git-gui: Starting translation for Norwegian
[git/git.git] / po / nb.po
CommitLineData
9c996d0c
FS
1# Norwegian (Bokmål) translation of git-gui.
2# Copyright (C) 2007-2008 Shawn Pearce, et al.
3# This file is distributed under the same license as the git-gui package.
4#
5# Fredrik Skolmli <fredrik@frsk.net>, 2008.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: nb\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2008-11-16 13:56-0800\n"
12"PO-Revision-Date: 2008-12-03 16:05+0100\n"
13"Last-Translator: Fredrik Skolmli <fredrik@frsk.net>\n"
14"Language-Team: Norwegian Bokmål\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19#: git-gui.sh:41 git-gui.sh:737 git-gui.sh:751 git-gui.sh:764 git-gui.sh:847
20#: git-gui.sh:866
21msgid "git-gui: fatal error"
22msgstr "git-gui: Kritisk feil"
23
24#: git-gui.sh:689
25#, tcl-format
26msgid "Invalid font specified in %s:"
27msgstr "Ugyldig font spesifisert i %s:"
28
29#: git-gui.sh:723
30msgid "Main Font"
31msgstr "Hovedskrifttype"
32
33#: git-gui.sh:724
34msgid "Diff/Console Font"
35msgstr "Diff-/Konsollskrifttype"
36
37#: git-gui.sh:738
38msgid "Cannot find git in PATH."
39msgstr "Kan ikke finne git i PATH"
40
41#: git-gui.sh:765
42msgid "Cannot parse Git version string:"
43msgstr "Kan ikke tyde Git's oppgitte versjon:"
44
45#: git-gui.sh:783
46#, tcl-format
47msgid ""
48"Git version cannot be determined.\n"
49"\n"
50"%s claims it is version '%s'.\n"
51"\n"
52"%s requires at least Git 1.5.0 or later.\n"
53"\n"
54"Assume '%s' is version 1.5.0?\n"
55msgstr ""
56"Kan ikke avgjøre hvilken Git-versjon du har.\n"
57"\n"
58"%s sier versjonen er '%s'.\n"
59"\n"
60"%s krever Git versjon 1.5.0 eller nyere.\n"
61"\n"
62"Anta at '%s' er versjon 1.5.0?\n"
63
64#: git-gui.sh:1062
65msgid "Git directory not found:"
66msgstr "Git-katalog ikke funnet:"
67
68#: git-gui.sh:1069
69msgid "Cannot move to top of working directory:"
70msgstr "Kan ikke gå til toppen av arbeidskatalogen:"
71
72#: git-gui.sh:1076
73msgid "Cannot use funny .git directory:"
74msgstr ""
75
76#: git-gui.sh:1081
77msgid "No working directory"
78msgstr "Ingen arbeidskatalog"
79
80#: git-gui.sh:1247 lib/checkout_op.tcl:305
81msgid "Refreshing file status..."
82msgstr "Oppdaterer filstatus..."
83
84#: git-gui.sh:1303
85msgid "Scanning for modified files ..."
86msgstr "Søker etter endrede filer..."
87
88#: git-gui.sh:1367
89msgid "Calling prepare-commit-msg hook..."
90msgstr ""
91
92#: git-gui.sh:1384
93msgid "Commit declined by prepare-commit-msg hook."
94msgstr ""
95
96#: git-gui.sh:1542 lib/browser.tcl:246
97msgid "Ready."
98msgstr "Klar."
99
100#: git-gui.sh:1819
101msgid "Unmodified"
102msgstr "Uendret"
103
104#: git-gui.sh:1821
105msgid "Modified, not staged"
106msgstr "Endret, ikke køet"
107
108#: git-gui.sh:1822 git-gui.sh:1830
109msgid "Staged for commit"
110msgstr "Køet for innsjekking"
111
112#: git-gui.sh:1823 git-gui.sh:1831
113msgid "Portions staged for commit"
114msgstr "Delvis køet for innsjekking"
115
116#: git-gui.sh:1824 git-gui.sh:1832
117msgid "Staged for commit, missing"
118msgstr "Klar for innsjekking, fraværende"
119
120#: git-gui.sh:1826
121msgid "File type changed, not staged"
122msgstr "Filtype endret, ikke køet"
123
124#: git-gui.sh:1827
125msgid "File type changed, staged"
126msgstr "Filtype endret, køet"
127
128#: git-gui.sh:1829
129msgid "Untracked, not staged"
130msgstr "Usporet, ikke køet"
131
132#: git-gui.sh:1834
133msgid "Missing"
134msgstr "Fraværende"
135
136#: git-gui.sh:1835
137msgid "Staged for removal"
138msgstr "Køet for fjerning"
139
140#: git-gui.sh:1836
141msgid "Staged for removal, still present"
142msgstr "Køet for fjerning, fortsatt tilstede"
143
144#: git-gui.sh:1838 git-gui.sh:1839 git-gui.sh:1840 git-gui.sh:1841
145#: git-gui.sh:1842 git-gui.sh:1843
146msgid "Requires merge resolution"
147msgstr "Sammenslåingen krever konflikthåndtering"
148
149#: git-gui.sh:1878
150msgid "Starting gitk... please wait..."
151msgstr "Starter gitk... Vennligst vent..."
152
153#: git-gui.sh:1887
154msgid "Couldn't find gitk in PATH"
155msgstr "Kunne ikke finne gitk i PATH"
156
157#: git-gui.sh:2280 lib/choose_repository.tcl:36
158msgid "Repository"
159msgstr "Arkiv"
160
161#: git-gui.sh:2281
162msgid "Edit"
163msgstr "Redigere"
164
165#: git-gui.sh:2283 lib/choose_rev.tcl:561
166msgid "Branch"
167msgstr "Gren"
168
169#: git-gui.sh:2286 lib/choose_rev.tcl:548
170msgid "Commit@@noun"
171msgstr "Innsjekking"
172
173#: git-gui.sh:2289 lib/merge.tcl:121 lib/merge.tcl:150 lib/merge.tcl:168
174msgid "Merge"
175msgstr "Sammenslåing"
176
177#: git-gui.sh:2290 lib/choose_rev.tcl:557
178msgid "Remote"
179msgstr "Fjernarkiv"
180
181#: git-gui.sh:2293
182msgid "Tools"
183msgstr "Verktøy"
184
185#: git-gui.sh:2302
186msgid "Explore Working Copy"
187msgstr "Utforsk arbeidskopien"
188
189#: git-gui.sh:2307
190msgid "Browse Current Branch's Files"
191msgstr "Utforsk denne grens filer"
192
193#: git-gui.sh:2311
194msgid "Browse Branch Files..."
195msgstr "Bla igjennom filer på gren..."
196
197#: git-gui.sh:2316
198msgid "Visualize Current Branch's History"
199msgstr "Visualiser denne grens historikk"
200
201#: git-gui.sh:2320
202msgid "Visualize All Branch History"
203msgstr "Visualiser alle greners historikk"
204
205#: git-gui.sh:2327
206#, tcl-format
207msgid "Browse %s's Files"
208msgstr "Bla i filene til %s"
209
210#: git-gui.sh:2329
211#, tcl-format
212msgid "Visualize %s's History"
213msgstr "Visualiser historien til %s"
214
215#: git-gui.sh:2334 lib/database.tcl:27 lib/database.tcl:67
216msgid "Database Statistics"
217msgstr "Databasestatistikk"
218
219#: git-gui.sh:2337 lib/database.tcl:34
220msgid "Compress Database"
221msgstr "Kompress databasen"
222
223#: git-gui.sh:2340
224msgid "Verify Database"
225msgstr "Verifiser databasen"
226
227#: git-gui.sh:2347 git-gui.sh:2351 git-gui.sh:2355 lib/shortcut.tcl:7
228#: lib/shortcut.tcl:39 lib/shortcut.tcl:71
229msgid "Create Desktop Icon"
230msgstr "Lag skrivebordsikon"
231
232#: git-gui.sh:2363 lib/choose_repository.tcl:183 lib/choose_repository.tcl:191
233msgid "Quit"
234msgstr "Avslutt"
235
236#: git-gui.sh:2371
237msgid "Undo"
238msgstr "Angre"
239
240#: git-gui.sh:2374
241msgid "Redo"
242msgstr "Gjør om"
243
244#: git-gui.sh:2378 git-gui.sh:2923
245msgid "Cut"
246msgstr "Klipp ut"
247
248#: git-gui.sh:2381 git-gui.sh:2926 git-gui.sh:3000 git-gui.sh:3082
249#: lib/console.tcl:69
250msgid "Copy"
251msgstr "Kopier"
252
253#: git-gui.sh:2384 git-gui.sh:2929
254msgid "Paste"
255msgstr "Lim inn"
256
257#: git-gui.sh:2387 git-gui.sh:2932 lib/branch_delete.tcl:26
258#: lib/remote_branch_delete.tcl:38
259msgid "Delete"
260msgstr "Slett"
261
262#: git-gui.sh:2391 git-gui.sh:2936 git-gui.sh:3086 lib/console.tcl:71
263msgid "Select All"
264msgstr "Velg alle"
265
266#: git-gui.sh:2400
267msgid "Create..."
268msgstr "Opprett..."
269
270#: git-gui.sh:2406
271msgid "Checkout..."
272msgstr "Sjekk ut..."
273
274#: git-gui.sh:2412
275msgid "Rename..."
276msgstr "Endre navn..."
277
278#: git-gui.sh:2417
279msgid "Delete..."
280msgstr "Slett..."
281
282#: git-gui.sh:2422
283msgid "Reset..."
284msgstr "Tilbakestill..."
285
286#: git-gui.sh:2432
287msgid "Done"
288msgstr "Ferdig"
289
290#: git-gui.sh:2434
291msgid "Commit@@verb"
292msgstr "Sjekk inn"
293
294#: git-gui.sh:2443 git-gui.sh:2864
295msgid "New Commit"
296msgstr "Ny innsjekking"
297
298#: git-gui.sh:2451 git-gui.sh:2871
299msgid "Amend Last Commit"
300msgstr "Legg til forrige innsjekking"
301
302#: git-gui.sh:2461 git-gui.sh:2825 lib/remote_branch_delete.tcl:99
303msgid "Rescan"
304msgstr "Søk på ny"
305
306#: git-gui.sh:2467
307msgid "Stage To Commit"
308msgstr "Legg til i innsjekkingskøen"
309
310#: git-gui.sh:2473
311msgid "Stage Changed Files To Commit"
312msgstr "Legg til endrede filer i innsjekkingskøen"
313
314#: git-gui.sh:2479
315msgid "Unstage From Commit"
316msgstr "Fjern fra innsjekkingskøen"
317
318#: git-gui.sh:2484 lib/index.tcl:410
319msgid "Revert Changes"
320msgstr "Tilbakestill endringer"
321
322#: git-gui.sh:2491 git-gui.sh:3069
323msgid "Show Less Context"
324msgstr "Vis mindre innhold"
325
326#: git-gui.sh:2495 git-gui.sh:3073
327msgid "Show More Context"
328msgstr "Vis mer innhold"
329
330#: git-gui.sh:2502 git-gui.sh:2838 git-gui.sh:2947
331msgid "Sign Off"
332msgstr "Signér"
333
334#: git-gui.sh:2518
335msgid "Local Merge..."
