Merge git://ozlabs.org/~paulus/gitk
authorJunio C Hamano <gitster@pobox.com>
Mon, 18 Mar 2019 02:18:49 +0000 (11:18 +0900)
committerJunio C Hamano <gitster@pobox.com>
Mon, 18 Mar 2019 02:18:49 +0000 (11:18 +0900)
* git://ozlabs.org/~paulus/gitk:
  gitk: Update Bulgarian translation (317t)

1  2 
gitk-git/po/bg.po

index 407d555,0000000..87ab1fa
mode 100644,000000..100644
--- /dev/null
@@@ -1,1381 -1,0 +1,1407 @@@
- # Copyright (C) 2014, 2015 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
 +# Bulgarian translation of gitk po-file.
- # Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014, 2015.
++# Copyright (C) 2014, 2015, 2019 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
 +# This file is distributed under the same license as the git package.
- "POT-Creation-Date: 2015-12-19 11:48+0200\n"
- "PO-Revision-Date: 2015-12-19 11:49+0200\n"
++# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014, 2015, 2019.
 +#
 +#
 +msgid ""
 +msgstr ""
 +"Project-Id-Version: gitk master\n"
 +"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
- #: gitk:212 gitk:2399
++"POT-Creation-Date: 2019-03-04 11:27+0100\n"
++"PO-Revision-Date: 2019-03-04 11:39+0100\n"
 +"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
 +"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
 +"Language: bg\n"
 +"MIME-Version: 1.0\n"
 +"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 +"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 +"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 +
 +#: gitk:140
 +msgid "Couldn't get list of unmerged files:"
 +msgstr "Списъкът с неслети файлове не може да бъде получен:"
 +
- #: gitk:217 gitk:2399 gitk:8239 gitk:8272
++#: gitk:212 gitk:2403
 +msgid "Color words"
 +msgstr "Оцветяване на думите"
 +
- msgstr "Грешка при разбор на версиите:"
++#: gitk:217 gitk:2403 gitk:8249 gitk:8282
 +msgid "Markup words"
 +msgstr "Отбелязване на думите"
 +
 +#: gitk:324
 +msgid "Error parsing revisions:"
- #: gitk:496 gitk:4544
++msgstr "Грешка при анализ на версиите:"
 +
 +#: gitk:380
 +msgid "Error executing --argscmd command:"
 +msgstr "Грешка при изпълнение на командата с „--argscmd“."
 +
 +#: gitk:393
 +msgid "No files selected: --merge specified but no files are unmerged."
 +msgstr ""
 +"Не са избрани файлове — указана е опцията „--merge“, но няма неслети файлове."
 +
 +#: gitk:396
 +msgid ""
 +"No files selected: --merge specified but no unmerged files are within file "
 +"limit."
 +msgstr ""
 +"Не са избрани файлове — указана е опцията „--merge“, но няма неслети файлове "
 +"в ограниченията."
 +
 +#: gitk:418 gitk:566
 +msgid "Error executing git log:"
 +msgstr "Грешка при изпълнение на „git log“:"
 +
 +#: gitk:436 gitk:582
 +msgid "Reading"
 +msgstr "Прочитане"
 +
- #: gitk:499 gitk:1637 gitk:4547
++#: gitk:496 gitk:4549
 +msgid "Reading commits..."
 +msgstr "Прочитане на подаванията…"
 +
- #: gitk:1445 gitk:4064 gitk:12469
++#: gitk:499 gitk:1641 gitk:4552
 +msgid "No commits selected"
 +msgstr "Не са избрани подавания"
 +
- #: gitk:1511
++#: gitk:1449 gitk:4069 gitk:12583
 +msgid "Command line"
 +msgstr "Команден ред"
 +
- #: gitk:1740
++#: gitk:1515
 +msgid "Can't parse git log output:"
 +msgstr "Изходът от „git log“ не може да се анализира:"
 +
- #: gitk:1903 gitk:1932 gitk:4334 gitk:9702 gitk:11274 gitk:11554
++#: gitk:1744
 +msgid "No commit information available"
 +msgstr "Липсва информация за подавания"
 +
- #: gitk:1934 gitk:4336 gitk:9215 gitk:9294 gitk:9424 gitk:9473 gitk:9704
- #: gitk:11275 gitk:11555
++#: gitk:1907 gitk:1936 gitk:4339 gitk:9789 gitk:11388 gitk:11668
 +msgid "OK"
 +msgstr "Добре"
 +
- #: gitk:2083
++#: gitk:1938 gitk:4341 gitk:9225 gitk:9304 gitk:9434 gitk:9520 gitk:9791
++#: gitk:11389 gitk:11669
 +msgid "Cancel"
 +msgstr "Отказ"
 +
- #: gitk:2084
++#: gitk:2087
 +msgid "&Update"
 +msgstr "&Обновяване"
 +
- #: gitk:2085
++#: gitk:2088
 +msgid "&Reload"
 +msgstr "&Презареждане"
 +
- msgstr "&Наново прочитане на настройките"
++#: gitk:2089
 +msgid "Reread re&ferences"
- #: gitk:2086
++msgstr "&Наново прочитане"
 +
- #: gitk:2088
++#: gitk:2090
 +msgid "&List references"
 +msgstr "&Изброяване на указателите"
 +
- #: gitk:2090
++#: gitk:2092
 +msgid "Start git &gui"
 +msgstr "&Стартиране на „git gui“"
 +
- #: gitk:2082
++#: gitk:2094
 +msgid "&Quit"
 +msgstr "&Спиране на програмата"
 +
- #: gitk:2094
++#: gitk:2086
 +msgid "&File"
 +msgstr "&Файл"
 +
- #: gitk:2093
++#: gitk:2098
 +msgid "&Preferences"
 +msgstr "&Настройки"
 +
- #: gitk:2098
++#: gitk:2097
 +msgid "&Edit"
 +msgstr "&Редактиране"
 +
- #: gitk:2099
++#: gitk:2102
 +msgid "&New view..."
 +msgstr "&Нов изглед…"
 +
- #: gitk:2100
++#: gitk:2103
 +msgid "&Edit view..."
