Merge branch 'lw/daemon-log-destination'
[git/git.git] / daemon.c
index fb538e3..fe833ea 100644 (file)
--- a/daemon.c
+++ b/daemon.c
@@ -611,6 +611,7 @@ static char *parse_host_arg(struct hostinfo *hi, char *extra_args, int buflen)
                if (strncasecmp("host=", extra_args, 5) == 0) {
                        val = extra_args + 5;
                        vallen = strlen(val) + 1;
+                       loginfo("Extended attribute \"host\": %s", val);
                        if (*val) {
                                /* Split <host>:<port> at colon. */
                                char *host;
@@ -661,9 +662,11 @@ static void parse_extra_args(struct hostinfo *hi, struct argv_array *env,
                }
        }
 
-       if (git_protocol.len > 0)
+       if (git_protocol.len > 0) {
+               loginfo("Extended attribute \"protocol\": %s", git_protocol.buf);
                argv_array_pushf(env, GIT_PROTOCOL_ENVIRONMENT "=%s",
                                 git_protocol.buf);
+       }
        strbuf_release(&git_protocol);
 }
 
@@ -771,14 +774,8 @@ static int execute(void)
        alarm(0);
 
        len = strlen(line);
-       if (pktlen != len)
-               loginfo("Extended attributes (%d bytes) exist <%.*s>",
-                       (int) pktlen - len,
-                       (int) pktlen - len, line + len + 1);
-       if (len && line[len-1] == '\n') {
-               line[--len] = 0;
-               pktlen--;
-       }
+       if (len && line[len-1] == '\n')
+               line[len-1] = 0;
 
        /* parse additional args hidden behind a NUL byte */
        if (len != pktlen)