336msgstr "Lokal sammenslåing..."
337
338#: git-gui.sh:2523
339msgid "Abort Merge..."
340msgstr "Avbryt sammenslåing..."
341
342#: git-gui.sh:2535 git-gui.sh:2575
343msgid "Add..."
344msgstr "Legg til..."
345
346#: git-gui.sh:2539
347msgid "Push..."
348msgstr "Send..."
349
350#: git-gui.sh:2543
351msgid "Delete Branch..."
352msgstr "Fjern gren..."
353
354#: git-gui.sh:2553 git-gui.sh:2589 lib/about.tcl:14
355#: lib/choose_repository.tcl:44 lib/choose_repository.tcl:53
356#, tcl-format
357msgid "About %s"
358msgstr "Om %s"
359
360#: git-gui.sh:2557
361msgid "Preferences..."
362msgstr "Innstillinger..."
363
364#: git-gui.sh:2565 git-gui.sh:3115
365msgid "Options..."
366msgstr "Alternativer..."
367
368#: git-gui.sh:2576
369msgid "Remove..."
370msgstr "Fjern..."
371
372#: git-gui.sh:2585 lib/choose_repository.tcl:50
373msgid "Help"
374msgstr "Hjelp"
375
376#: git-gui.sh:2611
377msgid "Online Documentation"
378msgstr "Online dokumentasjon"
379
380#: git-gui.sh:2614 lib/choose_repository.tcl:47 lib/choose_repository.tcl:56
381msgid "Show SSH Key"
382msgstr "Vis SSH-nøkkel"
383
384#: git-gui.sh:2707
385#, tcl-format
386msgid "fatal: cannot stat path %s: No such file or directory"
387msgstr ""
388"kritisk: kunne ikke finne status for sti %s: Ingen slik fil eller katalog"
389
390#: git-gui.sh:2740
391msgid "Current Branch:"
392msgstr "Nåværende gren:"
393
394#: git-gui.sh:2761
395msgid "Staged Changes (Will Commit)"
396msgstr "Køede endringer (til innsjekking)"
397
398#: git-gui.sh:2781
399msgid "Unstaged Changes"
400msgstr "Ukøede endringer"
401
402#: git-gui.sh:2831
403msgid "Stage Changed"
404msgstr "Kø endret"
405
406#: git-gui.sh:2850 lib/transport.tcl:93 lib/transport.tcl:182
407msgid "Push"
408msgstr "Send"
409
410#: git-gui.sh:2885
411msgid "Initial Commit Message:"
412msgstr "Innledende innsjekkingsmelding:"
413
414#: git-gui.sh:2886
415msgid "Amended Commit Message:"
416msgstr "Utdypt innsjekkingsmelding"
417
418#: git-gui.sh:2887
419msgid "Amended Initial Commit Message:"
420msgstr "Utdypt innledende innsjekkingsmelding:"
421
422#: git-gui.sh:2888
423msgid "Amended Merge Commit Message:"
424msgstr "Utdypt innsjekkingsmelding for sammenslåing:"
425
426#: git-gui.sh:2889
427msgid "Merge Commit Message:"
428msgstr "Revisjonsmelding for sammenslåing:"
429
430#: git-gui.sh:2890
431msgid "Commit Message:"
432msgstr "Revisjonsmelding:"
433
434#: git-gui.sh:2939 git-gui.sh:3090 lib/console.tcl:73
435msgid "Copy All"
436msgstr "Kopier alle"
437
438#: git-gui.sh:2963 lib/blame.tcl:104
439msgid "File:"
440msgstr "Fil:"
441
442#: git-gui.sh:3078
443msgid "Refresh"
444msgstr "Oppdater"
445
446#: git-gui.sh:3099
447msgid "Decrease Font Size"
448msgstr "Gjør teksten mindre"
449
450#: git-gui.sh:3103
451msgid "Increase Font Size"
452msgstr "Gjør teksten større"
453
454#: git-gui.sh:3111 lib/blame.tcl:281
455msgid "Encoding"
456msgstr "Tekstkoding"
457
458#: git-gui.sh:3122
459msgid "Apply/Reverse Hunk"
460msgstr "Bruk/tilbakestill del"
461
462#: git-gui.sh:3127
463msgid "Apply/Reverse Line"
464msgstr "Bruk/tilbakestill linje"
465
466#: git-gui.sh:3137
467msgid "Run Merge Tool"
468msgstr "Start sammenslåingsprosess"
469
470#: git-gui.sh:3142
471msgid "Use Remote Version"
472msgstr "Bruk versjon fra fjernarkiv"
473
474#: git-gui.sh:3146
475msgid "Use Local Version"
476msgstr "Bruk lokal versjon"
477
478#: git-gui.sh:3150
479msgid "Revert To Base"
480msgstr "Tilbakestill til baseversjonen"
481
482#: git-gui.sh:3169
483msgid "Unstage Hunk From Commit"
484msgstr "Fjern delen fra innsjekkingskøen"
485
486#: git-gui.sh:3170
487msgid "Unstage Line From Commit"
488msgstr "Fjern linjen fra innsjekkingskøen"
489
490#: git-gui.sh:3172
491msgid "Stage Hunk For Commit"
492msgstr "Legg del i innsjekkingskøen"
493
494#: git-gui.sh:3173
495msgid "Stage Line For Commit"
496msgstr "Legg til linje i innsjekkingskøen"
497
498#: git-gui.sh:3196
499msgid "Initializing..."
500msgstr "Initsialiserer..."
501
502#: git-gui.sh:3301
503#, tcl-format
504msgid ""
505"Possible environment issues exist.\n"
506"\n"
507"The following environment variables are probably\n"
508"going to be ignored by any Git subprocess run\n"
509"by %s:\n"
510"\n"
511msgstr ""
512
513#: git-gui.sh:3331
514msgid ""
515"\n"
516"This is due to a known issue with the\n"
517"Tcl binary distributed by Cygwin."
518msgstr ""
519
520#: git-gui.sh:3336
521#, tcl-format
522msgid ""
523"\n"
524"\n"
525"A good replacement for %s\n"
526"is placing values for the user.name and\n"
527"user.email settings into your personal\n"
528"~/.gitconfig file.\n"
529msgstr ""
530
531#: lib/about.tcl:26
532msgid "git-gui - a graphical user interface for Git."
533msgstr "git-gui - Et grafisk brukergrensesnitt for Git."
534
535#: lib/blame.tcl:72
536msgid "File Viewer"
537msgstr "Filviser"
538
539#: lib/blame.tcl:78
540msgid "Commit:"
541msgstr "Innsjekking:"
542
543#: lib/blame.tcl:271
544msgid "Copy Commit"
545msgstr "Kopier innsjekking"
546
547#: lib/blame.tcl:275
548msgid "Find Text..."
549msgstr "Søk etter tekst..."
550
551#: lib/blame.tcl:284
552msgid "Do Full Copy Detection"
553msgstr "Gjennomfør full deteksjon av kopieringer"
554
555#: lib/blame.tcl:288
556msgid "Show History Context"
557msgstr "Vis historikkens innhold"
558
559#: lib/blame.tcl:291
560msgid "Blame Parent Commit"
561msgstr ""
562
563#: lib/blame.tcl:450
564#, tcl-format
565msgid "Reading %s..."
566msgstr "Leser %s..."
567
568#: lib/blame.tcl:557
569msgid "Loading copy/move tracking annotations..."
570msgstr ""
571
572#: lib/blame.tcl:577
573msgid "lines annotated"
574msgstr ""
575
576#: lib/blame.tcl:769
577msgid "Loading original location annotations..."
578msgstr ""
579
580#: lib/blame.tcl:772
581msgid "Annotation complete."
582msgstr ""
583
584#: lib/blame.tcl:802
585msgid "Busy"
586msgstr "Opptatt"
587
588#: lib/blame.tcl:803
589msgid "Annotation process is already running."
590msgstr ""
591
592#: lib/blame.tcl:842
593msgid "Running thorough copy detection..."
594msgstr "Kjører kopidetektering..."
595
596#: lib/blame.tcl:910
597msgid "Loading annotation..."
