contrib/subtree: ensure only one rev is provided
[git/git.git] / gitk-git / po / bg.po
1 # Bulgarian translation of gitk po-file.
2 # Copyright (C) 2014, 2015 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
3 # This file is distributed under the same license as the git package.
4 # Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014, 2015.
5 #
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: gitk master\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2015-12-19 11:48+0200\n"
12 "PO-Revision-Date: 2015-12-19 11:49+0200\n"
13 "Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
14 "Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15 "Language: bg\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
20
21 #: gitk:140
22 msgid "Couldn't get list of unmerged files:"
23 msgstr "Списъкът с неслети файлове не може да бъде получен:"
24
25 #: gitk:212 gitk:2399
26 msgid "Color words"
27 msgstr "Оцветяване на думите"
28
29 #: gitk:217 gitk:2399 gitk:8239 gitk:8272
30 msgid "Markup words"
31 msgstr "Отбелязване на думите"
32
33 #: gitk:324
34 msgid "Error parsing revisions:"
35 msgstr "Грешка при разбор на версиите:"
36
37 #: gitk:380
38 msgid "Error executing --argscmd command:"
39 msgstr "Грешка при изпълнение на командата с „--argscmd“."
40
41 #: gitk:393
42 msgid "No files selected: --merge specified but no files are unmerged."
43 msgstr ""
44 "Не са избрани файлове — указана е опцията „--merge“, но няма неслети файлове."
45
46 #: gitk:396
47 msgid ""
48 "No files selected: --merge specified but no unmerged files are within file "
49 "limit."
50 msgstr ""
51 "Не са избрани файлове — указана е опцията „--merge“, но няма неслети файлове "
52 "в ограниченията."
53
54 #: gitk:418 gitk:566
55 msgid "Error executing git log:"
56 msgstr "Грешка при изпълнение на „git log“:"
57
58 #: gitk:436 gitk:582
59 msgid "Reading"
60 msgstr "Прочитане"
61
62 #: gitk:496 gitk:4544
63 msgid "Reading commits..."
64 msgstr "Прочитане на подаванията…"
65
66 #: gitk:499 gitk:1637 gitk:4547
67 msgid "No commits selected"
68 msgstr "Не са избрани подавания"
69
70 #: gitk:1445 gitk:4064 gitk:12469
71 msgid "Command line"
72 msgstr "Команден ред"
73
74 #: gitk:1511
75 msgid "Can't parse git log output:"
76 msgstr "Изходът от „git log“ не може да се анализира:"
77
78 #: gitk:1740
79 msgid "No commit information available"
80 msgstr "Липсва информация за подавания"
81
82 #: gitk:1903 gitk:1932 gitk:4334 gitk:9702 gitk:11274 gitk:11554
83 msgid "OK"
84 msgstr "Добре"
85
86 #: gitk:1934 gitk:4336 gitk:9215 gitk:9294 gitk:9424 gitk:9473 gitk:9704
87 #: gitk:11275 gitk:11555
88 msgid "Cancel"
89 msgstr "Отказ"
90
91 #: gitk:2083
92 msgid "&Update"
93 msgstr "&Обновяване"
94
95 #: gitk:2084
96 msgid "&Reload"
97 msgstr "&Презареждане"
98
99 #: gitk:2085
100 msgid "Reread re&ferences"
101 msgstr "&Наново прочитане на настройките"
102
103 #: gitk:2086
104 msgid "&List references"
105 msgstr "&Изброяване на указателите"
106
107 #: gitk:2088
108 msgid "Start git &gui"
109 msgstr "&Стартиране на „git gui“"
110
111 #: gitk:2090
112 msgid "&Quit"
113 msgstr "&Спиране на програмата"
114
115 #: gitk:2082
116 msgid "&File"
117 msgstr "&Файл"
118
119 #: gitk:2094
120 msgid "&Preferences"
121 msgstr "&Настройки"
122
123 #: gitk:2093
124 msgid "&Edit"
125 msgstr "&Редактиране"
126
127 #: gitk:2098
128 msgid "&New view..."
129 msgstr "&Нов изглед…"
130
131 #: gitk:2099
132 msgid "&Edit view..."
