asciidoctor-extensions.rb: handle "book" doctype in linkgit
[git/git.git] / po / sv.po
1 # Swedish translations for Git.
2 # Copyright (C) 2010-2019 Peter Krefting <peter@softwolves.pp.se>
3 # This file is distributed under the same license as the Git package.
4 # Peter Krefting <peter@softwolves.pp.se>, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: git 2.23.0\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2019-07-30 09:59+0800\n"
11 "PO-Revision-Date: 2019-07-31 12:40+0200\n"
12 "Last-Translator: Peter Krefting <peter@softwolves.pp.se>\n"
13 "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
14 "Language: sv\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19 "X-Generator: Poedit 2.0.2\n"
20
21 #: advice.c:109
22 #, c-format
23 msgid "%shint: %.*s%s\n"
24 msgstr "%stips: %.*s%s\n"
25
26 #: advice.c:162
27 msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
28 msgstr ""
29 "Du kan inte utföra en cherry-pick eftersom du har filer som inte slagits "
30 "samman."
31
32 #: advice.c:164
33 msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
34 msgstr ""
35 "Du kan inte utföra en incheckning eftersom du har filer som inte slagits "
36 "samman."
37
38 #: advice.c:166
39 msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
40 msgstr ""
41 "Du kan inte utföra en sammanslagning eftersom du har filer som inte slagits "
42 "samman."
43
44 #: advice.c:168
45 msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
46 msgstr ""
47 "Du kan inte utföra en \"pull\" eftersom du har filer som inte slagits samman."
48
49 #: advice.c:170
50 msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
51 msgstr ""
52 "Du kan inte utföra en \"revert\" eftersom du har filer som inte slagits "
53 "samman."
54
55 #: advice.c:172
56 #, c-format
57 msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
58 msgstr ""
59 "Du kan inte utföra en \"%s\" eftersom du har filer som inte slagits samman."
60
61 #: advice.c:180
62 msgid ""
63 "Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
64 "as appropriate to mark resolution and make a commit."
65 msgstr ""
66 "Rätta dem i din arbetskatalog och använd sedan \"git add/rm <fil>\"\n"
67 "som lämpligt för att ange lösning och checka in."
68
69 #: advice.c:188
70 msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
71 msgstr "Avslutar på grund av olöst konflikgt."
72
73 #: advice.c:193 builtin/merge.c:1327
74 msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
75 msgstr "Du har inte avslutat sammanslagningen (MERGE_HEAD finns)."
76
77 #: advice.c:195
78 msgid "Please, commit your changes before merging."
79 msgstr "Checka in dina ändringar innan du utför sammanslagningen."
80
81 #: advice.c:196
82 msgid "Exiting because of unfinished merge."
83 msgstr "Avslutar på grund av ofullbordad sammanslagning."
84
85 #: advice.c:202
86 #, c-format
87 msgid ""
88 "Note: switching to '%s'.\n"
89 "\n"
90 "You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
91 "changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
92 "state without impacting any branches by switching back to a branch.\n"
93 "\n"
94 "If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
95 "do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:\n"
96 "\n"
97 " git switch -c <new-branch-name>\n"
98 "\n"
99 "Or undo this operation with:\n"
100 "\n"
101 " git switch -\n"
102 "\n"
103 "Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to "
104 "false\n"
105 "\n"
106 msgstr ""
107 "Observera: checkar ut \"%s\".\n"
108 "\n"
109 "Du har nu ett \"frånkopplat HEAD\". Du kan se dig omkring, experimentera\n"
110 "med ändringar och checka in dem, och du kan kasta incheckningar du gör\n"
111 "i det här läget utan att det påverkar grenar genom att växla tillbaka\n"
112 "till en gren.\n"
113 "\n"
114 "Om du vill skapa en ny gren för att behålla ändringarna du skapar, kan\n"
115 "du göra det (nu eller senare) genom att använda switch-kommandot med -c.\n"
116 "Exempel:\n"
117 "\n"
118 " git switch -c <namn-på-ny-gren>\n"
119 "\n"
120 "Eller gör den här ändringen ogjord med:\n"
121 "\n"
122 " git switch -\n"
123 "\n"
124 "Stäng av den här hjälptexten genom att sätta konfigurationsvariabeln\n"
125 "advice.detachedHead till false\n"
126 "\n"
127
128 #: alias.c:50
129 msgid "cmdline ends with \\"
130 msgstr "kommandorad avslutas med \\"
131
132 #: alias.c:51
133 msgid "unclosed quote"
134 msgstr "citat ej stängt"
135
136 #: apply.c:69
137 #, c-format
138 msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
139 msgstr "okänt alternativ för whitespace: \"%s\""
140
141 #: apply.c:85
142 #, c-format
143 msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
144 msgstr "okänt alternativ för ignore-whitespace: \"%s\""
145
146 #: apply.c:135
147 msgid "--reject and --3way cannot be used together."
148 msgstr "--reject och --3way kan inte användas samtidigt."
149
150 #: apply.c:137
151 msgid "--cached and --3way cannot be used together."
152 msgstr "--cached och --3way kan inte användas samtidigt."
153
154 #: apply.c:140
155 msgid "--3way outside a repository"
156 msgstr "--3way utanför arkiv"
157
158 #: apply.c:151
159 msgid "--index outside a repository"
160 msgstr "--index utanför arkiv"
161
162 #: apply.c:154
163 msgid "--cached outside a repository"
164 msgstr "--cached utanför arkiv"
165
166 #: apply.c:801
167 #, c-format
168 msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
169 msgstr "Kan inte förbereda reguljärt uttryck för tidsstämpeln %s"
170
171 #: apply.c:810
172 #, c-format
173 msgid "regexec returned %d for input: %s"
174 msgstr "regexec returnerade %d för indata: %s"
175
176 #: apply.c:884
177 #, c-format
178 msgid "unable to find filename in patch at line %d"
179 msgstr "kan inte hitta filnamn i patchen på rad %d"
180
181 #: apply.c:922
182 #, c-format
183 msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
184 msgstr "git apply: dålig git-diff - förväntade /dev/null, fick %s på rad %d"
185
186 #: apply.c:928
187 #, c-format
188 msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
189 msgstr "git apply: dålig git-diff - motsägande nytt filnamn på rad %d"
190
191 #: apply.c:929
192 #, c-format
193 msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
194 msgstr "git apply: dålig git-diff - motsägande gammalt filnamn på rad %d"
195
196 #: apply.c:934
197 #, c-format
198 msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
199 msgstr "git apply: dålig git-diff - förväntade /dev/null på rad %d"
200
201 #: apply.c:963
202 #, c-format
203 msgid "invalid mode on line %d: %s"
204 msgstr "ogiltigt läge på rad %d: %s"
205
206 #: apply.c:1282
207 #, c-format
208 msgid "inconsistent header lines %d and %d"
209 msgstr "huvudet är inkonsekvent mellan rad %d och %d"
210
211 #: apply.c:1460
212 #, c-format
213 msgid "recount: unexpected line: %.*s"
214 msgstr "recount: förväntade rad: %.*s"
215
216 #: apply.c:1529
217 #, c-format
218 msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
219 msgstr "patch-fragment utan huvud på rad %d: %.*s"
220
221 #: apply.c:1551
222 #, c-format
223 msgid ""
224 "git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
225 "component (line %d)"
226 msgid_plural ""
227 "git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
228 "components (line %d)"
229 msgstr[0] ""
230 "git-diff-huvudet saknar filnamnsinformation när %d ledande sökvägskomponent\n"
231 "tas bort (rad %d)"
232 msgstr[1] ""
233 "git-diff-huvudet saknar filnamnsinformation när %d ledande "
234 "sökvägskomponenter\n"
235 "tas bort (rad %d)"
236
237 #: apply.c:1564
238 #, c-format
239 msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
240 msgstr "git-diff-huvudet saknar filnamnsinformation (rad %d)"
241
242 #: apply.c:1752
243 msgid "new file depends on old contents"
244 msgstr "ny fil beror på gammalt innehåll"
245
246 #: apply.c:1754
247 msgid "deleted file still has contents"
248 msgstr "borttagen fil har fortfarande innehåll"
249
250 #: apply.c:1788
251 #, c-format
252 msgid "corrupt patch at line %d"
253 msgstr "trasig patch på rad %d"
254
255 #: apply.c:1825
256 #, c-format
257 msgid "new file %s depends on old contents"
258 msgstr "nya filen %s beror på gammalt innehåll"
259
260 #: apply.c:1827
261 #, c-format
262 msgid "deleted file %s still has contents"
263 msgstr "borttagna filen %s har fortfarande innehåll"
264
265 #: apply.c:1830
266 #, c-format
267 msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
268 msgstr "** varning: filen %s blir tom men har inte tagits bort"
269
270 #: apply.c:1977
271 #, c-format
272 msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
273 msgstr "trasig binärpatch på rad %d: %.*s"
274
275 #: apply.c:2014
276 #, c-format
277 msgid "unrecognized binary patch at line %d"
278 msgstr "binärpatchen på rad %d känns inte igen"
279
280 #: apply.c:2176
281 #, c-format
282 msgid "patch with only garbage at line %d"
283 msgstr "patch med bara skräp på rad %d"
284
285 #: apply.c:2262
286 #, c-format
287 msgid "unable to read symlink %s"
288 msgstr "kunde inte läsa symboliska länken %s"
289
290 #: apply.c:2266
291 #, c-format
292 msgid "unable to open or read %s"
293 msgstr "kunde inte öppna eller läsa %s"
294
295 #: apply.c:2925
296 #, c-format
297 msgid "invalid start of line: '%c'"
298 msgstr "felaktig inledning på rad: \"%c\""
299
300 #: apply.c:3046
301 #, c-format
302 msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
303 msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
304 msgstr[0] "Stycke %d lyckades på %d (offset %d rad)."
305 msgstr[1] "Stycke %d lyckades på %d (offset %d rader)."
306
307 #: apply.c:3058
308 #, c-format
309 msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
310 msgstr "Sammanhang reducerat till (%ld/%ld) för att tillämpa fragment vid %d"
311
312 #: apply.c:3064
313 #, c-format
314 msgid ""
315 "while searching for:\n"
316 "%.*s"
317 msgstr ""
318 "vid sökning efter:\n"
319 "%.*s"
320
321 #: apply.c:3086
322 #, c-format
323 msgid "missing binary patch data for '%s'"
324 msgstr "saknar binära patchdata för \"%s\""
325
326 #: apply.c:3094
327 #, c-format
328 msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
329 msgstr ""
330 "kan inte applicera en binärpatch baklänges utan den omvända patchen för \"%s"
331 "\""
332
333 #: apply.c:3141
334 #, c-format
335 msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
336 msgstr ""
337 "kan inte applicera binärpatch på \"%s\" utan den fullständiga indexraden"
338
339 #: apply.c:3151
340 #, c-format
341 msgid ""
342 "the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
343 msgstr ""
344 "patchen appliceras på \"%s\" (%s), som inte motsvarar det nuvarande "
345 "innehållet."
346
347 #: apply.c:3159
348 #, c-format
349 msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
350 msgstr "patchen appliceras på en tom \"%s\", men den är inte tom"
351
352 #: apply.c:3177
353 #, c-format
354 msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
355 msgstr "nödvändig efterbild %s för \"%s\" kan inte läsas"
356
357 #: apply.c:3190
358 #, c-format
359 msgid "binary patch does not apply to '%s'"
360 msgstr "binärpatchen kan inte tillämpas på \"%s\""
361
362 #: apply.c:3196
363 #, c-format
364 msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
365 msgstr "binärpatchen på \"%s\" ger felaktigt resultat (förväntade %s, fick %s)"
366
367 #: apply.c:3217
368 #, c-format
369 msgid "patch failed: %s:%ld"
370 msgstr "patch misslyckades: %s:%ld"
371
372 #: apply.c:3340
373 #, c-format
374 msgid "cannot checkout %s"
375 msgstr "kan inte checka ut %s"
376
377 #: apply.c:3392 apply.c:3403 apply.c:3449 midx.c:62 setup.c:279
378 #, c-format
379 msgid "failed to read %s"
380 msgstr "misslyckades läsa %s"
381
382 #: apply.c:3400
383 #, c-format
384 msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
385 msgstr "läser från \"%s\" som är på andra sidan av en symbolisk länk"
386
387 #: apply.c:3429 apply.c:3672
388 #, c-format
389 msgid "path %s has been renamed/deleted"
390 msgstr "sökvägen %s har ändrat namn/tagits bort"
391
392 #: apply.c:3515 apply.c:3687
393 #, c-format
394 msgid "%s: does not exist in index"
395 msgstr "%s: finns inte i indexet"
396
397 #: apply.c:3524 apply.c:3695
398 #, c-format
399 msgid "%s: does not match index"
400 msgstr "%s: motsvarar inte indexet"
401
402 #: apply.c:3559
403 msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
404 msgstr ""
405 "arkivet saknar objekt som behövs för att falla tillbaka på 3-"
406 "vägssammanslagning."
407
408 #: apply.c:3562
409 #, c-format
410 msgid "Falling back to three-way merge...\n"
411 msgstr "Faller tillbaka på trevägssammanslagning...\n"
412
413 #: apply.c:3578 apply.c:3582
414 #, c-format
415 msgid "cannot read the current contents of '%s'"
416 msgstr "kunde inte läsa aktuellt innehåll i \"%s\""
417
418 #: apply.c:3594
419 #, c-format
420 msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
421 msgstr "Misslyckades falla tillbaka på trevägssammanslagning...\n"
422
423 #: apply.c:3608
424 #, c-format
425 msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
426 msgstr "Applicerade patchen på \"%s\" med konflikter.\n"
427
428 #: apply.c:3613
429 #, c-format
430 msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
431 msgstr "Tillämpade patchen på \"%s\" rent.\n"
432
433 #: apply.c:3639
434 msgid "removal patch leaves file contents"
435 msgstr "patch för borttagning lämnar kvar filinnehåll"
436
437 #: apply.c:3712
438 #, c-format
439 msgid "%s: wrong type"
440 msgstr "%s: fel typ"
441
442 #: apply.c:3714
443 #, c-format
444 msgid "%s has type %o, expected %o"
445 msgstr "%s har typen %o, förväntade %o"
446
447 #: apply.c:3865 apply.c:3867 read-cache.c:830 read-cache.c:856
448 #: read-cache.c:1309
449 #, c-format
450 msgid "invalid path '%s'"
451 msgstr "ogiltig sökväg \"%s\""
452
453 #: apply.c:3923
454 #, c-format
455 msgid "%s: already exists in index"
456 msgstr "%s: finns redan i indexet"
457
458 #: apply.c:3926
459 #, c-format
460 msgid "%s: already exists in working directory"
461 msgstr "%s: finns redan i arbetskatalogen"
462
463 #: apply.c:3946
464 #, c-format
465 msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
466 msgstr "nytt läge (%o) för %s motsvarar inte gammalt läge (%o)"
467
468 #: apply.c:3951
469 #, c-format
470 msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
471 msgstr "nytt läge (%o) för %s motsvarar inte gammalt läge (%o) för %s"
472
473 #: apply.c:3971
474 #, c-format
475 msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
476 msgstr "den berörda filen \"%s\" är på andra sidan av en symbolisk länk"
477
478 #: apply.c:3975
479 #, c-format
480 msgid "%s: patch does not apply"
481 msgstr "%s: patchen kan inte tillämpas"
482
483 #: apply.c:3990
484 #, c-format
485 msgid "Checking patch %s..."
486 msgstr "Kontrollerar patchen %s..."
487
488 #: apply.c:4082
489 #, c-format
490 msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
491 msgstr "sha1-informationen saknas eller är oanvändbar för undermodulen %s"
492
493 #: apply.c:4089
494 #, c-format
495 msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
496 msgstr "nytt läge för %s, som inte finns i nuvarande HEAD"
497
498 #: apply.c:4092
499 #, c-format
500 msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
501 msgstr "sha1-informationen saknas eller är oanvändbar (%s)."
502
503 #: apply.c:4097 builtin/checkout.c:278 builtin/reset.c:143
504 #, c-format
505 msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
506 msgstr "make_cache_entry misslyckades för sökvägen \"%s\""
507
508 #: apply.c:4101
509 #, c-format
510 msgid "could not add %s to temporary index"
511 msgstr "kunde inte lägga till %s till temporärt index"
512
513 #: apply.c:4111
514 #, c-format
515 msgid "could not write temporary index to %s"
516 msgstr "kunde inte skriva temporärt index till %s"
517
518 #: apply.c:4249
519 #, c-format
520 msgid "unable to remove %s from index"
521 msgstr "kan inte ta bort %s från indexet"
522
523 #: apply.c:4283
524 #, c-format
525 msgid "corrupt patch for submodule %s"
526 msgstr "trasig patch för undermodulen %s"
527
528 #: apply.c:4289
529 #, c-format
530 msgid "unable to stat newly created file '%s'"
531 msgstr "kan inte ta status på nyligen skapade filen \"%s\""
532
533 #: apply.c:4297
534 #, c-format
535 msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
536 msgstr "kan inte skapa säkerhetsminne för nyligen skapade filen %s"
537
538 #: apply.c:4303 apply.c:4448
539 #, c-format
540 msgid "unable to add cache entry for %s"
541 msgstr "kan inte lägga till cachepost för %s"
542
543 #: apply.c:4346
544 #, c-format
545 msgid "failed to write to '%s'"
546 msgstr "misslyckades skriva till \"%s\""
547
548 #: apply.c:4350
549 #, c-format
550 msgid "closing file '%s'"
551 msgstr "stänger filen \"%s\""
552
553 #: apply.c:4420
554 #, c-format
555 msgid "unable to write file '%s' mode %o"
556 msgstr "kan inte skriva filen \"%s\" läge %o"
557
558 #: apply.c:4518
559 #, c-format
560 msgid "Applied patch %s cleanly."
561 msgstr "Tillämpade patchen %s rent."
562
563 #: apply.c:4526
564 msgid "internal error"
565 msgstr "internt fel"
566
567 #: apply.c:4529
568 #, c-format
569 msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
570 msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
571 msgstr[0] "Tillämpade patchen %%s med %d refuserad..."
572 msgstr[1] "Tillämpade patchen %%s med %d refuserade..."
573
574 #: apply.c:4540
575 #, c-format
576 msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
577 msgstr "trunkerar .rej-filnamnet till %.*s.rej"
578
579 #: apply.c:4548 builtin/fetch.c:869 builtin/fetch.c:1161
580 #, c-format
581 msgid "cannot open %s"
582 msgstr "kan inte öppna %s"
583
584 #: apply.c:4562
585 #, c-format
586 msgid "Hunk #%d applied cleanly."
587 msgstr "Stycke %d tillämpades rent."
588
589 #: apply.c:4566
590 #, c-format
591 msgid "Rejected hunk #%d."
592 msgstr "Refuserar stycke %d."
593
594 #: apply.c:4676
595 #, c-format
596 msgid "Skipped patch '%s'."
597 msgstr "Ignorerar patch \"%s\"."
598
599 #: apply.c:4684
600 msgid "unrecognized input"
601 msgstr "indata känns inte igen"
602
603 #: apply.c:4704
604 msgid "unable to read index file"
605 msgstr "kan inte läsa indexfilen"
606
607 #: apply.c:4859
608 #, c-format
609 msgid "can't open patch '%s': %s"
610 msgstr "kan inte öppna patchen \"%s\": %s"
611
612 #: apply.c:4886
613 #, c-format
614 msgid "squelched %d whitespace error"
615 msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
616 msgstr[0] "undertryckte %d fel i blanksteg"
617 msgstr[1] "undertryckte %d fel i blanksteg"
618
619 #: apply.c:4892 apply.c:4907
620 #, c-format
621 msgid "%d line adds whitespace errors."
622 msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
623 msgstr[0] "%d rad lägger till fel i blanksteg."
624 msgstr[1] "%d rader lägger till fel i blanksteg."
625
626 #: apply.c:4900
627 #, c-format
628 msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
629 msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
630 msgstr[0] "%d rad applicerade efter att ha rättat fel i blanksteg."
631 msgstr[1] "%d rader applicerade efter att ha rättat fel i blanksteg."
632
633 #: apply.c:4916 builtin/add.c:540 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
634 msgid "Unable to write new index file"
635 msgstr "Kunde inte skriva ny indexfil"
636
637 #: apply.c:4943 apply.c:4946 builtin/am.c:2208 builtin/am.c:2211
638 #: builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:128 builtin/merge.c:273
639 #: builtin/pull.c:208 builtin/submodule--helper.c:407
640 #: builtin/submodule--helper.c:1367 builtin/submodule--helper.c:1370
641 #: builtin/submodule--helper.c:1850 builtin/submodule--helper.c:1853
642 #: builtin/submodule--helper.c:2092 git-add--interactive.perl:211
643 msgid "path"
644 msgstr "sökväg"
645
646 #: apply.c:4944
647 msgid "don't apply changes matching the given path"
648 msgstr "tillämpa inte ändringar som motsvarar given sökväg"
649
650 #: apply.c:4947
651 msgid "apply changes matching the given path"
652 msgstr "tillämpa ändringar som motsvarar given sökväg"
653
654 #: apply.c:4949 builtin/am.c:2217
655 msgid "num"
656 msgstr "antal"
657
658 #: apply.c:4950
659 msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
660 msgstr "ta bort <antal> inledande snedstreck från traditionella diff-sökvägar"
661
662 #: apply.c:4953
663 msgid "ignore additions made by the patch"
664 msgstr "ignorera tillägg gjorda av patchen"
665
666 #: apply.c:4955
667 msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
668 msgstr "istället för att tillämpa patchen, skriv ut diffstat för indata"
669
670 #: apply.c:4959
671 msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
672 msgstr "visa antal tillagda och borttagna rader decimalt"
673
674 #: apply.c:4961
675 msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
676 msgstr "istället för att tillämpa patchen, skriv ut en summering av indata"
677
678 #: apply.c:4963
679 msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
680 msgstr "istället för att tillämpa patchen, se om patchen kan tillämpas"
681
682 #: apply.c:4965
683 msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
684 msgstr "se till att patchen kan tillämpas på aktuellt index"
685
686 #: apply.c:4967
687 msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
688 msgstr "markera nya filer med \"git add --intent-to-add\""
689
690 #: apply.c:4969
691 msgid "apply a patch without touching the working tree"
692 msgstr "tillämpa en patch utan att röra arbetskatalogen"
693
694 #: apply.c:4971
695 msgid "accept a patch that touches outside the working area"
696 msgstr "godta en patch som rör filer utanför arbetskatalogen"
697
698 #: apply.c:4974
699 msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
700 msgstr "tillämpa också patchen (använd med --stat/--summary/--check)"
701
702 #: apply.c:4976
703 msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
704 msgstr "försök en trevägssammanslagning om patchen inte kan tillämpas"
705
706 #: apply.c:4978
707 msgid "build a temporary index based on embedded index information"
708 msgstr "bygg ett temporärt index baserat på inbyggd indexinformation"
709
710 #: apply.c:4981 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
711 msgid "paths are separated with NUL character"
712 msgstr "sökvägar avdelas med NUL-tecken"
713
714 #: apply.c:4983
715 msgid "ensure at least <n> lines of context match"
716 msgstr "se till att åtminstone <n> rader sammanhang är lika"
717
718 #: apply.c:4984 builtin/am.c:2196 builtin/interpret-trailers.c:98
719 #: builtin/interpret-trailers.c:100 builtin/interpret-trailers.c:102
720 #: builtin/pack-objects.c:3319 builtin/rebase.c:1421
721 msgid "action"
722 msgstr "åtgärd"
723
724 #: apply.c:4985
725 msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
726 msgstr "detektera nya eller ändrade rader som har fel i blanktecken"
727
728 #: apply.c:4988 apply.c:4991
729 msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
730 msgstr "ignorera ändringar i blanktecken för sammanhang"
731
732 #: apply.c:4994
733 msgid "apply the patch in reverse"
734 msgstr "tillämpa patchen baklänges"
735
736 #: apply.c:4996
737 msgid "don't expect at least one line of context"
738 msgstr "förvänta inte minst en rad sammanhang"
739
740 #: apply.c:4998
741 msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
742 msgstr "lämna refuserade stycken i motsvarande *.rej-filer"
743
744 #: apply.c:5000
745 msgid "allow overlapping hunks"
746 msgstr "tillåt överlappande stycken"
747
748 #: apply.c:5001 builtin/add.c:291 builtin/check-ignore.c:22
749 #: builtin/commit.c:1337 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:786
750 #: builtin/log.c:2085 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
751 msgid "be verbose"
752 msgstr "var pratsam"
753
754 #: apply.c:5003
755 msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
756 msgstr "tolerera felaktigt detekterade saknade nyradstecken vid filslut"
757
758 #: apply.c:5006
759 msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
760 msgstr "lite inte på antalet linjer i styckehuvuden"
761
762 #: apply.c:5008 builtin/am.c:2205
763 msgid "root"
764 msgstr "rot"
765
766 #: apply.c:5009
767 msgid "prepend <root> to all filenames"
768 msgstr "lägg till <rot> i alla filnamn"
769
770 #: archive.c:14
771 msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
772 msgstr "git archive [<flaggor>] <träd-igt> [<sökväg>...]"
773
774 #: archive.c:15
775 msgid "git archive --list"
776 msgstr "git archive --list"
777
778 #: archive.c:16
779 msgid ""
780 "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
781 msgstr ""
782 "git archive --remote <arkiv> [--exec <kmd>] [<flaggor>] <träd-igt> "
783 "[<sökväg>...]"
