse-options-cb.c:54
 #, c-format
 msgid "option `%s' expects \"always\", \"auto\", or \"never\""
 msgstr ""
 "flaggan \"%s\" antar \"always\" (alltid), \"auto\" eller \"never\" (aldrig)"
 
-#: parse-options-cb.c:127 parse-options-cb.c:144
+#: parse-options-cb.c:130 parse-options-cb.c:147
 #, c-format
 msgid "malformed object name '%s'"
 msgstr "felformat objektnamn \"%s\""
@@ -4371,7 +4447,7 @@ msgstr "\")\" saknas i slutet av sökvägsuttrycket för \"%s\""
 #: pathspec.c:368
 #, c-format
 msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
-msgstr "Ej implementerat sökvägsuttryckmagi ”%c” i ”%s”"
+msgstr "Ej implementerat sökvägsuttryckmagi \"%c\" i \"%s\""
 
 #: pathspec.c:427
 #, c-format
@@ -4462,24 +4538,29 @@ msgstr "kunde inte skapa trådad lstat: %s"
 msgid "unable to parse --pretty format"
 msgstr "kunde inte tolka format för --pretty"
 
-#: range-diff.c:56
+#: range-diff.c:70
 msgid "could not start `log`"
 msgstr "kunde inte starta \"log\""
 
-#: range-diff.c:59
+#: range-diff.c:72
 msgid "could not read `log` output"
 msgstr "kunde inte läsa utdata från \"log\""
 
-#: range-diff.c:74 sequencer.c:4897
+#: range-diff.c:91 sequencer.c:5021
 #, c-format
 msgid "could not parse commit '%s'"
 msgstr "kunde inte tolka incheckningen \"%s\""
 
-#: range-diff.c:224
+#: range-diff.c:117
+#, c-format
+msgid "could not parse git header '%.*s'"
+msgstr "kunde inte tolka git-huvudet \"%.*s\""
+
+#: range-diff.c:274
 msgid "failed to generate diff"
 msgstr "misslyckades skapa diff"
 
-#: range-diff.c:455 range-diff.c:457
+#: range-diff.c:506 range-diff.c:508
 #, c-format
 msgid "could not parse log for '%s'"
 msgstr "kunde inte tolka loggen för \"%s\""
@@ -4595,11 +4676,10 @@ msgid "unordered stage entries for '%s'"
 msgstr "osorterade köposter för \"%s\""
 
 #: read-cache.c:1946 read-cache.c:2234 rerere.c:565 rerere.c:599 rerere.c:1111
-#: builtin/add.c:460 builtin/check-ignore.c:178 builtin/checkout.c:358
-#: builtin/checkout.c:672 builtin/checkout.c:1060 builtin/clean.c:955
-#: builtin/commit.c:344 builtin/diff-tree.c:120 builtin/grep.c:498
-#: builtin/mv.c:145 builtin/reset.c:245 builtin/rm.c:271
-#: builtin/submodule--helper.c:330
+#: builtin/add.c:460 builtin/check-ignore.c:178 builtin/checkout.c:467
+#: builtin/checkout.c:651 builtin/clean.c:956 builtin/commit.c:347
+#: builtin/diff-tree.c:120 builtin/grep.c:499 builtin/mv.c:145
+#: builtin/reset.c:245 builtin/rm.c:271 builtin/submodule--helper.c:330
 msgid "index file corrupt"
 msgstr "indexfilen trasig"
 
@@ -4653,32 +4733,32 @@ msgstr "kunde inte uppdatera delat index \"%s\""
 msgid "broken index, expect %s in %s, got %s"
 msgstr "trasigt index, förväntade %s i %s, fick %s"
 
-#: read-cache.c:2988 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1117
+#: read-cache.c:2989 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1114
 #, c-format
 msgid "could not close '%s'"
 msgstr "kunde inte stänga \"%s\""
 
-#: read-cache.c:3091 sequencer.c:2354 sequencer.c:3807
+#: read-cache.c:3092 sequencer.c:2358 sequencer.c:3928
 #, c-format
 msgid "could not stat '%s'"
 msgstr "kunde inte ta status på \"%s\""
 
-#: read-cache.c:3104
+#: read-cache.c:3105
 #, c-format
 msgid "unable to open git dir: %s"
 msgstr "kunde inte öppna git-katalog: %s"
 
-#: read-cache.c:3116
+#: read-cache.c:3117
 #, c-format
 msgid "unable to unlink: %s"
 msgstr "misslyckades ta bort länken: %s"
 
-#: read-cache.c:3141
+#: read-cache.c:3142
 #, c-format
 msgid "cannot fix permission bits on '%s'"
 msgstr "kan inte rätta behörighetsbitar på \"%s\""
 
-#: read-cache.c:3290
+#: read-cache.c:3291
 #, c-format
 msgid "%s: cannot drop to stage #0"
 msgstr "%s: kan inte återgå till kö 0"
@@ -4741,7 +4821,7 @@ msgid_plural "Rebase %s onto %s (%d commands)"
 msgstr[0] "Ombasera %s på %s (%d kommando)"
 msgstr[1] "Ombasera %s på %s (%d kommandon)"
 
-#: rebase-interactive.c:65 git-rebase--preserve-merges.sh:173
+#: rebase-interactive.c:65 git-rebase--preserve-merges.sh:228
 msgid ""
 "\n"
 "Do not remove any line. Use 'drop' explicitly to remove a commit.\n"
@@ -4750,7 +4830,7 @@ msgstr ""
 "Ta inte bort rader. Använd \"drop\" för att specifikt förkasta en "
 "incheckning.\n"
 
-#: rebase-interactive.c:68 git-rebase--preserve-merges.sh:177
+#: rebase-interactive.c:68 git-rebase--preserve-merges.sh:232
 msgid ""
 "\n"
 "If you remove a line here THAT COMMIT WILL BE LOST.\n"
@@ -4758,7 +4838,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Om du tar bort en rad KOMMER DEN INCHECKNINGEN ATT FÖRLORAS.\n"
 
-#: rebase-interactive.c:74 git-rebase--preserve-merges.sh:816
+#: rebase-interactive.c:74 git-rebase--preserve-merges.sh:871
 msgid ""
 "\n"
 "You are editing the todo file of an ongoing interactive rebase.\n"
@@ -4772,7 +4852,7 @@ msgstr ""
 "    git rebase --continue\n"
 "\n"
 
-#: rebase-interactive.c:79 git-rebase--preserve-merges.sh:893
+#: rebase-interactive.c:79 git-rebase--preserve-merges.sh:948
 msgid ""
 "\n"
 "However, if you remove everything, the rebase will be aborted.\n"
@@ -4782,12 +4862,12 @@ msgstr ""
 "Ombaseringen kommer dock att avbrytas om du tar bort allting.\n"
 "\n"
 
-#: rebase-interactive.c:85 git-rebase--preserve-merges.sh:900
+#: rebase-interactive.c:85 git-rebase--preserve-merges.sh:955
 msgid "Note that empty commits are commented out"
 msgstr "Observera att tomma incheckningar är utkommenterade"
 
-#: rebase-interactive.c:105 rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3339
-#: sequencer.c:3365 sequencer.c:4996 builtin/fsck.c:356 builtin/rebase.c:235
+#: rebase-interactive.c:105 rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3447
+#: sequencer.c:3473 sequencer.c:5120 builtin/fsck.c:356 builtin/rebase.c:235
 #, c-format
 msgid "could not write '%s'"
 msgstr "kunde inte skriva \"%s\""
@@ -4826,97 +4906,98 @@ msgstr ""
 "\" (fel).\n"
 "\n"
 
-#: refs.c:192
+#: refs.c:262
 #, c-format
 msgid "%s does not point to a valid object!"
 msgstr "\"%s\" pekar inte på ett giltigt objekt!"
 
-#: refs.c:597
+#: refs.c:667
 #, c-format
 msgid "ignoring dangling symref %s"
 msgstr "ignorerar dinglande symbolisk referens %s"
 
-#: refs.c:599 ref-filter.c:1982
+#: refs.c:669 ref-filter.c:2092
 #, c-format
 msgid "ignoring broken ref %s"
 msgstr "ignorerar trasig referens %s"
 
-#: refs.c:734
+#: refs.c:804
 #, c-format
 msgid "could not open '%s' for writing: %s"
 msgstr "kunde inte öppna \"%s\" för skrivning: %s"
 
-#: refs.c:744 refs.c:795
+#: refs.c:814 refs.c:865
 #, c-format
 msgid "could not read ref '%s'"
 msgstr "Kunde inte läsa referensen \"%s\""
 
-#: refs.c:750
+#: refs.c:820
 #, c-format
 msgid "ref '%s' already exists"
 msgstr "referensen \"%s\" finns redan"
 
-#: refs.c:755
+#: refs.c:825
 #, c-format
 msgid "unexpected object ID when writing '%s'"
 msgstr "oväntat objekt-id vid skrivning \"%s\""
 
-#: refs.c:763 sequencer.c:400 sequencer.c:2679 sequencer.c:2805
-#: sequencer.c:2819 sequencer.c:3076 sequencer.c:4913 wrapper.c:656
+#: refs.c:833 sequencer.c:403 sequencer.c:2709 sequencer.c:2913
+#: sequencer.c:2927 sequencer.c:3184 sequencer.c:5037 wrapper.c:656
 #, c-format
 msgid "could not write to '%s'"
 msgstr "kunde inte skriva till \"%s\""
 
-#: refs.c:790 wrapper.c:225 wrapper.c:395 builtin/am.c:715 builtin/rebase.c:993
+#: refs.c:860 wrapper.c:225 wrapper.c:395 builtin/am.c:715
+#: builtin/rebase.c:1003
 #, c-format
 msgid "could not open '%s' for writing"
 msgstr "kunde inte öppna \"%s\" för skrivning"
 
-#: refs.c:797
+#: refs.c:867
 #, c-format
 msgid "unexpected object ID when deleting '%s'"
 msgstr "oväntat objekt-id vid borttagning \"%s\""
 
-#: refs.c:928
+#: refs.c:998
 #, c-format
 msgid "log for ref %s has gap after %s"
 msgstr "loggen för referensen %s har lucka efter %s"
 
-#: refs.c:934
+#: refs.c:1004
 #, c-format
 msgid "log for ref %s unexpectedly ended on %s"
 msgstr "loggen för referensen %s slutade oväntat på %s"
 
-#: refs.c:993
+#: refs.c:1063
 #, c-format
 msgid "log for %s is empty"
 msgstr "loggen för %s är tom"
 
-#: refs.c:1085
+#: refs.c:1155
 #, c-format
 msgid "refusing to update ref with bad name '%s'"
 msgstr "vägrar uppdatera referens med trasigt namn \"%s\""
 
-#: refs.c:1161
+#: refs.c:1231
 #, c-format
 msgid "update_ref failed for ref '%s': %s"
 msgstr "update_ref misslyckades för referensen \"%s\": %s"
 
-#: refs.c:1942
+#: refs.c:2012
 #, c-format
 msgid "multiple updates for ref '%s' not allowed"
 msgstr "flera uppdateringar för referensen \"%s\" tillåts inte"
 
-#: refs.c:1974
+#: refs.c:2044
 msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
 msgstr "referensuppdateringar förbjudna i karantänmiljö"
 
-#: refs.c:2070 refs.c:2100
+#: refs.c:2140 refs.c:2170
 #, c-format
 msgid "'%s' exists; cannot create '%s'"
 msgstr "\"%s\" finns; kan inte skapa \"%s\""
 
-#: refs.c:2076 refs.c:2111
+#: refs.c:2146 refs.c:2181
 #, c-format
 msgid "cannot process '%s' and '%s' at the same time"
 msgstr "kan inte hantera \"%s\" och \"%s\" samtidigt"
@@ -4942,268 +5023,252 @@ msgstr "kunde inte ta bort referenser: %s"
 msgid "invalid refspec '%s'"
 msgstr "felaktig referensspecifikation: \"%s\""
 
-#: ref-filter.c:39 wt-status.c:1907
+#: ref-filter.c:42 wt-status.c:1934
 msgid "gone"
 msgstr "försvunnen"
 
-#: ref-filter.c:40
+#: ref-filter.c:43
 #, c-format
 msgid "ahead %d"
 msgstr "före %d"
 
-#: ref-filter.c:41
+#: ref-filter.c:44
 #, c-format
 msgid "behind %d"
 msgstr "bakom %d"
 
-#: ref-filter.c:42
+#: ref-filter.c:45
 #, c-format
 msgid "ahead %d, behind %d"
 msgstr "före %d, bakom %d"
 
-#: ref-filter.c:138
+#: ref-filter.c:162
 #, c-format
 msgid "expected format: %%(color:<color>)"
 msgstr "förväntat format: %%(color:<color>)"
 
-#: ref-filter.c:140
+#: ref-filter.c:164
 #, c-format
 msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
 msgstr "okänd färg: %%(color:%s)"
 
-#: ref-filter.c:162
+#: ref-filter.c:186
 #, c-format
 msgid "Integer value expected refname:lstrip=%s"
 msgstr "Heltalsvärde förväntades refname:lstrip=%s"
 
-#: ref-filter.c:166
+#: ref-filter.c:190
 #, c-format
 msgid "Integer value expected refname:rstrip=%s"
 msgstr "Heltalsvärde förväntades refname:rstrip=%s"
 
-#: ref-filter.c:168
+#: ref-filter.c:192
 #, c-format
 msgid "unrecognized %%(%s) argument: %s"
 msgstr "okänt %%(%s)-argument: %s"
 
-#: ref-filter.c:223
+#: ref-filter.c:247
 #, c-format
 msgid "%%(objecttype) does not take arguments"
 msgstr "%%(objecttype) tar inte argument"
 
-#: ref-filter.c:245
+#: ref-filter.c:269
 #, c-format
 msgid "unrecognized %%(objectsize) argument: %s"
 msgstr "okänt %%(objectsize)-argument: %s"
 
-#: ref-filter.c:253
+#: ref-filter.c:277
 #, c-format
 msgid "%%(deltabase) does not take arguments"
 msgstr "%%(deltabase) tar inte argument"
 
-#: ref-filter.c:265
+#: ref-filter.c:289
 #, c-format
 msgid "%%(body) does not take arguments"
 msgstr "%%(body) tar inte argument"
 
-#: ref-filter.c:274
+#: ref-filter.c:298
 #, c-format
 msgid "%%(subject) does not take arguments"
 msgstr "%%(subject) tar inte argument"
 
-#: ref-filter.c:296
+#: ref-filter.c:320
 #, c-format
 msgid "unknown %%(trailers) argument: %s"
 msgstr "okänt %%(trailers)-argument: %s"
 
-#: ref-filter.c:325
+#: ref-filter.c:349
 #, c-format
 msgid "positive value expected contents:lines=%s"
 msgstr "positivt värde förväntat contents:lines=%s"
 
-#: ref-filter.c:327
+#: ref-filter.c:351
 #, c-format
 msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
 msgstr "okänt %%(contents)-argument: %s"
 
-#: ref-filter.c:342
+#: ref-filter.c:366
 #, c-format
 msgid "positive value expected objectname:short=%s"
 msgstr "positivt värde förväntat objectname:short=%s"
 
-#: ref-filter.c:346
+#: ref-filter.c:370
 #, c-format
 msgid "unrecognized %%(objectname) argument: %s"
 msgstr "okänt %%(objectname)-argument: %s"
 
-#: ref-filter.c:376
+#: ref-filter.c:400
 #, c-format
 msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
 msgstr "förväntat format: %%(align:<bredd>,<position>)"
 
-#: ref-filter.c:388
+#: ref-filter.c:412
 #, c-format
 msgid "unrecognized position:%s"
 msgstr "okänd position:%s"
 
-#: ref-filter.c:395
+#: ref-filter.c:419
 #, c-format
 msgid "unrecognized width:%s"
 msgstr "okänd bredd:%s"
 
-#: ref-filter.c:404
+#: ref-filter.c:428
 #, c-format
 msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
 msgstr "okänt %%(align)-argument: %s"
 
-#: ref-filter.c:412
+#: ref-filter.c:436
 #, c-format
 msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
 msgstr "positiv bredd förväntad med atomen %%(align)"
 
-#: ref-filter.c:430
+#: ref-filter.c:454
 #, c-format
 msgid "unrecognized %%(if) argument: %s"
 msgstr "okänt %%(if)-argument: %s"
 
-#: ref-filter.c:531
+#: ref-filter.c:556
 #, c-format
 msgid "malformed field name: %.*s"
 msgstr "felformat fältnamn: %.*s"
 
-#: ref-filter.c:558
+#: ref-filter.c:583
 #, c-format
 msgid "unknown field name: %.*s"
 msgstr "okänt fältnamn: %.*s"
 
-#: ref-filter.c:562
+#: ref-filter.c:587
 #, c-format
 msgid ""
 "not a git repository, but the field '%.*s' requires access to object data"
 msgstr ""
 "inte ett git-arkiv, men fältet \"%.*s\" kräver tillgång till objektdata"
 
-#: ref-filter.c:686
+#: ref-filter.c:711
 #, c-format
 msgid "format: %%(if) atom used without a %%(then) atom"
 msgstr "format: atomen %%(if) använd utan en %%(then)-atom"
 
-#: ref-filter.c:749
+#: ref-filter.c:774
 #, c-format
 msgid "format: %%(then) atom used without an %%(if) atom"
 msgstr "format: atomen %%(then) använd utan en %%(if)-atom"
 
-#: ref-filter.c:751
+#: ref-filter.c:776
 #, c-format
 msgid "format: %%(then) atom used more than once"
 msgstr "format: atomen %%(then) använd mer än en gång"
 
-#: ref-filter.c:753
+#: ref-filter.c:778
 #, c-format
 msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
 msgstr "format: atomen %%(then) använd efter %%(else)"
 
-#: ref-filter.c:781
+#: ref-filter.c:806
 #, c-format
 msgid "format: %%(else) atom used without an %%(if) atom"
 msgstr "format: atomen %%(else) använd utan en %%(if)-atom"
 
-#: ref-filter.c:783
+#: ref-filter.c:808
 #, c-format
 msgid "format: %%(else) atom used without a %%(then) atom"
 msgstr "format: atomen %%(else) använd utan en %%(then)-atom"
 
-#: ref-filter.c:785
+#: ref-filter.c:810
 #, c-format
 msgid "format: %%(else) atom used more than once"
 msgstr "format: atomen %%(else) använd mer än en gång"
 
-#: ref-filter.c:800
+#: ref-filter.c:825
 #, c-format
 msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
 msgstr "format: atomen %%(end) använd utan motsvarande atom"
 
-#: ref-filter.c:857
+#: ref-filter.c:882
 #, c-format
 msgid "malformed format string %s"
 msgstr "felformad formatsträng %s"
 
-#: ref-filter.c:1453
-#, c-format
-msgid "(no branch, rebasing %s)"
-msgstr "(ingen gren, ombaserar %s)"
-
-#: ref-filter.c:1456
-#, c-format
-msgid "(no branch, rebasing detached HEAD %s)"
-msgstr "(ingen gren, ombaserar frånkopplat HEAD %s)"
-
-#: ref-filter.c:1459
+#: ref-filter.c:1485
 #, c-format
-msgid "(no branch, bisect started on %s)"
-msgstr "(ingen gren, \"bisect\" startad på %s)"
+msgid "no branch, rebasing %s"
+msgstr "ingen gren, ombaserar %s"
 
-#. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
-#. detached at " in wt-status.c
-#.
-#: ref-filter.c:1467
+#: ref-filter.c:1488
 #, c-format
-msgid "(HEAD detached at %s)"
-msgstr "(HEAD frånkopplat vid %s)"
+msgid "no branch, rebasing detached HEAD %s"
+msgstr "ingen gren, ombaserar frånkopplat HEAD %s"
 
-#. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
-#. detached from " in wt-status.c
-#.
-#: ref-filter.c:1474
+#: ref-filter.c:1491
 #, c-format
-msgid "(HEAD detached from %s)"
-msgstr "(HEAD frånkopplat från %s)"
+msgid "no branch, bisect started on %s"
+msgstr "ingen gren, \"bisect\" startad på %s"
 
-#: ref-filter.c:1478
-msgid "(no branch)"
-msgstr "(ingen gren)"
+#: ref-filter.c:1501
+msgid "no branch"
+msgstr "ingen gren"
 
-#: ref-filter.c:1512 ref-filter.c:1669
+#: ref-filter.c:1537 ref-filter.c:1743
 #, c-format
 msgid "missing object %s for %s"
 msgstr "objektet %s saknas för %s"
 
-#: ref-filter.c:1522
+#: ref-filter.c:1547
 #, c-format
 msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
 msgstr "parse_object_buffer misslyckades på %s för %s"
 
-#: ref-filter.c:1888
+#: ref-filter.c:1998
 #, c-format
 msgid "malformed object at '%s'"
 msgstr "felformat objekt vid \"%s\""
 
-#: ref-filter.c:1977
+#: ref-filter.c:2087
 #, c-format
 msgid "ignoring ref with broken name %s"
 msgstr "ignorerar referens med trasigt namn %s"
 
-#: ref-filter.c:2263
+#: ref-filter.c:2382
 #, c-format
 msgid "format: %%(end) atom missing"
 msgstr "format: atomen %%(end) saknas"
 
-#: ref-filter.c:2363
+#: ref-filter.c:2482
 #, c-format
 msgid "option `%s' is incompatible with --merged"
 msgstr "flaggan \"%s\" är inkompatibel med --merged"
 
-#: ref-filter.c:2366
+#: ref-filter.c:2485
 #, c-format
 msgid "option `%s' is incompatible with --no-merged"
 msgstr "flaggan \"%s\" är inkompatibel med --no-merged"
 
-#: ref-filter.c:2376
+#: ref-filter.c:2495
 #, c-format
 msgid "malformed object name %s"
 msgstr "felformat objektnamn %s"
 
-#: ref-filter.c:2381
+#: ref-filter.c:2500
 #, c-format
 msgid "option `%s' must point to a commit"
 msgstr "flaggan \"%s\" måste peka på en incheckning"
@@ -5545,8 +5610,8 @@ msgstr "kan inte ta bort lös länk \"%s\""
 msgid "Recorded preimage for '%s'"
 msgstr "Sparade förhandsbild för \"%s\""
 
-#: rerere.c:881 submodule.c:2024 builtin/log.c:1750
-#: builtin/submodule--helper.c:1417 builtin/submodule--helper.c:1427
+#: rerere.c:881 submodule.c:2023 builtin/log.c:1790
+#: builtin/submodule--helper.c:1418 builtin/submodule--helper.c:1428
 #, c-format
 msgid "could not create directory '%s'"
 msgstr "kunde inte skapa katalogen \"%s\""
@@ -5580,20 +5645,20 @@ msgstr "Glömde lösning för \"%s\"\n"
 msgid "unable to open rr-cache directory"
 msgstr "kan inte uppdatera katalogen rr-cache"
 
-#: revision.c:2476
+#: revision.c:2507
 msgid "your current branch appears to be broken"
 msgstr "din nuvarande gren verkar vara trasig"
 
-#: revision.c:2479
+#: revision.c:2510
 #, c-format
 msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
 msgstr "din nuvarande gren \"%s\" innehåller ännu inte några incheckningar"
 
-#: revision.c:2679
+#: revision.c:2710
 msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
 msgstr "--first-parent är inkompatibelt med --bisect"
 
-#: revision.c:2683
+#: revision.c:2714
 msgid "-L does not yet support diff formats besides -p and -s"
 msgstr "-L stöder ännu inte andra diff-format än -p och -s"
 
@@ -5663,24 +5728,29 @@ msgstr "felaktigt incheckningsmeddelandestädningsläge \"%s\""
 msgid "could not delete '%s'"
 msgstr "kunde inte ta bort \"%s\""
 
-#: sequencer.c:318
+#: sequencer.c:311 builtin/rebase.c:759 builtin/rebase.c:1645 builtin/rm.c:369
+#, c-format
+msgid "could not remove '%s'"
+msgstr "kunde inte ta bort \"%s\""
+
+#: sequencer.c:321
 msgid "revert"
 msgstr "revert"
 
-#: sequencer.c:320
+#: sequencer.c:323
 msgid "cherry-pick"
 msgstr "cherry-pick"
 
-#: sequencer.c:322
+#: sequencer.c:325
 msgid "rebase -i"
 msgstr "rebase -i"
 
-#: sequencer.c:324
+#: sequencer.c:327
 #, c-format
 msgid "unknown action: %d"
 msgstr "okänd funktion: %d"
 
-#: sequencer.c:382
+#: sequencer.c:385
 msgid ""
 "after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
 "with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
@@ -5688,7 +5758,7 @@ msgstr ""
 "efter att ha löst konflikterna, markera de rättade sökvägarna\n"
 "med \"git add <sökvägar>\" eller \"git rm <sökvägar>\""
 
-#: sequencer.c:385
+#: sequencer.c:388
 msgid ""
 "after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
 "with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
@@ -5698,44 +5768,44 @@ msgstr ""
 "med \"git add <sökvägar>\" eller \"git rm <sökvägar>\"\n"
 "och checka in resultatet med \"git commit\""
 
-#: sequencer.c:398 sequencer.c:2801
+#: sequencer.c:401 sequencer.c:2909
 #, c-format
 msgid "could not lock '%s'"
 msgstr "kunde inte låsa \"%s\""
 
-#: sequencer.c:405
+#: sequencer.c:408
 #, c-format
 msgid "could not write eol to '%s'"
 msgstr "kunde inte skriva radslut till \"%s\""
 
-#: sequencer.c:410 sequencer.c:2684 sequencer.c:2807 sequencer.c:2821
-#: sequencer.c:3084
+#: sequencer.c:413 sequencer.c:2714 sequencer.c:2915 sequencer.c:2929
+#: sequencer.c:3192
 #, c-format
 msgid "failed to finalize '%s'"
 msgstr "misslyckades färdigställa \"%s\""
 
-#: sequencer.c:433 sequencer.c:978 sequencer.c:1652 sequencer.c:2704
-#: sequencer.c:3066 sequencer.c:3175 builtin/am.c:245 builtin/commit.c:760
-#: builtin/merge.c:1115 builtin/rebase.c:567
+#: sequencer.c:436 sequencer.c:981 sequencer.c:1655 sequencer.c:2734
+#: sequencer.c:3174 sequencer.c:3283 builtin/am.c:245 builtin/commit.c:763
+#: builtin/merge.c:1112 builtin/rebase.c:567
 #, c-format
 msgid "could not read '%s'"
 msgstr "kunde inte läsa \"%s\""
 
-#: sequencer.c:459
+#: sequencer.c:462
 #, c-format
 msgid "your local changes would be overwritten by %s."
 msgstr "dina lokala ändringar skulle skrivas över av %s."
 
-#: sequencer.c:463
+#: sequencer.c:466
 msgid "commit your changes or stash them to proceed."
 msgstr "checka in dina ändringar eller använd \"stash\" för att fortsätta."
 
-#: sequencer.c:495
+#: sequencer.c:498
 #, c-format
 msgid "%s: fast-forward"
 msgstr "%s: snabbspola"
 
-#: sequencer.c:534 builtin/tag.c:555
+#: sequencer.c:537 builtin/tag.c:565
 #, c-format
 msgid "Invalid cleanup mode %s"
 msgstr "Felaktigt städningsläge %s"
@@ -5743,70 +5813,70 @@ msgstr "Felaktigt städningsläge %s"
 #. TRANSLATORS: %s will be "revert", "cherry-pick" or
 #. "rebase -i".
 #.
-#: sequencer.c:629
+#: sequencer.c:632
 #, c-format
 msgid "%s: Unable to write new index file"
 msgstr "%s: Kunde inte skriva ny indexfil"
 
-#: sequencer.c:646
+#: sequencer.c:649
 msgid "unable to update cache tree"
 msgstr "kan inte uppdatera cacheträd"
 
-#: sequencer.c:660
+#: sequencer.c:663
 msgid "could not resolve HEAD commit"
 msgstr "kunde inte bestämma HEAD:s incheckning"
 
-#: sequencer.c:740
+#: sequencer.c:743
 #, c-format
 msgid "no key present in '%.*s'"
 msgstr "ingen nyckel i  \"%.*s\""
 
-#: sequencer.c:751
+#: sequencer.c:754
 #, c-format
 msgid "unable to dequote value of '%s'"
 msgstr "kan inte ta bort citering av värdet \"%s\""
 
-#: sequencer.c:788 wrapper.c:227 wrapper.c:397 builtin/am.c:706
-#: builtin/am.c:798 builtin/merge.c:1112 builtin/rebase.c:1035
+#: sequencer.c:791 wrapper.c:227 wrapper.c:397 builtin/am.c:706
+#: builtin/am.c:798 builtin/merge.c:1109 builtin/rebase.c:1045
 #, c-format
 msgid "could not open '%s' for reading"
 msgstr "kunde inte öppna \"%s\" för läsning"
 
-#: sequencer.c:798
+#: sequencer.c:801
 msgid "'GIT_AUTHOR_NAME' already given"
 msgstr "\"GIT_AUTHOR_NAME\" har redan angivits"
 
-#: sequencer.c:803
+#: sequencer.c:806
 msgid "'GIT_AUTHOR_EMAIL' already given"
 msgstr "\"GIT_AUTHOR_EMAIL\" har redan angivits"
 
-#: sequencer.c:808
+#: sequencer.c:811
 msgid "'GIT_AUTHOR_DATE' already given"
 msgstr "\"GIT_AUTHOR_DATE\" har redan angivits"
 
-#: sequencer.c:812
+#: sequencer.c:815
 #, c-format
 msgid "unknown variable '%s'"
 msgstr "okänd variabel \"%s\""
 
-#: sequencer.c:817
+#: sequencer.c:820
 msgid "missing 'GIT_AUTHOR_NAME'"
 msgstr "\"GIT_AUTHOR_NAME\" saknas"
 
-#: sequencer.c:819
+#: sequencer.c:822
 msgid "missing 'GIT_AUTHOR_EMAIL'"
 msgstr "\"GIT_AUTHOR_EMAIL\" saknas"
 
-#: sequencer.c:821
+#: sequencer.c:824
 msgid "missing 'GIT_AUTHOR_DATE'"
 msgstr "\"GIT_AUTHOR_DATE\" saknas"
 
-#: sequencer.c:881
+#: sequencer.c:884
 #, c-format
 msgid "invalid date format '%s' in '%s'"
 msgstr "ogiltigt datumformat \"%s\" i \"%s\""
 
-#: sequencer.c:898
+#: sequencer.c:901
 #, c-format
 msgid ""
 "you have staged changes in your working tree\n"
@@ -5835,15 +5905,15 @@ msgstr ""
 "\n"
 "  git rebase --continue\n"
 
-#: sequencer.c:992
+#: sequencer.c:995
 msgid "writing root commit"
 msgstr "skriver rotincheckning"
 
-#: sequencer.c:1213
+#: sequencer.c:1216
 msgid "'prepare-commit-msg' hook failed"
 msgstr "kroken \"prepare-commit-msg\" misslyckades"
 
-#: sequencer.c:1220
+#: sequencer.c:1223
 msgid ""
 "Your name and email address were configured automatically based\n"
 "on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -5870,7 +5940,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "    git commit --amend --reset-author\n"
 
-#: sequencer.c:1233
+#: sequencer.c:1236
 msgid ""
 "Your name and email address were configured automatically based\n"
 "on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -5895,307 +5965,350 @@ msgstr ""
 "\n"
 "    git commit --amend --reset-author\n"
 
-#: sequencer.c:1275
+#: sequencer.c:1278
 msgid "couldn't look up newly created commit"
 msgstr "kunde inte slå upp en precis skapad incheckning"
 
-#: sequencer.c:1277
+#: sequencer.c:1280
 msgid "could not parse newly created commit"
 msgstr "kunde inte tolka en precis skapad incheckning"
 
-#: sequencer.c:1323
+#: sequencer.c:1326
 msgid "unable to resolve HEAD after creating commit"
 msgstr "kunde inte bestämma HEAD efter att ha skapat incheckning"
 
-#: sequencer.c:1325
+#: sequencer.c:1328
 msgid "detached HEAD"
 msgstr "frånkopplad HEAD"
 
-#: sequencer.c:1329
+#: sequencer.c:1332
 msgid " (root-commit)"
 msgstr " (rotincheckning)"
 
-#: sequencer.c:1350
+#: sequencer.c:1353
 msgid "could not parse HEAD"
 msgstr "kunde inte tolka HEAD"
 
-#: sequencer.c:1352
+#: sequencer.c:1355
 #, c-format
 msgid "HEAD %s is not a commit!"
 msgstr "HEAD %s är inte en incheckning!"
 
-#: sequencer.c:1356 builtin/commit.c:1551
+#: sequencer.c:1359 builtin/commit.c:1571
 msgid "could not parse HEAD commit"
 msgstr "kunde inte tolka HEAD:s incheckning"
 
-#: sequencer.c:1408 sequencer.c:2001
+#: sequencer.c:1411 sequencer.c:2004
 msgid "unable to parse commit author"
 msgstr "kunde inte tolka incheckningens författare"
 
-#: sequencer.c:1418 builtin/am.c:1572 builtin/merge.c:688
+#: sequencer.c:1421 builtin/am.c:1573 builtin/merge.c:684
 msgid "git write-tree failed to write a tree"
 msgstr "git write-tree misslyckades skriva ett träd"
 
-#: sequencer.c:1435 sequencer.c:1496
+#: sequencer.c:1438 sequencer.c:1499
 #, c-format
 msgid "unable to read commit message from '%s'"
 msgstr "kunde inte läsa incheckningsmeddelande från \"%s\""
 
-#: sequencer.c:1462 builtin/am.c:1594 builtin/commit.c:1650 builtin/merge.c:882
-#: builtin/merge.c:906
+#: sequencer.c:1465 builtin/am.c:1595 builtin/commit.c:1670 builtin/merge.c:878
+#: builtin/merge.c:903
 msgid "failed to write commit object"
 msgstr "kunde inte skriva incheckningsobjekt"
 
-#: sequencer.c:1523
+#: sequencer.c:1526
 #, c-format
 msgid "could not parse commit %s"
 msgstr "kunde inte tolka incheckningen %s"
 
-#: sequencer.c:1528
+#: sequencer.c:1531
 #, c-format
 msgid "could not parse parent commit %s"
 msgstr "kunde inte tolka föräldraincheckningen %s"
 
-#: sequencer.c:1602 sequencer.c:1712
+#: sequencer.c:1605 sequencer.c:1715
 #, c-format
 msgid "unknown command: %d"
 msgstr "okänt kommando: %d"
 
-#: sequencer.c:1659 sequencer.c:1684
+#: sequencer.c:1662 sequencer.c:1687
 #, c-format
 msgid "This is a combination of %d commits."
 msgstr "Det här är en kombination av %d incheckningar."
 
