Merge git-gui 0.14.0
[git/git.git] / git-gui / po / nb.po
1 # Norwegian (Bokmål) translation of git-gui.
2 # Copyright (C) 2007-2008 Shawn Pearce, et al.
3 # This file is distributed under the same license as the git-gui package.
4 #
5 # Fredrik Skolmli <fredrik@frsk.net>, 2008.
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: nb\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2008-11-16 13:56-0800\n"
12 "PO-Revision-Date: 2008-12-03 16:05+0100\n"
13 "Last-Translator: Fredrik Skolmli <fredrik@frsk.net>\n"
14 "Language-Team: Norwegian Bokmål\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #: git-gui.sh:41 git-gui.sh:737 git-gui.sh:751 git-gui.sh:764 git-gui.sh:847
20 #: git-gui.sh:866
21 msgid "git-gui: fatal error"
22 msgstr "git-gui: Kritisk feil"
23
24 #: git-gui.sh:689
25 #, tcl-format
26 msgid "Invalid font specified in %s:"
27 msgstr "Ugyldig font spesifisert i %s:"
28
29 #: git-gui.sh:723
30 msgid "Main Font"
31 msgstr "Hovedskrifttype"
32
33 #: git-gui.sh:724
34 msgid "Diff/Console Font"
35 msgstr "Diff-/Konsollskrifttype"
36
37 #: git-gui.sh:738
38 msgid "Cannot find git in PATH."
39 msgstr "Kan ikke finne git i PATH"
40
41 #: git-gui.sh:765
42 msgid "Cannot parse Git version string:"
43 msgstr "Kan ikke tyde Git's oppgitte versjon:"
44
45 #: git-gui.sh:783
46 #, tcl-format
47 msgid ""
48 "Git version cannot be determined.\n"
49 "\n"
50 "%s claims it is version '%s'.\n"
51 "\n"
52 "%s requires at least Git 1.5.0 or later.\n"
53 "\n"
54 "Assume '%s' is version 1.5.0?\n"
55 msgstr ""
56 "Kan ikke avgjøre hvilken Git-versjon du har.\n"
57 "\n"
58 "%s sier versjonen er '%s'.\n"
59 "\n"
60 "%s krever Git versjon 1.5.0 eller nyere.\n"
61 "\n"
62 "Anta at '%s' er versjon 1.5.0?\n"
63
64 #: git-gui.sh:1062
65 msgid "Git directory not found:"
66 msgstr "Git-katalog ikke funnet:"
67
68 #: git-gui.sh:1069
69 msgid "Cannot move to top of working directory:"
70 msgstr "Kan ikke gå til toppen av arbeidskatalogen:"
71
72 #: git-gui.sh:1076
73 msgid "Cannot use funny .git directory:"
74 msgstr ""
75
76 #: git-gui.sh:1081
77 msgid "No working directory"
78 msgstr "Ingen arbeidskatalog"
79
80 #: git-gui.sh:1247 lib/checkout_op.tcl:305
81 msgid "Refreshing file status..."
82 msgstr "Oppdaterer filstatus..."
83
84 #: git-gui.sh:1303
85 msgid "Scanning for modified files ..."
86 msgstr "Søker etter endrede filer..."
87
88 #: git-gui.sh:1367
89 msgid "Calling prepare-commit-msg hook..."
90 msgstr ""
91
92 #: git-gui.sh:1384
93 msgid "Commit declined by prepare-commit-msg hook."
94 msgstr ""
95
96 #: git-gui.sh:1542 lib/browser.tcl:246
97 msgid "Ready."
98 msgstr "Klar."
99
100 #: git-gui.sh:1819
101 msgid "Unmodified"
102 msgstr "Uendret"
103
104 #: git-gui.sh:1821
105 msgid "Modified, not staged"
106 msgstr "Endret, ikke køet"
107
108 #: git-gui.sh:1822 git-gui.sh:1830
109 msgid "Staged for commit"
110 msgstr "Køet for innsjekking"
111
112 #: git-gui.sh:1823 git-gui.sh:1831
113 msgid "Portions staged for commit"
114 msgstr "Delvis køet for innsjekking"
115
116 #: git-gui.sh:1824 git-gui.sh:1832
117 msgid "Staged for commit, missing"
118 msgstr "Klar for innsjekking, fraværende"
119
120 #: git-gui.sh:1826
121 msgid "File type changed, not staged"
122 msgstr "Filtype endret, ikke køet"
123
124 #: git-gui.sh:1827
125 msgid "File type changed, staged"
126 msgstr "Filtype endret, køet"
127
128 #: git-gui.sh:1829
129 msgid "Untracked, not staged"
130 msgstr "Usporet, ikke køet"
131
132 #: git-gui.sh:1834
133 msgid "Missing"
134 msgstr "Fraværende"
135
136 #: git-gui.sh:1835
137 msgid "Staged for removal"
138 msgstr "Køet for fjerning"
139
140 #: git-gui.sh:1836
141 msgid "Staged for removal, still present"
142 msgstr "Køet for fjerning, fortsatt tilstede"
143
144 #: git-gui.sh:1838 git-gui.sh:1839 git-gui.sh:1840 git-gui.sh:1841
145 #: git-gui.sh:1842 git-gui.sh:1843
146 msgid "Requires merge resolution"
147 msgstr "Sammenslåingen krever konflikthåndtering"
148
149 #: git-gui.sh:1878
150 msgid "Starting gitk... please wait..."
151 msgstr "Starter gitk... Vennligst vent..."
152
153 #: git-gui.sh:1887
154 msgid "Couldn't find gitk in PATH"
155 msgstr "Kunne ikke finne gitk i PATH"
156
157 #: git-gui.sh:2280 lib/choose_repository.tcl:36
158 msgid "Repository"
159 msgstr "Arkiv"
160
161 #: git-gui.sh:2281
162 msgid "Edit"
163 msgstr "Redigere"
164
165 #: git-gui.sh:2283 lib/choose_rev.tcl:561
166 msgid "Branch"
167 msgstr "Gren"
168
169 #: git-gui.sh:2286 lib/choose_rev.tcl:548
170 msgid "Commit@@noun"
171 msgstr "Innsjekking"
172
173 #: git-gui.sh:2289 lib/merge.tcl:121 lib/merge.tcl:150 lib/merge.tcl:168
174 msgid "Merge"
175 msgstr "Sammenslåing"
176
177 #: git-gui.sh:2290 lib/choose_rev.tcl:557
178 msgid "Remote"
179 msgstr "Fjernarkiv"
180
181 #: git-gui.sh:2293
182 msgid "Tools"
183 msgstr "Verktøy"
184
185 #: git-gui.sh:2302
186 msgid "Explore Working Copy"
187 msgstr "Utforsk arbeidskopien"
188
189 #: git-gui.sh:2307
190 msgid "Browse Current Branch's Files"
191 msgstr "Utforsk denne grens filer"
192
193 #: git-gui.sh:2311
194 msgid "Browse Branch Files..."
195 msgstr "Bla igjennom filer på gren..."
196
197 #: git-gui.sh:2316
198 msgid "Visualize Current Branch's History"
199 msgstr "Visualiser denne grens historikk"
200
201 #: git-gui.sh:2320
202 msgid "Visualize All Branch History"
203 msgstr "Visualiser alle greners historikk"
204
205 #: git-gui.sh:2327
206 #, tcl-format
207 msgid "Browse %s's Files"
208 msgstr "Bla i filene til %s"
209
210 #: git-gui.sh:2329
211 #, tcl-format
212 msgid "Visualize %s's History"
213 msgstr "Visualiser historien til %s"
214
215 #: git-gui.sh:2334 lib/database.tcl:27 lib/database.tcl:67
216 msgid "Database Statistics"
217 msgstr "Databasestatistikk"
218
219 #: git-gui.sh:2337 lib/database.tcl:34
220 msgid "Compress Database"
221 msgstr "Kompress databasen"
222
223 #: git-gui.sh:2340
224 msgid "Verify Database"
225 msgstr "Verifiser databasen"
226
227 #: git-gui.sh:2347 git-gui.sh:2351 git-gui.sh:2355 lib/shortcut.tcl:7
228 #: lib/shortcut.tcl:39 lib/shortcut.tcl:71
229 msgid "Create Desktop Icon"
230 msgstr "Lag skrivebordsikon"
231
232 #: git-gui.sh:2363 lib/choose_repository.tcl:183 lib/choose_repository.tcl:191
233 msgid "Quit"
234 msgstr "Avslutt"
235
236 #: git-gui.sh:2371
237 msgid "Undo"
238 msgstr "Angre"
239
240 #: git-gui.sh:2374
241 msgid "Redo"
242 msgstr "Gjør om"
243
244 #: git-gui.sh:2378 git-gui.sh:2923
245 msgid "Cut"
246 msgstr "Klipp ut"
247
248 #: git-gui.sh:2381 git-gui.sh:2926 git-gui.sh:3000 git-gui.sh:3082
249 #: lib/console.tcl:69
250 msgid "Copy"
251 msgstr "Kopier"
252
253 #: git-gui.sh:2384 git-gui.sh:2929
254 msgid "Paste"
255 msgstr "Lim inn"
256
257 #: git-gui.sh:2387 git-gui.sh:2932 lib/branch_delete.tcl:26
258 #: lib/remote_branch_delete.tcl:38
259 msgid "Delete"
260 msgstr "Slett"
261
262 #: git-gui.sh:2391 git-gui.sh:2936 git-gui.sh:3086 lib/console.tcl:71
263 msgid "Select All"
264 msgstr "Velg alle"
265
266 #: git-gui.sh:2400
267 msgid "Create..."
268 msgstr "Opprett..."
269
270 #: git-gui.sh:2406
271 msgid "Checkout..."
272 msgstr "Sjekk ut..."
273
274 #: git-gui.sh:2412
275 msgid "Rename..."
276 msgstr "Endre navn..."
277
278 #: git-gui.sh:2417
279 msgid "Delete..."
280 msgstr "Slett..."
281
282 #: git-gui.sh:2422
283 msgid "Reset..."
284 msgstr "Tilbakestill..."
285
286 #: git-gui.sh:2432
287 msgid "Done"
288 msgstr "Ferdig"
289
290 #: git-gui.sh:2434
291 msgid "Commit@@verb"
292 msgstr "Sjekk inn"
293
294 #: git-gui.sh:2443 git-gui.sh:2864
295 msgid "New Commit"
296 msgstr "Ny innsjekking"
297
298 #: git-gui.sh:2451 git-gui.sh:2871
299 msgid "Amend Last Commit"
300 msgstr "Legg til forrige innsjekking"
301
302 #: git-gui.sh:2461 git-gui.sh:2825 lib/remote_branch_delete.tcl:99
303 msgid "Rescan"
304 msgstr "Søk på ny"
305
306 #: git-gui.sh:2467
307 msgid "Stage To Commit"
308 msgstr "Legg til i innsjekkingskøen"
309
310 #: git-gui.sh:2473
311 msgid "Stage Changed Files To Commit"
312 msgstr "Legg til endrede filer i innsjekkingskøen"
313
314 #: git-gui.sh:2479
315 msgid "Unstage From Commit"
316 msgstr "Fjern fra innsjekkingskøen"
317
318 #: git-gui.sh:2484 lib/index.tcl:410
319 msgid "Revert Changes"
320 msgstr "Tilbakestill endringer"
321
322 #: git-gui.sh:2491 git-gui.sh:3069
323 msgid "Show Less Context"
324 msgstr "Vis mindre innhold"
325
326 #: git-gui.sh:2495 git-gui.sh:3073
327 msgid "Show More Context"
328 msgstr "Vis mer innhold"
329
330 #: git-gui.sh:2502 git-gui.sh:2838 git-gui.sh:2947
331 msgid "Sign Off"
332 msgstr "Signér"
333
334 #: git-gui.sh:2518
335 msgid "Local Merge..."