784
785 #: archive.c:17
786 msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
787 msgstr "git archive --remote <arkiv> [--exec <kmd>] --list"
788
789 #: archive.c:372 builtin/add.c:177 builtin/add.c:516 builtin/rm.c:299
790 #, c-format
791 msgid "pathspec '%s' did not match any files"
792 msgstr "sökvägsangivelsen \"%s\" motsvarade inte några filer"
793
794 #: archive.c:396
795 #, c-format
796 msgid "no such ref: %.*s"
797 msgstr "ingen sådan referens: %.*s"
798
799 #: archive.c:401
800 #, c-format
801 msgid "not a valid object name: %s"
802 msgstr "objektnamnet är inte giltigt: %s"
803
804 #: archive.c:414
805 #, c-format
806 msgid "not a tree object: %s"
807 msgstr "inte ett trädobjekt: %s"
808
809 #: archive.c:426
810 msgid "current working directory is untracked"
811 msgstr "aktuell arbetskatalog är inte spårad"
812
813 #: archive.c:457
814 msgid "fmt"
815 msgstr "fmt"
816
817 #: archive.c:457
818 msgid "archive format"
819 msgstr "arkivformat"
820
821 #: archive.c:458 builtin/log.c:1597
822 msgid "prefix"
823 msgstr "prefix"
824
825 #: archive.c:459
826 msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
827 msgstr "lägg till prefix till varje sökväg i arkivet"
828
829 #: archive.c:460 builtin/blame.c:862 builtin/blame.c:874 builtin/blame.c:875
830 #: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:129 builtin/fast-export.c:1134
831 #: builtin/fast-export.c:1136 builtin/grep.c:897 builtin/hash-object.c:105
832 #: builtin/ls-files.c:560 builtin/ls-files.c:563 builtin/notes.c:412
833 #: builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123 parse-options.h:177
834 msgid "file"
835 msgstr "fil"
836
837 #: archive.c:461 builtin/archive.c:90
838 msgid "write the archive to this file"
839 msgstr "skriv arkivet till filen"
840
841 #: archive.c:463
842 msgid "read .gitattributes in working directory"
843 msgstr "läs .gitattributes i arbetskatalogen"
844
845 #: archive.c:464
846 msgid "report archived files on stderr"
847 msgstr "rapportera arkiverade filer på standard fel"
848
849 #: archive.c:465
850 msgid "store only"
851 msgstr "endast spara"
852
853 #: archive.c:466
854 msgid "compress faster"
855 msgstr "komprimera snabbare"
856
857 #: archive.c:474
858 msgid "compress better"
859 msgstr "komprimera bättre"
860
861 #: archive.c:477
862 msgid "list supported archive formats"
863 msgstr "visa understödda arkivformat"
864
865 #: archive.c:479 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:113 builtin/clone.c:116
866 #: builtin/submodule--helper.c:1379 builtin/submodule--helper.c:1859
867 msgid "repo"
868 msgstr "arkiv"
869
870 #: archive.c:480 builtin/archive.c:92
871 msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
872 msgstr "hämta arkivet från fjärrarkivet <arkiv>"
873
874 #: archive.c:481 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:707
875 #: builtin/notes.c:498
876 msgid "command"
877 msgstr "kommando"
878
879 #: archive.c:482 builtin/archive.c:94
880 msgid "path to the remote git-upload-archive command"
881 msgstr "sökväg till kommandot git-upload-archive på fjärren"
882
883 #: archive.c:489
884 msgid "Unexpected option --remote"
885 msgstr "Oväntad flagga --remote"
886
887 #: archive.c:491
888 msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
889 msgstr "Flaggan --exec kan endast användas tillsammans med --remote"
890
891 #: archive.c:493
892 msgid "Unexpected option --output"
893 msgstr "Oväntad flagga --output"
894
895 #: archive.c:515
896 #, c-format
897 msgid "Unknown archive format '%s'"
898 msgstr "Okänt arkivformat \"%s\""
899
900 #: archive.c:522
901 #, c-format
902 msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
903 msgstr "Argumentet stöd inte för formatet \"%s\": -%d"
904
905 #: archive-tar.c:125 archive-zip.c:345
906 #, c-format
907 msgid "cannot stream blob %s"
908 msgstr "kan inte strömma blob:en %s"
909
910 #: archive-tar.c:260 archive-zip.c:363
911 #, c-format
912 msgid "unsupported file mode: 0%o (SHA1: %s)"
913 msgstr "filens läge stöds ej: 0%o (SHA1: %s)"
914
915 #: archive-tar.c:287 archive-zip.c:353
916 #, c-format
917 msgid "cannot read %s"
918 msgstr "kan inte läsa %s"
919
920 #: archive-tar.c:459
921 #, c-format
922 msgid "unable to start '%s' filter"
923 msgstr "kunde inte starta filtret \"%s\""
924
925 #: archive-tar.c:462
926 msgid "unable to redirect descriptor"
927 msgstr "kan inte omdirigera handtag"
928
929 #: archive-tar.c:469
930 #, c-format
931 msgid "'%s' filter reported error"
932 msgstr "filtret \"%s\" rapporterade fel"
933
934 #: archive-zip.c:314
935 #, c-format
936 msgid "path is not valid UTF-8: %s"
937 msgstr "sökvägen är inte giltig UTF-8: %s"
938
939 #: archive-zip.c:318
940 #, c-format
941 msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
942 msgstr "sökvägen för lång (%d tecken, SHA1: %s): %s"
943
944 #: archive-zip.c:474 builtin/pack-objects.c:226 builtin/pack-objects.c:229
945 #, c-format
946 msgid "deflate error (%d)"
947 msgstr "fel i deflate (%d)"
948
949 #: archive-zip.c:609
950 #, c-format
951 msgid "timestamp too large for this system: %<PRIuMAX>"
952 msgstr "tidsstämpeln för stor för detta system: %<PRIuMAX>"
953
954 #: attr.c:211
955 #, c-format
956 msgid "%.*s is not a valid attribute name"
957 msgstr "%-*s är inte ett giltigt namn på attribut"
958
959 #: attr.c:368
960 #, c-format
961 msgid "%s not allowed: %s:%d"
962 msgstr "%s inte tillåtet: %s:%d"
963
964 #: attr.c:408
965 msgid ""
966 "Negative patterns are ignored in git attributes\n"
967 "Use '\\!' for literal leading exclamation."
968 msgstr ""
969 "Negativa mönster ignoreras i git-attribut\n"
970 "Använd '\\!' för att inleda med ett utropstecken."
971
972 #: bisect.c:468
973 #, c-format
974 msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
975 msgstr "Felaktigt citerat innehåll i filen \"%s\": %s"
976
977 #: bisect.c:678
978 #, c-format
979 msgid "We cannot bisect more!\n"
980 msgstr "Det finns inte mer att göra \"bisect\" på!\n"
981
982 #: bisect.c:733
983 #, c-format
984 msgid "Not a valid commit name %s"
985 msgstr "Namnet på incheckningen är inte giltigt: %s"
986
987 #: bisect.c:758
988 #, c-format
989 msgid ""
990 "The merge base %s is bad.\n"
991 "This means the bug has been fixed between %s and [%s].\n"
992 msgstr ""
993 "Sammanslagningsbasen %s är trasig.\n"
994 "Det betyder att felet har rättats mellan %s och [%s].\n"
995
996 #: bisect.c:763
997 #, c-format
998 msgid ""
999 "The merge base %s is new.\n"
1000 "The property has changed between %s and [%s].\n"
1001 msgstr ""
1002 "Sammanslagningsbasen %s är ny.\n"
1003 "Egenskapen har ändrats mellan %s och [%s].\n"
1004
1005 #: bisect.c:768
1006 #, c-format
1007 msgid ""
1008 "The merge base %s is %s.\n"
1009 "This means the first '%s' commit is between %s and [%s].\n"
1010 msgstr ""
1011 "Sammanslagningsbasen %s är %s.\n"
1012 "Det betyder att den första \"%s\" incheckningen är mellan %s och [%s].\n"
1013
1014 #: bisect.c:776
1015 #, c-format
1016 msgid ""
1017 "Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
1018 "git bisect cannot work properly in this case.\n"
1019 "Maybe you mistook %s and %s revs?\n"
1020 msgstr ""
1021 "Några %s-revisioner är inte föräldrar till %s-revisionen.\n"
1022 "git bisect kan inte fungera korrekt i detta fall.\n"
1023 "Kanske du skrev fel %s- och %s-revisioner?\n"
1024
1025 #: bisect.c:789
1026 #, c-format
1027 msgid ""
1028 "the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
1029 "So we cannot be sure the first %s commit is between %s and %s.\n"
1030 "We continue anyway."
1031 msgstr ""
1032 "sammanslagningsbasen mellan %s och [%s] måste hoppas över.\n"
1033 "Vi kan inte vara säkra på att den första %s incheckningen är mellan %s och "
1034 "%s.\n"
1035 "Vi fortsätter ändå."
1036
1037 #: bisect.c:822
1038 #, c-format
1039 msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
1040 msgstr "Bisect: en sammanslagningsbas måste testas\n"
1041
1042 #: bisect.c:865
1043 #, c-format
1044 msgid "a %s revision is needed"
1045 msgstr "en %s-revision behövs"
1046
1047 #: bisect.c:884 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:254
1048 #, c-format
1049 msgid "could not create file '%s'"
1050 msgstr "kunde inte skapa filen \"%s\""
1051
1052 #: bisect.c:928 builtin/merge.c:148
1053 #, c-format
1054 msgid "could not read file '%s'"
1055 msgstr "kunde inte läsa filen \"%s\""
1056
1057 #: bisect.c:958
1058 msgid "reading bisect refs failed"
1059 msgstr "misslyckades läsa bisect-referenser"
1060
1061 #: bisect.c:977
1062 #, c-format
1063 msgid "%s was both %s and %s\n"
1064 msgstr "%s var både %s och %s\n"
1065
1066 #: bisect.c:985
1067 #, c-format
1068 msgid ""
1069 "No testable commit found.\n"
1070 "Maybe you started with bad path parameters?\n"
1071 msgstr ""
1072 "Ingen testbar incheckning hittades.\n"
1073 "Kanske du startade med felaktiga sökvägsparametrar?\n"
1074
1075 #: bisect.c:1004
1076 #, c-format
1077 msgid "(roughly %d step)"
1078 msgid_plural "(roughly %d steps)"
1079 msgstr[0] "(ungefär %d steg)"
1080 msgstr[1] "(ungefär %d steg)"
1081
1082 #. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
1083 #. steps)" translation.
1084 #.
1085 #: bisect.c:1010
1086 #, c-format
1087 msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
1088 msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
1089 msgstr[0] "Bisect: %d revision kvar att testa efter denna %s\n"
1090 msgstr[1] "Bisect: %d revisioner kvar att testa efter denna %s\n"
1091
1092 #: blame.c:2697
1093 msgid "--contents and --reverse do not blend well."
1094 msgstr "--contents och --reverse fungerar inte så bra tillsammans."
1095
1096 #: blame.c:2711
1097 msgid "cannot use --contents with final commit object name"
1098 msgstr "kan inte använda --contents med namn på slutgiltigt incheckningsobjekt"
1099
1100 #: blame.c:2732
1101 msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
1102 msgstr ""
1103 "--reverse och --first-parent tillsammans kräver att du anger senaste "
1104 "incheckningen"
1105
1106 #: blame.c:2741 bundle.c:167 ref-filter.c:2196 remote.c:1938 sequencer.c:2033
1107 #: sequencer.c:4348 builtin/commit.c:1020 builtin/log.c:404 builtin/log.c:980
1108 #: builtin/log.c:1468 builtin/log.c:1844 builtin/log.c:2134 builtin/merge.c:411
1109 #: builtin/pack-objects.c:3142 builtin/pack-objects.c:3157
1110 #: builtin/shortlog.c:192
1111 msgid "revision walk setup failed"
1112 msgstr "misslyckades skapa revisionstraversering"
1113
1114 #: blame.c:2759
1115 msgid ""
1116 "--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
1117 msgstr ""
1118 "--reverse --first-parent tillsammans kräver ett intervall på första-förälder-"
1119 "kedjan"
1120
1121 #: blame.c:2770
1122 #, c-format
1123 msgid "no such path %s in %s"
1124 msgstr "sökvägen %s i %s finns inte"
1125
1126 #: blame.c:2781
1127 #, c-format
1128 msgid "cannot read blob %s for path %s"
1129 msgstr "kan inte läsa objektet %s för sökvägen %s"
1130
1131 #: branch.c:53
1132 #, c-format
1133 msgid ""
1134 "\n"
1135 "After fixing the error cause you may try to fix up\n"
1136 "the remote tracking information by invoking\n"
1137 "\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
1138 msgstr ""
1139 "\n"
1140 "När du har rättat felorsaken kan du försöka rätta\n"
1141 "fjärrspårningsinformationen genom att utföra\n"
1142 "\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
1143
1144 #: branch.c:67
1145 #, c-format
1146 msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
1147 msgstr "Ställer inte in grenen %s som sin egen uppströmsgren."
1148
1149 #: branch.c:93
1150 #, c-format
1151 msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s' by rebasing."
1152 msgstr ""
1153 "Grenen %s ställdes in att spåra fjärrgrenen \"%s\" från \"%s\" genom "
1154 "ombasering."
1155
1156 #: branch.c:94
1157 #, c-format
1158 msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s'."
1159 msgstr "Grenen %s ställdes in att spåra fjärrgrenen \"%s\" från \"%s\"."
1160
1161 #: branch.c:98
1162 #, c-format
1163 msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s' by rebasing."
1164 msgstr ""
1165 "Grenen \"%s\" ställdes in att spåra den lokala grenen \"%s\" genom "
1166 "ombasering."
1167
1168 #: branch.c:99
1169 #, c-format
1170 msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s'."
1171 msgstr "Grenen \"%s\" ställdes in att spåra den lokala grenen \"%s\"."
1172
1173 #: branch.c:104
1174 #, c-format
1175 msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s' by rebasing."
1176 msgstr ""
1177 "Grenen \"%s\" ställdes in att spåra fjärreferensen \"%s\" genom ombasering."
1178
1179 #: branch.c:105
1180 #, c-format
1181 msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s'."
1182 msgstr "Grenen \"%s\" ställdes in att spåra fjärreferensen \"%s\"."
1183
1184 #: branch.c:109
1185 #, c-format
1186 msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s' by rebasing."
1187 msgstr ""
1188 "Grenen \"%s\" ställdes in att spåra den lokala referensen \"%s\" genom "
1189 "ombasering."
1190
1191 #: branch.c:110
1192 #, c-format
1193 msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s'."
1194 msgstr "Grenen \"%s\" ställdes in att spåra den lokala referensen \"%s\"."
1195
1196 #: branch.c:119
1197 msgid "Unable to write upstream branch configuration"
1198 msgstr "Kan inte skriva inställningar för uppströmsgren"
1199
1200 #: branch.c:156
1201 #, c-format
1202 msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
1203 msgstr "Spårar inte: tvetydig information för referensen %s"
1204
1205 #: branch.c:189
1206 #, c-format
1207 msgid "'%s' is not a valid branch name."
1208 msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt grennamn."
1209
1210 #: branch.c:208
1211 #, c-format
1212 msgid "A branch named '%s' already exists."
1213 msgstr "Det finns redan en gren som heter \"%s\"."
1214
1215 #: branch.c:213
1216 msgid "Cannot force update the current branch."
1217 msgstr "Kan inte tvinga uppdatering av aktuell gren."
1218
1219 #: branch.c:233
1220 #, c-format
1221 msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
1222 msgstr "Kan inte ställa in spårning; startpunkten \"%s\" är inte en gren."
1223
1224 #: branch.c:235
1225 #, c-format
1226 msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
1227 msgstr "den efterfrågade uppströmsgrenen \"%s\" finns inte"
1228
1229 #: branch.c:237
1230 msgid ""
1231 "\n"
1232 "If you are planning on basing your work on an upstream\n"
1233 "branch that already exists at the remote, you may need to\n"
1234 "run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
1235 "\n"
1236 "If you are planning to push out a new local branch that\n"
1237 "will track its remote counterpart, you may want to use\n"
1238 "\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
1239 msgstr ""
1240 "\n"
1241 "Om du har tänkt basera ditt arbete på en uppströmsgren\n"
1242 "som redan finns på fjärren kan du behöva köra \"git fetch\"\n"
1243 "för att hämta den.\n"
1244 "\n"
1245 "Om du har tänkt sända in en ny lokal gren som skall\n"
1246 "spåra dess fjärrmotsvarighet kan du använda \"git push -u\"\n"
1247 "för att ställa in uppströmskonfigurationen när du sänder in."
1248
1249 #: branch.c:281
1250 #, c-format
1251 msgid "Not a valid object name: '%s'."
1252 msgstr "Objektnamnet är inte giltigt: \"%s\"."
1253
1254 #: branch.c:301
1255 #, c-format
1256 msgid "Ambiguous object name: '%s'."
1257 msgstr "Objektnamnet är tvetydigt: \"%s\"."
1258
1259 #: branch.c:306
1260 #, c-format
1261 msgid "Not a valid branch point: '%s'."
1262 msgstr "Avgreningspunkten är inte giltig: \"%s\"."
1263
1264 #: branch.c:364
1265 #, c-format
1266 msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
1267 msgstr "\"%s\" är redan utcheckad på \"%s\""
1268
1269 #: branch.c:387
1270 #, c-format
1271 msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
1272 msgstr "HEAD i arbetskatalogen %s har inte uppdaterats"
1273
1274 #: bundle.c:36
1275 #, c-format
1276 msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
1277 msgstr "'%s' ser inte ut som en v2-bundle-fil"
1278
1279 #: bundle.c:64
1280 #, c-format
1281 msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
1282 msgstr "okänt huvud: %s%s (%d)"
1283
1284 #: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2283 sequencer.c:3024
1285 #: builtin/commit.c:791
1286 #, c-format
1287 msgid "could not open '%s'"
1288 msgstr "kunde inte öppna \"%s\""
1289
1290 #: bundle.c:143
1291 msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
1292 msgstr "Arkivet saknar dessa nödvändiga incheckningar:"
1293
1294 #: bundle.c:146
1295 msgid "need a repository to verify a bundle"
1296 msgstr "behöver ett arkiv för att verifiera ett paket (bundle)."
1297
1298 #: bundle.c:197
1299 #, c-format
1300 msgid "The bundle contains this ref:"
1301 msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
1302 msgstr[0] "Paketet (bundlen) innehåller denna referens:"
1303 msgstr[1] "Paketet (bundlen) innehåller dessa %d referenser:"
1304
1305 #: bundle.c:204
1306 msgid "The bundle records a complete history."
1307 msgstr "Paketet (bundlen) beskriver en komplett historik."
1308
1309 #: bundle.c:206
1310 #, c-format
1311 msgid "The bundle requires this ref:"
1312 msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
1313 msgstr[0] "Paketet (bundlen) kräver denna referens:"
1314 msgstr[1] "Paketet (bundlen) kräver dessa %d referenser:"
1315
1316 #: bundle.c:272
1317 msgid "unable to dup bundle descriptor"
1318 msgstr "kan inte duplicera pakethandtag"
1319
1320 #: bundle.c:279
1321 msgid "Could not spawn pack-objects"
1322 msgstr "Kunde inte starta pack-objects"
1323
1324 #: bundle.c:290
1325 msgid "pack-objects died"
1326 msgstr "pack-objects misslyckades"
1327
1328 #: bundle.c:332
1329 msgid "rev-list died"
1330 msgstr "rev-list dog"
1331
1332 #: bundle.c:381
1333 #, c-format
1334 msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
1335 msgstr "referensen \"%s\" exkluderas av argumenten till rev-list"
1336
1337 #: bundle.c:460 builtin/log.c:212 builtin/log.c:1749 builtin/shortlog.c:306
1338 #, c-format
1339 msgid "unrecognized argument: %s"
1340 msgstr "okänt argument: %s"
1341
1342 #: bundle.c:468
1343 msgid "Refusing to create empty bundle."
1344 msgstr "Vägrar skapa ett tomt paket (bundle)."
1345
1346 #: bundle.c:478
1347 #, c-format
1348 msgid "cannot create '%s'"
1349 msgstr "kan inte skapa \"%s\""
1350
1351 #: bundle.c:503
1352 msgid "index-pack died"
1353 msgstr "index-pack dog"
1354
1355 #: color.c:296
1356 #, c-format
1357 msgid "invalid color value: %.*s"
1358 msgstr "felaktigt färgvärde: %.*s"
1359
1360 #: commit.c:50 sequencer.c:2727 builtin/am.c:355 builtin/am.c:399
1361 #: builtin/am.c:1378 builtin/am.c:2020 builtin/replace.c:455
1362 #, c-format
1363 msgid "could not parse %s"
1364 msgstr "kunde inte tolka %s"
1365
1366 #: commit.c:52
1367 #, c-format
1368 msgid "%s %s is not a commit!"
1369 msgstr "%s %s är inte en incheckning!"
1370
1371 #: commit.c:192
1372 msgid ""
1373 "Support for <GIT_DIR>/info/grafts is deprecated\n"
1374 "and will be removed in a future Git version.\n"
1375 "\n"
1376 "Please use \"git replace --convert-graft-file\"\n"
1377 "to convert the grafts into replace refs.\n"
1378 "\n"
1379 "Turn this message off by running\n"
1380 "\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
1381 msgstr ""
1382 "Stöd för <GIT_DIR>/info/grafts avråds från och\n"
1383 "kommer tas bort i en framtida version av Git.\n"
1384 "\n"
1385 "Använd \"git replace --convert-graft-file\"\n"
1386 "för att omvandla grafts till ersättningsreferenser.\n"
1387 "\n"
1388 "Slå av detta meddelande genom att skriva\n"
1389 "\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
1390
1391 #: commit.c:1127
1392 #, c-format
1393 msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
1394 msgstr ""
1395 "Incheckningen %s har en obetrodd GPG-signatur som påstås vara gjord av %s."
1396
1397 #: commit.c:1130
1398 #, c-format
1399 msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
1400 msgstr ""
1401 "Incheckningen %s har en felaktig GPG-signatur som påstås vara gjord av %s."
1402
1403 #: commit.c:1133
1404 #, c-format
1405 msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
1406 msgstr "Incheckning %s har inte någon GPG-signatur."