598msgstr ""
599
600#: lib/blame.tcl:964
601msgid "Author:"
602msgstr "Forfatter:"
603
604#: lib/blame.tcl:968
605msgid "Committer:"
606msgstr "Innsjekker:"
607
608#: lib/blame.tcl:973
609msgid "Original File:"
610msgstr "Opprinnelig fil:"
611
612#: lib/blame.tcl:1021
613msgid "Cannot find HEAD commit:"
614msgstr "Finner ikke HEAD's innsjekking:"
615
616#: lib/blame.tcl:1076
617msgid "Cannot find parent commit:"
618msgstr "Kan ikke finne innsjekkingens forelder:"
619
620#: lib/blame.tcl:1091
621msgid "Unable to display parent"
622msgstr "Kan ikke vise forelder"
623
624#: lib/blame.tcl:1092 lib/diff.tcl:297
625msgid "Error loading diff:"
626msgstr "Feil ved innlasting av forskjell:"
627
628#: lib/blame.tcl:1232
629msgid "Originally By:"
630msgstr "Opprinnelig av:"
631
632#: lib/blame.tcl:1238
633msgid "In File:"
634msgstr "I fil:"
635
636#: lib/blame.tcl:1243
637msgid "Copied Or Moved Here By:"
638msgstr "Kopiert eller flyttet hit av:"
639
640#: lib/branch_checkout.tcl:14 lib/branch_checkout.tcl:19
641msgid "Checkout Branch"
642msgstr "Sjekk ut gren"
643
644#: lib/branch_checkout.tcl:23
645msgid "Checkout"
646msgstr "Utsjekking"
647
648#: lib/branch_checkout.tcl:27 lib/branch_create.tcl:35
649#: lib/branch_delete.tcl:32 lib/branch_rename.tcl:30 lib/browser.tcl:282
650#: lib/checkout_op.tcl:544 lib/choose_font.tcl:43 lib/merge.tcl:172
651#: lib/option.tcl:125 lib/remote_add.tcl:32 lib/remote_branch_delete.tcl:42
652#: lib/tools_dlg.tcl:40 lib/tools_dlg.tcl:204 lib/tools_dlg.tcl:352
653#: lib/transport.tcl:97
654msgid "Cancel"
655msgstr "Avbryt"
656
657#: lib/branch_checkout.tcl:32 lib/browser.tcl:287 lib/tools_dlg.tcl:328
658msgid "Revision"
659msgstr "Revisjon"
660
661#: lib/branch_checkout.tcl:36 lib/branch_create.tcl:69 lib/option.tcl:280
662msgid "Options"
663msgstr "Valg"
664
665#: lib/branch_checkout.tcl:39 lib/branch_create.tcl:92
666msgid "Fetch Tracking Branch"
667msgstr "Hent sporet gren"
668
669#: lib/branch_checkout.tcl:44
670msgid "Detach From Local Branch"
671msgstr "Koble bort lokal gren"
672
673#: lib/branch_create.tcl:22
674msgid "Create Branch"
675msgstr "Opprett gren"
676
677#: lib/branch_create.tcl:27
678msgid "Create New Branch"
679msgstr "Opprett ny gren"
680
681#: lib/branch_create.tcl:31 lib/choose_repository.tcl:377
682msgid "Create"
683msgstr "Opprett"
684
685#: lib/branch_create.tcl:40
686msgid "Branch Name"
687msgstr "Navn på gren"
688
689#: lib/branch_create.tcl:43 lib/remote_add.tcl:39 lib/tools_dlg.tcl:50
690msgid "Name:"
691msgstr "Navn:"
692
693#: lib/branch_create.tcl:58
694msgid "Match Tracking Branch Name"
695msgstr "Bruk navn på sporet gren"
696
697#: lib/branch_create.tcl:66
698msgid "Starting Revision"
699msgstr "Starter revisjon"
700
701#: lib/branch_create.tcl:72
702msgid "Update Existing Branch:"
703msgstr "Oppdater eksisterende gren:"
704
705#: lib/branch_create.tcl:75
706msgid "No"
707msgstr "Nei"
708
709#: lib/branch_create.tcl:80
710msgid "Fast Forward Only"
711msgstr "Kun hurtigfremspoling"
712
713#: lib/branch_create.tcl:85 lib/checkout_op.tcl:536
714msgid "Reset"
715msgstr "Tilbakestill"
716
717#: lib/branch_create.tcl:97
718msgid "Checkout After Creation"
719msgstr "Sjekk ut etter oppretting"
720
721#: lib/branch_create.tcl:131
722msgid "Please select a tracking branch."
723msgstr "Velg en gren som skal følges."
724
725#: lib/branch_create.tcl:140
726#, tcl-format
727msgid "Tracking branch %s is not a branch in the remote repository."
728msgstr "Den fulgte grenen %s er ikke en gren i fjernarkivet."
729
730#: lib/branch_create.tcl:153 lib/branch_rename.tcl:86
731msgid "Please supply a branch name."
732msgstr "Angi et navn for grenen."
733
734#: lib/branch_create.tcl:164 lib/branch_rename.tcl:106
735#, tcl-format
736msgid "'%s' is not an acceptable branch name."
737msgstr "'%s' kan ikke brukes som navn på en gren."
738
739#: lib/branch_delete.tcl:15
740msgid "Delete Branch"
741msgstr "Fjern gren"
742
743#: lib/branch_delete.tcl:20
744msgid "Delete Local Branch"
745msgstr "Fjern lokal gren"
746
747#: lib/branch_delete.tcl:37
748msgid "Local Branches"
749msgstr "Lokale grener"
750
751#: lib/branch_delete.tcl:52
752msgid "Delete Only If Merged Into"
753msgstr "Fjern kun ved sammenslåing"
754
755#: lib/branch_delete.tcl:54
756msgid "Always (Do not perform merge test.)"
757msgstr "Alltid (Ikke utfør sammenslåingstest.)"
758
759#: lib/branch_delete.tcl:103
760#, tcl-format
761msgid "The following branches are not completely merged into %s:"
762msgstr "Følgende grener er ikke fullstendig slått sammen med %s:"
763
764#: lib/branch_delete.tcl:115
765msgid ""
766"Recovering deleted branches is difficult. \n"
767"\n"
768" Delete the selected branches?"
769msgstr ""
770"Gjenoppretting av fjernede grener er vanskelig. \n"
771"\n"
772" Fjern valgte grener?"
773
774#: lib/branch_delete.tcl:141
775#, tcl-format
776msgid ""
777"Failed to delete branches:\n"
778"%s"
779msgstr ""
780"Kunne ikke fjerne grener:\n"
781"%s"
782
783#: lib/branch_rename.tcl:14 lib/branch_rename.tcl:22
784msgid "Rename Branch"
785msgstr "Gi gren nytt navn"
786
787#: lib/branch_rename.tcl:26
788msgid "Rename"
789msgstr "Endre navn"
790
791#: lib/branch_rename.tcl:36
792msgid "Branch:"
793msgstr "Gren:"
794
795#: lib/branch_rename.tcl:39
796msgid "New Name:"
797msgstr "Nytt navn:"
798
799#: lib/branch_rename.tcl:75
800msgid "Please select a branch to rename."
801msgstr "Vennligst velg grenen du vil endre navn på."
802
803#: lib/branch_rename.tcl:96 lib/checkout_op.tcl:201
804#, tcl-format
805msgid "Branch '%s' already exists."
806msgstr "Grenen '%s' eksisterer allerede."
807
808#: lib/branch_rename.tcl:117
809#, tcl-format
810msgid "Failed to rename '%s'."
811msgstr "Kunne ikke endre navnet '%s'."
812
813#: lib/browser.tcl:17
814msgid "Starting..."
815msgstr "Starter..."
816
817#: lib/browser.tcl:26
818msgid "File Browser"
819msgstr "Utforsker"
820
821#: lib/browser.tcl:126 lib/browser.tcl:143
822#, tcl-format
823msgid "Loading %s..."
824msgstr "Laster %s..."
825
826#: lib/browser.tcl:187
827msgid "[Up To Parent]"
828msgstr "[Opp til forelder]"
829
830#: lib/browser.tcl:267 lib/browser.tcl:273
831msgid "Browse Branch Files"
832msgstr "Bla igjennom grenens filer"
833
834#: lib/browser.tcl:278 lib/choose_repository.tcl:394
835#: lib/choose_repository.tcl:480 lib/choose_repository.tcl:491
836#: lib/choose_repository.tcl:995
837msgid "Browse"
838msgstr "Bla igjennom"
839
840#: lib/checkout_op.tcl:84
841#, tcl-format
842msgid "Fetching %s from %s"
843msgstr "Henter %s fra %s"
844
845#: lib/checkout_op.tcl:132
846#, tcl-format
847msgid "fatal: Cannot resolve %s"
848msgstr "kritisk: Kan ikke åpne %s"
849
850#: lib/checkout_op.tcl:145 lib/console.tcl:81 lib/database.tcl:31
851#: lib/sshkey.tcl:53
852msgid "Close"
853msgstr "Lukk"
854
855#: lib/checkout_op.tcl:174
856#, tcl-format
857msgid "Branch '%s' does not exist."
858msgstr "Grenen '%s' eksisterer ikke."
859
860#: lib/checkout_op.tcl:193
861#, tcl-format
862msgid "Failed to configure simplified git-pull for '%s'."
863msgstr "Kunne ikke konfigurere forenklet git-pull for '%s'."
864
865#: lib/checkout_op.tcl:228
866#, tcl-format
867msgid ""
868"Branch '%s' already exists.\n"
869"\n"
870"It cannot fast-forward to %s.\n"
871"A merge is required."
872msgstr ""
873"Grenen '%s' eksisterer allerede.\n"
874"\n"
875"Den kan ikke hurtigfremspoles til %s.\n"
876"En sammenslåing er påkrevd."
877
878#: lib/checkout_op.tcl:242
879#, tcl-format
880msgid "Merge strategy '%s' not supported."
881msgstr "Sammenslåingsstrategien '%s' er ikke støttet."
882
883#: lib/checkout_op.tcl:261
884#, tcl-format
885msgid "Failed to update '%s'."
886msgstr "Kunne ikke oppdatere '%s'."
887
888#: lib/checkout_op.tcl:273
889msgid "Staging area (index) is already locked."
890msgstr "Køområdet (index) er allerede låst."
891
892#: lib/checkout_op.tcl:288
893msgid ""
894"Last scanned state does not match repository state.\n"
895"\n"
896"Another Git program has modified this repository since the last scan. A "
897"rescan must be performed before the current branch can be changed.\n"
898"\n"
899"The rescan will be automatically started now.\n"
900msgstr ""
901
902#: lib/checkout_op.tcl:344
903#, tcl-format
904msgid "Updating working directory to '%s'..."
905msgstr "Oppdaterer arbeidskatalogen til '%s'..."
906
907#: lib/checkout_op.tcl:345
908msgid "files checked out"
909msgstr "filer sjekket ut"
910
911#: lib/checkout_op.tcl:375
912#, tcl-format
913msgid "Aborted checkout of '%s' (file level merging is required)."
914msgstr "Avbrøt utsjekkingen av '%s' (sammenslåing på filnivå kreves)."
915
916#: lib/checkout_op.tcl:376
917msgid "File level merge required."
918msgstr "Sammenslåing på filnivå kreves"
919
920#: lib/checkout_op.tcl:380
921#, tcl-format
922msgid "Staying on branch '%s'."
923msgstr "Blir stående på grenen '%s'."
924
925#: lib/checkout_op.tcl:451
926msgid ""
927"You are no longer on a local branch.\n"
928"\n"
929"If you wanted to be on a branch, create one now starting from 'This Detached "
930"Checkout'."
931msgstr ""
932
933#: lib/checkout_op.tcl:468 lib/checkout_op.tcl:472
934#, tcl-format
935msgid "Checked out '%s'."
936msgstr "Sjekket ut '%s'."
937
938#: lib/checkout_op.tcl:500
939#, tcl-format
940msgid "Resetting '%s' to '%s' will lose the following commits:"
941msgstr ""
942"Tilbakestilling av '%s' til '%s' vil medføre tap av følgende innsjekkinger:"
943
944#: lib/checkout_op.tcl:522
945msgid "Recovering lost commits may not be easy."
946msgstr ""
947"Det vil kanskje ikke være så enkelt å gjenopprette en tapt innsjekking."
948
949#: lib/checkout_op.tcl:527
950#, tcl-format
951msgid "Reset '%s'?"
952msgstr "Tilbakestill '%s'?"
953
954#: lib/checkout_op.tcl:532 lib/merge.tcl:164 lib/tools_dlg.tcl:343
955msgid "Visualize"
956msgstr "Visualiser"
957
958#: lib/checkout_op.tcl:600
959#, tcl-format
960msgid ""
961"Failed to set current branch.\n"
962"\n"
963"This working directory is only partially switched. We successfully updated "
964"your files, but failed to update an internal Git file.\n"
965"\n"
966"This should not have occurred. %s will now close and give up."