336 msgstr "Lokal sammenslåing..."
337
338 #: git-gui.sh:2523
339 msgid "Abort Merge..."
340 msgstr "Avbryt sammenslåing..."
341
342 #: git-gui.sh:2535 git-gui.sh:2575
343 msgid "Add..."
344 msgstr "Legg til..."
345
346 #: git-gui.sh:2539
347 msgid "Push..."
348 msgstr "Send..."
349
350 #: git-gui.sh:2543
351 msgid "Delete Branch..."
352 msgstr "Fjern gren..."
353
354 #: git-gui.sh:2553 git-gui.sh:2589 lib/about.tcl:14
355 #: lib/choose_repository.tcl:44 lib/choose_repository.tcl:53
356 #, tcl-format
357 msgid "About %s"
358 msgstr "Om %s"
359
360 #: git-gui.sh:2557
361 msgid "Preferences..."
362 msgstr "Innstillinger..."
363
364 #: git-gui.sh:2565 git-gui.sh:3115
365 msgid "Options..."
366 msgstr "Alternativer..."
367
368 #: git-gui.sh:2576
369 msgid "Remove..."
370 msgstr "Fjern..."
371
372 #: git-gui.sh:2585 lib/choose_repository.tcl:50
373 msgid "Help"
374 msgstr "Hjelp"
375
376 #: git-gui.sh:2611
377 msgid "Online Documentation"
378 msgstr "Online dokumentasjon"
379
380 #: git-gui.sh:2614 lib/choose_repository.tcl:47 lib/choose_repository.tcl:56
381 msgid "Show SSH Key"
382 msgstr "Vis SSH-nøkkel"
383
384 #: git-gui.sh:2707
385 #, tcl-format
386 msgid "fatal: cannot stat path %s: No such file or directory"
387 msgstr ""
388 "kritisk: kunne ikke finne status for sti %s: Ingen slik fil eller katalog"
389
390 #: git-gui.sh:2740
391 msgid "Current Branch:"
392 msgstr "Nåværende gren:"
393
394 #: git-gui.sh:2761
395 msgid "Staged Changes (Will Commit)"
396 msgstr "Køede endringer (til innsjekking)"
397
398 #: git-gui.sh:2781
399 msgid "Unstaged Changes"
400 msgstr "Ukøede endringer"
401
402 #: git-gui.sh:2831
403 msgid "Stage Changed"
404 msgstr "Kø endret"
405
406 #: git-gui.sh:2850 lib/transport.tcl:93 lib/transport.tcl:182
407 msgid "Push"
408 msgstr "Send"
409
410 #: git-gui.sh:2885
411 msgid "Initial Commit Message:"
412 msgstr "Innledende innsjekkingsmelding:"
413
414 #: git-gui.sh:2886
415 msgid "Amended Commit Message:"
416 msgstr "Utdypt innsjekkingsmelding"
417
418 #: git-gui.sh:2887
419 msgid "Amended Initial Commit Message:"
420 msgstr "Utdypt innledende innsjekkingsmelding:"
421
422 #: git-gui.sh:2888
423 msgid "Amended Merge Commit Message:"
424 msgstr "Utdypt innsjekkingsmelding for sammenslåing:"
425
426 #: git-gui.sh:2889
427 msgid "Merge Commit Message:"
428 msgstr "Revisjonsmelding for sammenslåing:"
429
430 #: git-gui.sh:2890
431 msgid "Commit Message:"
432 msgstr "Revisjonsmelding:"
433
434 #: git-gui.sh:2939 git-gui.sh:3090 lib/console.tcl:73
435 msgid "Copy All"
436 msgstr "Kopier alle"
437
438 #: git-gui.sh:2963 lib/blame.tcl:104
439 msgid "File:"
440 msgstr "Fil:"
441
442 #: git-gui.sh:3078
443 msgid "Refresh"
444 msgstr "Oppdater"
445
446 #: git-gui.sh:3099
447 msgid "Decrease Font Size"
448 msgstr "Gjør teksten mindre"
449
450 #: git-gui.sh:3103
451 msgid "Increase Font Size"
452 msgstr "Gjør teksten større"
453
454 #: git-gui.sh:3111 lib/blame.tcl:281
455 msgid "Encoding"
456 msgstr "Tekstkoding"
457
458 #: git-gui.sh:3122
459 msgid "Apply/Reverse Hunk"
460 msgstr "Bruk/tilbakestill del"
461
462 #: git-gui.sh:3127
463 msgid "Apply/Reverse Line"
464 msgstr "Bruk/tilbakestill linje"
465
466 #: git-gui.sh:3137
467 msgid "Run Merge Tool"
468 msgstr "Start sammenslåingsprosess"
469
470 #: git-gui.sh:3142
471 msgid "Use Remote Version"
472 msgstr "Bruk versjon fra fjernarkiv"
473
474 #: git-gui.sh:3146
475 msgid "Use Local Version"
476 msgstr "Bruk lokal versjon"
477
478 #: git-gui.sh:3150
479 msgid "Revert To Base"
480 msgstr "Tilbakestill til baseversjonen"
481
482 #: git-gui.sh:3169
483 msgid "Unstage Hunk From Commit"
484 msgstr "Fjern delen fra innsjekkingskøen"
485
486 #: git-gui.sh:3170
487 msgid "Unstage Line From Commit"
488 msgstr "Fjern linjen fra innsjekkingskøen"
489
490 #: git-gui.sh:3172
491 msgid "Stage Hunk For Commit"
492 msgstr "Legg del i innsjekkingskøen"
493
494 #: git-gui.sh:3173
495 msgid "Stage Line For Commit"
496 msgstr "Legg til linje i innsjekkingskøen"
497
498 #: git-gui.sh:3196
499 msgid "Initializing..."
500 msgstr "Initsialiserer..."
501
502 #: git-gui.sh:3301
503 #, tcl-format
504 msgid ""
505 "Possible environment issues exist.\n"
506 "\n"
507 "The following environment variables are probably\n"
508 "going to be ignored by any Git subprocess run\n"
509 "by %s:\n"
510 "\n"
511 msgstr ""
512
513 #: git-gui.sh:3331
514 msgid ""
515 "\n"
516 "This is due to a known issue with the\n"
517 "Tcl binary distributed by Cygwin."
518 msgstr ""
519
520 #: git-gui.sh:3336
521 #, tcl-format
522 msgid ""
523 "\n"
524 "\n"
525 "A good replacement for %s\n"
526 "is placing values for the user.name and\n"
527 "user.email settings into your personal\n"
528 "~/.gitconfig file.\n"
529 msgstr ""
530
531 #: lib/about.tcl:26
532 msgid "git-gui - a graphical user interface for Git."
533 msgstr "git-gui - Et grafisk brukergrensesnitt for Git."
534
535 #: lib/blame.tcl:72
536 msgid "File Viewer"
537 msgstr "Filviser"
538
539 #: lib/blame.tcl:78
540 msgid "Commit:"
541 msgstr "Innsjekking:"
542
543 #: lib/blame.tcl:271
544 msgid "Copy Commit"
545 msgstr "Kopier innsjekking"
546
547 #: lib/blame.tcl:275
548 msgid "Find Text..."
549 msgstr "Søk etter tekst..."
550
551 #: lib/blame.tcl:284
552 msgid "Do Full Copy Detection"
553 msgstr "Gjennomfør full deteksjon av kopieringer"
554
555 #: lib/blame.tcl:288
556 msgid "Show History Context"
557 msgstr "Vis historikkens innhold"
558
559 #: lib/blame.tcl:291
560 msgid "Blame Parent Commit"
561 msgstr ""
562
563 #: lib/blame.tcl:450
564 #, tcl-format
565 msgid "Reading %s..."
566 msgstr "Leser %s..."
567
568 #: lib/blame.tcl:557
569 msgid "Loading copy/move tracking annotations..."
570 msgstr ""
571
572 #: lib/blame.tcl:577
573 msgid "lines annotated"
574 msgstr ""
575
576 #: lib/blame.tcl:769
577 msgid "Loading original location annotations..."
578 msgstr ""
579
580 #: lib/blame.tcl:772
581 msgid "Annotation complete."
582 msgstr ""
583
584 #: lib/blame.tcl:802
585 msgid "Busy"
586 msgstr "Opptatt"
587
588 #: lib/blame.tcl:803
589 msgid "Annotation process is already running."
590 msgstr ""
591
592 #: lib/blame.tcl:842
593 msgid "Running thorough copy detection..."
594 msgstr "Kjører kopidetektering..."
595
596 #: lib/blame.tcl:910
597 msgid "Loading annotation..."