1407
1408 #: commit.c:1136
1409 #, c-format
1410 msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
1411 msgstr "Incheckningen %s har en korrekt GPG-signatur av %s\n"
1412
1413 #: commit.c:1390
1414 msgid ""
1415 "Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
1416 "You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
1417 "variable i18n.commitencoding to the encoding your project uses.\n"
1418 msgstr ""
1419 "Varning: incheckningsmeddelandet är inte korrekt UTF-8.\n"
1420 "Uppdatera det efter att ha rättat meddelandet, eller ändra variabeln\n"
1421 "i18n.commitencoding till den teckenkodning som används i ditt projekt.\n"
1422
1423 #: commit-graph.c:127
1424 msgid "commit-graph file is too small"
1425 msgstr "incheckningsgraffilen %s är för liten"
1426
1427 #: commit-graph.c:192
1428 #, c-format
1429 msgid "commit-graph signature %X does not match signature %X"
1430 msgstr "incheckningsgrafens signatur %X stämmer inte med signaturen %X"
1431
1432 #: commit-graph.c:199
1433 #, c-format
1434 msgid "commit-graph version %X does not match version %X"
1435 msgstr "incheckningsgrafens version %X stämmer inte med versionen %X"
1436
1437 #: commit-graph.c:206
1438 #, c-format
1439 msgid "commit-graph hash version %X does not match version %X"
1440 msgstr "incheckningsgrafens hashversion %X stämmer inte med versionen %X"
1441
1442 #: commit-graph.c:229
1443 msgid "commit-graph chunk lookup table entry missing; file may be incomplete"
1444 msgstr ""
1445 "incheckningsgrafen saknar post i styckeuppslagningstabell; filen kan vara "
1446 "ofullständig"
1447
1448 #: commit-graph.c:240
1449 #, c-format
1450 msgid "commit-graph improper chunk offset %08x%08x"
1451 msgstr "felaktigt offset för stycke %08x%08x i incheckningsgraffilen"
1452
1453 #: commit-graph.c:283
1454 #, c-format
1455 msgid "commit-graph chunk id %08x appears multiple times"
1456 msgstr "incheckningsgrafens stycke-id %08x förekommer flera gånger"
1457
1458 #: commit-graph.c:347
1459 msgid "commit-graph has no base graphs chunk"
1460 msgstr "incheckningsgrafen har inga bas-graf-stycken"
1461
1462 #: commit-graph.c:357
1463 msgid "commit-graph chain does not match"
1464 msgstr "incheckningsgrafens kedja stämmer inte"
1465
1466 #: commit-graph.c:404
1467 #, c-format
1468 msgid "invalid commit-graph chain: line '%s' not a hash"
1469 msgstr "ogiltig incheckingsgrafkedja: rad \"%s\" är inte ett hash-värde"
1470
1471 #: commit-graph.c:430
1472 msgid "unable to find all commit-graph files"
1473 msgstr "kan inte hitta alla incheckingsgraffiler"
1474
1475 #: commit-graph.c:553 commit-graph.c:613
1476 msgid "invalid commit position. commit-graph is likely corrupt"
1477 msgstr "ogiltig incheckningsposition. incheckningsgrafen är troligtvis trasig"
1478
1479 #: commit-graph.c:574
1480 #, c-format
1481 msgid "could not find commit %s"
1482 msgstr "kunde inte hitta incheckningen %s"
1483
1484 #: commit-graph.c:1001 builtin/pack-objects.c:2651
1485 #, c-format
1486 msgid "unable to get type of object %s"
1487 msgstr "kunde inte hämta typ för objektet %s"
1488
1489 #: commit-graph.c:1033
1490 msgid "Loading known commits in commit graph"
1491 msgstr "Läser in kända incheckningar i incheckningsgraf"
1492
1493 #: commit-graph.c:1050
1494 msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
1495 msgstr "Expanderar nåbara incheckningar i incheckningsgraf"
1496
1497 #: commit-graph.c:1069
1498 msgid "Clearing commit marks in commit graph"
1499 msgstr "Rensar incheckningsmärken i incheckningsgraf"
1500
1501 #: commit-graph.c:1088
1502 msgid "Computing commit graph generation numbers"
1503 msgstr "Beräknar generationsvärden för incheckningsgraf"
1504
1505 #: commit-graph.c:1162
1506 #, c-format
1507 msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
1508 msgid_plural "Finding commits for commit graph in %d packs"
1509 msgstr[0] "Söker incheckningar för incheckingsgraf i %d paket"
1510 msgstr[1] "Söker incheckningar för incheckingsgraf i %d paket"
1511
1512 #: commit-graph.c:1175
1513 #, c-format
1514 msgid "error adding pack %s"
1515 msgstr "fel vid tillägg av paketet %s"
1516
1517 #: commit-graph.c:1179
1518 #, c-format
1519 msgid "error opening index for %s"
1520 msgstr "fel vid öppning av indexet för %s"
1521
1522 #: commit-graph.c:1203
1523 #, c-format
1524 msgid "Finding commits for commit graph from %d ref"
1525 msgid_plural "Finding commits for commit graph from %d refs"
1526 msgstr[0] "Söker incheckningar för incheckingsgraf från %d referens"
1527 msgstr[1] "Söker incheckningar för incheckingsgraf från %d referenser"
1528
1529 #: commit-graph.c:1237
1530 msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
1531 msgstr "Söker incheckningar för incheckingsgraf i packade objekt"
1532
1533 #: commit-graph.c:1252
1534 msgid "Counting distinct commits in commit graph"
1535 msgstr "Räknar olika incheckningar i incheckningsgraf"
1536
1537 #: commit-graph.c:1283
1538 msgid "Finding extra edges in commit graph"
1539 msgstr "Söker ytterligare kanter i incheckingsgraf"
1540
1541 #: commit-graph.c:1331
1542 msgid "failed to write correct number of base graph ids"
1543 msgstr "kunde inte skriva korrekt antal bas-graf-id:n"
1544
1545 #: commit-graph.c:1364 midx.c:811
1546 #, c-format
1547 msgid "unable to create leading directories of %s"
1548 msgstr "kunde inte skapa inledande kataloger för %s"
1549
1550 #: commit-graph.c:1376 builtin/index-pack.c:306 builtin/repack.c:251
1551 #, c-format
1552 msgid "unable to create '%s'"
1553 msgstr "kunde inte skapa \"%s\""
1554
1555 #: commit-graph.c:1436
1556 #, c-format
1557 msgid "Writing out commit graph in %d pass"
1558 msgid_plural "Writing out commit graph in %d passes"
1559 msgstr[0] "Skriver ut incheckningsgraf i %d pass"
1560 msgstr[1] "Skriver ut incheckningsgraf i %d pass"
1561
1562 #: commit-graph.c:1477
1563 msgid "unable to open commit-graph chain file"
1564 msgstr "Kunde inte öppna incheckningsgrafkedjefilen"
1565
1566 #: commit-graph.c:1489
1567 msgid "failed to rename base commit-graph file"
1568 msgstr "kunde inte byta namn på bas-incheckingsgraffilen"
1569
1570 #: commit-graph.c:1509
1571 msgid "failed to rename temporary commit-graph file"
1572 msgstr "kunde inte byta namn på temporär incheckningsgraffil"
1573
1574 #: commit-graph.c:1620
1575 msgid "Scanning merged commits"
1576 msgstr "Söker sammanslagna incheckningar"
1577
1578 #: commit-graph.c:1631
1579 #, c-format
1580 msgid "unexpected duplicate commit id %s"
1581 msgstr "oväntat duplicerat inchecknings-id %s"
1582
1583 #: commit-graph.c:1656
1584 msgid "Merging commit-graph"
1585 msgstr "Slår ihop incheckningsgraf"
1586
1587 #: commit-graph.c:1842
1588 #, c-format
1589 msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
1590 msgstr "formatet på incheckningsgrafen kan inte visa %d incheckningar"
1591
1592 #: commit-graph.c:1853
1593 msgid "too many commits to write graph"
1594 msgstr "för många incheckningar för att skriva graf"
1595
1596 #: commit-graph.c:1943
1597 msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
1598 msgstr ""
1599 "filen med incheckningsgraf har felaktig checksumma och är troligtvis trasig"
1600
1601 #: commit-graph.c:1953
1602 #, c-format
1603 msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
1604 msgstr "incheckningsgrafen har felaktig OID-ordning: %s så %s"
1605
1606 #: commit-graph.c:1963 commit-graph.c:1978
1607 #, c-format
1608 msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
1609 msgstr ""
1610 "incheckningsgrafen har felaktig utbredningsvärde: fanout[%d] = %u != %u"
1611
1612 #: commit-graph.c:1970
1613 #, c-format
1614 msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
1615 msgstr "kunde inte tolka incheckning %s från incheckningsgraf"
1616
1617 #: commit-graph.c:1987
1618 msgid "Verifying commits in commit graph"
1619 msgstr "Bekräftar incheckningar i incheckningsgrafen"
1620
1621 #: commit-graph.c:2000
1622 #, c-format
1623 msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
1624 msgstr ""
1625 "misslyckades tolka incheckning %s från objektdatabasen för incheckningsgraf"
1626
1627 #: commit-graph.c:2007
1628 #, c-format
1629 msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
1630 msgstr "rot-trädets OID för incheckningen %s i incheckningsgrafen är %s != %s"
1631
1632 #: commit-graph.c:2017
1633 #, c-format
1634 msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
1635 msgstr "incheckningsgrafens föräldralista för incheckningen %s är för lång"
1636
1637 #: commit-graph.c:2026
1638 #, c-format
1639 msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
1640 msgstr "incheckningsgrafens förälder för %s är %s != %s"
1641
1642 #: commit-graph.c:2039
1643 #, c-format
1644 msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
1645 msgstr ""
1646 "incheckningsgrafens föräldralista för incheckningen %s avslutas för tidigt"
1647
1648 #: commit-graph.c:2044
1649 #, c-format
1650 msgid ""
1651 "commit-graph has generation number zero for commit %s, but non-zero elsewhere"
1652 msgstr ""
1653 "incheckningsgrafen har generationsnummer noll för incheckningen %s, men icke-"
1654 "noll på annan plats"
1655
1656 #: commit-graph.c:2048
1657 #, c-format
1658 msgid ""
1659 "commit-graph has non-zero generation number for commit %s, but zero elsewhere"
1660 msgstr ""
1661 "incheckningsgrafen har generationsnummer skilt från noll för incheckningen "
1662 "%s, men noll på annan plats"
1663
1664 #: commit-graph.c:2063
1665 #, c-format
1666 msgid "commit-graph generation for commit %s is %u != %u"
1667 msgstr "incheckningsgrafens generation för incheckningen %s är %u != %u"
1668
1669 #: commit-graph.c:2069
1670 #, c-format
1671 msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
1672 msgstr ""
1673 "incheckningsdatumet för incheckningen %s i incheckningsgrafen är %<PRIuMAX> !"
1674 "= %<PRIuMAX>"
1675
1676 #: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
1677 msgid "memory exhausted"
1678 msgstr "minnet slut"
1679
1680 #: config.c:124
1681 #, c-format
1682 msgid ""
1683 "exceeded maximum include depth (%d) while including\n"
1684 "\t%s\n"
1685 "from\n"
1686 "\t%s\n"
1687 "This might be due to circular includes."
1688 msgstr ""
1689 "överskred maximalt inkluderingsdjup (%d) när\n"
1690 "\t%s\n"
1691 "inkluderades från\n"
1692 "\t%s\n"
1693 "Det kan bero på cirkulära inkluderingar."
1694
1695 #: config.c:140
1696 #, c-format
1697 msgid "could not expand include path '%s'"
1698 msgstr "kunde inte expandera inkluderingssökväg \"%s\""
1699
1700 #: config.c:151
1701 msgid "relative config includes must come from files"
1702 msgstr "relativa konfigureringsinkluderingar måste komma från filer"
1703
1704 #: config.c:197
1705 msgid "relative config include conditionals must come from files"
1706 msgstr "relativa konfigureringsinkluderingsvillkor måste komma från filer"
1707
1708 #: config.c:375
1709 #, c-format
1710 msgid "key does not contain a section: %s"
1711 msgstr "nyckeln innehåller inte ett stycke: %s"
1712
1713 #: config.c:381
1714 #, c-format
1715 msgid "key does not contain variable name: %s"
1716 msgstr "nyckeln innehåller inte variabelnamn: %s"
1717
1718 #: config.c:405 sequencer.c:2463
1719 #, c-format
1720 msgid "invalid key: %s"
1721 msgstr "felaktig nyckel: %s"
1722
1723 #: config.c:411
1724 #, c-format
1725 msgid "invalid key (newline): %s"
1726 msgstr "ogiltig nyckel (nyradstecken): %s"
1727
1728 #: config.c:447 config.c:459
1729 #, c-format
1730 msgid "bogus config parameter: %s"
1731 msgstr "falsk konfigureringsparameter: %s"
1732
1733 #: config.c:494
1734 #, c-format
1735 msgid "bogus format in %s"
1736 msgstr "felaktigt format i %s"
1737
1738 #: config.c:820
1739 #, c-format
1740 msgid "bad config line %d in blob %s"
1741 msgstr "felaktig konfigurationsfil rad %d i blob:en %s"
1742
1743 #: config.c:824
1744 #, c-format
1745 msgid "bad config line %d in file %s"
1746 msgstr "felaktig konfigurationsfil rad %d i filen %s"
1747
1748 #: config.c:828
1749 #, c-format
1750 msgid "bad config line %d in standard input"
1751 msgstr "felaktig konfigurationsfil rad %d i standard in"
1752
1753 #: config.c:832
1754 #, c-format
1755 msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
1756 msgstr "felaktig konfigurationsfil rad %d i undermoduls-blob:en %s"
1757
1758 #: config.c:836
1759 #, c-format
1760 msgid "bad config line %d in command line %s"
1761 msgstr "felaktig konfigurationsfil rad %d i kommandoraden %s"
1762
1763 #: config.c:840
1764 #, c-format
1765 msgid "bad config line %d in %s"
1766 msgstr "felaktig konfigurationsfil rad %d i %s"
1767
1768 #: config.c:977
1769 msgid "out of range"
1770 msgstr "utanför intervallet"
1771
1772 #: config.c:977
1773 msgid "invalid unit"
1774 msgstr "ogiltig enhet"
1775
1776 #: config.c:978
1777 #, c-format
1778 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
1779 msgstr "felaktigt numeriskt konfigurationsvärde \"%s\" för \"%s\": %s"
1780
1781 #: config.c:997
1782 #, c-format
1783 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
1784 msgstr ""
1785 "felaktigt numeriskt konfigurationsvärde \"%s\" för \"%s\" i blob:en %s: %s"
1786
1787 #: config.c:1000
1788 #, c-format
1789 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
1790 msgstr ""
1791 "felaktigt numeriskt konfigurationsvärde \"%s\" för \"%s\" i filen %s: %s"
1792
1793 #: config.c:1003
1794 #, c-format
1795 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
1796 msgstr ""
1797 "felaktigt numeriskt konfigurationsvärde \"%s\" för \"%s\" i standard in: %s"
1798
1799 #: config.c:1006
1800 #, c-format
1801 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
1802 msgstr ""
1803 "felaktigt numeriskt konfigurationsvärde \"%s\" för \"%s\" i undermodul-blob:"
1804 "en %s: %s"
1805
1806 #: config.c:1009
1807 #, c-format
1808 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
1809 msgstr ""
1810 "felaktigt numeriskt konfigurationsvärde \"%s\" för \"%s\" i kommandoraden "
1811 "%s: %s"
1812
1813 #: config.c:1012
1814 #, c-format
1815 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
1816 msgstr "felaktigt numeriskt konfigurationsvärde \"%s\" för \"%s\" i %s: %s"
1817
1818 #: config.c:1107
1819 #, c-format
1820 msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
1821 msgstr "misslyckades expandera användarkatalog i: \"%s\""
1822
1823 #: config.c:1116
1824 #, c-format
1825 msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
1826 msgstr "\"%s\" för \"%s\" är inte en giltig tidsstämpel"
1827
1828 #: config.c:1207
1829 #, c-format
1830 msgid "abbrev length out of range: %d"
1831 msgstr "förkortningslängd utanför intervallet: %d"
1832
1833 #: config.c:1221 config.c:1232
1834 #, c-format
1835 msgid "bad zlib compression level %d"
1836 msgstr "felaktigt zlib-komprimeringsgrad %d"
1837
1838 #: config.c:1324
1839 msgid "core.commentChar should only be one character"
1840 msgstr "core.commentChar kan bara vara ett tecken"
1841
1842 #: config.c:1357
1843 #, c-format
1844 msgid "invalid mode for object creation: %s"
1845 msgstr "felaktigt läge för skapande av objekt: %s"
1846
1847 #: config.c:1429
1848 #, c-format
1849 msgid "malformed value for %s"
1850 msgstr "felformat värde för %s"
1851
1852 #: config.c:1455
1853 #, c-format
1854 msgid "malformed value for %s: %s"
1855 msgstr "felformat värde för %s: %s"
1856
1857 #: config.c:1456
1858 msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
1859 msgstr "måste vara en av nothing, matching, simple, upstream eller current"
1860
1861 #: config.c:1517 builtin/pack-objects.c:3399
1862 #, c-format
1863 msgid "bad pack compression level %d"
1864 msgstr "felaktig paketkomprimeringsgrad %d"
1865
1866 #: config.c:1638
1867 #, c-format
1868 msgid "unable to load config blob object '%s'"
1869 msgstr "kunde inte läsa konfigurerings-blobobjektet \"%s\""
1870
1871 #: config.c:1641
1872 #, c-format
1873 msgid "reference '%s' does not point to a blob"
1874 msgstr "referensen \"%s\" pekar inte på en blob"
1875
1876 #: config.c:1658
1877 #, c-format
1878 msgid "unable to resolve config blob '%s'"
1879 msgstr "kan inte slå upp konfigurerings-bloben \"%s\""
1880
1881 #: config.c:1688
1882 #, c-format
1883 msgid "failed to parse %s"
1884 msgstr "kunde inte tolka %s"
1885
1886 #: config.c:1744
1887 msgid "unable to parse command-line config"
1888 msgstr "kan inte tolka kommandoradskonfiguration"
1889
1890 #: config.c:2093
1891 msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
1892 msgstr "okänt fel uppstod vid läsning av konfigurationsfilerna"
1893
1894 #: config.c:2263
1895 #, c-format
1896 msgid "Invalid %s: '%s'"
1897 msgstr "Felaktigt %s: \"%s\""
1898
1899 #: config.c:2306
1900 #, c-format
1901 msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
1902 msgstr ""
1903 "okänt värde \"%s\" för core.untrackedCache; använder standardvärdet \"keep\""
1904
1905 #: config.c:2332
1906 #, c-format
1907 msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
1908 msgstr "värdet \"%d\" för splitIndex.maxPercentage borde vara mellan 0 och 100"
1909
1910 #: config.c:2378
1911 #, c-format
1912 msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
1913 msgstr "kunde inte tolka värdet \"%s\" från kommandoradskonfiguration"
1914
1915 #: config.c:2380
1916 #, c-format
1917 msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
1918 msgstr "felaktig konfigurationsvariabel \"%s\" i filen \"%s\" på rad %d"
1919
1920 #: config.c:2461
1921 #, c-format
1922 msgid "invalid section name '%s'"
1923 msgstr "felaktigt sektionsnamn \"%s\""
1924
1925 #: config.c:2493
1926 #, c-format
1927 msgid "%s has multiple values"
1928 msgstr "%s har flera värden"
1929
1930 #: config.c:2522
1931 #, c-format
1932 msgid "failed to write new configuration file %s"
1933 msgstr "kan inte skriva nya konfigurationsfilen \"%s\""
1934
1935 #: config.c:2774 config.c:3098
1936 #, c-format
1937 msgid "could not lock config file %s"
1938 msgstr "kunde inte låsa konfigurationsfilen %s"
1939
1940 #: config.c:2785
1941 #, c-format
1942 msgid "opening %s"
1943 msgstr "öppnar %s"
1944
1945 #: config.c:2820 builtin/config.c:328
1946 #, c-format
1947 msgid "invalid pattern: %s"
1948 msgstr "ogiltigt mönster: %s"
1949
1950 #: config.c:2845
1951 #, c-format
1952 msgid "invalid config file %s"
1953 msgstr "ogiltig konfigurationsfil: \"%s\""
1954
1955 #: config.c:2858 config.c:3111
1956 #, c-format
1957 msgid "fstat on %s failed"
1958 msgstr "fstat misslyckades på %s"
1959
1960 #: config.c:2869
1961 #, c-format
1962 msgid "unable to mmap '%s'"
1963 msgstr "kunde inte utföra mmap på \"%s\""
1964
1965 #: config.c:2878 config.c:3116
1966 #, c-format
1967 msgid "chmod on %s failed"
1968 msgstr "chmod misslyckades på %s"
1969
1970 #: config.c:2963 config.c:3213
1971 #, c-format
1972 msgid "could not write config file %s"
1973 msgstr "kunde inte skriva konfigurationsfilen %s"
1974
1975 #: config.c:2997
1976 #, c-format
1977 msgid "could not set '%s' to '%s'"
1978 msgstr "kunde inte ställa in \"%s\" till \"%s\""
1979
1980 #: config.c:2999 builtin/remote.c:782
1981 #, c-format
1982 msgid "could not unset '%s'"
1983 msgstr "kunde inte ta bort inställning för \"%s\""
1984
1985 #: config.c:3089
1986 #, c-format
1987 msgid "invalid section name: %s"
1988 msgstr "felaktigt namn på stycke: %s"
1989
1990 #: config.c:3256
1991 #, c-format
1992 msgid "missing value for '%s'"
1993 msgstr "värde saknas för \"%s\""
1994
1995 #: connect.c:61
1996 msgid "the remote end hung up upon initial contact"
1997 msgstr "fjärren lade på vid inledande kontakt"
1998
1999 #: connect.c:63
2000 msgid ""
2001 "Could not read from remote repository.\n"
2002 "\n"
2003 "Please make sure you have the correct access rights\n"
2004 "and the repository exists."
2005 msgstr ""
2006 "Kunde inte läsa från fjärrarkiv.\n"
2007 "\n"
2008 "Se till att du har korrekt åtkomstbehörighet\n"
2009 "och att arkivet existerar."
2010
2011 #: connect.c:81
2012 #, c-format
2013 msgid "server doesn't support '%s'"
2014 msgstr "Servern stöder inte \"%s\""
2015
2016 #: connect.c:103
2017 #, c-format
2018 msgid "server doesn't support feature '%s'"
2019 msgstr "servern stöder inte funktionen \"%s\""
2020
2021 #: connect.c:114
2022 msgid "expected flush after capabilities"
2023 msgstr "förväntade \"flush\" efter förmågor"
2024
2025 #: connect.c:233
2026 #, c-format
2027 msgid "ignoring capabilities after first line '%s'"
2028 msgstr "ignorerar förmågor efter första raden \"%s\""
2029
2030 #: connect.c:252
2031 msgid "protocol error: unexpected capabilities^{}"
2032 msgstr "protokollfel: förväntade inte capabilities^{}"
2033
2034 #: connect.c:273
2035 #, c-format
2036 msgid "protocol error: expected shallow sha-1, got '%s'"
2037 msgstr "protokollfel: förväntade \"shallow sha-1\" fick \"%s\""
2038
2039 #: connect.c:275
2040 msgid "repository on the other end cannot be shallow"
2041 msgstr "arkivet på andra sidan kan inte vara grunt"
2042
2043 #: connect.c:313
2044 msgid "invalid packet"
2045 msgstr "ogiltigt paket"
2046
2047 #: connect.c:333
2048 #, c-format
2049 msgid "protocol error: unexpected '%s'"
2050 msgstr "protokollfel: förväntade inte \"%s\""
2051
2052 #: connect.c:441
2053 #, c-format
2054 msgid "invalid ls-refs response: %s"
2055 msgstr "ogiltigt svar på ls-refs: %s"
2056
2057 #: connect.c:445
2058 msgid "expected flush after ref listing"
2059 msgstr "oväntad \"flush\" efter ref-listan"
2060
2061 #: connect.c:544
2062 #, c-format
2063 msgid "protocol '%s' is not supported"
2064 msgstr "protokollet \"%s\" stöds inte"
2065
2066 #: connect.c:595
2067 msgid "unable to set SO_KEEPALIVE on socket"
2068 msgstr "kunde inte sätta SO_KEEPALIVE på uttaget"
2069
2070 #: connect.c:635 connect.c:698
2071 #, c-format
2072 msgid "Looking up %s ... "
2073 msgstr "Slår upp %s..."
2074
2075 #: connect.c:639
2076 #, c-format
2077 msgid "unable to look up %s (port %s) (%s)"
2078 msgstr "kan inte slå upp %s (port %s) (%s)"
2079
2080 #. TRANSLATORS: this is the end of "Looking up %s ... "
2081 #: connect.c:643 connect.c:714
2082 #, c-format
2083 msgid ""
2084 "done.\n"
2085 "Connecting to %s (port %s) ... "
2086 msgstr ""
2087 "klart.\n"
2088 "Ansluter till %s (port %s)..."
2089
2090 #: connect.c:665 connect.c:742
2091 #, c-format
2092 msgid ""
2093 "unable to connect to %s:\n"
2094 "%s"
2095 msgstr ""
2096 "kunde inte ansluta till %s:\n"
2097 "%s"
2098
2099 #. TRANSLATORS: this is the end of "Connecting to %s (port %s) ... "
2100 #: connect.c:671 connect.c:748
2101 msgid "done."
2102 msgstr "klart."
2103
2104 #: connect.c:702
2105 #, c-format
2106 msgid "unable to look up %s (%s)"
2107 msgstr "kunde inte slå upp %s (%s)"
2108
2109 #: connect.c:708
2110 #, c-format
2111 msgid "unknown port %s"
2112 msgstr "okänd port %s"
2113
2114 #: connect.c:845 connect.c:1171
2115 #, c-format
2116 msgid "strange hostname '%s' blocked"
2117 msgstr "konstigt värdnamn \"%s\" blockerat"
2118
2119 #: connect.c:847
2120 #, c-format
2121 msgid "strange port '%s' blocked"
2122 msgstr "konstig port \"%s\" blockerad"
2123
2124 #: connect.c:857
2125 #, c-format
2126 msgid "cannot start proxy %s"
2127 msgstr "kan inte starta mellanserver (proxy) %s"
2128
2129 #: connect.c:924
2130 msgid "no path specified; see 'git help pull' for valid url syntax"
2131 msgstr "ingen sökväg angavs; se \"git help pull\" för giltig URL-syntax"
2132
2133 #: connect.c:1119
2134 msgid "ssh variant 'simple' does not support -4"
2135 msgstr "ssh-varianten \"simple\" stöder inte -4"
2136
2137 #: connect.c:1131
2138 msgid "ssh variant 'simple' does not support -6"
2139 msgstr "ssh-varianten \"simple\" stöder inte -6"
2140
2141 #: connect.c:1148
2142 msgid "ssh variant 'simple' does not support setting port"
2143 msgstr "ssh-varianten \"simple\" stöder inte val av port"
2144
2145 #: connect.c:1260
2146 #, c-format
2147 msgid "strange pathname '%s' blocked"
2148 msgstr "konstigt sökvägsnamn \"%s\" blockerat"
2149
2150 #: connect.c:1307
2151 msgid "unable to fork"
2152 msgstr "kunde inte grena (fork)"
2153
2154 # Vague original, not networking-related, but rather related to the actual
2155 # objects in the database.
2156 #: connected.c:86 builtin/fsck.c:221 builtin/prune.c:43
2157 msgid "Checking connectivity"
2158 msgstr "Kontrollerar konnektivitet"
2159
2160 #: connected.c:98
2161 msgid "Could not run 'git rev-list'"
2162 msgstr "Kunde inte köra \"git rev-list\""
2163
2164 #: connected.c:118
2165 msgid "failed write to rev-list"
2166 msgstr "kunde inte skriva till rev-list"
2167
2168 #: connected.c:125
2169 msgid "failed to close rev-list's stdin"
2170 msgstr "kunde inte stänga rev-list:s standard in"
2171
2172 #: convert.c:193
2173 #, c-format
2174 msgid "illegal crlf_action %d"
2175 msgstr "felaktig crlf_action %d"
2176
2177 #: convert.c:206
2178 #, c-format
2179 msgid "CRLF would be replaced by LF in %s"
2180 msgstr "CRLF skulle ersättas av LF i %s"
2181
2182 #: convert.c:208
2183 #, c-format
2184 msgid ""
2185 "CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
2186 "The file will have its original line endings in your working directory"
2187 msgstr ""
2188 "CRLF kommer att ersättas av LF i %s.\n"
2189 "Filen kommer att ha sina ursprungliga radbrytningar i din arbetskatalog"
2190
2191 #: convert.c:216
2192 #, c-format
2193 msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
2194 msgstr "LF skulle ersättas av CRLF i %s"
2195
2196 #: convert.c:218
2197 #, c-format
2198 msgid ""
2199 "LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
2200 "The file will have its original line endings in your working directory"
2201 msgstr ""
2202 "LF kommer att ersättas av CRLF i %s.\n"
2203 "Filen kommer att ha sina ursprungliga radbrytningar i din arbetskatalog"
2204
2205 #: convert.c:279
2206 #, c-format
2207 msgid "BOM is prohibited in '%s' if encoded as %s"
2208 msgstr "BOM är förbjudet i \"%s\" om kodat som %s"
2209
2210 #: convert.c:286
2211 #, c-format
2212 msgid ""
2213 "The file '%s' contains a byte order mark (BOM). Please use UTF-%s as working-"
2214 "tree-encoding."
2215 msgstr ""
2216 "Filen \"%s\" innehåller byte order mark (BOM). Använd UTF-%s som "
2217 "teckenkodning i arbetskatalogen."
2218
2219 #: convert.c:304
2220 #, c-format
2221 msgid "BOM is required in '%s' if encoded as %s"
2222 msgstr "BOM krävs om \"%s\" kodas som %s"
2223
2224 #: convert.c:306
2225 #, c-format
2226 msgid ""
2227 "The file '%s' is missing a byte order mark (BOM). Please use UTF-%sBE or UTF-"
2228 "%sLE (depending on the byte order) as working-tree-encoding."
2229 msgstr ""
2230 "Filen \"%s\" saknar byte order mark (BOM). Använd UTF-%sBE eller UTF-%sLE "
2231 "(beroende på byteordning) som teckenkodning i arbetskatalogen."
