Merge branch 'dl/subtree-limit-to-one-rev'
[git/git.git] / gitk-git / po / bg.po
1 # Bulgarian translation of gitk po-file.
2 # Copyright (C) 2014, 2015, 2019 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
3 # This file is distributed under the same license as the git package.
4 # Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014, 2015, 2019.
5 #
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: gitk master\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2019-03-04 11:27+0100\n"
12 "PO-Revision-Date: 2019-03-04 11:39+0100\n"
13 "Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
14 "Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15 "Language: bg\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
20
21 #: gitk:140
22 msgid "Couldn't get list of unmerged files:"
23 msgstr "Списъкът с неслети файлове не може да бъде получен:"
24
25 #: gitk:212 gitk:2403
26 msgid "Color words"
27 msgstr "Оцветяване на думите"
28
29 #: gitk:217 gitk:2403 gitk:8249 gitk:8282
30 msgid "Markup words"
31 msgstr "Отбелязване на думите"
32
33 #: gitk:324
34 msgid "Error parsing revisions:"
35 msgstr "Грешка при анализ на версиите:"
36
37 #: gitk:380
38 msgid "Error executing --argscmd command:"
39 msgstr "Грешка при изпълнение на командата с „--argscmd“."
40
41 #: gitk:393
42 msgid "No files selected: --merge specified but no files are unmerged."
43 msgstr ""
44 "Не са избрани файлове — указана е опцията „--merge“, но няма неслети файлове."
45
46 #: gitk:396
47 msgid ""
48 "No files selected: --merge specified but no unmerged files are within file "
49 "limit."
50 msgstr ""
51 "Не са избрани файлове — указана е опцията „--merge“, но няма неслети файлове "
52 "в ограниченията."
53
54 #: gitk:418 gitk:566
55 msgid "Error executing git log:"
56 msgstr "Грешка при изпълнение на „git log“:"
57
58 #: gitk:436 gitk:582
59 msgid "Reading"
60 msgstr "Прочитане"
61
62 #: gitk:496 gitk:4549
63 msgid "Reading commits..."
64 msgstr "Прочитане на подаванията…"
65
66 #: gitk:499 gitk:1641 gitk:4552
67 msgid "No commits selected"
68 msgstr "Не са избрани подавания"
69
70 #: gitk:1449 gitk:4069 gitk:12583
71 msgid "Command line"
72 msgstr "Команден ред"
73
74 #: gitk:1515
75 msgid "Can't parse git log output:"
76 msgstr "Изходът от „git log“ не може да се анализира:"
77
78 #: gitk:1744
79 msgid "No commit information available"
80 msgstr "Липсва информация за подавания"
81
82 #: gitk:1907 gitk:1936 gitk:4339 gitk:9789 gitk:11388 gitk:11668
83 msgid "OK"
84 msgstr "Добре"
85
86 #: gitk:1938 gitk:4341 gitk:9225 gitk:9304 gitk:9434 gitk:9520 gitk:9791
87 #: gitk:11389 gitk:11669
88 msgid "Cancel"
89 msgstr "Отказ"
90
91 #: gitk:2087
92 msgid "&Update"
93 msgstr "&Обновяване"
94
95 #: gitk:2088
96 msgid "&Reload"
97 msgstr "&Презареждане"
98
99 #: gitk:2089
100 msgid "Reread re&ferences"
101 msgstr "&Наново прочитане"
102
103 #: gitk:2090
104 msgid "&List references"
105 msgstr "&Изброяване на указателите"
106
107 #: gitk:2092
108 msgid "Start git &gui"
109 msgstr "&Стартиране на „git gui“"
110
111 #: gitk:2094
112 msgid "&Quit"
113 msgstr "&Спиране на програмата"
114
115 #: gitk:2086
116 msgid "&File"
117 msgstr "&Файл"
118
119 #: gitk:2098
120 msgid "&Preferences"
121 msgstr "&Настройки"
122
123 #: gitk:2097
124 msgid "&Edit"
125 msgstr "&Редактиране"
126
127 #: gitk:2102
128 msgid "&New view..."
129 msgstr "&Нов изглед…"
130
131 #: gitk:2103
132 msgid "&Edit view..."
