Merge git-gui 0.14.0
[git/git.git] / git-gui / po / nb.po
CommitLineData
9c996d0c
FS
1# Norwegian (Bokmål) translation of git-gui.
2# Copyright (C) 2007-2008 Shawn Pearce, et al.
3# This file is distributed under the same license as the git-gui package.
4#
5# Fredrik Skolmli <fredrik@frsk.net>, 2008.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: nb\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2008-11-16 13:56-0800\n"
12"PO-Revision-Date: 2008-12-03 16:05+0100\n"
13"Last-Translator: Fredrik Skolmli <fredrik@frsk.net>\n"
14"Language-Team: Norwegian Bokmål\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19#: git-gui.sh:41 git-gui.sh:737 git-gui.sh:751 git-gui.sh:764 git-gui.sh:847
20#: git-gui.sh:866
21msgid "git-gui: fatal error"
22msgstr "git-gui: Kritisk feil"
23
24#: git-gui.sh:689
25#, tcl-format
26msgid "Invalid font specified in %s:"
27msgstr "Ugyldig font spesifisert i %s:"
28
29#: git-gui.sh:723
30msgid "Main Font"
31msgstr "Hovedskrifttype"
32
33#: git-gui.sh:724
34msgid "Diff/Console Font"
35msgstr "Diff-/Konsollskrifttype"
36
37#: git-gui.sh:738
38msgid "Cannot find git in PATH."
39msgstr "Kan ikke finne git i PATH"
40
41#: git-gui.sh:765
42msgid "Cannot parse Git version string:"
43msgstr "Kan ikke tyde Git's oppgitte versjon:"
44
45#: git-gui.sh:783
46#, tcl-format
47msgid ""
48"Git version cannot be determined.\n"
49"\n"
50"%s claims it is version '%s'.\n"
51"\n"
52"%s requires at least Git 1.5.0 or later.\n"
53"\n"
54"Assume '%s' is version 1.5.0?\n"
55msgstr ""
56"Kan ikke avgjøre hvilken Git-versjon du har.\n"
57"\n"
58"%s sier versjonen er '%s'.\n"
59"\n"
60"%s krever Git versjon 1.5.0 eller nyere.\n"
61"\n"
62"Anta at '%s' er versjon 1.5.0?\n"
63
64#: git-gui.sh:1062
65msgid "Git directory not found:"
66msgstr "Git-katalog ikke funnet:"
67
68#: git-gui.sh:1069
69msgid "Cannot move to top of working directory:"
70msgstr "Kan ikke gå til toppen av arbeidskatalogen:"
71
72#: git-gui.sh:1076
73msgid "Cannot use funny .git directory:"
74msgstr ""
75
76#: git-gui.sh:1081
77msgid "No working directory"
78msgstr "Ingen arbeidskatalog"
79
80#: git-gui.sh:1247 lib/checkout_op.tcl:305
81msgid "Refreshing file status..."
82msgstr "Oppdaterer filstatus..."
83
84#: git-gui.sh:1303
85msgid "Scanning for modified files ..."
86msgstr "Søker etter endrede filer..."
87
88#: git-gui.sh:1367
89msgid "Calling prepare-commit-msg hook..."
90msgstr ""
91
92#: git-gui.sh:1384
93msgid "Commit declined by prepare-commit-msg hook."
94msgstr ""
95
96#: git-gui.sh:1542 lib/browser.tcl:246
97msgid "Ready."
98msgstr "Klar."
99
100#: git-gui.sh:1819
101msgid "Unmodified"
102msgstr "Uendret"
103
104#: git-gui.sh:1821
105msgid "Modified, not staged"
106msgstr "Endret, ikke køet"
107
108#: git-gui.sh:1822 git-gui.sh:1830
109msgid "Staged for commit"
110msgstr "Køet for innsjekking"
111
112#: git-gui.sh:1823 git-gui.sh:1831
113msgid "Portions staged for commit"
114msgstr "Delvis køet for innsjekking"
115
116#: git-gui.sh:1824 git-gui.sh:1832
117msgid "Staged for commit, missing"
118msgstr "Klar for innsjekking, fraværende"
119
120#: git-gui.sh:1826
121msgid "File type changed, not staged"
122msgstr "Filtype endret, ikke køet"
123
124#: git-gui.sh:1827
125msgid "File type changed, staged"
126msgstr "Filtype endret, køet"
127
128#: git-gui.sh:1829
129msgid "Untracked, not staged"
130msgstr "Usporet, ikke køet"
131
132#: git-gui.sh:1834
133msgid "Missing"
134msgstr "Fraværende"
135
136#: git-gui.sh:1835
137msgid "Staged for removal"
138msgstr "Køet for fjerning"
139
140#: git-gui.sh:1836
141msgid "Staged for removal, still present"
142msgstr "Køet for fjerning, fortsatt tilstede"
143
144#: git-gui.sh:1838 git-gui.sh:1839 git-gui.sh:1840 git-gui.sh:1841
145#: git-gui.sh:1842 git-gui.sh:1843
146msgid "Requires merge resolution"
147msgstr "Sammenslåingen krever konflikthåndtering"
148
149#: git-gui.sh:1878
150msgid "Starting gitk... please wait..."
151msgstr "Starter gitk... Vennligst vent..."
152
153#: git-gui.sh:1887
154msgid "Couldn't find gitk in PATH"
155msgstr "Kunne ikke finne gitk i PATH"
156
157#: git-gui.sh:2280 lib/choose_repository.tcl:36
158msgid "Repository"
159msgstr "Arkiv"
160
161#: git-gui.sh:2281
162msgid "Edit"
163msgstr "Redigere"
164
165#: git-gui.sh:2283 lib/choose_rev.tcl:561
166msgid "Branch"
167msgstr "Gren"
168
169#: git-gui.sh:2286 lib/choose_rev.tcl:548
170msgid "Commit@@noun"
171msgstr "Innsjekking"
172
173#: git-gui.sh:2289 lib/merge.tcl:121 lib/merge.tcl:150 lib/merge.tcl:168
174msgid "Merge"
175msgstr "Sammenslåing"
176
177#: git-gui.sh:2290 lib/choose_rev.tcl:557
178msgid "Remote"
179msgstr "Fjernarkiv"
180
181#: git-gui.sh:2293
182msgid "Tools"
183msgstr "Verktøy"
184
185#: git-gui.sh:2302
186msgid "Explore Working Copy"
187msgstr "Utforsk arbeidskopien"
188
189#: git-gui.sh:2307
190msgid "Browse Current Branch's Files"
191msgstr "Utforsk denne grens filer"
192
193#: git-gui.sh:2311
194msgid "Browse Branch Files..."
195msgstr "Bla igjennom filer på gren..."
196
197#: git-gui.sh:2316
198msgid "Visualize Current Branch's History"
199msgstr "Visualiser denne grens historikk"
200
201#: git-gui.sh:2320
202msgid "Visualize All Branch History"
203msgstr "Visualiser alle greners historikk"
204
205#: git-gui.sh:2327
206#, tcl-format
207msgid "Browse %s's Files"
208msgstr "Bla i filene til %s"
209
210#: git-gui.sh:2329
211#, tcl-format
212msgid "Visualize %s's History"
213msgstr "Visualiser historien til %s"
214
215#: git-gui.sh:2334 lib/database.tcl:27 lib/database.tcl:67
216msgid "Database Statistics"
217msgstr "Databasestatistikk"
218
219#: git-gui.sh:2337 lib/database.tcl:34
220msgid "Compress Database"
221msgstr "Kompress databasen"
222
223#: git-gui.sh:2340
224msgid "Verify Database"
225msgstr "Verifiser databasen"
226
227#: git-gui.sh:2347 git-gui.sh:2351 git-gui.sh:2355 lib/shortcut.tcl:7
228#: lib/shortcut.tcl:39 lib/shortcut.tcl:71
229msgid "Create Desktop Icon"
230msgstr "Lag skrivebordsikon"
231
232#: git-gui.sh:2363 lib/choose_repository.tcl:183 lib/choose_repository.tcl:191
233msgid "Quit"
234msgstr "Avslutt"
235
236#: git-gui.sh:2371
237msgid "Undo"
238msgstr "Angre"
239
240#: git-gui.sh:2374
241msgid "Redo"
242msgstr "Gjør om"
243
244#: git-gui.sh:2378 git-gui.sh:2923
245msgid "Cut"
246msgstr "Klipp ut"
247
248#: git-gui.sh:2381 git-gui.sh:2926 git-gui.sh:3000 git-gui.sh:3082
249#: lib/console.tcl:69
250msgid "Copy"
251msgstr "Kopier"
252
253#: git-gui.sh:2384 git-gui.sh:2929
254msgid "Paste"
255msgstr "Lim inn"
256
257#: git-gui.sh:2387 git-gui.sh:2932 lib/branch_delete.tcl:26
258#: lib/remote_branch_delete.tcl:38
259msgid "Delete"
260msgstr "Slett"
261
262#: git-gui.sh:2391 git-gui.sh:2936 git-gui.sh:3086 lib/console.tcl:71
263msgid "Select All"
264msgstr "Velg alle"
265
266#: git-gui.sh:2400
267msgid "Create..."
268msgstr "Opprett..."
269
270#: git-gui.sh:2406
271msgid "Checkout..."
272msgstr "Sjekk ut..."
273
274#: git-gui.sh:2412
275msgid "Rename..."
276msgstr "Endre navn..."
277
278#: git-gui.sh:2417
279msgid "Delete..."
280msgstr "Slett..."
281
282#: git-gui.sh:2422
283msgid "Reset..."
284msgstr "Tilbakestill..."
285
286#: git-gui.sh:2432
287msgid "Done"
288msgstr "Ferdig"
289
290#: git-gui.sh:2434
291msgid "Commit@@verb"
292msgstr "Sjekk inn"
293
294#: git-gui.sh:2443 git-gui.sh:2864
295msgid "New Commit"
296msgstr "Ny innsjekking"
297
298#: git-gui.sh:2451 git-gui.sh:2871
299msgid "Amend Last Commit"
300msgstr "Legg til forrige innsjekking"
301
302#: git-gui.sh:2461 git-gui.sh:2825 lib/remote_branch_delete.tcl:99
303msgid "Rescan"
304msgstr "Søk på ny"
305
306#: git-gui.sh:2467
307msgid "Stage To Commit"
308msgstr "Legg til i innsjekkingskøen"
309
310#: git-gui.sh:2473
311msgid "Stage Changed Files To Commit"
312msgstr "Legg til endrede filer i innsjekkingskøen"
313
314#: git-gui.sh:2479
315msgid "Unstage From Commit"
316msgstr "Fjern fra innsjekkingskøen"
317
318#: git-gui.sh:2484 lib/index.tcl:410
319msgid "Revert Changes"
320msgstr "Tilbakestill endringer"
321
322#: git-gui.sh:2491 git-gui.sh:3069
323msgid "Show Less Context"
324msgstr "Vis mindre innhold"
325
326#: git-gui.sh:2495 git-gui.sh:3073
327msgid "Show More Context"
328msgstr "Vis mer innhold"
329
330#: git-gui.sh:2502 git-gui.sh:2838 git-gui.sh:2947
331msgid "Sign Off"
332msgstr "Signér"
333
334#: git-gui.sh:2518
335msgid "Local Merge..."
