GIT v1.5.3-rc2 v1.5.3-rc2
authorJunio C Hamano <gitster@pobox.com>
Sun, 15 Jul 2007 23:41:17 +0000 (16:41 -0700)
committerJunio C Hamano <gitster@pobox.com>
Sun, 15 Jul 2007 23:41:17 +0000 (16:41 -0700)
commit9dfdf14b3805e89aa2782458bda15b3dfae24c09
treeee3fe326a99ec87ae5f6be2412a32d2d64459bfe
parente3b4968f9caa04e83b2f27b64182187b13b86dab
GIT v1.5.3-rc2

Signed-off-by: Junio C Hamano <gitster@pobox.com>
Documentation/RelNotes-1.5.3.txt