598 msgstr ""
599
600 #: lib/blame.tcl:964
601 msgid "Author:"
602 msgstr "Forfatter:"
603
604 #: lib/blame.tcl:968
605 msgid "Committer:"
606 msgstr "Innsjekker:"
607
608 #: lib/blame.tcl:973
609 msgid "Original File:"
610 msgstr "Opprinnelig fil:"
611
612 #: lib/blame.tcl:1021
613 msgid "Cannot find HEAD commit:"
614 msgstr "Finner ikke HEAD's innsjekking:"
615
616 #: lib/blame.tcl:1076
617 msgid "Cannot find parent commit:"
618 msgstr "Kan ikke finne innsjekkingens forelder:"
619
620 #: lib/blame.tcl:1091
621 msgid "Unable to display parent"
622 msgstr "Kan ikke vise forelder"
623
624 #: lib/blame.tcl:1092 lib/diff.tcl:297
625 msgid "Error loading diff:"
626 msgstr "Feil ved innlasting av forskjell:"
627
628 #: lib/blame.tcl:1232
629 msgid "Originally By:"
630 msgstr "Opprinnelig av:"
631
632 #: lib/blame.tcl:1238
633 msgid "In File:"
634 msgstr "I fil:"
635
636 #: lib/blame.tcl:1243
637 msgid "Copied Or Moved Here By:"
638 msgstr "Kopiert eller flyttet hit av:"
639
640 #: lib/branch_checkout.tcl:14 lib/branch_checkout.tcl:19
641 msgid "Checkout Branch"
642 msgstr "Sjekk ut gren"
643
644 #: lib/branch_checkout.tcl:23
645 msgid "Checkout"
646 msgstr "Utsjekking"
647
648 #: lib/branch_checkout.tcl:27 lib/branch_create.tcl:35
649 #: lib/branch_delete.tcl:32 lib/branch_rename.tcl:30 lib/browser.tcl:282
650 #: lib/checkout_op.tcl:544 lib/choose_font.tcl:43 lib/merge.tcl:172
651 #: lib/option.tcl:125 lib/remote_add.tcl:32 lib/remote_branch_delete.tcl:42
652 #: lib/tools_dlg.tcl:40 lib/tools_dlg.tcl:204 lib/tools_dlg.tcl:352
653 #: lib/transport.tcl:97
654 msgid "Cancel"
655 msgstr "Avbryt"
656
657 #: lib/branch_checkout.tcl:32 lib/browser.tcl:287 lib/tools_dlg.tcl:328
658 msgid "Revision"
659 msgstr "Revisjon"
660
661 #: lib/branch_checkout.tcl:36 lib/branch_create.tcl:69 lib/option.tcl:280
662 msgid "Options"
663 msgstr "Valg"
664
665 #: lib/branch_checkout.tcl:39 lib/branch_create.tcl:92
666 msgid "Fetch Tracking Branch"
667 msgstr "Hent sporet gren"
668
669 #: lib/branch_checkout.tcl:44
670 msgid "Detach From Local Branch"
671 msgstr "Koble bort lokal gren"
672
673 #: lib/branch_create.tcl:22
674 msgid "Create Branch"
675 msgstr "Opprett gren"
676
677 #: lib/branch_create.tcl:27
678 msgid "Create New Branch"
679 msgstr "Opprett ny gren"
680
681 #: lib/branch_create.tcl:31 lib/choose_repository.tcl:377
682 msgid "Create"
683 msgstr "Opprett"
684
685 #: lib/branch_create.tcl:40
686 msgid "Branch Name"
687 msgstr "Navn på gren"
688
689 #: lib/branch_create.tcl:43 lib/remote_add.tcl:39 lib/tools_dlg.tcl:50
690 msgid "Name:"
691 msgstr "Navn:"
692
693 #: lib/branch_create.tcl:58
694 msgid "Match Tracking Branch Name"
695 msgstr "Bruk navn på sporet gren"
696
697 #: lib/branch_create.tcl:66
698 msgid "Starting Revision"
699 msgstr "Starter revisjon"
700
701 #: lib/branch_create.tcl:72
702 msgid "Update Existing Branch:"
703 msgstr "Oppdater eksisterende gren:"
704
705 #: lib/branch_create.tcl:75
706 msgid "No"
707 msgstr "Nei"
708
709 #: lib/branch_create.tcl:80
710 msgid "Fast Forward Only"
711 msgstr "Kun hurtigfremspoling"
712
713 #: lib/branch_create.tcl:85 lib/checkout_op.tcl:536
714 msgid "Reset"
715 msgstr "Tilbakestill"
716
717 #: lib/branch_create.tcl:97
718 msgid "Checkout After Creation"
719 msgstr "Sjekk ut etter oppretting"
720
721 #: lib/branch_create.tcl:131
722 msgid "Please select a tracking branch."
723 msgstr "Velg en gren som skal følges."
724
725 #: lib/branch_create.tcl:140
726 #, tcl-format
727 msgid "Tracking branch %s is not a branch in the remote repository."
728 msgstr "Den fulgte grenen %s er ikke en gren i fjernarkivet."
729
730 #: lib/branch_create.tcl:153 lib/branch_rename.tcl:86
731 msgid "Please supply a branch name."
732 msgstr "Angi et navn for grenen."
733
734 #: lib/branch_create.tcl:164 lib/branch_rename.tcl:106
735 #, tcl-format
736 msgid "'%s' is not an acceptable branch name."
737 msgstr "'%s' kan ikke brukes som navn på en gren."
738
739 #: lib/branch_delete.tcl:15
740 msgid "Delete Branch"
741 msgstr "Fjern gren"
742
743 #: lib/branch_delete.tcl:20
744 msgid "Delete Local Branch"
745 msgstr "Fjern lokal gren"
746
747 #: lib/branch_delete.tcl:37
748 msgid "Local Branches"
749 msgstr "Lokale grener"
750
751 #: lib/branch_delete.tcl:52
752 msgid "Delete Only If Merged Into"
753 msgstr "Fjern kun ved sammenslåing"
754
755 #: lib/branch_delete.tcl:54
756 msgid "Always (Do not perform merge test.)"
757 msgstr "Alltid (Ikke utfør sammenslåingstest.)"
758
759 #: lib/branch_delete.tcl:103
760 #, tcl-format
761 msgid "The following branches are not completely merged into %s:"
762 msgstr "Følgende grener er ikke fullstendig slått sammen med %s:"
763
764 #: lib/branch_delete.tcl:141
765 #, tcl-format
766 msgid ""
767 "Failed to delete branches:\n"
768 "%s"
769 msgstr ""
770 "Kunne ikke fjerne grener:\n"
771 "%s"
772
773 #: lib/branch_rename.tcl:14 lib/branch_rename.tcl:22
774 msgid "Rename Branch"
775 msgstr "Gi gren nytt navn"
776
777 #: lib/branch_rename.tcl:26
778 msgid "Rename"
779 msgstr "Endre navn"
780
781 #: lib/branch_rename.tcl:36
782 msgid "Branch:"
783 msgstr "Gren:"
784
785 #: lib/branch_rename.tcl:39
786 msgid "New Name:"
787 msgstr "Nytt navn:"
788
789 #: lib/branch_rename.tcl:75
790 msgid "Please select a branch to rename."
791 msgstr "Vennligst velg grenen du vil endre navn på."
792
793 #: lib/branch_rename.tcl:96 lib/checkout_op.tcl:201
794 #, tcl-format
795 msgid "Branch '%s' already exists."
796 msgstr "Grenen '%s' eksisterer allerede."
797
798 #: lib/branch_rename.tcl:117
799 #, tcl-format
800 msgid "Failed to rename '%s'."
801 msgstr "Kunne ikke endre navnet '%s'."
802
803 #: lib/browser.tcl:17
804 msgid "Starting..."
805 msgstr "Starter..."
806
807 #: lib/browser.tcl:26
808 msgid "File Browser"
809 msgstr "Utforsker"
810
811 #: lib/browser.tcl:126 lib/browser.tcl:143
812 #, tcl-format
813 msgid "Loading %s..."
814 msgstr "Laster %s..."
815
816 #: lib/browser.tcl:187
817 msgid "[Up To Parent]"
818 msgstr "[Opp til forelder]"
819
820 #: lib/browser.tcl:267 lib/browser.tcl:273
821 msgid "Browse Branch Files"
822 msgstr "Bla igjennom grenens filer"
823
824 #: lib/browser.tcl:278 lib/choose_repository.tcl:394
825 #: lib/choose_repository.tcl:480 lib/choose_repository.tcl:491
826 #: lib/choose_repository.tcl:995
827 msgid "Browse"
828 msgstr "Bla igjennom"
829
830 #: lib/checkout_op.tcl:84
831 #, tcl-format
832 msgid "Fetching %s from %s"
833 msgstr "Henter %s fra %s"
834
835 #: lib/checkout_op.tcl:132
836 #, tcl-format
837 msgid "fatal: Cannot resolve %s"
838 msgstr "kritisk: Kan ikke åpne %s"
839
840 #: lib/checkout_op.tcl:145 lib/console.tcl:81 lib/database.tcl:31
841 #: lib/sshkey.tcl:53
842 msgid "Close"
843 msgstr "Lukk"
844
845 #: lib/checkout_op.tcl:174
846 #, tcl-format
847 msgid "Branch '%s' does not exist."
848 msgstr "Grenen '%s' eksisterer ikke."
849
850 #: lib/checkout_op.tcl:193
851 #, tcl-format
852 msgid "Failed to configure simplified git-pull for '%s'."
853 msgstr "Kunne ikke konfigurere forenklet git-pull for '%s'."
854
855 #: lib/checkout_op.tcl:228
856 #, tcl-format
857 msgid ""
858 "Branch '%s' already exists.\n"
859 "\n"
860 "It cannot fast-forward to %s.\n"
861 "A merge is required."
862 msgstr ""
863 "Grenen '%s' eksisterer allerede.\n"
864 "\n"
865 "Den kan ikke hurtigfremspoles til %s.\n"
866 "En sammenslåing er påkrevd."
867
868 #: lib/checkout_op.tcl:242
869 #, tcl-format
870 msgid "Merge strategy '%s' not supported."
871 msgstr "Sammenslåingsstrategien '%s' er ikke støttet."
872
873 #: lib/checkout_op.tcl:261
874 #, tcl-format
875 msgid "Failed to update '%s'."
876 msgstr "Kunne ikke oppdatere '%s'."
877
878 #: lib/checkout_op.tcl:273
879 msgid "Staging area (index) is already locked."
880 msgstr "Køområdet (index) er allerede låst."
881
882 #: lib/checkout_op.tcl:288
883 msgid ""
884 "Last scanned state does not match repository state.\n"
885 "\n"
886 "Another Git program has modified this repository since the last scan. A "
887 "rescan must be performed before the current branch can be changed.\n"
888 "\n"
889 "The rescan will be automatically started now.\n"
890 msgstr ""
891
892 #: lib/checkout_op.tcl:344
893 #, tcl-format
894 msgid "Updating working directory to '%s'..."
895 msgstr "Oppdaterer arbeidskatalogen til '%s'..."
896
897 #: lib/checkout_op.tcl:345
898 msgid "files checked out"
899 msgstr "filer sjekket ut"
900
901 #: lib/checkout_op.tcl:375
902 #, tcl-format
903 msgid "Aborted checkout of '%s' (file level merging is required)."
904 msgstr "Avbrøt utsjekkingen av '%s' (sammenslåing på filnivå kreves)."
905
906 #: lib/checkout_op.tcl:376
907 msgid "File level merge required."
908 msgstr "Sammenslåing på filnivå kreves"
909
910 #: lib/checkout_op.tcl:380
911 #, tcl-format
912 msgid "Staying on branch '%s'."
913 msgstr "Blir stående på grenen '%s'."
914
915 #: lib/checkout_op.tcl:451
916 msgid ""
917 "You are no longer on a local branch.\n"
918 "\n"
919 "If you wanted to be on a branch, create one now starting from 'This Detached "
920 "Checkout'."
921 msgstr ""
922
923 #: lib/checkout_op.tcl:468 lib/checkout_op.tcl:472
924 #, tcl-format
925 msgid "Checked out '%s'."
926 msgstr "Sjekket ut '%s'."
927
928 #: lib/checkout_op.tcl:500
929 #, tcl-format
930 msgid "Resetting '%s' to '%s' will lose the following commits:"
931 msgstr ""
932 "Tilbakestilling av '%s' til '%s' vil medføre tap av følgende innsjekkinger:"
933
934 #: lib/checkout_op.tcl:522
935 msgid "Recovering lost commits may not be easy."
936 msgstr ""
937 "Det vil kanskje ikke være så enkelt å gjenopprette en tapt innsjekking."
938
939 #: lib/checkout_op.tcl:527
940 #, tcl-format
941 msgid "Reset '%s'?"
942 msgstr "Tilbakestill '%s'?"
943
944 #: lib/checkout_op.tcl:532 lib/merge.tcl:164 lib/tools_dlg.tcl:343
945 msgid "Visualize"
946 msgstr "Visualiser"
947
948 #: lib/checkout_op.tcl:600
949 #, tcl-format
950 msgid ""
951 "Failed to set current branch.\n"
952 "\n"
953 "This working directory is only partially switched. We successfully updated "
954 "your files, but failed to update an internal Git file.\n"
955 "\n"
956 "This should not have occurred. %s will now close and give up."