-#: sequencer.c:1669
+#: sequencer.c:1672
 msgid "need a HEAD to fixup"
 msgstr "behöver en HEAD-incheckning att rätta"
 
-#: sequencer.c:1671 sequencer.c:3111
+#: sequencer.c:1674 sequencer.c:3219
 msgid "could not read HEAD"
 msgstr "kunde inte läsa HEAD"
 
-#: sequencer.c:1673
+#: sequencer.c:1676
 msgid "could not read HEAD's commit message"
 msgstr "kunde inte läsa HEAD:s incheckningsmeddelande"
 
-#: sequencer.c:1679
+#: sequencer.c:1682
 #, c-format
 msgid "cannot write '%s'"
 msgstr "kan inte skriva \"%s\""
 
-#: sequencer.c:1686 git-rebase--preserve-merges.sh:441
+#: sequencer.c:1689 git-rebase--preserve-merges.sh:496
 msgid "This is the 1st commit message:"
 msgstr "Det här är 1:a incheckningsmeddelandet:"
 
-#: sequencer.c:1694
+#: sequencer.c:1697
 #, c-format
 msgid "could not read commit message of %s"
 msgstr "kunde inte läsa incheckningsmeddelande för %s"
 
-#: sequencer.c:1701
+#: sequencer.c:1704
 #, c-format
 msgid "This is the commit message #%d:"
 msgstr "Det här är incheckningsmeddelande %d:"
 
-#: sequencer.c:1707
+#: sequencer.c:1710
 #, c-format
 msgid "The commit message #%d will be skipped:"
 msgstr "Incheckningsmeddelande %d kommer hoppas över:"
 
-#: sequencer.c:1795
+#: sequencer.c:1798
 msgid "your index file is unmerged."
 msgstr "din indexfil har inte slagits ihop."
 
-#: sequencer.c:1802
+#: sequencer.c:1805
 msgid "cannot fixup root commit"
 msgstr "kan inte göra \"fixup\" på rotincheckning"
 
-#: sequencer.c:1821
+#: sequencer.c:1824
 #, c-format
 msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
 msgstr "incheckning %s är en sammanslagning, men flaggan -m angavs inte."
 
-#: sequencer.c:1829 sequencer.c:1837
+#: sequencer.c:1832 sequencer.c:1840
 #, c-format
 msgid "commit %s does not have parent %d"
 msgstr "incheckning %s har inte förälder %d"
 
-#: sequencer.c:1843
+#: sequencer.c:1846
 #, c-format
 msgid "cannot get commit message for %s"
 msgstr "kan inte hämta incheckningsmeddelande för %s"
 
 #. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
 #. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
-#: sequencer.c:1862
+#: sequencer.c:1865
 #, c-format
 msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
 msgstr "%s: kan inte tolka föräldraincheckningen %s"
 
-#: sequencer.c:1927
+#: sequencer.c:1930
 #, c-format
 msgid "could not rename '%s' to '%s'"
 msgstr "kunde inte byta namn på \"%s\" till \"%s\""
 
-#: sequencer.c:1982
+#: sequencer.c:1985
 #, c-format
 msgid "could not revert %s... %s"
 msgstr "kunde inte ångra %s... %s"
 
-#: sequencer.c:1983
+#: sequencer.c:1986
 #, c-format
 msgid "could not apply %s... %s"
 msgstr "kunde inte tillämpa %s... %s"
 
-#: sequencer.c:2042
+#: sequencer.c:2045
 #, c-format
 msgid "git %s: failed to read the index"
 msgstr "git %s: misslyckades läsa indexet"
 
-#: sequencer.c:2049
+#: sequencer.c:2052
 #, c-format
 msgid "git %s: failed to refresh the index"
 msgstr "git %s: misslyckades uppdatera indexet"
 
-#: sequencer.c:2118
+#: sequencer.c:2128
 #, c-format
 msgid "%s does not accept arguments: '%s'"
 msgstr "%s tar inte argument: \"%s\""
 
-#: sequencer.c:2127
+#: sequencer.c:2137
 #, c-format
 msgid "missing arguments for %s"
 msgstr "argument saknas för %s"
 
-#: sequencer.c:2164
+#: sequencer.c:2174
 #, c-format
 msgid "could not parse '%.*s'"
 msgstr "kunde inte tolka \"%.*s\""
 
-#: sequencer.c:2226
+#: sequencer.c:2228
 #, c-format
 msgid "invalid line %d: %.*s"
 msgstr "ogiltig rad %d: %.*s"
 
-#: sequencer.c:2237
+#: sequencer.c:2239
 #, c-format
 msgid "cannot '%s' without a previous commit"
 msgstr "kan inte utföra \"%s\" utan en föregående incheckning"
 
-#: sequencer.c:2285 builtin/rebase.c:153 builtin/rebase.c:178
+#: sequencer.c:2287 builtin/rebase.c:153 builtin/rebase.c:178
 #: builtin/rebase.c:204 builtin/rebase.c:229
 #, c-format
 msgid "could not read '%s'."
 msgstr "kunde inte läsa \"%s\"."
 
-#: sequencer.c:2360
+#: sequencer.c:2323
+msgid "cancelling a cherry picking in progress"
+msgstr "avbryter pågående \"cherry-pick\""
+
+#: sequencer.c:2330
+msgid "cancelling a revert in progress"
+msgstr "avbryter pågående \"revert\""
+
+#: sequencer.c:2364
 msgid "please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
 msgstr "rätta det med \"git rebase --edit-todo\"."
 
-#: sequencer.c:2362
+#: sequencer.c:2366
 #, c-format
 msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
-msgstr "oanvändbart manus: ”%s”"
+msgstr "oanvändbart manus: \"%s\""
 
-#: sequencer.c:2367
+#: sequencer.c:2371
 msgid "no commits parsed."
 msgstr "inga incheckningar lästes."
 
-#: sequencer.c:2378
+#: sequencer.c:2382
 msgid "cannot cherry-pick during a revert."
 msgstr "kan inte utföra \"cherry-pick\" under en \"revert\"."
 
-#: sequencer.c:2380
+#: sequencer.c:2384
 msgid "cannot revert during a cherry-pick."
 msgstr "kan inte utföra \"revert\" under en \"cherry-pick\"."
 
-#: sequencer.c:2462
+#: sequencer.c:2466
 #, c-format
 msgid "invalid value for %s: %s"
 msgstr "felaktigt värde för %s: %s"
 
-#: sequencer.c:2549
+#: sequencer.c:2553
 msgid "unusable squash-onto"
 msgstr "oanvändbar squash-onto"
 
-#: sequencer.c:2565
+#: sequencer.c:2569
 #, c-format
 msgid "malformed options sheet: '%s'"
-msgstr "trasigt manus: ”%s”"
+msgstr "trasigt manus: \"%s\""
 
-#: sequencer.c:2648 sequencer.c:4227
+#: sequencer.c:2652 sequencer.c:4351
 msgid "empty commit set passed"
 msgstr "den angivna uppsättningen incheckningar är tom"
 
-#: sequencer.c:2656
-msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
-msgstr "en \"cherry-pick\" eller \"revert\" pågår redan"
+#: sequencer.c:2668
+msgid "revert is already in progress"
+msgstr "en \"revert\" pågår redan"
 
-#: sequencer.c:2657
-msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
-msgstr "testa \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
+#: sequencer.c:2670
+#, c-format
+msgid "try \"git revert (--continue | %s--abort | --quit)\""
+msgstr "testa \"git revert (--continue | %s--abort | --quit)\""
+
+#: sequencer.c:2673
+msgid "cherry-pick is already in progress"
+msgstr "en \"cherry-pick\" pågår redan"
+
+#: sequencer.c:2675
+#, c-format
+msgid "try \"git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)\""
+msgstr "testa \"git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)\""
 
-#: sequencer.c:2660
+#: sequencer.c:2689
 #, c-format
 msgid "could not create sequencer directory '%s'"
 msgstr "kunde inte skapa \"sequencer\"-katalogen \"%s\""
 
-#: sequencer.c:2674
+#: sequencer.c:2704
 msgid "could not lock HEAD"
 msgstr "kunde inte låsa HEAD"
 
-#: sequencer.c:2729 sequencer.c:3979
+#: sequencer.c:2764 sequencer.c:4103
 msgid "no cherry-pick or revert in progress"
 msgstr "ingen \"cherry-pick\" eller \"revert\" pågår"
 
-#: sequencer.c:2731
+#: sequencer.c:2766 sequencer.c:2777
 msgid "cannot resolve HEAD"
 msgstr "kan inte bestämma HEAD"
 
-#: sequencer.c:2733 sequencer.c:2768
+#: sequencer.c:2768 sequencer.c:2812
 msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
 msgstr "kan inte avbryta från en gren som ännu inte är född"
 
-#: sequencer.c:2754 builtin/grep.c:732
+#: sequencer.c:2798 builtin/grep.c:734
 #, c-format
 msgid "cannot open '%s'"
 msgstr "kan inte öppna \"%s\""
 
-#: sequencer.c:2756
+#: sequencer.c:2800
 #, c-format
 msgid "cannot read '%s': %s"
 msgstr "kan inte läsa \"%s\": %s"
 
-#: sequencer.c:2757
+#: sequencer.c:2801
 msgid "unexpected end of file"
 msgstr "oväntat filslut"
 
-#: sequencer.c:2763
+#: sequencer.c:2807
 #, c-format
 msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
 msgstr "sparad HEAD-fil från före \"cherry-pick\", \"%s\", är trasig"
 
-#: sequencer.c:2774
+#: sequencer.c:2818
 msgid "You seem to have moved HEAD. Not rewinding, check your HEAD!"
 msgstr ""
 "Du verkar ha flyttat HEAD.\n"
 "Spolar inte tillbaka, kontrollera HEAD!"
 
-#: sequencer.c:2903 sequencer.c:3894
+#: sequencer.c:2859
+msgid "no revert in progress"
+msgstr "ingen \"revers\" pågår"
+
+#: sequencer.c:2867
+msgid "no cherry-pick in progress"
+msgstr "ingen \"cherry-pick\" pågår"
+
+#: sequencer.c:2877
+msgid "failed to skip the commit"
+msgstr "kunde inte hoppa över incheckningen"
+
+#: sequencer.c:2884
+msgid "there is nothing to skip"
+msgstr "ingenting att hoppa över"
+
+#: sequencer.c:2887
+#, c-format
+msgid ""
+"have you committed already?\n"
+"try \"git %s --continue\""
+msgstr ""
+"har du redan checkat in?\n"
+"testa \"git %s --continue\""
+
+#: sequencer.c:3011 sequencer.c:4015
 #, c-format
 msgid "could not update %s"
 msgstr "kunde inte uppdatera %s"
 
-#: sequencer.c:2941 sequencer.c:3874
+#: sequencer.c:3049 sequencer.c:3995
 msgid "cannot read HEAD"
 msgstr "kan inte läsa HEAD"
 
-#: sequencer.c:2958
+#: sequencer.c:3066
 #, c-format
 msgid "unable to copy '%s' to '%s'"
 msgstr "kan inte kopiera in \"%s\" till \"%s\""
 
-#: sequencer.c:2966
+#: sequencer.c:3074
 #, c-format
 msgid ""
 "You can amend the commit now, with\n"
@@ -6214,27 +6327,27 @@ msgstr ""
 "\n"
 "\tgit rebase --continue\n"
 
-#: sequencer.c:2976
+#: sequencer.c:3084
 #, c-format
 msgid "Could not apply %s... %.*s"
 msgstr "Kunde inte tillämpa %s... %.*s"
 
-#: sequencer.c:2983
+#: sequencer.c:3091
 #, c-format
 msgid "Could not merge %.*s"
 msgstr "Kunde inte slå ihop %.*s"
 
-#: sequencer.c:2997 sequencer.c:3001 builtin/difftool.c:639
+#: sequencer.c:3105 sequencer.c:3109 builtin/difftool.c:633
 #, c-format
 msgid "could not copy '%s' to '%s'"
 msgstr "kunde inte kopiera in \"%s\" till \"%s\""
 
-#: sequencer.c:3023 sequencer.c:3446 builtin/rebase.c:839 builtin/rebase.c:1580
-#: builtin/rebase.c:1940 builtin/rebase.c:1995
+#: sequencer.c:3131 sequencer.c:3558 builtin/rebase.c:849 builtin/rebase.c:1582
+#: builtin/rebase.c:1953 builtin/rebase.c:2008
 msgid "could not read index"
 msgstr "kunde inte läsa indexet"
 
-#: sequencer.c:3028
+#: sequencer.c:3136
 #, c-format
 msgid ""
 "execution failed: %s\n"
@@ -6249,11 +6362,11 @@ msgstr ""
 "\tgit rebase --continue\n"
 "\n"
 
-#: sequencer.c:3034
+#: sequencer.c:3142
 msgid "and made changes to the index and/or the working tree\n"
 msgstr "och gjorde ändringar till indexet och/eller arbetskatalogen\n"
 
-#: sequencer.c:3040
+#: sequencer.c:3148
 #, c-format
 msgid ""
 "execution succeeded: %s\n"
@@ -6270,76 +6383,76 @@ msgstr ""
 "\tgit rebase --continue\n"
 "\n"
 
-#: sequencer.c:3101
+#: sequencer.c:3209
 #, c-format
 msgid "illegal label name: '%.*s'"
 msgstr "ogiltigt etikettnamn: \"%.*s\""
 
-#: sequencer.c:3155
+#: sequencer.c:3263
 msgid "writing fake root commit"
 msgstr "skriver fejkad rotincheckning"
 
-#: sequencer.c:3160
+#: sequencer.c:3268
 msgid "writing squash-onto"
 msgstr "skriver squash-onto"
 
-#: sequencer.c:3198 builtin/rebase.c:844 builtin/rebase.c:850
+#: sequencer.c:3306 builtin/rebase.c:854 builtin/rebase.c:860
 #, c-format
 msgid "failed to find tree of %s"
 msgstr "kunde inte hitta trädet för %s."
 
-#: sequencer.c:3216 builtin/rebase.c:863
+#: sequencer.c:3324 builtin/rebase.c:873
 msgid "could not write index"
 msgstr "kunde inte skriva indexet"
 
-#: sequencer.c:3243
+#: sequencer.c:3351
 #, c-format
 msgid "could not resolve '%s'"
 msgstr "kunde inte upplösa \"%s\""
 
-#: sequencer.c:3271
+#: sequencer.c:3379
 msgid "cannot merge without a current revision"
 msgstr "kan inte slå ihop utan en aktuell incheckning"
 
-#: sequencer.c:3293
+#: sequencer.c:3401
 #, c-format
 msgid "unable to parse '%.*s'"
 msgstr "kan inte tolka \"%.*s\""
 
-#: sequencer.c:3302
+#: sequencer.c:3410
 #, c-format
 msgid "nothing to merge: '%.*s'"
 msgstr "inget att slå samman: \"%.*s\""
 
-#: sequencer.c:3314
+#: sequencer.c:3422
 msgid "octopus merge cannot be executed on top of a [new root]"
 msgstr "\"octopus\"-sammanslagning kan inte köras ovanpå en [ny rot]"
 
-#: sequencer.c:3329
+#: sequencer.c:3437
 #, c-format
 msgid "could not get commit message of '%s'"
 msgstr "kunde inte läsa incheckningsmeddelande för \"%s\""
 
-#: sequencer.c:3478
+#: sequencer.c:3590
 #, c-format
 msgid "could not even attempt to merge '%.*s'"
 msgstr "kunde inte ens försöka slå ihop \"%.*s\""
 
-#: sequencer.c:3494
+#: sequencer.c:3606
 msgid "merge: Unable to write new index file"
 msgstr "sammanslagning: Kunde inte skriva ny indexfil"
 
-#: sequencer.c:3562 builtin/rebase.c:711
+#: sequencer.c:3675 builtin/rebase.c:711
 #, c-format
 msgid "Applied autostash.\n"
 msgstr "Tillämpade autostash.\n"
 
-#: sequencer.c:3574
+#: sequencer.c:3687
 #, c-format
 msgid "cannot store %s"
 msgstr "kan inte spara %s"
 
-#: sequencer.c:3577 builtin/rebase.c:727
+#: sequencer.c:3690 builtin/rebase.c:727 git-rebase--preserve-merges.sh:113
 #, c-format
 msgid ""
 "Applying autostash resulted in conflicts.\n"
@@ -6350,31 +6463,31 @@ msgstr ""
 "Dina ändringar är säkra i stashen.\n"
 "Du kan när som helst använda \"git stash pop\" eller \"git stash drop\".\n"
 
-#: sequencer.c:3638
+#: sequencer.c:3751
 #, c-format
 msgid "could not checkout %s"
 msgstr "kunde inte checka ut %s"
 
-#: sequencer.c:3652
+#: sequencer.c:3765
 #, c-format
 msgid "%s: not a valid OID"
 msgstr "%s: inte ett giltigt OID"
 
-#: sequencer.c:3657 git-rebase--preserve-merges.sh:724
+#: sequencer.c:3770 git-rebase--preserve-merges.sh:779
 msgid "could not detach HEAD"
 msgstr "kunde inte koppla från HEAD"
 
-#: sequencer.c:3672
+#: sequencer.c:3785
 #, c-format
 msgid "Stopped at HEAD\n"
 msgstr "Stoppade på HEAD\n"
 
-#: sequencer.c:3674
+#: sequencer.c:3787
 #, c-format
 msgid "Stopped at %s\n"
 msgstr "Stoppade på %s\n"
 
-#: sequencer.c:3682
+#: sequencer.c:3795
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not execute the todo command\n"
@@ -6395,48 +6508,48 @@ msgstr ""
 "    git rebase --edit-todo\n"
 "    git rebase --continue\n"
 
-#: sequencer.c:3759
+#: sequencer.c:3877
 #, c-format
 msgid "Stopped at %s...  %.*s\n"
 msgstr "Stoppade på %s... %.*s\n"
 
-#: sequencer.c:3837
+#: sequencer.c:3958
 #, c-format
 msgid "unknown command %d"
 msgstr "okänt kommando %d"
 
-#: sequencer.c:3882
+#: sequencer.c:4003
 msgid "could not read orig-head"
 msgstr "kunde inte läsa orig-head"
 
-#: sequencer.c:3887
+#: sequencer.c:4008
 msgid "could not read 'onto'"
 msgstr "kunde inte läsa \"onto\""
 
-#: sequencer.c:3901
+#: sequencer.c:4022
 #, c-format
 msgid "could not update HEAD to %s"
 msgstr "kunde inte uppdatera HEAD till %s"
 
-#: sequencer.c:3991
+#: sequencer.c:4115
 msgid "cannot rebase: You have unstaged changes."
 msgstr "kan inte ombasera: Du har oköade ändringar."
 
-#: sequencer.c:4000
+#: sequencer.c:4124
 msgid "cannot amend non-existing commit"
 msgstr "kan inte lägga till incheckning som inte finns"
 
-#: sequencer.c:4002
+#: sequencer.c:4126
 #, c-format
 msgid "invalid file: '%s'"
 msgstr "ogiltig fil: \"%s\""
 
-#: sequencer.c:4004
+#: sequencer.c:4128
 #, c-format
 msgid "invalid contents: '%s'"
 msgstr "ogiltigt innehåll: \"%s\""
 
-#: sequencer.c:4007
+#: sequencer.c:4131
 msgid ""
 "\n"
 "You have uncommitted changes in your working tree. Please, commit them\n"
@@ -6446,42 +6559,42 @@ msgstr ""
 "Du har ändringar i arbetskatalogen som inte checkats in. Checka in dem\n"
 "först och kör sedan \"git rebase --continue\" igen."
 
-#: sequencer.c:4043 sequencer.c:4081
+#: sequencer.c:4167 sequencer.c:4205
 #, c-format
 msgid "could not write file: '%s'"
 msgstr "kunde inte skriva fil: \"%s\""
 
-#: sequencer.c:4096
+#: sequencer.c:4220
 msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
 msgstr "kunde inte ta bort CHERRY_PICK_HEAD"
 
-#: sequencer.c:4103
+#: sequencer.c:4227
 msgid "could not commit staged changes."
 msgstr "kunde inte checka in köade ändringar."
 
-#: sequencer.c:4204
+#: sequencer.c:4328
 #, c-format
 msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
-msgstr "%s: kan inte göra \"cherry-pick\" på typen ”%s”"
+msgstr "%s: kan inte göra \"cherry-pick\" på typen \"%s\""
 
-#: sequencer.c:4208
+#: sequencer.c:4332
 #, c-format
 msgid "%s: bad revision"
 msgstr "%s: felaktig revision"
 
-#: sequencer.c:4243
+#: sequencer.c:4367
 msgid "can't revert as initial commit"
 msgstr "kan inte ångra som första incheckning"
 
-#: sequencer.c:4686
+#: sequencer.c:4810
 msgid "make_script: unhandled options"
 msgstr "make_script: flaggor som inte stöds"
 
-#: sequencer.c:4689
+#: sequencer.c:4813
 msgid "make_script: error preparing revisions"
 msgstr "make_script: fel när revisioner skulle förberedas"
 
-#: sequencer.c:4847
+#: sequencer.c:4971
 msgid ""
 "You can fix this with 'git rebase --edit-todo' and then run 'git rebase --"
 "continue'.\n"
@@ -6491,15 +6604,15 @@ msgstr ""
 "continue\".\n"
 "Avbryt ombaseringen med \"git rebase --abort\".\n"
 
-#: sequencer.c:4959 sequencer.c:4976
+#: sequencer.c:5083 sequencer.c:5100
 msgid "nothing to do"
 msgstr "inget att göra"
 
-#: sequencer.c:4990
+#: sequencer.c:5114
 msgid "could not skip unnecessary pick commands"
 msgstr "kunde inte hoppa över onödiga \"pick\"-kommandon"
 
-#: sequencer.c:5073
+#: sequencer.c:5197
 msgid "the script was already rearranged."
 msgstr "skriptet har redan omordnats."
 
@@ -6719,215 +6832,220 @@ msgstr "referensarkivet \"%s\" är grunt"
 msgid "reference repository '%s' is grafted"
 msgstr "referensarkivet \"%s\" är ympat"
 
-#: sha1-file.c:846
+#: sha1-file.c:792
+#, c-format
+msgid "invalid line while parsing alternate refs: %s"
+msgstr "felaktig rad vid tolkning av alternativa referenser: %s"
+
+#: sha1-file.c:943
 #, c-format
 msgid "attempting to mmap %<PRIuMAX> over limit %<PRIuMAX>"
 msgstr "försök att utföra \"mmap\" på %<PRIuMAX> över gränsen %<PRIuMAX>"
 
-#: sha1-file.c:871
+#: sha1-file.c:968
 msgid "mmap failed"
 msgstr "mmap misslyckades"
 
-#: sha1-file.c:1035
+#: sha1-file.c:1132
 #, c-format
 msgid "object file %s is empty"
 msgstr "objektfilen %s är tom"
 
-#: sha1-file.c:1159 sha1-file.c:2297
+#: sha1-file.c:1256 sha1-file.c:2395
 #, c-format
 msgid "corrupt loose object '%s'"
 msgstr "trasigt löst objekt \"%s\""
 
-#: sha1-file.c:1161 sha1-file.c:2301
+#: sha1-file.c:1258 sha1-file.c:2399
 #, c-format
 msgid "garbage at end of loose object '%s'"
 msgstr "skräp i slutet av löst objekt \"%s\""
 
-#: sha1-file.c:1203
+#: sha1-file.c:1300
 msgid "invalid object type"
 msgstr "felaktig objekttyp"
 
-#: sha1-file.c:1287
+#: sha1-file.c:1384
 #, c-format
 msgid "unable to unpack %s header with --allow-unknown-type"
 msgstr "kan inte packa upp %s-huvud med --allow-unknown-type"
 
-#: sha1-file.c:1290
+#: sha1-file.c:1387
 #, c-format
 msgid "unable to unpack %s header"
 msgstr "kan inte packa upp %s-huvudet"
 
-#: sha1-file.c:1296
+#: sha1-file.c:1393
 #, c-format
 msgid "unable to parse %s header with --allow-unknown-type"
 msgstr "kan inte tolka %s-huvud med --allow-unknown-type"
 
-#: sha1-file.c:1299
+#: sha1-file.c:1396
 #, c-format
 msgid "unable to parse %s header"
 msgstr "kan inte tolka %s-huvud"
 
-#: sha1-file.c:1490
+#: sha1-file.c:1587
 #, c-format
 msgid "failed to read object %s"
 msgstr "misslyckades läsa objektet %s"
 
-#: sha1-file.c:1494
+#: sha1-file.c:1591
 #, c-format
 msgid "replacement %s not found for %s"
 msgstr "ersättningen %s hittades inte för %s"
 
-#: sha1-file.c:1498
+#: sha1-file.c:1595
 #, c-format
 msgid "loose object %s (stored in %s) is corrupt"
 msgstr "löst objekt %s (lagrat i %s) är trasigt"
 
-#: sha1-file.c:1502
+#: sha1-file.c:1599
 #, c-format
 msgid "packed object %s (stored in %s) is corrupt"
 msgstr "packat objekt %s (lagrat i %s) är trasigt"
 
-#: sha1-file.c:1604
+#: sha1-file.c:1702
 #, c-format
 msgid "unable to write file %s"
 msgstr "kunde inte skriva filen %s"
 
-#: sha1-file.c:1611
+#: sha1-file.c:1709
 #, c-format
 msgid "unable to set permission to '%s'"
 msgstr "kan inte sätta behörigheten till \"%s\""
 
-#: sha1-file.c:1618
+#: sha1-file.c:1716
 msgid "file write error"
 msgstr "fel vid skrivning av fil"
 
-#: sha1-file.c:1637
+#: sha1-file.c:1735
 msgid "error when closing loose object file"
 msgstr "fel vid stängning av fil för löst objekt"
 
-#: sha1-file.c:1702
+#: sha1-file.c:1800
 #, c-format
 msgid "insufficient permission for adding an object to repository database %s"
 msgstr ""
 "otillräcklig behörighet för att lägga till objekt till arkivdatabasen %s"
 
-#: sha1-file.c:1704
+#: sha1-file.c:1802
 msgid "unable to create temporary file"
 msgstr "kan inte skapa temporär fil"
 
-#: sha1-file.c:1728
+#: sha1-file.c:1826
 msgid "unable to write loose object file"
 msgstr "kunde inte skriva fil för löst objekt"
 
-#: sha1-file.c:1734
+#: sha1-file.c:1832
 #, c-format
 msgid "unable to deflate new object %s (%d)"
 msgstr "kan inte utföra \"deflate\" på nytt objekt %s (%d)"
 
-#: sha1-file.c:1738
+#: sha1-file.c:1836
 #, c-format
 msgid "deflateEnd on object %s failed (%d)"
 msgstr "\"deflateend\" på objektet %s misslyckades (%d)"
 
-#: sha1-file.c:1742
+#: sha1-file.c:1840
 #, c-format
 msgid "confused by unstable object source data for %s"
 msgstr "förvirrad av instabil objektkälldata för %s"
 
-#: sha1-file.c:1752 builtin/pack-objects.c:920
+#: sha1-file.c:1850 builtin/pack-objects.c:920
 #, c-format
 msgid "failed utime() on %s"
 msgstr "\"utime()\" misslyckades på %s"
 
-#: sha1-file.c:1827
+#: sha1-file.c:1925
 #, c-format
 msgid "cannot read object for %s"
 msgstr "kan inte läsa objekt för %s"
 
-#: sha1-file.c:1867
+#: sha1-file.c:1965
 msgid "corrupt commit"
 msgstr "trasik incheckning"
 
-#: sha1-file.c:1875
+#: sha1-file.c:1973
 msgid "corrupt tag"
 msgstr "trasig tagg"
 
-#: sha1-file.c:1974
+#: sha1-file.c:2072
 #, c-format
 msgid "read error while indexing %s"
 msgstr "läsfel vid indexering av %s"
 
-#: sha1-file.c:1977
+#: sha1-file.c:2075
 #, c-format
 msgid "short read while indexing %s"
 msgstr "för lite lästes vid indexering av %s"
 
-#: sha1-file.c:2050 sha1-file.c:2059
+#: sha1-file.c:2148 sha1-file.c:2157
 #, c-format
 msgid "%s: failed to insert into database"
 msgstr "%s: misslyckades lägga in i databasen"
 
-#: sha1-file.c:2065
+#: sha1-file.c:2163
 #, c-format
 msgid "%s: unsupported file type"
 msgstr "%s: filtypen stöds ej"
 
-#: sha1-file.c:2089
+#: sha1-file.c:2187
 #, c-format
 msgid "%s is not a valid object"
 msgstr "%s är inte ett giltigt objekt"
 
-#: sha1-file.c:2091
+#: sha1-file.c:2189
 #, c-format
 msgid "%s is not a valid '%s' object"
 msgstr "%s är inte ett giltigt \"%s\"-objekt"
 
-#: sha1-file.c:2118 builtin/index-pack.c:154
+#: sha1-file.c:2216 builtin/index-pack.c:155
 #, c-format
 msgid "unable to open %s"
 msgstr "kan inte öppna %s"
 
-#: sha1-file.c:2308 sha1-file.c:2360
+#: sha1-file.c:2406 sha1-file.c:2458
 #, c-format
 msgid "hash mismatch for %s (expected %s)"
 msgstr "hash stämmer inte för %s (förväntade %s)"
 
-#: sha1-file.c:2332
+#: sha1-file.c:2430
 #, c-format
 msgid "unable to mmap %s"
 msgstr "kan inte utföra \"mmap\" för %s"
 
-#: sha1-file.c:2337
+#: sha1-file.c:2435
 #, c-format
 msgid "unable to unpack header of %s"
 msgstr "kan inte packa upp huvud för %s"
 
-#: sha1-file.c:2343
+#: sha1-file.c:2441
 #, c-format
 msgid "unable to parse header of %s"
 msgstr "kan inte tolka huvud för %s"
 
-#: sha1-file.c:2354
+#: sha1-file.c:2452
 #, c-format
 msgid "unable to unpack contents of %s"
 msgstr "kan inte tolka innehåll i %s"
 
-#: sha1-name.c:487
+#: sha1-name.c:490
 #, c-format
 msgid "short SHA1 %s is ambiguous"
 msgstr "kort SHA1 %s är tvetydig"
 
-#: sha1-name.c:498
+#: sha1-name.c:501
 msgid "The candidates are:"
 msgstr "Kandidaterna är:"
 
-#: sha1-name.c:794
+#: sha1-name.c:800
 msgid ""
 "Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
 "because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
 "may be created by mistake. For example,\n"
 "\n"
-"  git checkout -b $br $(git rev-parse ...)\n"
+"  git switch -c $br $(git rev-parse ...)\n"
 "\n"
 "where \"$br\" is somehow empty and a 40-hex ref is created. Please\n"
 "examine these refs and maybe delete them. Turn this message off by\n"
@@ -6937,12 +7055,64 @@ msgstr ""
 "tecken, då detta ignoreras när du anger 40-hex enbart. Dessa\n"
 "referenser kan skapas av misstag. Till exempel, för\n"
 "\n"
-"  git checkout -b $br $(git rev-parse ...)\n"
+"  git switch -c $br $(git rev-parse ...)\n"
 "\n"
 "där \"$br\" på något sätt blivit tomt och en 40-hex-referens skapats.\n"
 "Undersök referenserna och ta kanske bort dem. Stäng av meddelandet\n"
 "genom att köra \"git config advice.objectNameWarning false\""
 
+#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 gibibyte
+#: strbuf.c:821
+#, c-format
+msgid "%u.%2.2u GiB"
+msgstr "%u,%2.2u GiB"
+
+#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 gibibyte/second
+#: strbuf.c:823
+#, c-format
+msgid "%u.%2.2u GiB/s"
+msgstr "%u,%2.2u GiB/s"
+
+#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 mebibyte
+#: strbuf.c:831
+#, c-format
+msgid "%u.%2.2u MiB"
+msgstr "%u,%2.2u MiB"
+
+#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 mebibyte/second
+#: strbuf.c:833
+#, c-format
+msgid "%u.%2.2u MiB/s"
+msgstr "%u,%2.2u MiB/s"
+
+#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 kibibyte
+#: strbuf.c:840
+#, c-format
+msgid "%u.%2.2u KiB"
+msgstr "%u,%2.2u KiB"
+
+#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 kibibyte/second
+#: strbuf.c:842
+#, c-format
+msgid "%u.%2.2u KiB/s"
+msgstr "%u,%2.2u KiB/s"
+
+#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 byte
+#: strbuf.c:848
+#, c-format
+msgid "%u byte"
+msgid_plural "%u bytes"
+msgstr[0] "%u byte"
+msgstr[1] "%u bytes"
+
+#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 byte/second
+#: strbuf.c:850
+#, c-format
+msgid "%u byte/s"
+msgid_plural "%u bytes/s"
+msgstr[0] "%u byte/s"
+msgstr[1] "%u bytes/s"
+
 #: submodule.c:114 submodule.c:143
 msgid "Cannot change unmerged .gitmodules, resolve merge conflicts first"
 msgstr ""
@@ -6978,7 +7148,7 @@ msgstr "Sökvägsangivelsen \"%s\" är i undermodulen \"%.*s\""
 msgid "submodule entry '%s' (%s) is a %s, not a commit"
 msgstr "undermodulposten \"%s\" (%s) är en %s, inte en incheckning"
 
-#: submodule.c:1147 builtin/branch.c:672 builtin/submodule--helper.c:1988
+#: submodule.c:1147 builtin/branch.c:680 builtin/submodule--helper.c:1989
 msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
 msgstr "Misslyckades slå upp HEAD som giltig referens."
 
@@ -7017,7 +7187,7 @@ msgstr "undermodulen \"%s\" har ett smutsigt index"
 msgid "Submodule '%s' could not be updated."
 msgstr "Undermoduler \"%s\" kunde inte uppdateras."
 