2232
2233 #: convert.c:424 convert.c:495
2234 #, c-format
2235 msgid "failed to encode '%s' from %s to %s"
2236 msgstr "misslyckades omkoda \"%s\" från %s till %s"
2237
2238 #: convert.c:467
2239 #, c-format
2240 msgid "encoding '%s' from %s to %s and back is not the same"
2241 msgstr ""
2242 "omkodning av \"%s\" från %s till %s och tillbaka ger inte samma resultat"
2243
2244 #: convert.c:673
2245 #, c-format
2246 msgid "cannot fork to run external filter '%s'"
2247 msgstr "kan inte grena (fork) för att köra externt filter \"%s\""
2248
2249 #: convert.c:693
2250 #, c-format
2251 msgid "cannot feed the input to external filter '%s'"
2252 msgstr "kunde inte skicka indata till externt filter \"%s\""
2253
2254 #: convert.c:700
2255 #, c-format
2256 msgid "external filter '%s' failed %d"
2257 msgstr "externt filter \"%s\" misslyckades %d"
2258
2259 #: convert.c:735 convert.c:738
2260 #, c-format
2261 msgid "read from external filter '%s' failed"
2262 msgstr "läsning från externt filter \"%s\" misslyckades"
2263
2264 #: convert.c:741 convert.c:796
2265 #, c-format
2266 msgid "external filter '%s' failed"
2267 msgstr "externt filter \"%s\" misslyckades"
2268
2269 #: convert.c:844
2270 msgid "unexpected filter type"
2271 msgstr "oväntad filtertyp"
2272
2273 #: convert.c:855
2274 msgid "path name too long for external filter"
2275 msgstr "sökvägen för lång för externt filter"
2276
2277 #: convert.c:929
2278 #, c-format
2279 msgid ""
2280 "external filter '%s' is not available anymore although not all paths have "
2281 "been filtered"
2282 msgstr ""
2283 "externt filter \"%s\" är inte längre tillgängligt trots att alla sökvägar "
2284 "inte har filtrerats"
2285
2286 #: convert.c:1228
2287 msgid "true/false are no valid working-tree-encodings"
2288 msgstr "true/false är inte giltig teckenkodning för arbetskatalogen"
2289
2290 #: convert.c:1398 convert.c:1432
2291 #, c-format
2292 msgid "%s: clean filter '%s' failed"
2293 msgstr "%s: \"clean\"-filtret \"%s\" misslyckades"
2294
2295 #: convert.c:1476
2296 #, c-format
2297 msgid "%s: smudge filter %s failed"
2298 msgstr "%s: \"smudge\"-filtret \"%s\" misslyckades"
2299
2300 #: date.c:137
2301 msgid "in the future"
2302 msgstr "i framtiden"
2303
2304 #: date.c:143
2305 #, c-format
2306 msgid "%<PRIuMAX> second ago"
2307 msgid_plural "%<PRIuMAX> seconds ago"
2308 msgstr[0] "%<PRIuMAX> sekund sedan"
2309 msgstr[1] "%<PRIuMAX> sekunder sedan"
2310
2311 #: date.c:150
2312 #, c-format
2313 msgid "%<PRIuMAX> minute ago"
2314 msgid_plural "%<PRIuMAX> minutes ago"
2315 msgstr[0] "%<PRIuMAX> minut sedan"
2316 msgstr[1] "%<PRIuMAX> minuter sedan"
2317
2318 #: date.c:157
2319 #, c-format
2320 msgid "%<PRIuMAX> hour ago"
2321 msgid_plural "%<PRIuMAX> hours ago"
2322 msgstr[0] "%<PRIuMAX> timme sedan"
2323 msgstr[1] "%<PRIuMAX> timmar sedan"
2324
2325 #: date.c:164
2326 #, c-format
2327 msgid "%<PRIuMAX> day ago"
2328 msgid_plural "%<PRIuMAX> days ago"
2329 msgstr[0] "%<PRIuMAX> dag sedan"
2330 msgstr[1] "%<PRIuMAX> dagar sedan"
2331
2332 #: date.c:170
2333 #, c-format
2334 msgid "%<PRIuMAX> week ago"
2335 msgid_plural "%<PRIuMAX> weeks ago"
2336 msgstr[0] "%<PRIuMAX> vecka sedan"
2337 msgstr[1] "%<PRIuMAX> veckor sedan"
2338
2339 #: date.c:177
2340 #, c-format
2341 msgid "%<PRIuMAX> month ago"
2342 msgid_plural "%<PRIuMAX> months ago"
2343 msgstr[0] "%<PRIuMAX> månad sedan"
2344 msgstr[1] "%<PRIuMAX> månader sedan"
2345
2346 #: date.c:188
2347 #, c-format
2348 msgid "%<PRIuMAX> year"
2349 msgid_plural "%<PRIuMAX> years"
2350 msgstr[0] "%<PRIuMAX> år"
2351 msgstr[1] "%<PRIuMAX> år"
2352
2353 #. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
2354 #: date.c:191
2355 #, c-format
2356 msgid "%s, %<PRIuMAX> month ago"
2357 msgid_plural "%s, %<PRIuMAX> months ago"
2358 msgstr[0] "%s, %<PRIuMAX> månad sedan"
2359 msgstr[1] "%s, %<PRIuMAX> månader sedan"
2360
2361 #: date.c:196 date.c:201
2362 #, c-format
2363 msgid "%<PRIuMAX> year ago"
2364 msgid_plural "%<PRIuMAX> years ago"
2365 msgstr[0] "%<PRIuMAX> år sedan"
2366 msgstr[1] "%<PRIuMAX> år sedan"
2367
2368 #: delta-islands.c:272
2369 msgid "Propagating island marks"
2370 msgstr "Sprider ö-markeringar"
2371
2372 #: delta-islands.c:290
2373 #, c-format
2374 msgid "bad tree object %s"
2375 msgstr "felaktigt trädobjektet %s"
2376
2377 #: delta-islands.c:334
2378 #, c-format
2379 msgid "failed to load island regex for '%s': %s"
2380 msgstr "kunde inte hämta ö-regex för \"%s\": %s"
2381
2382 #: delta-islands.c:390
2383 #, c-format
2384 msgid "island regex from config has too many capture groups (max=%d)"
2385 msgstr "ö-regex från konfiguration har för många fångstgrupper (max=%d)"
2386
2387 #: delta-islands.c:467
2388 #, c-format
2389 msgid "Marked %d islands, done.\n"
2390 msgstr "Markerade %d öar, klar.\n"
2391
2392 #: diffcore-order.c:24
2393 #, c-format
2394 msgid "failed to read orderfile '%s'"
2395 msgstr "kunde inte läsa orderfilen \"%s\""
2396
2397 #: diffcore-rename.c:544
2398 msgid "Performing inexact rename detection"
2399 msgstr "Utför onöjaktig namnbytesdetektering"
2400
2401 #: diff-no-index.c:238
2402 msgid "git diff --no-index [<options>] <path> <path>"
2403 msgstr "git diff --no-index [<flaggor>] <sökväg> <sökväg>"
2404
2405 #: diff-no-index.c:263
2406 msgid ""
2407 "Not a git repository. Use --no-index to compare two paths outside a working "
2408 "tree"
2409 msgstr ""
2410 "Inte ett git-arkiv. Använd --no-index för att jämföra två sökvägar utanför "
2411 "en arbetskatalog."
2412
2413 #: diff.c:155
2414 #, c-format
2415 msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
2416 msgstr " Misslyckades tolka dirstat-avskärningsprocentandel \"%s\"\n"
2417
2418 #: diff.c:160
2419 #, c-format
2420 msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
2421 msgstr " Okänd dirstat-parameter \"%s\"\n"
2422
2423 #: diff.c:296
2424 msgid ""
2425 "color moved setting must be one of 'no', 'default', 'blocks', 'zebra', "
2426 "'dimmed-zebra', 'plain'"
2427 msgstr ""
2428 "färginställningen för flyttade block måste vara en av \"no\", \"default\", "
2429 "\"blocks\", \"zebra\", \"dimmed_zebra\", \"plain\""
2430
2431 #: diff.c:324
2432 #, c-format
2433 msgid ""
2434 "unknown color-moved-ws mode '%s', possible values are 'ignore-space-change', "
2435 "'ignore-space-at-eol', 'ignore-all-space', 'allow-indentation-change'"
2436 msgstr ""
2437 "okänt läge \"%s\" för color-moved-ws, möjliga värden är \"ignore-space-change"
2438 "\", \"ignore-space-at-eol\", \"ignore-all-space\", \"allow-indentation-change"
2439 "\""
2440
2441 #: diff.c:332
2442 msgid ""
2443 "color-moved-ws: allow-indentation-change cannot be combined with other "
2444 "whitespace modes"
2445 msgstr ""
2446 "color-moved-ws: allow-indentation-change kan inte kombineras med andra "
2447 "blankstegslägen"
2448
2449 #: diff.c:405
2450 #, c-format
2451 msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
2452 msgstr "Okänt värde för konfigurationsvariabeln \"diff.submodule\": \"%s\""
2453
2454 #: diff.c:465
2455 #, c-format
2456 msgid ""
2457 "Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
2458 "%s"
2459 msgstr ""
2460 "Hittade fel i konfigurationsvariabeln \"diff.dirstat\":\n"
2461 "%s"
2462
2463 #: diff.c:4215
2464 #, c-format
2465 msgid "external diff died, stopping at %s"
2466 msgstr "extern diff dog, stannar vid %s"
2467
2468 #: diff.c:4560
2469 msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
2470 msgstr "--name-only, --name-status, -check och -s är ömsesidigt uteslutande"
2471
2472 #: diff.c:4563
2473 msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
2474 msgstr "-G, -S och --find-object är ömsesidigt uteslutande"
2475
2476 #: diff.c:4641
2477 msgid "--follow requires exactly one pathspec"
2478 msgstr "--follow kräver exakt en sökvägsangivelse"
2479
2480 #: diff.c:4689
2481 #, c-format
2482 msgid "invalid --stat value: %s"
2483 msgstr "ogiltigt värde för --stat: %s"
2484
2485 #: diff.c:4694 diff.c:4699 diff.c:4704 diff.c:4709 diff.c:5222
2486 #: parse-options.c:199 parse-options.c:203
2487 #, c-format
2488 msgid "%s expects a numerical value"
2489 msgstr "%s förväntar ett numeriskt värde"
2490
2491 #: diff.c:4726
2492 #, c-format
2493 msgid ""
2494 "Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
2495 "%s"
2496 msgstr ""
2497 "Misslyckades tolka argument till flaggan --dirstat/-X;\n"
2498 "%s"
2499
2500 #: diff.c:4811
2501 #, c-format
2502 msgid "unknown change class '%c' in --diff-filter=%s"
2503 msgstr "okänd ändringsklass \"%c\" i --diff-filter=%s"
2504
2505 #: diff.c:4835
2506 #, c-format
2507 msgid "unknown value after ws-error-highlight=%.*s"
2508 msgstr "okänt värde efter ws-error-highlight=%.*s"
2509
2510 #: diff.c:4849
2511 #, c-format
2512 msgid "unable to resolve '%s'"
2513 msgstr "kunde inte slå upp \"%s\""
2514
2515 #: diff.c:4899 diff.c:4905
2516 #, c-format
2517 msgid "%s expects <n>/<m> form"
2518 msgstr "%s förväntar formen <n>/<m>"
2519
2520 #: diff.c:4917
2521 #, c-format
2522 msgid "%s expects a character, got '%s'"
2523 msgstr "%s förväntar ett tecken, fick \"%s\""
2524
2525 #: diff.c:4938
2526 #, c-format
2527 msgid "bad --color-moved argument: %s"
2528 msgstr "felaktigt argument till --color-moved: %s"
2529
2530 #: diff.c:4957
2531 #, c-format
2532 msgid "invalid mode '%s' in --color-moved-ws"
2533 msgstr "ogiltigt läge %s\" i --color-moved-ws"
2534
2535 #: diff.c:4997
2536 msgid ""
2537 "option diff-algorithm accepts \"myers\", \"minimal\", \"patience\" and "
2538 "\"histogram\""
2539 msgstr ""
2540 "flaggan diff-algorithm godtar\"myers\", \"minimal\", \"patience\" och "
2541 "\"histogram\""
2542
2543 #: diff.c:5033 diff.c:5053
2544 #, c-format
2545 msgid "invalid argument to %s"
2546 msgstr "ogiltigt argument för %s"
2547
2548 #: diff.c:5191
2549 #, c-format
2550 msgid "failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
2551 msgstr "misslyckades tolka argument till flaggan --submodule: \"%s\""
2552
2553 #: diff.c:5247
2554 #, c-format
2555 msgid "bad --word-diff argument: %s"
2556 msgstr "felaktigt argument --word-diff: %s"
2557
2558 #: diff.c:5270
2559 msgid "Diff output format options"
2560 msgstr "Formatflaggor för diff-utdata"
2561
2562 #: diff.c:5272 diff.c:5278
2563 msgid "generate patch"
2564 msgstr "skapar patch"
2565
2566 #: diff.c:5275 builtin/log.c:182
2567 msgid "suppress diff output"
2568 msgstr "undertryck diff-utdata"
2569
2570 #: diff.c:5280 diff.c:5394 diff.c:5401
2571 msgid "<n>"
2572 msgstr "<n>"
2573
2574 #: diff.c:5281 diff.c:5284
2575 msgid "generate diffs with <n> lines context"
2576 msgstr "skapa diffar med <n> rader sammanhang"
2577
2578 #: diff.c:5286
2579 msgid "generate the diff in raw format"
2580 msgstr "generera diff i råformat"
2581
2582 #: diff.c:5289
2583 msgid "synonym for '-p --raw'"
2584 msgstr "synonym till \"-p --raw\""
2585
2586 #: diff.c:5293
2587 msgid "synonym for '-p --stat'"
2588 msgstr "synonym till \"-p --stat\""
2589
2590 #: diff.c:5297
2591 msgid "machine friendly --stat"
2592 msgstr "maskinläsbar --stat"
2593
2594 #: diff.c:5300
2595 msgid "output only the last line of --stat"
2596 msgstr "skriv bara ut den sista raden för --stat"
2597
2598 #: diff.c:5302 diff.c:5310
2599 msgid "<param1,param2>..."
2600 msgstr "<param1,param2>..."
2601
2602 #: diff.c:5303
2603 msgid ""
2604 "output the distribution of relative amount of changes for each sub-directory"
2605 msgstr ""
2606 "skriv ut distributionen av relativa mängder ändringar för varje underkatalog"
2607
2608 #: diff.c:5307
2609 msgid "synonym for --dirstat=cumulative"
2610 msgstr "synonym för --dirstat=cumulative"
2611
2612 #: diff.c:5311
2613 msgid "synonym for --dirstat=files,param1,param2..."
2614 msgstr "synonym för --dirstat=filer,param1,param2..."
2615
2616 #: diff.c:5315
2617 msgid "warn if changes introduce conflict markers or whitespace errors"
2618 msgstr "varna om ändringar introducerar konfliktmarkörer eller blankstegsfel"
2619
2620 #: diff.c:5318
2621 msgid "condensed summary such as creations, renames and mode changes"
2622 msgstr "kortfattad summering såsom skapade, namnbyten och ändrade lägen"
2623
2624 #: diff.c:5321
2625 msgid "show only names of changed files"
2626 msgstr "visa endast namnen på ändrade filer"
2627
2628 #: diff.c:5324
2629 msgid "show only names and status of changed files"
2630 msgstr "visa endast namn och status för ändrade filer"
2631
2632 #: diff.c:5326
2633 msgid "<width>[,<name-width>[,<count>]]"
2634 msgstr "<bredd>[,<namn-bredd>[,<antal>]]"
2635
2636 #: diff.c:5327
2637 msgid "generate diffstat"
2638 msgstr "skapa diffstat"
2639
2640 #: diff.c:5329 diff.c:5332 diff.c:5335
2641 msgid "<width>"
2642 msgstr "<bredd>"
2643
2644 #: diff.c:5330
2645 msgid "generate diffstat with a given width"
2646 msgstr "generera en diffstat med given bredd"
2647
2648 #: diff.c:5333
2649 msgid "generate diffstat with a given name width"
2650 msgstr "generera en diffstat med given namnbredd"
2651
2652 #: diff.c:5336
2653 msgid "generate diffstat with a given graph width"
2654 msgstr "generera en diffstat med given grafbredd"
2655
2656 #: diff.c:5338
2657 msgid "<count>"
2658 msgstr "<antal>"
2659
2660 #: diff.c:5339
2661 msgid "generate diffstat with limited lines"
2662 msgstr "generera diffstat med begränsade rader"
2663
2664 #: diff.c:5342
2665 msgid "generate compact summary in diffstat"
2666 msgstr "skapa kompakt översikt i diffstat"
2667
2668 #: diff.c:5345
2669 msgid "output a binary diff that can be applied"
2670 msgstr "skapa en binärdiff som kan appliceras"
2671
2672 #: diff.c:5348
2673 msgid "show full pre- and post-image object names on the \"index\" lines"
2674 msgstr ""
2675 "visa fullständiga objektnamn i \"index\"-rader för läget både före och efter"
2676
2677 #: diff.c:5350
2678 msgid "show colored diff"
2679 msgstr "visa färgad diff"
2680
2681 #: diff.c:5351
2682 msgid "<kind>"
2683 msgstr "<typ>"
2684
2685 #: diff.c:5352
2686 msgid ""
2687 "highlight whitespace errors in the 'context', 'old' or 'new' lines in the "
2688 "diff"
2689 msgstr ""
2690 "ljusmarkera blankstegsfel i \"context\" (sammanhang), \"old\" (gamla) eller "
2691 "\"new\" (nya) rader i diffen"
2692
2693 #: diff.c:5355
2694 msgid ""
2695 "do not munge pathnames and use NULs as output field terminators in --raw or "
2696 "--numstat"
2697 msgstr ""
2698 "skriv inte om sökvägsnamn och använd NUL-tecken som fältseparerare i --raw "
2699 "eller --numstat"
2700
2701 #: diff.c:5358 diff.c:5361 diff.c:5364 diff.c:5470
2702 msgid "<prefix>"
2703 msgstr "<prefix>"
2704
2705 #: diff.c:5359
2706 msgid "show the given source prefix instead of \"a/\""
2707 msgstr "visa givet källprefix istället för \"a/\""
2708
2709 #: diff.c:5362
2710 msgid "show the given destination prefix instead of \"b/\""
2711 msgstr "visa givet målprefix istället för \"b/\""
2712
2713 #: diff.c:5365
2714 msgid "prepend an additional prefix to every line of output"
2715 msgstr "lägg till ytterligare prefix på alla rader i utdata"
2716
2717 #: diff.c:5368
2718 msgid "do not show any source or destination prefix"
2719 msgstr "visa inte käll- eller målprefix"
2720
2721 #: diff.c:5371
2722 msgid "show context between diff hunks up to the specified number of lines"
2723 msgstr "visa sammnhang mellan diff-stycken upp till angivet antal rader"
2724
2725 #: diff.c:5375 diff.c:5380 diff.c:5385
2726 msgid "<char>"
2727 msgstr "<tecken>"
2728
2729 #: diff.c:5376
2730 msgid "specify the character to indicate a new line instead of '+'"
2731 msgstr "ange tecken för att ange ny rad istället för \"+\""
2732
2733 #: diff.c:5381
2734 msgid "specify the character to indicate an old line instead of '-'"
2735 msgstr "ange tecken för att ange gammal rad istället för \"-\""
2736
2737 #: diff.c:5386
2738 msgid "specify the character to indicate a context instead of ' '"
2739 msgstr "ange tecken för att ange sammanhang istället för \" \""
2740
2741 #: diff.c:5389
2742 msgid "Diff rename options"
2743 msgstr "Diff-namnbytesflaggor"
2744
2745 #: diff.c:5390
2746 msgid "<n>[/<m>]"
2747 msgstr "<n>[/<m>]"
2748
2749 #: diff.c:5391
2750 msgid "break complete rewrite changes into pairs of delete and create"
2751 msgstr "dela upp kompletta omskrivningar till ta bort och skapa-par"
2752
2753 #: diff.c:5395
2754 msgid "detect renames"
2755 msgstr "detektera namnändringar"
2756
2757 #: diff.c:5399
2758 msgid "omit the preimage for deletes"
2759 msgstr "ta bort för-version för borttagningar"
2760
2761 #: diff.c:5402
2762 msgid "detect copies"
2763 msgstr "detektera kopior"
2764
2765 #: diff.c:5406
2766 msgid "use unmodified files as source to find copies"
2767 msgstr "använd oförändrade som källa för att hitta kopior"
2768
2769 #: diff.c:5408
2770 msgid "disable rename detection"
2771 msgstr "inaktivera detektering av namnbyten"
2772
2773 #: diff.c:5411
2774 msgid "use empty blobs as rename source"
2775 msgstr "använd tomma blob:ar som namnändringskälla"
2776
2777 #: diff.c:5413
2778 msgid "continue listing the history of a file beyond renames"
2779 msgstr "fortsätt lista historiken för en fil bortom namnändringar"
2780
2781 #: diff.c:5416
2782 msgid ""
2783 "prevent rename/copy detection if the number of rename/copy targets exceeds "
2784 "given limit"
2785 msgstr ""
2786 "förhindra namnbyte/kopie-detektering om antalet namnbyten/kopior överskriver "
2787 "given gräns"
2788
2789 #: diff.c:5418
2790 msgid "Diff algorithm options"
2791 msgstr "Alternativ för diff-algoritm"
2792
2793 #: diff.c:5420
2794 msgid "produce the smallest possible diff"
2795 msgstr "skapa minsta möjliga diff"
2796
2797 #: diff.c:5423
2798 msgid "ignore whitespace when comparing lines"
2799 msgstr "ignorera blanktecken vid radjämförelse"
2800
2801 #: diff.c:5426
2802 msgid "ignore changes in amount of whitespace"
2803 msgstr "ignorera ändringar i antal blanktecken vid radjämförelse"
2804
2805 #: diff.c:5429
2806 msgid "ignore changes in whitespace at EOL"
2807 msgstr "ignorera blanktecken vid radslut"
2808
2809 #: diff.c:5432
2810 msgid "ignore carrier-return at the end of line"
2811 msgstr "ignorera CR-tecken vid radslut"
2812
2813 #: diff.c:5435
2814 msgid "ignore changes whose lines are all blank"
2815 msgstr "ignorera ändringar i rader som är helt blanka"
2816
2817 #: diff.c:5438
2818 msgid "heuristic to shift diff hunk boundaries for easy reading"
2819 msgstr "heuristik för att flytta diff-gränser för lättare läsning"
2820
2821 #: diff.c:5441
2822 msgid "generate diff using the \"patience diff\" algorithm"
2823 msgstr "skapa diffar med algoritmen \"patience diff\""
2824
2825 #: diff.c:5445
2826 msgid "generate diff using the \"histogram diff\" algorithm"
2827 msgstr "skapa diffar med algoritmen \"histogram diff\""
2828
2829 #: diff.c:5447
2830 msgid "<algorithm>"
2831 msgstr "<algoritm>"
2832
2833 #: diff.c:5448
2834 msgid "choose a diff algorithm"
2835 msgstr "välj en diff-algoritm"
2836
2837 #: diff.c:5450
2838 msgid "<text>"
2839 msgstr "<text>"
2840
2841 #: diff.c:5451
2842 msgid "generate diff using the \"anchored diff\" algorithm"
2843 msgstr "skapa diffar med algoritmen \"anchored diff\""
2844
2845 #: diff.c:5453 diff.c:5462 diff.c:5465
2846 msgid "<mode>"
2847 msgstr "<läge>"
2848
2849 #: diff.c:5454
2850 msgid "show word diff, using <mode> to delimit changed words"
2851 msgstr "visa orddiff, där <läge> avgränsar ändrade ord"
2852
2853 #: diff.c:5456 diff.c:5459 diff.c:5504
2854 msgid "<regex>"
2855 msgstr "<reguttr>"
2856
2857 #: diff.c:5457
2858 msgid "use <regex> to decide what a word is"
2859 msgstr "använd <reguttr> för att bestämma vad som är ett ord"
2860
2861 #: diff.c:5460
2862 msgid "equivalent to --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
2863 msgstr "motsvarar --word-diff=color --word-diff-regex=<reguttr>"
2864
2865 #: diff.c:5463
2866 msgid "moved lines of code are colored differently"
2867 msgstr "flyttade kodrader färgas på annat sätt"
2868
2869 #: diff.c:5466
2870 msgid "how white spaces are ignored in --color-moved"
2871 msgstr "hur blanktecken ignoreras i --color-moved"
2872
2873 #: diff.c:5469
2874 msgid "Other diff options"
2875 msgstr "Andra diff-flaggor"
2876
2877 #: diff.c:5471
2878 msgid "when run from subdir, exclude changes outside and show relative paths"
2879 msgstr ""
2880 "vid start från underkatalog, uteslut ändringar utanför och visa relativa "
2881 "sökvägar"
2882
2883 #: diff.c:5475
2884 msgid "treat all files as text"
2885 msgstr "hantera alla filer som text"
2886
2887 #: diff.c:5477
2888 msgid "swap two inputs, reverse the diff"
2889 msgstr "växla två indatafiler, vänd diffen"
2890
2891 #: diff.c:5479
2892 msgid "exit with 1 if there were differences, 0 otherwise"
2893 msgstr "avsluta med 1 vid ändringar, annars 0"
2894
2895 #: diff.c:5481
2896 msgid "disable all output of the program"
2897 msgstr "slå av alla utdata från programmet"
2898
2899 #: diff.c:5483
2900 msgid "allow an external diff helper to be executed"
2901 msgstr "tillåt köra en extern diff-hjälpare"
2902
2903 #: diff.c:5485
2904 msgid "run external text conversion filters when comparing binary files"
2905 msgstr "kör externt textkonverteringsfiler när binärfiler jämförs"
2906
2907 #: diff.c:5487
2908 msgid "<when>"
2909 msgstr "<när>"
2910
2911 #: diff.c:5488
2912 msgid "ignore changes to submodules in the diff generation"
2913 msgstr "ignorera ändringar i undermoduler när diffen skapas"
2914
2915 #: diff.c:5491
2916 msgid "<format>"
2917 msgstr "<format>"
2918
2919 #: diff.c:5492
2920 msgid "specify how differences in submodules are shown"
2921 msgstr "ange hur ändringar i undermoduler visas"
2922
2923 #: diff.c:5496
2924 msgid "hide 'git add -N' entries from the index"
2925 msgstr "dölj \"git add -N\"-poster från indexet"
2926
2927 #: diff.c:5499
2928 msgid "treat 'git add -N' entries as real in the index"
2929 msgstr "tolka \"git add -N\"-poster som äkta i indexet"
2930
2931 #: diff.c:5501
2932 msgid "<string>"
2933 msgstr "<sträng>"
2934
2935 #: diff.c:5502
2936 msgid ""
2937 "look for differences that change the number of occurrences of the specified "
2938 "string"
2939 msgstr "se efter ändringar som ändrar antalet förekomster av angiven sträng"
2940
2941 #: diff.c:5505
2942 msgid ""
2943 "look for differences that change the number of occurrences of the specified "
2944 "regex"
2945 msgstr ""
2946 "se efter ändringar som ändrar antalet förekomster av angivet reguljärt "
2947 "uttryck"
2948
2949 #: diff.c:5508
2950 msgid "show all changes in the changeset with -S or -G"
2951 msgstr "visa alla ändringar i ändringsuppsättningen med -S eller -G"
2952
2953 #: diff.c:5511
2954 msgid "treat <string> in -S as extended POSIX regular expression"
2955 msgstr "tolka <sträng> i -S som utökade POSIX-reguljära uttryck"
2956
2957 #: diff.c:5514
2958 msgid "control the order in which files appear in the output"
2959 msgstr "styr ordningen i vilken filer visas i utdata"
2960
2961 #: diff.c:5515
2962 msgid "<object-id>"
2963 msgstr "<objekt-id>"
2964
2965 #: diff.c:5516
2966 msgid ""
2967 "look for differences that change the number of occurrences of the specified "
2968 "object"
2969 msgstr "se efter ändringar som ändrar antalet förekomster av angivet objekt"
2970
2971 #: diff.c:5518
2972 msgid "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)...[*]]"
2973 msgstr "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)...[*]]"
2974
2975 #: diff.c:5519
2976 msgid "select files by diff type"
2977 msgstr "välj filter efter diff-typ"
2978
2979 #: diff.c:5521
2980 msgid "<file>"
2981 msgstr "<fil>"
2982
2983 #: diff.c:5522
2984 msgid "Output to a specific file"
2985 msgstr "Skriv utdata till en specifik fil"
2986
2987 #: diff.c:6177
2988 msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
2989 msgstr ""
2990 "onöjaktig namnbytesdetektering utfördes inte på grund av för många filer."