957 msgstr ""
958
959 #: lib/choose_font.tcl:39
960 msgid "Select"
961 msgstr "Velg"
962
963 #: lib/choose_font.tcl:53
964 msgid "Font Family"
965 msgstr "Skrifttype-familie"
966
967 #: lib/choose_font.tcl:74
968 msgid "Font Size"
969 msgstr "Skriftstørrelse"
970
971 #: lib/choose_font.tcl:91
972 msgid "Font Example"
973 msgstr "Skrifteksempel"
974
975 #: lib/choose_font.tcl:103
976 msgid ""
977 "This is example text.\n"
978 "If you like this text, it can be your font."
979 msgstr ""
980 "Dette er en eksempeltekst.\n"
981 "Hvis du liker hvordan teksten ser ut, kan du velge dette som din skrifttype."
982
983 #: lib/choose_repository.tcl:28
984 msgid "Git Gui"
985 msgstr "Git Gui"
986
987 #: lib/choose_repository.tcl:87 lib/choose_repository.tcl:382
988 msgid "Create New Repository"
989 msgstr "Opprett nytt arkiv"
990
991 #: lib/choose_repository.tcl:93
992 msgid "New..."
993 msgstr "Ny..."
994
995 #: lib/choose_repository.tcl:100 lib/choose_repository.tcl:465
996 msgid "Clone Existing Repository"
997 msgstr "Klon eksistererende arkiv"
998
999 #: lib/choose_repository.tcl:106
1000 msgid "Clone..."
1001 msgstr "Klon..."
1002
1003 #: lib/choose_repository.tcl:113 lib/choose_repository.tcl:983
1004 msgid "Open Existing Repository"
1005 msgstr "Åpne eksistererende arkiv"
1006
1007 #: lib/choose_repository.tcl:119
1008 msgid "Open..."
1009 msgstr "Åpne..."
1010
1011 #: lib/choose_repository.tcl:132
1012 msgid "Recent Repositories"
1013 msgstr "Nylig brukte arkiv"
1014
1015 #: lib/choose_repository.tcl:138
1016 msgid "Open Recent Repository:"
1017 msgstr "Åpne nylig brukt arkiv:"
1018
1019 #: lib/choose_repository.tcl:302 lib/choose_repository.tcl:309
1020 #: lib/choose_repository.tcl:316
1021 #, tcl-format
1022 msgid "Failed to create repository %s:"
1023 msgstr "Kunne ikke opprette arkivet %s:"
1024
1025 #: lib/choose_repository.tcl:387
1026 msgid "Directory:"
1027 msgstr "Mappe:"
1028
1029 #: lib/choose_repository.tcl:417 lib/choose_repository.tcl:544
1030 #: lib/choose_repository.tcl:1017
1031 msgid "Git Repository"
1032 msgstr "Git arkiv"
1033
1034 #: lib/choose_repository.tcl:442
1035 #, tcl-format
1036 msgid "Directory %s already exists."
1037 msgstr "Mappen %s eksisterer allerede."
1038
1039 #: lib/choose_repository.tcl:446
1040 #, tcl-format
1041 msgid "File %s already exists."
1042 msgstr "Filen %s eksisterer allerede."
1043
1044 #: lib/choose_repository.tcl:460
1045 msgid "Clone"
1046 msgstr "Klon"
1047
1048 #: lib/choose_repository.tcl:473
1049 msgid "Source Location:"
1050 msgstr "Kildeplassering:"
1051
1052 #: lib/choose_repository.tcl:484
1053 msgid "Target Directory:"
1054 msgstr "Destinasjonsmappe:"
1055
1056 #: lib/choose_repository.tcl:496
1057 msgid "Clone Type:"
1058 msgstr "Klontype:"
1059
1060 #: lib/choose_repository.tcl:502
1061 msgid "Standard (Fast, Semi-Redundant, Hardlinks)"
1062 msgstr "Standard (rask, delvis redundant, hardlinker)"
1063
1064 #: lib/choose_repository.tcl:508
1065 msgid "Full Copy (Slower, Redundant Backup)"
1066 msgstr "Full kopi (tregere, redundant sikkerhetskopi)"
1067
1068 #: lib/choose_repository.tcl:514
1069 msgid "Shared (Fastest, Not Recommended, No Backup)"
1070 msgstr "Delt (raskest, ikke anbefalt, ingen sikkerhetskopiering)"
1071
1072 #: lib/choose_repository.tcl:550 lib/choose_repository.tcl:597
1073 #: lib/choose_repository.tcl:743 lib/choose_repository.tcl:813
1074 #: lib/choose_repository.tcl:1023 lib/choose_repository.tcl:1031
1075 #, tcl-format
1076 msgid "Not a Git repository: %s"
1077 msgstr "Ikke et Git-arkiv: %s"
1078
1079 #: lib/choose_repository.tcl:586
1080 msgid "Standard only available for local repository."
1081 msgstr "Standard er kun tilgjengelig for lokalt arkiv."
1082
1083 #: lib/choose_repository.tcl:590
1084 msgid "Shared only available for local repository."
1085 msgstr "Delt er kun tilgjengelig for lokalt arkiv."
1086
1087 #: lib/choose_repository.tcl:611
1088 #, tcl-format
1089 msgid "Location %s already exists."
1090 msgstr "Stedet %s eksisterer allerede."
1091
1092 #: lib/choose_repository.tcl:622
1093 msgid "Failed to configure origin"
1094 msgstr "Kunne ikke konfigurere kildeoppføring"
1095
1096 #: lib/choose_repository.tcl:634
1097 msgid "Counting objects"
1098 msgstr "Teller objekter"
1099
1100 #: lib/choose_repository.tcl:635
1101 msgid "buckets"
1102 msgstr "bøtter"
1103
1104 #: lib/choose_repository.tcl:659
1105 #, tcl-format
1106 msgid "Unable to copy objects/info/alternates: %s"
1107 msgstr "Kunne ikke kopiere objekter/informasjon/alternativt: %s"
1108
1109 #: lib/choose_repository.tcl:695
1110 #, tcl-format
1111 msgid "Nothing to clone from %s."
1112 msgstr "Ingenting å klone fra %s."
1113
1114 #: lib/choose_repository.tcl:697 lib/choose_repository.tcl:911
1115 #: lib/choose_repository.tcl:923
1116 msgid "The 'master' branch has not been initialized."
1117 msgstr "Grenen 'master' har ikke blitt initsialisert."
1118
1119 #: lib/choose_repository.tcl:710
1120 msgid "Hardlinks are unavailable. Falling back to copying."
1121 msgstr "Harde linker er utilgjengelig. Går tilbake til kopiering."
1122
1123 #: lib/choose_repository.tcl:722
1124 #, tcl-format
1125 msgid "Cloning from %s"
1126 msgstr "Kloner fra %s"
1127
1128 #: lib/choose_repository.tcl:753
1129 msgid "Copying objects"
1130 msgstr "Kopierer objekter"
1131
1132 #: lib/choose_repository.tcl:754
1133 msgid "KiB"
1134 msgstr "kB"
1135
1136 #: lib/choose_repository.tcl:778
1137 #, tcl-format
1138 msgid "Unable to copy object: %s"
1139 msgstr "Kunne ikke kopiere objekt: %s"
1140
1141 #: lib/choose_repository.tcl:788
1142 msgid "Linking objects"
1143 msgstr "Lenker objekter"
1144
1145 #: lib/choose_repository.tcl:789
1146 msgid "objects"
1147 msgstr "objekter"
1148
1149 #: lib/choose_repository.tcl:797
1150 #, tcl-format
1151 msgid "Unable to hardlink object: %s"
1152 msgstr "Kunne ikke opprette hardlink med objektet: %s"
1153
1154 #: lib/choose_repository.tcl:852
1155 msgid "Cannot fetch branches and objects. See console output for details."
1156 msgstr "Kunne ikke hente grener og objekter. Se utdata i konsoll for detaljer."
1157
1158 #: lib/choose_repository.tcl:863
1159 msgid "Cannot fetch tags. See console output for details."
1160 msgstr "Kunne ikke hente tagger. Se utdata i konsoll for detaljer."
1161
1162 #: lib/choose_repository.tcl:887
1163 msgid "Cannot determine HEAD. See console output for details."
1164 msgstr "Kan ikke bestemme HEAD. Se utdata i konsoll for detaljer."
1165
1166 #: lib/choose_repository.tcl:896
1167 #, tcl-format
1168 msgid "Unable to cleanup %s"
1169 msgstr "Kunne ikke rydde opp %s"
1170
1171 #: lib/choose_repository.tcl:902
1172 msgid "Clone failed."
1173 msgstr "Kloning feilet."
1174
1175 #: lib/choose_repository.tcl:909
1176 msgid "No default branch obtained."
1177 msgstr "Ingen standardgren hentet."
1178
1179 #: lib/choose_repository.tcl:920
1180 #, tcl-format
1181 msgid "Cannot resolve %s as a commit."
1182 msgstr "Kan ikke finne %s som en innsjekking."
1183
1184 #: lib/choose_repository.tcl:932
1185 msgid "Creating working directory"
1186 msgstr "Oppretter arbeidskatalog"
1187
1188 #: lib/choose_repository.tcl:933 lib/index.tcl:65 lib/index.tcl:128
1189 #: lib/index.tcl:196
1190 msgid "files"
1191 msgstr "filer"
1192
1193 #: lib/choose_repository.tcl:962
1194 msgid "Initial file checkout failed."
1195 msgstr "Initsialiserende utsjekking feilet."
1196
1197 #: lib/choose_repository.tcl:978
1198 msgid "Open"
1199 msgstr "Åpne"
1200
1201 #: lib/choose_repository.tcl:988
1202 msgid "Repository:"
1203 msgstr "Arkiv:"
1204
1205 #: lib/choose_repository.tcl:1037
1206 #, tcl-format
1207 msgid "Failed to open repository %s:"
1208 msgstr "Kunne ikke åpne arkivet %s:"
1209
1210 #: lib/choose_rev.tcl:53
1211 msgid "This Detached Checkout"
1212 msgstr "Denne frakoblede utsjekkingen"
1213
1214 #: lib/choose_rev.tcl:60
1215 msgid "Revision Expression:"
1216 msgstr "Revisjonsuttrykk:"
1217
1218 #: lib/choose_rev.tcl:74
1219 msgid "Local Branch"
1220 msgstr "Lokal gren"
1221
1222 #: lib/choose_rev.tcl:79
1223 msgid "Tracking Branch"
1224 msgstr "Sporet gren"
1225
1226 #: lib/choose_rev.tcl:84 lib/choose_rev.tcl:538
1227 msgid "Tag"
1228 msgstr "Tag"
1229
1230 #: lib/choose_rev.tcl:317
1231 #, tcl-format
1232 msgid "Invalid revision: %s"
1233 msgstr "Ugyldig revisjon: %s"
1234
1235 #: lib/choose_rev.tcl:338
1236 msgid "No revision selected."
1237 msgstr "Ingen revisjoner valgt."
1238
1239 #: lib/choose_rev.tcl:346
1240 msgid "Revision expression is empty."
1241 msgstr "Revisjonsuttrykk er tomt."