-#: submodule.c:2008
+#: submodule.c:2007
 #, c-format
 msgid ""
 "relocate_gitdir for submodule '%s' with more than one worktree not supported"
@@ -7025,12 +7195,12 @@ msgstr ""
 "relocate_gitdir för undermodulen \"%s\", som har mer än en arbetskatalog, "
 "stöds ej"
 
-#: submodule.c:2020 submodule.c:2076
+#: submodule.c:2019 submodule.c:2074
 #, c-format
 msgid "could not lookup name for submodule '%s'"
 msgstr "kunde inte slå upp namnet för undermodulen \"%s\""
 
-#: submodule.c:2027
+#: submodule.c:2026
 #, c-format
 msgid ""
 "Migrating git directory of '%s%s' from\n"
@@ -7041,16 +7211,16 @@ msgstr ""
 "\"%s\" till\n"
 "\"%s\"\n"
 
-#: submodule.c:2111
+#: submodule.c:2109
 #, c-format
 msgid "could not recurse into submodule '%s'"
 msgstr "kunde inte rekursera in i undermodulen \"%s\""
 
-#: submodule.c:2155
+#: submodule.c:2153
 msgid "could not start ls-files in .."
 msgstr "kunde inte starta ls-files i .."
 
-#: submodule.c:2194
+#: submodule.c:2192
 #, c-format
 msgid "ls-tree returned unexpected return code %d"
 msgstr "ls-tree returnerade en oväntad returkod %d"
@@ -7146,7 +7316,7 @@ msgstr "kunde inte läsa paketet (bundlen) \"%s\""
 #: transport.c:208
 #, c-format
 msgid "transport: invalid depth option '%s'"
-msgstr "transport: ogiltig flagga för depth: ”%s”"
+msgstr "transport: ogiltig flagga för depth: \"%s\""
 
 #: transport.c:259
 msgid "see protocol.version in 'git help config' for more details"
@@ -7222,15 +7392,10 @@ msgstr "Avbryter."
 msgid "failed to push all needed submodules"
 msgstr "kunde inte sända alla nödvändiga undermoduler"
 
-#: transport.c:1326 transport-helper.c:645
+#: transport.c:1340 transport-helper.c:645
 msgid "operation not supported by protocol"
 msgstr "funktionen stöds inte av protokollet"
 
-#: transport.c:1430
-#, c-format
-msgid "invalid line while parsing alternate refs: %s"
-msgstr "felaktig rad vid tolkning av alternativa referenser: %s"
-
 #: transport-helper.c:51 transport-helper.c:80
 msgid "full write to remote helper failed"
 msgstr "komplett skrivning till fjärrhjälpare misslyckades"
@@ -7277,7 +7442,7 @@ msgstr "kunde inte köra fast-import"
 msgid "error while running fast-import"
 msgstr "fel när fast-import kördes"
 
-#: transport-helper.c:533 transport-helper.c:1099
+#: transport-helper.c:533 transport-helper.c:1105
 #, c-format
 msgid "could not read ref %s"
 msgstr "kunde inte läsa referensen %s"
@@ -7330,24 +7495,24 @@ msgstr "hjälparen %s stöder inte --signed=if-asked"
 msgid "helper %s does not support 'push-option'"
 msgstr "hjälparen %s stöder inte \"push-option\""
 
-#: transport-helper.c:939
+#: transport-helper.c:945
 msgid "remote-helper doesn't support push; refspec needed"
 msgstr "fjärrhjälparen stöder inte push; referensspecifikation krävs"
 
-#: transport-helper.c:944
+#: transport-helper.c:950
 #, c-format
 msgid "helper %s does not support 'force'"
 msgstr "hjälparen %s stöder inte \"force\""
 
-#: transport-helper.c:991
+#: transport-helper.c:997
 msgid "couldn't run fast-export"
 msgstr "kunde inte köra fast-export"
 
-#: transport-helper.c:996
+#: transport-helper.c:1002
 msgid "error while running fast-export"
 msgstr "fel vid körning av fast-export"
 
-#: transport-helper.c:1021
+#: transport-helper.c:1027
 #, c-format
 msgid ""
 "No refs in common and none specified; doing nothing.\n"
@@ -7356,47 +7521,47 @@ msgstr ""
 "Inga gemensamma referenser och inga angavs; gör inget.\n"
 "Du kanske borde ange en gren såsom \"master\".\n"
 
-#: transport-helper.c:1085
+#: transport-helper.c:1091
 #, c-format
 msgid "malformed response in ref list: %s"
 msgstr "felformat svar i referenslistan: %s"
 
-#: transport-helper.c:1238
+#: transport-helper.c:1244
 #, c-format
 msgid "read(%s) failed"
 msgstr "läs(%s) misslyckades"
 
-#: transport-helper.c:1265
+#: transport-helper.c:1271
 #, c-format
 msgid "write(%s) failed"
 msgstr "skriv(%s) misslyckades"
 
-#: transport-helper.c:1314
+#: transport-helper.c:1320
 #, c-format
 msgid "%s thread failed"
 msgstr "%s-tråden misslyckades"
 
-#: transport-helper.c:1318
+#: transport-helper.c:1324
 #, c-format
 msgid "%s thread failed to join: %s"
 msgstr "%s-tråden misslyckades ansluta: %s"
 
-#: transport-helper.c:1337 transport-helper.c:1341
+#: transport-helper.c:1343 transport-helper.c:1347
 #, c-format
 msgid "can't start thread for copying data: %s"
 msgstr "kan inte starta tråd för kopiering av data: %s"
 
-#: transport-helper.c:1378
+#: transport-helper.c:1384
 #, c-format
 msgid "%s process failed to wait"
 msgstr "processen %s misslyckades vänta"
 
-#: transport-helper.c:1382
+#: transport-helper.c:1388
 #, c-format
 msgid "%s process failed"
 msgstr "processen %s misslyckades"
 
-#: transport-helper.c:1400 transport-helper.c:1409
+#: transport-helper.c:1406 transport-helper.c:1415
 msgid "can't start thread for copying data"
 msgstr "kan inte skapa tråd för kopiering av data"
 
@@ -7412,7 +7577,7 @@ msgstr "felformat läge i trädpost"
 msgid "empty filename in tree entry"
 msgstr "tomt filnamn i trädpost"
 
-#: tree-walk.c:116
+#: tree-walk.c:118
 msgid "too-short tree file"
 msgstr "trädfil för kort"
 
@@ -7649,8 +7814,8 @@ msgid "Aborting\n"
 msgstr "Avbryter\n"
 
 #: unpack-trees.c:318
-msgid "Checking out files"
-msgstr "Checkar ut filer"
+msgid "Updating files"
+msgstr "Uppdaterar filer"
 
 #: unpack-trees.c:350
 msgid ""
@@ -7691,32 +7856,32 @@ msgstr "felaktigt portnummer"
 msgid "invalid '..' path segment"
 msgstr "felaktigt \"..\"-sökvägssegment"
 
-#: worktree.c:255 builtin/am.c:2097
+#: worktree.c:258 builtin/am.c:2095
 #, c-format
 msgid "failed to read '%s'"
 msgstr "misslyckades läsa \"%s\""
 
-#: worktree.c:301
+#: worktree.c:304
 #, c-format
 msgid "'%s' at main working tree is not the repository directory"
 msgstr "\"%s\" i huvudarbetskatalogen är inte arkivkatalogen"
 
-#: worktree.c:312
+#: worktree.c:315
 #, c-format
 msgid "'%s' file does not contain absolute path to the working tree location"
 msgstr "filen \"%s\" innehåller inte absolut sökväg till arbetskatalogen"
 
-#: worktree.c:324
+#: worktree.c:327
 #, c-format
 msgid "'%s' does not exist"
 msgstr "\"%s\" finns inte"
 
-#: worktree.c:330
+#: worktree.c:333
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a .git file, error code %d"
 msgstr "\"%s\" är inte en .git-fil, felkod %d"
 
-#: worktree.c:338
+#: worktree.c:341
 #, c-format
 msgid "'%s' does not point back to '%s'"
 msgstr "\"%s\" pekar inte tillbaka till \"%s\""
@@ -7735,155 +7900,161 @@ msgstr "kan inte komma åt \"%s\""
 msgid "unable to get current working directory"
 msgstr "kan inte hämta aktuell arbetskatalog"
 
-#: wt-status.c:156
+#: wt-status.c:158
 msgid "Unmerged paths:"
 msgstr "Ej sammanslagna sökvägar:"
 
-#: wt-status.c:183 wt-status.c:210
+#: wt-status.c:187 wt-status.c:219
+msgid "  (use \"git restore --staged <file>...\" to unstage)"
+msgstr "  (använd \"git restore --staged <fil>...\" för att ta bort från kö)"
+
+#: wt-status.c:190 wt-status.c:222
 #, c-format
-msgid "  (use \"git reset %s <file>...\" to unstage)"
-msgstr "  (använd \"git reset %s <fil>...\" för att ta bort från kö)"
+msgid "  (use \"git restore --source=%s --staged <file>...\" to unstage)"
+msgstr ""
+"  (använd \"git restore --source=%s --staged <fil>...\" för att ta bort från "
+"kö)"
 
-#: wt-status.c:185 wt-status.c:212
+#: wt-status.c:193 wt-status.c:225
 msgid "  (use \"git rm --cached <file>...\" to unstage)"
 msgstr "  (använd \"git rm --cached <fil>...\" för att ta bort från kö)"
 
-#: wt-status.c:189
+#: wt-status.c:197
 msgid "  (use \"git add <file>...\" to mark resolution)"
 msgstr "  (använd \"git add <fil>...\" för att ange lösning)"
 
-#: wt-status.c:191 wt-status.c:195
+#: wt-status.c:199 wt-status.c:203
 msgid "  (use \"git add/rm <file>...\" as appropriate to mark resolution)"
 msgstr "  (använd \"git add/rm <fil>...\" som lämpligt för att ange lösning)"
 
-#: wt-status.c:193
+#: wt-status.c:201
 msgid "  (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
 msgstr "  (använd \"git rm <fil>...\" för att ange lösning)"
 
-#: wt-status.c:204 wt-status.c:1064
+#: wt-status.c:211 wt-status.c:1074
 msgid "Changes to be committed:"
 msgstr "Ändringar att checka in:"
 
-#: wt-status.c:222 wt-status.c:1073
+#: wt-status.c:234 wt-status.c:1083
 msgid "Changes not staged for commit:"
 msgstr "Ändringar ej i incheckningskön:"
 
-#: wt-status.c:226
+#: wt-status.c:238
 msgid "  (use \"git add <file>...\" to update what will be committed)"
 msgstr ""
 "  (använd \"git add <fil>...\" för att uppdatera vad som skall checkas in)"
 
-#: wt-status.c:228
+#: wt-status.c:240
 msgid "  (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
 msgstr ""
 "  (använd \"git add/rm <fil>...\" för att uppdatera vad som skall checkas in)"
 
-#: wt-status.c:229
+#: wt-status.c:241
 msgid ""
-"  (use \"git checkout -- <file>...\" to discard changes in working directory)"
+"  (use \"git restore <file>...\" to discard changes in working directory)"
 msgstr ""
-"  (använd \"git checkout -- <fil>...\" för att förkasta ändringar i "
+"  (använd \"git restore <fil>...\" för att förkasta ändringar i "
 "arbetskatalogen)"
 
-#: wt-status.c:231
+#: wt-status.c:243
 msgid "  (commit or discard the untracked or modified content in submodules)"
 msgstr ""
 "  (checka in eller förkasta ospårat eller ändrat innehåll i undermoduler)"
 
-#: wt-status.c:243
+#: wt-status.c:254
 #, c-format
 msgid "  (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
 msgstr ""
 "  (använd \"git %s <fil>...\" för att ta med i det som skall checkas in)"
 
-#: wt-status.c:258
+#: wt-status.c:268
 msgid "both deleted:"
 msgstr "borttaget av bägge:"
 
-#: wt-status.c:260
+#: wt-status.c:270
 msgid "added by us:"
 msgstr "tillagt av oss:"
 
-#: wt-status.c:262
+#: wt-status.c:272
 msgid "deleted by them:"
 msgstr "borttaget av dem:"
 
-#: wt-status.c:264
+#: wt-status.c:274
 msgid "added by them:"
 msgstr "tillagt av dem:"
 
-#: wt-status.c:266
+#: wt-status.c:276
 msgid "deleted by us:"
 msgstr "borttaget av oss:"
 
-#: wt-status.c:268
+#: wt-status.c:278
 msgid "both added:"
 msgstr "tillagt av bägge:"
 
-#: wt-status.c:270
+#: wt-status.c:280
 msgid "both modified:"
 msgstr "ändrat av bägge:"
 
-#: wt-status.c:280
+#: wt-status.c:290
 msgid "new file:"
 msgstr "ny fil:"
 
-#: wt-status.c:282
+#: wt-status.c:292
 msgid "copied:"
 msgstr "kopierad:"
 
-#: wt-status.c:284
+#: wt-status.c:294
 msgid "deleted:"
 msgstr "borttagen:"
 
-#: wt-status.c:286
+#: wt-status.c:296
 msgid "modified:"
 msgstr "ändrad:"
 
-#: wt-status.c:288
+#: wt-status.c:298
 msgid "renamed:"
 msgstr "namnbytt:"
 
-#: wt-status.c:290
+#: wt-status.c:300
 msgid "typechange:"
 msgstr "typbyte:"
 
-#: wt-status.c:292
+#: wt-status.c:302
 msgid "unknown:"
 msgstr "okänd:"
 
-#: wt-status.c:294
+#: wt-status.c:304
 msgid "unmerged:"
 msgstr "osammanslagen:"
 
-#: wt-status.c:374
+#: wt-status.c:384
 msgid "new commits, "
 msgstr "nya incheckningar, "
 
-#: wt-status.c:376
+#: wt-status.c:386
 msgid "modified content, "
 msgstr "ändrat innehåll, "
 
-#: wt-status.c:378
+#: wt-status.c:388
 msgid "untracked content, "
 msgstr "ospårat innehåll, "
 
-#: wt-status.c:896
+#: wt-status.c:906
 #, c-format
 msgid "Your stash currently has %d entry"
 msgid_plural "Your stash currently has %d entries"
 msgstr[0] "Stashen innehåller just nu %d post"
 msgstr[1] "Stashen innehåller just nu %d poster"
 
-#: wt-status.c:928
+#: wt-status.c:938
 msgid "Submodules changed but not updated:"
 msgstr "Undermoduler ändrade men inte uppdaterade:"
 
-#: wt-status.c:930
+#: wt-status.c:940
 msgid "Submodule changes to be committed:"
 msgstr "Undermodulers ändringar att checka in:"
 
-#: wt-status.c:1012
+#: wt-status.c:1022
 msgid ""
 "Do not modify or remove the line above.\n"
 "Everything below it will be ignored."
@@ -7891,107 +8062,118 @@ msgstr ""
 "Raden ovan får inte ändras eller tas bort.\n"
 "Allt under den kommer tas bort."
 
-#: wt-status.c:1119
+#: wt-status.c:1114
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"It took %.2f seconds to compute the branch ahead/behind values.\n"
+"You can use '--no-ahead-behind' to avoid this.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Det tog %.2f sekunder att räkna före/bakom-värden.\n"
+"Du kan använda \"--no-ahead-behind\" för undvika detta.\n"
+
+#: wt-status.c:1144
 msgid "You have unmerged paths."
 msgstr "Du har ej sammanslagna sökvägar."
 
-#: wt-status.c:1122
+#: wt-status.c:1147
 msgid "  (fix conflicts and run \"git commit\")"
 msgstr "  (rätta konflikter och kör \"git commit\")"
 
-#: wt-status.c:1124
+#: wt-status.c:1149
 msgid "  (use \"git merge --abort\" to abort the merge)"
 msgstr "  (använd \"git merge --abort\" för att avbryta sammanslagningen)"
 
-#: wt-status.c:1128
+#: wt-status.c:1153
 msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
 msgstr "Alla konflikter har rättats men du är fortfarande i en sammanslagning."
 
-#: wt-status.c:1131
+#: wt-status.c:1156
 msgid "  (use \"git commit\" to conclude merge)"
 msgstr "  (använd \"git commit\" för att slutföra sammanslagningen)"
 
-#: wt-status.c:1140
+#: wt-status.c:1165
 msgid "You are in the middle of an am session."
 msgstr "Du är i mitten av en körning av \"git am\"."
 
-#: wt-status.c:1143
+#: wt-status.c:1168
 msgid "The current patch is empty."
 msgstr "Aktuell patch är tom."
 
-#: wt-status.c:1147
+#: wt-status.c:1172
 msgid "  (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
 msgstr "  (rätta konflikter och kör sedan \"git am --continue\")"
 
-#: wt-status.c:1149
+#: wt-status.c:1174
 msgid "  (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
 msgstr "  (använd \"git am --skip\" för att hoppa över patchen)"
 
-#: wt-status.c:1151
+#: wt-status.c:1176
 msgid "  (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
 msgstr "  (använd \"git am --abort\" för att återställa ursprungsgrenen)"
 
-#: wt-status.c:1282
+#: wt-status.c:1309
 msgid "git-rebase-todo is missing."
 msgstr "git-rebase-todo saknas."
 
-#: wt-status.c:1284
+#: wt-status.c:1311
 msgid "No commands done."
 msgstr "Inga kommandon utförda."
 
-#: wt-status.c:1287
+#: wt-status.c:1314
 #, c-format
 msgid "Last command done (%d command done):"
 msgid_plural "Last commands done (%d commands done):"
 msgstr[0] "Sista kommandot utfört (%d kommando utfört):"
 msgstr[1] "Sista kommandot utfört (%d kommandon utfört):"
 
-#: wt-status.c:1298
+#: wt-status.c:1325
 #, c-format
 msgid "  (see more in file %s)"
 msgstr "  (se fler i filen %s)"
 
-#: wt-status.c:1303
+#: wt-status.c:1330
 msgid "No commands remaining."
 msgstr "Inga kommandon återstår."
 
-#: wt-status.c:1306
+#: wt-status.c:1333
 #, c-format
 msgid "Next command to do (%d remaining command):"
 msgid_plural "Next commands to do (%d remaining commands):"
 msgstr[0] "Nästa kommando att utföra (%d kommando återstår):"
 msgstr[1] "Följande kommandon att utföra (%d kommandon återstår):"
 
-#: wt-status.c:1314
+#: wt-status.c:1341
 msgid "  (use \"git rebase --edit-todo\" to view and edit)"
 msgstr "  (använd \"git rebase --edit-todo\" för att visa och redigera)"
 
-#: wt-status.c:1326
+#: wt-status.c:1353
 #, c-format
 msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
 msgstr "Du håller på att ombasera grenen \"%s\" ovanpå \"%s\"."
 
-#: wt-status.c:1331
+#: wt-status.c:1358
 msgid "You are currently rebasing."
 msgstr "Du håller på med en ombasering."
 
-#: wt-status.c:1344
+#: wt-status.c:1371
 msgid "  (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
 msgstr "  (rätta konflikter och kör sedan \"git rebase --continue\")"
 
-#: wt-status.c:1346
+#: wt-status.c:1373
 msgid "  (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
 msgstr "  (använd \"git rebase --skip\" för att hoppa över patchen)"
 
-#: wt-status.c:1348
+#: wt-status.c:1375
 msgid "  (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
 msgstr "  (använd \"git rebase --abort\" för att checka ut ursprungsgrenen)"
 
-#: wt-status.c:1355
+#: wt-status.c:1382
 msgid "  (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
 msgstr "  (alla konflikter rättade: kör \"git rebase --continue\")"
 
-#: wt-status.c:1359
+#: wt-status.c:1386
 #, c-format
 msgid ""
 "You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
@@ -7999,142 +8181,134 @@ msgstr ""
 "Du håller på att dela upp en incheckning medan du ombaserar grenen \"%s\" "
 "ovanpå \"%s\"."
 
-#: wt-status.c:1364
+#: wt-status.c:1391
 msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
 msgstr "Du håller på att dela upp en incheckning i en ombasering."
 
-#: wt-status.c:1367
+#: wt-status.c:1394
 msgid "  (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
 msgstr "  (Så fort din arbetskatalog är ren, kör \"git rebase --continue\")"
 
-#: wt-status.c:1371
+#: wt-status.c:1398
 #, c-format
 msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
 msgstr ""
 "Du håller på att redigera en incheckning medan du ombaserar grenen \"%s\" "
 "ovanpå \"%s\"."
 
-#: wt-status.c:1376
+#: wt-status.c:1403
 msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
 msgstr "Du håller på att redigera en incheckning under en ombasering."
 
-#: wt-status.c:1379
+#: wt-status.c:1406
 msgid "  (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
 msgstr ""
 "  (använd \"git commit --amend\" för att lägga till på aktuell incheckning)"
 
-#: wt-status.c:1381
+#: wt-status.c:1408
 msgid ""
 "  (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
 msgstr "  (använd \"git rebase --continue\" när du är nöjd med dina ändringar)"
 
-#: wt-status.c:1392
+#: wt-status.c:1419
 msgid "Cherry-pick currently in progress."
 msgstr "Cherry-pick pågår."
 
-#: wt-status.c:1395
+#: wt-status.c:1422
 #, c-format
 msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
 msgstr "Du håller på med en \"cherry-pick\" av incheckningen %s."
 
-#: wt-status.c:1402
+#: wt-status.c:1429
 msgid "  (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
 msgstr "  (rätta konflikter och kör sedan \"git cherry-pick --continue\")"
 
-#: wt-status.c:1405
+#: wt-status.c:1432
 msgid "  (run \"git cherry-pick --continue\" to continue)"
 msgstr "  (kör \"git cherry-pick --continue\" för att fortsätta)"
 
-#: wt-status.c:1408
+#: wt-status.c:1435
 msgid "  (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
 msgstr "  (alla konflikter rättade: kör \"git cherry-pick --continue\")"
 
-#: wt-status.c:1410
+#: wt-status.c:1437
 msgid "  (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
 msgstr ""
 "  (använd \"git cherry-pick --abort\" för att avbryta \"cherry-pick\"-"
 "operationen)"
 
-#: wt-status.c:1420
+#: wt-status.c:1447
 msgid "Revert currently in progress."
 msgstr "Ångring pågår."
 
-#: wt-status.c:1423
+#: wt-status.c:1450
 #, c-format
 msgid "You are currently reverting commit %s."
 msgstr "Du håller på med att ångra incheckningen %s."
 
-#: wt-status.c:1429
+#: wt-status.c:1456
 msgid "  (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
 msgstr "  (rätta konflikter och kör sedan \"git revert --continue\")"
 
-#: wt-status.c:1432
+#: wt-status.c:1459
 msgid "  (run \"git revert --continue\" to continue)"
 msgstr "  (kör \"git revert --continue\" för att fortsätta)"
 
-#: wt-status.c:1435
+#: wt-status.c:1462
 msgid "  (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
 msgstr "  (alla konflikter rättade: kör \"git revert --continue\")"
 
-#: wt-status.c:1437
+#: wt-status.c:1464
 msgid "  (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
 msgstr "  (använd \"git revert --abort\" för att avbryta ångrandet)"
 
-#: wt-status.c:1447
+#: wt-status.c:1474
 #, c-format
 msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
 msgstr "Du håller på med en \"bisect\", startad från grenen \"%s\"."
 
-#: wt-status.c:1451
+#: wt-status.c:1478
 msgid "You are currently bisecting."
 msgstr "Du håller på med en \"bisect\"."
 
-#: wt-status.c:1454
+#: wt-status.c:1481
 msgid "  (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
 msgstr ""
 "  (använd \"git bisect reset\" för att komma tillbaka till ursprungsgrenen)"
 
-#: wt-status.c:1663
+#: wt-status.c:1690
 msgid "On branch "
 msgstr "På grenen "
 
-#: wt-status.c:1670
+#: wt-status.c:1697
 msgid "interactive rebase in progress; onto "
 msgstr "interaktiv ombasering pågår; ovanpå "
 
-#: wt-status.c:1672
+#: wt-status.c:1699
 msgid "rebase in progress; onto "
 msgstr "ombasering pågår; ovanpå "
 
-#: wt-status.c:1677
-msgid "HEAD detached at "
-msgstr "HEAD frånkopplad vid "
-
-#: wt-status.c:1679
-msgid "HEAD detached from "
-msgstr "HEAD frånkopplad från "
-
-#: wt-status.c:1682
+#: wt-status.c:1709
 msgid "Not currently on any branch."
 msgstr "Inte på någon gren för närvarande."
 
-#: wt-status.c:1699
+#: wt-status.c:1726
 msgid "Initial commit"
 msgstr "Första incheckning"
 
-#: wt-status.c:1700
+#: wt-status.c:1727
 msgid "No commits yet"
 msgstr "Inga incheckningar ännu"
 
-#: wt-status.c:1714
+#: wt-status.c:1741
 msgid "Untracked files"
 msgstr "Ospårade filer"
 
-#: wt-status.c:1716
+#: wt-status.c:1743
 msgid "Ignored files"
 msgstr "Ignorerade filer"
 
-#: wt-status.c:1720
+#: wt-status.c:1747
 #, c-format
 msgid ""
 "It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
@@ -8146,32 +8320,32 @@ msgstr ""
 "lägga till nya filer själv (se \"git help status\")."
 
 # %s är nästa sträng eller tom.
-#: wt-status.c:1726
+#: wt-status.c:1753
 #, c-format
 msgid "Untracked files not listed%s"
 msgstr "Ospårade filer visas ej%s"
 
-#: wt-status.c:1728
+#: wt-status.c:1755
 msgid " (use -u option to show untracked files)"
 msgstr " (använd flaggan -u för att visa ospårade filer)"
 
-#: wt-status.c:1734
+#: wt-status.c:1761
 msgid "No changes"
 msgstr "Inga ändringar"
 
-#: wt-status.c:1739
+#: wt-status.c:1766
 #, c-format
 msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
 msgstr ""
 "inga ändringar att checka in (använd \"git add\" och/eller \"git commit -a"
 "\")\n"
 
-#: wt-status.c:1742
+#: wt-status.c:1769
 #, c-format
 msgid "no changes added to commit\n"
 msgstr "inga ändringar att checka in\n"
 
-#: wt-status.c:1745
+#: wt-status.c:1772
 #, c-format
 msgid ""
 "nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
@@ -8180,62 +8354,62 @@ msgstr ""
 "inget köat för incheckning, men ospårade filer finns (spåra med \"git add"
 "\")\n"
 
-#: wt-status.c:1748
+#: wt-status.c:1775
 #, c-format
 msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
 msgstr "inget köat för incheckning, men ospårade filer finns\n"
 
-#: wt-status.c:1751
+#: wt-status.c:1778
 #, c-format
 msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
 msgstr "inget att checka in (skapa/kopiera filer och spåra med \"git add\")\n"
 
-#: wt-status.c:1754 wt-status.c:1759
+#: wt-status.c:1781 wt-status.c:1786
 #, c-format
 msgid "nothing to commit\n"
 msgstr "inget att checka in\n"
 
-#: wt-status.c:1757
+#: wt-status.c:1784
 #, c-format
 msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
 msgstr "inget att checka in (använd -u för att visa ospårade filer)\n"
 
-#: wt-status.c:1761
+#: wt-status.c:1788
 #, c-format
 msgid "nothing to commit, working tree clean\n"
 msgstr "inget att checka in, arbetskatalogen ren\n"
 
-#: wt-status.c:1874
+#: wt-status.c:1901
 msgid "No commits yet on "
 msgstr "Inga incheckningar ännu på "
 
-#: wt-status.c:1878
+#: wt-status.c:1905
 msgid "HEAD (no branch)"
 msgstr "HEAD (ingen gren)"
 
-#: wt-status.c:1909
+#: wt-status.c:1936
 msgid "different"
 msgstr "olika"
 
-#: wt-status.c:1911 wt-status.c:1919
+#: wt-status.c:1938 wt-status.c:1946
 msgid "behind "
 msgstr "efter "
 
-#: wt-status.c:1914 wt-status.c:1917
+#: wt-status.c:1941 wt-status.c:1944
 msgid "ahead "
 msgstr "före "
 
 #. TRANSLATORS: the action is e.g. "pull with rebase"
-#: wt-status.c:2441
+#: wt-status.c:2466
 #, c-format
 msgid "cannot %s: You have unstaged changes."
 msgstr "kan inte %s: Du har oköade ändringar."
 
-#: wt-status.c:2447
+#: wt-status.c:2472
 msgid "additionally, your index contains uncommitted changes."
 msgstr "dessutom innehåller dit index ändringar som inte har checkats in."
 
-#: wt-status.c:2449
+#: wt-status.c:2474
 #, c-format
 msgid "cannot %s: Your index contains uncommitted changes."
 msgstr "kan inte %s: Ditt index innehåller ändringar som inte checkats in."
@@ -8249,7 +8423,7 @@ msgstr "git add [<flaggor>] [--] <sökväg>..."
 msgid "unexpected diff status %c"
 msgstr "diff-status %c förväntades inte"
 
-#: builtin/add.c:89 builtin/commit.c:285
+#: builtin/add.c:89 builtin/commit.c:288
 msgid "updating files failed"
 msgstr "misslyckades uppdatera filer"
 
@@ -8297,8 +8471,8 @@ msgstr "Kunde inte tillämpa \"%s\""
 msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
 msgstr "Följande sökvägar ignoreras av en av dina .gitignore-filer:\n"
 
-#: builtin/add.c:290 builtin/clean.c:908 builtin/fetch.c:137 builtin/mv.c:124
-#: builtin/prune-packed.c:56 builtin/pull.c:221 builtin/push.c:560
+#: builtin/add.c:290 builtin/clean.c:909 builtin/fetch.c:147 builtin/mv.c:124
+#: builtin/prune-packed.c:56 builtin/pull.c:222 builtin/push.c:560
 #: builtin/remote.c:1345 builtin/rm.c:241 builtin/send-pack.c:165
 msgid "dry run"
 msgstr "testkörning"
@@ -8307,7 +8481,7 @@ msgstr "testkörning"
 msgid "interactive picking"
 msgstr "plocka interaktivt"
 
-#: builtin/add.c:294 builtin/checkout.c:1379 builtin/reset.c:306
+#: builtin/add.c:294 builtin/checkout.c:1480 builtin/reset.c:306
 msgid "select hunks interactively"
 msgstr "välj stycken interaktivt"
 
@@ -8388,7 +8562,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "\tgit rm --cached %s\n"
 "\n"
-"Se ”git help submodule” för ytterligare information."
+"Se \"git help submodule\" för ytterligare information."
 
 #: builtin/add.c:354
 #, c-format
@@ -8475,7 +8649,7 @@ msgstr "ogiltig tidszons-offset"
 msgid "Patch format detection failed."
 msgstr "Misslyckades detektera patchformat."
 
-#: builtin/am.c:949 builtin/clone.c:412
+#: builtin/am.c:949 builtin/clone.c:407
 #, c-format
 msgid "failed to create directory '%s'"
 msgstr "misslyckades skapa katalogen \"%s\""
@@ -8484,7 +8658,7 @@ msgstr "misslyckades skapa katalogen \"%s\""
 msgid "Failed to split patches."
 msgstr "Misslyckades dela patchar."
 
-#: builtin/am.c:1084 builtin/commit.c:371
+#: builtin/am.c:1084 builtin/commit.c:374
 msgid "unable to write index file"
 msgstr "kan inte skriva indexfil"
 
@@ -8523,17 +8697,17 @@ msgstr "ogiltig ident-rad: %.*s"
 msgid "unable to parse commit %s"
 msgstr "kunde inte tolka incheckningen %s"
 
-#: builtin/am.c:1495
+#: builtin/am.c:1496
 msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
 msgstr ""
 "Arkivet saknar objekt som behövs för att falla tillbaka på 3-"
 "vägssammanslagning."
 
-#: builtin/am.c:1497
+#: builtin/am.c:1498
 msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
 msgstr "Använder indexinfo för att återskapa ett basträd..."
 
-#: builtin/am.c:1516
+#: builtin/am.c:1517
 msgid ""
 "Did you hand edit your patch?\n"
 "It does not apply to blobs recorded in its index."
@@ -8541,30 +8715,25 @@ msgstr ""
 "Har du handredigerat din patch?\n"
 "Den kan inte tillämpas på blobbar som antecknats i dess index."
 
-#: builtin/am.c:1522
+#: builtin/am.c:1523
 msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
 msgstr ""
 "Faller tillbaka på att patcha grundversionen och trevägssammanslagning..."
 
-#: builtin/am.c:1548
+#: builtin/am.c:1549
 msgid "Failed to merge in the changes."
 msgstr "Misslyckades slå ihop ändringarna."
 
-#: builtin/am.c:1580
+#: builtin/am.c:1581
 msgid "applying to an empty history"
 msgstr "tillämpar på en tom historik"
 
-#: builtin/am.c:1627 builtin/am.c:1631
+#: builtin/am.c:1628 builtin/am.c:1632
 #, c-format
 msgid "cannot resume: %s does not exist."
 msgstr "kan inte återuppta: %s finns inte."
 
-#: builtin/am.c:1647
-msgid "cannot be interactive without stdin connected to a terminal."
-msgstr ""
-"kan inte vara interaktiv om standard in inte är ansluten till en terminal."
-
-#: builtin/am.c:1652
+#: builtin/am.c:1650
 msgid "Commit Body is:"
 msgstr "Incheckningskroppen är:"
 
@@ -8572,35 +8741,36 @@ msgstr "Incheckningskroppen är:"
 #. in your translation. The program will only accept English
 #. input at this point.
 #.
-#: builtin/am.c:1662
+#: builtin/am.c:1660
+#, c-format
 msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
 msgstr "Tillämpa? Y=ja/N=nej/E=redigera/V=visa patch/A=godta alla: "
 
-#: builtin/am.c:1712
+#: builtin/am.c:1710
 #, c-format
 msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
 msgstr "Smutsigt index: kan inte tillämpa patchar (smutsiga: %s)"
 
-#: builtin/am.c:1752 builtin/am.c:1820
+#: builtin/am.c:1750 builtin/am.c:1818
 #, c-format
 msgid "Applying: %.*s"
 msgstr "Tillämpar: %.*s"
 
-#: builtin/am.c:1769
+#: builtin/am.c:1767
 msgid "No changes -- Patch already applied."
 msgstr "Inga ändringar -- Patchen har redan tillämpats."
 
-#: builtin/am.c:1775
+#: builtin/am.c:1773
 #, c-format
 msgid "Patch failed at %s %.*s"
 msgstr "Patch misslyckades på %s %.*s"
 
-#: builtin/am.c:1779
+#: builtin/am.c:1777
 msgid "Use 'git am --show-current-patch' to see the failed patch"
 msgstr ""
 "Använd \"git am --show-current-patch\" för att se patchen som misslyckades"
 
-#: builtin/am.c:1823
+#: builtin/am.c:1821
 msgid ""
 "No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
 "If there is nothing left to stage, chances are that something else\n"
@@ -8610,7 +8780,7 @@ msgstr ""
 "Om det inte är något kvar att köa kan det hända att något annat redan\n"
 "introducerat samma ändringar; kanske du bör hoppa över patchen."
 