133 msgstr "&Редактиране на изгледа…"
134
135 #: gitk:2104
136 msgid "&Delete view"
137 msgstr "&Изтриване на изгледа"
138
139 #: gitk:2106
140 msgid "&All files"
141 msgstr "&Всички файлове"
142
143 #: gitk:2101
144 msgid "&View"
145 msgstr "&Изглед"
146
147 #: gitk:2111 gitk:2121
148 msgid "&About gitk"
149 msgstr "&Относно gitk"
150
151 #: gitk:2112 gitk:2126
152 msgid "&Key bindings"
153 msgstr "&Клавишни комбинации"
154
155 #: gitk:2110 gitk:2125
156 msgid "&Help"
157 msgstr "Помо&щ"
158
159 #: gitk:2203 gitk:8681
160 msgid "SHA1 ID:"
161 msgstr "SHA1:"
162
163 #: gitk:2247
164 msgid "Row"
165 msgstr "Ред"
166
167 #: gitk:2285
168 msgid "Find"
169 msgstr "Търсене"
170
171 #: gitk:2313
172 msgid "commit"
173 msgstr "подаване"
174
175 #: gitk:2317 gitk:2319 gitk:4711 gitk:4734 gitk:4758 gitk:6779 gitk:6851
176 #: gitk:6936
177 msgid "containing:"
178 msgstr "съдържащо:"
179
180 #: gitk:2320 gitk:3550 gitk:3555 gitk:4787
181 msgid "touching paths:"
182 msgstr "в пътищата:"
183
184 #: gitk:2321 gitk:4801
185 msgid "adding/removing string:"
186 msgstr "добавящо/премахващо низ"
187
188 #: gitk:2322 gitk:4803
189 msgid "changing lines matching:"
190 msgstr "променящо редове напасващи:"
191
192 #: gitk:2331 gitk:2333 gitk:4790
193 msgid "Exact"
194 msgstr "Точно"
195
196 #: gitk:2333 gitk:4878 gitk:6747
197 msgid "IgnCase"
198 msgstr "Без регистър"
199
200 #: gitk:2333 gitk:4760 gitk:4876 gitk:6743
201 msgid "Regexp"
202 msgstr "Рег. израз"
203
204 #: gitk:2335 gitk:2336 gitk:4898 gitk:4928 gitk:4935 gitk:6872 gitk:6940
205 msgid "All fields"
206 msgstr "Всички полета"
207
208 #: gitk:2336 gitk:4895 gitk:4928 gitk:6810
209 msgid "Headline"
210 msgstr "Първи ред"
211
212 #: gitk:2337 gitk:4895 gitk:6810 gitk:6940 gitk:7413
213 msgid "Comments"
214 msgstr "Коментари"
215
216 #: gitk:2337 gitk:4895 gitk:4900 gitk:4935 gitk:6810 gitk:7348 gitk:8859
217 #: gitk:8874
218 msgid "Author"
219 msgstr "Автор"
220
221 #: gitk:2337 gitk:4895 gitk:6810 gitk:7350
222 msgid "Committer"
223 msgstr "Подаващ"
224
225 #: gitk:2371
226 msgid "Search"
227 msgstr "Търсене"
228
229 #: gitk:2379
230 msgid "Diff"
231 msgstr "Разлики"
232
233 #: gitk:2381
234 msgid "Old version"
235 msgstr "Стара версия"
236
237 #: gitk:2383
238 msgid "New version"
239 msgstr "Нова версия"
240
241 #: gitk:2386
242 msgid "Lines of context"
243 msgstr "Контекст в редове"
244
245 #: gitk:2396
246 msgid "Ignore space change"
247 msgstr "Празните знаци без значение"
248
249 #: gitk:2400 gitk:2402 gitk:7983 gitk:8235
250 msgid "Line diff"
251 msgstr "Поредови разлики"
252
253 #: gitk:2467
254 msgid "Patch"
255 msgstr "Кръпка"
256
257 #: gitk:2469
258 msgid "Tree"
259 msgstr "Дърво"
260
261 #: gitk:2639 gitk:2660
262 msgid "Diff this -> selected"
263 msgstr "Разлики между това и избраното"
264
265 #: gitk:2640 gitk:2661
266 msgid "Diff selected -> this"
267 msgstr "Разлики между избраното и това"
268
269 #: gitk:2641 gitk:2662
270 msgid "Make patch"
271 msgstr "Създаване на кръпка"
272
273 #: gitk:2642 gitk:9283
274 msgid "Create tag"
275 msgstr "Създаване на етикет"
276
277 #: gitk:2643
278 msgid "Copy commit summary"
279 msgstr "Копиране на информацията за подаване"
280
281 #: gitk:2644 gitk:9414
282 msgid "Write commit to file"
283 msgstr "Запазване на подаването във файл"
284
285 #: gitk:2645
286 msgid "Create new branch"
287 msgstr "Създаване на нов клон"
288
289 #: gitk:2646
290 msgid "Cherry-pick this commit"
291 msgstr "Отбиране на това подаване"
292
293 #: gitk:2647
294 msgid "Reset HEAD branch to here"
295 msgstr "Привеждане на върха на клона към текущото подаване"
296
297 #: gitk:2648
298 msgid "Mark this commit"
299 msgstr "Отбелязване на това подаване"
300
301 #: gitk:2649
302 msgid "Return to mark"
303 msgstr "Връщане към отбелязаното подаване"
304
305 #: gitk:2650
306 msgid "Find descendant of this and mark"
307 msgstr "Откриване и отбелязване на наследниците"
308
309 #: gitk:2651
310 msgid "Compare with marked commit"
311 msgstr "Сравнение с отбелязаното подаване"
312
313 #: gitk:2652 gitk:2663
314 msgid "Diff this -> marked commit"
315 msgstr "Разлики между това и отбелязаното"
316
317 #: gitk:2653 gitk:2664
318 msgid "Diff marked commit -> this"
319 msgstr "Разлики между отбелязаното и това"
320
321 #: gitk:2654
322 msgid "Revert this commit"
323 msgstr "Отмяна на това подаване"
324
325 #: gitk:2670
326 msgid "Check out this branch"
327 msgstr "Изтегляне на този клон"
328
329 #: gitk:2671
330 msgid "Rename this branch"
331 msgstr "Преименуване на този клон"
332