1242
1243 #: lib/choose_rev.tcl:531
1244 msgid "Updated"
1245 msgstr "Oppdatert"
1246
1247 #: lib/choose_rev.tcl:559
1248 msgid "URL"
1249 msgstr "URL"
1250
1251 #: lib/commit.tcl:9
1252 msgid ""
1253 "There is nothing to amend.\n"
1254 "\n"
1255 "You are about to create the initial commit. There is no commit before this "
1256 "to amend.\n"
1257 msgstr ""
1258 "Det er ingenting å legge til.\n"
1259 "\n"
1260 "Du er i ferd med å lage den initsialiserende revisjonen. Det er ingen "
1261 "tidligere revisjoner å tilføye.\n"
1262
1263 #: lib/commit.tcl:18
1264 msgid ""
1265 "Cannot amend while merging.\n"
1266 "\n"
1267 "You are currently in the middle of a merge that has not been fully "
1268 "completed. You cannot amend the prior commit unless you first abort the "
1269 "current merge activity.\n"
1270 msgstr ""
1271 "Kan ikke tilføye under sammenslåing.\n"
1272 "\n"
1273 "Du er for øyeblikket under en pågående sammenslåing som ikke er fullført. Du "
1274 "kan ikke tilføye en tidligere revisjon med mindre du først avbryter denne "
1275 "sammenslåingen.\n"
1276
1277 #: lib/commit.tcl:49
1278 msgid "Error loading commit data for amend:"
1279 msgstr "Feil ved innhenting av revisjonsdata for tilføying:"
1280
1281 #: lib/commit.tcl:76
1282 msgid "Unable to obtain your identity:"
1283 msgstr "Kunne ikke avgjøre din identitet:"
1284
1285 #: lib/commit.tcl:81
1286 msgid "Invalid GIT_COMMITTER_IDENT:"
1287 msgstr "Ugyldig GIT_COMMITTER_IDENT:"
1288
1289 #: lib/commit.tcl:133
1290 msgid ""
1291 "Last scanned state does not match repository state.\n"
1292 "\n"
1293 "Another Git program has modified this repository since the last scan. A "
1294 "rescan must be performed before another commit can be created.\n"
1295 "\n"
1296 "The rescan will be automatically started now.\n"
1297 msgstr ""
1298
1299 #: lib/commit.tcl:156
1300 #, tcl-format
1301 msgid ""
1302 "Unmerged files cannot be committed.\n"
1303 "\n"
1304 "File %s has merge conflicts. You must resolve them and stage the file "
1305 "before committing.\n"
1306 msgstr ""
1307
1308 #: lib/commit.tcl:164
1309 #, tcl-format
1310 msgid ""
1311 "Unknown file state %s detected.\n"
1312 "\n"
1313 "File %s cannot be committed by this program.\n"
1314 msgstr ""
1315 "Ukjent filstatus %s er funnet.\n"
1316 "\n"
1317 "Filen %s kan ikke sjekkes inn av dette programmet.\n"
1318
1319 #: lib/commit.tcl:172
1320 msgid ""
1321 "No changes to commit.\n"
1322 "\n"
1323 "You must stage at least 1 file before you can commit.\n"
1324 msgstr ""
1325 "Ingen endringer å sjekke inn.\n"
1326 "\n"
1327 "Du må køe minst en fil før du kan sjekke inn noe.\n"
1328
1329 #: lib/commit.tcl:187
1330 msgid ""
1331 "Please supply a commit message.\n"
1332 "\n"
1333 "A good commit message has the following format:\n"
1334 "\n"
1335 "- First line: Describe in one sentence what you did.\n"
1336 "- Second line: Blank\n"
1337 "- Remaining lines: Describe why this change is good.\n"
1338 msgstr ""
1339 "Vennligst angi en revisjonsmelding.\n"
1340 "\n"
1341 "En god melding har følgende format:\n"
1342 "\n"
1343 "- Første linje: En beskrivelse av hva du har gjort i én setning.\n"
1344 "- Andre linje: Blank\n"
1345 "- Resterende linjer: Forklar hvorfor denne endringen er bra.\n"
1346
1347 #: lib/commit.tcl:211
1348 #, tcl-format
1349 msgid "warning: Tcl does not support encoding '%s'."
1350 msgstr "advarsel: Tcl støtter ikke denne tegnkodingen '%s'."
1351
1352 #: lib/commit.tcl:227
1353 msgid "Calling pre-commit hook..."
1354 msgstr ""
1355
1356 #: lib/commit.tcl:242
1357 msgid "Commit declined by pre-commit hook."
1358 msgstr ""
1359
1360 #: lib/commit.tcl:265
1361 msgid "Calling commit-msg hook..."
1362 msgstr ""
1363
1364 #: lib/commit.tcl:280
1365 msgid "Commit declined by commit-msg hook."
1366 msgstr ""
1367
1368 #: lib/commit.tcl:293
1369 msgid "Committing changes..."
1370 msgstr "Sjekker inn endringer..."
1371
1372 #: lib/commit.tcl:309
1373 msgid "write-tree failed:"
1374 msgstr "Skriving til tre feilet:"
1375
1376 #: lib/commit.tcl:310 lib/commit.tcl:354 lib/commit.tcl:374
1377 msgid "Commit failed."
1378 msgstr "Innsjekking feilet."
1379
1380 #: lib/commit.tcl:327
1381 #, tcl-format
1382 msgid "Commit %s appears to be corrupt"
1383 msgstr "Revisjon %s ser ut til å være korrupt"
1384
1385 #: lib/commit.tcl:332
1386 msgid ""
1387 "No changes to commit.\n"
1388 "\n"
1389 "No files were modified by this commit and it was not a merge commit.\n"
1390 "\n"
1391 "A rescan will be automatically started now.\n"
1392 msgstr ""
1393 "Ingen endringer til innsjekking.\n"
1394 "\n"
1395 "Ingen filer ble endret av denne revisjonen, og det var ikke en revisjon fra "
1396 "en sammenslåing.\n"
1397 "\n"
1398 "Et nytt søk vil bli startet automatisk.\n"
1399
1400 #: lib/commit.tcl:339
1401 msgid "No changes to commit."
1402 msgstr "Ingen endringer til innsekking."
1403
1404 #: lib/commit.tcl:353
1405 msgid "commit-tree failed:"
1406 msgstr "commit-tree feilet:"
1407
1408 #: lib/commit.tcl:373
1409 msgid "update-ref failed:"
1410 msgstr "update-ref feilet:"
1411
1412 #: lib/commit.tcl:461
1413 #, tcl-format
1414 msgid "Created commit %s: %s"
1415 msgstr "Opprettet innsjekking %s: %s"
1416
1417 #: lib/console.tcl:59
1418 msgid "Working... please wait..."
1419 msgstr "Jobber... Vennligst vent..."
1420
1421 #: lib/console.tcl:186
1422 msgid "Success"
1423 msgstr "Suksess"
1424
1425 #: lib/console.tcl:200
1426 msgid "Error: Command Failed"
1427 msgstr "Feil: Kommandoen feilet"
1428
1429 #: lib/database.tcl:43
1430 msgid "Number of loose objects"
1431 msgstr "Antall løse objekter"
1432
1433 #: lib/database.tcl:44
1434 msgid "Disk space used by loose objects"
1435 msgstr "Diskplass brukt av løse objekter"
1436
1437 #: lib/database.tcl:45
1438 msgid "Number of packed objects"
1439 msgstr "Antall pakkede objekter"
1440
1441 #: lib/database.tcl:46
1442 msgid "Number of packs"
1443 msgstr "Antall pakker"
1444
1445 #: lib/database.tcl:47
1446 msgid "Disk space used by packed objects"
1447 msgstr "Diskplass brukt av pakkede objekter"
1448
1449 #: lib/database.tcl:48
1450 msgid "Packed objects waiting for pruning"
1451 msgstr "Pakkede objekter som avventer fjerning"
1452
1453 #: lib/database.tcl:49
1454 msgid "Garbage files"
1455 msgstr "Avfallsfiler"
1456
1457 #: lib/database.tcl:72
1458 msgid "Compressing the object database"
1459 msgstr "Komprimerer objektdatabasen"
1460
1461 #: lib/database.tcl:83
1462 msgid "Verifying the object database with fsck-objects"
1463 msgstr "Verifiserer objektdatabasen med fsck-objects"
1464
1465 #: lib/database.tcl:108
1466 #, tcl-format
1467 msgid ""
1468 "This repository currently has approximately %i loose objects.\n"
1469 "\n"
1470 "To maintain optimal performance it is strongly recommended that you compress "
1471 "the database when more than %i loose objects exist.\n"
1472 "\n"
1473 "Compress the database now?"
1474 msgstr ""
1475 "Dette arkivet inneholder omtrent %i 'løse' objekter.\n"
1476 "\n"
1477 "For å sikre en optimal ytelse er det sterkt anbefalt at du komprimerer "
1478 "databasen når det er flere enn %i 'løse' objekter i den.\n"
1479 "\n"
1480 "Komprimere databasen nå?"
1481
1482 #: lib/date.tcl:25
1483 #, tcl-format
1484 msgid "Invalid date from Git: %s"
1485 msgstr "Ugyldig dato fra Git: %s"
1486
1487 #: lib/diff.tcl:59
1488 #, tcl-format
1489 msgid ""
1490 "No differences detected.\n"
1491 "\n"
1492 "%s has no changes.\n"
1493 "\n"
1494 "The modification date of this file was updated by another application, but "
1495 "the content within the file was not changed.\n"
1496 "\n"
1497 "A rescan will be automatically started to find other files which may have "
1498 "the same state."
1499 msgstr ""
1500 "Ingen forandringer funnet.\n"
1501 "\n"
1502 "%s har ingen endringer.\n"
1503 "\n"
1504 "Tidsstempelet for endring på denne filen ble oppdatert av en annen "
1505 " applikasjon, men innholdet er uendret.\n"
1506 "\n"
1507 "En gjennomsøking vil nå starte automatisk for å se om andre filer har "
1508 "status."
1509
1510 #: lib/diff.tcl:99
1511 #, tcl-format
1512 msgid "Loading diff of %s..."
1513 msgstr "Laster inn forskjellene av %s..."
1514
1515 #: lib/diff.tcl:120
1516 msgid ""
1517 "LOCAL: deleted\n"
1518 "REMOTE:\n"
1519 msgstr "LOKAL: slettet\n"
1520 "FJERN:\n"
1521
1522 #: lib/diff.tcl:125
1523 msgid ""
1524 "REMOTE: deleted\n"
1525 "LOCAL:\n"
1526 msgstr "FJERN: slettet\n"
1527 "LOKAL:\n"
1528
1529 #: lib/diff.tcl:132
1530 msgid "LOCAL:\n"
1531 msgstr "LOKAL:\n"
1532
1533 #: lib/diff.tcl:135
1534 msgid "REMOTE:\n"
1535 msgstr "FJERN:\n"
1536
1537 #: lib/diff.tcl:197 lib/diff.tcl:296
1538 #, tcl-format
1539 msgid "Unable to display %s"
1540 msgstr "Kan ikke vise %s"
1541
1542 #: lib/diff.tcl:198
1543 msgid "Error loading file:"
1544 msgstr "Feil ved lesing av fil: %s"
1545
1546 #: lib/diff.tcl:205
1547 msgid "Git Repository (subproject)"
1548 msgstr "Git-arkiv (underprosjekt)"
1549
1550 #: lib/diff.tcl:217
1551 msgid "* Binary file (not showing content)."