 +msgstr "&Редактиране на изгледа…"
 +
- #: gitk:2102
++#: gitk:2104
 +msgid "&Delete view"
 +msgstr "&Изтриване на изгледа"
 +
- #: gitk:2097
++#: gitk:2106
 +msgid "&All files"
 +msgstr "&Всички файлове"
 +
- #: gitk:2107 gitk:2117
++#: gitk:2101
 +msgid "&View"
 +msgstr "&Изглед"
 +
- #: gitk:2108 gitk:2122
++#: gitk:2111 gitk:2121
 +msgid "&About gitk"
 +msgstr "&Относно gitk"
 +
- #: gitk:2106 gitk:2121
++#: gitk:2112 gitk:2126
 +msgid "&Key bindings"
 +msgstr "&Клавишни комбинации"
 +
- #: gitk:2199 gitk:8671
++#: gitk:2110 gitk:2125
 +msgid "&Help"
 +msgstr "Помо&щ"
 +
- #: gitk:2243
++#: gitk:2203 gitk:8681
 +msgid "SHA1 ID:"
 +msgstr "SHA1:"
 +
- #: gitk:2281
++#: gitk:2247
 +msgid "Row"
 +msgstr "Ред"
 +
- #: gitk:2309
++#: gitk:2285
 +msgid "Find"
 +msgstr "Търсене"
 +
- #: gitk:2313 gitk:2315 gitk:4706 gitk:4729 gitk:4753 gitk:6774 gitk:6846
- #: gitk:6931
++#: gitk:2313
 +msgid "commit"
 +msgstr "подаване"
 +
- #: gitk:2316 gitk:3545 gitk:3550 gitk:4782
++#: gitk:2317 gitk:2319 gitk:4711 gitk:4734 gitk:4758 gitk:6779 gitk:6851
++#: gitk:6936
 +msgid "containing:"
 +msgstr "съдържащо:"
 +
- msgstr "засягащо пътищата:"
++#: gitk:2320 gitk:3550 gitk:3555 gitk:4787
 +msgid "touching paths:"
- #: gitk:2317 gitk:4796
++msgstr "в пътищата:"
 +
- #: gitk:2318 gitk:4798
++#: gitk:2321 gitk:4801
 +msgid "adding/removing string:"
 +msgstr "добавящо/премахващо низ"
 +
- #: gitk:2327 gitk:2329 gitk:4785
++#: gitk:2322 gitk:4803
 +msgid "changing lines matching:"
 +msgstr "променящо редове напасващи:"
 +
- #: gitk:2329 gitk:4873 gitk:6742
++#: gitk:2331 gitk:2333 gitk:4790
 +msgid "Exact"
 +msgstr "Точно"
 +
- #: gitk:2329 gitk:4755 gitk:4871 gitk:6738
++#: gitk:2333 gitk:4878 gitk:6747
 +msgid "IgnCase"
 +msgstr "Без регистър"
 +
- #: gitk:2331 gitk:2332 gitk:4893 gitk:4923 gitk:4930 gitk:6867 gitk:6935
++#: gitk:2333 gitk:4760 gitk:4876 gitk:6743
 +msgid "Regexp"
 +msgstr "Рег. израз"
 +
- #: gitk:2332 gitk:4890 gitk:4923 gitk:6805
++#: gitk:2335 gitk:2336 gitk:4898 gitk:4928 gitk:4935 gitk:6872 gitk:6940
 +msgid "All fields"
 +msgstr "Всички полета"
 +
- #: gitk:2333 gitk:4890 gitk:6805 gitk:6935 gitk:7408
++#: gitk:2336 gitk:4895 gitk:4928 gitk:6810
 +msgid "Headline"
 +msgstr "Първи ред"
 +
- #: gitk:2333 gitk:4890 gitk:4895 gitk:4930 gitk:6805 gitk:7343 gitk:8849
- #: gitk:8864
++#: gitk:2337 gitk:4895 gitk:6810 gitk:6940 gitk:7413
 +msgid "Comments"
 +msgstr "Коментари"
 +
- #: gitk:2333 gitk:4890 gitk:6805 gitk:7345
++#: gitk:2337 gitk:4895 gitk:4900 gitk:4935 gitk:6810 gitk:7348 gitk:8859
++#: gitk:8874
 +msgid "Author"
 +msgstr "Автор"
 +
- #: gitk:2367
++#: gitk:2337 gitk:4895 gitk:6810 gitk:7350
 +msgid "Committer"
 +msgstr "Подаващ"
 +
- #: gitk:2375
++#: gitk:2371
 +msgid "Search"
 +msgstr "Търсене"
 +
- #: gitk:2377
++#: gitk:2379
 +msgid "Diff"
 +msgstr "Разлики"
 +
- #: gitk:2379
++#: gitk:2381
 +msgid "Old version"
 +msgstr "Стара версия"
 +
- #: gitk:2382
++#: gitk:2383
 +msgid "New version"
 +msgstr "Нова версия"
 +
- #: gitk:2392
++#: gitk:2386
 +msgid "Lines of context"
 +msgstr "Контекст в редове"
 +
- #: gitk:2396 gitk:2398 gitk:7978 gitk:8225
++#: gitk:2396
 +msgid "Ignore space change"
 +msgstr "Празните знаци без значение"
 +
- #: gitk:2463
++#: gitk:2400 gitk:2402 gitk:7983 gitk:8235
 +msgid "Line diff"
 +msgstr "Поредови разлики"
 +
- #: gitk:2465
++#: gitk:2467
 +msgid "Patch"
 +msgstr "Кръпка"
 +
- #: gitk:2635 gitk:2656
++#: gitk:2469
 +msgid "Tree"
 +msgstr "Дърво"
 +
- #: gitk:2636 gitk:2657
++#: gitk:2639 gitk:2660
 +msgid "Diff this -> selected"
 +msgstr "Разлики между това и избраното"
 +
- #: gitk:2637 gitk:2658
++#: gitk:2640 gitk:2661
 +msgid "Diff selected -> this"
 +msgstr "Разлики между избраното и това"
 +
- #: gitk:2638 gitk:9273
++#: gitk:2641 gitk:2662
 +msgid "Make patch"
 +msgstr "Създаване на кръпка"
 +
- #: gitk:2639
++#: gitk:2642 gitk:9283
 +msgid "Create tag"
 +msgstr "Създаване на етикет"
 +
- #: gitk:2640 gitk:9404
++#: gitk:2643
 +msgid "Copy commit summary"
 +msgstr "Копиране на информацията за подаване"
 +
- #: gitk:2641 gitk:9461
++#: gitk:2644 gitk:9414
 +msgid "Write commit to file"
 +msgstr "Запазване на подаването във файл"
 +
- #: gitk:2642
++#: gitk:2645
 +msgid "Create new branch"
 +msgstr "Създаване на нов клон"
 +
- #: gitk:2643
++#: gitk:2646
 +msgid "Cherry-pick this commit"
 +msgstr "Отбиране на това подаване"
 +
- #: gitk:2644
++#: gitk:2647
 +msgid "Reset HEAD branch to here"
 +msgstr "Привеждане на върха на клона към текущото подаване"
 +
- #: gitk:2645
++#: gitk:2648
 +msgid "Mark this commit"
 +msgstr "Отбелязване на това подаване"
 +
- #: gitk:2646
++#: gitk:2649
 +msgid "Return to mark"
 +msgstr "Връщане към отбелязаното подаване"
 +
- #: gitk:2647
++#: gitk:2650
 +msgid "Find descendant of this and mark"
 +msgstr "Откриване и отбелязване на наследниците"
 +
- #: gitk:2648 gitk:2659
++#: gitk:2651
 +msgid "Compare with marked commit"