333 #: gitk:2672
334 msgid "Remove this branch"
335 msgstr "Изтриване на този клон"
336
337 #: gitk:2673
338 msgid "Copy branch name"
339 msgstr "Копиране на името на клона"
340
341 #: gitk:2680
342 msgid "Highlight this too"
343 msgstr "Отбелязване и на това"
344
345 #: gitk:2681
346 msgid "Highlight this only"
347 msgstr "Отбелязване само на това"
348
349 #: gitk:2682
350 msgid "External diff"
351 msgstr "Външна програма за разлики"
352
353 #: gitk:2683
354 msgid "Blame parent commit"
355 msgstr "Анотиране на родителското подаване"
356
357 #: gitk:2684
358 msgid "Copy path"
359 msgstr "Копиране на пътя"
360
361 #: gitk:2691
362 msgid "Show origin of this line"
363 msgstr "Показване на произхода на този ред"
364
365 #: gitk:2692
366 msgid "Run git gui blame on this line"
367 msgstr "Изпълнение на „git gui blame“ върху този ред"
368
369 #: gitk:3036
370 msgid "About gitk"
371 msgstr "Относно gitk"
372
373 #: gitk:3038
374 msgid ""
375 "\n"
376 "Gitk - a commit viewer for git\n"
377 "\n"
378 "Copyright © 2005-2016 Paul Mackerras\n"
379 "\n"
380 "Use and redistribute under the terms of the GNU General Public License"
381 msgstr ""
382 "\n"
383 "Gitk — визуализация на подаванията в Git\n"
384 "\n"
385 "Авторски права: © 2005-2016 Paul Mackerras\n"
386 "\n"
387 "Използвайте и разпространявайте при условията на ОПЛ на ГНУ"
388
389 #: gitk:3046 gitk:3113 gitk:10004
390 msgid "Close"
391 msgstr "Затваряне"
392
393 #: gitk:3067
394 msgid "Gitk key bindings"
395 msgstr "Клавишни комбинации"
396
397 #: gitk:3070
398 msgid "Gitk key bindings:"
399 msgstr "Клавишни комбинации:"
400
401 #: gitk:3072
402 #, tcl-format
403 msgid "<%s-Q>\t\tQuit"
404 msgstr "<%s-Q>\t\tСпиране на програмата"
405
406 #: gitk:3073
407 #, tcl-format
408 msgid "<%s-W>\t\tClose window"
409 msgstr "<%s-W>\t\tЗатваряне на прозореца"
410
411 #: gitk:3074
412 msgid "<Home>\t\tMove to first commit"
413 msgstr "<Home>\t\tКъм първото подаване"
414
415 #: gitk:3075
416 msgid "<End>\t\tMove to last commit"
417 msgstr "<End>\t\tКъм последното подаване"
418
419 #: gitk:3076
420 msgid "<Up>, p, k\tMove up one commit"
421 msgstr "<Up>, p, k\tЕдно подаване нагоре"
422
423 #: gitk:3077
424 msgid "<Down>, n, j\tMove down one commit"
425 msgstr "<Down>, n, j\tЕдно подаване надолу"
426
427 #: gitk:3078
428 msgid "<Left>, z, h\tGo back in history list"
429 msgstr "<Left>, z, h\tНазад в историята"
430
431 #: gitk:3079
432 msgid "<Right>, x, l\tGo forward in history list"
433 msgstr "<Right>, x, l\tНапред в историята"
434
435 #: gitk:3080
436 #, tcl-format
437 msgid "<%s-n>\tGo to n-th parent of current commit in history list"
438 msgstr "<%s-n>\tКъм n-тия родител на текущото подаване в историята"
439
440 #: gitk:3081
441 msgid "<PageUp>\tMove up one page in commit list"
442 msgstr "<PageUp>\tСтраница нагоре в списъка с подаванията"
443
444 #: gitk:3082
445 msgid "<PageDown>\tMove down one page in commit list"
446 msgstr "<PageDown>\tСтраница надолу в списъка с подаванията"
447
448 #: gitk:3083
449 #, tcl-format
450 msgid "<%s-Home>\tScroll to top of commit list"
451 msgstr "<%s-Home>\tКъм началото на списъка с подаванията"
452
453 #: gitk:3084
454 #, tcl-format
455 msgid "<%s-End>\tScroll to bottom of commit list"
456 msgstr "<%s-End>\tКъм края на списъка с подаванията"
457
458 #: gitk:3085
459 #, tcl-format
460 msgid "<%s-Up>\tScroll commit list up one line"
461 msgstr "<%s-Up>\tРед нагоре в списъка с подавания"
462
463 #: gitk:3086
464 #, tcl-format
465 msgid "<%s-Down>\tScroll commit list down one line"
466 msgstr "<%s-Down>\tРед надолу в списъка с подавания"
467
468 #: gitk:3087
469 #, tcl-format
470 msgid "<%s-PageUp>\tScroll commit list up one page"
471 msgstr "<%s-PageUp>\tСтраница нагоре в списъка с подавания"
472
473 #: gitk:3088
474 #, tcl-format
475 msgid "<%s-PageDown>\tScroll commit list down one page"
476 msgstr "<%s-PageDown>\tСтраница надолу в списъка с подавания"
477
478 #: gitk:3089
479 msgid "<Shift-Up>\tFind backwards (upwards, later commits)"
480 msgstr "<Shift-Up>\tТърсене назад (визуално нагоре, исторически — последващи)"
481
482 #: gitk:3090
483 msgid "<Shift-Down>\tFind forwards (downwards, earlier commits)"
484 msgstr ""
485 "<Shift-Down>\tТърсене напред (визуално надолу, исторически — предхождащи)"
486
487 #: gitk:3091
488 msgid "<Delete>, b\tScroll diff view up one page"
489 msgstr "<Delete>, b\tСтраница нагоре в изгледа за разлики"
490
491 #: gitk:3092
492 msgid "<Backspace>\tScroll diff view up one page"
493 msgstr "<Backspace>\tСтраница надолу в изгледа за разлики"