2991
2992 #: diff.c:6180
2993 msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
2994 msgstr "hittade bara kopior från ändrade sökvägar på grund av för många filer."
2995
2996 #: diff.c:6183
2997 #, c-format
2998 msgid ""
2999 "you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
3000 msgstr ""
3001 "du kan sätta variabeln %s till åtminstone %d och försöka kommandot på nytt."
3002
3003 #: dir.c:537
3004 #, c-format
3005 msgid "pathspec '%s' did not match any file(s) known to git"
3006 msgstr "sökvägsangivelsen \"%s\" motsvarade inte några av git kända filer"
3007
3008 #: dir.c:926
3009 #, c-format
3010 msgid "cannot use %s as an exclude file"
3011 msgstr "kan inte använda %s som exkluderingsfil"
3012
3013 #: dir.c:1843
3014 #, c-format
3015 msgid "could not open directory '%s'"
3016 msgstr "kunde inte öppna katalogen \"%s\""
3017
3018 #: dir.c:2085
3019 msgid "failed to get kernel name and information"
3020 msgstr "misslyckades hämta kärnans namn och information"
3021
3022 #: dir.c:2209
3023 msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
3024 msgstr "ospårad cache är inaktiverad på systemet eller platsen"
3025
3026 #: dir.c:3013
3027 #, c-format
3028 msgid "index file corrupt in repo %s"
3029 msgstr "indexfilen trasig i arkivet %s"
3030
3031 #: dir.c:3058 dir.c:3063
3032 #, c-format
3033 msgid "could not create directories for %s"
3034 msgstr "kunde inte skapa kataloger för %s"
3035
3036 #: dir.c:3092
3037 #, c-format
3038 msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
3039 msgstr "kunde inte migrera git-katalog från \"%s\" till \"%s\""
3040
3041 #: editor.c:73
3042 #, c-format
3043 msgid "hint: Waiting for your editor to close the file...%c"
3044 msgstr "tips: Väntar på att textredigeringsprogrammet skall stänga filen...%c"
3045
3046 #: entry.c:178
3047 msgid "Filtering content"
3048 msgstr "Filtrerar innehåll"
3049
3050 #: entry.c:476
3051 #, c-format
3052 msgid "could not stat file '%s'"
3053 msgstr "kunde inte ta status på filen \"%s\""
3054
3055 #: environment.c:150
3056 #, c-format
3057 msgid "bad git namespace path \"%s\""
3058 msgstr "felaktig git-namnrymdssökväg \"%s\""
3059
3060 #: environment.c:332
3061 #, c-format
3062 msgid "could not set GIT_DIR to '%s'"
3063 msgstr "kunde inte ställa in GIT_DIR till \"%s\""
3064
3065 #: exec-cmd.c:363
3066 #, c-format
3067 msgid "too many args to run %s"
3068 msgstr "för många flaggor för att köra %s"
3069
3070 #: fetch-object.c:17
3071 msgid "Remote with no URL"
3072 msgstr "Fjärr utan URL"
3073
3074 #: fetch-pack.c:151
3075 msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
3076 msgstr "git fetch-pack: förväntade grund lista"
3077
3078 #: fetch-pack.c:154
3079 msgid "git fetch-pack: expected a flush packet after shallow list"
3080 msgstr "git fetch-pack: förväntade ett flush-paket efter grund lista"
3081
3082 #: fetch-pack.c:165
3083 msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got a flush packet"
3084 msgstr "git fetch-pack: förväntade ACK/NAK, fick flush-paket"
3085
3086 #: fetch-pack.c:185
3087 #, c-format
3088 msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
3089 msgstr "git fetch-pack: förväntade ACK/NAK, fick \"%s\""
3090
3091 #: fetch-pack.c:196
3092 msgid "unable to write to remote"
3093 msgstr "kunde inte skriva till fjärren"
3094
3095 #: fetch-pack.c:258
3096 msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
3097 msgstr "--stateless-rpc kräver \"multi_ack_detailed\""
3098
3099 #: fetch-pack.c:360 fetch-pack.c:1284
3100 #, c-format
3101 msgid "invalid shallow line: %s"
3102 msgstr "ogiltig \"shallow\"-rad: %s"
3103
3104 #: fetch-pack.c:366 fetch-pack.c:1290
3105 #, c-format
3106 msgid "invalid unshallow line: %s"
3107 msgstr "ogiltig \"unshallow\"-rad: %s"
3108
3109 #: fetch-pack.c:368 fetch-pack.c:1292
3110 #, c-format
3111 msgid "object not found: %s"
3112 msgstr "objektet hittades inte: %s"
3113
3114 #: fetch-pack.c:371 fetch-pack.c:1295
3115 #, c-format
3116 msgid "error in object: %s"
3117 msgstr "fel i objekt: %s"
3118
3119 #: fetch-pack.c:373 fetch-pack.c:1297
3120 #, c-format
3121 msgid "no shallow found: %s"
3122 msgstr "ingen \"shallow\" hittades: %s"
3123
3124 #: fetch-pack.c:376 fetch-pack.c:1301
3125 #, c-format
3126 msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
3127 msgstr "förväntade shallow/unshallow, fick %s"
3128
3129 #: fetch-pack.c:417
3130 #, c-format
3131 msgid "got %s %d %s"
3132 msgstr "fick %s %d %s"
3133
3134 #: fetch-pack.c:434
3135 #, c-format
3136 msgid "invalid commit %s"
3137 msgstr "ogiltig incheckning %s"
3138
3139 #: fetch-pack.c:465
3140 msgid "giving up"
3141 msgstr "ger upp"
3142
3143 #: fetch-pack.c:477 progress.c:277
3144 msgid "done"
3145 msgstr "klart"
3146
3147 #: fetch-pack.c:489
3148 #, c-format
3149 msgid "got %s (%d) %s"
3150 msgstr "fick %s (%d) %s"
3151
3152 #: fetch-pack.c:535
3153 #, c-format
3154 msgid "Marking %s as complete"
3155 msgstr "Markerar %s som komplett"
3156
3157 #: fetch-pack.c:744
3158 #, c-format
3159 msgid "already have %s (%s)"
3160 msgstr "har redan %s (%s)"
3161
3162 #: fetch-pack.c:783
3163 msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
3164 msgstr "fetch-patch: kunde inte grena av sidbandsmultiplexare"
3165
3166 #: fetch-pack.c:791
3167 msgid "protocol error: bad pack header"
3168 msgstr "protokollfel: felaktigt packhuvud"
3169
3170 #: fetch-pack.c:859
3171 #, c-format
3172 msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
3173 msgstr "fetch-patch: kunde inte grena av %s"
3174
3175 #: fetch-pack.c:875
3176 #, c-format
3177 msgid "%s failed"
3178 msgstr "%s misslyckades"
3179
3180 #: fetch-pack.c:877
3181 msgid "error in sideband demultiplexer"
3182 msgstr "fel i sidbands-avmultiplexare"
3183
3184 #: fetch-pack.c:908
3185 #, c-format
3186 msgid "Server version is %.*s"
3187 msgstr "Serverversionen är %.*s"
3188
3189 #: fetch-pack.c:913 fetch-pack.c:919 fetch-pack.c:922 fetch-pack.c:928
3190 #: fetch-pack.c:932 fetch-pack.c:936 fetch-pack.c:940 fetch-pack.c:944
3191 #: fetch-pack.c:948 fetch-pack.c:952 fetch-pack.c:956 fetch-pack.c:960
3192 #: fetch-pack.c:966 fetch-pack.c:972 fetch-pack.c:977 fetch-pack.c:982
3193 #, c-format
3194 msgid "Server supports %s"
3195 msgstr "Servern stöder %s"
3196
3197 #: fetch-pack.c:915
3198 msgid "Server does not support shallow clients"
3199 msgstr "Servern stöder inte klienter med grunda arkiv"
3200
3201 #: fetch-pack.c:975
3202 msgid "Server does not support --shallow-since"
3203 msgstr "Servern stöder inte --shallow-since"
3204
3205 #: fetch-pack.c:980
3206 msgid "Server does not support --shallow-exclude"
3207 msgstr "Servern stöder inte --shallow-exclude"
3208
3209 #: fetch-pack.c:984
3210 msgid "Server does not support --deepen"
3211 msgstr "Servern stöder inte --deepen"
3212
3213 #: fetch-pack.c:1001
3214 msgid "no common commits"
3215 msgstr "inga gemensamma incheckningar"
3216
3217 #: fetch-pack.c:1013 fetch-pack.c:1462
3218 msgid "git fetch-pack: fetch failed."
3219 msgstr "git fetch-patch: hämtning misslyckades."
3220
3221 #: fetch-pack.c:1151
3222 msgid "Server does not support shallow requests"
3223 msgstr "Servern stöder inte grunda förfrågningar"
3224
3225 #: fetch-pack.c:1157
3226 msgid "Server supports filter"
3227 msgstr "Servern stöder filter"
3228
3229 #: fetch-pack.c:1184
3230 msgid "unable to write request to remote"
3231 msgstr "kunde inte skriva anrop till fjärren"
3232
3233 #: fetch-pack.c:1202
3234 #, c-format
3235 msgid "error reading section header '%s'"
3236 msgstr "fel vid läsning av styckehuvudet \"%s\""
3237
3238 #: fetch-pack.c:1208
3239 #, c-format
3240 msgid "expected '%s', received '%s'"
3241 msgstr "förväntade \"%s\", tog emot \"%s\""
3242
3243 #: fetch-pack.c:1247
3244 #, c-format
3245 msgid "unexpected acknowledgment line: '%s'"
3246 msgstr "förväntade bekräftelserad: \"%s\""
3247
3248 #: fetch-pack.c:1252
3249 #, c-format
3250 msgid "error processing acks: %d"
3251 msgstr "fel vid hantering av bekräftelser: %d"
3252
3253 #: fetch-pack.c:1262
3254 msgid "expected packfile to be sent after 'ready'"
3255 msgstr "väntade att paketfil skulle sändas efter \"ready\""
3256
3257 #: fetch-pack.c:1264
3258 msgid "expected no other sections to be sent after no 'ready'"
3259 msgstr ""
3260 "väntade inte att några ytterligare sektioner skulle sändas efter \"ready\""
3261
3262 #: fetch-pack.c:1306
3263 #, c-format
3264 msgid "error processing shallow info: %d"
3265 msgstr "fel vid hantering av grund (\"shallow\") info: %d"
3266
3267 #: fetch-pack.c:1353
3268 #, c-format
3269 msgid "expected wanted-ref, got '%s'"
3270 msgstr "förväntade wanted-ref, fick %s"
3271
3272 #: fetch-pack.c:1358
3273 #, c-format
3274 msgid "unexpected wanted-ref: '%s'"
3275 msgstr "oväntad wanted-ref: \"%s\""
3276
3277 #: fetch-pack.c:1363
3278 #, c-format
3279 msgid "error processing wanted refs: %d"
3280 msgstr "fel vid hantering av önskade referenser: %d"
3281
3282 #: fetch-pack.c:1689
3283 msgid "no matching remote head"
3284 msgstr "inget motsvarande fjärrhuvud"
3285
3286 #: fetch-pack.c:1712 builtin/clone.c:686
3287 msgid "remote did not send all necessary objects"
3288 msgstr "fjärren sände inte alla nödvändiga objekt"
3289
3290 #: fetch-pack.c:1739
3291 #, c-format
3292 msgid "no such remote ref %s"
3293 msgstr "ingen sådan fjärreferens: %s"
3294
3295 #: fetch-pack.c:1742
3296 #, c-format
3297 msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
3298 msgstr "Servern tillåter inte förfrågan om ej tillkännagivet objekt %s"
3299
3300 #: gpg-interface.c:321
3301 msgid "gpg failed to sign the data"
3302 msgstr "gpg misslyckades signera data"
3303
3304 #: gpg-interface.c:347
3305 msgid "could not create temporary file"
3306 msgstr "kunde inte skapa temporära fil"
3307
3308 #: gpg-interface.c:350
3309 #, c-format
3310 msgid "failed writing detached signature to '%s'"
3311 msgstr "misslyckades skriva fristående signatur till \"%s\""
3312
3313 #: graph.c:97
3314 #, c-format
3315 msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
3316 msgstr "ignorera felaktig färg \"%.*s\" i log.graphColors"
3317
3318 #: grep.c:2117
3319 #, c-format
3320 msgid "'%s': unable to read %s"
3321 msgstr "\"%s\" kunde inte läsa %s"
3322
3323 #: grep.c:2134 setup.c:164 builtin/clone.c:409 builtin/diff.c:82
3324 #: builtin/rm.c:135
3325 #, c-format
3326 msgid "failed to stat '%s'"
3327 msgstr "misslyckades ta status på \"%s\""
3328
3329 #: grep.c:2145
3330 #, c-format
3331 msgid "'%s': short read"
3332 msgstr "\"%s\": kort läsning"
3333
3334 #: help.c:23
3335 msgid "start a working area (see also: git help tutorial)"
3336 msgstr "starta arbetskatalog (se också: git help tutorial)"
3337
3338 #: help.c:24
3339 msgid "work on the current change (see also: git help everyday)"
3340 msgstr "jobba med aktuell förändring (se också: git help everyday)"
3341
3342 #: help.c:25
3343 msgid "examine the history and state (see also: git help revisions)"
3344 msgstr "utforska historiken och tillståndet (se också: git help revisions)"
3345
3346 #: help.c:26
3347 msgid "grow, mark and tweak your common history"
3348 msgstr "utöka, markera och justera din gemensamma historik"
3349
3350 #: help.c:27
3351 msgid "collaborate (see also: git help workflows)"
3352 msgstr "samarbeta (se också: git help workflows)"
3353
3354 #: help.c:31
3355 msgid "Main Porcelain Commands"
3356 msgstr "Huvudsakliga porslinskommandon"
3357
3358 #: help.c:32
3359 msgid "Ancillary Commands / Manipulators"
3360 msgstr "Tilläggskommandon / manipulerare"
3361
3362 #: help.c:33
3363 msgid "Ancillary Commands / Interrogators"
3364 msgstr "Tilläggskommandon / frågare"
3365
3366 #: help.c:34
3367 msgid "Interacting with Others"
3368 msgstr "Interaktion med andra"
3369
3370 #: help.c:35
3371 msgid "Low-level Commands / Manipulators"
3372 msgstr "Lågnivåkommandon / maniupulerare"
3373
3374 #: help.c:36
3375 msgid "Low-level Commands / Interrogators"
3376 msgstr "Lågnivåkommandon / frågare"
3377
3378 #: help.c:37
3379 msgid "Low-level Commands / Synching Repositories"
3380 msgstr "Lågnivåkommandon / synka arkiv"
3381
3382 #: help.c:38
3383 msgid "Low-level Commands / Internal Helpers"
3384 msgstr "Lågnivåkommandon / interna hjälpare"
3385
3386 #: help.c:298
3387 #, c-format
3388 msgid "available git commands in '%s'"
3389 msgstr "git-kommandon tillgängliga i \"%s\""
3390
3391 #: help.c:305
3392 msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
3393 msgstr "git-kommandon från andra platser i din $PATH"
3394
3395 #: help.c:314
3396 msgid "These are common Git commands used in various situations:"
3397 msgstr "Dessa vanliga Git-kommandon används i olika situationer:"
3398
3399 #: help.c:363 git.c:98
3400 #, c-format
3401 msgid "unsupported command listing type '%s'"
3402 msgstr "okänd kommandolisttyp \"%s\""
3403
3404 #: help.c:403
3405 msgid "The common Git guides are:"
3406 msgstr "De vanliga Git-vägledningarna är:"
3407
3408 #: help.c:512
3409 msgid "See 'git help <command>' to read about a specific subcommand"
3410 msgstr "Se \"git help <kommando>\" för att läsa om ett specifikt underkommando"
3411
3412 #: help.c:517
3413 msgid "External commands"
3414 msgstr "Externa kommandon"
3415
3416 #: help.c:532
3417 msgid "Command aliases"
3418 msgstr "Kommadoalias"
3419
3420 #: help.c:596
3421 #, c-format
3422 msgid ""
3423 "'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
3424 "able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
3425 msgstr ""
3426 "\"%s\" verkar vara ett git-kommando, men vi kan inte\n"
3427 "köra det. Kanske git-%s är trasigt?"
3428
3429 #: help.c:655
3430 msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
3431 msgstr "Oj då. Ditt system rapporterar inga Git-kommandon alls."
3432
3433 #: help.c:677
3434 #, c-format
3435 msgid "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist."
3436 msgstr "VARNING: Du anropade ett Git-kommando vid namn \"%s\", som inte finns."
3437
3438 #: help.c:682
3439 #, c-format
3440 msgid "Continuing under the assumption that you meant '%s'."
3441 msgstr "Fortsätter under förutsättningen att du menade \"%s\"."
3442
3443 #: help.c:687
3444 #, c-format
3445 msgid "Continuing in %0.1f seconds, assuming that you meant '%s'."
3446 msgstr ""
3447 "Fortsätter om %0.1f sekunder, under förutsättningen att du menade \"%s\"."
3448
3449 #: help.c:695
3450 #, c-format
3451 msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
3452 msgstr "git: \"%s\" är inte ett git-kommando. Se \"git --help\"."
3453
3454 #: help.c:699
3455 msgid ""
3456 "\n"
3457 "The most similar command is"
3458 msgid_plural ""
3459 "\n"
3460 "The most similar commands are"
3461 msgstr[0] ""
3462 "\n"
3463 "Mest likt kommando är"
3464 msgstr[1] ""
3465 "\n"
3466 "Mest lika kommandon är"
3467
3468 #: help.c:714
3469 msgid "git version [<options>]"
3470 msgstr "git version [<flaggor>]"
3471
3472 #: help.c:782
3473 #, c-format
3474 msgid "%s: %s - %s"
3475 msgstr "%s: %s - %s"
3476
3477 #: help.c:786
3478 msgid ""
3479 "\n"
3480 "Did you mean this?"
3481 msgid_plural ""
3482 "\n"
3483 "Did you mean one of these?"
3484 msgstr[0] ""
3485 "\n"
3486 "Menade du detta?"
3487 msgstr[1] ""
3488 "\n"
3489 "Menade du ett av dessa?"
3490
3491 #: ident.c:349
3492 msgid ""
3493 "\n"
3494 "*** Please tell me who you are.\n"
3495 "\n"
3496 "Run\n"
3497 "\n"
3498 " git config --global user.email \"you@example.com\"\n"
3499 " git config --global user.name \"Your Name\"\n"
3500 "\n"
3501 "to set your account's default identity.\n"
3502 "Omit --global to set the identity only in this repository.\n"
3503 "\n"
3504 msgstr ""
3505 "\n"
3506 "*** Vänligen berätta vem du är.\n"
3507 "\n"
3508 "Kör\n"
3509 "\n"
3510 " git config --global user.email \"du@example.com\"\n"
3511 " git config --global user.name \"Ditt Namn\"\n"
3512 "\n"
3513 "för att ställa in ditt kontos standardidentitet.\n"
3514 "Kör utan --global för att endast ändra i aktuellt arkiv.\n"
3515 "\n"
3516
3517 #: ident.c:379
3518 msgid "no email was given and auto-detection is disabled"
3519 msgstr "ingen e-post angavs och autodetektering är inaktiverad"
3520
3521 #: ident.c:384
3522 #, c-format
3523 msgid "unable to auto-detect email address (got '%s')"
3524 msgstr "kunde inte autodetektera e-postadress (fick \"%s\")"
3525
3526 #: ident.c:401
3527 msgid "no name was given and auto-detection is disabled"
3528 msgstr "inget namn angavs och autodetektering är inaktiverad"
3529
3530 #: ident.c:407
3531 #, c-format
3532 msgid "unable to auto-detect name (got '%s')"
3533 msgstr "kunde inte autodetektera namn (fick \"%s\")"
3534
3535 #: ident.c:415
3536 #, c-format
3537 msgid "empty ident name (for <%s>) not allowed"
3538 msgstr "tomt ident-namn (för <%s>) ej tillåtet"
3539
3540 #: ident.c:421
3541 #, c-format
3542 msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
3543 msgstr "namnet består enbart av ej tillåtna tecken: %s"
3544
3545 #: ident.c:436 builtin/commit.c:611
3546 #, c-format
3547 msgid "invalid date format: %s"
3548 msgstr "felaktigt datumformat: %s"
3549
3550 #: list-objects.c:129
3551 #, c-format
3552 msgid "entry '%s' in tree %s has tree mode, but is not a tree"
3553 msgstr "posten \"%s\" i trädet %s har träd-läge, men är inte ett träd"
3554
3555 #: list-objects.c:142
3556 #, c-format
3557 msgid "entry '%s' in tree %s has blob mode, but is not a blob"
3558 msgstr "posten \"%s\" i trädet %s har blob-läge, men är inte en blob"
3559
3560 #: list-objects.c:378
3561 #, c-format
3562 msgid "unable to load root tree for commit %s"
3563 msgstr "kunde inte läsa in rot-trädet för incheckningen %s"
3564
3565 #: list-objects-filter-options.c:36
3566 msgid "multiple filter-specs cannot be combined"
3567 msgstr "flera filterspecifikationer kan inte kombineras"
3568
3569 #: list-objects-filter-options.c:58
3570 msgid "expected 'tree:<depth>'"
3571 msgstr "förväntade \"tree:<djup>\""
3572
3573 #: list-objects-filter-options.c:84
3574 msgid "sparse:path filters support has been dropped"
3575 msgstr "sparse:sökväg-filter stöds inte längre"
3576
3577 #: list-objects-filter-options.c:94
3578 #, c-format
3579 msgid "invalid filter-spec '%s'"
3580 msgstr "felaktig filterspecifikation: \"%s\""
3581
3582 #: list-objects-filter-options.c:158
3583 msgid "cannot change partial clone promisor remote"
3584 msgstr "kan inte ändra kontraktsfjärr för delvis kloning"
3585
3586 #: lockfile.c:151
3587 #, c-format
3588 msgid ""
3589 "Unable to create '%s.lock': %s.\n"
3590 "\n"
3591 "Another git process seems to be running in this repository, e.g.\n"
3592 "an editor opened by 'git commit'. Please make sure all processes\n"
3593 "are terminated then try again. If it still fails, a git process\n"
3594 "may have crashed in this repository earlier:\n"
3595 "remove the file manually to continue."
3596 msgstr ""
3597 "Kunde inte skapa \"%s.lock\": %s.\n"
3598 "\n"
3599 "Det verkar som en annan git-process kör i det här arkivet, t.ex.\n"
3600 "ett textredigeringsprogram startat av \"git commit\". Se till att\n"
3601 "alla processer avslutats och försök sedan igen. Om det fortfarande\n"
3602 "misslyckas kanske en git-process har kraschat i det här arkivet\n"
3603 "tidigare:\n"
3604 "ta bort filen manuellt för att fortsätta."
3605
3606 #: lockfile.c:159
3607 #, c-format
3608 msgid "Unable to create '%s.lock': %s"
3609 msgstr "Kunde inte skapa \"%s.lock\": %s"
3610
3611 #: merge.c:41
3612 msgid "failed to read the cache"
3613 msgstr "misslyckades läsa cachen"
3614
3615 #: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1885 builtin/am.c:1919
3616 #: builtin/checkout.c:536 builtin/checkout.c:796 builtin/clone.c:786
3617 #: builtin/stash.c:264
3618 msgid "unable to write new index file"
3619 msgstr "kunde inte skriva ny indexfil"
3620
3621 #: merge-recursive.c:322
3622 msgid "(bad commit)\n"
3623 msgstr "(felaktig incheckning)\n"
3624
3625 #: merge-recursive.c:345
3626 #, c-format
3627 msgid "add_cacheinfo failed for path '%s'; merge aborting."
3628 msgstr ""
3629 "add_cahceinfo misslyckades för sökvägen \"%s\"; avslutar sammanslagningen."
3630
3631 #: merge-recursive.c:354
3632 #, c-format
3633 msgid "add_cacheinfo failed to refresh for path '%s'; merge aborting."
3634 msgstr ""
3635 "add_cacheinfo misslyckades uppdatera för sökvägen \"%s\"; avslutar "
3636 "sammanslagningen."
3637
3638 #: merge-recursive.c:437
3639 msgid "error building trees"
3640 msgstr "fel vid byggande av träd"
3641
3642 #: merge-recursive.c:863
3643 #, c-format
3644 msgid "failed to create path '%s'%s"
3645 msgstr "misslyckades skapa sökvägen \"%s\"%s"
3646
3647 #: merge-recursive.c:874
3648 #, c-format
3649 msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
3650 msgstr "Tar bort %s för att göra plats för underkatalog\n"
3651
3652 #: merge-recursive.c:888 merge-recursive.c:907
3653 msgid ": perhaps a D/F conflict?"
3654 msgstr ": kanske en K/F-konflikt?"