967msgstr ""
968
969#: lib/choose_font.tcl:39
970msgid "Select"
971msgstr "Velg"
972
973#: lib/choose_font.tcl:53
974msgid "Font Family"
975msgstr "Skrifttype-familie"
976
977#: lib/choose_font.tcl:74
978msgid "Font Size"
979msgstr "Skriftstørrelse"
980
981#: lib/choose_font.tcl:91
982msgid "Font Example"
983msgstr "Skrifteksempel"
984
985#: lib/choose_font.tcl:103
986msgid ""
987"This is example text.\n"
988"If you like this text, it can be your font."
989msgstr ""
990"Dette er en eksempeltekst.\n"
991"Hvis du liker hvordan teksten ser ut, kan du velge dette som din skrifttype."
992
993#: lib/choose_repository.tcl:28
994msgid "Git Gui"
995msgstr "Git Gui"
996
997#: lib/choose_repository.tcl:87 lib/choose_repository.tcl:382
998msgid "Create New Repository"
999msgstr "Opprett nytt arkiv"
1000
1001#: lib/choose_repository.tcl:93
1002msgid "New..."
1003msgstr "Ny..."
1004
1005#: lib/choose_repository.tcl:100 lib/choose_repository.tcl:465
1006msgid "Clone Existing Repository"
1007msgstr "Klon eksistererende arkiv"
1008
1009#: lib/choose_repository.tcl:106
1010msgid "Clone..."
1011msgstr "Klon..."
1012
1013#: lib/choose_repository.tcl:113 lib/choose_repository.tcl:983
1014msgid "Open Existing Repository"
1015msgstr "Åpne eksistererende arkiv"
1016
1017#: lib/choose_repository.tcl:119
1018msgid "Open..."
1019msgstr "Åpne..."
1020
1021#: lib/choose_repository.tcl:132
1022msgid "Recent Repositories"
1023msgstr "Nylig brukte arkiv"
1024
1025#: lib/choose_repository.tcl:138
1026msgid "Open Recent Repository:"
1027msgstr "Åpne nylig brukt arkiv:"
1028
1029#: lib/choose_repository.tcl:302 lib/choose_repository.tcl:309
1030#: lib/choose_repository.tcl:316
1031#, tcl-format
1032msgid "Failed to create repository %s:"
1033msgstr "Kunne ikke opprette arkivet %s:"
1034
1035#: lib/choose_repository.tcl:387
1036msgid "Directory:"
1037msgstr "Mappe:"
1038
1039#: lib/choose_repository.tcl:417 lib/choose_repository.tcl:544
1040#: lib/choose_repository.tcl:1017
1041msgid "Git Repository"
1042msgstr "Git arkiv"
1043
1044#: lib/choose_repository.tcl:442
1045#, tcl-format
1046msgid "Directory %s already exists."
1047msgstr "Mappen %s eksisterer allerede."
1048
1049#: lib/choose_repository.tcl:446
1050#, tcl-format
1051msgid "File %s already exists."
1052msgstr "Filen %s eksisterer allerede."
1053
1054#: lib/choose_repository.tcl:460
1055msgid "Clone"
1056msgstr "Klon"
1057
1058#: lib/choose_repository.tcl:473
1059msgid "Source Location:"
1060msgstr "Kildeplassering:"
1061
1062#: lib/choose_repository.tcl:484
1063msgid "Target Directory:"
1064msgstr "Destinasjonsmappe:"
1065
1066#: lib/choose_repository.tcl:496
1067msgid "Clone Type:"
1068msgstr "Klontype:"
1069
1070#: lib/choose_repository.tcl:502
1071msgid "Standard (Fast, Semi-Redundant, Hardlinks)"
1072msgstr "Standard (rask, delvis redundant, hardlinker)"
1073
1074#: lib/choose_repository.tcl:508
1075msgid "Full Copy (Slower, Redundant Backup)"
1076msgstr "Full kopi (tregere, redundant sikkerhetskopi)"
1077
1078#: lib/choose_repository.tcl:514
1079msgid "Shared (Fastest, Not Recommended, No Backup)"
1080msgstr "Delt (raskest, ikke anbefalt, ingen sikkerhetskopiering)"
1081
1082#: lib/choose_repository.tcl:550 lib/choose_repository.tcl:597
1083#: lib/choose_repository.tcl:743 lib/choose_repository.tcl:813
1084#: lib/choose_repository.tcl:1023 lib/choose_repository.tcl:1031
1085#, tcl-format
1086msgid "Not a Git repository: %s"
1087msgstr "Ikke et Git-arkiv: %s"
1088
1089#: lib/choose_repository.tcl:586
1090msgid "Standard only available for local repository."
1091msgstr "Standard er kun tilgjengelig for lokalt arkiv."
1092
1093#: lib/choose_repository.tcl:590
1094msgid "Shared only available for local repository."
1095msgstr "Delt er kun tilgjengelig for lokalt arkiv."
1096
1097#: lib/choose_repository.tcl:611
1098#, tcl-format
1099msgid "Location %s already exists."
1100msgstr "Stedet %s eksisterer allerede."
1101
1102#: lib/choose_repository.tcl:622
1103msgid "Failed to configure origin"
1104msgstr "Kunne ikke konfigurere kildeoppføring"
1105
1106#: lib/choose_repository.tcl:634
1107msgid "Counting objects"
1108msgstr "Teller objekter"
1109
1110#: lib/choose_repository.tcl:635
1111msgid "buckets"
1112msgstr "bøtter"
1113
1114#: lib/choose_repository.tcl:659
1115#, tcl-format
1116msgid "Unable to copy objects/info/alternates: %s"
1117msgstr "Kunne ikke kopiere objekter/informasjon/alternativt: %s"
1118
1119#: lib/choose_repository.tcl:695
1120#, tcl-format
1121msgid "Nothing to clone from %s."
1122msgstr "Ingenting å klone fra %s."
1123
1124#: lib/choose_repository.tcl:697 lib/choose_repository.tcl:911
1125#: lib/choose_repository.tcl:923
1126msgid "The 'master' branch has not been initialized."
1127msgstr "Grenen 'master' har ikke blitt initsialisert."
1128
1129#: lib/choose_repository.tcl:710
1130msgid "Hardlinks are unavailable. Falling back to copying."
1131msgstr "Harde linker er utilgjengelig. Går tilbake til kopiering."
1132
1133#: lib/choose_repository.tcl:722
1134#, tcl-format
1135msgid "Cloning from %s"
1136msgstr "Kloner fra %s"
1137
1138#: lib/choose_repository.tcl:753
1139msgid "Copying objects"
1140msgstr "Kopierer objekter"
1141
1142#: lib/choose_repository.tcl:754
1143msgid "KiB"
1144msgstr "kB"
1145
1146#: lib/choose_repository.tcl:778
1147#, tcl-format
1148msgid "Unable to copy object: %s"
1149msgstr "Kunne ikke kopiere objekt: %s"
1150
1151#: lib/choose_repository.tcl:788
1152msgid "Linking objects"
1153msgstr "Lenker objekter"
1154
1155#: lib/choose_repository.tcl:789
1156msgid "objects"
1157msgstr "objekter"
1158
1159#: lib/choose_repository.tcl:797
1160#, tcl-format
1161msgid "Unable to hardlink object: %s"
1162msgstr "Kunne ikke opprette hardlink med objektet: %s"
1163
1164#: lib/choose_repository.tcl:852
1165msgid "Cannot fetch branches and objects. See console output for details."
1166msgstr "Kunne ikke hente grener og objekter. Se utdata i konsoll for detaljer."
1167
1168#: lib/choose_repository.tcl:863
1169msgid "Cannot fetch tags. See console output for details."
1170msgstr "Kunne ikke hente tagger. Se utdata i konsoll for detaljer."
1171
1172#: lib/choose_repository.tcl:887
1173msgid "Cannot determine HEAD. See console output for details."
1174msgstr "Kan ikke bestemme HEAD. Se utdata i konsoll for detaljer."
1175
1176#: lib/choose_repository.tcl:896
1177#, tcl-format
1178msgid "Unable to cleanup %s"
1179msgstr "Kunne ikke rydde opp %s"
1180
1181#: lib/choose_repository.tcl:902
1182msgid "Clone failed."
1183msgstr "Kloning feilet."
1184
1185#: lib/choose_repository.tcl:909
1186msgid "No default branch obtained."
1187msgstr "Ingen standardgren hentet."
1188
1189#: lib/choose_repository.tcl:920
1190#, tcl-format
1191msgid "Cannot resolve %s as a commit."
1192msgstr "Kan ikke finne %s som en innsjekking."
1193
1194#: lib/choose_repository.tcl:932
1195msgid "Creating working directory"
1196msgstr "Oppretter arbeidskatalog"
1197
1198#: lib/choose_repository.tcl:933 lib/index.tcl:65 lib/index.tcl:128
1199#: lib/index.tcl:196
1200msgid "files"
1201msgstr "filer"
1202
1203#: lib/choose_repository.tcl:962
1204msgid "Initial file checkout failed."
1205msgstr "Initsialiserende utsjekking feilet."
1206
1207#: lib/choose_repository.tcl:978
1208msgid "Open"
1209msgstr "Åpne"
1210
1211#: lib/choose_repository.tcl:988
1212msgid "Repository:"
1213msgstr "Arkiv:"
1214
1215#: lib/choose_repository.tcl:1037
1216#, tcl-format
1217msgid "Failed to open repository %s:"
1218msgstr "Kunne ikke åpne arkivet %s:"
1219
1220#: lib/choose_rev.tcl:53
1221msgid "This Detached Checkout"
1222msgstr "Denne frakoblede utsjekkingen"
1223
1224#: lib/choose_rev.tcl:60
1225msgid "Revision Expression:"
1226msgstr "Revisjonsuttrykk:"
1227
1228#: lib/choose_rev.tcl:74
1229msgid "Local Branch"
1230msgstr "Lokal gren"
1231
1232#: lib/choose_rev.tcl:79
1233msgid "Tracking Branch"
1234msgstr "Sporet gren"
1235
1236#: lib/choose_rev.tcl:84 lib/choose_rev.tcl:538
1237msgid "Tag"
1238msgstr "Tag"
1239
1240#: lib/choose_rev.tcl:317
1241#, tcl-format
1242msgid "Invalid revision: %s"
1243msgstr "Ugyldig revisjon: %s"
1244
1245#: lib/choose_rev.tcl:338
1246msgid "No revision selected."
1247msgstr "Ingen revisjoner valgt."
1248
1249#: lib/choose_rev.tcl:346
1250msgid "Revision expression is empty."
1251msgstr "Revisjonsuttrykk er tomt."