133 msgstr "&Редактиране на изгледа…"
134
135 #: gitk:2100
136 msgid "&Delete view"
137 msgstr "&Изтриване на изгледа"
138
139 #: gitk:2102
140 msgid "&All files"
141 msgstr "&Всички файлове"
142
143 #: gitk:2097
144 msgid "&View"
145 msgstr "&Изглед"
146
147 #: gitk:2107 gitk:2117
148 msgid "&About gitk"
149 msgstr "&Относно gitk"
150
151 #: gitk:2108 gitk:2122
152 msgid "&Key bindings"
153 msgstr "&Клавишни комбинации"
154
155 #: gitk:2106 gitk:2121
156 msgid "&Help"
157 msgstr "Помо&щ"
158
159 #: gitk:2199 gitk:8671
160 msgid "SHA1 ID:"
161 msgstr "SHA1:"
162
163 #: gitk:2243
164 msgid "Row"
165 msgstr "Ред"
166
167 #: gitk:2281
168 msgid "Find"
169 msgstr "Търсене"
170
171 #: gitk:2309
172 msgid "commit"
173 msgstr "подаване"
174
175 #: gitk:2313 gitk:2315 gitk:4706 gitk:4729 gitk:4753 gitk:6774 gitk:6846
176 #: gitk:6931
177 msgid "containing:"
178 msgstr "съдържащо:"
179
180 #: gitk:2316 gitk:3545 gitk:3550 gitk:4782
181 msgid "touching paths:"
182 msgstr "засягащо пътищата:"
183
184 #: gitk:2317 gitk:4796
185 msgid "adding/removing string:"
186 msgstr "добавящо/премахващо низ"
187
188 #: gitk:2318 gitk:4798
189 msgid "changing lines matching:"
190 msgstr "променящо редове напасващи:"
191
192 #: gitk:2327 gitk:2329 gitk:4785
193 msgid "Exact"
194 msgstr "Точно"
195
196 #: gitk:2329 gitk:4873 gitk:6742
197 msgid "IgnCase"
198 msgstr "Без регистър"
199
200 #: gitk:2329 gitk:4755 gitk:4871 gitk:6738
201 msgid "Regexp"
202 msgstr "Рег. израз"
203
204 #: gitk:2331 gitk:2332 gitk:4893 gitk:4923 gitk:4930 gitk:6867 gitk:6935
205 msgid "All fields"
206 msgstr "Всички полета"
207
208 #: gitk:2332 gitk:4890 gitk:4923 gitk:6805
209 msgid "Headline"
210 msgstr "Първи ред"
211
212 #: gitk:2333 gitk:4890 gitk:6805 gitk:6935 gitk:7408
213 msgid "Comments"
214 msgstr "Коментари"
215
216 #: gitk:2333 gitk:4890 gitk:4895 gitk:4930 gitk:6805 gitk:7343 gitk:8849
217 #: gitk:8864
218 msgid "Author"
219 msgstr "Автор"
220
221 #: gitk:2333 gitk:4890 gitk:6805 gitk:7345
222 msgid "Committer"
223 msgstr "Подаващ"
224
225 #: gitk:2367
226 msgid "Search"
227 msgstr "Търсене"
228
229 #: gitk:2375
230 msgid "Diff"
231 msgstr "Разлики"
232
233 #: gitk:2377
234 msgid "Old version"
235 msgstr "Стара версия"
236
237 #: gitk:2379
238 msgid "New version"
239 msgstr "Нова версия"
240
241 #: gitk:2382
242 msgid "Lines of context"
243 msgstr "Контекст в редове"
244
245 #: gitk:2392
246 msgid "Ignore space change"
247 msgstr "Празните знаци без значение"
248
249 #: gitk:2396 gitk:2398 gitk:7978 gitk:8225
250 msgid "Line diff"
251 msgstr "Поредови разлики"
252
253 #: gitk:2463
254 msgid "Patch"
255 msgstr "Кръпка"
256
257 #: gitk:2465
258 msgid "Tree"
259 msgstr "Дърво"
260
261 #: gitk:2635 gitk:2656
262 msgid "Diff this -> selected"
263 msgstr "Разлики между това и избраното"
264
265 #: gitk:2636 gitk:2657
266 msgid "Diff selected -> this"
267 msgstr "Разлики между избраното и това"
268
269 #: gitk:2637 gitk:2658
270 msgid "Make patch"
271 msgstr "Създаване на кръпка"
272
273 #: gitk:2638 gitk:9273
274 msgid "Create tag"
275 msgstr "Създаване на етикет"
276
277 #: gitk:2639
278 msgid "Copy commit summary"
279 msgstr "Копиране на информацията за подаване"
280
281 #: gitk:2640 gitk:9404
282 msgid "Write commit to file"
283 msgstr "Запазване на подаването във файл"
284
285 #: gitk:2641 gitk:9461
286 msgid "Create new branch"
287 msgstr "Създаване на нов клон"
288
289 #: gitk:2642
290 msgid "Cherry-pick this commit"
291 msgstr "Отбиране на това подаване"
292
293 #: gitk:2643
294 msgid "Reset HEAD branch to here"
295 msgstr "Привеждане на върха на клона към текущото подаване"
296
297 #: gitk:2644
298 msgid "Mark this commit"
299 msgstr "Отбелязване на това подаване"
300
301 #: gitk:2645
302 msgid "Return to mark"
303 msgstr "Връщане към отбелязаното подаване"
304
305 #: gitk:2646
306 msgid "Find descendant of this and mark"
307 msgstr "Откриване и отбелязване на наследниците"
308
309 #: gitk:2647
310 msgid "Compare with marked commit"
311 msgstr "Сравнение с отбелязаното подаване"
312
313 #: gitk:2648 gitk:2659
314 msgid "Diff this -> marked commit"
315 msgstr "Разлики между това и отбелязаното"
316
317 #: gitk:2649 gitk:2660
318 msgid "Diff marked commit -> this"
319 msgstr "Разлики между отбелязаното и това"
320
321 #: gitk:2650
322 msgid "Revert this commit"
323 msgstr "Отмяна на това подаване"
324
325 #: gitk:2666
326 msgid "Check out this branch"
327 msgstr "Изтегляне на този клон"