3655
3656 #: merge-recursive.c:897
3657 #, c-format
3658 msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
3659 msgstr "vägrar förlora ospårad fil vid \"%s\""
3660
3661 #: merge-recursive.c:938 builtin/cat-file.c:40
3662 #, c-format
3663 msgid "cannot read object %s '%s'"
3664 msgstr "kan inte läsa objektet %s: \"%s\""
3665
3666 #: merge-recursive.c:941
3667 #, c-format
3668 msgid "blob expected for %s '%s'"
3669 msgstr "blob förväntades för %s \"%s\""
3670
3671 #: merge-recursive.c:965
3672 #, c-format
3673 msgid "failed to open '%s': %s"
3674 msgstr "misslyckades öppna \"%s\": %s"
3675
3676 #: merge-recursive.c:976
3677 #, c-format
3678 msgid "failed to symlink '%s': %s"
3679 msgstr "misslyckades skapa symboliska länken \"%s\": %s"
3680
3681 #: merge-recursive.c:981
3682 #, c-format
3683 msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
3684 msgstr "vet inte hur %06o %s \"%s\" skall hanteras"
3685
3686 #: merge-recursive.c:1177
3687 #, c-format
3688 msgid "Failed to merge submodule %s (not checked out)"
3689 msgstr "Misslyckades slå ihop undermodulen %s (ej utcheckad)"
3690
3691 #: merge-recursive.c:1184
3692 #, c-format
3693 msgid "Failed to merge submodule %s (commits not present)"
3694 msgstr "Misslyckades slå ihop undermodulen %s (incheckningar saknas)"
3695
3696 #: merge-recursive.c:1191
3697 #, c-format
3698 msgid "Failed to merge submodule %s (commits don't follow merge-base)"
3699 msgstr ""
3700 "Misslyckades slå ihop undermodulen %s (incheckningar följer inte "
3701 "sammanslagningsbasen)"
3702
3703 #: merge-recursive.c:1199 merge-recursive.c:1211
3704 #, c-format
3705 msgid "Fast-forwarding submodule %s to the following commit:"
3706 msgstr "Snabbspolar undermodulen %s till följande incheckning:"
3707
3708 #: merge-recursive.c:1202 merge-recursive.c:1214
3709 #, c-format
3710 msgid "Fast-forwarding submodule %s"
3711 msgstr "Snabbspolar undermodulen %s"
3712
3713 #: merge-recursive.c:1237
3714 #, c-format
3715 msgid "Failed to merge submodule %s (merge following commits not found)"
3716 msgstr ""
3717 "Misslyckades slå ihop undermodulen %s (sammanslagning efter incheckningar "
3718 "hittades inte)"
3719
3720 #: merge-recursive.c:1241
3721 #, c-format
3722 msgid "Failed to merge submodule %s (not fast-forward)"
3723 msgstr "Misslyckades slå ihop undermodulen %s (ej snabbspolning)"
3724
3725 #: merge-recursive.c:1242
3726 msgid "Found a possible merge resolution for the submodule:\n"
3727 msgstr "Hittade en möjlig lösning av sammanslagning för undermodulen:\n"
3728
3729 #: merge-recursive.c:1245
3730 #, c-format
3731 msgid ""
3732 "If this is correct simply add it to the index for example\n"
3733 "by using:\n"
3734 "\n"
3735 " git update-index --cacheinfo 160000 %s \"%s\"\n"
3736 "\n"
3737 "which will accept this suggestion.\n"
3738 msgstr ""
3739 "Om detta är riktigt lägger du bara till det i indexet, till\n"
3740 "exempel så här:\n"
3741 "\n"
3742 " git update-index --cacheinfo 160000 %s \"%s\"\n"
3743 "\n"
3744 "vilket godtar lösningen.\n"
3745
3746 #: merge-recursive.c:1254
3747 #, c-format
3748 msgid "Failed to merge submodule %s (multiple merges found)"
3749 msgstr ""
3750 "Misslyckades slå ihop undermodulen %s (flera sammanslagningar hittades)"
3751
3752 #: merge-recursive.c:1327
3753 msgid "Failed to execute internal merge"
3754 msgstr "Misslyckades exekvera intern sammanslagning"
3755
3756 #: merge-recursive.c:1332
3757 #, c-format
3758 msgid "Unable to add %s to database"
3759 msgstr "Kunde inte lägga till %s till databasen"
3760
3761 #: merge-recursive.c:1364
3762 #, c-format
3763 msgid "Auto-merging %s"
3764 msgstr "Slår ihop %s automatiskt"
3765
3766 #: merge-recursive.c:1387
3767 #, c-format
3768 msgid "Error: Refusing to lose untracked file at %s; writing to %s instead."
3769 msgstr "Fel: Vägrar förlora ospårad fil vid %s; skriver till %s istället."
3770
3771 #: merge-recursive.c:1459
3772 #, c-format
3773 msgid ""
3774 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
3775 "in tree."
3776 msgstr ""
3777 "KONFLIKT (%s/radera): %s raderad i %s och %s i %s. Versionen %s av %s lämnad "
3778 "i trädet."
3779
3780 #: merge-recursive.c:1464
3781 #, c-format
3782 msgid ""
3783 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
3784 "left in tree."
3785 msgstr ""
3786 "KONFLIKT (%s/radera): %s raderad i %s och %s till %s i %s. Versionen %s av "
3787 "%s lämnad i trädet."
3788
3789 #: merge-recursive.c:1471
3790 #, c-format
3791 msgid ""
3792 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
3793 "in tree at %s."
3794 msgstr ""
3795 "KONFLIKT (%s/radera): %s raderad i %s och %s i %s. Versionen %s av %s lämnad "
3796 "i trädet vid %s."
3797
3798 #: merge-recursive.c:1476
3799 #, c-format
3800 msgid ""
3801 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
3802 "left in tree at %s."
3803 msgstr ""
3804 "KONFLIKT (%s/radera): %s raderad i %s och %s till %s i %s. Versionen %s av "
3805 "%s lämnad i trädet vid %s."
3806
3807 #: merge-recursive.c:1511
3808 msgid "rename"
3809 msgstr "namnbyte"
3810
3811 #: merge-recursive.c:1511
3812 msgid "renamed"
3813 msgstr "namnbytt"
3814
3815 #: merge-recursive.c:1591 merge-recursive.c:2450 merge-recursive.c:3093
3816 #, c-format
3817 msgid "Refusing to lose dirty file at %s"
3818 msgstr "Vägrar förlora lortig fil vid \"%s\""
3819
3820 #: merge-recursive.c:1601
3821 #, c-format
3822 msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
3823 msgstr "Vägrar förlora ospårad fil vid %s, trots att den är i vägen."
3824
3825 #: merge-recursive.c:1659
3826 #, c-format
3827 msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. Added %s in %s"
3828 msgstr "KONFLIKT (namnbyte/tillägg): Namnbyte %s->%s i %s. Lade till %s i %s"
3829
3830 #: merge-recursive.c:1690
3831 #, c-format
3832 msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
3833 msgstr "%s är en katalog i %s lägger till som %s istället"
3834
3835 #: merge-recursive.c:1695
3836 #, c-format
3837 msgid "Refusing to lose untracked file at %s; adding as %s instead"
3838 msgstr "Vägrar förlora ospårad fil vid %s; lägger till som %s istället"
3839
3840 #: merge-recursive.c:1714
3841 #, c-format
3842 msgid ""
3843 "CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
3844 "\"->\"%s\" in \"%s\"%s"
3845 msgstr ""
3846 "KONFLIKT (namnbyte/namnbyte): Namnbyte \"%s\"->\"%s\" på grenen \"%s\" "
3847 "namnbyte \"%s\"->\"%s\" i \"%s\"%s"
3848
3849 #: merge-recursive.c:1719
3850 msgid " (left unresolved)"
3851 msgstr " (lämnad olöst)"
3852
3853 #: merge-recursive.c:1828
3854 #, c-format
3855 msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
3856 msgstr ""
3857 "KONFLIKT (namnbyte/namnbyte): Namnbyte %s->%s i %s. Namnbyte %s->%s i %s"
3858
3859 #: merge-recursive.c:2035
3860 #, c-format
3861 msgid ""
3862 "CONFLICT (directory rename split): Unclear where to place %s because "
3863 "directory %s was renamed to multiple other directories, with no destination "
3864 "getting a majority of the files."
3865 msgstr ""
3866 "KONFLIKT (namnändrad delad katalog): Osäker på var %s skall placeras då "
3867 "katalogen %s bytte namn till flera andra kataloger, utan att någon "
3868 "destination fick en majoritet av filerna."
3869
3870 #: merge-recursive.c:2067
3871 #, c-format
3872 msgid ""
3873 "CONFLICT (implicit dir rename): Existing file/dir at %s in the way of "
3874 "implicit directory rename(s) putting the following path(s) there: %s."
3875 msgstr ""
3876 "KONFLIKT (implicit nämnändrad kat): Befintlig fil/kat vid %s är i vägen för "
3877 "implicit namnändrad(e) katalog(er) som lägger dit följande sökväg(ar): %s."
3878
3879 #: merge-recursive.c:2077
3880 #, c-format
3881 msgid ""
3882 "CONFLICT (implicit dir rename): Cannot map more than one path to %s; "
3883 "implicit directory renames tried to put these paths there: %s"
3884 msgstr ""
3885 "KONFLIKT (implicit namnändrad kat): Kan inte koppla mer än en sökväg till "
3886 "%s; implicita katalognamnändringar försökte lägga följande sökvägar där: %s"
3887
3888 #: merge-recursive.c:2169
3889 #, c-format
3890 msgid ""
3891 "CONFLICT (rename/rename): Rename directory %s->%s in %s. Rename directory %s-"
3892 ">%s in %s"
3893 msgstr ""
3894 "KONFLIKT (namnbyte/namnbyte): Namnbytt katalog %s->%s i %s. Namnbytt katalog "
3895 "%s->%s i %s"
3896
3897 #: merge-recursive.c:2413
3898 #, c-format
3899 msgid ""
3900 "WARNING: Avoiding applying %s -> %s rename to %s, because %s itself was "
3901 "renamed."
3902 msgstr ""
3903 "VARNING: Undviker att applicera namnändring %s -> %s på %s, då %s själv har "
3904 "bytt namn."
3905
3906 #: merge-recursive.c:2937
3907 #, c-format
3908 msgid "cannot read object %s"
3909 msgstr "kan inte läsa objektet %s"
3910
3911 #: merge-recursive.c:2940
3912 #, c-format
3913 msgid "object %s is not a blob"
3914 msgstr "objektet %s är inte en blob"
3915
3916 #: merge-recursive.c:3004
3917 msgid "modify"
3918 msgstr "ändra"
3919
3920 #: merge-recursive.c:3004
3921 msgid "modified"
3922 msgstr "ändrad"
3923
3924 #: merge-recursive.c:3016
3925 msgid "content"
3926 msgstr "innehåll"
3927
3928 #: merge-recursive.c:3020
3929 msgid "add/add"
3930 msgstr "tillägg/tillägg"
3931
3932 #: merge-recursive.c:3043
3933 #, c-format
3934 msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
3935 msgstr "Hoppade över %s (sammanslagen samma som befintlig)"
3936
3937 #: merge-recursive.c:3065 git-submodule.sh:937
3938 msgid "submodule"
3939 msgstr "undermodul"
3940
3941 #: merge-recursive.c:3066
3942 #, c-format
3943 msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
3944 msgstr "KONFLIKT (%s): Sammanslagningskonflikt i %s"
3945
3946 #: merge-recursive.c:3096
3947 #, c-format
3948 msgid "Adding as %s instead"
3949 msgstr "Lägger till som %s istället"
3950
3951 #: merge-recursive.c:3178
3952 #, c-format
3953 msgid ""
3954 "Path updated: %s added in %s inside a directory that was renamed in %s; "
3955 "moving it to %s."
3956 msgstr ""
3957 "Uppdaterad sökväg: %s lade till %s inuti en katalog som bytte namn i %s; "
3958 "flyttar den till %s."
3959
3960 #: merge-recursive.c:3181
3961 #, c-format
3962 msgid ""
3963 "CONFLICT (file location): %s added in %s inside a directory that was renamed "
3964 "in %s, suggesting it should perhaps be moved to %s."
3965 msgstr ""
3966 "KONFLIKT (filplacering): %s lade till %s inuti en katalog som bytte namn i "
3967 "%s, föreslår att den bör flyttas till%s."
3968
3969 #: merge-recursive.c:3185
3970 #, c-format
3971 msgid ""
3972 "Path updated: %s renamed to %s in %s, inside a directory that was renamed in "
3973 "%s; moving it to %s."
3974 msgstr ""
3975 "Uppdaterad sökväg: %s bytte namn till %s i %s, inuti en katalog som bytte "
3976 "namn i %s; flyttar den till %s."
3977
3978 #: merge-recursive.c:3188
3979 #, c-format
3980 msgid ""
3981 "CONFLICT (file location): %s renamed to %s in %s, inside a directory that "
3982 "was renamed in %s, suggesting it should perhaps be moved to %s."
3983 msgstr ""
3984 "KONFLIKT (filplacering): %s bytte namn till %s i %s, inuti en katalog som "
3985 "bytte namn i %s; flyttar den till %s."
3986
3987 #: merge-recursive.c:3302
3988 #, c-format
3989 msgid "Removing %s"
3990 msgstr "Tar bort %s"
3991
3992 #: merge-recursive.c:3325
3993 msgid "file/directory"
3994 msgstr "fil/katalog"
3995
3996 #: merge-recursive.c:3330
3997 msgid "directory/file"
3998 msgstr "katalog/fil"
3999
4000 #: merge-recursive.c:3337
4001 #, c-format
4002 msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
4003 msgstr ""
4004 "KONFLIKT (%s): Det finns en katalog med namnet %s i %s. Lägger till %s som %s"
4005
4006 #: merge-recursive.c:3346
4007 #, c-format
4008 msgid "Adding %s"
4009 msgstr "Lägger till %s"
4010
4011 #: merge-recursive.c:3355
4012 #, c-format
4013 msgid "CONFLICT (add/add): Merge conflict in %s"
4014 msgstr "KONFLIKT (tillägg/tillägg): Sammanslagningskonflikt i %s"
4015
4016 #: merge-recursive.c:3393
4017 #, c-format
4018 msgid ""
4019 "Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
4020 " %s"
4021 msgstr ""
4022 "Dina lokala ändringar av följande filer skulle skrivas över av "
4023 "sammanslagning:\n"
4024 " %s"
4025
4026 #: merge-recursive.c:3404
4027 msgid "Already up to date!"
4028 msgstr "Redan à jour!"
4029
4030 #: merge-recursive.c:3413
4031 #, c-format
4032 msgid "merging of trees %s and %s failed"
4033 msgstr "sammanslagning av träden %s och %s misslyckades"
4034
4035 #: merge-recursive.c:3512
4036 msgid "Merging:"
4037 msgstr "Slår ihop:"
4038
4039 #: merge-recursive.c:3525
4040 #, c-format
4041 msgid "found %u common ancestor:"
4042 msgid_plural "found %u common ancestors:"
4043 msgstr[0] "hittade %u gemensam förfader:"
4044 msgstr[1] "hittade %u gemensamma förfäder:"
4045
4046 #: merge-recursive.c:3564
4047 msgid "merge returned no commit"
4048 msgstr "sammanslagningen returnerade ingen incheckning"
4049
4050 #: merge-recursive.c:3630
4051 #, c-format
4052 msgid "Could not parse object '%s'"
4053 msgstr "Kunde inte tolka objektet \"%s\""
4054
4055 #: merge-recursive.c:3646 builtin/merge.c:698 builtin/merge.c:869
4056 msgid "Unable to write index."
4057 msgstr "Kunde inte skriva indexet."
4058
4059 #: midx.c:69
4060 #, c-format
4061 msgid "multi-pack-index file %s is too small"
4062 msgstr "multi-pack-indexfilen %s är för liten"
4063
4064 #: midx.c:85
4065 #, c-format
4066 msgid "multi-pack-index signature 0x%08x does not match signature 0x%08x"
4067 msgstr "multi-pack-indexsignaturen 0x%08x stämmer inte med signaturen 0x%08x"
4068
4069 #: midx.c:90
4070 #, c-format
4071 msgid "multi-pack-index version %d not recognized"
4072 msgstr "multi-pack-indexversionen %d stöds inte"
4073
4074 #: midx.c:95
4075 #, c-format
4076 msgid "hash version %u does not match"
4077 msgstr "hash-versionen %u stämmer inte"
4078
4079 #: midx.c:109
4080 msgid "invalid chunk offset (too large)"
4081 msgstr "felaktigt offset för stycke (för stort)"
4082
4083 #: midx.c:133
4084 msgid "terminating multi-pack-index chunk id appears earlier than expected"
4085 msgstr "avslutande multi-pack-index-stycke-ID förekommer tidigare än förväntat"
4086
4087 #: midx.c:146
4088 msgid "multi-pack-index missing required pack-name chunk"
4089 msgstr "multi-pack-index saknar krävd paketnamn-stycke"
4090
4091 #: midx.c:148
4092 msgid "multi-pack-index missing required OID fanout chunk"
4093 msgstr "multi-pack-index saknar krävt OID-utbredningsstycke"
4094
4095 #: midx.c:150
4096 msgid "multi-pack-index missing required OID lookup chunk"
4097 msgstr "multi-pack-index saknar krävt OID-uppslagnignsstycke"
4098
4099 #: midx.c:152
4100 msgid "multi-pack-index missing required object offsets chunk"
4101 msgstr "multi-pack-index saknar krävt objekt-offsetstycke"
4102
4103 #: midx.c:166
4104 #, c-format
4105 msgid "multi-pack-index pack names out of order: '%s' before '%s'"
4106 msgstr "multi-pack-index-paketnamn i fel ordning: \"%s\" före \"%s\""
4107
4108 #: midx.c:211
4109 #, c-format
4110 msgid "bad pack-int-id: %u (%u total packs)"
4111 msgstr "bad pack-int-id: %u (%u paket totalt)"
4112
4113 #: midx.c:261
4114 msgid "multi-pack-index stores a 64-bit offset, but off_t is too small"
4115 msgstr "multi-pack-index skriver 64-bitars offset, men off_t är för liten"
4116
4117 #: midx.c:289
4118 msgid "error preparing packfile from multi-pack-index"
4119 msgstr "fel när paketfiler från multi-pack-index skulle förberedas"
4120
4121 #: midx.c:470
4122 #, c-format
4123 msgid "failed to add packfile '%s'"
4124 msgstr "misslyckades läsa paketfilen \"%s\""
4125
4126 #: midx.c:476
4127 #, c-format
4128 msgid "failed to open pack-index '%s'"
4129 msgstr "misslyckades öppna paketindexet \"%s\""
4130
4131 #: midx.c:536
4132 #, c-format
4133 msgid "failed to locate object %d in packfile"
4134 msgstr "misslyckades hitta objekt %d i paketfilen"
4135
4136 #: midx.c:865
4137 #, c-format
4138 msgid "did not see pack-file %s to drop"
4139 msgstr "såg inte paketfilen %s som skulle kastas"
4140
4141 #: midx.c:1036
4142 #, c-format
4143 msgid "failed to clear multi-pack-index at %s"
4144 msgstr "misslyckades städa multi-pack-index på %s"
4145
4146 #: midx.c:1091
4147 msgid "Looking for referenced packfiles"
4148 msgstr "Ser efter refererade packfiler"
4149
4150 #: midx.c:1106
4151 #, c-format
4152 msgid ""
4153 "oid fanout out of order: fanout[%d] = %<PRIx32> > %<PRIx32> = fanout[%d]"
4154 msgstr ""
4155 "oid-utbredning i fel ordning: fanout[%d] = %<PRIx32> > %<PRIx32> = fanout[%d]"
4156
4157 #: midx.c:1110
4158 msgid "Verifying OID order in MIDX"
4159 msgstr "Bekräftar OID-ordning i MIDX"
4160
4161 #: midx.c:1119
4162 #, c-format
4163 msgid "oid lookup out of order: oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
4164 msgstr "oid-uppslagning i fel ordning: oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
4165
4166 #: midx.c:1138
4167 msgid "Sorting objects by packfile"
4168 msgstr "Sorterar objekt efter packfil"
4169
4170 #: midx.c:1144
4171 msgid "Verifying object offsets"
4172 msgstr "Bekräftar offset för objekt"
4173
4174 #: midx.c:1160
4175 #, c-format
4176 msgid "failed to load pack entry for oid[%d] = %s"
4177 msgstr "misslyckades läsa paketpost för oid[%d] = %s"
4178
4179 #: midx.c:1166
4180 #, c-format
4181 msgid "failed to load pack-index for packfile %s"
4182 msgstr "misslyckades läsa paketindex för paketfil %s"
4183
4184 #: midx.c:1175
4185 #, c-format
4186 msgid "incorrect object offset for oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
4187 msgstr "felaktigt objekt-offset för oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
4188
4189 #: midx.c:1350
4190 msgid "could not start pack-objects"
4191 msgstr "kunde inte starta pack-objects"
4192
4193 #: midx.c:1369
4194 msgid "could not finish pack-objects"
4195 msgstr "kunde inte avsluta pack-objects"
4196
4197 #: name-hash.c:532
4198 #, c-format
4199 msgid "unable to create lazy_dir thread: %s"
4200 msgstr "misslyckades skapa lazy_dir-tråd: %s"
4201
4202 #: name-hash.c:554
4203 #, c-format
4204 msgid "unable to create lazy_name thread: %s"
4205 msgstr "misslyckades skapa lazy_name-tråd: %s"
4206
4207 #: name-hash.c:560
4208 #, c-format
4209 msgid "unable to join lazy_name thread: %s"
4210 msgstr "misslyckades utföra join på lazy_name-tråd: %s"
4211
4212 #: notes-merge.c:277
4213 #, c-format
4214 msgid ""
4215 "You have not concluded your previous notes merge (%s exists).\n"
4216 "Please, use 'git notes merge --commit' or 'git notes merge --abort' to "
4217 "commit/abort the previous merge before you start a new notes merge."
4218 msgstr ""
4219 "Du har inte avslutat föregående antecknings-sammanslagning (%s finns).\n"
4220 "Använd \"git notes merge --commit\" eller \"git notes merge --abort\" för "
4221 "att checka in eller avbryta föregående sammanslagning innan du påbörjar en "
4222 "ny antecknings-sammanslagning."
4223
4224 #: notes-merge.c:284
4225 #, c-format
4226 msgid "You have not concluded your notes merge (%s exists)."
4227 msgstr "Du har inte avslutat antecknings-sammanslagningen (%s finns)."
4228
4229 #: notes-utils.c:46
4230 msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
4231 msgstr "Kan inte checka in oinitierat/orefererat anteckningsträd"
4232
4233 #: notes-utils.c:105
4234 #, c-format
4235 msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
4236 msgstr "Felaktigt värde för notes.rewriteMode: '%s'"
4237
4238 #: notes-utils.c:115
4239 #, c-format
4240 msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
4241 msgstr "Vägrar skriva över anteckningar i %s (utanför refs/notes/)"
4242
4243 #. TRANSLATORS: The first %s is the name of
4244 #. the environment variable, the second %s is
4245 #. its value.
4246 #.
4247 #: notes-utils.c:145
4248 #, c-format
4249 msgid "Bad %s value: '%s'"
4250 msgstr "Felaktigt värde på %s: \"%s\""
4251
4252 #: object.c:54
4253 #, c-format
4254 msgid "invalid object type \"%s\""
4255 msgstr "ogiltig objekttyp \"%s\""
4256
4257 #: object.c:174
4258 #, c-format
4259 msgid "object %s is a %s, not a %s"
4260 msgstr "objektet %s är en %s, inte en %s"
4261
4262 #: object.c:234
4263 #, c-format
4264 msgid "object %s has unknown type id %d"
4265 msgstr "objektet %s har okänd typ-id %d"
4266
4267 #: object.c:247
4268 #, c-format
4269 msgid "unable to parse object: %s"
4270 msgstr "kunde inte tolka objektet: %s"
4271
4272 #: object.c:267 object.c:278
4273 #, c-format
4274 msgid "hash mismatch %s"
4275 msgstr "hashvärde stämmer inte överens %s"
4276
4277 #: packfile.c:648
4278 msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
4279 msgstr "offset före slutet av packfilen (trasig .idx?)"
4280
4281 #: packfile.c:1899
4282 #, c-format
4283 msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
4284 msgstr "offset före slutet av packindex för %s (trasigt index?)"
4285
4286 #: packfile.c:1903
4287 #, c-format
4288 msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
4289 msgstr "offset borton slutet av packindex för %s (trunkerat index?)"
4290
4291 #: parse-options.c:38
4292 #, c-format
4293 msgid "%s requires a value"
4294 msgstr "%s behöver ett värde"
4295
4296 #: parse-options.c:73
4297 #, c-format
4298 msgid "%s is incompatible with %s"
4299 msgstr "%s är inkompatibel med %s"
4300
4301 #: parse-options.c:78
4302 #, c-format
4303 msgid "%s : incompatible with something else"
4304 msgstr "%s: inkompatibelt med något annat"
4305
4306 #: parse-options.c:92 parse-options.c:96 parse-options.c:319
4307 #, c-format
4308 msgid "%s takes no value"
4309 msgstr "%s tar inget värde"
4310
4311 #: parse-options.c:94
4312 #, c-format
4313 msgid "%s isn't available"
4314 msgstr "%s är inte tillgängligt"
4315
4316 #: parse-options.c:219
4317 #, c-format
4318 msgid "%s expects a non-negative integer value with an optional k/m/g suffix"
4319 msgstr "%s förväntar ett icke-negativt heltalsvärde, med valfritt k/m/g-suffix"
4320
4321 #: parse-options.c:389
4322 #, c-format
4323 msgid "ambiguous option: %s (could be --%s%s or --%s%s)"
4324 msgstr "tvetydig flagga: %s (kan vara --%s%s eller --%s%s)"
4325
4326 #: parse-options.c:423 parse-options.c:431
4327 #, c-format
4328 msgid "did you mean `--%s` (with two dashes ?)"
4329 msgstr "menade du \"--%s\" (med två bindestreck?)"
4330
4331 #: parse-options.c:859
4332 #, c-format
4333 msgid "unknown option `%s'"
4334 msgstr "okänd flagga \"%s\""
4335
4336 #: parse-options.c:861
4337 #, c-format
4338 msgid "unknown switch `%c'"
4339 msgstr "okänd flagga \"%c\""
4340
4341 #: parse-options.c:863
4342 #, c-format
4343 msgid "unknown non-ascii option in string: `%s'"
4344 msgstr "okänd icke-ascii-flagga i strängen: \"%s\""
4345
4346 #: parse-options.c:887
4347 msgid "..."
4348 msgstr "..."
4349
4350 #: parse-options.c:906
4351 #, c-format
4352 msgid "usage: %s"
4353 msgstr "användning: %s"
4354
4355 #. TRANSLATORS: the colon here should align with the
4356 #. one in "usage: %s" translation.
4357 #.