1552 msgstr "* Binærfil (viser ikke innhold)"
1553
1554 #: lib/diff.tcl:222
1555 #, tcl-format
1556 msgid ""
1557 "* Untracked file is %d bytes.\n"
1558 "* Showing only first %d bytes.\n"
1559 msgstr ""
1560 "* Usporet fil er %d bytes.\n"
1561 "* Viser bare %d første bytes.\n"
1562
1563 #: lib/diff.tcl:228
1564 #, tcl-format
1565 msgid ""
1566 "\n"
1567 "* Untracked file clipped here by %s.\n"
1568 "* To see the entire file, use an external editor.\n"
1569 msgstr ""
1570 "\n"
1571 "* Usporede filer klippet her av %s.\n"
1572 "* For å se hele filen, bruk et eksternt redigeringsverktøy.\n"
1573
1574 #: lib/diff.tcl:436
1575 msgid "Failed to unstage selected hunk."
1576 msgstr "Kunne ikke fjerne den valgte delen fra innsjekkingskøen."
1577
1578 #: lib/diff.tcl:443
1579 msgid "Failed to stage selected hunk."
1580 msgstr "Kunne ikke legge til den valgte delen i innsjekkingskøen."
1581
1582 #: lib/diff.tcl:509
1583 msgid "Failed to unstage selected line."
1584 msgstr "Kunne ikke fjerne den valgte linjen fra innsjekkingskøen."
1585
1586 #: lib/diff.tcl:517
1587 msgid "Failed to stage selected line."
1588 msgstr "Kunne ikke legge til den valgte linjen i innsjekkingskøen."
1589
1590 #: lib/encoding.tcl:443
1591 msgid "Default"
1592 msgstr "Standard"
1593
1594 #: lib/encoding.tcl:448
1595 #, tcl-format
1596 msgid "System (%s)"
1597 msgstr "Systemets (%s)"
1598
1599 #: lib/encoding.tcl:459 lib/encoding.tcl:465
1600 msgid "Other"
1601 msgstr "Andre"
1602
1603 #: lib/error.tcl:20 lib/error.tcl:114
1604 msgid "error"
1605 msgstr "feil"
1606
1607 #: lib/error.tcl:36
1608 msgid "warning"
1609 msgstr "advarsel"
1610
1611 #: lib/error.tcl:94
1612 msgid "You must correct the above errors before committing."
1613 msgstr "Du må rette de ovenstående feilene før innsjekking."
1614
1615 #: lib/index.tcl:6
1616 msgid "Unable to unlock the index."
1617 msgstr "Kunne ikke låse opp indexen."
1618
1619 #: lib/index.tcl:15
1620 msgid "Index Error"
1621 msgstr "Feil på index"
1622
1623 #: lib/index.tcl:21
1624 msgid ""
1625 "Updating the Git index failed. A rescan will be automatically started to "
1626 "resynchronize git-gui."
1627 msgstr ""
1628 "Oppdatering av Git's index mislyktes. Et nytt søk vil bli startet for å "
1629 "resynkronisere git-gui."
1630
1631 #: lib/index.tcl:27
1632 msgid "Continue"
1633 msgstr "Fortsett"
1634
1635 #: lib/index.tcl:31
1636 msgid "Unlock Index"
1637 msgstr "Lås opp index"
1638
1639 #: lib/index.tcl:287
1640 #, tcl-format
1641 msgid "Unstaging %s from commit"
1642 msgstr "Fjerner %s fra innsjekkingskøen"
1643
1644 #: lib/index.tcl:326
1645 msgid "Ready to commit."
1646 msgstr "Klar til innsjekking."
1647
1648 #: lib/index.tcl:339
1649 #, tcl-format
1650 msgid "Adding %s"
1651 msgstr "Legger til %s"
1652
1653 #: lib/index.tcl:396
1654 #, tcl-format
1655 msgid "Revert changes in file %s?"
1656 msgstr "Reverter endringene i filen %s?"
1657
1658 #: lib/index.tcl:398
1659 #, tcl-format
1660 msgid "Revert changes in these %i files?"
1661 msgstr "Reverter endringene i disse %i filene?"
1662
1663 #: lib/index.tcl:406
1664 msgid "Any unstaged changes will be permanently lost by the revert."
1665 msgstr "Endringer som ikke ligger i innsjekkingskøen vil bli tapt av denne "
1666 "reverteringen"
1667
1668 #: lib/index.tcl:409
1669 msgid "Do Nothing"
1670 msgstr "Ikke gjør noe"
1671
1672 #: lib/index.tcl:427
1673 msgid "Reverting selected files"
1674 msgstr "Reverterer valgte filer"
1675
1676 #: lib/index.tcl:431
1677 #, tcl-format
1678 msgid "Reverting %s"
1679 msgstr "Reverterer %s"
1680
1681 #: lib/merge.tcl:13
1682 msgid ""
1683 "Cannot merge while amending.\n"
1684 "\n"
1685 "You must finish amending this commit before starting any type of merge.\n"
1686 msgstr ""
1687 "Kunne ikke slå sammen under utvidelse.\n"
1688 "\n"
1689 "Du må først fullføre utvidelsen av denne revisjonen før du kan starte en "
1690 "sammenslåing.\n"
1691
1692 #: lib/merge.tcl:27
1693 msgid ""
1694 "Last scanned state does not match repository state.\n"
1695 "\n"
1696 "Another Git program has modified this repository since the last scan. A "
1697 "rescan must be performed before a merge can be performed.\n"
1698 "\n"
1699 "The rescan will be automatically started now.\n"
1700 msgstr ""
1701
1702 #: lib/merge.tcl:45
1703 #, tcl-format
1704 msgid ""
1705 "You are in the middle of a conflicted merge.\n"
1706 "\n"
1707 "File %s has merge conflicts.\n"
1708 "\n"
1709 "You must resolve them, stage the file, and commit to complete the current "
1710 "merge. Only then can you begin another merge.\n"
1711 msgstr ""
1712
1713 #: lib/merge.tcl:55
1714 #, tcl-format
1715 msgid ""
1716 "You are in the middle of a change.\n"
1717 "\n"
1718 "File %s is modified.\n"
1719 "\n"
1720 "You should complete the current commit before starting a merge. Doing so "
1721 "will help you abort a failed merge, should the need arise.\n"
1722 msgstr ""
1723
1724 #: lib/merge.tcl:107
1725 #, tcl-format
1726 msgid "%s of %s"
1727 msgstr "%s av %s"
1728
1729 #: lib/merge.tcl:120
1730 #, tcl-format
1731 msgid "Merging %s and %s..."
1732 msgstr "Slår sammen %s og %s"
1733
1734 #: lib/merge.tcl:131
1735 msgid "Merge completed successfully."
1736 msgstr "Vellykket sammenslåing fullført."
1737
1738 #: lib/merge.tcl:133
1739 msgid "Merge failed. Conflict resolution is required."
1740 msgstr "Sammenslåing feilet. Håndtering av konflikten kreves."
1741
1742 #: lib/merge.tcl:158
1743 #, tcl-format
1744 msgid "Merge Into %s"
1745 msgstr "Slå sammen inn i %s"
1746
1747 #: lib/merge.tcl:177
1748 msgid "Revision To Merge"
1749 msgstr "Revisjon til sammenslåing"
1750
1751 #: lib/merge.tcl:212
1752 msgid ""
1753 "Cannot abort while amending.\n"
1754 "\n"
1755 "You must finish amending this commit.\n"
1756 msgstr ""
1757 "Kan ikke avbryte under utvidelse av revisjon.\n"
1758 "\n"
1759 "Du må fullføre utvidelsen av denne revisjonen.\n"
1760
1761 #: lib/merge.tcl:222
1762 msgid ""
1763 "Abort merge?\n"
1764 "\n"
1765 "Aborting the current merge will cause *ALL* uncommitted changes to be lost.\n"
1766 "\n"
1767 "Continue with aborting the current merge?"
1768 msgstr ""
1769 "Avbryt sammenslåing?\n"
1770 "\n"
1771 "Avbryting av pågående sammenslåing vil føre til at *alle* endringer som ikke "
1772 " er sjekket inn, vil gå tapt.\n"
1773 "\n"
1774 "Fortsette med å avbryte den pågående sammenslåingen?"
1775
1776 #: lib/merge.tcl:228
1777 msgid ""
1778 "Reset changes?\n"
1779 "\n"
1780 "Resetting the changes will cause *ALL* uncommitted changes to be lost.\n"
1781 "\n"
1782 "Continue with resetting the current changes?"
1783 msgstr ""
1784 "Nullstill endringer?\n"
1785 "\n"
1786 "Nullstilling av endringer vil føre til at *alle* endringer som ikke er "
1787 "sjekket inn går tapt.\n"
1788 "\n"
1789 "Fortsette med nullstilling av endringer?"
1790
1791 #: lib/merge.tcl:239
1792 msgid "Aborting"
1793 msgstr "Avbryter"
1794
1795 #: lib/merge.tcl:239
1796 msgid "files reset"
1797 msgstr "filer tilbakestilt"
1798
1799 #: lib/merge.tcl:267
1800 msgid "Abort failed."
1801 msgstr "Avbryting feilet."
1802
1803 #: lib/merge.tcl:269
1804 msgid "Abort completed. Ready."
1805 msgstr "Avbryting fullført. Klar."
1806
1807 #: lib/mergetool.tcl:8
1808 msgid "Force resolution to the base version?"
1809 msgstr "Tving håndtering til opprinnelig versjon?"
1810
1811 #: lib/mergetool.tcl:9
1812 msgid "Force resolution to this branch?"
1813 msgstr "Tving håndtering i denne grenen?"
1814
1815 #: lib/mergetool.tcl:10
1816 msgid "Force resolution to the other branch?"
1817 msgstr "Tving håndtering i den andre grenen?"
1818
1819 #: lib/mergetool.tcl:14
1820 #, tcl-format
1821 msgid ""
1822 "Note that the diff shows only conflicting changes.\n"
1823 "\n"
1824 "%s will be overwritten.\n"
1825 "\n"
1826 "This operation can be undone only by restarting the merge."
1827 msgstr ""
1828 "Merk deg at endringsvisningen kun viser motstridende endringer.\n"
1829 "\n"
1830 "%s vil bli overskrevet.\n"
1831 "\n"
1832 "Denne operasjonen kan kun bli angret ved å starte sammenslåingen på ny."
1833
1834 #: lib/mergetool.tcl:45
1835 #, tcl-format
1836 msgid "File %s seems to have unresolved conflicts, still stage?"
1837 msgstr "Filen %s ser ut til å ha uløste konflikter, skal filen likevel køes?"
1838
1839 #: lib/mergetool.tcl:60
1840 #, tcl-format
1841 msgid "Adding resolution for %s"
1842 msgstr "Legger til løsninge på konflikt for %s"
1843
1844 #: lib/mergetool.tcl:141
1845 msgid "Cannot resolve deletion or link conflicts using a tool"
1846 msgstr ""
1847
1848 #: lib/mergetool.tcl:146
1849 msgid "Conflict file does not exist"
1850 msgstr "Konfliktfil eksisterer ikke"
1851
1852 #: lib/mergetool.tcl:264
1853 #, tcl-format
1854 msgid "Not a GUI merge tool: '%s'"
1855 msgstr ""
1856
1857 #: lib/mergetool.tcl:268
1858 #, tcl-format
1859 msgid "Unsupported merge tool '%s'"
1860 msgstr ""
1861
1862 #: lib/mergetool.tcl:303
1863 msgid "Merge tool is already running, terminate it?"