-#: builtin/am.c:1830
+#: builtin/am.c:1828
 msgid ""
 "You still have unmerged paths in your index.\n"
 "You should 'git add' each file with resolved conflicts to mark them as "
@@ -8618,21 +8788,21 @@ msgid ""
 "You might run `git rm` on a file to accept \"deleted by them\" for it."
 msgstr ""
 "Du har fortfarande ej sammanslagna sökvägar i indexet.\n"
-"Du bör köra ”git add” på filer med lösta konflikter för att ange dem som "
+"Du bör köra \"git add\" på filer med lösta konflikter för att ange dem som "
 "lösta.\n"
-"Du kan köra ”git rm” för att godta ”borttagen av dem” för den."
+"Du kan köra \"git rm\" för att godta \"borttagen av dem\" för den."
 
-#: builtin/am.c:1937 builtin/am.c:1941 builtin/am.c:1953 builtin/reset.c:329
+#: builtin/am.c:1935 builtin/am.c:1939 builtin/am.c:1951 builtin/reset.c:329
 #: builtin/reset.c:337
 #, c-format
 msgid "Could not parse object '%s'."
-msgstr "Kan inte tolka objektet ”%s”."
+msgstr "Kan inte tolka objektet \"%s\"."
 
-#: builtin/am.c:1989
+#: builtin/am.c:1987
 msgid "failed to clean index"
 msgstr "misslyckades städa upp indexet"
 
-#: builtin/am.c:2033
+#: builtin/am.c:2031
 msgid ""
 "You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
 "Not rewinding to ORIG_HEAD"
@@ -8640,143 +8810,143 @@ msgstr ""
 "Du verkar ha flyttat HEAD sedan \"am\" sist misslyckades.\n"
 "Återställer inte till ORIG_HEAD"
 
-#: builtin/am.c:2130
+#: builtin/am.c:2128
 #, c-format
 msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
 msgstr "Felaktigt värde för --patch-format: %s"
 
-#: builtin/am.c:2166
+#: builtin/am.c:2164
 msgid "git am [<options>] [(<mbox> | <Maildir>)...]"
 msgstr "git am [<flaggor>] [(<mbox> | <Maildir>)...]"
 
-#: builtin/am.c:2167
+#: builtin/am.c:2165
 msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
 msgstr "git am [<flaggor>] (--continue | --skip | --abort)"
 
-#: builtin/am.c:2173
+#: builtin/am.c:2171
 msgid "run interactively"
 msgstr "kör interaktivt"
 
-#: builtin/am.c:2175
+#: builtin/am.c:2173
 msgid "historical option -- no-op"
 msgstr "historisk flagga -- no-op"
 
-#: builtin/am.c:2177
+#: builtin/am.c:2175
 msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
 msgstr "tillåt falla tillbaka på trevägssammanslagning om nödvändigt"
 
-#: builtin/am.c:2178 builtin/init-db.c:494 builtin/prune-packed.c:58
-#: builtin/repack.c:306 builtin/stash.c:805
+#: builtin/am.c:2176 builtin/init-db.c:494 builtin/prune-packed.c:58
+#: builtin/repack.c:307 builtin/stash.c:806
 msgid "be quiet"
 msgstr "var tyst"
 
-#: builtin/am.c:2180
+#: builtin/am.c:2178
 msgid "add a Signed-off-by line to the commit message"
 msgstr "lägg till \"Signed-off-by\"-rad i incheckningsmeddelandet"
 
-#: builtin/am.c:2183
+#: builtin/am.c:2181
 msgid "recode into utf8 (default)"
 msgstr "koda om till utf8 (standard)"
 
-#: builtin/am.c:2185
+#: builtin/am.c:2183
 msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
 msgstr "sänd flaggan -k till git-mailinfo"
 
-#: builtin/am.c:2187
+#: builtin/am.c:2185
 msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
 msgstr "sänd flaggan -b till git-mailinfo"
 
-#: builtin/am.c:2189
+#: builtin/am.c:2187
 msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
 msgstr "sänd flaggan -m till git-mailinfo"
 
-#: builtin/am.c:2191
+#: builtin/am.c:2189
 msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
 msgstr "sänd flaggan --keep-cr till git-mailsplit för mbox-formatet"
 
-#: builtin/am.c:2194
+#: builtin/am.c:2192
 msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
 msgstr "sänd inte flaggan --keep-cr till git-mailsplit oberoende av am.keepcr"
 
-#: builtin/am.c:2197
+#: builtin/am.c:2195
 msgid "strip everything before a scissors line"
 msgstr "ta bort allting före en saxlinje"
 
-#: builtin/am.c:2199 builtin/am.c:2202 builtin/am.c:2205 builtin/am.c:2208
-#: builtin/am.c:2211 builtin/am.c:2214 builtin/am.c:2217 builtin/am.c:2220
-#: builtin/am.c:2226
+#: builtin/am.c:2197 builtin/am.c:2200 builtin/am.c:2203 builtin/am.c:2206
+#: builtin/am.c:2209 builtin/am.c:2212 builtin/am.c:2215 builtin/am.c:2218
+#: builtin/am.c:2224
 msgid "pass it through git-apply"
 msgstr "sänd det genom git-apply"
 
-#: builtin/am.c:2216 builtin/commit.c:1348 builtin/fmt-merge-msg.c:671
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:674 builtin/grep.c:879 builtin/merge.c:247
-#: builtin/pull.c:158 builtin/pull.c:217 builtin/rebase.c:1412
-#: builtin/repack.c:317 builtin/repack.c:321 builtin/repack.c:323
-#: builtin/show-branch.c:651 builtin/show-ref.c:171 builtin/tag.c:397
-#: parse-options.h:140 parse-options.h:161 parse-options.h:303
+#: builtin/am.c:2214 builtin/commit.c:1368 builtin/fmt-merge-msg.c:671
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:674 builtin/grep.c:881 builtin/merge.c:249
+#: builtin/pull.c:159 builtin/pull.c:218 builtin/rebase.c:1418
+#: builtin/repack.c:318 builtin/repack.c:322 builtin/repack.c:324
+#: builtin/show-branch.c:650 builtin/show-ref.c:172 builtin/tag.c:403
+#: parse-options.h:141 parse-options.h:162 parse-options.h:312
 msgid "n"
 msgstr "n"
 
-#: builtin/am.c:2222 builtin/branch.c:653 builtin/for-each-ref.c:38
-#: builtin/replace.c:554 builtin/tag.c:431 builtin/verify-tag.c:39
+#: builtin/am.c:2220 builtin/branch.c:661 builtin/for-each-ref.c:38
+#: builtin/replace.c:554 builtin/tag.c:437 builtin/verify-tag.c:39
 msgid "format"
 msgstr "format"
 
-#: builtin/am.c:2223
+#: builtin/am.c:2221
 msgid "format the patch(es) are in"
 msgstr "format för patch(ar)"
 
-#: builtin/am.c:2229
+#: builtin/am.c:2227
 msgid "override error message when patch failure occurs"
 msgstr "överstyr felmeddelanden när patchfel uppstår"
 
-#: builtin/am.c:2231
+#: builtin/am.c:2229
 msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
 msgstr "fortsätt applicera patchar efter att ha löst en konflikt"
 
-#: builtin/am.c:2234
+#: builtin/am.c:2232
 msgid "synonyms for --continue"
 msgstr "synonymer till --continue"
 
-#: builtin/am.c:2237
+#: builtin/am.c:2235
 msgid "skip the current patch"
 msgstr "hoppa över den aktuella grenen"
 
-#: builtin/am.c:2240
+#: builtin/am.c:2238
 msgid "restore the original branch and abort the patching operation."
 msgstr "återställ originalgrenen och avbryt patchningen."
 
-#: builtin/am.c:2243
+#: builtin/am.c:2241
 msgid "abort the patching operation but keep HEAD where it is."
 msgstr "avbryt patchningen men behåll HEAD där det är."
 
-#: builtin/am.c:2246
+#: builtin/am.c:2244
 msgid "show the patch being applied."
 msgstr "visa patchen som tillämpas."
 
-#: builtin/am.c:2250
+#: builtin/am.c:2248
 msgid "lie about committer date"
 msgstr "ljug om incheckningsdatum"
 
-#: builtin/am.c:2252
+#: builtin/am.c:2250
 msgid "use current timestamp for author date"
 msgstr "använd nuvarande tidsstämpel för författardatum"
 
-#: builtin/am.c:2254 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1491
-#: builtin/merge.c:282 builtin/pull.c:192 builtin/rebase.c:489
-#: builtin/rebase.c:1453 builtin/revert.c:116 builtin/tag.c:412
+#: builtin/am.c:2252 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1511
+#: builtin/merge.c:286 builtin/pull.c:193 builtin/rebase.c:489
+#: builtin/rebase.c:1459 builtin/revert.c:117 builtin/tag.c:418
 msgid "key-id"
 msgstr "nyckel-id"
 
-#: builtin/am.c:2255 builtin/rebase.c:490 builtin/rebase.c:1454
+#: builtin/am.c:2253 builtin/rebase.c:490 builtin/rebase.c:1460
 msgid "GPG-sign commits"
 msgstr "GPG-signera incheckningar"
 
-#: builtin/am.c:2258
+#: builtin/am.c:2256
 msgid "(internal use for git-rebase)"
 msgstr "(används internt av git-rebase)"
 
-#: builtin/am.c:2276
+#: builtin/am.c:2274
 msgid ""
 "The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
 "it will be removed. Please do not use it anymore."
@@ -8784,16 +8954,16 @@ msgstr ""
 "Flaggan -b/--binary har varit utan funktion länge, och\n"
 "kommer tas bort. Vi ber dig att inte använda den längre."
 
-#: builtin/am.c:2283
+#: builtin/am.c:2281
 msgid "failed to read the index"
 msgstr "misslyckades läsa indexet"
 
-#: builtin/am.c:2298
+#: builtin/am.c:2296
 #, c-format
 msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
 msgstr "tidigare rebase-katalog %s finns fortfarande, men mbox angavs."
 
-#: builtin/am.c:2322
+#: builtin/am.c:2320
 #, c-format
 msgid ""
 "Stray %s directory found.\n"
@@ -8802,10 +8972,14 @@ msgstr ""
 "Kvarbliven katalog %s hittades.\n"
 "Använd \"git am --abort\" för att ta bort den."
 
-#: builtin/am.c:2328
+#: builtin/am.c:2326
 msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
 msgstr "Lösningsoperation pågår inte, vi återupptar inte."
 
+#: builtin/am.c:2336
+msgid "interactive mode requires patches on the command line"
+msgstr "interaktivt läge kräver patchar på kommandoraden"
+
 #: builtin/apply.c:8
 msgid "git apply [<options>] [<patch>...]"
 msgstr "git apply [<flaggor>] [<patch>...]"
@@ -9026,7 +9200,7 @@ msgstr "felaktigt HEAD - Jag behöver ett HEAD"
 #: builtin/bisect--helper.c:526
 #, c-format
 msgid "checking out '%s' failed. Try 'git bisect start <valid-branch>'."
-msgstr "misslyckades checka ut ”%s”. Försök ”git bisect reset <giltig_gren>”."
+msgstr "misslyckades checka ut \"%s\". Försök \"git bisect reset <giltig_gren>\"."
 
 # cogito-relaterat
 #: builtin/bisect--helper.c:547
@@ -9037,79 +9211,84 @@ msgstr "kör inte \"bisect\" på träd där \"cg-seek\" använts"
 msgid "bad HEAD - strange symbolic ref"
 msgstr "felaktigt HEAD - konstig symbolisk referens"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:627
+#: builtin/bisect--helper.c:574
+#, c-format
+msgid "invalid ref: '%s'"
+msgstr "ogiltig referens: \"%s\""
+
+#: builtin/bisect--helper.c:630
 msgid "perform 'git bisect next'"
 msgstr "utför 'git bisect next'"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:629
+#: builtin/bisect--helper.c:632
 msgid "write the terms to .git/BISECT_TERMS"
 msgstr "skriv termerna i .git/BISECT_TERMS"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:631
+#: builtin/bisect--helper.c:634
 msgid "cleanup the bisection state"
 msgstr "städar upp bisect-tillstånd"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:633
+#: builtin/bisect--helper.c:636
 msgid "check for expected revs"
 msgstr "kontrollera för förväntade versioner"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:635
+#: builtin/bisect--helper.c:638
 msgid "reset the bisection state"
 msgstr "återställ bisect-tillstånd"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:637
+#: builtin/bisect--helper.c:640
 msgid "write out the bisection state in BISECT_LOG"
 msgstr "skriver bisect-tillståndet i BISECT_LOG"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:639
+#: builtin/bisect--helper.c:642
 msgid "check and set terms in a bisection state"
 msgstr "visa och ange termer för bisect-tillstånd"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:641
+#: builtin/bisect--helper.c:644
 msgid "check whether bad or good terms exist"
 msgstr "se efter om termer för rätt och fel finns"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:643
+#: builtin/bisect--helper.c:646
 msgid "print out the bisect terms"
 msgstr "skriv ut termer för bisect"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:645
+#: builtin/bisect--helper.c:648
 msgid "start the bisect session"
 msgstr "påbörja bisect-körningen"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:647
+#: builtin/bisect--helper.c:650
 msgid "update BISECT_HEAD instead of checking out the current commit"
 msgstr "uppdatera BISECT_HEAD istället för att checka ut aktuell incheckning"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:649
+#: builtin/bisect--helper.c:652
 msgid "no log for BISECT_WRITE"
 msgstr "ingen logg för BISECT_WRITE"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:666
+#: builtin/bisect--helper.c:669
 msgid "--write-terms requires two arguments"
 msgstr "--write-terms kräver två argument"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:670
+#: builtin/bisect--helper.c:673
 msgid "--bisect-clean-state requires no arguments"
 msgstr "--bisect-clean-state tar inga argument"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:677
+#: builtin/bisect--helper.c:680
 msgid "--bisect-reset requires either no argument or a commit"
 msgstr "--bisect-reset kräver antingen inget argument eller en incheckning"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:681
+#: builtin/bisect--helper.c:684
 msgid "--bisect-write requires either 4 or 5 arguments"
 msgstr "--bisect-write kräver antingen 4 eller 5 argument"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:687
+#: builtin/bisect--helper.c:690
 msgid "--check-and-set-terms requires 3 arguments"
 msgstr "--check-and-set-terms kräver tre argument"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:693
+#: builtin/bisect--helper.c:696
 msgid "--bisect-next-check requires 2 or 3 arguments"
 msgstr "--bisect-next-check kräver 2 eller 3 argument"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:699
+#: builtin/bisect--helper.c:702
 msgid "--bisect-terms requires 0 or 1 argument"
 msgstr "--bisect-terms kräver noll eller ett argument"
 
@@ -9121,133 +9300,150 @@ msgstr "git blame [<flaggor>] [<rev-flaggor>] [<rev>] [--] <fil>"
 msgid "<rev-opts> are documented in git-rev-list(1)"
 msgstr "<rev-flaggor> dokumenteras i git-rev-list(1)"
 
-#: builtin/blame.c:407
+#: builtin/blame.c:410
 #, c-format
 msgid "expecting a color: %s"
 msgstr "förväntade en färg: %s"
 
-#: builtin/blame.c:414
+#: builtin/blame.c:417
 msgid "must end with a color"
 msgstr "måste sluta med en färg"
 
-#: builtin/blame.c:701
+#: builtin/blame.c:730
 #, c-format
 msgid "invalid color '%s' in color.blame.repeatedLines"
 msgstr "felaktig färg \"%s\" i color.blame.repeatedLines"
 
-#: builtin/blame.c:719
+#: builtin/blame.c:748
 msgid "invalid value for blame.coloring"
 msgstr "ogiltigt värde för blame.coloring"
 
-#: builtin/blame.c:794
+#: builtin/blame.c:823
+#, c-format
+msgid "cannot find revision %s to ignore"
+msgstr "kan inte hitta revision %s att ignorera"
+
+#: builtin/blame.c:845
 msgid "Show blame entries as we find them, incrementally"
 msgstr "Visa klandringsposter när vi hittar dem, interaktivt"
 
-#: builtin/blame.c:795
+#: builtin/blame.c:846
 msgid "Show blank SHA-1 for boundary commits (Default: off)"
 msgstr "Visa blank SHA-1 för gränsincheckningar (Standard: av)"
 
-#: builtin/blame.c:796
+#: builtin/blame.c:847
 msgid "Do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
 msgstr "Behandla inte rotincheckningar som gränser (Standard: av)"
 
-#: builtin/blame.c:797
+#: builtin/blame.c:848
 msgid "Show work cost statistics"
 msgstr "Visa statistik över arbetskostnad"
 
-#: builtin/blame.c:798
+#: builtin/blame.c:849
 msgid "Force progress reporting"
 msgstr "Tvinga förloppsrapportering"
 
-#: builtin/blame.c:799
+#: builtin/blame.c:850
 msgid "Show output score for blame entries"
 msgstr "Visa utdatapoäng för klandringsposter"
 
-#: builtin/blame.c:800
+#: builtin/blame.c:851
 msgid "Show original filename (Default: auto)"
 msgstr "Visa originalfilnamn (Standard: auto)"
 
-#: builtin/blame.c:801
+#: builtin/blame.c:852
 msgid "Show original linenumber (Default: off)"
 msgstr "Visa ursprungligt radnummer (Standard: av)"
 
-#: builtin/blame.c:802
+#: builtin/blame.c:853
 msgid "Show in a format designed for machine consumption"
 msgstr "Visa i ett format avsett för maskinkonsumtion"
 
-#: builtin/blame.c:803
+#: builtin/blame.c:854
 msgid "Show porcelain format with per-line commit information"
 msgstr "Visa porslinsformat med per-rad-incheckningsinformation"
 
-#: builtin/blame.c:804
+#: builtin/blame.c:855
 msgid "Use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
 msgstr "Använd samma utdataläge som git-annotate (Standard: av)"
 
-#: builtin/blame.c:805
+#: builtin/blame.c:856
 msgid "Show raw timestamp (Default: off)"
 msgstr "Visa rå tidsstämpel (Standard: av)"
 
-#: builtin/blame.c:806
+#: builtin/blame.c:857
 msgid "Show long commit SHA1 (Default: off)"
 msgstr "Visa lång inchecknings-SHA1 (Standard: av)"
 
-#: builtin/blame.c:807
+#: builtin/blame.c:858
 msgid "Suppress author name and timestamp (Default: off)"
 msgstr "Undertryck författarnamn och tidsstämpel (Standard: av)"
 
-#: builtin/blame.c:808
+#: builtin/blame.c:859
 msgid "Show author email instead of name (Default: off)"
 msgstr "Visa författarens e-post istället för namn (Standard: av)"
 
-#: builtin/blame.c:809
+#: builtin/blame.c:860
 msgid "Ignore whitespace differences"
 msgstr "Ignorera ändringar i blanksteg"
 
-#: builtin/blame.c:810
+#: builtin/blame.c:861 builtin/log.c:1646
+msgid "rev"
+msgstr "rev"
+
+#: builtin/blame.c:861
+msgid "Ignore <rev> when blaming"
+msgstr "ignorera <rev> vid klandren"
+
+#: builtin/blame.c:862
+msgid "Ignore revisions from <file>"
+msgstr "ignorera revisioner från <fil>"
+
+#: builtin/blame.c:863
 msgid "color redundant metadata from previous line differently"
 msgstr "färglägg redundant metadata från tidigare rader annorlunda"
 
-#: builtin/blame.c:811
+#: builtin/blame.c:864
 msgid "color lines by age"
 msgstr "färglägg rader efter ålder"
 
-#: builtin/blame.c:818
+#: builtin/blame.c:871
 msgid "Use an experimental heuristic to improve diffs"
 msgstr "Använd en experimentell algoritm för att förbättra diffar"
 
-#: builtin/blame.c:820
+#: builtin/blame.c:873
 msgid "Spend extra cycles to find better match"
 msgstr "Slösa extra cykler med att hitta bättre träff"
 
-#: builtin/blame.c:821
+#: builtin/blame.c:874
 msgid "Use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
 msgstr "Använd revisioner från <fil> istället för att anropa git-rev-list"
 
-#: builtin/blame.c:822
+#: builtin/blame.c:875
 msgid "Use <file>'s contents as the final image"
 msgstr "Använd <fil>s innehåll som slutgiltig bild"
 
-#: builtin/blame.c:823 builtin/blame.c:824
+#: builtin/blame.c:876 builtin/blame.c:877
 msgid "score"
 msgstr "poäng"
 
-#: builtin/blame.c:823
+#: builtin/blame.c:876
 msgid "Find line copies within and across files"
 msgstr "Hitta kopierade rader inuti och mellan filer"
 
-#: builtin/blame.c:824
+#: builtin/blame.c:877
 msgid "Find line movements within and across files"
 msgstr "Hitta flyttade rader inuti och mellan filer"
 
-#: builtin/blame.c:825
+#: builtin/blame.c:878
 msgid "n,m"
 msgstr "n,m"
 
-#: builtin/blame.c:825
+#: builtin/blame.c:878
 msgid "Process only line range n,m, counting from 1"
 msgstr "Behandla endast radintervallet n,m, med början på 1"
 
-#: builtin/blame.c:876
+#: builtin/blame.c:929
 msgid "--progress can't be used with --incremental or porcelain formats"
 msgstr "--progress kan inte användas med --incremental eller porslinsformat"
 
@@ -9259,18 +9455,18 @@ msgstr "--progress kan inte användas med --incremental eller porslinsformat"
 #. your language may need more or fewer display
 #. columns.
 #.
-#: builtin/blame.c:927
+#: builtin/blame.c:980
 msgid "4 years, 11 months ago"
 msgstr "4 år, 11 månader sedan"
 
-#: builtin/blame.c:1031
+#: builtin/blame.c:1087
 #, c-format
 msgid "file %s has only %lu line"
 msgid_plural "file %s has only %lu lines"
 msgstr[0] "filen %s har bara %lu rad"
 msgstr[1] "filen %s har bara %lu rader"
 
-#: builtin/blame.c:1077
+#: builtin/blame.c:1133
 msgid "Blaming lines"
 msgstr "Klandra rader"
 
@@ -9302,7 +9498,7 @@ msgstr "git branch [<flaggor>] [-r | -a] [--points-at]"
 msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--format]"
 msgstr "git branch [<flaggor>] [-r | -a] [--format]"
 
-#: builtin/branch.c:151
+#: builtin/branch.c:154
 #, c-format
 msgid ""
 "deleting branch '%s' that has been merged to\n"
@@ -9311,7 +9507,7 @@ msgstr ""
 "tar bort grenen \"%s\" som har slagits ihop med\n"
 "         \"%s\", men ännu inte slagits ihop med HEAD."
 
-#: builtin/branch.c:155
+#: builtin/branch.c:158
 #, c-format
 msgid ""
 "not deleting branch '%s' that is not yet merged to\n"
@@ -9320,12 +9516,12 @@ msgstr ""
 "tar inte bort grenen \"%s\" som inte har slagits ihop med\n"
 "         \"%s\", trots att den har slagits ihop med HEAD."
 
-#: builtin/branch.c:169
+#: builtin/branch.c:172
 #, c-format
 msgid "Couldn't look up commit object for '%s'"
 msgstr "Kunde inte slå upp incheckningsobjekt för \"%s\""
 
-#: builtin/branch.c:173
+#: builtin/branch.c:176
 #, c-format
 msgid ""
 "The branch '%s' is not fully merged.\n"
@@ -9334,122 +9530,122 @@ msgstr ""
 "Grenen \"%s\" har inte slagits samman i sin helhet.\n"
 "Om du är säker på att du vill ta bort den, kör \"git branch -D %s\"."
 
-#: builtin/branch.c:186
+#: builtin/branch.c:189
 msgid "Update of config-file failed"
 msgstr "Misslyckades uppdatera konfigurationsfil"
 
-#: builtin/branch.c:217
+#: builtin/branch.c:220
 msgid "cannot use -a with -d"
 msgstr "kan inte ange -a med -d"
 
-#: builtin/branch.c:223
+#: builtin/branch.c:226
 msgid "Couldn't look up commit object for HEAD"
 msgstr "Kunde inte slå upp incheckningsobjekt för HEAD"
 
-#: builtin/branch.c:237
+#: builtin/branch.c:240
 #, c-format
 msgid "Cannot delete branch '%s' checked out at '%s'"
 msgstr "Kan inte ta bort grenen \"%s\" som är utcheckad på \"%s\""
 
-#: builtin/branch.c:252
+#: builtin/branch.c:255
 #, c-format
 msgid "remote-tracking branch '%s' not found."
 msgstr "fjärrspårande grenen \"%s\" hittades inte."
 
-#: builtin/branch.c:253
+#: builtin/branch.c:256
 #, c-format
 msgid "branch '%s' not found."
 msgstr "grenen \"%s\" hittades inte."
 
-#: builtin/branch.c:268
+#: builtin/branch.c:271
 #, c-format
 msgid "Error deleting remote-tracking branch '%s'"
 msgstr "Fel vid borttagning av fjärrspårande grenen \"%s\""
 
-#: builtin/branch.c:269
+#: builtin/branch.c:272
 #, c-format
 msgid "Error deleting branch '%s'"
 msgstr "Fel vid borttagning av grenen \"%s\""
 
-#: builtin/branch.c:276
+#: builtin/branch.c:279
 #, c-format
 msgid "Deleted remote-tracking branch %s (was %s).\n"
 msgstr "Tog bort fjärrspårande grenen %s (var %s).\n"
 
-#: builtin/branch.c:277
+#: builtin/branch.c:280
 #, c-format
 msgid "Deleted branch %s (was %s).\n"
 msgstr "Tog bort grenen %s (var %s).\n"
 
-#: builtin/branch.c:421 builtin/tag.c:60
+#: builtin/branch.c:429 builtin/tag.c:61
 msgid "unable to parse format string"
 msgstr "kan inte tolka formatsträng"
 
-#: builtin/branch.c:452
+#: builtin/branch.c:460
 msgid "could not resolve HEAD"
 msgstr "kunde inte slå upp HEAD"
 
-#: builtin/branch.c:458
+#: builtin/branch.c:466
 #, c-format
 msgid "HEAD (%s) points outside of refs/heads/"
 msgstr "HEAD (%s) pekar utenför refs/heads/"
 
-#: builtin/branch.c:473
+#: builtin/branch.c:481
 #, c-format
 msgid "Branch %s is being rebased at %s"
 msgstr "Grenen %s ombaseras på %s"
 
-#: builtin/branch.c:477
+#: builtin/branch.c:485
 #, c-format
 msgid "Branch %s is being bisected at %s"
 msgstr "Grenen %s är i en \"bisect\" på %s"
 
-#: builtin/branch.c:494
+#: builtin/branch.c:502
 msgid "cannot copy the current branch while not on any."
 msgstr "kunde inte kopiera aktuell gren när du inte befinner dig på någon."
 
-#: builtin/branch.c:496
+#: builtin/branch.c:504
 msgid "cannot rename the current branch while not on any."
 msgstr ""
 "kunde inte byta namn på aktuell gren när du inte befinner dig på någon."
 
-#: builtin/branch.c:507
+#: builtin/branch.c:515
 #, c-format
 msgid "Invalid branch name: '%s'"
 msgstr "Felaktigt namn på gren: \"%s\""
 
-#: builtin/branch.c:534
+#: builtin/branch.c:542
 msgid "Branch rename failed"
 msgstr "Misslyckades byta namn på gren"
 
-#: builtin/branch.c:536
+#: builtin/branch.c:544
 msgid "Branch copy failed"
 msgstr "Misslyckades kopiera gren"
 
-#: builtin/branch.c:540
+#: builtin/branch.c:548
 #, c-format
 msgid "Created a copy of a misnamed branch '%s'"
 msgstr "Skapade kopia av felaktigt namngiven gren \"%s\""
 
-#: builtin/branch.c:543
+#: builtin/branch.c:551
 #, c-format
 msgid "Renamed a misnamed branch '%s' away"
 msgstr "Bytte bort namn på en felaktigt namngiven gren \"%s\""
 
-#: builtin/branch.c:549
+#: builtin/branch.c:557
 #, c-format
 msgid "Branch renamed to %s, but HEAD is not updated!"
 msgstr "Grenen namnbytt till %s, men HEAD har inte uppdaterats!"
 
-#: builtin/branch.c:558
+#: builtin/branch.c:566
 msgid "Branch is renamed, but update of config-file failed"
 msgstr "Grenen namnbytt, men misslyckades uppdatera konfigurationsfilen"
 
-#: builtin/branch.c:560
+#: builtin/branch.c:568
 msgid "Branch is copied, but update of config-file failed"
 msgstr "Grenen kopierades, men misslyckades uppdatera konfigurationsfilen"
 
-#: builtin/branch.c:576
+#: builtin/branch.c:584
 #, c-format
 msgid ""
 "Please edit the description for the branch\n"
@@ -9460,217 +9656,219 @@ msgstr ""
 "  %s\n"
 "Rader som inleds med \"%c\" ignoreras.\n"
 
-#: builtin/branch.c:610
+#: builtin/branch.c:618
 msgid "Generic options"
 msgstr "Allmänna flaggor"
 
-#: builtin/branch.c:612
+#: builtin/branch.c:620
 msgid "show hash and subject, give twice for upstream branch"
 msgstr "visa hash och ärenderad, ange två gånger för uppströmsgren"
 
-#: builtin/branch.c:613
+#: builtin/branch.c:621
 msgid "suppress informational messages"
 msgstr "undertryck informationsmeddelanden"
 
-#: builtin/branch.c:614
+#: builtin/branch.c:622
 msgid "set up tracking mode (see git-pull(1))"
 msgstr "ställ in spårningsläge (se git-pull(1))"
 
-#: builtin/branch.c:616
+#: builtin/branch.c:624
 msgid "do not use"
 msgstr "använd ej"
 
-#: builtin/branch.c:618 builtin/rebase.c:485
+#: builtin/branch.c:626 builtin/rebase.c:485
 msgid "upstream"
 msgstr "uppströms"
 
-#: builtin/branch.c:618
+#: builtin/branch.c:626
 msgid "change the upstream info"
 msgstr "ändra uppströmsinformationen"
 
-#: builtin/branch.c:619
+#: builtin/branch.c:627
 msgid "Unset the upstream info"
 msgstr "Ta bort uppströmsinformationen"
 
-#: builtin/branch.c:620
+#: builtin/branch.c:628
 msgid "use colored output"
 msgstr "använd färgad utdata"
 
-#: builtin/branch.c:621
+#: builtin/branch.c:629
 msgid "act on remote-tracking branches"
 msgstr "arbeta på fjärrspårande grenar"
 
-#: builtin/branch.c:623 builtin/branch.c:625
+#: builtin/branch.c:631 builtin/branch.c:633
 msgid "print only branches that contain the commit"
 msgstr "visa endast grenar som innehåller incheckningen"
 
-#: builtin/branch.c:624 builtin/branch.c:626
+#: builtin/branch.c:632 builtin/branch.c:634
 msgid "print only branches that don't contain the commit"
 msgstr "visa endast grenar som inte innehåller incheckningen"
 
-#: builtin/branch.c:629
+#: builtin/branch.c:637
 msgid "Specific git-branch actions:"
 msgstr "Specifika git-branch-åtgärder:"
 
-#: builtin/branch.c:630
+#: builtin/branch.c:638
 msgid "list both remote-tracking and local branches"
 msgstr "visa både fjärrspårande och lokala grenar"
 
-#: builtin/branch.c:632
+#: builtin/branch.c:640
 msgid "delete fully merged branch"
 msgstr "ta bort helt sammanslagen gren"
 
-#: builtin/branch.c:633
+#: builtin/branch.c:641
 msgid "delete branch (even if not merged)"
 msgstr "ta bort gren (även om inte helt sammanslagen)"
 
-#: builtin/branch.c:634
+#: builtin/branch.c:642
 msgid "move/rename a branch and its reflog"
 msgstr "flytta/ta bort en gren och dess reflogg"
 
-#: builtin/branch.c:635
+#: builtin/branch.c:643
 msgid "move/rename a branch, even if target exists"
 msgstr "flytta/ta bort en gren, även om målet finns"
 
-#: builtin/branch.c:636
+#: builtin/branch.c:644
 msgid "copy a branch and its reflog"
 msgstr "kopiera en gren och dess reflogg"
 
-#: builtin/branch.c:637
+#: builtin/branch.c:645
 msgid "copy a branch, even if target exists"
 msgstr "kopiera en gren, även om målet finns"
 
-#: builtin/branch.c:638
+#: builtin/branch.c:646
 msgid "list branch names"
 msgstr "lista namn på grenar"
 
-#: builtin/branch.c:639
+#: builtin/branch.c:647
 msgid "show current branch name"
 msgstr "visa namn på aktuell gren"
 
-#: builtin/branch.c:640
+#: builtin/branch.c:648
 msgid "create the branch's reflog"
 msgstr "skapa grenens reflogg"
 
-#: builtin/branch.c:642
+#: builtin/branch.c:650
 msgid "edit the description for the branch"
 msgstr "redigera beskrivning för grenen"
 
-#: builtin/branch.c:643
+#: builtin/branch.c:651
 msgid "force creation, move/rename, deletion"
 msgstr "tvinga skapande, flytt/namnändring, borttagande"
 
-#: builtin/branch.c:644
+#: builtin/branch.c:652
 msgid "print only branches that are merged"
 msgstr "visa endast sammanslagna grenar"
 
-#: builtin/branch.c:645
+#: builtin/branch.c:653
 msgid "print only branches that are not merged"
 msgstr "visa endast ej sammanslagna grenar"
 
-#: builtin/branch.c:646
+#: builtin/branch.c:654
 msgid "list branches in columns"
 msgstr "visa grenar i spalter"
 
-#: builtin/branch.c:649 builtin/for-each-ref.c:42 builtin/notes.c:415
+#: builtin/branch.c:657 builtin/for-each-ref.c:42 builtin/notes.c:415
 #: builtin/notes.c:418 builtin/notes.c:581 builtin/notes.c:584
-#: builtin/tag.c:427
+#: builtin/tag.c:433
 msgid "object"
 msgstr "objekt"
 
-#: builtin/branch.c:650
+#: builtin/branch.c:658
 msgid "print only branches of the object"
 msgstr "visa endast grenar för objektet"
 
-#: builtin/branch.c:652 builtin/for-each-ref.c:48 builtin/tag.c:434
+#: builtin/branch.c:660 builtin/for-each-ref.c:48 builtin/tag.c:440
 msgid "sorting and filtering are case insensitive"
 msgstr "sortering och filtrering skiljer gemener och VERSALER"
 
-#: builtin/branch.c:653 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:432
+#: builtin/branch.c:661 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:438
 #: builtin/verify-tag.c:39
 msgid "format to use for the output"
 msgstr "format att använda för utdata"
 
-#: builtin/branch.c:676 builtin/clone.c:751
+#: builtin/branch.c:684 builtin/clone.c:761
 msgid "HEAD not found below refs/heads!"
 msgstr "HEAD hittades inte under refs/heads!"
 