1252
1253#: lib/choose_rev.tcl:531
1254msgid "Updated"
1255msgstr "Oppdatert"
1256
1257#: lib/choose_rev.tcl:559
1258msgid "URL"
1259msgstr "URL"
1260
1261#: lib/commit.tcl:9
1262msgid ""
1263"There is nothing to amend.\n"
1264"\n"
1265"You are about to create the initial commit. There is no commit before this "
1266"to amend.\n"
1267msgstr ""
1268"Det er ingenting å legge til.\n"
1269"\n"
1270"Du er i ferd med å lage den initsialiserende revisjonen. Det er ingen "
1271"tidligere revisjoner å tilføye.\n"
1272
1273#: lib/commit.tcl:18
1274msgid ""
1275"Cannot amend while merging.\n"
1276"\n"
1277"You are currently in the middle of a merge that has not been fully "
1278"completed. You cannot amend the prior commit unless you first abort the "
1279"current merge activity.\n"
1280msgstr ""
1281"Kan ikke tilføye under sammenslåing.\n"
1282"\n"
1283"Du er for øyeblikket under en pågående sammenslåing som ikke er fullført. Du "
1284"kan ikke tilføye en tidligere revisjon med mindre du først avbryter denne "
1285"sammenslåingen.\n"
1286
1287#: lib/commit.tcl:49
1288msgid "Error loading commit data for amend:"
1289msgstr "Feil ved innhenting av revisjonsdata for tilføying:"
1290
1291#: lib/commit.tcl:76
1292msgid "Unable to obtain your identity:"
1293msgstr "Kunne ikke avgjøre din identitet:"
1294
1295#: lib/commit.tcl:81
1296msgid "Invalid GIT_COMMITTER_IDENT:"
1297msgstr "Ugyldig GIT_COMMITTER_IDENT:"
1298
1299#: lib/commit.tcl:133
1300msgid ""
1301"Last scanned state does not match repository state.\n"
1302"\n"
1303"Another Git program has modified this repository since the last scan. A "
1304"rescan must be performed before another commit can be created.\n"
1305"\n"
1306"The rescan will be automatically started now.\n"
1307msgstr ""
1308
1309#: lib/commit.tcl:156
1310#, tcl-format
1311msgid ""
1312"Unmerged files cannot be committed.\n"
1313"\n"
1314"File %s has merge conflicts. You must resolve them and stage the file "
1315"before committing.\n"
1316msgstr ""
1317
1318#: lib/commit.tcl:164
1319#, tcl-format
1320msgid ""
1321"Unknown file state %s detected.\n"
1322"\n"
1323"File %s cannot be committed by this program.\n"
1324msgstr ""
1325"Ukjent filstatus %s er funnet.\n"
1326"\n"
1327"Filen %s kan ikke sjekkes inn av dette programmet.\n"
1328
1329#: lib/commit.tcl:172
1330msgid ""
1331"No changes to commit.\n"
1332"\n"
1333"You must stage at least 1 file before you can commit.\n"
1334msgstr ""
1335"Ingen endringer å sjekke inn.\n"
1336"\n"
1337"Du må køe minst en fil før du kan sjekke inn noe.\n"
1338
1339#: lib/commit.tcl:187
1340msgid ""
1341"Please supply a commit message.\n"
1342"\n"
1343"A good commit message has the following format:\n"
1344"\n"
1345"- First line: Describe in one sentence what you did.\n"
1346"- Second line: Blank\n"
1347"- Remaining lines: Describe why this change is good.\n"
1348msgstr ""
1349"Vennligst angi en revisjonsmelding.\n"
1350"\n"
1351"En god melding har følgende format:\n"
1352"\n"
1353"- Første linje: En beskrivelse av hva du har gjort i én setning.\n"
1354"- Andre linje: Blank\n"
1355"- Resterende linjer: Forklar hvorfor denne endringen er bra.\n"
1356
1357#: lib/commit.tcl:211
1358#, tcl-format
1359msgid "warning: Tcl does not support encoding '%s'."
1360msgstr "advarsel: Tcl støtter ikke denne tegnkodingen '%s'."
1361
1362#: lib/commit.tcl:227
1363msgid "Calling pre-commit hook..."
1364msgstr ""
1365
1366#: lib/commit.tcl:242
1367msgid "Commit declined by pre-commit hook."
1368msgstr ""
1369
1370#: lib/commit.tcl:265
1371msgid "Calling commit-msg hook..."
1372msgstr ""
1373
1374#: lib/commit.tcl:280
1375msgid "Commit declined by commit-msg hook."
1376msgstr ""
1377
1378#: lib/commit.tcl:293
1379msgid "Committing changes..."
1380msgstr "Sjekker inn endringer..."
1381
1382#: lib/commit.tcl:309
1383msgid "write-tree failed:"
1384msgstr "Skriving til tre feilet:"
1385
1386#: lib/commit.tcl:310 lib/commit.tcl:354 lib/commit.tcl:374
1387msgid "Commit failed."
1388msgstr "Innsjekking feilet."
1389
1390#: lib/commit.tcl:327
1391#, tcl-format
1392msgid "Commit %s appears to be corrupt"
1393msgstr "Revisjon %s ser ut til å være korrupt"
1394
1395#: lib/commit.tcl:332
1396msgid ""
1397"No changes to commit.\n"
1398"\n"
1399"No files were modified by this commit and it was not a merge commit.\n"
1400"\n"
1401"A rescan will be automatically started now.\n"
1402msgstr ""
1403"Ingen endringer til innsjekking.\n"
1404"\n"
1405"Ingen filer ble endret av denne revisjonen, og det var ikke en revisjon fra "
1406"en sammenslåing.\n"
1407"\n"
1408"Et nytt søk vil bli startet automatisk.\n"
1409
1410#: lib/commit.tcl:339
1411msgid "No changes to commit."
1412msgstr "Ingen endringer til innsekking."
1413
1414#: lib/commit.tcl:353
1415msgid "commit-tree failed:"
1416msgstr "commit-tree feilet:"
1417
1418#: lib/commit.tcl:373
1419msgid "update-ref failed:"
1420msgstr "update-ref feilet:"
1421
1422#: lib/commit.tcl:461
1423#, tcl-format
1424msgid "Created commit %s: %s"
1425msgstr "Opprettet innsjekking %s: %s"
1426
1427#: lib/console.tcl:59
1428msgid "Working... please wait..."
1429msgstr "Jobber... Vennligst vent..."
1430
1431#: lib/console.tcl:186
1432msgid "Success"
1433msgstr "Suksess"
1434
1435#: lib/console.tcl:200
1436msgid "Error: Command Failed"
1437msgstr "Feil: Kommandoen feilet"
1438
1439#: lib/database.tcl:43
1440msgid "Number of loose objects"
1441msgstr "Antall løse objekter"
1442
1443#: lib/database.tcl:44
1444msgid "Disk space used by loose objects"
1445msgstr "Diskplass brukt av løse objekter"
1446
1447#: lib/database.tcl:45
1448msgid "Number of packed objects"
1449msgstr "Antall pakkede objekter"
1450
1451#: lib/database.tcl:46
1452msgid "Number of packs"
1453msgstr "Antall pakker"
1454
1455#: lib/database.tcl:47
1456msgid "Disk space used by packed objects"
1457msgstr "Diskplass brukt av pakkede objekter"
1458
1459#: lib/database.tcl:48
1460msgid "Packed objects waiting for pruning"
1461msgstr "Pakkede objekter som avventer fjerning"
1462
1463#: lib/database.tcl:49
1464msgid "Garbage files"
1465msgstr "Avfallsfiler"
1466
1467#: lib/database.tcl:72
1468msgid "Compressing the object database"
1469msgstr "Komprimerer objektdatabasen"
1470
1471#: lib/database.tcl:83
1472msgid "Verifying the object database with fsck-objects"
1473msgstr "Verifiserer objektdatabasen med fsck-objects"
1474
1475#: lib/database.tcl:108
1476#, tcl-format
1477msgid ""
1478"This repository currently has approximately %i loose objects.\n"
1479"\n"
1480"To maintain optimal performance it is strongly recommended that you compress "
1481"the database when more than %i loose objects exist.\n"
1482"\n"
1483"Compress the database now?"
1484msgstr ""
1485"Dette arkivet inneholder omtrent %i 'løse' objekter.\n"
1486"\n"
1487"For å sikre en optimal ytelse er det sterkt anbefalt at du komprimerer "
1488"databasen når det er flere enn %i 'løse' objekter i den.\n"
1489"\n"
1490"Komprimere databasen nå?"
1491
1492#: lib/date.tcl:25
1493#, tcl-format
1494msgid "Invalid date from Git: %s"
1495msgstr "Ugyldig dato fra Git: %s"
1496
1497#: lib/diff.tcl:59
1498#, tcl-format
1499msgid ""
1500"No differences detected.\n"
1501"\n"
1502"%s has no changes.\n"
1503"\n"
1504"The modification date of this file was updated by another application, but "
1505"the content within the file was not changed.\n"
1506"\n"
1507"A rescan will be automatically started to find other files which may have "
1508"the same state."
1509msgstr ""
1510"Ingen forandringer funnet.\n"
1511"\n"
1512"%s har ingen endringer.\n"
1513"\n"
1514"Tidsstempelet for endring på denne filen ble oppdatert av en annen "
1515" applikasjon, men innholdet er uendret.\n"
1516"\n"
1517"En gjennomsøking vil nå starte automatisk for å se om andre filer har "
1518"status."
1519
1520#: lib/diff.tcl:99
1521#, tcl-format
1522msgid "Loading diff of %s..."
1523msgstr "Laster inn forskjellene av %s..."
1524
1525#: lib/diff.tcl:120
1526msgid ""
1527"LOCAL: deleted\n"
1528"REMOTE:\n"
1529msgstr "LOKAL: slettet\n"
1530"FJERN:\n"
1531
1532#: lib/diff.tcl:125
1533msgid ""
1534"REMOTE: deleted\n"
1535"LOCAL:\n"
1536msgstr "FJERN: slettet\n"
1537"LOKAL:\n"
1538
1539#: lib/diff.tcl:132
1540msgid "LOCAL:\n"
1541msgstr "LOKAL:\n"
1542
1543#: lib/diff.tcl:135
1544msgid "REMOTE:\n"
1545msgstr "FJERN:\n"
1546
1547#: lib/diff.tcl:197 lib/diff.tcl:296
1548#, tcl-format
1549msgid "Unable to display %s"
1550msgstr "Kan ikke vise %s"
1551
1552#: lib/diff.tcl:198
1553msgid "Error loading file:"
1554msgstr "Feil ved lesing av fil: %s"
1555
1556#: lib/diff.tcl:205
1557msgid "Git Repository (subproject)"
1558msgstr "Git-arkiv (underprosjekt)"
1559
1560#: lib/diff.tcl:217
1561msgid "* Binary file (not showing content)."