336msgstr "Lokal sammenslåing..."
337
338#: git-gui.sh:2523
339msgid "Abort Merge..."
340msgstr "Avbryt sammenslåing..."
341
342#: git-gui.sh:2535 git-gui.sh:2575
343msgid "Add..."
344msgstr "Legg til..."
345
346#: git-gui.sh:2539
347msgid "Push..."
348msgstr "Send..."
349
350#: git-gui.sh:2543
351msgid "Delete Branch..."
352msgstr "Fjern gren..."
353
354#: git-gui.sh:2553 git-gui.sh:2589 lib/about.tcl:14
355#: lib/choose_repository.tcl:44 lib/choose_repository.tcl:53
356#, tcl-format
357msgid "About %s"
358msgstr "Om %s"
359
360#: git-gui.sh:2557
361msgid "Preferences..."
362msgstr "Innstillinger..."
363
364#: git-gui.sh:2565 git-gui.sh:3115
365msgid "Options..."
366msgstr "Alternativer..."
367
368#: git-gui.sh:2576
369msgid "Remove..."
370msgstr "Fjern..."
371
372#: git-gui.sh:2585 lib/choose_repository.tcl:50
373msgid "Help"
374msgstr "Hjelp"
375
376#: git-gui.sh:2611
377msgid "Online Documentation"
378msgstr "Online dokumentasjon"
379
380#: git-gui.sh:2614 lib/choose_repository.tcl:47 lib/choose_repository.tcl:56
381msgid "Show SSH Key"
382msgstr "Vis SSH-nøkkel"
383
384#: git-gui.sh:2707
385#, tcl-format
386msgid "fatal: cannot stat path %s: No such file or directory"
387msgstr ""
388"kritisk: kunne ikke finne status for sti %s: Ingen slik fil eller katalog"
389
390#: git-gui.sh:2740
391msgid "Current Branch:"
392msgstr "Nåværende gren:"
393
394#: git-gui.sh:2761
395msgid "Staged Changes (Will Commit)"
396msgstr "Køede endringer (til innsjekking)"
397
398#: git-gui.sh:2781
399msgid "Unstaged Changes"
400msgstr "Ukøede endringer"
401
402#: git-gui.sh:2831
403msgid "Stage Changed"
404msgstr "Kø endret"
405
406#: git-gui.sh:2850 lib/transport.tcl:93 lib/transport.tcl:182
407msgid "Push"
408msgstr "Send"
409
410#: git-gui.sh:2885
411msgid "Initial Commit Message:"
412msgstr "Innledende innsjekkingsmelding:"
413
414#: git-gui.sh:2886
415msgid "Amended Commit Message:"
416msgstr "Utdypt innsjekkingsmelding"
417
418#: git-gui.sh:2887
419msgid "Amended Initial Commit Message:"
420msgstr "Utdypt innledende innsjekkingsmelding:"
421
422#: git-gui.sh:2888
423msgid "Amended Merge Commit Message:"
424msgstr "Utdypt innsjekkingsmelding for sammenslåing:"
425
426#: git-gui.sh:2889
427msgid "Merge Commit Message:"
428msgstr "Revisjonsmelding for sammenslåing:"
429
430#: git-gui.sh:2890
431msgid "Commit Message:"
432msgstr "Revisjonsmelding:"
433
434#: git-gui.sh:2939 git-gui.sh:3090 lib/console.tcl:73
435msgid "Copy All"
436msgstr "Kopier alle"
437
438#: git-gui.sh:2963 lib/blame.tcl:104
439msgid "File:"
440msgstr "Fil:"
441
442#: git-gui.sh:3078
443msgid "Refresh"
444msgstr "Oppdater"
445
446#: git-gui.sh:3099
447msgid "Decrease Font Size"
448msgstr "Gjør teksten mindre"
449
450#: git-gui.sh:3103
451msgid "Increase Font Size"
452msgstr "Gjør teksten større"
453
454#: git-gui.sh:3111 lib/blame.tcl:281
455msgid "Encoding"
456msgstr "Tekstkoding"
457
458#: git-gui.sh:3122
459msgid "Apply/Reverse Hunk"
460msgstr "Bruk/tilbakestill del"
461
462#: git-gui.sh:3127
463msgid "Apply/Reverse Line"
464msgstr "Bruk/tilbakestill linje"
465
466#: git-gui.sh:3137
467msgid "Run Merge Tool"
468msgstr "Start sammenslåingsprosess"
469
470#: git-gui.sh:3142
471msgid "Use Remote Version"
472msgstr "Bruk versjon fra fjernarkiv"
473
474#: git-gui.sh:3146
475msgid "Use Local Version"
476msgstr "Bruk lokal versjon"
477
478#: git-gui.sh:3150
479msgid "Revert To Base"
480msgstr "Tilbakestill til baseversjonen"
481
482#: git-gui.sh:3169
483msgid "Unstage Hunk From Commit"
484msgstr "Fjern delen fra innsjekkingskøen"
485
486#: git-gui.sh:3170
487msgid "Unstage Line From Commit"
488msgstr "Fjern linjen fra innsjekkingskøen"
489
490#: git-gui.sh:3172
491msgid "Stage Hunk For Commit"
492msgstr "Legg del i innsjekkingskøen"
493
494#: git-gui.sh:3173
495msgid "Stage Line For Commit"
496msgstr "Legg til linje i innsjekkingskøen"
497
498#: git-gui.sh:3196
499msgid "Initializing..."
500msgstr "Initsialiserer..."
501
502#: git-gui.sh:3301
503#, tcl-format
504msgid ""
505"Possible environment issues exist.\n"
506"\n"
507"The following environment variables are probably\n"
508"going to be ignored by any Git subprocess run\n"
509"by %s:\n"
510"\n"
511msgstr ""
512
513#: git-gui.sh:3331
514msgid ""
515"\n"
516"This is due to a known issue with the\n"
517"Tcl binary distributed by Cygwin."
518msgstr ""
519
520#: git-gui.sh:3336
521#, tcl-format
522msgid ""
523"\n"
524"\n"
525"A good replacement for %s\n"
526"is placing values for the user.name and\n"
527"user.email settings into your personal\n"
528"~/.gitconfig file.\n"
529msgstr ""
530
531#: lib/about.tcl:26
532msgid "git-gui - a graphical user interface for Git."
533msgstr "git-gui - Et grafisk brukergrensesnitt for Git."
534
535#: lib/blame.tcl:72
536msgid "File Viewer"
537msgstr "Filviser"
538
539#: lib/blame.tcl:78
540msgid "Commit:"
541msgstr "Innsjekking:"
542
543#: lib/blame.tcl:271
544msgid "Copy Commit"
545msgstr "Kopier innsjekking"
546
547#: lib/blame.tcl:275
548msgid "Find Text..."
549msgstr "Søk etter tekst..."
550
551#: lib/blame.tcl:284
552msgid "Do Full Copy Detection"
553msgstr "Gjennomfør full deteksjon av kopieringer"
554
555#: lib/blame.tcl:288
556msgid "Show History Context"
557msgstr "Vis historikkens innhold"
558
559#: lib/blame.tcl:291
560msgid "Blame Parent Commit"
561msgstr ""
562
563#: lib/blame.tcl:450
564#, tcl-format
565msgid "Reading %s..."
566msgstr "Leser %s..."
567
568#: lib/blame.tcl:557
569msgid "Loading copy/move tracking annotations..."
570msgstr ""
571
572#: lib/blame.tcl:577
573msgid "lines annotated"
574msgstr ""
575
576#: lib/blame.tcl:769
577msgid "Loading original location annotations..."
578msgstr ""
579
580#: lib/blame.tcl:772
581msgid "Annotation complete."
582msgstr ""
583
584#: lib/blame.tcl:802
585msgid "Busy"
586msgstr "Opptatt"
587
588#: lib/blame.tcl:803
589msgid "Annotation process is already running."
590msgstr ""
591
592#: lib/blame.tcl:842
593msgid "Running thorough copy detection..."
594msgstr "Kjører kopidetektering..."
595
596#: lib/blame.tcl:910
597msgid "Loading annotation..."