 +msgstr "Сравнение с отбелязаното подаване"
 +
- #: gitk:2649 gitk:2660
++#: gitk:2652 gitk:2663
 +msgid "Diff this -> marked commit"
 +msgstr "Разлики между това и отбелязаното"
 +
- #: gitk:2650
++#: gitk:2653 gitk:2664
 +msgid "Diff marked commit -> this"
 +msgstr "Разлики между отбелязаното и това"
 +
- #: gitk:2666
++#: gitk:2654
 +msgid "Revert this commit"
 +msgstr "Отмяна на това подаване"
 +
- #: gitk:2667
++#: gitk:2670
 +msgid "Check out this branch"
 +msgstr "Изтегляне на този клон"
 +
- #: gitk:2668
++#: gitk:2671
++msgid "Rename this branch"
++msgstr "Преименуване на този клон"
++
++#: gitk:2672
 +msgid "Remove this branch"
 +msgstr "Изтриване на този клон"
 +
- #: gitk:2675
++#: gitk:2673
 +msgid "Copy branch name"
 +msgstr "Копиране на името на клона"
 +
- #: gitk:2676
++#: gitk:2680
 +msgid "Highlight this too"
 +msgstr "Отбелязване и на това"
 +
- #: gitk:2677
++#: gitk:2681
 +msgid "Highlight this only"
 +msgstr "Отбелязване само на това"
 +
- #: gitk:2678
++#: gitk:2682
 +msgid "External diff"
 +msgstr "Външна програма за разлики"
 +
- #: gitk:2679
++#: gitk:2683
 +msgid "Blame parent commit"
 +msgstr "Анотиране на родителското подаване"
 +
- #: gitk:2686
++#: gitk:2684
 +msgid "Copy path"
 +msgstr "Копиране на пътя"
 +
- #: gitk:2687
++#: gitk:2691
 +msgid "Show origin of this line"
 +msgstr "Показване на произхода на този ред"
 +
- #: gitk:3031
++#: gitk:2692
 +msgid "Run git gui blame on this line"
 +msgstr "Изпълнение на „git gui blame“ върху този ред"
 +
- #: gitk:3033
++#: gitk:3036
 +msgid "About gitk"
 +msgstr "Относно gitk"
 +
- #: gitk:3041 gitk:3108 gitk:9890
++#: gitk:3038
 +msgid ""
 +"\n"
 +"Gitk - a commit viewer for git\n"
 +"\n"
 +"Copyright © 2005-2016 Paul Mackerras\n"
 +"\n"
 +"Use and redistribute under the terms of the GNU General Public License"
 +msgstr ""
 +"\n"
 +"Gitk — визуализация на подаванията в Git\n"
 +"\n"
 +"Авторски права: © 2005-2016 Paul Mackerras\n"
 +"\n"
 +"Използвайте и разпространявайте при условията на ОПЛ на ГНУ"
 +
- #: gitk:3062
++#: gitk:3046 gitk:3113 gitk:10004
 +msgid "Close"
 +msgstr "Затваряне"
 +
- #: gitk:3065
++#: gitk:3067
 +msgid "Gitk key bindings"
 +msgstr "Клавишни комбинации"
 +
- #: gitk:3067
++#: gitk:3070
 +msgid "Gitk key bindings:"
 +msgstr "Клавишни комбинации:"
 +
- #: gitk:3068
++#: gitk:3072
 +#, tcl-format
 +msgid "<%s-Q>\t\tQuit"
 +msgstr "<%s-Q>\t\tСпиране на програмата"
 +
- #: gitk:3069
++#: gitk:3073
 +#, tcl-format
 +msgid "<%s-W>\t\tClose window"
 +msgstr "<%s-W>\t\tЗатваряне на прозореца"
 +
- #: gitk:3070
++#: gitk:3074
 +msgid "<Home>\t\tMove to first commit"
 +msgstr "<Home>\t\tКъм първото подаване"
 +
- #: gitk:3071
++#: gitk:3075
 +msgid "<End>\t\tMove to last commit"
 +msgstr "<End>\t\tКъм последното подаване"
 +
- #: gitk:3072
++#: gitk:3076
 +msgid "<Up>, p, k\tMove up one commit"
 +msgstr "<Up>, p, k\tЕдно подаване нагоре"
 +
- #: gitk:3073
++#: gitk:3077
 +msgid "<Down>, n, j\tMove down one commit"
 +msgstr "<Down>, n, j\tЕдно подаване надолу"
 +
- #: gitk:3074
++#: gitk:3078
 +msgid "<Left>, z, h\tGo back in history list"
 +msgstr "<Left>, z, h\tНазад в историята"
 +
- #: gitk:3075
++#: gitk:3079
 +msgid "<Right>, x, l\tGo forward in history list"
 +msgstr "<Right>, x, l\tНапред в историята"
 +
- #: gitk:3076
++#: gitk:3080
 +#, tcl-format
 +msgid "<%s-n>\tGo to n-th parent of current commit in history list"
 +msgstr "<%s-n>\tКъм n-тия родител на текущото подаване в историята"
 +
- #: gitk:3077
++#: gitk:3081
 +msgid "<PageUp>\tMove up one page in commit list"
 +msgstr "<PageUp>\tСтраница нагоре в списъка с подаванията"
 +
- #: gitk:3078
++#: gitk:3082
 +msgid "<PageDown>\tMove down one page in commit list"
 +msgstr "<PageDown>\tСтраница надолу в списъка с подаванията"
 +
- #: gitk:3079
++#: gitk:3083
 +#, tcl-format
 +msgid "<%s-Home>\tScroll to top of commit list"
 +msgstr "<%s-Home>\tКъм началото на списъка с подаванията"
 +
- #: gitk:3080
++#: gitk:3084
 +#, tcl-format
 +msgid "<%s-End>\tScroll to bottom of commit list"
 +msgstr "<%s-End>\tКъм края на списъка с подаванията"
 +
- #: gitk:3081
++#: gitk:3085
 +#, tcl-format
 +msgid "<%s-Up>\tScroll commit list up one line"
 +msgstr "<%s-Up>\tРед нагоре в списъка с подавания"
 +
- #: gitk:3082
++#: gitk:3086
 +#, tcl-format
 +msgid "<%s-Down>\tScroll commit list down one line"
 +msgstr "<%s-Down>\tРед надолу в списъка с подавания"
 +
- #: gitk:3083
++#: gitk:3087
 +#, tcl-format
 +msgid "<%s-PageUp>\tScroll commit list up one page"
 +msgstr "<%s-PageUp>\tСтраница нагоре в списъка с подавания"
 +
- #: gitk:3084
++#: gitk:3088
 +#, tcl-format
 +msgid "<%s-PageDown>\tScroll commit list down one page"
 +msgstr "<%s-PageDown>\tСтраница надолу в списъка с подавания"
 +
- #: gitk:3085
++#: gitk:3089
 +msgid "<Shift-Up>\tFind backwards (upwards, later commits)"
 +msgstr "<Shift-Up>\tТърсене назад (визуално нагоре, исторически — последващи)"
 +
- #: gitk:3086
++#: gitk:3090