-#: builtin/branch.c:700
+#: builtin/branch.c:708
 msgid "--column and --verbose are incompatible"
 msgstr "--column och --verbose är inkompatibla"
 
-#: builtin/branch.c:715 builtin/branch.c:769 builtin/branch.c:778
+#: builtin/branch.c:723 builtin/branch.c:777 builtin/branch.c:786
 msgid "branch name required"
 msgstr "grennamn krävs"
 
-#: builtin/branch.c:745
+#: builtin/branch.c:753
 msgid "Cannot give description to detached HEAD"
 msgstr "Kan inte beskriva frånkopplad HEAD"
 
-#: builtin/branch.c:750
+#: builtin/branch.c:758
 msgid "cannot edit description of more than one branch"
 msgstr "kan inte redigera beskrivning för mer än en gren"
 
-#: builtin/branch.c:757
+#: builtin/branch.c:765
 #, c-format
 msgid "No commit on branch '%s' yet."
 msgstr "Inga incheckningar på grenen \"%s\" ännu."
 
-#: builtin/branch.c:760
+#: builtin/branch.c:768
 #, c-format
 msgid "No branch named '%s'."
 msgstr "Ingen gren vid namnet \"%s\"."
 
-#: builtin/branch.c:775
+#: builtin/branch.c:783
 msgid "too many branches for a copy operation"
 msgstr "för många grenar för kopiering"
 
-#: builtin/branch.c:784
+#: builtin/branch.c:792
 msgid "too many arguments for a rename operation"
 msgstr "för många flaggor för namnbyte"
 
-#: builtin/branch.c:789
+#: builtin/branch.c:797
 msgid "too many arguments to set new upstream"
 msgstr "för många flaggor för att byta uppström"
 
-#: builtin/branch.c:793
+#: builtin/branch.c:801
 #, c-format
 msgid ""
 "could not set upstream of HEAD to %s when it does not point to any branch."
 msgstr ""
 "kunde inte sätta uppström för HEAD till %s när det inte pekar mot någon gren."
 
-#: builtin/branch.c:796 builtin/branch.c:819
+#: builtin/branch.c:804 builtin/branch.c:827
 #, c-format
 msgid "no such branch '%s'"
 msgstr "okänd gren \"%s\""
 
-#: builtin/branch.c:800
+#: builtin/branch.c:808
 #, c-format
 msgid "branch '%s' does not exist"
 msgstr "grenen \"%s\" finns inte"
 
-#: builtin/branch.c:813
+#: builtin/branch.c:821
 msgid "too many arguments to unset upstream"
 msgstr "för många flaggor för att ta bort uppström"
 
-#: builtin/branch.c:817
+#: builtin/branch.c:825
 msgid "could not unset upstream of HEAD when it does not point to any branch."
 msgstr ""
 "kunde inte ta bort uppström för HEAD när det inte pekar mot någon gren."
 
-#: builtin/branch.c:823
+#: builtin/branch.c:831
 #, c-format
 msgid "Branch '%s' has no upstream information"
 msgstr "Grenen \"%s\" har ingen uppströmsinformation"
 
-#: builtin/branch.c:833
-msgid "-a and -r options to 'git branch' do not make sense with a branch name"
+#: builtin/branch.c:841
+msgid ""
+"The -a, and -r, options to 'git branch' do not take a branch name.\n"
+"Did you mean to use: -a|-r --list <pattern>?"
 msgstr ""
-"flaggorna -a och -r på \"git branch\" kan inte anges tillsammans med ett "
-"grennamn"
+"Flaggorna -a och -r på \"git branch\" tar inte ett namn på gren.\n"
+"Menade du att använda: -a|-r --list <mönster>?"
 
-#: builtin/branch.c:836
+#: builtin/branch.c:845
 msgid ""
 "the '--set-upstream' option is no longer supported. Please use '--track' or "
 "'--set-upstream-to' instead."
@@ -9691,7 +9889,7 @@ msgstr "Behöver ett arkiv för att skapa ett paket (bundle)."
 msgid "Need a repository to unbundle."
 msgstr "Behöver ett arkiv för att packa upp ett paket (bundle)."
 
-#: builtin/cat-file.c:593
+#: builtin/cat-file.c:594
 msgid ""
 "git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
 "p | <type> | --textconv | --filters) [--path=<path>] <object>"
@@ -9699,7 +9897,7 @@ msgstr ""
 "git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
 "p | <typ> | --textconv | --filters) [--path=<sökväg>] <objekt>"
 
-#: builtin/cat-file.c:594
+#: builtin/cat-file.c:595
 msgid ""
 "git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --"
 "filters]"
@@ -9707,72 +9905,72 @@ msgstr ""
 "git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --"
 "filters]"
 
-#: builtin/cat-file.c:615
+#: builtin/cat-file.c:616
 msgid "only one batch option may be specified"
 msgstr "endast en buntflagga kan anges"
 
-#: builtin/cat-file.c:633
+#: builtin/cat-file.c:634
 msgid "<type> can be one of: blob, tree, commit, tag"
 msgstr "<typ> kan vara en av: blob, tree, commit, tag"
 
-#: builtin/cat-file.c:634
+#: builtin/cat-file.c:635
 msgid "show object type"
 msgstr "visa objekttyp"
 
-#: builtin/cat-file.c:635
+#: builtin/cat-file.c:636
 msgid "show object size"
 msgstr "visa objektstorlek"
 
-#: builtin/cat-file.c:637
+#: builtin/cat-file.c:638
 msgid "exit with zero when there's no error"
 msgstr "avsluta med noll när det inte uppstått något fel"
 
-#: builtin/cat-file.c:638
+#: builtin/cat-file.c:639
 msgid "pretty-print object's content"
 msgstr "visa objektets innehåll snyggt"
 
-#: builtin/cat-file.c:640
+#: builtin/cat-file.c:641
 msgid "for blob objects, run textconv on object's content"
 msgstr "för blob-objekt, kör filter på objektets innehåll"
 
-#: builtin/cat-file.c:642
+#: builtin/cat-file.c:643
 msgid "for blob objects, run filters on object's content"
 msgstr "för blob-objekt, kör filger på objektets innehåll"
 
-#: builtin/cat-file.c:643 git-submodule.sh:936
+#: builtin/cat-file.c:644 git-submodule.sh:936
 msgid "blob"
 msgstr "blob"
 
-#: builtin/cat-file.c:644
+#: builtin/cat-file.c:645
 msgid "use a specific path for --textconv/--filters"
 msgstr "använd specifik sökväg för --textconv/--filters"
 
-#: builtin/cat-file.c:646
+#: builtin/cat-file.c:647
 msgid "allow -s and -t to work with broken/corrupt objects"
 msgstr "låter -s och -t att fungera med trasiga/sönderskrivna objekt"
 
-#: builtin/cat-file.c:647
+#: builtin/cat-file.c:648
 msgid "buffer --batch output"
 msgstr "buffra utdata från --batch"
 
-#: builtin/cat-file.c:649
+#: builtin/cat-file.c:650
 msgid "show info and content of objects fed from the standard input"
 msgstr "visa information och innehåll för objekt som listas på standard in"
 
-#: builtin/cat-file.c:653
+#: builtin/cat-file.c:654
 msgid "show info about objects fed from the standard input"
 msgstr "visa information för objekt som listas på standard in"
 
-#: builtin/cat-file.c:657
+#: builtin/cat-file.c:658
 msgid "follow in-tree symlinks (used with --batch or --batch-check)"
 msgstr ""
 "följ symboliska länkar i trädet (använd med --batch eller --batch-check)"
 
-#: builtin/cat-file.c:659
+#: builtin/cat-file.c:660
 msgid "show all objects with --batch or --batch-check"
 msgstr "visa alla objekt med --batch eller --batch-check"
 
-#: builtin/cat-file.c:661
+#: builtin/cat-file.c:662
 msgid "do not order --batch-all-objects output"
 msgstr "ordna inte --batch-all-objects output"
 
@@ -9800,8 +9998,8 @@ msgstr "läs filnamn från standard in"
 msgid "terminate input and output records by a NUL character"
 msgstr "avsluta in- och utdataposter med NUL-tecken"
 
-#: builtin/check-ignore.c:21 builtin/checkout.c:1355 builtin/gc.c:538
-#: builtin/worktree.c:499
+#: builtin/check-ignore.c:21 builtin/checkout.c:1433 builtin/gc.c:538
+#: builtin/worktree.c:507
 msgid "suppress progress reporting"
 msgstr "undertryck förloppsrapportering"
 
@@ -9891,9 +10089,9 @@ msgid "write the content to temporary files"
 msgstr "skriv innehåll till temporära filer"
 
 #: builtin/checkout-index.c:178 builtin/column.c:31
-#: builtin/submodule--helper.c:1372 builtin/submodule--helper.c:1375
-#: builtin/submodule--helper.c:1383 builtin/submodule--helper.c:1856
-#: builtin/worktree.c:672
+#: builtin/submodule--helper.c:1373 builtin/submodule--helper.c:1376
+#: builtin/submodule--helper.c:1384 builtin/submodule--helper.c:1857
+#: builtin/worktree.c:680
 msgid "string"
 msgstr "sträng"
 
@@ -9905,91 +10103,114 @@ msgstr "när filer skapas, lägg till <sträng> först"
 msgid "copy out the files from named stage"
 msgstr "kopiera ut filer från namngiven etapp"
 
-#: builtin/checkout.c:32
+#: builtin/checkout.c:31
 msgid "git checkout [<options>] <branch>"
 msgstr "git checkout [<flaggor>] <gren>"
 
-#: builtin/checkout.c:33
+#: builtin/checkout.c:32
 msgid "git checkout [<options>] [<branch>] -- <file>..."
 msgstr "git checkout [<flaggor>] [<gren>] -- <fil>..."
 
-#: builtin/checkout.c:151 builtin/checkout.c:190
+#: builtin/checkout.c:37
+msgid "git switch [<options>] [<branch>]"
+msgstr "git switch [<flaggor>] [<gren>]"
+
+#: builtin/checkout.c:42
+msgid "git restore [<options>] [--source=<branch>] <file>..."
+msgstr "git restore [<flaggor>] [--source=<gren>] <fil>..."
+
+#: builtin/checkout.c:172 builtin/checkout.c:211
 #, c-format
 msgid "path '%s' does not have our version"
 msgstr "sökvägen \"%s\" har inte vår version"
 
-#: builtin/checkout.c:153 builtin/checkout.c:192
+#: builtin/checkout.c:174 builtin/checkout.c:213
 #, c-format
 msgid "path '%s' does not have their version"
 msgstr "sökvägen \"%s\" har inte deras version"
 
-#: builtin/checkout.c:169
+#: builtin/checkout.c:190
 #, c-format
 msgid "path '%s' does not have all necessary versions"
 msgstr "sökvägen \"%s\" innehåller inte alla nödvändiga versioner"
 
-#: builtin/checkout.c:219
+#: builtin/checkout.c:240
 #, c-format
 msgid "path '%s' does not have necessary versions"
 msgstr "sökvägen \"%s\" innehåller inte nödvändiga versioner"
 
-#: builtin/checkout.c:237
+#: builtin/checkout.c:258
 #, c-format
 msgid "path '%s': cannot merge"
 msgstr "sökväg \"%s\": kan inte slå ihop"
 
-#: builtin/checkout.c:253
+#: builtin/checkout.c:274
 #, c-format
 msgid "Unable to add merge result for '%s'"
 msgstr "Kunde inte lägga till sammanslagningsresultat för \"%s\""
 
-#: builtin/checkout.c:331 builtin/checkout.c:334 builtin/checkout.c:337
-#: builtin/checkout.c:340
+#: builtin/checkout.c:374
+#, c-format
+msgid "Recreated %d merge conflict"
+msgid_plural "Recreated %d merge conflicts"
+msgstr[0] "Återskapade %d sammanslagningskonflikt"
+msgstr[1] "Återskapade %d sammanslagningskonflikter"
+
+#: builtin/checkout.c:379
+#, c-format
+msgid "Updated %d path from %s"
+msgid_plural "Updated %d paths from %s"
+msgstr[0] "Uppdaterade %d sökväg från %s"
+msgstr[1] "Uppdaterade %d sökvägar från %s"
+
+#: builtin/checkout.c:386
+#, c-format
+msgid "Updated %d path from the index"
+msgid_plural "Updated %d paths from the index"
+msgstr[0] "Uppdaterade %d sökväg från indexet"
+msgstr[1] "Uppdaterade %d sökvägar från indexet"
+
+#: builtin/checkout.c:409 builtin/checkout.c:412 builtin/checkout.c:415
+#: builtin/checkout.c:419
 #, c-format
 msgid "'%s' cannot be used with updating paths"
 msgstr "\"%s\" kan inte användas vid uppdatering av sökvägar"
 
-#: builtin/checkout.c:343 builtin/checkout.c:346
+#: builtin/checkout.c:422 builtin/checkout.c:425
 #, c-format
 msgid "'%s' cannot be used with %s"
 msgstr "\"%s\" kan inte användas med %s"
 
-#: builtin/checkout.c:349
+#: builtin/checkout.c:429
 #, c-format
 msgid "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time."
 msgstr "Kan inte uppdatera sökvägar och växla till grenen \"%s\" samtidigt."
 
-#: builtin/checkout.c:396 builtin/checkout.c:403
+#: builtin/checkout.c:433
 #, c-format
-msgid "path '%s' is unmerged"
-msgstr "sökvägen \"%s\" har inte slagits ihop"
+msgid "neither '%s' or '%s' is specified"
+msgstr "varken \"%s\" eller \"%s\" har angivits"
 
-#: builtin/checkout.c:442
+#: builtin/checkout.c:437
 #, c-format
-msgid "Recreated %d merge conflict"
-msgid_plural "Recreated %d merge conflicts"
-msgstr[0] "Återskapade %d sammanslagningskonflikt"
-msgstr[1] "Återskapade %d sammanslagningskonflikter"
+msgid "'%s' must be used when '%s' is not specified"
+msgstr "\"%s\" måste användas när \"%s\" inte anges"
 
-#: builtin/checkout.c:447
+#: builtin/checkout.c:442 builtin/checkout.c:447
 #, c-format
-msgid "Updated %d path from %s"
-msgid_plural "Updated %d paths from %s"
-msgstr[0] "Uppdaterade %d sökväg från %s"
-msgstr[1] "Uppdaterade %d sökvägar från %s"
+msgid "'%s' or '%s' cannot be used with %s"
+msgstr "\"%s\" eller \"%s\" kan inte användas med %s"
 
-#: builtin/checkout.c:454
+#: builtin/checkout.c:506 builtin/checkout.c:513
 #, c-format
-msgid "Updated %d path from the index"
-msgid_plural "Updated %d paths from the index"
-msgstr[0] "Uppdaterade %d sökväg från indexet"
-msgstr[1] "Uppdaterade %d sökvägar från indexet"
+msgid "path '%s' is unmerged"
+msgstr "sökvägen \"%s\" har inte slagits ihop"
 
-#: builtin/checkout.c:695
+#: builtin/checkout.c:679
 msgid "you need to resolve your current index first"
 msgstr "du måste lösa ditt befintliga index först"
 
-#: builtin/checkout.c:744
+#: builtin/checkout.c:729
 #, c-format
 msgid ""
 "cannot continue with staged changes in the following files:\n"
@@ -9998,55 +10219,55 @@ msgstr ""
 "kan inte fortsätta med köade ändringar i följande filer:\n"
 "%s"
 
-#: builtin/checkout.c:751
+#: builtin/checkout.c:736
 #, c-format
 msgid "staged changes in the following files may be lost: %s"
 msgstr "köade ändringar i följande filer kan gå förlorade: %s"
 
-#: builtin/checkout.c:848
+#: builtin/checkout.c:833
 #, c-format
 msgid "Can not do reflog for '%s': %s\n"
 msgstr "Kan inte skapa referenslogg för \"%s\": %s\n"
 
-#: builtin/checkout.c:890
+#: builtin/checkout.c:875
 msgid "HEAD is now at"
 msgstr "HEAD är nu på"
 
-#: builtin/checkout.c:894 builtin/clone.c:704
+#: builtin/checkout.c:879 builtin/clone.c:714
 msgid "unable to update HEAD"
 msgstr "kan inte uppdatera HEAD"
 
-#: builtin/checkout.c:898
+#: builtin/checkout.c:883
 #, c-format
 msgid "Reset branch '%s'\n"
 msgstr "Återställ gren \"%s\"\n"
 
-#: builtin/checkout.c:901
+#: builtin/checkout.c:886
 #, c-format
 msgid "Already on '%s'\n"
 msgstr "Redan på \"%s\"\n"
 
-#: builtin/checkout.c:905
+#: builtin/checkout.c:890
 #, c-format
 msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
 msgstr "Växlade till och nollställde grenen \"%s\"\n"
 
-#: builtin/checkout.c:907 builtin/checkout.c:1283
+#: builtin/checkout.c:892 builtin/checkout.c:1289
 #, c-format
 msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
 msgstr "Växlade till en ny gren \"%s\"\n"
 
-#: builtin/checkout.c:909
+#: builtin/checkout.c:894
 #, c-format
 msgid "Switched to branch '%s'\n"
 msgstr "Växlade till grenen \"%s\"\n"
 
-#: builtin/checkout.c:960
+#: builtin/checkout.c:945
 #, c-format
 msgid " ... and %d more.\n"
 msgstr " ... och %d till.\n"
 
-#: builtin/checkout.c:966
+#: builtin/checkout.c:951
 #, c-format
 msgid ""
 "Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
@@ -10069,7 +10290,7 @@ msgstr[1] ""
 "\n"
 "%s\n"
 
-#: builtin/checkout.c:985
+#: builtin/checkout.c:970
 #, c-format
 msgid ""
 "If you want to keep it by creating a new branch, this may be a good time\n"
@@ -10096,24 +10317,28 @@ msgstr[1] ""
 " git branch <nytt_grennamn> %s\n"
 "\n"
 
-#: builtin/checkout.c:1017
+#: builtin/checkout.c:1005
 msgid "internal error in revision walk"
 msgstr "internt fel vid genomgång av revisioner (revision walk)"
 
-#: builtin/checkout.c:1021
+#: builtin/checkout.c:1009
 msgid "Previous HEAD position was"
 msgstr "Tidigare position för HEAD var"
 
-#: builtin/checkout.c:1052 builtin/checkout.c:1278
+#: builtin/checkout.c:1049 builtin/checkout.c:1284
 msgid "You are on a branch yet to be born"
 msgstr "Du är på en gren som ännu inte är född"
 
-#: builtin/checkout.c:1173
+#: builtin/checkout.c:1176
+msgid "only one reference expected"
+msgstr "endast en referens förväntades"
+
+#: builtin/checkout.c:1193
 #, c-format
 msgid "only one reference expected, %d given."
 msgstr "endast en referens förväntades, %d gavs."
 
-#: builtin/checkout.c:1209
+#: builtin/checkout.c:1230
 #, c-format
 msgid ""
 "'%s' could be both a local file and a tracking branch.\n"
@@ -10122,152 +10347,208 @@ msgstr ""
 "\"%s\" kan vara både en lokal fil och en spårande gren.\n"
 "Använd -- (och möjligen --no-guess) för att göra otvetydig"
 
-#: builtin/checkout.c:1222 builtin/worktree.c:290 builtin/worktree.c:448
+#: builtin/checkout.c:1243 builtin/worktree.c:291 builtin/worktree.c:456
 #, c-format
 msgid "invalid reference: %s"
 msgstr "felaktig referens: %s"
 
-#: builtin/checkout.c:1251
+#: builtin/checkout.c:1256 builtin/checkout.c:1618
 #, c-format
 msgid "reference is not a tree: %s"
 msgstr "referensen är inte ett träd: %s"
 
-#: builtin/checkout.c:1292
+#: builtin/checkout.c:1303
+#, c-format
+msgid "a branch is expected, got tag '%s'"
+msgstr "förväntade gren, fick taggen \"%s\""
+
+#: builtin/checkout.c:1305
+#, c-format
+msgid "a branch is expected, got remote branch '%s'"
+msgstr "förväntade gren, fick fjärrgrenen \"%s\""
+
+#: builtin/checkout.c:1306 builtin/checkout.c:1314
+#, c-format
+msgid "a branch is expected, got '%s'"
+msgstr "förväntade gren, fick \"%s\""
+
+#: builtin/checkout.c:1309
+#, c-format
+msgid "a branch is expected, got commit '%s'"
+msgstr "förväntade gren, fick incheckningen \"%s\""
+
+#: builtin/checkout.c:1325
+msgid ""
+"cannot switch branch while merging\n"
+"Consider \"git merge --quit\" or \"git worktree add\"."
+msgstr ""
+"kan inte växla gren vid sammanslagning\n"
+"Överväg \"git merge --quit\" eller \"git worktree add\"."
+
+#: builtin/checkout.c:1329
+msgid ""
+"cannot switch branch in the middle of an am session\n"
+"Consider \"git am --quit\" or \"git worktree add\"."
+msgstr ""
+"kan inte växla gren mitt i en \"am\"-körning\n"
+"Överväg \"git am --quit\" eller \"git worktree add\"."
+
+#: builtin/checkout.c:1333
+msgid ""
+"cannot switch branch while rebasing\n"
+"Consider \"git rebase --quit\" or \"git worktree add\"."
+msgstr ""
+"kan inte växla gren vid ombasering\n"
+"Överväg \"git rebase --quit\" eller \"git worktree add\"."
+
+#: builtin/checkout.c:1337
+msgid ""
+"cannot switch branch while cherry-picking\n"
+"Consider \"git cherry-pick --quit\" or \"git worktree add\"."
+msgstr ""
+"kan inte växla gren i en \"cherry-pick\"\n"
+"Överväg \"git cherry-pick --quit\" eller \"git worktree add\"."
+
+#: builtin/checkout.c:1341
+msgid ""
+"cannot switch branch while reverting\n"
+"Consider \"git revert --quit\" or \"git worktree add\"."
+msgstr ""
+"kan inte växla gren i en \"revert\"\n"
+"Överväg \"git revert --quit\" eller \"git worktree add\"."
+
+#: builtin/checkout.c:1345
+msgid "you are switching branch while bisecting"
+msgstr "då växlar grenar medan du gör en \"bisect\""
+
+#: builtin/checkout.c:1352
 msgid "paths cannot be used with switching branches"
 msgstr "sökvägar kan inte användas vid byte av gren"
 
-#: builtin/checkout.c:1295 builtin/checkout.c:1299 builtin/checkout.c:1303
+#: builtin/checkout.c:1355 builtin/checkout.c:1359 builtin/checkout.c:1363
 #, c-format
 msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
 msgstr "\"%s\" kan inte användas vid byte av gren"
 
-#: builtin/checkout.c:1307 builtin/checkout.c:1310 builtin/checkout.c:1315
-#: builtin/checkout.c:1318
+#: builtin/checkout.c:1367 builtin/checkout.c:1370 builtin/checkout.c:1373
+#: builtin/checkout.c:1378 builtin/checkout.c:1383
 #, c-format
 msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
 msgstr "\"%s\" kan inte användas med \"%s\""
 
-#: builtin/checkout.c:1323
+#: builtin/checkout.c:1380
+#, c-format
+msgid "'%s' cannot take <start-point>"
+msgstr "\"%s\" kan inte ta <startpunkt>"
+
+#: builtin/checkout.c:1388
 #, c-format
 msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
 msgstr "Kan inte växla gren till icke-incheckningen \"%s\""
 
-#: builtin/checkout.c:1356 builtin/checkout.c:1358 builtin/clone.c:121
-#: builtin/remote.c:169 builtin/remote.c:171 builtin/worktree.c:492
-#: builtin/worktree.c:494
-msgid "branch"
-msgstr "gren"
+#: builtin/checkout.c:1395
+msgid "missing branch or commit argument"
+msgstr "saknar gren- eller incheckingsargument"
 
-#: builtin/checkout.c:1357
-msgid "create and checkout a new branch"
-msgstr "skapa och checka ut en ny gren"
+#: builtin/checkout.c:1437 builtin/clone.c:91 builtin/fetch.c:151
+#: builtin/merge.c:285 builtin/pull.c:137 builtin/push.c:575
+#: builtin/send-pack.c:174
+msgid "force progress reporting"
+msgstr "tvinga förloppsrapportering"
 
-#: builtin/checkout.c:1359
-msgid "create/reset and checkout a branch"
-msgstr "skapa/nollställ och checka ut en gren"
+#: builtin/checkout.c:1438
+msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
+msgstr "utför en 3-vägssammanslagning för den nya grenen"
 
-#: builtin/checkout.c:1360
-msgid "create reflog for new branch"
-msgstr "skapa reflogg för ny gren"
+#: builtin/checkout.c:1439 builtin/log.c:1634 parse-options.h:318
+msgid "style"
+msgstr "stil"
+
+#: builtin/checkout.c:1440
+msgid "conflict style (merge or diff3)"
+msgstr "konfliktstil (merge eller diff3)"
 
-#: builtin/checkout.c:1361 builtin/worktree.c:496
+#: builtin/checkout.c:1452 builtin/worktree.c:504
 msgid "detach HEAD at named commit"
 msgstr "koppla från HEAD vid namngiven incheckning"
 
-#: builtin/checkout.c:1362
+#: builtin/checkout.c:1453
 msgid "set upstream info for new branch"
 msgstr "sätt uppströmsinformation för ny gren"
 
-#: builtin/checkout.c:1364
+#: builtin/checkout.c:1455
+msgid "force checkout (throw away local modifications)"
+msgstr "tvinga utcheckning (kasta bort lokala ändringar)"
+
+#: builtin/checkout.c:1457
 msgid "new-branch"
 msgstr "ny-gren"
 
-#: builtin/checkout.c:1364
+#: builtin/checkout.c:1457
 msgid "new unparented branch"
 msgstr "ny gren utan förälder"
 
-#: builtin/checkout.c:1366
-msgid "checkout our version for unmerged files"
-msgstr "checka ut vår version för ej sammanslagna filer"
-
-#: builtin/checkout.c:1369
-msgid "checkout their version for unmerged files"
-msgstr "checka ut deras version för ej sammanslagna filer"
-
-#: builtin/checkout.c:1371
-msgid "force checkout (throw away local modifications)"
-msgstr "tvinga utcheckning (kasta bort lokala ändringar)"
-
-#: builtin/checkout.c:1373
-msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
-msgstr "utför en 3-vägssammanslagning för den nya grenen"
-
-#: builtin/checkout.c:1375 builtin/merge.c:284
+#: builtin/checkout.c:1459 builtin/merge.c:288
 msgid "update ignored files (default)"
 msgstr "uppdatera ignorerade filer (standard)"
 
-#: builtin/checkout.c:1377 builtin/log.c:1594 parse-options.h:309
-msgid "style"
-msgstr "stil"
-
-#: builtin/checkout.c:1378
-msgid "conflict style (merge or diff3)"
-msgstr "konfliktstil (merge eller diff3)"
-
-#: builtin/checkout.c:1381
-msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
-msgstr "begränsa inte sökvägar till endast glesa poster"
-
-#: builtin/checkout.c:1383
-msgid "do not second guess 'git checkout <no-such-branch>'"
-msgstr "försök inte vara förutspå \"git checkout <gren-saknas>\""
-
-#: builtin/checkout.c:1385
+#: builtin/checkout.c:1462
 msgid "do not check if another worktree is holding the given ref"
 msgstr ""
 "kontrollera inte om en annan arbetskatalog håller den angivna referensen"
 
-#: builtin/checkout.c:1389 builtin/clone.c:88 builtin/fetch.c:141
-#: builtin/merge.c:281 builtin/pull.c:136 builtin/push.c:575
-#: builtin/send-pack.c:174
-msgid "force progress reporting"
-msgstr "tvinga förloppsrapportering"
+#: builtin/checkout.c:1475
+msgid "checkout our version for unmerged files"
+msgstr "checka ut vår version för ej sammanslagna filer"
 
-#: builtin/checkout.c:1390
-msgid "use overlay mode (default)"
-msgstr "använd överläggsläge (standard)"
+#: builtin/checkout.c:1478
+msgid "checkout their version for unmerged files"
+msgstr "checka ut deras version för ej sammanslagna filer"
+
+#: builtin/checkout.c:1482
+msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
+msgstr "begränsa inte sökvägar till endast glesa poster"
 
-#: builtin/checkout.c:1422
+#: builtin/checkout.c:1533
 msgid "-b, -B and --orphan are mutually exclusive"
 msgstr "-b, -B och --orphan är ömsesidigt uteslutande"
 
-#: builtin/checkout.c:1425
+#: builtin/checkout.c:1536
 msgid "-p and --overlay are mutually exclusive"
 msgstr "-p och --overlay är ömsesidigt uteslutande"
 
-#: builtin/checkout.c:1442
+#: builtin/checkout.c:1573
 msgid "--track needs a branch name"
 msgstr "--track behöver ett namn på en gren"
 
-#: builtin/checkout.c:1447
+#: builtin/checkout.c:1578
 msgid "missing branch name; try -b"
 msgstr "grennamn saknas; försök med -b"
 
-#: builtin/checkout.c:1484
+#: builtin/checkout.c:1611
+#, c-format
+msgid "could not resolve %s"
+msgstr "kunde inte upplösa %s"
+
+#: builtin/checkout.c:1623
+msgid "you must specify path(s) to restore"
+msgstr "du måste ange katalog(er) att återställa"
+
+#: builtin/checkout.c:1631
 msgid "invalid path specification"
 msgstr "felaktig sökvägsangivelse"
 
-#: builtin/checkout.c:1491
+#: builtin/checkout.c:1638
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a commit and a branch '%s' cannot be created from it"
-msgstr "”%s” är inte en incheckning och grenen ”%s” kan inte skapas från den"
+msgstr "\"%s\" är inte en incheckning och grenen \"%s\" kan inte skapas från den"
 
-#: builtin/checkout.c:1495
+#: builtin/checkout.c:1642
 #, c-format
 msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
 msgstr "git checkout: --detach tar inte en sökväg som argument \"%s\""
 
-#: builtin/checkout.c:1499
+#: builtin/checkout.c:1646
 msgid ""
 "git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
 "checking out of the index."
@@ -10275,7 +10556,7 @@ msgstr ""
 "git checkout: --ours/--theirs, --force och --merge är inkompatibla när\n"
 "du checkar ut från indexet."
 
-#: builtin/checkout.c:1519
+#: builtin/checkout.c:1666
 #, c-format
 msgid ""
 "'%s' matched more than one remote tracking branch.\n"
@@ -10304,6 +10585,68 @@ msgstr ""
 "föredra en fjärr, t.ex fjärren \"origin\" kan du ställa in\n"
 "checkout.defaultRemote=origin i din konfiguration."
 