328
329 #: gitk:2667
330 msgid "Remove this branch"
331 msgstr "Изтриване на този клон"
332
333 #: gitk:2668
334 msgid "Copy branch name"
335 msgstr "Копиране на името на клона"
336
337 #: gitk:2675
338 msgid "Highlight this too"
339 msgstr "Отбелязване и на това"
340
341 #: gitk:2676
342 msgid "Highlight this only"
343 msgstr "Отбелязване само на това"
344
345 #: gitk:2677
346 msgid "External diff"
347 msgstr "Външна програма за разлики"
348
349 #: gitk:2678
350 msgid "Blame parent commit"
351 msgstr "Анотиране на родителското подаване"
352
353 #: gitk:2679
354 msgid "Copy path"
355 msgstr "Копиране на пътя"
356
357 #: gitk:2686
358 msgid "Show origin of this line"
359 msgstr "Показване на произхода на този ред"
360
361 #: gitk:2687
362 msgid "Run git gui blame on this line"
363 msgstr "Изпълнение на „git gui blame“ върху този ред"
364
365 #: gitk:3031
366 msgid "About gitk"
367 msgstr "Относно gitk"
368
369 #: gitk:3033
370 msgid ""
371 "\n"
372 "Gitk - a commit viewer for git\n"
373 "\n"
374 "Copyright © 2005-2016 Paul Mackerras\n"
375 "\n"
376 "Use and redistribute under the terms of the GNU General Public License"
377 msgstr ""
378 "\n"
379 "Gitk — визуализация на подаванията в Git\n"
380 "\n"
381 "Авторски права: © 2005-2016 Paul Mackerras\n"
382 "\n"
383 "Използвайте и разпространявайте при условията на ОПЛ на ГНУ"
384
385 #: gitk:3041 gitk:3108 gitk:9890
386 msgid "Close"
387 msgstr "Затваряне"
388
389 #: gitk:3062
390 msgid "Gitk key bindings"
391 msgstr "Клавишни комбинации"
392
393 #: gitk:3065
394 msgid "Gitk key bindings:"
395 msgstr "Клавишни комбинации:"
396
397 #: gitk:3067
398 #, tcl-format
399 msgid "<%s-Q>\t\tQuit"
400 msgstr "<%s-Q>\t\tСпиране на програмата"
401
402 #: gitk:3068
403 #, tcl-format
404 msgid "<%s-W>\t\tClose window"
405 msgstr "<%s-W>\t\tЗатваряне на прозореца"
406
407 #: gitk:3069
408 msgid "<Home>\t\tMove to first commit"
409 msgstr "<Home>\t\tКъм първото подаване"
410
411 #: gitk:3070
412 msgid "<End>\t\tMove to last commit"
413 msgstr "<End>\t\tКъм последното подаване"
414
415 #: gitk:3071
416 msgid "<Up>, p, k\tMove up one commit"
417 msgstr "<Up>, p, k\tЕдно подаване нагоре"
418
419 #: gitk:3072
420 msgid "<Down>, n, j\tMove down one commit"
421 msgstr "<Down>, n, j\tЕдно подаване надолу"
422
423 #: gitk:3073
424 msgid "<Left>, z, h\tGo back in history list"
425 msgstr "<Left>, z, h\tНазад в историята"
426
427 #: gitk:3074
428 msgid "<Right>, x, l\tGo forward in history list"
429 msgstr "<Right>, x, l\tНапред в историята"
430
431 #: gitk:3075
432 #, tcl-format
433 msgid "<%s-n>\tGo to n-th parent of current commit in history list"
434 msgstr "<%s-n>\tКъм n-тия родител на текущото подаване в историята"
435
436 #: gitk:3076
437 msgid "<PageUp>\tMove up one page in commit list"
438 msgstr "<PageUp>\tСтраница нагоре в списъка с подаванията"
439
440 #: gitk:3077
441 msgid "<PageDown>\tMove down one page in commit list"
442 msgstr "<PageDown>\tСтраница надолу в списъка с подаванията"
443
444 #: gitk:3078
445 #, tcl-format
446 msgid "<%s-Home>\tScroll to top of commit list"
447 msgstr "<%s-Home>\tКъм началото на списъка с подаванията"
448
449 #: gitk:3079
450 #, tcl-format
451 msgid "<%s-End>\tScroll to bottom of commit list"
452 msgstr "<%s-End>\tКъм края на списъка с подаванията"
453
454 #: gitk:3080
455 #, tcl-format
456 msgid "<%s-Up>\tScroll commit list up one line"
457 msgstr "<%s-Up>\tРед нагоре в списъка с подавания"
458
459 #: gitk:3081
460 #, tcl-format
461 msgid "<%s-Down>\tScroll commit list down one line"
462 msgstr "<%s-Down>\tРед надолу в списъка с подавания"
463
464 #: gitk:3082
465 #, tcl-format
466 msgid "<%s-PageUp>\tScroll commit list up one page"
467 msgstr "<%s-PageUp>\tСтраница нагоре в списъка с подавания"
468
469 #: gitk:3083
470 #, tcl-format
471 msgid "<%s-PageDown>\tScroll commit list down one page"
472 msgstr "<%s-PageDown>\tСтраница надолу в списъка с подавания"
473
474 #: gitk:3084
475 msgid "<Shift-Up>\tFind backwards (upwards, later commits)"
476 msgstr "<Shift-Up>\tТърсене назад (визуално нагоре, исторически — последващи)"
477
478 #: gitk:3085
479 msgid "<Shift-Down>\tFind forwards (downwards, earlier commits)"
480 msgstr ""
481 "<Shift-Down>\tТърсене напред (визуално надолу, исторически — предхождащи)"
482
483 #: gitk:3086
484 msgid "<Delete>, b\tScroll diff view up one page"
485 msgstr "<Delete>, b\tСтраница нагоре в изгледа за разлики"
486
487 #: gitk:3087