1864 msgstr ""
1865
1866 #: lib/mergetool.tcl:323
1867 #, tcl-format
1868 msgid ""
1869 "Error retrieving versions:\n"
1870 "%s"
1871 msgstr ""
1872 "Kunne ikke hente versjoner:\n"
1873 "%s"
1874
1875 #: lib/mergetool.tcl:343
1876 #, tcl-format
1877 msgid ""
1878 "Could not start the merge tool:\n"
1879 "\n"
1880 "%s"
1881 msgstr ""
1882
1883 #: lib/mergetool.tcl:347
1884 msgid "Running merge tool..."
1885 msgstr ""
1886
1887 #: lib/mergetool.tcl:375 lib/mergetool.tcl:383
1888 msgid "Merge tool failed."
1889 msgstr ""
1890
1891 #: lib/option.tcl:11
1892 #, tcl-format
1893 msgid "Invalid global encoding '%s'"
1894 msgstr ""
1895
1896 #: lib/option.tcl:19
1897 #, tcl-format
1898 msgid "Invalid repo encoding '%s'"
1899 msgstr ""
1900
1901 #: lib/option.tcl:117
1902 msgid "Restore Defaults"
1903 msgstr "Gjennopprett standardverdier"
1904
1905 #: lib/option.tcl:121
1906 msgid "Save"
1907 msgstr "Lagre"
1908
1909 #: lib/option.tcl:131
1910 #, tcl-format
1911 msgid "%s Repository"
1912 msgstr "%s arkiv"
1913
1914 #: lib/option.tcl:132
1915 msgid "Global (All Repositories)"
1916 msgstr "Globalt (alle arkiv)"
1917
1918 #: lib/option.tcl:138
1919 msgid "User Name"
1920 msgstr "Navn"
1921
1922 #: lib/option.tcl:139
1923 msgid "Email Address"
1924 msgstr "Epost-adresse"
1925
1926 #: lib/option.tcl:141
1927 msgid "Summarize Merge Commits"
1928 msgstr "Oppsummer innsjekkinger fra sammenslåinger"
1929
1930 #: lib/option.tcl:142
1931 msgid "Merge Verbosity"
1932 msgstr "Detaljenivå på sammenslåing"
1933
1934 #: lib/option.tcl:143
1935 msgid "Show Diffstat After Merge"
1936 msgstr "Vis endringsstatistikk etter sammenslåing"
1937
1938 #: lib/option.tcl:144
1939 msgid "Use Merge Tool"
1940 msgstr "Bruk sammenslåingsverktøy"
1941
1942 #: lib/option.tcl:146
1943 msgid "Trust File Modification Timestamps"
1944 msgstr "Stol på filers tid for endring"
1945
1946 #: lib/option.tcl:147
1947 msgid "Prune Tracking Branches During Fetch"
1948 msgstr ""
1949
1950 #: lib/option.tcl:148
1951 msgid "Match Tracking Branches"
1952 msgstr ""
1953
1954 #: lib/option.tcl:149
1955 msgid "Blame Copy Only On Changed Files"
1956 msgstr ""
1957
1958 #: lib/option.tcl:150
1959 msgid "Minimum Letters To Blame Copy On"
1960 msgstr ""
1961
1962 #: lib/option.tcl:151
1963 msgid "Blame History Context Radius (days)"
1964 msgstr ""
1965
1966 #: lib/option.tcl:152
1967 msgid "Number of Diff Context Lines"
1968 msgstr "Antall linjer sammenhengende endringer"
1969
1970 #: lib/option.tcl:153
1971 msgid "Commit Message Text Width"
1972 msgstr "Tekstbredde for vindu til innsjekkingsmeldinger"
1973
1974 #: lib/option.tcl:154
1975 msgid "New Branch Name Template"
1976 msgstr "Mal for navn på nye grener"
1977
1978 #: lib/option.tcl:155
1979 msgid "Default File Contents Encoding"
1980 msgstr "Standard tekstenkoding for innhold i filer"
1981
1982 #: lib/option.tcl:203
1983 msgid "Change"
1984 msgstr "Endre"
1985
1986 #: lib/option.tcl:230
1987 msgid "Spelling Dictionary:"
1988 msgstr "Stavebokordlister:"
1989
1990 #: lib/option.tcl:254
1991 msgid "Change Font"
1992 msgstr "Endre skrifttype"
1993
1994 #: lib/option.tcl:258
1995 #, tcl-format
1996 msgid "Choose %s"
1997 msgstr "Velg %s"
1998
1999 #: lib/option.tcl:264
2000 msgid "pt."
2001 msgstr "pt."
2002
2003 #: lib/option.tcl:278
2004 msgid "Preferences"
2005 msgstr "Egenskaper"
2006
2007 #: lib/option.tcl:314
2008 msgid "Failed to completely save options:"
2009 msgstr "Kunne ikke lagre alternativ:"
2010
2011 #: lib/remote.tcl:163
2012 msgid "Remove Remote"
2013 msgstr "Fjern fjernarkiv"
2014
2015 #: lib/remote.tcl:168
2016 msgid "Prune from"
2017 msgstr "Fjern fra"
2018
2019 #: lib/remote.tcl:173
2020 msgid "Fetch from"
2021 msgstr "Hent fra"
2022
2023 #: lib/remote.tcl:215
2024 msgid "Push to"
2025 msgstr "Send til"
2026
2027 #: lib/remote_add.tcl:19
2028 msgid "Add Remote"
2029 msgstr "Legg til fjernarkiv"
2030
2031 #: lib/remote_add.tcl:24
2032 msgid "Add New Remote"
2033 msgstr "Legg til nytt fjernarkiv"
2034
2035 #: lib/remote_add.tcl:28 lib/tools_dlg.tcl:36
2036 msgid "Add"
2037 msgstr "Legg til"
2038
2039 #: lib/remote_add.tcl:37
2040 msgid "Remote Details"
2041 msgstr "Detaljer for fjernarkiv"
2042
2043 #: lib/remote_add.tcl:50
2044 msgid "Location:"
2045 msgstr "Lokasjon:"
2046
2047 #: lib/remote_add.tcl:62
2048 msgid "Further Action"
2049 msgstr "Videre handling"
2050
2051 #: lib/remote_add.tcl:65
2052 msgid "Fetch Immediately"
2053 msgstr "Hent umiddelbart"
2054
2055 #: lib/remote_add.tcl:71
2056 msgid "Initialize Remote Repository and Push"
2057 msgstr "Initsialiser og send til fjernarkiv"
2058
2059 #: lib/remote_add.tcl:77
2060 msgid "Do Nothing Else Now"
2061 msgstr "Ikke gjør mer nå"
2062
2063 #: lib/remote_add.tcl:101
2064 msgid "Please supply a remote name."
2065 msgstr "Vennligst angi et navn for fjernarkivet."
2066
2067 #: lib/remote_add.tcl:114
2068 #, tcl-format
2069 msgid "'%s' is not an acceptable remote name."
2070 msgstr "'%s' er ikke et tillatt navn for et fjernarkiv."
2071
2072 #: lib/remote_add.tcl:125
2073 #, tcl-format
2074 msgid "Failed to add remote '%s' of location '%s'."
2075 msgstr "Kunne ikke legge til fjernarkivet '%s' på '%s'."
2076
2077 #: lib/remote_add.tcl:133 lib/transport.tcl:6
2078 #, tcl-format
2079 msgid "fetch %s"
2080 msgstr "hent %s"
2081
2082 #: lib/remote_add.tcl:134
2083 #, tcl-format
2084 msgid "Fetching the %s"
2085 msgstr "Henter %s"
2086
2087 #: lib/remote_add.tcl:157
2088 #, tcl-format
2089 msgid "Do not know how to initialize repository at location '%s'."
2090 msgstr "Vet ikke hvordan arkiv på '%s' skal opprettes."
2091
2092 #: lib/remote_add.tcl:163 lib/transport.tcl:25 lib/transport.tcl:71
2093 #, tcl-format
2094 msgid "push %s"
2095 msgstr "send %s"
2096
2097 #: lib/remote_add.tcl:164
2098 #, tcl-format
2099 msgid "Setting up the %s (at %s)"
2100 msgstr "Initsialiserer %s (på %s)"
2101
2102 #: lib/remote_branch_delete.tcl:29 lib/remote_branch_delete.tcl:34
2103 msgid "Delete Branch Remotely"
2104 msgstr "Fjern gren fra fjernarkiv"
2105
2106 #: lib/remote_branch_delete.tcl:47
2107 msgid "From Repository"
2108 msgstr "Fra arkiv"
2109
2110 #: lib/remote_branch_delete.tcl:50 lib/transport.tcl:123
2111 msgid "Remote:"
2112 msgstr "Fjernarkiv:"
2113
2114 #: lib/remote_branch_delete.tcl:66 lib/transport.tcl:138
2115 msgid "Arbitrary Location:"
2116 msgstr "Vilkårlig lokasjon:"
2117
2118 #: lib/remote_branch_delete.tcl:84
2119 msgid "Branches"
2120 msgstr "Grener"
2121
2122 #: lib/remote_branch_delete.tcl:109
2123 msgid "Delete Only If"
2124 msgstr "Slett kun hvis"
2125
2126 #: lib/remote_branch_delete.tcl:111
2127 msgid "Merged Into:"
2128 msgstr "Slått sammen i:"
2129
2130 #: lib/remote_branch_delete.tcl:119
2131 msgid "Always (Do not perform merge checks)"
2132 msgstr "Alltid (Ikke utfør sammenslåingskontroll)"
2133
2134 #: lib/remote_branch_delete.tcl:152
2135 msgid "A branch is required for 'Merged Into'."
2136 msgstr "En gren kreves for 'sammenslåing i'."
2137
2138 #: lib/remote_branch_delete.tcl:184
2139 #, tcl-format
2140 msgid ""
2141 "The following branches are not completely merged into %s:\n"
2142 "\n"
2143 " - %s"
2144 msgstr ""
2145 "Følgende grener er ikke fullestendig sammenslått med %s:\n"
2146 "\n"
2147 " - %s"
2148
2149 #: lib/remote_branch_delete.tcl:189
2150 #, tcl-format
2151 msgid ""
2152 "One or more of the merge tests failed because you have not fetched the "
2153 "necessary commits. Try fetching from %s first."
2154 msgstr ""
2155 "En eller flere av testene som blir kjørt under sammenslåing feilet fordi du"
2156 "ikke har hentet inn de nødvendige innsjekkingene. Prøv å hent disse fra %s"
2157 "først"
2158
2159 #: lib/remote_branch_delete.tcl:207
2160 msgid "Please select one or more branches to delete."
2161 msgstr "Velg en eller flere grener som skal fjernes."
2162
2163 #: lib/remote_branch_delete.tcl:216
2164 msgid ""
2165 "Recovering deleted branches is difficult.\n"
2166 "\n"
2167 "Delete the selected branches?"
2168 msgstr ""
2169 "Gjenoppretting av fjernede grener er vanskelig.\n"
2170 "\n"
2171 "Fjern den merkede grenen?"