4358 #: parse-options.c:912
4359 #, c-format
4360 msgid " or: %s"
4361 msgstr " eller: %s"
4362
4363 #: parse-options.c:915
4364 #, c-format
4365 msgid " %s"
4366 msgstr " %s"
4367
4368 #: parse-options.c:954
4369 msgid "-NUM"
4370 msgstr "-TAL"
4371
4372 #: parse-options.c:968
4373 #, c-format
4374 msgid "alias of --%s"
4375 msgstr "alias för --%s"
4376
4377 #: parse-options-cb.c:20 parse-options-cb.c:24
4378 #, c-format
4379 msgid "option `%s' expects a numerical value"
4380 msgstr "flaggan \"%s\" antar ett numeriskt värde"
4381
4382 #: parse-options-cb.c:41
4383 #, c-format
4384 msgid "malformed expiration date '%s'"
4385 msgstr "trasigt utlöpsdatum: \"%s\""
4386
4387 #: parse-options-cb.c:54
4388 #, c-format
4389 msgid "option `%s' expects \"always\", \"auto\", or \"never\""
4390 msgstr ""
4391 "flaggan \"%s\" antar \"always\" (alltid), \"auto\" eller \"never\" (aldrig)"
4392
4393 #: parse-options-cb.c:130 parse-options-cb.c:147
4394 #, c-format
4395 msgid "malformed object name '%s'"
4396 msgstr "felformat objektnamn \"%s\""
4397
4398 #: path.c:897
4399 #, c-format
4400 msgid "Could not make %s writable by group"
4401 msgstr "Kunde inte göra %s skrivbar för gruppen"
4402
4403 #: pathspec.c:128
4404 msgid "Escape character '\\' not allowed as last character in attr value"
4405 msgstr "Specialtecknet \"\\\" tillåts inte som sista tecken i attributvärde"
4406
4407 #: pathspec.c:146
4408 msgid "Only one 'attr:' specification is allowed."
4409 msgstr "Endast en \"attr:\"-angivelse tillåten."
4410
4411 #: pathspec.c:149
4412 msgid "attr spec must not be empty"
4413 msgstr "attr-angivelse kan inte vara tom"
4414
4415 #: pathspec.c:192
4416 #, c-format
4417 msgid "invalid attribute name %s"
4418 msgstr "ogiltigt attributnamn %s"
4419
4420 #: pathspec.c:257
4421 msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
4422 msgstr ""
4423 "de globala sökvägsinställningarna \"glob\" och \"noglob\" är inkompatibla"
4424
4425 #: pathspec.c:264
4426 msgid ""
4427 "global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
4428 "pathspec settings"
4429 msgstr ""
4430 "den globala sökvägsinställningen \"literal\" är inkompatibel med alla andra "
4431 "globala sökvägsinställningar"
4432
4433 #: pathspec.c:304
4434 msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
4435 msgstr "ogiltig parameter för sökvägsuttrycket för \"prefix\""
4436
4437 #: pathspec.c:325
4438 #, c-format
4439 msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
4440 msgstr "Felaktigt sökvägsuttryck \"%.*s\" i \"%s\""
4441
4442 #: pathspec.c:330
4443 #, c-format
4444 msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
4445 msgstr "\")\" saknas i slutet av sökvägsuttrycket för \"%s\""
4446
4447 #: pathspec.c:368
4448 #, c-format
4449 msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
4450 msgstr "Ej implementerat sökvägsuttryckmagi \"%c\" i \"%s\""
4451
4452 #: pathspec.c:427
4453 #, c-format
4454 msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
4455 msgstr "%s: \"literal\" och \"glob\" är inkompatibla"
4456
4457 #: pathspec.c:440
4458 #, c-format
4459 msgid "%s: '%s' is outside repository"
4460 msgstr "%s: \"%s\" är utanför arkivet"
4461
4462 #: pathspec.c:514
4463 #, c-format
4464 msgid "'%s' (mnemonic: '%c')"
4465 msgstr "\"%s\" (minnesstöd: \"%c\")"
4466
4467 #: pathspec.c:524
4468 #, c-format
4469 msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
4470 msgstr "%s: sökvägsuttrycket hanteras inte av det här kommandot: %s"
4471
4472 #: pathspec.c:591
4473 #, c-format
4474 msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
4475 msgstr "sökvägsangivelsen \"%s\" är på andra sidan av en symbolisk länk"
4476
4477 #: pkt-line.c:92
4478 msgid "unable to write flush packet"
4479 msgstr "kan inte skriva flush-paket"
4480
4481 #: pkt-line.c:99
4482 msgid "unable to write delim packet"
4483 msgstr "kan inte skriva delim-paket"
4484
4485 #: pkt-line.c:106
4486 msgid "flush packet write failed"
4487 msgstr "fel vid skrivning av \"flush\"-paket"
4488
4489 #: pkt-line.c:146 pkt-line.c:232
4490 msgid "protocol error: impossibly long line"
4491 msgstr "protokollfel: omöjligt lång rad"
4492
4493 #: pkt-line.c:162 pkt-line.c:164
4494 msgid "packet write with format failed"
4495 msgstr "paketskrivning med format misslyckades"
4496
4497 #: pkt-line.c:196
4498 msgid "packet write failed - data exceeds max packet size"
4499 msgstr "paketskrivning misslyckades - data överskrider maximal paketstorlek"
4500
4501 #: pkt-line.c:203 pkt-line.c:210
4502 msgid "packet write failed"
4503 msgstr "paketskrivning misslyckades"
4504
4505 #: pkt-line.c:295
4506 msgid "read error"
4507 msgstr "läsfel"
4508
4509 #: pkt-line.c:303
4510 msgid "the remote end hung up unexpectedly"
4511 msgstr "fjärren lade på oväntat"
4512
4513 #: pkt-line.c:331
4514 #, c-format
4515 msgid "protocol error: bad line length character: %.4s"
4516 msgstr "protokollfel: felaktig radlängdstecken: %.4s"
4517
4518 #: pkt-line.c:341 pkt-line.c:346
4519 #, c-format
4520 msgid "protocol error: bad line length %d"
4521 msgstr "protokollfel: felaktig radlängd: %d"
4522
4523 #: pkt-line.c:362
4524 #, c-format
4525 msgid "remote error: %s"
4526 msgstr "fjärrfel: %s"
4527
4528 #: preload-index.c:119
4529 msgid "Refreshing index"
4530 msgstr "Uppdaterar indexet"
4531
4532 #: preload-index.c:138
4533 #, c-format
4534 msgid "unable to create threaded lstat: %s"
4535 msgstr "kunde inte skapa trådad lstat: %s"
4536
4537 #: pretty.c:966
4538 msgid "unable to parse --pretty format"
4539 msgstr "kunde inte tolka format för --pretty"
4540
4541 #: range-diff.c:70
4542 msgid "could not start `log`"
4543 msgstr "kunde inte starta \"log\""
4544
4545 #: range-diff.c:72
4546 msgid "could not read `log` output"
4547 msgstr "kunde inte läsa utdata från \"log\""
4548
4549 #: range-diff.c:91 sequencer.c:5021
4550 #, c-format
4551 msgid "could not parse commit '%s'"
4552 msgstr "kunde inte tolka incheckningen \"%s\""
4553
4554 #: range-diff.c:117
4555 #, c-format
4556 msgid "could not parse git header '%.*s'"
4557 msgstr "kunde inte tolka git-huvudet \"%.*s\""
4558
4559 #: range-diff.c:274
4560 msgid "failed to generate diff"
4561 msgstr "misslyckades skapa diff"
4562
4563 #: range-diff.c:506 range-diff.c:508
4564 #, c-format
4565 msgid "could not parse log for '%s'"
4566 msgstr "kunde inte tolka loggen för \"%s\""
4567
4568 #: read-cache.c:680
4569 #, c-format
4570 msgid "will not add file alias '%s' ('%s' already exists in index)"
4571 msgstr "lägger inte till filalias \"%s\" (\"%s\" finns redan i indexet)"
4572
4573 #: read-cache.c:696
4574 msgid "cannot create an empty blob in the object database"
4575 msgstr "kan inte skapa tom blob i objektdatabasen"
4576
4577 #: read-cache.c:718
4578 #, c-format
4579 msgid "%s: can only add regular files, symbolic links or git-directories"
4580 msgstr ""
4581 "%s: kan bara lägga till vanliga filer, symboliska länkar och git-kataloger"
4582
4583 #: read-cache.c:723
4584 #, c-format
4585 msgid "'%s' does not have a commit checked out"
4586 msgstr "\"%s\" har inte någon utcheckad incheckning"
4587
4588 #: read-cache.c:775
4589 #, c-format
4590 msgid "unable to index file '%s'"
4591 msgstr "kan inte indexera filen \"%s\""
4592
4593 #: read-cache.c:794
4594 #, c-format
4595 msgid "unable to add '%s' to index"
4596 msgstr "kan inte lägga till \"%s\" till indexet"
4597
4598 #: read-cache.c:805
4599 #, c-format
4600 msgid "unable to stat '%s'"
4601 msgstr "kan inte ta status på \"%s\""
4602
4603 #: read-cache.c:1314
4604 #, c-format
4605 msgid "'%s' appears as both a file and as a directory"
4606 msgstr "\"%s\" finns både som en fil och en katalog"
4607
4608 #: read-cache.c:1499
4609 msgid "Refresh index"
4610 msgstr "Uppdatera indexet"
4611
4612 #: read-cache.c:1613
4613 #, c-format
4614 msgid ""
4615 "index.version set, but the value is invalid.\n"
4616 "Using version %i"
4617 msgstr ""
4618 "index.version satt, men värdet är ogiltigt.\n"
4619 "Använder version %i"
4620
4621 #: read-cache.c:1623
4622 #, c-format
4623 msgid ""
4624 "GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
4625 "Using version %i"
4626 msgstr ""
4627 "GIT_INDEX_VERSION satt, men värdet är ogiltigt.\n"
4628 "Använder version %i"
4629
4630 #: read-cache.c:1679
4631 #, c-format
4632 msgid "bad signature 0x%08x"
4633 msgstr "felaktig signatur 0x%08x"
4634
4635 #: read-cache.c:1682
4636 #, c-format
4637 msgid "bad index version %d"
4638 msgstr "felaktig indexversion %d"
4639
4640 #: read-cache.c:1691
4641 msgid "bad index file sha1 signature"
4642 msgstr "felaktig sha1-signatur för indexfil"
4643
4644 #: read-cache.c:1721
4645 #, c-format
4646 msgid "index uses %.4s extension, which we do not understand"
4647 msgstr "index använder filtillägget %.4s, vilket vi inte förstår"
4648
4649 #: read-cache.c:1723
4650 #, c-format
4651 msgid "ignoring %.4s extension"
4652 msgstr "ignorerar filtillägget %.4s"
4653
4654 #: read-cache.c:1760
4655 #, c-format
4656 msgid "unknown index entry format 0x%08x"
4657 msgstr "okänt format 0x%08x på indexpost"
4658
4659 #: read-cache.c:1776
4660 #, c-format
4661 msgid "malformed name field in the index, near path '%s'"
4662 msgstr "felformat namnfält i indexet, nära sökvägen \"%s\""
4663
4664 #: read-cache.c:1833
4665 msgid "unordered stage entries in index"
4666 msgstr "osorterade köposter i index"
4667
4668 #: read-cache.c:1836
4669 #, c-format
4670 msgid "multiple stage entries for merged file '%s'"
4671 msgstr "flera köposter för den sammanslagna filen \"%s\""
4672
4673 #: read-cache.c:1839
4674 #, c-format
4675 msgid "unordered stage entries for '%s'"
4676 msgstr "osorterade köposter för \"%s\""
4677
4678 #: read-cache.c:1946 read-cache.c:2234 rerere.c:565 rerere.c:599 rerere.c:1111
4679 #: builtin/add.c:460 builtin/check-ignore.c:178 builtin/checkout.c:467
4680 #: builtin/checkout.c:651 builtin/clean.c:956 builtin/commit.c:347
4681 #: builtin/diff-tree.c:120 builtin/grep.c:499 builtin/mv.c:145
4682 #: builtin/reset.c:245 builtin/rm.c:271 builtin/submodule--helper.c:330
4683 msgid "index file corrupt"
4684 msgstr "indexfilen trasig"
4685
4686 #: read-cache.c:2087
4687 #, c-format
4688 msgid "unable to create load_cache_entries thread: %s"
4689 msgstr "kunde inte läsa in cache_entries-tråden: %s"
4690
4691 #: read-cache.c:2100
4692 #, c-format
4693 msgid "unable to join load_cache_entries thread: %s"
4694 msgstr "kunde inte utföra join på cache_entries-tråden: %s"
4695
4696 #: read-cache.c:2133
4697 #, c-format
4698 msgid "%s: index file open failed"
4699 msgstr "%s: öppning av indexfilen misslyckades"
4700
4701 #: read-cache.c:2137
4702 #, c-format
4703 msgid "%s: cannot stat the open index"
4704 msgstr "%s: kan inte ta startus på det öppna indexet"
4705
4706 #: read-cache.c:2141
4707 #, c-format
4708 msgid "%s: index file smaller than expected"
4709 msgstr "%s: indexfilen mindre än förväntat"
4710
4711 #: read-cache.c:2145
4712 #, c-format
4713 msgid "%s: unable to map index file"
4714 msgstr "%s: kan inte koppla indexfilen"
4715
4716 #: read-cache.c:2187
4717 #, c-format
4718 msgid "unable to create load_index_extensions thread: %s"
4719 msgstr "kunde inte skapa load_index_extensions-tråden: %s"
4720
4721 #: read-cache.c:2214
4722 #, c-format
4723 msgid "unable to join load_index_extensions thread: %s"
4724 msgstr "kunde inte utföra join på load_index_extensions-tråden: %s"
4725
4726 #: read-cache.c:2246
4727 #, c-format
4728 msgid "could not freshen shared index '%s'"
4729 msgstr "kunde inte uppdatera delat index \"%s\""
4730
4731 #: read-cache.c:2293
4732 #, c-format
4733 msgid "broken index, expect %s in %s, got %s"
4734 msgstr "trasigt index, förväntade %s i %s, fick %s"
4735
4736 #: read-cache.c:2989 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1114
4737 #, c-format
4738 msgid "could not close '%s'"
4739 msgstr "kunde inte stänga \"%s\""
4740
4741 #: read-cache.c:3092 sequencer.c:2358 sequencer.c:3928
4742 #, c-format
4743 msgid "could not stat '%s'"
4744 msgstr "kunde inte ta status på \"%s\""
4745
4746 #: read-cache.c:3105
4747 #, c-format
4748 msgid "unable to open git dir: %s"
4749 msgstr "kunde inte öppna git-katalog: %s"
4750
4751 #: read-cache.c:3117
4752 #, c-format
4753 msgid "unable to unlink: %s"
4754 msgstr "misslyckades ta bort länken: %s"
4755
4756 #: read-cache.c:3142
4757 #, c-format
4758 msgid "cannot fix permission bits on '%s'"
4759 msgstr "kan inte rätta behörighetsbitar på \"%s\""
4760
4761 #: read-cache.c:3291
4762 #, c-format
4763 msgid "%s: cannot drop to stage #0"
4764 msgstr "%s: kan inte återgå till kö 0"
4765
4766 #: rebase-interactive.c:26
4767 #, c-format
4768 msgid ""
4769 "unrecognized setting %s for option rebase.missingCommitsCheck. Ignoring."
4770 msgstr ""
4771 "okänd inställning %s för flaggan rebase.missingCommitsCheck. Ignorerar."
4772
4773 #: rebase-interactive.c:35
4774 msgid ""
4775 "\n"
4776 "Commands:\n"
4777 "p, pick <commit> = use commit\n"
4778 "r, reword <commit> = use commit, but edit the commit message\n"
4779 "e, edit <commit> = use commit, but stop for amending\n"
4780 "s, squash <commit> = use commit, but meld into previous commit\n"
4781 "f, fixup <commit> = like \"squash\", but discard this commit's log message\n"
4782 "x, exec <command> = run command (the rest of the line) using shell\n"
4783 "b, break = stop here (continue rebase later with 'git rebase --continue')\n"
4784 "d, drop <commit> = remove commit\n"
4785 "l, label <label> = label current HEAD with a name\n"
4786 "t, reset <label> = reset HEAD to a label\n"
4787 "m, merge [-C <commit> | -c <commit>] <label> [# <oneline>]\n"
4788 ". create a merge commit using the original merge commit's\n"
4789 ". message (or the oneline, if no original merge commit was\n"
4790 ". specified). Use -c <commit> to reword the commit message.\n"
4791 "\n"
4792 "These lines can be re-ordered; they are executed from top to bottom.\n"
4793 msgstr ""
4794 "\n"
4795 "Kommandon:\n"
4796 "p, pick <incheckning> = använd incheckning\n"
4797 "r, reword <incheckning> = använd incheckning, men redigera "
4798 "incheckningsmeddelandet\n"
4799 "e, edit <incheckning> = använd incheckning, men stanna för tillägg\n"
4800 "s, squash <incheckning> = använd incheckning, men infoga i föregående "
4801 "incheckning\n"
4802 "f, fixup <incheckning> = som \"squash\", men förkasta "
4803 "incheckningsmeddelandet\n"
4804 "x, exec <kommando> = kör kommando (resten av raden) i skalet\n"
4805 "b, break = stoppa här (fortsätt ombaseringen senare med \"git rebase --"
4806 "continue\")\n"
4807 "d, drop <incheckning> = ta bort incheckning\n"
4808 "l, label <etikett> = ge aktuellt HEAD ett namn\n"
4809 "t, reset <etikett> = återställ HEAD till en etikett\n"
4810 "m, merge [-C <incheckning> | -c <incheckning>] <etikett> [# <enrads>]\n"
4811 ". skapa en sammanslagning med ursprungligt meddelande (eller\n"
4812 ". enrads, om inget incheckningsmeddelande angavs). Använd\n"
4813 ". -v <incheckning> för att skriva om meddelandet.\n"
4814 "\n"
4815 "Du kan byta ordning på raderna; de utförs uppifrån och ned.\n"
4816
4817 #: rebase-interactive.c:56
4818 #, c-format
4819 msgid "Rebase %s onto %s (%d command)"
4820 msgid_plural "Rebase %s onto %s (%d commands)"
4821 msgstr[0] "Ombasera %s på %s (%d kommando)"
4822 msgstr[1] "Ombasera %s på %s (%d kommandon)"
4823
4824 #: rebase-interactive.c:65 git-rebase--preserve-merges.sh:228
4825 msgid ""
4826 "\n"
4827 "Do not remove any line. Use 'drop' explicitly to remove a commit.\n"
4828 msgstr ""
4829 "\n"
4830 "Ta inte bort rader. Använd \"drop\" för att specifikt förkasta en "
4831 "incheckning.\n"
4832
4833 #: rebase-interactive.c:68 git-rebase--preserve-merges.sh:232
4834 msgid ""
4835 "\n"
4836 "If you remove a line here THAT COMMIT WILL BE LOST.\n"
4837 msgstr ""
4838 "\n"
4839 "Om du tar bort en rad KOMMER DEN INCHECKNINGEN ATT FÖRLORAS.\n"
4840
4841 #: rebase-interactive.c:74 git-rebase--preserve-merges.sh:871
4842 msgid ""
4843 "\n"
4844 "You are editing the todo file of an ongoing interactive rebase.\n"
4845 "To continue rebase after editing, run:\n"
4846 " git rebase --continue\n"
4847 "\n"
4848 msgstr ""
4849 "\n"
4850 "Du redigerar \"todo\"-filen för en pågående interaktiv ombasering.\n"
4851 "För att forsätta ombasera efter redigeringen, kör:\n"
4852 " git rebase --continue\n"
4853 "\n"
4854
4855 #: rebase-interactive.c:79 git-rebase--preserve-merges.sh:948
4856 msgid ""
4857 "\n"
4858 "However, if you remove everything, the rebase will be aborted.\n"
4859 "\n"
4860 msgstr ""
4861 "\n"
4862 "Ombaseringen kommer dock att avbrytas om du tar bort allting.\n"
4863 "\n"
4864
4865 #: rebase-interactive.c:85 git-rebase--preserve-merges.sh:955
4866 msgid "Note that empty commits are commented out"
4867 msgstr "Observera att tomma incheckningar är utkommenterade"
4868
4869 #: rebase-interactive.c:105 rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3447
4870 #: sequencer.c:3473 sequencer.c:5120 builtin/fsck.c:356 builtin/rebase.c:235
4871 #, c-format
4872 msgid "could not write '%s'"
4873 msgstr "kunde inte skriva \"%s\""
4874
4875 #: rebase-interactive.c:108
4876 #, c-format
4877 msgid "could not copy '%s' to '%s'."
4878 msgstr "kunde inte kopiera \"%s\" till \"%s\"."
4879
4880 #: rebase-interactive.c:173
4881 #, c-format
4882 msgid ""
4883 "Warning: some commits may have been dropped accidentally.\n"
4884 "Dropped commits (newer to older):\n"
4885 msgstr ""
4886 "Varning: vissa incheckningar kan av misstag ha tappats.\n"
4887 "Tappade incheckningar (nyaste först):\n"
4888
4889 #: rebase-interactive.c:180
4890 #, c-format
4891 msgid ""
4892 "To avoid this message, use \"drop\" to explicitly remove a commit.\n"
4893 "\n"
4894 "Use 'git config rebase.missingCommitsCheck' to change the level of "
4895 "warnings.\n"
4896 "The possible behaviours are: ignore, warn, error.\n"
4897 "\n"
4898 msgstr ""
4899 "För att undvika det här meddelandet kan du använda \"drop\" för att "
4900 "explicit\n"
4901 "kasta en incheckning.\n"
4902 "\n"
4903 "Använd \"git config rebase.missingCommitsCheck\" för att ändra "
4904 "varningsnivån.\n"
4905 "Möjliga bettenden är: \"ignore\" (ignorera), \"warn\" (varna), \"error"
4906 "\" (fel).\n"
4907 "\n"
4908
4909 #: refs.c:262
4910 #, c-format
4911 msgid "%s does not point to a valid object!"
4912 msgstr "\"%s\" pekar inte på ett giltigt objekt!"