 +msgid "<Shift-Down>\tFind forwards (downwards, earlier commits)"
 +msgstr ""
 +"<Shift-Down>\tТърсене напред (визуално надолу, исторически — предхождащи)"
 +
- #: gitk:3087
++#: gitk:3091
 +msgid "<Delete>, b\tScroll diff view up one page"
 +msgstr "<Delete>, b\tСтраница нагоре в изгледа за разлики"
 +
- #: gitk:3088
++#: gitk:3092
 +msgid "<Backspace>\tScroll diff view up one page"
 +msgstr "<Backspace>\tСтраница надолу в изгледа за разлики"
 +
- #: gitk:3089
++#: gitk:3093
 +msgid "<Space>\t\tScroll diff view down one page"
 +msgstr "<Space>\t\tСтраница надолу в изгледа за разлики"
 +
- #: gitk:3090
++#: gitk:3094
 +msgid "u\t\tScroll diff view up 18 lines"
 +msgstr "u\t\t18 реда нагоре в изгледа за разлики"
 +
- #: gitk:3091
++#: gitk:3095
 +msgid "d\t\tScroll diff view down 18 lines"
 +msgstr "d\t\t18 реда надолу в изгледа за разлики"
 +
- #: gitk:3092
++#: gitk:3096
 +#, tcl-format
 +msgid "<%s-F>\t\tFind"
 +msgstr "<%s-F>\t\tТърсене"
 +
- #: gitk:3093
++#: gitk:3097
 +#, tcl-format
 +msgid "<%s-G>\t\tMove to next find hit"
 +msgstr "<%s-G>\t\tКъм следващата поява"
 +
- #: gitk:3094
++#: gitk:3098
 +msgid "<Return>\tMove to next find hit"
 +msgstr "<Return>\tКъм следващата поява"
 +
- #: gitk:3095
++#: gitk:3099
 +msgid "g\t\tGo to commit"
 +msgstr "g\t\tКъм последното подаване"
 +
- #: gitk:3096
++#: gitk:3100
 +msgid "/\t\tFocus the search box"
 +msgstr "/\t\tФокус върху полето за търсене"
 +
- #: gitk:3097
++#: gitk:3101
 +msgid "?\t\tMove to previous find hit"
 +msgstr "?\t\tКъм предишната поява"
 +
- #: gitk:3098
++#: gitk:3102
 +msgid "f\t\tScroll diff view to next file"
 +msgstr "f\t\tСледващ файл в изгледа за разлики"
 +
- #: gitk:3099
++#: gitk:3103
 +#, tcl-format
 +msgid "<%s-S>\t\tSearch for next hit in diff view"
 +msgstr "<%s-S>\t\tТърсене на следващата поява в изгледа за разлики"
 +
- #: gitk:3100
++#: gitk:3104
 +#, tcl-format
 +msgid "<%s-R>\t\tSearch for previous hit in diff view"
 +msgstr "<%s-R>\t\tТърсене на предишната поява в изгледа за разлики"
 +
- #: gitk:3101
++#: gitk:3105
 +#, tcl-format
 +msgid "<%s-KP+>\tIncrease font size"
 +msgstr "<%s-KP+>\tПо-голям размер на шрифта"
 +
- #: gitk:3102
++#: gitk:3106
 +#, tcl-format
 +msgid "<%s-plus>\tIncrease font size"
 +msgstr "<%s-plus>\tПо-голям размер на шрифта"
 +
- #: gitk:3103
++#: gitk:3107
 +#, tcl-format
 +msgid "<%s-KP->\tDecrease font size"
 +msgstr "<%s-KP->\tПо-малък размер на шрифта"
 +
- #: gitk:3104
++#: gitk:3108
 +#, tcl-format
 +msgid "<%s-minus>\tDecrease font size"
 +msgstr "<%s-minus>\tПо-малък размер на шрифта"
 +
- #: gitk:3569 gitk:3578
++#: gitk:3109
 +msgid "<F5>\t\tUpdate"
 +msgstr "<F5>\t\tОбновяване"
 +
- #: gitk:3591
++#: gitk:3574 gitk:3583
 +#, tcl-format
 +msgid "Error creating temporary directory %s:"
 +msgstr "Грешка при създаването на временната директория „%s“:"
 +
- #: gitk:3654
++#: gitk:3596
 +#, tcl-format
 +msgid "Error getting \"%s\" from %s:"
 +msgstr "Грешка при получаването на „%s“ от %s:"
 +
- #: gitk:3803
++#: gitk:3659
 +msgid "command failed:"
 +msgstr "неуспешно изпълнение на команда:"
 +
- #: gitk:3817
++#: gitk:3808
 +msgid "No such commit"
 +msgstr "Такова подаване няма"
 +
- #: gitk:3848
++#: gitk:3822
 +msgid "git gui blame: command failed:"
 +msgstr "„git gui blame“: неуспешно изпълнение на команда:"
 +
- #: gitk:3856
++#: gitk:3853
 +#, tcl-format
 +msgid "Couldn't read merge head: %s"
 +msgstr "Върхът за сливане не може да бъде прочетен: %s"
 +
- #: gitk:3881
++#: gitk:3861
 +#, tcl-format
 +msgid "Error reading index: %s"
 +msgstr "Грешка при прочитане на индекса: %s"
 +
- #: gitk:3884 gitk:6773
++#: gitk:3886
 +#, tcl-format
 +msgid "Couldn't start git blame: %s"
 +msgstr "Командата „git blame“ не може да бъде стартирана: %s"
 +
- #: gitk:3916
++#: gitk:3889 gitk:6778
 +msgid "Searching"
 +msgstr "Търсене"
 +
- #: gitk:3944
++#: gitk:3921
 +#, tcl-format
 +msgid "Error running git blame: %s"
 +msgstr "Грешка при изпълнението на „git blame“: %s"
 +
- #: gitk:3958
++#: gitk:3949
 +#, tcl-format
 +msgid "That line comes from commit %s,  which is not in this view"
 +msgstr "Този ред идва от подаването %s, което не е в изгледа"
 +
- #: gitk:4062
++#: gitk:3963
 +msgid "External diff viewer failed:"
 +msgstr "Неуспешно изпълнение на външната програма за разлики:"
 +
- #: gitk:4086
++#: gitk:4067
 +msgid "All files"
 +msgstr "Всички файлове"
 +
- #: gitk:4089
++#: gitk:4091
 +msgid "View"
 +msgstr "Изглед"
 +
- #: gitk:4093
++#: gitk:4094
 +msgid "Gitk view definition"
 +msgstr "Дефиниция на изглед в Gitk"
 +
- #: gitk:4094
++#: gitk:4098
 +msgid "Remember this view"
 +msgstr "Запазване на този изглед"
 +
- #: gitk:4095
++#: gitk:4099
 +msgid "References (space separated list):"
 +msgstr "Указатели (списък с разделител интервал):"
 +
- #: gitk:4096
++#: gitk:4100
 +msgid "Branches & tags:"
 +msgstr "Клони и етикети:"
 +
- #: gitk:4097
++#: gitk:4101
 +msgid "All refs"