598msgstr ""
599
600#: lib/blame.tcl:964
601msgid "Author:"
602msgstr "Forfatter:"
603
604#: lib/blame.tcl:968
605msgid "Committer:"
606msgstr "Innsjekker:"
607
608#: lib/blame.tcl:973
609msgid "Original File:"
610msgstr "Opprinnelig fil:"
611
612#: lib/blame.tcl:1021
613msgid "Cannot find HEAD commit:"
614msgstr "Finner ikke HEAD's innsjekking:"
615
616#: lib/blame.tcl:1076
617msgid "Cannot find parent commit:"
618msgstr "Kan ikke finne innsjekkingens forelder:"
619
620#: lib/blame.tcl:1091
621msgid "Unable to display parent"
622msgstr "Kan ikke vise forelder"
623
624#: lib/blame.tcl:1092 lib/diff.tcl:297
625msgid "Error loading diff:"
626msgstr "Feil ved innlasting av forskjell:"
627
628#: lib/blame.tcl:1232
629msgid "Originally By:"
630msgstr "Opprinnelig av:"
631
632#: lib/blame.tcl:1238
633msgid "In File:"
634msgstr "I fil:"
635
636#: lib/blame.tcl:1243
637msgid "Copied Or Moved Here By:"
638msgstr "Kopiert eller flyttet hit av:"
639
640#: lib/branch_checkout.tcl:14 lib/branch_checkout.tcl:19
641msgid "Checkout Branch"
642msgstr "Sjekk ut gren"
643
644#: lib/branch_checkout.tcl:23
645msgid "Checkout"
646msgstr "Utsjekking"
647
648#: lib/branch_checkout.tcl:27 lib/branch_create.tcl:35
649#: lib/branch_delete.tcl:32 lib/branch_rename.tcl:30 lib/browser.tcl:282
650#: lib/checkout_op.tcl:544 lib/choose_font.tcl:43 lib/merge.tcl:172
651#: lib/option.tcl:125 lib/remote_add.tcl:32 lib/remote_branch_delete.tcl:42
652#: lib/tools_dlg.tcl:40 lib/tools_dlg.tcl:204 lib/tools_dlg.tcl:352
653#: lib/transport.tcl:97
654msgid "Cancel"
655msgstr "Avbryt"
656
657#: lib/branch_checkout.tcl:32 lib/browser.tcl:287 lib/tools_dlg.tcl:328
658msgid "Revision"
659msgstr "Revisjon"
660
661#: lib/branch_checkout.tcl:36 lib/branch_create.tcl:69 lib/option.tcl:280
662msgid "Options"
663msgstr "Valg"
664
665#: lib/branch_checkout.tcl:39 lib/branch_create.tcl:92
666msgid "Fetch Tracking Branch"
667msgstr "Hent sporet gren"
668
669#: lib/branch_checkout.tcl:44
670msgid "Detach From Local Branch"
671msgstr "Koble bort lokal gren"
672
673#: lib/branch_create.tcl:22
674msgid "Create Branch"
675msgstr "Opprett gren"
676
677#: lib/branch_create.tcl:27
678msgid "Create New Branch"
679msgstr "Opprett ny gren"
680
681#: lib/branch_create.tcl:31 lib/choose_repository.tcl:377
682msgid "Create"
683msgstr "Opprett"
684
685#: lib/branch_create.tcl:40
686msgid "Branch Name"
687msgstr "Navn på gren"
688
689#: lib/branch_create.tcl:43 lib/remote_add.tcl:39 lib/tools_dlg.tcl:50
690msgid "Name:"
691msgstr "Navn:"
692
693#: lib/branch_create.tcl:58
694msgid "Match Tracking Branch Name"
695msgstr "Bruk navn på sporet gren"
696
697#: lib/branch_create.tcl:66
698msgid "Starting Revision"
699msgstr "Starter revisjon"
700
701#: lib/branch_create.tcl:72
702msgid "Update Existing Branch:"
703msgstr "Oppdater eksisterende gren:"
704
705#: lib/branch_create.tcl:75
706msgid "No"
707msgstr "Nei"
708
709#: lib/branch_create.tcl:80
710msgid "Fast Forward Only"
711msgstr "Kun hurtigfremspoling"
712
713#: lib/branch_create.tcl:85 lib/checkout_op.tcl:536
714msgid "Reset"
715msgstr "Tilbakestill"
716
717#: lib/branch_create.tcl:97
718msgid "Checkout After Creation"
719msgstr "Sjekk ut etter oppretting"
720
721#: lib/branch_create.tcl:131
722msgid "Please select a tracking branch."
723msgstr "Velg en gren som skal følges."
724
725#: lib/branch_create.tcl:140
726#, tcl-format
727msgid "Tracking branch %s is not a branch in the remote repository."
728msgstr "Den fulgte grenen %s er ikke en gren i fjernarkivet."
729
730#: lib/branch_create.tcl:153 lib/branch_rename.tcl:86
731msgid "Please supply a branch name."
732msgstr "Angi et navn for grenen."
733
734#: lib/branch_create.tcl:164 lib/branch_rename.tcl:106
735#, tcl-format
736msgid "'%s' is not an acceptable branch name."
737msgstr "'%s' kan ikke brukes som navn på en gren."
738
739#: lib/branch_delete.tcl:15
740msgid "Delete Branch"
741msgstr "Fjern gren"
742
743#: lib/branch_delete.tcl:20
744msgid "Delete Local Branch"
745msgstr "Fjern lokal gren"
746
747#: lib/branch_delete.tcl:37
748msgid "Local Branches"
749msgstr "Lokale grener"
750
751#: lib/branch_delete.tcl:52
752msgid "Delete Only If Merged Into"
753msgstr "Fjern kun ved sammenslåing"
754
755#: lib/branch_delete.tcl:54
756msgid "Always (Do not perform merge test.)"
757msgstr "Alltid (Ikke utfør sammenslåingstest.)"
758
759#: lib/branch_delete.tcl:103
760#, tcl-format
761msgid "The following branches are not completely merged into %s:"
762msgstr "Følgende grener er ikke fullstendig slått sammen med %s:"
763
9c996d0c
FS
764#: lib/branch_delete.tcl:141
765#, tcl-format
766msgid ""
767"Failed to delete branches:\n"
768"%s"
769msgstr ""
770"Kunne ikke fjerne grener:\n"
771"%s"
772
773#: lib/branch_rename.tcl:14 lib/branch_rename.tcl:22
774msgid "Rename Branch"
775msgstr "Gi gren nytt navn"
776
777#: lib/branch_rename.tcl:26
778msgid "Rename"
779msgstr "Endre navn"
780
781#: lib/branch_rename.tcl:36
782msgid "Branch:"
783msgstr "Gren:"
784
785#: lib/branch_rename.tcl:39
786msgid "New Name:"
787msgstr "Nytt navn:"
788
789#: lib/branch_rename.tcl:75
790msgid "Please select a branch to rename."
791msgstr "Vennligst velg grenen du vil endre navn på."
792
793#: lib/branch_rename.tcl:96 lib/checkout_op.tcl:201
794#, tcl-format
795msgid "Branch '%s' already exists."
796msgstr "Grenen '%s' eksisterer allerede."
797
798#: lib/branch_rename.tcl:117
799#, tcl-format
800msgid "Failed to rename '%s'."
801msgstr "Kunne ikke endre navnet '%s'."
802
803#: lib/browser.tcl:17
804msgid "Starting..."
805msgstr "Starter..."
806
807#: lib/browser.tcl:26
808msgid "File Browser"
809msgstr "Utforsker"
810
811#: lib/browser.tcl:126 lib/browser.tcl:143
812#, tcl-format
813msgid "Loading %s..."
814msgstr "Laster %s..."
815
816#: lib/browser.tcl:187
817msgid "[Up To Parent]"
818msgstr "[Opp til forelder]"
819
820#: lib/browser.tcl:267 lib/browser.tcl:273
821msgid "Browse Branch Files"
822msgstr "Bla igjennom grenens filer"
823
824#: lib/browser.tcl:278 lib/choose_repository.tcl:394
825#: lib/choose_repository.tcl:480 lib/choose_repository.tcl:491
826#: lib/choose_repository.tcl:995
827msgid "Browse"
828msgstr "Bla igjennom"
829
830#: lib/checkout_op.tcl:84
831#, tcl-format
832msgid "Fetching %s from %s"
833msgstr "Henter %s fra %s"
834
835#: lib/checkout_op.tcl:132
836#, tcl-format
837msgid "fatal: Cannot resolve %s"
838msgstr "kritisk: Kan ikke åpne %s"
839
840#: lib/checkout_op.tcl:145 lib/console.tcl:81 lib/database.tcl:31
841#: lib/sshkey.tcl:53
842msgid "Close"
843msgstr "Lukk"
844
845#: lib/checkout_op.tcl:174
846#, tcl-format
847msgid "Branch '%s' does not exist."
848msgstr "Grenen '%s' eksisterer ikke."
849
850#: lib/checkout_op.tcl:193
851#, tcl-format
852msgid "Failed to configure simplified git-pull for '%s'."
853msgstr "Kunne ikke konfigurere forenklet git-pull for '%s'."
854
855#: lib/checkout_op.tcl:228
856#, tcl-format
857msgid ""
858"Branch '%s' already exists.\n"
859"\n"
860"It cannot fast-forward to %s.\n"
861"A merge is required."
862msgstr ""
863"Grenen '%s' eksisterer allerede.\n"
864"\n"
865"Den kan ikke hurtigfremspoles til %s.\n"
866"En sammenslåing er påkrevd."
867
868#: lib/checkout_op.tcl:242
869#, tcl-format
870msgid "Merge strategy '%s' not supported."
871msgstr "Sammenslåingsstrategien '%s' er ikke støttet."
872
873#: lib/checkout_op.tcl:261
874#, tcl-format
875msgid "Failed to update '%s'."
876msgstr "Kunne ikke oppdatere '%s'."
877
878#: lib/checkout_op.tcl:273
879msgid "Staging area (index) is already locked."
880msgstr "Køområdet (index) er allerede låst."
881
882#: lib/checkout_op.tcl:288
883msgid ""
884"Last scanned state does not match repository state.\n"
885"\n"
886"Another Git program has modified this repository since the last scan. A "
887"rescan must be performed before the current branch can be changed.\n"
888"\n"
889"The rescan will be automatically started now.\n"
890msgstr ""
891
892#: lib/checkout_op.tcl:344
893#, tcl-format
894msgid "Updating working directory to '%s'..."
895msgstr "Oppdaterer arbeidskatalogen til '%s'..."
896
897#: lib/checkout_op.tcl:345
898msgid "files checked out"
899msgstr "filer sjekket ut"
900
901#: lib/checkout_op.tcl:375
902#, tcl-format
903msgid "Aborted checkout of '%s' (file level merging is required)."
904msgstr "Avbrøt utsjekkingen av '%s' (sammenslåing på filnivå kreves)."
905
906#: lib/checkout_op.tcl:376
907msgid "File level merge required."
908msgstr "Sammenslåing på filnivå kreves"
909
910#: lib/checkout_op.tcl:380
911#, tcl-format
912msgid "Staying on branch '%s'."
913msgstr "Blir stående på grenen '%s'."
914
915#: lib/checkout_op.tcl:451
916msgid ""
917"You are no longer on a local branch.\n"
918"\n"
919"If you wanted to be on a branch, create one now starting from 'This Detached "
920"Checkout'."
921msgstr ""
922
923#: lib/checkout_op.tcl:468 lib/checkout_op.tcl:472
924#, tcl-format
925msgid "Checked out '%s'."
926msgstr "Sjekket ut '%s'."
927
928#: lib/checkout_op.tcl:500
929#, tcl-format
930msgid "Resetting '%s' to '%s' will lose the following commits:"
931msgstr ""
932"Tilbakestilling av '%s' til '%s' vil medføre tap av følgende innsjekkinger:"
933
934#: lib/checkout_op.tcl:522
935msgid "Recovering lost commits may not be easy."
936msgstr ""
937"Det vil kanskje ikke være så enkelt å gjenopprette en tapt innsjekking."
938
939#: lib/checkout_op.tcl:527
940#, tcl-format
941msgid "Reset '%s'?"
942msgstr "Tilbakestill '%s'?"
943
944#: lib/checkout_op.tcl:532 lib/merge.tcl:164 lib/tools_dlg.tcl:343
945msgid "Visualize"
946msgstr "Visualiser"
947
948#: lib/checkout_op.tcl:600
949#, tcl-format
950msgid ""
951"Failed to set current branch.\n"
952"\n"
953"This working directory is only partially switched. We successfully updated "
954"your files, but failed to update an internal Git file.\n"
955"\n"
956"This should not have occurred. %s will now close and give up."