1562msgstr "* Binærfil (viser ikke innhold)"
1563
1564#: lib/diff.tcl:222
1565#, tcl-format
1566msgid ""
1567"* Untracked file is %d bytes.\n"
1568"* Showing only first %d bytes.\n"
1569msgstr ""
1570"* Usporet fil er %d bytes.\n"
1571"* Viser bare %d første bytes.\n"
1572
1573#: lib/diff.tcl:228
1574#, tcl-format
1575msgid ""
1576"\n"
1577"* Untracked file clipped here by %s.\n"
1578"* To see the entire file, use an external editor.\n"
1579msgstr ""
1580"\n"
1581"* Usporede filer klippet her av %s.\n"
1582"* For å se hele filen, bruk et eksternt redigeringsverktøy.\n"
1583
1584#: lib/diff.tcl:436
1585msgid "Failed to unstage selected hunk."
1586msgstr "Kunne ikke fjerne den valgte delen fra innsjekkingskøen."
1587
1588#: lib/diff.tcl:443
1589msgid "Failed to stage selected hunk."
1590msgstr "Kunne ikke legge til den valgte delen i innsjekkingskøen."
1591
1592#: lib/diff.tcl:509
1593msgid "Failed to unstage selected line."
1594msgstr "Kunne ikke fjerne den valgte linjen fra innsjekkingskøen."
1595
1596#: lib/diff.tcl:517
1597msgid "Failed to stage selected line."
1598msgstr "Kunne ikke legge til den valgte linjen i innsjekkingskøen."
1599
1600#: lib/encoding.tcl:443
1601msgid "Default"
1602msgstr "Standard"
1603
1604#: lib/encoding.tcl:448
1605#, tcl-format
1606msgid "System (%s)"
1607msgstr "Systemets (%s)"
1608
1609#: lib/encoding.tcl:459 lib/encoding.tcl:465
1610msgid "Other"
1611msgstr "Andre"
1612
1613#: lib/error.tcl:20 lib/error.tcl:114
1614msgid "error"
1615msgstr "feil"
1616
1617#: lib/error.tcl:36
1618msgid "warning"
1619msgstr "advarsel"
1620
1621#: lib/error.tcl:94
1622msgid "You must correct the above errors before committing."
1623msgstr "Du må rette de ovenstående feilene før innsjekking."
1624
1625#: lib/index.tcl:6
1626msgid "Unable to unlock the index."
1627msgstr "Kunne ikke låse opp indexen."
1628
1629#: lib/index.tcl:15
1630msgid "Index Error"
1631msgstr "Feil på index"
1632
1633#: lib/index.tcl:21
1634msgid ""
1635"Updating the Git index failed. A rescan will be automatically started to "
1636"resynchronize git-gui."
1637msgstr ""
1638"Oppdatering av Git's index mislyktes. Et nytt søk vil bli startet for å "
1639"resynkronisere git-gui."
1640
1641#: lib/index.tcl:27
1642msgid "Continue"
1643msgstr "Fortsett"
1644
1645#: lib/index.tcl:31
1646msgid "Unlock Index"
1647msgstr "Lås opp index"
1648
1649#: lib/index.tcl:287
1650#, tcl-format
1651msgid "Unstaging %s from commit"
1652msgstr "Fjerner %s fra innsjekkingskøen"
1653
1654#: lib/index.tcl:326
1655msgid "Ready to commit."
1656msgstr "Klar til innsjekking."
1657
1658#: lib/index.tcl:339
1659#, tcl-format
1660msgid "Adding %s"
1661msgstr "Legger til %s"
1662
1663#: lib/index.tcl:396
1664#, tcl-format
1665msgid "Revert changes in file %s?"
1666msgstr "Reverter endringene i filen %s?"
1667
1668#: lib/index.tcl:398
1669#, tcl-format
1670msgid "Revert changes in these %i files?"
1671msgstr "Reverter endringene i disse %i filene?"
1672
1673#: lib/index.tcl:406
1674msgid "Any unstaged changes will be permanently lost by the revert."
1675msgstr "Endringer som ikke ligger i innsjekkingskøen vil bli tapt av denne "
1676"reverteringen"
1677
1678#: lib/index.tcl:409
1679msgid "Do Nothing"
1680msgstr "Ikke gjør noe"
1681
1682#: lib/index.tcl:427
1683msgid "Reverting selected files"
1684msgstr "Reverterer valgte filer"
1685
1686#: lib/index.tcl:431
1687#, tcl-format
1688msgid "Reverting %s"
1689msgstr "Reverterer %s"
1690
1691#: lib/merge.tcl:13
1692msgid ""
1693"Cannot merge while amending.\n"
1694"\n"
1695"You must finish amending this commit before starting any type of merge.\n"
1696msgstr ""
1697"Kunne ikke slå sammen under utvidelse.\n"
1698"\n"
1699"Du må først fullføre utvidelsen av denne revisjonen før du kan starte en "
1700"sammenslåing.\n"
1701
1702#: lib/merge.tcl:27
1703msgid ""
1704"Last scanned state does not match repository state.\n"
1705"\n"
1706"Another Git program has modified this repository since the last scan. A "
1707"rescan must be performed before a merge can be performed.\n"
1708"\n"
1709"The rescan will be automatically started now.\n"
1710msgstr ""
1711
1712#: lib/merge.tcl:45
1713#, tcl-format
1714msgid ""
1715"You are in the middle of a conflicted merge.\n"
1716"\n"
1717"File %s has merge conflicts.\n"
1718"\n"
1719"You must resolve them, stage the file, and commit to complete the current "
1720"merge. Only then can you begin another merge.\n"
1721msgstr ""
1722
1723#: lib/merge.tcl:55
1724#, tcl-format
1725msgid ""
1726"You are in the middle of a change.\n"
1727"\n"
1728"File %s is modified.\n"
1729"\n"
1730"You should complete the current commit before starting a merge. Doing so "
1731"will help you abort a failed merge, should the need arise.\n"
1732msgstr ""
1733
1734#: lib/merge.tcl:107
1735#, tcl-format
1736msgid "%s of %s"
1737msgstr "%s av %s"
1738
1739#: lib/merge.tcl:120
1740#, tcl-format
1741msgid "Merging %s and %s..."
1742msgstr "Slår sammen %s og %s"
1743
1744#: lib/merge.tcl:131
1745msgid "Merge completed successfully."
1746msgstr "Vellykket sammenslåing fullført."
1747
1748#: lib/merge.tcl:133
1749msgid "Merge failed. Conflict resolution is required."
1750msgstr "Sammenslåing feilet. Håndtering av konflikten kreves."
1751
1752#: lib/merge.tcl:158
1753#, tcl-format
1754msgid "Merge Into %s"
1755msgstr "Slå sammen inn i %s"
1756
1757#: lib/merge.tcl:177
1758msgid "Revision To Merge"
1759msgstr "Revisjon til sammenslåing"
1760
1761#: lib/merge.tcl:212
1762msgid ""
1763"Cannot abort while amending.\n"
1764"\n"
1765"You must finish amending this commit.\n"
1766msgstr ""
1767"Kan ikke avbryte under utvidelse av revisjon.\n"
1768"\n"
1769"Du må fullføre utvidelsen av denne revisjonen.\n"
1770
1771#: lib/merge.tcl:222
1772msgid ""
1773"Abort merge?\n"
1774"\n"
1775"Aborting the current merge will cause *ALL* uncommitted changes to be lost.\n"
1776"\n"
1777"Continue with aborting the current merge?"
1778msgstr ""
1779"Avbryt sammenslåing?\n"
1780"\n"
1781"Avbryting av pågående sammenslåing vil føre til at *alle* endringer som ikke "
1782" er sjekket inn, vil gå tapt.\n"
1783"\n"
1784"Fortsette med å avbryte den pågående sammenslåingen?"
1785
1786#: lib/merge.tcl:228
1787msgid ""
1788"Reset changes?\n"
1789"\n"
1790"Resetting the changes will cause *ALL* uncommitted changes to be lost.\n"
1791"\n"
1792"Continue with resetting the current changes?"
1793msgstr ""
1794"Nullstill endringer?\n"
1795"\n"
1796"Nullstilling av endringer vil føre til at *alle* endringer som ikke er "
1797"sjekket inn går tapt.\n"
1798"\n"
1799"Fortsette med nullstilling av endringer?"
1800
1801#: lib/merge.tcl:239
1802msgid "Aborting"
1803msgstr "Avbryter"
1804
1805#: lib/merge.tcl:239
1806msgid "files reset"
1807msgstr "filer tilbakestilt"
1808
1809#: lib/merge.tcl:267
1810msgid "Abort failed."
1811msgstr "Avbryting feilet."
1812
1813#: lib/merge.tcl:269
1814msgid "Abort completed. Ready."
1815msgstr "Avbryting fullført. Klar."
1816
1817#: lib/mergetool.tcl:8
1818msgid "Force resolution to the base version?"
1819msgstr "Tving håndtering til opprinnelig versjon?"
1820
1821#: lib/mergetool.tcl:9
1822msgid "Force resolution to this branch?"
1823msgstr "Tving håndtering i denne grenen?"
1824
1825#: lib/mergetool.tcl:10
1826msgid "Force resolution to the other branch?"
1827msgstr "Tving håndtering i den andre grenen?"
1828
1829#: lib/mergetool.tcl:14
1830#, tcl-format
1831msgid ""
1832"Note that the diff shows only conflicting changes.\n"
1833"\n"
1834"%s will be overwritten.\n"
1835"\n"
1836"This operation can be undone only by restarting the merge."
1837msgstr ""
1838"Merk deg at endringsvisningen kun viser motstridende endringer.\n"
1839"\n"
1840"%s vil bli overskrevet.\n"
1841"\n"
1842"Denne operasjonen kan kun bli angret ved å starte sammenslåingen på ny."
1843
1844#: lib/mergetool.tcl:45
1845#, tcl-format
1846msgid "File %s seems to have unresolved conflicts, still stage?"
1847msgstr "Filen %s ser ut til å ha uløste konflikter, skal filen likevel køes?"
1848
1849#: lib/mergetool.tcl:60
1850#, tcl-format
1851msgid "Adding resolution for %s"
1852msgstr "Legger til løsninge på konflikt for %s"
1853
1854#: lib/mergetool.tcl:141
1855msgid "Cannot resolve deletion or link conflicts using a tool"
1856msgstr ""
1857
1858#: lib/mergetool.tcl:146
1859msgid "Conflict file does not exist"
1860msgstr "Konfliktfil eksisterer ikke"
1861
1862#: lib/mergetool.tcl:264
1863#, tcl-format
1864msgid "Not a GUI merge tool: '%s'"
1865msgstr ""
1866
1867#: lib/mergetool.tcl:268
1868#, tcl-format
1869msgid "Unsupported merge tool '%s'"
1870msgstr ""
1871
1872#: lib/mergetool.tcl:303
1873msgid "Merge tool is already running, terminate it?"