 +msgstr "Всички указатели"
 +
- #: gitk:4098
++#: gitk:4102
 +msgid "All (local) branches"
 +msgstr "Всички (локални) клони"
 +
- #: gitk:4099
++#: gitk:4103
 +msgid "All tags"
 +msgstr "Всички етикети"
 +
- #: gitk:4100
++#: gitk:4104
 +msgid "All remote-tracking branches"
 +msgstr "Всички следящи клони"
 +
- #: gitk:4101
++#: gitk:4105
 +msgid "Commit Info (regular expressions):"
 +msgstr "Информация за подаване (рег. изр.):"
 +
- #: gitk:4102
++#: gitk:4106
 +msgid "Author:"
 +msgstr "Автор:"
 +
- #: gitk:4103
++#: gitk:4107
 +msgid "Committer:"
 +msgstr "Подал:"
 +
- #: gitk:4104
++#: gitk:4108
 +msgid "Commit Message:"
 +msgstr "Съобщение при подаване:"
 +
- #: gitk:4105
++#: gitk:4109
 +msgid "Matches all Commit Info criteria"
 +msgstr "Съвпадение по всички характеристики на подаването"
 +
- #: gitk:4106
++#: gitk:4110
 +msgid "Matches no Commit Info criteria"
 +msgstr "Не съвпада по никоя от характеристиките на подаването"
 +
- #: gitk:4107
++#: gitk:4111
 +msgid "Changes to Files:"
 +msgstr "Промени по файловете:"
 +
- #: gitk:4108
++#: gitk:4112
 +msgid "Fixed String"
 +msgstr "Дословен низ"
 +
- #: gitk:4109
++#: gitk:4113
 +msgid "Regular Expression"
 +msgstr "Регулярен израз"
 +
- #: gitk:4110
++#: gitk:4114
 +msgid "Search string:"
 +msgstr "Низ за търсене:"
 +
- #: gitk:4111
++#: gitk:4115
 +msgid ""
 +"Commit Dates (\"2 weeks ago\", \"2009-03-17 15:27:38\", \"March 17, 2009 "
 +"15:27:38\"):"
 +msgstr ""
 +"Дата на подаване („2 weeks ago“ (преди 2 седмици), „2009-03-17 15:27:38“, "
 +"„March 17, 2009 15:27:38“):"
 +
- #: gitk:4112
++#: gitk:4116
 +msgid "Since:"
 +msgstr "От:"
 +
- #: gitk:4113
++#: gitk:4117
 +msgid "Until:"
 +msgstr "До:"
 +
- #: gitk:4114
++#: gitk:4118
 +msgid "Limit and/or skip a number of revisions (positive integer):"
 +msgstr ""
 +"Ограничаване и/или прескачане на определен брой версии (неотрицателно цяло "
 +"число):"
 +
- #: gitk:4115
++#: gitk:4119
 +msgid "Number to show:"
 +msgstr "Брой показани:"
 +
- #: gitk:4116
++#: gitk:4120
 +msgid "Number to skip:"
 +msgstr "Брой прескочени:"
 +
- #: gitk:4117
++#: gitk:4121
 +msgid "Miscellaneous options:"
 +msgstr "Разни:"
 +
- #: gitk:4118
++#: gitk:4122
 +msgid "Strictly sort by date"
 +msgstr "Подреждане по дата"
 +
- #: gitk:4119
++#: gitk:4123
 +msgid "Mark branch sides"
 +msgstr "Отбелязване на страните по клона"
 +
- #: gitk:4120
++#: gitk:4124
 +msgid "Limit to first parent"
 +msgstr "Само първия родител"
 +
- #: gitk:4121
++#: gitk:4125
 +msgid "Simple history"
 +msgstr "Опростена история"
 +
- #: gitk:4122
++#: gitk:4126
 +msgid "Additional arguments to git log:"
 +msgstr "Допълнителни аргументи към „git log“:"
 +
- #: gitk:4123
++#: gitk:4127
 +msgid "Enter files and directories to include, one per line:"
 +msgstr "Въведете файловете и директориите за включване, по елемент на ред"
 +
- #: gitk:4247
++#: gitk:4128
 +msgid "Command to generate more commits to include:"
 +msgstr ""
 +"Команда за генерирането на допълнителни подавания, които да бъдат включени:"
 +
- #: gitk:4255
++#: gitk:4252
 +msgid "Gitk: edit view"
 +msgstr "Gitk: редактиране на изглед"
 +
- #: gitk:4260
++#: gitk:4260
 +msgid "-- criteria for selecting revisions"
 +msgstr "— критерии за избор на версии"
 +
- #: gitk:4335
++#: gitk:4265
 +msgid "View Name"
 +msgstr "Име на изглед"
 +
- #: gitk:4373
++#: gitk:4340
 +msgid "Apply (F5)"
 +msgstr "Прилагане (F5)"
 +
- #: gitk:4428 gitk:4481 gitk:4943 gitk:4957 gitk:6227 gitk:12410 gitk:12411
++#: gitk:4378
 +msgid "Error in commit selection arguments:"
 +msgstr "Грешка в аргументите за избор на подавания:"
 +
- #: gitk:5040 gitk:5045
++#: gitk:4433 gitk:4486 gitk:4948 gitk:4962 gitk:6232 gitk:12524 gitk:12525
 +msgid "None"
 +msgstr "Няма"
 +
- #: gitk:5041
++#: gitk:5045 gitk:5050
 +msgid "Descendant"
 +msgstr "Наследник"
 +
- #: gitk:5048 gitk:5053
++#: gitk:5046
 +msgid "Not descendant"
 +msgstr "Не е наследник"
 +
- #: gitk:5049
++#: gitk:5053 gitk:5058
 +msgid "Ancestor"
 +msgstr "Предшественик"
 +
- #: gitk:5343
++#: gitk:5054
 +msgid "Not ancestor"
 +msgstr "Не е предшественик"
 +
- #: gitk:5379
++#: gitk:5348
 +msgid "Local changes checked in to index but not committed"
 +msgstr "Локални промени добавени към индекса, но неподадени"
 +
- #: gitk:7153
++#: gitk:5384
 +msgid "Local uncommitted changes, not checked in to index"
 +msgstr "Локални промени извън индекса"
 +
- #: gitk:7156
++#: gitk:7158
 +msgid "and many more"
 +msgstr "и още много"
 +
- #: gitk:7347
++#: gitk:7161
 +msgid "many"
 +msgstr "много"
 +
- #: gitk:7364 gitk:7370 gitk:8844
++#: gitk:7352
 +msgid "Tags:"
 +msgstr "Етикети:"
 +
- #: gitk:7375
++#: gitk:7369 gitk:7375 gitk:8854
 +msgid "Parent"
 +msgstr "Родител"
 +
- #: gitk:7384
++#: gitk:7380
 +msgid "Child"
 +msgstr "Дете"
 +
- #: gitk:7387
++#: gitk:7389
 +msgid "Branch"
 +msgstr "Клон"
 +
- #: gitk:7390
++#: gitk:7392
 +msgid "Follows"
 +msgstr "Следва"
 +
- #: gitk:7985
++#: gitk:7395