+#: builtin/checkout.c:1691 builtin/checkout.c:1693 builtin/checkout.c:1733
+#: builtin/checkout.c:1735 builtin/clone.c:121 builtin/remote.c:169
+#: builtin/remote.c:171 builtin/worktree.c:500 builtin/worktree.c:502
+msgid "branch"
+msgstr "gren"
+
+#: builtin/checkout.c:1692
+msgid "create and checkout a new branch"
+msgstr "skapa och checka ut en ny gren"
+
+#: builtin/checkout.c:1694
+msgid "create/reset and checkout a branch"
+msgstr "skapa/nollställ och checka ut en gren"
+
+#: builtin/checkout.c:1695
+msgid "create reflog for new branch"
+msgstr "skapa reflogg för ny gren"
+
+#: builtin/checkout.c:1697
+msgid "second guess 'git checkout <no-such-branch>' (default)"
+msgstr "förutspå \"git checkout <gren-saknas>\" (förval)"
+
+#: builtin/checkout.c:1698
+msgid "use overlay mode (default)"
+msgstr "använd överläggsläge (standard)"
+
+#: builtin/checkout.c:1734
+msgid "create and switch to a new branch"
+msgstr "skapa och växla till en ny gren"
+
+#: builtin/checkout.c:1736
+msgid "create/reset and switch to a branch"
+msgstr "skapa/nollställ och växla till en gren"
+
+#: builtin/checkout.c:1738
+msgid "second guess 'git switch <no-such-branch>'"
+msgstr "förutspå \"git checkout <gren-saknas>\""
+
+#: builtin/checkout.c:1740
+msgid "throw away local modifications"
+msgstr "kasta bort lokala ändringar"
+
+#: builtin/checkout.c:1772
+msgid "where the checkout from"
+msgstr "källa till utcheckning"
+
+#: builtin/checkout.c:1774
+msgid "restore the index"
+msgstr "återställ indexet"
+
+#: builtin/checkout.c:1776
+msgid "restore the working tree (default)"
+msgstr "återställ arbetskatalogen (förval)"
+
+#: builtin/checkout.c:1778
+msgid "ignore unmerged entries"
+msgstr "ignorera ej sammanslagna poster"
+
+#: builtin/checkout.c:1779
+msgid "use overlay mode"
+msgstr "använd överläggsläge"
+
 #: builtin/clean.c:28
 msgid ""
 "git clean [-d] [-f] [-i] [-n] [-q] [-e <pattern>] [-x | -X] [--] <paths>..."
@@ -10336,7 +10679,12 @@ msgstr "Skulle hoppa över arkivet %s\n"
 msgid "failed to remove %s"
 msgstr "misslyckades ta bort %s"
 
-#: builtin/clean.c:299 git-add--interactive.perl:579
+#: builtin/clean.c:37
+#, c-format
+msgid "could not lstat %s\n"
+msgstr "kunde inte ta status (\"lstat\") på %s\n"
+
+#: builtin/clean.c:300 git-add--interactive.perl:593
 #, c-format
 msgid ""
 "Prompt help:\n"
@@ -10349,7 +10697,7 @@ msgstr ""
 "foo        - markera post baserad på unikt prefix\n"
 "           - (tomt) markera ingenting\n"
 
-#: builtin/clean.c:303 git-add--interactive.perl:588
+#: builtin/clean.c:304 git-add--interactive.perl:602
 #, c-format
 msgid ""
 "Prompt help:\n"
@@ -10370,38 +10718,38 @@ msgstr ""
 "*          - välj alla poster\n"
 "           - (tomt) avsluta markering\n"
 
-#: builtin/clean.c:519 git-add--interactive.perl:554
-#: git-add--interactive.perl:559
+#: builtin/clean.c:520 git-add--interactive.perl:568
+#: git-add--interactive.perl:573
 #, c-format, perl-format
 msgid "Huh (%s)?\n"
 msgstr "Vadå (%s)?\n"
 
-#: builtin/clean.c:661
+#: builtin/clean.c:662
 #, c-format
 msgid "Input ignore patterns>> "
 msgstr "Ange ignoreringsmönster>>"
 
-#: builtin/clean.c:698
+#: builtin/clean.c:699
 #, c-format
 msgid "WARNING: Cannot find items matched by: %s"
 msgstr "VARNING: Hittar inte poster som motsvarar: %s"
 
-#: builtin/clean.c:719
+#: builtin/clean.c:720
 msgid "Select items to delete"
 msgstr "Välj poster att ta bort"
 
 #. TRANSLATORS: Make sure to keep [y/N] as is
-#: builtin/clean.c:760
+#: builtin/clean.c:761
 #, c-format
 msgid "Remove %s [y/N]? "
 msgstr "Ta bort %s [Y=ja / N=nej]? "
 
-#: builtin/clean.c:785 git-add--interactive.perl:1717
+#: builtin/clean.c:786 git-add--interactive.perl:1763
 #, c-format
 msgid "Bye.\n"
 msgstr "Hej då.\n"
 
-#: builtin/clean.c:793
+#: builtin/clean.c:794
 msgid ""
 "clean               - start cleaning\n"
 "filter by pattern   - exclude items from deletion\n"
@@ -10419,64 +10767,64 @@ msgstr ""
 "help                - denna skärm\n"
 "?                   - hjälp för kommandoval"
 
-#: builtin/clean.c:820 git-add--interactive.perl:1793
+#: builtin/clean.c:821 git-add--interactive.perl:1849
 msgid "*** Commands ***"
 msgstr "*** Kommandon ***"
 
-#: builtin/clean.c:821 git-add--interactive.perl:1790
+#: builtin/clean.c:822 git-add--interactive.perl:1846
 msgid "What now"
 msgstr "Vad nu"
 
-#: builtin/clean.c:829
+#: builtin/clean.c:830
 msgid "Would remove the following item:"
 msgid_plural "Would remove the following items:"
 msgstr[0] "Skulle ta bort följande post:"
 msgstr[1] "Skulle ta bort följande poster:"
 
-#: builtin/clean.c:845
+#: builtin/clean.c:846
 msgid "No more files to clean, exiting."
 msgstr "Inga fler filer att städa, avslutar."
 
-#: builtin/clean.c:907
+#: builtin/clean.c:908
 msgid "do not print names of files removed"
 msgstr "skriv inte ut namn på borttagna filer"
 
-#: builtin/clean.c:909
+#: builtin/clean.c:910
 msgid "force"
 msgstr "tvinga"
 
-#: builtin/clean.c:910
+#: builtin/clean.c:911
 msgid "interactive cleaning"
 msgstr "städa interaktivt"
 
-#: builtin/clean.c:912
+#: builtin/clean.c:913
 msgid "remove whole directories"
 msgstr "ta bort hela kataloger"
 
-#: builtin/clean.c:913 builtin/describe.c:546 builtin/describe.c:548
-#: builtin/grep.c:897 builtin/log.c:171 builtin/log.c:173
-#: builtin/ls-files.c:557 builtin/name-rev.c:417 builtin/name-rev.c:419
-#: builtin/show-ref.c:178
+#: builtin/clean.c:914 builtin/describe.c:546 builtin/describe.c:548
+#: builtin/grep.c:899 builtin/log.c:186 builtin/log.c:188
+#: builtin/ls-files.c:557 builtin/name-rev.c:413 builtin/name-rev.c:415
+#: builtin/show-ref.c:179
 msgid "pattern"
 msgstr "mönster"
 
-#: builtin/clean.c:914
+#: builtin/clean.c:915
 msgid "add <pattern> to ignore rules"
 msgstr "lägg till <mönster> till ignoreringsregler"
 
-#: builtin/clean.c:915
+#: builtin/clean.c:916
 msgid "remove ignored files, too"
 msgstr "ta även bort ignorerade filer"
 
-#: builtin/clean.c:917
+#: builtin/clean.c:918
 msgid "remove only ignored files"
 msgstr "ta endast bort ignorerade filer"
 
-#: builtin/clean.c:935
+#: builtin/clean.c:936
 msgid "-x and -X cannot be used together"
 msgstr "-x och -X kan inte användas samtidigt"
 
-#: builtin/clean.c:939
+#: builtin/clean.c:940
 msgid ""
 "clean.requireForce set to true and neither -i, -n, nor -f given; refusing to "
 "clean"
@@ -10484,7 +10832,7 @@ msgstr ""
 "clean.requireForce satt till true, men varken -i, -n eller -f angavs; vägrar "
 "städa"
 
-#: builtin/clean.c:942
+#: builtin/clean.c:943
 msgid ""
 "clean.requireForce defaults to true and neither -i, -n, nor -f given; "
 "refusing to clean"
@@ -10492,39 +10840,39 @@ msgstr ""
 "clean.requireForce har standardvärdet true och varken -i, -n eller -f "
 "angavs; vägrar städa"
 
-#: builtin/clone.c:44
+#: builtin/clone.c:46
 msgid "git clone [<options>] [--] <repo> [<dir>]"
 msgstr "git clone [<flaggor>] [--] <arkiv> [<kat>]"
 
-#: builtin/clone.c:90
+#: builtin/clone.c:93
 msgid "don't create a checkout"
 msgstr "skapa inte någon utcheckning"
 
-#: builtin/clone.c:91 builtin/clone.c:93 builtin/init-db.c:489
+#: builtin/clone.c:94 builtin/clone.c:96 builtin/init-db.c:489
 msgid "create a bare repository"
 msgstr "skapa ett naket (\"bare\") arkiv"
 
-#: builtin/clone.c:95
+#: builtin/clone.c:98
 msgid "create a mirror repository (implies bare)"
 msgstr "skapa ett spegelarkiv (implicerar \"bare\")"
 
-#: builtin/clone.c:97
+#: builtin/clone.c:100
 msgid "to clone from a local repository"
 msgstr "för att klona från ett lokalt arkiv"
 
-#: builtin/clone.c:99
+#: builtin/clone.c:102
 msgid "don't use local hardlinks, always copy"
 msgstr "skapa inte lokala hårda länkar, kopiera alltid"
 
-#: builtin/clone.c:101
+#: builtin/clone.c:104
 msgid "setup as shared repository"
 msgstr "skapa som ett delat arkiv"
 
-#: builtin/clone.c:103 builtin/clone.c:107
+#: builtin/clone.c:107
 msgid "pathspec"
 msgstr "sökvägsangivelse"
 
-#: builtin/clone.c:103 builtin/clone.c:107
+#: builtin/clone.c:107
 msgid "initialize submodules in the clone"
 msgstr "initiera undermoduler i klonen"
 
@@ -10540,18 +10888,18 @@ msgstr "mallkatalog"
 msgid "directory from which templates will be used"
 msgstr "katalog att använda mallar från"
 
-#: builtin/clone.c:114 builtin/clone.c:116 builtin/submodule--helper.c:1379
-#: builtin/submodule--helper.c:1859
+#: builtin/clone.c:114 builtin/clone.c:116 builtin/submodule--helper.c:1380
+#: builtin/submodule--helper.c:1860
 msgid "reference repository"
 msgstr "referensarkiv"
 
-#: builtin/clone.c:118 builtin/submodule--helper.c:1381
-#: builtin/submodule--helper.c:1861
+#: builtin/clone.c:118 builtin/submodule--helper.c:1382
+#: builtin/submodule--helper.c:1862
 msgid "use --reference only while cloning"
 msgstr "använd --reference endast under kloningen"
 
 #: builtin/clone.c:119 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:46
-#: builtin/pack-objects.c:3306 builtin/repack.c:329
+#: builtin/pack-objects.c:3308 builtin/repack.c:330
 msgid "name"
 msgstr "namn"
 
@@ -10567,8 +10915,8 @@ msgstr "checka ut <gren> istället för fjärrens HEAD"
 msgid "path to git-upload-pack on the remote"
 msgstr "sökväg till git-upload-pack på fjärren"
 
-#: builtin/clone.c:125 builtin/fetch.c:142 builtin/grep.c:836
-#: builtin/pull.c:225
+#: builtin/clone.c:125 builtin/fetch.c:152 builtin/grep.c:838
+#: builtin/pull.c:226
 msgid "depth"
 msgstr "djup"
 
@@ -10576,7 +10924,7 @@ msgstr "djup"
 msgid "create a shallow clone of that depth"
 msgstr "skapa en grund klon på detta djup"
 
-#: builtin/clone.c:127 builtin/fetch.c:144 builtin/pack-objects.c:3295
+#: builtin/clone.c:127 builtin/fetch.c:154 builtin/pack-objects.c:3297
 msgid "time"
 msgstr "tid"
 
@@ -10584,12 +10932,12 @@ msgstr "tid"
 msgid "create a shallow clone since a specific time"
 msgstr "skapa en grund klon från en angiven tidpunkt"
 
-#: builtin/clone.c:129 builtin/fetch.c:146 builtin/fetch.c:169
-#: builtin/rebase.c:1389
+#: builtin/clone.c:129 builtin/fetch.c:156 builtin/fetch.c:179
+#: builtin/rebase.c:1395
 msgid "revision"
 msgstr "revision"
 
-#: builtin/clone.c:130 builtin/fetch.c:147
+#: builtin/clone.c:130 builtin/fetch.c:157
 msgid "deepen history of shallow clone, excluding rev"
 msgstr "fördjupa historik för grund klon, exkludera revisionen"
 
@@ -10621,29 +10969,33 @@ msgstr "nyckel=värde"
 msgid "set config inside the new repository"
 msgstr "ställ in konfiguration i det nya arkivet"
 
-#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:164 builtin/ls-remote.c:76
+#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:174 builtin/ls-remote.c:76
 #: builtin/push.c:585 builtin/send-pack.c:172
 msgid "server-specific"
 msgstr "serverspecifik"
 
-#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:164 builtin/ls-remote.c:76
+#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:174 builtin/ls-remote.c:76
 #: builtin/push.c:585 builtin/send-pack.c:173
 msgid "option to transmit"
 msgstr ""
 "inget att checka in\n"
 "flagga att sända"
 
-#: builtin/clone.c:143 builtin/fetch.c:165 builtin/pull.c:238
+#: builtin/clone.c:143 builtin/fetch.c:175 builtin/pull.c:239
 #: builtin/push.c:586
 msgid "use IPv4 addresses only"
 msgstr "använd endast IPv4-adresser"
 
-#: builtin/clone.c:145 builtin/fetch.c:167 builtin/pull.c:241
+#: builtin/clone.c:145 builtin/fetch.c:177 builtin/pull.c:242
 #: builtin/push.c:588
 msgid "use IPv6 addresses only"
 msgstr "använd endast IPv6-adresser"
 
-#: builtin/clone.c:283
+#: builtin/clone.c:149
+msgid "any cloned submodules will use their remote-tracking branch"
+msgstr "klonade undermoduler kommer använda sin fjärrspårningsgren"
+
+#: builtin/clone.c:285
 msgid ""
 "No directory name could be guessed.\n"
 "Please specify a directory on the command line"
@@ -10651,183 +11003,183 @@ msgstr ""
 "Kunde inte gissa katalognamn.\n"
 "Ange en katalog på kommandoraden"
 
-#: builtin/clone.c:336
+#: builtin/clone.c:338
 #, c-format
 msgid "info: Could not add alternate for '%s': %s\n"
 msgstr "info: Kan inte skapa alternativ för \"%s\": %s\n"
 
-#: builtin/clone.c:408
-#, c-format
-msgid "failed to open '%s'"
-msgstr "misslyckades öppna \"%s\""
-
-#: builtin/clone.c:416
+#: builtin/clone.c:411
 #, c-format
 msgid "%s exists and is not a directory"
 msgstr "%s finns och är ingen katalog"
 
-#: builtin/clone.c:430
+#: builtin/clone.c:428
 #, c-format
-msgid "failed to stat %s\n"
-msgstr "misslyckades ta status på %s\n"
+msgid "failed to start iterator over '%s'"
+msgstr "misslyckades starta iterator över \"%s\""
 
-#: builtin/clone.c:447
+#: builtin/clone.c:453
 #, c-format
 msgid "failed to unlink '%s'"
 msgstr "misslyckades ta bort länken \"%s\""
 
-#: builtin/clone.c:452
+#: builtin/clone.c:458
 #, c-format
 msgid "failed to create link '%s'"
 msgstr "misslyckades skapa länken \"%s\""
 
-#: builtin/clone.c:456
+#: builtin/clone.c:462
 #, c-format
 msgid "failed to copy file to '%s'"
 msgstr "misslyckades kopiera filen till \"%s\""
 
-#: builtin/clone.c:482
+#: builtin/clone.c:467
+#, c-format
+msgid "failed to iterate over '%s'"
+msgstr "misslyckades iterera över \"%s\""
+
+#: builtin/clone.c:492
 #, c-format
 msgid "done.\n"
 msgstr "klart.\n"
 
-#: builtin/clone.c:496
+#: builtin/clone.c:506
 msgid ""
 "Clone succeeded, but checkout failed.\n"
 "You can inspect what was checked out with 'git status'\n"
-"and retry the checkout with 'git checkout -f HEAD'\n"
+"and retry with 'git restore --source=HEAD :/'\n"
 msgstr ""
 "Klonen lyckades, men utcheckningen misslyckades.\n"
 "Du kan inspektera det som checkades ut med \"git status\"\n"
-"och försöka checka ut igen med \"git checkout -f HEAD\"\n"
+"och försöka med \"git restore -source=HEAD :/\"\n"
 
-#: builtin/clone.c:573
+#: builtin/clone.c:583
 #, c-format
 msgid "Could not find remote branch %s to clone."
 msgstr "Kunde inte hitta fjärrgrenen %s för att klona."
 
-#: builtin/clone.c:692
+#: builtin/clone.c:702
 #, c-format
 msgid "unable to update %s"
 msgstr "kan inte uppdatera %s"
 
-#: builtin/clone.c:742
+#: builtin/clone.c:752
 msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
 msgstr ""
 "HEAD hos fjärren pekar på en obefintlig referens, kan inte checka ut.\n"
 
-#: builtin/clone.c:773
+#: builtin/clone.c:783
 msgid "unable to checkout working tree"
 msgstr "kunde inte checka ut arbetskatalogen"
 
-#: builtin/clone.c:818
+#: builtin/clone.c:833
 msgid "unable to write parameters to config file"
 msgstr "kunde inte skriva parametrar till konfigurationsfilen"
 
-#: builtin/clone.c:881
+#: builtin/clone.c:896
 msgid "cannot repack to clean up"
 msgstr "kan inte packa om för att städa upp"
 
-#: builtin/clone.c:883
+#: builtin/clone.c:898
 msgid "cannot unlink temporary alternates file"
 msgstr "kunde inte ta bort temporär \"alternates\"-fil"
 
-#: builtin/clone.c:923 builtin/receive-pack.c:1952
+#: builtin/clone.c:938 builtin/receive-pack.c:1950
 msgid "Too many arguments."
 msgstr "För många argument."
 
-#: builtin/clone.c:927
+#: builtin/clone.c:942
 msgid "You must specify a repository to clone."
 msgstr "Du måste ange ett arkiv att klona."
 
-#: builtin/clone.c:940
+#: builtin/clone.c:955
 #, c-format
 msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
 msgstr "flaggorna --bare och --origin %s är inkompatibla."
 
-#: builtin/clone.c:943
+#: builtin/clone.c:958
 msgid "--bare and --separate-git-dir are incompatible."
 msgstr "flaggorna --bare och --separate-git-dir är inkompatibla."
 
-#: builtin/clone.c:956
+#: builtin/clone.c:971
 #, c-format
 msgid "repository '%s' does not exist"
 msgstr "arkivet \"%s\" finns inte"
 
-#: builtin/clone.c:962 builtin/fetch.c:1610
+#: builtin/clone.c:977 builtin/fetch.c:1653
 #, c-format
 msgid "depth %s is not a positive number"
 msgstr "djupet %s är inte ett positivt tal"
 
-#: builtin/clone.c:972
+#: builtin/clone.c:987
 #, c-format
 msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
 msgstr "destinationssökvägen \"%s\" finns redan och är inte en tom katalog."
 
-#: builtin/clone.c:982
+#: builtin/clone.c:997
 #, c-format
 msgid "working tree '%s' already exists."
 msgstr "arbetsträdet \"%s\" finns redan."
 
-#: builtin/clone.c:997 builtin/clone.c:1018 builtin/difftool.c:270
-#: builtin/worktree.c:296 builtin/worktree.c:328
+#: builtin/clone.c:1012 builtin/clone.c:1033 builtin/difftool.c:264
+#: builtin/worktree.c:303 builtin/worktree.c:335
 #, c-format
 msgid "could not create leading directories of '%s'"
 msgstr "kunde inte skapa inledande kataloger för \"%s\""
 
-#: builtin/clone.c:1002
+#: builtin/clone.c:1017
 #, c-format
 msgid "could not create work tree dir '%s'"
 msgstr "kunde inte skapa arbetskatalogen \"%s\""
 
-#: builtin/clone.c:1022
+#: builtin/clone.c:1037
 #, c-format
 msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
 msgstr "Klonar till ett naket arkiv \"%s\"...\n"
 
-#: builtin/clone.c:1024
+#: builtin/clone.c:1039
 #, c-format
 msgid "Cloning into '%s'...\n"
 msgstr "Klonar till \"%s\"...\n"
 
-#: builtin/clone.c:1048
+#: builtin/clone.c:1063
 msgid ""
 "clone --recursive is not compatible with both --reference and --reference-if-"
 "able"
 msgstr ""
 "clone --recursive är inte kompatibel med --reference och --reference-if-able"
 
-#: builtin/clone.c:1109
+#: builtin/clone.c:1124
 msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
 msgstr "--depth ignoreras i lokala kloningar; använd file:// istället."
 
-#: builtin/clone.c:1111
+#: builtin/clone.c:1126
 msgid "--shallow-since is ignored in local clones; use file:// instead."
 msgstr "--shallow-since ignoreras i lokala kloningar; använd file:// istället."
 
-#: builtin/clone.c:1113
+#: builtin/clone.c:1128
 msgid "--shallow-exclude is ignored in local clones; use file:// instead."
 msgstr ""
 "--shallow-exclude ignoreras i lokala kloningar; använd file:// istället."
 
-#: builtin/clone.c:1115
+#: builtin/clone.c:1130
 msgid "--filter is ignored in local clones; use file:// instead."
 msgstr "--filter ignoreras i lokala kloningar; använd file:// istället."
 
-#: builtin/clone.c:1118
+#: builtin/clone.c:1133
 msgid "source repository is shallow, ignoring --local"
 msgstr "källarkivet är grunt, ignorerar --local"
 
-#: builtin/clone.c:1123
+#: builtin/clone.c:1138
 msgid "--local is ignored"
 msgstr "--local ignoreras"
 
-#: builtin/clone.c:1200 builtin/clone.c:1208
+#: builtin/clone.c:1215 builtin/clone.c:1223
 #, c-format
 msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
 msgstr "Fjärrgrenen %s hittades inte i uppströmsarkivet %s"
 
-#: builtin/clone.c:1211
+#: builtin/clone.c:1226
 msgid "You appear to have cloned an empty repository."
 msgstr "Du verkar ha klonat ett tomt arkiv."
 
@@ -10876,7 +11228,7 @@ msgstr ""
 msgid "duplicate parent %s ignored"
 msgstr "duplicerad förälder %s ignorerades"
 
-#: builtin/commit-tree.c:56 builtin/commit-tree.c:136 builtin/log.c:520
+#: builtin/commit-tree.c:56 builtin/commit-tree.c:136 builtin/log.c:542
 #, c-format
 msgid "not a valid object name %s"
 msgstr "objektnamnet är inte giltigt: %s"
@@ -10904,13 +11256,13 @@ msgstr "förälder"
 msgid "id of a parent commit object"
 msgstr "id på ett förälderincheckningsobjekt"
 
-#: builtin/commit-tree.c:114 builtin/commit.c:1480 builtin/merge.c:268
-#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:575 builtin/stash.c:1473
-#: builtin/tag.c:406
+#: builtin/commit-tree.c:114 builtin/commit.c:1500 builtin/merge.c:270
+#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:575 builtin/stash.c:1460
+#: builtin/tag.c:412
 msgid "message"
 msgstr "meddelande"
 
-#: builtin/commit-tree.c:115 builtin/commit.c:1480
+#: builtin/commit-tree.c:115 builtin/commit.c:1500
 msgid "commit message"
 msgstr "incheckningsmeddelande"
 
@@ -10918,8 +11270,8 @@ msgstr "incheckningsmeddelande"
 msgid "read commit log message from file"
 msgstr "läs incheckningsloggmeddelande från fil"
 
-#: builtin/commit-tree.c:121 builtin/commit.c:1492 builtin/merge.c:283
-#: builtin/pull.c:193 builtin/revert.c:117
+#: builtin/commit-tree.c:121 builtin/commit.c:1512 builtin/merge.c:287
+#: builtin/pull.c:194 builtin/revert.c:118
 msgid "GPG sign commit"
 msgstr "GPG-signera incheckning"
 
@@ -10964,80 +11316,86 @@ msgstr ""
 "\n"
 
 #: builtin/commit.c:63
-msgid "Otherwise, please use 'git reset'\n"
-msgstr "Använd annars \"git reset\"\n"
+msgid "Otherwise, please use 'git cherry-pick --skip'\n"
+msgstr "Använd annars \"git cherry-pick --skip\"\n"
 
 #: builtin/commit.c:66
 msgid ""
+"and then use:\n"
+"\n"
+"    git cherry-pick --continue\n"
+"\n"
+"to resume cherry-picking the remaining commits.\n"
 "If you wish to skip this commit, use:\n"
 "\n"
-"    git reset\n"
+"    git cherry-pick --skip\n"
 "\n"
-"Then \"git cherry-pick --continue\" will resume cherry-picking\n"
-"the remaining commits.\n"
 msgstr ""
-"Om du vill hoppa över incheckningen, använd:\n"
+"och sedan:\n"
+"\n"
+"    git cherry-pick --continue\n"
 "\n"
-"    git reset\n"
+"för att fortsätta \"cherry-pick\" med resterande incheckningar.\n"
+"Om du vill hoppa över den här incheckningen, använd:\n"
+"\n"
+"    git cherry-pick --skip\n"
 "\n"
-"\"git cherry-pick --continue\" kommer därefter att återuppta\n"
-"cherry-pick för återstående incheckningar.\n"
 
-#: builtin/commit.c:312
+#: builtin/commit.c:315
 msgid "failed to unpack HEAD tree object"
 msgstr "misslyckades packa upp HEAD:s trädobjekt"
 
-#: builtin/commit.c:353
+#: builtin/commit.c:356
 msgid "unable to create temporary index"
 msgstr "kunde inte skapa temporär indexfil"
 
-#: builtin/commit.c:359
+#: builtin/commit.c:362
 msgid "interactive add failed"
 msgstr "interaktiv tilläggning misslyckades"
 
-#: builtin/commit.c:373
+#: builtin/commit.c:376
 msgid "unable to update temporary index"
 msgstr "kan inte uppdatera temporärt index"
 
-#: builtin/commit.c:375
+#: builtin/commit.c:378
 msgid "Failed to update main cache tree"
 msgstr "Misslyckades uppdatera huvud-cacheträdet"
 
-#: builtin/commit.c:400 builtin/commit.c:423 builtin/commit.c:469
+#: builtin/commit.c:403 builtin/commit.c:426 builtin/commit.c:472
 msgid "unable to write new_index file"
 msgstr "kunde inte skriva filen new_index"
 
-#: builtin/commit.c:452
+#: builtin/commit.c:455
 msgid "cannot do a partial commit during a merge."
 msgstr "kan inte utföra en delvis incheckning under en sammanslagning."
 
-#: builtin/commit.c:454
+#: builtin/commit.c:457
 msgid "cannot do a partial commit during a cherry-pick."
 msgstr "kan inte utföra en delvis incheckning under en cherry-pick."
 
-#: builtin/commit.c:462
+#: builtin/commit.c:465
 msgid "cannot read the index"
 msgstr "kan inte läsa indexet"
 
-#: builtin/commit.c:481
+#: builtin/commit.c:484
 msgid "unable to write temporary index file"
 msgstr "kunde inte skriva temporär indexfil"
 
-#: builtin/commit.c:579
+#: builtin/commit.c:582
 #, c-format
 msgid "commit '%s' lacks author header"
 msgstr "incheckningen \"%s\" saknar författarhuvud"
 
-#: builtin/commit.c:581
+#: builtin/commit.c:584
 #, c-format
 msgid "commit '%s' has malformed author line"
 msgstr "incheckningen \"%s\" har felformaterat författarhuvud"
 
-#: builtin/commit.c:600
+#: builtin/commit.c:603
 msgid "malformed --author parameter"
 msgstr "felformad \"--author\"-flagga"
 
-#: builtin/commit.c:653
+#: builtin/commit.c:656
 msgid ""
 "unable to select a comment character that is not used\n"
 "in the current commit message"
@@ -11045,38 +11403,38 @@ msgstr ""
 "kunde inte välja ett kommentarstecken som inte använts\n"
 "i det befintliga incheckningsmeddelandet"
 
-#: builtin/commit.c:691 builtin/commit.c:724 builtin/commit.c:1069
+#: builtin/commit.c:694 builtin/commit.c:727 builtin/commit.c:1072
 #, c-format
 msgid "could not lookup commit %s"
 msgstr "kunde inte slå upp incheckningen %s"
 
-#: builtin/commit.c:703 builtin/shortlog.c:319
+#: builtin/commit.c:706 builtin/shortlog.c:319
 #, c-format
 msgid "(reading log message from standard input)\n"
 msgstr "(läser loggmeddelande från standard in)\n"
 
-#: builtin/commit.c:705
+#: builtin/commit.c:708
 msgid "could not read log from standard input"
 msgstr "kunde inte läsa logg från standard in"
 
-#: builtin/commit.c:709
+#: builtin/commit.c:712
 #, c-format
 msgid "could not read log file '%s'"
 msgstr "kunde inte läsa loggfilen \"%s\""
 
-#: builtin/commit.c:740 builtin/commit.c:756
+#: builtin/commit.c:743 builtin/commit.c:759
 msgid "could not read SQUASH_MSG"
 msgstr "kunde inte läsa SQUASH_MSG"
 
-#: builtin/commit.c:747
+#: builtin/commit.c:750
 msgid "could not read MERGE_MSG"
 msgstr "kunde inte läsa MERGE_MSG"
 
-#: builtin/commit.c:807
+#: builtin/commit.c:810
 msgid "could not write commit template"
 msgstr "kunde inte skriva incheckningsmall"
 
-#: builtin/commit.c:826
+#: builtin/commit.c:829
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -11091,7 +11449,7 @@ msgstr ""
 "\t%s\n"
 "och försöker igen.\n"
 
-#: builtin/commit.c:831
+#: builtin/commit.c:834
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -11106,7 +11464,7 @@ msgstr ""
 "\t%s\n"
 "och försöker igen.\n"
 
-#: builtin/commit.c:844
+#: builtin/commit.c:847
 #, c-format
 msgid ""
 "Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -11116,7 +11474,7 @@ msgstr ""
 "med \"%c\" kommer ignoreras, och ett tomt meddelande avbryter "
 "incheckningen.\n"
 
-#: builtin/commit.c:852
+#: builtin/commit.c:855
 #, c-format
 msgid ""
 "Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -11127,144 +11485,144 @@ msgstr ""
 "med \"%c\" kommer behållas; du kan själv ta bort dem om du vill.\n"
 "Ett tomt meddelande avbryter incheckningen.\n"
 
-#: builtin/commit.c:869
+#: builtin/commit.c:872
 #, c-format
 msgid "%sAuthor:    %.*s <%.*s>"
 msgstr "%sFörfattare: %.*s <%.*s>"
 
-#: builtin/commit.c:877
+#: builtin/commit.c:880
 #, c-format
 msgid "%sDate:      %s"
 msgstr "%sDatum:      %s"
 
-#: builtin/commit.c:884
+#: builtin/commit.c:887
 #, c-format
 msgid "%sCommitter: %.*s <%.*s>"
 msgstr "%sIncheckare: %.*s <%.*s>"
 
-#: builtin/commit.c:902
+#: builtin/commit.c:905
 msgid "Cannot read index"
 msgstr "Kan inte läsa indexet"
 
-#: builtin/commit.c:969
+#: builtin/commit.c:972
 msgid "Error building trees"
 msgstr "Fel vid byggande av träd"
 
-#: builtin/commit.c:983 builtin/tag.c:269
+#: builtin/commit.c:986 builtin/tag.c:275
 #, c-format
 msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
 msgstr "Ange meddelandet en av flaggorna -m eller -F.\n"
 
-#: builtin/commit.c:1027
+#: builtin/commit.c:1030
 #, c-format
 msgid "--author '%s' is not 'Name <email>' and matches no existing author"
 msgstr ""
 "--author '%s' är inte 'Namn <epost>' och matchar ingen befintlig författare"
 
-#: builtin/commit.c:1041
+#: builtin/commit.c:1044
 #, c-format
 msgid "Invalid ignored mode '%s'"
 msgstr "Ogiltigt ignorerat läge \"%s\""
 
-#: builtin/commit.c:1059 builtin/commit.c:1284
+#: builtin/commit.c:1062 builtin/commit.c:1304
 #, c-format
 msgid "Invalid untracked files mode '%s'"
 msgstr "Ogiltigt läge för ospårade filer: \"%s\""
 
-#: builtin/commit.c:1097
+#: builtin/commit.c:1102
 msgid "--long and -z are incompatible"
 msgstr "--long och -z är inkompatibla"
 
-#: builtin/commit.c:1130
+#: builtin/commit.c:1146
 msgid "Using both --reset-author and --author does not make sense"
 msgstr "Kan inte använda både --reset-author och --author"
 
-#: builtin/commit.c:1139
+#: builtin/commit.c:1155
 msgid "You have nothing to amend."
 msgstr "Du har inget att utöka."
 
-#: builtin/commit.c:1142
+#: builtin/commit.c:1158
 msgid "You are in the middle of a merge -- cannot amend."
 msgstr "Du är i mitten av en sammanslagning -- kan inte utöka."
 
-#: builtin/commit.c:1144
+#: builtin/commit.c:1160
 msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot amend."
 msgstr "Du är i mitten av en cherry-pick -- kan inte utöka."
 
-#: builtin/commit.c:1147
+#: builtin/commit.c:1163
 msgid "Options --squash and --fixup cannot be used together"
 msgstr "Flaggorna --squash och --fixup kan inte användas samtidigt"
 
-#: builtin/commit.c:1157
+#: builtin/commit.c:1173
 msgid "Only one of -c/-C/-F/--fixup can be used."
 msgstr "Endast en av -c/-C/-F/--fixup kan användas."
 
-#: builtin/commit.c:1159
+#: builtin/commit.c:1175
 msgid "Option -m cannot be combined with -c/-C/-F."
 msgstr "Flaggan -m kan inte kombineras med -c/-C/-F."
 
-#: builtin/commit.c:1167
+#: builtin/commit.c:1183
 msgid "--reset-author can be used only with -C, -c or --amend."
 msgstr "--reset-author kan endast användas med -C, -c eller --amend."
 
-#: builtin/commit.c:1184
+#: builtin/commit.c:1200
 msgid "Only one of --include/--only/--all/--interactive/--patch can be used."
 msgstr ""
 "Endast en av --include/--only/--all/--interactive/--patch kan användas."
 
-#: builtin/commit.c:1186
+#: builtin/commit.c:1202
 msgid "No paths with --include/--only does not make sense."
 msgstr "Du måste ange sökvägar tillsammans med --include/--only."
 