488 msgid "<Backspace>\tScroll diff view up one page"
489 msgstr "<Backspace>\tСтраница надолу в изгледа за разлики"
490
491 #: gitk:3088
492 msgid "<Space>\t\tScroll diff view down one page"
493 msgstr "<Space>\t\tСтраница надолу в изгледа за разлики"
494
495 #: gitk:3089
496 msgid "u\t\tScroll diff view up 18 lines"
497 msgstr "u\t\t18 реда нагоре в изгледа за разлики"
498
499 #: gitk:3090
500 msgid "d\t\tScroll diff view down 18 lines"
501 msgstr "d\t\t18 реда надолу в изгледа за разлики"
502
503 #: gitk:3091
504 #, tcl-format
505 msgid "<%s-F>\t\tFind"
506 msgstr "<%s-F>\t\tТърсене"
507
508 #: gitk:3092
509 #, tcl-format
510 msgid "<%s-G>\t\tMove to next find hit"
511 msgstr "<%s-G>\t\tКъм следващата поява"
512
513 #: gitk:3093
514 msgid "<Return>\tMove to next find hit"
515 msgstr "<Return>\tКъм следващата поява"
516
517 #: gitk:3094
518 msgid "g\t\tGo to commit"
519 msgstr "g\t\tКъм последното подаване"
520
521 #: gitk:3095
522 msgid "/\t\tFocus the search box"
523 msgstr "/\t\tФокус върху полето за търсене"
524
525 #: gitk:3096
526 msgid "?\t\tMove to previous find hit"
527 msgstr "?\t\tКъм предишната поява"
528
529 #: gitk:3097
530 msgid "f\t\tScroll diff view to next file"
531 msgstr "f\t\tСледващ файл в изгледа за разлики"
532
533 #: gitk:3098
534 #, tcl-format
535 msgid "<%s-S>\t\tSearch for next hit in diff view"
536 msgstr "<%s-S>\t\tТърсене на следващата поява в изгледа за разлики"
537
538 #: gitk:3099
539 #, tcl-format
540 msgid "<%s-R>\t\tSearch for previous hit in diff view"
541 msgstr "<%s-R>\t\tТърсене на предишната поява в изгледа за разлики"
542
543 #: gitk:3100
544 #, tcl-format
545 msgid "<%s-KP+>\tIncrease font size"
546 msgstr "<%s-KP+>\tПо-голям размер на шрифта"
547
548 #: gitk:3101
549 #, tcl-format
550 msgid "<%s-plus>\tIncrease font size"
551 msgstr "<%s-plus>\tПо-голям размер на шрифта"
552
553 #: gitk:3102
554 #, tcl-format
555 msgid "<%s-KP->\tDecrease font size"
556 msgstr "<%s-KP->\tПо-малък размер на шрифта"
557
558 #: gitk:3103
559 #, tcl-format
560 msgid "<%s-minus>\tDecrease font size"
561 msgstr "<%s-minus>\tПо-малък размер на шрифта"
562
563 #: gitk:3104
564 msgid "<F5>\t\tUpdate"
565 msgstr "<F5>\t\tОбновяване"
566
567 #: gitk:3569 gitk:3578
568 #, tcl-format
569 msgid "Error creating temporary directory %s:"
570 msgstr "Грешка при създаването на временната директория „%s“:"
571
572 #: gitk:3591
573 #, tcl-format
574 msgid "Error getting \"%s\" from %s:"
575 msgstr "Грешка при получаването на „%s“ от %s:"
576
577 #: gitk:3654
578 msgid "command failed:"
579 msgstr "неуспешно изпълнение на команда:"
580
581 #: gitk:3803
582 msgid "No such commit"
583 msgstr "Такова подаване няма"
584
585 #: gitk:3817
586 msgid "git gui blame: command failed:"
587 msgstr "„git gui blame“: неуспешно изпълнение на команда:"
588
589 #: gitk:3848
590 #, tcl-format
591 msgid "Couldn't read merge head: %s"
592 msgstr "Върхът за сливане не може да бъде прочетен: %s"
593
594 #: gitk:3856
595 #, tcl-format
596 msgid "Error reading index: %s"
597 msgstr "Грешка при прочитане на индекса: %s"
598
599 #: gitk:3881
600 #, tcl-format
601 msgid "Couldn't start git blame: %s"
602 msgstr "Командата „git blame“ не може да бъде стартирана: %s"
603
604 #: gitk:3884 gitk:6773
605 msgid "Searching"
606 msgstr "Търсене"
607
608 #: gitk:3916
609 #, tcl-format
610 msgid "Error running git blame: %s"
611 msgstr "Грешка при изпълнението на „git blame“: %s"
612
613 #: gitk:3944
614 #, tcl-format
615 msgid "That line comes from commit %s, which is not in this view"
616 msgstr "Този ред идва от подаването %s, което не е в изгледа"
617
618 #: gitk:3958
619 msgid "External diff viewer failed:"
620 msgstr "Неуспешно изпълнение на външната програма за разлики:"
621
622 #: gitk:4062
623 msgid "All files"
624 msgstr "Всички файлове"
625
626 #: gitk:4086
627 msgid "View"
628 msgstr "Изглед"
629
630 #: gitk:4089
631 msgid "Gitk view definition"
632 msgstr "Дефиниция на изглед в Gitk"
633
634 #: gitk:4093
635 msgid "Remember this view"
636 msgstr "Запазване на този изглед"
637
638 #: gitk:4094
639 msgid "References (space separated list):"
640 msgstr "Указатели (списък с разделител интервал):"
641
642 #: gitk:4095
643 msgid "Branches & tags:"
644 msgstr "Клони и етикети:"
645
646 #: gitk:4096
647 msgid "All refs"
648 msgstr "Всички указатели"
649
650 #: gitk:4097
651 msgid "All (local) branches"
652 msgstr "Всички (локални) клони"
653
654 #: gitk:4098
655 msgid "All tags"