494
495 #: gitk:3093
496 msgid "<Space>\t\tScroll diff view down one page"
497 msgstr "<Space>\t\tСтраница надолу в изгледа за разлики"
498
499 #: gitk:3094
500 msgid "u\t\tScroll diff view up 18 lines"
501 msgstr "u\t\t18 реда нагоре в изгледа за разлики"
502
503 #: gitk:3095
504 msgid "d\t\tScroll diff view down 18 lines"
505 msgstr "d\t\t18 реда надолу в изгледа за разлики"
506
507 #: gitk:3096
508 #, tcl-format
509 msgid "<%s-F>\t\tFind"
510 msgstr "<%s-F>\t\tТърсене"
511
512 #: gitk:3097
513 #, tcl-format
514 msgid "<%s-G>\t\tMove to next find hit"
515 msgstr "<%s-G>\t\tКъм следващата поява"
516
517 #: gitk:3098
518 msgid "<Return>\tMove to next find hit"
519 msgstr "<Return>\tКъм следващата поява"
520
521 #: gitk:3099
522 msgid "g\t\tGo to commit"
523 msgstr "g\t\tКъм последното подаване"
524
525 #: gitk:3100
526 msgid "/\t\tFocus the search box"
527 msgstr "/\t\tФокус върху полето за търсене"
528
529 #: gitk:3101
530 msgid "?\t\tMove to previous find hit"
531 msgstr "?\t\tКъм предишната поява"
532
533 #: gitk:3102
534 msgid "f\t\tScroll diff view to next file"
535 msgstr "f\t\tСледващ файл в изгледа за разлики"
536
537 #: gitk:3103
538 #, tcl-format
539 msgid "<%s-S>\t\tSearch for next hit in diff view"
540 msgstr "<%s-S>\t\tТърсене на следващата поява в изгледа за разлики"
541
542 #: gitk:3104
543 #, tcl-format
544 msgid "<%s-R>\t\tSearch for previous hit in diff view"
545 msgstr "<%s-R>\t\tТърсене на предишната поява в изгледа за разлики"
546
547 #: gitk:3105
548 #, tcl-format
549 msgid "<%s-KP+>\tIncrease font size"
550 msgstr "<%s-KP+>\tПо-голям размер на шрифта"
551
552 #: gitk:3106
553 #, tcl-format
554 msgid "<%s-plus>\tIncrease font size"
555 msgstr "<%s-plus>\tПо-голям размер на шрифта"
556
557 #: gitk:3107
558 #, tcl-format
559 msgid "<%s-KP->\tDecrease font size"
560 msgstr "<%s-KP->\tПо-малък размер на шрифта"
561
562 #: gitk:3108
563 #, tcl-format
564 msgid "<%s-minus>\tDecrease font size"
565 msgstr "<%s-minus>\tПо-малък размер на шрифта"
566
567 #: gitk:3109
568 msgid "<F5>\t\tUpdate"
569 msgstr "<F5>\t\tОбновяване"
570
571 #: gitk:3574 gitk:3583
572 #, tcl-format
573 msgid "Error creating temporary directory %s:"
574 msgstr "Грешка при създаването на временната директория „%s“:"
575
576 #: gitk:3596
577 #, tcl-format
578 msgid "Error getting \"%s\" from %s:"
579 msgstr "Грешка при получаването на „%s“ от %s:"
580
581 #: gitk:3659
582 msgid "command failed:"
583 msgstr "неуспешно изпълнение на команда:"
584
585 #: gitk:3808
586 msgid "No such commit"
587 msgstr "Такова подаване няма"
588
589 #: gitk:3822
590 msgid "git gui blame: command failed:"
591 msgstr "„git gui blame“: неуспешно изпълнение на команда:"
592
593 #: gitk:3853
594 #, tcl-format
595 msgid "Couldn't read merge head: %s"
596 msgstr "Върхът за сливане не може да бъде прочетен: %s"
597
598 #: gitk:3861
599 #, tcl-format
600 msgid "Error reading index: %s"
601 msgstr "Грешка при прочитане на индекса: %s"
602
603 #: gitk:3886
604 #, tcl-format
605 msgid "Couldn't start git blame: %s"
606 msgstr "Командата „git blame“ не може да бъде стартирана: %s"
607
608 #: gitk:3889 gitk:6778
609 msgid "Searching"
610 msgstr "Търсене"
611
612 #: gitk:3921
613 #, tcl-format
614 msgid "Error running git blame: %s"
615 msgstr "Грешка при изпълнението на „git blame“: %s"
616
617 #: gitk:3949
618 #, tcl-format
619 msgid "That line comes from commit %s, which is not in this view"
620 msgstr "Този ред идва от подаването %s, което не е в изгледа"
621
622 #: gitk:3963
623 msgid "External diff viewer failed:"
624 msgstr "Неуспешно изпълнение на външната програма за разлики:"
625
626 #: gitk:4067
627 msgid "All files"
628 msgstr "Всички файлове"
629
630 #: gitk:4091
631 msgid "View"
632 msgstr "Изглед"
633
634 #: gitk:4094
635 msgid "Gitk view definition"
636 msgstr "Дефиниция на изглед в Gitk"
637
638 #: gitk:4098
639 msgid "Remember this view"
640 msgstr "Запазване на този изглед"
641
642 #: gitk:4099
643 msgid "References (space separated list):"
644 msgstr "Указатели (списък с разделител интервал):"
645
646 #: gitk:4100
647 msgid "Branches & tags:"
648 msgstr "Клони и етикети:"
649
650 #: gitk:4101
651 msgid "All refs"
652 msgstr "Всички указатели"
653
654 #: gitk:4102
655 msgid "All (local) branches"
656 msgstr "Всички (локални) клони"
657
658 #: gitk:4103
659 msgid "All tags"
660 msgstr "Всички етикети"
661
662 #: gitk:4104
663 msgid "All remote-tracking branches"
664 msgstr "Всички следящи клони"
665
666 #: gitk:4105
667 msgid "Commit Info (regular expressions):"