-#: builtin/commit.c:1192
+#: builtin/commit.c:1208
 #, c-format
 msgid "paths '%s ...' with -a does not make sense"
 msgstr "sökvägarna \"%s ...\" med -a ger ingen mening"
 
-#: builtin/commit.c:1319 builtin/commit.c:1503
+#: builtin/commit.c:1339 builtin/commit.c:1523
 msgid "show status concisely"
 msgstr "visa koncis status"
 
-#: builtin/commit.c:1321 builtin/commit.c:1505
+#: builtin/commit.c:1341 builtin/commit.c:1525
 msgid "show branch information"
 msgstr "visa information om gren"
 
-#: builtin/commit.c:1323
+#: builtin/commit.c:1343
 msgid "show stash information"
 msgstr "visa information om stash"
 
-#: builtin/commit.c:1325 builtin/commit.c:1507
+#: builtin/commit.c:1345 builtin/commit.c:1527
 msgid "compute full ahead/behind values"
 msgstr "beräkna fullständiga före-/efter-värden"
 
-#: builtin/commit.c:1327
+#: builtin/commit.c:1347
 msgid "version"
 msgstr "version"
 
-#: builtin/commit.c:1327 builtin/commit.c:1509 builtin/push.c:561
-#: builtin/worktree.c:643
+#: builtin/commit.c:1347 builtin/commit.c:1529 builtin/push.c:561
+#: builtin/worktree.c:651
 msgid "machine-readable output"
 msgstr "maskinläsbar utdata"
 
-#: builtin/commit.c:1330 builtin/commit.c:1511
+#: builtin/commit.c:1350 builtin/commit.c:1531
 msgid "show status in long format (default)"
 msgstr "visa status i långt format (standard)"
 
-#: builtin/commit.c:1333 builtin/commit.c:1514
+#: builtin/commit.c:1353 builtin/commit.c:1534
 msgid "terminate entries with NUL"
 msgstr "terminera poster med NUL"
 
-#: builtin/commit.c:1335 builtin/commit.c:1339 builtin/commit.c:1517
-#: builtin/fast-export.c:1085 builtin/fast-export.c:1088 builtin/rebase.c:1465
-#: parse-options.h:323
+#: builtin/commit.c:1355 builtin/commit.c:1359 builtin/commit.c:1537
+#: builtin/fast-export.c:1125 builtin/fast-export.c:1128
+#: builtin/fast-export.c:1131 builtin/rebase.c:1471 parse-options.h:332
 msgid "mode"
 msgstr "läge"
 
-#: builtin/commit.c:1336 builtin/commit.c:1517
+#: builtin/commit.c:1356 builtin/commit.c:1537
 msgid "show untracked files, optional modes: all, normal, no. (Default: all)"
 msgstr "visa ospårade filer, valfria lägen: all, normal, no. (Standard: all)"
 
-#: builtin/commit.c:1340
+#: builtin/commit.c:1360
 msgid ""
 "show ignored files, optional modes: traditional, matching, no. (Default: "
 "traditional)"
@@ -11272,11 +11630,11 @@ msgstr ""
 "visa ignorerade filer, valfria lägen: traditional, matching, no (Standard: "
 "traditional)"
 
-#: builtin/commit.c:1342 parse-options.h:178
+#: builtin/commit.c:1362 parse-options.h:179
 msgid "when"
 msgstr "när"
 
-#: builtin/commit.c:1343
+#: builtin/commit.c:1363
 msgid ""
 "ignore changes to submodules, optional when: all, dirty, untracked. "
 "(Default: all)"
@@ -11284,235 +11642,252 @@ msgstr ""
 "ignorera ändringar i undermoduler, valfritt när: all, dirty, untracked. "
 "(Default: all)"
 
-#: builtin/commit.c:1345
+#: builtin/commit.c:1365
 msgid "list untracked files in columns"
 msgstr "visa ospårade filer i spalter"
 
-#: builtin/commit.c:1346
+#: builtin/commit.c:1366
 msgid "do not detect renames"
 msgstr "detektera inte namnändringar"
 
-#: builtin/commit.c:1348
+#: builtin/commit.c:1368
 msgid "detect renames, optionally set similarity index"
 msgstr "detektera namnändringar, möjligen sätt likhetsindex"
 
-#: builtin/commit.c:1368
+#: builtin/commit.c:1388
 msgid "Unsupported combination of ignored and untracked-files arguments"
 msgstr "Kombinationen av argument för ignorerade och ospårade filer stöds ej"
 
-#: builtin/commit.c:1473
+#: builtin/commit.c:1493
 msgid "suppress summary after successful commit"
 msgstr "undertryck sammanfattning efter framgångsrik incheckning"
 
-#: builtin/commit.c:1474
+#: builtin/commit.c:1494
 msgid "show diff in commit message template"
 msgstr "visa diff i mallen för incheckningsmeddelandet"
 
-#: builtin/commit.c:1476
+#: builtin/commit.c:1496
 msgid "Commit message options"
 msgstr "Alternativ för incheckningsmeddelande"
 
-#: builtin/commit.c:1477 builtin/merge.c:272 builtin/tag.c:408
+#: builtin/commit.c:1497 builtin/merge.c:274 builtin/tag.c:414
 msgid "read message from file"
 msgstr "läs meddelande från fil"
 
-#: builtin/commit.c:1478
+#: builtin/commit.c:1498
 msgid "author"
 msgstr "författare"
 
-#: builtin/commit.c:1478
+#: builtin/commit.c:1498
 msgid "override author for commit"
 msgstr "överstyr författare för incheckningen"
 
-#: builtin/commit.c:1479 builtin/gc.c:539
+#: builtin/commit.c:1499 builtin/gc.c:539
 msgid "date"
 msgstr "datum"
 
-#: builtin/commit.c:1479
+#: builtin/commit.c:1499
 msgid "override date for commit"
 msgstr "överstyr datum för incheckningen"
 
-#: builtin/commit.c:1481 builtin/commit.c:1482 builtin/commit.c:1483
-#: builtin/commit.c:1484 parse-options.h:315 ref-filter.h:92
+#: builtin/commit.c:1501 builtin/commit.c:1502 builtin/commit.c:1503
+#: builtin/commit.c:1504 parse-options.h:324 ref-filter.h:92
 msgid "commit"
 msgstr "incheckning"
 
-#: builtin/commit.c:1481
+#: builtin/commit.c:1501
 msgid "reuse and edit message from specified commit"
 msgstr "återanvänd och redigera meddelande från angiven incheckning"
 
-#: builtin/commit.c:1482
+#: builtin/commit.c:1502
 msgid "reuse message from specified commit"
 msgstr "återanvänd meddelande från angiven incheckning"
 
-#: builtin/commit.c:1483
+#: builtin/commit.c:1503
 msgid "use autosquash formatted message to fixup specified commit"
 msgstr ""
 "använd autosquash-formaterat meddelande för att fixa angiven incheckning"
 
-#: builtin/commit.c:1484
+#: builtin/commit.c:1504
 msgid "use autosquash formatted message to squash specified commit"
 msgstr ""
 "använd autosquash-formaterat meddelande för att slå ihop med angiven "
 "incheckning"
 
-#: builtin/commit.c:1485
+#: builtin/commit.c:1505
 msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
 msgstr "jag är nu författare av incheckningen (används med -C/-c/--amend)"
 
-#: builtin/commit.c:1486 builtin/log.c:1541 builtin/merge.c:285
-#: builtin/pull.c:162 builtin/revert.c:109
+#: builtin/commit.c:1506 builtin/log.c:1581 builtin/merge.c:289
+#: builtin/pull.c:163 builtin/revert.c:110
 msgid "add Signed-off-by:"
 msgstr "lägg till Signed-off-by:"
 
-#: builtin/commit.c:1487
+#: builtin/commit.c:1507
 msgid "use specified template file"
 msgstr "använd angiven mallfil"
 
-#: builtin/commit.c:1488
+#: builtin/commit.c:1508
 msgid "force edit of commit"
 msgstr "tvinga redigering av incheckning"
 
-#: builtin/commit.c:1490
+#: builtin/commit.c:1510
 msgid "include status in commit message template"
 msgstr "inkludera status i mallen för incheckningsmeddelandet"
 
-#: builtin/commit.c:1495
+#: builtin/commit.c:1515
 msgid "Commit contents options"
 msgstr "Alternativ för incheckningens innehåll"
 
-#: builtin/commit.c:1496
+#: builtin/commit.c:1516
 msgid "commit all changed files"
 msgstr "checka in alla ändrade filer"
 
-#: builtin/commit.c:1497
+#: builtin/commit.c:1517
 msgid "add specified files to index for commit"
 msgstr "lägg till angivna filer till indexet för incheckning"
 
-#: builtin/commit.c:1498
+#: builtin/commit.c:1518
 msgid "interactively add files"
 msgstr "lägg till filer interaktivt"
 
-#: builtin/commit.c:1499
+#: builtin/commit.c:1519
 msgid "interactively add changes"
 msgstr "lägg till ändringar interaktivt"
 
-#: builtin/commit.c:1500
+#: builtin/commit.c:1520
 msgid "commit only specified files"
 msgstr "checka endast in angivna filer"
 
-#: builtin/commit.c:1501
+#: builtin/commit.c:1521
 msgid "bypass pre-commit and commit-msg hooks"
 msgstr "förbigå pre-commit- och commit-msg-krokar"
 
-#: builtin/commit.c:1502
+#: builtin/commit.c:1522
 msgid "show what would be committed"
 msgstr "visa vad som skulle checkas in"
 
-#: builtin/commit.c:1515
+#: builtin/commit.c:1535
 msgid "amend previous commit"
 msgstr "lägg till föregående incheckning"
 
-#: builtin/commit.c:1516
+#: builtin/commit.c:1536
 msgid "bypass post-rewrite hook"
 msgstr "förbigå post-rewrite-krok"
 
-#: builtin/commit.c:1521
+#: builtin/commit.c:1541
 msgid "ok to record an empty change"
 msgstr "ok att registrera en tom ändring"
 
-#: builtin/commit.c:1523
+#: builtin/commit.c:1543
 msgid "ok to record a change with an empty message"
 msgstr "ok att registrera en ändring med tomt meddelande"
 
-#: builtin/commit.c:1596
+#: builtin/commit.c:1616
 #, c-format
 msgid "Corrupt MERGE_HEAD file (%s)"
 msgstr "Trasig MERGE_HEAD-fil (%s)"
 
-#: builtin/commit.c:1603
+#: builtin/commit.c:1623
 msgid "could not read MERGE_MODE"
 msgstr "kunde inte läsa MERGE_MODE"
 
-#: builtin/commit.c:1622
+#: builtin/commit.c:1642
 #, c-format
 msgid "could not read commit message: %s"
 msgstr "kunde inte läsa incheckningsmeddelande: %s"
 
-#: builtin/commit.c:1629
+#: builtin/commit.c:1649
 #, c-format
 msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
 msgstr "Avbryter på grund av tomt incheckningsmeddelande.\n"
 
-#: builtin/commit.c:1634
+#: builtin/commit.c:1654
 #, c-format
 msgid "Aborting commit; you did not edit the message.\n"
 msgstr "Avbryter incheckning; meddelandet inte redigerat.\n"
 
-#: builtin/commit.c:1668
+#: builtin/commit.c:1688
 msgid ""
 "repository has been updated, but unable to write\n"
 "new_index file. Check that disk is not full and quota is\n"
-"not exceeded, and then \"git reset HEAD\" to recover."
+"not exceeded, and then \"git restore --staged :/\" to recover."
 msgstr ""
 "arkivet har uppdaterats, men kunde inte skriva filen\n"
 "new_index. Kontrollera att disken inte är full och\n"
 "att kvoten inte har överskridits, och kör sedan\n"
-"\"git reset HEAD\" för att återställa."
+"\"git restore --staged :/\" för att återställa."
 
-#: builtin/commit-graph.c:10
+#: builtin/commit-graph.c:11
 msgid "git commit-graph [--object-dir <objdir>]"
 msgstr "git commit-graph [--object-dir <objkat>]"
 
-#: builtin/commit-graph.c:11 builtin/commit-graph.c:23
+#: builtin/commit-graph.c:12 builtin/commit-graph.c:24
 msgid "git commit-graph read [--object-dir <objdir>]"
 msgstr "git commit-graph read [--object-dir <objkat>]"
 
-#: builtin/commit-graph.c:12 builtin/commit-graph.c:18
-msgid "git commit-graph verify [--object-dir <objdir>]"
-msgstr "git commit-graph verify [--object-dir <objkat>]"
+#: builtin/commit-graph.c:13 builtin/commit-graph.c:19
+msgid "git commit-graph verify [--object-dir <objdir>] [--shallow]"
+msgstr "git commit-graph verify [--object-dir <objkat>] [--shallow]"
 
-#: builtin/commit-graph.c:13 builtin/commit-graph.c:28
+#: builtin/commit-graph.c:14 builtin/commit-graph.c:29
 msgid ""
-"git commit-graph write [--object-dir <objdir>] [--append] [--reachable|--"
-"stdin-packs|--stdin-commits]"
+"git commit-graph write [--object-dir <objdir>] [--append|--split] [--"
+"reachable|--stdin-packs|--stdin-commits] <split options>"
 msgstr ""
-"git commit-graph write [--object-dir <objkat>] [--append] [--reachable|--"
-"stdin-packs|--stdin-commits]"
+"git commit-graph write [--object-dir <objkat>] [--append|--split] [--"
+"reachable|--stdin-packs|--stdin-commits] <delnings-flaggor>"
 
-#: builtin/commit-graph.c:51 builtin/commit-graph.c:89
-#: builtin/commit-graph.c:147 builtin/commit-graph.c:205 builtin/fetch.c:153
-#: builtin/log.c:1561
+#: builtin/commit-graph.c:54 builtin/commit-graph.c:100
+#: builtin/commit-graph.c:161 builtin/commit-graph.c:237 builtin/fetch.c:163
+#: builtin/log.c:1601
 msgid "dir"
 msgstr "kat"
 
-#: builtin/commit-graph.c:52 builtin/commit-graph.c:90
-#: builtin/commit-graph.c:148 builtin/commit-graph.c:206
+#: builtin/commit-graph.c:55 builtin/commit-graph.c:101
+#: builtin/commit-graph.c:162 builtin/commit-graph.c:238
 msgid "The object directory to store the graph"
 msgstr "Objektkatalogen där grafen skall lagras"
 
-#: builtin/commit-graph.c:68 builtin/commit-graph.c:105
+#: builtin/commit-graph.c:57
+msgid "if the commit-graph is split, only verify the tip file"
+msgstr "om inchecknignsgrafen är delad, kontrollera bara spetsfilen"
+
+#: builtin/commit-graph.c:73 builtin/commit-graph.c:116
 #, c-format
 msgid "Could not open commit-graph '%s'"
 msgstr "Kunde inte öppna incheckningsgrafen \"%s\""
 
-#: builtin/commit-graph.c:150
+#: builtin/commit-graph.c:164
 msgid "start walk at all refs"
 msgstr "starta traversering vid alla referenser"
 
-#: builtin/commit-graph.c:152
+#: builtin/commit-graph.c:166
 msgid "scan pack-indexes listed by stdin for commits"
 msgstr "sök paketindex listade på standard in efter incheckningar"
 
-#: builtin/commit-graph.c:154
+#: builtin/commit-graph.c:168
 msgid "start walk at commits listed by stdin"
 msgstr "börja gå genom incheckningar listade på standard in"
 
-#: builtin/commit-graph.c:156
+#: builtin/commit-graph.c:170
 msgid "include all commits already in the commit-graph file"
 msgstr "ta med alla incheckningar redan i filen commit-graph"
 
-#: builtin/commit-graph.c:165
+#: builtin/commit-graph.c:172
+msgid "allow writing an incremental commit-graph file"
+msgstr "tillåt skriva en inkrementell incheckningsgraffil"
+
+#: builtin/commit-graph.c:174 builtin/commit-graph.c:178
+msgid "maximum number of commits in a non-base split commit-graph"
+msgstr ""
+"maximalt antal incheckningar i en delad incheckingsgraf som inte är bad"
+
+#: builtin/commit-graph.c:176
+msgid "maximum ratio between two levels of a split commit-graph"
+msgstr "maximalt förhållande mellan två nivåer av en delad incheckningsgraf"
+
+#: builtin/commit-graph.c:191
 msgid "use at most one of --reachable, --stdin-commits, or --stdin-packs"
 msgstr "använd som mest en av --reachable, --stdin-commit och --stdin-packs"
 
@@ -11520,7 +11895,7 @@ msgstr "använd som mest en av --reachable, --stdin-commit och --stdin-packs"
 msgid "git config [<options>]"
 msgstr "git config [<flaggor>]"
 
-#: builtin/config.c:103
+#: builtin/config.c:103 builtin/env--helper.c:23
 #, c-format
 msgid "unrecognized --type argument, %s"
 msgstr "okänt argument för --type, %s"
@@ -11625,7 +12000,7 @@ msgstr "hitta färginställningen: slot [stdout-is-tty]"
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
-#: builtin/config.c:147
+#: builtin/config.c:147 builtin/env--helper.c:38
 msgid "value is given this type"
 msgstr "värdet har givits denna typ"
 
@@ -11669,7 +12044,7 @@ msgstr "respektera inkluderingsdirektiv vid uppslag"
 msgid "show origin of config (file, standard input, blob, command line)"
 msgstr "visa konfigurationskälla (fil, standard in, blob, kommandorad)"
 
-#: builtin/config.c:158
+#: builtin/config.c:158 builtin/env--helper.c:40
 msgid "value"
 msgstr "värde"
 
@@ -11964,7 +12339,7 @@ msgstr "överväg endast taggar som motsvarar <mönster>"
 msgid "do not consider tags matching <pattern>"
 msgstr "överväg inte taggar som motsvarar <mönster>"
 
-#: builtin/describe.c:551 builtin/name-rev.c:426
+#: builtin/describe.c:551 builtin/name-rev.c:422
 msgid "show abbreviated commit object as fallback"
 msgstr "visa förkortade incheckningsobjekt som standard"
 
@@ -12025,32 +12400,32 @@ msgstr "mer än två blobbar angavs: \"%s\""
 msgid "unhandled object '%s' given."
 msgstr "ej hanterat objekt \"%s\" angavs."
 
-#: builtin/difftool.c:31
+#: builtin/difftool.c:30
 msgid "git difftool [<options>] [<commit> [<commit>]] [--] [<path>...]"
 msgstr ""
 "git difftool [<flaggor>] [<incheckning> [<incheckning>]] [--] [<sökväg>...]"
 
-#: builtin/difftool.c:259
+#: builtin/difftool.c:253
 #, c-format
 msgid "failed: %d"
 msgstr "misslyckades: %d"
 
-#: builtin/difftool.c:301
+#: builtin/difftool.c:295
 #, c-format
 msgid "could not read symlink %s"
 msgstr "kunde inte läsa symboliska länken %s"
 
-#: builtin/difftool.c:303
+#: builtin/difftool.c:297
 #, c-format
 msgid "could not read symlink file %s"
 msgstr "kunde inte läsa symbolisk länk-fil %s"
 
-#: builtin/difftool.c:311
+#: builtin/difftool.c:305
 #, c-format
 msgid "could not read object %s for symlink %s"
 msgstr "kunde inte läsa objektet %s för symboliska länken %s"
 
-#: builtin/difftool.c:412
+#: builtin/difftool.c:406
 msgid ""
 "combined diff formats('-c' and '--cc') are not supported in\n"
 "directory diff mode('-d' and '--dir-diff')."
@@ -12058,53 +12433,53 @@ msgstr ""
 "kombinerade diff-format (\"-c\" och \"--cc\") stöds inte i\n"
 "katalogdiffläge (\"-d\" och \"--dir-diff\")."
 
-#: builtin/difftool.c:632
+#: builtin/difftool.c:626
 #, c-format
 msgid "both files modified: '%s' and '%s'."
 msgstr "bägge filerna ändrade: \"%s\" och \"%s\"."
 
-#: builtin/difftool.c:634
+#: builtin/difftool.c:628
 msgid "working tree file has been left."
 msgstr "filen i arbetskatalogen lämnades kvar."
 
-#: builtin/difftool.c:645
+#: builtin/difftool.c:639
 #, c-format
 msgid "temporary files exist in '%s'."
 msgstr "temporära filer finns i \"%s\"."
 
-#: builtin/difftool.c:646
+#: builtin/difftool.c:640
 msgid "you may want to cleanup or recover these."
 msgstr "du kanske vill städa eller rädda dem."
 
-#: builtin/difftool.c:695
+#: builtin/difftool.c:689
 msgid "use `diff.guitool` instead of `diff.tool`"
 msgstr "använd \"diff.guitool\" istället för \"diff.tool\""
 
-#: builtin/difftool.c:697
+#: builtin/difftool.c:691
 msgid "perform a full-directory diff"
 msgstr "utför diff för hela katalogen"
 
-#: builtin/difftool.c:699
+#: builtin/difftool.c:693
 msgid "do not prompt before launching a diff tool"
 msgstr "fråga inte vid start av diff-verktyg"
 
-#: builtin/difftool.c:704
+#: builtin/difftool.c:698
 msgid "use symlinks in dir-diff mode"
 msgstr "använd symboliska länkar i katalogdiffläge"
 
-#: builtin/difftool.c:705
+#: builtin/difftool.c:699
 msgid "tool"
 msgstr "verktyg"
 
-#: builtin/difftool.c:706
+#: builtin/difftool.c:700
 msgid "use the specified diff tool"
 msgstr "använd angivet diff-verktyg"
 
-#: builtin/difftool.c:708
+#: builtin/difftool.c:702
 msgid "print a list of diff tools that may be used with `--tool`"
-msgstr "visa en lista över diff-verktyg som kan användas med ”--tool”"
+msgstr "visa en lista över diff-verktyg som kan användas med \"--tool\""
 
-#: builtin/difftool.c:711
+#: builtin/difftool.c:705
 msgid ""
 "make 'git-difftool' exit when an invoked diff tool returns a non - zero exit "
 "code"
@@ -12112,176 +12487,220 @@ msgstr ""
 "låt \"git-difftool\" avbryta när ett anropat diff-verktyg ger returvärde "
 "skilt från noll"
 
-#: builtin/difftool.c:714
+#: builtin/difftool.c:708
 msgid "specify a custom command for viewing diffs"
 msgstr "ange eget kommando för att visa diffar"
 
-#: builtin/difftool.c:715
+#: builtin/difftool.c:709
 msgid "passed to `diff`"
 msgstr "sändes till \"diff\""
 
-#: builtin/difftool.c:730
+#: builtin/difftool.c:724
 msgid "difftool requires worktree or --no-index"
 msgstr "difftool kräver en arbetskatalog eller --no-index"
 
-#: builtin/difftool.c:744
+#: builtin/difftool.c:731
+msgid "--dir-diff is incompatible with --no-index"
+msgstr "--dir-diff är inkompatibelt med --no-index"
+
+#: builtin/difftool.c:734
+msgid "--gui, --tool and --extcmd are mutually exclusive"
+msgstr "--gui, --tool och --extcmd är ömsesidigt uteslutande"
+
+#: builtin/difftool.c:742
 msgid "no <tool> given for --tool=<tool>"
 msgstr "inget <verktyg> angavs för --tool=<verktyg>"
 
-#: builtin/difftool.c:751
+#: builtin/difftool.c:749
 msgid "no <cmd> given for --extcmd=<cmd>"
 msgstr "inget <kommando> angavs för --extcmd=<kommando>"
 
+#: builtin/env--helper.c:6
+msgid "git env--helper --type=[bool|ulong] <options> <env-var>"
+msgstr "git env--helper --type=[bool|ulong] <flaggor> <miljövariabel>"
+
+#: builtin/env--helper.c:37 builtin/hash-object.c:98
+msgid "type"
+msgstr "typ"
+
+#: builtin/env--helper.c:41
+msgid "default for git_env_*(...) to fall back on"
+msgstr "standard för git_env_*(...) att falla tillbaka på"
+
+#: builtin/env--helper.c:43
+msgid "be quiet only use git_env_*() value as exit code"
+msgstr "var tyst, använd bara git_env_*() som resultatvärde"
+
+#: builtin/env--helper.c:62
+#, c-format
+msgid "option `--default' expects a boolean value with `--type=bool`, not `%s`"
+msgstr ""
+"flaggan \"--default\" förväntar ett sanningsvärde med \"--type=bool\", inte "
+"\"%s\""
+
+#: builtin/env--helper.c:77
+#, c-format
+msgid ""
+"option `--default' expects an unsigned long value with `--type=ulong`, not `"
+"%s`"
+msgstr ""
+"flaggan \"--default\" förväntar ett teckenlöst långt värde med \"--type=ulong"
+"\", inte \"%s\""
+
 #: builtin/fast-export.c:29
 msgid "git fast-export [rev-list-opts]"
 msgstr "git fast-export [rev-list-flaggor]"
 
-#: builtin/fast-export.c:1084
+#: builtin/fast-export.c:1124
 msgid "show progress after <n> objects"
 msgstr "visa förlopp efter <n> objekt"
 
-#: builtin/fast-export.c:1086
+#: builtin/fast-export.c:1126
 msgid "select handling of signed tags"
 msgstr "välj hantering av signerade taggar"
 
-#: builtin/fast-export.c:1089
+#: builtin/fast-export.c:1129
 msgid "select handling of tags that tag filtered objects"
 msgstr "välj hantering av taggar som har taggfiltrerade objekt"
 
-#: builtin/fast-export.c:1092
+#: builtin/fast-export.c:1132
+msgid "select handling of commit messages in an alternate encoding"
+msgstr "välj hantering av incheckningsmeddelanden i alternativ teckenkodning"
+
+#: builtin/fast-export.c:1135
 msgid "Dump marks to this file"
-msgstr "Dump märken till filen"
+msgstr "Dumpa märken till filen"
 
-#: builtin/fast-export.c:1094
+#: builtin/fast-export.c:1137
 msgid "Import marks from this file"
 msgstr "Importera märken från filen"
 
-#: builtin/fast-export.c:1096
+#: builtin/fast-export.c:1139
 msgid "Fake a tagger when tags lack one"
 msgstr "Fejka taggare när taggen saknar en"
 
-#: builtin/fast-export.c:1098
+#: builtin/fast-export.c:1141
 msgid "Output full tree for each commit"
 msgstr "Skriv ut hela trädet för varje incheckning"
 
-#: builtin/fast-export.c:1100
+#: builtin/fast-export.c:1143
 msgid "Use the done feature to terminate the stream"
 msgstr "Använd done-funktionen för att avsluta strömmen"
 
-#: builtin/fast-export.c:1101
+#: builtin/fast-export.c:1144
 msgid "Skip output of blob data"
 msgstr "Hoppa över skrivning av blob-data"
 
-#: builtin/fast-export.c:1102 builtin/log.c:1609
+#: builtin/fast-export.c:1145 builtin/log.c:1649
 msgid "refspec"
 msgstr "referensspecifikation"
 
-#: builtin/fast-export.c:1103
+#: builtin/fast-export.c:1146
 msgid "Apply refspec to exported refs"
 msgstr "Applicera referensspecifikation på exporterade referenser"
 
-#: builtin/fast-export.c:1104
+#: builtin/fast-export.c:1147
 msgid "anonymize output"
 msgstr "anonymisera utdata"
 
-#: builtin/fast-export.c:1106
+#: builtin/fast-export.c:1149
 msgid "Reference parents which are not in fast-export stream by object id"
 msgstr "Referera föräldrar som inte finns i fast-export-ström med objekt-id"
 
-#: builtin/fast-export.c:1108
+#: builtin/fast-export.c:1151
 msgid "Show original object ids of blobs/commits"
 msgstr "Visa ursprungliga objekt-ID för blobbar/incheckningar"
 
-#: builtin/fetch.c:28
+#: builtin/fetch.c:30
 msgid "git fetch [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
 msgstr "git fetch [<flaggor>] [<arkiv> [<refspec>...]]"
 
-#: builtin/fetch.c:29
+#: builtin/fetch.c:31
 msgid "git fetch [<options>] <group>"
 msgstr "git fetch [<flaggor>] <grupp>"
 
-#: builtin/fetch.c:30
+#: builtin/fetch.c:32
 msgid "git fetch --multiple [<options>] [(<repository> | <group>)...]"
 msgstr "git fetch --multiple [<flaggor>] [(<arkiv> | <grupp>)...]"
 
-#: builtin/fetch.c:31
+#: builtin/fetch.c:33
 msgid "git fetch --all [<options>]"
 msgstr "git fetch --all [<flaggor>]"
 
-#: builtin/fetch.c:115 builtin/pull.c:202
+#: builtin/fetch.c:125 builtin/pull.c:203
 msgid "fetch from all remotes"
 msgstr "hämta från alla fjärrar"
 
-#: builtin/fetch.c:117 builtin/pull.c:205
+#: builtin/fetch.c:127 builtin/pull.c:206
 msgid "append to .git/FETCH_HEAD instead of overwriting"
 msgstr "lägg till i .git/FETCH_HEAD istället för att skriva över"
 
-#: builtin/fetch.c:119 builtin/pull.c:208
+#: builtin/fetch.c:129 builtin/pull.c:209
 msgid "path to upload pack on remote end"
 msgstr "sökväg till upload pack på fjärren"
 
-#: builtin/fetch.c:120
+#: builtin/fetch.c:130
 msgid "force overwrite of local reference"
 msgstr "tvinga överskrivning av lokal referens"
 
-#: builtin/fetch.c:122
+#: builtin/fetch.c:132
 msgid "fetch from multiple remotes"
 msgstr "hämta från flera fjärrar"
 
-#: builtin/fetch.c:124 builtin/pull.c:212
+#: builtin/fetch.c:134 builtin/pull.c:213
 msgid "fetch all tags and associated objects"
 msgstr "hämta alla taggar och associerade objekt"
 
-#: builtin/fetch.c:126
+#: builtin/fetch.c:136
 msgid "do not fetch all tags (--no-tags)"
 msgstr "hämta inte alla taggar (--no-tags)"
 
-#: builtin/fetch.c:128
+#: builtin/fetch.c:138
 msgid "number of submodules fetched in parallel"
 msgstr "antal undermoduler som hämtas parallellt"
 
-#: builtin/fetch.c:130 builtin/pull.c:215
+#: builtin/fetch.c:140 builtin/pull.c:216
 msgid "prune remote-tracking branches no longer on remote"
 msgstr "rensa fjärrspårande grenar ej längre på fjärren"
 
-#: builtin/fetch.c:132
+#: builtin/fetch.c:142
 msgid "prune local tags no longer on remote and clobber changed tags"
 msgstr ""
 "rensa lokala taggar inte längre på fjärren och skriv över ändrade taggar"
 
-#: builtin/fetch.c:133 builtin/fetch.c:156 builtin/pull.c:139
+#: builtin/fetch.c:143 builtin/fetch.c:166 builtin/pull.c:140
 msgid "on-demand"
 msgstr "on-demand"
 
-#: builtin/fetch.c:134
+#: builtin/fetch.c:144
 msgid "control recursive fetching of submodules"
 msgstr "styr rekursiv hämtning av undermoduler"
 
-#: builtin/fetch.c:138 builtin/pull.c:223
+#: builtin/fetch.c:148 builtin/pull.c:224
 msgid "keep downloaded pack"
 msgstr "behåll hämtade paket"
 
-#: builtin/fetch.c:140
+#: builtin/fetch.c:150
 msgid "allow updating of HEAD ref"
 msgstr "tillåt uppdatering av HEAD-referens"
 
-#: builtin/fetch.c:143 builtin/fetch.c:149 builtin/pull.c:226
+#: builtin/fetch.c:153 builtin/fetch.c:159 builtin/pull.c:227
 msgid "deepen history of shallow clone"
 msgstr "fördjupa historik för grund klon"
 
-#: builtin/fetch.c:145
+#: builtin/fetch.c:155
 msgid "deepen history of shallow repository based on time"
 msgstr "fördjupa historik för grund klon baserad på tid"
 
-#: builtin/fetch.c:151 builtin/pull.c:229
+#: builtin/fetch.c:161 builtin/pull.c:230
 msgid "convert to a complete repository"
 msgstr "konvertera till komplett arkiv"
 
-#: builtin/fetch.c:154
+#: builtin/fetch.c:164
 msgid "prepend this to submodule path output"
 msgstr "lägg till i början av undermodulens sökvägsutdata"
 
-#: builtin/fetch.c:157
+#: builtin/fetch.c:167
 msgid ""
 "default for recursive fetching of submodules (lower priority than config "
 "files)"
@@ -12289,97 +12708,105 @@ msgstr ""
 "standard för rekursiv hämtning av undermoduler (lägre prioritet än "
 "konfigurationsfiler)"
 
-#: builtin/fetch.c:161 builtin/pull.c:232
+#: builtin/fetch.c:171 builtin/pull.c:233
 msgid "accept refs that update .git/shallow"
 msgstr "tar emot referenser som uppdaterar .git/shallow"
 
-#: builtin/fetch.c:162 builtin/pull.c:234
+#: builtin/fetch.c:172 builtin/pull.c:235
 msgid "refmap"
 msgstr "referenskarta"
 
-#: builtin/fetch.c:163 builtin/pull.c:235
+#: builtin/fetch.c:173 builtin/pull.c:236
 msgid "specify fetch refmap"
 msgstr "ange referenskarta för \"fetch\""
 
-#: builtin/fetch.c:170
+#: builtin/fetch.c:180
 msgid "report that we have only objects reachable from this object"
 msgstr "rapportera att vi bara har objekt nåbara från detta objektet"
 
-#: builtin/fetch.c:469
+#: builtin/fetch.c:183
+msgid "run 'gc --auto' after fetching"
+msgstr "kör \"gc --auto\" efter hämtning"
+
+#: builtin/fetch.c:185 builtin/pull.c:245
+msgid "check for forced-updates on all updated branches"
+msgstr "se efter tvingade uppdateringar i alla uppdaterade grenar"
+
+#: builtin/fetch.c:491
 msgid "Couldn't find remote ref HEAD"
 msgstr "Kunde inte hitta fjärr-referensen HEAD"
 
-#: builtin/fetch.c:608
+#: builtin/fetch.c:630
 #, c-format
 msgid "configuration fetch.output contains invalid value %s"
 msgstr "konfigurationen för fetch.output innehåller ogiltigt värde %s"
 
-#: builtin/fetch.c:705
+#: builtin/fetch.c:728
 #, c-format
 msgid "object %s not found"
 msgstr "objektet %s hittades inte"
 
-#: builtin/fetch.c:709
+#: builtin/fetch.c:732
 msgid "[up to date]"
 msgstr "[àjour]"
 
-#: builtin/fetch.c:722 builtin/fetch.c:738 builtin/fetch.c:801
+#: builtin/fetch.c:745 builtin/fetch.c:761 builtin/fetch.c:833
 msgid "[rejected]"
 msgstr "[refuserad]"
 
-#: builtin/fetch.c:723
+#: builtin/fetch.c:746
 msgid "can't fetch in current branch"
 msgstr "kan inte hämta i aktuell gren"
 
-#: builtin/fetch.c:733
+#: builtin/fetch.c:756
 msgid "[tag update]"
 msgstr "[uppdaterad tagg]"
 
-#: builtin/fetch.c:734 builtin/fetch.c:771 builtin/fetch.c:784
-#: builtin/fetch.c:796
+#: builtin/fetch.c:757 builtin/fetch.c:794 builtin/fetch.c:816
+#: builtin/fetch.c:828
 msgid "unable to update local ref"
 msgstr "kunde inte uppdatera lokal ref"
 
-#: builtin/fetch.c:738
+#: builtin/fetch.c:761
 msgid "would clobber existing tag"
 msgstr "skulle skriva över befintlig tagg"
 
-#: builtin/fetch.c:760
+#: builtin/fetch.c:783
 msgid "[new tag]"
 msgstr "[ny tagg]"
 
-#: builtin/fetch.c:763
+#: builtin/fetch.c:786
 msgid "[new branch]"
 msgstr "[ny gren]"
 
-#: builtin/fetch.c:766
+#: builtin/fetch.c:789
 msgid "[new ref]"
 msgstr "[ny ref]"
 
-#: builtin/fetch.c:796
+#: builtin/fetch.c:828
 msgid "forced update"
 msgstr "tvingad uppdatering"
 
-#: builtin/fetch.c:801
+#: builtin/fetch.c:833
 msgid "non-fast-forward"
 msgstr "ej snabbspolad"
 
-#: builtin/fetch.c:847
+#: builtin/fetch.c:879
 #, c-format
 msgid "%s did not send all necessary objects\n"
 msgstr "%s sände inte alla nödvändiga objekt\n"
 
-#: builtin/fetch.c:868
+#: builtin/fetch.c:900
 #, c-format
 msgid "reject %s because shallow roots are not allowed to be updated"
 msgstr "avvisa %s då grunda rötter inte kan uppdateras"
 
-#: builtin/fetch.c:959 builtin/fetch.c:1081
+#: builtin/fetch.c:991 builtin/fetch.c:1124
 #, c-format
 msgid "From %.*s\n"
 msgstr "Från %.*s\n"
 
-#: builtin/fetch.c:970
+#: builtin/fetch.c:1002
 #, c-format
 msgid ""
 "some local refs could not be updated; try running\n"
@@ -12388,50 +12815,81 @@ msgstr ""
 "vissa lokala referenser kunde inte uppdateras; testa att köra\n"
 " \"git remote prune %s\" för att ta bort gamla grenar som står i konflikt"
 
-#: builtin/fetch.c:1051
+#: builtin/fetch.c:1008
+msgid ""
+"Fetch normally indicates which branches had a forced update, but that check "
+"has been disabled."
+msgstr ""
+"Hämtning visar vanligtvis vilka grenar som har en tvingad uppdatering, men "
+"det testet har slagits av."
+
+#: builtin/fetch.c:1009
+msgid ""
+"To re-enable, use '--show-forced-updates' flag or run 'git config fetch."
+"showForcedUpdates true'."
+msgstr ""
+"För att slå på igen, använd flaggan \"--show-forced-updates\" eller kör "
+"\"git config fetch.showForcedUpdates true\"."
+
+#: builtin/fetch.c:1011
+#, c-format
+msgid ""
+"It took %.2f seconds to check forced updates. You can use '--no-show-forced-"
+"updates'\n"
+msgstr ""
+"Det tog %.2f sekunder att se efter tvingade uppdateringar. Du kan använda "
+"\"--no-show-forced-updates\"\n"
+
+#: builtin/fetch.c:1013
+msgid ""
+"or run 'git config fetch.showForcedUpdates false' to avoid this check.\n"
+msgstr ""
+"eller kör \"git config fetch.showForcedUpdates false\" för undvika testet.\n"
+
+#: builtin/fetch.c:1094
 #, c-format
 msgid "   (%s will become dangling)"
 msgstr "   (%s kommer bli dinglande)"
 
-#: builtin/fetch.c:1052
+#: builtin/fetch.c:1095
 #, c-format
 msgid "   (%s has become dangling)"
 msgstr "   (%s har blivit dinglande)"
 
-#: builtin/fetch.c:1084
+#: builtin/fetch.c:1127
 msgid "[deleted]"
 msgstr "[borttagen]"
 
-#: builtin/fetch.c:1085 builtin/remote.c:1036
+#: builtin/fetch.c:1128 builtin/remote.c:1036
 msgid "(none)"
 msgstr "(ingen)"
 
-#: builtin/fetch.c:1108
+#: builtin/fetch.c:1151
 #, c-format
 msgid "Refusing to fetch into current branch %s of non-bare repository"
 msgstr "Vägrar hämta till aktuell gren %s i ett icke-naket arkiv"
 
-#: builtin/fetch.c:1127
+#: builtin/fetch.c:1170
 #, c-format
 msgid "Option \"%s\" value \"%s\" is not valid for %s"
 msgstr "Flaggan \"%s\" och värdet \"%s\" är inte giltigt för %s"
 
-#: builtin/fetch.c:1130
+#: builtin/fetch.c:1173
 #, c-format
 msgid "Option \"%s\" is ignored for %s\n"
 msgstr "Flaggan \"%s\" ignoreras för %s\n"
 
-#: builtin/fetch.c:1434
+#: builtin/fetch.c:1477
 #, c-format
 msgid "Fetching %s\n"
 msgstr "Hämtar %s\n"
 
-#: builtin/fetch.c:1436 builtin/remote.c:100
+#: builtin/fetch.c:1479 builtin/remote.c:100
 #, c-format
 msgid "Could not fetch %s"
 msgstr "Kunde inte hämta %s"
 
-#: builtin/fetch.c:1482
+#: builtin/fetch.c:1525
 msgid ""
 "--filter can only be used with the remote configured in extensions."
 "partialClone"
@@ -12439,7 +12897,7 @@ msgstr ""
 "--filter kan endast användas med fjärren konfigurerad i extensions."
 "partialClone"
 
-#: builtin/fetch.c:1506
+#: builtin/fetch.c:1549
 msgid ""
 "No remote repository specified.  Please, specify either a URL or a\n"
 "remote name from which new revisions should be fetched."
@@ -12447,44 +12905,44 @@ msgstr ""
 "Inget fjärrarkiv angavs. Ange antingen en URL eller namnet på ett\n"
 "fjärrarkiv som nya incheckningar skall hämtas från."
 