957msgstr ""
958
959#: lib/choose_font.tcl:39
960msgid "Select"
961msgstr "Velg"
962
963#: lib/choose_font.tcl:53
964msgid "Font Family"
965msgstr "Skrifttype-familie"
966
967#: lib/choose_font.tcl:74
968msgid "Font Size"
969msgstr "Skriftstørrelse"
970
971#: lib/choose_font.tcl:91
972msgid "Font Example"
973msgstr "Skrifteksempel"
974
975#: lib/choose_font.tcl:103
976msgid ""
977"This is example text.\n"
978"If you like this text, it can be your font."
979msgstr ""
980"Dette er en eksempeltekst.\n"
981"Hvis du liker hvordan teksten ser ut, kan du velge dette som din skrifttype."
982
983#: lib/choose_repository.tcl:28
984msgid "Git Gui"
985msgstr "Git Gui"
986
987#: lib/choose_repository.tcl:87 lib/choose_repository.tcl:382
988msgid "Create New Repository"
989msgstr "Opprett nytt arkiv"
990
991#: lib/choose_repository.tcl:93
992msgid "New..."
993msgstr "Ny..."
994
995#: lib/choose_repository.tcl:100 lib/choose_repository.tcl:465
996msgid "Clone Existing Repository"
997msgstr "Klon eksistererende arkiv"
998
999#: lib/choose_repository.tcl:106
1000msgid "Clone..."
1001msgstr "Klon..."
1002
1003#: lib/choose_repository.tcl:113 lib/choose_repository.tcl:983
1004msgid "Open Existing Repository"
1005msgstr "Åpne eksistererende arkiv"
1006
1007#: lib/choose_repository.tcl:119
1008msgid "Open..."
1009msgstr "Åpne..."
1010
1011#: lib/choose_repository.tcl:132
1012msgid "Recent Repositories"
1013msgstr "Nylig brukte arkiv"
1014
1015#: lib/choose_repository.tcl:138
1016msgid "Open Recent Repository:"
1017msgstr "Åpne nylig brukt arkiv:"
1018
1019#: lib/choose_repository.tcl:302 lib/choose_repository.tcl:309
1020#: lib/choose_repository.tcl:316
1021#, tcl-format
1022msgid "Failed to create repository %s:"
1023msgstr "Kunne ikke opprette arkivet %s:"
1024
1025#: lib/choose_repository.tcl:387
1026msgid "Directory:"
1027msgstr "Mappe:"
1028
1029#: lib/choose_repository.tcl:417 lib/choose_repository.tcl:544
1030#: lib/choose_repository.tcl:1017
1031msgid "Git Repository"
1032msgstr "Git arkiv"
1033
1034#: lib/choose_repository.tcl:442
1035#, tcl-format
1036msgid "Directory %s already exists."
1037msgstr "Mappen %s eksisterer allerede."
1038
1039#: lib/choose_repository.tcl:446
1040#, tcl-format
1041msgid "File %s already exists."
1042msgstr "Filen %s eksisterer allerede."
1043
1044#: lib/choose_repository.tcl:460
1045msgid "Clone"
1046msgstr "Klon"
1047
1048#: lib/choose_repository.tcl:473
1049msgid "Source Location:"
1050msgstr "Kildeplassering:"
1051
1052#: lib/choose_repository.tcl:484
1053msgid "Target Directory:"
1054msgstr "Destinasjonsmappe:"
1055
1056#: lib/choose_repository.tcl:496
1057msgid "Clone Type:"
1058msgstr "Klontype:"
1059
1060#: lib/choose_repository.tcl:502
1061msgid "Standard (Fast, Semi-Redundant, Hardlinks)"
1062msgstr "Standard (rask, delvis redundant, hardlinker)"
1063
1064#: lib/choose_repository.tcl:508
1065msgid "Full Copy (Slower, Redundant Backup)"
1066msgstr "Full kopi (tregere, redundant sikkerhetskopi)"
1067
1068#: lib/choose_repository.tcl:514
1069msgid "Shared (Fastest, Not Recommended, No Backup)"
1070msgstr "Delt (raskest, ikke anbefalt, ingen sikkerhetskopiering)"
1071
1072#: lib/choose_repository.tcl:550 lib/choose_repository.tcl:597
1073#: lib/choose_repository.tcl:743 lib/choose_repository.tcl:813
1074#: lib/choose_repository.tcl:1023 lib/choose_repository.tcl:1031
1075#, tcl-format
1076msgid "Not a Git repository: %s"
1077msgstr "Ikke et Git-arkiv: %s"
1078
1079#: lib/choose_repository.tcl:586
1080msgid "Standard only available for local repository."
1081msgstr "Standard er kun tilgjengelig for lokalt arkiv."
1082
1083#: lib/choose_repository.tcl:590
1084msgid "Shared only available for local repository."
1085msgstr "Delt er kun tilgjengelig for lokalt arkiv."
1086
1087#: lib/choose_repository.tcl:611
1088#, tcl-format
1089msgid "Location %s already exists."
1090msgstr "Stedet %s eksisterer allerede."
1091
1092#: lib/choose_repository.tcl:622
1093msgid "Failed to configure origin"
1094msgstr "Kunne ikke konfigurere kildeoppføring"
1095
1096#: lib/choose_repository.tcl:634
1097msgid "Counting objects"
1098msgstr "Teller objekter"
1099
1100#: lib/choose_repository.tcl:635
1101msgid "buckets"
1102msgstr "bøtter"
1103
1104#: lib/choose_repository.tcl:659
1105#, tcl-format
1106msgid "Unable to copy objects/info/alternates: %s"
1107msgstr "Kunne ikke kopiere objekter/informasjon/alternativt: %s"
1108
1109#: lib/choose_repository.tcl:695
1110#, tcl-format
1111msgid "Nothing to clone from %s."
1112msgstr "Ingenting å klone fra %s."
1113
1114#: lib/choose_repository.tcl:697 lib/choose_repository.tcl:911
1115#: lib/choose_repository.tcl:923
1116msgid "The 'master' branch has not been initialized."
1117msgstr "Grenen 'master' har ikke blitt initsialisert."
1118
1119#: lib/choose_repository.tcl:710
1120msgid "Hardlinks are unavailable. Falling back to copying."
1121msgstr "Harde linker er utilgjengelig. Går tilbake til kopiering."
1122
1123#: lib/choose_repository.tcl:722
1124#, tcl-format
1125msgid "Cloning from %s"
1126msgstr "Kloner fra %s"
1127
1128#: lib/choose_repository.tcl:753
1129msgid "Copying objects"
1130msgstr "Kopierer objekter"
1131
1132#: lib/choose_repository.tcl:754
1133msgid "KiB"
1134msgstr "kB"
1135
1136#: lib/choose_repository.tcl:778
1137#, tcl-format
1138msgid "Unable to copy object: %s"
1139msgstr "Kunne ikke kopiere objekt: %s"
1140
1141#: lib/choose_repository.tcl:788
1142msgid "Linking objects"
1143msgstr "Lenker objekter"
1144
1145#: lib/choose_repository.tcl:789
1146msgid "objects"
1147msgstr "objekter"
1148
1149#: lib/choose_repository.tcl:797
1150#, tcl-format
1151msgid "Unable to hardlink object: %s"
1152msgstr "Kunne ikke opprette hardlink med objektet: %s"
1153
1154#: lib/choose_repository.tcl:852
1155msgid "Cannot fetch branches and objects. See console output for details."
1156msgstr "Kunne ikke hente grener og objekter. Se utdata i konsoll for detaljer."
1157
1158#: lib/choose_repository.tcl:863
1159msgid "Cannot fetch tags. See console output for details."
1160msgstr "Kunne ikke hente tagger. Se utdata i konsoll for detaljer."
1161
1162#: lib/choose_repository.tcl:887
1163msgid "Cannot determine HEAD. See console output for details."
1164msgstr "Kan ikke bestemme HEAD. Se utdata i konsoll for detaljer."
1165
1166#: lib/choose_repository.tcl:896
1167#, tcl-format
1168msgid "Unable to cleanup %s"
1169msgstr "Kunne ikke rydde opp %s"
1170
1171#: lib/choose_repository.tcl:902
1172msgid "Clone failed."
1173msgstr "Kloning feilet."
1174
1175#: lib/choose_repository.tcl:909
1176msgid "No default branch obtained."
1177msgstr "Ingen standardgren hentet."
1178
1179#: lib/choose_repository.tcl:920
1180#, tcl-format
1181msgid "Cannot resolve %s as a commit."
1182msgstr "Kan ikke finne %s som en innsjekking."
1183
1184#: lib/choose_repository.tcl:932
1185msgid "Creating working directory"
1186msgstr "Oppretter arbeidskatalog"
1187
1188#: lib/choose_repository.tcl:933 lib/index.tcl:65 lib/index.tcl:128
1189#: lib/index.tcl:196
1190msgid "files"
1191msgstr "filer"
1192
1193#: lib/choose_repository.tcl:962
1194msgid "Initial file checkout failed."
1195msgstr "Initsialiserende utsjekking feilet."
1196
1197#: lib/choose_repository.tcl:978
1198msgid "Open"
1199msgstr "Åpne"
1200
1201#: lib/choose_repository.tcl:988
1202msgid "Repository:"
1203msgstr "Arkiv:"
1204
1205#: lib/choose_repository.tcl:1037
1206#, tcl-format
1207msgid "Failed to open repository %s:"
1208msgstr "Kunne ikke åpne arkivet %s:"
1209
1210#: lib/choose_rev.tcl:53
1211msgid "This Detached Checkout"
1212msgstr "Denne frakoblede utsjekkingen"
1213
1214#: lib/choose_rev.tcl:60
1215msgid "Revision Expression:"
1216msgstr "Revisjonsuttrykk:"
1217
1218#: lib/choose_rev.tcl:74
1219msgid "Local Branch"
1220msgstr "Lokal gren"
1221
1222#: lib/choose_rev.tcl:79
1223msgid "Tracking Branch"
1224msgstr "Sporet gren"
1225
1226#: lib/choose_rev.tcl:84 lib/choose_rev.tcl:538
1227msgid "Tag"
1228msgstr "Tag"
1229
1230#: lib/choose_rev.tcl:317
1231#, tcl-format
1232msgid "Invalid revision: %s"
1233msgstr "Ugyldig revisjon: %s"
1234
1235#: lib/choose_rev.tcl:338
1236msgid "No revision selected."
1237msgstr "Ingen revisjoner valgt."
1238
1239#: lib/choose_rev.tcl:346
1240msgid "Revision expression is empty."
1241msgstr "Revisjonsuttrykk er tomt."