668 msgstr "Информация за подаване (рег. изр.):"
669
670 #: gitk:4106
671 msgid "Author:"
672 msgstr "Автор:"
673
674 #: gitk:4107
675 msgid "Committer:"
676 msgstr "Подал:"
677
678 #: gitk:4108
679 msgid "Commit Message:"
680 msgstr "Съобщение при подаване:"
681
682 #: gitk:4109
683 msgid "Matches all Commit Info criteria"
684 msgstr "Съвпадение по всички характеристики на подаването"
685
686 #: gitk:4110
687 msgid "Matches no Commit Info criteria"
688 msgstr "Не съвпада по никоя от характеристиките на подаването"
689
690 #: gitk:4111
691 msgid "Changes to Files:"
692 msgstr "Промени по файловете:"
693
694 #: gitk:4112
695 msgid "Fixed String"
696 msgstr "Дословен низ"
697
698 #: gitk:4113
699 msgid "Regular Expression"
700 msgstr "Регулярен израз"
701
702 #: gitk:4114
703 msgid "Search string:"
704 msgstr "Низ за търсене:"
705
706 #: gitk:4115
707 msgid ""
708 "Commit Dates (\"2 weeks ago\", \"2009-03-17 15:27:38\", \"March 17, 2009 "
709 "15:27:38\"):"
710 msgstr ""
711 "Дата на подаване („2 weeks ago“ (преди 2 седмици), „2009-03-17 15:27:38“, "
712 "„March 17, 2009 15:27:38“):"
713
714 #: gitk:4116
715 msgid "Since:"
716 msgstr "От:"
717
718 #: gitk:4117
719 msgid "Until:"
720 msgstr "До:"
721
722 #: gitk:4118
723 msgid "Limit and/or skip a number of revisions (positive integer):"
724 msgstr ""
725 "Ограничаване и/или прескачане на определен брой версии (неотрицателно цяло "
726 "число):"
727
728 #: gitk:4119
729 msgid "Number to show:"
730 msgstr "Брой показани:"
731
732 #: gitk:4120
733 msgid "Number to skip:"
734 msgstr "Брой прескочени:"
735
736 #: gitk:4121
737 msgid "Miscellaneous options:"
738 msgstr "Разни:"
739
740 #: gitk:4122
741 msgid "Strictly sort by date"
742 msgstr "Подреждане по дата"
743
744 #: gitk:4123
745 msgid "Mark branch sides"
746 msgstr "Отбелязване на страните по клона"
747
748 #: gitk:4124
749 msgid "Limit to first parent"
750 msgstr "Само първия родител"
751
752 #: gitk:4125
753 msgid "Simple history"
754 msgstr "Опростена история"
755
756 #: gitk:4126
757 msgid "Additional arguments to git log:"
758 msgstr "Допълнителни аргументи към „git log“:"
759
760 #: gitk:4127
761 msgid "Enter files and directories to include, one per line:"
762 msgstr "Въведете файловете и директориите за включване, по елемент на ред"
763
764 #: gitk:4128
765 msgid "Command to generate more commits to include:"
766 msgstr ""
767 "Команда за генерирането на допълнителни подавания, които да бъдат включени:"
768
769 #: gitk:4252
770 msgid "Gitk: edit view"
771 msgstr "Gitk: редактиране на изглед"
772
773 #: gitk:4260
774 msgid "-- criteria for selecting revisions"
775 msgstr "— критерии за избор на версии"
776
777 #: gitk:4265
778 msgid "View Name"
779 msgstr "Име на изглед"
780
781 #: gitk:4340
782 msgid "Apply (F5)"
783 msgstr "Прилагане (F5)"
784
785 #: gitk:4378
786 msgid "Error in commit selection arguments:"
787 msgstr "Грешка в аргументите за избор на подавания:"
788
789 #: gitk:4433 gitk:4486 gitk:4948 gitk:4962 gitk:6232 gitk:12524 gitk:12525
790 msgid "None"
791 msgstr "Няма"
792
793 #: gitk:5045 gitk:5050
794 msgid "Descendant"
795 msgstr "Наследник"
796
797 #: gitk:5046
798 msgid "Not descendant"
799 msgstr "Не е наследник"
800
801 #: gitk:5053 gitk:5058
802 msgid "Ancestor"
803 msgstr "Предшественик"
804
805 #: gitk:5054
806 msgid "Not ancestor"
807 msgstr "Не е предшественик"
808
809 #: gitk:5348
810 msgid "Local changes checked in to index but not committed"
811 msgstr "Локални промени добавени към индекса, но неподадени"
812
813 #: gitk:5384
814 msgid "Local uncommitted changes, not checked in to index"
815 msgstr "Локални промени извън индекса"
816
817 #: gitk:7158
818 msgid "and many more"
819 msgstr "и още много"
820
821 #: gitk:7161
822 msgid "many"
823 msgstr "много"
824
825 #: gitk:7352
826 msgid "Tags:"
827 msgstr "Етикети:"
828
829 #: gitk:7369 gitk:7375 gitk:8854
830 msgid "Parent"
831 msgstr "Родител"
832
833 #: gitk:7380
834 msgid "Child"
835 msgstr "Дете"
836
837 #: gitk:7389
838 msgid "Branch"
839 msgstr "Клон"
840
841 #: gitk:7392
842 msgid "Follows"
843 msgstr "Следва"
844
845 #: gitk:7395
846 msgid "Precedes"
847 msgstr "Предшества"
848
849 #: gitk:7990
850 #, tcl-format
851 msgid "Error getting diffs: %s"
852 msgstr "Грешка при получаването на разликите: %s"
853
854 #: gitk:8679
855 msgid "Goto:"
856 msgstr "Към ред:"
857
858 #: gitk:8700
859 #, tcl-format
860 msgid "Short SHA1 id %s is ambiguous"
861 msgstr "Съкратената сума по SHA1 %s не е еднозначна"
862
863 #: gitk:8707
864 #, tcl-format