656 msgstr "Всички етикети"
657
658 #: gitk:4099
659 msgid "All remote-tracking branches"
660 msgstr "Всички следящи клони"
661
662 #: gitk:4100
663 msgid "Commit Info (regular expressions):"
664 msgstr "Информация за подаване (рег. изр.):"
665
666 #: gitk:4101
667 msgid "Author:"
668 msgstr "Автор:"
669
670 #: gitk:4102
671 msgid "Committer:"
672 msgstr "Подал:"
673
674 #: gitk:4103
675 msgid "Commit Message:"
676 msgstr "Съобщение при подаване:"
677
678 #: gitk:4104
679 msgid "Matches all Commit Info criteria"
680 msgstr "Съвпадение по всички характеристики на подаването"
681
682 #: gitk:4105
683 msgid "Matches no Commit Info criteria"
684 msgstr "Не съвпада по никоя от характеристиките на подаването"
685
686 #: gitk:4106
687 msgid "Changes to Files:"
688 msgstr "Промени по файловете:"
689
690 #: gitk:4107
691 msgid "Fixed String"
692 msgstr "Дословен низ"
693
694 #: gitk:4108
695 msgid "Regular Expression"
696 msgstr "Регулярен израз"
697
698 #: gitk:4109
699 msgid "Search string:"
700 msgstr "Низ за търсене:"
701
702 #: gitk:4110
703 msgid ""
704 "Commit Dates (\"2 weeks ago\", \"2009-03-17 15:27:38\", \"March 17, 2009 "
705 "15:27:38\"):"
706 msgstr ""
707 "Дата на подаване („2 weeks ago“ (преди 2 седмици), „2009-03-17 15:27:38“, "
708 "„March 17, 2009 15:27:38“):"
709
710 #: gitk:4111
711 msgid "Since:"
712 msgstr "От:"
713
714 #: gitk:4112
715 msgid "Until:"
716 msgstr "До:"
717
718 #: gitk:4113
719 msgid "Limit and/or skip a number of revisions (positive integer):"
720 msgstr ""
721 "Ограничаване и/или прескачане на определен брой версии (неотрицателно цяло "
722 "число):"
723
724 #: gitk:4114
725 msgid "Number to show:"
726 msgstr "Брой показани:"
727
728 #: gitk:4115
729 msgid "Number to skip:"
730 msgstr "Брой прескочени:"
731
732 #: gitk:4116
733 msgid "Miscellaneous options:"
734 msgstr "Разни:"
735
736 #: gitk:4117
737 msgid "Strictly sort by date"
738 msgstr "Подреждане по дата"
739
740 #: gitk:4118
741 msgid "Mark branch sides"
742 msgstr "Отбелязване на страните по клона"
743
744 #: gitk:4119
745 msgid "Limit to first parent"
746 msgstr "Само първия родител"
747
748 #: gitk:4120
749 msgid "Simple history"
750 msgstr "Опростена история"
751
752 #: gitk:4121
753 msgid "Additional arguments to git log:"
754 msgstr "Допълнителни аргументи към „git log“:"
755
756 #: gitk:4122
757 msgid "Enter files and directories to include, one per line:"
758 msgstr "Въведете файловете и директориите за включване, по елемент на ред"
759
760 #: gitk:4123
761 msgid "Command to generate more commits to include:"
762 msgstr ""
763 "Команда за генерирането на допълнителни подавания, които да бъдат включени:"
764
765 #: gitk:4247
766 msgid "Gitk: edit view"
767 msgstr "Gitk: редактиране на изглед"
768
769 #: gitk:4255
770 msgid "-- criteria for selecting revisions"
771 msgstr "— критерии за избор на версии"
772
773 #: gitk:4260
774 msgid "View Name"
775 msgstr "Име на изглед"
776
777 #: gitk:4335
778 msgid "Apply (F5)"
779 msgstr "Прилагане (F5)"
780
781 #: gitk:4373
782 msgid "Error in commit selection arguments:"
783 msgstr "Грешка в аргументите за избор на подавания:"
784
785 #: gitk:4428 gitk:4481 gitk:4943 gitk:4957 gitk:6227 gitk:12410 gitk:12411
786 msgid "None"
787 msgstr "Няма"
788
789 #: gitk:5040 gitk:5045
790 msgid "Descendant"
791 msgstr "Наследник"
792
793 #: gitk:5041
794 msgid "Not descendant"
795 msgstr "Не е наследник"
796
797 #: gitk:5048 gitk:5053
798 msgid "Ancestor"
799 msgstr "Предшественик"
800
801 #: gitk:5049
802 msgid "Not ancestor"
803 msgstr "Не е предшественик"
804
805 #: gitk:5343
806 msgid "Local changes checked in to index but not committed"
807 msgstr "Локални промени добавени към индекса, но неподадени"
808
809 #: gitk:5379
810 msgid "Local uncommitted changes, not checked in to index"
811 msgstr "Локални промени извън индекса"
812
813 #: gitk:7153
814 msgid "and many more"
815 msgstr "и още много"
816
817 #: gitk:7156
818 msgid "many"
819 msgstr "много"
820
821 #: gitk:7347
822 msgid "Tags:"
823 msgstr "Етикети:"
824
825 #: gitk:7364 gitk:7370 gitk:8844
826 msgid "Parent"
827 msgstr "Родител"
828
829 #: gitk:7375
830 msgid "Child"
831 msgstr "Дете"
832
833 #: gitk:7384
834 msgid "Branch"
835 msgstr "Клон"
836
837 #: gitk:7387
838 msgid "Follows"
839 msgstr "Следва"
840
841 #: gitk:7390
842 msgid "Precedes"
843 msgstr "Предшества"
844
845 #: gitk:7985
846 #, tcl-format
847 msgid "Error getting diffs: %s"