1242
1243#: lib/choose_rev.tcl:531
1244msgid "Updated"
1245msgstr "Oppdatert"
1246
1247#: lib/choose_rev.tcl:559
1248msgid "URL"
1249msgstr "URL"
1250
1251#: lib/commit.tcl:9
1252msgid ""
1253"There is nothing to amend.\n"
1254"\n"
1255"You are about to create the initial commit. There is no commit before this "
1256"to amend.\n"
1257msgstr ""
1258"Det er ingenting å legge til.\n"
1259"\n"
1260"Du er i ferd med å lage den initsialiserende revisjonen. Det er ingen "
1261"tidligere revisjoner å tilføye.\n"
1262
1263#: lib/commit.tcl:18
1264msgid ""
1265"Cannot amend while merging.\n"
1266"\n"
1267"You are currently in the middle of a merge that has not been fully "
1268"completed. You cannot amend the prior commit unless you first abort the "
1269"current merge activity.\n"
1270msgstr ""
1271"Kan ikke tilføye under sammenslåing.\n"
1272"\n"
1273"Du er for øyeblikket under en pågående sammenslåing som ikke er fullført. Du "
1274"kan ikke tilføye en tidligere revisjon med mindre du først avbryter denne "
1275"sammenslåingen.\n"
1276
1277#: lib/commit.tcl:49
1278msgid "Error loading commit data for amend:"
1279msgstr "Feil ved innhenting av revisjonsdata for tilføying:"
1280
1281#: lib/commit.tcl:76
1282msgid "Unable to obtain your identity:"
1283msgstr "Kunne ikke avgjøre din identitet:"
1284
1285#: lib/commit.tcl:81
1286msgid "Invalid GIT_COMMITTER_IDENT:"
1287msgstr "Ugyldig GIT_COMMITTER_IDENT:"
1288
1289#: lib/commit.tcl:133
1290msgid ""
1291"Last scanned state does not match repository state.\n"
1292"\n"
1293"Another Git program has modified this repository since the last scan. A "
1294"rescan must be performed before another commit can be created.\n"
1295"\n"
1296"The rescan will be automatically started now.\n"
1297msgstr ""
1298
1299#: lib/commit.tcl:156
1300#, tcl-format
1301msgid ""
1302"Unmerged files cannot be committed.\n"
1303"\n"
1304"File %s has merge conflicts. You must resolve them and stage the file "
1305"before committing.\n"
1306msgstr ""
1307
1308#: lib/commit.tcl:164
1309#, tcl-format
1310msgid ""
1311"Unknown file state %s detected.\n"
1312"\n"
1313"File %s cannot be committed by this program.\n"
1314msgstr ""
1315"Ukjent filstatus %s er funnet.\n"
1316"\n"
1317"Filen %s kan ikke sjekkes inn av dette programmet.\n"
1318
1319#: lib/commit.tcl:172
1320msgid ""
1321"No changes to commit.\n"
1322"\n"
1323"You must stage at least 1 file before you can commit.\n"
1324msgstr ""
1325"Ingen endringer å sjekke inn.\n"
1326"\n"
1327"Du må køe minst en fil før du kan sjekke inn noe.\n"
1328
1329#: lib/commit.tcl:187
1330msgid ""
1331"Please supply a commit message.\n"
1332"\n"
1333"A good commit message has the following format:\n"
1334"\n"
1335"- First line: Describe in one sentence what you did.\n"
1336"- Second line: Blank\n"
1337"- Remaining lines: Describe why this change is good.\n"
1338msgstr ""
1339"Vennligst angi en revisjonsmelding.\n"
1340"\n"
1341"En god melding har følgende format:\n"
1342"\n"
1343"- Første linje: En beskrivelse av hva du har gjort i én setning.\n"
1344"- Andre linje: Blank\n"
1345"- Resterende linjer: Forklar hvorfor denne endringen er bra.\n"
1346
1347#: lib/commit.tcl:211
1348#, tcl-format
1349msgid "warning: Tcl does not support encoding '%s'."
1350msgstr "advarsel: Tcl støtter ikke denne tegnkodingen '%s'."
1351
1352#: lib/commit.tcl:227
1353msgid "Calling pre-commit hook..."
1354msgstr ""
1355
1356#: lib/commit.tcl:242
1357msgid "Commit declined by pre-commit hook."
1358msgstr ""
1359
1360#: lib/commit.tcl:265
1361msgid "Calling commit-msg hook..."
1362msgstr ""
1363
1364#: lib/commit.tcl:280
1365msgid "Commit declined by commit-msg hook."
1366msgstr ""
1367
1368#: lib/commit.tcl:293
1369msgid "Committing changes..."
1370msgstr "Sjekker inn endringer..."
1371
1372#: lib/commit.tcl:309
1373msgid "write-tree failed:"
1374msgstr "Skriving til tre feilet:"
1375
1376#: lib/commit.tcl:310 lib/commit.tcl:354 lib/commit.tcl:374
1377msgid "Commit failed."
1378msgstr "Innsjekking feilet."
1379
1380#: lib/commit.tcl:327
1381#, tcl-format
1382msgid "Commit %s appears to be corrupt"
1383msgstr "Revisjon %s ser ut til å være korrupt"
1384
1385#: lib/commit.tcl:332
1386msgid ""
1387"No changes to commit.\n"
1388"\n"
1389"No files were modified by this commit and it was not a merge commit.\n"
1390"\n"
1391"A rescan will be automatically started now.\n"
1392msgstr ""
1393"Ingen endringer til innsjekking.\n"
1394"\n"
1395"Ingen filer ble endret av denne revisjonen, og det var ikke en revisjon fra "
1396"en sammenslåing.\n"
1397"\n"
1398"Et nytt søk vil bli startet automatisk.\n"
1399
1400#: lib/commit.tcl:339
1401msgid "No changes to commit."
1402msgstr "Ingen endringer til innsekking."
1403
1404#: lib/commit.tcl:353
1405msgid "commit-tree failed:"
1406msgstr "commit-tree feilet:"
1407
1408#: lib/commit.tcl:373
1409msgid "update-ref failed:"
1410msgstr "update-ref feilet:"
1411
1412#: lib/commit.tcl:461
1413#, tcl-format
1414msgid "Created commit %s: %s"
1415msgstr "Opprettet innsjekking %s: %s"
1416
1417#: lib/console.tcl:59
1418msgid "Working... please wait..."
1419msgstr "Jobber... Vennligst vent..."
1420
1421#: lib/console.tcl:186
1422msgid "Success"
1423msgstr "Suksess"
1424
1425#: lib/console.tcl:200
1426msgid "Error: Command Failed"
1427msgstr "Feil: Kommandoen feilet"
1428
1429#: lib/database.tcl:43
1430msgid "Number of loose objects"
1431msgstr "Antall løse objekter"
1432
1433#: lib/database.tcl:44
1434msgid "Disk space used by loose objects"
1435msgstr "Diskplass brukt av løse objekter"
1436
1437#: lib/database.tcl:45
1438msgid "Number of packed objects"
1439msgstr "Antall pakkede objekter"
1440
1441#: lib/database.tcl:46
1442msgid "Number of packs"
1443msgstr "Antall pakker"
1444
1445#: lib/database.tcl:47
1446msgid "Disk space used by packed objects"
1447msgstr "Diskplass brukt av pakkede objekter"
1448
1449#: lib/database.tcl:48
1450msgid "Packed objects waiting for pruning"
1451msgstr "Pakkede objekter som avventer fjerning"
1452
1453#: lib/database.tcl:49
1454msgid "Garbage files"
1455msgstr "Avfallsfiler"
1456
1457#: lib/database.tcl:72
1458msgid "Compressing the object database"
1459msgstr "Komprimerer objektdatabasen"
1460
1461#: lib/database.tcl:83
1462msgid "Verifying the object database with fsck-objects"
1463msgstr "Verifiserer objektdatabasen med fsck-objects"
1464
1465#: lib/database.tcl:108
1466#, tcl-format
1467msgid ""
1468"This repository currently has approximately %i loose objects.\n"
1469"\n"
1470"To maintain optimal performance it is strongly recommended that you compress "
1471"the database when more than %i loose objects exist.\n"
1472"\n"
1473"Compress the database now?"
1474msgstr ""
1475"Dette arkivet inneholder omtrent %i 'løse' objekter.\n"
1476"\n"
1477"For å sikre en optimal ytelse er det sterkt anbefalt at du komprimerer "
1478"databasen når det er flere enn %i 'løse' objekter i den.\n"
1479"\n"
1480"Komprimere databasen nå?"
1481
1482#: lib/date.tcl:25
1483#, tcl-format
1484msgid "Invalid date from Git: %s"
1485msgstr "Ugyldig dato fra Git: %s"
1486
1487#: lib/diff.tcl:59
1488#, tcl-format
1489msgid ""
1490"No differences detected.\n"
1491"\n"
1492"%s has no changes.\n"
1493"\n"
1494"The modification date of this file was updated by another application, but "
1495"the content within the file was not changed.\n"
1496"\n"
1497"A rescan will be automatically started to find other files which may have "
1498"the same state."
1499msgstr ""
1500"Ingen forandringer funnet.\n"
1501"\n"
1502"%s har ingen endringer.\n"
1503"\n"
1504"Tidsstempelet for endring på denne filen ble oppdatert av en annen "
1505" applikasjon, men innholdet er uendret.\n"
1506"\n"
1507"En gjennomsøking vil nå starte automatisk for å se om andre filer har "
1508"status."
1509
1510#: lib/diff.tcl:99
1511#, tcl-format
1512msgid "Loading diff of %s..."
1513msgstr "Laster inn forskjellene av %s..."
1514
1515#: lib/diff.tcl:120
1516msgid ""
1517"LOCAL: deleted\n"
1518"REMOTE:\n"
1519msgstr "LOKAL: slettet\n"
1520"FJERN:\n"
1521
1522#: lib/diff.tcl:125
1523msgid ""
1524"REMOTE: deleted\n"
1525"LOCAL:\n"
1526msgstr "FJERN: slettet\n"
1527"LOKAL:\n"
1528
1529#: lib/diff.tcl:132
1530msgid "LOCAL:\n"
1531msgstr "LOKAL:\n"
1532
1533#: lib/diff.tcl:135
1534msgid "REMOTE:\n"
1535msgstr "FJERN:\n"
1536
1537#: lib/diff.tcl:197 lib/diff.tcl:296
1538#, tcl-format
1539msgid "Unable to display %s"
1540msgstr "Kan ikke vise %s"
1541
1542#: lib/diff.tcl:198
1543msgid "Error loading file:"
1544msgstr "Feil ved lesing av fil: %s"
1545
1546#: lib/diff.tcl:205
1547msgid "Git Repository (subproject)"
1548msgstr "Git-arkiv (underprosjekt)"
1549
1550#: lib/diff.tcl:217
1551msgid "* Binary file (not showing content)."
