default color.status.branch to "same as header"
[git/git.git] / color.c
1 #include "cache.h"
2 #include "color.h"
3
4 int git_use_color_default = 0;
5
6 static int parse_color(const char *name, int len)
7 {
8 static const char * const color_names[] = {
9 "normal", "black", "red", "green", "yellow",
10 "blue", "magenta", "cyan", "white"
11 };
12 char *end;
13 int i;
14 for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(color_names); i++) {
15 const char *str = color_names[i];
16 if (!strncasecmp(name, str, len) && !str[len])
17 return i - 1;
18 }
19 i = strtol(name, &end, 10);
20 if (end - name == len && i >= -1 && i <= 255)
21 return i;
22 return -2;
23 }
24
25 static int parse_attr(const char *name, int len)
26 {
27 static const int attr_values[] = { 1, 2, 4, 5, 7 };
28 static const char * const attr_names[] = {
29 "bold", "dim", "ul", "blink", "reverse"
30 };
31 int i;
32 for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(attr_names); i++) {
33 const char *str = attr_names[i];
34 if (!strncasecmp(name, str, len) && !str[len])
35 return attr_values[i];
36 }
37 return -1;
38 }
39
40 void color_parse(const char *value, const char *var, char *dst)
41 {
42 color_parse_mem(value, strlen(value), var, dst);
43 }
44
45 void color_parse_mem(const char *value, int value_len, const char *var,
46 char *dst)
47 {
48 const char *ptr = value;
49 int len = value_len;
50 unsigned int attr = 0;
51 int fg = -2;
52 int bg = -2;
53
54 if (!strncasecmp(value, "reset", len)) {
55 strcpy(dst, GIT_COLOR_RESET);
56 return;
57 }
58
59 /* [fg [bg]] [attr]... */
60 while (len > 0) {
61 const char *word = ptr;
62 int val, wordlen = 0;
63
64 while (len > 0 && !isspace(word[wordlen])) {
65 wordlen++;
66 len--;
67 }
68
69 ptr = word + wordlen;
70 while (len > 0 && isspace(*ptr)) {
71 ptr++;
72 len--;
73 }
74
75 val = parse_color(word, wordlen);
76 if (val >= -1) {
77 if (fg == -2) {
78 fg = val;
79 continue;
80 }
81 if (bg == -2) {
82 bg = val;
83 continue;
84 }
85 goto bad;
86 }
87 val = parse_attr(word, wordlen);
88 if (0 <= val)
89 attr |= (1 << val);
90 else
91 goto bad;
92 }
93
94 if (attr || fg >= 0 || bg >= 0) {
95 int sep = 0;
96 int i;
97
98 *dst++ = '\033';
99 *dst++ = '[';
100
101 for (i = 0; attr; i++) {
102 unsigned bit = (1 << i);
103 if (!(attr & bit))
104 continue;
105 attr &= ~bit;
106 if (sep++)
107 *dst++ = ';';
108 *dst++ = '0' + i;
109 }
110 if (fg >= 0) {
111 if (sep++)
112 *dst++ = ';';
113 if (fg < 8) {
114 *dst++ = '3';
115 *dst++ = '0' + fg;
116 } else {
117 dst += sprintf(dst, "38;5;%d", fg);
118 }
119 }
120 if (bg >= 0) {
121 if (sep++)
122 *dst++ = ';';
123 if (bg < 8) {
124 *dst++ = '4';
125 *dst++ = '0' + bg;
126 } else {
127 dst += sprintf(dst, "48;5;%d", bg);
128 }
129 }
130 *dst++ = 'm';
131 }
132 *dst = 0;
133 return;
134 bad:
135 die("bad color value '%.*s' for variable '%s'", value_len, value, var);
136 }
137
138 int git_config_colorbool(const char *var, const char *value, int stdout_is_tty)
139 {
140 if (value) {
141 if (!strcasecmp(value, "never"))
142 return 0;
143 if (!strcasecmp(value, "always"))
144 return 1;
145 if (!strcasecmp(value, "auto"))
146 goto auto_color;
147 }
148
149 if (!var)
150 return -1;
151
152 /* Missing or explicit false to turn off colorization */
153 if (!git_config_bool(var, value))
154 return 0;
155
156 /* any normal truth value defaults to 'auto' */
157 auto_color:
158 if (stdout_is_tty < 0)
159 stdout_is_tty = isatty(1);
160 if (stdout_is_tty || (pager_in_use() && pager_use_color)) {
161 char *term = getenv("TERM");
162 if (term && strcmp(term, "dumb"))
163 return 1;
164 }
165 return 0;
166 }
167
168 int git_color_default_config(const char *var, const char *value, void *cb)
169 {
170 if (!strcmp(var, "color.ui")) {
171 git_use_color_default = git_config_colorbool(var, value, -1);
172 return 0;
173 }
174
175 return git_default_config(var, value, cb);
176 }
177
178 static int color_vfprintf(FILE *fp, const char *color, const char *fmt,
179 va_list args, const char *trail)
180 {
181 int r = 0;
182
183 if (*color)
184 r += fprintf(fp, "%s", color);
185 r += vfprintf(fp, fmt, args);
186 if (*color)
187 r += fprintf(fp, "%s", GIT_COLOR_RESET);
188 if (trail)
189 r += fprintf(fp, "%s", trail);
190 return r;
191 }
192
193
194
195 int color_fprintf(FILE *fp, const char *color, const char *fmt, ...)
196 {
197 va_list args;
198 int r;
199 va_start(args, fmt);
200 r = color_vfprintf(fp, color, fmt, args, NULL);
201 va_end(args);
202 return r;
203 }
204
205 int color_fprintf_ln(FILE *fp, const char *color, const char *fmt, ...)
206 {
207 va_list args;
208 int r;
209 va_start(args, fmt);
210 r = color_vfprintf(fp, color, fmt, args, "\n");
211 va_end(args);
212 return r;
213 }
214
215 int color_is_nil(const char *c)
216 {
217 return !strcmp(c, "NIL");
218 }