 +msgid "Precedes"
 +msgstr "Предшества"
 +
- #: gitk:8669
++#: gitk:7990
 +#, tcl-format
 +msgid "Error getting diffs: %s"
 +msgstr "Грешка при получаването на разликите: %s"
 +
- #: gitk:8690
++#: gitk:8679
 +msgid "Goto:"
 +msgstr "Към ред:"
 +
- #: gitk:8697
++#: gitk:8700
 +#, tcl-format
 +msgid "Short SHA1 id %s is ambiguous"
 +msgstr "Съкратената сума по SHA1 %s не е еднозначна"
 +
- #: gitk:8707
++#: gitk:8707
 +#, tcl-format
 +msgid "Revision %s is not known"
 +msgstr "Непозната версия %s"
 +
- #: gitk:8709
++#: gitk:8717
 +#, tcl-format
 +msgid "SHA1 id %s is not known"
 +msgstr "Непозната сума по SHA1 %s"
 +
- #: gitk:8851 gitk:8866
++#: gitk:8719
 +#, tcl-format
 +msgid "Revision %s is not in the current view"
 +msgstr "Версия %s не е в текущия изглед"
 +
- #: gitk:8854
++#: gitk:8861 gitk:8876
 +msgid "Date"
 +msgstr "Дата"
 +
- #: gitk:8917
++#: gitk:8864
 +msgid "Children"
 +msgstr "Деца"
 +
- #: gitk:8919
++#: gitk:8927
 +#, tcl-format
 +msgid "Reset %s branch to here"
 +msgstr "Зануляване на клона „%s“ към текущото подаване"
 +
- #: gitk:9024 gitk:9030
++#: gitk:8929
 +msgid "Detached head: can't reset"
 +msgstr "Несвързан връх: невъзможно зануляване"
 +
- #: gitk:9039 gitk:9044
++#: gitk:9034 gitk:9040
 +msgid "Skipping merge commit "
 +msgstr "Пропускане на подаването на сливането"
 +
- #: gitk:9040 gitk:9045
++#: gitk:9049 gitk:9054
 +msgid "Error getting patch ID for "
 +msgstr "Грешка при получаването на идентификатора на "
 +
- #: gitk:9050 gitk:9053 gitk:9061 gitk:9075 gitk:9084
++#: gitk:9050 gitk:9055
 +msgid " - stopping\n"
 +msgstr " — спиране\n"
 +
- #: gitk:9054
++#: gitk:9060 gitk:9063 gitk:9071 gitk:9085 gitk:9094
 +msgid "Commit "
 +msgstr "Подаване"
 +
- #: gitk:9062
++#: gitk:9064
 +msgid ""
 +" is the same patch as\n"
 +"       "
 +msgstr ""
 +" е същата кръпка като\n"
 +"       "
 +
- #: gitk:9064
++#: gitk:9072
 +msgid ""
 +" differs from\n"
 +"       "
 +msgstr ""
 +" се различава от\n"
 +"       "
 +
- #: gitk:9076 gitk:9085
++#: gitk:9074
 +msgid ""
 +"Diff of commits:\n"
 +"\n"
 +msgstr ""
 +"Разлика между подаванията:\n"
 +"\n"
 +
- #: gitk:9104
++#: gitk:9086 gitk:9095
 +#, tcl-format
 +msgid " has %s children - stopping\n"
 +msgstr " има %s деца — спиране\n"
 +
- #: gitk:9110
++#: gitk:9114
 +#, tcl-format
 +msgid "Error writing commit to file: %s"
 +msgstr "Грешка при запазването на подаването във файл: %s"
 +
- #: gitk:9156
++#: gitk:9120
 +#, tcl-format
 +msgid "Error diffing commits: %s"
 +msgstr "Грешка при изчисляването на разликите между подаванията: %s"
 +
- #: gitk:9157
++#: gitk:9166
 +msgid "Top"
 +msgstr "Най-горе"
 +
- #: gitk:9162
++#: gitk:9167
 +msgid "From"
 +msgstr "От"
 +
- #: gitk:9186
++#: gitk:9172
 +msgid "To"
 +msgstr "До"
 +
- #: gitk:9188
++#: gitk:9196
 +msgid "Generate patch"
 +msgstr "Генериране на кръпка"
 +
- #: gitk:9197
++#: gitk:9198
 +msgid "From:"
 +msgstr "От:"
 +
- #: gitk:9206
++#: gitk:9207
 +msgid "To:"
 +msgstr "До:"
 +
- #: gitk:9208 gitk:9418
++#: gitk:9216
 +msgid "Reverse"
 +msgstr "Обръщане"
 +
- #: gitk:9214
++#: gitk:9218 gitk:9428
 +msgid "Output file:"
 +msgstr "Запазване във файла:"
 +
- #: gitk:9252
++#: gitk:9224
 +msgid "Generate"
 +msgstr "Генериране"
 +
- #: gitk:9275 gitk:9406 gitk:9463
++#: gitk:9262
 +msgid "Error creating patch:"
 +msgstr "Грешка при създаването на кръпка:"
 +
- #: gitk:9284
++#: gitk:9285 gitk:9416 gitk:9504
 +msgid "ID:"
 +msgstr "Идентификатор:"
 +
- #: gitk:9287
++#: gitk:9294
 +msgid "Tag name:"
 +msgstr "Име на етикет:"
 +
- #: gitk:9289
++#: gitk:9297
 +msgid "Tag message is optional"
 +msgstr "Съобщението за етикет е незадължително"
 +
- #: gitk:9293 gitk:9472
++#: gitk:9299
 +msgid "Tag message:"
 +msgstr "Съобщение за етикет:"
 +
- #: gitk:9311
++#: gitk:9303 gitk:9474
 +msgid "Create"
 +msgstr "Създаване"
 +
- #: gitk:9315
++#: gitk:9321
 +msgid "No tag name specified"
 +msgstr "Липсва име на етикет"
 +
- #: gitk:9325
++#: gitk:9325
 +#, tcl-format
 +msgid "Tag \"%s\" already exists"
 +msgstr "Етикетът „%s“ вече съществува"
 +
- #: gitk:9415
++#: gitk:9335
 +msgid "Error creating tag:"
 +msgstr "Грешка при създаването на етикет:"
 +
- #: gitk:9423
++#: gitk:9425
 +msgid "Command:"
 +msgstr "Команда:"
 +
- #: gitk:9441
++#: gitk:9433
 +msgid "Write"
 +msgstr "Запазване"
 +
- #: gitk:9468
++#: gitk:9451
 +msgid "Error writing commit:"
 +msgstr "Грешка при запазването на подаването:"
 +
- #: gitk:9491
++#: gitk:9473
++msgid "Create branch"
++msgstr "Създаване на клон"
++
++#: gitk:9489
++#, tcl-format
++msgid "Rename branch %s"
++msgstr "Преименуване на клона „%s“"
++
++#: gitk:9490
++msgid "Rename"
++msgstr "Преименуване"
++
++#: gitk:9514
 +msgid "Name:"
 +msgstr "Име:"
 +
- #: gitk:9496
++#: gitk:9538
 +msgid "Please specify a name for the new branch"
 +msgstr "Укажете име за новия клон"
 +
- #: gitk:9563
++#: gitk:9543
 +#, tcl-format
 +msgid "Branch '%s' already exists. Overwrite?"