1552msgstr "* Binærfil (viser ikke innhold)"
1553
1554#: lib/diff.tcl:222
1555#, tcl-format
1556msgid ""
1557"* Untracked file is %d bytes.\n"
1558"* Showing only first %d bytes.\n"
1559msgstr ""
1560"* Usporet fil er %d bytes.\n"
1561"* Viser bare %d første bytes.\n"
1562
1563#: lib/diff.tcl:228
1564#, tcl-format
1565msgid ""
1566"\n"
1567"* Untracked file clipped here by %s.\n"
1568"* To see the entire file, use an external editor.\n"
1569msgstr ""
1570"\n"
1571"* Usporede filer klippet her av %s.\n"
1572"* For å se hele filen, bruk et eksternt redigeringsverktøy.\n"
1573
1574#: lib/diff.tcl:436
1575msgid "Failed to unstage selected hunk."
1576msgstr "Kunne ikke fjerne den valgte delen fra innsjekkingskøen."
1577
1578#: lib/diff.tcl:443
1579msgid "Failed to stage selected hunk."
1580msgstr "Kunne ikke legge til den valgte delen i innsjekkingskøen."
1581
1582#: lib/diff.tcl:509
1583msgid "Failed to unstage selected line."
1584msgstr "Kunne ikke fjerne den valgte linjen fra innsjekkingskøen."
1585
1586#: lib/diff.tcl:517
1587msgid "Failed to stage selected line."
1588msgstr "Kunne ikke legge til den valgte linjen i innsjekkingskøen."
1589
1590#: lib/encoding.tcl:443
1591msgid "Default"
1592msgstr "Standard"
1593
1594#: lib/encoding.tcl:448
1595#, tcl-format
1596msgid "System (%s)"
1597msgstr "Systemets (%s)"
1598
1599#: lib/encoding.tcl:459 lib/encoding.tcl:465
1600msgid "Other"
1601msgstr "Andre"
1602
1603#: lib/error.tcl:20 lib/error.tcl:114
1604msgid "error"
1605msgstr "feil"
1606
1607#: lib/error.tcl:36
1608msgid "warning"
1609msgstr "advarsel"
1610
1611#: lib/error.tcl:94
1612msgid "You must correct the above errors before committing."
1613msgstr "Du må rette de ovenstående feilene før innsjekking."
1614
1615#: lib/index.tcl:6
1616msgid "Unable to unlock the index."
1617msgstr "Kunne ikke låse opp indexen."
1618
1619#: lib/index.tcl:15
1620msgid "Index Error"
1621msgstr "Feil på index"
1622
1623#: lib/index.tcl:21
1624msgid ""
1625"Updating the Git index failed. A rescan will be automatically started to "
1626"resynchronize git-gui."
1627msgstr ""
1628"Oppdatering av Git's index mislyktes. Et nytt søk vil bli startet for å "
1629"resynkronisere git-gui."
1630
1631#: lib/index.tcl:27
1632msgid "Continue"
1633msgstr "Fortsett"
1634
1635#: lib/index.tcl:31
1636msgid "Unlock Index"
1637msgstr "Lås opp index"
1638
1639#: lib/index.tcl:287
1640#, tcl-format
1641msgid "Unstaging %s from commit"
1642msgstr "Fjerner %s fra innsjekkingskøen"
1643
1644#: lib/index.tcl:326
1645msgid "Ready to commit."
1646msgstr "Klar til innsjekking."
1647
1648#: lib/index.tcl:339
1649#, tcl-format
1650msgid "Adding %s"
1651msgstr "Legger til %s"
1652
1653#: lib/index.tcl:396
1654#, tcl-format
1655msgid "Revert changes in file %s?"
1656msgstr "Reverter endringene i filen %s?"
1657
1658#: lib/index.tcl:398
1659#, tcl-format
1660msgid "Revert changes in these %i files?"
1661msgstr "Reverter endringene i disse %i filene?"
1662
1663#: lib/index.tcl:406
1664msgid "Any unstaged changes will be permanently lost by the revert."
1665msgstr "Endringer som ikke ligger i innsjekkingskøen vil bli tapt av denne "
1666"reverteringen"
1667
1668#: lib/index.tcl:409
1669msgid "Do Nothing"
1670msgstr "Ikke gjør noe"
1671
1672#: lib/index.tcl:427
1673msgid "Reverting selected files"
1674msgstr "Reverterer valgte filer"
1675
1676#: lib/index.tcl:431
1677#, tcl-format
1678msgid "Reverting %s"
1679msgstr "Reverterer %s"
1680
1681#: lib/merge.tcl:13
1682msgid ""
1683"Cannot merge while amending.\n"
1684"\n"
1685"You must finish amending this commit before starting any type of merge.\n"
1686msgstr ""
1687"Kunne ikke slå sammen under utvidelse.\n"
1688"\n"
1689"Du må først fullføre utvidelsen av denne revisjonen før du kan starte en "
1690"sammenslåing.\n"
1691
1692#: lib/merge.tcl:27
1693msgid ""
1694"Last scanned state does not match repository state.\n"
1695"\n"
1696"Another Git program has modified this repository since the last scan. A "
1697"rescan must be performed before a merge can be performed.\n"
1698"\n"
1699"The rescan will be automatically started now.\n"
1700msgstr ""
1701
1702#: lib/merge.tcl:45
1703#, tcl-format
1704msgid ""
1705"You are in the middle of a conflicted merge.\n"
1706"\n"
1707"File %s has merge conflicts.\n"
1708"\n"
1709"You must resolve them, stage the file, and commit to complete the current "
1710"merge. Only then can you begin another merge.\n"
1711msgstr ""
1712
1713#: lib/merge.tcl:55
1714#, tcl-format
1715msgid ""
1716"You are in the middle of a change.\n"
1717"\n"
1718"File %s is modified.\n"
1719"\n"
1720"You should complete the current commit before starting a merge. Doing so "
1721"will help you abort a failed merge, should the need arise.\n"
1722msgstr ""
1723
1724#: lib/merge.tcl:107
1725#, tcl-format
1726msgid "%s of %s"
1727msgstr "%s av %s"
1728
1729#: lib/merge.tcl:120
1730#, tcl-format
1731msgid "Merging %s and %s..."
1732msgstr "Slår sammen %s og %s"
1733
1734#: lib/merge.tcl:131
1735msgid "Merge completed successfully."
1736msgstr "Vellykket sammenslåing fullført."
1737
1738#: lib/merge.tcl:133
1739msgid "Merge failed. Conflict resolution is required."
1740msgstr "Sammenslåing feilet. Håndtering av konflikten kreves."
1741
1742#: lib/merge.tcl:158
1743#, tcl-format
1744msgid "Merge Into %s"
1745msgstr "Slå sammen inn i %s"
1746
1747#: lib/merge.tcl:177
1748msgid "Revision To Merge"
1749msgstr "Revisjon til sammenslåing"
1750
1751#: lib/merge.tcl:212
1752msgid ""
1753"Cannot abort while amending.\n"
1754"\n"
1755"You must finish amending this commit.\n"
1756msgstr ""
1757"Kan ikke avbryte under utvidelse av revisjon.\n"
1758"\n"
1759"Du må fullføre utvidelsen av denne revisjonen.\n"
1760
1761#: lib/merge.tcl:222
1762msgid ""
1763"Abort merge?\n"
1764"\n"
1765"Aborting the current merge will cause *ALL* uncommitted changes to be lost.\n"
1766"\n"
1767"Continue with aborting the current merge?"
1768msgstr ""
1769"Avbryt sammenslåing?\n"
1770"\n"
1771"Avbryting av pågående sammenslåing vil føre til at *alle* endringer som ikke "
1772" er sjekket inn, vil gå tapt.\n"
1773"\n"
1774"Fortsette med å avbryte den pågående sammenslåingen?"
1775
1776#: lib/merge.tcl:228
1777msgid ""
1778"Reset changes?\n"
1779"\n"
1780"Resetting the changes will cause *ALL* uncommitted changes to be lost.\n"
1781"\n"
1782"Continue with resetting the current changes?"
1783msgstr ""
1784"Nullstill endringer?\n"
1785"\n"
1786"Nullstilling av endringer vil føre til at *alle* endringer som ikke er "
1787"sjekket inn går tapt.\n"
1788"\n"
1789"Fortsette med nullstilling av endringer?"
1790
1791#: lib/merge.tcl:239
1792msgid "Aborting"
1793msgstr "Avbryter"
1794
1795#: lib/merge.tcl:239
1796msgid "files reset"
1797msgstr "filer tilbakestilt"
1798
1799#: lib/merge.tcl:267
1800msgid "Abort failed."
1801msgstr "Avbryting feilet."
1802
1803#: lib/merge.tcl:269
1804msgid "Abort completed. Ready."
1805msgstr "Avbryting fullført. Klar."
1806
1807#: lib/mergetool.tcl:8
1808msgid "Force resolution to the base version?"
1809msgstr "Tving håndtering til opprinnelig versjon?"
1810
1811#: lib/mergetool.tcl:9
1812msgid "Force resolution to this branch?"
1813msgstr "Tving håndtering i denne grenen?"
1814
1815#: lib/mergetool.tcl:10
1816msgid "Force resolution to the other branch?"
1817msgstr "Tving håndtering i den andre grenen?"
1818
1819#: lib/mergetool.tcl:14
1820#, tcl-format
1821msgid ""
1822"Note that the diff shows only conflicting changes.\n"
1823"\n"
1824"%s will be overwritten.\n"
1825"\n"
1826"This operation can be undone only by restarting the merge."
1827msgstr ""
1828"Merk deg at endringsvisningen kun viser motstridende endringer.\n"
1829"\n"
1830"%s vil bli overskrevet.\n"
1831"\n"
1832"Denne operasjonen kan kun bli angret ved å starte sammenslåingen på ny."
1833
1834#: lib/mergetool.tcl:45
1835#, tcl-format
1836msgid "File %s seems to have unresolved conflicts, still stage?"
1837msgstr "Filen %s ser ut til å ha uløste konflikter, skal filen likevel køes?"
1838
1839#: lib/mergetool.tcl:60
1840#, tcl-format
1841msgid "Adding resolution for %s"
1842msgstr "Legger til løsninge på konflikt for %s"
1843
1844#: lib/mergetool.tcl:141
1845msgid "Cannot resolve deletion or link conflicts using a tool"
1846msgstr ""
1847
1848#: lib/mergetool.tcl:146
1849msgid "Conflict file does not exist"
1850msgstr "Konfliktfil eksisterer ikke"
1851
1852#: lib/mergetool.tcl:264
1853#, tcl-format
1854msgid "Not a GUI merge tool: '%s'"
1855msgstr ""
1856
1857#: lib/mergetool.tcl:268
1858#, tcl-format
1859msgid "Unsupported merge tool '%s'"
1860msgstr ""
1861
1862#: lib/mergetool.tcl:303
1863msgid "Merge tool is already running, terminate it?"