865 msgid "Revision %s is not known"
866 msgstr "Непозната версия %s"
867
868 #: gitk:8717
869 #, tcl-format
870 msgid "SHA1 id %s is not known"
871 msgstr "Непозната сума по SHA1 %s"
872
873 #: gitk:8719
874 #, tcl-format
875 msgid "Revision %s is not in the current view"
876 msgstr "Версия %s не е в текущия изглед"
877
878 #: gitk:8861 gitk:8876
879 msgid "Date"
880 msgstr "Дата"
881
882 #: gitk:8864
883 msgid "Children"
884 msgstr "Деца"
885
886 #: gitk:8927
887 #, tcl-format
888 msgid "Reset %s branch to here"
889 msgstr "Зануляване на клона „%s“ към текущото подаване"
890
891 #: gitk:8929
892 msgid "Detached head: can't reset"
893 msgstr "Несвързан връх: невъзможно зануляване"
894
895 #: gitk:9034 gitk:9040
896 msgid "Skipping merge commit "
897 msgstr "Пропускане на подаването на сливането"
898
899 #: gitk:9049 gitk:9054
900 msgid "Error getting patch ID for "
901 msgstr "Грешка при получаването на идентификатора на "
902
903 #: gitk:9050 gitk:9055
904 msgid " - stopping\n"
905 msgstr " — спиране\n"
906
907 #: gitk:9060 gitk:9063 gitk:9071 gitk:9085 gitk:9094
908 msgid "Commit "
909 msgstr "Подаване"
910
911 #: gitk:9064
912 msgid ""
913 " is the same patch as\n"
914 " "
915 msgstr ""
916 " е същата кръпка като\n"
917 " "
918
919 #: gitk:9072
920 msgid ""
921 " differs from\n"
922 " "
923 msgstr ""
924 " се различава от\n"
925 " "
926
927 #: gitk:9074
928 msgid ""
929 "Diff of commits:\n"
930 "\n"
931 msgstr ""
932 "Разлика между подаванията:\n"
933 "\n"
934
935 #: gitk:9086 gitk:9095
936 #, tcl-format
937 msgid " has %s children - stopping\n"
938 msgstr " има %s деца — спиране\n"
939
940 #: gitk:9114
941 #, tcl-format
942 msgid "Error writing commit to file: %s"
943 msgstr "Грешка при запазването на подаването във файл: %s"
944
945 #: gitk:9120
946 #, tcl-format
947 msgid "Error diffing commits: %s"
948 msgstr "Грешка при изчисляването на разликите между подаванията: %s"
949
950 #: gitk:9166
951 msgid "Top"
952 msgstr "Най-горе"
953
954 #: gitk:9167
955 msgid "From"
956 msgstr "От"
957
958 #: gitk:9172
959 msgid "To"
960 msgstr "До"
961
962 #: gitk:9196
963 msgid "Generate patch"
964 msgstr "Генериране на кръпка"
965
966 #: gitk:9198
967 msgid "From:"
968 msgstr "От:"
969
970 #: gitk:9207
971 msgid "To:"
972 msgstr "До:"
973
974 #: gitk:9216
975 msgid "Reverse"
976 msgstr "Обръщане"
977
978 #: gitk:9218 gitk:9428
979 msgid "Output file:"
980 msgstr "Запазване във файла:"
981
982 #: gitk:9224
983 msgid "Generate"
984 msgstr "Генериране"
985
986 #: gitk:9262
987 msgid "Error creating patch:"
988 msgstr "Грешка при създаването на кръпка:"
989
990 #: gitk:9285 gitk:9416 gitk:9504
991 msgid "ID:"
992 msgstr "Идентификатор:"
993
994 #: gitk:9294
995 msgid "Tag name:"
996 msgstr "Име на етикет:"
997
998 #: gitk:9297
999 msgid "Tag message is optional"
1000 msgstr "Съобщението за етикет е незадължително"
1001
1002 #: gitk:9299
1003 msgid "Tag message:"
1004 msgstr "Съобщение за етикет:"
1005
1006 #: gitk:9303 gitk:9474
1007 msgid "Create"
1008 msgstr "Създаване"
1009
1010 #: gitk:9321
1011 msgid "No tag name specified"
1012 msgstr "Липсва име на етикет"
1013
1014 #: gitk:9325
1015 #, tcl-format
1016 msgid "Tag \"%s\" already exists"
1017 msgstr "Етикетът „%s“ вече съществува"
1018
1019 #: gitk:9335
1020 msgid "Error creating tag:"
1021 msgstr "Грешка при създаването на етикет:"
1022
1023 #: gitk:9425
1024 msgid "Command:"
1025 msgstr "Команда:"
1026
1027 #: gitk:9433
1028 msgid "Write"
1029 msgstr "Запазване"
1030
1031 #: gitk:9451
1032 msgid "Error writing commit:"
1033 msgstr "Грешка при запазването на подаването:"
1034
1035 #: gitk:9473
1036 msgid "Create branch"
1037 msgstr "Създаване на клон"
1038
1039 #: gitk:9489
1040 #, tcl-format
1041 msgid "Rename branch %s"
1042 msgstr "Преименуване на клона „%s“"
1043
1044 #: gitk:9490
1045 msgid "Rename"
1046 msgstr "Преименуване"
1047
1048 #: gitk:9514
1049 msgid "Name:"
1050 msgstr "Име:"
1051
1052 #: gitk:9538
1053 msgid "Please specify a name for the new branch"
1054 msgstr "Укажете име за новия клон"
1055
1056 #: gitk:9543
1057 #, tcl-format
1058 msgid "Branch '%s' already exists. Overwrite?"
1059 msgstr "Клонът „%s“ вече съществува. Да бъде ли презаписан?"
1060
1061 #: gitk:9587
1062 msgid "Please specify a new name for the branch"
1063 msgstr "Укажете ново име за клона"
1064
1065 #: gitk:9650
1066 #, tcl-format
1067 msgid "Commit %s is already included in branch %s -- really re-apply it?"
1068 msgstr ""
1069 "Подаването „%s“ вече е включено в клона „%s“ — да бъде ли приложено отново?"