 +msgstr "Клонът „%s“ вече съществува. Да бъде ли презаписан?"
 +
- #: gitk:9568
++#: gitk:9587
++msgid "Please specify a new name for the branch"
++msgstr "Укажете ново име за клона"
++
++#: gitk:9650
 +#, tcl-format
 +msgid "Commit %s is already included in branch %s -- really re-apply it?"
 +msgstr ""
 +"Подаването „%s“ вече е включено в клона „%s“ — да бъде ли приложено отново?"
 +
- #: gitk:9577
++#: gitk:9655
 +msgid "Cherry-picking"
 +msgstr "Отбиране"
 +
- #: gitk:9583
++#: gitk:9664
 +#, tcl-format
 +msgid ""
 +"Cherry-pick failed because of local changes to file '%s'.\n"
 +"Please commit, reset or stash your changes and try again."
 +msgstr ""
 +"Неуспешно отбиране, защото във файла „%s“ има локални промени.\n"
 +"Подайте, занулете или ги скатайте и пробвайте отново."
 +
- #: gitk:9599 gitk:9657
++#: gitk:9670
 +msgid ""
 +"Cherry-pick failed because of merge conflict.\n"
 +"Do you wish to run git citool to resolve it?"
 +msgstr ""
 +"Неуспешно отбиране поради конфликти при сливане.\n"
 +"Искате ли да ги коригирате чрез „git citool“?"
 +
- #: gitk:9626
++#: gitk:9686 gitk:9744
 +msgid "No changes committed"
 +msgstr "Не са подадени промени"
 +
- #: gitk:9631
++#: gitk:9713
 +#, tcl-format
 +msgid "Commit %s is not included in branch %s -- really revert it?"
 +msgstr "Подаването „%s“ не е включено в клона „%s“. Да бъде ли отменено?"
 +
- #: gitk:9639
++#: gitk:9718
 +msgid "Reverting"
 +msgstr "Отмяна"
 +
- "Подайте, занулете или ги скатайте и пробвайте отново.<"
++#: gitk:9726
 +#, tcl-format
 +msgid ""
 +"Revert failed because of local changes to the following files:%s Please "
 +"commit, reset or stash  your changes and try again."
 +msgstr ""
 +"Неуспешна отмяна, защото във файла „%s“ има локални промени.\n"
- #: gitk:9643
++"Подайте, занулете или ги скатайте и пробвайте отново."
 +
- #: gitk:9686
++#: gitk:9730
 +msgid ""
 +"Revert failed because of merge conflict.\n"
 +" Do you wish to run git citool to resolve it?"
 +msgstr ""
 +"Неуспешно отмяна поради конфликти при сливане.\n"
 +"Искате ли да ги коригирате чрез „git citool“?"
 +
- #: gitk:9688
++#: gitk:9773
 +msgid "Confirm reset"
 +msgstr "Потвърждаване на зануляването"
 +
- #: gitk:9690
++#: gitk:9775
 +#, tcl-format
 +msgid "Reset branch %s to %s?"
 +msgstr "Да се занули ли клонът „%s“ към „%s“?"
 +
- #: gitk:9693
++#: gitk:9777
 +msgid "Reset type:"
 +msgstr "Вид зануляване:"
 +
- #: gitk:9696
++#: gitk:9780
 +msgid "Soft: Leave working tree and index untouched"
 +msgstr "Слабо: работното дърво и индекса остават същите"
 +
- #: gitk:9699
++#: gitk:9783
 +msgid "Mixed: Leave working tree untouched, reset index"
 +msgstr "Смесено: работното дърво остава същото, индексът се занулява"
 +
- "(*ВСИЧКИ* локални промени ще бъдат безвъзвратно загубени)"
++#: gitk:9786
 +msgid ""
 +"Hard: Reset working tree and index\n"
 +"(discard ALL local changes)"
 +msgstr ""
 +"Силно: зануляване и на работното дърво, и на индекса\n"
- #: gitk:9716
++"(ВСИЧКИ локални промени ще бъдат безвъзвратно загубени)"
 +
- #: gitk:9776
++#: gitk:9803
 +msgid "Resetting"
 +msgstr "Зануляване"
 +
- #: gitk:9829
++#: gitk:9876
++#, tcl-format
++msgid "A local branch named %s exists already"
++msgstr "Вече съществува локален клон „%s“."
++
++#: gitk:9884
 +msgid "Checking out"
 +msgstr "Изтегляне"
 +
- #: gitk:9835
++#: gitk:9943
 +msgid "Cannot delete the currently checked-out branch"
 +msgstr "Текущо изтегленият клон не може да бъде изтрит"
 +
- "Наистина ли да се изтрие клонът „%s“?"
++#: gitk:9949
 +#, tcl-format
 +msgid ""
 +"The commits on branch %s aren't on any other branch.\n"
 +"Really delete branch %s?"
 +msgstr ""
 +"Подаванията на клона „%s“ не са на никой друг клон.\n"
- #: gitk:9866
++"Наистина ли искате да изтриете клона „%s“?"
 +
- #: gitk:9883
++#: gitk:9980
 +#, tcl-format
 +msgid "Tags and heads: %s"
 +msgstr "Етикети и върхове: %s"
 +
- #: gitk:10179
++#: gitk:9997
 +msgid "Filter"
 +msgstr "Филтриране"
 +
- #: gitk:11156
++#: gitk:10293
 +msgid ""
 +"Error reading commit topology information; branch and preceding/following "
 +"tag information will be incomplete."
 +msgstr ""
 +"Грешка при прочитането на топологията на подаванията. Информацията за клона "
 +"и предшестващите/следващите етикети ще е непълна."