848 msgstr "Грешка при получаването на разликите: %s"
849
850 #: gitk:8669
851 msgid "Goto:"
852 msgstr "Към ред:"
853
854 #: gitk:8690
855 #, tcl-format
856 msgid "Short SHA1 id %s is ambiguous"
857 msgstr "Съкратената сума по SHA1 %s не е еднозначна"
858
859 #: gitk:8697
860 #, tcl-format
861 msgid "Revision %s is not known"
862 msgstr "Непозната версия %s"
863
864 #: gitk:8707
865 #, tcl-format
866 msgid "SHA1 id %s is not known"
867 msgstr "Непозната сума по SHA1 %s"
868
869 #: gitk:8709
870 #, tcl-format
871 msgid "Revision %s is not in the current view"
872 msgstr "Версия %s не е в текущия изглед"
873
874 #: gitk:8851 gitk:8866
875 msgid "Date"
876 msgstr "Дата"
877
878 #: gitk:8854
879 msgid "Children"
880 msgstr "Деца"
881
882 #: gitk:8917
883 #, tcl-format
884 msgid "Reset %s branch to here"
885 msgstr "Зануляване на клона „%s“ към текущото подаване"
886
887 #: gitk:8919
888 msgid "Detached head: can't reset"
889 msgstr "Несвързан връх: невъзможно зануляване"
890
891 #: gitk:9024 gitk:9030
892 msgid "Skipping merge commit "
893 msgstr "Пропускане на подаването на сливането"
894
895 #: gitk:9039 gitk:9044
896 msgid "Error getting patch ID for "
897 msgstr "Грешка при получаването на идентификатора на "
898
899 #: gitk:9040 gitk:9045
900 msgid " - stopping\n"
901 msgstr " — спиране\n"
902
903 #: gitk:9050 gitk:9053 gitk:9061 gitk:9075 gitk:9084
904 msgid "Commit "
905 msgstr "Подаване"
906
907 #: gitk:9054
908 msgid ""
909 " is the same patch as\n"
910 " "
911 msgstr ""
912 " е същата кръпка като\n"
913 " "
914
915 #: gitk:9062
916 msgid ""
917 " differs from\n"
918 " "
919 msgstr ""
920 " се различава от\n"
921 " "
922
923 #: gitk:9064
924 msgid ""
925 "Diff of commits:\n"
926 "\n"
927 msgstr ""
928 "Разлика между подаванията:\n"
929 "\n"
930
931 #: gitk:9076 gitk:9085
932 #, tcl-format
933 msgid " has %s children - stopping\n"
934 msgstr " има %s деца — спиране\n"
935
936 #: gitk:9104
937 #, tcl-format
938 msgid "Error writing commit to file: %s"
939 msgstr "Грешка при запазването на подаването във файл: %s"
940
941 #: gitk:9110
942 #, tcl-format
943 msgid "Error diffing commits: %s"
944 msgstr "Грешка при изчисляването на разликите между подаванията: %s"
945
946 #: gitk:9156
947 msgid "Top"
948 msgstr "Най-горе"
949
950 #: gitk:9157
951 msgid "From"
952 msgstr "От"
953
954 #: gitk:9162
955 msgid "To"
956 msgstr "До"
957
958 #: gitk:9186
959 msgid "Generate patch"
960 msgstr "Генериране на кръпка"
961
962 #: gitk:9188
963 msgid "From:"
964 msgstr "От:"
965
966 #: gitk:9197
967 msgid "To:"
968 msgstr "До:"
969
970 #: gitk:9206
971 msgid "Reverse"
972 msgstr "Обръщане"
973
974 #: gitk:9208 gitk:9418
975 msgid "Output file:"
976 msgstr "Запазване във файла:"
977
978 #: gitk:9214
979 msgid "Generate"
980 msgstr "Генериране"
981
982 #: gitk:9252
983 msgid "Error creating patch:"
984 msgstr "Грешка при създаването на кръпка:"
985
986 #: gitk:9275 gitk:9406 gitk:9463
987 msgid "ID:"
988 msgstr "Идентификатор:"
989
990 #: gitk:9284
991 msgid "Tag name:"
992 msgstr "Име на етикет:"
993
994 #: gitk:9287
995 msgid "Tag message is optional"
996 msgstr "Съобщението за етикет е незадължително"
997
998 #: gitk:9289
999 msgid "Tag message:"
1000 msgstr "Съобщение за етикет:"
1001
1002 #: gitk:9293 gitk:9472
1003 msgid "Create"
1004 msgstr "Създаване"
1005
1006 #: gitk:9311
1007 msgid "No tag name specified"
1008 msgstr "Липсва име на етикет"
1009
1010 #: gitk:9315
1011 #, tcl-format
1012 msgid "Tag \"%s\" already exists"
1013 msgstr "Етикетът „%s“ вече съществува"
1014
1015 #: gitk:9325
1016 msgid "Error creating tag:"
1017 msgstr "Грешка при създаването на етикет:"
1018
1019 #: gitk:9415
1020 msgid "Command:"
1021 msgstr "Команда:"
1022
1023 #: gitk:9423
1024 msgid "Write"
1025 msgstr "Запазване"
1026
1027 #: gitk:9441
1028 msgid "Error writing commit:"
1029 msgstr "Грешка при запазването на подаването:"
1030
1031 #: gitk:9468
1032 msgid "Name:"
1033 msgstr "Име:"
1034
1035 #: gitk:9491
1036 msgid "Please specify a name for the new branch"
1037 msgstr "Укажете име за новия клон"
1038
1039 #: gitk:9496
1040 #, tcl-format
1041 msgid "Branch '%s' already exists. Overwrite?"
1042 msgstr "Клонът „%s“ вече съществува. Да бъде ли презаписан?"
1043
1044 #: gitk:9563
1045 #, tcl-format
1046 msgid "Commit %s is already included in branch %s -- really re-apply it?"
1047 msgstr ""
1048 "Подаването „%s“ вече е включено в клона „%s“ — да бъде ли приложено отново?"