1864msgstr ""
1865
1866#: lib/mergetool.tcl:323
1867#, tcl-format
1868msgid ""
1869"Error retrieving versions:\n"
1870"%s"
1871msgstr ""
1872"Kunne ikke hente versjoner:\n"
1873"%s"
1874
1875#: lib/mergetool.tcl:343
1876#, tcl-format
1877msgid ""
1878"Could not start the merge tool:\n"
1879"\n"
1880"%s"
1881msgstr ""
1882
1883#: lib/mergetool.tcl:347
1884msgid "Running merge tool..."
1885msgstr ""
1886
1887#: lib/mergetool.tcl:375 lib/mergetool.tcl:383
1888msgid "Merge tool failed."
1889msgstr ""
1890
1891#: lib/option.tcl:11
1892#, tcl-format
1893msgid "Invalid global encoding '%s'"
1894msgstr ""
1895
1896#: lib/option.tcl:19
1897#, tcl-format
1898msgid "Invalid repo encoding '%s'"
1899msgstr ""
1900
1901#: lib/option.tcl:117
1902msgid "Restore Defaults"
1903msgstr "Gjennopprett standardverdier"
1904
1905#: lib/option.tcl:121
1906msgid "Save"
1907msgstr "Lagre"
1908
1909#: lib/option.tcl:131
1910#, tcl-format
1911msgid "%s Repository"
1912msgstr "%s arkiv"
1913
1914#: lib/option.tcl:132
1915msgid "Global (All Repositories)"
1916msgstr "Globalt (alle arkiv)"
1917
1918#: lib/option.tcl:138
1919msgid "User Name"
1920msgstr "Navn"
1921
1922#: lib/option.tcl:139
1923msgid "Email Address"
1924msgstr "Epost-adresse"
1925
1926#: lib/option.tcl:141
1927msgid "Summarize Merge Commits"
1928msgstr "Oppsummer innsjekkinger fra sammenslåinger"
1929
1930#: lib/option.tcl:142
1931msgid "Merge Verbosity"
1932msgstr "Detaljenivå på sammenslåing"
1933
1934#: lib/option.tcl:143
1935msgid "Show Diffstat After Merge"
1936msgstr "Vis endringsstatistikk etter sammenslåing"
1937
1938#: lib/option.tcl:144
1939msgid "Use Merge Tool"
1940msgstr "Bruk sammenslåingsverktøy"
1941
1942#: lib/option.tcl:146
1943msgid "Trust File Modification Timestamps"
1944msgstr "Stol på filers tid for endring"
1945
1946#: lib/option.tcl:147
1947msgid "Prune Tracking Branches During Fetch"
1948msgstr ""
1949
1950#: lib/option.tcl:148
1951msgid "Match Tracking Branches"
1952msgstr ""
1953
1954#: lib/option.tcl:149
1955msgid "Blame Copy Only On Changed Files"
1956msgstr ""
1957
1958#: lib/option.tcl:150
1959msgid "Minimum Letters To Blame Copy On"
1960msgstr ""
1961
1962#: lib/option.tcl:151
1963msgid "Blame History Context Radius (days)"
1964msgstr ""
1965
1966#: lib/option.tcl:152
1967msgid "Number of Diff Context Lines"
1968msgstr "Antall linjer sammenhengende endringer"
1969
1970#: lib/option.tcl:153
1971msgid "Commit Message Text Width"
1972msgstr "Tekstbredde for vindu til innsjekkingsmeldinger"
1973
1974#: lib/option.tcl:154
1975msgid "New Branch Name Template"
1976msgstr "Mal for navn på nye grener"
1977
1978#: lib/option.tcl:155
1979msgid "Default File Contents Encoding"
1980msgstr "Standard tekstenkoding for innhold i filer"
1981
1982#: lib/option.tcl:203
1983msgid "Change"
1984msgstr "Endre"
1985
1986#: lib/option.tcl:230
1987msgid "Spelling Dictionary:"
1988msgstr "Stavebokordlister:"
1989
1990#: lib/option.tcl:254
1991msgid "Change Font"
1992msgstr "Endre skrifttype"
1993
1994#: lib/option.tcl:258
1995#, tcl-format
1996msgid "Choose %s"
1997msgstr "Velg %s"
1998
1999#: lib/option.tcl:264
2000msgid "pt."
2001msgstr "pt."
2002
2003#: lib/option.tcl:278
2004msgid "Preferences"
2005msgstr "Egenskaper"
2006
2007#: lib/option.tcl:314
2008msgid "Failed to completely save options:"
2009msgstr "Kunne ikke lagre alternativ:"
2010
2011#: lib/remote.tcl:163
2012msgid "Remove Remote"
2013msgstr "Fjern fjernarkiv"
2014
2015#: lib/remote.tcl:168
2016msgid "Prune from"
2017msgstr "Fjern fra"
2018
2019#: lib/remote.tcl:173
2020msgid "Fetch from"
2021msgstr "Hent fra"
2022
2023#: lib/remote.tcl:215
2024msgid "Push to"
2025msgstr "Send til"
2026
2027#: lib/remote_add.tcl:19
2028msgid "Add Remote"
2029msgstr "Legg til fjernarkiv"
2030
2031#: lib/remote_add.tcl:24
2032msgid "Add New Remote"
2033msgstr "Legg til nytt fjernarkiv"
2034
2035#: lib/remote_add.tcl:28 lib/tools_dlg.tcl:36
2036msgid "Add"
2037msgstr "Legg til"
2038
2039#: lib/remote_add.tcl:37
2040msgid "Remote Details"
2041msgstr "Detaljer for fjernarkiv"
2042
2043#: lib/remote_add.tcl:50
2044msgid "Location:"
2045msgstr "Lokasjon:"
2046
2047#: lib/remote_add.tcl:62
2048msgid "Further Action"
2049msgstr "Videre handling"
2050
2051#: lib/remote_add.tcl:65
2052msgid "Fetch Immediately"
2053msgstr "Hent umiddelbart"
2054
2055#: lib/remote_add.tcl:71
2056msgid "Initialize Remote Repository and Push"
2057msgstr "Initsialiser og send til fjernarkiv"
2058
2059#: lib/remote_add.tcl:77
2060msgid "Do Nothing Else Now"
2061msgstr "Ikke gjør mer nå"
2062
2063#: lib/remote_add.tcl:101
2064msgid "Please supply a remote name."
2065msgstr "Vennligst angi et navn for fjernarkivet."
2066
2067#: lib/remote_add.tcl:114
2068#, tcl-format
2069msgid "'%s' is not an acceptable remote name."
2070msgstr "'%s' er ikke et tillatt navn for et fjernarkiv."
2071
2072#: lib/remote_add.tcl:125
2073#, tcl-format
2074msgid "Failed to add remote '%s' of location '%s'."
2075msgstr "Kunne ikke legge til fjernarkivet '%s' på '%s'."
2076
2077#: lib/remote_add.tcl:133 lib/transport.tcl:6
2078#, tcl-format
2079msgid "fetch %s"
2080msgstr "hent %s"
2081
2082#: lib/remote_add.tcl:134
2083#, tcl-format
2084msgid "Fetching the %s"
2085msgstr "Henter %s"
2086
2087#: lib/remote_add.tcl:157
2088#, tcl-format
2089msgid "Do not know how to initialize repository at location '%s'."
2090msgstr "Vet ikke hvordan arkiv på '%s' skal opprettes."
2091
2092#: lib/remote_add.tcl:163 lib/transport.tcl:25 lib/transport.tcl:71
2093#, tcl-format
2094msgid "push %s"
2095msgstr "send %s"
2096
2097#: lib/remote_add.tcl:164
2098#, tcl-format
2099msgid "Setting up the %s (at %s)"
2100msgstr "Initsialiserer %s (på %s)"
2101
2102#: lib/remote_branch_delete.tcl:29 lib/remote_branch_delete.tcl:34
2103msgid "Delete Branch Remotely"
2104msgstr "Fjern gren fra fjernarkiv"
2105
2106#: lib/remote_branch_delete.tcl:47
2107msgid "From Repository"
2108msgstr "Fra arkiv"
2109
2110#: lib/remote_branch_delete.tcl:50 lib/transport.tcl:123
2111msgid "Remote:"
2112msgstr "Fjernarkiv:"
2113
2114#: lib/remote_branch_delete.tcl:66 lib/transport.tcl:138
2115msgid "Arbitrary Location:"
2116msgstr "Vilkårlig lokasjon:"
2117
2118#: lib/remote_branch_delete.tcl:84
2119msgid "Branches"
2120msgstr "Grener"
2121
2122#: lib/remote_branch_delete.tcl:109
2123msgid "Delete Only If"
2124msgstr "Slett kun hvis"
2125
2126#: lib/remote_branch_delete.tcl:111
2127msgid "Merged Into:"
2128msgstr "Slått sammen i:"
2129
2130#: lib/remote_branch_delete.tcl:119
2131msgid "Always (Do not perform merge checks)"
2132msgstr "Alltid (Ikke utfør sammenslåingskontroll)"
2133
2134#: lib/remote_branch_delete.tcl:152
2135msgid "A branch is required for 'Merged Into'."
2136msgstr "En gren kreves for 'sammenslåing i'."
2137
2138#: lib/remote_branch_delete.tcl:184
2139#, tcl-format
2140msgid ""
2141"The following branches are not completely merged into %s:\n"
2142"\n"
2143" - %s"
2144msgstr ""
2145"Følgende grener er ikke fullestendig sammenslått med %s:\n"
2146"\n"
2147" - %s"
2148
2149#: lib/remote_branch_delete.tcl:189
2150#, tcl-format
2151msgid ""
2152"One or more of the merge tests failed because you have not fetched the "
2153"necessary commits. Try fetching from %s first."
2154msgstr ""
2155"En eller flere av testene som blir kjørt under sammenslåing feilet fordi du"
2156"ikke har hentet inn de nødvendige innsjekkingene. Prøv å hent disse fra %s"
2157"først"
2158
2159#: lib/remote_branch_delete.tcl:207
2160msgid "Please select one or more branches to delete."
2161msgstr "Velg en eller flere grener som skal fjernes."
2162
2163#: lib/remote_branch_delete.tcl:216
2164msgid ""
2165"Recovering deleted branches is difficult.\n"
2166"\n"
2167"Delete the selected branches?"
2168msgstr ""
2169"Gjenoppretting av fjernede grener er vanskelig.\n"
2170"\n"
2171"Fjern den merkede grenen?"