4913
4914 #: refs.c:667
4915 #, c-format
4916 msgid "ignoring dangling symref %s"
4917 msgstr "ignorerar dinglande symbolisk referens %s"
4918
4919 #: refs.c:669 ref-filter.c:2092
4920 #, c-format
4921 msgid "ignoring broken ref %s"
4922 msgstr "ignorerar trasig referens %s"
4923
4924 #: refs.c:804
4925 #, c-format
4926 msgid "could not open '%s' for writing: %s"
4927 msgstr "kunde inte öppna \"%s\" för skrivning: %s"
4928
4929 #: refs.c:814 refs.c:865
4930 #, c-format
4931 msgid "could not read ref '%s'"
4932 msgstr "Kunde inte läsa referensen \"%s\""
4933
4934 #: refs.c:820
4935 #, c-format
4936 msgid "ref '%s' already exists"
4937 msgstr "referensen \"%s\" finns redan"
4938
4939 #: refs.c:825
4940 #, c-format
4941 msgid "unexpected object ID when writing '%s'"
4942 msgstr "oväntat objekt-id vid skrivning \"%s\""
4943
4944 #: refs.c:833 sequencer.c:403 sequencer.c:2709 sequencer.c:2913
4945 #: sequencer.c:2927 sequencer.c:3184 sequencer.c:5037 wrapper.c:656
4946 #, c-format
4947 msgid "could not write to '%s'"
4948 msgstr "kunde inte skriva till \"%s\""
4949
4950 #: refs.c:860 wrapper.c:225 wrapper.c:395 builtin/am.c:715
4951 #: builtin/rebase.c:1003
4952 #, c-format
4953 msgid "could not open '%s' for writing"
4954 msgstr "kunde inte öppna \"%s\" för skrivning"
4955
4956 #: refs.c:867
4957 #, c-format
4958 msgid "unexpected object ID when deleting '%s'"
4959 msgstr "oväntat objekt-id vid borttagning \"%s\""
4960
4961 #: refs.c:998
4962 #, c-format
4963 msgid "log for ref %s has gap after %s"
4964 msgstr "loggen för referensen %s har lucka efter %s"
4965
4966 #: refs.c:1004
4967 #, c-format
4968 msgid "log for ref %s unexpectedly ended on %s"
4969 msgstr "loggen för referensen %s slutade oväntat på %s"
4970
4971 #: refs.c:1063
4972 #, c-format
4973 msgid "log for %s is empty"
4974 msgstr "loggen för %s är tom"
4975
4976 #: refs.c:1155
4977 #, c-format
4978 msgid "refusing to update ref with bad name '%s'"
4979 msgstr "vägrar uppdatera referens med trasigt namn \"%s\""
4980
4981 #: refs.c:1231
4982 #, c-format
4983 msgid "update_ref failed for ref '%s': %s"
4984 msgstr "update_ref misslyckades för referensen \"%s\": %s"
4985
4986 #: refs.c:2012
4987 #, c-format
4988 msgid "multiple updates for ref '%s' not allowed"
4989 msgstr "flera uppdateringar för referensen \"%s\" tillåts inte"
4990
4991 #: refs.c:2044
4992 msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
4993 msgstr "referensuppdateringar förbjudna i karantänmiljö"
4994
4995 #: refs.c:2140 refs.c:2170
4996 #, c-format
4997 msgid "'%s' exists; cannot create '%s'"
4998 msgstr "\"%s\" finns; kan inte skapa \"%s\""
4999
5000 #: refs.c:2146 refs.c:2181
5001 #, c-format
5002 msgid "cannot process '%s' and '%s' at the same time"
5003 msgstr "kan inte hantera \"%s\" och \"%s\" samtidigt"
5004
5005 #: refs/files-backend.c:1234
5006 #, c-format
5007 msgid "could not remove reference %s"
5008 msgstr "kunde inte ta bort referensen %s"
5009
5010 #: refs/files-backend.c:1248 refs/packed-backend.c:1532
5011 #: refs/packed-backend.c:1542
5012 #, c-format
5013 msgid "could not delete reference %s: %s"
5014 msgstr "kunde inte ta bort referensen %s: %s"
5015
5016 #: refs/files-backend.c:1251 refs/packed-backend.c:1545
5017 #, c-format
5018 msgid "could not delete references: %s"
5019 msgstr "kunde inte ta bort referenser: %s"
5020
5021 #: refspec.c:137
5022 #, c-format
5023 msgid "invalid refspec '%s'"
5024 msgstr "felaktig referensspecifikation: \"%s\""
5025
5026 #: ref-filter.c:42 wt-status.c:1934
5027 msgid "gone"
5028 msgstr "försvunnen"
5029
5030 #: ref-filter.c:43
5031 #, c-format
5032 msgid "ahead %d"
5033 msgstr "före %d"
5034
5035 #: ref-filter.c:44
5036 #, c-format
5037 msgid "behind %d"
5038 msgstr "bakom %d"
5039
5040 #: ref-filter.c:45
5041 #, c-format
5042 msgid "ahead %d, behind %d"
5043 msgstr "före %d, bakom %d"
5044
5045 #: ref-filter.c:162
5046 #, c-format
5047 msgid "expected format: %%(color:<color>)"
5048 msgstr "förväntat format: %%(color:<color>)"
5049
5050 #: ref-filter.c:164
5051 #, c-format
5052 msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
5053 msgstr "okänd färg: %%(color:%s)"
5054
5055 #: ref-filter.c:186
5056 #, c-format
5057 msgid "Integer value expected refname:lstrip=%s"
5058 msgstr "Heltalsvärde förväntades refname:lstrip=%s"
5059
5060 #: ref-filter.c:190
5061 #, c-format
5062 msgid "Integer value expected refname:rstrip=%s"
5063 msgstr "Heltalsvärde förväntades refname:rstrip=%s"
5064
5065 #: ref-filter.c:192
5066 #, c-format
5067 msgid "unrecognized %%(%s) argument: %s"
5068 msgstr "okänt %%(%s)-argument: %s"
5069
5070 #: ref-filter.c:247
5071 #, c-format
5072 msgid "%%(objecttype) does not take arguments"
5073 msgstr "%%(objecttype) tar inte argument"
5074
5075 #: ref-filter.c:269
5076 #, c-format
5077 msgid "unrecognized %%(objectsize) argument: %s"
5078 msgstr "okänt %%(objectsize)-argument: %s"
5079
5080 #: ref-filter.c:277
5081 #, c-format
5082 msgid "%%(deltabase) does not take arguments"
5083 msgstr "%%(deltabase) tar inte argument"
5084
5085 #: ref-filter.c:289
5086 #, c-format
5087 msgid "%%(body) does not take arguments"
5088 msgstr "%%(body) tar inte argument"
5089
5090 #: ref-filter.c:298
5091 #, c-format
5092 msgid "%%(subject) does not take arguments"
5093 msgstr "%%(subject) tar inte argument"
5094
5095 #: ref-filter.c:320
5096 #, c-format
5097 msgid "unknown %%(trailers) argument: %s"
5098 msgstr "okänt %%(trailers)-argument: %s"
5099
5100 #: ref-filter.c:349
5101 #, c-format
5102 msgid "positive value expected contents:lines=%s"
5103 msgstr "positivt värde förväntat contents:lines=%s"
5104
5105 #: ref-filter.c:351
5106 #, c-format
5107 msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
5108 msgstr "okänt %%(contents)-argument: %s"
5109
5110 #: ref-filter.c:366
5111 #, c-format
5112 msgid "positive value expected objectname:short=%s"
5113 msgstr "positivt värde förväntat objectname:short=%s"
5114
5115 #: ref-filter.c:370
5116 #, c-format
5117 msgid "unrecognized %%(objectname) argument: %s"
5118 msgstr "okänt %%(objectname)-argument: %s"
5119
5120 #: ref-filter.c:400
5121 #, c-format
5122 msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
5123 msgstr "förväntat format: %%(align:<bredd>,<position>)"
5124
5125 #: ref-filter.c:412
5126 #, c-format
5127 msgid "unrecognized position:%s"
5128 msgstr "okänd position:%s"
5129
5130 #: ref-filter.c:419
5131 #, c-format
5132 msgid "unrecognized width:%s"
5133 msgstr "okänd bredd:%s"
5134
5135 #: ref-filter.c:428
5136 #, c-format
5137 msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
5138 msgstr "okänt %%(align)-argument: %s"
5139
5140 #: ref-filter.c:436
5141 #, c-format
5142 msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
5143 msgstr "positiv bredd förväntad med atomen %%(align)"
5144
5145 #: ref-filter.c:454
5146 #, c-format
5147 msgid "unrecognized %%(if) argument: %s"
5148 msgstr "okänt %%(if)-argument: %s"
5149
5150 #: ref-filter.c:556
5151 #, c-format
5152 msgid "malformed field name: %.*s"
5153 msgstr "felformat fältnamn: %.*s"
5154
5155 #: ref-filter.c:583
5156 #, c-format
5157 msgid "unknown field name: %.*s"
5158 msgstr "okänt fältnamn: %.*s"
5159
5160 #: ref-filter.c:587
5161 #, c-format
5162 msgid ""
5163 "not a git repository, but the field '%.*s' requires access to object data"
5164 msgstr ""
5165 "inte ett git-arkiv, men fältet \"%.*s\" kräver tillgång till objektdata"
5166
5167 #: ref-filter.c:711
5168 #, c-format
5169 msgid "format: %%(if) atom used without a %%(then) atom"
5170 msgstr "format: atomen %%(if) använd utan en %%(then)-atom"
5171
5172 #: ref-filter.c:774
5173 #, c-format
5174 msgid "format: %%(then) atom used without an %%(if) atom"
5175 msgstr "format: atomen %%(then) använd utan en %%(if)-atom"
5176
5177 #: ref-filter.c:776
5178 #, c-format
5179 msgid "format: %%(then) atom used more than once"
5180 msgstr "format: atomen %%(then) använd mer än en gång"
5181
5182 #: ref-filter.c:778
5183 #, c-format
5184 msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
5185 msgstr "format: atomen %%(then) använd efter %%(else)"
5186
5187 #: ref-filter.c:806
5188 #, c-format
5189 msgid "format: %%(else) atom used without an %%(if) atom"
5190 msgstr "format: atomen %%(else) använd utan en %%(if)-atom"
5191
5192 #: ref-filter.c:808
5193 #, c-format
5194 msgid "format: %%(else) atom used without a %%(then) atom"
5195 msgstr "format: atomen %%(else) använd utan en %%(then)-atom"
5196
5197 #: ref-filter.c:810
5198 #, c-format
5199 msgid "format: %%(else) atom used more than once"
5200 msgstr "format: atomen %%(else) använd mer än en gång"
5201
5202 #: ref-filter.c:825
5203 #, c-format
5204 msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
5205 msgstr "format: atomen %%(end) använd utan motsvarande atom"
5206
5207 #: ref-filter.c:882
5208 #, c-format
5209 msgid "malformed format string %s"
5210 msgstr "felformad formatsträng %s"
5211
5212 #: ref-filter.c:1485
5213 #, c-format
5214 msgid "no branch, rebasing %s"
5215 msgstr "ingen gren, ombaserar %s"
5216
5217 #: ref-filter.c:1488
5218 #, c-format
5219 msgid "no branch, rebasing detached HEAD %s"
5220 msgstr "ingen gren, ombaserar frånkopplat HEAD %s"
5221
5222 #: ref-filter.c:1491
5223 #, c-format
5224 msgid "no branch, bisect started on %s"
5225 msgstr "ingen gren, \"bisect\" startad på %s"
5226
5227 #: ref-filter.c:1501
5228 msgid "no branch"
5229 msgstr "ingen gren"
5230
5231 #: ref-filter.c:1537 ref-filter.c:1743
5232 #, c-format
5233 msgid "missing object %s for %s"
5234 msgstr "objektet %s saknas för %s"
5235
5236 #: ref-filter.c:1547
5237 #, c-format
5238 msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
5239 msgstr "parse_object_buffer misslyckades på %s för %s"
5240
5241 #: ref-filter.c:1998
5242 #, c-format
5243 msgid "malformed object at '%s'"
5244 msgstr "felformat objekt vid \"%s\""
5245
5246 #: ref-filter.c:2087
5247 #, c-format
5248 msgid "ignoring ref with broken name %s"
5249 msgstr "ignorerar referens med trasigt namn %s"
5250
5251 #: ref-filter.c:2382
5252 #, c-format
5253 msgid "format: %%(end) atom missing"
5254 msgstr "format: atomen %%(end) saknas"
5255
5256 #: ref-filter.c:2482
5257 #, c-format
5258 msgid "option `%s' is incompatible with --merged"
5259 msgstr "flaggan \"%s\" är inkompatibel med --merged"
5260
5261 #: ref-filter.c:2485
5262 #, c-format
5263 msgid "option `%s' is incompatible with --no-merged"
5264 msgstr "flaggan \"%s\" är inkompatibel med --no-merged"
5265
5266 #: ref-filter.c:2495
5267 #, c-format
5268 msgid "malformed object name %s"
5269 msgstr "felformat objektnamn %s"
5270
5271 #: ref-filter.c:2500
5272 #, c-format
5273 msgid "option `%s' must point to a commit"
5274 msgstr "flaggan \"%s\" måste peka på en incheckning"
5275
5276 #: remote.c:363
5277 #, c-format
5278 msgid "config remote shorthand cannot begin with '/': %s"
5279 msgstr "konfigurerad kortform för fjärr kan inte börja med \"/\": %s"
5280
5281 #: remote.c:410
5282 msgid "more than one receivepack given, using the first"
5283 msgstr "mer än en receivepack angavs, använder den första"
5284
5285 #: remote.c:418
5286 msgid "more than one uploadpack given, using the first"
5287 msgstr "mer än en uploadpack angavs, använder den första"
5288
5289 #: remote.c:608
5290 #, c-format
5291 msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
5292 msgstr "Kan inte hämta både %s och %s till %s"
5293
5294 #: remote.c:612
5295 #, c-format
5296 msgid "%s usually tracks %s, not %s"
5297 msgstr "%s spårar vanligtvis %s, inte %s"
5298
5299 #: remote.c:616
5300 #, c-format
5301 msgid "%s tracks both %s and %s"
5302 msgstr "%s spårar både %s och %s"
5303
5304 #: remote.c:684
5305 #, c-format
5306 msgid "key '%s' of pattern had no '*'"
5307 msgstr "nyckeln \"%s\" i mönstret innehåller ingen \"*\""
5308
5309 #: remote.c:694
5310 #, c-format
5311 msgid "value '%s' of pattern has no '*'"
5312 msgstr "värdet \"%s\" i mönstret innehåller ingen \"*\""
5313
5314 #: remote.c:1000
5315 #, c-format
5316 msgid "src refspec %s does not match any"
5317 msgstr "käll-referensspecifikationen %s motsvarar ingen"
5318
5319 #: remote.c:1005
5320 #, c-format
5321 msgid "src refspec %s matches more than one"
5322 msgstr "käll-referensspecifikationen %s motsvarar mer än en"
5323
5324 #. TRANSLATORS: "matches '%s'%" is the <dst> part of "git push
5325 #. <remote> <src>:<dst>" push, and "being pushed ('%s')" is
5326 #. the <src>.
5327 #.
5328 #: remote.c:1020
5329 #, c-format
5330 msgid ""
5331 "The destination you provided is not a full refname (i.e.,\n"
5332 "starting with \"refs/\"). We tried to guess what you meant by:\n"
5333 "\n"
5334 "- Looking for a ref that matches '%s' on the remote side.\n"
5335 "- Checking if the <src> being pushed ('%s')\n"
5336 " is a ref in \"refs/{heads,tags}/\". If so we add a corresponding\n"
5337 " refs/{heads,tags}/ prefix on the remote side.\n"
5338 "\n"
5339 "Neither worked, so we gave up. You must fully qualify the ref."
5340 msgstr ""
5341 "Målet du angav är inte ett komplett referensamn (dvs.,\n"
5342 "startar med \"refs/\"). Vi försökte gissa vad du menade genom att:\n"
5343 "\n"
5344 "- Se efter en referens som motsvarar \"%s\" på fjärrsidan.\n"
5345 "- Se om <källan> som sänds (\"%s\")\n"
5346 " är en referens i \"refs/{heads,tags}/\". Om så lägger vi till\n"
5347 " motsvarande refs/{heads,tags}/-prefix på fjärrsidan.\n"
5348 "\n"
5349 "Inget av dem fungerade, så vi gav upp. Ange fullständig referens."
5350
5351 #: remote.c:1040
5352 #, c-format
5353 msgid ""
5354 "The <src> part of the refspec is a commit object.\n"
5355 "Did you mean to create a new branch by pushing to\n"
5356 "'%s:refs/heads/%s'?"
5357 msgstr ""
5358 "<Källa>-delen av ref.spec-en är ett incheckningsobjekt.\n"
5359 "Var det meningen att skapa en ny gren genom att sända\n"
5360 "till \"%s:refs/heads/%s\"?"
5361
5362 #: remote.c:1045
5363 #, c-format
5364 msgid ""
5365 "The <src> part of the refspec is a tag object.\n"
5366 "Did you mean to create a new tag by pushing to\n"
5367 "'%s:refs/tags/%s'?"
5368 msgstr ""
5369 "<Källa>-delen av ref.spec-en är ett taggobjekt.\n"
5370 "Var det meningen att skapa en ny tagg genom att sända\n"
5371 "till \"%s:refs/tags/%s\"?"
5372
5373 #: remote.c:1050
5374 #, c-format
5375 msgid ""
5376 "The <src> part of the refspec is a tree object.\n"
5377 "Did you mean to tag a new tree by pushing to\n"
5378 "'%s:refs/tags/%s'?"
5379 msgstr ""
5380 "<Källa>-delen av ref.spec-en är ett trädobjekt.\n"
5381 "Var det meningen att tagga ett nytt träd genom att sända\n"
5382 "till \"%s:refs/tags/%s\"?"
5383
5384 #: remote.c:1055
5385 #, c-format
5386 msgid ""
5387 "The <src> part of the refspec is a blob object.\n"
5388 "Did you mean to tag a new blob by pushing to\n"
5389 "'%s:refs/tags/%s'?"
5390 msgstr ""
5391 "<Källa>-delen av ref.spec-en är ett blobobjekt.\n"
5392 "Var det meningen att tagga en ny blob genom att sända\n"
5393 "till \"%s:refs/tags/%s\"?"
5394
5395 #: remote.c:1091
5396 #, c-format
5397 msgid "%s cannot be resolved to branch"
5398 msgstr "%s kan inte slås upp till en gren"
5399
5400 #: remote.c:1102
5401 #, c-format
5402 msgid "unable to delete '%s': remote ref does not exist"
5403 msgstr "kan inte ta bort \"%s\": fjärreferensen finns inte"
5404
5405 #: remote.c:1114
5406 #, c-format
5407 msgid "dst refspec %s matches more than one"
5408 msgstr "fjärr-referensspecifikationen \"%s\" motsvarar mer än en"
5409
5410 #: remote.c:1121
5411 #, c-format
5412 msgid "dst ref %s receives from more than one src"
5413 msgstr "fjärr-referensen \"%s\" hämtar från mer än en källa"
5414
5415 #: remote.c:1624 remote.c:1725
5416 msgid "HEAD does not point to a branch"
5417 msgstr "HEAD pekar inte på en gren"
5418
5419 #: remote.c:1633
5420 #, c-format
5421 msgid "no such branch: '%s'"
5422 msgstr "okänd gren: \"%s\""
5423
5424 #: remote.c:1636
5425 #, c-format
5426 msgid "no upstream configured for branch '%s'"
5427 msgstr "ingen standarduppström angiven för grenen \"%s\""
5428
5429 #: remote.c:1642
5430 #, c-format
5431 msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
5432 msgstr "uppströmsgrenen \"%s\" är inte lagrad som en fjärrspårande gren"
5433
5434 #: remote.c:1657
5435 #, c-format
5436 msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
5437 msgstr "push-målet \"%s\" på fjärren \"%s\" har ingen lokalt spårande gren"
5438
5439 #: remote.c:1669
5440 #, c-format
5441 msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
5442 msgstr "grenen \"%s\" har ingen fjärr för \"push\""
5443
5444 #: remote.c:1679
5445 #, c-format
5446 msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
5447 msgstr "\"push\"-referensspecifikation för \"%s\" innehåller inte \"%s\""
5448
5449 #: remote.c:1692
5450 msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
5451 msgstr "\"push\" har inget mål (push.default är \"ingenting\")"
5452
5453 #: remote.c:1714
5454 msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
5455 msgstr "\"enkel push\" motsvarar flera olika mål"
5456
5457 #: remote.c:1840
5458 #, c-format
5459 msgid "couldn't find remote ref %s"
5460 msgstr "Kunde inte hitta fjärr-referensen %s"
5461
5462 #: remote.c:1853
5463 #, c-format
5464 msgid "* Ignoring funny ref '%s' locally"
5465 msgstr "* Ignorerar märklig referens \"%s\" lokalt"
5466
5467 #: remote.c:2016
5468 #, c-format
5469 msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
5470 msgstr "Din gren är baserad på \"%s\", men den har försvunnit uppströms.\n"
5471
5472 #: remote.c:2020
5473 msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
5474 msgstr " (använd \"git branch --unset-upstream\" för att rätta)\n"
5475
5476 #: remote.c:2023
5477 #, c-format
5478 msgid "Your branch is up to date with '%s'.\n"
5479 msgstr "Din gren är à jour med \"%s\".\n"
5480
5481 #: remote.c:2027
5482 #, c-format
5483 msgid "Your branch and '%s' refer to different commits.\n"
5484 msgstr "Din gren och \"%s\" pekar på olika incheckningar.\n"
5485
5486 #: remote.c:2030
5487 #, c-format
5488 msgid " (use \"%s\" for details)\n"
5489 msgstr " (använd \"%s\" för detaljer)\n"
5490
5491 #: remote.c:2034
5492 #, c-format
5493 msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
5494 msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
5495 msgstr[0] "Din gren ligger före \"%s\" med %d incheckning.\n"
5496 msgstr[1] "Din gren ligger före \"%s\" med %d incheckningar.\n"
5497
5498 #: remote.c:2040
5499 msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
5500 msgstr " (använd \"git push\" för att publicera dina lokala incheckningar)\n"
5501
5502 #: remote.c:2043
5503 #, c-format
5504 msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
5505 msgid_plural ""
5506 "Your branch is behind '%s' by %d commits, and can be fast-forwarded.\n"
5507 msgstr[0] ""
5508 "Din gren ligger efter \"%s\" med %d incheckning, och kan snabbspolas.\n"
5509 msgstr[1] ""
5510 "Din gren ligger efter \"%s\" med %d incheckningar, och kan snabbspolas.\n"
5511
5512 #: remote.c:2051
5513 msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
5514 msgstr " (använd \"git pull\" för att uppdatera din lokala gren)\n"
5515
5516 #: remote.c:2054
5517 #, c-format
5518 msgid ""
5519 "Your branch and '%s' have diverged,\n"
5520 "and have %d and %d different commit each, respectively.\n"
5521 msgid_plural ""
5522 "Your branch and '%s' have diverged,\n"
5523 "and have %d and %d different commits each, respectively.\n"
5524 msgstr[0] ""
5525 "Din gren och \"%s\" har divergerat,\n"
5526 "och har %d respektive %d olika incheckning.\n"
5527 msgstr[1] ""
5528 "Din gren och \"%s\" har divergerat,\n"
5529 "och har %d respektive %d olika incheckningar.\n"
5530
5531 #: remote.c:2064
5532 msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
5533 msgstr " (använd \"git pull\" för att slå ihop fjärrgrenen med din egen)\n"
5534
5535 #: remote.c:2247
5536 #, c-format
5537 msgid "cannot parse expected object name '%s'"
5538 msgstr "kan inte tolka förväntat objektnamn \"%s\""
5539
5540 #: replace-object.c:21
5541 #, c-format
5542 msgid "bad replace ref name: %s"
5543 msgstr "felaktig ersättningsreferensnamn: %s"
5544
5545 #: replace-object.c:30
5546 #, c-format
5547 msgid "duplicate replace ref: %s"
5548 msgstr "duplicerat ersättningsreferensnamn: %s"
5549
5550 #: replace-object.c:73
5551 #, c-format
5552 msgid "replace depth too high for object %s"
5553 msgstr "ersättningsdjupet för högt för objektet %s"
5554
5555 #: rerere.c:217 rerere.c:226 rerere.c:229
5556 msgid "corrupt MERGE_RR"
5557 msgstr "trasig MERGE_RR"
5558
5559 #: rerere.c:264 rerere.c:269
5560 msgid "unable to write rerere record"
5561 msgstr "kunde inte skriva rerere-post"
5562
5563 #: rerere.c:495
5564 #, c-format
5565 msgid "there were errors while writing '%s' (%s)"
5566 msgstr "fel vid skrivning av \"%s\" (%s)"
5567
5568 #: rerere.c:498
5569 #, c-format
5570 msgid "failed to flush '%s'"
5571 msgstr "misslyckades spola \"%s\""
5572
5573 #: rerere.c:503 rerere.c:1039
5574 #, c-format
5575 msgid "could not parse conflict hunks in '%s'"
5576 msgstr "kunde inte tolka konflikt-stycket i \"%s\""
5577
5578 #: rerere.c:684
5579 #, c-format
5580 msgid "failed utime() on '%s'"
5581 msgstr "\"utime()\" misslyckades på \"%s\""
5582
5583 #: rerere.c:694
5584 #, c-format
5585 msgid "writing '%s' failed"
5586 msgstr "misslyckades skriva \"%s\""
5587
5588 #: rerere.c:714
5589 #, c-format
5590 msgid "Staged '%s' using previous resolution."
5591 msgstr "Köade \"%s\" med sparad lösning."
5592
5593 #: rerere.c:753
5594 #, c-format
5595 msgid "Recorded resolution for '%s'."
5596 msgstr "Sparade lösning för \"%s\"."
5597
5598 #: rerere.c:788
5599 #, c-format
5600 msgid "Resolved '%s' using previous resolution."
5601 msgstr "Löste \"%s\" med tidigare lösning."
5602
5603 #: rerere.c:803
5604 #, c-format
5605 msgid "cannot unlink stray '%s'"
5606 msgstr "kan inte ta bort lös länk \"%s\""
5607
5608 #: rerere.c:807
5609 #, c-format
5610 msgid "Recorded preimage for '%s'"
5611 msgstr "Sparade förhandsbild för \"%s\""
5612
5613 #: rerere.c:881 submodule.c:2023 builtin/log.c:1790
5614 #: builtin/submodule--helper.c:1418 builtin/submodule--helper.c:1428
5615 #, c-format
5616 msgid "could not create directory '%s'"
5617 msgstr "kunde inte skapa katalogen \"%s\""
5618
5619 #: rerere.c:1057
5620 #, c-format
5621 msgid "failed to update conflicted state in '%s'"
5622 msgstr "misslyckades uppdatera tillstånd för sammanslagningsproblem i \"%s\""
5623
5624 #: rerere.c:1068 rerere.c:1075
5625 #, c-format
5626 msgid "no remembered resolution for '%s'"
5627 msgstr "inget sparat sammanslagningsresultat för \"%s\""
5628
5629 #: rerere.c:1077
5630 #, c-format
5631 msgid "cannot unlink '%s'"
5632 msgstr "kan inte ta bort länken \"%s\""
5633
5634 #: rerere.c:1087
5635 #, c-format
5636 msgid "Updated preimage for '%s'"
5637 msgstr "Uppdaterade förhandsbild för \"%s\""
5638
5639 #: rerere.c:1096
5640 #, c-format
5641 msgid "Forgot resolution for '%s'\n"
5642 msgstr "Glömde lösning för \"%s\"\n"
5643
5644 #: rerere.c:1199
5645 msgid "unable to open rr-cache directory"
5646 msgstr "kan inte uppdatera katalogen rr-cache"
5647
5648 #: revision.c:2507
5649 msgid "your current branch appears to be broken"
5650 msgstr "din nuvarande gren verkar vara trasig"
5651
5652 #: revision.c:2510
5653 #, c-format
5654 msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
5655 msgstr "din nuvarande gren \"%s\" innehåller ännu inte några incheckningar"
5656
5657 #: revision.c:2710
5658 msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
5659 msgstr "--first-parent är inkompatibelt med --bisect"
5660
5661 #: revision.c:2714
5662 msgid "-L does not yet support diff formats besides -p and -s"
5663 msgstr "-L stöder ännu inte andra diff-format än -p och -s"
5664
5665 #: run-command.c:763
5666 msgid "open /dev/null failed"
5667 msgstr "misslyckades öppna /dev/null"
5668
5669 #: run-command.c:1269
5670 #, c-format
5671 msgid "cannot create async thread: %s"
5672 msgstr "kan inte skapa asynkron tråd: %s"
5673
5674 #: run-command.c:1333
5675 #, c-format
5676 msgid ""
5677 "The '%s' hook was ignored because it's not set as executable.\n"
5678 "You can disable this warning with `git config advice.ignoredHook false`."
5679 msgstr ""
5680 "Kroken \"%s\" ignorerades eftersom den inte är markerad som körbar.\n"
5681 "Du kan inaktivera varningen med \"git config advice.ignoredHook false\"."
5682
5683 #: send-pack.c:141
5684 msgid "unexpected flush packet while reading remote unpack status"
5685 msgstr "oväntat flush-paket vid läsning av fjärruppackningsstatus"
5686
5687 #: send-pack.c:143
5688 #, c-format
5689 msgid "unable to parse remote unpack status: %s"
5690 msgstr "kunde inte tolka fjärruppackningsstatus: %s"
5691
5692 #: send-pack.c:145
5693 #, c-format
5694 msgid "remote unpack failed: %s"
5695 msgstr "fjärruppackning misslyckades: %s"
5696
5697 #: send-pack.c:306
5698 msgid "failed to sign the push certificate"
5699 msgstr "misslyckades underteckna push-certifikatet"
5700
5701 #: send-pack.c:420
5702 msgid "the receiving end does not support --signed push"
5703 msgstr "mottagarsidan stöder inte push med --signed"
5704
5705 #: send-pack.c:422
5706 msgid ""
5707 "not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
5708 "signed push"
5709 msgstr ""
5710 "sänder inte push-certifikat eftersom mottagarsidan inte stlder push med --"
5711 "signed"
5712
5713 #: send-pack.c:434
5714 msgid "the receiving end does not support --atomic push"
5715 msgstr "mottagarsidan stöder inte push med --atomic"
5716
5717 #: send-pack.c:439
5718 msgid "the receiving end does not support push options"
5719 msgstr "mottagarsidan stöder inte push-flaggor"
5720
5721 #: sequencer.c:187
5722 #, c-format
5723 msgid "invalid commit message cleanup mode '%s'"
5724 msgstr "felaktigt incheckningsmeddelandestädningsläge \"%s\""
5725
5726 #: sequencer.c:292
5727 #, c-format
5728 msgid "could not delete '%s'"
5729 msgstr "kunde inte ta bort \"%s\""
5730