1874msgstr ""
1875
1876#: lib/mergetool.tcl:323
1877#, tcl-format
1878msgid ""
1879"Error retrieving versions:\n"
1880"%s"
1881msgstr ""
1882"Kunne ikke hente versjoner:\n"
1883"%s"
1884
1885#: lib/mergetool.tcl:343
1886#, tcl-format
1887msgid ""
1888"Could not start the merge tool:\n"
1889"\n"
1890"%s"
1891msgstr ""
1892
1893#: lib/mergetool.tcl:347
1894msgid "Running merge tool..."
1895msgstr ""
1896
1897#: lib/mergetool.tcl:375 lib/mergetool.tcl:383
1898msgid "Merge tool failed."
1899msgstr ""
1900
1901#: lib/option.tcl:11
1902#, tcl-format
1903msgid "Invalid global encoding '%s'"
1904msgstr ""
1905
1906#: lib/option.tcl:19
1907#, tcl-format
1908msgid "Invalid repo encoding '%s'"
1909msgstr ""
1910
1911#: lib/option.tcl:117
1912msgid "Restore Defaults"
1913msgstr "Gjennopprett standardverdier"
1914
1915#: lib/option.tcl:121
1916msgid "Save"
1917msgstr "Lagre"
1918
1919#: lib/option.tcl:131
1920#, tcl-format
1921msgid "%s Repository"
1922msgstr "%s arkiv"
1923
1924#: lib/option.tcl:132
1925msgid "Global (All Repositories)"
1926msgstr "Globalt (alle arkiv)"
1927
1928#: lib/option.tcl:138
1929msgid "User Name"
1930msgstr "Navn"
1931
1932#: lib/option.tcl:139
1933msgid "Email Address"
1934msgstr "Epost-adresse"
1935
1936#: lib/option.tcl:141
1937msgid "Summarize Merge Commits"
1938msgstr "Oppsummer innsjekkinger fra sammenslåinger"
1939
1940#: lib/option.tcl:142
1941msgid "Merge Verbosity"
1942msgstr "Detaljenivå på sammenslåing"
1943
1944#: lib/option.tcl:143
1945msgid "Show Diffstat After Merge"
1946msgstr "Vis endringsstatistikk etter sammenslåing"
1947
1948#: lib/option.tcl:144
1949msgid "Use Merge Tool"
1950msgstr "Bruk sammenslåingsverktøy"
1951
1952#: lib/option.tcl:146
1953msgid "Trust File Modification Timestamps"
1954msgstr "Stol på filers tid for endring"
1955
1956#: lib/option.tcl:147
1957msgid "Prune Tracking Branches During Fetch"
1958msgstr ""
1959
1960#: lib/option.tcl:148
1961msgid "Match Tracking Branches"
1962msgstr ""
1963
1964#: lib/option.tcl:149
1965msgid "Blame Copy Only On Changed Files"
1966msgstr ""
1967
1968#: lib/option.tcl:150
1969msgid "Minimum Letters To Blame Copy On"
1970msgstr ""
1971
1972#: lib/option.tcl:151
1973msgid "Blame History Context Radius (days)"
1974msgstr ""
1975
1976#: lib/option.tcl:152
1977msgid "Number of Diff Context Lines"
1978msgstr "Antall linjer sammenhengende endringer"
1979
1980#: lib/option.tcl:153
1981msgid "Commit Message Text Width"
1982msgstr "Tekstbredde for vindu til innsjekkingsmeldinger"
1983
1984#: lib/option.tcl:154
1985msgid "New Branch Name Template"
1986msgstr "Mal for navn på nye grener"
1987
1988#: lib/option.tcl:155
1989msgid "Default File Contents Encoding"
1990msgstr "Standard tekstenkoding for innhold i filer"
1991
1992#: lib/option.tcl:203
1993msgid "Change"
1994msgstr "Endre"
1995
1996#: lib/option.tcl:230
1997msgid "Spelling Dictionary:"
1998msgstr "Stavebokordlister:"
1999
2000#: lib/option.tcl:254
2001msgid "Change Font"
2002msgstr "Endre skrifttype"
2003
2004#: lib/option.tcl:258
2005#, tcl-format
2006msgid "Choose %s"
2007msgstr "Velg %s"
2008
2009#: lib/option.tcl:264
2010msgid "pt."
2011msgstr "pt."
2012
2013#: lib/option.tcl:278
2014msgid "Preferences"
2015msgstr "Egenskaper"
2016
2017#: lib/option.tcl:314
2018msgid "Failed to completely save options:"
2019msgstr "Kunne ikke lagre alternativ:"
2020
2021#: lib/remote.tcl:163
2022msgid "Remove Remote"
2023msgstr "Fjern fjernarkiv"
2024
2025#: lib/remote.tcl:168
2026msgid "Prune from"
2027msgstr "Fjern fra"
2028
2029#: lib/remote.tcl:173
2030msgid "Fetch from"
2031msgstr "Hent fra"
2032
2033#: lib/remote.tcl:215
2034msgid "Push to"
2035msgstr "Send til"
2036
2037#: lib/remote_add.tcl:19
2038msgid "Add Remote"
2039msgstr "Legg til fjernarkiv"
2040
2041#: lib/remote_add.tcl:24
2042msgid "Add New Remote"
2043msgstr "Legg til nytt fjernarkiv"
2044
2045#: lib/remote_add.tcl:28 lib/tools_dlg.tcl:36
2046msgid "Add"
2047msgstr "Legg til"
2048
2049#: lib/remote_add.tcl:37
2050msgid "Remote Details"
2051msgstr "Detaljer for fjernarkiv"
2052
2053#: lib/remote_add.tcl:50
2054msgid "Location:"
2055msgstr "Lokasjon:"
2056
2057#: lib/remote_add.tcl:62
2058msgid "Further Action"
2059msgstr "Videre handling"
2060
2061#: lib/remote_add.tcl:65
2062msgid "Fetch Immediately"
2063msgstr "Hent umiddelbart"
2064
2065#: lib/remote_add.tcl:71
2066msgid "Initialize Remote Repository and Push"
2067msgstr "Initsialiser og send til fjernarkiv"
2068
2069#: lib/remote_add.tcl:77
2070msgid "Do Nothing Else Now"
2071msgstr "Ikke gjør mer nå"
2072
2073#: lib/remote_add.tcl:101
2074msgid "Please supply a remote name."
2075msgstr "Vennligst angi et navn for fjernarkivet."
2076
2077#: lib/remote_add.tcl:114
2078#, tcl-format
2079msgid "'%s' is not an acceptable remote name."
2080msgstr "'%s' er ikke et tillatt navn for et fjernarkiv."
2081
2082#: lib/remote_add.tcl:125
2083#, tcl-format
2084msgid "Failed to add remote '%s' of location '%s'."
2085msgstr "Kunne ikke legge til fjernarkivet '%s' på '%s'."
2086
2087#: lib/remote_add.tcl:133 lib/transport.tcl:6
2088#, tcl-format
2089msgid "fetch %s"
2090msgstr "hent %s"
2091
2092#: lib/remote_add.tcl:134
2093#, tcl-format
2094msgid "Fetching the %s"
2095msgstr "Henter %s"
2096
2097#: lib/remote_add.tcl:157
2098#, tcl-format
2099msgid "Do not know how to initialize repository at location '%s'."
2100msgstr "Vet ikke hvordan arkiv på '%s' skal opprettes."
2101
2102#: lib/remote_add.tcl:163 lib/transport.tcl:25 lib/transport.tcl:71
2103#, tcl-format
2104msgid "push %s"
2105msgstr "send %s"
2106
2107#: lib/remote_add.tcl:164
2108#, tcl-format
2109msgid "Setting up the %s (at %s)"
2110msgstr "Initsialiserer %s (på %s)"
2111
2112#: lib/remote_branch_delete.tcl:29 lib/remote_branch_delete.tcl:34
2113msgid "Delete Branch Remotely"
2114msgstr "Fjern gren fra fjernarkiv"
2115
2116#: lib/remote_branch_delete.tcl:47
2117msgid "From Repository"
2118msgstr "Fra arkiv"
2119
2120#: lib/remote_branch_delete.tcl:50 lib/transport.tcl:123
2121msgid "Remote:"
2122msgstr "Fjernarkiv:"
2123
2124#: lib/remote_branch_delete.tcl:66 lib/transport.tcl:138
2125msgid "Arbitrary Location:"
2126msgstr "Vilkårlig lokasjon:"
2127
2128#: lib/remote_branch_delete.tcl:84
2129msgid "Branches"
2130msgstr "Grener"
2131
2132#: lib/remote_branch_delete.tcl:109
2133msgid "Delete Only If"
2134msgstr "Slett kun hvis"
2135
2136#: lib/remote_branch_delete.tcl:111
2137msgid "Merged Into:"
2138msgstr "Slått sammen i:"
2139
2140#: lib/remote_branch_delete.tcl:119
2141msgid "Always (Do not perform merge checks)"
2142msgstr "Alltid (Ikke utfør sammenslåingskontroll)"
2143
2144#: lib/remote_branch_delete.tcl:152
2145msgid "A branch is required for 'Merged Into'."
2146msgstr "En gren kreves for 'sammenslåing i'."
2147
2148#: lib/remote_branch_delete.tcl:184
2149#, tcl-format
2150msgid ""
2151"The following branches are not completely merged into %s:\n"
2152"\n"
2153" - %s"
2154msgstr ""
2155"Følgende grener er ikke fullestendig sammenslått med %s:\n"
2156"\n"
2157" - %s"
2158
2159#: lib/remote_branch_delete.tcl:189
2160#, tcl-format
2161msgid ""
2162"One or more of the merge tests failed because you have not fetched the "
2163"necessary commits. Try fetching from %s first."
2164msgstr ""
2165"En eller flere av testene som blir kjørt under sammenslåing feilet fordi du"
2166"ikke har hentet inn de nødvendige innsjekkingene. Prøv å hent disse fra %s"
2167"først"
2168
2169#: lib/remote_branch_delete.tcl:207
2170msgid "Please select one or more branches to delete."
2171msgstr "Velg en eller flere grener som skal fjernes."
2172
2173#: lib/remote_branch_delete.tcl:216
2174msgid ""
2175"Recovering deleted branches is difficult.\n"
2176"\n"
2177"Delete the selected branches?"
2178msgstr ""
2179"Gjenoppretting av fjernede grener er vanskelig.\n"
2180"\n"
2181"Fjern den merkede grenen?"