2172
2173#: lib/remote_branch_delete.tcl:226
2174#, tcl-format
2175msgid "Deleting branches from %s"
2176msgstr "Fjerner grenene fra %s"
2177
2178#: lib/remote_branch_delete.tcl:286
2179msgid "No repository selected."
2180msgstr "Ingen arkiv valgt."
2181
2182#: lib/remote_branch_delete.tcl:291
2183#, tcl-format
2184msgid "Scanning %s..."
2185msgstr "Søker %s..."
2186
2187#: lib/search.tcl:21
2188msgid "Find:"
2189msgstr "Finn:"
2190
2191#: lib/search.tcl:23
2192msgid "Next"
2193msgstr "Neste"
2194
2195#: lib/search.tcl:24
2196msgid "Prev"
2197msgstr "Forrige"
2198
2199#: lib/search.tcl:25
2200msgid "Case-Sensitive"
2201msgstr "Skiller på store og små bokstaver"
2202
2203#: lib/shortcut.tcl:20 lib/shortcut.tcl:61
2204msgid "Cannot write shortcut:"
2205msgstr "Kan ikke opprette snarvei:"
2206
2207#: lib/shortcut.tcl:136
2208msgid "Cannot write icon:"
2209msgstr "Kan ikke opprette ikon:"
2210
2211#: lib/spellcheck.tcl:57
2212msgid "Unsupported spell checker"
2213msgstr "Stavekontrolleren er ikke støttet"
2214
2215#: lib/spellcheck.tcl:65
2216msgid "Spell checking is unavailable"
2217msgstr "Stavekontroll er ikke tilgjengelig"
2218
2219#: lib/spellcheck.tcl:68
2220msgid "Invalid spell checking configuration"
2221msgstr "Ugyldig stavekontroll-konfigurasjon"
2222
2223#: lib/spellcheck.tcl:70
2224#, tcl-format
2225msgid "Reverting dictionary to %s."
2226msgstr "Reverterer ordbok til %s."
2227
2228#: lib/spellcheck.tcl:73
2229msgid "Spell checker silently failed on startup"
2230msgstr "Stavekontrollen feilet stille under oppstart"
2231
2232#: lib/spellcheck.tcl:80
2233msgid "Unrecognized spell checker"
2234msgstr "Stavekontrolleren er ukjent"
2235
2236#: lib/spellcheck.tcl:186
2237msgid "No Suggestions"
2238msgstr "Ingen forslag"
2239
2240#: lib/spellcheck.tcl:388
2241msgid "Unexpected EOF from spell checker"
2242msgstr "Uventet slutt på filen fra stavekontrollen"
2243
2244#: lib/spellcheck.tcl:392
2245msgid "Spell Checker Failed"
2246msgstr "Stavekontroll mislyktes"
2247
2248#: lib/sshkey.tcl:31
2249msgid "No keys found."
2250msgstr "Ingen nøkler funnet."
2251
2252#: lib/sshkey.tcl:34
2253#, tcl-format
2254msgid "Found a public key in: %s"
2255msgstr "Funnet en offentlig nøkkel i: %s"
2256
2257#: lib/sshkey.tcl:40
2258msgid "Generate Key"
2259msgstr "Generer nøkkel"
2260
2261#: lib/sshkey.tcl:56
2262msgid "Copy To Clipboard"
2263msgstr "Kopier til utklippstavlen"
2264
2265#: lib/sshkey.tcl:70
2266msgid "Your OpenSSH Public Key"
2267msgstr "Din offentlige OpenSSH-nøkkel"
2268
2269#: lib/sshkey.tcl:78
2270msgid "Generating..."
2271msgstr "Genererer..."
2272
2273#: lib/sshkey.tcl:84
2274#, tcl-format
2275msgid ""
2276"Could not start ssh-keygen:\n"
2277"\n"
2278"%s"
2279msgstr ""
2280"Kunne ikke starte ssh-keygen:\n"
2281"\n"
2282"%s"
2283
2284#: lib/sshkey.tcl:111
2285msgid "Generation failed."
2286msgstr "Generering feilet."
2287
2288#: lib/sshkey.tcl:118
2289msgid "Generation succeded, but no keys found."
2290msgstr "Generering vellykket, men ingen nøkler er funnet."
2291
2292#: lib/sshkey.tcl:121
2293#, tcl-format
2294msgid "Your key is in: %s"
2295msgstr "Nøkkelen din ligger i: %s"
2296
2297#: lib/status_bar.tcl:83
2298#, tcl-format
2299msgid "%s ... %*i of %*i %s (%3i%%)"
2300msgstr "%s ... %*i av %*i %s (%3i%%)"
2301
2302#: lib/tools.tcl:75
2303#, tcl-format
2304msgid "Running %s requires a selected file."
2305msgstr "Å kjøre %s krever at en fil er valgt"
2306
2307#: lib/tools.tcl:90
2308#, tcl-format
2309msgid "Are you sure you want to run %s?"
2310msgstr "Er du sikker på at du vil kjøre %s?"
2311
2312#: lib/tools.tcl:110
2313#, tcl-format
2314msgid "Tool: %s"
2315msgstr "Verktøy: %s"
2316
2317#: lib/tools.tcl:111
2318#, tcl-format
2319msgid "Running: %s"
2320msgstr "Kjører: %s"
2321
2322#: lib/tools.tcl:149
2323#, tcl-format
966d0778 2324msgid "Tool completed successfully: %s"
9c996d0c
FS
2325msgstr "Verktøyet ble fullført med suksess: %s"
2326
2327#: lib/tools.tcl:151
2328#, tcl-format
2329msgid "Tool failed: %s"
2330msgstr "Verktøy feilet: %s"
2331
2332#: lib/tools_dlg.tcl:22
2333msgid "Add Tool"
2334msgstr "Legg til verktøy"
2335
2336#: lib/tools_dlg.tcl:28
2337msgid "Add New Tool Command"
2338msgstr "Legg til ny verktøykommando"
2339
2340#: lib/tools_dlg.tcl:33
2341msgid "Add globally"
2342msgstr "Legg til globalt"
2343
2344#: lib/tools_dlg.tcl:45
2345msgid "Tool Details"
2346msgstr "Verktøydetaljer"
2347
2348#: lib/tools_dlg.tcl:48
2349msgid "Use '/' separators to create a submenu tree:"
2350msgstr "Bruk '/'-separator for å lage undermenyer:"
2351
2352#: lib/tools_dlg.tcl:61
2353msgid "Command:"
2354msgstr "Kommando:"
2355
2356#: lib/tools_dlg.tcl:74
2357msgid "Show a dialog before running"
2358msgstr "Vis en dialog før start"
2359
2360#: lib/tools_dlg.tcl:80
2361msgid "Ask the user to select a revision (sets $REVISION)"
2362msgstr "Spør brukeren om å velge en revisjon (setter $REVISION)"
2363
2364#: lib/tools_dlg.tcl:85
2365msgid "Ask the user for additional arguments (sets $ARGS)"
2366msgstr "Spør brukeren for ytterligere paramtere (setter $ARGS)"
2367
2368#: lib/tools_dlg.tcl:92
2369msgid "Don't show the command output window"
2370msgstr "Ikke vis kommandoens utdata i vinduet"
2371
2372#: lib/tools_dlg.tcl:97
2373msgid "Run only if a diff is selected ($FILENAME not empty)"
2374msgstr "Kjør kun om forskjellene er markert ($FILENAME er ikke tom)"
2375
2376#: lib/tools_dlg.tcl:121
2377msgid "Please supply a name for the tool."
2378msgstr "Vennligst angi et navn for dette verktøyet."
2379
2380#: lib/tools_dlg.tcl:129
2381#, tcl-format
2382msgid "Tool '%s' already exists."
2383msgstr "Verktøyet '%s' eksisterer allerede."
2384
2385#: lib/tools_dlg.tcl:151
2386#, tcl-format
2387msgid ""
2388"Could not add tool:\n"
2389"%s"
2390msgstr ""
2391"Kunne ikke legge til verktøyet:\n"
2392"%s"
2393
2394#: lib/tools_dlg.tcl:190
2395msgid "Remove Tool"
2396msgstr "Fjern verktøyet"
2397
2398#: lib/tools_dlg.tcl:196
2399msgid "Remove Tool Commands"
2400msgstr "Fjern verktøyskommandoen"
2401
2402#: lib/tools_dlg.tcl:200
2403msgid "Remove"
2404msgstr "Fjern"
2405
2406#: lib/tools_dlg.tcl:236
2407msgid "(Blue denotes repository-local tools)"
2408msgstr "(Blue angir lokale verktøy til arkivet)"
2409
2410#: lib/tools_dlg.tcl:297
2411#, tcl-format
2412msgid "Run Command: %s"
2413msgstr "Kjør kommando: %s"
2414
2415#: lib/tools_dlg.tcl:311
2416msgid "Arguments"
2417msgstr "Argumenter"
2418
2419#: lib/tools_dlg.tcl:348
2420msgid "OK"
2421msgstr "OK"
2422
2423#: lib/transport.tcl:7
2424#, tcl-format
2425msgid "Fetching new changes from %s"
2426msgstr "Henter nye endringer fra %s"
2427
2428#: lib/transport.tcl:18
2429#, tcl-format
2430msgid "remote prune %s"
2431msgstr "slett fjernarkiv %s"
2432
2433#: lib/transport.tcl:19
2434#, tcl-format
2435msgid "Pruning tracking branches deleted from %s"
2436msgstr "Fjrner sporing av grener slettet fra %s"
2437
2438#: lib/transport.tcl:26
2439#, tcl-format
2440msgid "Pushing changes to %s"
2441msgstr "Sender endringer til %s"
2442
2443#: lib/transport.tcl:72
2444#, tcl-format
2445msgid "Pushing %s %s to %s"
2446msgstr "Sender %s %s til %s"
2447
2448#: lib/transport.tcl:89
2449msgid "Push Branches"
2450msgstr "Send grener"
2451
2452#: lib/transport.tcl:103
2453msgid "Source Branches"
2454msgstr "Kildegrener"
2455
2456#: lib/transport.tcl:120
2457msgid "Destination Repository"
2458msgstr "Destinasjonsarkiv"
2459
2460#: lib/transport.tcl:158
2461msgid "Transfer Options"
2462msgstr "Overføringsalternativer"
2463
2464#: lib/transport.tcl:160
2465msgid "Force overwrite existing branch (may discard changes)"
2466msgstr "Tving overskrivning av eksisterende gren (kan forkaste endringer)"
2467
2468#: lib/transport.tcl:164
2469msgid "Use thin pack (for slow network connections)"
2470msgstr "Bruk tynne pakker (for tregere nettverkstilkoblinger)"
2471
2472#: lib/transport.tcl:168
2473msgid "Include tags"
2474msgstr "Inkluder tagger"