1049
1050 #: gitk:9568
1051 msgid "Cherry-picking"
1052 msgstr "Отбиране"
1053
1054 #: gitk:9577
1055 #, tcl-format
1056 msgid ""
1057 "Cherry-pick failed because of local changes to file '%s'.\n"
1058 "Please commit, reset or stash your changes and try again."
1059 msgstr ""
1060 "Неуспешно отбиране, защото във файла „%s“ има локални промени.\n"
1061 "Подайте, занулете или ги скатайте и пробвайте отново."
1062
1063 #: gitk:9583
1064 msgid ""
1065 "Cherry-pick failed because of merge conflict.\n"
1066 "Do you wish to run git citool to resolve it?"
1067 msgstr ""
1068 "Неуспешно отбиране поради конфликти при сливане.\n"
1069 "Искате ли да ги коригирате чрез „git citool“?"
1070
1071 #: gitk:9599 gitk:9657
1072 msgid "No changes committed"
1073 msgstr "Не са подадени промени"
1074
1075 #: gitk:9626
1076 #, tcl-format
1077 msgid "Commit %s is not included in branch %s -- really revert it?"
1078 msgstr "Подаването „%s“ не е включено в клона „%s“. Да бъде ли отменено?"
1079
1080 #: gitk:9631
1081 msgid "Reverting"
1082 msgstr "Отмяна"
1083
1084 #: gitk:9639
1085 #, tcl-format
1086 msgid ""
1087 "Revert failed because of local changes to the following files:%s Please "
1088 "commit, reset or stash your changes and try again."
1089 msgstr ""
1090 "Неуспешна отмяна, защото във файла „%s“ има локални промени.\n"
1091 "Подайте, занулете или ги скатайте и пробвайте отново.<"
1092
1093 #: gitk:9643
1094 msgid ""
1095 "Revert failed because of merge conflict.\n"
1096 " Do you wish to run git citool to resolve it?"
1097 msgstr ""
1098 "Неуспешно отмяна поради конфликти при сливане.\n"
1099 "Искате ли да ги коригирате чрез „git citool“?"
1100
1101 #: gitk:9686
1102 msgid "Confirm reset"
1103 msgstr "Потвърждаване на зануляването"
1104
1105 #: gitk:9688
1106 #, tcl-format
1107 msgid "Reset branch %s to %s?"
1108 msgstr "Да се занули ли клонът „%s“ към „%s“?"
1109
1110 #: gitk:9690
1111 msgid "Reset type:"
1112 msgstr "Вид зануляване:"
1113
1114 #: gitk:9693
1115 msgid "Soft: Leave working tree and index untouched"
1116 msgstr "Слабо: работното дърво и индекса остават същите"
1117
1118 #: gitk:9696
1119 msgid "Mixed: Leave working tree untouched, reset index"
1120 msgstr "Смесено: работното дърво остава същото, индексът се занулява"
1121
1122 #: gitk:9699
1123 msgid ""
1124 "Hard: Reset working tree and index\n"
1125 "(discard ALL local changes)"
1126 msgstr ""
1127 "Силно: зануляване и на работното дърво, и на индекса\n"
1128 "(*ВСИЧКИ* локални промени ще бъдат безвъзвратно загубени)"
1129
1130 #: gitk:9716
1131 msgid "Resetting"
1132 msgstr "Зануляване"
1133
1134 #: gitk:9776
1135 msgid "Checking out"
1136 msgstr "Изтегляне"
1137
1138 #: gitk:9829
1139 msgid "Cannot delete the currently checked-out branch"
1140 msgstr "Текущо изтегленият клон не може да бъде изтрит"
1141
1142 #: gitk:9835
1143 #, tcl-format
1144 msgid ""
1145 "The commits on branch %s aren't on any other branch.\n"
1146 "Really delete branch %s?"
1147 msgstr ""
1148 "Подаванията на клона „%s“ не са на никой друг клон.\n"
1149 "Наистина ли да се изтрие клонът „%s“?"
1150
1151 #: gitk:9866
1152 #, tcl-format
1153 msgid "Tags and heads: %s"
1154 msgstr "Етикети и върхове: %s"
1155
1156 #: gitk:9883
1157 msgid "Filter"
1158 msgstr "Филтриране"
1159
1160 #: gitk:10179
1161 msgid ""
1162 "Error reading commit topology information; branch and preceding/following "
1163 "tag information will be incomplete."
1164 msgstr ""
1165 "Грешка при прочитането на топологията на подаванията. Информацията за клона "
1166 "и предшестващите/следващите етикети ще е непълна."