1070
1071 #: gitk:9655
1072 msgid "Cherry-picking"
1073 msgstr "Отбиране"
1074
1075 #: gitk:9664
1076 #, tcl-format
1077 msgid ""
1078 "Cherry-pick failed because of local changes to file '%s'.\n"
1079 "Please commit, reset or stash your changes and try again."
1080 msgstr ""
1081 "Неуспешно отбиране, защото във файла „%s“ има локални промени.\n"
1082 "Подайте, занулете или ги скатайте и пробвайте отново."
1083
1084 #: gitk:9670
1085 msgid ""
1086 "Cherry-pick failed because of merge conflict.\n"
1087 "Do you wish to run git citool to resolve it?"
1088 msgstr ""
1089 "Неуспешно отбиране поради конфликти при сливане.\n"
1090 "Искате ли да ги коригирате чрез „git citool“?"
1091
1092 #: gitk:9686 gitk:9744
1093 msgid "No changes committed"
1094 msgstr "Не са подадени промени"
1095
1096 #: gitk:9713
1097 #, tcl-format
1098 msgid "Commit %s is not included in branch %s -- really revert it?"
1099 msgstr "Подаването „%s“ не е включено в клона „%s“. Да бъде ли отменено?"
1100
1101 #: gitk:9718
1102 msgid "Reverting"
1103 msgstr "Отмяна"
1104
1105 #: gitk:9726
1106 #, tcl-format
1107 msgid ""
1108 "Revert failed because of local changes to the following files:%s Please "
1109 "commit, reset or stash your changes and try again."
1110 msgstr ""
1111 "Неуспешна отмяна, защото във файла „%s“ има локални промени.\n"
1112 "Подайте, занулете или ги скатайте и пробвайте отново."
1113
1114 #: gitk:9730
1115 msgid ""
1116 "Revert failed because of merge conflict.\n"
1117 " Do you wish to run git citool to resolve it?"
1118 msgstr ""
1119 "Неуспешно отмяна поради конфликти при сливане.\n"
1120 "Искате ли да ги коригирате чрез „git citool“?"
1121
1122 #: gitk:9773
1123 msgid "Confirm reset"
1124 msgstr "Потвърждаване на зануляването"
1125
1126 #: gitk:9775
1127 #, tcl-format
1128 msgid "Reset branch %s to %s?"
1129 msgstr "Да се занули ли клонът „%s“ към „%s“?"
1130
1131 #: gitk:9777
1132 msgid "Reset type:"
1133 msgstr "Вид зануляване:"
1134
1135 #: gitk:9780
1136 msgid "Soft: Leave working tree and index untouched"
1137 msgstr "Слабо: работното дърво и индекса остават същите"
1138
1139 #: gitk:9783
1140 msgid "Mixed: Leave working tree untouched, reset index"
1141 msgstr "Смесено: работното дърво остава същото, индексът се занулява"
1142
1143 #: gitk:9786
1144 msgid ""
1145 "Hard: Reset working tree and index\n"
1146 "(discard ALL local changes)"
1147 msgstr ""
1148 "Силно: зануляване и на работното дърво, и на индекса\n"
1149 "(ВСИЧКИ локални промени ще бъдат безвъзвратно загубени)"
1150
1151 #: gitk:9803
1152 msgid "Resetting"
1153 msgstr "Зануляване"
1154
1155 #: gitk:9876
1156 #, tcl-format
1157 msgid "A local branch named %s exists already"
1158 msgstr "Вече съществува локален клон „%s“."
1159
1160 #: gitk:9884
1161 msgid "Checking out"
1162 msgstr "Изтегляне"
1163
1164 #: gitk:9943
1165 msgid "Cannot delete the currently checked-out branch"
1166 msgstr "Текущо изтегленият клон не може да бъде изтрит"
1167
1168 #: gitk:9949
1169 #, tcl-format
1170 msgid ""
1171 "The commits on branch %s aren't on any other branch.\n"
1172 "Really delete branch %s?"
1173 msgstr ""
1174 "Подаванията на клона „%s“ не са на никой друг клон.\n"
1175 "Наистина ли искате да изтриете клона „%s“?"
1176
1177 #: gitk:9980
1178 #, tcl-format
1179 msgid "Tags and heads: %s"
1180 msgstr "Етикети и върхове: %s"
1181
1182 #: gitk:9997
1183 msgid "Filter"
1184 msgstr "Филтриране"
1185
1186 #: gitk:10293
1187 msgid ""
1188 "Error reading commit topology information; branch and preceding/following "
1189 "tag information will be incomplete."
1190 msgstr ""
1191 "Грешка при прочитането на топологията на подаванията. Информацията за клона "
1192 "и предшестващите/следващите етикети ще е непълна."