 +
- #: gitk:11160
++#: gitk:11270
 +msgid "Tag"
 +msgstr "Етикет"
 +
- #: gitk:11243
++#: gitk:11274
 +msgid "Id"
 +msgstr "Идентификатор"
 +
- #: gitk:11260
++#: gitk:11357
 +msgid "Gitk font chooser"
 +msgstr "Избор на шрифт за Gitk"
 +
- #: gitk:11263
++#: gitk:11374
 +msgid "B"
 +msgstr "Ч"
 +
- #: gitk:11381
++#: gitk:11377
 +msgid "I"
 +msgstr "К"
 +
- #: gitk:11384
++#: gitk:11495
 +msgid "Commit list display options"
 +msgstr "Настройки на списъка с подавания"
 +
- #: gitk:11388
++#: gitk:11498
 +msgid "Maximum graph width (lines)"
 +msgstr "Максимална широчина на графа (в редове)"
 +
- #: gitk:11391
++#: gitk:11502
 +#, no-tcl-format
 +msgid "Maximum graph width (% of pane)"
 +msgstr "Максимална широчина на графа (% от панела)"
 +
- #: gitk:11394
++#: gitk:11505
 +msgid "Show local changes"
 +msgstr "Показване на локалните промени"
 +
- #: gitk:11398
++#: gitk:11508
 +msgid "Auto-select SHA1 (length)"
 +msgstr "Автоматично избиране на SHA1 (дължина)"
 +
- #: gitk:11402
++#: gitk:11512
 +msgid "Hide remote refs"
 +msgstr "Скриване на отдалечените указатели"
 +
- #: gitk:11404
++#: gitk:11516
 +msgid "Diff display options"
 +msgstr "Настройки на показването на разликите"
 +
- #: gitk:11407
++#: gitk:11518
 +msgid "Tab spacing"
 +msgstr "Широчина на табулатора"
 +
- #: gitk:11410
++#: gitk:11521
 +msgid "Display nearby tags/heads"
 +msgstr "Извеждане на близките етикети и върхове"
 +
- #: gitk:11413
++#: gitk:11524
 +msgid "Maximum # tags/heads to show"
 +msgstr "Максимален брой етикети/върхове за показване"
 +
- #: gitk:11416
++#: gitk:11527
 +msgid "Limit diffs to listed paths"
 +msgstr "Разлика само в избраните пътища"
 +
- #: gitk:11422 gitk:11569
++#: gitk:11530
 +msgid "Support per-file encodings"
 +msgstr "Поддръжка на различни кодирания за всеки файл"
 +
- #: gitk:11423
++#: gitk:11536 gitk:11683
 +msgid "External diff tool"
 +msgstr "Външен инструмент за разлики"
 +
- #: gitk:11428
++#: gitk:11537
 +msgid "Choose..."
 +msgstr "Избор…"
 +
- #: gitk:11431
++#: gitk:11542
 +msgid "General options"
 +msgstr "Общи настройки"
 +
- #: gitk:11433
++#: gitk:11545
 +msgid "Use themed widgets"
 +msgstr "Използване на тема за графичните обекти"
 +
- #: gitk:11435
++#: gitk:11547
 +msgid "(change requires restart)"
 +msgstr "(промяната изисква рестартиране на Gitk)"
 +
- #: gitk:11446
++#: gitk:11549
 +msgid "(currently unavailable)"
 +msgstr "(в момента недостъпно)"
 +
- #: gitk:11449
++#: gitk:11560
 +msgid "Colors: press to choose"
 +msgstr "Цветове: избира се с натискане"
 +
- #: gitk:11450
++#: gitk:11563
 +msgid "Interface"
 +msgstr "Интерфейс"
 +
- #: gitk:11453
++#: gitk:11564
 +msgid "interface"
 +msgstr "интерфейс"
 +
- #: gitk:11454 gitk:11484
++#: gitk:11567
 +msgid "Background"
 +msgstr "Фон"
 +
- #: gitk:11457
++#: gitk:11568 gitk:11598
 +msgid "background"
 +msgstr "фон"
 +
- #: gitk:11458
++#: gitk:11571
 +msgid "Foreground"
 +msgstr "Знаци"
 +
- #: gitk:11461
++#: gitk:11572
 +msgid "foreground"
 +msgstr "знаци"
 +
- #: gitk:11462
++#: gitk:11575
 +msgid "Diff: old lines"
 +msgstr "Разлика: стари редове"
 +
- #: gitk:11466
++#: gitk:11576
 +msgid "diff old lines"
 +msgstr "разлика, стари редове"
 +
- #: gitk:11467
++#: gitk:11580
 +msgid "Diff: new lines"
 +msgstr "Разлика: нови редове"
 +
- #: gitk:11471
++#: gitk:11581
 +msgid "diff new lines"
 +msgstr "разлика, нови редове"
 +
- #: gitk:11473
++#: gitk:11585
 +msgid "Diff: hunk header"
 +msgstr "Разлика: начало на парче"
 +
- #: gitk:11477
++#: gitk:11587
 +msgid "diff hunk header"
 +msgstr "разлика, начало на парче"
 +
- #: gitk:11479
++#: gitk:11591
 +msgid "Marked line bg"
 +msgstr "Фон на отбелязан ред"
 +
- #: gitk:11483
++#: gitk:11593
 +msgid "marked line background"
 +msgstr "фон на отбелязан ред"
 +
- #: gitk:11492
++#: gitk:11597
 +msgid "Select bg"
 +msgstr "Избор на фон"
 +
- #: gitk:11494
++#: gitk:11606
 +msgid "Fonts: press to choose"
 +msgstr "Шрифтове: избира се с натискане"
 +
- #: gitk:11495
++#: gitk:11608
 +msgid "Main font"
 +msgstr "Основен шрифт"
 +
- #: gitk:11496
++#: gitk:11609
 +msgid "Diff display font"
 +msgstr "Шрифт за разликите"
 +
- #: gitk:11518
++#: gitk:11610
 +msgid "User interface font"
 +msgstr "Шрифт на интерфейса"
 +
- #: gitk:11527
++#: gitk:11632
 +msgid "Gitk preferences"
 +msgstr "Настройки на Gitk"
 +
- #: gitk:11528
++#: gitk:11641
 +msgid "General"
 +msgstr "Общи"
 +
- #: gitk:11529
++#: gitk:11642
 +msgid "Colors"
 +msgstr "Цветове"
 +
- #: gitk:11579
++#: gitk:11643
 +msgid "Fonts"
 +msgstr "Шрифтове"
 +
- #: gitk:12092
++#: gitk:11693
 +#, tcl-format
 +msgid "Gitk: choose color for %s"
 +msgstr "Gitk: избор на цвят на „%s“"
 +
- #: gitk:12302
++#: gitk:12206
 +msgid ""
 +"Sorry, gitk cannot run with this version of Tcl/Tk.\n"
 +" Gitk requires at least Tcl/Tk 8.4."
 +msgstr ""
 +"Тази версия на Tcl/Tk не се поддържа от Gitk.\n"
 +" Необходима ви е поне Tcl/Tk 8.4."
 +
- #: gitk:12349
++#: gitk:12416
 +msgid "Cannot find a git repository here."
 +msgstr "Тук липсва хранилище на Git."
 +
- #: gitk:12361
++#: gitk:12463
 +#, tcl-format
 +msgid "Ambiguous argument '%s': both revision and filename"
 +msgstr "Нееднозначен аргумент „%s“: има и такава версия, и такъв файл"
 +
++#: gitk:12475
 +msgid "Bad arguments to gitk:"
 +msgstr "Неправилни аргументи на gitk:"