2182
2183#: lib/remote_branch_delete.tcl:226
2184#, tcl-format
2185msgid "Deleting branches from %s"
2186msgstr "Fjerner grenene fra %s"
2187
2188#: lib/remote_branch_delete.tcl:286
2189msgid "No repository selected."
2190msgstr "Ingen arkiv valgt."
2191
2192#: lib/remote_branch_delete.tcl:291
2193#, tcl-format
2194msgid "Scanning %s..."
2195msgstr "Søker %s..."
2196
2197#: lib/search.tcl:21
2198msgid "Find:"
2199msgstr "Finn:"
2200
2201#: lib/search.tcl:23
2202msgid "Next"
2203msgstr "Neste"
2204
2205#: lib/search.tcl:24
2206msgid "Prev"
2207msgstr "Forrige"
2208
2209#: lib/search.tcl:25
2210msgid "Case-Sensitive"
2211msgstr "Skiller på store og små bokstaver"
2212
2213#: lib/shortcut.tcl:20 lib/shortcut.tcl:61
2214msgid "Cannot write shortcut:"
2215msgstr "Kan ikke opprette snarvei:"
2216
2217#: lib/shortcut.tcl:136
2218msgid "Cannot write icon:"
2219msgstr "Kan ikke opprette ikon:"
2220
2221#: lib/spellcheck.tcl:57
2222msgid "Unsupported spell checker"
2223msgstr "Stavekontrolleren er ikke støttet"
2224
2225#: lib/spellcheck.tcl:65
2226msgid "Spell checking is unavailable"
2227msgstr "Stavekontroll er ikke tilgjengelig"
2228
2229#: lib/spellcheck.tcl:68
2230msgid "Invalid spell checking configuration"
2231msgstr "Ugyldig stavekontroll-konfigurasjon"
2232
2233#: lib/spellcheck.tcl:70
2234#, tcl-format
2235msgid "Reverting dictionary to %s."
2236msgstr "Reverterer ordbok til %s."
2237
2238#: lib/spellcheck.tcl:73
2239msgid "Spell checker silently failed on startup"
2240msgstr "Stavekontrollen feilet stille under oppstart"
2241
2242#: lib/spellcheck.tcl:80
2243msgid "Unrecognized spell checker"
2244msgstr "Stavekontrolleren er ukjent"
2245
2246#: lib/spellcheck.tcl:186
2247msgid "No Suggestions"
2248msgstr "Ingen forslag"
2249
2250#: lib/spellcheck.tcl:388
2251msgid "Unexpected EOF from spell checker"
2252msgstr "Uventet slutt på filen fra stavekontrollen"
2253
2254#: lib/spellcheck.tcl:392
2255msgid "Spell Checker Failed"
2256msgstr "Stavekontroll mislyktes"
2257
2258#: lib/sshkey.tcl:31
2259msgid "No keys found."
2260msgstr "Ingen nøkler funnet."
2261
2262#: lib/sshkey.tcl:34
2263#, tcl-format
2264msgid "Found a public key in: %s"
2265msgstr "Funnet en offentlig nøkkel i: %s"
2266
2267#: lib/sshkey.tcl:40
2268msgid "Generate Key"
2269msgstr "Generer nøkkel"
2270
2271#: lib/sshkey.tcl:56
2272msgid "Copy To Clipboard"
2273msgstr "Kopier til utklippstavlen"
2274
2275#: lib/sshkey.tcl:70
2276msgid "Your OpenSSH Public Key"
2277msgstr "Din offentlige OpenSSH-nøkkel"
2278
2279#: lib/sshkey.tcl:78
2280msgid "Generating..."
2281msgstr "Genererer..."
2282
2283#: lib/sshkey.tcl:84
2284#, tcl-format
2285msgid ""
2286"Could not start ssh-keygen:\n"
2287"\n"
2288"%s"
2289msgstr ""
2290"Kunne ikke starte ssh-keygen:\n"
2291"\n"
2292"%s"
2293
2294#: lib/sshkey.tcl:111
2295msgid "Generation failed."
2296msgstr "Generering feilet."
2297
2298#: lib/sshkey.tcl:118
2299msgid "Generation succeded, but no keys found."
2300msgstr "Generering vellykket, men ingen nøkler er funnet."
2301
2302#: lib/sshkey.tcl:121
2303#, tcl-format
2304msgid "Your key is in: %s"
2305msgstr "Nøkkelen din ligger i: %s"
2306
2307#: lib/status_bar.tcl:83
2308#, tcl-format
2309msgid "%s ... %*i of %*i %s (%3i%%)"
2310msgstr "%s ... %*i av %*i %s (%3i%%)"
2311
2312#: lib/tools.tcl:75
2313#, tcl-format
2314msgid "Running %s requires a selected file."
2315msgstr "Å kjøre %s krever at en fil er valgt"
2316
2317#: lib/tools.tcl:90
2318#, tcl-format
2319msgid "Are you sure you want to run %s?"
2320msgstr "Er du sikker på at du vil kjøre %s?"
2321
2322#: lib/tools.tcl:110
2323#, tcl-format
2324msgid "Tool: %s"
2325msgstr "Verktøy: %s"
2326
2327#: lib/tools.tcl:111
2328#, tcl-format
2329msgid "Running: %s"
2330msgstr "Kjører: %s"
2331
2332#: lib/tools.tcl:149
2333#, tcl-format
2334msgid "Tool completed succesfully: %s"
2335msgstr "Verktøyet ble fullført med suksess: %s"
2336
2337#: lib/tools.tcl:151
2338#, tcl-format
2339msgid "Tool failed: %s"
2340msgstr "Verktøy feilet: %s"
2341
2342#: lib/tools_dlg.tcl:22
2343msgid "Add Tool"
2344msgstr "Legg til verktøy"
2345
2346#: lib/tools_dlg.tcl:28
2347msgid "Add New Tool Command"
2348msgstr "Legg til ny verktøykommando"
2349
2350#: lib/tools_dlg.tcl:33
2351msgid "Add globally"
2352msgstr "Legg til globalt"
2353
2354#: lib/tools_dlg.tcl:45
2355msgid "Tool Details"
2356msgstr "Verktøydetaljer"
2357
2358#: lib/tools_dlg.tcl:48
2359msgid "Use '/' separators to create a submenu tree:"
2360msgstr "Bruk '/'-separator for å lage undermenyer:"
2361
2362#: lib/tools_dlg.tcl:61
2363msgid "Command:"
2364msgstr "Kommando:"
2365
2366#: lib/tools_dlg.tcl:74
2367msgid "Show a dialog before running"
2368msgstr "Vis en dialog før start"
2369
2370#: lib/tools_dlg.tcl:80
2371msgid "Ask the user to select a revision (sets $REVISION)"
2372msgstr "Spør brukeren om å velge en revisjon (setter $REVISION)"
2373
2374#: lib/tools_dlg.tcl:85
2375msgid "Ask the user for additional arguments (sets $ARGS)"
2376msgstr "Spør brukeren for ytterligere paramtere (setter $ARGS)"
2377
2378#: lib/tools_dlg.tcl:92
2379msgid "Don't show the command output window"
2380msgstr "Ikke vis kommandoens utdata i vinduet"
2381
2382#: lib/tools_dlg.tcl:97
2383msgid "Run only if a diff is selected ($FILENAME not empty)"
2384msgstr "Kjør kun om forskjellene er markert ($FILENAME er ikke tom)"
2385
2386#: lib/tools_dlg.tcl:121
2387msgid "Please supply a name for the tool."
2388msgstr "Vennligst angi et navn for dette verktøyet."
2389
2390#: lib/tools_dlg.tcl:129
2391#, tcl-format
2392msgid "Tool '%s' already exists."
2393msgstr "Verktøyet '%s' eksisterer allerede."
2394
2395#: lib/tools_dlg.tcl:151
2396#, tcl-format
2397msgid ""
2398"Could not add tool:\n"
2399"%s"
2400msgstr ""
2401"Kunne ikke legge til verktøyet:\n"
2402"%s"
2403
2404#: lib/tools_dlg.tcl:190
2405msgid "Remove Tool"
2406msgstr "Fjern verktøyet"
2407
2408#: lib/tools_dlg.tcl:196
2409msgid "Remove Tool Commands"
2410msgstr "Fjern verktøyskommandoen"
2411
2412#: lib/tools_dlg.tcl:200
2413msgid "Remove"
2414msgstr "Fjern"
2415
2416#: lib/tools_dlg.tcl:236
2417msgid "(Blue denotes repository-local tools)"
2418msgstr "(Blue angir lokale verktøy til arkivet)"
2419
2420#: lib/tools_dlg.tcl:297
2421#, tcl-format
2422msgid "Run Command: %s"
2423msgstr "Kjør kommando: %s"
2424
2425#: lib/tools_dlg.tcl:311
2426msgid "Arguments"
2427msgstr "Argumenter"
2428
2429#: lib/tools_dlg.tcl:348
2430msgid "OK"
2431msgstr "OK"
2432
2433#: lib/transport.tcl:7
2434#, tcl-format
2435msgid "Fetching new changes from %s"
2436msgstr "Henter nye endringer fra %s"
2437
2438#: lib/transport.tcl:18
2439#, tcl-format
2440msgid "remote prune %s"
2441msgstr "slett fjernarkiv %s"
2442
2443#: lib/transport.tcl:19
2444#, tcl-format
2445msgid "Pruning tracking branches deleted from %s"
2446msgstr "Fjrner sporing av grener slettet fra %s"
2447
2448#: lib/transport.tcl:26
2449#, tcl-format
2450msgid "Pushing changes to %s"
2451msgstr "Sender endringer til %s"
2452
2453#: lib/transport.tcl:72
2454#, tcl-format
2455msgid "Pushing %s %s to %s"
2456msgstr "Sender %s %s til %s"
2457
2458#: lib/transport.tcl:89
2459msgid "Push Branches"
2460msgstr "Send grener"
2461
2462#: lib/transport.tcl:103
2463msgid "Source Branches"
2464msgstr "Kildegrener"
2465
2466#: lib/transport.tcl:120
2467msgid "Destination Repository"
2468msgstr "Destinasjonsarkiv"
2469
2470#: lib/transport.tcl:158
2471msgid "Transfer Options"
2472msgstr "Overføringsalternativer"
2473
2474#: lib/transport.tcl:160
2475msgid "Force overwrite existing branch (may discard changes)"
2476msgstr "Tving overskrivning av eksisterende gren (kan forkaste endringer)"
2477
2478#: lib/transport.tcl:164
2479msgid "Use thin pack (for slow network connections)"
2480msgstr "Bruk tynne pakker (for tregere nettverkstilkoblinger)"
2481
2482#: lib/transport.tcl:168
2483msgid "Include tags"
2484msgstr "Inkluder tagger"