1193
1194 #: gitk:11270
1195 msgid "Tag"
1196 msgstr "Етикет"
1197
1198 #: gitk:11274
1199 msgid "Id"
1200 msgstr "Идентификатор"
1201
1202 #: gitk:11357
1203 msgid "Gitk font chooser"
1204 msgstr "Избор на шрифт за Gitk"
1205
1206 #: gitk:11374
1207 msgid "B"
1208 msgstr "Ч"
1209
1210 #: gitk:11377
1211 msgid "I"
1212 msgstr "К"
1213
1214 #: gitk:11495
1215 msgid "Commit list display options"
1216 msgstr "Настройки на списъка с подавания"
1217
1218 #: gitk:11498
1219 msgid "Maximum graph width (lines)"
1220 msgstr "Максимална широчина на графа (в редове)"
1221
1222 #: gitk:11502
1223 #, no-tcl-format
1224 msgid "Maximum graph width (% of pane)"
1225 msgstr "Максимална широчина на графа (% от панела)"
1226
1227 #: gitk:11505
1228 msgid "Show local changes"
1229 msgstr "Показване на локалните промени"
1230
1231 #: gitk:11508
1232 msgid "Auto-select SHA1 (length)"
1233 msgstr "Автоматично избиране на SHA1 (дължина)"
1234
1235 #: gitk:11512
1236 msgid "Hide remote refs"
1237 msgstr "Скриване на отдалечените указатели"
1238
1239 #: gitk:11516
1240 msgid "Diff display options"
1241 msgstr "Настройки на показването на разликите"
1242
1243 #: gitk:11518
1244 msgid "Tab spacing"
1245 msgstr "Широчина на табулатора"
1246
1247 #: gitk:11521
1248 msgid "Display nearby tags/heads"
1249 msgstr "Извеждане на близките етикети и върхове"
1250
1251 #: gitk:11524
1252 msgid "Maximum # tags/heads to show"
1253 msgstr "Максимален брой етикети/върхове за показване"
1254
1255 #: gitk:11527
1256 msgid "Limit diffs to listed paths"
1257 msgstr "Разлика само в избраните пътища"
1258
1259 #: gitk:11530
1260 msgid "Support per-file encodings"
1261 msgstr "Поддръжка на различни кодирания за всеки файл"
1262
1263 #: gitk:11536 gitk:11683
1264 msgid "External diff tool"
1265 msgstr "Външен инструмент за разлики"
1266
1267 #: gitk:11537
1268 msgid "Choose..."
1269 msgstr "Избор…"
1270
1271 #: gitk:11542
1272 msgid "General options"
1273 msgstr "Общи настройки"
1274
1275 #: gitk:11545
1276 msgid "Use themed widgets"
1277 msgstr "Използване на тема за графичните обекти"
1278
1279 #: gitk:11547
1280 msgid "(change requires restart)"
1281 msgstr "(промяната изисква рестартиране на Gitk)"
1282
1283 #: gitk:11549
1284 msgid "(currently unavailable)"
1285 msgstr "(в момента недостъпно)"
1286
1287 #: gitk:11560
1288 msgid "Colors: press to choose"
1289 msgstr "Цветове: избира се с натискане"
1290
1291 #: gitk:11563
1292 msgid "Interface"
1293 msgstr "Интерфейс"
1294
1295 #: gitk:11564
1296 msgid "interface"
1297 msgstr "интерфейс"
1298
1299 #: gitk:11567
1300 msgid "Background"
1301 msgstr "Фон"
1302
1303 #: gitk:11568 gitk:11598
1304 msgid "background"
1305 msgstr "фон"
1306
1307 #: gitk:11571
1308 msgid "Foreground"
1309 msgstr "Знаци"
1310
1311 #: gitk:11572
1312 msgid "foreground"
1313 msgstr "знаци"
1314
1315 #: gitk:11575
1316 msgid "Diff: old lines"
1317 msgstr "Разлика: стари редове"
1318
1319 #: gitk:11576
1320 msgid "diff old lines"
1321 msgstr "разлика, стари редове"
1322
1323 #: gitk:11580
1324 msgid "Diff: new lines"
1325 msgstr "Разлика: нови редове"
1326
1327 #: gitk:11581
1328 msgid "diff new lines"
1329 msgstr "разлика, нови редове"
1330
1331 #: gitk:11585
1332 msgid "Diff: hunk header"
1333 msgstr "Разлика: начало на парче"
1334
1335 #: gitk:11587
1336 msgid "diff hunk header"
1337 msgstr "разлика, начало на парче"
1338
1339 #: gitk:11591
1340 msgid "Marked line bg"
1341 msgstr "Фон на отбелязан ред"
1342
1343 #: gitk:11593
1344 msgid "marked line background"
1345 msgstr "фон на отбелязан ред"
1346
1347 #: gitk:11597
1348 msgid "Select bg"
1349 msgstr "Избор на фон"
1350
1351 #: gitk:11606
1352 msgid "Fonts: press to choose"
1353 msgstr "Шрифтове: избира се с натискане"
1354
1355 #: gitk:11608
1356 msgid "Main font"
1357 msgstr "Основен шрифт"
1358
1359 #: gitk:11609
1360 msgid "Diff display font"
1361 msgstr "Шрифт за разликите"
1362
1363 #: gitk:11610
1364 msgid "User interface font"
1365 msgstr "Шрифт на интерфейса"
1366
1367 #: gitk:11632
1368 msgid "Gitk preferences"
1369 msgstr "Настройки на Gitk"
1370
1371 #: gitk:11641
1372 msgid "General"
1373 msgstr "Общи"
1374
1375 #: gitk:11642
1376 msgid "Colors"
1377 msgstr "Цветове"
1378
1379 #: gitk:11643
1380 msgid "Fonts"
1381 msgstr "Шрифтове"
1382
1383 #: gitk:11693
1384 #, tcl-format
1385 msgid "Gitk: choose color for %s"
1386 msgstr "Gitk: избор на цвят на „%s“"
1387
1388 #: gitk:12206
1389 msgid ""
1390 "Sorry, gitk cannot run with this version of Tcl/Tk.\n"
1391 " Gitk requires at least Tcl/Tk 8.4."
1392 msgstr ""
1393 "Тази версия на Tcl/Tk не се поддържа от Gitk.\n"
1394 " Необходима ви е поне Tcl/Tk 8.4."
1395
1396 #: gitk:12416
1397 msgid "Cannot find a git repository here."
1398 msgstr "Тук липсва хранилище на Git."
1399
1400 #: gitk:12463
1401 #, tcl-format
1402 msgid "Ambiguous argument '%s': both revision and filename"
1403 msgstr "Нееднозначен аргумент „%s“: има и такава версия, и такъв файл"
1404
1405 #: gitk:12475
1406 msgid "Bad arguments to gitk:"
1407 msgstr "Неправилни аргументи на gitk:"