2172
2173 #: lib/remote_branch_delete.tcl:226
2174 #, tcl-format
2175 msgid "Deleting branches from %s"
2176 msgstr "Fjerner grenene fra %s"
2177
2178 #: lib/remote_branch_delete.tcl:286
2179 msgid "No repository selected."
2180 msgstr "Ingen arkiv valgt."
2181
2182 #: lib/remote_branch_delete.tcl:291
2183 #, tcl-format
2184 msgid "Scanning %s..."
2185 msgstr "Søker %s..."
2186
2187 #: lib/search.tcl:21
2188 msgid "Find:"
2189 msgstr "Finn:"
2190
2191 #: lib/search.tcl:23
2192 msgid "Next"
2193 msgstr "Neste"
2194
2195 #: lib/search.tcl:24
2196 msgid "Prev"
2197 msgstr "Forrige"
2198
2199 #: lib/search.tcl:25
2200 msgid "Case-Sensitive"
2201 msgstr "Skiller på store og små bokstaver"
2202
2203 #: lib/shortcut.tcl:20 lib/shortcut.tcl:61
2204 msgid "Cannot write shortcut:"
2205 msgstr "Kan ikke opprette snarvei:"
2206
2207 #: lib/shortcut.tcl:136
2208 msgid "Cannot write icon:"
2209 msgstr "Kan ikke opprette ikon:"
2210
2211 #: lib/spellcheck.tcl:57
2212 msgid "Unsupported spell checker"
2213 msgstr "Stavekontrolleren er ikke støttet"
2214
2215 #: lib/spellcheck.tcl:65
2216 msgid "Spell checking is unavailable"
2217 msgstr "Stavekontroll er ikke tilgjengelig"
2218
2219 #: lib/spellcheck.tcl:68
2220 msgid "Invalid spell checking configuration"
2221 msgstr "Ugyldig stavekontroll-konfigurasjon"
2222
2223 #: lib/spellcheck.tcl:70
2224 #, tcl-format
2225 msgid "Reverting dictionary to %s."
2226 msgstr "Reverterer ordbok til %s."
2227
2228 #: lib/spellcheck.tcl:73
2229 msgid "Spell checker silently failed on startup"
2230 msgstr "Stavekontrollen feilet stille under oppstart"
2231
2232 #: lib/spellcheck.tcl:80
2233 msgid "Unrecognized spell checker"
2234 msgstr "Stavekontrolleren er ukjent"
2235
2236 #: lib/spellcheck.tcl:186
2237 msgid "No Suggestions"
2238 msgstr "Ingen forslag"
2239
2240 #: lib/spellcheck.tcl:388
2241 msgid "Unexpected EOF from spell checker"
2242 msgstr "Uventet slutt på filen fra stavekontrollen"
2243
2244 #: lib/spellcheck.tcl:392
2245 msgid "Spell Checker Failed"
2246 msgstr "Stavekontroll mislyktes"
2247
2248 #: lib/sshkey.tcl:31
2249 msgid "No keys found."
2250 msgstr "Ingen nøkler funnet."
2251
2252 #: lib/sshkey.tcl:34
2253 #, tcl-format
2254 msgid "Found a public key in: %s"
2255 msgstr "Funnet en offentlig nøkkel i: %s"
2256
2257 #: lib/sshkey.tcl:40
2258 msgid "Generate Key"
2259 msgstr "Generer nøkkel"
2260
2261 #: lib/sshkey.tcl:56
2262 msgid "Copy To Clipboard"
2263 msgstr "Kopier til utklippstavlen"
2264
2265 #: lib/sshkey.tcl:70
2266 msgid "Your OpenSSH Public Key"
2267 msgstr "Din offentlige OpenSSH-nøkkel"
2268
2269 #: lib/sshkey.tcl:78
2270 msgid "Generating..."
2271 msgstr "Genererer..."
2272
2273 #: lib/sshkey.tcl:84
2274 #, tcl-format
2275 msgid ""
2276 "Could not start ssh-keygen:\n"
2277 "\n"
2278 "%s"
2279 msgstr ""
2280 "Kunne ikke starte ssh-keygen:\n"
2281 "\n"
2282 "%s"
2283
2284 #: lib/sshkey.tcl:111
2285 msgid "Generation failed."
2286 msgstr "Generering feilet."
2287
2288 #: lib/sshkey.tcl:118
2289 msgid "Generation succeded, but no keys found."
2290 msgstr "Generering vellykket, men ingen nøkler er funnet."
2291
2292 #: lib/sshkey.tcl:121
2293 #, tcl-format
2294 msgid "Your key is in: %s"
2295 msgstr "Nøkkelen din ligger i: %s"
2296
2297 #: lib/status_bar.tcl:83
2298 #, tcl-format
2299 msgid "%s ... %*i of %*i %s (%3i%%)"
2300 msgstr "%s ... %*i av %*i %s (%3i%%)"
2301
2302 #: lib/tools.tcl:75
2303 #, tcl-format
2304 msgid "Running %s requires a selected file."
2305 msgstr "Å kjøre %s krever at en fil er valgt"
2306
2307 #: lib/tools.tcl:90
2308 #, tcl-format
2309 msgid "Are you sure you want to run %s?"
2310 msgstr "Er du sikker på at du vil kjøre %s?"
2311
2312 #: lib/tools.tcl:110
2313 #, tcl-format
2314 msgid "Tool: %s"
2315 msgstr "Verktøy: %s"
2316
2317 #: lib/tools.tcl:111
2318 #, tcl-format
2319 msgid "Running: %s"
2320 msgstr "Kjører: %s"
2321
2322 #: lib/tools.tcl:149
2323 #, tcl-format
2324 msgid "Tool completed successfully: %s"
2325 msgstr "Verktøyet ble fullført med suksess: %s"
2326
2327 #: lib/tools.tcl:151
2328 #, tcl-format
2329 msgid "Tool failed: %s"
2330 msgstr "Verktøy feilet: %s"
2331
2332 #: lib/tools_dlg.tcl:22
2333 msgid "Add Tool"
2334 msgstr "Legg til verktøy"
2335
2336 #: lib/tools_dlg.tcl:28
2337 msgid "Add New Tool Command"
2338 msgstr "Legg til ny verktøykommando"
2339
2340 #: lib/tools_dlg.tcl:33
2341 msgid "Add globally"
2342 msgstr "Legg til globalt"
2343
2344 #: lib/tools_dlg.tcl:45
2345 msgid "Tool Details"
2346 msgstr "Verktøydetaljer"
2347
2348 #: lib/tools_dlg.tcl:48
2349 msgid "Use '/' separators to create a submenu tree:"
2350 msgstr "Bruk '/'-separator for å lage undermenyer:"
2351
2352 #: lib/tools_dlg.tcl:61
2353 msgid "Command:"
2354 msgstr "Kommando:"
2355
2356 #: lib/tools_dlg.tcl:74
2357 msgid "Show a dialog before running"
2358 msgstr "Vis en dialog før start"
2359
2360 #: lib/tools_dlg.tcl:80
2361 msgid "Ask the user to select a revision (sets $REVISION)"
2362 msgstr "Spør brukeren om å velge en revisjon (setter $REVISION)"
2363
2364 #: lib/tools_dlg.tcl:85
2365 msgid "Ask the user for additional arguments (sets $ARGS)"
2366 msgstr "Spør brukeren for ytterligere paramtere (setter $ARGS)"
2367
2368 #: lib/tools_dlg.tcl:92
2369 msgid "Don't show the command output window"
2370 msgstr "Ikke vis kommandoens utdata i vinduet"
2371
2372 #: lib/tools_dlg.tcl:97
2373 msgid "Run only if a diff is selected ($FILENAME not empty)"
2374 msgstr "Kjør kun om forskjellene er markert ($FILENAME er ikke tom)"
2375
2376 #: lib/tools_dlg.tcl:121
2377 msgid "Please supply a name for the tool."
2378 msgstr "Vennligst angi et navn for dette verktøyet."
2379
2380 #: lib/tools_dlg.tcl:129
2381 #, tcl-format
2382 msgid "Tool '%s' already exists."
2383 msgstr "Verktøyet '%s' eksisterer allerede."
2384
2385 #: lib/tools_dlg.tcl:151
2386 #, tcl-format
2387 msgid ""
2388 "Could not add tool:\n"
2389 "%s"
2390 msgstr ""
2391 "Kunne ikke legge til verktøyet:\n"
2392 "%s"
2393
2394 #: lib/tools_dlg.tcl:190
2395 msgid "Remove Tool"
2396 msgstr "Fjern verktøyet"
2397
2398 #: lib/tools_dlg.tcl:196
2399 msgid "Remove Tool Commands"
2400 msgstr "Fjern verktøyskommandoen"
2401
2402 #: lib/tools_dlg.tcl:200
2403 msgid "Remove"
2404 msgstr "Fjern"
2405
2406 #: lib/tools_dlg.tcl:236
2407 msgid "(Blue denotes repository-local tools)"
2408 msgstr "(Blue angir lokale verktøy til arkivet)"
2409
2410 #: lib/tools_dlg.tcl:297
2411 #, tcl-format
2412 msgid "Run Command: %s"
2413 msgstr "Kjør kommando: %s"
2414
2415 #: lib/tools_dlg.tcl:311
2416 msgid "Arguments"
2417 msgstr "Argumenter"
2418
2419 #: lib/tools_dlg.tcl:348
2420 msgid "OK"
2421 msgstr "OK"
2422
2423 #: lib/transport.tcl:7
2424 #, tcl-format
2425 msgid "Fetching new changes from %s"
2426 msgstr "Henter nye endringer fra %s"
2427
2428 #: lib/transport.tcl:18
2429 #, tcl-format
2430 msgid "remote prune %s"
2431 msgstr "slett fjernarkiv %s"
2432
2433 #: lib/transport.tcl:19
2434 #, tcl-format
2435 msgid "Pruning tracking branches deleted from %s"
2436 msgstr "Fjrner sporing av grener slettet fra %s"
2437
2438 #: lib/transport.tcl:26
2439 #, tcl-format
2440 msgid "Pushing changes to %s"
2441 msgstr "Sender endringer til %s"
2442
2443 #: lib/transport.tcl:72
2444 #, tcl-format
2445 msgid "Pushing %s %s to %s"
2446 msgstr "Sender %s %s til %s"
2447
2448 #: lib/transport.tcl:89
2449 msgid "Push Branches"
2450 msgstr "Send grener"
2451
2452 #: lib/transport.tcl:103
2453 msgid "Source Branches"
2454 msgstr "Kildegrener"
2455
2456 #: lib/transport.tcl:120
2457 msgid "Destination Repository"
2458 msgstr "Destinasjonsarkiv"
2459
2460 #: lib/transport.tcl:158
2461 msgid "Transfer Options"
2462 msgstr "Overføringsalternativer"
2463
2464 #: lib/transport.tcl:160
2465 msgid "Force overwrite existing branch (may discard changes)"
2466 msgstr "Tving overskrivning av eksisterende gren (kan forkaste endringer)"
2467
2468 #: lib/transport.tcl:164
2469 msgid "Use thin pack (for slow network connections)"
2470 msgstr "Bruk tynne pakker (for tregere nettverkstilkoblinger)"
2471
2472 #: lib/transport.tcl:168
2473 msgid "Include tags"
2474 msgstr "Inkluder tagger"