-#: builtin/fetch.c:1543
+#: builtin/fetch.c:1586
 msgid "You need to specify a tag name."
 msgstr "Du måste ange namnet på en tagg."
 
-#: builtin/fetch.c:1594
+#: builtin/fetch.c:1637
 msgid "Negative depth in --deepen is not supported"
 msgstr "Negativa djup stöds inte i --deepen"
 
-#: builtin/fetch.c:1596
+#: builtin/fetch.c:1639
 msgid "--deepen and --depth are mutually exclusive"
 msgstr "--deepen och --depth är ömsesidigt uteslutande"
 
-#: builtin/fetch.c:1601
+#: builtin/fetch.c:1644
 msgid "--depth and --unshallow cannot be used together"
 msgstr "--depth och --unshallow kan inte användas samtidigt"
 
-#: builtin/fetch.c:1603
+#: builtin/fetch.c:1646
 msgid "--unshallow on a complete repository does not make sense"
 msgstr "--unshallow kan inte användas på ett komplett arkiv"
 
-#: builtin/fetch.c:1619
+#: builtin/fetch.c:1662
 msgid "fetch --all does not take a repository argument"
 msgstr "fetch --all tar inte namnet på ett arkiv som argument"
 
-#: builtin/fetch.c:1621
+#: builtin/fetch.c:1664
 msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
 msgstr "fetch --all kan inte anges med referensspecifikationer"
 
-#: builtin/fetch.c:1630
+#: builtin/fetch.c:1673
 #, c-format
 msgid "No such remote or remote group: %s"
 msgstr "Fjärren eller fjärrgruppen finns inte: %s"
 
-#: builtin/fetch.c:1637
+#: builtin/fetch.c:1680
 msgid "Fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
 msgstr "Kan inte hämta från grupp och ange referensspecifikationer"
 
-#: builtin/fetch.c:1653
+#: builtin/fetch.c:1696
 msgid ""
 "--filter can only be used with the remote configured in extensions."
 "partialclone"
@@ -12555,7 +13013,7 @@ msgstr "citera platshållare passande för Tcl"
 msgid "show only <n> matched refs"
 msgstr "visa endast <n> träffade refs"
 
-#: builtin/for-each-ref.c:39 builtin/tag.c:433
+#: builtin/for-each-ref.c:39 builtin/tag.c:439
 msgid "respect format colors"
 msgstr "använd formatfärger"
 
@@ -12725,7 +13183,7 @@ msgstr "Kontrollerar objektkataloger"
 msgid "Checking %s link"
 msgstr "Kontrollerar %s-länk"
 
-#: builtin/fsck.c:705 builtin/index-pack.c:841
+#: builtin/fsck.c:705 builtin/index-pack.c:842
 #, c-format
 msgid "invalid %s"
 msgstr "ogiltigt %s"
@@ -12812,7 +13270,7 @@ msgstr "visa förlopp"
 msgid "show verbose names for reachable objects"
 msgstr "visa ordrika namn för nåbara objekt"
 
-#: builtin/fsck.c:859 builtin/index-pack.c:224
+#: builtin/fsck.c:859 builtin/index-pack.c:225
 msgid "Checking objects"
 msgstr "Kontrollerar objekt"
 
@@ -12845,7 +13303,7 @@ msgstr "misslyckades tolka \"%s\" värde \"%s\""
 msgid "cannot stat '%s'"
 msgstr "kan inte ta status på \"%s\""
 
-#: builtin/gc.c:485 builtin/notes.c:240 builtin/tag.c:519
+#: builtin/gc.c:485 builtin/notes.c:240 builtin/tag.c:529
 #, c-format
 msgid "cannot read '%s'"
 msgstr "kunde inte läsa \"%s\""
@@ -12918,7 +13376,7 @@ msgstr ""
 "gc körs redan på maskinen \"%s\" pid %<PRIuMAX> (använd --force om så inte "
 "är fallet)"
 
-#: builtin/gc.c:693
+#: builtin/gc.c:695
 msgid ""
 "There are too many unreachable loose objects; run 'git prune' to remove them."
 msgstr ""
@@ -12943,258 +13401,258 @@ msgstr "felaktigt antal trådar angivet (%d) för %s"
 #. variable for tweaking threads, currently
 #. grep.threads
 #.
-#: builtin/grep.c:287 builtin/index-pack.c:1514 builtin/index-pack.c:1705
-#: builtin/pack-objects.c:2720
+#: builtin/grep.c:287 builtin/index-pack.c:1534 builtin/index-pack.c:1727
+#: builtin/pack-objects.c:2722
 #, c-format
 msgid "no threads support, ignoring %s"
 msgstr "trådstöd saknas, ignorerar %s"
 
-#: builtin/grep.c:466 builtin/grep.c:590 builtin/grep.c:631
+#: builtin/grep.c:467 builtin/grep.c:591 builtin/grep.c:633
 #, c-format
 msgid "unable to read tree (%s)"
 msgstr "kunde inte läsa träd (%s)"
 
-#: builtin/grep.c:646
+#: builtin/grep.c:648
 #, c-format
 msgid "unable to grep from object of type %s"
 msgstr "kunde inte \"grep\" från objekt av typen %s"
 
-#: builtin/grep.c:712
+#: builtin/grep.c:714
 #, c-format
 msgid "switch `%c' expects a numerical value"
 msgstr "flaggan \"%c\" antar ett numeriskt värde"
 
-#: builtin/grep.c:811
+#: builtin/grep.c:813
 msgid "search in index instead of in the work tree"
 msgstr "sök i indexet istället för i arbetskatalogen"
 
-#: builtin/grep.c:813
+#: builtin/grep.c:815
 msgid "find in contents not managed by git"
 msgstr "sök i innehåll som inte hanteras av git"
 
-#: builtin/grep.c:815
+#: builtin/grep.c:817
 msgid "search in both tracked and untracked files"
 msgstr "sök i både spårade och ospårade filer"
 
-#: builtin/grep.c:817
+#: builtin/grep.c:819
 msgid "ignore files specified via '.gitignore'"
 msgstr "ignorera filer angivna i \".gitignore\""
 
-#: builtin/grep.c:819
+#: builtin/grep.c:821
 msgid "recursively search in each submodule"
 msgstr "sök varje undermodul rekursivt"
 
-#: builtin/grep.c:822
+#: builtin/grep.c:824
 msgid "show non-matching lines"
 msgstr "visa rader som inte träffas"
 
-#: builtin/grep.c:824
+#: builtin/grep.c:826
 msgid "case insensitive matching"
 msgstr "skiftlägesokänslig sökning"
 
-#: builtin/grep.c:826
+#: builtin/grep.c:828
 msgid "match patterns only at word boundaries"
 msgstr "matcha endast mönster vid ordgränser"
 
-#: builtin/grep.c:828
+#: builtin/grep.c:830
 msgid "process binary files as text"
 msgstr "hantera binärfiler som text"
 
-#: builtin/grep.c:830
+#: builtin/grep.c:832
 msgid "don't match patterns in binary files"
 msgstr "träffa inte mönster i binärfiler"
 
-#: builtin/grep.c:833
+#: builtin/grep.c:835
 msgid "process binary files with textconv filters"
 msgstr "hantera binärfiler med textconv-filter"
 
-#: builtin/grep.c:835
+#: builtin/grep.c:837
 msgid "search in subdirectories (default)"
 msgstr "sök i underkataloger (standard)"
 
-#: builtin/grep.c:837
+#: builtin/grep.c:839
 msgid "descend at most <depth> levels"
 msgstr "gå som mest ned <djup> nivåer"
 
-#: builtin/grep.c:841
+#: builtin/grep.c:843
 msgid "use extended POSIX regular expressions"
 msgstr "använd utökade POSIX-reguljära uttryck"
 
-#: builtin/grep.c:844
+#: builtin/grep.c:846
 msgid "use basic POSIX regular expressions (default)"
 msgstr "använd grundläggande POSIX-reguljära uttryck (standard)"
 
-#: builtin/grep.c:847
+#: builtin/grep.c:849
 msgid "interpret patterns as fixed strings"
 msgstr "tolka mönster som fixerade strängar"
 
-#: builtin/grep.c:850
+#: builtin/grep.c:852
 msgid "use Perl-compatible regular expressions"
 msgstr "använd Perlkompatibla reguljära uttryck"
 
-#: builtin/grep.c:853
+#: builtin/grep.c:855
 msgid "show line numbers"
 msgstr "visa radnummer"
 
-#: builtin/grep.c:854
+#: builtin/grep.c:856
 msgid "show column number of first match"
 msgstr "visa kolumnnummer för första träff"
 
-#: builtin/grep.c:855
+#: builtin/grep.c:857
 msgid "don't show filenames"
 msgstr "visa inte filnamn"
 
-#: builtin/grep.c:856
+#: builtin/grep.c:858
 msgid "show filenames"
 msgstr "visa filnamn"
 
-#: builtin/grep.c:858
+#: builtin/grep.c:860
 msgid "show filenames relative to top directory"
 msgstr "visa filnamn relativa till toppkatalogen"
 
-#: builtin/grep.c:860
+#: builtin/grep.c:862
 msgid "show only filenames instead of matching lines"
 msgstr "visa endast filnamn istället för träffade rader"
 
-#: builtin/grep.c:862
+#: builtin/grep.c:864
 msgid "synonym for --files-with-matches"
 msgstr "synonym för --files-with-matches"
 
-#: builtin/grep.c:865
+#: builtin/grep.c:867
 msgid "show only the names of files without match"
 msgstr "visa endast namn på filer utan träffar"
 
-#: builtin/grep.c:867
+#: builtin/grep.c:869
 msgid "print NUL after filenames"
 msgstr "skriv NUL efter filnamn"
 
-#: builtin/grep.c:870
+#: builtin/grep.c:872
 msgid "show only matching parts of a line"
 msgstr "visa endast träffade delar av rader"
 
-#: builtin/grep.c:872
+#: builtin/grep.c:874
 msgid "show the number of matches instead of matching lines"
 msgstr "visa antal träffar istället för träffade rader"
 
-#: builtin/grep.c:873
+#: builtin/grep.c:875
 msgid "highlight matches"
 msgstr "ljusmarkera träffar"
 
-#: builtin/grep.c:875
+#: builtin/grep.c:877
 msgid "print empty line between matches from different files"
 msgstr "skriv tomma rader mellan träffar från olika filer"
 
-#: builtin/grep.c:877
+#: builtin/grep.c:879
 msgid "show filename only once above matches from same file"
 msgstr "visa filnamn endast en gång ovanför träffar från samma fil"
 
-#: builtin/grep.c:880
+#: builtin/grep.c:882
 msgid "show <n> context lines before and after matches"
 msgstr "visa <n> rader sammanhang före och efter träffar"
 
-#: builtin/grep.c:883
+#: builtin/grep.c:885
 msgid "show <n> context lines before matches"
 msgstr "visa <n> rader sammanhang före träffar"
 
-#: builtin/grep.c:885
+#: builtin/grep.c:887
 msgid "show <n> context lines after matches"
 msgstr "visa <n> rader sammanhang efter träffar"
 
-#: builtin/grep.c:887
+#: builtin/grep.c:889
 msgid "use <n> worker threads"
 msgstr "använd <n> jobbtrådar"
 
-#: builtin/grep.c:888
+#: builtin/grep.c:890
 msgid "shortcut for -C NUM"
 msgstr "genväg för -C NUM"
 
-#: builtin/grep.c:891
+#: builtin/grep.c:893
 msgid "show a line with the function name before matches"
 msgstr "visa en rad med funktionsnamnet före träffen"
 
-#: builtin/grep.c:893
+#: builtin/grep.c:895
 msgid "show the surrounding function"
 msgstr "visa den omkringliggande funktionen"
 
-#: builtin/grep.c:896
+#: builtin/grep.c:898
 msgid "read patterns from file"
 msgstr "läs mönster från fil"
 
-#: builtin/grep.c:898
+#: builtin/grep.c:900
 msgid "match <pattern>"
 msgstr "träffa <mönster>"
 
-#: builtin/grep.c:900
+#: builtin/grep.c:902
 msgid "combine patterns specified with -e"
 msgstr "kombinera mönster som anges med -e"
 
-#: builtin/grep.c:912
+#: builtin/grep.c:914
 msgid "indicate hit with exit status without output"
 msgstr "ange träff med slutstatuskod utan utdata"
 
-#: builtin/grep.c:914
+#: builtin/grep.c:916
 msgid "show only matches from files that match all patterns"
 msgstr "visa endast träffar från filer som träffar alla mönster"
 
-#: builtin/grep.c:916
+#: builtin/grep.c:918
 msgid "show parse tree for grep expression"
 msgstr "visa analysträd för grep-uttryck"
 
-#: builtin/grep.c:920
+#: builtin/grep.c:922
 msgid "pager"
 msgstr "bläddrare"
 
-#: builtin/grep.c:920
+#: builtin/grep.c:922
 msgid "show matching files in the pager"
 msgstr "visa träffade filer i filbläddraren"
 
-#: builtin/grep.c:924
+#: builtin/grep.c:926
 msgid "allow calling of grep(1) (ignored by this build)"
 msgstr "tillåt anropa grep(1) (ignoreras av detta bygge)"
 
-#: builtin/grep.c:988
+#: builtin/grep.c:990
 msgid "no pattern given"
 msgstr "inget mönster angavs"
 
-#: builtin/grep.c:1024
+#: builtin/grep.c:1026
 msgid "--no-index or --untracked cannot be used with revs"
 msgstr "--no-index och --untracked kan inte användas med revisioner"
 
-#: builtin/grep.c:1032
+#: builtin/grep.c:1034
 #, c-format
 msgid "unable to resolve revision: %s"
 msgstr "kan inte slå upp revision: %s"
 
-#: builtin/grep.c:1063
+#: builtin/grep.c:1065
 msgid "invalid option combination, ignoring --threads"
 msgstr "ogiltig kombination av flaggor, ignorerar --threads"
 
-#: builtin/grep.c:1066 builtin/pack-objects.c:3403
+#: builtin/grep.c:1068 builtin/pack-objects.c:3405
 msgid "no threads support, ignoring --threads"
 msgstr "trådstöd saknas, ignorerar --threads"
 
-#: builtin/grep.c:1069 builtin/index-pack.c:1511 builtin/pack-objects.c:2717
+#: builtin/grep.c:1071 builtin/index-pack.c:1531 builtin/pack-objects.c:2719
 #, c-format
 msgid "invalid number of threads specified (%d)"
 msgstr "felaktigt antal trådar angivet (%d)"
 
-#: builtin/grep.c:1092
+#: builtin/grep.c:1094
 msgid "--open-files-in-pager only works on the worktree"
 msgstr "--open-files-in-pager fungerar endast i arbetskatalogen"
 
-#: builtin/grep.c:1115
+#: builtin/grep.c:1117
 msgid "option not supported with --recurse-submodules"
 msgstr "flaggan stöds inte med --recurse-submodules"
 
-#: builtin/grep.c:1121
+#: builtin/grep.c:1123
 msgid "--cached or --untracked cannot be used with --no-index"
 msgstr "--cached och --untracked kan inte användas med --no-index"
 
-#: builtin/grep.c:1127
+#: builtin/grep.c:1129
 msgid "--[no-]exclude-standard cannot be used for tracked contents"
 msgstr "--[no-]exclude-standard kan inte användas för spårat innehåll"
 
-#: builtin/grep.c:1135
+#: builtin/grep.c:1137
 msgid "both --cached and trees are given"
 msgstr "både --cached och träd angavs"
 
@@ -13210,10 +13668,6 @@ msgstr ""
 msgid "git hash-object  --stdin-paths"
 msgstr "git hash-object  --stdin-paths"
 
-#: builtin/hash-object.c:98
-msgid "type"
-msgstr "typ"
-
 #: builtin/hash-object.c:98
 msgid "object type"
 msgstr "objekttyp"
@@ -13279,7 +13733,7 @@ msgstr "git help [--all] [--guides] [--man | --web | --info] [<kommando>]"
 #: builtin/help.c:77
 #, c-format
 msgid "unrecognized help format '%s'"
-msgstr "okänt hjälpformat: ”%s”"
+msgstr "okänt hjälpformat: \"%s\""
 
 #: builtin/help.c:104
 msgid "Failed to start emacsclient."
@@ -13330,12 +13784,12 @@ msgstr "ingen man-visare hanterade förfrågan"
 msgid "no info viewer handled the request"
 msgstr "ingen info-visare hanterade förfrågan"
 
-#: builtin/help.c:434 builtin/help.c:445 git.c:335
+#: builtin/help.c:434 builtin/help.c:445 git.c:336
 #, c-format
 msgid "'%s' is aliased to '%s'"
 msgstr "\"%s\" är ett alias för \"%s\""
 
-#: builtin/help.c:448 git.c:364
+#: builtin/help.c:448 git.c:365
 #, c-format
 msgid "bad alias.%s string: %s"
 msgstr "felaktig alias.%s-sträng: %s"
@@ -13349,290 +13803,285 @@ msgstr "användning: %s%s"
 msgid "'git help config' for more information"
 msgstr "\"git help config\" för mer information"
 
-#: builtin/index-pack.c:184
+#: builtin/index-pack.c:185
 #, c-format
 msgid "object type mismatch at %s"
 msgstr "objekttyp stämmer inte överens vid %s"
 
-#: builtin/index-pack.c:204
+#: builtin/index-pack.c:205
 #, c-format
 msgid "did not receive expected object %s"
 msgstr "emottog inte det förväntade objektet %s"
 
-#: builtin/index-pack.c:207
+#: builtin/index-pack.c:208
 #, c-format
 msgid "object %s: expected type %s, found %s"
 msgstr "objektet %s: förväntad typ %s, såg %s"
 
-#: builtin/index-pack.c:257
+#: builtin/index-pack.c:258
 #, c-format
 msgid "cannot fill %d byte"
 msgid_plural "cannot fill %d bytes"
 msgstr[0] "kan inte fylla %d byte"
 msgstr[1] "kan inte fylla %d byte"
 
-#: builtin/index-pack.c:267
+#: builtin/index-pack.c:268
 msgid "early EOF"
 msgstr "tidigt filslut"
 
-#: builtin/index-pack.c:268
+#: builtin/index-pack.c:269
 msgid "read error on input"
 msgstr "indataläsfel"
 
-#: builtin/index-pack.c:280
+#: builtin/index-pack.c:281
 msgid "used more bytes than were available"
 msgstr "använde fler byte än tillgängligt"
 
-#: builtin/index-pack.c:287 builtin/pack-objects.c:600
+#: builtin/index-pack.c:288 builtin/pack-objects.c:600
 msgid "pack too large for current definition of off_t"
 msgstr "paket för stort för nuvarande definition av off_t"
 
-#: builtin/index-pack.c:290 builtin/unpack-objects.c:94
+#: builtin/index-pack.c:291 builtin/unpack-objects.c:94
 msgid "pack exceeds maximum allowed size"
 msgstr "paket är större än tillåten maximal storlek"
 
-#: builtin/index-pack.c:305 builtin/repack.c:250
-#, c-format
-msgid "unable to create '%s'"
-msgstr "kunde inte skapa \"%s\""
-
-#: builtin/index-pack.c:311
+#: builtin/index-pack.c:312
 #, c-format
 msgid "cannot open packfile '%s'"
 msgstr "kan inte öppna paketfilen \"%s\""
 
-#: builtin/index-pack.c:325
+#: builtin/index-pack.c:326
 msgid "pack signature mismatch"
 msgstr "paketsignatur stämmer inte överens"
 
-#: builtin/index-pack.c:327
+#: builtin/index-pack.c:328
 #, c-format
 msgid "pack version %<PRIu32> unsupported"
 msgstr "paketversion %<PRIu32> stöds ej"
 
-#: builtin/index-pack.c:345
+#: builtin/index-pack.c:346
 #, c-format
 msgid "pack has bad object at offset %<PRIuMAX>: %s"
 msgstr "paketet har felaktigt objekt vid index %<PRIuMAX>: %s"
 
-#: builtin/index-pack.c:465
+#: builtin/index-pack.c:466
 #, c-format
 msgid "inflate returned %d"
 msgstr "inflate returnerade %d"
 
-#: builtin/index-pack.c:514
+#: builtin/index-pack.c:515
 msgid "offset value overflow for delta base object"
 msgstr "indexvärdespill för deltabasobjekt"
 
-#: builtin/index-pack.c:522
+#: builtin/index-pack.c:523
 msgid "delta base offset is out of bound"
 msgstr "deltabasindex utanför gränsen"
 
-#: builtin/index-pack.c:530
+#: builtin/index-pack.c:531
 #, c-format
 msgid "unknown object type %d"
 msgstr "okänd objekttyp %d"
 
-#: builtin/index-pack.c:561
+#: builtin/index-pack.c:562
 msgid "cannot pread pack file"
 msgstr "kan inte utföra \"pread\" på paketfil"
 
-#: builtin/index-pack.c:563
+#: builtin/index-pack.c:564
 #, c-format
 msgid "premature end of pack file, %<PRIuMAX> byte missing"
 msgid_plural "premature end of pack file, %<PRIuMAX> bytes missing"
 msgstr[0] "för tidigt slut på paketfilen, %<PRIuMAX> byte saknas"
 msgstr[1] "för tidigt slut på paketfilen, %<PRIuMAX> byte saknas"
 
-#: builtin/index-pack.c:589
+#: builtin/index-pack.c:590
 msgid "serious inflate inconsistency"
 msgstr "allvarlig inflate-inkonsekvens"
 
-#: builtin/index-pack.c:734 builtin/index-pack.c:740 builtin/index-pack.c:763
-#: builtin/index-pack.c:802 builtin/index-pack.c:811
+#: builtin/index-pack.c:735 builtin/index-pack.c:741 builtin/index-pack.c:764
+#: builtin/index-pack.c:803 builtin/index-pack.c:812
 #, c-format
 msgid "SHA1 COLLISION FOUND WITH %s !"
 msgstr "SHA1-KOLLISION UPPTÄCKT VID %s !"
 
-#: builtin/index-pack.c:737 builtin/pack-objects.c:153
+#: builtin/index-pack.c:738 builtin/pack-objects.c:153
 #: builtin/pack-objects.c:213 builtin/pack-objects.c:307
 #, c-format
 msgid "unable to read %s"
 msgstr "kunde inte läsa %s"
 
-#: builtin/index-pack.c:800
+#: builtin/index-pack.c:801
 #, c-format
 msgid "cannot read existing object info %s"
 msgstr "kan inte läsa information om befintligt objekt %s"
 
-#: builtin/index-pack.c:808
+#: builtin/index-pack.c:809
 #, c-format
 msgid "cannot read existing object %s"
 msgstr "kan inte läsa befintligt objekt %s"
 
-#: builtin/index-pack.c:822
+#: builtin/index-pack.c:823
 #, c-format
 msgid "invalid blob object %s"
 msgstr "ogiltigt blob-objekt %s"
 
-#: builtin/index-pack.c:825 builtin/index-pack.c:844
+#: builtin/index-pack.c:826 builtin/index-pack.c:845
 msgid "fsck error in packed object"
 msgstr "fsck-fel i packat objekt"
 
-#: builtin/index-pack.c:846
+#: builtin/index-pack.c:847
 #, c-format
 msgid "Not all child objects of %s are reachable"
 msgstr "Inte alla barnobjekt för %s kan nås"
 
-#: builtin/index-pack.c:918 builtin/index-pack.c:949
+#: builtin/index-pack.c:919 builtin/index-pack.c:950
 msgid "failed to apply delta"
 msgstr "misslyckades tillämpa delta"
 
-#: builtin/index-pack.c:1117
+#: builtin/index-pack.c:1118
 msgid "Receiving objects"
 msgstr "Tar emot objekt"
 
-#: builtin/index-pack.c:1117
+#: builtin/index-pack.c:1118
 msgid "Indexing objects"
 msgstr "Skapar index för objekt"
 
-#: builtin/index-pack.c:1151
+#: builtin/index-pack.c:1152
 msgid "pack is corrupted (SHA1 mismatch)"
 msgstr "paketet är trasigt (SHA1 stämmer inte)"
 
-#: builtin/index-pack.c:1156
+#: builtin/index-pack.c:1157
 msgid "cannot fstat packfile"
 msgstr "kan inte utföra \"fstat\" på paketfil"
 
-#: builtin/index-pack.c:1159
+#: builtin/index-pack.c:1160
 msgid "pack has junk at the end"
 msgstr "paket har skräp i slutet"
 
-#: builtin/index-pack.c:1171
+#: builtin/index-pack.c:1172
 msgid "confusion beyond insanity in parse_pack_objects()"
 msgstr "förvirrad bortom vanvett i parse_pack_objects()"
 
-#: builtin/index-pack.c:1194
+#: builtin/index-pack.c:1195
 msgid "Resolving deltas"
 msgstr "Analyserar delta"
 
-#: builtin/index-pack.c:1204 builtin/pack-objects.c:2489
+#: builtin/index-pack.c:1205 builtin/pack-objects.c:2491
 #, c-format
 msgid "unable to create thread: %s"
 msgstr "kunde inte skapa tråd: %s"
 
-#: builtin/index-pack.c:1245
+#: builtin/index-pack.c:1246
 msgid "confusion beyond insanity"
 msgstr "förvirrad bortom vanvett"
 
-#: builtin/index-pack.c:1251
+#: builtin/index-pack.c:1252
 #, c-format
 msgid "completed with %d local object"
 msgid_plural "completed with %d local objects"
 msgstr[0] "slutfördes med %d lokalt objekt"
 msgstr[1] "slutfördes med %d lokala objekt"
 
-#: builtin/index-pack.c:1263
+#: builtin/index-pack.c:1264
 #, c-format
 msgid "Unexpected tail checksum for %s (disk corruption?)"
 msgstr "Oväntad svanschecksumma för %s (trasig disk?)"
 
-#: builtin/index-pack.c:1267
+#: builtin/index-pack.c:1268
 #, c-format
 msgid "pack has %d unresolved delta"
 msgid_plural "pack has %d unresolved deltas"
 msgstr[0] "paketet har %d oanalyserat delta"
 msgstr[1] "paketet har %d oanalyserade delta"
 
-#: builtin/index-pack.c:1291
+#: builtin/index-pack.c:1292
 #, c-format
 msgid "unable to deflate appended object (%d)"
 msgstr "kunde inte utföra \"deflate\" på tillagt objekt (%d)"
 
-#: builtin/index-pack.c:1368
+#: builtin/index-pack.c:1388
 #, c-format
 msgid "local object %s is corrupt"
 msgstr "lokalt objekt %s är trasigt"
 
-#: builtin/index-pack.c:1382
+#: builtin/index-pack.c:1402
 #, c-format
 msgid "packfile name '%s' does not end with '.pack'"
 msgstr "paketfilnamnet \"%s\" slutar inte med \".pack\""
 
-#: builtin/index-pack.c:1407
+#: builtin/index-pack.c:1427
 #, c-format
 msgid "cannot write %s file '%s'"
 msgstr "kan inte ta skriva %s-fil \"%s\""
 
-#: builtin/index-pack.c:1415
+#: builtin/index-pack.c:1435
 #, c-format
 msgid "cannot close written %s file '%s'"
 msgstr "kan inte stänga skriven %s-fil \"%s\""
 
-#: builtin/index-pack.c:1439
+#: builtin/index-pack.c:1459
 msgid "error while closing pack file"
 msgstr "fel vid stängning av paketfil"
 
-#: builtin/index-pack.c:1453
+#: builtin/index-pack.c:1473
 msgid "cannot store pack file"
 msgstr "kan inte spara paketfil"
 
-#: builtin/index-pack.c:1461
+#: builtin/index-pack.c:1481
 msgid "cannot store index file"
 msgstr "kan inte spara indexfil"
 
-#: builtin/index-pack.c:1505 builtin/pack-objects.c:2728
+#: builtin/index-pack.c:1525 builtin/pack-objects.c:2730
 #, c-format
 msgid "bad pack.indexversion=%<PRIu32>"
 msgstr "felaktig pack.indexversion=%<PRIu32>"
 
-#: builtin/index-pack.c:1573
+#: builtin/index-pack.c:1593
 #, c-format
 msgid "Cannot open existing pack file '%s'"
 msgstr "Kan inte öppna befintlig paketfil \"%s\""
 
-#: builtin/index-pack.c:1575
+#: builtin/index-pack.c:1595
 #, c-format
 msgid "Cannot open existing pack idx file for '%s'"
 msgstr "Kan inte öppna befintlig paket-idx-fil för \"%s\""
 
-#: builtin/index-pack.c:1623
+#: builtin/index-pack.c:1643
 #, c-format
 msgid "non delta: %d object"
 msgid_plural "non delta: %d objects"
 msgstr[0] "icke-delta: %d objekt"
 msgstr[1] "icke-delta: %d objekt"
 
-#: builtin/index-pack.c:1630
+#: builtin/index-pack.c:1650
 #, c-format
 msgid "chain length = %d: %lu object"
 msgid_plural "chain length = %d: %lu objects"
 msgstr[0] "kedjelängd = %d: %lu objekt"
 msgstr[1] "kedjelängd = %d: %lu objekt"
 
-#: builtin/index-pack.c:1667
+#: builtin/index-pack.c:1689
 msgid "Cannot come back to cwd"
 msgstr "Kan inte gå tillbaka till arbetskatalogen (cwd)"
 
-#: builtin/index-pack.c:1716 builtin/index-pack.c:1719
-#: builtin/index-pack.c:1735 builtin/index-pack.c:1739
+#: builtin/index-pack.c:1738 builtin/index-pack.c:1741
+#: builtin/index-pack.c:1757 builtin/index-pack.c:1761