1167
1168 #: gitk:11156
1169 msgid "Tag"
1170 msgstr "Етикет"
1171
1172 #: gitk:11160
1173 msgid "Id"
1174 msgstr "Идентификатор"
1175
1176 #: gitk:11243
1177 msgid "Gitk font chooser"
1178 msgstr "Избор на шрифт за Gitk"
1179
1180 #: gitk:11260
1181 msgid "B"
1182 msgstr "Ч"
1183
1184 #: gitk:11263
1185 msgid "I"
1186 msgstr "К"
1187
1188 #: gitk:11381
1189 msgid "Commit list display options"
1190 msgstr "Настройки на списъка с подавания"
1191
1192 #: gitk:11384
1193 msgid "Maximum graph width (lines)"
1194 msgstr "Максимална широчина на графа (в редове)"
1195
1196 #: gitk:11388
1197 #, no-tcl-format
1198 msgid "Maximum graph width (% of pane)"
1199 msgstr "Максимална широчина на графа (% от панела)"
1200
1201 #: gitk:11391
1202 msgid "Show local changes"
1203 msgstr "Показване на локалните промени"
1204
1205 #: gitk:11394
1206 msgid "Auto-select SHA1 (length)"
1207 msgstr "Автоматично избиране на SHA1 (дължина)"
1208
1209 #: gitk:11398
1210 msgid "Hide remote refs"
1211 msgstr "Скриване на отдалечените указатели"
1212
1213 #: gitk:11402
1214 msgid "Diff display options"
1215 msgstr "Настройки на показването на разликите"
1216
1217 #: gitk:11404
1218 msgid "Tab spacing"
1219 msgstr "Широчина на табулатора"
1220
1221 #: gitk:11407
1222 msgid "Display nearby tags/heads"
1223 msgstr "Извеждане на близките етикети и върхове"
1224
1225 #: gitk:11410
1226 msgid "Maximum # tags/heads to show"
1227 msgstr "Максимален брой етикети/върхове за показване"
1228
1229 #: gitk:11413
1230 msgid "Limit diffs to listed paths"
1231 msgstr "Разлика само в избраните пътища"
1232
1233 #: gitk:11416
1234 msgid "Support per-file encodings"
1235 msgstr "Поддръжка на различни кодирания за всеки файл"
1236
1237 #: gitk:11422 gitk:11569
1238 msgid "External diff tool"
1239 msgstr "Външен инструмент за разлики"
1240
1241 #: gitk:11423
1242 msgid "Choose..."
1243 msgstr "Избор…"
1244
1245 #: gitk:11428
1246 msgid "General options"
1247 msgstr "Общи настройки"
1248
1249 #: gitk:11431
1250 msgid "Use themed widgets"
1251 msgstr "Използване на тема за графичните обекти"
1252
1253 #: gitk:11433
1254 msgid "(change requires restart)"
1255 msgstr "(промяната изисква рестартиране на Gitk)"
1256
1257 #: gitk:11435
1258 msgid "(currently unavailable)"
1259 msgstr "(в момента недостъпно)"
1260
1261 #: gitk:11446
1262 msgid "Colors: press to choose"
1263 msgstr "Цветове: избира се с натискане"
1264
1265 #: gitk:11449
1266 msgid "Interface"
1267 msgstr "Интерфейс"
1268
1269 #: gitk:11450
1270 msgid "interface"
1271 msgstr "интерфейс"
1272
1273 #: gitk:11453
1274 msgid "Background"
1275 msgstr "Фон"
1276
1277 #: gitk:11454 gitk:11484
1278 msgid "background"
1279 msgstr "фон"
1280
1281 #: gitk:11457
1282 msgid "Foreground"
1283 msgstr "Знаци"
1284
1285 #: gitk:11458
1286 msgid "foreground"
1287 msgstr "знаци"
1288
1289 #: gitk:11461
1290 msgid "Diff: old lines"
1291 msgstr "Разлика: стари редове"
1292
1293 #: gitk:11462
1294 msgid "diff old lines"
1295 msgstr "разлика, стари редове"
1296
1297 #: gitk:11466
1298 msgid "Diff: new lines"
1299 msgstr "Разлика: нови редове"
1300
1301 #: gitk:11467
1302 msgid "diff new lines"
1303 msgstr "разлика, нови редове"
1304
1305 #: gitk:11471
1306 msgid "Diff: hunk header"
1307 msgstr "Разлика: начало на парче"
1308
1309 #: gitk:11473
1310 msgid "diff hunk header"
1311 msgstr "разлика, начало на парче"
1312
1313 #: gitk:11477
1314 msgid "Marked line bg"
1315 msgstr "Фон на отбелязан ред"
1316
1317 #: gitk:11479
1318 msgid "marked line background"
1319 msgstr "фон на отбелязан ред"
1320
1321 #: gitk:11483
1322 msgid "Select bg"
1323 msgstr "Избор на фон"
1324
1325 #: gitk:11492
1326 msgid "Fonts: press to choose"
1327 msgstr "Шрифтове: избира се с натискане"
1328
1329 #: gitk:11494
1330 msgid "Main font"
1331 msgstr "Основен шрифт"
1332
1333 #: gitk:11495
1334 msgid "Diff display font"
1335 msgstr "Шрифт за разликите"
1336
1337 #: gitk:11496
1338 msgid "User interface font"
1339 msgstr "Шрифт на интерфейса"
1340
1341 #: gitk:11518
1342 msgid "Gitk preferences"
1343 msgstr "Настройки на Gitk"
1344
1345 #: gitk:11527
1346 msgid "General"
1347 msgstr "Общи"
1348
1349 #: gitk:11528
1350 msgid "Colors"
1351 msgstr "Цветове"
1352
1353 #: gitk:11529
1354 msgid "Fonts"
1355 msgstr "Шрифтове"
1356
1357 #: gitk:11579
1358 #, tcl-format
1359 msgid "Gitk: choose color for %s"
1360 msgstr "Gitk: избор на цвят на „%s“"
1361
1362 #: gitk:12092
1363 msgid ""
1364 "Sorry, gitk cannot run with this version of Tcl/Tk.\n"
1365 " Gitk requires at least Tcl/Tk 8.4."
1366 msgstr ""
1367 "Тази версия на Tcl/Tk не се поддържа от Gitk.\n"
1368 " Необходима ви е поне Tcl/Tk 8.4."
1369
1370 #: gitk:12302
1371 msgid "Cannot find a git repository here."
1372 msgstr "Тук липсва хранилище на Git."
1373
1374 #: gitk:12349
1375 #, tcl-format
1376 msgid "Ambiguous argument '%s': both revision and filename"
1377 msgstr "Нееднозначен аргумент „%s“: има и такава версия, и такъв файл"
1378
1379 #: gitk:12361
1380 msgid "Bad arguments to gitk:"
1381 msgstr "Неправилни аргументи на gitk:"